Little Programmer Guide

Trang 1

Hướng dẫn sử dụng Little Programmer USB & COM

Little Programmer Guide Trang 2 Phụ lục trang HƯỚNG DẪN CÀi ĐẶT DRIVER USB  Cách cài đặt chương trình Little Programmer trên máy tính  Hướng dẫn sử dụng chương trình Little Programmer  Danh sách chip hỗ trợ  Trang 3 Trang 6 Trang 10 Trang 15 .

Little Programmer Guide Trang 3 HƯỚNG DẪN CÀi ĐẶT DRIVER USB Sau khi cắm dây USB vào mạch và USB vào máy tính màn hình PC sẽ hiện thông báo ! Chọn “Yes. tiếp tục chọn “install form a list or specific location (Advanced)” và nhấp nút “Next” . this time only” để tiếp tục nhấn nút “Next”.

Little Programmer Guide Trang 4 Trong đó ổ “D: “ là ổ CD . Chọn “Next” để tiếp tục Khi thấy hộp thoại này bạn bấn “Continue Anyway” .

Little Programmer Guide Và đây là sau khi hoàn tất việc cài đặt Driver cho USB Trang 5 Bạn đã hoàn tất quá trình cài đặt cho trình điều khiển cho USB !!!! .

Little Programmer Guide Trang 6 Cách cài đặt chương trình Little Programmer trên máy tính Chạy file cài tên “Little Programmer Gold. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra hộp hội thoại : Thư mục cài mặc định chương trình cài đặt là : .exe” từ thư mục gốc của đĩa cài đặt Chọn “Next” để tiếp tục cài đặt .

Còn nếu bạn muốn thay đổi tên cài đặt thì các bạn chọn “Browse” . Nếu bạn chọn bấm “Next” trong phần trên mà không chọn “Browse” bạn có đươc hộp hội thoại . . Tiếp tục bạn chọn “Next” . ( phần còn lại các bạn tự khám phá nhé … ) Nếu bạn chọn bấm “Next” trong phần trên mà không chọn “Browse” bạn có đươc hộp hội thoại .Little Programmer Guide Trang 7 “C:\Program Files\T2L Electronic\Little Programmer Version Gold” Bạn có thể thay đổi thư mục cài bằng cách thay thế dòng “C:\Program Files\T2L Electronic\Little Programmer Version Gold” bằng đường dẫn bạn muốn bằng cách nhấp chọn “Browse” .

Little Programmer Guide Trang 8 Khi bạn chọn “install” thì quá trình cài đặt sẽ bắt đầu Chú ý “ trong quá trình cài đặt bạn có gặp thông báo thì bạn chọn “Yes” Quá trình cài đặt hoàn tất thì bạn gặp thông báo ! .

Little Programmer Guide Trang 9 Chọn “Finish” để hoàn tất quá trình cài đặt “ Để chạy chương trình “Little Programmer Gold” Bạn click vào Chọn “Programs” chọn “Little Programmer Version Gold” Vậy bạn đã hoàn tất quá trình cài đặt cho Little Programmer rồi đó ! Hy vọng sản phẩm của chúng tôi sẽ đáp ứng được nhu cầ hiện tại của bạn và tương lai bạn sẽ ủng hộ chúng tôi trong những dòng sản phẩm “Little Programmer” Về sau . Mọi thắc mắc về cách cài đặt chương trình có thể ra sạp 10N chợ Nhật Tảo để có thêm thông tin về sản phẩm . .

Little Programmer Guide Trang 10 Hướng dẫn sử dụng chương trình Little Programmer Khi càI chạy chương trình “Little Programmer” chương trình sẽ tự động nhận dạng bộ nạp qua của sổ Nếu chương trình hiện thị thông báo xin bạn kiểm tra lạI cáp USB ( cáp nguồn hoặc cáp COM vớI phiên bản dùng cổng COM ) Máy tính kết nốI máy tính sẽ hiện một của sổ .

Little Programmer Guide Trang 11 Tên Chip đã chọn Cách để IC nạp Danh sách hãng ( loạI chip ) Danh sách tên chip Chương trình sẽ tự động kiêm tra và so sánh dữ liệu giữa bộ đệm và IC nạp Giải thích chức năng từng nút Nút nạp dũ liệu từ bộ đệm vào chip Nút đọc dử liệu từ chip ra Nút so sánh đữ liệu trong chip vớI bộ đệm Nút ghi vào Eeprom ( Hiện tạI chỉ dành cho dòng AVR ) Nút đọc dữ liệu từ chip vào bộ đệm ( hiện tạI chỉ dành cho dòng AVR ) Chương Ghi chú chức trình tự năng từng nút động khóa ( khi bạn chip sau muốn biết khi nạp chức năng nút nào có chức năng gì thì bạn nhìn vào nhãn này .

Little Programmer Guide Trang 12 Khóa chip ( thiết lập Fuse bit dành cho AVR ) Nút nhận dạng chip ( Signaute chip ) Nút mở file ( chương trình hỗ trợ file đuôi Hex và Bin ) Lưu bộ đệm ra file ( chương trình chỉ hổ trợ lưu file Hex) Nút xem dử liệu bộ đệm Nút kiểm tra IC số ( hiện chưa hổ trợ chúng tôi đang tiếp tục phát triển ) Dành thiết lập cho chip Philip chạy 6 xung clock Nút giớI thiệu Nút kết nốI lạI giữa bộ nạp và máy tính chương trình sẽ tự kiễm tra lạI dữ liệu trong chip và bộ đệm Chương trình tự động khóa chip sau khi so sánh dữ liệu trong bộ đệm vớI chip . Và đây là hình mẫu lúc IC đang . Bạn tiếp tục nhấn nút nạp đễ mở file muốn để nạp IC . Hướng dẫn nhanh cách nạp chip : Sau khi bạn đã đã cho IC vào khe đế nạp như hướng dẫn trong hình “Xem cách để IC nạp” . Sau đó bấm để xem chương trìng nhận dạng chip có đúng như vớI chip không ? Tiến tục bạn làm như vậy khoảng vàI lần nều không không nhận đúng vớI IC không nếu không có thể IC bạn vì một lý do nào đó đã hư chân hoặc chết chip ! Nếu như được đã nhập đúng chip bạn nhấn nút nạp vào chip .

khi đó bạn nhận được .Little Programmer Guide Trang 13 Nếu khi nạp xong bạn nhận được thông báo ( thì chip bạn có thể đã bị hư ) : Và nếu như chip bạn tốt thì đây là thông báo Khi bạn muốn xem bộ đệm như thì bạn nhấn vào nút cửa sổ .

Little Programmer Guide Trang 14 Sẽ tạo một dữ liệu mẫu trong bộ đệm và dữ liệu mẫu có dung lượng đúng vớI dung lượng chip . Mã AD-AM35 : Dành cho các AVR tương thích chân vớI AVR8535 Mã AD-AM15 : Dành cho các AVR tương thích chân vớI AVR8515 Mã AD-AM8 : Dành cho các AVR tương thích chân vớI ATMEGA8 Bạn không đánh dấu tức bạn chọn . Để nạp được AVR bạn sẽ phảI mua thêm bộ adapter cho AVR . Toàn bộ bộ đệm bằng 0FFh và dữ liệu mẫu có dung lượng đúng vớI dung lượng chip . Sau đây là một vàI cách thiết lập fuse cho Atmega8 . Còn bạn không đánh dấu tức bạn chọn .

Little Programmer Guide Trang 15 Hy vọng sản phẩm của chúng tôi sẽ đáp ứng được nhu cầ hiện tạI của bạn và tương lai bạn sẽ ủng hộ chúng tôi trong những dòng sản phẩm “Little Programmer” Về sau . .

93C66B.AT89S8252. 24LC04. 24LC256. 24LC64. 24LC02.AT89S51.AT89LV51. 24C32. 24C04. 24C16. ATTiny15 ( 8 pins ) AT90S1200. AT24C04.Little Programmer Guide Trang 16 MọI thắc mắc về cách càI đặt chương trình có thể ra sạp 10N chợ Nhật Tảo để có thêm thông tin về sản phẩm . 24LC128. AT89C52. AT89C51-5. AT24C64.AT90S2313. AT93C66 Micrchip 24C01A.ATMega32.ATMega8. 93LC46B. 24LC02B. 24LC08B.AT89C51. Philips P89C51X2BN / P89C52X2BN / P89C54X2BN / P89C58X2BN AT24Cxxx EEPROM AT24C01.ATMega16. 24LC08.AT89C52-5.AT89S52. 24C08. 24LC16B. 24LC04B. AT24C128. AT89LV55. AT24C02. 24LC32.AT89S53. AT24C32. 24LC32A. 24C64.ATMega168. AT24C16. AT89LV52. 24LC01.ATMega8535. AT89C55 . 93C56B.ATTiny2313 ( 20 pins ) ATMega48.ATMega162. AT24C512 AT93Cxx EEPROM AT93C46.ATM ega64 (40 pins ) ATMega406. T24C08. AT93C56. 93LC56B. 24C02.ATM ega644 .ATMega88 ( 28 pins ) ATMega8515. AT89C4051. Danh sách chip nạp mạch hổ trợ : MCS-51 --------------------------------------------------------------------------Atmel AT89C1051. AT24C256. 24LC16.ATMega165. 93C46B. AT89C2051. 93LC66B AVR ( Adapter ) ATTiny13( 8 pins ).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful