BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Địa chỉ : 124 Võ Thị Sáu

, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà rịa – Vũng tàu. Tên tiếng Anh : The Baria - Vung Tau Industrial Zones Authority Tên gọi tắt : BIZA Điện thoại :(84-64) 816640 Fax : (84-64) 858531 1. KCN PHÖ MỸ I Diện tích : 954,4ha Địa chỉ: Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu Chủ đầu tư:Công ty Đầu tư và Khai thác hạ tầng KCN Đông Xuyên và Phú Mỹ I (IZICO) Địa chỉ: 124 Đường Võ Thị Sáu, Thành phố Vũng Tàu Điện thoại: (0643) 593.440 Fax: (0643) 593.441

2.KCN ĐÔNG XUYÊN Diện tich :160,8ha Chủ đầu tư: Công ty Đầu tư và khai thác hạ tầng KCN Đông Xuyên & Phú Mỹ I (IZICO) 3. KCN LONG SƠN Diện tích : 1250ha Địa chỉ : Xã Long Sơn – Tp Vũng Tàu Chủ đầu tư: Công ty CP đầu tư KCN Dầu Khí 4.KHU CÔNG NGHIỆP CÁI MÉP Diện tích : 670 ha Địa chỉ : Xã Tân Phước – H. Tân Thành- Bà Rịa- Vũng Tàu Chủ đầu tư: Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn 5.KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ CHÂU ĐỨC Diện tích : 2288 ha
For further information. Pls feel free to contact:www.techftc.com /84-983.601.676

Page 1

Địa chỉ : Xã Nghĩa Thành- Châu Đức -Bà Rịa- Vũng Tàu Chủ đầu tư: Công ty CP SONADEZI Châu Đức 6.KHU CÔNG NGHIỆP PHÖ MỸ III Diện tích : 942 ha Địa chỉ : Xã Phước Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Chủ đầu tư: Công ty CP Thanh Bình – Phú Mỹ 7.KHU CÔNG NGHIỆP MỸ XUÂN A Diện tích : 301 ha Địa chỉ : Huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 8.KHU CÔNG NGHIỆP MỸ XUÂN A2 Diện tích : 312 ha Địa chỉ : Huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phát triền quốc tế Formosa 9.KHU CÔNG NGHIỆP MỸ XUÂN B1 Diện tích : 226 ha Địa chỉ : Huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Chủ đầu tư: Công ty Đầu tư xây dựng dầu khí (CONAC 10.KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ MỸ II Diện tích : 620.6 ha Địa chỉ : Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Chủ đầu tư: Tổng Công ty đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp (IDICO) 11.KHU CÔNG NGHIỆP MỸ XUÂN B1 Diện tích : 200 ha Địa chỉ : Xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Tiến Hùng
For further information. Pls feel free to contact:www.techftc.com /84-983.601.676

Page 2

12.KHU CÔNG NGHIỆP MỸ XUÂN B1 – ĐẠI DƯƠNG Diện tích : 200 ha Địa chỉ : Xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Tiến Hùng 13.KHU CÔNG NGHIỆP ĐẤT ĐỎ Diện tích : 496.22 ha Địa chỉ : H.Đất Đỏ- Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phương Đông 14.CỤM CÔNG NGHIỆP KIM DINH Diện tích : 496.22 ha Địa chỉ : P.Kim Dinh –TP Bà Rịa - Vũng Tàu Chủ đầu tư: Công ty CP Tập Đoàn Khang Thông 15.CỤM CÔNG NGHIỆP LÁNG LỚN 1 Địa chỉ : H.Tân Thành –TX Bà Rịa - Vũng Tàu 16.CỤM CÔNG NGHIỆP LÁNG LỚN 2 Địa chỉ : H.Tân Thành –TP Bà Rịa - Vũng Tàu 17.CỤM CÔNG NGHIỆP KIM LONG Địa chỉ : H.Tân Thành –TP Bà Rịa - Vũng Tàu 18.CỤM CÔNG NGHIỆP TAM PHƯỚC 3 Địa chỉ : TP Bà Rịa - Vũng Tàu 19.CỤM CÔNG NGHIỆP LONG HƯƠNG 1 Địa chỉ : Xã Tân Hải –H. Tân Thành - TX Bà Rịa - Vũng Tàu Diện tích : 130ha
For further information. Pls feel free to contact:www.techftc.com /84-983.601.676

Page 3

20.CỤM CÔNG NGHIỆP LONG MỸ Địa chỉ : Xã Long Mỹ - H.Đất Đỏ –TX Bà Rịa - Vũng Tàu Diện tích : 50ha 21.CỤM CÔNG NGHIỆP HÕA LONG Địa chỉ : Xã Hòa Long –Tp Bà Rịa - Vũng Tàu 22.CỤM CÔNG NGHIỆP LONG ĐIỀN I Địa chỉ : Xã An Ngãi- H.Long Điền –Tp Bà Rịa - Vũng Tàu Diện tích :98ha 23.CỤM CÔNG NGHIỆP LONG ĐIỀN II Địa chỉ : Xã An Ngãi- H.Long Điền –Tp Bà Rịa - Vũng Tàu 24.CỤM CÔNG NGHIỆP LONG ĐIỀN III Địa chỉ : Xã An Ngãi- H.Long Điền –Tp Bà Rịa - Vũng Tàu 25.CỤM CÔNG NGHIỆP LONG HƯƠNG II Địa chỉ : Tp Bà Rịa - Vũng Tàu 26.CỤM CÔNG NGHIỆP TAM PHƯỚC I Địa chỉ : Tp Bà Rịa - Vũng Tàu 27.CỤM CÔNG NGHIỆP TAM PHƯỚC I Địa chỉ : Xã Tam Phước - H.Long Điền –Tp Bà Rịa - Vũng Tàu Diện tích : 75 ha 28.CỤM CÔNG NGHIỆP TAM PHƯỚC II Địa chỉ : Xã Tam Phước- H.Long Điền –Tp Bà Rịa - Vũng Tàu Quy mô: 45ha
For further information. Pls feel free to contact:www.techftc.com /84-983.601.676

Page 4

29.CỤM CÔNG NGHIỆP TAM PHƯỚC III Địa chỉ : Xã Tam Phước- H.Long Điền –Tp Bà Rịa - Vũng Tàu Quy mô: 40ha 30.CỤM CÔNG NGHIỆP HẮC DỊCH Địa chỉ : Xã Hắc Dịch- H.Tân Thành –Tp Bà Rịa - Vũng Tàu Quy mô: 29.2ha 31.CỤM CÔNG NGHIỆP TÓC TIÊN I Địa chỉ : Xã Tóc Tiên- H.Tân Thành –Tp Bà Rịa - Vũng Tàu 32.CỤM CÔNG NGHIỆP TÓC TIÊN II Địa chỉ : Xã Tóc Tiên- H.Tân Thành –Tp Bà Rịa - Vũng Tàu 33.CỤM CÔNG NGHIỆP TÓC TIÊN III Địa chỉ : Xã Tóc Tiên- H.Tân Thành –Tp Bà Rịa - Vũng Tàu 34.CỤM CÔNG NGHIỆP TÓC TIÊN IV Địa chỉ : Xã Tóc Tiên- H.Tân Thành –Tp Bà Rịa - Vũng Tàu 35.CỤM CÔNG NGHIỆP HẮC DỊCH II Địa chỉ : Xã Hắc Dịch- H.Tân Thành –Tp Bà Rịa - Vũng Tàu 36.CỤM CÔNG NGHIỆP HẮC DỊCH III Địa chỉ : Xã Hắc Dịch- H.Tân Thành –Tp Bà Rịa - Vũng Tàu 37.CỤM CÔNG NGHIỆP HẮC DỊCH IV Địa chỉ : Xã Hắc Dịch- H.Tân Thành –Tp Bà Rịa - Vũng Tàu

For further information. Pls feel free to contact:www.techftc.com /84-983.601.676

Page 5

For further information. Pls feel free to contact:www.techftc.com /84-983.601.676

Page 6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful