SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT SÓC SƠN

BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP CƠ SỞ

Năm học 2010 - 2011
(Đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cở sở báo cáo thành tích trong 1 năm)

Họ và tên:.ĐẶNG THỊ THÁI ANH Chức vụ: Giáo viên Sinh học, tổ trưởng tổ Tự nhiên II Đơn vị công tác: Trường THPT Sóc Sơn

Hà Nội

5 /2011

ngày 27 tháng 5 năm 2011 BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP CƠ SỞ Năm học 2010 . chính sách và pháp luật của nhà nước. 10 A. bồi dưỡng phương pháp tự học cho học sinh. 3/13 đồng chí đạt danh hiệu lao động giỏi cấp trường. giải khuyến khích môn Hóa. 100% các tiết thao giảng đạt loại tốt. I.Chức vụ : Giáo viên Sinh học. N.Quyền hạn. Sóc Sơn. 2 tiết đạt khá. tổ trưởng tổ Tự nhiên II .2011 .Sinh ngày 30 tháng 8 năm 1976 .Thành tích đạt được: Tôi thực hiện nghiêm túc các chủ trương. 8 tiết dự giờ của thanh tra sở có 6 tiết đạt giỏi. đường lối của Đảng. 4/13 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ. huyện Nam Trực. các qui chế. tỉnh Nam Định . nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: + Tổ trưởng tổ tự nhiên II + Dạy môn Sinh học lớp 12 A. qui định của ngành và nhà trường. kế hoạch đề ra. đổi mới phương pháp dạy học. Có 9 sáng kiến kinh nghiệm được viết trong đó có 6 sáng kiến xếp loại A cấp trường và đưa lên sở xếp loại.Hạnh phúc. K 2. 1 đồng chí tham gia thi giáo viên giỏi môn Công nghệ cấp cụm đạt giải nhì.Tự do . dụng cụ thí nghiệm. Kết quả giảng dạy bộ môn Hóa và Sinh đều đạt và vượt chỉ tiêu. Tôi luôn có ý thức tổ chức kỷ luật. tích cực ra nhiều đề kiểm tra.Trình độ chuyên môn. đánh giá. Tổ chức hội thảo chuyên đề tại tổ : Dạy cho học sinh phương pháp tự học. Tổ được đề nghị xét tặng danh hiệu: Tổ lao động tiến tiến cấp cơ sở. tích cực sử dụng đồ dùng dạy học.Họ và tên: Đặng Thị Thái Anh Nữ . D. 11 A. M. đổi mới phương pháp kiểm tra. 6/13 đồng chí đề nghị danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.Đơn vị công tác: Trường trung học phổ thông Sóc Sơn I/ Sơ lược lý lịch: . tuân thủ sự phân công của Đảng và chính quyền . B. Công tác tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi khối 12: đạt giải ba môn Sinh.Sơ lược thành tích của đơn vị: 100% các đồng chí giáo viên trong tổ thực hiện nghiêm túc qui chế chuyên môn.CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . nghiệp vụ: Thạc sĩ giáo dục học II/ Thành tích đạt được: 1. thực hành. 3.Quê quán: Xã Nam Hoa. D.

Tôi đã tổ chức cho học sinh và tự mình xây dựng bộ tranh dùng trong dạy học môn Sinh lớp 12. Tôi tham gia đầy đủ các công tác đoàn thể được phân công. đủ theo phân phối chương trình và chuẩn kiến thức kỹ năng. Trong công tác kiểm tra đánh giá. Công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi được chú trọng và đạt giải ba môn Sinh học lớp 12. tôi cùng với tổ nhóm ra nhiều đề kiểm tra phù hợp với năng lực của học sinh và bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng và đánh giá đúng thực chất học sinh. thông tin cập nhật phục vụ tốt cho bài giảng của mình. các hoạt động xã hội. nghiệp vụ. 12.. Tôi viết 1 sáng kiến kinh nghiệm: Xây dựng và sử dụng câu hỏi .bài tập để tổ chức học sinh tự học chương Chuyển hóa vật chất và năng lượng” – Sinh học 11 đạt loại A cấp trường. Tham gia đầy đủ các buổi học tập chuyên đề. soạn giảng đầy đủ. 11. đề nghị Người báo cáo thành tích Đặng Thị Thái Anh . Tôi tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tích cực của học sinh và bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh. III/ Các hình thức đã được khen thưởng : . tôi có sưu tầm thêm nhiều tài liệu. Tôi tích cực rèn luyện. Trong năm học 2010 – 2011. Năm 2009 – 2010 : Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm 2008 – 2009 : Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm 2007 – 2008 : Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm 2005 – 2006 : Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm 2004 – 2005 : Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm 2003– 2004 : Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và giấy khen thưởng giáo viên giỏi cấp thành phố môn Sinh học đạt giải 3. từ thiện. tạo ra sự hứng thú học tập cho học sinh. đủ các đầu điểm tối thiểu.nhà trường. Tôi đã ứng dụng công nghệ thông tin để soạn được một số bài giảng sinh học các lớp và thực hiện các giờ giảng có hiệu quả cao. Thủ trưởng đơn vị xác nhận. tu dưỡng đạo đức của người giáo viên nhân dân. tôi được phân công dạy môn Sinh học lớp 10. đảm bảo đủ số giờ lý thuyết và thực hành. Kết quả học tập của các lớp tôi dạy đều đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra của tổ nhóm.. Bên cạnh đó. hồ sơ sổ sách đủ theo qui định và thực hiện đúng tiến độ. Tôi đã dạy 2 tiết thao giảng và đạt giờ dạy giỏi. sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn.Danh hiệu hoặc hình thức khen thưởng cao nhất đã đạt (năm nào? loại gì?). Tôi tích cực đi dự giờ của đồng nghiệp để học hỏi và nâng cao trình độ chuyên môn. Tôi thực hiện nghiêm túc các qui chế chuyên môn: đảm bảo đúng. tôi đi dự được 20 tiết trong năm học.

Thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp xác nhận (ký. đóng dấu) .

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT SÓC SƠN BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP CƠ SỞ Năm học 2010 . tổ trưởng tổ Tự nhiên II Đơn vị công tác: Trường THPT Sóc Sơn Hà Nội 5 /2011 .ĐẶNG THỊ THÁI ANH Chức vụ: Giáo viên Sinh học.2011 (Đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cở sở báo cáo thành tích trong 1 năm) Họ và tên:.

thị trấn). Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố. Sóc Sơn. tổ trưởng tổ Tự nhiên II . thị xã. ngành. tháng. nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: 2. thị xã)..Tự do . cấp quận.Trình độ chuyên môn. chính sách và pháp luật của Nhà nước.Sơ lược thành tích của đơn vị: (Đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị) 3.Thành tích đạt được: Nêu thành tích. số học sinh giỏi cấp trường. nữ: Nữ . kết quả thi giáo viên giỏi các cấp.Hạnh phúc. năm : .. công tác nghiên cứu khoa học. các hình thức khen thưởng đã được Đảng.2011 . hình thức khen thưởng đã đạt được: Năm ….đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. huyện.CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập .) III/ Các hình thức đã được khen thưởng : Nêu các danh hiệu thi đua. vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể.(nếu có) . đoàn thể trung ương. rèn luyện đạo đức của học sinh.Đơn vị công tác: Trường trung học phổ thông Sóc Sơn (Ghi rõ đầy đủ không viết tắt) I/ Sơ lược lý lịch: . . Thành phố . ngày 27 tháng 5 năm 2011 BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP CƠ SỞ Năm học 2010 . ban. viết sáng kiến kinh nghiệm. thành phố tặng thưởng hoặc phong tặng. cấp thành phố. Quận (huyện. nghiệp vụ: II/ Thành tích đạt được: 1. đường lối của Đảng. học tập nâng cao trình độ chuyên môn. ứng dụng khoa học. công tác bồi dưỡng. phương pháp giảng dạy. việc thực hiện chủ trương. Nhà nước.Nêu cụ thể các danh hiệu. cấp quốc gia.Quê quán: Phường (xã. . việc đổi mới công nghệ. từ thiện… ( Chú ý: Cần tập trung và bám sát việc thực hiện nhiệm vụ của từng cấp học có số liệu thuyết minh cụ thể…. kết quả đã đạt được của cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.Quyền hạn. công tác tham gia các hoạt động xã hội.Họ và tên: Đặng Thị Thái Anh Nam. phẩm chất đạo đức.Sinh ngày.Danh hiệu hoặc hình thức khen thưởng cao nhất đã đạt (năm nào? loại gì?).Chức vụ : Giáo viên Sinh học. kỹ thuật vào giảng dạy. Bộ. các biện pháp đổi mới công tác quản lý. Chiến sĩ thi đua toàn quốc theo QĐ số… nội dung khen…. nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục: kết quả học tập.

. Bằng khen. Thủ trưởng đơn vị xác nhận. nội dung khen thưởng.Phô tô Huân chương..Năm …. theo QĐ số… nội dung khen….được tặng Huân chương Lao động hạng…. đề nghị (ký. năm ký Quyết định. đóng dấu) . ghi rõ họ và tên) Thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp xác nhận (ký. giấy chứng nhận chiến sĩ thi đua thành phố. đóng dấu) Người báo cáo thành tích (ký. giấy chứng nhận đề tài sáng kiến kinh nghiệm cấp ngành… hoặc quyết định kèm theo (nếu có) số lượng phô tô 01 bộ. ngày..Ghi rõ số Quyết định. tháng.(nếu có) Lưu ý: ..(nếu có) Năm …. giấy chứng nhận chiến sĩ thi đua cơ sở.. theo QĐ số… nội dung khen….. . toàn quốc.được tặng Bằng khen của….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful