PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ I. Ngôn ngữ báo chí. 1.

Tìm hiểu một số thể loại ngôn ngữ báo chí. a. Bản tin Thường có các yếu tố: thời gian, địa điểm, sự kiện để cung cấp chính xác những tin tức cho người đọc. b. Phóng sự Thực chất cũng là bản tin, được mở rộng phần tường thuật chi tiết, sự kiện, và miêu tả bằng hình ảnh, giúp người đọc có cái nhìn đầy đủ, chi tiết, sinh động về vấn đề. c. Tiểu phẩm Tương đối tự do về đề tài, cách viết, ngôn ngữ…và thường mang dấu ấn cá nhân người viết. Nó bộc lộ chính kiến của người viết. 2. Nhận xét chung về văn bản báo chí và ngôn ngữ báo chí. a. Báo chí có nhiều thể loại. Tồn tại ở hai dạng chính : dạng nói và dạng viết. Ngoài ra còn có báo hình. b. Mỗi thể loại có yêu cầu riêng về sử dụng ngôn ngữ( bản tin: chuẩn xác, gợi hình gợi cảm; tiểu phẩm: tự do, đa nghĩa, hài hước, dí dỏm; quảng cáo: ngoa dụ, hấp dẫn, có hình ảnh…) c.Chức năng chung:Cung cấp tin tức thời sự, phản ánh dư luận và ý kiến của quần chúng đồng thời nêu lên quan điểm, chính kiến của tờ báo, nhằm thúc đẩy sự phát triển của xã hội GHI NHỚ ( SGK) II. Các phương tiện diễn đạt và đặc trưng 1. Các phương tiện diễn đạt: a. Từ vựng: phong phú, mỗi lĩnh vực phản ánh có từ vựng đặc trưng. b. Về ngữ pháp: đa dạng, thường ngắn gọn, sáng sủa, mạch lạc… c. Về các biện pháp tu từ : không hạn chế các biện pháp tu từ từ vựng và cú pháp. d. Về ngữ âm, chữ viết: - Phát âm rõ ràng, khúc chiết - Kiểu chữ phù hợp về màu sắc, khổ chữ… 2. Đặc trưng của ngôn ngữ báo chí a. Tính thông tin thời sự: ngôn ngữ phải chính xác cập nhật, truyền bá những tin tức nóng hổi hàng ngày. b. Tính ngắn gọn: mang tính ngắn gọn c. Tính sinh động, hấp dẫn: ngôn ngữ báo chí phải kích thích sự tò mò hiểu biết của người đọc… =>cách dùng từ và đặt câu,tiêu đề. III. Luyện tập: 1. Bản tin An Giang đón nhận danh hiệu di tích lịch sử cách mạng quốc gia Ô Tà Sóc thể hiện đặc trưng của PCNNBC: -Tính thông tin : Thời gian-3/2; địa điểm-Ô Tà Sóc; sự kiện- công nhận di tích lịch sử... -Tính ngắn gọn : Câu văn ngắn, thành phần chính gồm chủ ngữ, vị ngữ -Tính hấp dẫn : Giới thiệu về danh thắng hang động, đường mòn hiểm trở... *Bài tập 2 : Viết một bài báo đưa tin về tình hình học tập của lớp. IV: Ghi nhớ: (SGK)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times