Đơn vị: Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Nam.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NỮ CÔNG
Kính gởi: Ban nữ công CĐGD tỉnh Quảng Nam Tống số đoàn viên công đoàn : 23. Nữ 11. Tổng số CB- GV- CNV: 23 Các hoạt động tổ chức sinh hoạt trong Học kì I: Năm học 08-09 - Nâng cao phẩm chất đạo đức năng lực đội ngũ: Chị em ở TTGDTX tỉnh QNam có tư cách đạo đức tốt, có ý thức rèn luyện tay nghề, tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn. Thực hiện tốt đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. - Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của chị em: Công đoàn và chính quyền luôn quan tâm đến đời sống của chị em, tạo điều kiện cho chị em yên tâm công tác - Công tác thi đua: Tất cả các chị em trong tổ nữ công hưởng ứng các phong trào thi đua CĐ cấp trên, các phong trào thi đua của đơn vị đề ra . - Xây dựng công đoàn vững mạnh: Chị em đoàn kết, thực hiện nhiệm vụ của công đoàn giao. Kết quả: - Không có chị em trong tổ vi phạm chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước.Thực hiện tốt công tác KHHGĐ - Tổ chức vui Tết Trung thu cho con CB-GV - Chị em trong tổ nữ công tham gia hội thi cắm hoa do công đoàn nghành tổ chức tại Thăng bình - Tổ chức tổng kết hoạt động của nữ công cơ quan trong buổi sinh hoạt kỷ niệm ngày TLHLHPN Việt Nam 20/10/08 Đề xuất: không Tam Kỳ, ngày 12 tháng 1 năm 2009. TỔ NỮ CÔNG CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

Nguyễn Thị Kính

Huỳnh Ngọc Thục

Xây dựng công đoàn vững mạnh: Chị em đoàn kết. trong đó cấp tỉnh 2/11. -Chăm lo đời sống.động viên các chị em nữ khi sinh nở . .Đơn vị: Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Nam.CNV của cơ quan cùng tham gia -Công tác thi đua: Các chị em trong tổ nữ công hưởng ứng các phong trào thi đua CĐ cấp trên.CNV: 23 Các hoạt động tổ chức sinh hoạt trong thời gian qua: .Không có chị em trong tổ vi phạm chính sách.Thực hiện tốt công tác KHHGĐ . Cấp cơ sở 9/12 Rút kinh nghiệm: Chị em cần quan tâm nhiều đến công tác thi đua . tạo điều kiện cho chị em yên tâm công tác. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NỮ CÔNG Kính gởi: Ban nữ công CĐGD tỉnh Quảng Nam Tống số đoàn viên công đoàn : 23. các phong trào thi đua của đơn vị đề ra . chính sách của Đảng.GV. Các chị em được BCH Công Đoàn giao nhiệm vụ thu Đoàn phí công đoàn trong từng quý đã hết sức cố gắng và có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ Kết quả: . có ý thức rèn luyện tay nghề. đường lối của Đảng. tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn. Chị em cũng tham gia đầy đủ các đợt học tập chuyên môn do Sở GD&ĐT tổ chức. Quốc tế Thiếu nhi Trong năm học qua BCH Công Đoàn đã tổ chức sinh hoạt kỉ niệm ngày Thành lập Hội LPNVN 20/10 . nhiều chị em tham gia là lực lượng cốt cán trong chuyên môn được Sở GD&ĐT cử đi bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn Chị em ở TTGDTX tỉnh QNam có tư cách đạo đức tốt. pháp luật của nhà nước. quan tâm giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ. Tổng số CB. . pháp luật của nhà nước. tổ chức tham quan dã ngoại khu du lịch Thiên Đường ở Núi Thành nhân kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 trong không khí vui vẽ và được tất cả CB-GV. Thực hiện tốt đường lối chủ trương. Các chị em trẻ cần cố gắng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn .10/11 chị em đã đạt danh hiệu PN 2 Giỏi. mạnh dạn đăng kí các danh hiệu thi đua .Chị em trong tổ nữ công đạt danh hiệu lao động tiên tiến : 10/11 (có 1 chị do đau ốm nghỉ nhiều ngày nên không đạt danh hiệu LĐTT) . Công đoàn kịp thời thăm hỏi . ốm đau . Nữ 11. Công đoàn thường xuyên quan tâm chăm sóc động viên con CB-GV-CNV có quà cho các cháu trong các ngày Tết Trung thu. tự học. thực hiện nhiệm vụ của công đoàn giao. .Nâng cao phẩm chất đạo đức năng lực đội ngũ: Tất cả chị em ở TTGDTX tỉnh Quảng Nam tham gia đầy đủ các buổi học tập chính trị do cấp trên tổ chức . bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của chị em: Công đoàn và chính quyền luôn quan tâm đến đời sống của chị em. viết bài thu hoạch nộp đúng thời hạn .

TỔ NỮ CÔNG CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Nguyễn Thị Kính Huỳnh Ngọc Thục . ngày 12 tháng 10 năm 2009.BCH Công đoàn cũng cần có cải tiến các buổi sinh hoạt kỉ niệm các ngày lễ lớn trong năm nhằm tạo bầu không khí tươi vui . phấn khởi cho các chị em nữ Tam Kỳ.

000 đ 550.000 đ Chi Gặp mặt CB-GV-CNV đầu năm : 500.000 đ Thăm hỏi cán bộ.880 đ Bằng chữ: Năm triệu không trăm chín lăm nghìn tám trăm tám mươi đồng Tam Kỳ.591.540.970 đ Tổng chi: 7.000 đ 1.389.028.000 đ 4.000 đ 8.000 đ Chi tiền phô tô đề thi học kì các lớp BTVH : 1.000 đ Hoạt động phong trào: 4.535.680.đoàn viên: 300.000 đ 1.970 đ TỒN QUỸ : 5.000.659.Công đoàn TTGDTX Tỉnh QNam BÁO CÁO THU CHI TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN Từ 1/1/09 đến 15/10/09 PHẦN THU: Thu tiền ủng hộ Sự Nghiệp Giáo Dục: Thu đoàn phí Công đoàn Q1 (09) : Chính quyền hổ trợ: Thu tiền giấy thi: Lớp 29K6QN : Lớp ĐHVH : Lớp VTLT : Tổng thu: Tồn quỹ năm trước: 1.000 đ 740.440. ngày 15/10/2009 KẾ TOÁN CÔNG ĐOÀN TM/ BCH CÔNG ĐOÀN Nguyễn Thị Kính Huỳnh Ngọc Thục .000 đ 3.095.850đ PHẦN CHI: Nộp tiền ủng hộ Sự Nghiệp Giáo Dục: 576.

Chăm lo đời sống. tạo điều kiện cho chị em yên tâm công tác .Nâng cao phẩm chất đạo đức năng lực đội ngũ: Chị em ở TTGDTX tỉnh QNam có tư cách đạo đức tốt.Xây dựng công đoàn vững mạnh: Chị em đoàn kết. đường lối của Đảng. . pháp luật của nhà nước. chính sách của Đảng.Tổ chức tặng quà cho con CB-GV-CNV nhân ngày Quốc tế thiếu nhi và Tết Trung thu . . cấp cơ sở . tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn. khen thưởng. Tổng số CB. Đề xuất: không Tam Kỳ.Đơn vị: Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Nam. Thực hiện tốt đường lối chủ trương. pháp luật của nhà nước.Tổng kết Phong trào Phụ Nữ 2 Giỏi Giai đoạn 2004-2009.Không có chị em trong tổ vi phạm chính sách. Nữ 11. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NỮ CÔNG Kính gởi: Ban nữ công CĐGD tỉnh Quảng Nam Tống số đoàn viên công đoàn : 23.GV. .Công tác thi đua: Tất cả các chị em trong tổ nữ công hưởng ứng các phong trào thi đua CĐ cấp trên. TỔ NỮ CÔNG CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN . Kết quả: . các phong trào thi đua của đơn vị đề ra . ngày 22 tháng 10 năm 2009. tự học.CNV: 23 Các hoạt động tổ chức sinh hoạt trong thời gian qua: (từ 8/3/09 đến nay) .Kết quả cuối năm học 2008-2009 có 10/11 chị em đạt lao động tiên tiến ( 1 chị do đau ốm nghỉ nhiều ngày nên không đạt danh hiệu LĐTT) . có ý thức rèn luyện tay nghề.Thực hiện tốt công tác KHHGĐ .Tổ chức tổng kết hoạt động của nữ công cơ quan trong buổi sinh hoạt kỷ niệm ngày TLHLHPN Việt Nam 20/10/09. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của chị em: Công đoàn và chính quyền luôn quan tâm đến đời sống của chị em. Bình chọn Phụ nữ 2 giỏi cấp tỉnh. thực hiện nhiệm vụ của công đoàn giao. .

Kết quả: .Nâng cao phẩm chất đạo đức năng lực đội ngũ: Chị em ở TTGDTX tỉnh QNam có tư cách đạo đức tốt. thực hiện nhiệm vụ của công đoàn giao. đau ốm. TỔ NỮ CÔNG CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Nguyễn Thị Kính Huỳnh Ngọc Thục . có ý thức rèn luyện tay nghề. pháp luật của nhà nước.Chăm lo đời sống.Thăm hỏi chị em khi sinh nở.Thực hiện tốt công tác KHHGĐ . các phong trào thi đua của đơn vị đề ra . bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của chị em: Công đoàn và chính quyền luôn quan tâm đến đời sống của chị em.GV. .Tổ chức cho chị em cơ quan đi tham quan phố cổ Hội An. Nữ 11. gia đình gặp khó khăn . tạo điều kiện cho chị em yên tâm công tác . tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn.Đơn vị: Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Nam. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NỮ CÔNG Kính gởi: Ban nữ công CĐGD tỉnh Quảng Nam Tống số đoàn viên công đoàn : 23. đường lối của Đảng. chính sách của Đảng. .Xây dựng công đoàn vững mạnh: Chị em đoàn kết. khu du lịch sinh thái Thuận Tình. Thực hiện tốt đường lối chủ trương.Không có chị em trong tổ vi phạm chính sách. Cửa Đại nhân ngày Quốc Tế Phụ nữ 8/3 Đề xuất: không Tam Kỳ. tự học. Tổng số CB.CNV: 23 Các hoạt động tổ chức sinh hoạt trong thời gian qua: (từ 20/10/09 đến nay) . ngày 10 tháng 3 năm 2010.Công tác thi đua: Tất cả các chị em trong tổ nữ công hưởng ứng các phong trào thi đua CĐ cấp trên. pháp luật của nhà nước.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful