DANH MUÏC

1. TOÁN – VẬT LÝ CÔNG NGHỆ 2. CƠ KHÍ 3. ĐIỆN TỬ 4. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 5. QUẢN TRỊ KINH DOANH 6. NHIỆT LẠNH 7. CÔNG NGHỆ HÓA 8. MÔI TRƯỜNG

9. TỰ ĐỘNG HÓA 10. SƯ PHẠM KỸ THUẬT 11. SINH HỌC 12. ĐỘNG LỰC 13. THỰC PHẨM 14. ĐIỆN – KINH TẾ NĂNG LƯỢNG 15. DỆT MAY

9/2008 HTTP://LIB.HUI.EDU.VN
1 of 82

TOÁ N – VẬT L Ý C Ô NG NG HỆ
TIÊU ĐỀ
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Nghiên cứu các đặc tính nhiệt của ống nhiệt mao dẫn mini Bài toán quy hoạch tích các hàm tuyến tính Bài toán thác triển và bài toán cousin trong giải tíc h quaternion suy rộng Phương pháp monte -carlo và vấn đề định giá quyền chọn tài chính Phương pháp sai phân giải bài toán truyền nhiệt á tuyến Tính toán Mô phỏng dòng chảy bao vật thể chảy tách thành bằng phương pháp xoáy Về bài toán thác triển hàm giải tích suy rộng Một số vấn đề liên quan tới luật kết hợp mờ Nghiên cứu chế tạo máy đo đa chức năng dùng kiểm các máy X-Quang

M ục lụ c

NĂM
2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006

SỐ TRANG
125 105 71 74 87 115 74 107 100 88 75 70

ĐỀ TÀI
Toán Công nghệ Toán Công nghệ Toán Công nghệ Toán Công nghệ Toán Công nghệ Toán Công nghệ Toán Công nghệ Toán Công nghệ Vật lý kỹ thuật Vật lý kỹ thuật Vật lý kỹ thuật Vật lý kỹ thuật Vật lý kỹ thuật Vật lý kỹ thuật

10. Nghiên cứu chế tạo ống NANO TiO2 bằng phương pháp nhiệt thủy phân 11. Nghiên cứu chế tạo Varistor bảo vệ quá áp từ vật liệu ZnO 12. Nghiên cứu Công nghệ chế tạo nam châm đất hiếm kết dính nguội nhanh NdFeB quy mô Pilot 13. Nghiên cứu Công nghệ và tính chất vật lý của màng mỏng ZrO2 lắng động bằng phuơng pháp phun nhiệt phân 14. Nghiên cứu hiệu ứng từ tổng trở khổng lồ trong vật liệu từ mềm chế tạo bằng phương pháp vật lý - hóa học

2007

79

2006

74

15. Nghiên cứu thiết kế, viết chương trình tính toán Đánh giá ảnh hưở ng của nhiệt độ và định hướng của dàn pin mặt trời lên điện năng do nó phát ra tại một số địa phương 2007 ở Việt Nam 16. Nghiên cứu tính chất từ, từ điện tử khổng lồ (GMR) trong hệ từ dạng hạt chế bằng Công nghệ nguội nhanh và bốc bay nổ 17. The cherenk ov counters of the vatly labo ratory 18. Thiết kế chế taqoj hệ điều khiển cho thiết bị LASER K TP chuyên dụng trong y tế 19. Tổng hợp ống Nano Cacbon bằng phương pháp lắng động hóa học tử pha hơi 20. Xác đinh mật độ thông lượng Nơtron nhiệt gây bởi hai nguồn Am - Be và Pu - be trong môi trường Parafin 21. Xác định mật độ thông lượng NOWowtron Ở tâm các Quả cầu làm chậm bằng PRAFIN có đường kính khác nhau 2006 2006 2007

104

Vật lý kỹ thuật

80 88 78

Vật lý kỹ thuật Vật lý kỹ thuật Vật lý kỹ thuật Vật lý kỹ thuật

2006

85

2006

92

Vật lỹ kỹ thuật

2006

118

Vật lý kỹ thuật

2 of 82

CƠ K HÍ
TIÊU ĐỀ
1. 2. Các Công nghệ, phương pháp gia công và lập trình trong điều khiển số

M ục lụ c NĂM
2007 2007 2006 2006 2006 2007 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2007 2007 2007 2006 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2007 2007 2006

SỐ TRANG
123 98 91 76 150 98 99 90 121 155 104 99 77 97 130 130 70 127 105 105 70 120 109 90 84 81 92 108 124

ĐỀ TÀI
Cơ khí: máy và dụng cụ công nghiệp Cơ khí ô tô Công nghệ Cơ khí Cơ học kỹ thuật Cồng nghệ Cơ khí Công nghệ Cơ khí Cơ kỹ thuật Công nghệ chế tạo máy Cơ học Kỹ thuật Cơ học kỹ thuật Máy và tự động thủy khí Công nghệ Cơ khí Máy và tự động hóa CNS H& TP Cơ học kỹ thuật Máy và dụng cụ công nghiệp Máy và dụng cụ công nghiệp Cơ khí ô tô Gia công áp lực Công nghệ Cơ khí Cơ học Kỹ thuật Cơ khí chính xác và quang học Công nghệ Cơ khí Cơ khí ô tô Công nghệ chế tạo máy Công nghệ Cơ khí Công nghệ Cơ khí Công nghệ chế tạo máy Công nghệ Cơ khí Công nghệ chế tạo

Mô phỏng và tính toán quãng đường phanh cho ô tô tải loại N3 có trang bị hệ thống dẫn động phanh khí bằng nén 3. Cơ cấu tự động cấp dược chất phóng xạ 4. Đánh giá điều kiện biên của một dầm đàn hồi từ số liệu đo của tần số dao động riêng 5. Đánh giá độ chính xác lặp của Rôbôt Pegasus 6. Điều khiển các thông số Công nghệ để đảm bảo chất lượng bề mặt chi tiết máy khi gia công nhôm và hợ p kim nhôm trên máy phay CNC 7. Giải pháp khả thi nâng cao độ ổn định giá súng chịu tải xung 8. Khảo sát lượng mòn của mũi khoan thép gió trong điều kiện bôi trơn- làm nguội tối thiểu 9. Khảo sát bài toán động học với các cơ cấu dược dungftrong máy lâm nghiệp 10. Khảo sát động học và cân bằng của Robot hai chân 11. Khảo sát ổn định và điều khiển 12. Khảo sát sự mài mòn của mũi khoan thép gió do nhà máy dụng cụ cắt Việt Nam công thép trong điều kiện sau: Gia công khô,; Gia công có dung dịch trơn nguồi theo hình thức tưới tràn 13. Khởi thảo và Nghiên cứu hệ thống chiên chân không tự động 14. Kỹ thuật tính toán song song trong một số ứng dụng Cơ học 15. Lập trình nâng cao cho Robot công nghiệp Kuka K R6/2 16. Lập trình nâng cao cho Robot công nghiệp Kuka K R6/2 17. Mô phỏng hệ thống lái 4 bánh xe dẫn hướ ng dùng cho ô tô con 18. Mô phỏng số quá trình ép chảy thuận ống nhôm đối xứng trục ở trạng thái nóng 19. Mô phỏng số quá trình ép titan trong kênh gấp khúc có tiết diện không đổi nhằm tạo cấu trúc Nanô 20. Mô phỏng trường ứng xuất dư trong lớp phurb ceramic 21. Nghiên cứu , chế tạo ổ khí quay dùng cho máy chuẩn momen 22. Nghiên cứu , điều khiển tự động chế độ cắt tối ưu cho đầu khoan tự động bằng khí nén để gia công hộp số xe máy 23. Nghiên cứu , khảo sát ổn định phanh ô tô 24. Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số Công nghệ đến năng suất và chất lượng bề mặt khi gi công bằng phương pháp cắt dây tia lủa điênj 25. Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số Công nghệ đến chất lượng bề mặt chi tiết máy khi gia công trên máy phay CNC 26. Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số Công nghệ trong quá trình mài tới sự phân bố nhiệt khi lài làm mái bằng không khí lạnh. Phần 1: Nghiên cứu ảnh hưởng của các cấu trúc đá mài và các thông số Công nghệ 27. Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố Công nghệ đến chất lượng bề mặt trong gia công trên máy cắt dây tia lửa điện 28. Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến độ nhám bề mặt khi tiện nhôm trên máy tiện CNC tại nhà máy Z117 -tổng cục CNQP 29. Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến lực mài chi tiết khi mài phẳng

3 of 82

30. Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt tới rung độ khi gia công thép IIIX15 trên máy mài tròn ngoài 31. Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ nhẵn bề mặt khi gia công trên máy phay CNC 32. Nghiên cứu ảnh hưởng của dao động đến cơ thể người 33. Nghiên cứu ảnh hưởng của hạt mài đến chất lượng gia công thép hợp kim dụng cụ bằng tia nước áp suất cao 34. Nghiên cứu ănh huởng của lực chặn tới quá trình dập vuốt các chi t iết phức tạp 35. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố Công nghệ đến chất lượng bề mặt khi gia công bằng phương pháp điện cực dây 36. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố Công nghệ đến chất lượng chi tiết được gia công bằng phương pháp tia lửa điện 37. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố Công nghệ đến chất lượng chi tiết gia công bằng phương pháp tia lửa điện 38. Nghiên cứu ảnh hưởng của xung công suất và cường độ dòng điện đến dòng nhám bề mặt và độ mòn tương đối khi gia công trên máy xung điện E DM BK01A -V 2.0 39. Nghiên cứu các quy luật phân bố của độ chính xác gia công 40. Nghiên cứu các thông số Công nghệ chính trong quá trình dập tạo hình chi tiết từ phôi tấm hai lớp bằng chất lỏng 41. Nghiên cứu các thông số Công nghệ trong quá trình uốn các dạng Profil phức tạp 42. Nghiên cứu các yếu tố kết cấu của hệ thống quang -cơ ảnh hưởng đến độ chính xác của phép đo độ dài bằng máy quét Laser 43. Nghiên cứu cấu trúc máy điện cnc kiểu thân nghiêng và những vấn đề liên quan đến đặc tính động học -động lực học của một số modun kết cấu máy 44. Nghiên cứu chế tạo ổ khí quay dùng trong máy chuẩn momen 45. Nghiên cứu cơ chế phân bố mô men tới các cầu chủ động của ôtô con loại 4x4 46. Nghiên cứu Công nghệ cán phôi Bimetal thép CD70 trên nền thép C45 làm dụng cụ cắt 47. Nghiên cứu Công nghệ chế tạo thước kính bằng phươ ng pháp quang khắc (photolithography ) 48. Nghiên cứu Công nghệ ghép nối vật liệu tấm dựa trên biến dạng dẻo kim loại 49. Nghiên cứu Công nghệ gia công lỗ sâu chính xác ứng dụng trong quốc phòng và thủy khí 50. Nghiên cứu Công nghệ phún xạ catốt để nâng cao chất luợng bề mặt chi tiết và dụng cụ bằng lớp phủ nitrit titan 51. Nghiên cứu Công nghệ tạo hình trục vít cycloid dùng trong máy nén khí 52. Nghiên cứu Công nghệ tạo hình trục vít Cycloid dùng trong máy nén khí

2007 2007 2007 2007 2007 2006 2007 2006 2006 2008 2007 2006 2007 2007 2007 2007 2006 2007 2006 2007 2007 2006 2006

105 103 119 82 128 123 86 88 92 84 127 123 98 99 65 99 106 94 140 97 108 140 110 113 93 100 115 136 104 90 149 108

máy Công nghệ chế tạo máy Công nghệ chế tạo máy Cơ học Kỹ thuật Công nghệ Cơ khí Gia công áp lực Công nghệ chế tạo máy Công nghệ chế tạo máy Công nghệ chế tạo máy Máy và dụng cụ công nghiệp Công nghệ Cơ khí Gia công áp lực Công nghệ Cơ khí Công nghệ Cơ khí Công nghệ chế tạo máy Cơ khí chính xác và quang học Cơ khí ô tô Công nghệ Cơ khí Cơ khí chính xác và quang học Gia công áp lực Công nghệ chế tạo máy Công nghệ Cơ khí Máy và dụng cụ cắt Máy và dụng cụ công nghiệp Máy và tự động hóa CNS H& TP Máy và tự động hóa CNS H& TP Công nghệ chế tạo máy Công nghệ chế tạo máy Cơ học Kỹ thuật Công nghệ Cơ khí Công nghệ Cơ khí Công nghệ Cơ khí Công nghệ Cơ khí

53. Nghiên cứu Công nghệ và thiết bị cô đặc chân không thùng quay nằm nghiêng để cô 2007 đặc hỗn hợp dịch quả 54. Nghiên cứu Công nghệ và thiết bị cô đặc chân không thùng quay nằm nghiêng để cô 2007 đặc hỗn hợp dịch quả 55. Nghiên cứu Công nghệ và ứng dụng cắt kim loại bằng phương pháp Plasma trên 2006 máy cắt CNC 56. Nghiên cứu Đánh giá tính gia công của vật liệu bằng phương pháp khoang 57. Nghiên cứu dao động tự do của dầm Timos henko và áp dụng tính toán dao động thân tàu thủy 58. Nghiên cứu độ chính xác gia công của nguyên công tiện 59. Nghiên cứu độ chính xác gia công trên máy tiện CNC khi gia công các loại vật liệu có độ cứng trung bình bằng mảng hợp kim có phủ tin 60. Nghiên cứu độ chính xác vị trí của Robot Kuka Kr6/2 61. Nghiên cứu độ cứng vững của máy phay đứng 2007 2007 2006 2007 2006 2006

4 of 82

62. Nghiên cứu động học và động lực học của mobile robot bánh lăn 63. Nghiên cứu giải pháp tổng thể nâng cao tuổi bền của bộ truyền động bánh răng trụ 64. Nghiên cứu hệ điều khiển số của may CNC, ứng dụng váo việc cải thiện và thiết kế hệ điều khiển máy cắt kim lạo phẳng bằng Oxy 65. Nghiên cứu hệ thống điều khiển số dịch chuyển quay hai trục tọa độ và ứng dụng trong máy mài nghiền chi tiết quang 66. Nghiên cứu hệ thống điều khiển số dịch chuyển quay hai trục tọa độ và ứng dụng trong máy mài nghiền chi tiết quang 67. Nghiên cứu khảo sát sự ảnh hưởng của chế độ cắt đến tuổi bền của dao trên máy tiện CNC 68. Nghiên cứu khoa học quản lý trong công tác bảo dưỡng sữa chữa máy và đối chiếu với thực tế khai thác thiết bị Công nghệ cao tại trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 69. Nghiên cứu máy dập CNC và thiết kế hệ thống thay khuôn tự động 70. Nghiên cứu Mô phỏng quỹ đạo chuy ển động của ô tô với hệ thống ABS+ASR 71. Nghiên cứu ồn và rung của hộp số Cơ khí lắp trên xe tải thông dụng chế tạo tại Việt Nam 72. Nghiên cứu phân bố áp suất ổ thuỷ động trên thiết bị BK-Bdas2005 với các vị trí cấp đầu khác nhau 73. Nghiên cứu phương pháp nâng cao độ chính xác phép đo trên máy đo tọa độ ba chiều 74. Nghiên cứu phương pháp nâng cao độ chính xác phép đo trên máy đo tọa độ ba chiều 75. Nghiên cứu phuơng pháp xác định độ chính xác gia công cơ trên máy công cụ 76. Nghiên cứu quá trình tạo mẫu nhanh kiểu kết tụ nóng chảy FDM và thiết kế đầu đùn phục vụ đào tạo 77. Nghiên cứu sự biến động của hệ số ma sát của các cặp vật liệu trong điều kiện ma sát khô 78. Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy mài nghiền chi tiết quang điều khiển hai trục 79. Nghiên cứu thiết kế hệ thống sản xuất linh hoạt trong gia công Cơ khí 80. Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ cơ điện tử điều khiển plc cho các thiết bị gấp khung thép dùng trong xây dựng cảng dầu khí 81. Nghiên cứu thiết lập hệ điều khiển giám sát và tự động hoá các máy Đột Dập 82. Nghiên cứu thuật toán và xây dựng phần mềm ứng dụng CA D/CAM phục vụ trong đào tạo tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 83. Nghiên cứu tính năng máy điều tốc cơ điện tử trong quá trình điều khiển 84. Nghiên cứu tối ưu các thông số Công nghệ của quá trình mài điện hoá bằng đá mài kim cương khi gia công hợp kim cúng 85. Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ CNC trên máy đột dập đối với chi tiết dạng tấm 86. Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ nhóm trong tự động hoá thiết kế quy trình Công nghệ chế tạo có trợ giúp máy tính 87. Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ và thiết bị sấy phun để sản xuất bột đậu nành uống liền 88. Nghiên cứu ứng dụng hệ thống lai điện -thủy lực có điều khiển bằng Kỹ thuật số với giá rẻ 89. Nghiên cứu ứng dụng hệ thống xi lanh thuỷ lực đồng bộ làm việc trong điều kiện tải trọng lớn trong ngành thuỷ điện, thuỷ lợi 90. Nghiên cứu ứng dụng hệ thống xilanh đóng mở cửa cóng trong điều kiện tải trọng lớn 91. Nghiên cứu ứng dụng Kỹ thuật CAD/ cam trong thiết kế chế tạo khuôn mẫu chính

2006 2007 2006 2007 2007 2007 2006 2007 2007 2007 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

90 144 112 102 103 133 96 100 76 106 124 116 105 82 132 115 95 125 94

Cơ học kỹ thuật Công nghệ Cơ khí Máy và dụng cụ công nghiệp Cơ khí chính xác và quang học Cơ khí chính xác và quang học Công nghệ Cơ khí Công nghệ Cơ khí Gia công áp lực Cơ khí ô tô Cơ khí động lực Máy và dụng cụ công nghiệp Công nghệ Cơ khí Cơ khí chính xác và quang học Công nghệ chế tạo máy Công nghệ Cơ khí Máy và dụng cụ công nghiệp Công nghệ Cơ khí Công nghệ chế tạo máy Công nghệ chế tạo máy Máy và tự dộng hoá Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm Công nghệ chế tạo máy Máy và dụng cụ công nghiệp Công nghệ chế tạo máy Công nghệ Cơ khí Công nghệ Cơ khí Máy và tự động hóa CNS H& TP Cơ khí động lực Máy thuỷ khí Máy và tự động thủy khí Cơ khí chế tạo

2006

137

2007 2006 2006 2007 2006 2007 2007 2006 2007 2007

164 114 110 124 114 129 96 110 111 164

5 of 82

xác 92. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật van tuyến tính trong thiết kế chế tạo điều tốc tự động cho các trạm thuỷ điện vừa và nhỏ 93. Nghiên cứu ứng dụng ngôn ngữ lập trình bậc cao AP T để lập trình gia công trên máy CNC 94. Nghiên cứu ứng dụng phần mềm ansys trong Mô phỏng số bài toán kết cấu bê tông cốt thép được gia cường bằng vật liệu composite 95. Nghiên cứu ứng dụng phần mềm công nghiệp Z-CAS T trong Mô phỏng quy trình đúc kim loại 96. Nghiên cứu và phat triển hệ thống xếp hàng điện tử 97. Nghiên cứu va thiết kế mô hình máy tạo mẩu nhanh kiểu kết tụ nóng chảy FDM phục vụ đào tạo 98. Nghiên cứu và xác định sai số bù cho máy phay CNC sử dụng bộ điều khiển iTNC 530 99. Nghiên cứu vaà tính toán ứng xử Cơ học của tấm Composite nhiều lớp 100. Nghiên cứu xây dựng bộ hậu xử lý cho bộ điều khiển iTNC530 dùng cho trung tâm phay CNC 101. Nghiên cứu xây dựng mô hình điều khiển vị trí của hệ thống xi lanh -piston servokhis nén 102. Nghiên cứu, mở rộng khả năng Công nghệ trên hệ thống Minicim, ứng dụng bài thí nghiệm phục vụ công tác đào tạo 103. Nghiên cứu, thiết kế , chế tạo máy lái điện thủy lực 08Tm cho tầu thủy có điều khiển bằng Kỹ thuật số 104. Phân tích Cơ học kết cấu tấm composite có gân gia cường bằng phương pháp phần tử hữu hạn 105. Phần tử cận biến và ứng dụng 106. 107. Phương pháp Đánh giá độ chính xác của thiết bị đo độ nám bề mặt kiếu tiếp xúc Phương pháp và thiết bị đo huyết áp

2006 2007 2007 2006 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2007 2006 2006 2007 2007 2007 2006 2007 2006 2006 2007 2007 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2006

116 209 82 100 86 122 100 95 78 145 136 92 141 146 147 95 119 245 90 118 114 125 95 84 142 87 188 130 132 119 90

Máy thuỷ khí Công nghệ Cơ khí Cơ Kỹ thuật Cơ học kỹ thuật Máy và dụng cụ công nghiệp Công nghệ Cơ khí Máy và dụng cụ công nghiệp Cơ học Kỹ thuật Máy và dụng cụ công nghiệp Máy và ma sát học Công nghệ chế tạo máy Cơ khí động lực Cơ học Kỹ thuật Cơ học kỹ thuật Công nghệ chế tạo máy Cơ khí chính xác và quang học Cơ học Kỹ thuật Công nghệ chế tạo máy Công nghệ chế tạo máy Máy và dụng cụ công nghiệp Máy và dụng cụ công nghiệp Công nghệ chế tạo máy Công nghệ chế tạo máy Công nghệ Cơ khí Cơ học kỹ thuật Cơ khí chế tạo Công nghệ chế tạo máy Công nghệ Cơ khí Cơ học Kỹ thuật Cơ học Kỹ thuật Cơ học kỹ thuật

108. Thiết kế chế tạo Mô phỏng và điều khiển thang máy chở người 109. Thiết kế Công nghệ cho chi tiết có lòng khuôn dạng chữ nhật và mặt công để gia công trên máy CNC với việc ứng dụng phần mềm cad/cam 110. Thiểt kế Công nghệ Cơ khí có trợ giúp máy tính ứng dụng Công nghệ nhóm

111. Thiết kế hệ điều khiển dẫn động bàn máy CNC2 trucc, trên cơ sở visual bssic va vi điều khiển 112. Thiết kế hệ điều khiển, dẫn động cho bàn máy phay CNC dùng động cơ Servo DC 113. 114. Thiết kế máy cấp thốc để tránh nhiễm xạ cho nhân viên y tế Thiết kế và chế tạo bộ điều khiển CNC kiểu PC -Basel dùng cho máy tiện CNC

115. Thiết kế, chế tạo khớp nối trục kiểu rzeppa (khớp nối cầu ) ứng dụng Công nghệ CNC 116. Thiết lập các điều kiện cân bằng khối lượng của cơ cấu phẳng, cơ cấu không gian và Đánh giá bằng tính toán Mô phỏng số 117. Tìm hiểu phươ ng pháp lập trình tự động gia công các bề mặt 3D với sự trợ giúp của máy tính. Ứng dụng gia công khuôn. 118. 119. 120. 121. 122. Tìm một số phương pháp thiết kế và gia công với sự trợ giúp của máy tính Tin học hoá quá trình xác định các thông số ma sát học Tính toán cân bằng khối lượng cơ cấu phẳng bằng thuật giải di truyền Tính toán dao động móng máy tàu thủy nhỏ Tính toán hệ TMD cho cơ hệ một bậc tự do nhằm giảm thành phần dao động tần

6 of 82

số riêng 123. Tính toán lượng mòn dao trong dây chuyền cắt tôn silic từ động điều khiển PLC 124. Tính toán thiết kế chế tạo đá mài bánh răng côn xoắn và hệ thống sửa đá tự động 125. Tính toán tối ưu hóa thông tin thiết kế hệ thống treo bán chủ động trên ô tô 126. Tính toán xác định độ tin cậy khi căn chỉnh khớp nối giữa bơm va động cơ trong công nghiệp dầu khí 127. Tối ưu hóa kết cấu tấm đỡ nắp ca bô ô tô con theo hướng an toàn cho người đi bộ 128. Tổng hợp bộ điều khiển điện tử và Mô phỏng hệ thống phanh có abs trên ô tô du lịch 129. Ứng dụng phần mềm fluent để nâng cao khả năng tính toán thiết kế phần buồng dẫn tua bin tâm trục 130. Ứng dụng Công nghệ CAD/ CAM- CNC váo sản xuất chân tai giả 131. Ứng dụng Công nghệ thông tin trong qui trình thiết kế phóng dạng tàu thuỷ và hệ thống đường ống trong thân tàu 132. Ứng dụng của phép biến đổi wavelet trong chẩn đoán dao động của máy quay 133. Ứng dụng phần mềm fluent để nâng cao khả năng t ính toán thiết kế bánh công tác tua bin tâm trục 134. Ứng dụng PLC trong hệ thống phân loại sản phẩm

2007 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2006 2007 2007 2006 2006 2007 2007

86 106 107 70 93 136 83 85 80 113 119 187 98 159 108 50 79 85 90 125 125 115 94 100

Công nghệ Cơ khí Máy và dụng cụ công nghiệp Cơ khí động lực Công nghệ chế tạo máy Công nghệ chế tạo máy Cơ khí ô tô Máy và tự động thủy khí Công nghệ Cơ khí Công nghệ Cơ khí Cơ học Kỹ thuật Máy và tự động thủy khí Công nghệ chế tạo máy Cơ học Kỹ thuật Cơ khí ô tô Cơ khí ô tô Cơ khí ôtô Cơ khí ôtô Công nghệ Cơ khí Công nghệ Cơ khí Công nghệ chế tạo máy Công nghệ Cơ khí Chế tạo máy Cơ khí động lực Cơ khí ô tô

135. Về các phương trình kane của hệ nhiều vật 136. Xác định đặc tính dao động của xe tải 3 tấn do Việt Nam sản suất và lắp ráp 137. Xác định đặc tính ồn rung trong cabin tải cỡ 3 tấn do Việt Nam sản xuất và lắp ráp 138. Xác định đặc tính ồn rung trong cabin tải cỡ 3 tấn do Việt Nam sản xuất và lắp ráp 139. Xác định đặc tính ồn rung trong cabin tải cỡ 3 tấn do Việt Nam sản xuất và lắp ráp 140. Xác lập quan hệ giữa độ nhám bề mặt với các thông số Công nghệ khi gia công vật liệu có tính dẻo cao trên máy tiện CNC 141. Xác lập quan hệ giữa độ nhám bề mặt với các thông số Công nghệ khi gia công vật liệu có tính dẻo cao trên máy phay CNC 142. Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu cho Công nghệ gia công nhóm

143. Xây dựng phươ ng pháp Đánh giá t ính gia công cho vật liệu là kim loại màu(hợp kim đồng, hợp kim nhôm) 144. Xây dựng phươ ng pháp thiết kế khuôn tự động 145. Xây dựng phuơng pháp tính toán thời gian chậm tác dụng của hệ thống phanh dẫn động thủy khí trên ôtô tải cỡ lớn 146. Xây dựng quan hệ động học và động lực học cần thiết cho đoàn xe buýt hai thân

7 of 82

ĐIỆ N T Ử
TIÊU ĐỀ
Nghiên cứu chế tạo thiết bị cảm biến độ dẫn nhạy hơi cồn ứng dụng đo nồng độ nồng độ hơi cồn trong hơi thở 2. Công nghệ wimax va Kỹ thuật mimo 3. khảo sát ảnh hưởng của giao thoa đến phạm vi phủ sóng trong quy hoạch mạng WCDMA 4. Nghiên multicast trên mạng ip 5. Truyền IP qua vệ tinh địa tĩnh tính toán đường truyền vệ tinh 6. Dịch vụ IP TV trên mạng băng thông rộng 7. IMS và thực tế triển khai trên mạng NGN 8. Các vấn đề an ninh bảo mật trong hệ thống mạng 9. Kiểm tra chất lượng dịch vụ mạng thông tin di động mặt đất công cộng 10. Nghiên cứu mạng lõi IMS 11. Nghiên cứu về Giải pháp nâng cấp hệ thống mạng thông tin di động 2G lên 3G của Vinaphone Việt Nam 12. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng và Giải pháp nâng cao chất lượng mạng CDMA 450 MHz tại Việt Nam 1. 13. Nghiên cứu thiết kế tối ưu cho việc phủ sóng di động trong các tòa nhà cao tầng 14. Quy hoạc h mạng WCDMA và khảo sát ảnh hưởng của tốc độ số liệu đến dụng lượng mạng 15. Biến đổi wavelet ứng dụng trong Kỹ thuật nén ảnh jpeg2000 16. Kỹ thuật điều chế trực giao đa sóng mang ofdm cho hệ thống thông tin di động thế hệ 4 17. Mô hình đảm bảo chất lượng dịch vụ trong mạng NGN 18. Nghiên cứu chất lượng dịch vụ triển khai trên mạng WIMA X 19. ANTEN thông minh và ứng dụng trong kiểm soát tần số vô tuyến điện 20. Công nghệ định vị di động trong mạng 3G /Umts 21. Hệ thống truy ền dẫn quang tốc độ cao 22. Tính toán thiết kế và tối ưu hóa cho mạng di động CDMA2000 23. Công nghệ DWDM và ứng dụng trong mạng đường trục 24. Công nghệ DWDM và ứng dụng DWDM trong mạng đường trục bắc -nam của VNP T 25. Nghiên cứu bộ khuếch đại raman trong hệ thống thông tin quang ghép kênh theo bước sống 26. Nghiên cứu thiết kế máy đo sâu hồi tiếp âm 27. Nghiên cứu và triển khai hệ thống call canter thế hệ mới trên nền TCP/ IP ứng dụng cho mạng viễn thông viêt nam 28. Xây dựng hệ thống thông tin trong phòng xét nghiệm 29. Xử lý lỗi trong thông tin số 30. Giải pháp Công nghệ trong việc Nghiên cứu thiết kế, xây dựng hệ thống cáp quang biển Việt Nam -hồng kong 31. Nghiên cứu Công nghệ GMPLS và Giải pháp áp dụng vào mạng truy ền tải quang 32. Phân tích giải điều chế tín hiệu vô tuyến dãi sóng ngắn HF 33. Nghiên cứu phân bổ tối ưu bộ chuyển đổi bước sóng trong mạng AON

M ục lụ c NĂM
2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2007

SỐ TRANG
110 127 118 149 135 113 144 109 130 137 131 104 130 122 122 96 111 140 112 118 110 100 114 110 108 107 117 128 130 118 128 128 144

ĐỀ TÀI
Công nghệ điện tử : đo lường và hệ thống DK Điện tử viễn thông Điện tử viễn thông Điện tử Điện tử Điện tử Điện tử Điện tử Điện tử Điện tử viễn thông viễn thông viễn thông viễn thông viễn thông viễn thông viễn thông

Điện tử viễn thông Điện tử viễn thông Điện tử viễn thông Điện tử viễn thông Điện tử viễn thông Điện tử viễn thông Điện tử Điện tử Điện tử Điện tử Điện tử Điện tử Điện tử viễn thông viễn thông viễn thông viễn thông viễn thông viễn thông viễn thông

Điện tử viễn thông Điện tử viễn thông Điện tử viễn thông Điện tử viễn thông Điện tử viễn thông Điện tử viễn thông Điện tử viễn thông Điện tử viễn thông Điện tử viễn thông Điện tử viễn thông

8 of 82

34. Nén ảnh động và ứng dụng của nó 35. Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống dò t ìm xâm nhập mạng 36. Xử lý tiếng nói 37. Bộ lọc số QMF trong các hệ thống P R và ứng dụng trong kỹ thuật nén ảnh 38. Các cơ chế đảm bảo chất lượng dịch vụ trong mạng không dây băng thông rộng 39. 40. 41. 42. Công nghệ DWDM và thiết kế tuyến DWDM tren đường trục của EVNTelecom Công nghệ thủy ấn số và ứng dụng của nó Công nghệ Wimax dùng cho các thiaats bị di động Đánh giá sự thiaatjs lập và duy trì đồng bộ trong mô hình méh ứng dụng trong Công nghệ Wimax

2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

124 110 129 117 115 132 96 105 105 120 108 114 110 125 110 101 106 117 117 150 111 92 130 112 108 146 118 118 108 117 96 118 129 138 130 104

Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ Kỹ Kỹ Kỹ thuật thuật thuật thuật điện tử điện tử điện tử điện tử

43. Ghép kênh theo bước sóng mật độ CAO( DWDM) và thiết kế tuyến truyền dẫn quang 44. Hệ thống theo dõi tín hiệu bệnh nhân 45. Hệ thống thông tin di động MC - CDMA 46. Hệ thống thông tin định vị 47. Nghiên cứu Công nghệ MPLS và ứng dụng trong hệ thống NGN 48. Phương pháp Đánh giá chất lượng các hệ thông tin di dộng ( kể cả ở Việt Nam) 49. 50. 51. 52. 53. 54. Thương mại điện tử và ứng dụng WIMA X và an ninh mạng Wimax WIMA X và ứng dụng Hệ thống OFDM khử nhiễu cho kênh vô tuyến băng thông siêu rộng Hệ thống truy nhập vô tuyến trong mạng thông tin di động WCDMA Kỹ thuật mạng riêng ảo và Giải pháp nâng cao tính bảo mật cho hệ thống mạng cục tần số vô tuyến điện

Kỹ thuật điện tử Kỹ Kỹ Kỹ Kỹ Kỹ thuật thuật thuật thuật thuật điện tử điện tử điện tử điện tử điện tử

Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử

55. Nghiên cứu ảnh hưởng của đường dây điện lực sang đường dây thông tin 56. Nghiên cứu RFID 57. Quản lý mạng thông tin cá nhân 58. Bảo mật cho doanh nghiệp và ứng dụng mã nguồn mở trong bảo mật cho doanh nghiệp 59. Bảo mật thông tin sử dụng cơ sở hạ tầng hóa công khai (PKI) 60. Công nghệ khuy ech đại raman và khả năng ứng dụng trong mạng truyền dẫn thông tin quang 61. Dịch vụ IP TV trên mạng băng thông rộng 62. Nghiên cứu Giải pháp cải thiện thời gian trể và độ tắc nghẽn trong mạng kết nối của hệ thống máy tính đa xử lý có bộ nhớ chung phân bố 63. Công nghệ FPGA và phương pháp định lại cấu hình từng phần cho FPGA của xilinx 64. Kỹ thuật xử lý ảnh trong Công nghệ đa phuơng tiện sử dụng logic mờ 65. Một số cơ chế Đánh giá chất lượng kênh truy ền trong mạng không dây thế hệ mới 66. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của kênh truyền dẫn đến chất lượng dịch vụ trong mạng không dây thế hệ mới 67. Nghiên cứu sử dụng vi điều khiển LPC 2148 điều khiển hoạt động của bảng led điện tử 68. Quản lý nội dung và tự động hóa hệ thống phát sống của Đài Truyền Hình Việt Nam 69. Quy hoạc h mạng 3g Công nghệ CDMA

9 of 82

70. Ứng dụng lý thuyết mạng noron trong dự báo lưu lượng nước đến hồ hòa bình Nghiên cứu Công nghệ mpls và ứng dụng trong hệ thống NGN Phân tích, thiết kế và triển kkai wimax di động Dịch vụ IP datac ast trên nền Công nghệ DVB-H Điều chế OFDm va ứng dụng điều chế ofdm trong truyền hình số mặt đất theo tiêu chuẩn DVB-T 75. Nghiên cứu Kỹ thuật điều chế đa mức thích nghi 76. Nghiên cứu ma kênh ứng dụng trong nâng cao chất lượng hệ thống thông tin vệ tinh 71. 72. 73. 74. 77. Nghiên cứu, đề xuất phương án mở rộng -nâng cấp mạng viễn thông thế hệ mới NGN của VNP T 78. Nghiên cứu mạng kết nối mới cho hệ thống máy tính da xử lý 79. SnS-P2P hệ thống mạng ngang hàng cho việc tìm kiếm và chia sẽ tài nguyên 80. Nghiên cứu triển khai IP TV và Giải pháp cho E vntelecom 81. Xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên và các chính sách an ninh mạng trên môi trường Linux 82. Giải pháp bảo mật mạng cho các doanh nghiệp khối ngân hàng 83. Hệ thống truy ền hình Kỹ thuật số cho thiết bị cầm tay DVB- H 84. Nghiên cứu máy theo dõi các thông số sinh lý cơ bản của con người 85. Nghiên cứu phương pháp đảm bảo an toàn cho mạng wifi 86. Nghiên cứu thiết kế tính toán và triển khai Công nghệ CDMA 2000 1X trong hệ thống mạng viễn thông di động của EV Ntelecom 87. Truyền dẫn internat trên mạng truyền hình cáp 88. Thiết kế mạng truyền tải cho mạng NGN của VNP T trong giai đoạn 2 010-2015 89. Công nghệ wimax Nghiên cứu và xây dựng mô hình mẫu triển khai cho vùng địa hình đặc thù tại Việt Nam 90. MULTICAS T và Giải pháp triển khai vụ IP TV trong mạng của VNP T 91. Nghiên cứu ứng dụng chuẩn IP để xây dựng hệ SCADA 92. WiMax- Công nghệ tương lai cho dịc h vụ truy cập băng rộng 93. Modeing the prosody of Viet names e language for speech synthesis 94. Khảo sát năng luợng của động cơ không đồng bộ Rôto lồng sóc khi làm việc ở miền tần số thấp 95. Nghiên cứu tính toán tối ưu các thông số mạch từ của nam châm điện xoay chiều 96. Nghiên cứu các phương pháp bảo vệ thiết bị điện dùng Role số 97. Nghiên cứu công nghệ chế tạo máy biến áp khô có cuộn cao áp tẩm trong EPOXY điện áp tới 35kw công suất tới 30000k va 98. Điều khiển từ thông và momen động cơ không đồng bộ bằng phương pháp điều chế vecto không gian điện áp 99. Nghiên cứu các phương pháp bảo vệ thiết bị điện dùng r ole số 100. Xây dựng phần mềm chương trình tạo ra các dạng xung điều trị dùng trong vật lý trị liệu 101. Quản lý chất lượng dịch vụ trong mạng wireless lan

2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

72 38 118 166 120 86 84 118 106 144 146 130 97 105 102 104 142 108 133 131 122 131 150 104 119 124 128 137 97 128 98 84

Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ Kỹ Kỹ Kỹ thuật thuật thuật thuật điện tử điện tử điện tử điện tử

Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử viễn thông Kỹ thuật điện tử viễn thông Kỹ thuật điện tử viễn thông Kỹ thuật điện tử viễn thông kỹ thuụât điện tử viễn thông Speciality :"information processing and communication Thiết bị điện - điện tử Thiết bị điện - điện tử Thiết bị điện - điện tử Thiết bị điện - điện tử Thiết bị điện - điện tử Thiết bị điện - điện tử Xử lý thông tin Xử lý thông tin và truyền

10 of 82

thông 102. Ghép kênh theo buớc sống quang các vấn đề về Công nghệ và triển khai ứng dụng 2007 235 127 84 105 116 123 81 111 92 105 97 105 79 115 116 105 112 150 122 102 135 114 106 120 116 136 93 Xử lý thông tin và truyền thông Xử lý thông tin thông Xử lý thông tin thông Xử lý thông tin thông Xử lý thông tin thông Xử lý thông tin thông Xử lý thông tin thông Xử lý thông tin thông Xử lý thông tin thông Xử lý thông tin thông Xử lý thông tin thông Xử lý thông tin thông và truyền và truyền và truyền và truyền và truyền và truyền và truyền và truyền và truyền và truyền và truyền

103. Nghiên cứu xác định mô hình tầng điện ly khu vực Việt Nam trên cơ sở sủ dụng 2007 số liệu đo GPS 104. Các phương pháp lây lan và phá hoại của virus máy tính 2007

105. Nghiên cứu Công nghệ mobile wimax và phương án triển khai ứng dụng tại Việt 2007 Nam 106. Nghiên cứu thuật toán mã hóa nâng cao aes và xây dựng ứng dụng thuật toán 2007 dựa trên Công nghệ nhúng 107. Nghiên cứu xác định mô hình tầng điện ly ở khu vực Việt Nam trên cơ sở xử 2007 dụng số liệu đo GPS 108. Xây dựng hệ thống quản lý tiên tiến cho môi trường cảm thụ 109. Khuếch đại quang sợi pha tạp erbium 110. Mạng NGN và Nghiên cứu giao diện kết nối của siemans cho Giải pháp cung cấp dịch vụ gia tăng 111. Nghiên cứu về Công nghệ truyền hình qua mạng IP (IP TV ) 112. Nghiên cứu về hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 4(4G 113. Phát triển hệ thống lưu trử và kiểm soát thông tin khoa học Công nghệ phục vụ chia sẽ tri thức 114. Tìm hiểu đối sánh lược đồ và áp dụng vào bài toán tích hợp dữ liệu tại trung tâm thông tin tín dụng -ngân hàng nhà nước Việt Nam (cic) , xây dựng ứng dụng cicmath 115. Tìm hiểu một số Kỹ thuật tối ưu hóa năng lương trong thiết kế chip số 116. Tổng hợp và nhận dạng tiếng việt trên hệ nhúng T-ENGINE 117. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quá trình xử lý ảnh X quang vú trên máy tính 118. Nghiên cứu báo hiệu trong mạng thế hệ mới (NGN) 119. Hệ thống thông tin vệ tinh băng rộng VSAT - IP và ứng dụng tại Việt Nam 120. Bảo mật thông tin sử dụng cơ sở hạ tầng khoá công khai (PK I) 121. Nghiên cứu cấu trúc hệ thống truyền dẫn Công nghệ IP qua vệ tinh 122. Thiết kế bộ khuếch đại Raman phân bố sử dụng trong hệ thống thông tin quang dung lượng lớn , cự ly xa 123. Nghiên cứu triển khai truyền hình số di động - Mobile TV 124. "Tích hợp Công nghệ gia đình HTI" và đề xuất Giải pháp cho một căn hộ chung cư của Việt Nam 125. Nghiên cứu hệ thống truyền dẫn quang FDH - các Giải pháp kỹ thuật 126. Thiết kế vi mạch thực hiện thuật toán AES dụă trên Công nghệ FPGA 127. Thiết kế hệ thống thông tin quang dung lượng lớn , cự ly xa khuếch đại Raman 128. Triển khai mạng thông tin di động theo cấu trúc NGN ở Việt Nam 2008 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006

Xử lý thông tin và truyền thông Xử lý thông tin và truyền thông Xử lý thông tin và truyền thông Xử lý thông tin và truyền thông Điện tử - viễn thông Điện tử - viễn thông Điện tử - viễn thông Điện tử - viễn thông Điện tử - viễn thông Điện tử - viễn thông Điện tử - viễn thông Điện tử - viễn thông Điện tử - viễn thông Điện tử - viễn thông Điện tử - viễn thông

11 of 82

129. Nghiên cứu về sưu âm 3D trong y tế 130. Giám sát và điều hành các mạng viễn thông 131. Thiết kế mạng tích hợp số VLSI 132. Mạng riêng ảo MPLS và thực tế triển khai tại bưu điịen Hà Nội 133. Công nghệ MPLS và ứng dụng trong mạng của V NP T 134. Công nghệ .NE T trong phát triển ứng dụng 135. Dịch vụ dữ liệu gia tăng phi cấu trúc 136. Nghiên cứu Công nghệ Softswitch và ứng dụng vào mạng thông tin di động Mobifone 137. Bài toán về xử lý ảnh và nén ảnh JPEG2000 138. Nghiên cứu ảnh hưởng của các cơ chế bảo mật đế chất lượng dịch vụ VOIP qua mạng không dây 139. IP Over WDM 140. Chất lượng dịc h vụ VPN 141. Thiết kế IC số VLS I 142. Thiết kế hệ thống phủ sóng tín hiệu trong toà cao ốc 143. Mạng đô thị thế hệ kế tiếp (Next Generation Metropolitan Area Network) 144. MPLS - Công nghệ và ứng dụng 145. Bảo mật mạng IP sử dụng kỹ thuật mạng riêng ảo (VP N) 146. Công nghệ VOIP 147. Băng lọc số và ứng dụng 148. Nghiên cứu Công nghệ CDMA2000 1XEV-DO 149. kỹ thuật trải phổ và Công nghệ CDMA 150. Công nghệ hội nghị truyền hình và ứng dụng triển khai tại UBND Thành phố Hà Nội 151. Điều khiển mờ trong điều khiển công suất hệ thống CDMA không dây 152. Tối ưu hoà ứng dụng ngân hàng trên nền hệ thống phân tán 153. Nghiên cứu kỹ thuật OFDM và ứng dụng trong WIMA X 154. Wimax và an ninh mạng

2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006

97 118 118 90 133 118 81 156 112 134 125 120 121 147 132 110 125 115 126 124 150 120 107 108 106 113 119 122 109 121 127 114 122 174 126

Điện tử - viễn thông Điện tử - viễn thông Điện tử - viễn thông Điện tử - viễn thông Điện tử - viễn thông Điện tử - viễn thông Điện tử - viễn thông Điện tử - viễn thông Điện tử - viễn thông Điện tử - viễn thông Điện tử - viễn thông Điện tử - viễn thông Điện tử - viễn thông Điện tử - viễn thông Điện tử - viễn thông Điện tử - viễn thông Điện tử - viễn thông Điện tử - viễn thông Điện tử - viễn thông Điện tử - viễn thông Điện tử - viễn thông Điện tử - viễn thông Điện tử - viễn thông Điện tử - viễn thông Điện tử - viễn thông Điện tử - viễn thông Điện tử - viễn thông Điện tử - viễn thông Điện tử - viễn thông Điện tử - viễn thông Điện tử - viễn thông Điện tử - viễn thông Điện tử viễn thông Điện tử viễn thông Điện tử viễn thông

155. Nghiên cứu phối hợp tần số , quỹ đạo cho các hệ thống thông tin vệ tinh địa tĩnh 2006 và ứng dụng vào vệ tinh VINASA T 156. Tối ưu hoá quỹ công suát đường truyền trong thông tin vệ tinh 157. Mạng NGN và ứng dụng tại Việt Nam 158. Điều khiển trong mạng MPLS 2006 2006 2006

159. Nghiên cứu ảnh hưởng của các hiệu ứng phi tuyến đến BE R trong các hệ thống 2006 truyền dẫn quang WDM 160. Công nghệ WIMAS và ứng dụng tại Việt Nam 161. Bảo mật thông tin sử dụng cơ sở hạ tầng khóa công khai (PK I) 162. Thiết kế và nâng cao chất lượng vùng phủ sóng trong các toà cao tầng 163. Truy nhập không dây băng thông rộng -Wimax 2006 2006 2006 2006

12 of 82

164. Hệ thống Mimo-OFDM và khả năng ứng dụng trong thông tin di động 165. Nghiên cứu một số phương pháp bảo mật cho web server 166. Công nghệ CDMA và ứng dụng 167. Nghiên cứu Công nghệ WCDMA ứng dụng cho phát triển thông tin di động mobifone 168. Điều khiển công suất trong các hệ thống thông tin di động MC- CDMA và ABS MC- CDMA 169. Nghiên cứu triển khai TMN vào mạng viễn thông SP T 170. Xử lý chất lượng thoại trong mạng thế hệ mới- NGN 171. Mạng viễn thông không dây 172. Úng dụng Giải pháp đa mẫu sử dụng lại tần số vô tuyến mạng GSM-VMS 173. Lý thuyết nhận dạng vân tay và ứng dụng 174. Quy hoạc h mạng viễn thông giải quyết bài toán thiết kế, tối ưu cho một khu vực 175. Mạng thế hệ mới NGN và ứng dụng thiết kế tiến hoá từ mạng PS TN lên NGN 176. Mạng thế hệ sau - NGN 177. Công nghệ VOIP và vấn đề đo kiểm 178. Nghiên cứu Tìm hiểu chíp PSOC ứng dụng vào thiết kế mạng điện tử 179. Xây dựng một hệ thống giải nén thành phần ảnh tĩnh trong MPEG trên nền FPGA 180. Nén ảnh xử dụng biến đổi WAVELET và ứng dụng truyền ảnh t ĩnh trên mạng di động 181. Nghiên cứu mạng viễn thông hàng không và hệ thống trao đổi điện văn dịch vụ không lưu 182. Công nghệ GMP LS và tiến trình chuyển đổi từ MPLS sang GMPLS 183. Nghiên cứu Công nghệ VOICE OVE R IP và vấn đề giao tiếp giữa mạng VOIP với mạng điện thoại truyền thông 184. Tổng quan về NGN và MPLS 185. Khảo sát hiệu quả của mạng WLAN 802.11b với một số cơ chế bảo mật thông dụng 186. Ngẫu nhiên hoá tín hiệu bằng mạch ghi dịch hồi tiếp tuyến tính 187. Nghiên cứu hệ thống thu và xử lý tín hiệu điện tim 188. Hệ thống mạng thông minh và Giải pháp phát triển lên OSP 0 189. Nghiên cứu Công nghệ truyền dẫn quang WDM trong mạng NGN 190. Hệ thống giám sát phụ thuộc twj động quảng bá A DS - B trong ngành quản lý bay Việt Nam 191. Công nghệ chuy ển mạch mềm và ứng dụng trong mạng Viettel mobile 192. Truyền dẫn quang trong mạng NGN 193. Mạng truy cập viễn thông Wifi - Wimax

2007 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006

154 92 117 100 165 126 108 132 59 132 130 118 122 115 85 120 97 124 105 132 90 130 82 145 175 121 133 113 135 169

Điện tử viễn thông Điện tử viễn thông Điện tử viễn thông Điện tử viễn thông Điện tử viễn thông Điện tử viễn thông Điện tử viễn thông Điện tử viễn thông Điện tử -viễn thông Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử

13 of 82

194. Nghiên cứu Công nghệ ENUM và khả năng áp dụng triển khai phát triển tại Việt Nam 195. Ứng dụng Công nghệ thông tin vệ tinh VSA T băng rộng - IPS T tại Việt Nam 196. Mạng truyền dẫn thực tế và định hướng phát triển giai đoạn 2006 - 2010 của tỉnh Kiên Giang 197. Nghiên cứu Công nghệ CDMA 2000 - 1XEV - DO và ứng dụng triển khai mạng thông tin di động HT Mobile 092 198. Nghiên cứu Công nghệ mạng NGN và cấu hình mạng NGN của VNIP 199. Nghiên cứu Công nghệ IP Over WDM 200. Nghiên cứu Công nghệ CDMA20001X EVDO và khảo sát các dịch vụ trên nền 20001X EVDO 201. Xây dựng hệ thống mạng máy tính hiệu năng cao cho dịch vụ ngân hàng 202. Nghiên cứu mạng NGN và Công nghệ chuy ển mạch mềm 203. Mạng viễn thông thế hệ mới - NGN 204. Mạng đô thi Man 205. Cơ chế MULTICAS T lớp ứng dụng đảm bảo chất lượng luồng video 206. Khảo sát một số phương pháp xử lý tín hiệu tiên tiến và giảm nhiễu xung trong thông tin 207. Mạng đô thị ME TROPOLITA N AREA NE TWORK- MAN và triển khai mạng đô thị TP. Hồ Chí Minh 208. Chuy ển mạch quang( phối ghép chuyển mạch quang với chuyển mạch điện tử và truyền dẫn quang) 209. Nghiên cứu phương pháp và xây dựng bài đo, kiểm tra ROUTE R MPLS trong mạch NGN của VNP T 210. Nghiên cứu Công nghệ ADS L và triển khai mạng ADS L tại bưu điện Hà Nội 211. Mạng thế hệ sau NGN Công nghệ và ứng dụng 212. Mạng truy nhập vô tuyến băng rộng cố định 213. Thiết kế kênh truyền hình số vệ tinh 214. Ứng dụng Công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS 215. Quá trình xử lý không gian và thời gian trong hệ thống CDMA 216. Truyền hình số DV D ở Việt Nam và xu thế phát triển 217. Công nghệ CDMA 2000 1X và Giải pháp nâng cấp lên CDMA 2000 1X EV -DO 218. Dịch vụ V oIP trên nền NGN 219. Nghiên cứu hệ thống tự động điều khiển và bảo vệ trạm biến áp 220. OFDM và ứng dụng trong hệ thống WiMA X di dộng 221. Đo thử và Đánh giá ADSL 222. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy nuôi cấy vi sinh vật

2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2007 2006 2006 2006 2007 2006 2006 2007 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2007 2006

100 75 115 127 113 126 123 126 176 113 120 100 131 130 117 140 97 107 145 156 127 103 130 130 112 125 97 135 120

Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử

14 of 82

223. Truyền dẫn quang trên mạng NGN 224. Nghiên cứu xông nghệ truyền dẫn NG-SDH và phươ ng án triển khai trên mạng NGN ở VNPT 225. Nghiên cứu biện phấp nâng cao khả năng chống nhiễu tích cực cho đài Rađa

2006 2006 2006

146 132 84 88 131 148 85 81 120 120 115 130 96 106 91 110

Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử viễn thông Xử lí thông tin và truyền thông Xử lý thông tin và truyền thông Xử lý thông tin và truyền thông Xử lý thông tin và truyền thông Xử lý thông tin và truyền thông Xử lý thông tin và truyền thông Xử lý thông tin và truyền thông Xử lý thông tin và truyền thông Xử lý thông tin và truyền thông Xử lý thông tin và truyền thông Xử lý thông tin và truyền thông Xử lý thông tin và truyền thông Xử lý thông tin và truyền thông Xử lý thông tin và truyền thông Xử lý thông tin và truyền thông Xử lý thông tin và truyền thông

226. Nghiên cứu các phương pháp hạn chế dòng điện hồ quang trong quá trình đóng 2006 cắt của các thiết bị đóng cắt 227. Mạng NGN và chất lượng dịch vụ (QoS) 228. Nghiên cứu Công nghệ ADS L2+ và khả năng triển khai tại Việt Nam 229. Ứng dụng bộ lọc thíc h nghi phi tuyến để lọc nhiễu tín hiệu điện Tim 230. Dịch vụ phân lớp và định tuyến cưỡng bức trong QOS 231. Hệ thống cáp quang biển trục bắc nam thiết kế hệ thống quản lí mạng cho hệ thống cáp quang biển trục bắc nam 232. Hệ thống cáp quang biển trục bắc nam thiết kế hệ thống quản lý mạng cho hệ thống cáp quang biển truch bắc nam 233. Công nghệ mạng truyền dẫn thế hệ mới IP/WDM 234. Phương pháp xử lý Phân tích trực tuyến áp dụng trong xây dựng hệ trợ giúp quyết định dựa vào dữ liệu 235. Nghiên cứu xử lý tín hiệu trong thiết bị theo dõi bệnh nhân 236. Nghiên cứu Công nghệ CDMA2000 1XEV-DO và đề xuất Một số giải phápứng dụng 237. Nghiên cứu phương pháp nhận dạng hình dạng 238. Xây dựng hệ thống điều khiển giám sát 2007 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006

239. Nghiên cứu mạng quản lý viễn thông TMN với mạng truyền số liệu DCN và triển khai ứng dụng thử nghiệm trong điều hành, quản lý mạng truyền dẫn bưu điện Hà 2006 Nội 240. Mạng không dây băng thông rộng Wimax: Các vấn đề về Công nghệ và triển khai ứng dụng 241. Nghiên cứu Giải pháp hệ thống tăng cường dẫn đường mặt đất GBAS ứng dụng trong ngành hàng không Việt Nam 242. Xây dựng công cụ khảo sát ảnh hưởng của các tham số cơ bản đến chất lượng tiếng nói bộ tổng hợp tiếng việt dùng TD-PS OLA 243. Đánh giá hiệu năng hệ thống song song phân cụm 244. Thu thập và xử lý tín hiệu đo lường trong hệ thống chuẩn đầu lưu lượng khí kiểu PVTt 245. Lập trình SIP cho thiết bị di động bằng JAVA 246. Vấn đề chất lượng dịch vụ trong mạng thế hệ mới và triển khai ứng dụng trên hạ tầng mạng của công ty SPT 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006

124

136 140 80 75 112 78 115

15 of 82

247. Nghiên cứu các Giải pháp xử lý nhiễu trong ảnh của thiết bị chuẩn đoán ảnh cộng hưởng từ - MRI 248. Nghiên cứu, xây dựng hệ thống tìm kiếm Video theo nội dung

2006 2006

100 113 118 143 115 100 94 82 119 98 109 144 135 126 161

Xử lý thông tin và truyền thông Xử lý thông tin và truyền thông Xử lý thông tin và truyền thông Xử lý thông tin và truyền thông Xử lý thông tin và truyền thông Xử lý thông tin và truyền thông Xử lý thông tin và truyền thông Xử lý thông tin và truyền thông Xử lý thông tin và truyền thông Xử lý thông tin và truyền thông Điện tử - viễn thông Điện- điện tử Điện tử Thiết bị điện- điện tử Công nghệ vật liệu điện tử

249. Nghiên cứu triển khai Công nghệ WIMA X và áp dụng cho mô hình dịch vụ mạng 2006 không dây băng rộng thành phố Hà Nội 250. Nghiên cứu vấn đề an toàn mạng cục bộ không dây 251. Tìm hiểu, Nghiên cứu Công nghệ mạng không dây và đề suất mô hình ứng dụng 252. Nghiên cứu , thiết kế hệ điều hành trên bộ vi điều khiển 8 bit 253. AJA X và ứng dụng tại công ty điện thoại Hà Nội 1 254. Nghiên cứu và Tìm hiểu về kỹ thuật xoá nền ảnh chụp mạch số trong máy chụp mạch 255. Sử dụng IP cho mạng di động thế hệ mới 256. Thiết kế hệ thống giám sát và điều khiển trực tuyến bằng hình ảnh dựa trên Công nghệ Fpga và System-on-chip 257. Quy hoạc h mạng thông tin di động thế hệ 3 CDMA 2000 258. Nghiên cứu khả năng triển khai dịch vụ vô tuyến băng rộng WIMA X 259. Nghiên cứu thiết kế tuyến thông tin cáp sợi quang 260. Nghiên cứu máy biến áp khô cuộn dây cao cấp áp đúc EPOXY 261. Mô phỏng cấu trúc vi mô và tính chất khuếch tán trong một số vật liệu vô định hình 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2007 2006 2006 2007

16 of 82

CÔNG NGHỆ T HÔNG T IN
TIÊU ĐỀ
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Biểu diển cấu trúc ôtômat xác suất và bổ sung tối ưu các ôtômat xác suất bộ phận Dao động uốn của dầm có ứng xuất trước chịu tác dụng của vật thể di động Nghiên cứu an toàn , an ninh trong kiến trúc hướng dẫn vụ soa Nghiên cứu các phương pháp nhúng dầu ẩn vào dữ liệu đa phương tiện và ứng dụng Nghiên cứu hệ chuyên gia mờ trong xây dựng mô hình dự báo lũ quét vùng sapa , tỉnh lào cai Nghiên cứu web ngữ nghĩa và xây dựng mô hình tìm kiếm trên web ngữ nghĩa Phương pháp thiết kế phần mềm sử dụng ngôn ngữ đặc tả kiến trúc AADL Sử dụng mạng int ranet xây dựng hệ thống quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh trong công ty điện thoại hà nội 2

M ục lụ c NĂM
2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

SỐ TRANG
108 102 147 122 114 106 128 114 120 90 118 95 80 117 88 126 121 138 113 128 120 131 93 109 130

ĐỀ TÀI
Công nghệ thông tin: bảo đảm toán học cho máy tính va các hệ thống t ính toán Cơ tin Kỹ thuật Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

Thiết kế và xây dựng framework cho các hệ thống game online theo mô hình grid computing 10. Tìm hiểu một vài Giải pháp nang cao hiệu quả suy diễn trong các hệ tri thức FLuật 11. Tìm hiểu và xây dựng dịch vụ hội nghị truyền hình trên mạng NGN

12. Tìm hiểu về mô hình hóa thông tin ngữ cảnh trong hệ tính toán trải khắp (pervasive 2007 computing) 13. Vấn đề kiểm duyệt và phục hồi trạng thái lỗi trong quản lý qui trình 14. Xây dựng hệ thống quản lý đối tượng di động dựa trên Công nghệ GPS và GIS 15. Xây dựng Ont ology khoa học Công nghệ 2007 2007 2007

16. Đánh giá chất lượng phần mềm thông qua thiết kế UML : phương pháp , tiêu chí , 2007 đo Đánh giá và thực nghiệm 17. Mô hình hóa và kiểm chứng ASPECT 18. Nghiên cứu các độ đo phần mềm và một số triển khai Đánh giá 2007 2007

19. Nghiên cứu hệ chuyên gia mờ trong xây dựng mô hình dự báo lũ quét vùng s apa , 2007 tỉnh lào cai 20. Nghiên cứu Công nghệ CDMA và ứng dụng tại Việt Nam 21. Tìm hiểu và xây dựng dịch vụ hội nghị truyền hình trên mạng NGN 2007 2007

22. Đánh giá chất lượng phần mềm thông qua thiết kế UML: phương pháp, tiêu chí, đo 2007 Đánh giá và thực nghiệm 23. Hệ thống phát hiện bất thường trong mạng sử dụng khai phá dữ liệu 24. Nghiên cứu các chuẩn và kiến trúc chính phủ điện tử áp dụ ng giải quyết bài toán kiến trúc chính phủ điện tử tại Việt Nam 25. Nghiên cứu khả năng ứng dụng semantic web trong e-learning 2007 2007 2007

17 of 82

26. Quảng bá thông tin đa phương tiện trong ngành công nghiệp nội dung số vớ i Kỹ thuật streaming 27. Xây dựng mô hình dự đoán dộ tin cậy của kiến trúc phần mềm dựa tren thành phần 28. Nghiên cứu khả năng ứng dụng semantic web trong e-learning 29. Giới thiệu sáp và ứng dụng 30. Một số phương pháp giải bài toán quy hoạch nguyên

2007 2007 2007 2007 2007

116 135 128 100 155

Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin: đảm bảo toán học cho máy tính và các hệ thống t ính toán Information processing and Communication Toán tin ứng dụng Toán tin ứng dụng Toán tin ứng dụng Toán tin ứng dụng Toán tin ứng dụng Toán tin ứng dụng Toán tin ứng dụng Toán tin ứng dụng Toán tin ứng dụng Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

31. Modeling and use of vocalic gestures in Automatic Speec h Recognit ion 32. Bài toán cụm trong khai phá dữ liệu 33. Phân cụm mờ và ứng dụng phân cụm khách hàng trên thị trường chứng khoán 34. Giải gần đúng bài toán phuơng trình vật lý toán bằng phuơng pháp sai phân hữu hạn 35. Giải gần đúng bài toán phuơng trình vật lý toán bằng phuơng pháp sai phân hữu hạn 36. Hạ tầng khoá công khai và khả năng ứng dụng bảo mật cơ sở dữ liệu 37. Ước lượng tham số mô hình tự hồi quy bằng phương pháp hợp lý cực đại lắc 38. Xây dựng hệ thống bảo mật thư tín điện tử sử dụng phương pháp mã hóa và chữ ký điện tử 39. Tìm hiểu mạng Hopfield và ứng dụng giải hệ phương trình 40. Mô hình hệ mờ noron cho dự báo tỉ giá hối đoái 41. Giao thức thiết lập phiên -SIP trong mạng thế hệ sau –NGN 42. Nghiên cứu các giao diện kết nối cung cấp khả năng phát triển dịch vụ gia tăng cho mạng thế hệ sau 0 Next Generetion network 43. Nghiên cứu các phương pháp biểu diễn tri thức trong lập trình logic 44. Ứng dụng Searc h Engine trong tìm kiếm dữ liệu sách số 45. Bảo mật trong môi trường lưới với tiếp cận hướng tác tử 46. Một số phương pháp xử lý thông tin không chắc chắn không đầy đủ trong bài toán ra quyết định 47. Nghiên cứu về mạng lưu trữ và đề xuất phươ ng án mạng lưu trữ ứng dụng cho tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam 48. Nghiên cứu hệ thống E-learning và Giải pháp triển khai tại trường đại học Công nghiệp Hà Nội 49. Xây dựng Giải pháp chặn web đen cho mạng nội bộ 50. Thuật toán song song cho một sô bài tóan trên đồ thị 51. Logic mô tả và ứng dụng trong cơ sở dữ liệu 52. Tìm hiểu kỹ thuật dịch máy và ứng dụng vào tài liệu hàng không 53. Nghiên cứu và ưng dụng mẫu thiết kế trong phương pháp hướng đối tượng 54. Ứng dụng logic mô tả trong Phân tích câu trong ngôn ngữ tự nhiên 55. Nghiên cứu các phương pháp thẩm định xác thực chữ kí viết tay ứng dụng trong thương mại điện tử 56. Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng thời gian và xử lý truy vần trong cơ sở dữ liệu hướng \đối tượng thời gian

2007 2007 2007 2007 2007

72 122 93 116 116 96

2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2007 2006 2006 2006

63 101 88 94 94 109 116 184 108 80 94 130 118 133 87 87 135 81 100 111

18 of 82

57. Kiểm tra mô hình phần mềm sử dụng lý thuyết Ôtômat Buchi và logic thời gian tuyến tính 58. Nghiên cứu về mạng máy tính khôn gian 59. Đối sánh tự động lược đồ XML 60. Phương pháp học tăng cường 61. Phát triển ứng dụng GIS trên thiết bị di động 62. Nghiên cứu tổng quan về tính toán lưới và cài đặt mô hình thử nghiệm 63. Truy vấn dữ liệu hướng người dùng 64. Xây dựng hệ thống truy xuất thông tin 65. Nghiên cứu và áp dụng một số kỹ thuật khai phá dự liệu với cơ sở dữ liệu ngành thuế Việt Nam 66. Ứng dụng lập trình linh hoạt trong quy trình cộng tác phần mềm 67. Nghiên cứu mạng camera thông minh phục vụ giám sát an ninh 68. Lập trình ràng buộc với bài toán người chơi gôn 69. Tìm hiểu về đối sánh lược đồ và xây dựng ứng dụng V NMA TCH 70. Công nghệ mạng riêng ảo di động và khả năng ứng dụng cho mạng di động GSM và CDMA 71. Mở rộng tính toán lưới theo hướng lưới ngữ nghĩa- SIMANTIC GRID

2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006

104 178 110 82 98 116 86 108 118 108 122 120 85 98 100 104 120 78 100 95 100 166 78 90 125 80 122 88 88 116 78 114 76 88 116 74

Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ Công nghệ Công nghệ Công nghệ thông tin thông tin thông tin thông tin

Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Toán - Tin Toán - Tin Toán - Tin Toán - Tin Toán - Tin Toán - Tin Toán tin ứng dụng Toán tin ứng dụng

72. Nghiên cứu phương pháp Phân tíc h và Đánh giá chất lượng dịch vụ cho các mạng 2006 cục bộ không dây dựa trên chuẩn IEEE 802.11 73. Nghiên cứu và cài đặt một số giải thuật phân cụm, phân lớp 2006 74. Truy vấn dữ liệu hướng người dùng 75. Ứng dụng logic mờ trong hệ thống thông tin địa lý(GIS ) 76. Phát triển phần mềm áp dụng các phương pháp S CRUM và E XTREM PROGAMMING 77. Phân loại văn bản bằng phương pháp SUPPORT VECTOR MACHINE 78. Nghiên cứu và phát triển các giải thuật lọc và chống thư rác trên hệ thống Mailservers 79. Trắc nghiệm trực tuyến 80. Tìm hiểu về mạng không dây và phát triển dịch vụ trên mạng không dây 81. Ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo dự báo phụ tải ngắn hạn hệ thống điện miền bắc 82. Nghiên cứu và Đánh giá các hệ truy xuất thông tin 83. Nghiên cứu vấn đề chất lượng dịch vụ và an toàn bảo mật trong mạng WIMA X 84. Nghiên cứu xây dựng ngôn ngữ lập trình đồ hoạ 85. Mạng Nơ ron tự tổ chức - Som và một số ứng dụng 86. Các mô hình chuỗi thời gian ARMA và ARCH ứng dụng bài toán dự báo 87. Giải bài toán giá trị ban đầu bằng phương pháp cặp toán điện tử liên kết 88. Hệ chuyên gia và ứng dụng trong chuẩn đoán và điều trị bệnh 89. Phân cụm dữ liệu theo mô hình trộn khối và ứng dụng trong phân cụm dữ liệu giá chứng khoáng 90. Bài toán quy hoạch tuyến tính đa mục tiêu trên không gian ảnh 91. Dịch tự động Anh - Việt 92. Xác định biên cho bài toán Parabolic 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2007 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006

19 of 82

93. Nghiên cứu thiết kế và xây dựng hổ trợ ra quyết định trong quy hoạch và sử dụng Đất 94. Bước đầu Tìm hiểu hệ mờ di truyền và ứng dụng

2006 2006

110 78 80 74 84 82 74 100 112 90 116 112 108

Toán tin ứng dụng Toán tin ứng dụng Toán tin ứng dụng Toán tin ứng dụng Toán tin ứng dụng Toán tin ứng dụng Toán tin ứng dụng Toán tin ứng dụng Toán tin ứng dụng Toán t ín ứng dụng Toán-Tin Toán-Tin Đảm bảo toán học cho máy tính và các hệ thống thông tin

95. Tìm hiểu SEARCH ENGINE và ứng dụng thuật toán đối sánh đa mẫu cho hệ thống 2006 tìm kiếm thông tin trên mạng 96. Xây dựng các quá trình lựa chọn ra quy ết định nhóm và một ứng dụng trong việc Đánh giá các dự án 97. Bài toán cân bằng 98. Khai phá một số luật kết hợp mờ trong cơ sở dữ liệu tham số thời gian 99. Khai phá dữ liệu và thuật toán khai phá luật kết hợp 2006 2006 2006 2006

100. Xây dựng hệ thống phục vụ sản xuất chương trình truyền hình trên Công nghệ IT 2006 101. Thiết kế cơ sỡ bảo mật 102. Kỹ thuật Support vector machines và ứng dụng 103. Vấn đề chuuanr hóa và tách lượt đồ quan hệ trong cơ sở dữ liệu mờ 104. Thiết kế cơ sở dữ liệu Bảo Mật 105. Thiết kế thuật toán lập lịch trên cơ sở phương pháp lắc Ba Lô và mô hinh Otmat 2006 2006 2006 2006 2006

20 of 82

NHIỆT LẠNH
TIÊU ĐỀ
1. 2. 3.

M ục lụ c NĂM SỐ TRANG
122 120 114

ĐỀ TÀI
Công nghệ nhiệt lạnh Công nghệ nhiệt lạnh Công nghệ nhiệt lạnh Công nghệ nhiệt lạnh Công nghệ nhiệt lạnh Công nghệ nhiệt lạnh Công nghệ nhiệt lạnh Công nghệ nhiệt lạnh Nhiệt lạnh :máy và thiết bị nhiệt lạnh Kỹ thuật nhiệt - lạnh

Nâng cao hiệu xuất cháy và giảm thiểu ô nhiễm phát thải khí , rắn trong lò hơi công 2007 nghiệp Nghiên cứu truyền nhiệt khi sôi ở độ chênh nhiệt độ bé Mô hình hóa quá trình truyền nhiệt và truyền chất ứng dụng trong thiết kế mẫu vải dùng trong may mặc Nghiên cứu đặc tính năng lượng và nhận dạng Phân tích các cơ hội tiết kiệm hiệu quả năng lượng trong hệ thống bơm và máy nén công nghiệp ở Việt Nam 2007 2007

4.

2007

173

5.

Nghiên cứu và ứng dụng mô hình quản lý và kiểm toán năng lượng trong ngành sản 2007 xuất hàng dệt may ở Việt Nam Quy luật truyền nhiệt truyền chất và chế độ sấy tầng đối lưu một số vật liệu dạng trụ 2007 Quy luật truyền nhiệt truyền chất và chế độ sấy tầng sôi một số vật liệu dạng cầu Nghiên cứu đánh hiệu quả máy lạnh hấp phụ sử dụng năng lượng mặt trời Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến chế độ làm việc hiệu quả của thiết bị sấy phun 2007 2007 2007 2006

90 79 85 110 124 90

6. 7. 8. 9.

10. Nghiên cứu , thiết kế các hệ thống thiết bị lạnh và Công nghệ lạnh tối ưu trong nhà máy bia, Phân tích và đưa ra các Giải pháp tiết kiệm năng lượng lạnh 11. Tối ưu hoá kích thước lá thép Stato và Roto động cơ không đồng bộ xoay chiều 3 pha Roto lồng sóc theo hiệu suất 12. Nghiên cứu sự phát thải các khí NOx ,SOx ,CO từ các lò hơi đốt than trong các nhà máy nhiệt điện và các Giải pháp hạn chế 13. Nghiên cứu ảnh hưởng góc nghiêng và lượng nạp của ống nhiệt mao dẫn 14. Nghiên cứu, thiết kế các hệ thống thiết bị lạnh và Công nghệ lạnh tối ưu trong nhà máy Bia Phân tích và đưa ra các Giải pháp tiết kiệm năng lượng lạnh

2006

99

Kỹ thuật nhiệt - lạnh Kỹ thuât nhiệt lạnh Kỹ thuât nhiệt lạnh Kỹ thuật Nhiệt lạnh Công nghệ nhiệt lạnh Công nghệ nhiệt lạnh Công nghệ nhiệt lạnh Công nghệ nhiệt lạnh Công nghệ nhiệt lạnh

2007 2006

118 115

2006

90 120 155 125 163 110

15. Tận dụng nhiệt khói để phát điện trong các nhà máy sản xuất xi măng với công suất 2007 điện 3 ÷ 5 MW 16. Nghiên cứu thực nghiệm đặc tính động học quá trình bám tuyết trên bề mặt dàn bay 2007 hơi - tách ẩm máy sấy lạnh 17. Phương pháp xác định chế độ sấy tối ưu trên máy bơm nhiệt BK - BSH 1.4 cho nông sản thực phẩm 18. Nghiên cứu quá trình làm lạnh vật ẩm và vấn đề xác định thời gian đông lạnh thực phẩm 19. Nghiên cứu hiệu quả quá trình trao đổi nhiệt trong hệ thống thiết bị chưng cất nước biển sử dụng năng lượng Mặt trời 2007 2006 2006

21 of 82

20. Tính toán, Phân tích hiệu quả làm việc của hệ thống bơm nhiệt sấy lạnh theo phương pháp E XE RGY 21. Nghiên cứu các Giải pháp tiết kiệm năng lượng cho lò buồng nung gốm sứ 22. Nghiên cứu các biện pháp tiết kiệm năng lượng cho lò luyện thuỷ tinh 23. Nghiên cứu sự trao đổi nhiệt giữa bề mặt thanh đốt và chất lỏng chuyển động trong không gian hẹp hình trụ 24. Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường đến quá trình lạnh đông thực phẩm

2006 2006 2006 2007 2006

116 120 120 116 120

Công nghệ nhiệt lạnh Công nghệ nhiệt lạnh Công nghệ nhiệt lạnh Nhiệt lạnh Nhiệt lạnh

22 of 82

QUẢN T RỊ KINH DOANH
TIÊU ĐỀ
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

M ục lụ c NĂM SỐ TRANG
120 136 120 124 159 100 120 157 91 112 107 160 120 130 123 126 127 130 120 110 104 137

ĐỀ TÀI
Kinh tế năng lượng Quản trị doanh nghiệp Quản trị kinh doanh (Cao học ) Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

Một số giải pháp nhằm thúc đẩy quá trinh cổ phần hóa ở công ty điện lực thành phố 2007 Hà Nội Hoàn thiện hoạt động Phân t ích tài chính dự án tại công ty thiết kế và tư vấn xây dựng công trình hàng không - ADCC Một số giải phápvề marketing dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách tại công ty cổ phần vận tải ô tô nam định 2007 2007

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đại học của viện đại học mở hà 2007 nội Một số giải phápchiến lược nhằm đội ngũ cán bộ quản lý của công ty điện thoại hà nội 1 "Đổi mới chiến lược marketting đối với nhóm thuốc kê đơn tại công ty TNHH DP hiệp thuận thành" Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty chế biến xuất ăn dầu khí Mô hình hóa quá trình truyền nhiệt và xác định trường nhiệt độ của ống nhiệt mao dẫn mini Phân tích thực trạng và đề xuất Một số giải phápphát triển thị trường bất động sản nhà ở tại Bà Rịa -V ũng Tàu 2007 2007 2007 2007 2007 2007

10. Phân tích và đề xuất Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của công ty điện lực hà nội

11. Giải pháp Marketing dịch vụ chuyển phát nhanh nhằm duy trì và phát triển thị trường 2007 của chi nhánh TNT - VIE TRANS tại Nam Định 12. Chiến lược phát triển cây điều tại tỉnh Bà Rịa - V ũng Tàu giai đọan 2007-2020 13. Chiến lược phát triển Công ty Quản lý và Phát triển nhà tại Hà Nội 14. Đề xuất các Giải pháp hòan thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 tại cơ quan Bộ công nghiệp ( nay là Bộ công Thương) 15. Giải pháp hoàn thiệnhoạt đông quản trị tài chính của công ty nguyên liệu thuốc lá Nam sau cổ phần hóa 16. Giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thưong mại Việt Nam 17. Hoạc h định chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần Dic số 4 giai đoạn 2007 2015 18. Hoạc h định chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông cho trung tâm viễn thông khu vực 1 đến năm 2015 19. Hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư tại tổng công ty khóang sản _ TKV 2007 2007 2007 2006 2007 2007 2007 2007

20. Hoàn thiện về tổ chức và Một số giải phápđiều hành hoạt động của công ty mẹ - tập 2007 đoàn điện lực Việt Nam 21. Một số giải phápchiến lược nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của công ty TNHH một thành viên chế biến và kinh doanh sản phẩm 22. Một số giải phápđể phát triển và ứng dụng công nghiệp phần mềm tại Việt Nam 2007 2007

23 of 82

23. Một số giải phápnâng cao chất lượng quản lý công tác học sinh sinh viên tại trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội 24. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ngành chế biến thủy sản tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu 25. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý sản xuất đồng bộ tại công ty cổ phần Cơ khí Hồng Nam 26. Phân tích biến động giá cả chứng khóan dưới giác độ nhà đầu tư dài hạn 27. Phân tích căn cứ xây dựng chiến luợc và hình thành chiến luợc kinh doanh điện thoại cố định, điện thoại dùng thẻ tại công ty điện thoại Hà Nội 28. Phân tích đánh gía hiệu quả các dự án đầu tư phát điện bằng năng lượng gió quy mô công nfghiệp ở Việt Nam

2007 2007 2007 2007 2007 2007

140 142 104 169 110 170 120 128

Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

29. Phân tích thực trạng cạnh tanh sản phẩm dịch vụ điệnt hoại cố định của công ty điện 2007 thoại Hà Nội 30. Phân tích thực trạng quản lý dự án đầu tư xây dựng và đế xuất Giải pháp hoàn thiện 2007 nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư XD tại trường ĐHBKHN 31. Phân tích tình hình thực hiện và đề xuất những Giải pháp nhằm hòan thiện về quản lý nhà nuớc đối với nguồn nhân lực ngành hành chính Bà Rịa - Vũng Tàu 2007

160 132 124 116 106 148 124 120 127 123 104 114 124 116 116

Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

32. Phân tích và đề xuất chiến lược kinh doanh của tổng công ty bảo hiểm nhân thọ Việt 2007 Nam giai đọan 2007-2015 33. Phân tích và đề xuất Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị vốn kinh doanh tại công ty đấu tư phát triển - xây dựng ( DIC CoRP ) 34. Ứng dụng T - Learning, E - Learning trong chiến luợc phát triển GDTX của Viện Đại học Mở Hà Nội đến năm 2015 35. Xây dựng chiến lược kinh doanh công ty cổ phần vận tải dầu khí giai đọan 20072015 36. Xây dựng chiến lược kinh doanh trang thiết bị y tế tại Hà Nội đến năm 2020 2007 2007 2007 2007

37. Xây dựng thương hiệu tổng công ty khí trở thành thương hiệu dầu khí hàng đầu khu 2007 vực Đông nam Á 38. Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp áp dụng cho công ty cổ ohần tư vấn truyền thông Việt Nam - VNTelecom.,JS C 39. Các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ giới thiệu việc làm và đào tạo nghề cho lao động hà nội (áp dụng cho trung tâm DVVL 20-10) 2007 2007

40. Các Giải pháp phát triển hệ thống quản trị quan hệ khách hàng sử dụng dịch vụ viễn 2007 thông của bưu điện dịch vụ Hà Nội 41. Đánh giá nguồn lực cạnh tranh của công ty phát triển và đầu tư Công nghệ FPT trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ internet 42. Đánh giá trình độ Công nghệ sản xuất cồn rượu của ngành cồn rượu Việt Nam 43. Đánh giá và đề xuất Một số giải phápnâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam 44. đề xuất Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu tư phát triển mạng điện thoại cố định và các dịch vụ gia tăng trên mạng cố định tại địa bàn thành phố hà nội 45. Đổi mới chiến lược marketing đối với nhóm thuốc kê đơn tại công ty TNHH dược phẩm Hiệp Thuận Thành 2007 2007 2007 2007 2007

24 of 82

46. Giải pháp giử vững và phát triển thị phần của công ty thương mại thuốc lá 47. Giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1

2007 2007

145 124 118 108 104 108 103 108 120 120 110 108 123 138 136 126 112 128 121

Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

48. Giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối các dịch vụ truy cập int ernet VNN của 2007 công ty điện toán và truyền số liệu (VDC) 49. Giải pháp nhằm nâng cao năng lực lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty tư 2007 vấn xây dựng điện 1 - tập đoàn điện lực Việt Nam 50. Giải pháp phát triển các loại hình bảo hiểm xe cơ giới tại công ty bảo hiểm nam định 51. Giải pháp phát triển các loại hình dịch vụ ngân hàng của các NHTM Việt Nam 52. Giải pháp phát triển kinh doanh các loại hình bảo hiểm xe cơ giới tại công ty bảo hiểm nam định 53. Hoạc h định chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần may sông hồng giai đoạn 2008-2015 54. Hoạc h định chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần xây lắp bưu điện trong giai đoạn 2006 đến 2015 55. Hoạc h định chiến lược kinh doanh của công ty TNHH máy tính vĩnh xuân giai đoạn 2007-2015 56. Hoạc h định chiến lược sản phẩm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty thuốc lá sài gòn trong thời kỳ hội nhập quốc tế 57. Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại công ty cổ phần xây lắp bưu điện hà nội 58. Hoàn thiện công tác Phân tích tài chính tại bưu điện thành phố hà nội 59. Một số biện pháp marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh tại công ty cổ phần dịch vụ và xuất nhập khẩu hạ long 60. Một số biện pháp quản lý quan hệ đối tác trong hoạt động marketing chuyên biệt 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

61. Một số giải pháp chiến lược phát triển công ty cổ phần dược phẩm hà tây đến 2010 2007 62. Một số giải phápđẩy mạnh quá trình tin học hóa hoạt động cơ quan thành ủy hà nội giai đoạn 2006-2010 63. Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khác h hàng sử dụng dịch vụ viễn thông tại bưu điện thành phố hà nội 2007 2007

64. Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học công nghệ tại trung 2007 tâm Nghiên cứu triển khai Công nghệ cao trường đại học bách khoa hà nội 65. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn công trái giáo dục cho chương trình kiên cố hóa trường lớp học 2007

113 106 154 175 126

Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

66. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án tại ban quản lý dự án lưới 2007 điện hà nội 67. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại trường đào tạo nhân lực dầu khí 68. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nhân lực của xí nghiệp điện cao thế công ty điện lực Thành Phố Hồ Chí Minh 69. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại nhà máy gạch gratite thiên thạch 2007 2007 2007

25 of 82

70. Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH xây dựng S.G.T 71. Một số Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch theo "con đườ ng huyền thoại " ở khu vực bình trị thiên

2007 2007

116 133 129 136 98 100 129 126

Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

72. Nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng Iso 2000 tại công ty phát triển xây 2007 dựng 73. Nghiên cứu một số vấn đề về cổ phần hóa doanh nghiệp - tình hình thực hiện và đề xuất Một số giải phápnâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp sau khi cổ 2007 phần áp dụng tại công ty 74. Nghiên cứu và đề xuất các Giải pháp về cơ chế hoạt động công ích của ngành điện lực 75. Phân tích chất lượng dịch vụ cung cấp điện và đề xuất Một số giải phápnâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp điện của điện lực thủ đức 76. Phân tích chuyển dịch cơ cấu và đề xuất định hướng chuyển dịch cơ cấu công nghiệp Việt Nam từ nay đến năm 2010, tầm nhìn 2015 77. Phân tích công tác cổ phần hóa và tác động của nó đến hoạt động sản xuất kinh doanh ở công ty Cơ khí và xây lắp số 7 và đề xuất Một số giải pháp nhằm cũng cố hoạt động của công ty 78. Phân tích công tác kiểm tra chứng từ thanh toán quốc tế trong hoạt động kiểm tra sau thông quan của hải quan Việt Nam và đề xuất Một số giải pháphoàn thiện 79. Phân tích hiệu quả dự án đầu tư hợp đồng hợp tác kinh doanh với mạng điện thoại cố định trên địa bàn thành phố hà nội 80. Phân tích môi trường kinh doanh, xây dựng và đề xuất mọt số Giải pháp về chiến lược kinh doanh của tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam 81. Phân tích tài chính và Một số giải phápcũng cố tình hình tài chính tại công ty XNK vật tư Kỹ thuật RE XCO 82. Phân tích thực trạng tin học hóa quản lý nhân sự tại công ty FPT và Một số giải pháphoàn thiện 2007 2007 2007 2007

2007 2007 2007 2007 2006

122 112 107 120 138 104 118 132 136 210 124 107 123 158

Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

83. Phân tích thực trạng và đề xuất Giải pháp đảm bảo sự thành công quá trình cổ phần 2007 hóa công ty điện lực 1 84. Phân tích thực trạng và đề xuất Một số giải phápnâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trên địa bàn tỉnh ninh bình 85. Phân tích tình hình thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập trên địa bàn thành phố hà nội 86. Phân tích tình hình thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập trên địa bàn tỉnh hưng yên 2007 2007 2007

87. Phân tích và Đánh giá công tác kiểm định chất lượng ứng dụng tại trường cao đẳng 2007 công nghiệp thực phẩm thành phố hồ chí minh 88. Phân tích và đề xuất Giải pháp chiến lược cho công ty cổ phần dịch vụ phát triển nông thôn giai đoạn 2007-2020 89. Phân tích và đề xuất Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng cơ bản tại công ty điện lực 1 90. Phân tích và đề xuất Một số giải phápchiến lược kinh doanh của ngân hàng ngoại thương Việt Nam chi nhánh vũng tàu trong giai đoạn hội nhập 2007-2015 2007 2007 2007

91. Phân tích và đề xuất Một số giải pháphoàn thiện Phân t ích tài chính tại công ty than 2007 khánh hòa -VVMI

26 of 82

92. Phân tích và đề xuất Một số giải phápnâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý tại trung tâm viễn thông khu vực 1

2007

124 123 106 118 110 96 90 102 120 116 120 125 150 120 136 138 116 97 113 150 112 126 136 118 115 125

Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

93. Phân tích và đề xuất Một số giải phápnâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường 2007 cao đẳng công nghiệp nam định 94. Phân tích và đề xuất Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần lilama hà nội 95. Phân tích và đề xuất Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xây lắp dầ u khí giai đoạn 2008-2015 2007 2007

96. Phân tích và một số định hướng chiến lược phát triển ở hiptgroup 2007 97. Phân tích và một số giải pháp hoàn thiện kênh phối thuốc chữa bệnh của công ty cổ 2007 phần dược - vật tư y tế nghệ an 98. Tác động của đầu tư nước ngoài đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đồng nai và Một số giải phápthu hút đầu tư nước ngoài 99. Thực trạng và Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của nhà xuất bản Giao thông vận tải 100. Xây dựng chiến lược kinh doanh cho nhà máy hóa chất tân bình 101. Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh dịch vụ viễn thông cho bưu điện hà nội giai đoạn 2008-2015 2007 2007 2007 2007

102. Xây dựng mô hình quản lý dự án đầu tư xây dựng dường ống dẫn khí của ngành 2007 dầu khí việt nam 103. Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gởi Việt Nam 2007 104. Chiến lược phát triển nhân lực của trường quản lý kinh tế công nghiệp đến năm 2007 2015 105. Hạn chế rủi ro trong thẩm định phương án tài chính các dự án đầu tư vay vốn tính dụng đầu tư của nhà nước tại ngân hàng phát triển Việt Nam 106. Hoạc h định chiến lược kinh doanh cho công ty thông tin di động 107. Hoàn thiện cơ chế tài chính hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích của quỷ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam 108. Một số đề xuất nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần quốc tế Công nghệ và truyền thông Quang Dương 109. Một số giải pháp nhằm cải cách chính sách thuế đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ ở hà nội 110. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển hoạt động kinh tế tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 111. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ các bộ quản lý của công ty cổ phần sản xuất và thương mại Intimex Hà Nội 112. Nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại điện lực Tân B ình đến năm 2015 113. Nghiên cứu và Đánh giá sự thoả mãn khách hàng trong kinh doanh dịch vụ điện năng tại điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

114. Nghiên cứu và đề xuất Một số giải phápđể thực hiện quy hoạch điện lực Tp.HCM 2007 đến năm 2020 115. Nghiên cứu xây dựng chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông của tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam đến năm 2015 116. Những Giải pháp tạo động lực cho người lao động thuộc tập đoàn điện lực Việt Nam 117. Phân tích công tác cổ phần hoá và tác động của nó đến hoạt động sản xuất kinh doanh ở công ty Cơ khí và xây lắp số 7 và đề xuất Một số giải pháp nhằm củng cố hoạt động của công ty 2007 2007 2007

27 of 82

118. Phân tích thực trạng quá trình chuy ển đổi sang công ty cổ phần của công ty tư vấn xây dựng điện 1 và các Giải pháp hoàn thiện sau cổ phần hoá 119. Phân tích và đề xuất các Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất và kinh doanh khí tại tổng công ty khí 120. Phân tích và đề xuất Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế tại cục thuế tỉnh quãng bình 121. Phân tích và đề xuất Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo TCCN ở trường coa đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội 122. Xác định giá trị doanh nghiệp và Một số giải pháp nhằm thúc đẩy tiến trình cổ phần hoá công ty điện lực 2

2007 2007 2007 2007 2007

132 124 126 116 102 123 138 120

Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

123. Xác định nhu cầu và lập kế hoạch nguồn nhân lực cho nhà máy lọc dầu soos của 2007 Việt Nam 124. Xác định quy mô quỹ công ích điện lực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2007 2007

125. Xây dựng các Giải pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường kinh doanh dịch vụ quảng cáo cho công ty cổ phần dịch vụ - thương mại Sài Gòn Thời Đại ( Saigon Times Servic es Corporation - STS ) 126. Xây dựng các Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chất lượng các công trình giao thông trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng ( Tại ban quản lý dự án Thăng Long - Bộ GTV T) 127. xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty bảo hiểm nhân thọ cathay tại Việt Nam giai đoạn 2007đến 2015

2007 2007

140 128 128 147 160 135 126 120 107 90 108 138 128 117 109

Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

128. Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh cho công ty xây lắp và dịch vụ kỹ thuật 2007 đến năm 2020 129. Xây dựng kế hoạch nhân lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của điện lực Tân Bình ( Công ty điện lực TP HCM) đến năm 2015 2007

130. biện pháp nâng cao nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần sữa Việt 2007 Nam -vinamilk 131. chiến luợc phát triển học viện Công nghệ bưu chính viễn thông thành phố hồ chí minh năm 2020 132. Đánh giá chất luợng và đề xuất Một số giải pháp nhằm nâng cao chất luợng đào tạo liên kết tại truờng cao đẳng công nghiệp việt -hung 133. Đề suất Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động của công ty bảo hiểm hoà bình 134. đề xuất chiến luợc phát triển các dịch vụ viễn thông cho công ty điện lực thành phố hà nội 135. Giải pháp hoàn thiện cơ chế , chính sách tài chính nhằm đẩy nhanh quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nuớc ở nuớc ta 2007 2007 2007 2007 2007

136. Giải pháp phát triển và hoàn thiện hệ thống dịch vụ ngân hàng điện tử cuả ngân 2007 hàng ngoại thuơng Việt Nam 137. Hoạc h định chiến luợc kinh doanh cho công ty trục vớt cứu hộ việt nam trong giai đoạn từ năm 2007-2012 138. 2007

Hoạc h định chiến luợc kinh doanh cho tổng công ty sông đà giai đoạn 2007-2015 2007 2007

139. Hoạc h định chiến luợc kinh doanh công ty cổ phần đầu tư xây dựng dầu khí IDICO đến năm 2015

140. Hoạc h định chiến luợc kinh doanh công ty cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng miền 2007 nam giai đoạn 2007-2015

28 of 82

141. Hoạc h định chiến luợc kinh doanh của công ty điện toán và truyền số liệu giai đoạn 2007-2015

2007

114 120 115 138 108 148 152 132 149 140 150 162 127 116 140 104 134 112 128 215 134 160 149 102

Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

142. Hoạc h định chiến luợc kinh doanh dịch vụ bưu chính cho tổng công ty bưu chính 2007 viễn thông Việt Nam (V NP T) giai đoạn 2007-2012 143. Hoạc h định chiến luợc nhân lực cho truờng THXD số2 giai đoạn 2007-2012 2007

144. Hoạc h định chiến luợc phát triển cấp nuớc vùng nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2007 đến năm 2020 145. Hoạc h định chiến luợc phát triển kinh doanh vân tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn tỉnh hà tây 146. Hoạc h định chiến luợc phát triển truờng cao đẳng công nghiệp việt - hung trong giai đoạn 2007-2015 147. Hoạc h định chiến luợc phát triển truờng ddaij học tây đô đến năm 2020 2007 2007 2007 2007 2007

148. Hoàn thiện cơ chế tài chính hổ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích của quỷ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam 149. Luận văn thạc sĩ khoa học

150. Một số giải pháp chiến luợc phát triển cum công nghiệp -tiểu thủ công nghiệp trên 2007 địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2015 151. Một số giải pháp đa dạng hoá sản phẩm và ứng dụng tổng đài IP trong kinh doanh dịch vụ và chăm sóc khách hàng tại công ty SPT 152. Một số giải pháp góp phần phát triển khoa học Công nghệ của tỉnh hoà bình 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

153. Một số giải pháp marketing dịch vụ nhằm nâng cao kết quả hoạt động công ty điện báo điện thoại Bà Rịa -Vũng Tàu 154. Một số giải pháp mở rộng hoạt động kinh doanh dịh vụ thẻ tại ngân hàng ngoại thuơng Việt Nam 155. Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty điện lực thành phố hồ chí minh trên thị truờng viễn thông thời kỳ hội nhập quốc tế 156. Một số giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của công ty TNHH kỉêm toán -tư vấn thuế (A TC) trong cung cấp dịch vụ kiểm toán và tư vấn 157. Một số giải pháp nhằm hạn chế thiệt hại cho doanh nghiệp do tranh chấp hợp đồng thuơng mại 158. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại công ty điện lực I 159. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất luợng đội ngũ cán bộ quản lý của công ty viễn thông quốc tế 160. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất luợng đội ngũ cán bộ quản lý của công ty điện lực TP. Hồ chí minh 161. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hệ thống thông tin quản lý hành chính nhà nuớc ở các sở ban ngành của tỉnh Bà Rịa -V ũng Tàu 162. Một số giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thuơng mại cổ phần quân đội chi nhánh vũng tàu 163. Nâng cao chất luợng sản phẩm tủ phân phối trung thế đang đuợc sản suất tại công ty TNHH Kỹ thuật năng luợng 164. Nhu cầu và chính sách đảm bảo nhân lực cho phát triển các khu công nghiệp tỉnh nam định giai đoạn năm 2010 và năm 2015

29 of 82

165. Phân tích hiệu quả sản suất kinh doanh và đề suất một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty chế biến và kinh doanh sản phẩm khí (PV 2007 GAS) 166. Phân tích thực trạng tin học hoá quản trị nhân sự tại công ty FPT VÀ Một số giải pháphoàn thiện 167. Phân tích thực trạng và đề xuất Một số giải pháphoàn thiện quản lý các dự án đầu tư phát triển từ ngân sách trên địa bàn tỉnh ninh bình 168. Phân tích tình hình tài chính và các biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trinhf vật liệu xây dựng 169. Phân tích va đề suất các Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của truờng cao đẳng nghề thành phố hồ chí minh 2006 2007 2007

115 108 117 123

Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

2007

104 126 132 98 103 108 134 130 140 138 130 122 156 112 103 109 127 116 99

Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

170. Phân tích và đề suất Giải pháp chiến luợc phát triển cho trung tâm tiết kiệm năng 2007 luợng hà nội đến năm 2015 171. Phân tích va đề suất Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty tư vấn Công nghệ thiết bị và kiểm đinh xây dựng 172. Phân tích và đề xuất Một số giải phápnâng cao chất luợng đội ngũ giảng viên truờng học viện hành chính quốc gia 173. Phân tích và tìm biện pháp để nâng cao hiệu quả của vốn lưu động tại công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nuớc một thành viên Cơ khí hà nội 174. Thông qua công tác kiểm định chất luợng , đề xuất các Giải pháp nâng cao chất luợng đào tạo tại truờng đaih học công nghiệp hà nội 175. Xây dựng các biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại điện lực tỉnh Sayaboury 176. Xây dựng các biện pháp nâng cao chất luợng dạy nghề và dịch vụ việc làm tại trung tâm dạy nghề và dịch vụ việc làm thanh niên sông hồng -trung uơng đoàn TNCS HC 177. Xây dựng chiến luợc kinh doanh công ty cổ phần cơ điện vật tư giai đoạn 20072015 178. Xây dựng chiến luợc kinh doanh của công ty cổ phần địa chất và khoáng sản 2010-2020 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

179. Xây dựng chiến luợc phát triển dịch vụ viễn thông và int ernet cho vùng nông thôn 2007 của tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam 180. Các Giải pháp phát triển hệ thống quản trị quan hệ khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông của bưu điện dịch vụ Hà Nội 181. Nghiên cứu và đề xuất Giải pháp cải thiện cung cấp dịch vụ tài chính nông thôn cho người nghèo dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc 182. Phân tích và dĐánh giá khả năng tham gia kinh doanh thương mại điện tử của công ty điện toán và truyền số liệu(VDC) 183. Phân tích và đề xuất Giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH 1 thành viên giống gia súc Hà Nội 184. Phân tích và đề xuất Một số giải phápnâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường Học viện Hành chính Quốc gia 185. Chiến lược kinh doanh cho trường mầm non đào tiên trong giai đoạn 2008 -2015 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

186. Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 187. Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin tại công ty cổ phần nhiệt điện phả lại giai đoạn 2007-2020

30 of 82

188. Đánh giá chất lượng và xây dựng một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo 2007 tại khoa kinh tế trường đại học công nghiệp hà nội 189. Dự báo nhu cầu điện và ứng dụng DSM vào quản lý , điều hòa nhu cầu điện tại thành phố hồ chí minh giai đoạn 2007 -2015 190. hoạch định chiến lược kinh doanh cho cổ phần gia anh trong giai đoạn 2008 2015 191. Hoạc h định chiến lược kinh doanh của osc -Việt Nam giai đoạn 2007-2012 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

153 160 140 130 120 109 131 107 108 141 105 139 135 128 85 117 111 74 114 153 130 129 140 121

Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

192. Hoạc h định chiến lược phát triển thương hiệu cho CTCP mía đường lam sơn (lasuco) giai đoạn 2008-2015 193. Hoạc h định chiến lược sản xuất kinh doanh cho công oty cổ phần in nhãn hàng an lạc đến năm 2015 194. Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính của tổng công ty khí 195. Hoàn thiện cơ chế tài chính của tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 theo mô hình công ty mẹ -công ty con 196. Hoàn thiện hệ thống dịch vụ sau bán hàng của công ty VDC 197. Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng của nhà máy hóa chất tân bình

198. Hoàn thiện mô hình quản lý chuổi cung ứng vật tư-thiết bị tại công ty dầu khí hàn 2007 quốc knoc 199. Một số đề xuất về chiến lược kinh doanh cho ngân hàng TMCP nhà hà nội giai đoạn 2007-2012 200. Một số giải phápnâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty điện lực thành phố hồ chí minh khi chuyển sang công ty cổ phần 201. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh nam định 202. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của công ty cp sx & tm intimex hà nội 203. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của công ty than hà tu 204. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của công ty than hà tu 205. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của ngân hàng ngoại thương Việt Nam -V CB 206. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của trường cao đẳng công nghiệp việt -hung 207. Một số giải pháp nhằm nâng cao cho chất lượng nhân lực của công ty cổ phần đay nam định 208. Phân tích công tác thu thuế giá trị gia tăng ở cục thuế thành phố hà nội và xây dựng Một số giải pháphoàn thiện 209. Phân tích thực trạng và đề xuất Một số giải pháp phát triển các khu công nghiệp của tỉnh nam định 210. Phân tích thực trạng và đề xuất Một số giải phápphá đỡ, xây dựng lại nhà chung cư khu A tập thể nam đồng , đống đa hà Nội 211. Phân tích và đề xuất các Giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động đầu tư tài chính dự án của chi nhánh công ty tài chính dầu khí tại thành phố vũng tàu 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

212. Phân tích và đề xuất các Giải pháp tiết kiệm điện trong lĩnh vực thương mại-dịch 2008 vụ và chiếu sáng công cộng trên địa bàn quận hoàn kiếm

125

Quản trị kinh doanh

31 of 82

213. Phân tích và đề xuất chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần sơn tổng hợ p hà nội giai đoạn 2007-2015

2007

119 133 128

Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

214. Phân tích và đề xuất Giải pháp chiến lược cho công ty cổ phần dịch vụ phát triển 2007 nông thôn giai đoạn 2007-2020 215. Phân tích và đề xuất Giải pháp phát triển kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ tại cổng công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam đến 2015 216. Phân tích và đề xuất Một số giải pháp đảm bảo nhu cầu đội ngũ giáo viên, giảng viên trường cao đẳng công nghiệp việt -hung đến năm 2012 217. Phân tích và đề xuất Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty điện lực thành phố hồ chí minh 218. Phân tích và đề xuất Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần honlei Việt Nam 219. Phân tích và Một số giải pháp chiến lược cho điện lực thanh xuân giai đoạn 2007-2012 220. Phân tích và xác định Một số giải pháp chiến lược phát triển du lịch đảo phú quốc 221. Ứng dụng thương mại điện tử trong các doanh nghiệp xuất khẩu lao động Việt Nam 222. Xác định giá trị doanh nghiệp điện lực Nam Định phục vụ tiến trình cỏ phần hóa công ty điện lực 1 223. Xây dựng chiến lược kinh doanh bảo hiểm bảo minh bến thành giai ddoaanj 2007-2010 224. Xây dựng môi trường kinh tế công khai minh bạc h, thúc đẩy phát triển kinh tế ở tỉnh hà tây 225. Xây dựng Một số giải pháp nhằm đảm bảo nhân lực cho chiến lược phát triển của công ty tư vấn xây dựng điện 3 giai đoạn 2007 -2012 226. Biện pháp nhằm nâng cao việc sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA ) và định hướng thu hút nguồn vốn ODA vào công tác xóa đói giảm nghèo (Đặc biệt là tỉnh thái nguyên) 227. Đề xuất Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của hồ gươm Audio-video 2007

2007 2007 2007 2007 2007 2005 2007 2007 2007 2007 2007 2007

152 183 109 112 102 139 117 98 133 153 124 126 100 118 121 120 120 130 102 104

Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

228. Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại 2007 ngân hàng ngoại thương hà nội 229. Hoàn thiện công tác Phân tích tài chính tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước 2008 rạng đông 230. Hoàn thiện công tác xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước tỉnh khánh hòa năm 2008 231. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho công ty cổ phần bia nada nam định 232. Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình bảo đảm tiền vay và rủi ro tính dụng của sở dao dịch NHNo&P TNT Việt Nam 233. Nghiên cứu áp dụng phươ ng pháp quản trị logistics vào công tác quản lý kho và hàng lưu kho tại ban QLDA công trình điện miền bắc 234. Nhu cầu và chính sách đảm bảo nhân lực cho phát triển các khu công nghiệp tỉnh nam định đến năm 2010 và năm 2015 235. Phân tích thực trạng và đề xuất Một số giải pháphoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải của tập đoàn điện lực Việt Nam 2007 2007 2007 2007 2007 2007

32 of 82

236. Phân tích và Một số giải pháphoàn thiện chế độ tự chủ về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 237. Phát triển nguồn nhân lực cho tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam bằng phương pháp đào tạo trực tuyến E_le arning 238. Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty Cơ khí quang trung đến năm 2012

2007 2007 2007 2007 2007

129 103 98 116 103 139 106 153 103 98 136 145 123 122 162 129

Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

239. Đánh giá vị thế cạnh tranh , đề xuất Một số giải phápnâng cao năng lực cạnh tranh của công ty thông tịn viễn thông điện lực 240. Đề xuất Một số giải phápchiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần thực phần thực phẩm công nghiệp nam định 2010

241. Dự báo nhu cầu tiêu thụ điện năng cuối cùng ở Việt Nam giai đoạn 2007-2015 sử 2007 dụng phần mềm simple-e làm công cụ dự báo 242. Hoạc h định chiến lược kinh doanh cho công ty Cp dược TW medipharco giai đoạn 2008-2015 243. Một số giải pháp góp phần phát triển khoa học Công nghệ của tỉnh khánh Hòa 2007 2007 2007

244. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đầu thầu thực hiện các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước ở Việt Nam

245. Một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty TNHH Le Long Việt 2007 Nam trên thị trường nội địa 246. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại điện lực thanh xuân 2007

247. Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty viễn thông điện 2007 lực 248. Phân tích thực trạng quản lý dự án đầu tư và đề xuất Giải pháp hoàn thiện nhằm 2007 nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng tại trường đại học kinh tế quốc dân 249. Phân tích và đề xuất Giải pháp đảm bảo việc làm tại tỉnh tiền giang đến năm 2020 2007

250. Phân tích và đề xuất Một số giải phápphát triển chiến lược tại công ty tư vấn điện 2007 3 đến năm 2020 251. Phân tích và một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động quảng cáo truyền hình 2007 tại trung tâm quãng cáo và dịch vụ truyền hình -đài truyền hình Việt Nam 252. Phân tích và xây dựng Một số giải pháp hoàn thiện quản lý vốn hổ trợ phát triển chính thức trong lĩnh vực dân số , gia đình và trẻ em tại ủy ban dân số , gia đình và trẻ em 253. Sự vận động giá cả chứng khoán Việt Nam 254. Xây dựng chiến lược kinh doanh công ty TNHH một thành viên dịch vụ dầu khí nam định giai đoạn 2008-2015 255. Xây dựng và áp dụng hẹ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 tại trung tâm tư vấn thiết kế điện 256. Hoạc h định chiến lược kinh doanh cho công ty khóa vĩnh phúc đến năm 2015 2007 2007 2007 2007 2007 2007

127 150 122 108 111 126 110 135

Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

257. Hoạc h định chiến lược marketing cho công ty dịch vụ viễn thông giai đoạn 20082012

258. Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tai ngân hàng nhà 2007 nước Việt Nam 259. Một số chính sách về chiến lược kinh doanh cho ngân hàng TMCP nhà hà nội giai đoạn 2007-2012 2007

33 of 82

260. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý của cục thuế tỉnh vĩnh phúc 261. Một số giải phápquản lý quan hệ khách hàng (CRM ) và chuổi cung ứng sản phẩm (SCM) cho ngành bưu chính viễn thông 262. Một số giải phápthu hút đầu tư vào các khu công nghiệp tại nam định

2007 2007 2007

123 112 136 95 118 108 168 128 118 127 136 116 178 130 79 154 97 121 104 101 118 114 130 122 120

Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

263. Nghiên cứu quá trình thiết lập quan hệ hợp tác kinh doanh với các công ty nước 2007 ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam 264. Phân tích và đề xuất Một số giải phápcải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần xây lắp điện 1 bộ công thương 265. Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh cho tổng công ty giấy Việt Nam đến năm 2015 2007 2007

266. Các Giải pháp nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư tại công ty điện lực thành 2007 phố hồ chí minh 267. Chiến lược kinh doanh cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất giai đoạn 2007 2015 268. Cổ phần hóa và Một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa công ty điện lực 1 269. Công tác đào tạo nguồn nhân lực khoa học và Công nghệ của trung tâm đo lường Việt Nam 270. Đánh giá kết quả ứng dụng Công nghệ chế bản CTP (COMPUTE R TO PLA TE) trong nghành in Việt Nam 271. Đánh giá và Một số giải phápđể nâng cao năng lực cán bộ nhân viên chương trình 135 272. Đánh giá và Một số giải phápnâng cao chất lượng đào tạo tại chương trình hợp tác đào tạo quốc tế trường Đại học Bách Khoa Hà Nội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 273. Dự báo nhu cầu sử dụng điện thoại di động tại Việt Nam và thị phần của Viettel đến 2015-2015 274. Giải pháp hoàn thiện và phát triển hoạt động môi giới chứng khoán của công ty chứng khoán ngân hàng công thương Việt Nam 275. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý chất lượng tại công ty cổ phần khí cụ điện I (vinakip) 276. Giải pháp nâng cao sử dụng vốn tại công ty chế biến và kinh doanh sản phẩm dầu mỏ 277. Giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

278. Hoạc h định chiến lược cho điện lực Long Biên giai đoạn 2007 - 2015 279. Hoạc h định chiến lược kinh doanh cho công ty điện lực Hà Nội giai đoạn 20082015 280. Hoạc h định chiến lược kinh doanh công ty viettronics đống đa giai đoạn 20072015 281. Hoạc h định chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần xây lắp bưu điện trong giai đoạn 2006 đến 2012 282. Hoạc h định chiến lược phát triển dịch vụ dầu khí của tập đoàn dầu khí Việt Nam giai đoạn 2007 - 2015 283. Hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư tại tổng công ty khoáng sản -TKV

284. Một số biện pháp cải thiện tình hình GPMB của công ty cổ phần kinh doanh phát triển nhà & đô thị Hà Nội

34 of 82

285. Một số biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học bách khoa Hà Nội 286. Một số giải phápđẩy mạnh khả năng niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam đối với các doanh nghiệp cổ phần hóa ở tập đoàn bưu chính viển thông Việt Nam 287. Một số giải pháphoàn thiện công tác kế hoạch ĐTXD tại công ty điện lực 1 trong điều kiện chuyển sang cổ phần hóa 288. Một số giải pháphoàn thiện quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu qua thực tiễn trường chính trị tỉnh BR_V T 289. Một số giải pháp nguồn nhân lực công ty điện lực Thành Phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 và 2020

2007 2007 2007 2007 2007

140 125 130 114 181 106 117 115 317 173 84 150 110 118 114 114 87 112 154 118 102 123 138 104

Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

290. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của bưu điện 2007 tỉnh BR-V T 291. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của công ty cổ phần may 10 292. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố vũng tàu 2007 2007

293. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nhân lực của các doanh nghiệp sản 2007 xuất công nghiệp Việt Nam 294. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nhân lực của xí nghiệp điện cao thế 2007 công ty điện lực Thành Phố Hồ Chí Mi nh 295. Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động của chi nhánh ngân hàng phát triển Bắc Ninh 296. Một số giải pháp nhằm tạo động lực làm việc cho giáo viên trường Cao Đẳng Công Nghiệp Việt –Hưng 297. Một số giải pháp phát triển dịch vụ nội dung trên mạng internetcuar VNP T 2007 2007 2007 2007

298. Một số giải pháp thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử trong dịch vụ tài chính bưu chính tập đoàn bưu chính viển thông Việt Nam

299. Một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho sản phẩm hàng gốm sứ 2007 -thủy tinh công nghiệp Việt Nam 300. Một số phương pháp dự báo và ứng dụng trong dự báo nhu cầu sử dụng dich vụ 2007 internet băng rộng 301. Nghên cứu ứng dụng dsm áp dụng cho điện lực nam định 2007 302. Nghiên cứu xây dựng phương án tính giá điều hành bay trên con đường hội 2007 nhập quốc tế 303. Nhu cầu và chính sách nhân lực cho chiến lược kinh doanh của công ty điện lực 1 304. Phân tích nguyên nhân chậm tiến bộ và xây dựng Giải pháp đảm bảo tiến độ dự án đầu tư tại công ty Vinaphone 305. Phân tích thực trạng và đề xuất Một số giải pháp nhằm thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hưng yên 306. Phân tích và các Giải pháp hoàn thiện quy trình soạn lập báo cáo tài chính hợp nhất tập đoàn dic.gpoup(bộ xây dựng) 307. Phân tích và đề xuất Giải pháp chiến lược phát triển huyện Thạch Thất đến năm 2015 308. Phân tích và đề xuất Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 2007 2007 2007 2007 2007 2007

35 of 82

309. Phân tích và dự báo nhu cầu năng lượng cuối cùng của Việt Nam giai đoạn 2007-2025 sử dụng phần mềm Simple e và excel 310. Phân tích va hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực ở Tổng công ty chè Việt Nam trong điều kiện cổ phần hóa 311. Phân tích và Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các đơn vị tư vấn thiết kế điện trong tập đoàn điện lực Việt Nam giai đoạn từ nay đến năm 2010 312. Phân tích vaà Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Viettronics Đống Đa

2007 2007 2007 2007

155 133 127 126 122 111 98 137 127 168 86 142 105 100 120 141 112 160 109 140 108 142 164 142 127

Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

313. Phân tích xu thế cạnh tranh của các doanh nghiệp viển thong Việt Nam trong hội 2007 nhập WTO 314. Thực trạng và các Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc khách hàng tại trung tâm V INAP HON I-công ty vinaphon 315. Xây dựng các biện pháp nhằm mở rộng và phát triể thị trường dịch vụ về viễn thông của EVN – Telecom 316. Xây dựng các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định 2007 2007 2007

317. Xây dựng chiến lược kinh doanh của cong ty TNHH cơ điện và xây lắp tiến thắng 2007 giai đoạn 2007-2010 318. Đánh giá thực trạng và Giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực ở công ty cổ phần may nam hà 319. Định giá bán lẽ điện năng trong điều kiện thị trường điện cạnh tranh 320. Định hướng và Giải pháp phát triển ngành công nghiệp Công nghệ thông tin 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

321. Giải pháp nâng cao sức cạnh tranh dịch vụ Internet/VNN 322. Hoạc h định chiến lược kinh doanh của tổng công ty xây dựng thăng long đến năm 2012 323. Hoạc h định chiến lược kinh doanh dịch vụ gôn tại công ty trách nhiệm hữu hạn thung lũng vua từ năm 2007 đến 2015 324. Hoạc h định chiến lược phát triển ngành du lịch tỉnh nam định đến năm 2015

325. Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại tổ hợp công ty mẹ -công ty con tổng công 2007 ty đầu tư phát triển -xây dựng 326. Hoàn thiện quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -V ũng Tàu 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 200

327. Một số giải phápcải thiện khả năng thu hút đầu tư vào dự án làng văn hóa -du lịch các dân tộc Việt Nam 328. Một số giải phápchiến lược phát triển ngành thủy sản tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu giai đoạn đến 2015 329. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH S X -TM và DV tân hiệp phát 330. Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần giám định vinacontrol 331. Một số giải phápphát triển du lịch ở trung tâm du lịch cửa lò theo hướng bền vững 332. Một số giải phápphát triển sàn giao dịch thương mại điện tử Việt Nam VNEMART 333. Nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực ở công ty cổ phần dược phẩm việt nhật

36 of 82

334. Nghiên cứu xây dựng quy trình kiểm toán năng lượng cho trường học -áp dụng cho trường đại học điện lực , trường đại học công nghiệp hà nội

2007

130

Quản trị kinh doanh

335. Phân tích tài chính trước và sau khi cổ phần hóa của công ty cổ phần vận tải dịch 2007 vụ và thương mại nhằm đề ra Giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty 336. Phân tích tài chính và Một số giải phápcải thiện tình hình tài chính công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên đóng tàu bạch đằng 337. Phân tích và các Giải pháp hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây lắp điện 2 338. Phân tích và đề xuất Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo cao đẳng và trung cấp của trường cao đẳng điện lực thành phố hồ chí minh 339. Phân tích và đề xuất Giải pháp hoàn thiện công tác Phân t ích tài chính tại tổng công ty khí 340. Phân tích và đề xuất Một số giải phápchiến lược phát triển bưu điện TP. Hồ Chí Minh - giai đoạn (2007-2015) 341. Phân tích và đề xuất Một số giải phápnâng cao hiệu quả đầu tư lưới điện của công ty điện lực 2 giai đoạn 2006-2010 342. Phân tích và đề xuất Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần lilama hà nội 343. Phân tích và đề xuất Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực của công ty điện toán và truyền số liệu V DC 344. Phân tích và Một số giải phápvề chiến lược kinh doanh dịch vụ kênh thuê riêng tại trung tâm viễn thông khu vực 1 giai đoạn 2010-2015 345. Phân tích và xây dựng Một số giải phápnâng cao năng lực cạnh tranh trong dịch vụ lĩnh vực Internet của tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam 346. Phân tích xu thế phát triển các doanh nghiệp bưu chính viễn thông Việt Nam hội nhập WTO 347. Thủy điện nhỏ tại Việt Nam Phân tích các rào cảm và Giải pháp phát triển đến năm 2015 348. Xây dựng chiến lược kinh doanh cho tổng công ty khoáng sản -TKV đến năm 2025 349. Xây dựng chiến lược phát triển tổng công ty cổ phần bảo minh trong xu hướng hội nhập quốc tế 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

123

Quản trị kinh doanh

128 186 130 121 136 140 120 107 121 123 99 113 111 162 126 138 97 110 144 159 106

Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh : Kinh tế và quản lý Quản trị kinh doanh : Kinh tế và quản lý Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

350. Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh cho công ty cổ phần phân đạm và hóa 2007 chất dầu khí đến năm 2020 351. Đánh giá và Một số giải phápđảm bảo tăng trưởng bền vững của ngành dệt may Việt Nam giai đọan 2007-2015 2007

352. Hoàn thiện công tác kế hoạc h hóa sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp đúc - công ty 2007 Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước 353. Hoàn thiện công tác kế hoạc h hóa sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp đúc - công ty 2007 Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước 354. Xây dựng chiến lược kinh doanh nguy ên liệu kh oáng của công ty cổ phần địa chất và khoáng sản 2006-2010 355. Một số Giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực của kiểm toán nhà nước Việt Nam 356. Hoạc h định chiến lược sản xuất kinh doanh của công ty PVGAS đến năm 2015 2007 2006 2006

37 of 82

357. Hoạc h định chiến lược sản xuất kinh doanh của công ty TNHH một thành viên thiết bị đo điện giai đoạn 2006-2010 358. Phân tích và đề xuất Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nhân lực của công ty tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam 359. Một số Giải pháp phát triển thị trường viễn thông bưu điện Hà Nội

2006 2006 2006 2006

118 136 137 136 127 136 127 130 224 134 137 108 142 144 137 120 130 130 90 138 118 160 122

Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

360. Cơ hội và thách thức đối với các nhà quản lý trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

361. Hoàn thiện cơ chế quản lý nhằm nâng cao hoạt động quản lý nhà nước tại UBNN 2006 huyện Đông Anh 362. Đinh hướng và Một số giải phápphát triển ngành du lịch Thái Bình năm 2020 2006 2006 2006 2006 2006

363. Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty OSC-Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế 364. Hoạc h định chiến lược kinh doanh dịch vụ tàu của công ty dịch vụ kỹ thuật dàu khí đến năm 1015 365. Phân tích và Một số giải pháphoàn thiện công tác quản lý đấu thầu xây lắp tại tổng công ty điện lực Việt Nam 366. Một số đề xuất nhằm phát triển hoạt động dịch vụ viễn thông của tồng công ty bưu chính viễn thông

367. Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước nhằm thu hút và nâng cao hiệu quả dầu 2006 tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 368. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị kinh doanh tại xí nghiệp 651 369. Phân tích và xây dựng chiến lược kinh doanh LP G ( Khí hóa lỏng) giai đoạn 2007-2015 cho công ty chế biến và kinh doanh sản phẩm khí (PV GAS) 2006 2006

370. Phân tích công tác xây dựng chiến lược kinh doanh ở công ty TNHH Cơ khí Sơn 2006 Hà và xây dựng chiến lược cho công ty giai đoạn 371. Phân tích và Một số giải phápchiến lược phát triển cụm khách sạn CAP SAINT JACQUES và DIC S TA R đến năm 2015 372. Phân tích chiến lược và đề xuất Một số giải phápchiến lược phát triển dịch vụ điện thoại cố định của tổng công tyb bưu chính viễn thông Việt Nam 373. Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty thiết bị vệ sinh Việt -Ý giai đoạn 2006-2010 374. Hoạc h định chiến lược phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh dến năm 2015 2006 2006 2006 2006

375. Phân tích thực trạng cung cấp điện và Một số giải phápnâng cao chất lượng cung 2006 cấp điện cho tỉnh Hòa Bình 376. Chiến lược phát triển của công ty tư vấn xây dựng điện 1 giai đoạn 2006 2006 2006 2006

377. Phân tích và đề xuất Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng đào tạo tại trường trung học kỹ thuật dạy nghề tỉnh Bắc Giang 378. Một số giải pháp nhằm xây dựng và phát triển thương hiệu mạnh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ 379. Nhu cầu và chính sách nhân lực cho chiến lược kinh doanh của công ty thuốc lá Sài Gòn 380. Hoạc h định chiến lược kinh doanh của công ty FPT đến năm 2015

2006 2006

107 140

381. Phân tích và Giải pháp ứng dụng QMS ISO 9001:2000 để nâng cao chất lượng quản lý đào tạo tại trường Cao đẳng công nghiệp thực hành Tp. HCM

38 of 82

382. Phân tích và đề xuất Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở công ty điện lực TP. Hà Nội

2006

140 206 134 114 81 132 125 163 132 108 117 109 120 123 140 140 126 82 124 120 124 132 140 171

Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

383. Phân tích và đề xuất Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nhân lực của 2006 công ty TNHH quốc tế Việt- Séc 384. Một số giải phápchiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông và Internet nhằm nâng vị thế của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam trong giai đoạn cạnh tranh và 2006 hội nhập 385. Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần chế biến xuất nhập khẩu thủy 2006 sản Bà Rịa - Vũng Tàu ( BASEAFOOD) 386. Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam AIRLINES trong xu thế hội nhập 387. Phân tích và Một số giải phápchiến lược phát triển nguồn nhân lực của công ty than Mạo Khê giai đoạn 2007-2015 388. Hoạc h định chiến lược kinh doanh cho ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu giai đoạn 2006-2015 389. Một số giải pháp nhằm tăng cường hoạt động của hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 390. Phân tích và quản lý dự án đầu tư xây dựng tại các cơ sở đào tạo( áp dụng cho dự án đầu tư mở rộng giai đoạn 1 trường Cao đẳng công nghiệp Nam Định) 2006 2006 2006 2006 2006

391. Một số giải pháp nhằm duy trì và nâng cao hiệu quả của hệ thống HA CCP tại nhà 2006 máy sữa Hà Nội 392. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại xí nghiệp dịch vụ Cơ khí hàng hải sau khi chuyển đổi thành công ty cổ phần hoạt động theo mô hình công ty mẹ 2006 công ty con 393. Phân tích và tìm Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của quỹ tín dụng nhân 2006 dân trung ương 394. Phân tích và dự báo nhu cầu của thị trường về năng lượng điện Việt Nam đến năm 2015 395. Một số giải pháp nhằm duy trì và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng thương hiệu tại công ty cổ phần bảo hiểm PE TROLIME X (P JICO) 396. Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh của công ty phân đạm và hóa chất Hà Bắc 397. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại điện lực Vĩnh Phúc 2006 2006 2006 2006 2006 2006

398. Phân tích thực trạng và đề xuất Một số giải phápphát triển thị trường chứng khoán Việt Nam 399. Giải pháp hoàn thiện công tác cổ phần hóa của công ty điện lực Việt Nam

400. Phân tích và Một số giải phápchiến lược của bưu điện tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006 2006-2010 401. Một số giải phápchiến lược nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của tập đoàn điện lực Việt Nam 402. Phân tích và xây dựng các Giải pháp chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của công ty diêm Thống Nhất 403. Một số giải phápchiến lược xâm nhập và phát triển thị trường của EVNTELE COM 404. Chiến lược phát triển của một doanh nghiệp đào tạo nhân lực Công nghệ thông tin 405. Các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại ban quản lý dự án 1 bộ Giao thông vận tải 2006 2006 2006 2006 2006

39 of 82

406. Một số giải phápnâng cao chất lượng đào tạo ngành quản trị kinh doanh của trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật thương mại 407. Hoạc h định chiến lược kinh doanh của công ty TNHH Tài Lương giai đoạn

2006 2006

145 130 105 117 101 168 119 140 147 118 111 180 126 109 135 133 100 124 116 128 156 105 140 125 120

Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

408. Phân tích và Một số giải phápnâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty bia2006 rượu-NGK Hà Nội 409. Giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại tổng công ty xây dựng Hà Nội 2006 2006 2006

410. Nâng cao chất lượng của hệ thống quản lý rủi ro tín dụng tại các chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh 411. Nghiên cứu và đề xuất Giải pháp hoàn thiện công tác Phân tích tài chính tại các doanh nghiệp sản xuất

412. Hoạc h định chiến lược maketing cho dịch vụ kỹ thuật dầu khí của công ty dịch vụ 2006 dầu khí Vũng Tàu 413. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý chất lượng tại công ty cổ phần bê tông và xây dựng Thái Nguyên 414. Hoạc h định chiến lược phát triển trường quản lý kinh tế công nghiệp trong giai đoạn 2006-2015 415. Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của tổng công ty xây dựng công trình giao thông 68 416. Xây dựng biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính của tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam 2006 2006 2006 2006

417. Đánh giá hiện trạng môi trường lao động của công ty Supe phốt phát và hóa chất 2006 Lâm Thao và đề xuất những Giải pháp giảm thiểu chất thải 418. Một số giải phápnâng cao chất lượng kiểm toán và khả năng cạnh tranh của các công ty kiểm toán Việt Nam 2006

419. Phân tích hoạt động t ín dụng đầu tư phát triển tại chi nhánh Ngân hàng phát triển 2006 tỉnh Bả Rịa- Vũng Tàu và Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng 420. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược tại công ty cổ 2006 phần dụng cụ Cơ khí xuất khẩu 421. Dự báo nhu cầu và Giải pháp thỏa mãn nhu cầu điện năng trong giai đoạn 2006 2006 2010 có xét đến năm 2020 422. Phân tích và các Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại trường cao đẳng Công nghiệp Việt Hưng 423. Phân tích khả năng ứng dụng tin học trong công tác kế toán và xây dựng phần mềm kế toán cho cục địa chất và khoáng sản Việt Nam 424. Đánh giá và Một số giải phápnâng cao chất lượng đào tạo của trường trung học công nghiệp 3 425. Một số giải pháphoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại công ty điện lực 2 426. Phân tích và đề xuất một số Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nhân lực của xí nghiệp tàu dịch vụ dầu khí 427. Giải pháp mở rộng tín dụng ngắn hạn trong chiến lược phát triển kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triền nông thôn Láng Hạ 2006 2006 2006 2006 2006 2006

428. Đánh giá và nâng cao hiệu quả kinh tế của Công nghệ sản xuất thuốc nổ hầm lò, 2006 công ty công nghiệp hóa chất mỏ Quảng Ninh 429. 430. Hoạc h định chiến lược phát triển điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu Xây dựng chiến lược du lịch cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 2006 2006

40 of 82

431. Xác định tiêu chuẩn chức danh công chức phục vụ cho công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và Đánh giá tại văn phòng chủ tịch nước 432. Nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000 tại trường đào tạo nhận lực dầu khí 433. Phân tích và đề xuất Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần phát triển nhà tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 434. Hoàn thiện mô hình cơ cấu tổ chức quản lý công ty mẹ- công ty con tại công ty điện tử Hà Nội 435. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NHCT Chương Dương

2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006

126 132 130 168 128 190 147 124 136 142 140 142 95 131 135 134 136 114 148 155 136 134 120 121 156

Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

436. Phân tích và đề xuất Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nhân lực của công ty TNHH ACE COOK Việt Nam 437. Hoạc h định chiến lược kinh doanh cho công ty thông tin viễn thông điện lực giai đoạn 2006-2010 438. Hoạc h định chiến lược kinh doanh cho xí nghiệp khai thác dầu khí giai đoạn 2007-2015 439. Phát triển nguồn nhân lực cho ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2015

440. Phân tích tình trạng và đề xuất Một số giải phápchiến lược nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và phát triển du lịch Bà Rịa- Vũng Tàu

441. Phân tích và đề xuất các Giải pháp nâng cao HQK D của DN thương mại, dịch vụ 2006 điện tử - tin học vừa và nhỏ trên địa bàn Hà Nội 442. Phân tích và đề xuất Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nhân lực của bưu điện Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 443. Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty Granite Tiên Sơn - Viglacera giai đoạn 2006 – 2010 444. Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh cho công ty Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao đến năm 2020 445. Hoạc h định chiến lược phát triển khu các khu công nghiệp Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2015 446. Một số giải phápphát triển thị trường dịch vụ điện thoại cố định của bưu điện Hà Nội 447. Nghiên cứu đầu tư mở rộng công suất sản xuất công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu 448. Xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006

449. Phân tích chiến lược và đề xuất Một số giải phápchiến lược phát triển kinh doanh 2006 của công ty cổ phần Thương Cảng Vũng tàu (V CP) đến năm 2010 450. Nhu cầu và chính sách nhân lực cho chiến lược kinh doanh của xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt Xô 451. Phân tích, Đánh giá và Một số giải phápnâng cao chất lượng đào tạo tại trường cao đẳng Công nghiệp Nam Định 452. Phân tích chiến lược và một số đề xuất về chiến lược phát triển đào tại trường đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định 453. Hoạc h định chiến lược phát triển trường cao đẳng Công nghiệp Nam Định đến năm 2020 454. Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH Nhà nước một thành viên xây lắp hóa chất trong đấu thầu 455. Sự khác biệt văn hóa và những xung đột trong quan hệ lao động tại các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ở tp. Hồ Chí Minh 2006 2006 2006 2006 2006 2006

41 of 82

456. Phân tích và đề xuất Một số giải pháphoàn thiện công tác kiểm tra sau thông quan ở cục hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 457. Phân tích và đề xuất Một số giải pháphoàn thiện mô hình công ty mẹ - công ty con tại tổ hợp công ty đầu tư phát triển xây dựng 458. Một số giải phápchủ yếu nâng cao hiệu quả kinh doanh bán điện của công ty điện lực tp.Hồ Chí Minh 459. Xây dựng chiến lược marketing cho công ty tư vấn x ây dựng điện 1 đến năm 2015 460. Phân tích thực trạng và Một số giải phápthu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và các khu công nghiệp Bà Rịa 461. Phân tích và Một số giải phápchiến lược của trường Đại học Lao Động - Xã Hội

2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006

139 96 128 148 114 100 140 114 145 126 218 126 146 225 114 119 121 140 112 120 130 122 130 132 97

Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

462. Nghiên cứu Một số giải phápphát triển kinh tế cộng đồng vùng an sinh, Đông Triều Quảng Ninh 463. Xây dựng chiến lược kinh doanh cho tổng công ty xây dựng Trường Sơn đến năm 2015 464. Giải pháp phát triển thị trường dịch vụ bưu phẩm gửi số lượng lớn của tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam 465. Hoạc h định chiến lược kinh doanh giao nhận hàng hóa bằng đường biển của công ty giao nhận kho vận ngoại thương từ năm 2005 - 2010

466. Đề xuất chiến lược kinh doanh của công ty tài chính than - khoáng sản Việt Nam 2006 giai đoạn 2006 - 2010 sau khi được thành lập 467. Phân tích và đề xuất Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo trong 2006 dự án hỗ trợ ngành nông nghiệp ASPS 468. Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh cho công ty rượu Hà Nội đến năm 2020 469. Nhu cầu và chính sách nhân lực cho mục tiêu và chủ trương phát triển của điện lực Vĩnh Phúc đến năm 2010 2006 2006

470. Hoạc h định chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần may hai giai đoạn 2006 – 2006 2010 471. Một số giải phápđẩy mạnh xuất khẩu thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2006 2006 2006 2006

472. Hoàn thiện cỏ chế và chính sách tài chính nhằm hổ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam 473. Nghiên cứu đề xuất Giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động xuất tiến bán đối với các dịch vụ viễn thông - tin học của tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam 474. Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh cho công ty than nội địa đến năm 2015 475.

Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty du lịch Sài Gòn từ năm 2006 - 2020 2006

476. Một số giải phápnâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng nông 2006 nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 477. Phân tích và đề xuất Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 2006 quản lý của điện lực Hòa Bình 478. Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh cho cảng Hà Nội đến năm 2020 2006 2006 2006

479. Phân tích và đề xuất Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bảo hiểm xã hội Tp. Hà Nội 480. Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh cho công ty BHNT Hà Tây đến năm 2010

42 of 82

481. Phân tích và đề xuất Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nhân lực của công ty cổ phần thiết bị

2006

132 134 112 127 115 100 111 110 115 123 140 128 116 137 110 135 146 130

Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

482. Phân tích chiến lược và đề xuất Giải pháp thực hiện chiến lược phát triển của chi 2006 nhánh Miền Đông - tổng Công ty xây dựng sông Hồng 483. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lí xây dựng của công ty cổ phần xây lắp Điện lực 1 484. Một số giải phápnâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty CP cao su Thống Nhất 485. Đánh giá chất lượng dịch vụ xe buỹt trên địa bàn thành phố Hà Nội 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006

486. Phân tích tình hình quản lý lưới điện truyền tải khu vực miền Bắc và Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý 487. Áp dụng các công cụ thống kê và đưa ra Một số giải phápnâng cao chất lượng rựơu Vodka Hà Nội tại công ty rựơu Hà Nội 488. Xây dựng chiến lược phát triển công ty cổ phần Điện lực Hà Tây

489. Đề xuất Một số giải phápchiến lược phát triển ngành thuốc lá Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn năm 2020 490. Nghiên cứu hoạch định chiến lược sản xuất - kinh doanh của công ty cổ phần cao su Thống Nhất đến năm 2010

491. Phân tích và đề xuất các Giải pháp quản trị nguồn nhân lực tại ban Kỹ thuật phát 2006 thanh - Đài tiếng nói Việt Nam 492. Xây dựng chiến lược marketing cho công ty Du lịch Việt Nam - Hà Nội đến năm 2020 493. Hoạc h định chiến lược kinh doanh của tổng công ty thủy tinh và gốm xây dựng 2006 2006 2006 2006

494. Phân tích và định hướng phát triển ngành công nghiệp tỉnh Lào Cai đến năm 2015 495. 496. Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần xây lắp dầu khí

Tổ chức doanh nghiệp quốc phòng tham gia vào thị trường khoa học Công nghệ 2006

497. Một số giải phápchiến lược kinh doanh của tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt 2006 Nam giai đoạn 2006 - 2010 498. Phân tích và đề xuất Một số giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp thương mại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong xu thế hội nhập kinh tế 2006 quốc tế 499. Chiến lược phát triển Viện ứng dụng Công nghệ giai đoạn 2006 - 2020 trong bối cảnh chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp kho a học - Công nghệ nhà nước thành doanh 2006 nghiệp khoa học - Công nghệ 500. Xây dựng các biện pháp nâng cao chất lượng nhân lực tại Công ty Than Nội địa 2006 2006 2006 2006 2007

145 132 142 119 99 124

Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

501. Hoàn thiện chiến lược thị trường của Tổng công ty Viễn thông Quân đội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 502. Phân tích và đè xuất Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nhân lực của công ty quy chế Từ Sơn 503. Nâng cao năng lực cạnh tranh của các loại hình dịch vụ của xí nghiệp dịc h vụ khai thác dầu khí 504. Một số giải phápphát triiển du lịch sinh thái tại vườn quốc gia Xuân Sơn

43 of 82

505. Phân tích và đè xuất Một số giải phápgóp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo 2006 viên trường Quản lý kinh tế Công nghiệp 506. Phân tích thực trạng việc chuyển đổi công ty nhà nước (thuộc Bộ Công nghiệp quản lý) trên địa bàn thành phố Hồ CHí Minh thành công ty mẹ - con 507. Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh tại công ty TNHH một thành viên chế tạo động cơ (VINAP RO) và xây dựng Một số giải phápđể nâng cao năng lực cạnh tranh 508. Nâng cao hiệu quả quản lý các dịch vụ bưu chính - viễn thông của bưu điện huyện Đông Anh 509. Hoạc h định chiến lược phát triển chuỗi siêu thị sách Bà Rịa - Vũng Tàu 2006 2006 2006 2006

103 115 129 125 110 128 118 128 130 131 130 122 119 140 145 100 108 137 156 123 141 140 178 115 188

Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

510. Nghiên cứu đề xuất Một số giải phápphát triển bền vững ở Sa Pa trong xu thế hội 2006 nhập 511. Hoạc h định chiến lược kinh doanh cho công ty chế biến xuất ăn dầu khí giai đoạn 2006 2007 - 2015 512. Phân tích Đánh giá và các Giải pháp quản lý dự án đầu tư tại tập đoàn Công nghiệp Than - khoáng sản Việt Nam 513. Phân tích thực trạng và đề xuất Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động môi giới chứng khoán tại các công ty chứng khoán Việt Nam 514. Phân tícc và Một số giải phápchiến lược của công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà giai đoạn 2006 - 2015 515. Hoạc h định chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần sữa Việt Nam giai đoạn 2006 - 2015 2006 2006 2006 2006

516. Phân tích và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư pht triển lướ i 2006 điện 517. Hoạc h định chiến lược kinh doanh công ty cổ phần giám định VINA CONTROL giai đoạn 2006 - 2010 518. Phân tích và đề xuất Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo kỹ thuật viên trung cấp tại trường Cao đẳng Công nghiệp - Dệt may và thời trang 519. Phân tích chiến lược và đề xuất Một số giải phápchiêns lược kinh doanh của tổng Công ty thép giai đoạn 2006 - 2015 520. 521. Xây dựng chiến lược phát triển ngành dệt may Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010 Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại tổng công ty vận tải Hà Nội 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2007 2006 2007 2006 2006 2006 2006

522. Một số giải phápcơ bản để nâng cao chất lượng sản phẩm da thuộc của ngành công nghiệp thuộc da Việt Nam 523. Hoạc h định chiến lược tăng trưởng hiệu quả kinh doanh của công ty dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất - SASCO đến năm 2015 524. 525. 526. Đề xuất Một số giải phápchiến lược phát triển Vinaphone giai đoạn 2006 - 2010 Một số giải pháphoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại điện lực Biên Hòa Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty dầu khí Nhật việt đến năm 2015

527. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với việc đầu tư và xây dựng các dự án thủy điện vừa và nhỏ(công suất nhà máy từ 5 MW - 30 MW) của Việt Nam 528. Phân tích và đề xuất Một số giải phápquảnlý tài chính dự án sử dụng nguồn vốn ODA vay WB tại dự án bảo vệ rừng và phát triển nông thôn 529. Phân tích và đề xuất Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nhân lực của công ty TNHH ACE COOK Việt Nam

44 of 82

530. Đánh giá chất lượng và xây dựng một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo 2006 của trường quản lý kinh tế nông nghiệp 531. Phân tích và đề xuất Một số giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch tổng thể về phát 2006 triển ứng dụng Công nghệ thông tin tại công ty điện lực 1 đến năm 2010 532. Một số gải pháp nâng cao hiệu qủa họat động tài chính tại công ty cổ phần Cơ khí điện lực 2006

124 95 106 195 135 108 107 91 150 128 100 131 110 120 122 154 306 114 140 150 115 132 125 108

Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

533. Ứng dụng chương trình Microsoft excel trong công tác kế tóan quản trị chi phí giá 2006 thành tại các doanh nghiệp công nghiệp 534. Quy họac h mạng lưới đào tạo nghề tỉnh Bến Tre giai đọan 2006 - 2020 2007 2006

535. Phân tích và đề xuất chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần đầu tư và xây dựng bưu điện

536. Phân tích dự báo nhu cầu năng lượng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của Hà 2006 Nội đến năm 2015 537. Hoạc h định chiến lược kinh doanh của công ty phân phối SP T giai đọan 2006 – 2015 538. Nâng cao hiệu qủa họat động chăn sóc khách hàng, phát huy lợi thế cạnh tranh của công ty thông tin di động VMS- Mobifone 2006 2006

539. Phân tích và Một số giải phápchiến lược phát triển trường trung học Giao Thông 2006 Vận Tải Trung ương III 540. Hoạc h định chiến lược và một số đề xuất về chiến lược kinh doanh công ty cổ phần đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu số 2( Consetrexim No2) 541. Phân tích chiến lược và Một số giải phápphát triển đào tạo nghề của trường dạy nghề tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu 542. 543. Một số giải phápcải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần Cơ khí điện lực Đề xuất Một số giải phápchiến lược phát triển Vinaphone 2006-2010 2006 2006 2006 2006

544. Hoạc h định chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần kinh doanh và xây dựng 2006 nhà đến năm 2010 545. Một số giải phápgiữ vững, mở rộng thị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam trên địa bàn Tp. Hồ 2007 Chí Minh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 546. Phân tích và đề xuất Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 2006 quản lý của công ty Điện Lực 1 547. Xây dựng Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông của công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam 548. Xây dựng kế hoạch quảng bá nhằm khuếch trương hình ảnh bệnh viện Nội tiết 2006 2006

549. Nghiên cứu đổi mới công tác quản lý cán bộ phù hợp với sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nàh nước đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa , hiện đại hóa của ngành công 2006 nghiệp 550. Nâng cao năng lực tiêu thụ sản phẩm của công ty vật liệu chịu lửa và khai thác 2006 đất sét Trúc Thôn 551. Hoàn thiện công tác lập và Phân tích báo cáo tài chính với việc nâng cao hiệu quả quả lý tài chính tại các doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Định 552. Phân tích và đề xuất Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân lực ở Điện lực Thủ Đức 553. Hoạc h định chiến lược kinh doanh tổng công ty Du lịch Sài Gòn giai đoạn 2006 2010 2006 2006 2006

45 of 82

554. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện Marketing- Mix dịch vụ tại công ty cổ phần May 2006 xuất khẩu Sơn Hà nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh khi hội nhập AFTA 555. Một số giải phápcơ bản để nâng cao chất lượng sản phẩm da thuộc của ngành công nghiệp thuộc da Việt Nam 556. Phân tích và đề xuất Giải pháp nâng cao chất lượng và đào tạo nghề.áp dụng cho trung tâm dạy nghề Công nghệ cao hanel 557. Hoạc h định chiến lược cạnh tranh cho công ty liên doanh mỹ phẩm LG VINA 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006

128 240 140 120 130 110 134 127 154

Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

558. Hoạc h định chiến lược kinh doanh của công ty dịch vụ viễn thông _GPC giai đoạn 2006-2010 559. Hoạc h định chiến lược kinh doanh cho công ty thông tin viễn thông điện lực đến 2010 560. Một số giải phápnâng cao hiệu quả công tác quản lí thu thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn Tĩnh Vĩnh Phúc 561. Xây dựng các biện pháp duy trì và phát triển thị trường cho công ty PRUDENTIA L Việt Nam 562. Phân tích và đề xuất Một số giải phápchủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đối với nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ doanh trong nghành thủy sản ở Phan Thiết 563. Phân tích thực trạng và đề xuất Một số giải pháp nhằm thực hiện chiến lược phát triển kinh doanh dịch vụ y tế và du lịch nghỉ dưỡng của công ty trách nhiệm hữu hạn điều dưỡng du lịch Vũng Tàu 564. Hoàn thiện cơ chế quản lí nhằm nâng cao hiệu quả h oạt động Nghiên cứu khoa học của viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam 565. Một số biện pháp nhằm nâng cao xuất khẩu hàng may mặc của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2010 566. Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần Công nghệ viễn thông VITECO giai đoạn 2007-2011 567. Hoạc h định chiến lược phát triển trong lĩnh vực khai thác mạng thông tin viễn thông điện lực tại điện lực Hòa Bình

2006 2006 2006 2006 2006

121 130 123 128 104 126 130 125 116 166 98 130 111 130 116

Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quảnttrị kinh doanh Quản tri doanh nghiệp Quản tri kinh doanh Quảnttrị kinh doanh Kinh tế năng lượng

568. Nhu cầu và chính sách đầu tư cho chiến lược kinh doanh của tổng công ty Thuốc 2006 Lá Việt Nam giai đoạn đến 2010 và định hướ ng đến 2020 569. Phân chiến lược và một số đề xuất về chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần đường Biên Hòa 570. Phân tích chiến lược và đề xuất Một số giải phápchiến lược phát triển tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam giai đoạn 2006-2010 2006 2006

571. Một số định hướng xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp 2006 vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Hải Phòng 572. Phân tích thực trạng và Một số giải pháptăng cường thu hút đầu tư nước ngoài thông qua hoạt động xúc tiến đầu tư Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu Giai Đoạn 2006-2010 573. Phân tích và đề xuất Một số giải phápnâng cao chất lượng sản phẩm in của các công ty in trên địa bàn Thành phố Hà Nội 574. Xây dựng chiến lược kinh doanh công ty Nhật Nam đến năm 2015 2006 2006 2006 2006 2006 2007

575. Một số giải pháp nhằm phát triển họat động ngân hàng ngoại thương Tân Thuận giai đoạn 2006-2010 576. Xác định nhu cầu nhân lực cho chiến lược phát triển cho điện lực Chợ Lớn giai đoạn 2006-2010 577. Nghiên cứu kiểm toán điện năng nhằm sử dụng có hiêuj quả và tiết kiệm điện ở công ty than Mạo Khê

46 of 82

578. Phân tích và đề xuất biện pháp mở rộng việc ứng dụng DSM vào quản lý nhu cầu sử dụng điện tại nhà máy Cơ khí gang thép 579. Các Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý dự án các công trình điện của tổng công ty Điện lực Việt Nam 580. Đánh giá tiềm năng giảm thải khí nhà kính của năng luợng mới và tái tạo theo cơ chế phát triển sạch và một số đề xuất cho việc thực hiện về các dự án CDM ở Việt Nam 581. Phân tích và đề xuất biện pháp cho bài toán công ích trong điều kiện cổ phần hoá các doanh nghiệp điện lực. Áp dụng cho công ty điện lực I 582. Nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án lưới điện cao áp qua việc ứng dụng lắp đặt các thiết bị bù, trường hợp đường dây 220KV Lào Cai- Yên Bái-Việt Trì-Vĩnh Yên mua điện tủ Trung Quốc 583. Nghiên cứu xác định đường cơ sở phát thải cho dự án cơ chế phát triển sạch (CDM) trong lĩnh vực năng lượng Việt Nam 584. Đánh giá tác động xã hội trong các dự án xây dựng nhà máy thuỷ điện

2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006

120 106 114 120 110 100 120 162 92 100 141 95 122 120 130 106 114 100 95 128

Kinh tế năng lượng Kinh tế năng lượng Kinh tế năng lượng Kinh tế năng lượng Kinh tế năng lượng Kinh tế năng lượng Kinh tế năng lượng Kinh tế năng lượng Kinh tế năng lượng Kinh tế năng lượng Kinh tế năng lượng Kinh tế năng lượng Kinh tế năng lượng Kinh tế năng lượng Kinh tế năng lượng Kinh tế năng lượng Kinh tế năng lượng Kinh tế năng lượng Kinh tế năng lượng Kinh tế năng lượng

585. Phân tích và đề xuất Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nhân lực của công ty truyền điện 1- tổng công ty điện lực Việt Nam 586. Cổ phần hoá và Một số giải phápnhắm đẩy nhanh tiến trình cổ phần hoá các doanh nghiệp ngành điện 587. Khảo sát tình hình sử dụng điện của các hội gia đình và một số đề xuất cải tiến biểu giá điện sinh hoạt của Việt Nam 588. Nghiên cứu ứng dụng DSM cho lĩnh vực thương mại dịch vụ. Áp dụng cho trường hợp khách sạn Bằng Giang- Cao Bằng 589. Phân tích và Đánh giá hiệu quả kinh tế- tài chính dự án đầu tư có tính đến rủi ro. Áp dụng đối với nhà máy thuỷ điện Tuyên Quang 590. Xây dựng quy định giải quyết tranh chấp khi mua bán điện trên thị trường phát điện cạnh tranh 591. 592. Nghiên cứu nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn điện Xây dựng chính sách nguồn nhân lực công ty TNHH MTV điện lực Hải Dương

593. Phân tích và Một số giải phápnâng cao hiệu quả quản lý nhân lực ở điện lực Thái 2006 Bình 594. Xác định giá trị doanh nghiệp điện lực Hà Tĩnh phục vụ tiến trình cổ phần hoá công ty Điện lực 1 595. Xây dựng phươ ng án cổ phần hoá nhà náy Thuỷ điện Thác Mơ 2006 2006

596. Nghiên cứu kiểm toán năng lượng đối với toà nhà ở Việt Nam áp dụng cho khách 2006 sạn Hoàn Cầu 597. Nghiên cứu Một số giải pháphoàn thiện công tác kế hoạch đầu tư xây dựng tại công ty Điện lực 1 2006

47 of 82

CÔNG NGHỆ HÓA
TIÊU ĐỀ
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tính chất Catalaza của phức Mn(II) với Axit Glutamic Nghiên cứu động học quá trình hòa tan cao lanh hoạt tính trong axit sunfuarit Mô hình hoá và tính toán thiết bị phản ứng xúc tác dị thể chuyển hoá ccacbon monoxyd Hoàn thiện Công nghệ sản xuất phèn sunfat nhôm đi từ cao lanh phú thọ Nghiên cứu Công nghệ khí hoá than bằng mô hình vật lý ứng dụng cho các nhà máy sản xuất gạch ceramic Tổng hợp điện hoá và Nghiên cứu hình thái cấu trúc bề mặt cua rmàng Polyaniline cấu trúc bởi các sợi Nano có chứa các Nanocluster kim loại Mô hình vật lý thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm sống Nghiên cứu chế tạo phụ gia phân bón chứa zeolit ứng dụng trong trồng lúa tại thanh hoá Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme cômpzit trên cơ sở nhựa polytilen tỉ trọng cao (HDPE) và ống các bon nano

M ục lụ c NĂM
2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

SỐ ĐỀ TÀI TRANG
108 90 102 91 91 86 84 86 81 115 78 138 77 124 80 74 93 93 64 98 115 114 88 Công nghệ hóa chất : Hóa lý thuyết và hóa lý Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học

10. Nghiên cứu Công nghệ xử lý nuớc thải nhà máy bia bằng phuơng pháp sinh học 11. Nghiên cứu tổng hợp chất phát quang Y TTRI SILICA T kích hoạt bởi EUROPI 12. Tổng hợp biodiesel từ mở cá basa sử dụng xúc tác đồng thể KOH và xúc tác dị thể KI/y AL2O3

13. Tổng hợp và đặc trưng zeolit naa từ cao lanh phú thọ - ứng dụng sản phẩm để tách 2007 loại chì trong nuớc 14. Nghiên cứu quá trình ăn mòn khí quyển ddồng trong giai đoạn đầu duới tác động của môi truờng khí hậu nhiệt đới ẩm Việt Nam 15. Nghiên cứu tổng hợp và xác định đặc trưng của vật liệu Nano Hydroxy Apatit 16. Tính chất Cơ học của vật liệu Compozit trên cơ sở nhựa Pekn Gia Cường bằng sợi thủy tinh và Mat tre chế tạo theo phương pháp RTM và hút chân không 17. Tổng hợp và tập trung vật liệu Nanoz eolit NaY từ cao lanh Phú Thọ 18. Mô hình hóa và tính toán thiết bị phản ứng xúc tác dị thể tổng hợp Amoniac 19. Nghiên cứu chế tạo hạt nano oxit sắt từ Fe3O4 bằng phương pháp vi nhũ tương 20. Nghiên cứu tổng hợ p chất hoạt động bề mặt để xử lý dầu mỡ trên vãi sợi 21. Nghiên cứu áp dụng một số chất hấp phụ có nguồn góc từ khoáng tự nhiên để làm sạch nguồn nước bề mặt bị nhiễm bẩn 22. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ- keo tụ trong quá trình sử dụng chất hấp phụ để làm sạch nguồn nước bị nhiễm bẩn 23. Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ nguyên liệu trấu và khảo sát khả năng xử lý nước thải 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

48 of 82

24. Nghiên cứu chế tạo vật liệu compozit làm anot xử lý nước thải bằng phương pháp đông tụ điện hóa 25. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp hấp phụ khoáng diatomit biến tính và phươ ng pháp keo tụ sử dụng phèn Fe (III), muối đồng sunfat 26. Nghiên cứu phản ứng Oxi hóa hoàn toàn hydrocacbon thơm trên xúc tác zeolit Y trao đổi với Au 27. Nghiên cứu quá trình hy drot reating phân đoạn diesel thu được từ nhiệt phân dầu nhờn thải trên hệ xúc tác nimo /y-AL2O3 28. Nghiên cứu quy trình tủa dịch tẩy gỉ bằng sửa vôi để chế tạo bột màu dùng cho NPK lâm thao 29. Nghiên cứu sản xuất chất tẩy rửa lô cao su máy in offset dùng mực UV 30. Nghiên cứu sản xuất mực UV dùng cho Công nghệ in offset

2007 2007 2007 2007

82 108 108 114 94

Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học

2007 2007

74 90 78 92 78 106 85 124 108 82

31. Nghiên cứu sự hình thành và tính chất mạng thụ động tạo thành từ dung dịch Cr (III) 2007 32. Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cây xích thược (paeonia veitchil lynch. var. beresowskii shiff) 33. Nghiên cứu tổng hợp chất phát quang Y TTRI SILICA T kích hoạt bởi EUROPI 34. Nghiên cứu tổng hợp xúc tác Co-Mo /y -AL2O3c ho quá trình hy dro hóa làm sạch phân đoạn diesel thu được từ nhiệt phân dầu nhờn thải 35. Nghiên cứu và tổng hợp vật liệu mao quản trung bình E TA-oxit nhôm 36. Nghiên cứu và sản xuất mực in phun gốc nước 37. Nghiên cứu xử lý chống kết khối cho phân bón NPK lâm thao 38. phương pháp sol-gel tọa hạt siêu mịn SiO2 từ thủy tinh lỏng và axit sunfuric 39. Thiết lập mô hình vật lý mô tả sự ảnh hưởng của các yếu tố Công nghệ đến quá trình chế tạo bột hydroxyapatit siêu mịn 40. Tổng hợp va các tính chất đặc trưng của spinen -nhôm trên nền oxit silic 41. Tổng hợp và đặc trưng vật liệu aluminosilicat mao quản trung bình với tỉ lệ SiO2/Al2O3 thấp từ cao lanh Việt Nam 42. tổng hợp và đặc trưng zeolit NaX từ cao lanh phú thọ - ứng dụng sản phẩm để tách loại Asen trong nước 43. ứng dụng phương trình trạng thái SRK trong Nghiên cứu cân bằng pha và Mô phỏng quá trình chưng cất hệ đa cấu tử 44. Động học kết tinh CaCO3 45. Mô hình hóa và tính toán thiết bị phản ứng xúc tác dị thể Reforming xăng nặng 46. Nghiên cứu thành phần hóa học và hợt tính sinh học của cây oro nước (acanthus ilicifoliusl.) 47. Nghiên cứu tổng hợp biodiesel trên cơ sở xúc tác dị thể Na2C O3/y-AL2O3 48. Nghiên cứu xử lý dầu hạt cao su để tổng hợp biodiesel 49. Phương pháp sol-gel tọa hạt siêu mịn sio2 từ thủy tinh lỏng và axit sunfuric 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

96 104 78 84 96 77 116 88 102 87 66

49 of 82

50. Tổng hợp và đặc trưng vật liệu nano -zeolit nax từ cao lanh phú thọ với thời gian kết 2007 tinh ngắn 51. Nghiên cứu chế tạo Gamma Oxit nhôm có cấu trúc mao quản trung bình 52. Nghiên cứu phản ứng Oxi hóa hoàn toàn Toluen trên hệ xúc tác Oxit Vanadi/ Zeolit 2007 2007

82 88 92 113 92 84 98 88 84 109 98 123 93 115 126 142 94 92 88 110 93 85

Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học : các hợp chất vô cơ Công nghệ hóa học : Quá trình thiết bị & Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học : Quá trình thiết bị & Công nghệ hóa học Công nghệ hóa học :CN XENLULOZA _ GIẤY

53. Nghiên cứu tính chất điện hóa và cấu trúc của lớp kẽm phun dùng làm Anốt trong hệ 2007 bảo vệ điện hóa để chóng ăn mòn cho cốt thép trong bê tông 54. Nghiên cứu ché tạo vật liệu hấp thụ đa năng sử dụng xử lý đọc tố trong khói thuốc lá 55. Nghiên cứu chế tạo vật liệu polime nano composit trên cơ sở nhựa polyetylen tỷ trọng thấp (LDPE ) và ống các bon nano 56. Nghiên cứu Công nghệ lọc huyền phù Apatit sau tuyển đổi 57. Nghiên cứu mô hình Công nghệ xử lý nước thải nhà máy bia 58. Nghiên cứu quá trình oxi hóa cặn dầu tạo bitum nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường 59. Nghiên cứu tổng hợp Biodiezel từ dầu đậu nành trên cơ sở xúc tác dị thể NaOH / MgO 60. Nghiên cứu tổng hợp Lignosunphonat từ lignin thu hồi của nhà máy sản xuất bột giấy theo phương pháp xút 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

61. Phân tích thành phần Flavonoit tiềm năng làm thuốc chữa bệnh Alxheimer từ cây bọ 2007 mẩy Việt Nam (clerodendron cyrtophyllum turcz.) 62. Tổng hợp và đặc trưng nano hydroxit apatit ứng dụng làm vật liệu y sinh 63. Nghiên cứu cấu trúc và tính chất điện hóa của lớp kẽm phun dùng làm a nốt để chống ăn mòn cho cốt thép trong bê tong 2007 2007

64. Nghiên cứu quá trình ăn mòn khí quyển đồng trong giai đoạn đầu dưới tác động của 2007 môi trường khí hậu nhiệt đới ẩm Việt Nam 65. Nghiên cứu quá trình nhiệt phân săm lốp cao su phế thải 66. Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào của loài hải miên Gellius varius 67. Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cây xích thược 68. Nghiên cứu thiết lập hệ pin điện hoá cho quá trình khử CR (VI) về CR (III) 69. Nghiên cứu quy trình Công nghệ sản xuât tinh bột oxi hóa từ tinh bột sắn và Đánh giá khả năng ứng dụng cho sản xuất giấy 70. Ảnh huởng của chất phụ gia đến hàm luợng dinh duỡng của phân bón supe phốt phát 71. Nghiên cứu tinh chế curcumin bằng sắc ký điều chế 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

72. Nghiên cứu tinh chế curcumin bằng phương pháp siêu âm và sắc kí điều chế 73. Nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện nấu và loại gỗ đến sự hình thà nh axit Hexenuronic trong quá trình nấu bột giấy Kraft

2007

88

2007

80

50 of 82

74. Nghiên cứu quá trình phản ứng nổ trong dây dẫn tín hiệu nổ

2007

109

75. Nghiên cứu tổng hợp Hydroxylapatit làm gốm sinh học dùng trong chuyên khoa chấn 2007 thương chỉnh hình 76. Nghiên cứu bản chất của quá trình kết khối phân đạm URE 2007

86

76

77. Nghiên cứu quá trình phản ứng cháy trong ống cháy chậm kíp nổ vi sai

2007

96

78. Nghiên cứu sản suất supe phốtphát giàu từ quặng Apatit 79. Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý ASEN trong nước ngầm bằng dioxit mangan MnO2 80. Tổng hợp và Nghiên cứu đặc tính cài của ION Li + vào mạng Lico xMn2 -xO4 spinel

2007

90

2007

85

2007

73

81. Tổng hợp và Nghiên cứu đặc tính cài của ION Li + vào mạng Lico xMn2 -xO4 spinel 82. Nghiên cứu, tổng hợ p vapo làm xúc tác dị thể cho phản ứng oxi hóa N-P arafin(Nhexan) 83. Sử dụng hóa phẩm để xủa lý dầu thô trong khai thác và vận chuyển dầu khí ở xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro 84. mô hình tích luỷ kim loại nặng trong động vật nhuỷ ển thể tại của sông cẩm - hải phòng

2007

78

2007

105

2007

116

2007

120 83 102 87 90 75 94 113 75 107 70

Công nghệ hóa học: Công nghệ các chất vô cơ Công nghệ hóa học: Công nghệ các chất vô cơ Công nghệ hóa học: Công nghệ các chất vô cơ Công nghệ hóa học: Công nghệ các chất vô cơ Công nghệ hóa học: Công nghệ các chất vô cơ Công nghệ hóa học: Công nghệ điện hóa và bảo vệ kim loại Công nghệ hóa học: Công nghệ điện hóa và bảo vệ kim loại Công nghệ hóa học: Công nghệ điện hóa và bảo vệ kim loại Công nghệ hóa học: Công nghệ hữu cơ- hóa dầu Công nghệ hóa học: Công nghệ hữu cơ- hóa dầu Công nghệ hóa học: Quá trình thiết bị & Công nghệ hóa và thực phẩm Công nghệ vật liệu Công nghệ vật liệu silicat Công nghệ vật liệu hóa học Công nghệ vật liệu polime Công nghệ vật liệu polime và compozit Công nghệ vật liệu polyme Công nghệ vật liệu polyme và compozit Công nghệ vật liệu silicat Công nghệ vật liệu silicat Khoa học vật liệu

85. Nghiên cứu hoàn thiện Công nghệ sản xuất gạch manhedi - spinel cho lò quay nung 2007 clanheke xi măng 86. "Nghiên cứu sử dụng phụ gia GpIA khoáng hoá nân g cao chất luợng clanhke xi măng lò đứng " 87. Nghiên cứu tính chất Cơ học vật liệu compozit trên cơ sở nhựa polypropylen (pp) gia cường bằng mat luồng 2007 2007

88. "Chế tạo vật liệu polime compozit trên cơ sở nhựa polypropylen gia cường bằng mat 2007 tre và lai tạo với mat thủy tinh" 89. Nghiên cứu chế tạo vật liệu compozit gỗ - chất dẻo sử dụng trong công nghiệp và dân dụng 90. Nghiên cứu vật liệu polyme -compzit từ PP gia cường bằng sợi tre 2007 2007

91. Nghiên cứu vật liệu tổ hợp polyme bền xăng dầu và khả năng ứng dụng trong Công 2007 nghệ chống bay hơi cho xăng 92. Nghiên cứu sử dụng tro bay Na dương làm nguyên liệu sản xuất xi măng Pooc lăng 93. nghiên cưu sử dụng phụ gia khoáng hóa nâng cao chất lượng clanhke xi măng lò đứng 94. chế tạo chất lỏng từ trên cơ sở hạt tử y-fe2O3 ứng dụng trong loa điện động 2007 2007 2007

51 of 82

95. Nghiên cứu chế tạo cảm biến khí trên cơ sở vật liệu sno2 pha tạp một số nguyên tố kim loại và ống nano cacbon 96. Nghiên cứu sự xuyên ngầm phụ thuộc Spin trong màng mỏng dạng hạt Co- Al-O 97. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu dây NA NO SnO2 ứng dụng trong cảm biến khí 98. Nghiên cứu ảnh hưởng của việc thay thế Li cho cu đến t ính chất vật lý của hệ siêu dẫn nhiệt độ cao BPCCO chế tạo bằng phương pháp sol-gel 99. Phát triển thiết bị cầm tay cho cảm biến sinh học để xác định thuốc trừ sâu trong nước 100. chế tạo và Nghiên cứu tính chất của màng dẫn điện trong suốt ZnO đồng pha tạp ai và nano cacbon 101. Nghiên cứu chế tạo cảm biến A RN trên cơ sở điện hóa để xác định virut gây bệnh 102. 103. Nghiên cứu thiết kế chế tạo cảm biến áp xuât kiểu áp trở kích thước thu nhỏ Nghiên cứu Công nghệ chế tạo vật liệu ma sát trên cơ sở nén sắt - MK 11

2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

90 77 77 65 78 89 70 126 116 104 78 106

Khoa học vật liệu Khoa học vật liệu Khoa học vật liệu Khoa học vật liệu khoa học vật liệu khoa học vật liệu khoa học vật liệu khoa học vật liệu Kỹ thuật vật liệu Kỹ thuật vật liệu Kỹ thuật vật liệu Kỹ thuật vật liệu

104. Nghiên cứu chế tạo Titan( hoặc nhôm) thẻ khối có cấu trúc siêu mịn bằng phương pháp biến dạng dẻo mãnh liệt trong kênh gấp khúc tiết diện không đổi 105. Nghiên cứu Công nghệ nấu luyện thép hợp kim chất lượng cao mác 12XH3A dùng trong ngành chế tạo ô tô 106. Nghiên cứu động học của quá trình thấm Cacbon bằng khí gas Việt Nam và chế độ nhiệt luyện sau khi thấm cho thép thấm Cacbon 107. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Fe2O3 ứng dụng cho Công nghệ t ích trữ và giải phóng Hy dro tinh khiết từ quá trình Oxi hóa khử Oxit sắt 108. Nghiên cứu ảnh huởng của thành phần và chế độ Công nghệ đến cấu trúc pha nền và một số tính chất cơ lý của vật liệu ma sát thiêu kết nền đồng 109. Nghiên cứu rthử nghiệm điện phân nhôm kim loại trong thiết bị tự thiết kế chế tạo 110. chế tạo hợp kim nhôm ở trạng thái bán lỏng 111. Nghiên cứu thành phần vật chất và Đánh giá tính chất Công nghệ của bauxit gia nghĩa, đắc nông 112. Ảnh hưởng của hàm lượng manggan đến chất lượng gang cầu ferrit

2007

77

Kỹ thuật vật liệu

2007 2007 2007 2007 2007

98 80 98 90 104 100 70 95 125 100 110

Kỹ thuật vật liệu Kỹ thuật vật liệu Kỹ thuật vật liệu Kỹ thuật vật liệu Kỹ thuật vật liệu master thesis of mat erials science master thesis of mat erials science master thesis of mat erials science luận văn thạc sĩ khoa học Công nghệ hoá học Công nghệ hoá học

113. Investigation of structure and properties of silica -titana- boron doped with erbium 2007 for planar waveguide application 114. 115. 116. 117. Study of perpendicular exchange bias mechanism in Mnpd/co multilayers Magnetotransport in half-metallic ferromagnetic Nimnsb thin filns Nghiên cứu các đặc tính nhiệt của ống nhiệt mao dẫn mini Tính chất Peroxydaza của phức chất CO(II) với Glutamic axit 2007 2007 2007 2006 2006

118. Thiết lập mô hình vật lý mô tả quá trình kết tinh và Nghiên cứu tổng hợ p vât liệu Nano CaCO3

52 of 82

119. Nghiên cứu sản xuất chát ức chế ăn mòn theo cơ chế tạo màng hấp phụ dùng cho dung dịch gốc nước trong công nghiệp dầu khí 120. 121. Nghiên cứu xử lý nước thải sau tẩy rửa cạn dầu chống ô nhiễm môi trường Nghiên cứu phản ứng Clo hoá axit Xianuric

2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2007 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006

96 108 90 120 150 127 137 101 71 86 102 100 90 90 97 74 101 107 97 110 104 100 108 100 100

Công nghệ hoá học Công nghệ hoá học Công nghệ hoá học Công nghệ hoá học Công nghệ hoá học Công nghệ hoá học Công nghệ hoá học Công nghệ hoá học Công nghệ hoá học Công nghệ hoá học Công nghệ hoá học Công nghệ hoá học Công nghệ hoá học Công nghệ hoá học Công nghệ hoá học Công nghệ hoá học Công nghệ hoá học Công nghệ hoá học Công nghệ hoá học Công nghệ hoá học Công nghệ hoá học Công nghệ hoá học Công nghệ hoá học Công nghệ hoá học Công nghệ hoá học

122. Nghiên cứu thành phần hoá học và hoạt tính sinh học của cây trạch tả Việt Nam(Alisma Plantago- Aquatica L., Alismataceae) 123. 124. 125. Nghiên cứu ảnh hưởng của pha dầu trong Công nghệ chế tạo nhũ tương nghịch Nghiên cứu, Mô phỏng Công nghệ tổng hợp Propylen từ Lpg Nghiên cứu xúc tác Pt/(y-Al2O3+H-Mordenit) cho phản ứng Isome hoá n-Hexan

126. Nghiên cứu quá trình xử lý CO2, trong dòng khí thải bằng phương pháp hấp thụ hoá học 127. Nghiên cứu chiết tách các Ancaloit có hoạt tính sinh hoạt từ cây Bạch Trinh biển (Hymennocallis Littoralis L.) Việt Nam 128. Nghiên cứu chế tạo mực in Flexo gốc nước dụng cho in trên các vật liệu màng mõng 129. 130. Tổng hợp chất tẩy rửa dầu mỡ trên vải sợi từ dầu thông Việt Nam Nghiên cứu tổng hợp chất phát quang kẽm Silicat hoạt hoá bởi Mangan

131. Tổng hợp và đặc trưng vật liệu Aluminnosilicat mao quản trung bình Misu-S từ cao lanh 132. 133. Tổng hợp và đặc trưng vật liệu Nanozeolit NaX từ cao lanh Việt Nam Nghiên cứu chế biến dầu nhờn động cơ thải

134. Nghiên cứu nhiệt động học quá trình điện cực đơn giản: con đường đi từ khái niệm 135. Tổng hợp chất lõng gia công kim loại

136. Nghiên cứu mô hình hoá ảnh hưởng của quá trình chuyển khối và truyền nhiệt bên trong lên hệ số sử dụng xúc tác trong phản ứng Reforming xăng nặng 137. Tổng hợp và nghiên cưu s sự biến đởi điện hoá và hoá học vật liệu MnO2 , LixMnOy trong dung dịch nước 138. Nghiên cứu chế tạo thuốc châm cháy MC cho vành tự huỷ ngòi cao xạ 37MM và 57 MM 139. Nghiên cứu và khảo sát ảnh hưởng của hiẹn tượng nhũ tương hoad tới cân bằng mực- nước trong in Offset 140. Nghiên cứu Công nghệ sản xuất keo Urê Formaldehyt chất lượng dùng trong chế biến lâm sản 141. Nghiên cứu tổng hợp Biodiesel từ đậu nành trên xúc tác MgO và NaOH

142. Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng xúc tác Vapo và ứng dụng trong phản ứng oxi hoá N-Hexan 143. Nghiên cứu biến Pigment màu phù hợp với mực in phun gốc nước

53 of 82

144. Nghiên cứu mô hình hoá quá trình vận tải chất bên trong ở phản ứng Refominh xúc tác 145. Nghiên cứu và khảo sát ảnh hưởng của hiẹn tượng nhũ tương hoá tới cân bằng mực- nước trong in Offset 146. Nghiên cứu cấu trúc tập hợp hạt và ảnh hưởng của nó lên quá trình lọc tạo bã

2006 2006 2006 2006 2006 2006

114 102 98 88 90 100 92 110 102 90 94 100 83 96 74

Công nghệ hoá học Công nghệ hoá học Công nghệ hoá học Công nghệ hoá học Công nghệ hoá học Công nghệ hoá học Công nghệ hoá học Công nghệ hoá học Công nghệ hoá học Công nghệ hoá học Công nghệ hoá học Công nghệ hoá học Công nghệ hoá học Công nghệ hóa học Công nghệ vật liệu hoá học Công nghệ vật liệu hóa học Công nghệ vật liệu hóa học Công nghệ vật liệu hóa học Công nghệ vật liệu hóa học Công nghệ vật liệu hóa học Công nghệ vật liệu hóa học Hóa hữu cơ

147. Nghiên cứu chế tạo mực in Flexo gốc nước dụng cho in trên các vật liệu màng mõng 148. Nghiên cứu tổng hợp chất phát quang kẽm Sunphua kíc h hoạt bởi Mangan và khả năng ứng dụng trong sản xuất mực in 149. Nghiên cứu chế tạo chất tẩy rửa vải sợi trên cơ sở dầu thực vật biến tính

150. Nghiên cứu quá trình nhiệt phân cao su phế thải thành các Hydrocabon lõng hữu 2006 ích 151. Nghiên cứu quá trình phân huỷ Polyme rác thải thành các Huydrocacbon hữu ích 2006 ở dạng sản phẩm lõng 152. Nghiên cứu tổng hợp thuốc trừ sâu thế hệ mới Etofenprox sử dụng trong phòng trừ côn trùng nông nghiệp và côn trùng y tế 153. Nghiên cứu tổng hợp hệ xúc tác Au-ZsM5 để oxi hoá CO thành CO2 tại nhiệt độ thấp 154. Nghiên cứu tổng hợp Biodiesel từ đậu nành trên xúc tác Bazơ kiềm 2006 2006 2006

155. Một số giải phápxây dựng hệ thống quản lí chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn 2006 ISO 9001:2000 ở công ty in công đoàn Việt Nam 156. 157. 158. Nghiên cứu quá trình hòa tan ANỐT hợ p kim Nhôm - SILÍC Điều chế và xác định tính chất của GAMA-OXIT Nhôm Dạng MESOP RE Nghiên cứu chế tạo sơn điện Di Anot từ nhựa Epoxi và axit béo dầu thực vật 2006 2006 2007

159. Nghiên cứu sự biến đổi độ bền của vât liệu làm dây treo của dây an toàn chống ngã cao khi chịu tác động của điều kiện khí hậu Việt Nam 160. Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit trên cơ sở nhựa Epoxy mạch vòng gia cường bằng sợi tre- luồng 161. Nghiên cứu chế tạo vật liệu polime compozit trên cơ sở nhựa polypropylen gia cường bằng bột trấu 162. Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia khoáng hoạt tính meta caolanh tới một số tính chất của ximăng Pooclăng 163. 164. Nghiên cứu ảnh hưởng của bột nhẹ tới một số tính chất của xi măng Pooc lăng Nâng cao độ bền mài mòn của hỗn hợp cao su bằ ng chất độn NANO

2006

106

2006 2006 2006 2006 2006 2006

84 78 110 150 66 110

165. Nghiên cứu thành phần hóa học cây hoàng mọc leo(Zanthoxylum Scandenc) Rutaceae để sử dụng làm thuốc chống ung thư

54 of 82

166. Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng NaNo CaCo3@SiO2 làm chất độn tổ hợp trong cao su thiên nhiên 167. 168. 169. 170. Nghiên cứu tính chất Catalaza của phức Co(II) với Glutemic Axit Nghiên cứu chế tạo vật liệu làm bánh răng côn xoắn mác 20CrNi3A

2006 2006 2006

80 100 88 91 95 92 134 90 83 85 82 113 67

Hoá lý thuyết và hoá lý Hoá lý thuyết và hoá lý Kỹ thuật vật liệu Kỹ thuật vật liệu Kỹ thuật vật liệu Kỹ thuật vật liệu Kỹ thuật vật liệu Kỹ thuật vật liệu Kỹ thuật vật liệu Khoa học vật liệu Quá trình và thiết bị Quá trình thiết bị và Công nghệ hoá học Quá trình thiết bị và Công nghệ hoá học Quá trình và thiết bị Vật liệu và công nghiệp đúc Công nghệ hữu c-hoá dầu Công nghệ khoa học Công nghệ vật liệu Polyme Công nghệ vật liệu quang học

Bản chất quá trình biến tích và ổn định Công nghệ sản xuất Silumin sau cùng tinh 2006 Xử lý bề mặt bột vật liệu siêu cứng bằng phương pháp mạ điện hoá 2006 2006

171. Chế tạo vật liệu khối từ hợp chất liên kim trên cơ sở nhôm bằng phương pháp hợp kim hoá học và luyện kim bột

172. Nghiên cứu Công nghệ phun phủ Cr-Ni lên thép cấu trúc, tính chất và lĩnh vực áp 2006 dụng điển hình của lớp phủ 173. Nghiên cứu Công nghệ tái chế thép không gỉ 201 2007 2006 2007 2007 2006 2006

174. Nghiên cứu Công nghệ luyện thép không gỉ A US TENITh hệ CrMn thay thế hệ CrNi 175. Nghiên cứu khảo sát ảnh hưởng điều kiện Công nghệ tới chất lượng của đĩa CD - Rom 176. 177. 178. Động học quá trình hấp phụ khí SO2 bằng dung dịch Na2CO3 Nghiên cứu Công nghệ tách và tinh chế Curcumin từ bột nghệ Động cơ quá trình sấy tầng sôi

179. Nghiên cứu lựa chọn quy trình Công nghệ và đề xuất sơ đồ điều khiển tự động công đoạn sản xuất cồn nhiên liệu bằng Zeolite 3A 180. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến các tính chất của vật liệu và hỗn hợ p khuôn tươi

2006

105

2006

72 102 102 82

181. Nghiên cứu đặc tính nhiên liêuj của hỗn hợp Biodiesel/ Díel - Xây dựng tiêu chuẩn 2006 kỹ thuật cho nhiên liệu hỗn hợp B5 182. Điều chế Mangan Dioxit và Nghiên cứu khả năng hấp phụ Asen trên Manngan Dioxit 2006

183. Nghiên cứu chế tạo tinh bột oxy hoá và quá trình trùng hợp ghét các Vinylmonme 2006 lên tinh bôt 184. Nghiên cứu chế tạo các vật liệu thủy tinh pha tạp Ion đất hiếm nhằm ứng dụng cho các khuếch đại quang trong viễn thông 2006

184

55 of 82

MÔ I T RƯỜ NG
TIÊU ĐỀ
1. Đánh giá hiện trạng môi trường của ngành sản xuất bia thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia việt hà II Khảo sát Đánh giá hiện trạng môi trường các khu du lịch tỉnh ninh bình , đề xuất Giải pháp giảm thiểu ô nhiễm và mô hình xử lý nước cấp Nghiên cứu khả năng xử lý asen bằng phương pháp hóa học kết hợp hấp thụ Nghiên cứu áp dụng chỉ số sinh học dựa vào động vật không có xương sống cỡ lớn để Đánh giá chất lượng môi trường sinh thái nước ngọt lưu vực sông đu Nghiên cứu thiết kế chế tạo đầu dò bức xạ hạt nhân bằng khí có kích thuớc trung bình Đề xuất Giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý của một nhà máy xử lý nước thải đô thị trên cơ sở phương pháp mô hình hóa Nghiên cứu áp dụng chỉ số sinh học dựa vào động vật không có xương sống cỡ lớn để Đánh giá chất lượng môi trường sinh thái nước ngọt lưu vực sông đu Nghiên cứu sử dụng cây sậy và cỏ Vetiver để xử lý nước thải chứa crôm và niken ở quy mô PILOT Phương pháp thu gom và thiết kế bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt huyện Quỳnh Lưu

M ục lụ c NĂM
2007

SỐ TRANG
138

ĐỀ TÀI
Công nghệ môi trường

2.

2007 2007 2007 2007 2007

144 96 94 88 122

Công nghệ môi trường Công nghệ môi trường Công nghệ môi trường Kỹ thuật hạt nhân và vật lý môi truờng Kỹ thuật môi trường

3. 4. 5. 6.

7. 8. 9.

2007 2007 2007

143 105 123

Kỹ thuật môi trường Kỹ thuật môi trường Kỹ thuật môi trường

10. Đánh giá hiện trạng môi trường công ty cổ phần giấy hoàng văn thụ thiết kế hệ thống xử lý nước thải và đề xuất định hướng cải Tạo hệ thống xử lý nước thải hiện có của công ty 11. Đánh giá sản xuất sạch hơn và xây dựng hệ thống quản lý môi trường đơn giản cho công ty bia hồng hà -phú thọ 12. Đánh giá và dự báo chất lượng nước sông nhuệ - bằng phương pháp mô hình số 13. Đánh giá, lựa chọn Công nghệ sane xuất xi măng nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường 14. Khảo sát, Đánh giá hiện trạng ô nhiễm , đề xuất phương án quy hoạch và quản lý nước thải thành phố vinh , tỉnh nghệ an

2007

130

Kỹ thuật môi trường

91 2007 2007 2007 138 125 128

Kỹ thuật môi trường Kỹ thuật môi trường Kỹ thuật môi trường Kỹ thuật môi trường

15. Mô hình hóa tổng hàm lượng nitrit và nitrat trong nước biển theo không gian và thời 2007 gian khu vực biển khơi trung bộ 16. Nghiên cứu hoàn thiện Công nghệ và thiết bị xử lý nước ríc rác bãi chôn lấp đá mài 2007 thành phố thái nguyên

96

Kỹ thuật môi trường

113

Kỹ thuật môi trường

56 of 82

17. Nghiên cứu lựa chọn Công nghệ phù hợp xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn vùng đồng bằng sông hồng (thiết kế thí điểm Công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt cho xã xuân hồng huyện xuân trường tỉnh nam định) 18. Nghiên cưú ứng dụng Kỹ thuật UASB cải tiến trong xử lý nước thải sản xuất bia

2007

111

Kỹ thuật môi trường

2007

104 133

Kỹ thuật môi trường Kỹ thuật môi trường

19. Đề xuất Giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý của một nhà máy xử lý nước thải đô thị 2007 trên cơ sở phương pháp mô hình hóa 20. Hiện trạng chất luợng nuớc va đề xuất Một số giải phápbảo vệ nguồn nuớc lưu vực 2007 sông cầu trên địa bàn thái nguy ên 21. Khảo sát, Đánh giá hiện trạng triển khai hệ thống quản lý môi trường theo bộ tiêu chuẩn ISO 14000 tại Việt Nam 22. Nghiên cứu ảnh huởng của cyanide (CN) trong sắn cao sản đến hiệu quả xử lý nuớc thải sản xuất tinh bột bằng hệ thống UASB thu BIOGAS 2006

88

Kỹ thuật môi trường

125

Kỹ thuật môi trường

2006

83

Kỹ thuật môi trường

23. Nghiên cứu hoàn thiện Công nghệ và thiết bị xử lý nước ríc rác bãi chôn lấp đá mài 2007 thành phố thái nguyên 24. Nghiên cứu xử lý dịch hèm sản xuất cồn thu biogas bằng thiết bị uasb và thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho nhà may rượu đồng xuân -thanh ba - phú thọ 25. Tìm kiếm Giải pháp thiết kế xây dựng lò đốt rác thải nguy hại giá rẻ 26. Nghiên cứu sử dụng cây sậy và cỏ Vetiver để xử lý nước thải chứa crôm và niken ở quy mô PILOT 2007 2007 2007

117

Kỹ thuật môi trường

106 104 102 149

Kỹ thuật môi trường Kỹ thuật môi trường Kỹ thuật môi trường Kỹ thuật môi trường

27. Nghiên cứu đặc điểm môi trường vùng ven biển mong dương- cẩm hải , tỉnh quãng 2007 ninh và đề xuất các biện pháp bảo vệ 28. Nghiên cứu lựa chọn Công nghệ phù hợp xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn vùng đồng bằng sông hồng (thiết kế thí điểm Công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt cho xã xuân hồng , huyện xuân trường, tỉnh nam định ) 29. Nghiên cứu xử lý nước rác bằng hẹ thống lọc liên hợp và thiết kế hệt hổng xử lý cho bãi chôn lắp huyện phú bình -thái nguy ên 30. Nghiên cứu thiết kế hệ thống xử lý nước thải bị ô nhiểm bởi thốc kháng sinh trong công nghiệp dược 31. Đánh giá Công nghệ sản xuất giấy vệ sinh nhắm giảm tối thiểu môi trường 32. Nghiên cứu vai trò của Chitosan đến quá trình xử lý nước thải bằng hệ thống tuần hoàn tự nhiên 33. Đánh giá Công nghệ sản xuất Axit Sunfurric nhằm giảm thiểu ô nhiểmx môi trường 34. Xử lý Amoni trong nước ngầm bằng phương pháp trao đổ ion

2007

136

Kỹ thuật môi trường

2007

146

Kỹ thuật môi trường

2007 2006 2006 2006 2006

110 92 135 120 112

Kỹ thuật môi trường Kỹ thuật môi trường Kỹ thuật môi trường Kỹ thuật môi trường Kỹ thuật môi trường

57 of 82

35. Xây dựng luận cứ phục vụ quy hoạch khu xử lý chất thải rắn ở khu vực ngoại thành 2006 Hải Phòng 36. Khảo sát, Đánh giá hiện trạng bãi chôn lấp yếm khí chất thải rắn Tân Cương - Thái Nguy ên,đề xuất và thiết kế ô chôn lấp bán hiếu khí để cải thiện hiệu quả chôn lấp chất thải rắn

165

Kỹ thuật môi trường

2006

198

Kỹ thuật môi trường

37. Kiểm toán giảm thiểu chất thải tại nhà máy luyện thép lưu xá Thái Nguyên 38. Nghiên cứu, đánh gia một số hệ thống xử lý nước thải tập trung và thiết kế máy xử lý nước thải khu Công nghệ Cao Hoà Lạc

2006

124

Kỹ thuật môi trường

2006

128

Kỹ thuật môi trường

39. Nghiên cứu Giải pháp xử lý khả thi và thiết kế hệ thống xử lý nước thải chế biến thuỷ sản đông lạnh (công suất 300M3/ngày)

2006

115

Kỹ thuật môi trường

40. Nghiên cứu thu hồi một số kim loại quý trong bo mạch điện tử thải(đồng, bạc, vàng) 2006 41. Khảo sát, Đánh giá hiện trạng triển khai hệ thống quản ký môi trường theo bộ tiêu chuẩn Iso 14000 tại Việt Nam

84

Kỹ thuật môi trường

2006

101

Kỹ thuật môi trường

42. Đề xuất phương án quy hoạch tổng thể quản lý chất thải rắn đô thị và khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020

2006

130

Kỹ thuật môi trường

43. Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất các Giải pháp quản lí chất thải rắn của ngành Da Giầy tại Hải Phòng

2006

106

Kỹ thuật môi trường

44. Nghiên cứu Đánh giá hiệu quả hoạt động của một số hệ thống xử lý nước rác tại bãi rác Nam Sơn thành phố Hà Nội và đề xuất nâng cao hiệu quả xử lý

2006

145

Công nghệ môi trường

45. Nghiên cứu, lựa chọn và thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho khu công nghiệp Hoà Xá, Thành phố Nam Định

2006

155

Công nghệ môi trường

46. Nghiên cứu vaà thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho khu công nghiệp dệt may phố 2007 nối B, tỉnh Hưng Yên 47. Đánh giá hiện trạng ngánh công nghiệp dệt nhuộm và đề xuất xây dựng tiêu chuẩn môi trường nước thảicho ngàng dệt nhuộm ở Việt Nam

173

Công nghệ môi trường

2006

182

Công nghệ môi trường

48. Nghiên cứu sử dụng chuỗi thức ăn là tảo và Daphynia để xử lý nước thải chăn nuôi 2006 49. Nghiên cứu Đánh giá sự phân bố Asen trong nước ngầm khu vực Hà Nội bằng mô hình số, thăm dò đề xuất các phương pháp hữu hiện xử lý Asen

150

Công nghệ môi trường

2006

108

Công nghệ môi trường

58 of 82

50. Khảo sát, Đánh giá hiện trạng và hiệu quả xử lý nước thải một số bệnh viện. Đề xuất mô hình xử lý thích hợp 51. Nghiên cứu và thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho công ty TNHH An Lạc -Bắc Ninh 52. Nghiên cứu lựa chọn và t ính toán thiết kế Công nghệ thệ thống xử lý nước thải đô thị phù hợp với điều kiện Việt Nam

2006

102

Công nghệ môi trường

2006

120

Công nghệ môi trường

2006

84

Công nghệ môi trường

53. Nghiên cứu sử dụng phần mềm qua L2k Mô phỏng một số chỉ tiêu chất lượng nước đoạn sông cầu tại khu vực Thành Phố Thái Nguyên

2006

85

Công nghệ môi trường

54. Đánh giá tiềm năng giảm thải khí nhà kính của năng luợng mới và tái tạo theo cơ chế phát triển sạch và một số đề xuất cho việc thực hiện về các dự án CDM ở Việt Nam

2006

114

Kinh tế năng lượng

59 of 82

TỰ ĐỘNG HÓA
TIÊU ĐỀ
1. 2. Nghiên cứu phương pháp điều khiển bộ biến đổi điện áp xoay chiều ba pha bốn dây Nghiên cứu hiện tượng Finite -time -escape ở hệ phi tuyến khi điều khiển phản hồi đầu ra có sử dụng bộ quan sát trạng thái thời gian hữu hạn

M ục lụ c NĂM
2007 2007

SỐ TRANG
136 56

ĐỀ TÀI
Điều khiển tự động Điều khiển tự động

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Nghiên cứu điều khiển tối ưu nhiệt lượng cấp cho nồi sôi hoa trong dây chuyền nấu 2007 bia nhà máy bia Hạ Long - Quảng Ninh Nghiên cứu, thiết kế và tích hợp hệ thống điều khiển giám sát Scada ứng dụng trong công nghiệp Thiết kế, chế tạo hệ thống cơ điện cho việc xác định tính năng ma sát cặp vật liệu Ứng dụng Logic mờ điều khiển hệ cầu trục Tự động hóa tòa nhà trên cơ sở Công nghệ tự động hóa của hãng ALC Tìm nghiệm bài toán tối ưu tĩnh theo thuật toán vượt khe bằng mạng noron Nghiên cứu, thiết kế bộ biến đổi DC-DC (buck -boost converter )công suất 20kw , điều khiển theo nguy ên lý thụ động 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

95 170 108 98 132 98 71 148 86 100 118 98 130 90 142 78 106 72 94 78

Điều khiển tự động Điều khiển tự động Điều khiển tự động Điều khiển tự động Điều khiển tự động Điều khiển tự động Điều khiển tự động Điều khiển tự động Điều khiển tự động Điều khiển tự động hóa Điều khiển và tự động hóa Điều khiển và tự động hóa Điều khiển và tự động hóa Điều khiển và tự động hóa Điều khiển và tự động hóa Đo lường và các hệ thống điều khiển Đo lường và các hệ thống điều khiển Đo lường và các hệ thống điều khiển Đo lường và các hệ thống điều khiển Đo lường và các hệ thống điều khiển

10. Nghiên cứu bài toán thiết kế hệ thống tự động hóa và điều khiển tòa nhà tại Việt Nam

11. Nghiên cứu khả năng quan sát và điều khiển ổn định sau khoảng thời gian hữu hạn 2007 bằng phản hồi trạng thái đối tượng tuyến tính 12. Xây dựng bộ điều khiển cho một số bài toán điều khiển quá trình 13. Nâng cao chất lượng hệ truyền động biến tần - động cơ không đồng bộ 14. Nghiên cứu lý thuyết điều khiển nâng cao chất lượng bộ điều khiển PID 15. Xây dựng hệ Mô phỏng điều kiển nhà máy nhiệt điên ( phục vụ đào tạo vận hành) 2007 2007 2007 2007

16. Nghiên cứu thiết kế cấu trúc điều khiển dộng cơ tuyến tính loại đồng bộ - kích thíc h 2007 vĩnh cữu 17. Nghiên cứu và ứng dụng hệ thống Scada trong hệ thống điện 18. Nghiên cứu phương pháp chuẩn doán ung thư bằng thiết bị quang phổ Laser 19. Nghiên cứu sử dụng truyền tin USB trong các thiết bị đo 20. Nghiên cứu thiết kế hệ thống hiệu chuẩn tự động thiết bị đo tốc độ vòng quay 21. nghiên cưú thiết kế xây dựng các thí nghiệm đo lường trên cơ sở vi hệ thống 22. Nghiên cứu và chế tạo thử nghiệm thiết bị bảng thông tin 2007 2005 2007 2007 2007 2007

60 of 82

23. thiết kế cấu trúc bề mặt lựa chọn tần số ứng dụng cho việc bảo vệ sóng điện từ 24. Ứng dụng mạng noron nhân tạo để khắc độ tự động thiết bị đo và cảm biến đo lường 25. nghiên cứu ứng dụng P DA đo tín hiệu điện tim và độ ổn 26. Hệ tự động dò tìm và Phân tích sự cố điện áp trong lưới điện sử dụng lọc kalman 27. Xây dựng bộ chuyển đổi ADC theo phương pháp Sigma - delta ứng dụng để đo sai số tần số của hệ điều chế số đơn kênh 28. thiết kế lắp đặt và thử nghiệm bàn thí nghiệm truyền động tuyến tính sử dụng động cơ đồng bộ 29. Nghiên cứu hệ thống điều khiển động cơ không đồng bộ không dùng cảm biến tốc độ 30. Nghiên cứu điều khiển chuyển động của cầu trục với việc ứng dụng lý thuyết mờ trượt 31. Điều khiển theo mô hình dự báo ( MPC) 32. Điều khiển tối ưu mô men động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu 33. Nghiên cứu ứng dụng State Flow tổng hợ p hệ điều kiển hỗn hợp 34. Nghiên cứu xây dựng cấu trúc truyền động biến tần bốn góc phần tư tải quạt gió 35. Nâng cao độ chính xác hệ điều khiển chuyển động cần trục dùng bộ điều khiển mờ 36. Nghiên cứu, nâng cao chất lượng hệ lái tự động tàu thủy ứng dụng lý thuyết điều khiển mờ trượt (FSMC) 37. Nâng cao chất lượng hệ truyền động động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu cực lồi 38. Nghiên cứu hệ thống điều khiển phi tuyến thông minh cho truyền động động cơ không đồng bộ 39. Nghiên cứu thiết kế mạng truyền thông công nghiệp DCS ứng dụng cho công đoạn nấu nhà máy sản xuất bia 40. Nghiên cứu hệ thống điều khiển bền vững thích nghi cho chuyển động tay máy hai bậc tự do 41. Nghiên cứu ứng dụng DSBP cho hệ điều khiển điện áp nhà máy điện 42. Nghiên cứu nâng cao chất lượng điều khiển nhiên liệu lò hơi nhà máy nhiệt điện 43. Điều khiển biến tần động cô đồng bộ làm việc ở bốn góc phần tư có điều chỉnh PWM phía lưới 44. Nghiên cứu phương pháp điều khiển động cơ một chiều không c huỗi than nhằm giảm độ nhấp nhô mômen và mở rộng vùng điều chỉnh tốc độ 45. Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều chỉnh động cơ không đồng bộ làm việc ở bốn góc phần tư 46. Điều khiển giảm từ thông tối ưu cho động cơ không đồng bộ 3 pha

2007 2005 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

78 104 80 94 63 89 106 70 101 120

Đo lường và các hệ thống điều khiển Đo lường và các hệ thống điều khiển Đo lường và các hệ thống điều khiển Đo lường và các hệ thống điều khiển Đo lường và các hệ thống điều khiển Tự động hóa Tự động hóa Tự động hóa Tự động hóa Tự động hóa Tự động hóa Tự động hóa Tự động hóa Tự động hóa Tự động hóa x í nghiệp công nghiệp Tự động hóa x í nghiệp công nghiệp Tự động hóa x í nghiệp công nghiệp Tự động hóa x í nghiệp công nghiệp Tự động hóa x í nghiệp công nghiệp Tự động hóa x í nghiệp công nghiệp Tự động hóa x í nghiệp công nghiệp Tự động hóa x í nghiệp công nghiệp Tự động hóa x í nghiệp công nghiệp Tự động hoá

2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2006

92 98 104 68 98 108 119 122 144 111 138 140 127 86

61 of 82

47. Nghiên cứu ứng dụng hệ mờ cho hệ điều khiển quy trình xử lỹ nước thải công nghiêp 48. Nghiên cứu xây dựng biến tần bốn góc phần tư 49. Nghiên cứu xây dựng hệ thống bền vững cho mô hình con lắc ngựơc

2006 2006 2006

140 136 95 123 124 110 124 124 107 200 105 98 110 111 80 88 84

Tự động hoá Tự động hoá Tự động hoá Tự động hóa Tự động hóa Tự động hóa Tự động hóa Tự động hóa Tự động hoá công nghiệp Tự động hoá x í nghiêp công nghiệp Tự động hoá x í nghiêp công nghiệp Điều khiển tự động Điều khiển tự động Điều khiển tự động Điều khiển tự động Điều khiển tự động Điều khiển tự động

50. Nâng cao chất lượng hệ truyền động biến tần - động cơ đồng bộ kích từ nam châm 2006 vĩnh cữu 51. Nghiên cứu hệ điều khiển máy công cụ CNC 52. Ứng dụng logic mờ điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ RÔ TO lồng sóc 53. Hệ thống điều khiển động cơ không đồng bộ làm việc ở bốn góc phần tư 54. Nghiên cứu thuật toán mờ và xây dựng hệ thống S CADA cho điều khiển nhà máy nước 55. Chất lượng hệ thống điều khiển số tròn điều khiển quá trình - cân bằng định lượng 56. Tổng hợp bền vững tối ưu hệ thống điều khiển số đối tượng bất định 57. Nghiên cứu ứng dụng hệ Scada trong công nghiệp 58. Xây dựng phần mềm tự động chỉnh định trực tuyến tham số các bộ điều khiển P ID 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006

59. Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển áp suất hơi của lò hơi trong nhà máy nhiệt 2006 điện 60. Ứng dụng nghệ nhận dạng ảnh trong thu thập thông tin về dòng giao thông 61. Điều khiển Rô Bốt thích nghi theo mô hình mẫu 62. Ứng dụng Công nghệ mạng Nỏ Ron tế bào cho phân loại thuốc viên chuyển động tốc độ cao 63. Nghiên cứu, thiết kê hệ thống điều khiển lo nung trong dây chuyền cán thép 64. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện các phương pháo điều khiển giám sát - chuẩn đoán thực trạng vận hành từ xa cho trạm phát điện chạy sức gió thuộc đề tài KC06.20CN 65. Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát cho các thiết bị đo khí tượng thuỷ văn 66. Tự động điều khiển bù công suất phản kháng bắng Thuritor 67. Tổng quan các phương pháp thiết kế bộ điều khiển phản hồi trạng thái cho đối tượng phi tuyến 68. Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát các trạm cân ô tô 2006 2006 2006 2006

2006

92

Điều khiển tự động

2006 2006 2006 2006

122 166 206 97

Điều khiển và tự động hoá Điều khiển và tự động hoá Điều khiển và tự động hoá Điều khiển và tự động hoá

62 of 82

69. Nghiên cứu hệ thống điều khiển trượt cho chuyển động tay máy ba bậc tự do 70. Nhận dạng biển số ô tô từ ảnh thu nhập qua camera số 71. Thiết kế tối ưu bộ điều khiển số cho hệ điều khiển S ISO 72. Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ FPAA trong đo lường điều khiển 73. Nghiên cứu thiết kế thiết bị đo các đại lượng không điện sử dụng PSOC và truyền tin với máy tính thông qua Us b 74. Nghiên cứu thiết lập, duy trì và dẫn xuất chuẩn quốc gia về chuẩn điện áp một chiều tại Trung tâm Đo lường Việt Nam 75. Nghiên cứu thiết kế chế thử thiết bị kiểm định huyết áp kế điện tử 76. Nghiên cứu, thiết kế thiết bị đo các đại lượng điện truyền tin theo chuẩn USB 77. Ứng dụng Công nghệ FPGA - Thiết kế thử nghiệm thiết bị chuẩn đoán OBD II trên xe ôtô khóa 2004-2006 78. Nghiên cứu hệ đo vạn năng cao áp không biến dòng và biến điện áp cao áp 79. Nghiên cứu, xây dựng phần mềm cho cân điện tử công nghiệp 80. Nghiên cứu thiết bị thử nghiêm vật liệu từ dưạ trên vi hệ thống ADE - 7753 của Analog Devices

2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2007 2006 2006 2006 2006

148 88 92 114 76 128 94 105 112 98 114 98

Điều khiển và tự động hoá Đo lường và các hệ thống điều khiển Đo lường và các hệ thống điều khiển Đo lường và các hệ thống điều khiển Đo lường và các hệ thống điều khiển Đo lường và các hệ thống điều khiển Đo lường và các hệ thống điều khiển Đo lường và các hệ thống điều khiển Đo lường và các hệ thống điều khiển Đo lường và các hệ thống điều khiển Đo lường và hệ thống điều khiển Đo lường và hệ thống điều khiển

63 of 82

SƯ PHẠM KỸ T HUẬT
TIÊU ĐỀ
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Phuơng pháp sư phạm tuơng tác và ứng dụng trong dạy các môn Kỹ thuật Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động sở hữu trí tuệ tại trường đại học bách khoa hà nội Khảo sát và Đánh giá về hệ thống đào tạo tín chỉ trong nước và quốc tế Nghiên cứu xây dựng quy trình kiểm định chất lượng đào tạo các trường cao đẳng ở Việt Nam Trả lời các truy vấn không tường minh sử dụng các phụ thuộc hàm xấp xỉ và các tương tự khái niệm Xây dựng đề thi Đánh giá kỷ năng thực hành nghề điện dân dụng Xây dựng đề thi Đánh giá kỷ năng thực hành nghề điện dân dụng Nghiên cứu nâng cao chất lượng đào tạo Kỹ thuật viên trung cấp chuyên nghiệp ngành điện tự động hóa - điện tử tại trường trung học cơ điện nam định Nghiên cứu nâng cao chất lượng đào tạo trung cấp chuy ên nghiệp ngành tự động hóa tại trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định

M ục lụ c NĂM
2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

SỐ TRANG
84 103 140 163 80 155 140 163 114

ĐỀ TÀI
Sư phạm kỹ thuật Sư phạm kỹ thuật Sư phạm kỹ thuật Sư phạm kỹ thuật Sư phạm kỹ thuật Sư phạm kỹ thuật Sư phạm kỹ thuật Sư phạm kỹ thuật Sư phạm kỹ thuật Sư phạm kỹ thuật Sư phạm kỹ thuật

10. Ứng dụng ngôn ngữ lập trình bậc cao APT vào gia công một số bề mặt định hình

2006

126 120

11. Nghiên cứu Công nghệ tạo hình sản phẩm trên máy dập CNC Finn - Power A5 - 25 2006 12. Chuy ển đổi chương trình đào tạo ngành sư phạm kỹ thuật nông nghiệp tại trường đại học Nông nghiệp 1 theo học chế tín chỉ 13. Phát triển tư duy kỹ thuât cho học sinh trên cơ sở vận dụng phương pháp dự án vào dạy học sửa chữa ô tô tại trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh

2007

144

Sư phạm kỹ thuật

2006

118

Sư phạm kỹ thuật Sư phạm kỹ thuật Sư phạm kỹ thuật Sư phạm kỹ thuật Sư phạm kỹ thuật Sư phạm kỹ thuật Sư phạm kỹ thuật Sư phạm kỹ thuật

14. Nghiên cứu sử dụng tranh tĩnh - động trong dạy học chuyên ngành Cơ khí động lực 2006 tại trường dạy nghề số 1 Vinh 15. Vận dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra Đánh giá kết quả học tập môn Điện kỹ thuật tại trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức 16. Đổi mới dạy thực hành nghề sửa chữa ô tô tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh theo định hướ ng năng lực thực hiện 17. Nghiên cứu hướng nghiệp cho người học là dân tộc thiểu số vào học nghề ở trường dạy nghề Lạng Sơn 18. Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ giáo viên soạn bài giảng điện tử tại trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ 19. Nghiên cứu nâng cao chất lượng đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ may tại trường cao đẳng công nghiệp Nam Định 20. Phương pháp tiếp cận Công nghệ trong dạy học môn kỹ thuật điện cho ngành sư phạm kỹ thuật 2006 2006 2007 2007 2007 2006

122

210 155 102 98 135 133

64 of 82

21. Ứng dụng phương pháp Mô phỏng trong dạy học thực hành ngành điện tự động hóa tại trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định 22. Các Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp tại trường dạy nghề Lạng Sơn

2007 2007

115 138 120 97 210 124 93 102 112 115 120 152 108 105 97 113 174 98 110 112

Sư phạm kỹ thuật Sư phạm kỹ thuật Sư phạm kỹ thuật Sư phạm kỹ thuật Sư phạm kỹ thuật Sư phạm kỹ thuật Sư phạm kỹ thuật Sư phạm kỹ thuật Sư phạm kỹ thuật Sư phạm kỹ thuật Sư phạm kỹ thuật Sư phạm kỹ thuật Sư phạm kỹ thuật Sư phạm kỹ thuật Sư phạm kỹ thuật Sư phạm kỹ thuật Sư phạm kỹ thuật Sư phạm kỹ thuật Sư phạm kỹ thuật Sư phạm kỹ thuật Sư phạm kỹ thuật Sư phạm kỹ thuật

23. Xây dựng phươ ng pháp dạy học thực hành phần động cơ đốt trong theo quan điểm 2006 tích hợp giữa lý thuyết và thực hành tại trươnng ĐHSPK T Vinh 24. Một số giải phápphát triển đội ngũ giáo viên trường Cao dẳng Sư phạm Kỹ thuật Vinh đến năm 2015 25. Nghiên cứu sử dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan Đánh giá kết quả học tập môn cơ kỹ thuật tại trường CĐCN Việt Đức - Thái Nguyên 26. Xây dựng chương trình đào tạo ngành điện công nghiệp và dân dụng theo modul tại trường Trung học Điện tử - Điện lanh Hà Nội 27. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các thông số Công nghệ trong quá trình mài tới sự phân bố nhiệt khi mài làm màt bằng khi lạnh 28. Nghiên cứu cấu trúc mạng NGN và phát triển dịch vụ trên nền NGN 29. Xây dựng chương trình đào tạo nghề hàn theo mô đun tại trường Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc Nghệ An 30. Xây dựng phần mềm Mô phỏng trong dạy học lý thuyết chuyên môn ngành động lực 31. Phương pháp dạy học giáo trình hàn hơi theo hướng tiếp cận môđun 32. Xây dựng giáo trình môn điện lạnh theo môđun cho hệ dào tạo công nhân kỹ thuật tại trường CĐCN Việt Đức - Thái Nguyên 33. Xây dựng cơ sở dữ liệu cho hệ thống CAD/ CAM ứng dụng trong thiết kế chế tạo khuôn mẫu 34. Vận dụng phương pháp điều khiển học trong dạy học các cơ cấu điều khiển tự động trong ô tô 35. Xây dựng nội dung môn học phương pháp dạy hoc bộ môn Cơ khí động lực trong trường ĐHSPKT V INH 36. LASER khí co2 và ứng dụng trong y tế 37. Xây dựng phưuơng pháp dạy học trong dạy thực hành gầm ô tô theo chương trình tích hợp 38. Một số giải phápnâng cao chất lượng dạy nghề tại trường kỹ nghệ 1(Hà Tây) 39. Vận dụng phương pháp Mô phỏng vào dạy học thực hành nghề tiện tại trường đại học sư phạm Kỹ thuật Vinh 40. Vận dụng phương pháp dự án vào dạy học môn thực hành sửa chữa máy công cụ tại trường Cao đẳng Việt Đức- Thái Nguyên 41. Nghiên cứu ảnh hưởng của các tham số Công nghệ đến năng suất và chất lượng khi gia công thép 40X trên máy cắt dây tia lửa điện 42. Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực vào dạy thực hành nguội sửa chữa và khai thác thiết bị công nghiệp tại trường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Đức Thái 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006

2006 2006

228 155

65 of 82

Nguy ên 43. Nghiên cứu Công nghệ và ứng dụng của một số phương pháp cắt nóng chảy trên các thiết bị CNC 2006 111 96 82 Sư phạm kỹ thuật Sư phạm kỹ thuật Sư phạm kỹ thuật Sư phạm kỹ thuật Sư phạm kỹ thuật Sư phạm kỹ thuật Sư phạm kỹ thuật Sư phạm kỹ thuật Sư phạm kỹ thuật Sư phạm kỹ thuật

44. Các biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn học cơ ứng dụng ở trường đại 2006 học Sư phạm Kỹ thuật Vinh 45. Phương pháp sư phạm tương tác và ứng dụng trong dạy học môn tin học 46. Đánh giá thực trạng và nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên dạy thực hành nghề điện xí nghiệp tại trường cao đăng Công Nghiêp Việt Đức 47. Nghiên cứu các Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo hệ cao đẳng định hướng thị trường lao động tại trường đại học SP Kỹ Thuật Hưng Yên 48. Xâu dựng một bầi giảng Công nghệ Phay theo nguyên lý tích hợp 49. Ứng dụng phương pháp Mô phỏng trong giảng dạy môn vẽ kỹ thuật cho hệ cao đẳng Cơ khí tại trường cao đẳng công nghiệp Sao Đỏ 50. Nghiên cứu-ứng dụng CPLD9500 thiết kế Modul điều khiển vị trí 51. Kỹ thuật đa truy cập trong mạng quang và ứng dụng 52. Nghiên cứu xây dựng chương trình theo cấu trúc Modul cho đào tạo nghề điện công nghiệp tại trường cao đẳng công nghiệp Việt Đức 2006

2006 2006 2006

? 164 175

2006

108

2006 2006 2006

103 125 116

53. Quản trị mạng tập trung trên nền WEB sử dụng Công nghệ S NMP, CGI và CORBA 2006 cho hệ thống cung cấp dịch vụ Digital Subscriber Line (DSL) của bưu điện Hà Nội

119

Sư phạm kỹ thuật

54. Nghiên cứu phat triển chương trình đào tạo cao đẳng công nghê Cơ khí đáp ứng yêu cầu thị trường lao động tại trường cao đẳng công nghiệp Nam Định 55. Nghiên cứu Công nghệ và ứng dụng hàn trên Robot ỈB – 1400 56. Vận dụng Công nghệ dạy học hiện đại vào dạy học thực hành ngành Cơ khí - chế tạo máy theo phương pháp Angorit hoá 57. Nghiên cứu Công nghệ cắt trên máy cắt Plasma với biên dạng khác nhau

2006

140

Sư phạm kỹ thuật

2006

122

Sư phạm kỹ thuật

2006

107

Sư phạm kỹ thuật

2006

98

Sư phạm kỹ thuật

58. Vận dụng Công nghệ dạy học hiện đại vào dạy học thực hành nghề sửa chữa máy công cụ theo phương pháp dự án ở khoa Cơ khí động lực trường Đại học Sư phạm 2006 kỹ thuật Vinh 59. Phương pháp dạy học giáo trình hàn điện cơ bản theo hướng tiếp cận MÔĐUN 60. Một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên trường trung cấp dân lâp Kinh Tế -Kỹ Thuật Công nghệ Hà Nội Năm 2015 2006 2007

110

Sư phạm kỹ thuật

120 51

Sư phạm kỹ thuật Sư phạm kỹ thuật

66 of 82

SINH HỌC
TIÊU ĐỀ
1. Nghiên cứu tuyển chọn các chủng xạ khuẩn ưa nhiệt , chịu axit sinh tổng hợp xenlulaza cao để nâng cao hiệu quả xử lý bã thải chế biến dứa thành phân bón hữu cơ Đánh giá mức độ nhiểm móc chung và móc sinh aflat ocxin trên hạt ngô trong quá trình bảo quản với sự hổ trợ của Kỹ thuật PCR Nghiên cứu khả năng phân giải lignin của xạ khuẩn phân lập ở Việt Nam Nghiên cứu sản xuất huyết thanh kháng vi polysaccharide dùng trong kiểm định vacxin thương hàn vi polysaccharide Nghiên cứu sản xuất huyết thanh kháng vi polysaccharide dùng trong kiểm định vacxin thương hàn vi polysaccharide Nghiên cứu xây dựng hệ thống tái sinh và chuyển gen ở bèo tấm lemna aequinoctialis Phân lập, tuyển chọn chủng nấm móc có khả năng sinh tổng hợp laccase, Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy và một số đặc tính của lacase Quy trình tinh khiết và Đánh giá tính kháng nguyên của Vẵcin cúm A/H5N1 Tách dòng và biểu hiện Gen Lâc mã hoá Enzyme Bêta - Galactosidase từ Aspergillus Oryzae

M ục lụ c NĂM
2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

SỐ TRANG
101 76 90 89 77 94 91 94 80 83 124 86

ĐỀ TÀI
công ngệ sinh học Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học

2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9.

10. Nghiên cứu khaă năng phân giải lignin của xạ khuẩn phân lập ở Việt Nam 11. "Nghiên cứu tạo chế phẩm sinh học xử lý nước sông, hồ bị ô nhiễm" 12. "Phân lập , tuyển chọn các chủng corynebacterium glutamicum và tách dòng , đọc trình tự gen lysc mã hóa enzym aspartokinase sinh tổng hợp l-lisin" 13. Nghiên cứu tách tinh chế, một số đặc tính của tyrosinase từ nấm ăn(muhroom) và khảo sát điều kiện tạo kit tyrosinase phát hiện nhanh dư lượng hợp chất phenol 14. Áp dụng Kỹ thuật sinh học phân tử để phát hiện Mycoplatma pneumoniae gây viêm đường hô hấp cấp ở trẻ em dưới 15 tuổi 15. Thực nghiệm ứng dụng bài toán điều khiển kết thúc quá trình thủy phân tinh bột sắn và ngô bằng Enzym 16. Phân lập , tuyển chon và bước đầu Nghiên cứu Công nghệ sản xuất chế phẩm nấm men candida oleophila ứng dụng trong bảo quản cam tươi" 17. Nghiên cứu các Saponin Trit erpennoid có hạt tính sinh học của một số cây thuốc Việt Nam 18. "Phân lập, tuyển chọn các chủng Corynebacterium Glutamicum và tách dòng Gen Met A mã hoá Enzim Homoserrine Acetyltrasferase sinh tổng hợp Axit Amin LMethionnin" 19. Nghiên cứu Công nghệ sản xuất Phytaza từ nấm mốc A. Niger

2007 2007 2008 2007 2006 2006 2006

88 97 72 99 119 96 88 145

Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học

20. Nghiên cứu bổ sung chế phẩm hoạt tính sinh hoạ cao có nguồn gố thiên nhiên vào 2006 thức ăn nuôi trồng thuỷ sản

67 of 82

21. Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử Real -time PCR định lượng HBV DNA trong huyết thanh bệnh nhân nhiểm viêm gan B

2006

76 112 102 94 88 126 71 85 85 79 86 99 92 84 96 79 106 75 95 90

Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học- Công nghệ thực phẩm

22. Nghiên cứu tách dòng kháng thể gắn đặc hiệu với Listeria Monocytogenes bằng kỹ 2006 thuật Phage Display 23. Nghiên cứu chế biến bó sữa non giàu dinh dưỡng và hoạt chất sinh học 24. Nghiên cứu quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh vật xử lý nhanh nguồn chế thải chăn nuôi làm phân bón hữu cơ sinh học 25. Nghiên cứu Công nghệ chế biến đồ uống Kombucha 26. Nhân giống và nuôi trồng một số giống địa lan thuộc chi Cymbidium 27. Xây dựng phươ ng pháp xác định nhanh các chủng nấm mốc sinh độc tố Aflatoxin bằng kỹ thuật PCG 2006 2006 2006 2006 2006

28. Truyển chọn và Nghiên cứu chủng vi khuẩn Lactic ứng dụng để tạo chế phảm thức 2006 ăn phục vụ chăn nuôi 29. Nghuên cứu Công nghệ sản xuất phân bón vi sinh đa chủng, đa chức năng ứng dụng cho một số rau màu 30. Góp phần kiểm soát sự nhiễm tạp vi khuẩn trong quy trình sản xuất sữa tiệt trùng với sự hỗ trợ của kỹ thuật PCR 31. Cách chiết, Nghiên cứu tách dòng, xác định trình tự và biểu hiện gen mã hoá Annanase từ nấm mốc Aspergillus Niger 32. Nghiên cứu chế tạo chế phẩm sinh học sử dụng trong xử lý nước hồ ô nhiễm chất thải sinh hoạt 33. Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng chế phẩm Amylaza từ chủng vi khuẩn V37 trên bã sắn phế thải cho chăn nuôi gia súc, gia cầm 34. Nghiên cứu đặc tính ứng dụng của vi khuẩn Lactic để sản xuất thức ăn chăn nuôi 35. Nghiên cứu nâng cao khả năng sinh tổng hợp Vancomyxin của chủng xạ khuẩn Streptomyces orientalis 4912 36. Nghiên cứu tách tinh chế Endo-β- 1,4 -Mannanase và các điều kiện thích hợp thu chế phẩm Mos làm thực phẩm chức năng 37. Phân lập và tuyển chọn vi sinh vật ứng dụng trong xử lý nước thải nhà máy chế biến dứa 38. Hoàn thiện kỹ thuật Rt-Pcr nhằm phát hiện Mycobacteria Tuberculosí sống trong môi trường bệnh viện" 39. Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nuôi cấy mô tế báo và bước đầu chuy ển gen kháng nấm vào cây sứn nhờ vi khuẩn Agrobacterium Tumefaciens 40. Nghiên cứu những ảnh hưởng của bao bì hỗn hợp đến chất lượng chè, bánh kẹo 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006

68 of 82

ĐỘNG LỰC
TIÊU ĐỀ
1. 2. 3. 4. 5. 6. Nghiên cứu hệ thống lái trợ lực thủy lực với các chế độ điều khiển khác nha u Nghiên cứu hệ thống lái trợ lực điện Thực trạng đào tạo lái xe ô tô hiện nay và các Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Thực trạng đào tạo lái xe ô tô hiện nay và các Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Nghiên cứu tình trạng phát thải của xe máy và ô tô con ở thành phó hà nội

M ục lụ c NĂM
2007 2007 2007 2007 2007

SỐ TRANG
92 118 102 108 127 114 90 124 106 100 110 80 94 132 92

ĐỀ TÀI
Công nghệ ô tô Công nghệ ô tô Động cơ đốt trong Động cơ đốt trong Động cơ đốt trong Động cơ đốt trong Động cơ đốt trong Động cơ đốt trong Động cơ đốt trong Động cơ đốt trong Ô tô Ô tô Ô tô Ô tô Ôtô Động cơ đốt trong Động cơ đốt trong Động cơ đốt trong Động cơ đốt trong Động cơ đốt trong

Nghiên cứu giảm thành phần khí thải độc hại động cơ đốt trong bằng phương pháp 2007 sử dụng phụ gia nhiên liệu Nghiên cứu khả năng hoàn thiện hệ thống làm mát động cơ D243 khi thuỷ hoá Đánh giá đặc tính làm việc của động cơ qua Phân tích quy luật thay đổi áp xuất trong xy lanh Nghiên cứu khả năng hoàn thiện hệ thống bôi trơn động cơ D243 khí thủy hóa 2007 2007 2007 2007 2007

7. 8. 9.

10. Tình hình đào tạo ngành động lực tại trường đại học công nghiệp hà nội và Một số giải phápnâng cao chất lương đào tạo 11. Nghiên cứu đặc tính quay vòng của xe du lich

12. Nghiên cứu khả năng đồng hóa các cụm hệ thống truyền lực trong sản xuất nội địa 2006 hóa Ô tô 13. Nghiên cứu dao động ghế ngồi xe khách sản xuất tại Việt Nam 14. Mô phỏng hệ thống phanh ABS của ô tô trên mô hình thực tế, kết nối với máy vi tính(PC) 15. Nghiên cứu ảnh hưởng của kết cấu hệ thống lái đến quỹ đạo lái đến ôt ô 2006 2006 2006

16. Nghiên cứu giảm thành thần độc hại trong khí thải động cơ đốt trong bằng phươ ng 2007 pháp phản ứng xúc tác trước một phần nhiên liệu 17. Khảo sát tình hình phát thải của xe máy ở thành phố Hà Nội 2006

106 115 111 93 120

18. Nghiên cứu giảm thành thần độc hại trong khí thải động cơ đốt trong bằng phương 2007 pháp sử dụng phụ gia nhiên liệu 19. Mô phỏng quá trình phun nhiên liệu và quá trình cháy trong động cơ D1146Tis sử dụng phần mêm CFD A vl-fire 20. Nghiên cứu xây dựng mô hình toán học điều khiển tốc độ không tải cho độ ng cơ phun xăng điện tử 2007 2006

69 of 82

21. Lập mô hình giao động xe tải để xác đinh các thông số tối ưu cho treo động cơ và ghế ngồi 22. Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình chuyển số đến sự tổn hao công suất trong hộp số tự động 23. Sử dụng thuật toán LQG để tối ưu hoá các thông số thiết kế của hệ thống treo ôtô 24. Nghiên cứu tính bền kết cấu khung xương ôtô chở khách theo tiêu chuẩn E/ECE/TRAS/505/66 25. Nghiên cứu về vấn đề lắc ngang xe ô tô chở khách 8 chổ ngối

2006 2006 2006 2006 2006

116 98 104 148 128

Cơ khí ô tô Cơ khí ô tô Cơ khí ôtô Cơ khí ôtô Cơ khí ôtô

70 of 82

T HỰC PHẨM
TIÊU ĐỀ
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

M ục lụ c NĂM SỐ TRANG
107 152 96 112 115 95 98 83 71 92

ĐỀ TÀI
Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm

Nghiên cứu Công nghệ bổ sung lyzin vào bột dinh dưỡng giàu vi chất cho trẻ em 62007 24 tháng tuổi Nghiên cứu Công nghệ chiết tách bằng SCO2 và khảo sát thành phần hoá học của 2007 Conc rete từ cây Dó Bầu Aquilaria Crassna Pierre Ex Lecomt e Nghiên cứu góp phần xây dựng hoàn thiện quy trình chiết suất một số hợp chất có 2007 hoạt tính sinh học từ nấm linh (ganoderma lucidum) Nghiên cứu quy trình Công nghệ sản xuât sữa vừng dạng thực phẩm chức năng Nghiên cứu quy trình Công nghệ tạo hương liệu dạng bột từ Cyclodextrin Nghiên cứu quy trình Công nghệ tạo hương liệu dạng bột từ Cyclodextrin Nghiên cứu tổng hợp và tách chiết Glucosamine từ sinh khối nấm sợi Aspergillus, mucor Tuyển chọn các chuẩn nấm mốc sinh Enzym Cellulase và ứng dụng trong Công nghệ lên men cồn SSF ứng dụng nấm men lên men xylose trong sản xuất cồn nhiên liệu 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

10. Nghiên cứu lựa chọn chủng giống vi sinh vật và điều kiện lên men tổng hợp peptit chức năng kiềm hãm enzyme chuyển angiotensin từ nguồn protein sữa bò

11. Đánh giá hiệu quả áp dụng hẹ thóng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000 và HACCP Code : 2003 và góp phần xây dựng hệ thống quản lý chất lượng 2007 theo tiêu chuẩn ISO 22000 : 2005 tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà 12. Góp phần Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sữa tươi nguyên liệu và chất lượng sản phẩm sữa tiệt trùng 13. Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố trong lên men và sấy hạt cacao 14. Nghiên cứu cải tiến hệ thống lọc trong bia TFS và ứng dụng 15. Nghiên cứu Công nghệ nâng cao chất lượng sản xuất nem chua 16. Nghiên cứu sản xuất bia nồng độ cao sử dụng nguy ên liệu thay thế là đại mạc h và đường 17. Nghiên cứu sử dụng phụ gia thực phẩm để cải thiện chất lượng cho nem chua 18. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt Gap cho ccs hợp tác xã sản xuất rau an toàn ở khu vực ngoại thành Hà Nội 19. `Nghiên cứu kháng thể đơn dòng Sefv-59 đặc hiệu với listeria monocytogenes 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

110

Công nghệ thực phẩm

89 140 135 125 115 146 117 85 108 82 112

Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm

20. Nghiên cưu Công nghệ sản xuất sản phẩm bổ sung giàu prot ein -vi chất dụng cho 2007 trẻ từ 6-12 tuổi 21. Nghiên cứu sử dụng nấm men để làm sạch dịch vòng hóa trong sản xuất cyclodexrtrin từ tinh bột sẳn 22. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo HA CCP cho sản phẩm sửa tiệt trùng và sửa chua tại nhà máy bia huế 2007 2007

71 of 82

23. Đề tài "Nghiên cứu một số điều kiện Công nghệ của quá trình sản xuất rượu từ ngô 2007 không qua chưng cất " 24. nghienec uwus -xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phâm ISO 22000:2005 áp 2007 dụng cho chuổi chế biến -cung cấp thịt lợn sạch và xúc xích 25. Nghiên cứu các yếu tố Công nghệ lên men dịch nha có hàm lượng chất khô cao 26. Nghiên cứu sản xuất bia nồng độ cao sử dụng nguy ên liệu thay thế là đại mạc h và đường 2007 2007

75 94 141 115 115 78 95 80 90 124 94 104 106 88 98 120 141 122 100 94 113 120 94

Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm

27. Nghiên cứu ứng dụng bao màng ăn được (Edible coating ) để bảo quản dưa chuột 2007 28. Đề tài"Nghiên cứu một số điều kiện Công nghệ sản xuât rượu từ ngô không qua chưng cất " 29. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng của quá trình nầu và lên men bia nồng độ cao trong sản xuất bia 2007 2006

30. Nghiên cứu Công nghệ sản xuất sản phẩm Mô phỏng xúc xích mực , tôm từ surimi 2006 cá rô phi 31. Xây dựng mô hình toán học để điều khiển kết thúc quá trình thủy phân tinh bột gạo( ORY ZA SA TIVA L.) bằng ENZIM 32. Nghiên cứu sấy nấm bào ngư(nấm sò) để bảo quản và nâng cao chất lượng nấm khô 33. Nghiên cứu sản xuất nước giải khát có ga từ quả dâu tằm 2006 2006 2006

34. Nghiên cứu chế độ cô đặc nước mắm bằng phương pháp kết tinh dung môi và ứng 2006 dụng sản xuất nước mắm dạng kem 35. Nghiên cứu quy trình trích ly cà phê 36. Nghiên cứu góp phần xây dựng qui trình chiết xuất hỗn hợp Saponin, Flavonoid(S f)từ khô dầu hạt Camellia SP.(Theaceae) 37. Nghiên cứu bảo quản cà chua Israel 1907 bằng màng bán thấm (Coating) 38. Nghiên cứu cải tiến Công nghệ sản xuất rượu Cần theo hướng Công nghệ hóa 39. Nghiên cứu các yếu tố Công nghệ ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm cơm dừa sấy 40. Nghiên cứu sử dụng chất phụ gia để cải thiện tính chất cơ lý của thịt 41. Nghiên cứu sản xuất thực phẩm dinh dưỡng giàu c ác chất chống oxy hóa : Lycogen, β-Caroten, vitamin được bổ sung màng đỏ gấc 42. Nghiên cứu Công nghệ sản xuất Surimi và sản phẩm Mô phỏng chạo tôm từ nguyên liệu cá đù 43. Nghiên cứu Công nghệ sản xuất dầu gấc từ màng đỏ hạt gấc bằng phương pháp trích li với dung môi hexan 44. Nghiên cứu Công nghệ sản xuất nước giải khát từ quả sơri 45. Nghiên cứu sản xuất Surimi và sản phẩm Mô phỏng CUA KANY từ nguyên l iệu cá rô phi(OREOCHOMIS NILOS TICUS ) 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006

72 of 82

46. Nghiên cứu góp phần đảm bảo chất lượng sữa tươi trong sản xuất sữa tiệt trùng. Áp dụng tại nhà máy chế biến sữa Hà Nội 47. Nghiên cứu Công nghệ sấy lại chè thành phẩm ở nhiệt độ thấp 48. Nghiên cứu Công nghệ sản xuất SURIMI và sản phẩm Mô phỏng xúc xích từ SURIMI cá Điêu Hồng 49. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến Công nghệ sản xuất MALT đại mạch, là nguyên liệu cho sản xuất bia 50. Tối ưu hóa kỹ thuật xác định hàm lượng Cholesteron tổng số bằng phương pháp sắc ký phối phổ(GC/MS/FID) và sắc khí lỏng khối phổ( LC/MS/PDA ) 51. Nghiên cứu quá trình oxy hóa và biện pháp hạn chế bằng chất chống oxy hóa tự nhiên 52. Nghiên cứu quá trình thủy phân cá cơm bằng chế phẩm P ROTEA ZA từ nấm mốc ASPERGILLUS ORIZAE trong sản xuất nước mắm ngắn ngày 53. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng trong Công nghệ sản xuất nước quả lên men có độ cồn thấp từ các loại quả Việt Nam 54. Xây dựng mô hình toán học để điều khiển kết thúc quá trình thủy phân tinh bột ngô (ZEA MAYS) bằng enzim 55. Nghiên cứu tính chất bề mặt và tính chất kết lắng của nấm mem SACCHAROMYCES 56. Nghiên cứu ứng dụng một số chế phẩm enzim nhằm nâng cao chất lượng nước cam 57. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của thông gió đến chất lượng thóc bảo quản độ rời 58. Tích hợp hệ thống IS O 9001:2000 và hệ thống HA CCP trong doanh nghiệp thực phẩm

2006 2006 2006 2006 2006

90 96 137 82 85

Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm

2006

111

2006

96

Công nghệ thực phẩm

2006 2006 2006 2006 2006 2006

102 82 116 90 85 130

Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm

59. Khảo sát tác dụng và lựa chọn phụ liệu sản xuất thuốc lá điếu làm giảm hàm lượng TA R và NICOTIN trong khói thuốc lá điếu cao cấp của tổng công ty thuốc lá Việt 2006 Nam 60. Nghiên cứu Công nghệ sản xuất sản phẩm Mô phỏng chả cá mực, chả tôm từ SURIMI cá rô phi 61. Nghiên cứ xử lý bã dứalàm thức ăn gia súc 62. Nghiên cứu tăng cường tác dụng ức chế Escherichia Coli của Nisin bằng cách kết hợp với hoá chất và biện pháp xử lý nhiệt 63. Nghiên cứu quy trình Công nghệ chế biến tương cà chua 2006 2006 2006 2006

80

Công nghệ thực phẩm

101 106 94 96 86 140 87

Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm

64. Khảo sát ảnh hưởng của thông gió cưỡng bức đến chất lượng thóc trong bảo quản 2006 ngắn ngày 65. Xây dựng hệ thống Haccp trong nhà máy chế biến thịt 66. Nghiên cứu Một số giải pháp nhằm nâng cao tính ổn định nước cà chua 2006 2006

73 of 82

67. Nghiên cứu Công nghệ sản xuất thơm đa năng Anisaldehyd từ tinh dầu hồi 68. Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải thuỷ sản thành nước sinh hoạt

2006 2006

135 128 93 100 135 130 124 145 114

Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm và Công nghệ sinh học Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Máy thiết bị thực phẩm Máy thiết bị thực phẩm

69. Xây dựng mô hình toán học để điều khiển kết thúc quá trình thuỷ phân tinh bột sắn 2007 bằng Enzym 70. Nghiên cứu sự biêu hiện của các gen liên qiuan đế quá trình tổng hợp Isofla Vone ở giá đỗ đậu tương 71. Sản xuất thử sản phẩm chè đen ướp hương dạng túi lọc phù hợ p với thị hiếu người tiêu dùng Việt Nam 72. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian thanh trùng đến giá trị cảm quan hương, vị, màu của bia sản xuất trên quy mô nhỏ 2006 2006 2006

73. Nghiên cứu thiết kế hệ thống tiết kiệm năng lượng cho phân xưởng nấu & dụng cụ 2006 tại công ty cổ phần bia Thanh Hoá 74. Tìm chế độ sấy tối ưu để sấy mít trên máy sấy tuần hoàn 75. Nghiên cứu quá trình sấy Cói nguyên liệu Việt Nam đạt yêu cầu xuất khẩu sang Nhật Bản 76. Nghiên cứu, thiết kế chế tạo máy đóng gói tự động kiểu đứng cho các sản phẩm dạng hạt rời, năng suất cực đại 40 túi với dung tích 1DCM3/phút 77. Nghên cứu một số thông số của máy sấy sàng rung nhiều tầng để sấy sản phẩm dạng hạt 2006 2006

2006

112

Máy thực phẩm

2006

135

Máy thực phẩm

74 of 82

ĐIỆN – KINH TẾ NĂNG LƯỢNG
TIÊU ĐỀ
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

M ục lụ c NĂM SỐ TRANG
254 136 150 194 102 110 125 114 126 92 120 138 106 120 134 102 90 127 132 125

ĐỀ TÀI
Hệ thống điện Hệ thống điện Hệ thống điện Hệ thống điện Hệ thống điện Hệ thống điện Hệ thống điện Hệ thống điện Hệ thống điện Hệ thống điện Hệ thống điện Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện Kỹ thuật nhiệt điện Mạng và hệ thống điện Hệ thống điện Hệ thống điện Hệ thống điện Hệ thống điện Hệ thống điện Hệ thống điện

Quy hoạc h phát triển điện lực tỉnh thừa thiên huế có ứng dụng phương pháp đa hồi 2007 quy trong phụ báo phụ tải điện Đánh giá ảnh huởng của điện trở quá độ đến sự làm việc của các thiết bị bảo vệ Áp dụng thuật toán di truyền giải bài toán điều độ tổ máy trong hệ thống điện Nghiên cứu ảnh hưởng của phân pha đến chỉ tiêu kinh tế của đườ ng dây 220 KV Nghiên cứu áp dụng Công nghệ tự động phân phối điện Das nhằm nâng cao chất lượng cung cấp điện quận Cầu Giấy -Hà Nội Nghiên cứu đề xuất Giải pháp lắp đặt hệ thống theo dõi giám sát lưới điện cáp ngầm tại Công ty điện lực Hà Nội Đánh giá sụt giảm điện áp ngắn hạn trên lưới phân phối có xét yếu tố thời gian tác động của thiết bị bảo vệ Dự báo ngẫu nhiên sang điện áp trong lưới phân phối điện Khả năng sử dụng thiết bị đo đếm Kỹ thuật số đa chức năng trong hệ thống điện 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006

10. Tìm hiểu các phương pháp dự báo phụ tải điện và tính toán áp dụng cho việc dự báo phụ tải điện đô thị 11. Xây dựng hệ thống tính toán thị trường điện giờ tới kết hợp với hệ thống điều độ điện tử 12. Nghiên cứu khai thác hệ thống Mô phỏng hệ thống điện NE9171 13. Xây dựng hệ thống tự động hoá trạm theo tiêu chuẩn IEC 61850 14. Hạn chế dòng điện ngắn mạch và nâng cao khả năng cắt của các thiết bị đóng cắt trong hệ thống phân phối và truy ền tải điện 15. Tính toán quá trình truyền nhiệt truy ền chất qua các lớp vải 16. Phân tích, Đánh giá các phương thức nối đất trung tính nối điện trung áp. Áp dụng đối với điện trung áp Hà Nội 17. Nghiên cứu ảnh hưởng của các thiết bị bù đến sự làm việc của bảo vệ khoảng cách 18. Nghiên cứu các giẩi pháp nâng cao chất lượng điện của điện lực Cầu Giấy Hà Nội 19. Thực trạng và Giải pháp an toàn cháy nổ mạng điện 0.4KV 20. Phân tích các phương pháp là giảm trị số tiếp địa ở những vùng có điện trở suất cao, áp dụng thực tế vào trạm biến áp 25000KVA - 110/35/22KV Kỳ Anh- Hà Tĩnh 21. Tính toán lựa chọn cấu trúc hợp lý của mạng điện địa phương 22. Tính toán chế độ xác lập của lưới điện hỗn hợp ba pha và hai pha

2006 2006

160 108

75 of 82

23. Nghiên cứu quá trình xung và giao động điện áp- các Giải pháp cải thiện chất lượng điện áp trong lưới điện phân phối 24. Khai thác khả năng đối xứng hoá của máy bù đồng bộ 25. Phương pháp dự báo tổn thất điện năng tính toán cho đường dây siêu cao áp 500 kv tại Việt Nam 26. Quy hoạc h phát triển điện lưới cao áp tỉnh Ninh B ình 27. Đánh giá độ tin cậy và đề xuất Một số giải phápnâng cao độ tin cậy của lưới phân phới 10KV thành phố Yên Bái 28. Nhâận dạng, giám sát và nâng cao chất lượng điện năng trong quản lý và vận hành lưới điện phân phối 29. Lựa chọn phương pháp tính toán và Giải pháp để giảm lượng điện trở tiếp địa ở các vùng có điện trở suất cao. Ứng dụng Công nghệ tiếp địa tầng sâu tại công ty điện lực 1 30. Các phương pháp tính tổn thất điện năng và bù kinh tế trên lưới điện phân phối 31. Đánh giá các sơ đồ thanh góp của nhà máy điện và trạm biến áp theo quan điểm bảo vệ 32. Nghiên cứu một số đặc tính kinh têt- kỹ thuật của DDK 110KV 33. Tính toán đứt dây trong hệ thống điện Việt Nam 34. Đánh giá độ tin cậy hệ thống điện 35. Nghiên cứu Giải pháp nâng cao chất lượng điện năng lưới điện 110 KV khu vực miền Bắc 36. Nghiên cứu các ảnh hưởng trong việc lắp đặt cáp ngầm đến khả năng tải của cáp và các biện pháp nâng cao khả năng tải của cáp 37. Sử dụng chống sét van đường dây để giảm quá điện áp thao tác trên các đường dây siêu cao áp 38. Hệ thống thông tin điện lực trong bảo vệ điều khiển hệ thống điện 39. Xây dựng các Giải pháp kỹ thuật và lựa chọn Công nghệ để hoàn thiện hệ thống bảo vệ chống sét lưới điện trung áp công ty Điện lực 1 40. Nghiên cứu khả năng áp dụng Công nghệ truyền tải điện một chiều điện áp cao trong hệ thống điện Việt Nam

2006 2006 2006 2006 2006 2006

162 110 150 120 124 124

Hệ thống điện Hệ thống điện Hệ thống điện Hệ thống điện Hệ thống điện Hệ thống điện

2006

120

Hệ thống điện

2006 2006 2006 2006 2006 2006

145 104 152 110 114 160

Hệ thống điện Hệ thống điện Hệ thống điện Hệ thống điện Hệ thống điện Hệ thống điện

2006

95

Hệ thống điện

2006 2006

140 141

Hệ thống điện Hệ thống điện

2006

118

Hệ thống điện

2006

144 150 140 140

Mạng và hệ thống điện Mạng và hệ thống điện Mạng và hệ thống điện Mạng và hệ thống điện

41. Lựa chọn thông số cấu trúc hệ thống cung cấp điện đô thị có xét đến chỉ tiêu độ tin 2006 cậy cuung cấp điện 42. Nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện phân phối tỉnh Hải Dươ ng 43. Mô hình và tính toán phục vụ hoạt động thì trường điện ngày tiếp theo 2006 2006

76 of 82

44. Nghiên cứu hệ thống Scada và các ứng dụng và giao thức thông tin trong đo lường 2006 điều khiển hệ thống điện 45. Nghiên cứu các quá trình đặc trưng của đô thị phụ tải từ đó xây dựng phương pháp xác định thời gian sử dụng công xuất lớn nhất và thời gian tổn thất công xuất 2006 lớn nhất của từng loại hình phụ tải khác nhau 46. Đánh giá ảnh hưở ng năng lực tải của lưới điện đến độ tin cậy cung cấp điện 47. Tính toán Phân tích ổn định động hệ thống điện Việt Nam xét đến hiệu quả đặt SVC 48. Nghiên cứu và ứng dụng hệ thống tự động phân phối cho lưới điện quận Đống Đa Tp. Hà Nội 49. Phân vùng sử dụng năng lượng gió và năng lượng mặt trời trên lãnh thổ Việt Nam

139

Mạng và hệ thống điện

128

Mạng và hệ thống điện

2006 2006 2006 2006

101 108 144 139

Mạng và hệ thống điện Mạng và hệ thống điện Mạng và hệ thống điện Mạng và hệ thống điện

50. Nghiên cứu các Giải pháp kỹ thuật nâng cao khả năng truyền tải của hệ thống tách 2006 lưới mua điện Trung Quốc qua hướ ng Lào Cai 51. Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường đến cách điền thuỷ tinh làm việc trên lưới điện 110 KV ở Quảng Ninh 52. Xác định giới hạn truyền tải của HTĐ 500KV Việt Nam theo điều kiện ổn định tĩnh trong một số kịch bản vận hành điển hình 53. Nghiên cứu về các sóng hài trong lưới điện phân phối 54. Xác định các thông số cấu trúc của đường dây truyền tải điên lạnh 55. Ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác điều hành lưới điện khu vực thành phố Hà Nội

120

Mạng và hệ thống điện

2006

79

Mạng và hệ thống điện

2006 2006 2006 2006

128 105 132 200

Mạng và hệ thống điện Mạng và hệ thống điện Mạng và hệ thống điện Mạng và hệ thống điện

56. Tính toán Phân tích chế độ làm việc của lưới điện 220KV Lào Cai-Yên Bái-Việt TrìVĩnh Yên giai đoạn cấp điện từ Trung Quốc xét đến chế độ sự cố đóng máy phát 2006 điện Thác Bà vào làm việc 57. Nghiên cứu các kênh thông tin phục vụ truyền tính hiệu điều khiển và sự phối hợp các chức năng bảo vệ với chức năng tự động đóng lại của Rơle khoảng cách kỹ thuật số(7SA 513, 7SA) 58. Phối hợp các thiết bị bảo vệ và tự động hoá trong lưới điện trung áp 59. Nghiên cứu Giải pháp sử dụng tuyến cáp ngầm trung áp liên thông giữa các trạm biến áp 110KV nâng cao độ tin cậy cung cấp điện tại thành phố Hà Nội 60. Dự báo nhu cầu điện năng của thành phố Hà Nội từ năm 2006 đến năm 2015 61. Đánh giá tác động của quá độ trong quá trình đóng cắt trạm tụ bù trên lưới phân phối của hệ thống điện 2006

110

Mạng và hệ thống điện

130

Mạng và hệ thống điện

2006

100

Mạng và hệ thống điện

2006

122

Mạng và hệ thống điện

2006 2006

113 123

Mạng và hệ thống điện Mạng và hệ thống điện

77 of 82

62. Quản lý nhu cầu điện năng trong hệ thống phân phối điện đo thị, lựa chọn các hệ thống quản lý phụ tải tối ưu nhất. Vấn đề tiết kiệm điện năng trong chiếu sáng 63. Nghiên cứu điều khiển công suất trong thông tin di động CDMA 64. Nghiên cứu sơ đồ SCADA trong thiết bị Mô phỏng hệ thống điện và tạo lập bộ phận hiển thị QTQĐ khi hòa đồng bộ máy phát điện 65. Khảo sát đặc tính Mômen động cơ điện dung 66. Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng hài tới chất lượng diện năng và các đề xuất để làm giảm ảnh hưởng của sóng hài 67. Nghiên cứu kiểm toán điện năng nhằm sử dụng có hiêuj quả và tiết kiệm điện ở công ty than Mạo Khê 68. Phân tích và đề xuất biện pháp mở rộng việc ứng dụng DSM vào quản lý nhu cầu sử dụng điện tại nhà máy Cơ khí gang thép

2006

148

Mạng và hệ thống điện

2006

93

kỹ thuật điện

2006 2006 2006 2007

170 96 128 116

Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện Thiết bị điện Kinh tế năng lượng

2006

120

Kinh tế năng lượng

69. Các Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý dự án các công trình điện của tổng công ty Điện lực Việt Nam

2006

106

Kinh tế năng lượng

70. Phân tích và đề xuất biện pháp cho bài toán công ích trong điều kiện cổ phần hoá các doanh nghiệp điện lực. Áp dụng cho công ty điện lực I

2006

120

Kinh tế năng lượng

71. Nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án lưới điện cao áp qua việc ứng dụng lắp đặt các thiết bị bù, trường hợp đường dây 220KV Lào Cai- Yên Bái-Việt Trì-Vĩnh Yên mua điện tủ Trung Quốc

2006

110

Kinh tế năng lượng

72. Nghiên cứu xác định đường cơ sở phát thải cho dự án cơ chế phát triển sạch (CDM) trong lĩnh vực năng lượng Việt Nam 73. Đánh giá tác động xã hội trong các dự án xây dựng nhà máy thuỷ điện 74. Phân tích và đề xuất Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nhân lực của công ty truyền điện 1- tổng công ty điện lực Việt Nam

2006

100

Kinh tế năng lượng

2006

120

Kinh tế năng lượng

2006

162

Kinh tế năng lượng

75. Cổ phần hoá và Một số giải phápnhắm đẩy nhanh tiến trình cổ phần hoá các doanh 2006 nghiệp ngành điện 76. Khảo sát tình hình sử dụng điện của các hội gia đình và một số đề xuất cải tiến biểu giá điện sinh hoạt của Việt Nam 77. Nghiên cứu ứng dụng DSM cho lĩnh vực thương mại dịch vụ. Áp dụng cho trường hợp khách sạn Bằng Giang- Cao Bằng 2006

92 100

Kinh tế năng lượng Kinh tế năng lượng

2006

141

Kinh tế năng lượng

78 of 82

78. Phân tích và Đánh giá hiệu quả kinh tế - tài chính dự án đầu tư có tính đến rủi ro. Áp dụng đối với nhà máy thuỷ điện Tuyên Quang

2006

95

Kinh tế năng lượng

79. Xây dựng quy định giải quyết tranh chấp khi mua bán điện trên thị trường phát điện 2006 cạnh tranh 80. Nghiên cứu nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn điện 81. Xây dựng chính sách nguồn nhân lực công ty TNHH MTV điện lực Hải Dương 82. Phân tích và Một số giải phápnâng cao hiệu quả quản lý nhân lực ở điện lực Thái Bình 2006 2006 2006

122 120 130 106 114 100 128

Kinh tế năng lượng Kinh tế năng lượng Kinh tế năng lượng Kinh tế năng lượng Kinh tế năng lượng Kinh tế năng lượng Kinh tế năng lượng

83. Xác định giá trị doanh nghiệp điện lực Hà Tĩnh phục vụ tiến trình cổ phần hoá công 2006 ty Điện lực 1 84. Xây dựng phươ ng án cổ phần hoá nhà náy Thuỷ điện Thác Mơ 85. Nghiên cứu Một số giải pháphoàn thiện công tác kế hoạch đầu tư xây dựng tại công ty Điện lực 1 2006 2006

79 of 82

DỆT M AY
TIÊU ĐỀ NĂM
2007 2007 2007 2007 2007 2007

M ục lụ c SỐ TRANG
74 90 119 116 103 104 97 110 88 115 103 89 78 113 103 102 94

ĐỀ TÀI
CNV L dệt -may Công nghệ vật liệu dệt Công nghệ vật liệu dệt may Công nghệ vật liệu dệt may Công nghệ vật liệu dệt may Công nghệ vật liệu dệt may Công nghệ vật liệu dệt may Công nghệ vật liệu dệt may Công nghệ vật liệu dệt may Công nghệ vật liệu dệt may Công nghệ vật liệu dệt may Công nghệ vật liệu dệt may Công nghệ vật liệu dệt may Công nghệ vật liệu dệt may Công nghệ vật liệu dệt may Công nghệ vật liệu dệt may Vật liệu dệt may

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Góp phần Nghiên cứu xây dựng hệ thống cở số cho học sinh lứa tuổi 14 tại hai trường THCS yên chính vầ yên nghĩa -huyện ý yên tỉnh nam định Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu và các thông số Kỹ thuật của vải đến độ vón hạt của sản phẩm dệt kim Nghiên cứu ảnh huởng của các thông số Công nghệ may đến độ bền đuờng may vải dệt thoi đàn t ính Nghiên cứu phuơng pháp thiết kế vòng cổ vòng nách áo sơ mi trong sản suất may công nghiệp Nghiên cứu xử lý hoàn tất kháng khuẩn hồ mềm cho vải PE/ CO Nghiên cứu công nghệ xử lý hoàn tất vải chống tia UV

Nghiên cứu điều kiện Công nghệ nhuộm vải bông bằng thuốc nhuộm hoạt tính mới 2007 đa chức để nhuộm các màu đận đạt độ lên màu cao Nghiên cứu xữ lý hoàn tất kháng khuẩn chống thấm cho vải pe / co dùng trong Y tế 2007 Nghiên cứu ảnh hưởng của nguyên liệu và cấu trúc của chỉ đến độ bền đường may 2007 và độ đứt chỉ trong quá trình may 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

8. 9.

10. Nghiên cứu lựa chọn nghiên liệu dệt cho vải dệt thoi sử dụng làm bộ đồng phục học sinh 11. Chủ động lựa chọn nguy ên liệu bông dựa trên yêu cầu chất lượng sợi bằng ứng dụng mạng noron nhân tạo (A NN) 12. Nghiên cứu ảnh hưởng của đặc tính cơ lý chỉ may đến độ nhăn đường may 13. Nghiên cứu bản chất nhuộm màu của chất màu tự nhiên từ hạt lương nho 14. Nghiên cứu ứng dụng phần mềm tính toán phươ ng án pha trộn bông để đảm bảo chất lượng sợi và hiệu quả kinh tế 15. Nghiên cứu Công nghệ hoàn tất kháng khuẩn hồ mềm cho vải pe /co sử dụng trong may mặc dân dụng 16. Nghiên cứu quy trình Công nghệ xử lý kháng khuẩn -c hóng thấm cho vải pe/co sử dụng làm quần áo bảo vệ trong y tế 17. Nghiên cứu xây dựng cở số đồng phục học sinh lứa tuổi15 tại truờng trung học cơ sở ngô quyền huyện thống nhất tỉnh đồng nai theo phuơng pháp nhân trắc học 18. Nghiên cứu ứng dụng phần mền tính toán phương án pha trộn bông để đảm bảo chất lượng sợi và hiệu quả kinh tế 19. Nghiên cứu một số yếu tố vật liệu và Công nghệ ảnh đến độ bền bóc tách của ME X dính dùm trong may mặc 20. Nghiên cứu ứng dụng phần mềm tính toán phương án pha trộn bông để đảm bảo chất lượng sọi và hiệu quả kinh tế

2006 2006 2006

152 140 152

Công nghệ vật liệt dệt may Công nghệ vật liệu Công nghệ vật liệu

80 of 82

21. Mặc định đặc trưng động học quá trình mài mòn và Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số cấu trúc vải đến khả năng chịu mài mòn của vải dệt kim đan dọc 22. Nghiên cứu áp dụng một số biện pháp sản xuất sạch hơn nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và nâng cao hiệu quả sản xuất 23. Nghiên cứu xây dựng phần mềm tính toán phương án pha trộn bông để đảm bảo chất lượng sợi và hiệu quả kinh tế 24. Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố Cô ng nghệ đến tổn thương vải dệt kim tại đường may 25. Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố thiết bị đến tổn thương vải dệt kim tại đường may 26. Nghiên cứu xác định trữ lượng một số phế thải rắn ngành may, tác động ô nhiễm môi trường của chúng và biện pháp giảm thiểu phế thải vải

2006

110

Công nghệ vật liệu dệt

2006

84

Công nghệ vật liệu dệt

2006 2006 2006

148 105 100

Công nghệ vật liệu dệt Công nghệ vật liệu dệt Công nghệ vật liệu dệt Công nghệ vật liệu dệt may Công nghệ vật liệu dệt may Công nghệ vật liệu dệt may Công nghệ vật liệu dệt may Công nghệ vật liệu dệt may Công nghệ vật liệu dệt may Công nghệ vật liệu dệt may Công nghệ vật liệu dệt may Công nghệ vật liệu dệt may Công nghệ vật liệu dệt may Công nghệ vật liệu dệt may Công nghệ vật liệu dệt may Công nghệ vật liệu dệt may

2006

106

27. Nghiên cứu ảnh hưởng các thông số máy đến tổ thương tại đường may vả dệt kim 2006 Single Jersey 28. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đường liên kết may - dán sản phẩm quần áo bảo vệ ngành Y sử dụng trong dịch cúm gia cầm 2006

114

166

29. Nghiên cứu so sánh,lựa chọn phương án sử dụng vật liệu, đề xuất Giải pháp tối ưu 2006 bộ quần áo kháng khuẩn nhiều lần dùng cho bác sỹ phòng mổ 30. Nghiên cứu sự biến đổi một số thông số Công nghệ của nguyên liệu bông trong quá trình gia công kéo sợi 2006

185

105 100 115 86 100

31. Nghiên cứu sự thay đổi tính chất cơ lý và tính chất sử dụng của vải POLIESTE sau 2006 khi giảm trọng 32. Nghiên cứu ảnh hưởng các thông số gia công ép đến chất lượng gián ME X của áo 2006 Sơmi 33. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố Công nghệ đến độ bền đường may - dán 2006 trên sản phẩm từ vải tráng phủ 34. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của một số yếu tố ảnh hưởng đến độ dạt sợi tại vị trí đường may 2006

35. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của một số thông số Công nghệ đến độ bền của đường 2006 liên kết bằng phương pháp hàn - dán trên sản phẩm làm từ vải tráng phủ 36. Nghiên cứu ảnh hưỏng của vật liệu và các thông số kỹ thuật may đến mức độ suy giảm độ bền chỉ khâu 37. Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh thái của vai may mặc sản xuất tại Việt Nam

126

2006 2006

93 106 120

38. Nghiên cứu tối ưu quá trình trải vải trên quan điểm nâng cao hiệu suất sử dụng vải 2006 tại Việt Nam

81 of 82

39. Xây dựng phươ ng pháp Đánh giá nhanh khả năng kháng khuẩn của vật liệu dệt

2006

122

Công nghệ vật liệu dệt may Công nghệ vật liệu dệt may Công nghệ vật liệu dệt may Công nghệ vật liệu dệt may Công nghệ vật liệu dệt may Công nghệ vật liệu dệt may Công nghệ dệt Công nghệ dệt may Công nghệ vật liệu may

40. Nghiên cứu mối quan hệ giữa các thông số kỹ thuật của vải dệt nổi vòng với khả năng hút ảm và khối lượng của khăn bông 41. Nghiên cứu hoàn thiện dây truyền may trong điều kiện Việt Nam trêm quan điểm năng lực quản lý truyền

2006

112

2006

145 120 88 130 140 120 91

42. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số Công nghệ và vật liệu dệt đến độ bền 2006 bục chỉ đường may 43. Nghiên cứu ảnh hưởng của sự giảm trọng đến cấu trúc xơ Polyeste và đặc tính nhuộm vải Polyeste 44. Nghiên cứu một số yếu tố vật liệu và Công nghệ ảnh hưởng đến độ bền đường may 45. Nghiên cứu bản chất của quá trình nhuộm vải bông, tơ tằm bằng chất màu từ lá chè 46. Nghiên cứu lựa chọ Công nghệ xử lý kháng khuẩn cho vải PÊ CÔ 47. Nghiên cứu ảnh hưởng các thông số máy đến độ nhăn đường may vải tráng phủ 2006 2006 2006 2006 2006

HTTP://LIB.HUI.EDU.VN

82 of 82

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful