1

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TÊN ĐỀ TÀI : NGHIÊN CỨU NHỮNG BIỆN PHÁP NHẰM TỔ CHỨC THỰC HIỆN TỐT CHƯƠNG TRÌNH MÔN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ. Người thực hiện:Phạm Phúc Tuy -Trần Thị Phượng 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI : Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ( HĐGDNGLL) là một trong ba hoạt động quan trọng ( dạy học trên lớp, HĐGDNGLL,hoạt động giáo dục lao động kỹ thuật hướng nghiệp dạy nghề ), là bộ phận hợp thành của quá trình giáo dục, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục – đào tạo của nhà trường. Mục tiêu của HĐGDNGLL là giúp học sinh : Củng cố và mở rộng những kiến thức mà học sinh đã tiếp thu được qua các môn học ở trên lớp;biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống; bổ sung thêm vốn kinh nghiệm trong cuộc sống tập thể ở nhà trường, gia đình và ngoài xã hội. Rèn luyện các kỹ năng cơ bản, cần thiết nhằm nâng cao năng lực tổ chức và điều khiển hoạt động tập thể. Góp phần phát triển thái độ tích cực trong học tập và rèn luyện hằng ngày, có ý thức tham gia hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bắt đầu từ năm học 2002-2003, cùng với việc triển khai thay sách giáo khoa lớp 1 và lớp 6, chương trình môn HĐGDNGLL cũng được triển khai cho học sinh lớp 6. Điểm mới của chương trình này so với chương trình trước đây là đã xây dựng được chương trình HĐGDNGLL cho từng khối lớp,cụ thể hoá phần tự chọn cho học sinh và cho nhà trường, đồng thời cũng xây dựng được tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của học sinh.Điều này tạo cơ sở cho sự quản lý,chỉ đạo thống nhất từ Bộ – Sở – Phòng GD đến các trường THCS,có cơ sở đánh giá khách quan kết quả hoạt động của học sinh. HĐGDNGLL là một môn học mới được đưa vào chương trình với những qui định chặt chẽ,việäc tổ chức thực hiện đòi hỏi nhiều điều kiện như thời gian,phương tiện thiết bị,công tác chỉ đạo của Hiệu trưởng, sự chủ động của các giáo viên chủ nhiệm lớp,Mặt khác,cần có sự nghiên cứu những biện pháp thích hợp,tổng kết thành những bài học kinh nghiệm nhằm từng bước đưa hoạt động này đi vào nề nếp và phát huy tác dụng giáo dục ở trường THCS. Năm học 2003 – 2004 chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài “ Tìm hiểu tình hình triển khai thực hiện chương trình môn hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường phổ thông trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một và huyện Thuận An “ Đề tài này đã giúp chúng tôi cómột cái nhìn khái quát thực trạng của việc triển khai HĐGDNGLL ở trường phổ thông trên địa bàn nghiên cứu. Cũng từ kết quả nghiên cứu trên cho thấy để nâng cao chất lượng của hoạt động này trong nhà trường phổ

Đó chính là lý do chúng tôi chọn đề tài “ Nghiên cứu những biện pháp nhằm tổ chức thực hiện tốt chương trình môn HĐGDNGLL ở trường phổ thông”.2 thông. 8 .chúng tôi chỉ nghiên cứu trên địa bàn Thị xã Thủ Dầu Một.2. huyện Thuận An và huyện Tân Uyên. GVCN và HS lớp 6. tiến hành nghiên cứu những biện pháp tổ chức nhằm thực hiện môn học này một cách có hiệu quả. 4. 4. từ đó bổ sung nội dung giảng dạy môn HĐGDNGLL cho giáo sinh sư phạm. 7 và 8 Học sinh lớp 6 . 4.8 trên địa bàn nghiên cứu.NHIỆM VỤ VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 4. 3.3 là chủ yếu. 5. tiến hành khảo sát và tổng kết kinh nghiệm của những trường đã tiến hành tốt hoạt động này. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 5.Bộ GD-ĐT tiếp tục triển khai thực hiện chương trình môn HĐGDNGLL lớp 9-lớp cuối cấp THCS.1 Nghiên cứu lý luận: các vấn đề có liên quan đến việc tổ chức thực hiện chương trình môn HĐGDNGLL ở trường phổ thông.1 Đối tượng điều tra: Hiệu trưởng ( hoặc phó hiệu trưởng ).1 Khách thể nghiên cứu: . sách giáo khoa môn HĐGDNGLL . chúng tôi thấy cần phát triển kết quả nghiên cứu đã đạt được trong năm học trước. 5.Năm 2005. 3.7.MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Đề tài này được tiến hành nhằm tìm hiểu. Do điều kiện và thời gian có hạn. Phạm vi nghiên cứu: nhiệm vụ 2.2 Nghiên cứu thực trạng các biện pháp thực hiện chương trình môn HĐGDNGLL ở các trường phổ thông trên địa bàn nghiên cứu.2 Điều tra: 5.tổng kết những biện pháp thực hiện tốt chương trình môn HĐGDNGLL ở trường phổ thông.góp phần nâng cao chất lượng HĐGDNGLL ở trường phổ thông. 2.1 Nghiên cứu chương trình và sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục – Đào tạo về việc triển khai thực hiện chương trình môn HĐGDNGLL ở trường THCS.2 Đối tượng nghiên cứu: Những biện pháp thực hiện chương trình môn HĐGDNGLL trong trường phổ thông do Bộ GD-ĐT ban hành.Ban giám hiệu.tổng phụ trách trường phổ thông.Chương trình.3 Tổng kết những biện pháp chính nhằm thực hiện tốt chương trình môn HĐGDNGLL ở trường phổ thông.KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: 3. 7 . Giáo viên chủ nhiệm lớp 6 .

* Các loại phiếu điều tra đối với GVCN lớp nhằm tìm hiểu: + Nhận thức về môn HĐGDNGLL + Việc thực hiện chương trình môn học này ở lớp chủ nhiệm.nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu. + Đánh giá về ưu .2. 6.5 Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động: Thu thập. với học sinh THCS để bổ sung thông tin cho phương pháp điều tra. tổng phụ trách nhằm tìm hiểu: + Nhận thức về vai trò .khách thể và đối tượng nghiên cứu. + Đánh giá về ưu. + Những ý kiến đề xuất. .4 Đánh giá kết quả HĐGDNGLL Chương 2: Thực trạng thực hiện chương trình môn HĐGDNGLL ở các trường phổ thông trên địa bàn nghiên cứu. 5. 5. nghiên cứu các kế hoạch và văn bản liên quan đến HĐGDNGLL ở các trường phổ thông. 5. 1. giáo viên chủ nhiệm lớp.mục đích nghiên cứu. * Các phiếu điều tra đối với học sinh nhằm tìm hiểu: + Hứng thú của HS đối với những HĐGDNGLL do nhà trường tổ chức. 5. + Ý kiến đề nghị của HS về việc tổ chức HĐGDNGLL.2.2 Địa bàn điều tra: các trường phổ thông ( bao gồm các trường THCS và trường THPT có HS bậc THCS ) thuộc Thị xã Thủ dầu Một .4 Phương pháp quan sát: Dự một số giờ HĐGDNGLL ở các trường trên địa bàn nghiên cứu để bổ sung thông tin cho phương pháp điều tra. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong ba phần chính như sau: A/ Mở đầu Giới thiệu khái quát công trình nghiên cứu: lý do chọn đề tài. huyện Thuận An và huyện Tân Uyên.3 5. B/ Nội dung nghiên cứu Chương 1:Chương trình môn Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học cơ sở.2 Nội dung chương trình HĐGDNGLL 1.3 Phương thức tổ chức HĐGDNGLL 1.nhược điểm trong việc thực hiện chương trình môn học này.nhược điểm của những biện pháp đã áp dụng. tác dụng và tầm quan trọng của môn HĐGDNGLL + Những biện pháp cụ thể mà nhà trường đã tiến hành để triển khai thực hiện chương trình môn HĐGDNGLL. + Những ý kiến đề xuất nhằm thực hiện tốt chương trình môn học này.3 Phương pháp trò chuyện: trò chuyện với hiệu trưởng .1 Mục tiêu giáo dục của HĐGDNGLL 1.3 NoÄi dung điều tra: * Chúng tôi xây dựng và sử dụng các loại phiếu điều tra đối với các hiệu trưởng (hoặc phó hiệu trưởng ).phương pháp nghiên cứu.

1 Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng.HS về vai trò. 3. 1. + Tháng 12 / 2004 : Bảo vệ đề cương + Tháng 1 / 2005 – 5 / 2005: Tiến hành nghiên cứu và hoàn thành đề tài.4 2.GV. 3.1.1 Đối với lãnh đạo trường 3. . lập đề cương nghiên cứu. 3.3 Đối với học sinh 3.2 Các biện pháp tổ chức thực hiện chương trình HĐGDNGLL ở các trường phổ thông. 1.Đội TNTP Hồ Chí Minh và các lực lượng giáo dục khác.1. Chương 3: Tổng kết các biện pháp chính nhằm thực hiện tốt chương trình môn HĐGDNGLL ở trường phổ thông.lớp và học sinh THCS trên địa bàn nghiên cứu.1 Nhận thức của CB.1 Vài nét về tình hình trường.4 Phối kết hợp với Đoàn TNCS.2 Đối với các GVCN lớp 3.3 Biện pháp quản lý chuyên môn.2 Biện pháp tổ chức . 7. KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU: + Tháng 9 – 11 / 2004 : Đăng ký đề tài.3 Tăng cường các điều kiện và cơ sở vật chất cho HĐGDNGLL 3. chỉ đạo. + Từ 22 / 5 đến 5 / 6 / 2005 : Bảo vệ đề tài. C/ Kết luận và khuyến nghị.nâng cao nhận thức cho các đối tượng trong nhà trường .1.3 Đánh giá hiệu quả của việc thực hiện chương trình HĐGDNGLL. 3. tác dụng của HĐGDNGLL 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful