BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG NAM

Địa chỉ: 30 Hùng Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3812296
Fax: (0510) 3859869
Website: www.quangnam.gov.vn
Email: vpbqlkcnqn@dng.vnn.vn
1.KHU CÔNG NGHIỆP ĐIỆN NAM - ĐIỆN NGỌC
Diện tích : 418 ha
Chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG NAM
Địa chỉ: Tỉnh lộ 607, X.Điện Ngọc, H.Điện Bàn, Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3812296
Fax: (0510) 3859869
2.KHU CÔNG NGHIỆP THUẬN YÊN
Diện tích : 141 ha
Chủ đầu tư: CÔNG TY CP VINACONEX 25
Địa chỉ: X.Tam Đàn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3824618
Fax: (0510) 3851694
Email: Vinaconex25@vnn.vn
Website: www.vinaconex25.com.vn
3.KHU CÔNG NGHIỆP TRẢNG NHẬT
Diện tích : 50 ha
Chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG NAM
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, X.Điện Thắng, H.Điện Bàn, Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3812296
Fax: (0510) 3859869
4.KHU CÔNG NGHIỆP ĐẠI HIỆP
Diện tích : 40 ha
Chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG NAM
Địa chỉ: Quốc Lộ 14B, X.Đại Hiệp, H.Đại Lộc, Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3812296
Fax: (0510) 3859869
5.KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG QUẾ SƠN
Diện tích : 232,57 ha
Chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG NAM
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, X.Quế Cường, H.Quế Sơn, Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3812296
Fax: (0510) 3859869
For further information. Pls feel free to contact:www.techftc.com /84-983.601.676

6.KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG THĂNG BÌNH
Diện tích : 120 ha
Chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG NAM
Địa chỉ: X.Bình Phục, H.Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3812296
Fax: (0510) 3859869
7.KHU CÔNG NGHIỆP TÂY AN
Diện tích : 111,47 ha
Chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG NAM
Địa chỉ: X.Duy Trung, H.Duy Xuyên, Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3812296
Fax: (0510) 3859869
8.KHU CÔNG NGHIỆP BẮC CHU LAI
Diện tích : 357 ha
Chủ đầu tư: CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KCN CHU LAI
Địa chỉ: X.Tam Hiệp, H.Núi Thành, Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 2233126
Fax: (0510) 3567589
Email: bachulai@vnn.vn
Website: www.bachulai.com
9.KHU CÔNG NGHIỆP TAM ANH
Diện tích : 2000 ha
Chủ đầu tư: CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KCN CHU LAI
Địa chỉ: X.Tam Anh, H.Núi Thành, Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 2233126
Fax: (0510) 3567589
Email: bachulai@vnn.vn
Website: www.bachulai.com
10.KHU CÔNG NGHIỆP TAM THĂNG
Diện tích : 84,22 ha
Chủ đầu tư: CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KCN CHU LAI
Địa chỉ: X.Tam Thăng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 2233126
Fax: (0510) 3567589
Email: bachulai@vnn.vn
Website: www.bachulai.com

For further information. Pls feel free to contact:www.techftc.com /84-983.601.676

11.KHU CÔNG NGHIỆP TAM HIỆP
Diện tích : 608 ha
Chủ đầu tư: CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KCN CHU LAI
Địa chỉ: X.Tam Hiệp, H.Núi Thành, Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 2233126
Fax: (0510) 3567589
Email: bachulai@vnn.vn
Website: www.bachulai.com
12.KHU CÔNG NGHIỆP NÔNG SƠN
Diện tích : 520 ha
Địa điểm : Thôn 1, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam
13.KHU CÔNG NGHIỆP TRƯỜNG XUÂN
Diện tích : 478 ha
Địa điểm : phường Trường Xu n, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
14. CỤM CÔNG NGHIỆP CẨM SƠN
Diện tích : 39,291 ha
Địa điểm : xã Điện Tiến – Quảng Nam
15. CỤM CÔNG NGHIỆP TRẢNG NHẬT 1
Diện tích : 251,147,0 m2
Địa điểm : 2 xã Điện Thắng Trung - Điện Thắng Nam huyện Điện Bàn – Tỉnh Quản Nam
16. CỤM CÔNG NGHIỆP TRẢNG NHẬT 2
Diện tích :30,23 ha
Địa điểm : Huyện Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam
17. CỤM CÔNG NGHIỆP THƯƠNG TÍN 1
Diện tích :251,480 m2
Địa điểm : xã Điện Nam Đông huyện Điện Bà – Tỉnh Quảng Nam \
18. CỤM CÔNG NGHIỆP & DỊCH VỤ THƯƠNG TÍN 2
Diện tích :82,949 m2
Địa điểm: huyện Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam
19. CỤM CÔNG NGHIỆP & DỊCH VỤ AN LƯU
Diện tích : 366,315 m2
Địa điêm : xã Điện Nam Đông - huyện Điện Bàn

For further information. Pls feel free to contact:www.techftc.com /84-983.601.676

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful