HƯỚNG DẪN CÁCH XÁC LẬP NHIỀU THÔNG SỐ CÙNG LÚC TRONG SIMULINK

Trong mô hình Simulink, chẳng hạn mô phỏng mạch điện, có những phần tử mình không muốn cho giá trị ngay mà mình muốn tùy hứng cho thế nào thì cho, chẳng hạn mình không muốn cho ngay R, L, C bằng bao nhiêu mà chỉ muốn khi nào cần mô phỏng thì cho R, L, C tùy ý. Lúc đó mình cứ để giá trị của phần tử là một biến nào đó, a, b, c chẳng hạn rồi khi cần đặt giá trị thì vào Command Window mà gõ a, b, c bằng bao nhiêu.Tuy nhiên lúc này mình sẽ cảm thấy mệt nhọc vì phải chuyển qua cửa sổ khác, phải nhớ có những biến nào, phải gõ từng cái một, ôi chao đủ thứ lôi thôi. Có người nghĩ đến kết hợp GUI với Simulink, nhưng không ổn vì vẫn phải chuyển cửa sổ rồi mới mở GUI lên được, đã vậy Workspace của GUI tách biệt với Workspace của Simulink, làm sao truyền biến qua cho nhau được? Nào, tới đây đã có ai thấy nản chí chưa? Tóm lại kết hợp GUI với Simulink là biện pháp không khả thi. Nhưng… Thế mà lại có cách đấy… Cũng có dialog box, cũng có ô nhập liệu, nhưng không phải GUI… Cứu cánh cho chúng ta là 1 khối trong Simulink có tên là Subsystem cùng cái mà Simulink gọi là Mask. Dùng những cái đó, ta có thể đặt vào trong mô hình Simulink một phần tử mà chỉ cần double-click vào đó là một hộp thoại hiện lên cho mình nhập giá trị vào. Bây giờ lấy ví dụ thế này: Mô hình của mình gồm một nguồn phát sóng sin và 1 scope vẽ dạng sóng. Tuy nhiên cái nguồn sin này có ω và φ tùy ý mình nhập vào. Vậy là ta không thể dùng cái Sources/SineWave rồi, đúng không? Cách làm với Subsystem như sau: Vào trong Library lôi cổ Subsystem ra.

Rồi, double-click vào Subsystem, sẽ có một mô hình Simulink con mở ra

Vì thông số nhập vào là ω với φ nên trong Subsystem phải có cái này. Thay thế tất cả những cái có sẵn trong Subsystem bằng những cái này:

Mô hình Simulink của ta giờ thế này:

Right-click lên Subsystem, chọn Mask Subsystem:

Chuyển qua tab Parameters:

Bấm Add, rồi thêm như sau:

Câu hỏi yêu cầu nhập số

Biến sẽ được gán giá trị mà ta nhập vào

>OK Xem nè, từ bây giờ chỉ cần double-click lên Subsystem là hộp thoại hiện ra như sau:

Tới đây là đủ rồi. Ai tò mò thì đọc tiếp coi chú Q xử cái đề này ra mần răng ? Bây giờ ta phân tích: tín hiệu ngồn sin của ta có: sin(ωt + φ). • ωt  Cho tín hiệu ω (lấy ra từ Subsystem) và tín hiệu t đi vào một bộ nhân Dot Product; t là thời gian nên ta dùng Clock để lấy ra t.

• •

ωt + φ. Tín hiệu ωt thu được ở trên cho đi qua bộ cộng cùng tín hiệu φ lấy ra từ Subsystem. sin(ωt + φ): tín hiệu (ωt + φ) thu được ở trên cho qua một khối biểu diễn hàm sin rồi cho vào scope

Mô hình của ta giờ ra thế này đây:

Cái khối MATLAB function lấy trong User-Defined Functions của Library nha.

Thế là xong rồi đấy nhé. Nguyễn Hồng Quân

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful