ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM THỦ TỤC CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG

Đảng viên sinh hoạt tạm thời, Đảng viên là sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường để chuyển sinh hoạt Đảng cần tiến hành làm theo các bước sau: Bước 1: Đảng viên phải làm 1 Bản tự kiểm điểm Đảng viên như mẫu đã cho ở phía dưới. Bước 2: Đảng viên cần qua văn phòng Đảng uỷ gặp cô Thái trực văn phòng để xin mẫu giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng. ( Số điện thoại Cô Thái : 0904781296. Văn phòng Đảng uỷ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần). Bước 3: Sau khi hoàn thành 2 thủ tục trên Đảng viên cần chủ động liên hệ gặp đồng chí Bí Thư để xin ý kiến nhận xét và giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng sang cơ sở mới.(Cần mang theo Bản tự kiểm Điểm và giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng) Bước4: Sau khi xong bước 3, Đảng viên cần qua văn phòng Đảng uỷ( Gác 1 nhà 9) để nhận lại hồ sơ Đảng viên. Trên đây là toàn bộ thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng.

nội quy. quan hệ quần chúng ( Đối với thầy cô.tháng …. Hiện nay là Học viên lớp: Nơi công tác: Số thẻ Đảng : (nếu đã nhận thẻ Đảng thì ghi vào) Qua quá trình học tập.Về phẩm chất chính trị ( Lập trường tư tưởng. đối với bạn bè.Về đạo đức. Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tôi nhận thấy có những ưu khuyết điểm sau: I. Quê quán:………………………………. chấp hành nghị quyết. công tác tại chi bộ Sinh viên. ông bà.Về năng lực học tập. Trú quán: ……………………………… Ngày vào Đảng…………….(Mẫu bản tự kiểm điểm) ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN Kính gửi: Chi ủy chi bộ Sinh viên Đảng ủy Trường Đại học Kinh Tế Quốc dân Tên tôi là:………………………… Sinh ngày …. tác phong trong công việc…?) 3. pháp luật.năm…. điều lệ Đảng.. quy định của địa phương. bố mẹ. trong công tác…?) . công tác ( Trong học tập. quy chế học tập của trường…) 2. người lớn tuổi. ƯU ĐIỂM 1. lối sống.

Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tạo điều kiện cho tôi được chuyển đến đơn vị mới.Tham gia sinh hoạt chi bộ.Về thực hiện nhiệm vụ Đảng viên( Nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao.. có những đóng góp gì? …) (nếu có thì ghi vào bản kiểm điểm) 5...Về hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên ( Tham gia thế nào. đóng Đảng phí.... Đấu tranh phê bình và tự phê bình. mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. …. Đến đơn vị mới tôi sẽ tiếp tục phấn đấu phát huy truyền thống tốt đẹp của Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và phẩm chất năng lực bản thân trên mọi lĩnh vực xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.. Hà nội..(tên đảng bộ nơi mình công tác). Kính mong chi ủy chi bộ Sinh viên..năm… Ý KIẾN CỦA CHI ỦY CHI BỘ SINH VIÊN Người viết .4..giữ những cương vị gì..?) Nay do yêu cầu công tác tôi xin được chuyển sinh hoạt Đảng tới …. ngày …tháng ….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful