BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH ĐỊNH Địa chỉ: 65 Tây Sơn, TP Quy Nhơn, Bình

Định Điện thoại: (056) 3747641 Fax: (056) 3846616 Email : bqlkcn@binhduong.gov.vn 1. KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ TÀI Vị trí P.Trần Quang Diệu - TP.Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định. Quy mô : 338 ha Chủ đầu tƣ : CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÁC KCN BÌNH ĐỊNH 2. KHU CÔNG NGHIỆP LONG MỸ Vị trí : X.Phƣớc Mỹ - TP.Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định. Quy mô : 210 ha Chủ đầu tƣ : CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÁC KCN BÌNH ĐỊNH 3. KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN HÒA Vị trí : X.Nhơn Hòa - H.An Nhơn - Tỉnh Bình Định. Quy mô : 272 ha Chủ đầu tƣ : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ HẠ TẦNG KCN NHƠN HÒA 4. KHU CÔNG NGHIỆP HÒA HỘI Vị trí : X.Cát Hanh - H.Phù Cát - Tỉnh Bình Định. Quy mô : 265 ha Chủ đầu tƣ : CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA HỘI 5.KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN HỘI Vị trí : Cách trung tâm thành phố Quy Nhơn 6 km. Quy mô : 630 ha Chủ đầu tƣ : Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn - Nhơn Hội 6.CỤM CN CÁT NHƠN Vị trí : Xã Cát Nhơn - huyện Phù Cát – Bình Định Quy mô : 39 ha 7. CỤM CN CANH VINH Vị trí : xã Canh Vinh - huyện Vân Canh – Bình Định Quy mô : 35, 63 ha Chủ đầu tƣ : Tổng Công ty PISICO 8. CỤM CN BỒNG SƠN Vị trí : Thị trấn Bồng Sơn - huyện Hoài Nhơn – Bình Định Quy mô : 13, 5 ha 9. CỤM CN TAM QUAN Vị trí : Thị trấn Tam Quan - huyện Hoài Nhơn – Bình Định
For further information. Pls feel free to contact:www.techftc.com /84-983.601.676

Quy mô : 16, 92 ha 10. CỤM CN BÌNH DƯƠNG Vị trí : Thị trấn Bình Dƣơng - huyện Phù Mỹ - Bình Định Quy mô : 104 ha 11. CỤM CN DIÊM TIÊU Vị trí : Thị trấn Phù Mỹ - huyện Phù Mỹ - Bình Định Quy mô : 43, 4 ha 12. CỤM CN ĐẠI THẠNH Vị trí : Xã Mỹ Hiệp - huyện Phù Mỹ - Bình Định Quy mô : 63,8 ha 13. CỤM CN AN LƯƠNG Vị trí : Xã Mỹ Chánh - huyện Phù Mỹ - Bình Định. Quy mô : 30 ha 14. CỤM CN HÒA HỘI MỸ THÀNH Vị tri : Xã Mỹ Thành - huyện Phù Mỹ - Bình Định. Quy mô : 103 ha 15. CỤM CN DỐC TRƯƠNG SỎI Vị trí : Thôn Gia Chiểu 1 - thị trấn Tăng Bạt Hổ - huyện Hoài Ân – Bình Định Quy mô : 99.689m2 16. CỤM CN DU TỰ Vị trí : Thôn Du Tự - thị trấn Tăng Bạt Hổ - huyện Hoài Ân – Bình Định Quy mô : 48.416 m2

For further information. Pls feel free to contact:www.techftc.com /84-983.601.676

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful