PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN

Phương trình nghiệm nguyên là một trong những phần quan trọng và khó của số học, phương trình nghiệm nguyên cũng là công cụ để giải các bài toán khác. Trong loạt các bài viết này tôi xin trình bày một số phương pháp giải phương trình nghiệm nguyên cơ bản nhất, phù hợp với học sinh cơ sở có nhu cầu thi vào trường chuyên. Các phương pháp trình bày bao gồm: Phân tích thành tích và sử dụng phép chia hết, phân tích thành tổng, phương pháp bất đẳng thức, phương pháp đồng dư, phương pháp xuống thang, phương pháp tham số hóa. Đối với mỗi phương pháp tôi xin nêu ra một vài ví dụ điển hình và không bàn luận, các bạn có thể tự giải trước và xem lời giải sau, hãy rút ra bài học cho chính mình để giải các bài tập. 1. Phương pháp phân tích thành tích và sử dụng phép chia hết.

Ví dụ 1. Giải phương trình trong tập số nguyên Lời giải. Điều kiện . Phương trình đã cho tương đương với phương trình:

Vì số 4 có thể phân tích thành tích như sau: 4 = 1.4 = 2.2 = (-1)(-4) = (-2)(-2) nên ta có các trường hợp sau: TH1: khi đó TH2: , khi đó Xét tương tự các trường hợp khác ta được các nghiệm của phương trình là: (3, 6), (6, 3), (4,4), (1, -2), (-2, 1) @ Để trình bày gọn gàng đôi lúc ta có thể vẽ bảng, ta có thể giới hạn trường hợp xét bằng cách nhận xét điều kiện của biến, cụ thể trong ví dụ trên ta có thể nhận xét vì . Với cách giải trên ta có thể được các phương trình nghiệm nguyên dạng . Ví dụ 2 Giải phương trình trong tập số nguyên Lời giải. Ta biến đổi phương trình thành phương trình Nhận thấy $x=5$ không thỏa phương trình Vì nguyên nên chia hết cho , mà suy ra là ước của 3. Từ đó ta có có thể nhận các giá trị: – 3, -1, 1, 3. Xét các trường hợp và ta nhận được nghiệm của phương trình là @ .

,

suy ra Từ đó ta có các cặp nghiệm là Vậy các cặp số nguyên cần tìm là Ví dụ 5 Tìm tất cả các bộ ba số nguyên dương thỏa phương trình: nguyên là các cặp thỏa đề bài. Bài 5. với là số nguyên tố lớn hơn 3. Tìm tất cả các số nguyên không âm sao cho là số nguyên tố. Từ đó ta có Suy ra Trường hợp 1: . từ đó xét những trường hợp cụ thể. Ví dụ 4. Vậy nếu là nguyên tố có dạng và các hoán vị. vậy mọi cặp số dạng với (**) tương đương với Từ (***) ta có . Bài tập Bài 1. Tìm tất cả các số nguyên dương thỏa phương trình . Phương trình nghiệm nguyên (phần 2) 2. Lời giải Gọi hai số nguyên cần tìm là . Tìm độ dài cạnh của tam giác đó. Một tam giác vuông có độ dài các cạnh là nguyên dương và có chu vi bằng diện tích. Tìm nghiệm nguyên của phương trình sau: Bài 3. hơn nữa . (***) @ . . Vậy nếu là số nguyên tố có dạng và các hoán vị. Ta biến đổi phương trình thành: Không mất tính tổng quát ta có thể giả sử Nhận xét: Không thể xảy ra trường hợp .Ví dụ 3. Theo đề bài ta có phương trình: Biến đổi phương trình thành Từ đó (*) hoặc Từ (*) ta có . Phương pháp sử dụng bất đẳng thức Trong phương pháp này ta sử dụng tính rời rạc của tập số nguyên và dùng các đánh giá để giới hạn tập nghiệm. Tìm các số nguyên thỏa Bài 2. Tìm các cặp số nguyên sao cho tổng lập phương bằng bình phương của tổng. Tìm nghiệm nguyên của phương trình Bài 4. suy ra thì nghiệm của phương trình là nên . Lời giải. suy ra thì nghiệm của phương trình là Trường hợp 2: .

Tìm các số nguyên dương Lời giải Vì vai trò như nhau ta giả sử Vì . Vậy nghiệm của phương trình là các bộ số Ví dụ 6. ta tìm được Vậy phương trình có nghiệm sao cho nên với k thuộc . ta tìm được Với . Bài 2. Ví dụ 7.@ . Với . Chứng minh rằng tích của 4 số nguyên dương liên tiếp không phải là số chính phương. Chia hai vế cho xyz ta có phương trình . Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình Bài 3. không tồn tại . ta có Với . Bài 1. Ta có và dương a. Giải phương trình trong tâm nguyên dương Bài 4. Do đó và và hoán vị và nghiệm .Lời giải Vì nguyên dương nên ta có Giữa chỉ có một số chính phương là Từ đó ta có . suy ra phương trình vô nghiệm. Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình . @ với mọi số Bài tập. (Thi vào chuyên Toán PTNK năm 2009 – 2010) Tìm số tự nhiên thỏa phương trình Lời giải.@ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful