DANH BẠ ĐIỆN THOẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN
CÁC SỐ MÁY ĐIỆN THOẠI KHẨN CẤP VÀ ĐẶC BIỆT
Đăng kí đàm thoại đường dài trong nước
Nhắn tin tiếng Anh
Nhắn tin giải đáp (*)
Nhắn tin tiếng Việt (*)
Giải đáp thông tin xã hội (*)
Đăng kí đàm thoại quốc tế
Gọi cảnh sát
Gọi cứu hoả
Gọi cấp cứu y tế
Giải đáp số máy điện thoại nội hạt
Hỏi giờ
Tự thử chuông
Báo sửa chữa máy điện thoại
Nhắn tin di động
Dịch vụ HCD (Home Country Dereet

101
105
106
107
108
110
113
114
115
116
117
118
119
141
120

Trong đó các dịch vụ có kí hiệu (*) có thể gọi đến các Tỉnh khác theo cách
gọi đường dài:
0

Mã vùng ĐT

1

Số máy cần gọi

tt@tnu.vn 21 Đặng Thuỳ Dương 3873021 0972340888 duongdt@tnu.edu.vn 9 Phó T phòng Hoàng Ngọc Tuất 3858609 0974286206 tuathn@tnu.vn 10 Hoàng Cao Nguyên 0973518353 nguyenhc@tnu.edu.vn 27 Đào Thị Tâm 01662462727 tam_dt@tnu.edu.nd@tnu.edu.vn 25 Trần Thị Hồng Phương 3847930 0912700863 phuongtth@tnu.edu.vn Phó T phòng Nguyễn Khắc Thu 3820173 0912314093 thunk@tnu.edu.Phục vụ 3546664 22 Nguyễn Văn Nậm 23 Lưu Thành Công 24 Nguyễn Thị Nguyệt 3848585 0973247946 nguyetnt@tnu.vn VĂN PHÒNG ĐU-CĐ-ĐTN 3546663 Nông Quốc Chinh 5 Triệu Thị Thảo 3654444 0912143701 thao.edu.vn Đinh Trung Thực 3856767 0912170128 thucdt@tnu.dhkh@tnu.vn 15 Đào Đức Huy 0942208666 huydd@tnu.edu.vn 13 Lương Đại Lâm 0913066069 lamld@tnu.edu.vn 3 P.edu.vn 4 P.edu.tt@tnu.edu.edu.vn 3746520 0983746520 namnv@tnu.vn 0973247946 congl@tnu.edu.vn 3746274 Lưu Thái Bình Bảo vệ .edu.edu.lt@tnu.edu.nt@tnu.vn 11 Vũ Thị Vân 3855475 0906069939 vanvt@tnu.vn 20 Trần Thị Nguyên 3857835 0914582780 nguyentt@tnu.vn 16 La Thị Mỹ Quỳnh 3507268 0986777326 quynhltm@tnu.edu.vn 17 Kế Toán trưởng 3648111 0912456714 binh.vn 26 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 0977300499 thanhthuy@tnu.vn 18 Nguyễn Thu Hằng 3851323 0912108538 hang.vn 12 Phùng Thị Hải Vân 3751298 0915311036 vanpth@tnu.H trưởng Nguyễn Đức Lạng 3848989 3851334 0982596809 lang.edu.edu.vn PHÒNG TỔNG HỢP 7 Trưởng phòng 8 3746982 phongth.edu.vn 2 P.edu.edu.vn 3646145 2 .edu.vn 14 Phạm Hùng 0977893890 hungp@tnu.edu.H trưởng Nguyễn Khắc Hùng 3746984 3646886 0913286173 hungnk@tnu.edu.DANH BẠ ĐIỆN THOẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC STT Điện thoại Họ và tên Email BAN GIÁM HIỆU Cơ quan Nhà riêng Di động 1 Hiệu trưởng 3746966 3854459 0913072707 chinhnq@tnu.edu.H trưởng Lê Thị Thanh Nhàn 3648618 3856215 0915643746 nhanltt@tnu.edu.vn 6 Nguyễn Thanh Tâm 3758864 0978557338 thanhtam@tnu.vn 19 Trần Thị Tám 3653973 0912552455 tam.

edu.edu.edu.vn Lê Thị Hoài Thu 3857205 0983269313 thulth@tnu.edu.vn PHÒNG TT-KT & ĐBCL 39 Trưởng phòng 40 Phó T phòng 41 42 3648181 ttkt.edu.vn 29 Phó phòng Nguyễn Thế Vinh 3856311 0912185296 vinh-nt@tnu.edu.vn 28 Trưởng phòng Phí Hùng Cường 3753788 0915210558 cuongph@tnu.vn 33 Lê Bá Huỳnh Công 3852467 0983867173 conglbh@tnu.edu.vn 38 Phạm Tùng Dương 0974230786 ptduong@tnu.nt@tnu.vn 36 Nguyễn Thị Thu Trang 0914609619 Trang_ntt@tnu.vn 35 Vũ Quang Tùng 3854175 0989388589 tungvq@tnu.DANH BẠ ĐIỆN THOẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC PHÒNG ĐT-NCKH & QHQT 3746983 phongdt.vn 34 Đỗ Diệp Anh 3852700 0912365828 anhdd@tnu.dhkh@tnu.edu.vn 32 Hoàng Thị Nhung 3757196 0936156689 nhunght@tnu.dhkh@tnu.vn Nguyễn Tô Giang 3286697 0946600548 giang.edu.vn 30 Phó phòng Hoàng Lâm 0988012838 lamh@tnu.edu.vn Đỗ Như Tiến 3752979 0988733999 tiendn@tnu.edu.edu.vn 3 .edu.edu.vn 37 Vũ Bá Nam 01689944868 Nam @tnu.vn Nguyễn Trường Sơn 3852700 0904256566 son.edu.edu.edu.vn 31 Ngô Ngọc Linh 3851565 0983851565 linhnn@tnu.nt@tnu.

dhkh@tnu.edu.edu.vn 47 Nguyễn Thanh Huyền 3855577 0983750113 huyen.edu.vn 57 Nguyễn Xuân Thuyết 3650804 0915015332 thuyetnx@tnu.vn 3759765 4 .vn 58 Phạm Mai Lan 0918928228 mailan@tnu.edu.vn La Văn Phàn 3848585 0985034876 phanlv@tnu.edu.edu.nt@tnu.vn Lê Hải Bằng 3758205 0915036666 banglh@tnu.vn 50 Nguyễn Thị Hồng Thắm 3837123 0945616818 hongtham@tnu.vn 56 Hoàng Thị Nghĩa 3735148 0917843363 nghiaht@tnu.edu.edu.edu.edu.vn 53 Nguyễn Đình Huy 3820295 0983820295 huynd@tnu.vn 54 Nguyễn Hoàng 3753538 0988300806 hoangn@tnu.dhkh@tnu.vn 46 Đoàn Hải Linh 3759656 0915564288 linh.edu.hm@tnu.edu.vn PHÒNG CNTT – THƯ VIỆN 3848 978 phongcntt.vn 52 Trưởng phòng Nguyễn Đức Lạng 3851334 0982596809 lang.edu.edu.vn 59 Nguyễn Thị Hồng Thuyên 0914627013 thuyennth@tnu.DANH BẠ ĐIỆN THOẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC PHÒNG CT-HSSV 43 Trưởng phòng 44 Phó T phòng 45 3848480 phongcthssv.vn 51 Nguyễn Hữu Thái 0972388385 huuthai@tnu.edu.nd@tnu.edu.edu.edu.vn 49 Hoàng Minh Tuấn 3750110 0983234285 tuan.edu.vn Phí Đình Khương 3759063 0915459453 khuongpd@tnu.dh@tnu.vn 55 Lê Thị Hiền 3758322 0988906845 hienlt@tnu.vn 48 Phan Hoàng Tuấn 3852305 0944669989 tuanph@tnu.

vn 65 Nguyễn Thanh Thanh Huyền 0987582595 thanh.edu.vn 67 Nguyễn Thanh Hường 3854448 0915214060 thanhhuong@tnu.edu.vn 75 Hà Đại Tôn 0988834505 tonhd@tnu.edu.vn 79 Trịnh Thị Lình 0972994334 linh.edu.edu.edu.edu.DANH BẠ ĐIỆN THOẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KHOA TOÁN – TIN 3746988 khoatt.vn 64 Nguyễn Thu Hằng 3947497 0982890049 hang_nt@tnu.edu.edu.vn 71 Trần Xuân Quý 3846403 0912855359 quytx@tnu.vn 62 Thái Thị Kim Chung 0973836184 chungttk@tnu.vn 76 Nguyễn Thị Thu Trang 3846235 0988735717 trang-ntt@tnu.vn 78 Vũ Hải Hiệu 0988557173 hieuvh@tnu.vn 74 Mai Viết Thuận 091698154198 thuanmv@tnu.vn 60 Trưởng khoa Nguyễn T.edu.edu.edu.vn 68 Phạm Hồng Nam 0987594717 namph@tnu.huyen@tnu.vn 82 Bùi Đức Việt 0978556465 ducviet@tnu.edu.edu.tt@tnu.tt@tnu.edu.vn 83 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 0985340999 honghanh@tnu.vn 81 Trần Thị Yến 01697644269 yen.edu.edu.vn 69 Ngô Thị Ngoan 0904713037 ngoannt@tnu.vn 80 Nguyễn Song Hà 0949785053 hans@tnu.vn 70 Nguyễn Thị Ngọc Oanh 0912864589 oanhntn@tnu.vn 72 Nguyễn Thanh Sơn 3240727 0988500744 son_nt@tnu.edu.vn 66 Bùi Việt Hương 3750033 0989207637 huongbv@tnu.vn 73 Phạm Thị Minh Thu 3647399 0988356337 thuptm@tnu.edu.edu.vn 3750722 84 5 .vn 63 Ngô Văn Định 3211352 0988844804 dinhnv@tnu.edu.edu. Thu Thủy 3858087 0912211858 thu_thuy@tnu.edu.edu.vn 77 Trương Minh Tuyên 3947497 0982890409 tuyentm@tnu.dhkh@tnu.vn 61 Phó T khoa Nguyễn Thanh Mai 3851334 0912880777 mai_nt@tnu.edu.

vn 99 Trần Ngọc Hà 0986060908 ha.vn 107 Nguyễn Thị Bích Hạnh 3877116 0989206759 hanhntb@tnu.edu.edu.edu.edu.ttn@tnu.vn 106 Dương Kim Giao 3858570 0985987135 giaodk@tnu.edu.edu.edu.vn 98 Chu Thị Hồng Huyền 0972769636 huyencth@tnu.edu.edu.vn 3501444 02803501444 ngochb@tnu.vn 102 Kiều Quốc Lập 0985281380 lapkq@tnu.vn 94 Nguyễn Thị Nhâm Tuất 0984194079 tuatntn@tnu.edu.vn 100 Chu Thành Huy 3546748 0945374116 huyct@tnu.vn 97 Phạm Thế Huy 0914901624 huypt@tnu.vn Nguyễn Khắc Sơn 0988151995 son.edu.vn 95 Nguyễn Thị Tuyết 0972926508 tuyet.dhkh@tnu.edu.vn 108 Mai Thu Diễm 0949375969 thudiem@tnu.nt@tnu.edu.edu.vn 3286483 0912710068 maintp@tnu.edu.vn 96 Nguyễn Thị Hồng Viên 098074842 viennth@tnu.edu.vn 0987343119 gioinv@tnu.vn Ngô Văn Giới 3622052 3859006 6 .edu.edu.vn 103 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 3753620 0986052172 ntt_thuy@tnu.edu.vn 0914569251 huyen_nt@tnu.vn 3242089 0974808768 anhmtl@tnu.vn 105 Trần Hoàng Tâm 3758809 0912479376 tamth@tnu.vn 104 Phạm Thị Hồng Nhung 3745121 01229227768 nhungpth@tnu.nk@tnu.edu.vn 101 Đỗ Thị Vân Hương 3620620 0917758595 huongdtv@tnu.vn 3747717 0914400428 linhvt@tnu.edu.vn 3656627 0902421848 dongnt@tnu.edu.edu.edu.vn 93 Văn Hữu Tập 0975326936 tapvh@tnu.DANH BẠ ĐIỆN THOẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KHOA KHMT – TRÁI ĐẤT 85 Trưởng khoa Hoàng Bích Ngọc 86 Phó trưởng khoa 87 Mai Thị Lan Anh 88 Nguyễn Thị Đông 89 Nguyễn Thu Huyền 90 Vi Thuỳ Linh 91 Nguyễn Thị Phương Mai 92 3746981 khoamttd.edu.

vn 116 Nguyễn Thanh Huyền 3846765 0986898461 huyen-nt@tnu.vn 120 Phùng Thị Thảo 3752505 0983412811 thaopt@tnu.edu.edu.vn 123 Vũ Thị Hạnh 3727125 0984364766 hanh.edu.edu.vn 130 Lê Văn Cảnh 0984888796 canhlv@tnu.vn 129 Nguyễn Hồng Cúc 0988835700 cucnh@tnu.edu.edu.edu.edu.edu.nt@tnu.edu.vn 131 Tạ Thị Thảo 2240406 0988820020 thao_tt@tnu.vt@tnu.vn 118 Nguyễn Thị Hướng 0913962327 huong_nt@tnu.vn 135 Nguyễn Thị Thu Hương 0985610650 nguyenthuhuong@tnu.vn 109 Trưởng khoa Phạm Phương Thái 3820378 0913354944 thaiptp@tnu.vn 136 Nguyễn Thị Linh 0973898378 nguyenthilinh@tnu.dhkh@tnu.vn 122 Hà Xuân Hương 3743690 0912329328 linhntd@tnu.edu.edu.edu.edu.vn 125 Vũ Thanh Bằng 3864.edu.vn 138 Bế Hồng Cúc 0912360191 cucbh@tnu.468 0976431638 bangvt@tnu.vn Lê Thị Ngân 3654518 3722479 3655287 7 .edu.edu.edu.edu.edu.vn 134 Phạm Thị Vân Huyền 0977791986 huyenptv@tnu.vn 111 Nguyễn Thanh Ngân 3654148 0988115.vn 127 Lê Xuân Khai 0988611556 khailx@tnu.vn 114 Phùng Phương Nga 3655667 0915141514 ngapp@tnu.edu.edu.vn 126 Nguyễn Trà My 3723638 0983732638 my.edu.vn 117 Trần Thị Hồng 0973472145 hong-tt@tnu.DANH BẠ ĐIỆN THOẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KHOA VĂN – XÃ HỘI 3848977 khoavan.vn 119 Đàm Thị Tấm 3823807 0947186007 tamdt@tnu.018 nganntt@tnu.edu.vn 110 Phó trưởng khoa 3832270 0912022777 nganlt@tnu.ntt@tnu.vn 124 Nguyễn Thị Quyên 0984984207 quyen.edu.edu.edu.vn 237 Lê Thị Hồng Nhung 0982682609 nhunglth@tnu.vn 128 Hoàng Tuyết Mai 0986222413 maihtt@tnu.vn 132 Trần Thị Bích Ngọc 2276226 0978730834 ngocttb@tnu.vn 133 Nguyễn Thị Ngọc Mai 0984868129 maintn@tnu.edu.vn 121 Nguyễn Kim Phương 0985350919 phuongntk@tnu.vn 139 Hoàng Thị Phương Nga 0979667956 ngahtp@tnu.vn 113 Nguyễn Thu Trang 754997 0942818860 ntttrang@tnu.edu.edu.edu.edu.vn 115 Nguyễn Diệu Linh 3852327 0979147199 linhnd@tnu.vn 112 Bùi Linh Huệ 3756769 0989209362 huebl@tnu.

vn 142 Chu Thị Thu Trang 0985073746 trangctt@tnu.edu.vn 144 Nguyễn Thị Huệ 0936300616 huent@tnu.edu.edu.vn 3648158 0985338855 canx@tnu.vn 143 Nghiêm Thị Hồ Thu 0912591582 thu_nth@tnu.edu.vn 145 Nguyễn Trọng Luật 0988362027 luatnt@tnu.vn 0986360679 luyennt@tnu.edu.edu.edu.edu.vn 150 Phạm Văn Huy 0973786960 huy.edu.edu.edu.edu.edu.edu.vn 149 Trần Thị Phương Thảo 0975305115 phuongthao@tnu.edu.edu.edu.edu.vn 148 Dương Thuỳ Linh 0979919609 duongthuylinh@tnu.edu.vn Nguyễn Văn Đăng 3655667 0983009975 dangnv@tnu.vn Phạm Minh Tân 3648272 0989057446 tanpm@tnu.vn Mẫn Hoàng Việt 0983100318 vietmh@tnu.vn 0989869812 hoavx@tnu.vn 141 Bùi Trọng Tài 0982486995 taibt@tnu.edu.vn 0985158721 tinhcv@tnu.vn 0989348258 haonv@tnu.vn 162 Nguyễn Văn Khiển 0977005235 khiennv@tnu.dhkh@tnu.vn 161 Chu Thị Anh Xuân 0988441425 xuancta@tnu.pv@tnu.vn 147 Nguyễn Thị Diệu Linh 0983016779 dieulinh@tnu.vn 0912445592 thuylinh@tnu.edu.DANH BẠ ĐIỆN THOẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 140 Nguyễn Thị Suối Linh 0985056063 linhnts@tnu.vn BỘ MÔN VẬT LÝ 151 Trưởng BM 152 Phó trưởng BM 153 Nguyễn Xuân Ca 154 Nguyễn Văn Hảo 155 Nguyễn Thị Hiền 156 Vũ Xuân Hoà 157 Nguyễn Thuỳ Linh 158 Nguyễn Thị Luyến 159 Cà Văn Tịnh 160 3746987 bomonvl.vn 3648158 3753446 3846023 8 .edu.edu.vn 0983650263 hiennt@tnu.edu.vn 146 Trịnh Thị Thu Hoà 0912108747 thuhoa@tnu.

vn 167 Lô Thị Huế 0988775199 hue.edu.edu.vn 182 Nguyễn Như Lâm 0983929382 lamnn@tnu.edu.edu.edu.lt@tnu.vn bangdn@tnu.vn 179 Phạm Thế Chính 0956828108 chinhpt@tnu.edu.vn 185 Hà Lâm Nhung 3210807 0917333391 nhunghl@tnu.vn 3543269 0912911365 vinhnd@tnu.edu.edu.vn 165 Nguyễn Thị Dung 0982181056 dung_nt@tnu.dhkh@tnu.vn 168 Nguyễn Trung Kiên 0988493495 nguyentrungkien@tnu.edu.vn BỘ MÔN HOÁ HỌC 170 Trưởng BM 171 Phó trưởng BM 172 Dương Nghĩa Bang 173 Nguyễn Đình Vinh 174 Vương Trường Xuân 175 3746986 bomonhoa.vn 164 Trần Thị Thu Trang 01225362645 trang_ttt@tnu.vn 0915836448 quybm@tnu.vn Nguyễn Đăng Đức Bùi Minh Quý 3854459 0912477836 ducnd@tnu.edu.vn 0915589290 thaott@tnu.edu.vn 169 Phạm Trường Thọ 01683068239 truongtho@tnu.edu.edu.edu.vn 3843078 9 .edu.edu.vn 180 Nguyễn Thị Ngọc Linh 0984792522 linhntn@tnu.vn 176 Khiếu Thị Tâm 3733235 0979205492 tamkt@tnu.edu.vn 177 Phạm Thị Thu Hà 3864291 0972998955 ha-ptt@tnu.DANH BẠ ĐIỆN THOẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 163 Nguyễn Thị Khánh Vân 0977724945 vanntk@tnu.edu.vn 186 Nguyễn Thị Thu Thuý 3846283 0983828880 thuy-ntt@tnu.edu.edu.edu.vn 181 Phan Thanh Phương 0912090728 phuongpt@tnu.vn 183 Ma Chương Liêm 0986762846 liemmc@tnu.edu.vn 178 Tạ Hoàng Chính 3834041 0914967875 chinhth@tnu.edu.vn 184 Nguyễn Thị Hồng Hoa 3866833 0914833436 hoanth@tnu.vn Trương Thị Thảo 3857106 0915216469 xuanvt@tnu.vn 166 Lê Tiến Hà 0942190268 tienha@tnu.edu.edu.

edu.vn BỘ MÔN KHOA HỌC SỰ SỐNG 190 Trưởng BM 191 Phó trưởng BM 3746 985 Vi Thị Đoan Chính bomonkhss.edu.vn 209 Nguyễn Thị Thu Huyền 0984373161 nguyen.edu.vn 200 Vũ Thanh Sắc 3864468 0987864318 sacvt@tnu.vn 204 Hoàng Thị Thu Yến 2240316 0912896298 yenhtt@tnu.edu.vn 207 Nguyễn Anh Hùng 3648267 0988127737 hungna@tnu.edu.edu.edu.edu.vn 10 .vn 192 Phó BM Nguyễn Vũ Thanh Thanh 3846448 0912664126 thanhnvt@tnu.vn 197 Lê Thị Thanh Hương 3751179 0988478975 lethithanhhuong@tnu.vn 194 Trịnh Ngọc Hoàng 3842275 0986957839 hoangtn@tnu.edu.edu.vn 188 Trần Hoài Thu 01689275622 hoaithu@tnu.vn 206 Trương Phúc Hưng 3842127 0986678267 hungtp@tnu.nt@tnu.edu.edu.vn 198 Trịnh Đình Khá 2220663 0983034876 khatd@tnu.edu.edu.edu.vn 199 Vũ Thị Lan 3754130 0914504280 lanvt@tnu.dhkh@tnu.vn 202 Nguyễn Thị Huyền Trang 3746520 0986466212 trang.vn 208 Nguyễn Thị Hải Yến 3846589 0982982291 yen-nth@tnu.edu.edu.np@tnu.vn 3653155 0987123606 chinhvtd@tnu.edu.edu.edu.thithuhuyen@tnu.vn 196 Nguyễn Quang Huy 3757678 0982599082 huy_nq@tnu.vn 205 Nguyễn Thị Yến 2240335 0912804990 yen.vn Hầu Văn Ninh 3857704 0914363250 ninhhv@tnu.edu.vn 210 Vũ Thị Nhung 0914873579 vuthinhung@tnu.edu.vn 201 Nguyễn Phương Thảo 3753402 0915874262 thao_np@tnu.edu.nth@tnu.edu.vn 195 Nguyễn Phú Hùng 3754995 0914791904 hung.vn 203 Đỗ Minh Trường 3214099 0974286862 truongdm@tnu.vn 211 Đỗ Thị Tuyến 0974056143 dothituyen@tnu.DANH BẠ ĐIỆN THOẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 187 Phạm Thị Thắm 0936595095 thampt@tnu.edu.vn 189 Lại Thị Hải Yến 0975792838 laithihaiyen@tnu.edu.vn 193 Nguyễn Thị Kim Cúc 3644157 0984291810 cucntk@tnu.

vn 214 Nguyễn Văn Long 0985058631 nguyenvanlong@tnu.edu.edu.vn 218 Đoàn Thanh Thuỷ 3756503 0945838090 thuy_dt@tnu.ctv@tnu.vn 213 Hoàng Thị Thu 01686647416 hoangthithu@tnu.vn 217 Chu Thị Vân Anh 3746360 0983834376 anh.vn 225 Nguyễn Đại Đồng 0976045727 dongnd@tnu.vn 219 Hoàng Văn Tuấn 0989780993 tuanhv@tnu.vn Nguyễn Minh Tuấn 3860293 01234865145 tuan_nm@tnu.edu.edu.vn 220 Đoàn Thị Yến 0916050720 yendt@tnu.vn 221 Lương Thị Hạnh 0914892999 hanhlt@tnu.vn BỘ MÔN LỊCH SỬ 215 Trưởng BM 216 3848976 Nguyễn Duy Tiến bomonls.edu.edu.edu.vn 3858573 0982190353 tiennd@tnu.edu.vn 224 Dương Thị Huyền 0975702362 huyendt@tnu.edu.vn 223 Bùi Thị kim Thu 0976198586 thubtk@tnu.edu.vn 222 Đỗ Hằng Nga 0977599877 ngadh@tnu.edu.edu.edu.DANH BẠ ĐIỆN THOẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 212 Hứa Nguyệt Mai 0973113541 huanguyetmai@tnu.vn 3767549 3767870 11 .dhkh@tnu.edu.edu.

vn 0974059913 thanh.edu.edu.edu.vn 3822770 0988880830 thaodt@tnu.vn 0904309919 trinhmc@tnu.vn 226 Trưởng BM 3856215 227 Phó BM 228 Phan Thị Hoà 229 Nguyễn Thị Quế 230 Dương Thị Thảo 231 Nguyễn Thị Tuyết 232 Lại Thị Thanh 234 Vũ Thị Thanh Thuý 235 Mai Công Trình 236 Trương Thị Thảo Nguyên 237 Cao Thị Phương Nhung 238 Lê Thị Sự 239 Đỗ Thái Phong 3746 601 0985892018 phongdt@tnu.edu.vn 0978364771 hien-dt@tnu.vn 3620497 3851803 12 0912621599 01686017128 nghia.vn 3652818 0917123836 tuyet_nt@tnu.edu.tt@tnu.vtt@tnu.ttt@tnu.vn 0912171032 toannd@tnu.edu.edu.vn .vn 3832768 0986249269 hoa.vn 3824106 0917333789 nguyen.edu.vn 240 Lê Trung Kiên 3754 044 0989255704 kienlt@tnu.DANH BẠ ĐIỆN THOẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC BỘ MÔN KHOA HỌC CƠ BẢN 3648 433 Cao Duy Trinh bomonkhcb.vn 0963888288 quent@tnu.nm@tnu.edu.lt@tnu.edu.vn 3756919 0977749339 nhungctp@tnu.edu.edu.vn 0985377890 thuy.vn 0975222396 sult@tnu.edu.edu.edu.edu.pt@tnu.vn 241 Trịnh Thị Nghĩa 242 Nguyễn Đức Toàn 243 Đinh Thị Hiển Nguyễn Mạnh Hùng trinhcd@tnu.edu.edu.dhkh@tnu.vn 3837 123 0986987888 hung.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful