Quản trị chiến lược

BÀI TẬP CÁ NHÂN MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Họ và tên: Lê Thị Thúy. MSV: 09031285 Lớp: K54b Khoa: Khoa học quản lý. Chủ đề: Theo ý kiến của em nhà quản trị chiến lược trong tổ chức cần phải có những tiêu chuẩn phẩm chất và kỹ năng cần thiết nào? BÀI LÀM Bố cục bài làm I. Một số khái niệm cơ bản. 1. 2. 3. II. 1. 2. Khái niệm chiến lược. Khái niệm quản trị chiến lược. Khái niệm nhà quản trị chiến lược. Những phẩm chất tiêu chuẩn và kỹ năng cần thiết của nhà quản trị chiến lược. Những tiêu chuẩn cần thiết của nhà quản trị chiến lược. Những kỹ năng cần thiết của nhà quản trị chiến lược. BÀI LÀM CHI TIẾT Phần mở đầu Không phải ai sinh ra cũng có năng lực quản trị, không phải cái gì cũng tự sinh, tự phát. Tuy nhiên, ai cũng có năng lực riêng của mình, năng lực đó được hình thành và phát triển quan thời gian và sự nỗ lực của con người. Năng lực của con người còn được hình thành trên cơ sở của niềm đam mê và nó sẽ trở thành cái nghiệp của con người, trở thành cái cần câu cơm trong cuộc sống nếu người đó có tâm huyết và nỗ lực. Nhà quản tri chiến lược cũng vậy, đây là công việc cần có sự nhiệt huyết, kién thức năng lực, kinh nghiệm và những tố chất đó đều được hình thành, tích lũy qua cả một quá trình không ngắn và nhất là để trơt thành một nhà quản trị chiến lược, một nhà quản trị giỏi không phải ai cũng có thể làm được

1

gắn chặt với quản trị tác nghiệp và tác nghiệp rủi ro. Chiến lược là những định hướng những cách thức. Quản trị chiến lược là tiến trình thực hiện các hoạt động quản trị đối với những vấn đề mang tính chiến lược. tiêu chuẩn và năng lực cần thiết. sự thành công nhất thời có thể không cần 2 1. tổng quát của một tổ chức trong những thời kỳ nhất định. Hay có thể nói cách khác rằng quản trị chiến lược là một bộ các quyết định quản trị và các hành động xác định hiệu suất dài hạn. để có chiến lược hiệu quả cần có chiến thuật tốt mà để có chiến thuật tốt cần có một nhà quản trị tài ba. giữa lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài… quản trị chiến lược là hệ thống nhỏ trong hệ thống lớn là hệ thống quản trị kinh doanh.Quản trị chiến lược mà một nhà quản trị chiến lược cần có những phẩm chất. Khái niệm quản trị chiến lược. trong điều kiện môi trường luôn có sự biến động. Một số khái niệm cơ bản. Có người từng nói rằng: chiến lược mà không có chiến thuật là con đường chông gai đi đến thắng lợi. những tư tưởng và các hành động nhằm mục đích đạt được các mục tiêu dài hạn hoặc quan trọng cơ bản. . Tuy nhiên. 2. Hơn nữa nhà quản trị chiến lược đó phải là người có sự tập hợp của những phẩm chất. tiêu chuẩn và những kỹ năng nhất định. I. Quản trị chiến lược quyết định thành công lâu dài của doanh nghiệp với phương diện là một tổ chức. Chính vì vậy. Nhìn chung “Quản trị chiến lược là hệ thống các quyết định và hành động nhằm đạt được thành công lâu dài của tổ chức”. để có thành công của một tổ chức không thể không có một nhà quản trị chiến lược. Khái niệm chiến lược. chiến thuật mà không có chiến lược chỉ là những níu kéo trước khi thất bại. Để hiểu rõ hơn ta cần trả lừoi cho câu hỏi rằng: vì sao phải quản trị chiến lược? Các quyết định và hành động gắn kết với nhau thành hệ thống hướng tới mục tiêu thành công lâu dài và bền vững vì vậy quản trị chiến lược sẽ đặt các nhà quản trị trước sự lựa chọn giữa thành tích ngắn hạn với thành công lâu dài.

kinh nghiệm. • Quản trị chiến lược giúp Các quyết định chiến lược tập thể chắc chắn được đưa ra từ các phương án tối ưu hiện có. Khái niệm nhà quản trị chiến lược. • Quản trị chiến lược Làm sáng tỏ những dữ liệu quan trọng nhất nguyên nhân. công ty. rắc rối có thể xảy ra trong quá trình thực hiện chiến lược. Nhà quản trị chiến lược là những người có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động quản trị. không phải ai cũng làm được với tư cách là nhà quản trị chiến lược mà để trở thành nhà quản trị chiến lược theo đúng ý nghĩa của nó người đó cần có những phẩm chất năng lực. • Cho phép giảm bớt sự chồng chéotrong hoạt động của cá nhân và tập thể. bài học. Họ làm nhiệm vụ gì. kỹ năng nhất định. Và ta có thể trả lời cho câu hỏi: vì sao phải quản trị chiến lược? như sau: • Quản trị chiến lược nâng cao khẳ năng của doanh nghiệp trong việc phòng tránh các vấn đề rắc rối. VP và là các giám đốc điều hành donh nghiệp. các vấn đề mang tầm nhìn chiến lược. Với vai trò là người đứng đầu trong tổ chức có nhiệm vụ dẫn dắt tổ chức. Như vậy. 3. dài hạn thì không thể thiếu nó.Quản trị chiến lược đến quản trị chiến lược nhưng thành công bền vững. • Quản trị chiến lược góp phần nâng cao khẳ năng ủa doanh nghiệp trong việc phòng tránh những bất trắc. • Quản trị chiến lược góp phần Phát triển niềm tinvà ý chí cho các thành viên của tổ chức. 3 . • Quản trị chiến lược cung là phương pháp cải thiện hiệu quả kinh doanh. làm ở vị trí nào? Nhà quản trị là các CEO. • Quản trị chiến lược cũng góp phần giảm đi sự phản đối với các thay đổi. Nhà quản trị gồm những ai.

Quản trị chiến lược cũng vậy. biết cách hoạch định tốt mọi công việc và là người cung cấp nhũng lời khuyên hữu ích nhất cho cộng sự hay thuộc cấp của mình. trí tuệ của mình và sử dụng nó một cách triệt để. phẩm chất. phẩm chất.% thông minh của con người. kỹ năng chuyên về quản trị. năng lực cần thiết của họ. khai thác tối đa năng lực tư duy. Những tiêu chuẩn phẩm chất năng lực cần thiết của một nhà quản trị chiến lược. Nhà quản trị cần phải biết sử dụng.Quản trị chiến lược họ cần có những tiêu chuẩn gì để giữ nhũng vị trí như vậy? chúng ta hãy cùng tìm hiểu vầ các tiêu chuẩn. chúng ta không thể làm tốt một việc nào đó mà không co hiểu biết bản chất của nó cũng như không thể giải bài toán mà không biết bản chất bài toán đó hỏi gì? Sử dụng phương pháp nào để giải?. tiêu chuẩn năng lực cần phải có của một nhà quản trị chiến lược. ví dụ như chúng ta không thể làm một bác sỹ mà không có hiểu biết về chuyên môn nhất định của nghành y. 1. Theo những đặc thù của nhà quản trị chiến lược như trên nhà quản trị chiến lược cần phải có những tiêu chuẩn.. kỹ năng chuyên môn về quả trị chiến lược.1 Nhận thức năng lực tư duy và năng lực chuyên môn..2 Tầm nhìn xa. Năng lực chuyên môn chính là những kiến thức. năng lực cần thiết như sau: 1. điển hình như: năng lực ra quyết định. năng lực lập kế hoạch. Nói đến năng lực tư duy có nghĩa là nói rằng: con người đừng bao giờ đánh giá thấp tầm quan tọng của chất xám. Hơn thế nữa là một trong những nhiệm vụ chủ chốt của nhà quản trị là định hướng cho toàn tổ chức của mình. trông rộng. II. Nhà quản trị chiến lược cần có tầm nhìn xa trông rộng. Bởi vì. Một nhà quản 4 . Năng lực chuyên môn là thứ không thể thiếu của nhà quả tị cũng như nhưng người làm nhưng chuyên ngành khác. Năng lực tư duy chính là % chất xám . một nhà quản trị không thể không thiếu đi kiến thức. năng lực dùng người… 1. Những phẩm chất.

Một nhà quản trị cần có lập trương vững vàng trong các quyết định của mình. sự thành thạo trong khả năng giao tiếp bằng lời nói luôn là phẩm chất cần có của một nhà quản trị giỏi. rõ ràng và có sức thuyết phục cao. Người quản trị luôn có những giải pháp để giải quyết mọi khó khăn trong những tình huống nan giải nhất bởi vì. Nhà quản trị cần pphải có kỹ năng truyền cảm hứng cho người khác và bạn sẽ nhận được những điều bạn mong đợi khi bạn quan tâm nhiều đến. Để từ đó tạo 5 . luôn làm gương cho cấp dưới cảu mình. điều này không bao gồm những tư tưởng bảo thủ.3 Kiên định . anh ta đã nhìn rõ bản chất của sự việc ngay cả trước khi khi bạn chỉ mới bắt đầu nghĩ về nó. Tính kiên định của nhà quản trị hay cũng chính là lập trường của con người.lập trường vững chắc. nghe theo và làm theo quyết sách của mình. hơn nữa. những thông điệp được truyền đi phải luôn sinh động. Thông thường nó đòi hỏi nhà quản trịpahỉ nêu gương tốt. họ thường không nhận ra rằng tài năng đó chỉ đóng vai trò bổ trợ cho những kinh nghiệm mà anh ta có thể tiếp thu từ thực tiễn công việc: khả năng lên kế hoạch và thiết lập mục tiêu cần đạt được. Một nhà quản trị có sức mạnh là người thể hện được sự quan tâm và tận tụy đối với tôn chỉ mục đích mà mình đưa ra.Trong khi mọi người đều bị thuyết phục bởi tài năng của người lãnh đạo. Ngoài ra nhà quản trị không đơn thuần chỉ có tầm nhìn mà cần có tố chất của một nhà lãnh đạo đó là biết cách truyền đạt những ý tưởng của mình cho người khác hiểu và thuyết phục được họ tin tưởng. 1. Do đó. anh ta phải biết nghiêng về lẽ phải trong việc phân xử các xung đột trong nội bộ của mình. Tuy nhiên. 1. ngoan cố không biết sữa chữa những sai lầm.Quản trị chiến lược trị tốt có tầm nhì xa trông rộng có thể chỉ ra được con đường mà tổ chức mình sẽ đi sao cho tiếp thêm sinh lực cho mọi người.4 Sự tận tâm ( commitment). Một nhà qunả trị chiến lược cần biết giữ vững lập trường quan điểm của mình nếu không sẽ rất dễ để những đối thử cạnh tranh hay những kẻ ganh đua đố kị lợi dụng.

khích lệ nhiệt huyết làm việc của cấp dưới. 6 . Và để làm được điều đó người giữ chức vụ quản tị cần phải có kỹ năng nhìn người. người lãnh đạo cần duy trì sự kiểm soát đối với những quyết định chủ chốt mang tính quyết định. 1. Điều đo scó nghĩa nhà quản trị giỏi là người biết khai thác trò chơi quyền lực một cách điêu luyện họ thường thích xây dựng sự đồng tình cho ý tưởng của họ hơn là dùng quyền lực để ràng buộc cấp dưới chấp nhận. Có thể nói những nhà qunả trị suất xắc là những người có thiên hướng sắc sảo về chính trị. mà một nhà quản trị giỏi là người có kỹ năng trao quyền cho cấp dưới. có nghĩa là nhà quản trị vừa biết dùng người vừa biết cách giữ chất xám.Quản trị chiến lược nên lòng tôn trọng của mọi người đối với chính mình và người quản trị đó sẽ có công cụ quản lý lợi hại đó chính là uy tín. giao quyền còn là để giảm tải công việc hco nhà quản trị để nhà quản trị có nhiều thời gian giải quyết những vấn đề cốt yêu của tổ chức. phải biết phát hiện nhân tài – người có khả năng bổ sung nhưng khiếm khuyết của mình. những người giám đặt những mục tiêu vô cùng thách thức và tìm cách để thực hiện nó.5 Sẵn sàng ủy thác và trao quyền. Nhà quản trị giỏi không phải là người tự mình làm hết những công việc của tổ chức.mang đến sự sống cho tổ chức. Bên cạnh đó cũng cần phải có những chính sách đãi ngộ đặc biệt cho nhũng người giỏi. Tuy nhiên. 1. thay vì biết khen ngợi mà hãy biết phân quyền phân bổ công việc hợp lý. Họ cần phải nhận thấy rằng giao quyền cho cấp dưới không đơn thuần chỉ là việc chia sẽ quyên lực.đồng thời nó còn tạo sự cần bằng giữa quyền lực và trách nhiệm.6 Năng lực khôn khéo chính trị. Họ cần phải hiểu ra một điều rằng họ không chia sẽ quyền lực thì chẳng mất chốc sẽ ngập cổ họ với bao nhiêu trách nhiệm bao nhiêu những công việc khác nhau. bởi vậy mặc dù sẵn sàng trao quyền trong một số lĩnh vực cho cấp dưới nhưng không được trao những quyền quyết địnhvề những vấn đề quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến thành bại của công ty dưới sự lãnh đạo của họ. phân công công việc mà đó còn là công cụ thúc đẩy. Thực chất giao quyền là quá trình tạo ra kết quả thục tế .

sức khỏe luôn là tài sản quý giá nhất của con người. một nhà quản tị thành công thường cam kết theo tôn chỉ và mục đích chiến lược chung chứ không phát biểu chính xác làm như thế nào để đạt được điều ấy. 1. đúng vậy. Do vậy.7 Sức khỏe. sức khỏe không tốt thì tinh thần cũng không tốt không thoải mái mà tinh thần như vậy thì không có tâm trí.1 Kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng lập kế hoạch. Một số kỹ năng cần thiết của một nhà quản trị chiến lược. Nếu một người lãnh đạo mà suốt ngày ốm đau. chính vì thế để trở thành một nhà quản trị cần có một sức khỏe ổn định.Quản trị chiến lược và một nhà quản trị tốt không bao giừo họ tự trói mình vào những cam kết công khai về các kế hoạch chiến lược chi tiết hoặc những mục tiêu nghiêm ngặt bởi vì môi trường luôn luôn biến động và cần luôn có sự điều chỉnh để thích nghi. có sức khỏe là có tất cả. và một nhà quản trị . là kiến htức gối đầu theo họ suốt hành trình sự nghiệp của họ. kỹ năng cần thiết của một nhà quản lý. Thuật ngữ “lãnh đạo” đang được sử dụng ngày càng nhiều hơn khi nhắc đến vai trò của người quản lý vì chức năng của lãnh đạo là xử lý thay đổi. Chúng ta thường tự nói rằng: sức khỏe là tài sản quý giá nhất của con người. bệnh tật thì lấy sức khỏe đâu mà cáng đáng những công việc của tổ chức. Đây là một kỹ năng không thể thiếu của một nhà quản lý. 2. Những kỹ năng đó sẽ là hành trang. Người quản lý 7 . Đồng thời nhà quản trị tốt cần là người biết cách thúc đẩy chương trình hoạt động theo từng bước chứ không đòi hỏi sự thành công một lúc bởi vì họ nhận biết được sự vô nghĩa của việc gắng sức đẩy trọn gói chiến lược và khó tránh khỏi những ý kiến không đồng tình và múc độ chống đối sẽ càng lớn khi họ chấp nhận nhiều cái một lúc. hứng thú làm việc. có sức khỏe có khẳ năng làm những việc mình muốn. Những kỹ năng cần có là: 2.trụ cột của tổ chức càng không thể thiếu đi tố chất này. Lãnh đạo giỏi được thử thách qua sự thành công trong việc thay đổi hệ thống và con người. Một nhà quản trị chiến lược cũng là một nhà lãnh đạo cấp cao chính vì thế là một nhà quản trị cũng cần phải tập hợp đầy đủ những năng lực.

Bạn phải thúc đẩy quá trình quyết định và làm cho quá trình đó hoạt động. Đó là một bài toán khó. Và để giao quyền có hiệu quả nhà quản trị cũng cần có con mắt nhìn người tinh thông để phát hiện được năng lực của nhân viên của mình và với năng lực của họ mình có thể giao quyền. 2. Đây là một kỹ năng không thể thiếu của nhà quản trị chiến lược.Quản trị chiến lược cần phải lãnh đạo giỏi để thay đổi sản phẩm. Góp phần tạo nên hiệu quả của chiến lược mà mình đưa ra. hệ thống và con người một cách năng động. Giao quyền cũng cần có kỹ năng chứ không phải ai cũng có thể giao. bạn cần phải hiểu nhân viên của mình. Có khả năng quản lý và lập kế hoạch. Và tránh được tối đa những rui ro có thể xảy ra. lúc nào. dự đoán dự báo những sự việc có thể xảy ra trong tương lai của tổ chức để từ đó có thể đưa ra những tầm nhìn chiến lược an toàn.2 Kỹ năng giao quyền. Chính vì vậy giao quyền cũng cần có kỹ năng là giao nhung thế nào. quyền lực sẽ tự đến với bạn. Họ xây dựng tầm nhìn chiến lược cho công ty. Nhà lãnh đạo giỏi phải là người thúc đẩy quá trình quyết định một vấn đề và trao cho nhân viên của họ quyết định vấn đề đó. ỏe đau cũng có thể giao quyền. phát triển và thay đổi được tầm nhìn chiến lược khi cần thiết. đồng thời cũng phải quản lý và lập kế hoạch cho các mục tiêu mà công ty cần đạt tới. biết lắng nghe và chia sẻ với 8 . Muốn trở thành nhà lãnh đạo giỏi. giao quyền là việc chia sẽ quyền lực công việc của mình cho người khác để cùng thực hiện một mục tiêu chung. giao cho ai để đạt được hiệu quả công việc như mình mong muốn.3 Kỹ năng truyền cảm hứng Biết cách truyền cảm hứng cho người khác và bạn sẽ nhận được những điều mà bạn mong đợi khi bạn quan tâm nhiều đến họ. thì nhà lãnh đạo mới có thể duy trì. 2. nhưng bạn cũng phải biết khai thác quyền lực của những người khác. giao công việc ở mức độ nào để đạt được hiệu quả. có thể lập nên một bản kế hoạch tối ưu. đồng thời để có tầm nhìn chiến lược nhà quản trị cần có khả năng về dự đoán dự báo. Nếu bạn là một nhà lãnh đạo giỏi.

sắp xếp việc sử dụng thời gian trong 9 . Quá trình giải quyết vần đề có thể được tiến hành qua các bước sau: nhận diện vấn đề. tìm nguyên cớ của vấn đề. động viên. vì điều đó sẽ bộc lộ được khả năng nhiều mặt của bạn và có ảnh hưởng không nhỏ tới sự thành công của công ty. giúp họ làm việc với niềm vui. Bạn phải học cách ăn nói lưu loát và biết lắng nghe. 2.5 quản trị chiến lược: - Kỹ năng mềm của nhà quản lý nói chung trong đó có nhà Làm việc với niềm đam mê: Niềm đam mê là động lực để các doanh nhân đưa doanh nghiệp của mình phát triển nhanh và lớn mạnh. 2. phải đặt mình vào hoàn cảnh cụ thể để từ đó có hướng giải quyết hợp tình hợp lý. tìm giải pháp và lựa chọn giải pháp tối ưu. theo mình. hay muốn có các bản hợp đồng. -Thái độ tích cực: Luôn khách quan và vui vẻ.4 Kỹ năng giao tiếp Nhà lãnh đạo phải có một kỹ năng giao tiếp tốt bằng cả văn nói và văn viết. Kỹ năng giải quyết vấn đề. Muốn thúc đẩy tinh thần làm việc của nhân viên. hay bạn phải rèn luyện khả năng truyền đạt tốt mệnh lệnh cho mọi người. phân loại vấn đề. nhà lãnh đạo phải biết cách khuyến khích. thay vì chỉ để đối phó hay tồn tại. nhà lãnh đạo cũng phải biết cách thương thuyết.Quản trị chiến lược cấp dưới chứ không phải chỉ biết ra lệnh và quát tháo. Muốn thuyết phục được nhân viên tin mình. nhà lãnh đạo phải biết cách truyền đạt thông tin. Với một thái độ và tác phong làm việc tích cực như thế sẽ giúp bạn luôn có một vị trí vững vàng trong bất cứ môi trường làm việc nào. Luôn có trách nhiệm trong công việc. Một nhà quản lý nói chung hay một nhà qunả trị chiến lược giỏi cần tiến hành quá trình này một cách khoé léo và hiệu quả. -Giao tiếp hiệu quả: Khả năng giao tiếp hiệu quả là yếu tố cần thiết dẫn đến thành công trong kinh doanh. Khi có vấn đề rắc rối. -Quản lý thời gian hiệu quả: Lập kế hoạch và xác định trước những việc cần làm cho nhiều dự án khác nhau cùng một lúc.

Tìm hiểu kỹ về lý do phê bình và bài học kinh nghiệm quý giá từ đó. Hãy thể hiện bạn sãn sàng đảm trách. Ngoài nhưng yếu tố kỹ năng như tôi đã trình bày trên thì nhà quản trị 10 . Một nhà quản trị chiến lược cần phải có sự tập hợp của nhiề tố chất nhiều kinh nghiệm khác nhau. thách thức hơn. có thể nói ở nhà quản trị chiến lược luôn tồn tại như cuốn bách khoa toàn thư về kỹ năng. những điều tôi nêu ra ở trên chỉ là một vài yếu tố điển hình của một nhà quản trị mà thôi. -Chấp nhận và học hỏi từ những lời phê bình: Luôn giữ thái độ đúng mực. sự phối hợp hài hòa. bạn đều phải chịu áp lực trong công việc. áp lực mà bạn phải chịu sẽ còn tăng hơn rất nhiều. yêu nghề. Nếu bạn không luyện kỹ năng kể trên. -Có tinh thần đồng đôị: Tinh thần đồng đội là một trong những bí quyết quan trọng của sự thành công doanh nghiệp. can đảm hơn để hỏi những câu hỏi cần thiết và nêu lên những ý tưởng của mình.Quản trị chiến lược công việc một cách không ngoan là một trong những kỹ năng mềm quan trọng nhất. đoàn kết với đồng nghiệp trong tổ chức doanh nghiệp. Tinh thần đồng đội được biểu hiện bởi ý thức hợp tác. thoải mái. -Linh hoạt và thích nghi: Linh hoạt trong công việc có nghĩa là bạn có khả năng thay đổi theo yêu cầu của công việc. -Tự tin: Người quản lý phải tự tin với chính khả năng của mình và cùng giúp người khác cảm thấy tự tin hơn. thủ thuật. hãy giải quyết một khối lượng công việc lớn hơn so với kế hoạch ban đầu. còn để trở thành nhà quản trị chiến lược tốt chỉ vậy thôi còn chưa đủ. -Làm việc dưới áp lực cao: Ở bất cứ vị trí quảm lý nào. giúp vượt lên trên các đối thủ cạnh tranh. thích nghi một công việc mới. KẾT LUẬN Nhìn chung. khách quan khi tiếp nhận lời phê bình. -Khả năng giải quyết vấn đề: Khả năng phát hiện. năng lực dành cho người lãnh đạo. giả quyết vấn đề và chất lượng ra quyết định thể hiện trình độ năng lực của một người quản lý.

Muốn thành công không gì là khó vấn đề là ở chỗ bạn có đủ kiên nhẫn và lòng quyết tâm mà thôi. Vì năng lực cũng như cái tài quản trị của mình là một công việc có tính then chốt. họ cần có kế hoạch. Thông qua quá trình học hỏi để mình có thể rút ra bài học kinh nghiệm từ nhưng chiến lược hiệu quả thấp và tích lũy kế thừa những gì mà nhũng chiến lược trước thành công… Đồng thời một nhân tố không thể thiếu của những nhà quản trj thành đạt đó chính là biết chấp nhận thất. Người lãnh đạo tài năng là người không trốn tránh trước thực tế giảm sút. từ những nhà tiền bối đi trước mình. Vì không có gì là hoàn hảo cả. nó được hình thành và phát triển qua cả quá trình đòi hỏi sự tích lũy rút kinh nghiệm từ nhưng việc trước. Muốn trở thành nhà quản trị chiến lược tài ba chúng ta cần luôn luôn học hỏi tích lỹ nhũng kiến thức cần thiết ve quản trị.Khi đó.Quản trị chiến lược chiến lược còn cần phải biết học hỏi tìm tòi. biết lường trước những kịch bản xấu nhất có thể xảy ra với doanh nghiệp. 11 . bại Sẵn sàng chấp nhận rủi ro. xem sự học hỏi là không bao giờ đủ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful