Đầu tiên insert hình nón bảo hiểm vào.

Tạo phôi cho sản phẩm.

Các bước thiết lập độ co rút và góc thoát khuôn các bạn tự làm mình chỉ cách tách khuôn thôi. Các bạn vào partting surface hình. , chọn extrude chọn mặt mold front vẽ tiết diện như

để Kết quả như trên hình. Các bạn vào edit/ trim. Tiếp theo extrude theo hai hướng để tạo mặt phân khuôn.chọn cạnh đầu tiên jữ phím shift và chọn các cạnh còn lại. Bước tiếp theo các bạn sử dụng lệnh trim để bỏ phần phía trong nón. Kết thúc ta được hình: . Chọn các cạnh như hình. Chú ý các bạn phải dùng lệnh use loop biên dạng new kín được.Mục đích là dùng để tạo mặt phân khuôn thôi.

Edit/ fill/ vẽ trên mặt mold front tiết diện như hình..bước tiếp theo chúng ta sử dụng lệnh fill để tạo mặt phân khuôn thứ 2. Kết quả: Công việc tiếp theo là tách khuôn: .

Chọn : Chọn done chọn mặt phân khuôn bằng lệnh extrude lúc đầu. Chúng ta sẽ spilt được 2 cục .

Chọn tiếp nhưng chọn: Chọn done lúc đó sẽ xuất hiện hộp thoại: Chọn mold_vol_2 phần trên xuất hiện màu xanh là phần chúng ta sẽ tách tiếp. .

Chọn close để đóng lại. Hiện lên bảng thông báo ta chọn mp as trên hình Chọn ok. Ta được 2 phần như hình: .

Còn một lệnh nữa cùng dùng tách khuôn nón bảo hiểm là coppy và extend mình rãnh sẽ post lên cho các bạn tham khảo. sau khi extract ta được khuôn như hình. .Công việc tiếp theo là của các bạn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful