GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7

Ngày soạn: 14/8/2011
Ngày dạy:15/8/2011
Tiêt: 1

PHẦN I
KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI
BÀI: 1 SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂU
(Thời sơ - trung kì trung đại)

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
-Trình bày sự ra đời xã hội phong kiến Châu Âu.
- Hiểu biết sơ giản về thành thị trung đại, sự ra đời, các quan hệ kinh tế, sự hình thành
tầng lớp thị dân..
2.Kĩ năng:
-Biết xác định vị trícác quốc gia Phong Kiến Châu Âu trên lược đồ.
-Biết vận dụng phương pháp so sánh,đối chiếu để thấy rõ sự chuyển biến từ xã hội Chiếm
Hữu Nô Lệ sang xã hội Phong Kiến.
3.Tư tưởng:
-Thấy được sự phát triển hợp quy luật của xã hội loài người:chuyển từ xã hội Chiếm Hữu
Nô Lệ sang xã hội Phong Kiến.
II Thiết bị đồ dùng dạy học - chuẩn bị của giáo viên, học sinh dạy học
- Giáo viên chuẩn bị:
-Lược đồ Châu Âu thời Phong Kiến
-Tranh ảnh mô tả hoạt động trong Lãnh Địa Phong Kiến và Thành Thị Trung Đại.
HS: Đọc trước nội dung bài
III.THIẾT KẾ BÀI HỌC:
1. Ổn định lớp:
2 .Kiễm tra bài cũ:
3 .Bài mới:Lịch sử xã hội loài người đã phát triễn liên tục qua nhiều giai đoạn.Học lịch sử
lớp 6,chúng ta đã biết được nguồn gốc và sự phát triển của loài người nói chung và dân
tộc Việt Nam nói riêng trong thời kì Cổ Đại,chúng ta sẽ học nối tiếp một thới kì mới:Thời
Trung Đại.
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY, TRÒ
NỘI DUNG CẦN ĐẠT
-Mục 1: Sự hình thành XHPK ở Châu 1.Sự hình thành XHPK ở Châu Âu:
Âu:
-Cuối thế kỉ V,người Giec-man tiêu diệt
Hoạt động lớp/ Cá nhân.
các quốc gia cổ đại,lập nên nhiều vương
Mục tiêu: Trình bày được sự ra đời của xã quốc mới.
hội phong kiến Châu Âu
- HS đọc SGK
-HS Quan sát bản đồ phong kiến Châu Âu -Xã hội gồm 2 giai cấp:Lãnh chúa Phong
-GV khi tràn vào lãnh thổ của Đế Quốc Kiến và Nông Nô.
Rô-ma người Giec-mam đã làm gì?
-GV Những việc làm ấy đã có tác động gì
đến sự hình thành xã hội phong kiến Châu
-1-

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7

Âu?
-GV quan hệ giữa Lãnh chúa và Nông nô
ở châu Âu như thế nào?
Mục 2: Lãnh địa phong kiến.
Hoạt động lớp/ Cá nhân.
Mục tiêu: Hình thành khái niệm Lãnh địa,
đặc điểm của lãnh địa
HS đọc SGK-quan sát H/1
Em hiểu thế nào là Lãnh địa?
-Hãy miêu tả và nhận xét về Lãnh địa
Phong Kiến ở H/1?
-Trình bày đời sống,sinh hoạt trong Lãnh
địa?
-Đặc điểm chính của nền kinh tế Lãnh địa
là gì?
-HS thảo luận:phân biệt sự khác nhau giữa
xã hôi Cổ Đại và xã hội Phong Kiến?
Mục 3: Sự xuất hiện thành thị trung
đại.
Hoạt động lớp/ cá nhân, nhóm
Mục tiêu: Hiểu biết 1 số nét cơ bản về
thành thị trung đại
-HS đọc SGK phần 3
-GV Đặc điểm của Thành thị là gì?Thành
thị xuất hiện khi nào?

2.Lãnh địa Phong Kiến
-Là vùng đất rộng lớn do Lãnh Chúa làm
chủ trong đó có lâu đài thành quách.

-Đời sống trong Lãnh địa:
+Lãnh chúa sống xa hoa đầy đủ.
+Nông nô:đói nghèo cực khổ.
-Đặc điểm kinh tế tự cung tự cấp,không
trao đổi với bên ngoài.

3.Sự xuất hiện các thành thị trung đại:
-Cuối thế kỉ XI sản xuất phát triển hàng
hóa thừa được đem đi bán-thị trấn ra đời –
Thành thị trung đại xuất hiện.
-Thợ thủ công và thương nhân sản xuất và
buôn bán trao đổi hàng hóa.

-GV cư dân trong thành thị gồm những ai?
Họ làm những nghề gì?
- HS:thảo luận
-Thành thị ra đời có ý nghỉa gì?
4 .Củng cố-luyện tập
-XHPK ở Châu Âu được hình thành như thế nào?
-Ý nghĩa sự ra đời của Thành thị?
5 .Hướng dẫn tự học
Học bài-bài tập 1,2 và soạn bài 2.
IV. Tự rút kinh nghiệm.
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..………………..o0o………………
-2-

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7

Ngày soạn: 14/8/2011
Ngày dạy:17/8/2011
Tiết 2- BÀI 2: SỰ SUY VONG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN
VÀ SỰ HÌNH THÀNH CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Ở CHÂU ÂU
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
-Giúp học sinh thấy được nguyên nhân, trình bày các cuộc phát kiến địa lý lớn và ý nghĩa
của chúng; trình bày được sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu thành quan hệ sản
xuất chủ nghĩa tư bản trong lòng xã hội phong kiến châu Âu.
2.Kĩ năng:
-Bồi dưỡng kỉ năng quan sát bản đồ, chỉ các hướng đi trên biển của các nhà thám hiểm
trong các cuộc phát kiến địa lí
-Biết khai thác tranh ảnh lịch sử.
3.Tư tưởng:
-Thấy được tính tất yếu,tính quy luật của quá trình phát triển từ xã hội phong kiến lên xã
hội tư bản chủ nghĩa ở châu Âu.
-Mở rộng thị trường giao lưu buôn bán giữa các nước.
II.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC, CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN, HỌC SINH
-Giáo viên: Chuẩn bị Bản đồ thế giới.
-Tranh ảnh về các nhà phát kiến địa lí, tàu thuyền.
- Học sinh: Đọc bài, sưu tầm tranh ảnh, tài liệu lịch sử liên quan.
III.THIẾT KẾ BÀI HỌC:
1.Ôn định lớp:
2.Kiểm tra bài cũ:
-XHPK châu Âu hình thành như thế nào? Đặc điểm kinh tế Lãnh địa?
-Vì sao Thành thị trung đại xuất hiện? Nền kinh tế Lãnh địa có gì khác nền kinh tế Thành
thị?
3.Bài mới: K/Đ: Thành thị trung đại phát triển dẫn đến hệ quả gì?
Vào bài: Các Thành thị trung đại ra đời đã thúc đẩy sản xuất phát triển,vì vậy yêu cầu về
thị trường tiêu thụ được đặt ra, nền kinh tế hàng hóa phát triển là nguyên nhân dẫn đến sự
suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành CNTB ở châu Âu. Cụ thể như thế nào
chúng ta cùng đi tìm hiểu nội dung bài học hôm nay.
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY, TRÒ
NỘI DUNG CẦN ĐẠT
Mục 1: Những cuộc phát kiến địa lí 1/Những cuộc phát kiến lớn về địa lí.
lớn.
-Nguyên nhân:
Hoạt động lớp/ Cá nhân
+ Sản xuất phát triển
Mục tiêu: Biết được nguyên nhân, trình + Tiến bộ về kĩ thuật hàng hải
bày được những cuộc phát kiến địa lí lớn
và ý nghĩa của chúng.
HS đọc SGK phần 1
H: Vì sao lại có các cuộc phát kiến địa
lí?
- Sản xuất phát triển
+Cần nguyên liệu và thị trường.
-3-

có la bàn.Ý nghĩa +Thúc đẩy công thương nghiệp phát triển. đem lại nguồn lợi khổng lồ cho giai cấp tư sản Châu Âu -4- .. yêu cầu học sinh xác định trên bản đồ các địa danh mà các nhà phát kiến địa lí đã đi đến.. +1492:Cô-lôm -bô tìm ra châu Mĩ +1519-1522:Ma-gien-lan vòng quanh trái đất. . GV : treo bản đồ thế giới. N xét: Kĩ thuật đóng tầu phát triển tới trình độ cao H: Các cuộc phát kiến địa lí được thực hiện nhờ vào những điều kiện nào? . +1498:Va-xcô đơ Ga-ma đến Ấn Độ. . H: Em có nhận xét gì về kĩ thuật đóng tầu? TL: Đây là loại tầu vượt đại dương đầu tiên trong lịch sử nhân loại được người Bồ Đào Nha chế tạo ra năm 1460. -Các cuộc phát kiến địa lí tiêu biểu: .. -Ý nghĩa: +Là cuộc cách mạng về giao thông và tri thức. cánh buồm hình vuông.Tiến bộ về kĩ thuật hàng hải: Kĩ thuật đóng tầu phát triển.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 -Các cuộc phát kiến địa lí tiêu biểu: GV: Cho học sinh quan sát bức tranh tàu Ca.ra.đem về nguồn lợi cho giai cấp tư sản..ven trong SGK. được lắp trên 3 cột buồm lớn.Kể tên các cuộc phát kiến địa lí lớn? +1487: Đi-a-xơ vòng quanh cực nam châu Phi. trên tầu có la bàn định hướng. . H : Cho học sinh quan sát H4 SGK H : Trình bày những hiểu biết của mình về Cô Lôm Bô ? GV : Trình bày theo sách hướng dẫn sử dụng kênh hình trang 27. H : Xác định trên lược đồ những địa danh mà các nhà phát kiến địa lí đã đi đến ? -GV hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí là gì? Nó có ý nghĩa như thế nào? -Hệ quả:Tìm ra các con đường nối liền các châu lục. hải đồ. đồng hồ cát bằng thuỷ tinh để đo thời gian và ước lượng kinh độ.Là loại tầu có bánh lái.

...................... tài nguyên ở các nước thuộc địa..............................GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 +Thúc đẩy công thương nghiệp phát triển......... HS thảo luận Về kinh tế:Hình thức kinh doanh tư bản -Về chính trị: Giai cấp tư sản mâu thuẫn với ra đời...Giai cấp vô sản được hình thành từ những người nông nô bị tước đoạt ruộng đất.................................................... Mục 2 : Sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu 2/Sự hình thành CNTB ở châu Âu...........2-soạn bài 3 IV..... ..... luyện tập H : Kể tên các nhà phát kiến và tác động của các cuộc phát kiến đó đối với xã hội? H : Quan hệ xản xuất TBCN ở châu Âu được hình thành như thế nào? 5.......... H : Quan hệ sản xuất TBCN ở châu Âu -Về xã hội:Các giai cấp mới hình thành: Tư được hình thành như thế nào? sản và vô sản. cá nhân........................................... .................... kinh doanh... -Về chính trị:Giai cấp tư sản mâu thuẫn với quý tộc phong kiến............. 4: Củng cố........ -5- .... lập đồn điền.............................................................................. buộc phải làm việc trong các xí -Về kinh tế: Hình thức kinh doanh tư bản ra nghiệp của tư sản............................... Hoạt động lớp/ Thảo luận nhóm.. .................................................................. Mục tiêu : Trình bày được sự hình thành của CNTB ở Châu Âu HS đọc SGK phần 2 -GV: Qúy tộc và tư sản châu Âu đã làm gì dể có vốn và đội ngũ công nhân làm thuê? -GV:Những việc làm đó có tác động gì đến xã hội? các giai cấp này được hình thành từ những tầng lớp nào? TL : Xuất hiện các giai cấp mới : _ Tư sản : Quý tộc...................... Học bài-bài tập 1......... TỰ RÚT KINH NGHIỆM: .............. ..... -Về xã hội:Các giai cấp mới hình thành:Tư sản và vô sản........................... quý tộc phong kiến.................... thương nhân giàu có nhờ cướp bóc của cải................... Họ mở rộng sản xuất......... đời........................................................... bóc lột sức lao động người làm thuê => Giai cấp tư sản ra đời. Hướng dẫn tự học........

Phong trào văn hóa Phục hưng là minh chứng cho cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống Phong kiến.văn nghệ cổ Hi Lạp. TRÒ NỘI DUNG HS đọc SGK phần 1 1.Kiến thức: -Nguyên nhân xuất hiện và nội dung tư tưởng và ý nghĩa của phong trào văn hóa phục hưng. -Nguyên nhân dẫn tới phong trào cải cách tôn giáo và những tác động của phong trào này đến xã hội phong kiến châu âu bấy giờ. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY.Phong trào văn hóa phục Hưng: GV:Vì sao phong trào văn hóa Phục -Nguyên nhân: hưng bùng nổ? +Chế độ Phong Kiến kìm hãm sự phát triển HS:Chế độ Phong Kiến kìm hãm sự phát của xã hội triển của xã hội +Giai cấp tư sản có thế lực về kinh tế nhưng +Giai cấp tư sản có thế lực về kinh tế không có địa vị xã hội nhưng không có địa vị xã hội GV: Phục hưng là gì? HS: Phục hưng là chủ trương phục hồi tinh thần và hình thức văn hoá.Kĩ năng: -Phân tích những mâu thuẫn xã hội để thấy được nguyên nhân sâu xa của cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong Kiến. -Tranh ảnh về thời kì văn hóa Phục hưng.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 Ngày soạn: 21/8/2011 Ngày dạy:22/8/2011 Tiết 3 Bài 3 : CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN CHỐNG PHONG KIẾN THỜI HẬU KÌ TRUNG ĐẠI Ở CHÂU ÂU I/MỤC TIÊU: 1. 3. -Phong trào văn hóa Phục hưng đã đem lại nhiều giá trị to lớn cho nền văn hóa nhân loại. Rô Ma.Bài mới: Ngay trong lòng XHPK. 2.Ôn định lớp: 2.Kiểm tra bài cũ: -Kể tên các cuộc Phát kiến địa lí tiêu biểu và hệ quả của nó tới xã nhội châu Âu? -Sự hình thành CNTB ở châu Âu đã diễn ra như thế nào? 3. III/THIẾT KẾ BÀI HỌC: 1. trong đó nổi bật lên -Nội dung tư tưởng: sự ra đời của nền văn hoá mới và sự phát +Phê phán XHPK và giáo hội.giai cấp tư sản ngày càng lớn mạnh .Do đó giai cấp tư sản đã chống lại Phong kiến trên nhiều lĩnh vực .tuy nhiên họ lại không có địa vị xã hội thích hợp .Tư tưởng: -Nhận thức được sự phát triển hợp quy luật của xã hội loài người XHPK lạc hậu lỗi thời sụp đổ và thay vào đó là XHTB. II/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: -Bản đồ châu Âu. triển cao độ của văn học nghệ thuật +Đề cao giá trị con người +Mở đường cho sự phát triển của văn hóa -6- .CNTB đã được hình thành.

+Bãi bỏ lễ nghi phiền toái. Hoạt động lớp/ cá nhân Mục tiêu : Trình bày được phong trào cải cách tôn giáo. +Quay về giáo lí nguyên thủy. +Bãi bỏ lễ nghi phiền toái. đánh giá các thành tựu.Nguyên nhân : + Do chế độ phong kiến kìm hãm sự phát triển. -7- . Mục 2 : Phong trào cải cách tôn giáo. HS đọc SGK phần 2 -GV:Nguyên nhân nào dẫn tới phong trào Cải cách tôn giáo? HS: Giáo hội bóc lột nhân dân. +Cản trở sự phát triển của xã hội -GV:Trình bày nội dung tư tưởng cải cách của Lu-thơ vàCan-vanh? HS: Phủ nhận vai trò thống trị củagiáo hội. Hoạt động lớp/ cá nhân Mục tiêu : Nêu nguyên nhân. + Ảnh hưởng của cải cách tôn giáo Lu-thơ. +Cản trở sự phát triển của xã hội -Nội dung: +Phủ nhận vai trò thống trị củagiáo hội. -Tác động đến xã hội: +Góp phần thúc đẩy cho các cuộc khởi nghĩa nông dân. diễn biến.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 -Kể tên một số nhà văn hóa tiêu biểu? -Thành tựu nổi bặt của phong trào văn hóa Phục hưng là gì? HS: Kể tên theo SGK GV: Nhận xét. Qua những tác phẩm của mình các tác giả thời Phục hưng muốn nói điều gì? HS:Phê phán XHPK và giáo hội. H : Trình bày nguyên nhân bùng nổ cuộc chiến tranh ? TL : Do tầng lớp thị dân có thế lực kinh tế nhưng lại bị chế độ phong kiến kìm hãm. . +Đề cao giá trị con người +Mở đường cho sự phát triển của văn hóa nhân loại. +Tôn giáo phân hóa thành 2 giáo phái:đạo tin lành và kitô giáo. Chiến tranh nông dân ở đức. Mục 3 : Chiến tranh nông dân ở đức. nhân loại.Phong trào cải cách tôn giáo: -Nguyên nhân: +Giáo hội bóc lột nhân dân. +Tôn giáo phân hóa thành 2 giáo phái:đạo tin lành và kitô giáo. ý nghĩa của cuộc chiến tranh nông dân ở Đức. +Quay về giáo lí nguyên thủy -GV:Phong trào cải cách tôn giáo đã phát triển như thế nào? HS : Trả lời theo SGK GV:Tác động của Phong trào cải cách tôn giáo? +Góp phần thúc đẩy cho các cuộc khởi nghĩa nông dân. 2. 3.

............... Hướng dẫn tự học -Học bài-bài tập 3...................... + Phản ánh lòng căm thù của nông dân bị áp bức.............................. góp + Là cuộc chiến tranh nông dân vĩ đại phần vào trận chiến chống phong kiến nhất Châu Âu............................ luyện tập -Giai cấp tư sản chống phong kiến trên những lĩnh vực nào? Tại sao lại có cuộc đấu tranh đó? -Ý nghĩa của phong trào văn hóa Phục hưng? -Phong trào cải cách tôn giáo tác động như thế nào đến xã hội châu Âu ? 5..4-soạn bài 4 IV........................ ..................................................................................................GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 ..................................... TỰ RÚT KINH NGHIỆM ...........................Củng cố...........Ảnh hưởng của cải cách tôn giáo Lu thơ...... ........................................ ----------o0o----------8- ............. + Góp phần vào trận chiến chống chế độ phong kiến 4......................................... * Diễn biến H : Nêu ý nghĩa của phong trào ? * Ý nghĩa : Phản ánh lòng căm thù..................................................................... GV : Trình bày diễn biến của phong trào................................................................... ..............................................................

-Là nước láng giềng vơí Việt Nam. chính trị. -GV:XHPK Trung Quốc hình thành từ khi nào? HS: Hình thành từ thế kỉ III(TCN) thời nhà Tần và được xác lập vào thời nhà Hán. xã hội phong kiến TQ -Xã hội gồm 2 giai cấp:Địa chủ và nông HS đọc SGKphấn 1 dân tá điền. tư liệu lịch sử liên quan III/THIẾT KẾ BÀI HỌC : 1. -Xã hội gồm 2 giai cấp:Địa chủ và nông dân tá điền -GV:Những biến đổi về mặt sản xuất đã có tác động gì đến xã hội ?Như thế nào đựoc gọi là “địa chủ”.Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu rực rỡ trên nhiều lĩnh vực .từ đó rút ra bài học lịch sử.Kĩ năng : -Lập niên biểu các triều đại phong kiến Trung Quốc. Bài mới:Là một trong những quốc gia ra đời sớm và phát triển nhanh. -Phân tích các chính sách xã hội của mỗi triều đại. TRÒ NỘI DUNG CẦN ĐẠT Mục 1: Sự hình thành xã hội phong kiến 1.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 Ngày soạn: 21/8/2011 Ngày dạy:24/8/2011 Tiết:4 BÀI 4 TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. TRÒ: -GV chuẩn bị : Bản đồ Trung Quốc thời phong kiến.lâu đài.Tư tưởng: -Nhận thức được Trung Quốc là một quốc gia Phong kiến lớn ở Phương Đông.Kiến thức: -HS nắm được 1 số điểm nổi bật về kinh tế. CHUẨN BỊ CỦA THẦY. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY. -Tranh ảnh một số công trình.lăng tẩm của Trung Quốc. 3. sưu tầm tranh ảnh.ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình lịch sử của Việt Nam.Sự hình thành xã hội phong kiến ở ở TQ Trung Quốc: Hoạt động lớp/ cá nhân -Hình thành từ thế kỉ III(TCN) thời nhà Mục tiêu: Nắm được quá trình hình thành Tần và được xác lập vào thời nhà Hán. “tá điền” ? -9- . Kiểm tra bài cũ: -Nguyên nhân nào dẫn đến cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến ở châu Âu?nêu thành tựu và ý nghĩa của phong trào văn hóa Phục Hưng? -Phong trào cải cách tôn giáo tác động đến xã hội châu Âu như thế nào? 3. Ôn định lớp: 2. HS : Đọc trước nội dung bài.Khác với các nườc châu Âu thời phong kiến bắt đầu sớm và kết thúc muộn hơn. II/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC. những thành tựu tiêu biểu nhất về văn hoá Trung Quốc thời kì phong kiến 2.

xứng đáng là một viện bảo tàng dưới lòng đất. -Xóa bỏ chế độ hà khắc của pháp luật . Hoạt động lớp/ cá nhân Mục tiêu: Nắm được nét nổi bật của tình hình chính trị. -Tiến hành chiến tranh xâm lược Mục 3: Sự thịnh vượng của TQ dưới thời nhà Đường. -Mở nhiều khoa thi tuyển chọn nhân tài -Giảm thuế chia ruộng cho nông dân. -Giảm tô thuế. -Giảm tô thuế. -Em nhận xét gì về những tượng gốm trong bức tranh(hình 8) SGK? HS: Các pho tượng đều được nặn bằng đất nung.10 - .Nhà Tần: -Chia đất nườc thành quận huyện. 2.Nhà Hán: -Xóa bỏ chế độ hà khắc của pháp luật . Mục 2: Xã hội TQ thời Tần – Hán.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 +Địa chủ:là giai cấp thống trị trong XHPK vốn là những quí tộc cũ và nông dân giàu có. 3. b. GV: Giới thiệu về quá trình thành lập nhà Hán -Nhà Hán đã ban hành những chính sách gì? -Tác dụng của các chính sách đó?( HS thảo luận trả lời. Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời nhà Đường: -Cử người cai quản các địa phương. HS đọc phần 3 -GV:Chính sách đối nội và đối ngoại của nhà Đường có gì đáng chú ý? Cử người cai quản các địa phương. Mục tiêu: Nắm được nét nổi bật về tình hình chính trị . kinh tế TQ thời Tần. -Ban hành chế độ đo lường và tiền tệ thống nhất.Xã hội Trung Quốc thời Tần –Hán: a. -Bắt nhân dân lao dịch.lao dịch -khuyến khích sản xuất phát triển kinh tế.có nhiều ruộng đất +Tá điền:Nông dân bị mất ruộng .cử quan lại đến cai trị. Hoạt động lớp/ cá nhân.phải nhận ruộng của địa chủ và nộp địa tô . kinh tế TQ thời Đường. có kích thước bằng người thật Nhìn vào bức tượng ta thấy nghệ thuật điêu khắc đã đạt đến trình độ tinh vi. -Mở nhiều khoa thi tuyển chọn nhân tài -Giảm thuế chia ruộng cho n6ng dân. Hán HS đọc phần 2 -GV:Trình bày những nét chính trong chính sách đối nội và đối ngoại của nhà Tần? -Kể tên một số công trình mà Tần Thủy Hoàng bắt nông dân xây dựng? HS: Công trình vạn lý trường thành………. -Tiến hành chiến tranh xâm lược.lao dịch -khuyến khích sản xuất phát triển kinh tế. -Tiến hành chiến tranh xâm lược mở rộng lãnh thổ .

... ........................................................................................GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 -Tiến hành chiến tranh xâm lược mở rộng lãnh thổ -Sự thịnh vượng của Trung Quốc bộc lộ ở những điểm nào? 4..........11 - ........... Củng cố.........................................................................................................3-soạn bài 4 tiếp theo......................................................... ............................................ luyện tập: -XHPK ờ Trung Quốc đựoc hình thành như thế nào? -Sự thịnh vượng của Trung Quồc biểu hiện ở những mặt nào dưới thời nhà Đường? 5..................................................................... ....................... Hướng dẫn tự học: -Học bài –bài tập 2......................................................................................... : ............................... IV/ TỰ RÚT KINH NGHIỆM: .........................................................

Kĩ năng. Nhà Tống thành lập năm 160. . TRÒ -GV: Chuẩn bị Bản đồ Trung Quốc thời phong kiến.Có nhiều phát minh. .Phân biệt đối xử giữa người Mông cổ HS:Ổn định đời sống nhân dân sau nhiều năm và người Hán. tuy không mạnh mẽ như trước.Có nhiều phát minh b.Phát triển thủ công nghiệp: khai mỏ. sự hình thành XHPK ở Trung Quốc có gì khác với phương Tây? -Trình bày những nét chính trong chính sách đối nội và đối ngoại của nhà Đường. Trung Quốc thống nhất và tiếp tục phát triển.Miễn giảm thuế. sưu đich . Tác dụng của các chính sách đó? 3. Bài mới: Sau khi phát triển đến độ cực thịnh dưới thời nhà Đường.Nguyên .lâu đài.12 - . CHUẨN BỊ CỦA THẦY. 3.Phát triển thủ công nghiệp: khai mỏ. -Tranh ảnh một số công trình.GV:Nhà Tống đã thi hành những chính sách luyện kim.Tư tưởng: -Nhận thức được Trung Quốc là một quốc gia Phong kiến lớn ở Phương Đông.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 Ngày soạn: 5/9/2011 Ngày dạy:7/9/2011 Tiết:5 BÀI 4: TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN (Tiếp theo) I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. kinh . -Lập niên biểu các triều đại phong kiến Trung Quốc. 2. TRÒ NỘI DUNG CẦN ĐẠT Mục 4: TQ thời Tống.Trung Quốc Thời Tống – Nguyên Hoạt động lớp/ cá nhân a. Tl: Miễn giảm thuế. đúc vũ khí… gì? . luyện kim.lăng tẩm của Trung Quốc. Nguyên 4. HS: Đọc. sưu đich tế TQ dưới thời Tống .từ đó rút ra bài học lịch sử.Kiến thức: -HS nắm được những nét chính về tình hình chính trị. Thời Tống Mục tiêu: Nắm được tình hình chính trị. Kiểm tra bài cũ -Nguyên nhân nào dẫn đến sự hình thành XHPK ở Trung Quốc? Theo em. . HS Đọc phẫn 4 Sgk.Thời Nguyên: -GV: Những chính sách đó có tác dụng gì? . -Phân tích các chính sách xã hội của mỗi triều đại. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY. dệt tơ lụa. Trung Quốc lại lâm vào tình trạng chia cắt suốt hơn nửa thế kỉ (từ năm 907 đến năm 960). dệt tơ lụa. -Là nước láng giềng với Việt Nam. ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình lịch sử của Việt Nam. chuẩn bị tài liệu liên quan III/TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC 1.Mở mang thuỷ lợi. . II/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC.Mở mang thuỷ lợi. đúc vũ khí… . kinh tế TQ qua các triều đại.Ổn định tổ chức 2.

.Nhân dân nổi dậy khởi nghĩa. lập nên nhà Nguyên ở Trung Quốc. Văn hoá.Văn học. lí tự thành lật đổ nhà minh. sau đo. Trung Quốc thời Minh – Thanh . khoa học – kỹ thuật Trung Quốc thời Phong Kiến a. GV: -Xã hội Trung Quốc cuối thời Minh và nhà Thanh có gì thay đổi? HS: + Vua quan ăn chơi xa xỉ . Thanh HS Đọc Sgk GV: Trình bày diễn biến chính trị của Trung Quốc từ sau thời Nguyên đến cuối Thanh? HS:1368. đi phu.Người Hán bị cấm đoán đủ thứ cấm mang vũ khí. quân mãn thanh từ phương bắc tràn xuống lập nên nhà Thanh. xưởng làm đồ sứ… với sự chuyên môn hóa cao. ra đường vào ban đêm… -GV: Hậu quả của những chính sách đó? Mục 5: TQ thời Minh. sử học: rất phát triển. + Phải đi lao dịch. -?: Mầm mống kinh tế TBCN biểu hiện ở điểm nào? Mục 6: Văn hoá. 5. + Xuất hiện nhiều xưởng dệt lớn. Thanh. Nhà Nguyên bị lật đổ.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 chiến tranh lưu lạc -GV: Nhà Nguyên ở Trung Quốc được hình thành như thế nào? HS:Vua Mông Cổ Là Hốt Tất Liệt diệt nhà Tống. xưởng làm đồ sứ… với sự chuyên môn hóa cao.XHPK lâm vào tình trạng suy thoái. thậm chí cả việc họp chợ.Nhân dân nổi dậy khởi nghĩa. thuê nhiều nhân công + Buôn bán với nước ngoài được mở rộng. -GV: Sự phân biệt đối xử giữa người Mông Cổ và người Hán được biểu hiện như thế nào? HS:-Người Mông Cổ có địa vị cao. nhà Minh thống trị. .Tư tưởng: Nho giáo. .13 - . hưởng nhiều đặc quyền.Văn hoá: . Hoạt động lớp/ cá nhân Mục tiêu: Nắm được tình hình chính trị. thợ thủ công phải nộp thuế nặng nề. 6. -GV:Nhà Nguyên có những chính sách gì? HS: Phân biệt đối xử giữa người Mông cổ và người Hán. thuê nhiều nhân công + Buôn bán với nước ngoài được mở rộng. KHKT TQ thời phong kiến Hoạt động lớp/ cá nhân Mục tiêu: Trình bày được những thành tựu tiêu biểu nhất về văn hoá của TQ thời kì . kinh tế thời Minh. . + Nông dân. + Xuất hiện nhiều xưởng dệt lớn.

Kể tên một số tác phẩm văn học lớn mà em .GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 phong kiến.6 – soạn bài 5 IV.Trình bầy những thành tựu nổi bật về trúc… đều ở trình độ cao.Thanh? -Văn hoá.Nghệ thuật: hội hoạ. luyện kim.Em có nhận xét gì về trình độ sản xuất đồ thác dầu mỏ… có đóng góp lớn với gốm qua hình 10 trong SGK nhân loại . kiến GV: . văn hoá Trung Quốc thời phong kiến? b. điêu khắc.Kể tên một số công trình kiến trúc lớn? Quan sát cố cung (hình 9 SGK) em có nhận xét gì? . TỰ RÚT KINH NGHIỆM ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………o0o…………….14 - . Củng cố – Luyện tập -Trình bày những thay đổi của XHPK Trung Quốc cuối thời Minh .“Tứ đại phát minh” biết .học bài-bài tập 5. khai . Hướng dẫn tự học . Khoa học – kĩ thuật .Kỹ thuật đóng tàu. khoa học – kĩ thuật Trung Quốc thời phong kiến có những thành tựu gì? 5. .Trình bày hiểu biết của Em về Khoa Học – Kĩ Thuật của Trung Quốc 4. .

2. 2. Kiểm tra bài cũ -Sự suy yếu của xã hội phong kiến Trung Quốc cuối thời Minh – Thanh được biểu hiện như thế nào? -Trình bày những thành tựu về văn hoá. TRÒ Giáo viên chuẩn bị: 1. -Nhận thức được Ấn Độ là một trong những trung tâm của văn minh nhân loại. Ấn Độ đã có những đóng góp lớn lao trong lịch sử nhân loại HOẠT ĐỘNG CỦA THÂY. trung đại. Kĩ năng: -Bồi dưỡng kĩ năng quan sát bản đồ -Tổng hợp những kiến thức trong bài để đạt được mục tiêu bài học. -Những chính sách cai trị của các vương triều va những biểu hiện của sự phát triển thịnh đạt của Ấn Độ thời Phong Kiến. Bản đồ Ấn Độ thời cổ đại và Phong Kiến. Với một bề dầy lịch sử và những thành tựu văn hóa vĩ đại. 3. Ổn định tổ chức 2. Bài mới Ấn Độ – Một trong những trung tâm văn hoá lớn nhất của nhân loại cũng được hình thành từ rất sớm.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết: 6 Bài 5 ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN A/ MỤC TIÊU 1. ly hợp dân tộc với đấu tranh tôn giáo. sưu tầm tài liệu liên quan đến nội dung bài học C/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1.Kiến thức -Các giai đoạn lớn của lịch sử Ấn Độ từ thời cổ đại đến giữa thế kỉ XIX. Tư liệu về các triều đại ở Ấn Độ. B/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC. -Một số thành tự của văn hoá Ấn Độ thời cổ. khoa học – ki thuật của Trung Quốc thời phong kiến. TRÒ NỘI DUNG CẦN ĐẠT . CHUẨN BỊ CỦA THẦY. 3.Tư tưởng: -Lịch sử Ấn Độ thởi phong kiến gắn sự hưng thịnh.15 - . HS: Đọc. có ảnh hưởng sâu rộng đến sự phát triển lịch sử và văn hoá của nhiều dân tộc Đông Nam Á. 3. Một số tranh ảnh về các công trình văn hoá của Ấn Độ.

16 - 1. Hoạt động lớp/ cá nhân Mục tiêu: Trình bày được những nét chính về Ấn Độ thời phong kiến. Thực hiện các biện pháp để xoá bỏ sự kì thị tôn giáo. 2.Chữ viết: chữ viết phạn. kịch. 3.Cấm đoán đạo Hinđu .Vương triều Đê-li tồn tại trong bao lâu TL: Vương triều Gupta: (TK IV – VI) Vương triều Gupta: (TK IV – VI) .Người hồi giáo đã thi hành những chính sách gì? TL: Chiếm ruộng đất. -TK VI TCN: Nhà nước Magađa thống nhất  hùng mạnh (cuối TK III TCN). -1500 năm TCN: (sông Hằng). -Sau TK III: Vương triều Gupta. Văn hoá Ấn Độ: . khôi phục kinh tế và phát triển văn hoá. Hoạt động lớp/ Cá nhân Mục tiêu: Biết được Ấn Độ có nền văn hoá . Mục tiêu: Biết được những trang sử đầu tiên của Ấn Độ HS Đọc phần 1 SGK GV: Các tiểu vương quốc đầu tiên được hình thành ở đâu trên đất Ấn Độ? vào thời gian nào? Dùng bản đồ giới thiệu những con sông lớn góp phần hình thành nền văn minh từ rất sớm của Ấn Độ. thủ tiêu đặc quyền Hồi giáo. Ấn Độ thời Phong Kiến * Vương triều Gupta: (TK IV – VI) * Vương quốc Hồi giáo Đêli (XII – XVI) * Vương triều Môgôn (TK XVI – giữa TK XIX).Văn hoá: Sử thi đồ sộ.Nghề thủ công: dệt.Những trang sử đầu tiên -2500 năm TCN: thành thị xuất hiện (sông Ấn).Đất nước Magađa tồn tại trong bao lâu? . . Khắc trên ngà voi… .GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 Mục 1: Những trang sử đầu tiên Hoạt động lớp/ cá nhân. .Vua A-cơ-ba đã áp dụng những chính sách gì để cai trị Ấn Độ? (gv giới thiệu thêm về A-cơ-ba cho hs) Mục 3: Văn hoá Ấn Độ.Luyện kim rất phát triển. GV:-Nhà nước Magađa thống nhất ra đời trong hoàn cảnh nào? . . thơ ca… . chế tạo kim hoàn. -1500 năm TCN: (sông Hằng). GV: -Sự phát triển của vương triều gupta thể hiện ở những mặt nào? TL: Vương triều Gupta: (TK IV – VI) .Sự sụp đổ của vương triều Gupta diễn ra thế nào? .Vương triều Gup ta ra đời vào thời gian nào? TL: Sau TK III Mục 2: Ấn Độ thời phong kiến. TL: 2500 năm TCN: thành thị xuất hiện (sông Ấn). HS đọc phần 2 SGK.

Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết:7 Bài 6: CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á I/ MỤC TIÊU 1... Ra mayana GV: Tóm lược một số những nét lớn về nội dung .17 - ..…. Phật giáo GV: Chữ viết đầu tiên được người Ấn Độ sáng tạo là loại chữ nào? dùng để làm gì? TL: Chữ viết: chữ viết phạn. Hướng dẫn tự học: -Học bài – BT 1. 2..o0o…………………….. đạt được nhiều thành tựu .Kiến trúc: kiến trúc Hin-đu và kiến trúc HS đọcphần 3 SGK. địa bàn... nhiều tầng.. GV:.Kiến thức: -Nắm được thời điểm xuất hiện. Củng cố – Luyện tập -Lập niên biểu các giai đoạn phát triển lịch sử lớn của Ấn Độ.nghệ thuật của một số tác phẩm H: Kiến trúc Ấn Độ có gì đặc sắc? HS:.Kĩ năng: -Biết xác định được vị trí các vương quốc cổ và phong kiến Đông Nam Á trên bản đồ -Lập niên biểu các giai đoạn phát triển chủ yếu của lịch sử khu vực Đông Nam Á. 5... tháp có mái tròn như bút úp… 4... dùng để ghi chép kinh … GV: Kinh Vê-đa là bộ kinh cầu nguyện cổ nhất. văn hoá của các quốc gia phong kiến độc lập ở ĐNA. -Trình bày những thành tựu lớn về văn hoá mà người Ấn Độ đã đạt được.. chính trị.Kiến trúc Phật giáo: Chùa xây hoặc khoét sâu vào vách núi. lớn của loài người... trang trí bằng phù điêu .GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 lâu đời.Kiến trúc Hinđu: tháp nhọn...Kể tên các tác phẩm văn học nổi tiếng của Ấn Độ? TL: Sử thi Mahabharata. “Vê-đa” có nghĩa là “Hiểu biết” gồm 4 tập.. . 2. những nét nổi bật về kinh tế..Kinh Vê-đa. Soạn bài 6 IV/ TỰ RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …. là 1 trong những trung tâm văn minh .

II/ PHƯƠNG TIỆN .Tư tưởng: -Nhận thức được quá trình lịch sử. khí hậu nóng ẩm  thích hợp cho cây cối sinh trưởng và phát triển. -GV: chuẩn bị Bản đồ Đông Nam A.Các quốc gia cổ ở Đông Nam Á xuất hiện . TRÒ NỘI DUNG C ẦN ĐẠT Mục 1: Sự hình thành vương quốc cổ ở 1. văn hoá.Em hãy chỉ ra đặc điểm chung về tự nhiên của các nước đó? TL: * Điều kiện tự nhiên: Chịu ảnh hưởng của gió mùa tạo nên 2 mùa:mùa mưa và mùa khô.Điều kiện tự nhiên ấy tác động như thế nào đến phát triển nông nghiệp? TL: Thuận lợi: Cung cấp đủ nước tưới. . sự gắn bó lâu đời giữa các dân tộc ở Đông Nam Á. hạn hán… ảnh hưởng đến sự phát triển nông nghiệp .GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 3. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY.Ổn định tổ chức: 2. sưu tầm tài liệu liên quan III/ TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC 1. Ngay từ những thế kỉ đầu Công nguyên. Trong bài 6 chúng ta sẽ nghiên cứu sự hình thành và phát triển của khu vực Đông Nam Á thời phong kiến. Bài mởi Đông Nam Á từ lâu đã được coi là một khu vực có bề dày văn hóa. Sự hình thành của vương quốc cổ ĐNA Đông Nam Á Hoạt động lớp/ cá nhân * Sự hình thành các vương quốc cổ: Từ Mục tiêu: Trình bày sự hình thành các quốc những thế kỉ đầu sau Công nguyên (trừ gia ĐNA. HS: Đọc. Kiểm tra bài cũ: -Sự phát triển của Ấn Độ dưới vương triều Gup-ta được biểu hiện như thế nào? -Trình bày những thành tựu về mặt văn hoá mà Ấn Độ đã đạt được ở thời Trung đại? 3. Học sinh xác định trên bản đồ. .18 - . các quốc gia Đông Nam Á cũng có nhiều thành tựu đóng góp cho văn minh nhân loại. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử. + Khó khăn: Gió mùa cũng là nguyên nhân gây ra lũ lụt. CHUẨN BỊ CỦA THẦY. các quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á đã bắt đầu xuất hiện. các quốc gia đó đã có nhiều biến chuyển. Việt Nam đã có nhà nước từ trước .HS đọc phần 1 SGK Công nguyên) GV: -Kể tên các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á hiện nay và xác định vị trí các nước đó trên bản đồ. đất nước… của khu vực Đông Nam Á. TRÒ. -Tranh ảnh tư liệu về các công trình kiến trúc. -Trong lịch sử. lịch sử.

Mục tiêu: Trình bày được sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến ĐNA Học sinh đọc phần 2 SGK. giai đoạn từ nửa sau thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII là thời kì thịnh vượng nhất của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 từ bao giờ? TL: * Sự hình thành các vương quốc cổ: Từ những thế kỉ đầu sau Công nguyên (trừ Việt Nam đã có nhà nước từ trước Công nguyên H: Hãy kể tên một số quốc gia cổ và xác định vị trí trên lược đồ? Mục 2: Sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến ĐNA Hoạt động lớp/ cá nhân. .19 - . hưng thịnh.Các giai đoạn phát triển của các nước Đông Nam Á *Thành tựu nổi bất cư dân Đông Nam Á thời phong kiến là kiến trúc và điêu khắc với nhiều công trình nổi tiếng: đền Ang-co.Từ thế kỉ X – XVIII. Ở mỗi nước các quá trình đó diễn ra trong thời gian khác nhau. 4. GV: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á cũng trải qua các giai đoạn hình thành. GV: -Trình bày sự hình thành của quốc gia phong kiên Iđônêxia? -Kể tên một số quốc gia Đông Nam Á khác vào thời điểm hình thành các quốc gia đó? TL: + Inđônêxia: Vương triều Mô-giô-pa-hit (1213 – 1527) + Campuchia: Thời kì Angco ( IX – XV) + Mianma: Vương triều Pa-gan (XI) + Thái Lan: Vương quốc Su-khô-thay (XIII) + Lào: Vương quốc Lạn Xạng (XV – VIII) + Đại Việt. Nhưng nhìn chung. + Champa… H: Kể tên một số thành tựu thời phong kiến của các quốc gia Đông Nam Á? TL: Thành tựu nổi bất cư dân Đông Nam Á thời phong kiến là kiến trúc và điêu khắc với nhiều công trình nổi tiếng: đền Ang-co. và suy vong. có tháp nhịn.bu-đua. khắc hoạ nhiều hình ảnh sinh đông ( chịu ảnh hưởng của kiến trúc Ấn Độ). Sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á . Củng cố – Luyện tập 2.bu-đua.  thời kì thịnh vượng. đền Bô-rô. Tháp Chàm… . kiểu bát úp. Tháp Chàm… H: Em có nhận xét gì về kiến trúc của Đông Nam Á qua hình 12 và 13? TL: Hình vòm. đồ sộ. chùa tháp Pa-gan. chùa tháp Pa-gan. đền Bô-rô.

.............................................Trình bày điều kiện tự nhiên và những yếy tố hình thành nên các vương quốc cổ ở Đông Nam Á.....2 và soạn bài 6(TT).......... trân trọng truyền thống lịch sử của Lào và Cam-pu-chia...................................... CHUẨN BỊ CỦA THẦY...................Cam-pu-chia.........................................Vương quốc Campuchia Hoạt động lớp/ cá nhân a............................................................................ Hiểu được lịch sử của hai nước bạn cũng góp phần hiểu thêm lịch sử nước mình..............20 - ..... -Bản đồ Đông Nam Á..Hướng dẫn tự học: -Học bài -bài tập 1...........Kể tên một số vương quốc phong kiến Đông Nam Á tiêu biểu và một số công trình kiến trúc đặc sắc................ biết ........... 5............. thấy được mối quan hệ mật thiết của 3 nước Đông Dương II/ PHƯƠNG TIỆN ..........Bài mới Cam-pu-chia và Lào là hai nước anh em cùng ở trên bán đảo Đông Dương với Việt Nam... sưu tầm tài liệu liên quan III/ TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC 1.. ...................... Từ TK I – VI: Nước Phù Nam Mục tiêu: Trình bày được những nét chính về b.......... .....................Kĩ năng: Lập được biểu đồ các giai đoạn lịch sử của Lào và Cam-pu-chia......................................................................Kiểm tra bài cũ -Kể tên các nước trong khu vực Đông Nam Á hiện nay và xác định vị trí của các nước trên bản đồ.......................................................... (tiếp xúc với văn hóa Ấn Độ .................................. ..................................................... 2............................ ....... ..... ........................................ -Các nước trong khu vực Đông Nam Á có điểm gì chung về điều kiện tự nhiên? Điều kiện đó có ảnh hưởng gì đến sự phát triển nông nghiệp? 3... 3... IV/TỰ RÚT KINH NGHIỆM: ........................ HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY..............Tư tưởng: Bồi dưỡng cho họcsinh tình cảm yêu quý................... Từ TK VI – IX: Nước Chân Lạp vương quốc CPC......... TRÒ -GV: Lược đồ các nước Đông Nam Á (hình 16 phóng to)................Kiến thức: -Trình bày được những nét chính về vương quốc CPC và vương quốc Lào.............................GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 ...... TRÒ NỘI DUNG CẦN ĐẠT Mục 3: Vương quốc CPC... 3...... HS: Đọc........ -Tư liệu lịch sử về Lào ............................... ---------o0o-----------Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết:8: Bài 6: CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á (tiếp theo) I/ MỤC TIÊU 1...............................Ổn định lớp: 2..................................

Từ TK I – VI: Nước Phù Nam b. lịch sử Campuchia có thể chia thành mấy giai đoạn? TL: . .Có nhiều công trình kiến trúc độc đáo. GV:Thời kì suy yếu của Cam-pu-chia là thời kì nào? Mục 4: Vương quốc Lào Hoạt động lớp/ cá nhân Mục tiêu: Trình bày được những nét chính về vương quốc Lào HS đọc phần 4 SGK H: Lịch sử Lào có những mốc quan trọng nào? GV:-Kể thêm cho học sinh về Pha Ngừm theo SGV H: Trình bày những nét chính trong đối nội và đối ngoại của Vương quốc Lạn Xạng? TL: . Ang-co Thom… được xây dựng trong thời kì này.Nông nghiệp rất phát triển.Đối ngoại: Luôn giữ mối quan hệ hòa hiếu với các nước nhưng cương quyết chống xâm lược. xây dựng quân đội vững mạnh. Từ TK IX – XV: Thời kì Ăngco -.Quân đội hùng mạnh. -Mở rộng lãnh thổ bằng vũ lực .21 - khắc chữ Phạn) c. .GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 Học sinh đọc phần 3 SGK GV:. d.Đối ngoại: Luôn giữ mối quan hệ hòa hiếu với các nước nhưng cương quyết chống xâm lược H: Nguyên nhân nào dẫn đến sự suy yếu của Vương quốc Lạn Xạng? . Vương quốc Lào + Trước TK XIII: Chỉ có người Đông Nam Á cổ và người lào Thom + Sau TK XIII: người Thái di cư Lào Lùm. Từ TK IX – XV: Thời kì Ăngco .Từ khi thành lập đến năm 1863.kiến trúc: độc đáo thể hiện óc thẩm mĩ và trình độ kiến trúc rất cao của người Cam-pu-chia.Đối nội: Chia đất nước thành các mường.Quy mô: đồ sộ . biết khắc chữ Phạn) c. đặt quan cai trị.Đối nội: Chia đất nước thành các mường. . bộ tộc chính của Lào.Từ TK XV – 1863: Thời kì suy yếu 4.Từ TK XV – 1863: Thời kì suy yếu H: Cư dân ở Cam-pu-chia do tộc người nào hình thành? TL: Khơ me -Tại sao thời kì phát triển của Campuchia lại được gọi là thời kì Angco? Tl: Angco là kinh đô. + XV – XVII: thời kì thịnh vượng.Em có nhận xét gì về khu AngcoVat qua hình 14? HS:. đặt quan cai trị. Từ TK VI – IX: Nước Chân Lạp (tiếp xúc với văn hóa Ấn Độ . có nhiều đền tháp: AngcoVát. . . . . xây dựng quân đội vững mạnh.Sự phát triển của Campuchia thời kì Angco bộc lộ ở những điểm nào? .

.....................22 - ......................... Hướng dẫn tự học: -Học bài............ biến cố lịch sử từ đó rút ra nhận xét.................Tư tưởng: Giáo dục niềm tin và lòng tự hào và truyền thống lịch sử...................................................... nhưng có phần không cầu kì...... .... có 1 tháp chính và nhiều tháp phụ nhỏ hơn ở xung quanh............................ .......... ............................................Kiến thức: -Giúp học sinh biết so sánh về quá trình hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở các nước phương đông và phương Tây để rút ra điểm khác biệt......................Do có sự tranh chấp quyền lực trong hoàng tộc......... đất ước suy yếu............... vương quốc Xiêm xâm chiếm...................................................................................................kĩ năng: Làm quen với phương pháp tổng hợp...... khoa học kĩ thuật mà các dân tộc đã đạt được trong thời phong kiến..............................GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 GV:........ Củng cố – luyện tập: -Lập niên biểu các giai đoạn phát triển chính của lịch sử Lào và Cam-pu-chia đến giữa TK XIX............................. TRÒ -Giáo viên : Bản đồ Châu Á............................................. 3.........................................5 soạn bài 7 IV/TỰ RÚT KINH NGHIỆM ...... xã hội của chế độ phong kiến 2............... II/ PHƯƠNG TIỆN............................................................ CHUẨN BỊ CỦA THẦY............Những nét chính về cơ sở kinh tế........... khái quát hóa các sự kiện.............................................................................bài tập 4............................................. ........... Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 9 Bài: 7 NHỮNG NÉT CHUNG VỀ XÃ HỘI PHONG KIẾN I/ MỤC TIÊU 1................................. Châu Âu -Tư liệu về XHPK ở phương Đông và phương Tây............................................. . kết luận cần thiết.......................... 4................................ có kiến trúc nhiều tầng lớp........ HS : Sưu tầm tài liệu liên quan.... thành tựu văn hóa............... phức tạp bằng các công trình của Cam-pu-chia...................... -Trình bày sự thịnh vượng của Cam-pu-chia thời kì Ang-co 5................ đồ sộ... ................................ ...................... ...................... H: Kiến trúc Thạt Luổng của Lào có gì giống và khác với các công trình của các nước trong khu vực? HS:Uy nghi.......

23 - . suy vong kéo dài. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY. TRÒ NỘI DUNG CẦN ĐẠT Mục 1: Sự hình thành và phát triển của 1. Chế độ phong kiến là một giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển của lịch sử loài người.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 III/ TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC 1. GV: -Theo em. cơ sở kinh tế của XHPK ở phương Đông và châu Âu có điểm gì giống .Phương thức bóc lột: địa tô. phát triển của chế độ phong kiến ở cả phương Đông và phương Tây.Lãnh chúa – Nông nô (Châu Âu) kiến. GV: Thời kì khủng hoảng và suy vong ở phương Đông và châu Âu diễn ra như thế nào? HS: + Phương Đông: kéo dài suốt 3 thế kỉ (XVI – giữa TK XIX) + Châu Âu: rất nhanh (XV – XVI) Mục 2: Cơ sở kinh tế – xã hội của XHPK 2. GV: -XHPK phương Đông và châu Âu hình thành từ khi nào? -Em có nhận xét gì về thời gian hình thành XHPK của 2 khu vực trên? TL: .XHPK phương Đông: Hình thành sớm. phát triển chậm. chúng ta đã biết được sự hình thành. Mục tiêu: Biết so sánh về quá trình hình phát triển chậm.XHPK châu Âu: Hình thành muộn hơn. ở phương Đông và phương Tây để rút ra kết thúc sớm hơn so với XHPK phương điẻm khác biệt Đông Chủ nghĩa tư bản hình thành.XHPK châu Âu: Hình thành muộn hơn. thành và phát triển của xã hội phong kiến .XHPK phương Đông: Hình thành sớm. suy vong kéo dài. . Cơ sở kinh tế – xã hội của XHPK Hoạt động lớp/ cá nhân . . + XHPK châu Âu: TK XI – XVI. Sự hình thành và phát triển của XHPK XHPK Hoạt động lớp/ nhóm .xã hội của chế độ phong . H: Thời kì phát triển của XHPK ở phương Đông và châu Âu kéo dài trong bao lâu? HS:+XHPK phương Đông phát triển rất chậm chạp: Trung Quốc (VII – XVI).Kiểm tra bài cũ -Sự phát triển của Vương quốc Cam-Pu-Chia thời Ăng-co được biểu hiện như thế nào? -Em hãy trình bày chính sách đối nội và đối ngoại của các vua Lạn Xạng? 3. kết thúc sớm hơn so với XHPK phương Đông Chủ nghĩa tư bản hình thành. các nước Đông Nam Á (X – XVI).Cơ sở kinh tế: Nông nghiệp Mục tiêu: Trình bày được những nét chính .Bài mới Qua các tiết học trước.Địa chủ – Nông dân (phương Đông) về cơ sở kinh tế .Ổn định tổ chức 2.

Hình thức bóc lột chủ yếu trong XHPK là gì? Bóc lột bằng địa tô. GV: -TrongXHPK. . ai là người nắm quyền lực? Chế độ quân chủ là gì? Thể chế nhà nước do Vua đứng đầu H: Chế độ quân chủ ở châu Âu và phương Đông có gì khác biệt? 3. nông nô thu tô.Châu Âu: Lãnh chúa – Nông nô. lãnh chúa bóc lột bằng địa tô như thế nào? HS:Giao ruộng đất cho nông dân.thời gian hình thành: ……………………………………………… ……………………………………… …………………………………………… ……………………………………………. công nghiệp phát triển.Hướng dẫn tự học: .Nhà nước: .Giai cấp địa chủ.Củng cố – luyện tập: -lập bảng so sánh chế độ phong kiến phương Đông và châu Âu theo mẫu sau: Phong kiến phương Đông Phong kiến châu Âu .Chế độ quân chủ ở phương Đông và châu Âu có sự khác biệt: + Phương Đông: vua có rất nhiều quyền lực Hoàng đế.Cơ sở kinh tế-xã hội: .24 - . GV: Trong nền kinh tế phong kiến ở phương Đông và châu Âu còn khác nhau ở điểm nào? HS: Ở châu Âu xuất hiện thành thị trung đại thương nghiệp. .Phương Đông: Địa chủ – Nông dân . thuế rất nặng. GV:. Nhà nước phong kiến: .Nhà nước: …………………………………………… …………………………………………….GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 và khác nhau? .Cơ sở kinh tế-xã hội: …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… . + Châu Âu: Lúc đầu hạn chế trong các lãnh địa TK XV quyền lực tập trung trong tay vua 4. …………………………………………… ……………………………………………. .Thể chế nhà nước: Vua đứng đầu Chế độ quân chủ. -Trong XHPK có những giai cấp nào? Trình bày mối quan hệ giữa các giai cấp ấy? 5.thời gian hình thành: .Trình bày các giai cấp cơ bản trong XHPK ở cả phương Đông và châu Âu? HS:.

Đánh dấu vào ô trống đầu câu mà em cho là sinh cách làm. để nắm kĩ hơn kiến thức đã học chúng ta hôm nay cùng làm một số bài tập.Ôn định lớp: 2. Thành lập nhiều vương quốc mới của họ như :Phơ-răng.tây Gốt…. -Nền tảng kinh tế và các giai cấp cơ bản trong xã hội. III/Thiết kế bài học: 1.Kiến thức: -Hệ thống kiến thức về lịch sử thế giới trung đại.Tư tưởng: Giáo dục niềm tin và lòng tự hào về truyền thống .thành tựu văn hóa khoa học mà các dân tộc đã đạt được.25 - . 2. TRÒ NỘI DUNG Bài tập 1 trang 3 sách bài tập Bài tập 1: HS đọc bài tập GVhướng dẫn học a. thay đổi bộ mặt của khu vực này.khái quát các sự kiện thông qua hệ thống bài tập .Bài mới: Những tiết trước chúng ta đã tìm hiểu về lịch sử thế giới trung đại:sự hình thành và phát triển của xã hội phong Kiến ở cả châu Âu và phương đông. chuẩn bị của Thầy.Kĩ năng: Biết tổng hợp. HOẠT ĐỘNG CỦA tHẦY. .Kiểm tra bài cũ: -Trình bài những đặc điểm cơ bản của phong kiến châu Âu? -Chế độ quân chủ là gì?xã hội phong kiến châu Âu có gì khác với xã hội phong kiến phương Đông? 3. 3. Tiêu diệt các vương quốc cũ trên đất Rôma.khi tràn vào lãnh thổ của đế quốc Rô-ma Gọi hs lên bảng làm cả lớp theo dõi người Giéc-man đã tiến hành nhiều việc làm nhận xét.rồi chia cho các tướng lĩnh. TỰ RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ---------------o0o--------------Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết:10: BÀI TẬP LỊCH SỬ (Phần lịch sử thế giới ) I/ Mục tiêu bái học: 1. đúng. Chiếm ruộng đất . trò GV và HS chuẩn bị bài tập. II/ Thiết bị dạy học.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 Học bài – soạn bài:8 IV.quí tộc.

HS đọc bài tập 3 (SBT trang 4) quan c. b.26 - .mô tả các hoạt động chủ yếu trong thành sát trình bày.TIỀN LÊ . thị: GV đánh giá chấm điểm. Nhìn bức tranh:hội chợ ở Đức (trang 5 sgk).giai cấp nào là thành tựu gì? giai cấp thống trị và giai cấp nào là giai cấp bị HS đọc bài tập 9(SBT trang 11) trị? HS đọc bài tập 4(SBT trang 17) b. b. B Các thị trấn. TỰ RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ---------------o0o--------------Ngày soạn: Ngày giảng: Phần II LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX Chương I BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ.Thế nào là chế độ quân Chủ?lấy ví dụ ở phương Đông và châu Âu để minh họa:-ở Phương Đông: -ở Châu Âu: 4/Củng cố –luyện tập: -Xã hội phong kiến ở phương Đông và châu Âu hình thành từ thời gian nào? -Xã hội Phong Kiến gồm mấy giai cấp?cơ sở kinh tế của xã hội Phong Kiến là gì? 5/ Hướng dẫn tự họ: -Ôn bài-tiết sau kiểm tra 15 phút-soạn bài 8 .em hãy miêu tả cảnh hội chợ.Trong xã hội phong kiến .Nêu các giai cấp mới được hình thành trong xã hội phong kiến châu Âu: Bái tập 2 a.ĐINH.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 Phong tước vị cao thấp cho tướng lĩnh và quý tộc.Thành thị trung đại được hình thành từ: A Trong các lãnh địa. Bài tập 3: Nêu những thành tựu văn hóa của trung quốc thời phong kiến: -Tư tưởng: Văn học: Sử học: Khoa học –Kĩ thuật: -Xã hội phong kiến Trung Quốc hình Bài tập 4: thành vào thời gian nào?đạt những a.

Đinh. TRÒ Giáo viên: Chuẩn bị. thống nhất đất nước. . nước Ta bước vào thời kì độc lập.Lược đồ 12 sứ quân 3.Đời sống kinh tế.. . HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY. tổ chức nhà nước thời Ngô. -Vua có vai trò gì trong bộ máy nhà nước? Quan Quan HS: Đứng đầu triều đình.Bài mơi: Sau hơn 1000 năm kiên cường bền bỉ chống lại ách đô hộ của PK phương Bắc . III.Công lao của NQ. cuối cùng nhân dân Ta đã giành lại được nền độc lập.Kĩ năng Bồi dưỡng cho HS kĩ năng lập biểu đồ. 1. Một số tranh ảnh.TIẾN TRÌNH DẠY. tự chủ.Kiến thức . chấm dứt hơn 10 thế kỉ thống trị của -Bộ máy nhà nước các triều đại phong kiến phương Bắc GV:Sau chiến thắng Bạch Đằng 938 Ngô Vua Quyền đã làm gì? GV-Hương dẫn HS vẻ sơ đồ bộ máy nhà nướcvà giải thích. Đinh . 1.Nắm được sự ra đời của các triều đại Ngô. 3. chủ Mục tiêu: Nắm được sự ra đời và tổ chức chính .27 - Thứ sử các châu .HỌC 1. tư liệu về di tích liên quan đến thời Ngô. GV:Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 có ý nghĩa: Đánh bại âm mưu xâm lược của quân Nam Han.939: Ngô Quyền lên ngôi vua quyền thời Ngô. mở ra thời kì độc lập lâu dài cho nước ta II/THIẾT BỊ DẠY HỌC. Đinh …. xã hội thời Ngô.Đóng đô ở Cổ Loa HS đọc phần 1 SGK. HS: Đọc. giải quyết mọi công văn võ .Ngô Quyền dựng nền độc lập tự Hoạt động lớp/ cá nhân. Với trận Bạch Đằng lịch sử (năm 938).GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 Tiết 11 (Thế ki X) Bài 8: NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP I/MỤC TIÊU 1.Tư tưởng -Giáo dục ý thức độc lập tự do và thống nhất đất nước của dân tộc -Ghi nhớ công ơn của Ngô Quyền và Đinh Bộ Lĩnh đã có công giành quyền tự chủ.Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước (thời Ngô Quyền) 2.Kiểm tra bài cũ -Trình bày những đặc điểm cơ bản của XHPK châu Âu? -XHPK phương Đông có gì khác với XHPK phương Tây? Chế độ quân Chủ là gì? 3. CHUẨN BỊ CỦA THẦY. TRÒ NỘI DUNG CẦN ĐẠT Mục 1: Ngô Quyên dựng nền độc lập tự chủ. 2.Ổn định tổ chức 2. sưu tầm tài liệu liên quan. ĐBL trong công cuộc củng cố nền độc lập và bước đầu xây dựng đất nước. sử dụng bản đồ khi đọc bài . Đinh.

Hoạt động lớp/ cá nhân. xây dựng căn cứ ở Hoa Lư.Việc chiếm đóng của các Sứ Quân.GV trình bày quá trình thống nhất đất nước của Đinh Bộ Lĩnh trên lược đồ.12 sứ quân gây biết bao tang tóc cho nhân dân. -965: Ngô Xương Văn chết loạn 12 Sứ Quân.Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước * Tình hình đất nước: -Loạn 12 Sứ Quân đất nước chia cắt. Mục tiêu: Nắm được tình hình kinh tế.Con của thứ sử Đinh Công Trứ. Ngô Xương Văn giành lại được ngôi Vua song uy tín của nhà Ngô đã giảm sút đất nước không ổn định. .GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 việc chính trị.28 - 2. -Sứ Quân là gì? Là các thế lực phong kiến nổi dậy chiếm lĩnh một vùng đất. . Do vậy. chính trị cuối thời Ngô GV:Sau khi trị vì đất nước được 5 năm. tình hình đất nước Ta thay đổi như thế nào? GV: Năm 950. -Nhà Tống có âm mưu xâm lược. -950: Ngô Xương Văn lật đổ Dương Tam Kha nhưng không quản lí được đất nước. ngoại giao. GV:. sơ sài nhưng bước đầu đã thể hiện ý thức độc lập. . Điều đó ảnh hưởng như thế nào tới đất nước? GV:Các Sứ quân chiếm đóng ở nhiều vị trí quan trọng trên khắp đất nước. .Ông đã làm gì để chuẩn bị dẹp yên 12 Sứ Quân? HS: Tổ chức lực lượng. GV:Em có nhận xét gì về bộ máy nhà nước thời Ngô?thảo luận nhóm -Kết luận:Còn đơn giản. Ngô Quyền qua đời. trong khi đó nhà Tống đang có âm mưu xâm lược nướcTa. Lúc đó. Mục 2: Tình hình chính trị cuối thời Ngô. liên tiếp đánh lẫn nhau đất nước loạn lạc là điều kiện thuận lợi cho giặc ngoại xâm tấn công đất nước. người Ninh Bình.Đinh Bộ Lĩnh là ai? . Hoạt động lớp/ cá nhân. 3. tự chủ. quân sự. có tài thống lĩnh quân đội. .Tình hình chính trị cuối thời Ngô -944: Ngô Quyền mất Dương Tam Kha cướp ngôi triều đình lục đục.Sử dụng lược đồ (chưa ghi tên các Sứ Quân). loạn lạc. rèn vũ khí. yêu cầu HS đánh dấu các Sứ Quân vào các khu vực trên lược đồ. việc thống nhất đất nước trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. . Mục 3: Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước. Mục tiêu: Nắm được công cuộc dẹp loạn 12 sứ quân.

Củng cố – luyện tập: -Vẽ sơ đồ bộ máy chính quyền nhà Ngô.29 - . CHUẨN BỊ CỦA THẦY. nước thống nhất. -Biết ơn các vị anh hùng có công xây dựng và bảo vệ đất nước II/ THIẾT BỊ DẠY HỌC. Dặn dò: -Học bài. tự tôn dân tộc. thắng đó các Sứ Quân xin hàng hoặc lần lượt -Được nhân dân ủng hộ. . Vua Lê. GV: Việc Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 Sứ Quân có ý nghĩa gì? HS:Thống nhất đất nước. có tài đánh đâu Liên kết với Sứ Quân Trần Lãm. lập biểu đồ. Tranh ảnh di tích lịch sử về đền thờ Vua Đinh. trong quá trình học bài. TRÒ.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 .bài tập 3. 4.Vì sao Đinh Bộ Lĩnh lại dẹp yên được các Sứ * Quá trình thống nhất: Quân? -Đinh Bộ Lĩnh lập căn cứ ở Hoa Lư. HS: Được nhân dân ủng hộ. Trình bày những biểu hiện về ý thức tự chủ của Ngô quyền trong việc xây dựng đất nước? -Tình hình đất nước cuối thời Ngô có gì đặc biệt? Ai đã có công dẹp yên các Sứ Quân? 5.Ổn định tổ chức: .Kiến thức: -Thời Đinh – Tiền Lê.Kĩ năng: Bồi dưỡng kĩ năng vẽ sơ đồ. năm 967: đất bị đánh bại.Tư tưởng: -Lòng tự hào.Tư liệu về nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê. bộ máy nhà nước đã xây dựng tương đối hoàn chỉnh không còn đơn giản hhư thời Ngô. TỰ RÚT KINH NGHIỆM ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… --------o0o------Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết:12 BÀI 9 : NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ I/ MỤC TIÊU: 1.: GV: Chuẩn bị Lược đồ của kháng chiến chống Tống lần thứ nhất.4 soạn bài 9 IV. sưu tầm tài liệu liên quan III/ TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC 1. 2. HS: Đọc. 3. lập lại hòa bình trong cả nước tạo điều kiện để xây dựng đất nước vững mạnh chống lại âm mưu xâm lược của kẻ thù.Trình bày cuộc kháng chiến chống Tống lần 1 theo lược đồ.

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7

2.Kiểm tra bài cũ:
-Trình bày tình hình nước Ta cuối thời Ngô và quá trình thống nhất của Đinh Bộ Lĩnh.
-Trình bày công lao của Ngô Quyền và Đinh Bộ Lĩnh đối với nước ta trong buổi đầu đl
3.Bài mới:
Sau khi dẹp yên 12 Sứ Quân, đất nước lại được thanh bình, thống nhất. Đinh Bộ lên ngôi
vua, tiếp tục xây dựng một quốc gia vững mạnh mà Ngô Quyền đã đặt nền móng.
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY, TRÒ
NỘI DUNG CẦN ĐẠT
Mục 1: Nhà Đinh xây dựng đất nước.
1. Nhà Đinh xây dựng đất nước:
Hoạt động lớp/ cá nhân
- 968: Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Vua.
Mục tiêu: Nắm được tổ chức bộ máy nhà - Đặt tên nước là Đại Cồ Việt đóng đô ở
nước thời Đinh.
Hoa Lư.
HS đọcphần 1 SGK
GV:- Sau khi thống nhất đất nước Đinh
Bộ Lĩnh đã làm gi?
- Giải thích tên nước: “Đại” : lớn; “Cồ”
cũng có nghĩa là “lớn”
=> Nước Việt to lớn có ý đặt ngang hàng
với Trung Hoa.
GV: Tại sao Đinh tiên Hoàng lại đóng đô
ở Hoa Lư?
HS:Là quê hương của Đinh Tiên Hoàng,
đất hẹp, nhiều đồi núi  thuận lợi cho
việc phòng thủ.
GV: Việc nhà Đinh không dùng niên hiệu
của phong kiến Trung Quốc để đặt tên
nước nói lên điều gì?
HS:Đinh Bộ Lĩnh muốn khẳng định nền
độc lập, ngang hàng với Trung Quốc chứ
không phụ thuộc vào Trung Quốc.
GV giải thích “ Vương”: tước hiệu của
Vua (dùng cho nước nhỏ, chư hầu)
+ “Đế”: là tước hiệu của Vua nước lớn
mạnh, có nhiều nước thuần phục (chẳng
hạn Trung Quốc sau khi thống nhất thì
- Phong vương cho con, cắt cử tướng lĩnh
xưng đế).
GV:-Đinh Tiên Hoàng còn áp dụng biện thân cận giữ chức vụ chủ chốt, dựng cung
điện, đúc tiền, xử phạt nghiêm kẻ có tội.
pháp gì để xây dựng đất nước?
-Thời Đinh nước ta chưa có luật pháp cụ
thể, Vua sai đặt vạc dầu và chuồng cọp
trước điện  răn đe kẻ phản loạn.
-GV: những việc làm của Đinh Bộ Lĩnh 2. Tổ chức chính quyền thời Tiền Lê
* Sự thành lập của nhà Lê:
có ý nghĩa như thế nào?
HS:Ổn định đời sống XH  cơ sở để xây -Năm 979: Đinh Tiên Hoàng bị giết nội bộ
lục đục.
dựng và phát triển đất nước.
- Nhà Tống lăm le xâm lược năm 980 Lê
Mục 2: Tổ chức chính quyền thời Lê.
- 30 -

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7

Hoạt động lớp/ cá nhân
Hoàn được suy tôn lên làm vua.
Mục tiêu: Nắm được tổ chức chính quyền -Tổ chức chính quyền.
thời Tiền Lê.
( Trung ương)
HS đọcphân2 SGK
GV:nhà tiền lê được thành lập trong hoàn
Vua
cảnh nào?
- Vì sao Lê Hoàn lại được suy tôn làm
vua?
Thái sư – Đại sư
HS:-Là người có tài, có chí lớn, mưu lược,
lại được giữ chức Thập đạo tướng quân
thống lĩnh quân đội  lòng người quy
Quan
Quan
Tăng
phục

quan
văn
GV:Chính quyền nhà Lê được tổ chức như
thế nào?
HS:Vua đứng đầu, dưới Vua là quan văn,
quan võ và tăng quan. Cả nước chia thành
10 lộ, dưới lộ là phủ và châu.
lộ lộ
lộ lộ
lộ
lộ
GV hướng dẫn HS vẽ sơ đồ
phủ

châu
10 lộ

Phủ

Mục 3: Cuộc kháng chiến chống Tống
của Lê HoôầnHtj động lớp/ cá nhân
Mục tiêu: Trình bày theo lược đồ, ghi
nhớ nét chính về diễn biến, ý nghĩa lịch
sử của cuộc kháng chiến chống Tống
-Quân đội thời Tiền Lê được tổ chức như
thế nào?
HS: * Quân đội :
- Gồm 10 đạo, chia thành 2 bộ phận:
- Cấm quân ( quân của triều đình)
- Quân địa phương
HS đọc phần 3 SGK
GV;-Quân Tống xâm lược nước Ta trong
hoàn cảnh nào?
-Trình bày diễn biến cuộc kháng chiến?

( địa phương)

châu

* Quân đội :
- Gồm 10 đạo, chia thành 2 bộ phận:
- Cấm quân ( quân của triều đình)
- Quân địa phương
3. Cuộc kháng chiến chống Tống của Lê
Hoàn
a) Hoàn cảnh lịch sử:
- Cuối năm 979, nội bộ nhà Đinh lục đục vì
tranh quyền lợi  quân Tống xâm lược.
b) Diễn biến: (SGK)
c) Ý nghĩa:
- Khẳng định quyền làmchủ đất nước.
- Đánh bại âm mư xâm lược của kẻ thù,
củng cố nền độc lập.

- 31 -

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7

HS: Đầu năm 981 quân Tống do Hầu
Nhân Bảo chỉ huy theo 2 đuờng thủy và bộ
tiến đánh nước ta.
-Lê Hoàn trực tiếp tổ chức và lãnh đạo
cuộc kháng chiến. Cho quân đóng cọc ở
sông Bạch Đằng ngăn chặn chiến thuyền
địch. Nhiều trận chiến đấu ác liệt diễn ra.
Cuối cùng thủy quân địch bị đánh lui.
-Trên bộ quân ta chặn đánh quân Tống
quyết liệt buộc phải rútquân về nước.
GV: Ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống
Tống là gì?
4.Củng cố :
-Vẽ sơ đồ bộ máy chính quyền trung ương và địa phương thời tiền Lê?
-Trình bày diễn biến, ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Tống do Lê Hoàn chỉ huy (năm
981)
-Việc nhân dân ta lập đền thờ Vua Đinh (Ninh Bình) chứng tỏ điều gì?
5. Hướng dẫn tự học:
-Học bài,bài tập 4,5 và soạn bài 9 phần II.
IV. TỰ RÚT KINH NGHIỆM
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
-----------o0o-----------Ngày soạn:
Ngày dạy:
Tiết 13 Bài 9 NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ (tiếp theo)
II/ SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA
I/ MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Giúp học sinh nắm được nhữn nét lớn về tình hình kinh tế, xã hội, văn hoá buooỉ đầu
độc lập thời Ngô, Đinh, Tiền Lê.
2.Kĩ năng:
Rèn luyện kỉ năng phân tích và rút ra ý nghĩa thành tựu kinh tế ,văn hóa thời Đinh –Tiền
Lê.
3.Tư tưởng:
Giáo dục cho học Sinh ý thức độc lập trong xây dựng, biết quí trọng các truyền thống văn
hóa của cha ông từ thời Đinh-Tiền Lê.
II/THIẾT BỊ DẠY HỌC, CHUẨN BỊ CỦA THẦY, TRÒ
GV: Tranh ảnh di tích các công trình văn hóa,kiến trúc thời Đinh- Tiền Lê.
-Tư liệu thành văn về các triều đại Đinh-Tiền Lê.
HS: Đọc, trả lời câu hỏi, sưu tầm tài liệu liên quan
- 32 -

-Trên bộ quân ta chặn đánh quân Tống quyết liệt buộc phải rútquân về nước.Nông nghiệp: Mục tiêu: Giúp học sinh biết được những nét . Cho quân đóng cọc ở sông Bạch Đằng ngăn chặn chiến thuyền địch. Đầu năm 981 quân Tống do Hầu Nhân Bảo chỉ huy theo 2 đuờng thủy và bộ tiến đánh nước ta. TRÒ NỘI DUNG CẦN ĐẠT Mục 1: Bước đầu xây dựng nền kinh tế tự 1.thống nhất của nước Đại Cồ Việt .GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 III/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Cuối cùng thủy quân địch bị đánh lui.văn hóa buổi đầu độc lập.33 - . Nhiều trận chiến đấu ác liệt diễn ra. 3. nghiệp ngày càng ổn định và phát triển.Nhà nước thực hiện nhiều chính sách lớn về tình hình kinh tế buổi đầu độc lập thời phát triển kinh tế =>Kết quả: Nông Ngô – Đinh .Bài mới: Cuộc kháng chiến chống Tống thắng lợi đã đánh bại âm mưu xâm lược của kẻ thù . HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY. Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Tiền Lê và giải thích?( 4điểm) Câu 2: Tường thuật lại diễn biến cuộc kháng chiến chống Tống(năm 981)? ( 6 điểm) Đáp Án Vua Thái sư – Đại sư Quan văn lộ lộ phủ Tăng quan Quan võ lộ châu lộ lộ lộ ( địa phương) 10 lộ Phủ Châu Câu 2. và củng cố nền độc lập .đó cũng là cơ sở để xây dựng nền kinh tế. -Lê Hoàn trực tiếp tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến.Ôn định lớp: 2.Tiền Lê.Kiểm tra 15 phút Câu 1. chủ: Hoạt động lớp/ cá nhân a.khẳng định quyền làm chủ đất nước của nhân dân Ta. .Bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ.

-Chùa chiền được xây dựng nhiều. -Khai khẩn đất hoang . Thủ Công Nghiệp -Các xưởng thủ công nhà nước như:Xưởng đúc tiền .có nhiều điện.nhà sư được coi trọng.văn hóa: -Giáo dục chưa phát triển.GV sử dụng bảng phụ để vẽ sơ đồ các tầng lớp trong xã hội.thợ thủ công. -Các nghề thủ công truyền thống:Dệt lụa. văn hoá thời Ngô Đinh.xây dựng cung điện được thành lập. -Tầng lớp bị trị:Nông dân. -Dựa vào H 20 miêu tả cung điện Hoa Lư ? TL:HS dựa vào SGK Miêu tả:Cột dát vàng.kho vũ khí. -Thương nghiệp có gì đáng chú ý? Mục 2: đời sống xã hội và văn hoá Hoạt động lớp/ cá nhân Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được những nét chính về tình hình xã hội. -Buôn bán với nứơc ngoài được mở rộng 2.một số địa chủ và nô tì. Tiền Lê . b. đài tế. =>Kết quả:Nông nghiệp ngày càng ổn định và phát triển -Sự phát triển củaThủ Công Nghiệp được thể hiện ở những mặt nào? TL.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 HS đọc phần 1 GV:Em hãy điểm qua tình hình Nông Nghiệp nước Ta thời Đinh Tiền Lê?Vua Lê Đại Hành tổ chức lễ cày tịnh điền để làm gì? TL: Nông nghiệp: -Chia ruộng đất cho nông dân. -Trong xã hội có những tầng lớp nào? + 2 tầng lớp cơ bản: thống trị và bị trị -Tầng lớp thống trịo gồm những ai? +vua các quan văn quan võ và một số nhà sư _Những người nào thuộc tầng lớp bị trị? Nông dân.rèn vũ khí .34 - c. -Chú trọng thủy lợi. -Nhiều trung tâm buôn bán.làm giấy. Thương Nghiệp: -Đúc tiền đồng lưu thông trong nước.may mặc. -Đạo phật được truyền bá rộng rãi.người buôn bán nhỏ . b.Xã hội: Gồm 2 tầng lớp: -Tầng lớp thống trị:Vua. -Các loại hình văn hóa dân gian khá phát . kho thóc thuiế…được xây dựng qui mô hoàng tráng hơn.thợ thủ công. -Nhà vua quan tâm đến sản xuất .khu chợ được hình thành.thương nhân.quan võ và một số nhà sư. chùa chiền.các quan văn.Đời sống xã hội và văn hóa: a. -Các nghề thủ công truyền thống tiếp tục phát triển. Thủ Công Nghiệp -Các xưởng thủ công nhà nước được thành lập.đồ gốm tiếp tục phát triển.khuyến khích nhân dân làm nông nhgiệp.

1. tổ chức lại bộ máy chính quyền trung ương và địa phương.Đời sống xã hội và văn hoá Đại Cồ Việt có những nét chuyển biến gì? 3 . -Học sinh hiểu pháp luật và nhà nước là cơ sở cho việc xây dựng và phát triển đất nước. chia lại đất nước về mặt hành chính. -Dời đô về Thăng Long. Ổn định lớp. 2. TỰ RÚT KINH NGHIỆM : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Ngày soạn: Ngày giảng: CHƯƠNG II: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ (THẾ KỶ XI . 1. HS: Đọc. -Rèn luyện kỹ năng đánh giá công lao của nhân vật lịch sử tiêu biểu.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 một số địa chủ và nô tì. yêu nhân dân.6 và soạn bài 10. 3.Hướng dẫn tự học: Học bài.Bài tập 5. II. trò GV: Bản đồ Việt Nam. Thiết kế bài học.Giới thiệu : -Đầu thế kỷ XI nội bộ nhà Tiền Lê lục đục.35 - . nhà Lý thay thế đất nước đã có những thay đổi? .XII) Tiết 14: BÀI 10: NHÀ LÝ ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC I. -Phân tích và nêu ý nghĩa các chính sách xây dựng và bảo vệ đất nước của nhà Lý. Chuẩn bị của Thầy..Kỹ năng. sưu tầm tài liệu liên quan III.Củng cố. xây dựng luật pháp chặt chẽ quân đội vững mạnh. 2. triển. Sơ đồ bộ máy nhà nước bỏ trống. Kiểm tra bài cũ. Kiến thức: -Các chính sách của nhà Lý để xây dựng đất nước.Nêu những nét phát triển của nền kinh tế tự chủ dưới thời Đinh-Tiền Lê? 2.Bài mới: a. Tư tưởng: -Giáo dục cho các em lòng tự hào về tinh thần yêu nước. -Đời sống văn hóa diễn ra như thế nào? 4. đặt tên nươc là Đại Việt. Mục tiêu cần đạt: 1/. trả lời câu hỏi. IV. vua Lê không cai quản được đất nước.luyện tập -Nguyên nhân nào làm cho nền kinh tế thời Đinh-Tiền Lê phát triển? -Đời sống xã hội và văn hóa nước Đại Cồ Việt có những biến đổi gì? 5.

ông đã làm gì? GV treo bản đồ chỉ 2 vùng Đại La và Hoa Lư -Tại sao dời đô về Đại La và đổi tên là Thăng Long? HS đọc phần chữ in nhỏ. Sự thành lập nhà Lý -1009 Lý Công Uẩn được suy tôn làm vua.36 - . lấy tên Thăng Long -1054 nhà lý đổi tên nước là Đại Việt -Xây dựng bộ máy nhà nước.bảo vệ trật tự xã hội và sản xuất nông nghiệp. xã 2.Luật pháp và quân đội. -1010 đặt niên hiệu làThuận Thiên dời đô về Đại La. HS:Ông là người vừa có đức vừa có uy tín nên được triều thần quý trọng. trò Mục 1: Sự thành lập nhà Lí. . xã Mục 2: Luật pháp và quân đội Hoạt động lớp/ nhóm/cá nhân Mục tiêu: Biết được nét chính về luật pháp. -Luật pháp:Năm1042 nhà Lý ban hành bộ luật Hình Thư . việc dời đô ra Thăng Long và tổ chức bộ máy nhà nước thời Lý. GV:Ai đứng đầu bộ máy nhà nước? tổ chức chính quyền ở địa phương được tổ chức như thế nào? So với thời tiền Lê thì sao? Nội dung cần đạt 1.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 b.Bài học: Hoạt động của thầy. Vua Quan Văn 24 Lộ phủ Phường. Hoạt động lớp/ nhóm/cá nhân Mục tiêu: Trình bày sơ lược boói cảnh ra đời của nhà Lý. -Nhà Lý được thành lập trong hoàn cảnh nào? Thời gian? -Lý Công Uẩn là ai? Tại sao ông được suy tôn làm vua? HS đọc phần chữ in nhỏ. * Nội dung:Bảo vệ nhà Vua. GV:-Nhà Lý ban hành bộ luật gì? -Nêu sự cần thiết và tác dụng của Bộ luật hình thư? HS:Đọc nội dung một số điều luật trong bộ Hình Thư. HS:Địa thế thuận lợi và là nơi hội tụ họp của bốn phương. GV chia nhóm cho HS vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước. GV:Sau khi lên ngôi vua.Và cho biết Bộ Hình Thư bảo vệ ai?Bảo vệ cái gì? Nội dung: “Lính bảo vệ cung và sau này cả Quan võ Huyện Phường. Học sinh đọc phần 1 GV:Sơ lược qua tình hình cuối thời Tền Lê. quân đội và chính sách đối nội. đối ngoại thời Lý. GV treo khung sơ đồ bộ máy nhà nước hướng dẫn HS điền.triều đình.

Những người trộm trâu bò bị xử nặng. GV:Nhà lý đã thi hành chủ trương gì để bảo vệ khối đoàn kết dân tộc? HS: +Gả công chúa.37 - . Tự rút kinh nghiệm.trả lại ruộng cho những người đã bỏ không cày cấy .” .người canh giữ không cận thận để người khác vào bị tội chết . Củng cố—luyện tập -So sánh bộ máy thời Lý có gì khác thời tiền Lê.huấn luyện chu GV: Quân đội nhà Lý bao gồm các binh đáo. HS: Chủ trương của nhà lý vừa mềm dẻo vừa kiên quyết .quan lại không được dấu con trai.cấm dân không được bán con trai . ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………. Quân địa Phương.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 hoạn quan không tự tiện vào cung cấm. +Trấn áp những người có ý định tách khỏi đại việt. tộc.những người cầm cố ruộng đất sau 20 năm được chuộc lại . -Nhà Lý đã làm gì để củng cố quốc gia thống nhất..ban tước cho các tù trưởng dân tộc.quy củ. 5. GV:-Chính sách đối ngoại của nhà Lý là gì? -Quan hệ bình đẳng với các nước láng -Nhận xét gì về các chủ trương của nhà lý? giềng. + Thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông”.Quân đội: GV:Quân đội nhà Lý gồm mấy bộ phận? + Gồm 2 bộ phận: Cấm quân và quân địa HS đọc bảng phân chia giữa cấm quân phương. -------------o0o-------------Ngày soạn: Ngày giảng: . chủng:Bộ binh. H: Em hiểu ntn là chính sách ngụ binh ư + Gồm các binh chủng:Bộ binh và Thuỷ nông? Tác dụng của chính sách này? binh. IV.nếu ai vào sẽ bị tội chết .kỉ luật nghiêm mimh. những người biết mà không báo cũng bị xử nặng…. 4.thuỷ binh… GV:Nhận xét về tổ chức quân đội nhà Lý? -Xây dựng và bảo vệ khối đoàn kết dân HS tổ chức chặt chẽ. Hướng dẫn tự học: Học bài – soạn bài 11-bài tập 1&2 .

đánh giá các sự kiện lịch sử. Nhà Tống âm mưu xâm lược Hoạt động lớp/ cá nhân/ nhóm nước ta Mục tiêu: Biết được âm mưu xâm lược Đại Việt của nhà Tống .ngăn cản việc trao đổi buôn bán +Bộ tộc người liêu hạ quấy nhiễu phía bắc. II. nhân ái và tình đoàn kết dân tộc. đồng thời để giải quyết khó khăn về tài chính và xã hội trong nước. .Âm mưu xâm lược nước ta của nhà Tống là bành trướng lãnh thổ. 2. trò GV: Bản đồ đại Việt thời Lý – Trần. nhà Tống đã làm gì? HS: + Xúi dục vua Chăm Pa đánh Đại Việt . Hoạt động của thày.Nhà Tống xâm lược nước ta nhằm mục đích gì? Mục đích: giải quyết tình hình khó HS Thảo luận khăn trong nước. Ổn định.Tình hình nhà Tống lúc này như thế nào? -Thế kỉ XI nhà Tống gặp phải khó TL: Nhà Tống gặp nhiều khó khăn về kinh tế. khăn về kinh tế . quan hệ 2 nước bị cắt đứt bởi nhà Tống có những hành động khiêu khích xâm lược đại Việt. Kiến thức: . +Ngân khố tài chính nguy ngập +Nội bộ mâu thuẫn.38 - . . -Nhà Lý được thành lập như thế nào và làm gì để xây dựng đất nước? III. 2. III. Giai đoạn thứ I (1075) Mục 1: Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta. Bài mớí: Năm 981 mối quan hệ giữa 2 nước được củng cố nhưng từ giữa thế kỷ XI. giữa 2 nước… .1077) I. Tư tưởng: . nhận xét. trả lời câu hỏi. -Nhà Tống xúi Cham-pa đánh Đại +Nhân dân khắp nơi đấu tranh. sưu tầm tài liệu liên quan. 1.chính trị chính trị . Mục tiêu: 1.Kỹ năng: .HS đọc phần 1. GV: .GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 Tiết 15 Bài 11: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG TỐNG XÂM LƯỢC (1075 .Sử dụng lược đồ để tường thuật cuộc tiến công vào đất Tống do Lý Thường Kiệt chỉ huy.Cuộc tiến công tập kích sang đất Tống của Lý Thường Kiệt là hành động chính đáng.HS: Đọc. 3. -Lược đồ kháng chiến chống Tống (1075-1077) .Giáo dục lòng tự hào dân tộc và biết ơn người anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt có công lao lớn với đất nước. Kiểm tra bài cũ.Bồi dưỡng lòng dũng cảm. Việt. Chuẩn bị của Thầy. Thiết kế bài học.Phân tích.Để chiếm Đại Việt. Giai đoạn thứ nhất (1075) I. 1/. trò Nội dung cần đạt Mục I. .

soạn bài 11 phần II.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 + Cấm nhân dân 2 bên qua lại buôn bán ở biên giới + Cho quân sang.Vua tôi nhà Lý đã làm gì trước âm mưu của nhà Tống? Kết quả của việc chủ động tấn công? . -Tại sao nói đây là cuộc tấn công để tự vệ mà không phải là cuộc tấn công xâm lược? HS thảo luận nhóm. c. lương thực.Phong chức cho các tù trưởng để họ tuyển thêm binh phá vỡ âm mưu chia rẽ của nhà Tống . -Sau 42 ngày đêm quân ta đã làm chủ thành Ung Châu tướng giặc phải tự tử. chia làm 2 đạo tấn công vào đất Tống.39 - .Ý nghĩa: Làm thay đổi kế hoạch và làm chậm lại cuộc tấn công xâm lược của nhà Tống vào nước ta . cướp bóc.BT 1. Mục 2: Nhà Lý chủ động tiến công để phòng vệ Hoạt động lớp/ cá nhân Mục tiêu: Hiểu được nhà Lý đứng trước âm mưu xâm lược của nhà Tống đã chủ động chuẩn bị kháng chiến như thế nào GV: Đứng trước âm mưu xâm lược đó nhà Lý đã đối phó bằng cách nào? HS:Thái úy Lý Thường Kiệt làm tổng chỉ huy tổ chức kháng chiến. H: Trình bày diễn biến cuộc tiến công của quân ta? Giáo viên treo bản đồ hướng dẫn học sinh trình bày. Củng cố .Tổ chức cho quân đội luyện tập suốt ngày đêm . dò la + Lôi kéo tù trưởng. 5. 3 trang 30. . -Lý Thường kiệt đã cho yết bảng nói rõ mục đích cuộc tiến công tự vệ của mình.Diễn biến: -Tháng 10-1075. + Ngấm ngầm chuân bị vũ khí.Tiến quân đánh Cham Pa làm thất bại âm mưu tiến công phối hợp của nhà Tống -Cho biết đôi nét về Lý Thường Kiệt? GV gọi HS đọc phần chữ in nhỏ SGK GV:-Lý Thường Kiệt chủ trương gì? Và làm gì để đối phó với cuộc xâm lược của quân giặc? TL: Ông chủ trương ngồi yên đợi giặc không bằng tiến công trước để tự vệ H: Em có nhận xét gì về chủ trương đó? Vì sao? TL: Là chủ trương độc đáo. a. Nhà Lý chủ động tiến công để phòng vệ. Nhà Lý chuẩn bị: -Nhà lý chủ động tiến hành các biện pháp chuẩn bị đối phó. -Chủ trương của nhà Lý:Tấn công trước để phòng vệ. Hướng dẫn tự học: Học bài . . 4.Quân Tống âm mưu xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì? . sáng tạo……………. Lý Thường Kiệt và Tông Đản chỉ huy 10 vạn quân. b. -Việc chủ động tiến công có ý nghĩa như thế nào? 2/. 2. -Cử Lý Thường Kiệt làm tổng chỉ huy tổ chức kháng chiến.

.............. ......................................... tường thuật diễn biến trên lược đồ............... Tự rút kinh nghiệm.......1077) ( Tiếp) II........................................................................................... tự hào về truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc....... HS: Đọc.................................. Ổn định lớp....... ....... .....40 - .......................... hiểu tác dụng của phòng tuyến trên sông Như Nguyệt.............. .......... 3....................... 1/................. ------------o0o-----------Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 16 CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG TỐNG XÂM LƯỢC (1075 ..................................GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 IV................................................................. ............................ cuộc kháng chiến của quân dân nhà Lý GV:-Sau khi rút khỏi thành Ung Châu Lý Thường a... ....... ghi nhớ diễn biến chính cuộc tiến công xâm lược của nhà Tống.............. Chuẩn bị của Thầy....................................................................................................... Kĩ năng: Mô tả........................................................................ 1................Nha Lý chuẩn bị Kiệt đã làm gì? -Nhà Lý ra lệnh cho các địa phương ráo riết chuẩn bị đề phòng -Tại sao Lý Thường Kiệt chọn sông Như Nguyệt -Chọn phòng tuyến sông Như ......................................................................... ....................................................................... ...................................Nhà Lý đã làm gì trước âm mưu xâm lược của nhà Tống? 3........................... sưu tầm truyện kể lịch sử..........................Mục tiêu: 1.................................................................. 2....... . Tiến trình lên lớp................... Giai đoạn thứ hai ( 1076 – 1077) I.... 2.......................... III... Kháng chiến bùng nổ Hoạt động lớp/ cá nhân Mục tiêu: Biết............. Thái độ: Giáo dục lòng yêu nước...... trò: GV: Chuẩn bị Lược đồ trận chiến tại phòng tuyến Như Nguyệt........ .....................................Ghi nhớ những nét chính về cuộc tiến công xâm lược nước ta của nhà Tống và cuộc kháng chiến chống Tống của quân dân nhà Lý...... II...................................... Kiến thức: Giúp học sinh biết miêu tả....... Bài mới: Sau khi rút khỏi thành Ung Châu nhà Lý đã làm gì? Bị tấn công bất ngờ và thất bại nhà Tống có còn xâm lược nước ta nữa không? Nhà Lý đã đối phó ra sao? Hoạt động của thầy.. trò Nội dung cần đạt Mục 1: Kháng chiến bùng nổ........................ miêu tả phòng tuyến sông Như Nguyệt...................... . Kiểm tra bài cũ.......Trình bày âm mưu xâm lược của nhà Tống? ...

Diễn biến Mục tiêu: Trình bày diễn biến chính.Kết quả:Quân Tống đóng quân ở bờ bắc sông Cầu không lọt vào sâu được Mục 2.41 - . Sông như 1 chiến hào tự nhiên rất khó có thể vượt qua -Phòng tuyến được xây dựng thế nào? -Sau khi thất bại ở Ung Châu. Cuộc chiến đấu trên phòng Như Nguyệt tuyến Như Nguyệt Hoạt động lớp/ cá nhân a. kết quả. quân Tống đã làm gì? TL: Bất chấp khó khăn trong nước nhà Tống liền tiến hành cuộc xâm lược Đại Việt GV: vào SGK trình bày diễn biến của cuộc kháng chiến Nguyệt làm nơi đối phó với quân Tống.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 làm phòng tuyến chống quân Tống? TL: Đây là con sông chặn ngang tất cả các ngả đường bộ từ Quảng Tây vào Thăng Long. Diễn biến -Cuối năm 1076 quân Tống kéo vào nước ta -1077 nhà Lý đánh nhiều trận nhỏ để cản bước tiến của giặc. b.Lý Kế Nguyên đã mai phục và đánh 10 trận liên tiếp ngăn bước tiến đạo quân thủy của giặc c. Cuộc chiến đấu trên phòng tuyến sông 2/. . . ý -Quách Quỳ cho quân vượt sông nghĩa của trận chiến trên phòng tuyến Như đánh phòng tuyến của ta nhưng bị Nguyệt quân ta phản công quyết liệt làm chúng không tiến vào được.

Củng cố .Trình bày theo lược đồ trận chiến trên sông Như Nguyệt. nhà Lý đã làm gì? TL: Quân nhà Lí kịp thời phản công mưu chí đẩy lùi quân Tống về phía Bắc . H: Trận chiến thắng lợi là do đâu? +Tinh thần đoàn kết và chiến đấu anh dũng của nhân dân ta.Kết quả: +Quân giặc “mười phần chết đến năm sáu phần”. +Sự chỉ huy tài tình của Lý Thường Kiệt.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 Giáo viên treo bản đồ trận chiến tại phòng tuyến Như Nguyệt hướng dẫn học sinh trình bày diễn biến theo. .42 - . Ngày soạn: Ngày giảng: . . -Chiến thắng có ý nghĩa gì? -Cuối xuân 1077 Lý Thường Kiệt cho quân vượt sông bắt ngờ đánh vào đồn giặc. soạn bài 12. Tự rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………. phòng thủ. b. + Đập tan mộng xâm lược Đại Việt của nhà Tống.Nêu ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ hai. GV:Trước tình hình đó. Hướng dẫn tự học: -Học bài. quân địch thua to HS thảo luận nhóm: -Vì sao đang ở thế thắng mà Lý Thường Kiệt lại cử người thương lượng giảng hòa với giặc? +Để đảm bảo mối quan hệ bang giao hòa hiếu giữa 2 nước. -Nêu cách đánh giặc độc đáo của Lý Thường Kiệt? +Cách tấn công. 5. IV. +Không làm tổn thương danh dự của nước lớn đảm bảo nền hòa bình lâu dài. + Củng cố nền độc lập tự chủ của dân tộc. +Quách Qùy chấp nhận giảng hòa và rút quân về nước. 4.Cuối mùa xuân năm 1077 Lí Thường Kiệt mở cuộc tiến công lớn vào trạn địa của địch. Ý nghĩa: + Là trận đánh tuyệt vời trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc.cách kết thúc chiến tranh. c.

II. + Phong vương. 1 số bài tập nâng cao HS: Mang vở bài tập. .Tiền Lê. đất nước Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì để + Đặt tên nước. xây dựng đất nước? + Định đô.Tiền Lê và thời Lý. trò: GV: . Kiểm tra bài cũ. Tư tưởng: Lòng tự hào vào truyền thống cách mạng của dân tộc qua các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm.43 - . Mục tiêu: 1.Đinh . BT1: Em hãy vẽ lại Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Ngô? BT2: Những việc làm của Đinh Bộ Lĩnh sau HS:Đọc bài tập 2 sau khi thống nhất khi lên ngôi. Tiến trình dạy học: 1.Hệ thống kiến thức lịch sử thời Ngô . Chuẩn bị của Thầy.Đinh . trò Nội dung cần đạt Học sinh đọc bài tập.Nắm được quá trình thống nhất đất nước cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.Chuẩn bị bài tập trong vở bài tập. ôn kĩ nội dung lịch sử VN học trong chương trình III. Kiến thức: . 2. + Các biện pháp xây dựng đất nước + Quan hệ đối ngoại. mõi thời kỳ có những điểm giống và khác nhau. Kỹ năng. 3. Quan văn . chống ngoại xâm của dân tộc. Trình bày lược đồ qua diễn biến của những trận đánh tiêu biểu. Hoạt động của thầy. H: Trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống Tống trên phòng tuyến sông Như Nguyệt? 3 Bài mới: Chúng ta đã tìm hiểu lịch sử dân tộc qua các thời kỳ Ngô . GV gọi HS lên bảng làm bài cho điểm. BT1: Hoàn thành sơ đồ bộ máy thời Ngô. Ổn định lớp: 2.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 Tiết 17 BÀI TẬP LỊCH SỬ ( CHƯƠNG I & CHƯƠNG II ) I.

......... b...đẳng cấp xã hội thời lý có bị phân hóa sâu sắc hơn không?trình bày theo các ý sau: BT2 trang 26 -GV cho HS dùng bút chì màu đánh dấu vào vị trí kinh đô Hoa Lư và Thăng Long lên lược đồ bỏ trống.... ôn bài IV.So với thời Đinh –Tiền Lê..đắp đê phòng úng ngập.. 3…………………………………………… ……………………………………………....................đẳng cấp xã hội thời Lý có bị phân hóa sâu sắc..Nêu các triều đại đã học.. 4.......đắp đê phòng úng ngập.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 Bài tập 1 trang 33 vở bài tập a... 4…………………………………………… ……………………………………………. 5..Nhà Đinh b.cấm giết trâu bò: -Nhà Tiền Lê -Nhà Ngô *-Nhà Lý .... 2…………………………………………… ……………………………………………....cấm giết trâu bò: b..Triều đại tiến hành khai khẩn đất hoang...Kể tên các Kinh Đô của nước ta theo thứ tự thời gian tứ thời Văn Lang đến nhà Lý: 1…………………………………………… …………………………………………….............GV hướng dẫn HS cách vẽ lược đồ....Triều đại nào dưới đây tiến hành khai khẩn đất hoang đào mương .So với thời Đinh –Tiền Lê...............44 - ........... -----------------------------------------------Tầng lớp nào chiếm đa số trong dân cư? Vì sao?.Kể tên các kinh Đô của nước Ta theo thứ tự thời gian tứ thời Văn Lang đến nhà Lý? Bài tập 3: a... ---------------------------------------------các tầng lớp tăng lên bằng cách nào?...Dùng bút chì màu đánh dấu b..... Tự rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ----------o0o---------- .. .......Hướng dẫn tự học: Học bài... Bài tập 4: a.. đào mương . Củng cố : .... -Tầng lớp nào tăng lên?....

-Năm 939 Ngô Quyền lên ngôi vua. trò Nội dung cần đạt Mục 1. Bài mới: Hoạt động của thầy. trong hoàn cảnh nào? * Văn hóa: H: Vẽ sơ đồ bộ máy thời Tiền Lê? HS vẽ sơ đồ . Đinh.Đinh . văn hóa thời Tiền Lê: H: Ai là người có công dẹp loạn *Kinh tế: thống nhất đất nước? Trình bày quá +Nông nghiệp : trình thống nhất đất nước? +Thủ công nghiệp H: Nhà Tiền Lê được thành lập +Thương nghiệp. Ổn định. tự cường của dân tộc.Đinh . 2. xã hội nước ta buổi đầu -Đinh bộ lĩnh.Tiền Lê đến thời Lý. Ngô Quyền đã làm gì? xâm lược. Cuộc kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê -Hoàn cảnh nhà Lê thành lập:Năm 979 Đinh Tiên GV:.Kỹ năng: Vẽ lược đồ thuật lại các cuộc kháng chiến tiêu biểu. -Năm 967 đất nước thống nhất. Mục tiêu: Củng cố kiến thức vè tổ chức bộ máy chính quyền. Vì sao nhân dân ta chống Tống thắng lợi? Ý nghĩa của chiến thắng này? 3. 2. Trình bày diễn biến trận đánh trên sông Như Nguyệt 2/. II.Chuẩn bị của Thầy. trò: GV: Chuẩn bị Bảng phụ các sơ đồ bộ máy nhà nước.Sau chiến thắng Bạch Đằng Hoàng bị giết nội bộ lục đục. Tiền Lê. Nước ta thời Ngô . Thiết kế bài học: 1. kinh tế. độc lập thời Ngô. văn hoá.Tư tưởng: Giáo dục lòng tự hào về tinh thần bất khuất chống ngoại xâm của dân tộc qua các triều đại. Mục tiêu cần đạt: 1.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 18 ÔN TẬP LỊCH SỬ VIỆT NAM CHƯƠNG I & II I. Tiền Lê. Kiểm tra bài cũ. Đinh.nhà Tống âm mưu 938.45 - . Kiến thức: Hệ thống hóa kiến thức đã học từ thời Ngô . ra sao? -Thành tựu kinh tế. 1/. ý thức tự chủ. 1/. -vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước? GV cho HS vẽ lại sơ đồ -Diễn biến cuộc kháng chiến chống Tống của Lê H: Tình hình nước ta cuối thời Ngô Hoàn. -Loạn 12 Sứ Quân. HS: Ôn lại nội dung kiến thức lịch sử chương I và II. Nước ta thời Ngô.xây dựng đất Hoạt động lớp/ cá nhân nước. 3.Tiền Lê. Phần LSVN III.

kinh tế. -Bộ máy nhà nước. -Năm 1009 Lý Công Uẩn lên ngôi Hoạt động lớp/ cá nhân. IV.chặt chẽ 4. -Năm 1010 dời đô về Đại La đổi tên là Thăng Mục tiêu: Củng cố kiến thức về quá Long. văn hoá. tổ chức nhà nước.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 H: Trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn 981? H: Nêu những thành tựu về kinh tế. tiết sau kiểm tra 1 tiết.Thời lý: Mục 2.. cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược -Diễn biến giai đoạn I&II: H: Nhà Lý được thành lập như thế nào?Nhà Lý đã làm gì? H: Một em lên bảng Vẽ sơ đồ bộ máy thời Lý ? H: Trình bày diễn biến kháng chiến chống Tống giai đoạn I (1075) H: Diễn biến kháng chiến chống Tống giai đoạn II (1077) H: So sánh bộ máy nhà nước các triều đại qua sơ đồ. trình thành lập. . nhóm. Thời Lý. Củng cố: .. -HS thảo luận nhóm rút kết luận:Bộ máy nhà nước ngày càng hoàn chỉnh. 5. 6.. Tự rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. đời sống và văn hóa thời Tiền Lê? 2.Luyện tập. Hướng dẫn tự học: -Học bài.46 - . Bài tập 4. 5.

Mục tiêu: 1. Câu 4: Lí do Lý Thái Tổ dời kinh đô từ Hoa Lư về Thăng Long là: (0. B.Nông dân được chia ruộng đất để cày cấy.Thăng Long có địa thế hiểm yếu. D. Xúi giục Cham-pa đánh từ phía Nam. Thăng Long có cảnh đẹp.(0. Giáo dục: Lòng yêu quý. Thiết kế đề bài: Ma trận thiết kế đề kiểm tra Các mức độ cần đánh giá Các chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng số chính TN TL TN TL TN TL Bài 8 1 1 Bài 9 0.5 1 2 1 1 5. Khuyến khích khai khẩn đất hoang. Kiến thức: Hệ thống kiến thức đã học chương I và II phần lịch sử Việt Nam 2.Ruộng đất thuộc quyền sở hữu nhà vua. HS: Chuẩn bị giấy. Đinh Bộ Lĩnh C. III.thống nhất đất nước.Trần Lãm B. thước kể. Câu 3: Âm mưu chuẩn bị xâm lược Đại Việt của nhà Tống. C Cho quân sang nước ta cướp bóc. Ngô Xương Xí Câu 2: Theo em công lao nào là của Ngô Quyền? (0. Chuẩn bị của Thầy.5 1 1.5 đ) . II. tổng hợp lịch sử. Cấm nhân dân 2 bên biên giới qua lại. Đ. Đánh đuổi quân Lương B.Nhà Tiền Lê chia ruộng đất cho con cháu và quan lại. D.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 19 KIỂM TRA 45 PHÚT I .47 - . tự hào về truyền thống lịch sử dân tộc 3. Đánh duổi quân Nam Hán. C Lập nê nước Vạn Xuân.Thăng Long là nơi thuận lợi về giao thông và phát triển đất nước lâu dài.5 Tổng số 2 2 1 10 Đề kiểm tra A. Lôi kéo tù tưởng dân tộc ít người của ta theo Tống.thuận lợi cho việc bảo vệ đất nước.5 đ) A.5 đ) A. C.5 Bài 10 2 2 Bài 11 0. dò la. Phần trắc nghiệm (5đ) Câu 1: Ai là người có công dẹp loạn 12 sứ quân.khí hậu mát mẻ. B.giành độc lập cho dân tộc. Câu 5:Nông nghiệp thời Tiền Lê phát triển là do (1 đ) A. trò: GV: Đề bài kiểm tra kết hợp trắc nghiệm và tự luận..5 đ) A. bút. B.chú trọng thuỷ D. ( 1 đ) A. C. Đánh đuổi quân Tần.Các vua thường về các địa phương cày tịch điền.lập nên nước Âu Lạc. Rèn kĩ năng: Khái quát.Cấm giết hại trâu bò để bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp. Câu 6: Điền vào chỗ (…) câu nói của Lý Thường Kiệt: (0.

ý nghĩa cuộc chiến đấu trên sông Như Nguyệt (1077) (2đ) Câu 2: Chép lại bài thơ thần trong trận đánh trên sông Như Nguyệt? Cho biết ý nghĩa của bài thơ trong cuộc kháng chiến chống Tống? (1đ) Câu 3: Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý? Nhận xét bộ máy nhà nước thời Lý so với thời Ngô . 3/2.5 điểm) Nam quốc sơn hà nam đế cư Tiệt nhiên định phận ở thiên thư Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư Ý nghĩa: (0.B. Đáp án chấm bài: .của giặc” Câu 7:Nối các sự kiện lịch sử với các niên đại cho đúng:(1 đ) -Nhà lý thành lập Năm939 -Ngô Quyền dựng nền độc lập Năm 967 -Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước Năm979 -Nhà Tiền Lê thành lập Năm1009 Năm 1075 B. +Quách Qùy chấp nhận giảng hòa và rút quân về nước.5 điểm) Khích lệ tinh thần chiến đấu của quân sỹ Câu 3: Vẽ sơ đồ: (1 điểm) Vua Quan Văn Quan võ 24 Lộ phủ Phường. 2/1.C Câu 6: Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc Câu 7: 1/4 .5. câu 3. Câu 2: Chép thuộc lòng: (0. ……………………….GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 “Ngồi yên ………………. 4/3 Phần II Tự luận: Câu 1: (2 điểm) . xã . Phần I: trắc nghiệm (5đ) Mỗi ý đúng 0.D B A.7 : 1 đ Câu 1 2 3 4 5 Ý đúng B D A. Diễn biến -Quách Quỳ cho quân vượt sông đánh phòng tuyến của ta nhưng bị quân ta phản công quyết liệt làm chúng không tiến vào được -Cuối xuân 1077 Lý Thường Kiệt cho quân vượt sông bắt ngờ đánh vào đồn giặc Quân giặc “mười phần chết đến năm sáu phần”. xã Huyện Phường.5 đ.48 - .B. Phần tự luận (5đ) Câu 1: Trình bày diễn biến.Tiền Lê? (2đ) D. không bằng đem quân đi chặn ……………….

Đời sống kinh tế Hoạt động lớp/ cá nhân.đời sồng văn hóa dần dần phát triển một cách vững chắc. H: Trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống Tống xâm lược của nhà Lý? Cho biết cách đánh giặc độc đáo của Lí Thường Kiệt? 3. GV khẳng định Nông Nghiệp là ngành kinh 1/. văn hóa. II.VĂN HÓA I. Kiến thức: .. Mục tiêu cần đạt 1/.49 - . Kiểm tra bài cũ. thuyết trình -Tranh ảnh mô phỏng các hoạt động kinh tế thời Lý. trò Nội dung cần đạt Mục I.Bài học hôm nay đề cập đến những việc làm của nhà Lý nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển. 2.đó là nội dung chính cần chú ý. Hoạt động của thầy. quan trọng nhất thời Lý. đàm thoại. III. Nghiệp GV:-Ruộng đất cả nước thuộc quyền sở hữu -Ruộng đất đều thuộc quyền sở hữu của của ai? nhà Vua. Ổn định lớp: 2.Trình bày được những chuyển biến về kinh tế thời Lý. Tư tưởng: -Khâm phục ý thức vươn lên trong công cuộc xây dựng đất nước độc lập của dân tộc ta thời Lý. 3. hết giờ giáo viên thu bài về chấm IV.Tổ chức bộ máy nhà nước thời Lý hoàn chỉnh và chặt chẽ hơn (1 điểm) Học sinh làm bài.NVĐ.tạo điều kiện để giữ vững và phát triển nền tự chủ và độc lập dân tộc. Tự rút kinh nghiệm ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ----------o0o----------Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 20: BÀI 12: ĐỜI SỐNG KINH TẾ . trò . Do nông dân canh tác và nộp TL: Thuộc quyền sở hữu của nhà vua. Kỹ năng: Quan sát và phân tích các nét độc đáo của một số công trình nghệ thuật. do thuế nông dân canh tác và nộp thuế . . I.Tư liệu về thành tựu kinh tế.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 . Sự chuyển biến của nền Nông tế chủ yếu. thảo luận nhóm Mục tiêu: Trình bày những chuyển biến về kinh tế thời Lý. Đời sống kinh tế. Thiết kế bài học: 1.các mặt kinh tế. Chuẩn bị của Thầy. Bài mới: Giới thiệu: Dưới thời Lý nước ta dần bước vào thời kì ổn định lâu dài.

GV:-Qua nội dung trên ta thấy nghề thủ công nào phát triển? TL: Nghề rệt đặc biệt là rệt gấm vóc GV:Qua việc làm trên của Vua Lý.sản xuất rất quan trọng. +Ban hành lệnh cấm giết hại trâu bò bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp. hằng năm nhân dân các địa phương theo tục lệ chia ruộng đất để cày cấy và nộp thuế cho vua. HS:Tự đọc trong SGK và Thảo luận nhóm H: Nhà Lý có những biện pháp gì để tạo ra sự chuyển biến của nền nông nghiệp? Kết quả? +Nhà vua cày ruộng tịch điền(Khuyến khích mọi người tích cực lao động sản xuất.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 GV:Thực tế. .Tuy nhiên trong xã hội thời Lý. GV:Tại sao nông nghiệp thời Lý phát triển như vậy ? HS:Do nhà nước quan tâm khuyến khích sản xuất nông nghiệp. -Ý thức tự lập không muốn dựa vào nước ngoài. chất lượng. GV:Nông nghiệp phát triển đã kích thích và tạo điều kiện cho các nghành thủ công nghiệp và thương nghiệp phát triển vậy Thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Lý ra sao chúng ta chuyển qua phần 2 -Trình bày những nét chính về thủ công nghiệp? Học sinh đọc phần chữ nhỏ SGK. KQ:Nhiều năm mùa màng bội thu.kể cả Vua. nhân dân chăm lo sản xuất.ruộng đất đều do nông dân canh tác.Vua Lý lấy một số đất công làm nơi thờ phụng. sự phân hóa ruộng đất diễn ra khá mạnh. tế lễ. đào kênh mương.Tuy vậy Vua Lý rất quan tâm tới sản xuất nông nghiệp.) + Khai hoang.mọi người phải làm .đắp đê phòng lụt. =>Nông nghiệp rất phát triển nhiều năm mùa màng bội thu 2/. Thủ công nghiệp và thương nghiệp *Thủ công nghiệp: Nghề rệt phát triển .nghề dệt của ta đã phát triển.50 - -Nhà Lý rất quan tâm chăm lo phát triển kinh tế nông nghiệp .em nghĩ gì về hàng tơ lụa của Đại Việt thời đó?Tại sao Vua Lý không dùng gấm vóc của nhà Tống? HS: -Hàng tơ lụa của Đại Việt rất đẹp. động viên nhân dân chăm lo nghành dệt hơn nữa => Nhà lý muốn nâng cao giá trị hàng trong .không thua gấm vóc nhà Tống.

GV:Ngoài nghề dệt còn có nghề thủ công nào trong dân gian phát triển? HS:Chăn tằm ươm tơ. vùng biên giới mà không tự do đi lại ở nội địa? . GV:Gọi HS đọc phần chữ in nghiêng trong SGK. =>Thăng Long trở thành trung tâm thủ công nghiệp và thương nghiệp.Cùng với Vân Đồn nay thuộc Quảng Ninh nằm ở đông bắc Đại Việt là nơi buôn bán tấp nập. GV:Bên cạnh đó bàn tay người thợ thủ công Đại Việt đã tạo dựng nên nhiều công trình nổi tiếng như: vạc Phổ Minh.Thương nghiệp thời Lý có bước phát triển như thế nào? HS:Việc buôn bán trao đổi trong và ngoài nước mở mang hơn trước. xây dựng đền đài cung điện… HS: quan sát hình 23/ SGK. . GV:-Việc thuyền buôn nhiều nước vào trao đổi với Đại Việt đã phản ánh tình hình thương nghiệp nước ta hồi đó như thế nào? HS:Khá phát triển cả trong và ngoài nước. thủ công nghiệp.các chợ. GV:Tại sao nhà Lý chỉ cho người nước ngoài buôn bán ở hải đảo. vùng hải đảo và biên giới Lý-Tống lập nhiều khu chợ tập trung để nhân dân đến trao đổi. chuông Quy Điền. rèn sắt…. .làm giấy. sầm uất. nghề gốm.đúc đồng. *Thương nghiệp: + Trao đổi buôn bán trong nước và ngoài nước diễn ra rất mạnh.đều phát triển..nhưng rất tiếc đến nay do hoàn cảnh lịch sử các công trình này không cón nữa.51 - Có rất nhiều nghành nghề tạo ra các sản phẩm có chất lương cao. GV:Cùng với sự phát triển nông nghiệp. GV:Đặc biệt Thời Lý Thăng Long là thành thị duy nhất nước ta hồi ấy gồm 2 bộ phận:Khu vực chính trị bao gồm kinh thành và các cơ quan nhà nước và khu vực nhân dân bao gồm các phường thủ công của nhà nước và nhân dân.nét hoa văn tinh tế nghệ thuật mang đậm đà bản sắc dân tộc. Yêu cầu nhận xét: H: Em có nhận xét gì về kĩ thuật làm đồ gốm thời Lý TL: Hình dáng thanh mảnh. GV:Ngoài ra còn có nghề thủ công nào thời kì này phát triển? HS:Làm đồ trang sức.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 nước..

Hướng dẫn tự học: Học bài. Củng cố .tiện nghi đời sống.TN: -Đầu tiên phải phát triển nông nghiệp. .TCN phát triển sẽ kích thích trao đổi buôn bán trong nước và ngoài nước. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu về tình hình kinh tế thời Lý.đảm bảo và nâng cao đời sống.. ----------o0o---------- .GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 HS Nhóm 1&2 thảo luận: =>Thể hiện ý thức cảnh giác tự vệ đối với nhà Tống.do vậy thủ công nghiệp mới được phát triển.TN? Mối quan hệ giữa NN.buôn bán phát triển sẽ kích thích trở lại làm cho NN. =>Chứng tỏ khả năng kinh tế của nước ta một khi đất nước được độc lập và bình yên vừa chứng tỏ nhân dân Đại Việt có đủ khả năng để xây dựng nền kinh tế tự chủ phát triển.TCN.Ngược lại.TCN..TCN phát triển cao 4.khi đời sống nâng cao thì sẽ nảy sinh nhu cầu sinh hoạt.52 - . nghiệp thời Lý chứng tỏ điều gì? Học sinh nhóm 3&4 thảo luận. IV. soạn bài 12 phần II...Nêu mối quan hệ giữa NN và TCN . TN? 5. TỰ RÚT KINH NGHIỆM ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………….bài tập 1&2 .Vậy em nào hãy nêu mối quan hệ giữa NN. GV:Sự phát triển của thủ công và thương . ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….Nhà Lý làm gì để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp.

GV: Trình bày sự thay đổi của các tầng lớp -Tầng lớp thống trị(Vua .Kiến thức: -Thời Lý có sự phân hóa mạnh về giai cấp và các tầng lớp trong xã hội .địa chủ ngày càng tăng .XÃ HỘI I. đàm thoại. Tiến trình bài học: 1. TN? 3. Kiểm tra bài cũ. 2. Sinh hoạt xã hội và văn hoá 1/. Phương pháp.Địa Chủ) trong XH . phương tiện dạy học: . kênh hình… III. Nhà Lý đã làm gì để đẩy mạnh SXNN.vẽ sơ đồ. trò Nội dung cần đạt Học sinh đọc SGK II. H.Thợ Thủ Công .ý thức xây dựng nền văn hóa dân tộc. SGV. Những thay đổi về mặt xã hội.hình thành văn hóa Thăng Long.53 - .Tầng lớp bị trị(Nông dân.bài học hôm nay cho ta thấy rõ điều đó. Mục tiêu cần đạt: 1.Tiền Lê sự phân biệt giai cấp ở thời Lý như thế nào? TL: Sâu sắc hơn. ÔĐTC: 2.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 21: Bài 12: ĐỜI SỐNG KINH TẾ .Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng lập bảng so sánh. Bài mới : Giới thiệu: bên cạnh việc phát triển kinh tế thì văn hóa xã hội thời Lý cũng đạt được nhiều thành tựu rực rỡ. H: Hãy nêu các tầng lớp cư dân và đời * Xã hội:gồm 2 giai cấp chính địa chủ và sống của họ trong xã hội thời Lý? nông dân.Tư tưởng: Giáo dục lòng tự hào truyền thống văn hiến của dân tộc . H:-Nêu đời sống của các tầng lớp thống trị và bị trị? TL: Tầng lớp thống trị chiếm ít dân số nhưng lại chiếm nhiều ruộng đất sống sung sướng nhờ bóc lột tầng lớp bị trị Tầng lớp bị trị chiếm số đông trong xã hội bị tầng lớp thống trị bóc lột nặng nề . TCN. -Văn hóa giáo dục phát triển mạnh. II.nông dân tá điền bị bóc lột càng nhiều. Hoạt động của thầy.Quan. thuyết trình SGK.NVĐ.Nô tì…) H: So với thời Đinh . 3.

điêu khắc rất phát triển nhiều công trình có quy mô lớn và mang tính dân tộc độc đáo: … . hài hoà với thân rồng. H: Em có nhận xét gì về văn hoá dân gian thời Lý? TL: Văn hóa dân gian phát triển. uyển chuyển. cân đối. Các ngành nghệ thuật kiến trúc. hát chèo. -Hoạt động văn hoá dân gian: phát triển. đua thuyền rất được ham chuộng. mưa. HS:Kể tên các loại hình VH dân gian và các môn thể thao được nhân dân ưu thích? TL: Ca hát nhảy múa. Kết luận:Sự phát triển của các mặt kinh tế.54 - . xã hội. múa rối nước đều phát triển Dàn nhạc có trống. sấm chớp thể hiện mong muốn mưa thuận gió hoà của cư dân trồng lúa nước ->Hình rồng nhà lý được coi là hình tượng nghệ thuật độc đáo. -1076 quốc tử giám được thành lập. đàn. Năm 1070 xây dựng văn miếu. Nhiều trò chơi dân gian như đá cầu. văn học chữ hán phát triển H: Em có nhận xét gì về nền giáo dục thời Lý? TL: Nền giáo dục được hình thành và bước đầu phát triển Nhà nước sùng bái đạo phật(đạo phật trở thành quốc đạo) HS: quan sát H24.văn hóa thời Lý phát triển ra sao?Vị trí của đạo phật ở thời Lý? TL: Giáo dục phát triển. năm 1075 mở khoa thi đầu tiên. 25. -Văn học chữ hán bước đầu phát triển. Giáo dục và văn hóa: * Giáo dục: -1070 nhà Lý xây dựng văn miếu. * Văn hóa: -Đạo phật rất phát triển.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 GV: gọi học sinh đọc phần 2 H: Giáo dục. -1075 khoa thi đầu tiên được mở. sáo. văn hoá.25 cho thấy đạo phật có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội nó ảnh hưởng mạnh mẽ đến kiến trúc và điêu khắc GV giải thích về cách tạc tượng và xây dựng chùa 1 cột.nghệ thuật của nhân dân ta thời Lý xác nhận khả năng xây dựng nền 2/.Em có nhận xét gì ? TL: Hình 24. vật. đa dạng về thể loại và phương thức biểu diễn qua đó chứng tỏ đời sống tinh thần của nhân dân ta thời Lý rất phong phú Giới thiệu HS quan sát hình rồng thời Lý – H 26 SGK và nhận xét TL: Rồng mình trơn toàn thân uốn khúc đều đặn. 1076 quốc tử giám được thành lập. nhị. chân rồng thanh mảnh thường có 3 móng toàn thân uốn lượn hình chữ stượng trưng cho mây.

thiết lập triều đại nhà Trần. 5. .GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 độc lập của nước ta hồi ấy:sự hình thành một nền văn hoá dân tộc-Văn hoá Thăng Long(Nơi tập trung nhất) 4. trò GV: Chuẩn bị sơ đồ: Bộ máy nhà nước thời Trần.Nêu những thành tựu văn hóa thời Lý. nhân dân hăng hái tham gia sản xuất và đạt nhiều thành tựu rực rỡ. IV. HS: Đọc.Tư tưởng: .Tự hào về lịch sử dân tộc.soạn bài 13. vua quan sát rất chăm lo đến sự phát triển đất nước.Tiền Lê. . . xã hội thời Lý. 2. Ổn định lớp: 2. Dặn dò: Học bài . Chuẩn bị của Thầy. trò Nội dung cần đạt Mục I. nhà Lý đã đi xuống đến mức trầm trọng. đời sống nhân dân. Nhà Trần thành lập .Tranh ảnh thời Trần. Bài mới: Giới thiệu: Nhà Lý khi mới thành lập. tự cường của ông cha ta thời Trần.Kể tên một vài công trình kiến trúc thời Lý. Vì vậy. . kinh tế.Đánh giá các thành tựu xây dựng nhà nước pháp luật thời Trần. Củng cố –luyện tập . Kiểm tra bài cũ: H: Xã hội thời Lý có những liên hệ gì so với thời Đinh . 3.55 - . II. H: Nêu những đặc điểm về tình hình văn hóa.XV) BÀI 13: NƯỚC ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỶXIII I. Hoạt động của thầy. 3. Trần Cảnh lên ngôi. Tiến trình dạy học: 1. ý thức tự lập. Nhà Trần thành lập I.Trình bày những thay đổi xã hội dưới thời Lý. xã hội cuối thời Lí dẫn đến sự sụp đổ của triều đại nhà Lí. Mục tiêu bài học: 1. Tự rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… -----------o0o----------Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 22: CHƯƠNG III: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỶ XIII . Kỹ năng: . nhưng đến cuối thế kỷ XII. chuẩn bị tài liệu liên quan III. luật pháp thời Trần.Biết được những nét chính về tổ chức bộ máy nhà nước.Kiến thức: -Trình bày những nét chính về chính trị.

đồn điền sứ H: Việc đặt thêm các chức quan trên chứng tỏ nhà Trần chú trọng điều gì? TL: Nhà Trần rất chú trọnh đến phát triển sản xuất Mục 3: Pháp luật và quân đội 3/. GV:-So với thời Lý bộ máy nhà Trần có điểm gì khác? 1/.=> Nhà Trần thành lập 2/. xây dựng bộ máy nhà nước. Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền. khuyến nông sứ. thái y viện và một số chức quan: Hà đê sứ. hạn hán lụt lội xảy ra liên miên. GV:Bộ máy nhà nước nhà Trần được tổ chức như thế nào?Nhận xét tổ chức bộ máy nhà Trần? HS:Quy củ và đầy đủ hơn. nhân dân cực khổ nhiều nơi nổi dậy đấu tranh.56 - Qu . GV:Sau khi lên nắm quyền nhà Trần đã làm gì? HS:Dẹp yên rối loạn. Nhà Lý sụp đổ -Cuối TKXII nhà Lý suy yếu hạn hán lụt lội xảy ra liên miên. GV:-Nhà Lý thành lập khi nào? Vì sao nhà Lý suy yếu? TL: Thành lập năm 1009. Pháp luật thời Trần Hoạt động lớp/ cá nhân Mục tiêu: Biết được những nét chính về luật . -Bộ máy nhà nước H: Ngoài ra nhà Trần còn đặt thêm cơ quan tổ chức quan nào? Nhiệm vụ? TL: Đặt thêm các cơ quan như Quốc sử viện. -12/1226 Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 1. Nhà Lí sụp đổ Hoạt động lớp/ cá nhân Mục tiêu: Biết được bối cảnh thành lập nhà Trần. H: Việc làm trên đã dẫn đến hậu quả gì? TL: Nhân dân nhiều nơi nổi dậy đấu tranh H: Trước tình đó nhà Lý phải làm gì? HS: Nhà lý phải dựa vào các thế lực nhà Trần để chống lại các lực lượng nổi loạn. Nhà Lý suy yếu do vua Lý ăn chơi sa đoạ không chăm lo đến đời sống nhân dân.nhân cơ hội đó Trần Thủ Độ buộc nhà Lý phải nhường ngôi cho Trần Cảnh (Trần Cảnh là chồng của vua Lý Chiêu Hoàng) Mục 2: Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền Hoạt động lớp/ cá nhân Mục tiêu: Biết được những nét chính về tổ chức bộ máy nhà nước thời Trần.

Mục tiêu: 1. Kiến thức: Thế kỉ XIII.Tư tưởng: -Bồi dưỡng lòng yêu nước .tự hào dân tộc đối với công cuộc xây dựng . Hướng dẫn tự học: . Kiểm tra bài cũ: . III. TL: Nhà nước chú trọng đến luật pháp. 3.nhà Trần đã thực hiện nhiều biện pháp tích cực để xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng. Chuẩn bị của giáo viên.phục hồi và phát triển kinh tế. Tự rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ---------o0o----------Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 23: BÀI 13: NƯỚC ĐẠI VIỆT THẾ KỈ XIII ( TT) II/ NHÀ TRẦN XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ I.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 pháp dưới thời Trần. trả lời các câu hỏi sách giáo khoa. sự cách biệt giữa vua và nhân dân chưa sâu sắc 4. Ổn định lớp: 2. -Nhà Trần ban hành bộ luật gì? Đạo luật đó có -Ban hành bộ luật mới: Quốc Triều gì giống và khác với thời Lý? Hình luật: TL: Ban hành luật mới : Quốc triều hình luật: Xác định lại những điều ban hành dưới thời Lý có bổ sung xác nhận và bảo vệ quyền tư hữu tài sản. II. soạn phần II bài 13. 2. Tiến trình dạy học: 1. HS: Đọc kĩ nội dung bài. -Bài tập 1. Củng cố-luyện tập: -Nhà Trần được thành lập trong hoàn cảnh nào? -Vẽ lại sơ đồ bộ máy nhà nước thời Trần. Việc Vua đặt chuông lớn ở thềm cung điện nói -Đặt cơ quan Thẩm Hình Viện để xử lên điều gì? kiện. 2. IV. 5. học sinh GV: Sưu tầm một số tranh ảnh tư liệu liên quan tới thành tựu thủ công nghiệp thời Trần.kinh tế phát triển.57 - .Kĩ năng: -Làm quen với phương pháp so sánh.củng cố và phát triển đất nước dưới triều Trần. 3. quy định cụ thể việc mua bán ruộng đất. Do đó quân đội và quốc phòng của Đại Việt thời đó hùng mạnh .Học bài.

theo chủ trương: “cốt tinh nhuệ không cốt đông”. H: Qua tìm hiểu em có nhận xét gì về quân đội thời Trần? TL: Lực lượng quân đội rất hùng mạnh. Hoạt động lớp/ cá nhân/ thảo luận nhóm + Chủ trương: Quân lính cốt tinh.tuyển những người khỏe mạnh ở quê hương nhà trần. Nhà Trần xây dựng quân đội và 1/. Mục tiêu: Trình bày được những nét chính về không cốt đông. Nhà Trần xây dựng quân đội và phát triển kinh tế. Mục 1.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 .hoàng thành. Nhà Trần xây dựng quân đội và . gồm nhiều binh chủng trong đó tượng binh có cống hiến to lớn. củng cố quốc phòng. các lộ. . GV: Quân đội được tuyển dụng theo chủ trương.58 - .được tuyển theo chính sách “ngụ binh ư nông” -Khác:cấm quân.Pháp luật thời Trần có đặc điểm gì? 3.bảo vệ vua. + Chính sách: Ngụ binh ư nông. H: Em có nhận xét f\gì về vũ khí thời Trần? H: :-Bên cạnh xây dựng quân đội nhà Trần đã làm gì để củng cố quốc phòng? -Việc xây dựng quân đội nhà Trần có gì khác và giống so với nhà Lý? -Chia nhómThảo luận HS:-Giống:quân đội gồm 2 bộ phận.Có nhân lực . Hoạt động của thầy. trò Nội dung cần đạt Mục II. quân đội tinh nhuệ. H: Những chủ trương và biện pháp trên của nhà Trần có tác dụng như thế nào đối với sự phát triển kinh tế đất nước? TL: Thúc đẩy kinh tế phát triển( . -HS đọc phần 1 SGK GV:Tổ chức quân đội nhà Trần như thế nào? TL: Quân đội gồm cấm quân và quân ở các lộ H: Vì sao nhà Trần kén chọn những thanh niên khỏe mạnh ở quê để vào cấm quân? . hiểm yếu. Bài mới: Giới thiệu: Cùng với việc xây dựng chính quyền.Vẽ lại bộ máy nhà nước thời Trần? .chính sách nào? HS: quan sát H27. pháp luật nhà Trần đã xây dựng quân đội và phát triển kinh tế. tình hình quân đội dưới thời Trần.Quốc phòng: TL: Để tăng độ tin cậy trong việc bảo vệ triều + Cử các tướng giỏi đóng giữ các vị trí chính .Quân đội: Gồm cấm quân và quân ở củng cố quốc phòng.triều đình.Quân đội được học tập binh pháp và luyện tập +Vua Trần thường đi tuần tra việc vó nghệ phòng bị.

biện pháp của nhà trần để phục hồi kinh tế? tác dụng của nó trong việc xây dựng quốc gia Gia Đại Việt hưng thịnh.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 tham gia sản xuất) Mục 2: Khôi phục và phát triển kinh tế. Nông * Thủ công nghiệp: nghiệp nhanh chóng phục hồi và phát triển. nạo vét hoang. rệt và chế tạo vũ khí nghành như đúc đồng.Hội H: Qua tìm hiểu em hãy cho biết những chủ triều.làm giấy. quốc phòng. 6. cốt gốm dày dặn. 2/.Học bài .Vân đồn … trương. đào sông. làm giấy. đặt chức quan Hà đê sứ -Nông dân được nhà nước quan tâm H: Nhận xét gì về những chủ trương phát triển tích cực cày cấy => Nông nghiệp nhanh nông nghiệp của nhà Trần? chóng phục hồi và phát triển TL:-Phù hợp. đắp đê kênh mương. 5. TL: Các xưởng thủ công nhà nước chuyên sản -Thủ công trong nhân dân có nhiều xuất đồ gốm. Hướng dẫn tự học: . khắc và in HS quan sát H28.Thăng Long H: Tình hình thương nghiệp nước ta thời Trần có 61 phố phường.khắc Trong nhân dân có nhiều ghành nghề như đúc ván in… đồng. đắp đê. IV. cố gắng tích cực cày cấy.BT 4.59 - .dệt và chế tạo dân? vũ khí. Tự rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………. phóng khoáng. Củng cố-luyện tập . Nhận xét TL: Kiểu dáng to khoẻ.Nhà Trần có những biện pháp gì để xây dựng quân đội. như thế nào? -Buôn bán với nước ngoài rất phát TL: HS trả lời giáo viên tóm lược ghi bảng triển:mở nhiều cửa biển :Hội thống. Hoạt động lớp/ cá nhân Mục tiêu: Trình bày được những nét chính về phục hồi và phát triển kinh tế dưới thời Trần GV:Nhà trần đã làm gì để phát triển nông * Nông nghiệp: nghiệp? -Chú trọng khai hoang mở rộng diện TL: Nhà Trần đẩy mạnh công cuộc khai tích canh tác. soạn bài 14. 4. Phục hồi và phát triển kinh tế. -Lập nhiều xưởng thủ công nhà nước H:Kể tên các nghề Thủ công nghiệp trong nhân chuyên sản xuất đồ gốm.Nhà Trần đã làm gì để phục hồi và phát triển kinh tế sau những năm suy thoái của nhà Lý? 5. trang trí hình viền H: Qua đó em có nhận xét gì về cách làm đồ gốm thời Trần? TL: Đồ gốm thời Trần có sự kế thừa kĩ thật thời Lý và có sự sáng tạo phù hợp với cuộc * Thương nghiệp: sống=> Thủ công nghiệp phát triển -Chợ mọc nhiều ở làng xã. phòng lụt. kịp thời =>Nông dân được nhà nước quan tâm. . . mở rộng diện tích sản xuất.

. Mục tiêu: 1. trả lời câu hỏi trong sgk.Những nét chính của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông cổ lần thứ nhất theo lược đồ với trân đánh quyết định ở Đông Bộ Đầu 2. III. đồng thời còn phải chuẩn bị nhiều mặt để đối phó những âm mưu xâm lược của bọn phong Kiến Mông . Bài mới: Sau khi lên nắm chính quyền. Chuẩn bị của Thầy và trò: GV: Sưu tầm tranh ảnh minh hoạ.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 ……………………………………………………………………………………………… Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 24: BÀI 14 BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG NGUYÊN (THẾ KỶ XIII) I. GV dùng lược đồ thế giới và giới thiệu sơ qua về nước Mông Cổ thế kỷ XIII. CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ NHẤT CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG CỔ (1258) I.Giáo dục lòng tự hào về truyền thống của dân tộc. . trò Nội dung cần đạt Mục I. Tiến trình lên lớp: 1. II. bất khuất mưu trí dũng cảm của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến. Vua tôi nhà Trần bắt tay vào việc xây dựng đất nước về mọi mặt.Đọc và vẽ lược đồ. chuẩn bị Lược đồ cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Cổ. Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông chống quân xâm lược Mông cổ ( 1258) Cổ. Mục 1. Ổn định lớp: 2.Đọc diễn biến trận đánh bằng lược đồ. 3. . Kiểm tra bài cũ. HS: Đọc nội dung bài học.Giáo dục HS ý thức. Vậy cuộc chiến diễn ra như thế nào? Hoạt động của thầy. Kiến thức: . Âm mưu xâm lược Đại Việt của -Thiết lập ách độ hộ đế chế Mông Cổ trên quân Mông cổ. Tư tưởng: . -Nhà Trần đã làm gì để xây dựng quân đội? Nhận xét? 3. Hoạt động lớp/ cá nhân -Chiếm Đại Việt để đánh lên phía Nam Mục tiêu: Biết được sức mạnh quân sự TQ.Thực hiện kế hoạch gọng kìm tiêu diệt của quân Mông cổ và âm mưu quyết tâm Nam Tống. -HS quan sát H29 nhận xét H 29 giúp em . xâm lược Đại Việt của chúng.Nguyên.Phân tích đánh giá nhận xét các sự kiện lịch sử.60 - . Cuộc kháng chiến lần thứ nhất 1/. đất Đại Việt.Biết được sức mạnh quân sự của quân Mông Nguyên và âm mưu quyết tâm xâm lược Đại Việt của chúng qua những tư liệu lịch sử cụ thể. .Kỹ năng: . kiên cường.

Cho sứ giả đem thư đe dọa và dụ hàng vua Trần. Diễn biến: ( SGK) -. Trình bày trên lược đồ nét chính diến biến cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông cổ.khiến cho giặc vào Thăng Long bị thiếu lương thực. vua Trần đã làm gì? HS: Nhà Trần ban lệnh sắm sửa vũ khí các đội dân binh được thành lập. Tháng 1-1258. H: Hành động bắt giam sứ giả của giặc vào trong ngục của vua Trần thể hiện điều gì? TL: Thể hiện quyết tâm đánh giặc của vua Trần Mục 2: Nhà Trần chuẩn bị và tiến hành kháng chiến chống quân xâm lược Mông Cổ. a.61 - . GV:Khi được tin quân Mông Cổ xâm lược nước ta. . ngày đêm luyện tập.thực 2/. 3 vạn quân Mông Cổ tiến vào nước ta theo đường sông Thao qua Bạch Hạc đến Bình Lệ Nguyên và bị chặn lại. tướng Mông Cổ đã làm gì? HS:. -Ta thực hiện kế hoạch “Vườn không nhà trống “xuôi về thiên mạc . b. Hoạt động lớp/ cá nhân Mục tiêu: Biết và hiểu sự chuẩn bị kháng chiến của nhà Trần. GV:Vua Trần đã có thái độ như thế nào? HS: Bắt sứ giả bắt giam vào ngục. Nhà Trần chuẩn bị: -Ban hành lệnh sắm sửa vũ khí Các đội dân binh được thành lập và ngày đêm luyện tập. Nhà Trần chuẩn bị và tiến hành kháng chiến chống quân Mông Cổ. sẵn sàng chuẩn bị kháng chiến H: Em có nhận xét gì về sự chuẩn bị của nhà Trần? TL: Sự chuẩn bị chu đáo.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 hiểu gì về quân Mông Cổ ? Quân Mông cổ rất mạnh chúng giỏi nhất là kị binh GV:-Quân Mông Cổ xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì? TL: Để lấy Đại Việt làm bàn đạp tiến công Nam Tống -Trước khi vào nước Ta. thể hiện sự chủ động chống giặc HS quan sát lược đồ GV trình bày và HS trình bày lại.sau đó tiến vào Thăng Long.

Kết quả:Ngày 29-1-1258 quân Mông Cổ rút khỏi Thăng Long chạy về nước H: Em có nhận xát gì về câu nói của Trần Thủ Độ? TL: Thể hiện sự bình tĩnh. tự tin vào thắng lợi của cuộc kháng chiến GV: Vì sao quân ta đánh bại quân Mông Cổ? HS: Quân ta biết sử dụng cách đánh giặc thông minh.Kiến thức: -Nấưm được âm mưu xâm lược Đại Việt của nhà Nguyên. Hướng dẫn tự học: -Học bài.62 - .GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 phẩm rơi vào tình thế cực kì khó khăn. Chương Dương. soạn bài 14 phần II. sự chuẩn bị của nhà trần và những nét chính của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên lầm thứ II với trân đánh Tây Kết. Tự rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ---------o0o---------Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 25: BÀI 14: (TT) II. Củng cố – luyện tập: -Quân Mông Cổ xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì? -Trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ bằng lược đồ. Mục tiêu: 1.Có sự thống nhất trên dưới 1 lòng của vua tôi nhà Trần. -Ta mở cuộc phản công lớn ở Đông Bộ Đầu.biết chớp thời cơ. . IV. c. CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ HAI CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC NGUYÊN (1285) I. 5. 2. -Bài tập 1. Hàm Tử. Bài học kinh nghiệm về cách đánh giặc của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ lần thứ nhất là gì? 4.lấy ít đành nhiều. tinh thần chiến đấu dũng cảm của quân dân Đại Việt Thảo luận nhóm: * Lấy yếu đánh mạnh .

trước? Kết quả? TL: Để làm bàn đạp tiến công phía nam Đại Việt. dân thới trần qua các sự kiện. Mục 1. Mục 2: Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến.Kế hoach dùng Chăm pa làm bnàn đạp tiến công Đại Việt của nhà Nguyên thất bại GV sử dụng lược đồ trình bày.63 - . Âm mưu xâm lược Cham Pa và Đại Việt của nhà Nguyên. -Đoạn trích ”Hịch tướng sĩ” HS: Đọc.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 Thấy được tính thần toàn dân đoàn kết quyết tâm kháng chiến của quân. Tiến trình dạy học: 1. 2/. TL: Để làm cầu nối xâm lược và thôn tính các -1283 cho quân đánh Chămpa trước nước phía nam Trung Quốc để làm bàn đạp tấn công vào Đại H: Tại sao Hốt Tất Liệt cho quân đánh Chăm pa Việt nhưng thất bại. Ổn định lớp. II. Hoạt động của thầy. 2. trả lời câu hỏi sgk. 3.Kĩ năng: -Rèn kĩ năng sử dụng lược đồ để thuật lại sự kiện lịch sử. trò Nội dung cần đạt Mục II: Cuộc kháng chiến lần Ii chống quân 1/. trò GV: Chuẩn bị Lược đồ kháng chiến chống quân Nguyên 1285. Kiểm tra bài cũ. 2.Tư tưởng: -Bồi dưỡng cho học sinh lòng căm thù giặc ngoại xâm.mưu trí bảo vệ chủ quyền đất nước. Hoạt động lớp/ cá nhân Mục tiêu: Nắm được sức mạnh của quân Nguyên và âm mưu xâm lược Cham pa. 3. Bài mới: Sau thất bại 1258 quân Mông Cổ không chịu từ bỏ âm mưu xâm lược Đại Việt. Đại Việt của chúng GV:-Nhà Nguyên cho quân xâm lược Chăm pa và -Mục đích: Làm cầu nối thôn tính Đại Việt nhằm mục đích gì? các nước ở phía Nam TQ. Chuẩn bị của Thầy.niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn tổ tiên đã kiên cường . Âm mưu xâm lược Chăm Pa xâm lược Nguyên ( 1285) và Đại Việt của nhà Nguyên. phối hợp với quân của Thoát Hoan từ TQ đánh vào phía Bắc . sưu tầm những kiến thức lịch sử liên quan III. Mục tiêu: Biết và hiểu sự chuẩn bị kháng chiến -Vua Trần triệu tập hội nghị ở bến của nhà Trần Bình Than bàn kế hoạch đánh giặc -Sau khi nghe tin quân Nguyên có ý định xâm lược nước cử Trần Quốc Tuấn chỉ huy cuộc ta. Sau khi thôn tính được nhà Tống 1279 chúng ráo riết chuẩn bị xâm lược Đại Việt. nhân vật lịch sử cụ thể. -Trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ. nhà Trần đã làm gì? kháng chiến . Nhà Trần chuẩn bị kháng Hoạt động lớp/ cá nhân chiến.

Diễn biến và kết quả cuộc chiến kháng chiến. +cánh đánh “ Vườn không nhà trống” . Thoát Hoan chui vào ống đồng về nước. H: Sự chuẩn bị của nhà Trần thể hiện điều gì? TL: Thể hiện chủ trương chuẩn bị đánh giặc hoàn toàn đúng đắn. ý nghĩa của cuộc kháng chiến GV: dùng lược đồ trình bày diễn biến và hướng dẫn HS trình bày bằng lược đồ.Toa Đô bị chém đầu GV:Nêu cách đánh của quân ta trong cuộc kháng b. quân Thoát Hoan mở cuộc tấn công xuống phía nam nhằm tạo thế gọng kìm để tiêu diệt quân ta.1285 mở Hội Nghị Diên Hồng ở Thăng Long. -Cùng một lúc Toa Đô từ Champa đánh ra Nghệ An. lợi dụng thời cơ nhà Trần tổ chức phản công đánh bại quân giặc ở nhiều nơi. b. đồng thời thể hiện quyết tâm bảo vệ độc lập của quân dân thời Trần Mục 3: Diễn biến và kết quả của cuộc kháng 3/. nó có tác dụng khích lệ tinh thần của quân và dân ta. nắm đưpợc kết quả.Kết quả:Quân giặc phần bị chết.Tổ chức tập trận.Kết quả: Kháng chiến dành thắng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai? lợi HS thảo luận nhóm rút ra kết luận: +Lúc đầu giặc mạnh rút lui để bảo toàn lực lượng chờ thời cơ quyết định phản công giành thắng lợi. Hoạt động lớp/ cá nhân a. -Quân ta sau một vài trận chặn đánh địch ở biên giới đã rút về Vạn Kiếp. . phần còn lại chạy về nước. duyệt binh ở chuẩn bị kháng chiến?Những sự kiện nào thể hiện Đông Bộ Đầu ý chí quyết tâm. Diễn biến ( SGK) Mục tiêu: Trình bày được những nét chính về diễn biến cuộc kháng chiến lần II trên lược đồ.64 - . Thanh Hóa. GV:Hội Nghị Diên Hồng có tác dụng gì đến việc .quyết chiến của nhà Trần? TL: TL: Hội nghị đã vạch ra kế hoạch đánh giặc đồng thời thể hiện được quyết tâm đánh giặc đến cùng của nhân dân Đại Việt.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 HS đọc phần in nhỏ SGK. và thực hiện kế hoạch “vườn không nhà trống”. nhưng bị thất bị. Thăng Long và cuối cùng rút về Thiên Trường để bảo toàn lực lượng. -5/1285. 1/1285: 50 vạn quân Nguyên do Thoát Hoan chỉ huy vào xâm lược nước ta. phải rút về Thăng Long và lâm vào tình trạng thiếu lương thực trầm trọng.

Trình bày diễn biến. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt. 2.1288) I. 5. Mục tiêu bài học: 1.Hướng dẫn tự học: . Tự rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… -------------o0o------------Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết: 26 III. đàm thoại.Bạch Đằng và giành thắng lợi vẻ vang.Vân Đồn. Củng cố . : . Ổn định lớp: 2. sự chuẩn bị kháng chiến của nhà Trần. IV. 3. Hoạt động lớp/ cá nhân Mục tiêu: Nắm được hoàn cảnh xâm lược của nhà Nguyên.Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng sử dụng lược đồ để tóm tắt sự kiện lịch sử. trò Nội dung cần đạt Mục 1. thảo luận -Lược đồ kháng chiến lần 3 chống quân Nguyên. -Vua tôi nhà Trần quyết tâm tiến hành cuộc kháng chiến chống lại nhà Nguyên với các trận đánh lớn. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt 1/. Tiến trình lên lớp: 1.luyện tập: .Kiến thức: -Âm mưu xâm lược Đại Việt lần thú ba của quân Nguyên. thuyết trình. 3.NVĐ.Nhà Trần chuẩn bị cuộc kháng chiến chống Nguyên lần thứ hai như thế nào? . III.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 4. Bài mới: Hai lần thất bại trong việc xâm lược Đại Việt nhà Nguyên có từ bỏ ý định xâm lược Đại Việt nữa không? Chúng chuẩn bị như thế nào? Hoạt động của thầy. CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ BA CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC NGUYÊN (1287 .Tư tưởng: -Bồi dưỡng cho học sinh lòng căm thù giặc và niềm tự hào về truyền thống hào hùng của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống giặc Mông-Nguyên.65 - .trình bày diễn biến chính trên lược đồ GV:-Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt trong * Hoàn cảnh: hoàn cảnh nào? -Nhà Nguyên quyết tâm xâm lược Đại . Kiểm tra bài cũ: -Trình bày diễn biến kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên 1285. II.Học bài soạn phần III.

Trận Vân Đồn tiêu diệt đoàn thuyền thuyền Lương của Trương Văn Hổ. 3/. -Khi đoàn thuyền lương đi qua bị quân ta vũ khí của quân nguyên từ nhiều phía đánh ra dữ dội phần lớp thuyền lương bị đắm. H: Nêu một số dẫn chứng về việc nhà Nguyên chuẩn bị xâm lược Đại Việt lần thứ 3. Chiến thắng Bạch Đằng Hoạt động lớp/ cá nhân .GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 TL: Thất bại liên tục trong 2 cuộc xâm lược Việt lần thứ 3. Hốt Tất Liệt căn dặn (Không cho Giao chỉ là 1 nước nhỏ mà khinh thường) H: Em có nhận xét gì về câu nói củ Hốt Tất Liệt? TL: Qua câu nói trên cho thấy vua Nguyên đã nhận ra sức mạnh của Đại Việt H: Nhà Trần làm gì trước nguy cơ bị xâm lược? TL: Nhà trần khẩn trương chuẩn bị kháng chiến GV:Dùng lược đồ trình bày diễn biến HS lắng nghe trình bày lại. Mục 2: Trận Vân Đồn tiêu diệt đoàn 2/. lương của Trương Văn Hổ. số còn lại bị quân ta chiếm Mục 3: Chiến thắng Bạch Đằng. 1 đoàn thuyền lương. -1288 Thoát Hoan cho quân chiếm đóng Vạn Kiếp. TL: Nhà Nguyên huy động tới hơn 30 vạn quân và nhiều danh tướng do Thoát Hoan làm tổng chỉ huy. trước vua Nguyên tức giận càng quyết tâm -Nhà Trần khẩn trương chuẩn bị kháng xâm lược Đại Việt chiến. -Về phía ta sau một vài trận chặn giặc ở cửa ải. * Diễn biến: ( SGK) -12/1287: Quân Nguyên ồ ạt tấn công Đại Việt.Trần Quốc Tuấn đã cho quân rút khỏi vạn kiếp về vùng sông đuống đê chặn giặc ở Thăng Long. TL: Chặn đứng nguồn tiếp tế lương thực .66 - . huy động 100 chiến thuyền . Hoạt động lớp/ cá nhân Mục tiêu: Trình bày trên lược đồ nét diễn biến chính của trận VânĐồn và thấy được vai trò của trận đánh này trong cuộc kháng chiến GV:-Tường thuật diễn biến trận Vân Đồn? -Trần Khánh Dư cho quân mai phục ở Vân H: Chiến thắng Vân Đồn có ý nghĩa gì? Đồn đợi đoàn thuyền lương của địch.

H: Nêu kết quả của cuộc kháng chiến? -Ta nhử địch vào sâu trận địa khi nước TL: Cuộc kháng chiến giành thắng lợi dâng cao. Hướng dẫn tự học: . cạn kiệt lương thực. tình thế của quân Nguyên như thế nào? HS dựa vào SGK trả lời. Tự rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… . chết. thua chạy dụ địch vào trận địa mai phục……. giả đánh. tinh thần quân lính hoang mang.Nhiều tên giặc bị HS thảo luận nhóm. cướp lương thực nhưng bị nhân dân ta đuổi đánh. IV. -Nêu cách đánh của nhà Trần lần thứ 3 có gì -Lúc nước rút thuyền địch xô vào cọc và bị giống và khác so với 2 lần trước. Ô Mã bị bắt sống. quân ta đánh từ 2 bên bờ.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 Mục tiêu: Trình bày được nét chính của trận Bạch Đằng trên lược đồ. soạn bài IV. 5. . Thoát Hoan đóng quân ở thăng Long có nguy cơ bị cô lập. tuyệt vọng. Trước tình thế nguy khốn Thoát Hoan quyết định rút quân lên vạn kiếp và từ đây rút quân về nước theo 2 đường thuỷ. Khác: 2 trận trước đánh quân địch khi chúng tiến quân vào xâm lược nước ta Lần 3 đánh khi quân địch rút chạy H: Em hãy nêu ý nghĩa của chiến thắng Bạch đằng năm 1288? TL: Kết thúc cuộc kháng chiến chống quân Nguyên xâm lược . -4/1288: Đoàn thuyền lương của Ô Mã Nhi rút về theo sông Bạch Đằng.Đánh tan âm mưu xâm lược của quân Nguyên. lợi dụng thuỷ triều. bộ Sử dụng lược đồ trình bày diễn biến. Củng cố: .Học bài .: Quân giặc ra sức càn quét . TL: Giống: Đóng cọc trên sông. đẩy chúng vào tình thế bị động.67 - .Bảo vệ vững chắc nền độc lập của dân tộc 4.Dựa vào lược đồ trình bày tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ 3. ý nghĩa của chiến thắng này trong việc kết thúc chiến tranh -Sau trận Vân Đồn.

.. II.... Nguyên nhân thắng lợi: 1/.. trò Nội dung cần đạt Mục 1.... Vì sao có những thắng lợi đó? Ý nghĩa như thế nào? Hoạt động của Thầy..: GV: Chuẩn bị Bản đồ đế quốc Mông – Nguyên thế kỷ XIII... HS: Thảo luận câu hỏi GV:Những nguyên nhân nào làm cho cả 3 lần kháng chiến chống quân Mông..... Chuẩn bị của Thầy.. . -Bài học kinh nghiệm lịch sử về tinh thần đoàn kết dân tộc.Kĩ năng: Phân tích.. 3..Kiến thức: -Giúp học sinh nắm được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của 3 lần kháng chiến chống quân Mông Nguyên.so sánh sự kiện và nhân vật lịch sử qua ba lần kháng chiến để rút ra nhận xét chung... Mục tiêu: 1..Tư tưởng: -Bồi dưởng lòng tự hào về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc....... NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG ....NGUYÊN I... Nguyên giành thắng lợi? H: :Hãy trình bày một số dẫn chứng về tinh -Nhà Trần đã chuẩn bị chu đáo về mọi thần đoàn kết dân tộc? mặt.. Ổn định lớp: 2........ Kiểm tra bài cũ.Tư liệu về nhân vật tiêu biểu trong 3 lần kháng chiến..... trả lời các câu hỏi sgk III. Tường thuật diễn biến trận Bạch Đằng 1288? 3..... Bài mới: Ba lần kháng chiến chống quân Mông Nguyên của nhà Trần diễn ra trong điều kiện vô cùng khó khăn... HS: đọc. HS:-Theo lệnh triều đình nhân dân Thăng Long nhanh chóng thực hiện chủ trương .GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………...... nhưng đã giành được thắng lợi. của 3 lần kháng chiến chống quân Mông Nguyên........ 2. Trò.. Tiến trình lên lớp: 1. ---------------o0o--------------Ngày soạn: 6/12/2010 Ngày giảng: 7/12/2010 Tiết :27 IV......................68 - ........ Nguyên nhân thắng lợi: Hoạt động lớp/ nhóm ( 4 nhóm) -Được tất cả các tầng lớp nhân dân tham Mục tiêu: Nắm được nguyên nhân thắng lợi gia kháng chiến.......

Góp phần xây đắp truyền thống quân sự Việt Nam. -Ngăn chặn những cuộc xâm lược của GV:Bài học lịch sử từ 3 lần chiến thắng quân quân Nguyên đối với các nước khác. tạo nên sự đoàn kềt dân tộc. xâm lược Mông-Nguyên? =>Dùng mưu trí mà đánh giặc. 2/. -Buộc địch từ thế mạnh chuyển sang thế yếu. -Để lại bài học vô cùng quý giá. -GV:Những thắng lợi đó của quân ta trong hoàn cảnh như vậy có ý nghĩa gì? -Tinh thần hy sinh của toàn dân ta đặc biệt là quân đội nhà Trần. và lòng biết ơn.Thể hiện sức mạnh dân tộc .Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt của đế chế Mông Nguyên bảo vệ độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ. sáng tạo. . ta từ bị động chuyển sang chủ động. -Tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu của kẻ thù. .69 - .GV kết hợp bài học và bản đồ giới thiệu về đế quốc Mông Cổ thế kỷ XIII. H: Em hãy trình bày những đóng góp của TQT trong 3 lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên? TL: Là người vạch ra đường lối đánh giặc Là người chỉ huy trực tiếp các trận đánh có ý nghĩa quyết định…… GV: cho học sinh quan sát H34: H: Việc xây dựng tượng đài Trần Quốc Tuấn thể hiện điều gì? TL: Thấy được công lao to lớn của TQT đối với dân tộc.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 “Vườn không nhà trống” -Trong cuộc kháng chiến lần thứ 2 các bô lão thể hiện ý chí của muôn dân quyết tâm “đánh giặc”. -Quân sĩ thích vào cách tay hai chữ “Sát Thát” H: :Nêu những việc làm của nhà Trần chuẩn bị cho ba lần kháng chiến? HS:-Vua Trần thườngvề các địa phương tìm hiểu cuộc sống của dân. -Biết phát huy lợi thế của quân ta buộc địch phải tuân theo. -Giải quyết những bất hoà trong vương triều Trần. H: Cách đánh sáng tạo của nhà Trần trong 3 lần kháng chiến? HS:-Kế hoạch “Vườn không nhà trống”. -Đường lối chiến lược. kính trọng của nhân dân đối với TQT Mục 2: Ý nghĩa lịch sử Hoạt động lớp/ cá nhân Mục tiêu: Hiểu được ý nghĩa lịch sử của 3 lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên . chiến thuật đúng đắn. Lấy đoàn kết toàn dân làm sức mạnh. Ý nghĩa lịch sử: .

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7

4. Củng cố :
- Nêu nguyên nhân thắng lợi của 3 lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông –
Nguyên?
- Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến?
- Bài tập 8, 9 trang 40.
5. Hướng dẫn tự học:
Học bài, soạn bài 15.
IV. Tự rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
----------o0o---------Ngày soạn: 6/12/2010
Ngày giảng: 7/12/2010
Tiết: 28

BÀI 15: SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA THỜI TRẦN

I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
- Nắm được những nét chính về sự phát triển kinh tế thời Trần.
2 Kỹ năng:
- HS làm quen với phương pháp so sánh đối chiếu các sự kiện lịch sử.
3 Tư tưởng:
- Bồi dưỡng cho HS lòng yêu nước, yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc, biết ơn tổ tiên.
II. Chuẩn bị của thầy, trò:
GV: Chuẩn bị Tranh ảnh đồ gốm thời Trần.
HS: Đọc, trả lời câu hỏi trong sgk.
III. Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra 15 phút:
Câu 1: Vì sao cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên của nhà Trần
giành thắng lợi.
Câu 2: Ý nghĩa của 3 lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên?
Đáp án: 1/. Nguyên nhân thắng lợi ( 5đ)
-Được tất cả các tầng lớp nhân dân tham gia kháng chiến.
-Nhà Trần đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt.
-Tinh thần hy sinh của toàn dân ta đặc biệt là quân đội nhà Trần.
-Đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo.
2/. Ý nghĩa lịch sử: ( 5đ)
- Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt của đế chế Nguyên bảo vệ độc lập dân
tộc và toàn vẹn lãnh thổ.
- Góp phần xây đắp truyền thống quân sự Việt Nam.
-Để lại bài học vô cùng quý giá.
- 70 -

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7

-Ngăn chặn những cuộc xâm lược của quân Nguyên đối với các nước khác
3. Bài mới:
Khởi động: Theo em trong 3 cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên, nền kinh tế
nhà trần có bị chiến tranh tàn phá không?
Sau chiến tranh nhà Trần đã làm gì để phát triển kinh tế, văn hóa, và đã đạt được những
thành tựu gì?
Hoạt động của thầy, trò
Nội dung cần đạt
Mục I, Sự phát triển kinh tế.
I. Sự phát triển kinh tế.
Mục 1. Tình hình kinh tế sau chiến tranh
1/. Tình hình kinh tế sau chiến
Hoạt động lớp/ cá nhân.
tranh.
Mục tiêu: Biết được những nét chính về kinh tế
thời Trần sau chiến tranh và những biện pháp
nhà Trần thực hiện để khôi phục và phát triển
kinh tế.
H:- Tình hình kinh tế NN sau chiến tranh như thế * Nông nghiệp:
nào?
- Được phục hồi và phát triển.
TL: Nền nông nghiệp bị chiến tranh tàn phá nặng - Ruộng đất công làng xã chiếm
nề
phần lớn diện tích ruộng đất trong.
H: :-Sau chiến tranh nhà Trần đã thực hiện chính
sách gì để phát triển nông nghiệp?
TL: Nhà Trần thực hiện nhiều chính sách khuyến
khích sản xuất, mở rộng diện tích trồng trọt
H: Nêu thành tựu đạt được trong lĩnh vực nông
nghiệp?
TL: Nền kinh tế nông nghiệp nhanh chóng được
phục hồi và nhanh chóng phát triển, ruộng đất
được mở rộng, đê điều được củng cố.
H: Em hiểu thế nào về khái niệm: “Điền tranh”.
“ Thái ấp”?
H: So với thời Lý, ruộng tư dưới thời Trần có gì
khác? Tại sao vậy?
TL: Ruộng tư phát triển: Do chính sách của nhà
trần khuyến khích các vương hầu, quý tộc khai
hoang lập điền trang và nhà trần còn ban thái ấp
cho vương hầu, quý tộc.
H: Em có nhận xét gì về nguyên nhân của sự
phát triển kinh tế nông nghiệp?
H: Em có nhận xét gì về tình hình thủ công * Thủ công nghiệp:
nghiệp của Đaị Việt sau chiến tranh?
-TNN do nhà nước quản lý được mở
TL: Thủ công nghiệp phát triển, thủ công nghiệp rộng, nhiều ngành nghề khác nhau
nhà nước được mở rộng với nhiều ngành nghề gồm tráng men, dệt, đóng thuyền.
khác nhau
-TCN trong nhân dân phổ biến và
Thủ công nghiệp trong nhân dân rất phổ biến và phát triển, nghề mộc, xây dựng, đúc
phát triển…..
đồng, rèn sắt…
H: Học sinh quan sát H35 – 36Em có nhận xét gì * TN:
- 71 -

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7

về nội dung hai bức hình?
- Việc trao đổi buôn bán trong và
GV Giới thiệu mô tả nội dung hai bức hình theo ngoài nước được đẩy mạnh.
sách hướng dẫn sử dụng kênh hình.
- Nhiều trung tâm kinh tế được mở
Nhận xét gì về TCN thời Trần.
ra trong cả nước tiêu biểu là Thăng
TL: Các mặt hàng thủ công tốt, hoa văn trang trí Long, Vân Đồn.
đẹp, chứng tỏ trình độ kĩ thuật được nâng cao
GV:Thương nghiệp có gì đáng chú ý?
TL: Buôn bán tấp nập, chợ búa mọc lên ở khắp
nơi.
Thăng Long trở thành trung tâm kinh tế khá sầm
uất của cả nước…..
Việc trao đổi buôn bán với nước ngoài phát
triển….
2. Tình hình xã hội sau chiến tranh
2/. Tình hình xã hội sau chiến
Hoạt động lớp/ cá nhân.
tranh.
Mục tiêu: Nắm được sự phân hoá sâu sắc trong - Xã hội ngày càng phân hóa sâu
xã hội
sắc.
GV:Nhà Trần có những tầng lớp XH nào?
HS dựa vào SGK kể các tầng lớp.
- Tầng lớp thống trị: Vua, vương
TL: Tầng lớp thống trị: Vua, vương hầu, quý tộc, hầu, quý tộc, quan lại, địa chủ
quan lại, địa chủ
- Tầng lớp bị trị:Thợ thủ công,
Tần lớp bị trị: Nông dân, thợ thủ công, thương thương nhân, Nông dân tá điền,
nhân, nô tỳ
Nông nô, Nô tì.
H: Trình bày cuộc sống của các tầng lớp trên?
TL: Tầng lớp thống trị có mọi đặc quyền ..
Nông dân………
Thợ thủ công, thương nhân……
Nô tỳ…….
GV:So sánh giữa thời Lý và Trần về các tầng lớp
xã hội?
TL: Xã hội có sự phân hoá sâu sắc hơn.
4. Củng cố :
-Trình bày một vài nét tình hình kinh tế, xã hội thời Trần sau chiến tranh?
-Bài tập 1, 2, 3, 4 trang 41, 42 - SBT.
5. Dặn dò:
Học bài, soạn phần II bài 15.
IV. Tự rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………….................................................................................
................................................................................................................................................
-------------O0O--------------- 72 -

Nêu tình hình kinh tế thời Trần sau chiến tranh? 3. 3.Kiến thức: -Giúp học sinh nắm được những nét chính sự phát triển văn hoá thời Trần. trò Nội dung cần đạt Mục 1: Đời sống văn hoá 1/. H: So với đạo Phật.VĂN HOÁ THỜI TRẦN (TT) II. Tiến trình lên lớp: 1. ca công với đất nước. III.Đạo phật và nho giáo đều phát triển.Các hình thức sinh hoạt văn hóa. hát. hoá thời Trần .73 - . Đời sống văn hóa: Hoạt động lớp/ cá nhân . -Phân tích đánh giá nhận xét những thành tựu văn hóa đặc sắc. H: Đời sống văn hóa Đại Việt thời Trần được nho giáo phát triển mạnh do nhu cầu thể hiện như thế nào? Kể tên một số tín xây dựng bộ máy nhà nước. Hoạt động của Thầy. Chuẩn bị của Thầy. đó là nội dung bài học hôm nay. Kiểm tra bài cũ.HS đọc phần 1 SGK .Các tín ngưỡng cổ truyền phổ biến Mục tiêu: Nắm được bước phát triển về văn trong nhân dân. SỰ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA I. trò: GV: Chuẩn bị Tranh ảnh thành tựu văn hóa thời Trần. Ổn định lớp: 2. 2. thờ các anh hùng dân tộc có .Tư tưởng: Bồi dưỡng ý thức dân tộc và niềm tự hào về môt thời lịch sử có nền văn hóa riêng mang đậm bản sắc dân tộc. nhảy máy được phổ biến.quần áo đơn giản. II. áo đen hoặc áo tứ thân. Mục tiêu: 1. cạo trọc đầu.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 Ngày soạn: 6/12/2010 Ngày giảng: 7/12/1010 Tiết 29 BÀI 15: SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ . Vậy trên lĩnh vực văn hóa thì sao.Kĩ năng: Giúp học sinh nhìn nhận sự phát triển về xã hội và văn hóa qua phương pháp so sánh với thời kì trườc. nho giáo phát triển như thế nào? Nêu một số dẫn chứng về tập quán sống giản dị của nhân dân? TL:Đi chân đất. . Bài mới: Khởi động: Tình hình kinh tế thời trần phát triển có ảnh hưởng đến đời sống văn hoá không? NDBH: Ở tiết trước chúng ta thấy nhà Trần mặc dù trải qua các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm nhưng nền kinh tế rất phát triển. H. ngưỡng trong nhân dân? TL:Thờ tổ tiên.

tự hào dân tộc được phát triển mạnh dưới thời Trần. H:Văn học thời Trần có đặc điểm gì? Kể tên một số tác phẩm mà em biết? TL: Văn học( Bao gồm văn học chữ Hán và văn học chữ Nôm) phong phú đậm đà bản sắc dân tộc.74 - 2/. Giáo dục và khoa học kỹ thuật * Giáo dục: trường học mở ra ngày càng nhiều. y học đạt nhiều thành tựu. -Phú sông bạch đằng.tạo bước phát triển cao cho nền văn minh Đại Việt. * Khoa học kỹ thuật: + Lập ra quốc sử viện + 1272 bộ Đại Việt sử ký ra đời. H :Quốc sử viện có nhiệm vụ gì?do ai đứng đầu và điều hành? TL: Có nhiệm vụ chuyên viết sử do lê Văn Hưu đứng đầu Mục 4: Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc. ..Nghệ thuật chạm. chèo tuồng. 4/. H. múa rối nước. làm rạng rỡ cho văn hoá Đại Việt: -Hịch tướng sĩ. …… Mục 2: Văn học Hoạt động lớp/ cá nhân Mục tiêu: Nắm được tình hình văn học thời Trần. H:Trình bày vài nét về tình hình giáo dục thời Trần? Nhận xét? TL :Giáo dục phát triển mạnh trên mọi lĩnh vực và có nhiều đóng góp cho nền văn hóa dân tộc. 3/. -Phò giá về kinh. + Quân sự. Văn học: Bao gồm cả văn học chữ Hán và chữ nôm chứa đựng nhiều nội dung phong phú và làm rạng rỡ văn hóa Đại Việt. Tháp Phổ Minh. nhảy múa. đấu vật cướp cầu. chứa đựng lòng yêu nước. . Thành Tây Đô. các kỳ thi chọn người giỏi được tổ chức thường xuyên. Mục 3: Giáo dục và khoa học kĩ thuật Hoạt động lớp/ cá nhân Mục tiêu: Nắm được những thành tựu về giáo dục và khoa học kĩ thuật đạt được thời Trần. đua thuyền.Nhiều công trình kiến trúc có giá trị ra đời. H: Kể tên những công trình kiến trúc thời . biên soạn đại việt sử kí ( gồm 30 quyển) Quân sự: Có binh thư yếu lược Y học: Tuệ tĩnh nghiên cứu cây thuốc nam… Thiên văn học: Có những đóng góp đáng kể Hồ Nguyên Trừng chế tạo được súng thần cơ…. :Trình bày về khoa học kỹ thuật? TL: Thành lập quốc sử viện. Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc: .GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 H: Kể tên các loại hình văn hoá dân gian thời Trần? TL: Ca hát. khắc tinh tế. Hoạt động lớp/ cá nhân Mục tiêu: Kể tên được các công trình kiến trúc và điêu khắc thời Trần.

..4....... thành Tây Đô ( Thanh Hoá) GV: Giới thiệu về hai công trình kiến trúc và điêu khắc H:Quan sát H37-38 giới thiệu những nét độc đáo của nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc thời Trần? TL: kiến trúc độc đáo....... uy nghi.. hình đầu rồng xuất hiện các chi tiết mới với cặp sừng và đôi tai làm tăng thêm vẻ dữ tợn..... soạn bài 16 .Bài tập 3. đa dạng.............. Củng cố: -Sinh hoạt văn hóa thời Trần được thể hiện như thế nào? -Nêu dẫn chứng về sự phát triển của giáo dục ....... Hướng dẫn tự học: Học bài...... mang đậm tư tưởng phật giáo. Điêu khắc phong phú....khọc học kỹ thuật............. Tự rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………...........GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 Trần? TL: Tháp Phổ Minh ( Nam Định).... IV.... 5..............75 - .................... đường bệ là biểu tượng cho uy quyền của giai cấp thống trị thời Trần 4.... ----------o0o----------- ..............

H: Trình bày tình hình văn hóa. II.Nhiều năm bị mất mùa.). Tiến trình lên lớp 1. xã hội thời Trần đạt nhiều thành tựu rực rỡ. đánh giá. không chăm lo bảo vệ đê điều…. 2. nhưng đến cuối thế kỷ XIV nhà Trần sa sút nghiêm trọng tạo tiền đề cho triều đại mới lên thay. con và biến thành nô tì. H: Cuộc sống của nhân dân như thế nào? . địa chủ ra sức cướp TL: Kinh tế khủng hoảng. ra liên miên . 1. nhận xét về các sự kiện lịch sử. XIV như thế nào? Tại sao có tình trạng đó? . Mất mùa. 3.Quý tộc. trò Nội dung cần đạt Mục 1. Tình hình kinh tế: Nguyên nhân dẫn đến tình hình kinh tế đó. hạn hán. xã hội ( Xuất hiện các cuộc đấu tranh của nông dân và nô tỳ. I/TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ Hoạt động lớp/ cá nhân HỘI Biết được tình hình kinh tế cuối thời Trần. đói kém xảy ra thường xuyên Gọi HS đọc phần chữ in nghiêng. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ. III. thiết bị dạy học Lược đồ khởi nghĩa nông dân cuối thế kỷ XIV.76 - . Nguyên nhân: Do nhà nước không quan tâm đến nông dân phải bán ruộng đất. H: Những việc làm của vua. Mục tiêu bài học: 1. đóng góp sự phát triển đất nước. giáo dục thời Trần sau chiến tranh? H: Nêu những thành tựu về khoa học kỹ thuật thời Trần? 3.Cuối thế kỷ XIV nhà nước không HS đọc SGK quan tâm đến sản xuất nông GV:-Tình hình kinh tế nước ta nửa sau thế kỷ nghiệp. Tư tưởng: .Bồi dưỡng tình cảm yêu thương người dân lao động. mất mùa xảy đoạt ruộng đất. quan dẫn đến hậu . Kỹ năng: Phân tích. Phương pháp. Bài mới: Khởi động: Tình hình kinh tế thời trần có những bước phát triển ntn? NDBH: Tình hình kinh tế. Kiến thức: -Giúp học sinh nắm được sự yếu kém của vua quan cuối thời Trần trong việc quản lí và điều hành đất nước. tình hình kinh tế.Đời sống nhân dân gặp nhiều quả như thế nào? khó khăn. Tình hình kinh tế. vợ sản xuất. đói kém. . Thấy được vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 Ngày soạn: 6/12/2010 Ngày giảng: 8/12/2010 Tiết 30 BÀI 16: SỰ SUY SỤP CỦA NHÀ TRẦN CUỐI THẾ KỶ XIV I. Hoạt động của Thầy.

77 - . Mục tiêu: Trình bày trên lược đồ những cuộc . -Đời sống nhân dân cực khổ. Vĩnh Phúc. + Khởi nghĩa Nguyễn Như Cái nô tì nửa sau thế kỷ XIV nói lên điều gì? Tại (1399) ở Sơn Tây.Tình hình xã hội: Hoạt động lớp/ cá nhân .nhiều kẻ nịnh thần làm rối loạn kỉ cương phép nước. IV. Nguyễn Kỵ ở Thanh Hóa. H: :Trước tình hình đời sống nhân dân như vậy. H: Em có nhận xét gì về cuộc sống của vua quan nhà Trần nửa cuối thế kỉ XIV? Vua chỉ lo ăn chơi sa đoạ. nhà Minh yêu sách. Củng cố: . Tự rút kinh nghiệm: . nhiều nông dân phải bán ruộng đất. GV treo lược đồ hướng dẫn HS các địa điểm + Khởi nghĩa Nguyên Thanh.Vua quan ăn chơi sa đọa. Mục 2. .Kết quả thất bại 4. Tình hình xã hội 2. nhiều quan Tư nghiệp ở Quốc tử giám dâng sớ đề nghị cuộc khởi nghĩa nổ ra: chém 7 tên nịnh thần nhưng Vua không nghe. Dụ Tông chết.Trình bày tóm tắt tình hình kinh tế. khởi nghĩa nông dân nửa cuối thế kỉ XIV.Bên ngoài: Champa xâm lược. không chú ý đến đời sống của nhân dân H: Trước tình hình đó nhân dân đã làm gì? + Khởi nghĩa Ngô Bệ (1344-1360) TL: Nhân dân nổi dậy đấu tranh ở Hải Dương. ông đã bỏ quan. nhà Trần đã làm gì? Hậu quả là gì? TL: Vẫn lao vào ăn chơi sa đoạ HS đọc phần chữ in nhỏ SGK.Chu Văn An. sao? Tuyên Quang. ở Hà Tây H: :Sự bùng nổ các cuộc khởi nghĩa nông dân. xã hội nước ta nửa sau thế kỷ XIV? . vua quan. Hướng dẫn tự học: . bị bóc lột nặng nề.Nhận xét về nhà Trần nửa cuối thế kỷ XIV? 5. GV:Lợi dụng tình hình đó. Dương Nhật Lễ lên cầm quyền. củng cố quyền lực của mình. nhà Trần ngày càng suy sụp. Nhà Trần ngày càng suy sụp hơn.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 TL: Đời sống nhân dân hết sức cực khổ. vợ con cho quý tộc và biến thành nô tỳ. soạn bài phần II bài 16. GV:Dựa vào lược đồ trình bày những nét chính + Khởi nghĩa Phạm Sư Ôn (1390) của các cuộc khởi nghĩa. HS: Chia nhóm thảo luận KL:Đó là những phản ứng mãnh liệt của nhân dân đối với nhà Trần.Học bài. HS đọc về Dương Nhật Lễ. những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nổ ra.

nô tì nửa sau thế kỷ XIV. hạn điền.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ------------o0o----------Ngày soạn: 7/12/2010 Ngày giảng: 8/12/2010 Tiết:31 BÀI 16: SỰ SUY SỤP CỦA NHÀ TRẦN CUỐI THẾ KỈ XIV ( TT) II. Nhà Hồ thành lập (1400) Năm 1400 nhà Trần suy sụp.Quôốc hiệu: . Hoạt động của Thầy.Nêu những chính sách cải cách của HQL: Cải tổ hàng ngũ quan lại. giữa lúc đó HQL xuất hiện. H: Nêu ý nghĩa của phong trào đấu tranh của nông dân ? 3. Hồ Quý Ly lên ngôi lập ra nhà Hồ. II. trả lời các câu hỏi sgk. HS: Đọc bài. Mục tiêu bài học: 1. hạn nô. nhà Trần không còn đủ sức giữ vai trò của mình. năm 1400 ông phế truất nhà .Tiến trình lên lớp: 1. nhà Hồ được thành lập . sự sụp đổ là khó tránh khỏi. trò: GV: Chuâẩn bị Anh di tích thành nhà Hồ ở Thanh Hóa.78 - Nội dung cần đạt 1/. Vậy triệu đại nào thay thế nhà Trần và đã làm gì. thời gian của các cuộc khởi nghĩ nông dân. Bước đầu đánh giá tác động của các chính sách của Hồ Quý Ly 2. sưu tầm tài liệu liên quan đến nội dung bài học III. Tư tưởng: Học sinh thấy được vai trò của quần chúng nhân dân. Kiểm tra bài cũ: H: Dùng lược đồ kể tên. làng xã tiêu điều. địa danh. Chuẩn bị của Thầy. Kiến thức: . Bài mới: Khởi động: Theo em sự suy yếu của nhà Trần xẽ dẫn đến điều gì? NDBH: Nhà Trần không thể đủ sức để giữ vai trò của mình. .Học sinh giải thích được sự sụp đổ của nhà Trần. trò Mục 1 Nhà Hồ được thành lập Hoạt động lớp/ cá nhân Mục tiêu: Trình bày được sự thành lập của nhà Hồ. dân đinh giảm sút. chúng ta cùng tìm hiểu bài. NHÀ HỒ VÀ CẢI CÁCH HỒ QUÝ LY I. Kỹ năng: Phân tích đánh giá nhân vật lịch sử (Hố Quý Ly ) 3. Ổn định lớp: 2. H: Nhà Hồ được thành lập trong hoàn cảnh nào? TL: Vào cuối thế kỉ XIV các cuộc đấu tranh của nhân dân đã làm cho nhà Trần suy yếu.

quy định lại thuế đinh. giáo dục? Các chính sách đó là gì? 2/. Mục 2: Những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly. Em nhận xét gì về các chính sách kinh tế của nhà Hồ? HS: Thảo luận nhóm bàn trả lời TL: Chưa giải quyết những vấn đề bức súc về kinh tế lúc này TL: Chính sách hạn điền đã hạn chế được tình trạng ruộng đất tư. thay thế các quý tộc nhà Trần bằng những người không thuộc họ Trần. -Xã hội: Ban hành chính sách hạn nô -Văn hóa giáo dục: dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm. Hoạt động lớp/ cá nhân/ nhóm bàn Mục tiêu: Nắm được nội dung những cải cách của Hồ Quý Ly. thay thế dần các võ quan cao cấp do quý tộc trần nắm giữ bằng những người không phải họ Trần nhưng tài năng và thân cận với mình…….. tài chính: tiền giấy.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 Trần. lập ra nhà Hồ H: Em hiểu gì về nhân vật Hồ Quý Ly? HS đọc SGK. thuế ruộng. ý nghĩa của cải cách Hồ 3/. -Kinh tế. ý nghĩa của cải cách Hồ Quý Ly Quý Ly Hoạt động lớp/ cá nhân . sửa đổi quy chế thi cử. học tập. Những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly -Chính trị: cải tổ hàng ngũ võ quan. H: Về mặt chính trị Hồ Qúy Ly đã thực hiện những biện pháp nào? Tại sao HQL lại bỏ những quan lại nhà Trần? TL: Cải tổ hàng ngũ võ quan. hạn nô để làm gì? TL: Hạn chế ruộng đất. xây dựng thành kiên cố. phần nào đã chú trọng tới đời sống của người dân. Tác dụng. Mục 3: Tác dụng. -Trình bày tóm tắt cuộc cải cách của Hồ Quý Ly? TL: Tiến hành cải cách trên mọi mặt của đời sống……….. H: Nhà Hồ thực hiện chính sách hạn điền. đổi tên 1 số đơn vị hành chính…. Vì HQL muốn loại bỏ hẳn nhà Trần ra khỏi triều đình. nô tì của các vương hầu. H: quan sát hình 40 Nêu nhận xét? -Quốc phòng: Làm tăng quân số chế tạo nhiều loại súng mới phòng thủ nơi hiểm yếu. H: Nhà Hồ đã đưa ra chinh sách gì về văn hóa. tránh tình trạng nhà Trần khôi phục quyền lực… H: Với những biện pháp về kinh tế. ban hành chính sách hạn điền..79 - . quý tộc. -HS đọc SGK.

ý nghĩa và những hạn chế trong cải cách của Hồ Quý Ly H: Cải cách của Hồ Quý Ly có ý nghĩa. Củng cố: . đạo phật. trả lời câu hỏi. kiến trúc và điêu khắc. khai hoang. một số trận đánh. 4.Nhận xét.Những thành tựu về văn hoá. II. giáo ducj. . văn hoá: Thuỷ lợi. Kiến thức: . Tư tưởng: Củng cố. chữ nôm. 2/. . soạn bài 17. thủ công nghiệp và thương nghiệp. Quý Ly? + Tăng nguồn thu nhập cho đất nước. ôn thi học kỳ I (từ bài 1 đến bài 15 ).Những thành tựu chính về kinh tế. * Hạn chế: Các chính sách đó chưa triệt để.phòng giáo dục ra đề.Nhà Hồ thành lập trong hoàn cảnh nào? . Chuẩn bị của Thầy. H: Nêu mặt tiến bộ. quan sát. trò . lập bảng thống kê.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 Mục tiêu: Nắm được tác dụng. Tự rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ----------o0o---------Ngày soạn: 7/12/2010 Ngày giảng: 9/12/2010 Tiết:32 BÀI 17: ÔN TẬP CHƯƠNG II VÀ CHƯƠNG III I/ Mục tiêu bài học: 1/. nâng cao cho học sinh lòng yêu nước đất nước. phân tích tranh ảnh.Giúp học sinh lập được bảng niên biểu và kể tên các cuộc kháng chiến. tác * Ý nghĩa : đưa nước ta thoát khỏi tình dụng gì? trạng khủng hoảng. hạn chế của cải cách Hồ + Làm suy yếu thế lực nhà Trần.Hướng dẫn tự học: Học bài. biết ơn tổ tiên để noi gương học tập.Trình bày tóm tắt cuộc cải cách Hồ Quý Ly? . Kỹ năng: Học sinh biết sử dụng bản đồ. 3/. chưa phù hợp với tình hình thực tế và chưa hợp lòng dân. IV. đánh giá về nhân vật Hồ Quý Ly? 5. tổ chức thi cử. niềm tự hào và tự cường dân tộc. nhân vật lịch sử tiêu biểu trong các cuộc kháng chiến. * Tác dụng: + Góp phần hạn chế tập trung ruộng đất của giai cấp quý tộc địa chủ.80 - .

. Hoạt động của Thầy. Bài mới: Từ thế kỷ X đến TK XV ba triều đại Lý.81 - .Nêu những nét tiến bộ và hạn chế của cải cách Hồ Quý Ly? 3. HS: Đọc. trò Nội dung cần đạt Mục 1. Chúng ta cùng ôn lại chặng đường lịch sử ấy.3/1077 H: Thời Lý – Trần. Nội dung: 1/. -Lược đồ kháng chiến chống Tống – Mông – Nguyên. trả lời các câu hỏi trong phân fôn tập III. Hồ thay nhau lên nắm quyền đó là giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc ta nhìn lại chặn đường lịch sử. chúng ta có quyền tư hào về truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nội dung: Hoạt động lớp/ cá nhân * Bảng thống kê: Mục tiêu: Lập bảng thống kê Các cuộc k/c Thời gian Kết quả các cuộc kháng chiến tiêu . Ổn định lớp: 2. + G/đ 2: chủ động xây dựng . Trần.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 GV: Chuâẩn bị Lược đồ Đại Việt thời Lý – Trần – Hồ.29/1/1258 bị tiêu diệt Mông Cổ I -K/c chống 1/1285 50 vạn quân bị tiêu quân XL -> 6/1285 diệt Mông Cổ II .K/c chống 10/1075 Thắng lợi biểu của dân tộc Tống . Tiến trình lên lớp: 1. -K/c chống 1/1258 3 vạn quân Mông quân XL .K/c chống 12/1287 20 vạn thuyên quân XL -> 4/1288 lương bị tiêu diệt Mông Nguyên lần thứ III H: Đường lối kháng chiến Đường lối kháng chiến chống giặc thể hiện như thế nào qua các cuộc kháng chiến? TL: Kháng chiến chống Tống: chủ động đánh giặc buộc chúng đánh theo cách của ta. Kiểm tra bài cũ: . nhân dân ta đã đương đầu với những cuộc xâm lược nào? GV sử dụng bảng thống kê các cuộc kháng chiến và gọi từng học sinh lên hoàn thành. + G/đ 1: tiến công để tự vệ.Nêu nội dung cải cách của Hồ Quý Ly.

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7

phòng tuyến Như Nguyệt.
- Kháng chiến chống Mông
Nguyên:
+ Thực hiện chủ trương
“vườn không nhà trống”
H: Kể tên những tấm gương * Tấm gương tiêu biểu:
tiêu biểu qua các cuộc kháng + Lý Thường Kiệt
chiến.
+ Trần Quốc Tuấn
H: Em có nhận xét gì về tinh
thần đoàn kết đánh giặc trong
mỗi cuộc kháng chiến?
TL: * Tinh thần đoàn kết:
+ Kháng chiến chống Tống:
sự đoàn kết chiến đấu giữa
quân đội triều đình với đồng
bào các dân tộc thiểu số miền
núi.
+ Kháng chiến chống Mông
Nguyên:
Nhân dân theo lệnh triều đình
thực hiện kế hoạch “vườn
không nhà trống”, tự xây
dựng làng chiến đấu, phối
hợp với quân triều đình để
tiêu diệt giặc.
* Nguyên nhân :
-Nguyên nhân thắng lợi của + Sự ủng hộ của nhân dân.
các cuộc kháng chiến?
+ Sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của các tướng lĩnh.
Mục 2. Những thành tựu về 2. Những thành tựu về kinh tế
kinh tế
Lĩnh vực Thành tựu chính
Hoạt động lớp/ cá nhân
Thuỷ lợi
Nhà Lý chú ý đến đào vét kênh, mương,
Mục tiêu: Thống kê các
khai ngòi, đắp đe phong lụt
thành tựu trong lĩnh vực kinh
- Nhà Trần: Đắp đê, đào sông, lạo vét
tế thời Lý, Trần
kênh mương, đặt chức Hà đê sứ
GV: Yêu cầu học sinh lập ……
……………………………………….
bảng thống kê theo mẫu.
Mục 3. Những thành tựu về 3. Những thành tựu về văn hoá, giáo dục, đạo Phật, tổ
văn hoá
chức thi cử, chữ Nôm, kiến trúc, điêu khắc.
Hoạt động lớp/ cá nhân
Lĩnh vực văn hoá Thành tựu qua các thời kì Lý,
Mục tiêu: Thống kê các
Trần
thành tựu trong lĩnh vực văn Tư tưởng, tôn giáo Thời Lý: Sùng đạo phật
hoá thời Lý, Trần
Thời Trần: Bên cạnh đạo Phật,
GV: Yêu cầu học sinh lập
đạo Nho ngày càng phát triển
bảng thống kê theo mẫu.
………………… …………………………………
4. Củng cố:
- 82 -

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7

- Các triều đại phong kiến Việt Nam từ 1009 - 1407?
- Các cuộc kháng chiến chống xâm lược của dân tộc ta?
5.Hướng dẫn tự học: Học bài: soạn bài 18.
IV. Tự rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
-------------o0o----------Ngày soạn: 13/12/2010
Ngày giảng: 14/12/2010
Tiết:33
BÀI 18: CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÀ HỒ VÀ PHONG TRÀO
KHỞI NGHĨA CHỐNG QUÂN MINH ĐẦU THẾ KỶ XV
I. Mục tiêu cần đạt:
1. Kiến thức:
- Trình bày được âm mưu bành trướng và những thủ đoạn thống trị của nhà Minh
- Tường thuật diễn biến cuộc kháng chiến của nhà Hồ và 2 cuộc khởi ngiã tiêu biểu của
quý tộc Trần là Trần Ngỗi và Trrần Quỹ Khoáng
2. Kỹ năng:
-Rèn luyện kỹ năng sử dụng bản đồ khi học bài.
-Lược thuật sự kiện lịch sử.
3. Tư tưởng:
- Nâng cao lòng căm thù quân xâm lược tàn bạo, niềm tin tự hào về truyền thống yêu
nước đấu tranh bất khuất của dân tộc.
-Vai trò to lớn của quần chúng trong các cuộc khởi nghĩa chống quân Minh xâm lược.
II. Chuẩn bị của Thầy, trò:
GV: Chuẩn bị Lược đồ các cuộc khởi nghĩa đầu thế kỷ XV.
HS: Đọc, trả lời các câu hỏi sgk.
III. Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:
Từ đầu thế kỉ XV,khi nhà Hồ lên nắm chính quyền HQL đã đưa ra hàng loạt cải cách
nhằm thay đổi tình hình đất nước.Tuy nhiên một số chính sách không được lòng
dân,không được nhân dân ủng hộ vì vậy việc cai trị đất nước của nhà Hồ gặp rất nhiều
khó khăn.Giữa lúc đó,nhà Minh ồ ạt xâm lược nước ta.Cuộc kháng chiến chống giặc Minh
diễn ra như thế nào?
Hoạt động của Thầy, trò
Nội dung cần đạt
Mục 1: Cuộc xâm lược của nhà Minh và sự thất 1/. Cuộc xâm lược của quân
bại của nhà Hồ
Minh và sự thất bại của nhà Hồ.
Hoạt động lớp/ cá nhân
Mục tiêu: Trình bày được cuộc xâm lược của nhà
Minh và cuộc kháng chiến của nhà Hồ.
- 83 -

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7

H: Vì sao quân Minh xâm lược nước ta?
TL: lấy cớ nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần quân Minh
kéo sang nước ta, thực tế chúng muốn nhân cơ hội
này chiếm nước ta, biến nước ta thành quận huyện
của chúng
GV: Tường thuật cuộc kháng chiến của nhà Hồ
H: Vì sao cuộc kháng chiến của nhà hồ nhanh chóng
bị thất bại?
GV cho HS thảo luận so sánh với các cuộc kháng
chiến của nhà Lý - Trần.
HS:Vì cuộc kháng chiến không thu hút được toàn
dân tham gia, không phát huy sức mạnh toàn dân.
Mục 2: Chính sách cai trị của nhà Minh.
Hoạt động lớp/ cá nhân
Mục tiêu: Trình bày được âm mưu và chính sách cai
trị của nhà Minh đối với nước ta.
Học sinh đọc SGK.
H: Nêu những chính sách cai trị của nhà Minh đối
với nước ta?
HS nêu nội dung chính sách cai trị theo SGK, giáo
viên nhận xét, ghi bảng
Yêu cầu học sinh đọc nội dung phần chữ in nhỏ
H: Nhận xét các chính sách cai trị của nhà Minh?
HS dựa vào chữ in nhỏ trả lời.
Chính sách cai trị hà khắc, hành động giết người rã
man
Mục 3: Những cuộc khởi nghĩa của quý tộc Trần
Hoạt động lớp/ cá nhân
Mục tiêu: Trình bày được nét chính diễn biến của
các cuộc khởi nghĩa.
HS đọc SGK.
GV treo bản đồ trình bày diễn biến chính các cuộc
khởi nghĩa. HS lên trình bày lại chỉ vị trí các cuộc
khởi nghĩa?
H: Học sinh lên bảng trình bày diễn biến chính các
cuộc khởi nghĩa của quý tộc Trần
H: Hãy tường thuật diễn biến cuộc khởi nghĩa của
Trần Ngỗi?
H: hãy tường thuật lại diễn biến cuộc khởi nghĩa của
Trần Quý Khoáng?
H: Nêu kết quả của các cuộc khởi nghĩa?
TL: Kết quả: Các cuộc khởi nghĩa đều đi đến thất bại
H: Nguyên nhân dẫn đến các cuộc khởi nghĩa thất bại
là gì?
TL: Do khởi nghĩa nổ ra lẻ tẻ, thiếu sự liên kết
- 84 -

- Quân Minh mượn kế khôi phục
lại nhà Trần để xâm chiếm đô hộ
nước ta.
-1-1407, cuộc kháng chiến của nhà
Hồ thất bại

2/. Chính sách cai trị của nhà
Minh.
+ Chính trị: Xóa bỏ quốc hiệu
nước ta, sát nhập vào Trung Quốc.
+ Kinh tế: đặt ra hàng trăm thứ
thuế, bắt phụ nữ và trẻ em về
Trung Quốc làm nô tì.
+ Văn hóa:Thi hành chính sách
đồng hóa ngu dân, bắt nhân dân
phải bỏ phong tục tập quán của
mình.
3/. Những cuộc khởi nghĩa của
quý tộc Trần
a. Khởi nghĩa Trần Ngôi (1407 1409)
Diễn biến ( SGK)
b. Khởi nghĩa Trần Quý Khoáng
(1409-1414)
- Diễn biến ( SGK)
- Kết quả: Các cuộc khởi nghĩa
đều đi đến thất bại.

...............GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 .............. A....không chăm lo đến đời sống nhân dân............... ...... Mục tiêu bài học: 1.. dẫn đến quân Minh rễ bề đàn áp .................................. Tự rút kinh nghiệm: .. kiến thức. Ổn định lớp: 2....... .....................Dân nghèo nổi dậy đấu tranh.85 - ................. D................................... Kỹ năng: Kỹ năng sử dụng bản đồ...... Kiến thức: Hệ thống kiến thức đã học ở chương III. trò Nội dung cần đạt GV cho HS chuẩn bị bài tập ở nhà Bài tập 1: nguyên nhân sự sụp đổ của nhà Lý.................................................... Hướng dẫn tự học: ......Các thế lực phong kiến địa phương đánh giết nhau.................... Hoạt động của thầy.............. đánh tan 3 cuộc xâm lược của quân Mông –Nguyên xây dựng một nhà nước phát triển thịnh vượng............ Bài mới: Thế kỉ XIII Đại Việt là một trong những nước hùng mạnh........................... thiết bị dạy học.....................Học bài ....Vì sao nhà Trần đạt được thành quả to lớn như vậy?Bài hôm nay chúng ta cùng làm các bài tập để nắm kỉ hơn........ III.......... B.................Nội dung chính sách cai trị nước ta của nhà Minh.........................Thiên tai mất mùa...............luyện tập: ................................................................................................. ......... ----------o0o---------Ngày soạn: 13/12/2010 Ngày giảng: 14/12/2010 Tiết:34 BÀI TẬP CHƯƠNG III I.. ......... ........................ Tư tưởng: Niềm tự hào truyền thống đấu tranh giữ nước của dân tộc lòng căm thù giặc sâu sắc...................... thực hành ...NVĐ.........Vì sao cuộc kháng chiến của nhà Hồ nhanh chóng sụp đổ.. đàm thoại..Nội bộ của nghĩa quân chia rẽ........... Tiến trình lên lớp: 1.............................................................. 2..........bài tập...... IV............................. Củng cố ........................ .................. ..........Vua quan chỉ lo ăn chơi..................... 5...... II.. GV sửa bổ sung......HS chuẩn bị BT và bảng phụ...Khởi nghĩa nổ ra khi quân Minh còn mạnh 4......... 3. gọi HS làm............................ Phương pháp.......đói kém................. C.............. .................... Kiểm tra bài cũ: 3........................ lịch sử đã học để làm bài tập....

Ruộng đất bị bỏ hoang ngày càng nhiều. Điền nội dung tương ứng các chức quan ở các đơn vị hành chính thời Trần. nêu yêu cầu của bài tập 6 Xây đựng khối đoàn kết toàn dân. GV sửa chữa nội dung. Bài tập 2 (trang 35).Trần? .tri huyện. ( thời gian) Bài tập 5: (8/40): đánh dấu “X” vào ô trống đầu câu chỉ nguyên nhân thắng lợi 3 lần kháng chiến chống HS: Làm bài độc lập quân Mông .xác nhận và bảo vệ GV: Gọi học sinh đọc bài tập 4 quyền tư hữu tài sản. theo em vì sao lại xảy ra tình trạng đó. IV.chủ động của tất cả các tầng lớp nhân dân. Bài tập :3/36 chấm điểm Hãy cho biết luật pháp nhà trần bảo vệ ai? -Bảo vệ nhà vua. Vương hầu quý tộc. Bài tập 4: (6/39) Tên cuộc Nội dung Lập bảng thống kê sự chuẩn bị của quân Mông kháng chiến chuẩn bị Nguyên trong 3 lần xâm lược Đại Việt. Hướng dẫn tự học . 4.Thời Lý .nhiều ruộng đất. nền kinh tế Thảo luận nhóm đôi làm bài tập nước ta suy thoái.3.. Bài tập:6 (1/45): Từ giữa thế kỷ XIV.2.Những thành tựu của Đại Việt thời Lý . soạn bài. đánh dấu “X” vào ô trống ở đầu câu em cho là đúng.cung điện. Sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt. Tự rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………. Chính sách thuế khóa hà khắc. .không chăm lo bảo vệ đê điều.sáng tạo Quân đội Đại Việt mạnh hơn quân MôngNguyên.nhà chùa…. Giặc ngoại xâm tràn vào cướp phá.phó an phủ sứ .quy định cụ thể việc mua bán HS: Lập bảng theo mẫu: ruộng đất. -Chánh.tri phủ.Các câu đúng.5 Sự tham gia tích cực. Củng cố: . xã hội rối loạn.86 - .Học bài. Đường lối chiến lược chiến thuật đúng dắn. HS: Đọc.xã quan. Nông dân bị bóc lột nặng nề. Nhà nước không quan tâm đến sản xuất nông nghiệp.Nguyên.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 E. HS làm.Trần nhân dân ta phải đương đầu với những cuộc xâm lược nào? 5. ĐA: ô vuông 1. đời sống nhân dân sa sút.

Kinh tế: . Trần? GV: Chia nhóm học sinh thảo luận: Nhóm 1: Thời kì thành lập nhà Lý Nhóm 2: Thời kì nhà Lý sau cuộc kháng chiến chống Tống Nhóm 3: Thời kì thành lập nhà Trần Nhóm 4: Thời kì cuối thời Trần? . Kỹ năng: Sử dụng kiến thức đã học để làm bài tốt. Tiến trình lên lớp: 1. xã hội. niềm tự hào dân tộc. Bảng thống kê những sự kiện lớn GV hướng dẫn lập bảng thống kê.Bản đồ. Theo trình tự thời gian thời Lý . II. Kiến thức: . bảng phụ. giáo dục . 2. Tình hình kinh tế. Mục tiêu cần đạt: 1.Trần.1076 Mở khoa thi đầu tiên.1077 Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống 1070 Xây dựng Văn Miếu 1075 . HS: Xem lại toàn bộ chương trình lịch sử học kì I III.87 - 2. Kiểm tra bài cũ: 3. xã hội thời Lý. trong lịch sử nước ta.Trần .Hệ thống kiến thức cơ bản qua các triều đại đã học (Lý . Thời gian Sự kiện 1009 Nhà Lí thành lập 1010 Rời đô về Thăng Long 1054 Đổi tên nước là Đaị Việt 1075 . Bài mới: Hoạt động của thầy. Ổn định lớp: 2. trò GV: .Những thành tựu đã đạt được về văn hóa.Hồ). nâng cao lòng yêu nước. Chuẩn bị của thầy.1288 Cuộc kháng chiến chống quân Nguyên xâm lược lần 3 H: Nêu tình hình kinh tế. Tư tưởng: Củng cố.Nông nghiệp: + Thủ công nghiệp + Thương nghiệp: . . xã hội .GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 -------------o0o------------Ngày soạn: 15/12/2010 Ngày giảng: 16/12/2010 Tiết: 35 ÔN TẬP HỌC KỲ I I. xây dựng Quốc tử giám 1258 Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông cổ lần 1 1285 Cuộc kháng chiến chống quân Nguyên xâm lược lần 2 1287 .Văn hoá. trò Nội dung cần đạt 1/. chính trị. 3.

..................... Nguyên........................ ý nghĩa lịch sử của các cuộc kháng chiến chống Tống................ .................................Nêu ví dụ về tinh thần đoàn kết đánh giặc trong mỗi cuộc kháng chiến H: Trình bày nguyên nhân thắng lợi............. Yêu cầu: .... ..Thi học kỳ I............ 5........................................................................... GV cho điểm..............GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 H: Nêu những thành tựu văn hoá...................................Đường lối chống giặc:.......................................................Trình bày thời gian bắt đầu. Củng cố: ......................................Thời gian :............................Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch ................ .............................................. Tự rút kinh nghiệm: ............................ Nguyên? ..... bát khuất trong sử của những cuộc kháng chiến thời Lý mỗi cuộc kháng chiến Trần... IV.......... bất khuất: Diễn biến của từng cuộc kjáng chiến ............... . Mông......... Trần............. ..................................................... chống Mông Nguyên thời Mông.....HS trình bày bảng. chống Tống thời Lý........................Nêu ví dụ về tinh thần đoàn kết đánh .........Những tấm gương yêu nước..............Trình bày diễn biến các cuộc kháng chiến 3/...................... .......Những tấm gương yêu nước..Bài tập 5 / 36......Đường lối đánh giặc của mỗi cuộc kháng giặc: chiến .......................................................... kết .......Bài tập 89b / 40. thúc ..... Diễn biến kháng chiến chống Tống.... ....... .. -----------o0o---------- ................................. 4................................................................................ Trần? ............... nghệ thuật thời Lý......... Hướng dẫn tự học: Học bài ........ ...88 - ..........Bài tập 4b / 38...........

tổng hợp III. tù cêng chÝnh ®¸ng cña d©n téc ta.Nguyªn? C©u 2: (3®) Tr×nh bµy nguyªn nh©n dÉn ®Õn nhµ TrÇn sôp ®æ? C©u 3: (4®) Tr×nh bµy néi dung cuéc c¶i c¸ch cña Hå Quý Ly? Cuéc c¶i c¸ch ®ã cã t¸c dông. 2. ÔĐTC 2. sù tham gia cña c¸c tÇng líp nh©n d©n vµ c¸c thµnh phÇn d©n téc. Tiến trình lên lớp: 1. Bài mới GV: Phát đề cho học sinh ®Ò BµI C©u 1: (3®) Nªu nguyªn nh©n th¾ng lîi.Nguyªn nh©n th¾ng lîi ( 2 ®iÓm ) + Tinh thÇn ®oµn kÕt chiÕn ®Êu cña qu©n vµ d©n §¹i ViÖt. + Sù chuÈn bÞ chu ®¸o cña nhµ TrÇn + Sù chØ huy qu©n sù tµi t×nh cña TrÇn Quèc TuÊn. Kiến thức: Giúp học sinh tổng hợp những kiến thức đã học trong chương trình học kì I vận dụng làm bài kiểm tra học kì I. ý nghÜa lÞch sö cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n x©m lîc M«ng . ý nghÜa vµ h¹n chÕ nh thÕ nµo? §¸p ¸n: C©u 1: ( 3 ®iÓm) . Rèn kĩ năng: Khái quát.89 - . Mục tiêu cần đạt: 1.ý nghÜa lÞch sö: ( 1 ®iÓm) + §Ëp tan tham väng vµ ý chÝ x©m lîc cña ®Õ chÕ M«ng – Nguyªn + B¶o vÖ v÷ng tr¾c ®éc lËp chñ quyÒn cña d©n téc + N©ng cao lßng tù hµo. cñng cè niÒm tin cho nh©n d©n .GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 Ngày soạn: 19/12/2010 Ngày giảng: 20/12/2010 Tiết 36 : THI HỌC KÌ I I. .

...................................... + Làm suy yếu thế lực nhà Trần..... * Hạn chế: Các chính sách đó chưa triệt để................ + Tăng nguồn thu nhập cho đất nước......................................... xây dựng thành kiên cố................. -Xã hội: Ban hành chính sách hạn nô -Văn hóa giáo dục: dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm..........90 - ..... v¬ vÐt cña c¶i trong nh©n d©n........ Tự rút kinh nghiệm: . chưa phù hợp với tình hình thực tế và chưa hợp lòng dân.. học tập. ...... IV.................. quan l¹i ra søc bãc lét.. phong trµo ®Êu tranh cña nh©n d©n ph¸t triÓn.............Do nhµ níc kh«ng ch¨m lo ®Õn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp.......... sửa đổi quy chế thi cử......... . C©u 3: ( 4 ®iÓm) ..... n¨m 1400 Hå Quý Ly cíp ng«i nhµ TrÇn...............GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 C©u 2: ( 3 ®iÓm) Nguyªn nh©n nhµ TrÇn sôp ®æ: ...................... thay thế các quý tộc nhà Trần bằng những người không thuộc họ Trần.............. thuế ruộng........ Học sinh làm bài.. vua ¨n ch¬i sa ®o¹........ -Kinh tế: phát hành tiền giấy............... h¹n chÕ của cải cách Hồ Quý Ly ( 2d) * Ý nghĩa : đưa nước ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng............... Dặn dò...........................Néi dung cuéc c¶i c¸ch cña HQL (2®) -Chính trị: cải tổ hàng ngũ vua quan.....Tác dụng.. Củng cố 5.... * Tác dụng: + Góp phần hạn chế tập trung ruộng đất của giai cấp quý tộc địa chủ.. mÊt mïa s¶y ra thêng xuyªn. ................. ®êi sèng nh©n d©n khæ cùc....................... ................. lËp ra nhµ Hå. h¹n h¸n...... ban hành chính sách hạn điền...... quy định lại thuế đinh...... lò lôt...................... nhµ TrÇn kh«ng cßn ®ñ søc l·nh ®¹o ®Êt níc ph¶i dùa vµo Hå Quý Ly.... ý nghĩa.. hết giờ giáo viên thu về chấm 4............ -Quốc phòng: Làm tăng quân số chế tạo nhiều loại súng mới phòng thủ nơi hiểm yếu............

.....................TN là 1 trong những khu vực được coi H: Em có nhận xét gì về vị chí địa lý và đặc là cái nôi sinh ra loài người điểm dân cư tỉnh TN? TL: Là tỉnh miền núi và trung du...GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 ................ HỌC KÌ II Ngày soạn: 27/12/2010 Ngày giảng: 28/12/2010 Tiết 37: Lịch sử địa phương: Bài 1: THÁI NGUYÊN TRONG BUỔI ĐẦU DỰNG NƯỚC I.................1 km2.... Bắc Giang phía tây giáp tỉnh Vĩnh Phúc.........631 người với 8 thành phần dân tộc H: Kể tên các di chỉ khảo cổ học ở TN? TL: Các di chỉ khảo cổ thuộc xã Thần Sa. 3.. Tiến trình lên lớp: 1....Dân cư: 1.. Mục tiêu bài học 1......NVĐ.... Bình Long... thuộc văn hoá Thần Sa(Đồ đá .... Lược đồ tỉnh TN III.. 1 thị xã và 7 khái quát về Thái Nguyên huyện GV: Treo lược đồ tỉnh TN............ Bài mới: GV: Giới thiệu về TN và giới thiệu nội dung bài học Hoạt động của Thầy......631 người gồm 8 thành lên bảng xác định danh giới tỉnh TN và các phần dân tộc huyện............ trò Nội dung cần đạt Mục 1: Giới thiệu chung về TN 1.. Vũ Chấn.............. 1 thị xã và 7 huyện Tính đến năm 2007 là 1... phía nam giáp thành phố HN...... thuyết trình SGK...................91 - ..... KTBC: Không kiểm tra 3... lòng yêu quê hương............................ đàm thoại................... Rèn kĩ năng : Tìm hiểu lịch sử địa phương II..........................137........................... diện tích tự nhiên3541........... Âu Lạc 2........ Sảng Mộc.............. thiết bị dạy học: .....Giới thiệu chung về Thái Nguyên Hoạt động lớp/ cá nhân ............... ÔĐTC: 2....... thị xã ......... Giáo dục: Ý thức tìm tòi về lịch sử địa phương.........Vị trí địa lý: TN là tỉnh trung du và Mục tiêu: Giúp học sinh có những hiểu biết miền núi gồm 1 thành phố. Thượng Nung.................... ............... ..... phía Bắc giáp Bắc Kạn................ Quang Sơn. phía đông giáp tỉnh Lạng sơn........................ Phương pháp............ Kiến thức: Thông qua nội dung bài học sinh nắm được những kiến thức về lịch sử tỉnh nhà trong buổi đầu dựng nước thời Văn Lang.137.. Toàn tỉnh hiện có 1 thành phố TN.......... yêu cầu học sinh .. tự hào về truyền thống lịch sử địa phương..............

... các giống chim... nay đây mai đó.... Mục 2: Thái Nguyên trong gia đình nước 2................................. đan nát thô sơ H: Trong gia đình nhà nước Văn Lang TN có tên gọi là gì? Có đóng góp gì? TL: Tên gọi : TN là 1 phần đất của bộ Vũ Định Đóng góp của nhân dân TN thời kì này là xây thành Cổ Loa 4.. ............................. tham gia chống giặc ngoại xâm các vua Hùng? ...... ngoài ra họ còn biết làm đồ mộc........................................Thời Âu Lạc: Tham gia xây dựng thành TL: TN có nhiều núi cao... chuẩn bị tiết 38 KNLam Sơn IV.......... thú rừng sinh trưởng phong phú H: Điều kiện tự nhiên như vậy có ảnh hưởng gì đến đời sống các dân cư cổ ở đây? Em có nhận xét gì về đời sống của họ? TL: Thuận lợi cho việc săn bắt và trồng trọt.... chủ yếu là làm nương rẫy........................ đa số dân cư sống bằng nghề nông.... sông ngòi................ ....... Tự rút kinh nghiệm ............... đồng bằng nhỏ........ văn hoá Bắc Sơn (đồ đá mới)......... Văn Lang của các vua Hùng Hoạt động lớp/ cá nhân ...................... hái lượm và nghề nông trồng lúa nhiên và vai trò của Thái Nguyên trong gia nước đình nước Văn Lang của các vua Hùng............ Thái Nguyên trong gia đình nước Văn Lang của các vua Hùng.. .............Điều kiện tự nhiên: Thuận lợi cho việc Mục tiêu: Nắm được đặc điểm tình hình tự săn bắt....................... Hướng dẫn tự học: Về nhà học bài......... rừng rậm..... Rừng chiếm diện tích lớn phủ khắp vùng núi... H: Em hiểu như thế nào về văn hoá Thần Sa? TL: Là 1 trong những nền văn ất ở VN thuộc thời đồ đá cũ..................... Củng cố: Em hãy trình bày những hiểu biết của em về TN? 5........................................Thời Văn Lang:Tên gọi: Thuộc bộ Vũ H: Trình bày điều kiện tự nhiên của TN thời Định.......................................... đầm xen kẽ với các thung lũng. văn hoá Hoà Bình (Đồ đá giữa) .... .. H: Các hiện vật khảo cổ học ở TN cho em biết điều gì? TL: Khẳng định TN là 1 trong những chiếc nôi khai sinh ra loài người HS: đọc kiến thức đọc thêm về di chỉ khảo cổ học Thần Sa..GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 cũ)......... công cụ lao động được chế tạo từ đá..... văn hoá đông sơn.............. Cổ Loa hồ ...........92 - ...... hẹp. 1 bộ phận biết trồng lúa nước...........

.................. trả lời câu hỏi SGK III......... H: Hãy trình bày những hiểu biết của em về Lê Lợi? -Nguyễn Trãi là người học rộng.............. trò Nội dung cần đạt Mục 1: Lê Lợi rựng cờ khở nghĩa 1/........... Tư tưởng: ... tài ... 2.......... tự cường dân tộc........ trước hết ở vùng miền núi Thanh Hóa........... nghiệp của Lê Lợi.... Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn bùng lên mạnh mẽ.......93 - .GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 .1427) I.... Bài mới: Quân Minh đặt ách thống trị trên đất nước ta. nhân dân khắp nơi đứng lên khởi nghĩa chống quân Minh.. Mục tiêu: 1.... -----------o0o---------Ngày soạn: 3/1/2011 Ngày giảng: 4/11/2011 Tiết: 38 BÀI 19: CUỘC KHỞI NGHĨA LAM SƠN (1418 ......... ....giàu lòng yêu nước. Tiến trình dạy học: 1.. Hoạt động của thầy........................................................................ 3......... HS: Đọc. Chuẩn bị của Thầy và trò: GV: ......... II... Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng sử dụng bản đồ trong luyện tập tham khảo các tài liệu lịch sử để bổ sung cho bài học..... xây dựng lực lượng.. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa Hoạt động lớp/ cá nhân Mục tiêu: Biết được những nét chính về Lê Lợi và Nguyễn Trãi là những người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa HS đọc SGK GV:Giới thiệu bia Vĩnh Lăng.......HS: trình bày theo nội dung SGK cao. ..... trên bia là những -Lê lợi là người yêu nước thương dân lời do Nguyễn Trãi soạn thảo ghi tiểu sử và sự có uy tín lớn.....Giáo dục học sinh lòng yêu nước tự hào. Kiến thức: -Lập niên biểu và tường thuật diễn biến của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trên bản đồ: Từ lập căn cứ địa..................... Ổn định lớp: 2..Lược đồ khởi nghĩa Lam Sơn.... ....... ... THỜI KÌ Ở MIỀN TÂY THANH HOÁ I.... chống địch càn quét và mở rộng vùng hoạt động ở miền Tây Thanh Hoá đến chuyển căn cứ vào Nghệ An....Bồi dưỡng tinh thần quyết tâm vượt khó để học tập và phấn đấu vươn lên................ Nớ tên 1 số nhân vật và địa danh lịch sử......... Kiểm tra bài cũ: Trình bày cuộc khởi nghĩa của nhà Hồ & Nguyên nhân thất bại? 3......Thấy được tinh thần hy sinh vượt qua gian khổ anh dũng bất khuất của nhân dân Lam Sơn........

Nhận xét tình hình nghĩa quân những năm đầu hoạt động? . .Nghĩa quân đã gặp những khó khăn gì? TL: Thường xuyên bị quân Minh bao vây tiêu diệt. dựng cờ khởi nghĩa. . bị quân Minh ráo riết bao vây quyết tiêu diệt Lê Lợi. + 1418 Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn.tự xưng là Bình Định Vương. . Lê Lợi phải cho giết cả ngựa của mình để nuôi quân.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 . Lê Lợi hòa hoãn với quân Minh. dụ giỗ các nhà lãnh đạo nghĩa quân…. 2/.1424. cứu nguy cho nghĩa quân…. kết luận H: Hãy trình bày những hiểu biết của em về Nguyễn Trãi? H: Vì sao các hào kiệt khắp nơi hưởng ứng khởi nghĩa ngày càng đông? . . phải rút quân lên núi Chí Linh 3 lần rút lên núi Chí Linh. quân Minh trở mặt tấn công ta. có những lúc nghĩa quân không còn lương thực.GV: nhận xét.Lê lợi cùng bộ chỉ huy đã làm gì?và chọn nơi nào làm căn cứ? TL: Mở hội thề Lũng Nhai.1421. chọn Lam Sơn làm địa bàn hoạt động Mục 2: Những năm đầu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn Hoạt động lớp/ cá nhân Mục tiêu: Lập niên biểu và tường thuật diễn biến nhữn năm đầu hoạt động của nghĩa quân Lam Sơn ( Thời kì ở miền Tây Thanh Hoá) GV:Trong thời kì đầu của cuộc khởi nghĩa. Lê Lai cải trang làm Lê Lợi liều chết cứu chủ tướng. rút lên núi Chí Linh.Trước tình hình đó nghĩa quân đã làm gì? TL: Nghĩa quân giảng hoà với quân Minh . . .Quân Minh huy động lực lượng mạnh để bắt và giết Lê Lợi. quân Minh muốn lợi dụng thời gian hoà hoãn để mua chuộc.. .1418 nghĩa quân đã rút lên núi Chí Linh..Tại sao Lê Lợi đề nghị tạm hòa hoãn với quân Minh? TL: Để có điều kiện củng cố lực lượng chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa lâu dài H: Vì sao nhà Minh lại chấp nhận hoà hoãn với nghĩa quân? TL: Vì nhiều lần đánh lên núi Chí Linh hao tổn quân tướng nhưng vẫn không thu được thắng lợi.1423.HS thảo luận. . Lê Lai đã liều mình cứu chúa H: Em có nhận xét gì về việc làm cứu chúa của Lê Lai? TL: Là hành động dũng cảm đã cứu nguy cho Lê Lợi. Những năm đầu hoạt động của nghĩa quân Lam Sơn.94 - -1416 Lê Lợi cùng bộ chỉ huy mở hội thề ở Lũng Nhai. .

mở rộng vùng giải phóng ra Tân Bình. trò Nội dung Mục 1: Giải phóng Nghệ An ( 1424) 1/. -Nhận xét các sự kiện.Kĩ năng: -Sử dụng lược đồ để thuật lại sự kiện lịch sử. THUẬN HÓA VÀ TIẾN QUÂN RA BẮC (1424 . Tự rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ---------o0o-----------Ngày soạn: 7/1/2011 Ngày giảng: 8/1/2011 Tiết 39 Bài 19: CUỘC KHỞI NGHĨA LAM SƠN: ( 1414-1428) ( Tiếp theo) II. tập tường thuật diễn biến trên lược đồ III. GIẢI PHÓNG NGHỆ AN. TÂN BÌNH.1423 nghĩa quân ở trong thế như thế nào? 5.1423? Tại sao quân Minh chấp nhận giảng hòa với Lê Lợi? 3. Thuận Hoá.95 - .Học bài. bài trập 34. Kiểm tra bài cũ: Trình bày diễn biến giai đoạn 1418 .Kiến thức: -Lập niên biểu. GV: Liên hệ với bài Bình Ngô Đại Cáo 4. truy sát kẻ thù.Giai đoạn từ 1418 . chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay.Tư tưởng: Giáo dục truyền thống yêu nước. Nhớ tên 1 số nhân vật lịch sử cùng những địa danh lịch sử gắn với chiến công tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa.1423 nghĩa quân gặp nhiều khó khăn. Tiến trình lên lớp: 1. trò .1423? .tinh thần bất khuất kiên cường và lòng tự hào dân tộc. Củng cố: . Hướng dẫn tự học: . II.1426) I. . Chuẩn bị của Thầy.Trình bày tóm tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn giai đoạn 1418 . Giải phóng Nghệ An (1424) Hoạt động lớp/ cá nhân -Nguyễn Chích đưa ra kế hoạch . Mục tiêu bài học: 1. 3. IV.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 .GVLược đồ khởi nghĩa Lam Sơn. và cuộc tiến công ra Bắc. để giải quyết khó khăn này bộ chỉ huy đã làm gì. Bài mới: Giai đoạn 1418 . 2. Ổn định lớp: 2. lược đồ tiến quân ra Bắc. Hoạt động của thầy.HS: Đọc. tường thuật diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trên lược đổ: Thời kì chuyển căn cứ vào Nghệ An.Luôn luôn trong thế bị động.nhân vật lịch sử tiêu biểu.

mở rộng phạm vi hoạt động (cuối năm 1426) -Tháng 09/1426. vừa tạo ra bước ngoặt mới của cuộc khởi nghĩa.giải phóng đất đai. Nghia quân làm chủ cả vùng đất rộng lớn từ Thanh Hoá đến đèo Hải Vân………. Thuận Hóa (1425) -Tháng 8/1425 Trần Nguyên Hãn. GV:Sau khi giải phóng Nghệ An. 3/. Thanh Hóa 2/. Lê Lợi chia làm 3 đạo quân tiến quân ra Bắc. Thuận Hoá ( 1425) Hoạt động lớp/ cá nhân Mục tiêu: Lậ niên biểu và tường thuật trên lược đồ diễn biến chiến thắng Tân Bình . hạ thành trà Lân…. chuyển quân vào Nghệ An. kịp thời vừa giải vây cho nghĩa quân. Tiến quân ra Bắc.Thuận Hoá ( 1425).GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 Mục tiêu: Lập niên biểu và tường thuật trên lược đổ diễn biến cuộc tiến công giải phóng Nghệ An. Giải phóng Tân Bình.tập kích ải Khả Lưu. Mục 2: Giải phóng Tân Bình. để dựa vào đó đánh chiếm Đông đô H:-Việc thực hiện kế hoạch đó đem lại kết quả gì? TL: Nghĩa quân theo đường núi tiến vào Nghệ An. H: Trước tình hình quân Minh tiến công nghĩa quân Nguyễn Trích đã đưa ra kế hoạch gì? TL: Đề nghị tạm rời vùng núi Thanh Hoá.cùng nhân dân bao vây đồn địch. nghĩa quân tiếp tục giải phóng ở những nơi nào? Kết quả? HS đọc phần 2 TL: Tháng 8 /1425 nghĩa quân giải phóng Tân Bình. -12-10-1424 hạ Thành Trà Lân. Thuận Hoá. nghĩa quân chuyển sang giai đoạn tiến công. -Nhiệm vụ của 3 đạo đánh vào vùng địch chiếm đóng. -Trong 10 tháng nghĩa quân Lam Sơn giải phóng từ Thanh Hóa đến đèo Hải Vân.Thuận Hoá. HS đọc phần 1. giáo viên bổ sung thêm H:Tại sao Nguyễn Chích lại đề nghị chuyển quân vào Nghệ An? TL: Vì Nghệ An là nơi người đông. địa bàn cũng rất hiểm yếu. giải phóng Nghệ An. Diễn Châu.96 - chuyển địa bàn vào Nghệ An. hạ đồn Đa Căng. -Giải phóng Nghệ An.thành lập chính quyền . Mục 3: Tiến công ra Bắc mở rộng phạm vi hoạt động ( cuối năm 1426) Hoạt động lớp/ cá nhân Mục tiêu: Lập niên biểu và tường thuật trên lược đồ diễn biến cuộc tiến công ra Bắc mở rông phạm vi hoạt động cuối năm 1426 H: Vì sao nghĩa quân lại quyết định tiến quân ra Bắc? TL: Vì muốn giải phóng đất nước buộc nghĩa quân . Lê Ngân chỉ huy ở Nghệ An giải phóng Tân Bình. H: Em hãy trình bày những hiểu biết của mình về Nguyễn Trích? HS trình bày theo nội dung chữ in nhỏ SGK. tiến quân ra Thanh Hoá… H: Nhận xét kế hoạch của Nguyễn Chích? TL: Đây là 1 kế hoạch đúng đắn.

Dặn dò: Về nhà học bài.Nắm được nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa. lấy dẫn chứng phần chữ in nhỏ.Nêu những dẫn chứng về sự ủng hộ của nhân dân trong giai đoạn này của cuộc khởi nghĩa? 5. H: Nêu kết quảđạt được của nghĩa quân? TL: Nghĩa quân đánh thắng nhiều trận lớn. Mục tiêu bài học: 1.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 phải tiến ra bắc để kết thúc chiến tranh. cùng nhân dân bao vây đồn địch. cuộc kháng chiến chuyển sang giai đoạn phản công 4. 2.) -Ý nghĩa của những sự kiện đó với việc kết thúc thắng lợi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.97 - . xem trước mục III IV. Tự rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… --------o0o--------Ngày soạn: 10/1/2011 Ngày giảng: 11/1/2011 Tiết :40 BÀI 19: CUỘC KHỞI NGHĨA LAM SƠN( 1418 – 1427) ( Tiếp theo) III KHỞI NGHĨA LAM SƠN TOÀNTHẮNG (CUỐI 1426. giải phóng đất nước. . địch cố thủ trong thành Đông TL: Là kế hoạch có tính quyết định nhằm kết thúc Quan. chiến tranh H: Trình bày nhiệm vụ chính của 3 cánh quân? TL: Đánh vào vùng giặc chiếm đóng. quan sát H.41. chặn đường tiếp viện của quân Minh từ TQ sang GV:Nghĩa quân đánh nhiều trận lớn giành thắng lợi là do đâu? lấy dẫn chứng ? TL: Được nhân dân ủng hộ về mọi mặt.Trình bày bằng lược đồ diễn biến khởi nghĩa Lam Sơn giai đoạn 1424 – 1426? . ( Chiến thắng Tốt Động – Chúc Động và chiến thắng Chi Lăng –Xương Giang. Củng cố-luyện tập . thành lập chính quyền mới. HS đọc SGK. quân Minh lâm vào thế phòng ngự rút vào thành Đông Quân cố thủ. trình bày kế hoạch tiến quân ra Bắc của Lê Lợi.Kiến thức : -Lập niên biểu và tường thuật trên lược đồ diễn biến cuộc phản công diệt viện. CUỐI NĂM 1427) I. . mới. giải phóng đất đai.Kĩ năng -Sử dụng lược đồ. em có nhận xét gì về kế Kết quả:Quân ta nhiều trận thắng hoạch này? lợi.

Trận Chi Lăng . . Tiến trình dạy học: 1.Chúc H: Nêu tình hình quân Minh cuối năm 1426? Động.Diễn biến ( SGK) vạn viện binh kéo vào thành Đông Quan nâng số . Chúc Động. Trận Tốt Động .10/1427.Chúc Động qua lược đồ? GV:Trận này có ý nghĩa như thế nào? Mục 2: Trận Chi Lăng. 3. TL: Tháng 10 năm 1426 Vương Thông chỉ huy 5 . .Chúc Động 1426 (cuối năm 1426) Hoạt động lớp/ cá nhân . tự hào về những chiến thắng oanh liệt của dân tộc ta ở thế kỉ XV. tường thuật diễn biến Trung Quốc kéo vào nước ta.Tư tưởng -Giáo dục lòng yêu nước.10/1426 địch mở cuộc phản công ở Mục tiêu: Tường thuật trên lược đồ diễn biến Cao Bộ chiến thắng Tốt Động. Bài mới: Hoạt độngcủa thầy. trò: -GV: Lược đồ trận Tốt Động . Ổn định lớp: 2. H: Có thêm viện binh Vương Thông đã có âm mưu gì? TL: Quyết định mở cuộc phản công lớn đánh vào chủ lực nghĩa quân ở Cao Bộ ( Chương Mỹ. -Đánh giá các sự kiện có ý nghĩa quyết định một cuộc chiến tranh. GV:Trình bày diễn biến tận Tốt Động .Xương Giang 10 năm 1427) (tháng 10/1427) Hoạt động lớp/ cá nhân .Xương Giang ( tháng 2/. III.Trình bày kế hoạch tiến quân ra Bắc của Lê Lợi? 3.Xương Giang.98 - . HS: Đọc. II. Chúc động cuối năm 1/. Kiểm tra bài cũ: . trò Nội dung cần đạt Mục 1.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 -Học diễn biến các trận đánh bằng lược đồ. .Kết quả: 5 vạn quân địch tử thương.Chúc Động. ChúcĐộng GV: Giới thiệu về 2 địa danh này trên lược đồ HS quan sát H. Trận Tốt động. 15 vạn quân Minh từ Mục tiêu: Lập niên biểu. lượng quân giặc lên đến 10 vạn Vương Thông chạy về Đông Quan. + Lược đồ trận Chi Lăng .Trình bày tóm tắt các chiến thắng của khởi nghĩa Lam Sơn từ cuối 1424 đến cuối 1425.42. Chuẩn bị của Thầy.Ta đặt phục binh ở Tốt Động . tập tường thuật diễn biến các trận đánh trên lược đồ. Hà Tây) để giành lại thế chủ động trên chiến trường GV: Trình bày kế hoạch của địch trên lược đồ chiến thắng Tốt Động… H: Nắm được âm mưu và ý đồ của địch quân ta đã làm gì? TL: Nghĩa quân quyết định đặt phục binh ở Tốt Động.

Củng cố . Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử. ý chí bất khuất và quyết tâm giành lại độc lập tự do.Ta tập trung lực lượng tiêu diệt Liễu Thăng trước.buộc Vương Thông phải mở hội thề Đông Quan cam kết rút quân về nước Mục 3: Nguyên nhân thắng lợi. H: :Khởi nghĩa Lam Sơn có ý nghĩa gì? .Xương Giang.Dựa vào lược đồ trình bày trận Tốt Động . ý nghĩa lịch sử Hoạt động lớp/ nhóm bàn Mục tiêu: Trình bày được nguyên nhân thắng lợi.Nhân dân có lòng yêu nước nồng nàn. trước hết là đạo quân của Liễu Thăng. IV. sáng tạo của Lê Lợi. bộ chỉ huy nghĩa quân đã làm gì? Vì sao ta lại tập trung tiêu diệt quân Liêu Thăng Trước? TL: Tập trung lực lượng tiêu diệt viện quân của giặc. HS đọc bài Cáo Bình Ngô H: Em có nhận xét gì về trận chiến Chi Lăng. -Diễn biến: SGK. Vương Thông xin hòa mở hội thề Đông Quan.. 5. . * Nguyên nhân: .đường lối chiến lược.3. rút khỏi nước ta.Xương Giang Y/C: HS lên bảng trình bày lại diễn biến trận đánh trên lược đồ.99 - . GV: Dựa vào lược đồ trình bày diễn biến trận Chi Lăng . còn nguyên nhân nào làm cho cuộc khởi nghĩa thắng lợi..Kết thúc 20 năm đô hộ của nhà Minh. Sau thất bại ở Tốt Động .Chúc Động. bài tập 2. Tự rút kinh nghiệm: . H:Tại sao cuộc khởi nghĩa Lam Sơn giành thắng lợi? H: Ngoài tinh thần yêu nước.Chúc Động và Chi Lăng .luyện tập: . . đây là đạo quân chủ lực của địch. chiến thuật đúng đắn. 3/. đoàn kết của nhân dân.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 trên lược đồ chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang.Các tầng lớp nhân dân đoàn kết đánh giặc . Dặn dò: Học bài. Nguyến Trãi và bộ chỉ huy nghĩa quân * Ý nghĩa: .Mở ra thời kỳ phát triển mới cho đất nước. tiêu diệt toàn bộ viện binh của địch…. ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn H/ S thảo luận nhóm bàn. 4. quân Minh đã có kế hoạch gì? TL: Chúng cầu cứu viện binh từ TQ sang H:Trước tình hình đó.10/12/1427. không cho chúng tiến sâu vào nước ta…. Xương Giang? TL: Là thắng lợi lớn của nghĩa quân. .

PHÁP LUẬT I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ.Bảng phụ bộ máy chính quyền thời Lê sơ. Mục tiêu bài học: 1.Giáo dục cho HS niềm tự hào và thời thịnh trị của đất nước. Kiểm tra bài cũ: . H: Đứng đầu là ai? TL: Vua có quyền lực tập trung cao nhất. QUÂN SỰ. quân sự. Hoạt động của thầy. khôi phục quốc hiệu Đại máy chính quyền thời Lê Sơ Việt GV: Bộ máy chính quyền thời Lê sơ được . nhà Lê bắt tay ngay vào việc tổ chức lại bộ máy chính quyền xây dựng quân đội. sưu tầm tài liệu có liên quan III.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….. nhóm bàn 1/.bổ nhiệm chức vụ. . . Lê Lợi lên ngôi vua. Tình hình chính trị. Ngày soạn: 17 /1/2011 Ngày giảng: 18/1/2011 Tiết 41 BÀI 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428 . trò Nội dung cần đạt Mục 1.. Tổ chức bộ máy chính quyền Mục tiêu: Trình bày được về tổ chức bộ . 3.Trình bày chiến thắng Chi Lăng ..Phát triển khả năng đánh giá tình hình phát triển về chính trị. Bài mới: Sau khi đánh đuổi giặc ngoại xâm ra khỏi biên giới.Lê Lợi lên ngôi.NẮm được những điểm chính của luật Hồng Đức.1527) I. nắm mọi quyền hành H: Giúp việc cho vua có những bộ và cơ quan nào? Bộ lai:giữ việc quân tước. . pháp luật ở một thời kỳ lịch sử.Chuẩn bị của Thầy. pháp luật Hoạt động lớp/ cá nhân. 2. Tiến trình lên lớp: 1. quân sự. trò: GV: . I. có ý thức bảo vệ tổ quốc. đọc trước bài. Kỹ năng: . Tổ chức bộ máy chính quyền.Tổ chức nhà nước thể hiện như thế nào? (bảng phụ) .GV treo bảng phụ.Xương Giang và nêu ý nghĩa lịch sử.Nuyên nhân thắng lợi của cuộc khỏi nghĩa Lam Sơn? 3. II. Ổn định lớp: 2.. HS: Học . luật pháp nhằm ổn định tình hình xã hội phát triển kinh tế. Tư tưởng: . .100 - .Tranh ảnh liên quan đến thời kỳ Lê sơ. Kiến thức: -Trình bày sơ lược tổ chức nhà nước thời Lê sơ.

Nội dung chính của bộ luật? 2/.=> Hậu cần. dưới đạo là phủ. H: Em có nhận xét gì về vũ khí.Nội dung: + Bảo vệ quyền lợi của vua.Lê Thánh Tông ban hành Luật Hồng Đức. . 3/. cá nhân Mục tiêu: Biết được về tổ chức quân đội thời Lê Sơ. -Luật Hồng Đức có điểm gì tiến bộ? . Luật pháp: . khi đất nước có giặc ngoại xâm thì tất cả quân lính đều tại ngũ chiến đấu cùng toàn dân. . + Bảo vệ quyền lợi giai cấp thống trị. . miền núi gọi là Châu.101 - . -Bộ hình:luật lệ.Em có nhận xét gì về chủ trương của nhà nước Lê sơ đối với lãnh thổ của đất nước qua đoạn trích? Mục 3: Luật pháp Hoạt động lớp/ cá nhân Mục tiêu: Trình bày được nét nổi bật về luật pháp thời Lê sơ. -Bộ công:coi việc xây dựng.. hoàng tộc. Mục 2: Tổ chức quân đội Hoạt động nhóm. + Bảo vệ người phụ nữ. Tổ chức quân đội -Thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông” -Quân đội có 2 bộ phận: Quân triều đình và quân ở các địa phương.. huyện.HS thảo luận.HS đọc phần in nghiêng SGK. đứng đầu đạo là chức an phủ sứ H: So sánh tổ chức nhà nước thời Lê sơ với thời Trần. TL: Tổ chức nhà nước tập trung hơn. chặt chẽ hơn. -Bộ lễ:giữ việc lễ nghĩa. H: Nhà Lê tổ chức quân đội như thế nào? TL: Thực hiện theo chế độ ngụ binh ư nông..Vì sao thời Lê sơ nhà nước quan tâm đến luật pháp? .trang phục… -Bộ binh:quân sự.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 -Bộ hộ:trông coi việc ruộng đất. .pháp luật. .cống nạp. H: Bộ máy chính quyền ở địa phương được chia như thế nào? TL: Cả nước được chia làm 5 đạo.thổ mộc. khi có hoà bình thì thay phiên nhau về làm ruộng H: Nhà Lê quan tâm phát triển quân đội như thế nào? TL: Quân đội thời lê chia làm hai bộ phận chính: Quân triều đình và quân địa phương. xã.

Kiến thức: . trò Nội dung cần đạt Mục 1. Kinh tế: Hoạt động lớp/ cá nhân a. Kỹ năng: . . xã hội thời Lê sơ 2. nước ta thời Lê sơ.Giúp học sinh nắm được những nét chính về tình hình kinh tế. nghiệp. Nội dung bài học: 1. Ổn định lớp: 2. nông nghiệp: Mục tiêu: Nắm được tình hình kinh tế nông . 3. Bài mới: Song song với việc xây dựng và củng cố bộ máy của nhà nước nhà Lê có nhiều biện pháp khôi phục và phát triển kinh tế. thủ công nghiệp và thương nghiệp +Cho 25 vạn lính về quê làm ruộng. TÌNH HÌNH KINH TẾ . sưu tầm những kiến thức lịch sử có liên quan.Vẽ lại sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền .Vẽ lại và giải thích bộ máy nhà nước thời Lê sơ? 3. trò: GV: .102 - .Sơ đồ trống về giai cấp tầng lớp xã hội thời Lê sơ. HS: Đọc. trả lời câu hỏi sgk. Tự rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ---------o0o--------Ngày soạn: 17 /1/2011 Ngày giảng: 18/1/2011 Tiết 42 BÀI 20 NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (TT): II. Tư tưởng: . Kiểm tra bài cũ: . Củng cố : .GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 4. II. xem trước mục II IV. 5. Chuẩn bị của thầy.xã hội theo các tiêu chí cụ thể để từ đó rút ra nhận xét chung.Nhận xét gì về Lê Thánh Tông. nền kinh tế và xã hội thời Lê sơ có gì mới? Hoạt động của Thầy.XÃ HỘI I.Bồi dưỡng khả năng phân tích tình hình kinh tế .Giáo dục ý thức tự hào về thời kỳ thịnh trị của đất nước. +Kêu gọi nhân dân phiêu tán về quê cũ. Hướng dẫn tự học: Học bài. H: Nêu tình hình nước Đại Việt sau chiến +Đặt ra một số chức quan chuyên trách.Tư liệu phản ánh sự phát triển kinh tế xã hội. Kinh tế: 1/. III. .Giải quyết ruộng đất. Mục tiêu bài học: 1.

H: Thủ công nghiệp nhà nước có những bước phát triển như thế nào? TL: Cục Bách tác là nơi sản xuất đồ dùng cho nhà vua. họp chợ. vàng được đẩy mạnh.Khuyến khích sản xuất. cấm huy động dân phu trong mùa cấy gặt -H: Nhà Lê đã giải quyết vấn đề ruộng đất bằng cách nào? TL: Thực hiện chính sách quân điền H: Vì sao nhà Lê quan tâm đến đê điều? TL: Vì đê điều rất cần thiết cho sản xuất nông nghiệp.. định lại chính sách chia ruộng đất công làng xã gọi là phép quân điền. . đời sống nhân dân cực khổ. -Các công xưởng nhà nước quản lý (Cục bách tác) được quan tâm. đặt các chức quan chăm lo đến sản xuất nông nghiệp. Thương nghiệp -Trong nước: chợ phát triển -Hoạt động buôn bán với nước ngoài được duy trì chủ yếu ở một số cửa khẩu. ban hành những điều lệ cụ thể quy định việc thành lập chợ và họp chợ. đóng thuyền.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 tranh? TL: Sau chiến tranh: Làng xóm điêu tàn. nhà Lê kêu gọi nhân dân phiêu tán trở về quê làm ruộng. nhà Lê đã làm gì? TL: Vua cho 25 vạn lính về quê làm ruộng ngay sau chiến tranh. các nghề khai mỏ đồng. H: Nhận xét về những biện pháp của nhà nước Lê sơ đối với nông nghiệp? TL: Là những chính sách tiến bộ thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển GV:Ở nước ta thời kỳ đó có những ngành thủ công nào? TL: Các ngành thủ công truyền thống như keo tơ. rèn sắt.Thực hiện phép quân điền. bò bừa bãi.. ruộng đồng bỏ hoang. làm đồ gốm vv. vũ khí. Thủ Công nghiệp. H: Để khôi phục và phát triển sản xuất nông nghiệp. H: Em có nhận xét gì về tình hình thủ công nghiệp thời Lê sơ? TL: Thủ công nghiệp phát triển đa dạng với nhiều ngành nghề. cấm giết mổ trâ. H:Triều Lê đã có những biện pháp nào để phát triển buôn bán trong nước? TL: Nhà vua khuyến khích lập chợ mới. đúc tiền đồng..103 - .Các phường thủ công ở Thăng Long: Phường Nghi Tàm.. rệt lụa.. khuyến khích việc trao đổi. đan nát.. b. buôn bán với nước ngoài . c. đúc đồng. làm nón. Yên Thái.ngày càng phát triển. sắt. . -Các ngành thủ công truyền thống phát triển .

Xã hội: hình các giai cấp. bao gồm người Việt.tầng lớp nào? Mục 2: Xã hội Hoạt động lớp/ cá nhân Mục tiêu: Biết được những nét chính về tình 2/. họ phải nộp tô thuế cho nhà nước và không được xã hội phong kiến coi trọng Nô tì: Là tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội. Củng cố . nghèo khổ trong xã hội Thương nhân. tầng lớp trong xã hội Sơ đồ giai cấp tầng lớp trong xã hội.soạn bài 20 ( III ) IV.luyện tập: .Vẽ sơ đồ các giai cấp. thợ thủ công: ngày càng đông.Tại sao nói thời Lê sơ là thời thịnh đạt? .GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 GV:Xã hội thời Lê có những giai cấp. HS: Lên bảng vẽ sơ đồ xã hội thời Lê. Hướng dẫn tự học: Học bài . dân tộc ít người 4. người Hoa . H: Quyền lợi và địa vị của các giai cấp. tầng lớp XH thời Lê sơ? 5.104 - Địa chủ phong .tầng lớp ra sao? TL: Địa chủ PK bóc lột bằng tô thuế Nông dân chiếm tuyệt đại đa số bị bóc lột. Tự rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ------------o0o----------- Gia .

của nmhà nước và sự phát triển của văn hoá. nhiều thành tựu văn hóa. tầng lớp nào? 3. GIÁO DỤC I. HS: Đọc. Ổn định lớp: 2. mở nhiều trường Mục tiêu: Trình bày được những chính sách học.105 - . giáo dục thời Lê sơ . -Giáo dục thi cử chặt chẽ qua 3 kỳ (Hương H: Nhà nước quan tâm đến phát triển giáo . ý thức giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống. Tư tưởng: Giáo dục HS niềm tự hào về thành tựu văn hóa.Các ảnh và di tích lịch sử thời kỳ này. Kiểm tra bài cũ: .Giúp học sinh nắm được tình hình văn hoá. trả lời câu hỏi. Kiến thức: . đa số người dân đều được đi học H: Vì sao thời Lê sơ hạn chế phật giáo đạo giáo.Hội .Đình) dục như thế nào? TL: Sau khi lên ngôi Lê Lợi cho xây dựng lại Quốc tử giám. sưu tầm 1 số tài liệu liên quan đến nội dung bài học III.Nhà Lê đã làm gì để phục hồi và phát triển kinh tế. đời sống nhân dân ổn định làm cho đất nước giàu mạnh.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 Ngày soạn: 21/1/ 2011 Ngày giảng: 22 /1/2011 Tiết :43 Bài 20 : NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ: (TT) III : TÌNH HÌNH VĂN HÓA. Chuẩn bị của Thầy. trò GV. Bài mới: Sự phát triển kinh tế. mở trường học ở các lộ. trò Nội dung cần đạt Mục 1: Tình hình giáo dục và khoa cử. khoa học được biết đến. Nội dung bài học bài học: 1. 1/. tôn sùng tôn giáo? TL: Vì thời Lê Nho giáo chiếm vị chí độc tôn . cho phép người nào có học đều được phép dự thi. giáo dục. Tình hình giáo dục và khoa cử Hoạt động lớp/ cá nhân/ nhóm bàn -Dựng lại quốc tử giám. Kỹ năng: Nhận xét những thành tựu tiêu biểu về văn hóa.Xã hội thời Lê sơ có những giai cấp. II. -Nho giáo chiếm vị trí độc tôn. Mục tiêu bài học: 1. giáo dục của Đại Việt thời Lê sơ. giáo dục thời Lê sơ. 2. Hoạt động của thầy. mở khoa thi. . 3.

khí phách anh hùng. .Văn học chữ nôm rất phát triển. -Nhận xét về những thành tựu đó? c. . .Vì sao lại có những thành tựu đó ? 5. -Nghệ thuật điêu khắc có phong cách đồ sộ kỹ thuật điêu luyện.HS quan sát H.Quy cũ chặt chẽ.Văn học chữ Hán được duy trì. Củng cố .GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 H: Giáo dục thời Lê sơ rất quy cũ chặt chẽ biểu hiện như thế nào? H: Để khuyến khích học tập và kén chọn nhân tài.Đào tạo được nhiều quan lại trung thành. học tiêu biểu nào? + Toán học:lập thành toán pháp. khoa học. Văn học: . 4. H: Chế độ thi cử được tiến hành như thế nào? Kết quả? H: Nhận xét gì về tình hình thi cử giáo dục thời Lê sơ? .múa. IV.Nghệ thuật điêu khắc có gì tiêu biểu? .thể hiện niềm tự hào dân tộc.HS thảo luận. nhà Lê có biện pháp gì? . Văn học.Vì sao quốc gia Đại Việt đạt được những thành tựu trên? .106 - . Tự rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… . khoa học và nghệ thuật Hoạt động lớp/ cá nhân Mục tiêu: Trình bày được sự phát triển về văn học.nhạc được phục hồi. khoa học. -GV:Những thành tựu nổi bật về văn học thời Lê sơ? Nêu một vài tác phẩm tiêu biểu? .Các tác phẩm văn học tập trung phản ánh nội dung gì ? +2/.45. Mục 2: Văn học.HS thảo luận rút ra kết luận. GV: Những nét đặc sắc về nghệ thuật sân khấu? . .luyện tập: .Kể tên một số thành tựu văn hóa tiêu biểu.Hướng dẫn tự học: học bài. nghệ thuật a. b. phát hiện nhiều nhân tài đóng góp cho đất nước. bài tập 43.Văn học có nội dung yêu nước sâu sắc. nghệ thuật thời Lê sơ. Khoa học: + Sử học:Đại việt sử kí toàn thư… + Địa lý học:dư địa chí GV: Thời Lê sơ có những thành tựu khoa + Y học:Bản thảo thực vật toát yếu. Nghệ thuật: -Nghệ thuật ca. .

khoa học.yêu nước thương dân. nghệ thuật mà các em vừa nêu. II. quân sự tài ba. HS: Đọc.107 - .Nêu một số thành tựu văn hóa tiêu biểu. Tiến trình lên lớp 1. Hoạt động của thầy.Chân dung Nguyễn Trãi.Giúp học sinh tìm hiểu về 1 số danh nhân và công trình văn hoá tiêu biểu thời Lê sơ. một phần lớn phải kể đến công lao đóng góp của những danh nhân văn hóa. 1/. 2/. Ổn định lớp: 2.1442) Hoạt động lớp/ cá nhân -Là nhà chính trị quân sự đại tài anh Mục tiêu: Biết được 1 số nét chính về danh nhân hùng dân tộc. danh nhân văn hóa thế văn hoá dân tộc Nguyễn Trãi. đạo. ông là người vạch ra mưu lược chiến đấu. trò GV: . sưu tầm câu chuyện dân gian về các danh nhân văn hóa.địa lí học:Quân trung từ Phi Khanh………Ông không những là 1 nhà chính mệnh tập. 3/. giới.Tự hào và biết ơn những bậc danh nhân thời Lê sơ từ đó hình thành ý thức trách nhiệm giữ gìn và phát huy truyền thống văn học dân tộc. một anh hùng dân tộc mà còn là -Nội dung thể hiện tư tưởng nhân 1 danh nhân văn hoá thế giới. 3.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ----------o0o----------Ngày soạn: 23/1/2011 Ngày giảng: 25 /1/2011 Tiết 44 Bài 20 NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (TT) IV : MỘT SỐ DANH NHÂN VĂN HÓA DÂN TỘC I. Kiến thức: . Chuẩn bị của thầy. Nguyễn Trãi (1380 . Kiểm tra bài cũ: . Kỹ năng: . trò Nội dung cần đạt Mục 1: Nguyễn Trãi. H: Em hãy trình bày những hiểu biết của em về -Viết nhiều tác phẩm có giá trị: Nguyễn Trãi? +Văn học:Bình Ngô đại cáo… TL: Nguyễn Trãi hiệu là Ức Trai con của Nguyễn +Sử học. Nguyễn Trãi có vai trò như thế nào? TL: Với vai trò là quân cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.Dư địa chí… trị. Tư tưởng: . đánh giá các sự kiện lịch sử. Mục tiêu bài học: 1/. phụ trách toàn bộ việc soạn thảo văn thư dụ hàng….Kỹ năng phân tích. Bài mới: Tất cả những thành tựu tiêu biểu về văn học.Giáo dục và thi cử thời Lê sơ có đặc điểm gì? . sưu tầm tài liệu liên quan III. H: Trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. trả lời 1 số câu hỏi sgk. ..

H: Các tác phẩm của ông tập trung phản ánh nội dung gì? TL: Tác phẩm của ông luôn nêu cao làng nhân nghĩa. Phát triển giáo dục và văn hóa.47 H: Em có nhận xét gì về chân dung Nguyễn Trãi? (Những nét hiền hòa đượm rõ ưu tư sâu lắng. Mục 4: Lương Thế Vinh Hoạt động lớp/ cá nhân 4/. -Lập Hội tao đàn. văn hóa? TL: Về kinh tế: Quan tâm phát triển kinh tế nông nghiệp. H: Trình bày hiểu biết của em về Lê Thánh Tông? TL: Theo nội dung mục chữ in nhỏ SGK ( T 103) H. em hãy nêu những đóng góp của Nguyễn Trãi? HS: Trả lời. Luật Hồng Đức. vai tóc bạc phơ và đôi mắt tinh anh). thương dân H: Qua nhận xét của Lê Thánh Tông. đắp đê Hồng Đức.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 H: Sau cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. tinh thần dân tộc sâu sắc. -Tác giả cuốn “Đại Việt sử ký toàn thư”. Thơ văn của ông chứa đựng tinh thần yêu nước. Lương Thế Vinh (1442) Mục tiêu nắm được những nét chính về nhà toán -Là nhà toán học nổi tiếng. Đê Hồng Đưc. yêu nước. .108 - . công thương nghiệp. -1442 đỗ tiến sĩ. 3/. sáng tác thơ văn…. ông có những đóng góp gì đối với đất nước? TL: Ông luôn nêu cao làng nhân nghĩa. Lê Thánh Tông (1442 . H: Kể những đóng góp của ông trong lĩnh vực văn học? TL: Thành lập hội Tao đàn sáng tác thơ. Ngô Sĩ Liên (TK XV) -Là nhà sử học nổi tiếng. lập hội tao đàn. có nhiều tác phẩm có giá trị Mục 3: Ngô Sĩ Liên Hoạt động lớp/ cá nhân Mục tiêu: Nắm được những nét chính về nhà sử học Ngô Sĩ Liên -Hiểu viết của em về Ngô Sĩ Liên? Tên tuổi của Ngô Sĩ Liên còn để lại dấu ấn gì? 2/.. diệt trừ tham quan…. thương dân. công thương nghiệp. Mục 2: Lê Thánh Tông Hoạt động lớp/ cá nhân Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được nét chính về danh nhân văn hoá dân tộc Lê Thánh Tông. giáo viên tóm lược ghi bảng . ông sáng tác nhiều. yêu nước.HS quan sát H. . ra luật Hồng Đức. -Nhiều tác phẩm văn học có giá trị gồm văn thơ chữ hán và chữ nôm. khoảng hơn 300 bài thơ chữ hán và tập Hồng Đức quốc âm thi tập. Ông có những đóng góp gì cho việc phát triển kinh tế.Phát triển văn hoá giáo dục.1497) -Quan tâm phát triển kinh tế phát triển nông nghiệp.

3. Củng cố: Đánh giá của em về một số danh nhân văn hóa tiêu biểu thế kỷ XV. . 5. II. Chuẩn bị của Thầy. -Hiểu biết gì về Lương Thế Vinh?Kể một vài mẩu Bộ “Hỉ phường phả lục”. Tư tưởng: . -Tác giả bộ “Đại thành toán pháp”. tự tôn dân tộc về một thời thịnh trị của phong kiến Đại Việt ở thế kỷ XV đầu thế kỷ XVI. Những danh nhân được nêu trong bài học đã có công lao gì đối với dân tộc. trò: GV: Lược đồ lãnh thổ Đại Việt thời Lê sơ. trả lời câu hỏi. Mục tiêu bài học: 1/. quân sự tài ba. soạn bài 21. chuyện nói về tài trí của ông? 4. -So sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa thời thịnh vượng nhất nhất với thời Lý Trần. một anh hùng dân tộc mà còn là 1 danh nhân văn hoá thế giới. Hướng dẫn tự học: Học bài. IV. Kỹ năng: Hệ thống các thành tựu lịch sử của một thời đại. bài 2. sưu tầm tài liệu III.Bảng phụ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền thời Lý .đầu thế kỷ XVI. 3/. Ổn định lớp: 2.Lòng tư hào. 2/. Kiến thức: -Thấy được sự phát triển toàn diện của đất nước ta ở thế kỷ XV . Kiểm tra 15 phút Câu hỏi: Trình bày đôi nét về tiểu sử và những cống hiến của Nguyễn Trãi đối với sự nghiệp của nước? ( 10 điểm) Đáp án: * Tiểu sử Nguyễn Trãi: ( 4 điểm) Nguyễn Trãi hiệu là Ức Trai con của Nguyễn Phi Khanh………Ông không những là 1 nhà chính trị. Tiến trình lên lớp: 1. .Trần và thời Lê sơ .GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 học Lương Thế Vinh -1463 đỗ trạng nguyên.109 - . Tự rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… --------o0o--------Ngày soạn: 28/1/2011 Ngày giảng: 29/1/2011 Tiết 45: BÀI 21: ÔN TẬP CHƯƠNG IV I. HS: Đọc.

Luật pháp: Hoạt động lớp/ cá nhân . GV: treo bảng phụ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý .Dư địa chí… -Nội dung thể hiện tư tưởng nhân đạo. có H: Ý nghĩa của pháp luật? nhiều điểm tiến bộ. H: Nhận xét sự giống và khác nhau của 2 tổ chức bộ máy nhà nước.Trần và Lê sơ .Trần? 3/. chính trị. Thương nghiệp.. Kinh tế. Hồng Đức H: Ở nước ta luật pháp có từ bao giờ? => Luật pháp ngày càng hoàn chỉnh.yêu nước thương dân. Mục tiêu: Củng cố kiến thức về mặt kinh tế… .1042. Mục 3: Kinh tế a.đầu hế kỷ XVI cần hệ thống hóa toàn bộ kiến thức về mọi mặt kinh tế.Triều đình? . trò Nội dung cần đạt Mục 1: Về chính trị 1/. xã hội. Hoạt động của thầy. tuyển chọn.Thủ công nghiệp? -Thời Lê sơ có các phường.địa lí học:Quân trung từ mệnh tập. Mục tiêu: Củng cố kiến thức về mặt Luật -Thời vua Lê Thánh Tông ban hành Luật Pháp thời Lê sơ. . Về mặt chính trị. Bài mới: Chúng ta đã học qua giai đoạn lịch sử Việt Nam từ thế kỷ XV . ông là người vạch ra mưu lược chiến đấu. thời Lê sơ. văn hóa nghệ thuật của thời kỳ được coi là thịnh trị của chế độ phong kiến Việt Nam. H: Nhà nước thời Lê sơ khác nhà nước thời Lý .110 - . bổ dụng quan lại. Mỗi nhóm thảo luận 1 ý b.Sự phân hóa ruộng đất chiếm hữu ngày khác thời Lý Trần? càng sâu sắc.Nông nghiệp? -Hình thành và phát triển các nghề thủ công truyền thống. xưởng sản xuất (cục bách tác) c. -Viết nhiều tác phẩm có giá trị: +Văn học:Bình Ngô đại cáo… +Sử học.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 * Những đóng góp của Nguyễn Trãi ( 6 điểm) . . 3. Mục tiêu: Củng cố kiến thức về mặt chính trị chặt chẽ. Với vai trò là quân sư của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.Xây dựng đê điều. . Thủ công nghiệp. H: Luật pháp của thời Lê sơ có điểm gì giống và khác luật pháp thời Lý . Hoạt động nhóm. H: Cách đào tạo. cá nhân Bộ máy nhà nước ngày càng hoàn chỉnh. Luật Hình Thư.Trần ở điểm gì? Mục 2: Luật pháp 2/.Đơn vị hành chính. . phụ trách toàn bộ việc soạn thảo văn thư dụ hàng….Mở rộng diện tích đất trồng. Nông nghiệp: Hoạt động lớp/ nhóm . H: Tình hình kinh tế thời Lê sơ có gì giống và .

4. khoa học nghệ thuật Hoạt động lớp/ cá nhân Mục tiêu: Củng cố kt về văn hoá…… .Văn học yêu nước. BT:1. .Thương nghiệp? -Thăng Long trở thành đô thị buôn bán Mục 4: Xã hội sầm uất. 5. sử học nổi tiếng. Văn hóa. giáo dục. nghệ thuật: . .111 - .luyện tập: . nghệ thuật có giá trị.tầng lớp vương hầu quý tộc đông đảo.tầng lớp nông nô.Giáo dục thi cửa thời Lê sơ đạt được những thành tựu nào? Khác gì thời Lý Trần? -Văn học thời Lê sơ tập trung phản ánh nội dung gì? -Nhận xét về những thành tựu khoa học. Củng cố . Hướng dẫn tự học: Học bài.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 -Chợ phát triển. Hoạt động lớp/ cá nhân 4/. Mục 5: Văn hoá.Giáo dục được quan tâm phát triển.Trần và thời Lê sơ? Nhận xét? HS: +Thời Lý-Trần. giáo dục. Trần – Lê sơ và rút ra nhận xét H: Vẽ sơ đồ các giai cấp tầng lớp xã hội thời Lý .tầng lớp địa chủ tư hữu rất phát triển.nô tì chiếm số đông trong xã hội.2. Xã hội: Mục tiêu: Vẽ sơ đồ các giai cấp tầng lớp xã Phân chia giai cấp ngày càng sâu sắc hội thời Lý. Tự rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ----------o0o--------- .nắm mọi quyền lực.nghệ thuật thời Lê sơ? 5/. khoa học.Nhiều công trình khoa học.Lập bảng thống kê các tác phẩm văn học. . +Thời Lê sơ:tầng lớp nô tì giảm dần về số lượng. IV.

Tiến trình dạy học: 1.Xương Giang -------------------------.Nhà Thanh Bài Tập 2:Bài học rút ra từ cuộc kháng chiến của nhà Hồ chống quân Minh: A.Dựa vào con cháu.112 - . B.----------------------------yếu -------------------------.--------------------------.----------------------------Bài tập 4:Cách tuyển chọn. Kỹ năng: Hệ thống các thành tựu lịch sử của một thời đại. Kiểm tra bài cũ: .----------------------------Những chiến -------------------------. Bài tập 3:Hoàn chỉnh bảng thống kê cuộc khởi nghĩa Lam Sơn(1418-1427) Các đặc điểm Giai đoạn:1418-1423 Giai đoạn:1424-1426 Giai đoạn 1426-1427 Nhiệm vụ chủ -Xây dựng lực lượng --------------------------.--------------------------. Nhà Minh D. . 3/. kinh tế. 3. trò: GV . III.--------------------------. tự tôn dân tộc về một thời thịnh trị của phong kiến Đại Việt ở thế kỷ XV đầu thế kỷ XVI.--------------------------. D. 2/. Mông-Nguyên C. chuẩn bị bài tập ở nhà trang 104 SGK.----------------------------thắng lớn -------------------------. II. Kiến thức: -Thấy được sự phát triển toàn diện của đất nước ta ở thế kỷ XV . Nhà Tống B. -So sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa thời thịnh vượng nhất nhất với thời Lý Trần.HS. Bài mới: Bài tập 1:Đầu thế ki XV dân tộc ta đã có cuộc kháng chiến chống quân xâm lược: A.-----------------------------------------------------. Mục tiêu bài học: 1/. C.Lãnh đạo phải là người vừa có đức vừa có tài.Nêu tình hình chính trị.--------------------------. Sức dân là yếu tố quyết định thắng lợi.dòng dõi hoàng tộc.bổ dụng quan lại thời Lê sơ: A. văn hóa thời Lê sơ.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 Ngày soạn: 7/2/2011 Ngày giảng: 8/2/2011 Tiết:46 BÀI TẬP LỊCH SỬ I.Chuẩn bị của Thầy.Lòng tư hào. Phải huy động được nhiều người tài giỏi mới có chiến thắng.Chi Lăng. Đường lối đánh giặc là quan trọng nhất trong kháng chiến. Tư tưởng: .đầu thế kỷ XVI. Ổn định lớp: 2.

Tình thần yêu nước.Tình nhân nghĩa C. quân sư nổi tiếng thời Lý. điêu khắc đặc sằc thời Lê sơ: A. Vũ Hựu 5.Cung điện Lam Kinh D.Trần.Bảo vệ quyền lợi giai cấp thống trị D. phụ nữ Bài tập 6:Chọn Đ. Lương Thế Vinh 2. Qua đấu võ nghệ tranh tài. Khuyến khích sản xuất phát triển B.Lập thành toán pháp E.Đại Việt sử ký B. Lê Thánh Tông 4.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 B. Bài tập 5:Đặc điểm khác nhau cơ bản về luật phát thời Lê sơ so với thời Lý Trần: A.Quốc âm thi tập . địa chủ thời Lê ngày càng nhiều  Lực lượng nô tì thời Lê ít hơn so với thời Trần  Hồng Đức quốc âm thi tập được viết bằng chữ Hán  Thời Lê sơ. Nguyễn Trãi 3.Thành Tây Đô C. tinh thần dân tộc B.Đại thành toán pháp D.Bao vệ quyền tư hữu tài sản ruộng đất C.Ca ngợi vẻ đẹp quê hương.Ca ngợi giai cấp phong kiến Bài tập 10:Nối kết tên tác giả với tác phẩm cho đúng: A.Bao vệ quyền lợi cho nhân dân.Đại Việt sử ký toàn thư C. Phải qua học tập thi cử đỗ đạt. nô tì. C. Con quan mới được làm quan. S trong các nhận định sau:  Thời Lê sơ không còn chế độ lập điền trang  Tầng lớp nông nô. đất nước D.Cung Thái thượng hoàng B. Nho giáo và Phật giáo đều phát triển  Thời Lê sơ. Ngô Sĩ Liên 1.113 - . dưới triều Lê Thánh Tông tổ chức nhiều kỳ thi nhất Bài tập 7:Công trình kiến trúc.Lê sơ: Tên tác phẩm Tác giả Thời Lý Thời Trần Thời Lê sơ Sông núi nước Nam Lý Thường  Kiệt Bình Ngô Đại Cáo Hịch tướng sĩ Đại Việt sử ký Quốc âm thi tập Binh thư yếu lược Hồng Đức quốc âm thi tập Đại Việt sử kí toàn thư Bài tập 9: Chủ đề nổi bật nhất trong thơ văn của Lê Thánh Tông: A.Chùa một cột Bài tập 8: Lập bảng thống kê các tác phẩm văn học. D.

XVIII) I.Bồi dưỡng học sinh ý thức bảo vệ đất nước.Vẽ lược đồ hoạt động của nghĩa quân Trần Cảo. .Sự suy thoái của nhà nước phong kiến tập quyền dẫn đến mâu thuẫn xã hội sâu sắc và sự căm thù của các tầng lớp nhân dân làm bùng nổ các cuộc khởi nghĩa. trò Nội dung cần đạt Mục 1: Triều đình nhà Lê I. nhà Lê dần dần suy yếu. XÃ HỘI I.soạn bài 22 IV. trò: GV: Lược đồ phong trào nông dân khởi nghĩa thế kỷ XVI. Kiến thức: -Trình bày tổng quát bức tranh chính trị. 3/. Ổn định lớp: 2. Kỹ năng: . Mục tiêu bài học: 1/. Tư tưởng: . TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ. . xã hội VN trong các thế kỉ XVI – XVIII. Hướng dẫn tự học: -Học bài. . tranh giành quyền lợi ngày càng gay gắt trong nội bộ tầng lớp thống trị. 2/. HS: Đọc. Tự rút kinh nghiệm ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….Thế kỷ XV. ------------o0o-----------Ngày soạn: 11/2/2011 Ngày giảng: 12/2/2011 Tiết: 47 CHƯƠNG V: ĐẠI VIỆT Ở CÁC THẾ KỶ XVI . xã hội. Kinh BẮc. II.Dư địa chí 4. Tình hình chính trị. Chuẩn bị của Thầy.Hồng Đức quốc âm thi tập 7.114 - .Cuộc đấu trnh của nông dân dẫn đến bùng nổ các cuộc khởi nghĩa Sơn Tây. Hoạt động của thầy.XVIII BÀI 22: SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN (THẾ KỶ XVI . Hải Dương. Kiểm tra bài cũ: 3. chống mọi âm mưu chia cắt lãnh thổ. sự sa đoạ của triều đình PK. Tiến trinh bài học: 1. Do đó đáng được coi là thời kỳ thịnh trị của nhà nước phong kiến tập quyền nhưng từ thế kỷ XVI trở đi. trả lời câu hỏi sgk III. nhà Lê sơ đạt được nhiều thành tựu nổi bật về mọi mặt.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 6. phe phái dẫn đế sung đột. Xác định các địa danh và trình bày diễn biến của các sự kiện lịch sử trên bản đồ. Bài mới: .

.chỉ hưởng lạc xa xỉ.Nghệ An và Thanh Hóa. b.ý nghĩa..115 - 1/. mâu thuẫn giai cấp trở nên sâu sắc Mục 2: Phong trào kkhởi nghĩa nông dân cuối thế kỉ XVI. Triều đình nhà Lê. coi dân như cỏ rác. Phong trào khởi nghĩa của nông dân ở đầu thế kỷ XVI.Lưu ý cuộc khởi nghĩa của Trần Cảo (1516) . Nguyên nhân.Lê Hy. quan lại địa phương cậy quyền. . GV: Trình bày nội dung mục chữ in nhỏ H: Thái độ của nhân dân đối với tầng lớp quan lại thống trị như thế nào? TL: >< giữa nông dân với địa chủ. xung đột giữa các thế lực phong kiến dẫn đến đời sống nhân dân khổ cực. a. . c. kéo cánh.Ý nghĩa: Góp phần làm cho triều đình nhà Lê mau chóng sụp đổ.Kết quả: Thất bại. . tranh giành quyền lực H: Nguyên nhân nào dẫn đến việc nhà Lê suy yếu? TL: Vua ăn chơi sa đoạ. nhân dân với nhà nước gay gắt. . .GV sử dụng lược đồ trình bày các khởi nghĩa? .. Hoạt động lớp/ cá nhân Mục tiêu: Nắm được nguyên nhân. Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu. Khởi nghĩa của Trần Cảo ( 1516) . K/N Phùng Trương ( 1515). H: Vì sao đời sống nhân dân cực khổ? TL: Do triều đình rối loạn.Trịnh Hưng (1512) . . . nội bộ chia bè.Triều đình rối loạn nội bộ chia bè kéo cánh tranh giành quyền lực.Khởi nghĩa Trần Tuân (1511) . phát triển kinh tế đất nước… còn các vua Lê thời kì này chỉ ăn chơi xa đoạ.xây dựng cung điện tốn kém. không lo đến sự phát triển đất nước H: Sự suy yếu của triều đình nhà Lê dẫn đến hậu quả gì? TL: Chính trị khủng hoảng. H: Nhận xét gì về các vua Lê thế kỷ XVI so với vua Lê Thánh Tông? TL: Vua Lê Thánh Tông chăm lo việc nước. nội bộ triều đình chia bè kéo cánh. Kết quả .Mâu thuẫn giai cấp sâu sắc.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 Hoạt động lớp/ cá nhân Mục tiêu: Biết được tình hình nhà Lê -H: Tình hình triều Lê thế kỷ XVI như thế nào? TL: Vua quan không lo việc nước. .Hưng Hóa và Sơn Tây.Vua quan không lo việc nước. trình bày diễn biến các cuộc khởi nghĩa nông dân đàng ngoài trên lược đồ. làm bùng nổ các cuộc khởi nghĩa H: Kể tên các cuộc khởi nghĩa nông dân đầu thế kỉ XVI? TL: Khởi nghĩa của Trần Tuân( 1511). 2/. tranh giành quyền lực.Đời sống nhân dân cực khổ. . . Trịnh Hân ( 1512). chăm lo hưởng lạc cá nhân. xây dựng cung điện tốn kém. chỉ hưởng lạc xa xỉ. triều đình rối loạn.Khởi nghĩa Phùng Chương (1515) ở Tam Đảo. K/N của lê Hy. vật dụng trong dân gian cướp lấy đến hết.Đông Triều (Quảng Ninh).Khởi nghĩa Trần Cảo (1516) . thế ức hiếp nhân dân.

....................................................................NGUYỄN I...................... Kỹ năng: ... ..........116 - ............................Sự suy thoái của nhà nước phong kiến tập quyền dẫn đến mâu thuẫn xã hội sâu sắc và sự căm thù của các tầng lớp nhân dân làm bùng nổ các cuộc khởi nghĩa...............GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 Đông Triều................Kể tên một số cuộc khởi nghĩa nông dân đầu thế kỷ XVI? ............................... nhưng vẫn chưa thu được thắng lợi....................................................... ..... Chuẩn bị của Thầy........... chống mọi âm mưu chia cắt lãnh thổ.................................. Mục tiêu bài học: 1/.... 2/.. ............................. Củng cố : ........ trả lời câu hỏi sgk ......................... II.......Vẽ lược đồ hoạt động của nghĩa quân Trần Cảo.... H: Nêu ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa nông dân đầu thế kỉ XVI? TL: Góp phần làm cho nhà lê càng nhanh chóng đi đến sụp đổ....... Tự rút kinh nghiệm: ......................................... H: Chỉ trên lược đồ những vùng hoạt động của phong trào nông dân lúc bấy giờ? H: Em có nhận xét gì về phong trào đấu tranh của nông dân thế kỷ XVI? TL: Phong trào nông dân diễn ra sôi nổi.......................................................... IV............... nguyên nhân dẫn tới sự phân tranh Trịnh Nguyễn...... CÁC CUỘC CHIẾN TRANH NAM BẮC TRIỀU VÀ TRỊNH ........ hậuquả của cuộc chiến tranh:. ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa? 5..........................................................................Nguyên nhân...Bắc triều và diễn biến....... Hướng dẫn tự học: .................................... Tư tưởng: ......... bài tập 34................................................................................... trò: GV: Bản đồ Việt Nam...Bồi dưỡng học sinh ý thức bảo vệ đất nước............................. ------------o0o-----------Ngày soạn: 14/2/2011 Ngày giảng: 15/2/2011 Tiết:48 BÀI 22 SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN .......... ..... 4......................... HS: Đọc.................................. diễn biến.... kết quả.(TT): II. 3/............. ..... Xác định các địa danh và trình bày diễn biến của các sự kiện lịch sử trên bản đồ.................................... ..... hậu quả của cuộc chiến tranh.............Học bài.. Kiến thức: -Trình bày được nguyên nhân hình thành Nam ...

TL: Việc Mạc đăng Dung lợi dụng sự tranh chấp -Chiến tranh Nam-Bắc triều diễn ra giữa các phe phái tiêu diệt các thế lực đối lập.1527 Mạc Đăng Dung lập ra nhà Mục tiêu: Trình bày được nguyên nhân hình thành Mạc ..Nguyễn và sự chia 2/. Ổn định lớp: 2. họ Mạc chạy lên Cao Bằng. lập một người Hậu quả: Gây tổn thất lớn về người thuộc dòng dõi nhà Lê lên làm vua.117 - . thâu hơn 50 năm.Bắc triều 1/. Mục tiêu: Nắm được nguyên nhân dẫn tới sự phân -Năm 1545 Nguyễn Kim chết con rể tranh Trịnh Nguyễn. trò Nội dung cần đạt Mục 1: Chiến tranh Nam . . hậu quả của chiến tranh .Bắc triều. chiến tranh chấm dứt Mục 2: Chiến trnh Trịnh .Bắc triều Hoạt động lớp/ cá nhân . Hoạt động của thầy. Chiến tranh Nam . Thiết kế bài học: 1.Đàng Hoạt động lớp/ cá nhân ngoài. Kiểm tra bài cũ: Nhận xét triều đình nhà lê thế kỷ XVI. ta có gì thay đổi? -Hậu quả: chia cắt đất nước gây đau TL: Con rể Trịnh kiểm lên nắm binh quyền.. Bài mới: Phong trào khởi nghĩa nông dân thế kỷ XVI là bước mở đầu cho sự chia cắt kéo dài chiến tranh liên miên. con thương tổn hại cho dân tộc.Năm 1592 Nam triều tóm mọi quyền hành năm 1527 cướp ngôi nhà Lê chiếm được Thăng Long chiến tranh lập ra nhà mạc. Nguyễn Kim chạy vào Thanh Hoá. diễn biến.Quảng Nam. Năm 1533 một võ quan triều Lê là chấm dứt. (phù Lê diệt Mạc).1533 Nguyễn Kim vào thanh hóa HS đọc phần 1 SGK lấy một người dòng dõi nhà Lê lên H: Cho biết sự hình thành Nam Bắc Triều? làm vua -> Nam triều. mà nguyên nhân chính là sự xung đột giữa các tập đoàn phong kiến thống trị. diễn biến. lấy danh nghĩa và của. Sử cũ gọi là Nam Triều để phân biệt với Bắc Triều GV: Sử dụng lược để xác định vị trí Nam Bắc triều? H: Chiến tranh gây hậu quả gì? TL: Làng mạc tiêu điều. Bắc triều? TL: Là cuộc chiến tranh giập đoàn phong kiến gây tổn thất. chiến tranh -Nguyễn Hoàng được cử vào trấn H: Sau chiến tranh Nam Bắc triều tình hình nước thủ Thuận Hoá.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 III.Nguyễn và cắt Đàng trong – Đàng ngoài sự chia cắt Đàng trong . Nguyên nhân dẫn đến phong trào khởi nghĩa của nông dân thế kỷ XVI? Ý nghĩa? 3. đời sống nhân dân hết sức cực khổ ( Phần chữ in nghiêng SGK) H: Nhận xét về cuộc chiến tranh Nam. xơ xác. Chiến tranh Trịnh . Nam Bắc triều. đau khổ cho nhân dân H: Kết quả của cuộc chiến tranh? TL: Năm 1592 Nam triều chiếm được Thăng Long. hậu quả của cuộc là Trịnh Kiểm lên nắm binh quyền.

Tự rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… --------o0o--------Ngày soạn: 17/2/2011 Ngày giảng: 19/2/2011 Tiết: 49 BÀI 23: KINH TẾ.Nhận xét về tình hình chính trị.118 - . 3/. thị tứ và sự xuất hiện thêm 1 số thành thị. Kỹ năng: Nhận biết được các địa danh trên bản đồ Việt Nam. Nhận xét được trình độ phát triển của lịch sử dân tộc từ thế kỷ XVI .soạn bài 23. Hướng dẫn tự học: Học bài . VĂN HÓA THẾ KỶ XVI . xã hội. 4. Tư tưởng: Tôn trọng.7 lần không phân thắng bại.luyện tập: -Hậu quả chiến tranh Nam Bắc triều.đàng ngoài. trả lời câu hỏi sgk III.phải lấy sông Giang làm ranh giới phân chia đất nước. II. Kiến thức: . + Nông nghiệp Đàng Trong phát triển hơn Đàng Ngoài. có ý thức giữ gìn những sáng tạo nghệ thuật của ông cha thể hiện sức sống tinh thần của dân tộc. Chuẩn bị của Thầy. TL: Đầu thế kỉ XVII chiến tranh giữa 2 thế lực bùng nổ hơn 50 năm. .Trình bày khái quát bức tranh kinh tế cả nước. H: Cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn đã dẫn tới hậu quả như thế nào? H: Tính chất của cuộc chiến tranh này? TL: Phi nghĩa giành giật quyền lợi và địa vị trong phe phái phong kiến. Mục tiêu bài học: 1/. KINH TẾ I. -Nhận xét về tình hình chính trị nước ta thế kỷ XVI . Tiến trình lên lớp: 1. trò: GV: Bản đồ Việt Nam. Ổn định lớp: .XVII? 5. IV. HS: Đọc. nghuyên nhân của sự phát triển đó + Thủ công nghiệp phát triển.XVIII I. Củng cố . đàng trong .XVII.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 thứ Nguyễn Hoang vào trấn thủ vùng Thuận Hoá. phân chia đất nước. Sự phồn vinh của thành thị 2/. Quảng nam.

Quảng đế củng cố cát H: Chúa Nguyễn có quan tâm đến sản xuất không? cứ.Ở Thuận Hoá triệu tập dân lưu vong.đời sống Nông dân đói khổ.Đàng ngoài? HS thảo luận nhóm đôi đến thuỷ lợi và tổ chức khai hoang.đời sống H: Phủ Gia Định gồm mấy dinh.Ruộng đất công bị cường hào đem H: Sản xuất nông nghiệp như thế nào? cầm bán. (4 phút) . Bài mới: .119 - .857 suất. khai hoang?Kết quả của chính sách đó? TL: . đau thương cho dân tộc.Đàng ngoài ? . mất mùa sảy ra GÝ: Ở đàng ngoài chúa Trịnh có quan tâm đến phát liên miên triển nông nghiệp không? . hạn hán. Nhằm mục đích gì? -Tổ chức di dân khai hoang.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 2.lương ăn.GV treo bản đồ HS xác định. Hoạt động của thầy.lập thành làng ấp.XVII? 3.số ruộng tăng 265. H: Hãy so sánh kinh tế.Chiến tranh liên miên giữa 2 thế lực phong kiến Trịnh . Lí giải tình hình đó nghiêm trọng. văn học nước ta thời kỳ này có những đặc điểm gì nổi bật. Kiểm tra bài cũ: . Nông nghiệp 1/. xây dựng cát cứ? => Nông nghiệp phát triển.cấp H: Chúa Nguyễn có biện pháp gì để khuyến khích nông cụ.Nhận xét tình hình chính trị nước ta thế kỷ XVI . nào bây giờ? .Chúa Nguyễn ra sức khai thác đàng ngoài như thế nào? vùng Thuận. tha tô thuế. Nông nghiệp. thuộc những tỉnh nông dân ổn định. -KQ:Năm 1776 số dân đinh tăng 126. nhóm đôi * Đàng ngoài: Mục tiêu: Trình bày tổng quát bức tranh kinh tế -Sản xuất nông nghiệp bị tàn phá nông nghiệp trong cả nước. H: Chúa Nguyễn đã làm gì để mở rộng đất đai. đặc biệt là sự chia cắt kéo dài gây ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển chung của đất nước.507 mẫu.Hậu quả chiến tranh Nam Bắc triều và Đàng trong . dân như thế nào? * Đàng trong: H: Theo em nông nghiệp và đời sống nông dân ở .Nguyễn gây biết bao tổn hại. Hoạt động lớp/ cá nhân. sản xuất nông nghiệp giữa -Chính quyền Lê-Trịnh ít quan tâm Đàng trong . Vậy tình hình kinh tế. H: Ruộng đất công bị cường hào đem cầm bán ảnh => Kinh tế nông nghiệp giảm hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân sút. khuyến khích họ trở về quê cũ làm ăn. H: Những biện pháp của chúa Nguyễn có tác dụng gì? H: Sự phát triển của sản xuất có ảnh hưởng như thế nào đến tình hình xã hội? H: Nhận xét kinh tế nông nghiệp Đàng trong như thế nào? GV:Phân tích sự khác nhau còn là do các nguyên .binh dịch 3 năm. trò Nội dung cần đạt 1.

Hội An. H: Em có nhận xét gì về các phố phường? TL: Đẹp.nạn tham ô hoành hành.rộng.Đây là một trong những sản phẩm được người nước ngoài rất ưa thích.Phố Hiến.thuyền bè qua lại đông đúc.thuận lợi và rất gần bờ. H: Tình hình ngoại thương thời kì này có những bước phát triển như thế nào? H: Chúa Trịnh và chúa Nguyễn có thái độ như thế .tấp nập.đua nhau ăn chơi xa xỉ. Sự phát triển của nghề thủ công và buôn bán.. chợ phiên. * Thương nghiệp: -Xuất hiện nhiều chợ.Bát Tràng(Hà Nội)…Các làng làm đường mía ở Quảng Nam. .GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 nhân: ĐN:+Xung đột giữa các tập đoàn phong kiến. H: Ở địa phương em có nghề thủ công nào tiêu biểu? H: Hoạt động thương nghiệp phát triển như thế nào? H: Chợ xuất hiện nhiều chứng tỏ gì? -HS:đọc phần chữ in nhỏ SGK Trang 111.lát gạch. thị tứ và sự xuất hiện thêm 1 số thành thị.hình khối và đường nét hài hoà cân đối. GV:Nhận xét H52:Phố xá đông đúc.nửa sau thế kỉ XVIII thì hạn chế. các đô thị. * Thủ công nghiệp : .hạn hán lụt bão ít.gốm.gần biển thuận lợi cho các thuyền buôn nước ngoài ra vào.quan lại hà khắc.bạo ngược.. -Trong thế kỉ XVII ngoại thương phát triển.nhộn nhịp.Gia Định.. H: Tại sao Hội An trở thành cảng lớn nhất ở Đàng Trong? TL: đây là trung tâm buôn bán. +Cùng với Gốm mặt hàng đường nước ta rất tốt và bán chạy. +Ruộng đất công bị cường đem cầm bán. Ở Đàng Ngoài có Thăng Long.trao đổi hàng hoá. phố xá. Sự phồng vinh của các thành thị H: Thế kỉ XVII nước ta có thêm những ngành thủ công nào? H: Thời gian này có những làng thủ công nào nổi tiếng? GV:+Đọc câu ca dao và cho HS quan sát H 51 nhận xét:Hai hình gốm rất đẹp:men trắng ngà. +Đất đai màu mỡ.hàng chục loại lúa nếp.120 - 2/. +Chế độ binh dịch nặng nề. Xếp theo nghành hàng. Mục 2: Sự phát triển của nghề thủ công và buôn bán.đất rộng người thưa nông dân đã cấy được hành trăm loại luau tẻ. -Nhiều làng thủ công nổi tiếng như Gốm Thổ Hà(Bắc Giang).Xuất hiện thêm nhiều làng thủ công:Dệt vải lụa.rèn sắt.. Hoạt động lớp/ cá nhân Mục tiêu: Nắm được sự phát triển của nghề thủ công.ở Đàng Trong có Thanh Hà.

2. -Chính quyền Lê-Trịnh ít quan tâm đến thuỷ lợi và tổ chức khai hoang. Củng cố .Tranh ảnh liên quan. H: Vì sao giai đoạn sau chúa Nguyễn . . Phương pháp.XVIII(TT): II. -Bồi dưỡng ý thức bảo vệ truyền thống văn hoá dân tộc. Kiểm tra 15 phút: 1. Đáp án: Câu 1(5 điểm) -Sản xuất nông nghiệp bị tàn phá nghiêm trọng. thuyết trình .Nêu được những điểm mới về mặt tư tưởng.121 - . chữ Quốc ngữ ra đời.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 nào trong việc buôn bán với nước ngoài.Tư tưởng: -Hiểu được truyền thống văn hoá của dân tộc luôn phát triển trong bất kì hoàn cảnh nào. Tiến trình dạy học: 1.NVĐ. thiết bị dạy học: .luyện tập: .Đánh dấu các vị trí các làng thủ công nổi tiếng. Ổn định lớp: 2. 3. Mục tiêu bài học: 1. BT 1. tôn giáo và văn học. Hướng dẫn tự học: Học bài.Đàng Ngoài khác nhau như thế nào? . sự phát triển rực rỡ của văn học và nghệ thuật dân gian 2.XVIII phát triển như thế nào? 2.Kĩ năng: Mô tả lễ hội hoặc vài trò chơi tiêu biểu trong lễ hội của làng mình. nghệ thuật: Sự du nhập của Thiên Chúa giáo.Kinh tế Đàng Trong . đàm thoại. IV. 5. II.Kiến thức: . Tự rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… -----------o0o---------Ngày soạn: 19/2/2011 Ngày giảng: 21/2/2011 Tiết 50 BÀI 23 KINH TẾ . Tình hình kinh tế nông nghiệp đàng ngoài ở thế kỷ XVII . VĂN HOÁ THẾ KỈ XVI .Trịnh chủ trương hạn chế ngoại thương? 4. VĂN HÓA I. các đô thị quan trọng ở Đàng Ngoài và Đàng Trong. Vì sao đến nửa đầu thế kỷ XVIII kinh tế nông nghiệp đàng trong còn có điều kiện phát triển. III.

đạo giáo phục hồi và phát H: Ở thế ky XVI .53. chia cắt kéo dài nhưng nền kinh tế vẫn đạt mức phát triển nhất định. Sự ra đời chữ quốc ngữ. Nguyễn do vậy bị các chúa nhiều lần ngăn cấm 2/. TL: +Các thế lực phong kiến tranh giành địa vị.đời sống Nông dân đói khổ. gia đình thờ tổ tiên. Hoạt động của Thầy. tại chùa. múa rối nước………. giáo nào? Nói rõ sự phát triển của các tôn giáo đó? TL: Thời kì này nước ta tồn tại các đạo: Nho giáo.XVII nước ta có những tôn triển. => Kinh tế nông nghiệp giảm sút.Phật giáo. hình tôn giáo TK XVI – XVIII.Đạo thiên chúa xuất hiện cuối thế kỷ vị độc tôn? XVI.Phật giáo. -Tổ chức di dân khai hoang.122 - .lập thành làng ấp. . Câu 2: ( 5điểm) . Đạo giáo.Quảng đế củng cố cát cứ.Chúa Nguyễn ra sức khai thác vùng Thuận. H: Kể tên một số hội làng mà em biết? H: Quan sát H. => Nông nghiệp phát triển.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 .Ruộng đất công bị cường hào đem cầm bán. tuồng. +Vua Lê tở thành bù nhìn. Bên cạnh đó đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân có nhiều điểm mới do việc giao lưu buôn bán với người phương tây được mở rộng. hạn hán. H: Ở thôn quê có những hình thức sinh hoạt văn hoá nào? TL: Làng xã thờ hoàng.Nho giáo: vẫn được đề cao trong Mục tiêu: Trình bày được những nét chính về tình học tập .Nguyễn đối với đạo Thiên chúa? TL: Đạo không phù hợp với cách cai trị dân của chúa Trịnh. dân làng tổ chức diễn chèo. mất mùa sảy ra liên miên . H. Nho giáo đước chính quyền phong kiến đề cao trong học tập. H: Thái độ của chính quyền Trịnh . Đạo Thiên chúa bắt nguồn từ đâu.. trò Nội dung cần đạt Mục 1: Tôn giáo 1/. .đời sống nông dân ổn định.cấp nông cụ. đạo giáo được phục hồi H: Vì sao lúc này nho giáo không còn chiếm địa .trung đại…….thi cử và tuyển chọn quan lại. vì sao xuất hiện ở nước ta? TL: Xuất hiện ở Châu Âu thời cổ . miêu tả gì? Hình thức sinh hoạt văn hóa có tác dụng gì? GV: Đọc câu ca dao H: Câu ca dao nói lên điều gì? TL: Thể hiện tình yêu thương đùm bọc nhau…. Phật giáo. 3. Tôn giáo: Hoạt động lớp/ cá nhân . Bài mới: Mặc dù tình hình đất nước không ổn định. thi cử và tuyển lựa quan lại . làng mở hội tại đình.lương ăn.

. a. H: Kể tên một số loại hình nghệ thuật dân gian mà em biết? .Nghệ thuật sâu khấu: chèo. 3/. Đào Duy Từ.luyện tập: . phản ánh đời sống lao động. Mục 3: Văn học.Thể kỷ XVII một số giáo sĩ phương tây dùng chữ cái la tinh ghi âm tiếng việt. tuồng đa dạng. H: Kể tên những thành tựu văn học? H: Thơ nôm xuất hiện ngày càng nhiều có ý nghĩa như thế nào đối với tiếng nói và văn hóa dân tộc.Đây là thứ chữ viết tiện lợi khoa học. Củng cố . 5. soạn bài 24. Mục đích: Phục vụ cho việc truyền đạo H: Vì sao chữ cái La tinh ghi âm TV lại trở thành chữ Quốc Ngữ của nước ta đến ngày nay? TL: Là chữ tiện lợi và khoa học. nội dung) H: Nghệ thuật dân gian gồm mấy loại hình. . 4.Văn học: -Văn học chữ nôm phát triển + Tiêu biểu Nguyễn Bỉnh Khiêm. 6. Tự rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… .XVIII H: Văn học giai đoạn này gồm mấy bộ phận. (HS thảo luận).Nghệ thuật dân gian: .BT 4. Văn học. phong phú. H: Em có nhận xét gì về văn học dân gian. (Thể loại. dễ phổ biến. Hướng dẫn tự học: .Nghệ thuật điêu khắc: điêu khắc gỗ. sự thối nát của triều đình phong kiến. lên án kẻ gian nịnh. phật bà quan âm.123 - . .GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 Mục 2: Chữ Quốc ngữ ra đời Hoạt động lớp/ cá nhân Mục tiêu: Nắm được hoàn cảnh ra đời và ưu điểm của chữ Quốc ngữ. + Nội dung: ca ngợi hạnh phúc con người tố cáo những bất công trong xã hội. nghệ thuật dân gian Hoạt động lớp/ cá nhân Mục tiêu: Trình bày được những nét chính về tình hình văn học và nghệ thuật dân gian qua các thế kỉ XVI .Vì sao nghệ thuật dân gian thời kỳ này phát triển cao? 5. H: Chữ quốc ngữ ra đời trong hoàn cảnh nào? Mục đích? TL: Ra đời thế kỉ XVII trong quá trình truyền đạo các giáo sĩ đã dùng chữ cái La Tinh ghi âm tiếng việt………….54. ca ngợi tình yêu thương con người. HS quan sát H. nghệ thuật dân gian. -Văn học dân gian phát triển với nhiều thể loại phong phú: b. IV.Học bài.Hãy trình bày sự phát triển phong phú và đa dạng của những loại hình nghệ thuật dân gian ở nước ta vào thế kỷ XVI – XVIII? .

Tư tưởng: Bồi dưỡng ý thức căm ghét sự áp bức. Kỹ năng: . Chuẩn bị của thầy.Nắm được những biểu hiện của đời sống khổ cực của nông dân và giải thích nguyên nhân chính của hiện trạng đó. 2/. . buộc họ phải vùng lên đấu tranh giành quyền sống. cầm quyền đồng cảm với nỗi khổ cực của nông dân. .Sưu tầm ca dao. nhân dân Đàng Ngoài đã vùng lên đấu tranh.Chính quyền mục nát cực độ. kèm hãm không phát triển tình trạng đó kéo dài ắt dẫn tới cảnh điêu đứng. Kiểm tra bài cũ: H: TRình bày các tôn giáo ở nước ta thế kỉ XVI.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… -------------o0o------------- Ngày soạn: 25/2/2011 Ngày giảng: 26/2/2011 Tiết:51 BÀI 24: KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỶ XVIII I. khổ cực của quần chúng nhân dân. Bài mới: Ở những bài trước chúng ta thấy dưới quyền cai trị của chúa Trịnh ở Đàng Ngoài nên sản xuất bị trì trệ.124 - .XVIII? H: Nêu hoàn cảnh ra đời và ưu điểm của chữ quốc ngữ? 3. lật đổ chính quyền họ Trịnh thối nát.Tập vẽ bản đồ. Ổn định lớp: 2. tục ngữ.Kể tên các cuộc khởi nghĩa nông dân tiêu biểu và trình bày theo lược đồ một vài cuộc khởi nghĩa: Nguyên nhân bùng nổ và thất bại. 3/. trò GV: Bản đồ phong trào khởi nghĩa nông dân ở thế kỷ XVIII. xác định địa danh ( đối chiếu với địa danh hiện nay) hình dung địa bàn hoạt động và qui mô của từng cuộc khởi nghĩa lớn. HS: Đọc.Hậu quả: sống khổ cực của nông dân và giải thích + sản xuất nông nghiệp đình đốn. Tình hình xã hội: Hoạt động lớp/ cá nhân . Hoạt động của Thầy. Tiến trình lên lớp: 1. trò Nội dung cần đạt Mục 1: Tình hình xã hội 1/. Mục tiêu: Biết được những biểu hiện về đời . . diễn biến chính và ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa đó. có áp bức có đấu tranh. trả lời câu hỏi sgk III. khắc phục tinh thần đấu tranh kiên cường của NN và các thủ lĩnh chống chính quyền phong kiến thối nát. phản ánh sự căm phẫn của nông dân và các tầng lớp bị trị đối với chính quyền phong kiến. Mục tiêu bài học: 1/. II. Kiến thức: .

+ Nhân dân bỏ làng phiêu tán khắp nơi. Những cuộc khởi nghĩa lớn.HS dựa vào lược đồ lên bảng chỉ địa bàn hoạt động của các cuộc khởi nghĩa. đê vỡ xảy ra liên tục.Ý nghĩa: + Làm cho chính quyền phong kiến Trịnh bị + Hạn. 2/. + Chúa trịnh quanh năm hội hè.Làm cho chính quyền phong kiến Trịnh bị lung lay. (GV cho HS thảo luận nhóm để rút ra kết luận). yến tiệc. .HS đọc SGK.Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cần (17411751) ở Đồ Sơn.Khởi nghĩa Nguyễn Dương Hưng (1737) ở Sơn Tây .125 - .Tính chất: quyết liệt . + Đời sống nhân dân cực khổ thường xuyên xảy ra nạn đói. + Quan lại địa chủ ra sức cướp đoạt ruộng đất của nông dân. + Nhà nước đánh thuế nặng. * HS cần nắm được các ý: . + Vua Lê là bù nhìn.bất công như thế nào? Mục 2 : Những cuộc khởi nghĩa lớn Họat động lớp/ nhóm bàn/ cá nhân Mục tiêu : Dùng lược đồ VN ở TKXVI để xác định những nơi diễn ra các cuộc khởi nghĩa nông dân và trình bày diễn biến chính. H : Sự mục nát của chính quyền họ Trịnh đã dẫn đến hậu quả gì? TL : + sản xuất nông nghiệp đình đốn. + Quan lại hoành hành. lụt mất mùa. .Chính quyền mục nát cực độ.Nhận xét chính quyền họ Trịnh ở Đàng Ngoài giữa thế kỷ XVIII? TL: .Khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương (17401751) ở Tam Đảo(Vĩnh Phúc).Quy mô: rộng lớn. .Khởi nghĩa Hoàng Công Chất (17391769) ở Điện Biên(Lai Châu) b.Nêu cao tinh thần đấu tranh của nhân dân. H : Thái độ của nhân dân đối với chính quyền phong kiến như thế nào? . đục khoét nhân dân. + Hạn.Tạo điều kiện cho nghĩa quân Tây Sơn tiến quân ra Bắc. + Nhà nước đánh thuế nặng. .1770) ở Thanh Hoá và Nghệ An .Khởi nghĩa Lê Duy Mật (1738 . + Đời sống nhân dân cực khổ thường xuyên xảy ra nạn đói.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 nguyên nhân chính của hiện trạng đó . lụt mất mùa.Kết quả: Thất bại . công thương nghiệp sa sút. a. . .Những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu: . . + Nhân dân bỏ làng phiêu tán khắp nơi H : Nhân dân phải chịu cảnh tô thuế nặng nề . Ý nghĩa: .Kinh Bắc. đê vỡ xảy ra liên tục. công thương nghiệp sa sút.GV treo lược đồ giải thích ký hiệu. H: Hãy kể tên những cuộc khởi nghĩa lớn tiêu biểu ở Đàng Ngoài? .Nhận xét tính chất và quy mô của các phong trào từ đó rút ra. .

.......... ............. .................................................................. trả lời câu hỏi sgk.....luyện tập: ......... Ổn định lớp: 2......126 - .. Củng cố ....... ...... .......................... 5.... Kiểm tra bài cũ: ............... Mục tiêu bài học: 1/..........Kể tên 1 số nhân vật lịch sử tiêu biểu trong cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn..Kể tên những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu.... trò: GV: Lược đồ căn cứ địa Tây Sơn........ 3/....Nêu những nét chính về tình hình xã hội Đàng Ngoài ở nửa sau thế kỷ XVIII? ........ III....................................Sức mạnh quật khởi.................... .... 4............ ..............................GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 lung lay.......................................................................Sử dụng lược đồ kết hợp với tường thuật sự kiện........................ bài 25... 2/.. .......................................... -------------o0o-------------Ngày soạn : 28/2/2011 Ngày giảng : 1/3/2011 Tiết 52 BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN I...................Nêu tình hình văn học đàng ngoài ở nửa sau thế kỷ XVIII....... HS: Đọc.......... trò Nội dung cần đạt Mục 1: Xã hội đàng trong nửa sau thế kỉ XVIII 1/............. Bài mới: Tình hình đàng ngoài nhân dân bị bóc lột nhiều cuộc khởi nghĩa bùng nổ? Vậy Đàng Trong như thế nào chúng ta hãy cùng tìm hiểu cụ thể ở Đàng Trong..... soạn phần 1................................................................................. Hướng dẫn tự học: Học bài................................ + Nêu cao tinh thần đấu tranh của nhân dân..................................... Hoạt động của Thầy.............. Kiến thức: ........................................................ ý chí kiên cường của nhân dân chống lại ách áp bức bốc lột......................................Biết lập niên biểu và trình bày tiến trình của cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn chống phong kiến và chống ngoại xâm : Cuộc khởi nghĩa bùng nổ ở ấp Tây Sơn năm 1771................................ Chuẩn bị của Thầy........................................................................ ..................Ý nghĩa lịch sử của phong trào khởi nghĩa nông dân đàng ngoài? 3........................................ Tư tưởng: . Xã hội đàng trong nửa sau thế Hoạt động lớp/ cá nhân kỷ XVIII.. IV.......... ... Tiến trình dạy học: 1............................... II..... + Tạo điều kiện cho nghĩa quân Tây Sơn tiến quân ra Bắc.... KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN TÂY SƠN I......................... Kỹ năng: ... Tự rút kinh nghiệm: .....................................................

.nộp lâm thổ sản quý.Căn cứ: + Tây Sơn Thượng Đạo (An Khê. . là người khí khái.Hậu quả: + Nông dân mất ruộng đất.Lãnh đạo: Nguyễn Nhạc. việc mua quan bán tước khá phổ biến.HS đọc SGK. Gia Lai) + Tây Sơn Hạ Đạo (Tây Sơn.đời sống cực khổ.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 Mục tiêu: Thấy được sự mục nát của triều đình phong kiến Nguỹân.HS đọc phần chữ in nhỏ.Thời gian dựng cờ của cuộc khởi nghĩa năm 1771 . . Bình Định) + Lực lượng: dân nghèo. . . + Mâu thuẫn giữa các tầng lớp xã hội đối với chính quyền họ Nguyễn ngày càng dâng cao.nộp lâm thổ sản quý. chủ trương lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo -HS Đọc SGK trang120 H: Kết quả của cuộc khởi nghĩa như thế nào? Ý nghĩa? TL: Kết quả: Khởi nghĩa bị dập tắt Ý nghĩa: Giáng 1 đòn mạnh mẽ vào chế độ thống trị của chúa Nguyễn. H: Đoạn trích trên khiến em hình dung như thế nào về quan lại thống trị? H: Hậu quả của nó ra sao? TL: Nông dân mất ruộng đất.Số lượng Quan lại tăng quá mức. Mục 2: Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ. Nguyễn Huệ. + Mâu thuẫn giữa các tầng lớp xã hội đối với chính quyền họ Nguyễn ngày càng dâng cao. giỏi võ nghệ. Nguyễn Huệ.Tập đoàn Trương Thúc Loan lũng đoạn triều đình. Hoạt động lớp/ cá nhân Mục tiêu: Nắm được nguyên nhân bùng nổ của cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn.Tập đoàn Trương Thúc Loan lũng đoạn triều đình. Nguyễn Lữ. b.Căn cứ: Truông Mây (Bình Định) .Nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra. nắm mọi quyền hành. Kết quả: Thất bại 2/. nắm mọi quyền hành. Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ. H: Cuộc khởi nghĩa nổ ra ở đâu. Tường thuật diến biến chính của cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn. H: Đời sống của nhân dân Đàng Trong có gì khác với nông dân Đàng Ngoài? H: Cho biết vài nét tiêu biểu về Chàng Lía? TL: Lía xuất thân trong 1 gia đình nghèo khổ.Chính quyền họ Nguyễn suy yếu. .đời sống cực khổ.Nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra. H: Xã hội đàng trong nửa sau thế kỷ XVIII như thế nào? Nêu những biểu hiện? TL: Chính quyền họ Nguyễn suy yếu. nộp nhiều thứ thuế. H: Trình bày hiểu biết của em về lãnh đạo khởi nghĩa? TL: Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa là 3 anh em: Nguyễn Nhạc.Tình hình xã hội Đàng Trong: . mục nát. đồng bào dân tộc: Chămpa.Chủ trương: Lấy của nhà giàu. mục nát. chia cho người nghèo.127 - a. Ba-na. chủ trương của cuộc khởi nghĩa là gì? TL: Khởi nghĩa nổ ra ở Truông Mây. . Khởi nghĩa của Chàng Lía . Nguyễn Lữ ( tổ tiên . Bình Định. nộp nhiều thứ thuế. thợ thủ .

soạn phần II bài 25. được đồng bào thiểu số ủng hộ lương thực.HS thảo luận . 4. luyện tập quân đội.Những nét chính về tình hình xã hội đàng trong nửa sau thế kỷ XVIII. Thủa nhỏ 3 anh em được đi học ông giáo Hiến. xoá nợ cho nông dân. Củng cố .Khởi nghĩa nông dân tây sơn nổ ra có những huận lợi gì? .GV treo bản đồ.Kiến thức: . H: Khẩu hiệu của cuộc khởi nghĩa là gì? TL: Lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo. bị chúa Nguyễn bắt đưa công. bãi bỏ nhiều thứ thuế H: Những lực lượng tham gia cuộc khởi nghĩa? TL: Nông dân nghèo.thương nhân… vào đàng trong khai khẩn đất hoang.luyện tập: . kể cả các hào mục địa phương cũng tham gia hưởng ứng HS đọc phần chữ in nhỏ trang 122. lập kho tàng. Tự rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ----------o0o---------Ngày soạn: 4/3/2011 Ngày giảng: 5/3/2011 Tiết: 53 BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN (TT): II. Mục tiêu bài học: 1.128 - . hướng dẫn HS. . 1 nho sĩ bất mãn với chế độ thối nát đương thời H: Anh em Nguyễn Nhạc đã chuẩn bị những gì? TL: Nguyễn Nhạc xây dựng thành luỹ. Hướng dẫn tự học: Học bài . thương nhân. . voi. đáp ứng được lòng monng mỏi của quần chúng…. đồng bào Ba – na.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 của họ vốn ở Nghệ An. ngựa. Xác định Căn cứ Tây Sơn.BT 1/68. 5.. thợ thủ công. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM I. IV. H: Vì sao nhân dân hăng hái tham gia khởi nghĩaTây Sơn ngay từ đầu? . TL: Do chính sách tiến bộ của nghĩa quân phục vụ lợi ích của nhân dân. đồng bào Chăm.

nghĩa quân Tây Sơn đã 4 lần đánh vào Gia Định . nghĩa quân hạ thành Quy Nhơn.Trình bày chiến thắng Rạch Ngầm – Xoài Mút trên lược đồ. Tiến trình dạy học: 1. . H: Quân Tây sơn đã lật đổ chính quyền họ Nguyễn như thế nào? TL: Từ năm 1776 đến năm 1783. Hoạt động lớp/ cá nhân Mục tiêu: Biết lập niên biểu và trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn lạt đổ chính quyền Nguyễn ở Đàng Trong. chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay. .HS: Đọc.Kĩ năng: -Trình bày diễn biến phong trào Tây Sơn trên lược đồ. nghĩa quân đã làm gì? .GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 -Biết lập niên biểu và trình bày tiến trình của cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn lật đổ chính quyền PK Nguyễn ở đàng Trong năm 1777.Năm 1777 Tây Sơn bắt và giết được Chúa Nguyễn . -Năm 1774.HS dựa vào lược đồ. 3. Hoạt động của Thầy.Sau khi xây dựng căn cứ nghĩa quân Tây Sơn ngày càng vững.Quân Trịnh đánh vào Phú Xuân. Ổn định lớp: 2. trò: GV: Lược đồ Tây Sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến và chông quân xâm lược nước ngoài.Kể tên 1 số nhân vật lịch sử tiêu biểu trong cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn 2.Sử dụng lược đồ H.129 - Nội dung cần đạt 1/. Kiểm tra bài cũ: .Trình bày trên lược đồ căn cứ địa của khởi nghĩa quân Tây Sơn? 3. H: Biết Tây Sơn nổi dậy chúa trịnh có hành động gì? TL: Chúa Trịnh phái mấy vạn quân vào đánh chiếm Phú Xuân( Huế). phát triển lực lượng nghĩa quân 3 anh em Nguyễn Nhạc làm gì.những chiến công vĩ đại của nghĩa quân Tây Sơn. Lật đổ chính quyền họ Nguyễn -Tháng 9/1773. H: Tại sao Nguyễn Nhạc lại phải hòa hoãn với quân Trịnh? TL: Tây Sơn ở vào thế bất lơi phía Bắc có quân Trịnh.Lược đồ chiến thắng Rạch Gầm .57. trả lời câu hỏi sgk III.Sau khi lực lượng lớn mạnh. .Những nét chính tình hình xã hội đàng trong nửa sau thế kỷ XVIII? . trò Mục 1: Lật đổ chính quyền họ Nguyễn. . . II. Chúa Nguyễn chống không nổi. . . -Trình bày chiến thắng Rạch Gầm-Xoài Mút trên lược đồ. tiêu diệt quân xâm lược Xiêm 1785. mở rộng vùng kiểm soát từ Quảng Nam đến Bình Thuận. vượt biển vào Gia Định. Bài mới: . Chuẩn bị của Thầy.Tư tưởng: -Tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc. Nguyễn Nhạc phải tạm hòa hoãn với quân Trịnh để tập trung đánh Nguyễn.Xoài Mút? . . phía Nam có quân Nguyễn.chính quyền họ Nguyễn bị lật đổ.

theo đường bộ chạy về nước. . . chính quyền họ Nguyễn ở đàng trong bị lật đổ Mục 2: Chiến thắng Rạch Ngầm – Xoài Mút Hoạt động lớp/ cá nhân Mục tiêu: Nắm được nguyên nhân xâm Lược của nhà Xiêm. chỉ còn vài nghìn tên sống sót. cõng rắn về cắn gà nhà chỉ để thoả mãn quyền lực của cá nhân. Kết quả: Quân Xiêm bị đánh tan. Chiến thắng Rạch Gầm Xoài Mút (1785) a. b. Nguyên nhân: . Soài Mút H: Dựa vào lược đồ hãy trình bày diễn biến trận Rạch Gầm . trình bày diễn biến trận Giạch Gầm.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 . Vì sao Nguyễn Huệ chọn đoạn sông này làm trận địa quyết chiến? TL: Học sinh trả lời theo nội dung chữ in nhỏ (SGKT 124) GV: Trình bày địa bàn Rạch Ngầm . Giữa năm 1784 5 vạn quân Xiêm tiến vào nước ta. Nguyễn Huệ dùng mưu nhử địch vào trận địa mai phục.Bị tấn công bất ngờ và mãnh liệt quân Xiêm bị tiêu diệt gần hết. cướp của chở về nước. Binh lính Xiêm bị tiêu diệt gần hết. chiến thuyền quân Xiêm bị tan tác. Tây Sơn bắt giết được chúa Nguyễn.Nguyễn Ánh cầu cứu quân Xiêm.Quân ta đồng loạt xông thẳng vào đội hình của địch.Xoài Mút? TL: -Giữa năm 1784 5 vạn quân Xiêm tiến vào nước ta.130 - 2/. Nguyễn Ánh thoát chết . mặc sức đốt phá. . H: Kết quả của trận Giạch Ngầm. . Soài Mút như thế nào? TL: Bị tiến công bất ngờ và mãnh liệt.Hành động cầu cứu quân Xiêm của Nguyễn Ánh là hành động bán nước. chỉ có Nguyễn Ánh chạy thoát.Trong lần tiến quân năm 1777. giết người. cầu cứu vua Xiêm.sang Xiêm lưu vong. trình bày diễn biến chiến thắng Rạch Ngầm – Xoài Mút năm 1785 H: Vì sao quân Xiêm xâm lược nước ta?em có nhận xét gì về hành động của Nguyễn Ánh? TL: Bị thất bại Nguyễn Ánh lưu vong sang Xiêm. Diễn biến ( SGK) c.Nguyễn Anh thoát chết. Nguyễn Huệ chọn Rạch Gầm Xoài Mút làm trận địa. Nhân dân Gia Định nung nấu căm thù quân xâm lược H. Soài Mút trên lược đồ. của giai cấp mình GV cho HS quan sát Lược đồ 57 H: Thái độ của quân Xiêm vào nước ta như thế nào? TL: Giặc kiêu căng. bị đốt cháy.1/1785. .19/1/1785. hung bạo.

Hướng dẫn tự học: . xâm lược của nhà Xiêm.HS: Đọc. 5.Kể tên 1 số nhân vật lịch sử tiêu biểu trong cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn. chúa Trịnh.luyện tập: . Kiểm tra bài cũ: .III. 3 / 69.Kĩ năng: Trình bày diễn biến trận đánh trên bản đồ.Xoài Mút ? . trò: GV: Lược đồ Tây Sơn chống các thế lực phong kiến. 4. soạn bài 25 . đặt nền tảng cho việc thống nhất đất nước ( 1788) . 2. khẳng định sức mạnh của .HS biết lập niên biểu và trình bày tiến trình của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn chống phong kiến và ngoại xâm: Phong trào Tây Sơn phát triển ra đàng Ngoài. Tiến trình dạy học 1.Khẳng định sức mạnh của nghĩa quân Tây Sơn nghĩa quân.Đập tan âm mưu xâm lược của chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta.Xoài Mút? .GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 sang Xiêm lưu vong.Trình bày diễn biến.Quá trình lật đổ họ Nguyễn diễn ra như thế nào? . đập tan âm mưu nhà Xiêm. Củng cố . trả lời câu hỏi sgk III.BT 2.131 - . . ý nghĩa chiến thắng trận Rạch Gầm . Tự rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ----------o0o---------Ngày soạn: 5/3/2011 Ngày giảng: 8/3/2011 Tiết 54 BÀI 25 PHONG TRÀO TÂY SƠN (TT): III.Kiến thức: . IV.những chiến công vĩ đại của nghĩa quân Tây Sơn II. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ TRỊNH I. .Xoài Mút có ý nghĩa gì? d. Ổn định lớp: 2.Nêu ý nghĩa của sự kiện này? .Tư tưởng: Tự hào về truyền thống đấu trang anh dũng của dân tộc.Thuật lại trận đánh trên lược đồ. H: Chiến thắng Rạch Gầm . Ý nghĩa : TL: Đây là trận thuỷ chiến lớn nhất trong lịch sử .Học bài.Dùng lược đồ thuật lại chiến thắng Rạch Gầm . Mục tiêu bài học: 1. lật đổ chính quyền vua Lê. 3. Chuẩn bị của Thầy.

khiến dân chúng hết sức căm phẫn.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 3. Nguyễn Huệ đưa quân ra sông Gianh. diệt Trịnh”? Thăng Long chúa Trịnh bị bắt.Nguyễn bị tiêu diệt có ý nghĩa gì? TL: Chấm rứt tình trạng phong kiến cát cứ. ủng hộ của nhân dân H: Hãy nêu những hoạt động của Nguyễn Huệ trong cuộc tiến quân ra Bắc Hà lần thứ nhất? TL: Giữa năm 1786 Nguyễn Huệ đánh Thăng Long. Hoạt động lớp/ cá nhân -Hè 1786 Nguyễn Huệ tiến quân vượt Mục tiêu: Biết lập niên biểu và trình bày tiến đèo Hải Vân đánh thành Phú Xuân. Hoạt động của Thầy. cùng bộ binh giáp chiến với quân Trịnh. trình của cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn lật đổ chính quyền phong kiến Lê . TL: Chúng kiêu căng. giải phóng toàn bộ đàng Trong H: Nguyễn Huệ ra Bắc tại sao phải lấy danh -Giữa 1786 Nguyễn Huệ đánh vào nghĩa “phù Lê. H: Hai tập đoàn phong kiến Trịnh . thừa thắng. giao chính quyền đàng Ngoài cho vua Lê. 5 vạn quân Xiêm Tây Sơn tiếp tục làm gì? Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu phần III. trò Nội dung cần đạt Mục1: Hạ thành Phú Xuân. đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân. nộp cho nghĩa quân Tây Sơn. chúa trịnh bị bắt. thuyền của Tây Sơn tiến sát thành.rồi động tiến quân ra Bắc của mình và tranh thủ sự trở vào nam.Trịnh ở Đàng Ngoài GV dùng lược đồ => HS vùng kiểm soát của Tây Sơn.Nguyễn TL: Vì Nguyễn Huệ cho nhân dân biết rõ hành Huệ giao chính quyền cho vua Lê. sách nhiễu. tiến ra Bắc diệt họ Trịnh Hà diệt họ Trịnh. H: Thái độ của quân Trịnh ở thành Phú Xuân -Tháng 6/1786 hạ thành Phú Xuân giải như thế nào? phóng toàn bộ đất Đàng Trong. Bài mới: Sau khi tiêu diệt họ Nguyễn ở Đàng Trong. tạo điều kiện cho sự thống nhất đất nước. . Hạ thành Phú Xuân. Nhờ nước sông lên cao. tiến ra Bắc Hà 1/. tiến quân vượt đèo Hải Vân đánh thành Phú Xuân.132 - . Chính quyền họ Trịnh tồn tại hơn 200 năm bị lật đổ. H: Nguyễn Huệ đã tiêu diệt quân Trịnh ở đàng trong như thế nào? TL: mùa hè năm 1786 Nguyễn Huệ được sự giúp sức của Nguyễn Hữu Chỉnh. Nguyễn Huệ vào Thăng Long. Quân Trịnh bạc nhược bị tiêu diệt nhanh chóng. Tháng 6/1786 quân Tây Sơn kéo đến trước thành Phú Xuân.

1788? .Quân Tây Sơn đã lật đổ chính quyền phong kiến Nguyễn Trịnh và Lê như thế nào? . Nguyễn Huệ cử Vũ Văn Nhậm ra Bắc diệt Chỉnh.nhiều sĩ phu nổi tiếng giúp đỡ. H: Tại sao Nguyễn Huệ lại thu phục được Bắc Hà? HS thảo luận: TL. riệt được Chỉnh.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 Mục 2: Nguyễn Hữu Chỉnh mưu phản Nguyễn Huệ thu phục Bắc Hà Hoạt động lớp/ cá nhân Mục tiêu: Mục tiêu: Biết lập niên biểu và trình bày tiến trình của cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn lật đổ chính quyền phong kiến Lê Trịnh ở Đàng Ngoài 2/. +Đựơc nhân dân. phu giúp sức.luyện tập: .IV.133 - . Nguyễn Hữu Chỉnh mưu phảnNguyễn Huệ thu phục Bắc Hà.Yếu tố nào giúp Tây Sơn lật đổ được các chính quyền phong kiến? 5. Tự rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… . Hướng dẫn tự học : Học bài . phải mời Nguyễn Hữu Chỉnh ra giúp H: Nguyễn Hữu Chính có thái độ ra sao? TL: Nguyễn Hữu Chỉnh giúp vua lê đánh tan các tàn dư họ Trịnh nhưng lại lộng quyền. +Chính quyền phong kiến Trịnh-Lê quá thối nát.và xây dựng GV chỉ lược đồ sự phân chia cai quản của 3 anh chính quyền ở Bắc Hà được nhiều sĩ em Tây Sơn. nhưng sau đó ra mặt chống Tây Sơn. Lê Chiêu Thống không rẹp được loạn của con cháu họ Trịnh. H: Sau khi trở vào Nam tình hình Bắc Hà như thế nào? TL: Tình hình Bắc Hà lại rối loạn. lập triều đình -Giữa năm1788 Nguyễn Huệ tiến quân riêng ra Thăng Long diệt Nhậm. sơ kết cuộc khởi nghĩa Tây Sơn từ 1116. muốn xây dựng lực lượng riêng.1788 4.soạn bài 25 . ra mặt chống Tây Sơn H: Em có nhận xét gì về câu thơ của Chỉnh? TL: Thể hiện mưu đồ làm phản. +Lực lượng Tây Sơn hùng mạnh. H: Nguyễn Huệ đã làm gì để giệt Chỉnh? TL: NH sai Vũ Văn Nhậm ra riệt Chỉnh.Nguyễn Hữu Chỉnh lộng quyền chống Tây Sơn.Kể những hoạt động của Nguyễn Huệ ở Bắc Hà từ năm 1786 . . Vũ Văn Nhậm lại kiêu căng. có mưu đồ riêng. GV: Kết luận. Củng cố . IV.

Kiểm tra bài cũ: . -Cảm phục tài quân sự của Nguễn Huệ. Mục tiêu bài học: 1. trò: GV: . Ổn định lớp: 2. Hoạt động của Thầy. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH I. II. Chuẩn bị của Thầy. -Đánh giá tầm vóc lịch sử của sự kiện mùa xuân Kỉ dậu (1789) 3. Quân Thanh xâm lược nước ta 1/. Hoạt động lớp/ cá nhân a. 2. Chuẩn bị của nghĩa quân.Đống Đa trên lược đồ. Tiến trình lên lớp: 1.HS: Đọc.1788 đạt được những thành tựu gì? 3.Lược đồ trận đánh Ngọc Hồi . Nguyễn Huệ trở vào Nam. Lê quân tiến vào nước ta. .GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ----------o0o---------Ngày soạn: 11/3/2011 Ngày giảng: 12/3/2011 Tiết 55 BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN ( TT) IV.Kĩ năng: -Sử dụng lược đồ để thuật lại cuộc đại phá quân Thanh.134 - . chúng ta tìm hiểu IV.Lược đồ Tây Sơn chống các thế lực phong kiến và ngoại xâm. Bài mới: Sau khi xây dựng xong chính quyền ở Đàng Ngoài. trò Nội dung cần đạt 1/. . sự chuẩn bị đánh giặc của nghĩa quân.1788 Tôn Sĩ Nghị. + Kể tên 1 số nhân vật lịch sử tiêu biểu trong trận chiến Quang Trung Đại phá quân Thanh. trả lời câu hỏi sgk III.Tư tưởng: -Giáo dục lòng yêu nước và tự hào về trang sử vẻ vang của dân tộc ta trong cuộc đại phá quân Thanh xâm lược. .Lê Chiêu Chống cầu cứu nhà lược. Hoàn cảnh: Mục tiêu: Nắm được hoàn cảnh quân Thanh xâm . Chiêu Thống đã có hành động gì? b.Đống Đa. GV: Gọi học sinh đọc mục 1 SGK . đem 29 vạn H: Sau khi Nguyễn Huệ thu phục Bắc Hà.Phong trào Tây Sơn từ 1773 .Kiến thức: -Biết lập niên biểu và trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Thanh ( 1788 – 1789) + Thuật lại 1 số trận đánh quan trọng Ngọc Hồi . Tình hình Bắc Hà như thế nào? Lê Chiêu Thống đã hành động gì khi thế cùng lực kiệt. Quân Thanh xâm lược nước ta. Thanh.

Vua Thanh là Càn Long muốn nhân cơ hội này thực hiện âm mưu xâm lược nước ta để mở rộng lãnh thổ xuống phía nam . tiến quân ra Bắc . sai người sang cầu cứu nhà Thanh. quân Tây Sơn đã hành động gì? TL: Quân Tây Sơn ở Thăng Long 1 mặt cho người gấp rút về Phú Xuân báo tin.. 2/. cõng rắn cắn gà nhà” H: Trước thế mạnh của quân giặc. Biện Sơn H: Nhìn vào lược đồ . H: Việc tiến quân ra Bắc của Quang Trung diễn ra . H: Nhận được tin cấp báo.vì sao nghĩa quân lập phòng tuyến Tam Điệp Biện Sơn? TL: Để tránh thế giặc mạnh. tường thuật diễn biến cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn chống quân Thanh xâm lược.HS chỉ các đạo quân tiến vào nước ta.Lập phòng tuyến Tam Điệp . lực kiệt. Quang Trung đại phá quân Thanh (1789) . Biệt Sơn -> thủy bộ liên kết chặt chẽ. 2/. gấp rút lập phòng tuyến Tam Điệp. xây dựng phòng tuyến nhằm chặn việc quân Thanh tiến vào Nam………. H: Em có nhận xét gì về việc làm của bè lũ Lê Chiêu Thống? TL: Đây là hành động bán nước. H: Khi vào Thăng Long quân Thanh và bè lũ bán nước Lê Chiêu Thống đã có những viẹc làm nào? H: Em có nhận xét gì về việc làm của quân Thanh và hành động của bọn bán nước Lê Chiêu Thống? TL: Quân Thanh tàn bạo độc ác.. nhục nhã…. Quang Trung đại phá quân Thanh (1789) Hoạt động lớp/ cá nhân Mục tiêu: Lập niên biểu. .135 - . mặt khác rút quân khỏi Thăng Long. vì lợi ích của giai cấp đã sẵn sàng bán nước.Hành động của Lê Chiêu Thống hèn hạ. Nguyễn Huệ hành động như thế nào? Có ý nghĩa gì? TL: Tháng 11/1788 Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 TL: Lê Chiêu Thống thế cùng.Việc Nguyễn Huệ lên ngôi vua có ý nghĩa vô cùng quan trọng + Đối với trong nước: Khích lệ tinh thần quân sĩ… + Đối với nhà Thanh: Lấy danh nghĩa của 1 quốc gia chống xâm lược. lộ rõ giã tâm xâm lược . sẵn sàng “ Rước voi về giày mả tổ.57 .GV dùng lược đồ H.Tháng 1/1788 Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng Đế lấy niên hiệu là Quang Trung và tiến quân ra Bắc.

làm cho quân Thanh hoang mang. đoàn kết và hi sinh cao cả của nhân dân ta.Trưa mùng 5 tết.Nhờ ý chí đấu tranh chống áp bức. bảo vệ độc lập dân tộc Viết lên trang sử hào hùng của dân tộc. b. .Tới Thanh Hoá tuyển thêm quân. Ý nghĩa : . Lê H: Vì sao Tây Sơn giành được nhiều thắng lợi như vậy? HS: trả lời. Lê . Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn.Đống Đa trên lược đồ HS: Trình bày diễn biến trên lược đồ H: Chiến thắng Ngọc Hồi có ý nghĩa như thế nào? TL: Đây là thắng lợi quan trọng có ý nghĩa quyết định. lo sợ.Sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân. . thống Nhất đất nước. GV ghi bảng H: Nêu ý nghĩ lịch sử của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn? GV: Chia lớp làm 2 nhóm thảo luận 2 câu hỏi: Em có nhận xét gì về cống hiến của phong trào nông dân Tây Sơn đối với tiến trình lịch sử dân tộc? TL: Có vai trò quan trọng: Thống nhất đất nước. a. -Ra đến Tam điệp mở tiệc khao quân. Thanh. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn. chia quân làm 5 đạo tiến quân ra Bắc H: Trình bày diễn biến cuộc tiến công ra Bắc của quang Trung. . tổ chức tiệc rượu mà nơi là phòng bị H: Quang Trung đã chuẩn bị cho cuộc đại phá quân Thanh như thế nào? TL: .Sáng mùng 5 tết đánh đồn Ngọc Hồi.136 - . tinh thần yêu nước. ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn. 3/.Đêm 30 vượt sông Gián Khẩu tiêu diệt đồn tiền tiêu của địch.Đêm mồng 3 tết bí mật vây đồn Hà Hồi (Thường Tín … Hà Tây) .GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 như thế nào? H: Vì sao ông quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp tết Kỷ Dậu? TL: Vì vào dịp tết quân Thanh mải mê vui chơi. -Đánh tan các cuộc xâm lược của quân Xiêm. bóc lột. H: Em có nhận xét gì về vai trò của Quang Trung .Trịnh. kết quả? GV: Trình bày diễn biến trân Ngọc Hồi . bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc. . Quan Trung chia làm 5 đạo.Từ Tam Điệp. .Lật đổ các tập đoàn phong kiến Nguyễn . Nguyên nhân. H: Nêu thành quả Tây Sơn thu được từ 1771 1780? TL: Trong 17 năm liên tục chiến đấu . tổ chức lễ tuyên thệ thể hiện quyết tâm đánh tan quân Thanh. Quang Trung cùng đoàn quân chiến thắng tiến vàoThăng Long. mất hết tinh thần chiến đấu .Cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân ta 3/. Hoạt động lớp/ cá nhân/ Nhóm Mục tiêu: Nắm được nguyên nhân thắng lợi. . Tây Sơn lật đổ các chính quyền phong kiến thối nát của Nguyễn. Trịnh.

Kiểm tra bài cũ: . văn hoá . bảo vệ tổ quốc. dân tộc. Kỹ năng: Bồi dưỡng năng lực đánh giá nhân vật lịch sử. Tiến trình lên lớp:: 1. Mục tiêu bài học: 1/.Lập bảng tóm tắt những công lao chính của QT đối với sự nghiệp giữ nước.Trình bày những việc làm chính của Quang Trung về kinh tế. Kiến thức: . chính trị. Phục hồi kinh tế. 1/. Tư tưởng: Biết ơn người anh hùng áo vải Quang Trung. 3/. trò Nội dung cần đạt 1/. Chuẩn bị của Thầy. phát triển văn hoá.Nguyễn Huệ không chỉ gắn liền với những công lao lừng lẫy về quân sự mà còn rất tài ba trong việc xây dựng đất nước. chống giặc ngoại xâm và xây dựng đất nước. II.Vì sao Quang Trung đánh tan quân Thanh? 3.Trình bày chiến thắng Ngọc Hồi . . 2/. 4.Lập niên biểu các hoạt động của phong trào nông dân Tây Sơn từ năm 1771 đến năm 1789? 5. Hoạt động của Thầy. Hoạt động lớp/ cá nhân . IV. Củng cố . Hướng dẫn tự học: Học bài. xây dựng văn hóa.luyện tập: . văn hoá + Giảm tô thuế. -Tranh ảnh.137 - . dân tộc. Tự rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ----------o0o---------Ngày soạn: 14/3/2011 Ngày giảng: 15/3/2011 Tiết 56 BÀI 26: QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC I.Đống đa trên bản đồ? .Nông nghiệp: Mục tiêu: Trình bày được những việc làm + Ban hành chính sách khuyến nông. soạn bài 26. . Phục hồi kinh tế. Bài mới: Tên tuổi của anh hùng Quang Trung . câu chuyện về người anh hùng Quang Trung. chính của QT về kinh tế.Nêu được tác dụng của những việc làm của QT: Góp phần ổn định trật tự xã hội. xây dựng văn hóa. . trò: GV: Ảnh tượng đài Quang Trung.HS: Đọc. chính trị. trả lời câu hỏi sgk III.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 trong cuộc khởi nghĩa Tây Sơn?. Ổn định lớp: 2.

Kết quả: Nông nghiệp được phục hồi và phát triển nhanh chóng H: Nhận xét về chính sách nông nghiệp của Quang Trung? TL: Đây là chính sách tiến bộ. + Lập viện sùng chinh. đồng ruộng bỏ hoang. giao cho Nguyễn Thiếp lập viện Sùng chính để dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm làm tài liệu học tập H: Chiếu lập học nói lên hoài bão gì của . + Mở cửa ải thông thương chợ búa. . dùng chữ nôm làm chữ viết chính của nhà nước.Văn hóa. H: Vì sao chú ý đến phát triển nông nghiệp? TL: Nông nghiệp là ngành kinh tế chính của nước ta hồi đó H: Để phát triển nông nghiệp. giáo dục? TL: Ban chiếu lập học. . + Giảm thuế. + Đề cao chữ nôm. yêu cầu nhà Thanh mở cửa ải.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 H: Tình hình sau chiến tranh như thế nào? TL: Đất nước trải qua nhiều năm chiến tranh loạn lạc. thông thương chợ búa” thì công thương nghiệp phát triển? TL: Vì như vậy sẽ khiến cho hàng hoá không ngưng đọng. đóng đô ở Phú Xuân.Công thương nghiệp. H: Trước tình hình đất nước như vậy vua quang Trung đã làm gì? TL: Vua bắt tay vào xây dựng chính quyền mới. đề ra những biện pháp thiết thực để khôi phục kinh tế và ổn định xã hội. + Ban chiếu lập học. công thương nghiệp đình trệ. làng xóm sơ xác. thông chợ búa H: Tại sao “mở cửa ải. phù hợp tạo điều kiện khuyến khích kinh tế nông nghiệp phục hồi .138 - . thuận lợi cho sự tiêu dùng của nhân dân H: Quang Trung đã thi hành những biện pháp gì phát triển văn hóa. Quang Trung có những biện pháp gì? Đạt kết quả ra sao? TL: Ban chiếu khuyến nông để giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và nạn lưu vong . giáo dục.Quang Trung đã làm gì để phát triển công thương nghiệp? TL: QT bãi bỏ hoặc giảm nhẹ nhiều loại thuế.

miền Bắc có thế lực của Lê Duy Chỉ. + Củng cố quân đội về mọi mặt tạo chiến thuyền lớn. Chính sách quốc phòng.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 Quang Trung? Việc sử dụng chữ nôm có ý nghĩa như thế nào? TL: Nói lên hoài bão xây dựng 1 đất nước giàu mạnh. song nước ta gặp phải khó khăn gì? TL: An ninh tổ quốc bị đe doạ. * Ngoại giao: + Đường lối ngoại giao khéo kéo. H: Em có nhận xét gì về chính sách ngoại giao của QT? TL: Chính sách khôn khéo. phát triển KT.Phía Nam: Quyết định mở cuộc tiến công lớn. Quang Trung đã có những chính sách gì? TL: QT cho xây dựng 1 lực lượng quân đội mạnh. đất nước ổn định và phát triển 2/. tiêu riệt lực lượng của Nguyễn Ánh. .139 - . + Tiêu diệt nội phản. ngoại giao. + 16/9/1792 Quang Trung qua đời. thi hành chính sách quân dịch. thể hiện ý thức độc lập. củng cố quân đội về mọi mặt H: Để củng cố nền độc lập Quang Trung đã làm gì? TL: Về ngoại giao QT thi hành chính sách mềm rẻo với nhà Thanh nhưng kiên quyết bảo vệ độc lập dân tộc . * Quốc phòng: + Thi hành chế độ quân dịch. ngoại giao. mềm rẻo với nhà Thanh để giữ yên bờ cõi và quan hệ giữa 2 nước Cương quyết với tập đoàn Nguyễn Ánh để ổn định đất nước. tự cường về Văn hoá của dân tộc H: Những việc làm của Quang Trung có tác dụng gì? TL: Kinh tế được phục hồi. Hoạt động lớp/ cá nhân Mục tiêu: Trình bày được những chính sách quốc phòng và ngoại giao của QT H: Nhà nước thống nhất. Chính sách quốc phòng. miền Nam Nguyễn Ánh cầu viện tư bản Pháp chiếm lại Gia Định H: Trước âm mưu của kẻ thù. H: Kế hoạch đánh Gia Định của Quang Trung có thực hiện được không? Vì sao? TL: Không vì kế hoạch đương tiến hành khẩn trương thì ngày 16 – 9 – 1792 QT đột ngột từ trần H: Công lao của Quang Trung đối với đất 2/.

ÔĐTC: 2.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 nước như thế nào? TL: .Trong xuốt thời kì Bắc thuộc.60. Bài mới: GV Giới thiệu nội dung bài học Hoạt động của Thầy. Tiến trình lên lớp 1.HS: Đọc.140 - . Lê) .Xây dựng.GV: SGK lịch sử địa phương . Củng cố . trò: . Trò Nội dung cần đạt 1. Tự rút kinh nghiệm. KTBC: Trình bày những hiểu biết của em về vùng đất TN? 3. Hướng dẫn tự học : Học bài.luyện tập: . ổn định và phát triển đất nước . Trịnh. Mục tiêu cần đạt 1. H: Việc xây dựng tượng đài QT thể hiện điều gì? TL: Thể hiện lòng tự hào và biết ơn công lao to lớn của vị anh hùng dân tộc 4. trả lời câu hỏi sgk LSĐP III. Chuẩn bị của Thầy.Lập bảng tóm tắt những công lao chính của QT đối với sự nghiệp giữ nước. BT. chống giặc ngoại xâm và xây dựng đất nước? Nêu cảm nghĩ của em ? 5. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… -----------o0o----------Ngày soạn: 17/3/2011 Ngày giảng: 19/3/2011 Tiết 57: LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG THÁI NGUYÊN TRONG THỜI KÌ ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC. Hoạt động lớp/ cá nhân Mục tiêu: Nắm được lịch sử TN trong thời . TN là 1 kì đấu tranh giải phóng dân tộc từ TKI – trong 50 huyện của Âu Lạc ( Huyện Vũ . rút ra bài học lịch sử. II. Thái Nguyên trong thời kì đấu tranh I. IV. Thái Nguyên trong thời kì đấu tranh giải phóng dân tộc TKI đến thế kỉ X.HS quan sát H. XÂY DỰNG. BẢO VỆ QUỐC GIA PHONG KIẾN I. xây dựng và bảo vệ quốc gia PK.Đánh tan quân xâm lược bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc . Kiến thức: Giúp học sinh thấy được vai trò của TN trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. tự hào về truyền thống lịch sử địa phương 3. Rèn kĩ năng: Phân tích sự kiện. 2. Tư tưởng: Giáo dục lòng yêu mến.Thống nhất đất nước(Đánh đổ các tập đoàn PK: Nguyễn. giải phóng dân tộc TKI đến thế kỉ X.

Từ thế kỉ XI đến thế kỉ XIII .GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 TKX. nhà Ngô. mục 1.Thời Lý TN đổi tên thành châu Vũ Lặc . nhân dân Vũ Định đã làm gì? TL: Nhân dân Bộ Vũ Định đã nổi dậy cùng 65 thành trì hưởng ứng cuộc khởi nghĩa của hai bà đánh đuổi quân Hán. thiết lập chế độ phong kiến dân tộc. II.Nhân dân Vũ Định có công tham gia cuộc khởi nghĩa hai Bà Trưng. giành quyền độc lập .Năm 43 quân Hán sang đánh Âu Lạc nhân dân Vũ Định cùng hai Bà Trưng chiến đấu đến cùng chống quân xâm lược H: Dưới ách đô hộ của PK phương Bắc tình hình nước ta và TN như thế nào? TL: Nước ta bị chia làm 3 quận: Giao Chỉ. GV: Tóm lược lại lịch sử dân tộc trong 10 TK. Từ thế kỉ XI đến thế kỉ XIII Hoạt động lớp/ cá nhân Mục tiêu: Nắm được lịch sử TN trong thời kì xây dựng và bảo vệ quốc gia phong kiến dân tộc độc lập ( TK XI – TKXIX). H: Em có suy nghĩ gì về vai trò của Vũ Định đối với nhà nước Âu Lạc và cuộc khởi nghĩa hai Bà Trưng? TL: Vũ định là 1 bộ phận quan trọng góp công sức để giúp hai Bà Trưng khởi nghĩa giành thắng lợi. H: Em hãy trình bày lịch sử dân tộc từ thế kỉ XI đến thế kỉ XIII? TL: Sau chiến thắng Bạch đằng năm 938. Thái Nguyên trong thời kì xây dựng và bảo vệ quốc gia phong kiến dân tộc độc lập ( thế kỉ XI đến thế kỉ XIX) 1. Vũ Định là 1 huyện.141 - .Nhân dân Vũ Lặc có công trong cuộc kháng chiến chống Tống ( Dương Tự Minh) . H: Thời Lí TN có tên gọi là gì? TL: nhà Lí chia nước ta thành 12 lộ. Cửu Chân. II. Nhật Nam. H: Trong thời kì 1000 năm Bắc thuộc có cuộc khởi nghĩa nào nổ ra đầu tiên? TL: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng H: Tronmg thời kì này TN có tên gọi là gì? TL: Tên gọi là bộ Vũ Định H: Trong cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. TN là 1 trong những châu ấy. về sau đổi tên thành Định) . Đóng góp của TN đối với LS dân tộc. các vùng xa xôi hẻo lánh gọi là châu. Đóng góp của TN đối với tiến trình LS dân tộc. với 50 huyện. Đinh và Tiền Lê thay nhau xây dựng và bảo vệ đất nước.

củng cố vùng đất Quảng Uyên H: Dương Tự Minh đã có những đóng góp gì cho lịch sử dân tộc? TL: ông lãnh đạo nhân dân vùng biên giới .142 - . phía Bắc của chiến tuyến sông nHư Nguyệt. chùa Úc Kì? Hãy kể cho các bạn nghe? HS: Kể truyền thuyết Đền Đuổm H: Trong thời kì nhà Trần. giặc………… + Có đóng góp to lớn trong 3 lần kháng H: Trước đóng góp của ông nhà Lí làm gì? chiến chống quân Mông – Nguyên ( 1258 – TL: Nhà Lí phong ông là phò mã đô uý.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 Vũ Lặc H: Trong cuộc kháng chiến chống Tống xâm lược nhân dân các dân tộc châu Vũ Lặc đã có những đóng góp gì? TL: Nhân dân các dân tộc châu Vũ Lặc dã góp sức người. Ông được giao cai quản phủ Phú Lương sau đó giao cho trọng trách ổn định.Thời Trần: Châu Vũ Lặc đổi tên thành trấn đập tan hoạt động quấy phá. Tự rút kinh nghiệm . Hướng dẫn tự học: Về nhà học bài. Tiêu biêur là đóng góp của Dương Tự Minh. sức của. Củng cố: Nêu vai trò của TN trong công cuộc xây dựng quốc gia PK? 5. trực tiếp chặn đánh địch trên quốc lộ só 3. + Chặn đánh các cuộc tháo chạy của địch ( các đạo dân binh địa phương truy kích địch đến tận biên giới) 4. đền Đuổm. Châu Vũ Lặc có tên gọi là gì? TL: Tên gọi trấnThái Nguyên H: Trong thời kì nhà Trần nhân dân các dân tộc trấn TN đã có những đóng góp gì? TL: . 1288) phong sắc “ Uy viễn đôn Tĩnh Cao Sơn Quảng độ Chí thần” H: Em hiểu gì về Dương Tự Minh. xâm lấn của TN. làm bài tập chương V. H: Em hãy trình bày những hiểu biết của mình về Dương Tự Minh? TL: Dương Tự Minh là người dân tộc Tày.Nhân dân trấn TN đã có đóng góp lớn trong cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên ( 1258 – 1288) + Chặn bước tiến của chúng từ phương bắc đánh xuống kinh đô Thăng Long. IV. sinh ra và lớn lên ở làng Quan Triều.

.Xoài Mút. giết chúa Nguyễn. Kiểm tra bài cũ: . . trò: . Tư tưởng: . 3/. Năm 1785 Chiến thắng Rạch Gầm . xây dựng văn hóa dân tộc? Chính sách về ngoại giao của Quang Trung có ý nghĩa gì? 3. ------------o0o----------Ngày soạn: 23/3/2011 Ngày giảng: 24/3/2011 Tiết 58 BÀI TẬP CHƯƠNG V I.HS: Đọc. II. trả lời câu hỏi sgk .Giáo dục cho học sinh ý thức tôn trọng những thành tựu mà nhân loại đã đạt được trong thời trung đại. Ổn định lớp: 2. tiến quân ra Bắc.143 - .Chiếu khuyến nông: khuyến khích sản xuất nông nghiệp giải quyết tình trạng ruộng đất bị bỏ hoang và nạn lưu vong. Năm 1771 Lập căn cứ khởi nghĩa Tây Sơn. Năm 1788 Nguyễn Huệ lên ngoài đế. khiến hàng hóa không ngưng đọng làm lợi cho sự tiêu dùng của dân.Giúp học sinh rèn luyện thông qua bài tập. Kỹ năng: . Năm 1773 Hạ thành Qui Nhơn. thông chợ búa.1789.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….GV: Bảng phụ. kháng chiến chống ngoại xâm. Bài mới: Bài tập 1: Lập bảng thống kê hoạt động của nghĩa quân Tây Sơn từ 1771 . lật đổ chính quyền Đàng Trong. . văn hóa.Đề nghị nhà Thanh mở cửa ải. BT . 2/. niềm tự hào và tự cường dân tộc lòng yêu nước.Giúp học sinh củng cố những kiến thức về lịch sử ở các thế kỷ XVI . giáo dục. Chuẩn bị của Thầy.Quang Trung đã làm gì để phục hồi và phát triển kinh tế.Củng cố những hiểu biết khái quát về những thành tựu mà dân tộc ta đã đạt được trên các lĩnh vực: phát triển kinh tế. III. Mục tiêu bài học: 1/. Năm 1774 Kiểm soát từ Quảng Nam đến Bình Thuận. Bài tập 2: Giải thích chủ trương của Quang Trung thông qua các chiếu lệnh. Kiến thức: . yêu quê hương. Tiến trình lên lớp: 1. Năm 1789 Quang Trung đại phá quân Thanh. Năm 1777 Bắt. . Năm 1786 Lật đổ chính quyền chúa Trịnh.XVIII.

đời sống nhân dân khổ cực. Quốc phó Trương Phúc Loan nắm hết quyền hành. Quan lại từ trung ương cũng như ở địa phương quá đông. .GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 .Hãy điểm lại ba lần tiến quân đó theo các nội dung sau: Nguyên nhân Mục tiêu Thời gian Người chỉ huy Kết quả Lần thứ nhất Lần thứ hai Lần thứ ba Bài tập: 5 : Đánh dấu những biểu hiện sự suy sụp của xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII? a.Chiếp lập học: khuyến khích việc học tập. Hướng dẫn tự học: Học bài. Bài tập 3: Quang Trung đã có những chủ trương và biện pháp về quốc phòng và ngoại giao để giữ vững an ninh của đất nước? +Nông nghiệp: +Thủ công nghiệp: +Thương nghiệp: +Văn hoá.quan lại tham nhũng. c.khét tiếng tham nhũng. tuyển chọn nhân tài. 4. IV.giáo dục: +Quốc phòng? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… + Ngoạigiao? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Bài tập 4 Trong những năm 1786-1788 nghĩa quân Tây Sơn đã 3 lần tiến quân ra Bắc Hà.144 - . soạn bài 27. d. Thuế khoá nặng nề. Củng cố : Tóm tắt những nét chính về sự nghiệp của vua Quang Trung? 5. Tự rút kinh nghiệm ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….Lập viện sùng chinh: Dịch sách chữ Hán ra chữ nôm làm tài liệu học tập. Địa chủ cường hào lấn chiếm ruộng đất. ------------o0o-----------. b.

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 Ngày soạn: 28/3/2011 Ngày giảng: 29/3/2011 Tiết 59 ÔN TẬP CHƯƠNG V I. Tư tưởng: Củng cố tình đoàn kết yêu quê hương. Lập bảng so sánh tình hình Mục tiêu: Củng cố kiến thức Lịch sử học trong NN và đời sống nông dân ở . xã hội.XVIII qua nội dung bài 22 và bài 23. II. Hoạt động của Thầy. Chuẩn bị của Thầy. tình hình chính trị. Tiến trình lên lớp: 1.XVIII về chính trị. 3. đất nước. . Bài mới: Chúng ta đã tìm hiểu tình hình đất nước từ thế kỷ XVI . II. Hoạt động lớp/ cá nhân Bài 22.Biết sử dụng bản đồ so sánh đối chiếu các sự kiện lịch sử. Kiến thức: .XVIII. Nội dung ôn tập.23. cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn. Kỹ năng: . Ổn định lớp: 2. Sau đó cho HS làm bài tập. 2/. II. sự phát triển kinh tế ở 2 đàng có sự khác nhau. văn hoá.25 và bài 26. Mục tiêu: Củng cố kiến thức lịch sử VN từ khi triều đại PK Lê suy yếu. chính trị. văn học. Luyện tập. trò: GV: Lược đồ Việt Nam. Kiểm tra bài cũ: Hãy trình bày sự phát triển phong phú và đa dạng của những loại hình nghệ thuật dân gian ở nước ta vào các thế kỷ XVI . HS: Xem lại kiến thức lịch sử chương V III. chiến tranh phong kiến. Luyện tập. kinh tế.145 - . Trò Nội dung cần đạt M ục I Nội dung ôn tập I.Những nét chính về đời sống nhân dân. chiến tranh liên tục đời sống nhân dân cực khổ. 3/. quốc phòng. Mục tiêu bài học: 1/. xã hội nước ta không ổn định. những chính sách kinh tế.Khắc sâu kiến thức lịch sử Việt Nam từ đầu thế kỷ XVI . Hoạt động lớp/ cá nhân 1/.24. ngoại giao của QT GV cho HS nhắc lại kiến thức đã học qua 2 bài: bài 22 và bài 23. hệ thống các sự kiện lịch sử để rút ra qua nhận xét.

Được nhân dân ủng hộ. + Tên gọi.26 H: Lập bảng niên biểu về cuộc khởi nghĩa Tây sơn theo bảng sau: 4. lập bảng thống kê. đàng ngoài và đàng trong thế kỷ GV cho HS đọc bài tập 1. .Thanh Hoá Hưng Phùng 1515 Tam Đảo Chương Trần Cảo 1516 Đông Triều(Quảng Ninh) Xem lại nội dung bài 24. Khởi nghĩa Tây sơn Thời gian Sự kiện .GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 chương V thông qua giải quyết 1 số bài tập.Ý nghĩa 1785 Chiến thắng Rạch Gầm 1786 Lật đổ chính quyền họ Trịnh 1788 Lật đổ chính quyền họ Lê 1789 Đánh tan quân Thanh H: Nêu nguyên nhân thắng lợi. Ý nghĩa : .Cuộc chiến tranh thứ hai.Trịnh. soạn bài tập và hướng dẫn XVI . ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn? TL: a.Sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy. gọi HS lên điền vào bảng chấm điểm. HS dựa vào nội dung bài học. Thanh. + Nguyên nhân.25. Nguyên nhân. 3/. Quang Trung xây dựng đất -Đánh tan các cuộc xâm lược của quân Xiêm. + Hậu quả: .Lật đổ các tập đoàn phong kiến Nguyễn .Kết quả 1777 Lật đổ chính quyền họ Nguyễn . Phân tích nguyên nhân trực tiếp và hậu quả của 2 cuộc chiến tranh phong kiến lớn ở thế kỷ XVI . 2/.XVIII. Lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa nông dân ở đầu thế kỷ XVI. . + Hậu quả: Tên cuộc Thời Địa điểm khởi nghĩa khởi nghĩa gian Trần Tuân 1511 Hưng Hoá.Sơn Tây Lê Hy. + Tên gọi.XVII theo các ý sau: .146 - .Trịnh 1512 Nghệ An. H: Nêu những chính sách xây dựng đất nước của Quang Trung? . nước bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc. 5. Lê Thống Nhất đất nước.Diễn biến 1771 Dựng cờ khởi nghĩa .Cuộc chiến tranh thứ nhất. b.

+ Mở cửa ải thông thương chợ búa.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 TL: . ÔĐTC 2. H: Em có nhận xét gì về những chính sách đó? 4. Bài mới ĐỀ BÀI Câu 1: Chữ quốc ngữ ra đời trong hoàn cảnh nào? Vai trò của nó (2đ) . * Ngoại giao: + Đường lối ngoại giao khéo kéo. III. ôn bài 22. Rèn kĩ năng: Khái quát. GV: Đề bài kiểm tra. . HS: Học bài.. bút. tổng hợp II.. chuẩn bị giấy.. + Ban chiếu lập học. * Quốc phòng: + Thi hành chế độ quân dịch. trò. + Lập viện sùng chinh. + Đề cao chữ nôm. giáo dục. Kiến thức: Giúp học sinh củng cố kiến thức lịch sử học trong chương trình để vận dụng vào làm bài kiểm tra 1 tiết 2. 23. + 16/9/1792 Quang Trung qua đời. Mục tiêu cần đạt: 1. Thái độ: Ý thức học tập bộ môn 3. + Giảm thuế. Tiến trình lên lớp: 1. . Kiểm tra 1 tiết. + Giảm tô thuế. + Tiêu diệt nội phản..XVIII như thế nào? .Đời sống nhân dân ra sao? 5. Củng cố : . Chuẩn bị của Thầy. -----------o0o----------Ngày soạn: 28/3/2011 Ngày giảng: 29/3/2011 Tiết 60: KIỂM TRA 45 PHÚT I. IV. + Củng cố quân đội về mọi mặt tạo chiến thuyền lớn.Nông nghiệp: + Ban hành chính sách khuyến nông. Hướng dẫn tự học: Học bài. Tự rút kinh nghiệm ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….147 - .Tình hình nước ta thế kỷ XVI .Văn hóa.Công thương nghiệp.

..... xem trước nội dung bài 27 IV........................xã hội nước ta thế kỉ XVI-XVII: ( 2 điểm) Không ổn định..................... Hướng dẫn tự học: Về nhà học bài.............. Lê................. ......... +Nhiều người bỏ làng đi nơi khác * Đàng Trong: (1............ đánh tan quân xâm lược Xiêm................................ ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn? ĐÁP ÁN Câu 1: (2điểm) .............................................................5điểm) -Kinh tế nông nghiệp giảm sút......................lương ăn....... Tự rút kinh nghiệm: ........ Thanh bảo vệ độc lập và lãnh thổ của tổ quốc ( 1.....Vai trò (1đ) Đây là thứ chữviết tiện lợi. ............... +Cung cấp nông cụ.................GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 Câu 2: Tình hình kinh tế nông nghiệp nước ta thế kỉ XVII ....Họ dùng chữ cái La-Tinh ghi âm tiếng Việt ....... Câu 2: Kinh tế nông nghiệp * Đàng Ngoài: (1.... Câu 4: .............. +Mất mùa đói kém xẩy ra dồn dập......XVII (2đ) Câu 4: Trình bày nguyên nhân thắng lợi.......khuyến khích trở về quê cũ làm ăn................XVIII phát triển như thế nào? (3đ) Câu 3: Em có nhận xét gì về chính trị............... -Đời sống nông dânđói khổ................. -Năm 1698 đặt phủ Gia Định lập làng xóm mới..........................lập thành làng ấp.... .....................tha tô thuế binh dịch 3 năm.......... Câu 3: Tình hình chính trị.................................Chữ quốc ngữ ra đời trong hoàn cảnh (1điểm) Thế kỉ XVII một số giáo sĩ phương tây học tiếng Việt để truyền đạo Thiên Chúa.......... chính quyền luôn thay đổi…....... +Chiêu tập dân lưu vong........... ----------o0o----------- ................Nguyên nhân thắng lợi: Do ý trí đấu tranh chống áp bức bóc lột và tinh thần yêu nước cao cả của nhân dân ta + Sự lãnh đạo tài tình............... Trịnh..........5 đ) Hết giờ GV thu bài về chấm 3.....5 đ) .................................. thống nhất đất nước...........148 - ...................................khoa học......................................................... sáng suốt của Quang Trung và sự chỉ huy của nghĩa quân ( 1.................. .dễ phổ biến................Ý nghĩa lịch sử: Lật đổ chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn............ xã hội nước ta ở thế kỷ XVI .....................................5 điểm) -Khuyến khích khai hoang..................

.. các chính sách về chính trị . dựng thành thị vững chắc.1086 Nguyễn Anh lên ngôi Hoàng H: Nhân cơ hội nhà Tây Sơn suy yếu Nguyễn Đế. Nguyễn Mục tiêu: Trình bày được việc nhà Nguyễn lập Ánh đặt niên hiệu Gia Long.Vua trực tiếp nắm mọi quyền hành Ánh đã có hành động gì ? từ trung ương đến địa phương. trả lời câu hỏi sgk III.Lược đồ các đơn vị hành chính Việt Nam thời Nguyễn. KINH TẾ I. HS: Đọc. Quang Trung lên ngôi đã không đập tan được âm mưu xâm lược của Nguyễn Ánh. . trò: GV: Bản đồ Việt Nam. xã hội Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX. TL: Nguyễn Ánh từ phía Nam hằng năm đem . Chuẩn bị của Thầy. Hoạt động của Thầy. lập hệ thống nhà Tây Sơn sụp đổ trạm ngựa từ Nam Quan đến Cà Mau. II. kinh tế thời Nguyễn? 3/.kinh tế của nhà Nguyễn và tác động của nó tới tình hình chính trị và kinh tế.1802 nhà Nguyễn thành lập. Bài mới: Vua Quang Trung mất đi là một tổn thất lớn cho cả nước.Sau khi chiếm được phú Xuân. chế độ phong kiến nhà nguyễn được thiết lập. Mục tiêu bài học: 1/. kiến tập quyền. 2/. Nguyễn Ánh . Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền. Kỹ năng: Phân tích nguyên nhân các hiện trạng chính trị. chọn Phú lại chế độ phong kiến tập quyền. đánh ra Phú Xuân. Xuân làm Kinh Đô.1815 ban hành Luật Gia Long. Trò Nội dung cần đạt Mục 1: Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong 1/. Thiết kế bài học: 1. HS đọc phần 1 SGK . xây Khoảng năm 1802 Nguyễn Ánh đánh ra Bắc. nền kinh tế xã hội không có điều kiện phát triển. Hoạt động lớp/ cá nhân . Quang Toản chạy ra Bắc. Kiểm tra bài cũ: III.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 Ngày soạn: 1/4/2011 Ngày giảng: 2/4/2011 Tiết 61 CHƯƠNG VI: VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX BÀI 27: CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I. . triều đại Tây Sơn tồn tại được 25 thì sụp đổ.Quan tâm và củng cố quan đội. Kiến thức: . Tư tưởng: Chính sách của triều đình không phù hợp với yêu cầu lịch sử. . TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ. trực thuộc.Chia nước ta thành 30 tỉnh và 1 phủ quân ra lấn chiếm vùng đất của Nguyễn Nhạc.Nắm được sự thành lập nhà Nguyễn.149 - . Ổn định lớp: 2.

Vua Nguyễn trực tiếp điều hành mọi công việc hệ trọng từ TW đến địa phương. H63. đúc tiền… . Hoạt độnglớp/ cá nhân. lạc hậu…. a. b.Ngành khai thác mỏ được mở rộng . Mục 2: Kinh tế dưới triều Nguyễn. Mục tiêu: Biết được các chính sách kinh tế của nhà Nguyễn và tác động của nó tới tình hình chính trị.Đối ngoại: Đóng cửa không tiếp xúc với nước ngoài nhưng thuần phục nhà Thanh.Đê điều không được quan tâm tu sửa. đặt niên hiệu: Gia Long. đồn điền tăng thêm diện tích canh tác.Chú trọng khai hoang.Lập ấp. kém phát triển. 2/. ( Luật Gia Long) GV: Giới thiệu thêm về luật này H: Nhà Nguyễn đã thi hành những biện pháp gì để củng cố quân đội? TL: Chia quân đội làm nhiều binh chủng…….GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 . .. GV: Yêu cầu học sinh nhìn vào lược đồ. Nêu tình hình nền kinh tế nông nghiệp nước ta đầu thế kỷ XIX? TL: Nông nghiệp: . kinh tế của xã hội Vn nửa đầu thế kỉ XIX HS đọc phần 2 SGK H. .GV sử dụng bản đồ tường thuật nhà Nguyễn đã làm gì để lập lại chế độ phong kiến tập quyền? H: Sau khi đánh đổ nhà Tây sơn. H: Nhận xét cách tổ chức đơn vị hành chính dưới triều Nguyễn? TL: Là chính quyền phong kiến trung ương tập quyền……. Kinh tế dưới triều Nguyễn. năm 1806 lên ngôi hoàng đế. H: Vua Gia Long đã chú trọng củng cố luật pháp như thế nào? TL: Năm 1815 ban hành bộ Hoàng triều đạo luật. . nạn tham nhũng phổ biến.. H61. các đơn vị hành chính Việt Nam thời Nguyễn. nhà nước quân chủ tập quyền được củng cố.Chú trọng khai hoang. Nguyễn Ánh đã làm gì? TL: Năm 1802 Nguyễn Ánh lên ngôi vua. Nông nghiệp: . H: Hậu quả của những chính sách đó như thế nào? TL: Kinh tế bị kìm hãm. H: Nhận xét của em về quân đội triều Nguyễn? TL: Quân đội triều Nguyễn trang bị thô sơ. . . H: Nhận xét về chính sách đối ngoại của nhà Nguyễn.HS quan sát H62.Lập nhiều xưởng sản xuất đúc súng.150 - . chọn Phú Xuân làm kinh đô. Thủ công nghiệp.

............Lập nhiều xưởng sản xuất đúc súng.....GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 ................. Thủ công nghiệp................. .... + Hạn chế buôn bán với người phương tây. IV... thị tứ........... sầm uất.........Chính sách kinh tế thời Nguyễn ra sao? 5.............................. c.. (mỏ than.. ..Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền như thế nào? ..... soạn bài 27 ( II )...................Ngành khai thác mỏ được mở rộng (mỏ than.. 4................... vàng…) ..... đồng........... ....................... Thủ công nghiệp thời Nguyễn có những đặc điểm gì? TL: ............................. Tại sao? TL: ......................HS đọc phần chữ in nghiêng nhận xét gì về thợ thủ công đầu thế kỷ XIX? H: Vì sao thủ công nghiệp không phát triển được? H: Nhận xét gì về hoạt động buôn bán trong nước? TL: Thương nghiệp: * Nội thương: + Buôn bán mở rộng ở các thành thị.... + Hạn chế buôn bán với người phương tây. + Phố chợ đông đúc..........................................................151 - .... thị tứ..................... + Phố chợ đông đúc......Làng nghề thủ công ở nông thôn và thành thị phát triển................ ............................. vàng…) ...Đê điều không được quan tâm tu sửa..... Củng cố : ...... ....................... ............. sầm uất....................... Thương nghiệp: * Nội thương: + Buôn bán mở rộng ở các thành thị...................... .............. đồng............. nạn tham nhũng phổ biến H........... các mặt làng phong phú............... H: Chính sách ngoại thương của nhà TL: Nguyễn được thể hiện như thế nào? TL: * Ngoại thương: + Mở rộng buôn bán với các nước trong khu vực nhất là Trung Quốc....Làng nghề thủ công ở nông thôn và thành thị phát triển................................ các mặt làng phong phú............Lập ấp.................................................................... đồn điền tăng thêm diện tích canh tác. Tự rút kinh nghiệm: ............................. đúc tiền… ........................................................................ Hướng dẫn tự học: Học bài........... * Ngoại thương: + Mở rộng buôn bán với các nước trong khu vực nhất là Trung Quốc.. H: Mặc dù canh tác tăng thêm nhưng vẫn còn tình trạng nông dân lưu vong..

152 - . Cao Bá Quát: Những nét chính như mục tiêu. Tư tưởng: Hiểu được triều đại nào để cho dân đói khổ thì tất yếu sẽ có đấu tranh của nhân dân chống lại triều đại đó. Nông Văn Vân. trả lời câu hỏi sgk III. CÁC CUỘC NỔI DẬY CỦA NHÂN DÂN. nguyên nhân chính dẫn đến các -Quan lại tham nhũng.Chính quyền phong kiến nhà Nguyễn được thiết lập nhưng chưa quan tâm đến đời sống của nhân dân. người lãnh đạo. Kiến thức: . Mục tiêu: Biết được tình hình đời sống -Địa chủ hào lý cướp ruộng đất. Trò Nội dung cần đạt Mục 1: Đời sống nhân dân dưới triều 1/.Các cuộc nổi dậy của nhân dân: Khởi nghĩa Phan Bá Vành. Những chính sách bảo thủ đó đã ảnh hưởng đến đời sống nhân dân như thế nào và họ đã phản ứng ra sao? Hoạt động của Thầy. Thiết kế bài học: 1.Chính sách kinh tế của triều đình nhà Nguyễn? 3. trò: GV: Lược đồ những nơi bùng nổ cuộc đấu tranh lớn của nhân dân chống vương triều Nguyễn nửa đầu thế kỷ XX. II. chiếm đoạt ruộng đất. địa chủ cường hào bóc lột. xóa bỏ những chính sách tiến bộ của triều Tây Sơn. HS: Đọc. I. Đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn Nguyễn -Đời sống nhân dân (nhất là nông dân ngày Hoạt động lớp/ cá nhân càng cực khổ. nhân dân. Chuẩn bị của Thầy. Á đọc phần chữ in nhỏ SGK H: Em có nhận xét gì về đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn? TL. Ổn định lớp: 2. đói khát hoành hành khắp nơi. quan lại .GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 ---------o0o--------- Ngày soạn: 4/4/2011 Ngày giảng: 5/4/2011 Tiết: 62 BÀI 27 : CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN ( TT ): II. Bài mới: . Mục tiêu bài học: 1/. kết quả. tô thuế nặng nề. HS đọc phần 1 SGK. Kiểm tra bài cũ: . Kỹ năng: .Xác định trên lược đồ địa bàn diễn ra các cuộc khởi nghĩa lớn.Nhà Nguyễn làm gì để lập lại chế độ phong kiến tập quyền? . đời sống bị khổ cực. thành phần tham gia. 3/. bệnh cuộc đấu tranh dịch. 2/.

.........Năm 1835 khởi nghĩa bị dập tắt................... .... Hoạt động lớp/ cá nhân/ nhóm bàn Mục tiêu: Trình bày được những nét chính về các cuộc khởi nghĩa nông dân trên lược đồ.Địa bàn: 6 tỉnh nam kỳ...........(Chia theo theo nhóm để trình bày các cuộc khởi nghĩa) -Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa: -Địa bàn hoạt động: -Lực lượng tham gia -Thời gian hoạt động ...................................Kết quả 2/...... Khởi nghĩa Nông Văn Vân (1833 ......................... .............................................................1856 khởi nghĩa bị dập tắt....... cường quyền của nhân dân 4...1827) ............. Khởi nghĩa Cao Bá Quát (1854-1856) .......thể hiện tinh thần chống áp bức......Địa bàn: miền núi việt Bắc....Năm 1827 quân triều trình bao vây khởi nghĩa bị đàn áp.......... nạn đói........ cường H: Nêu ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa? quyền của nhân dân TL: Giáng 1 đòn mạnh mẽ vào nền thống trị của nhà Nguyễn ..Căn cứ (Trà Lũ) Nam Định.......... Khởi nghĩa Lê Văn Khôi (1833 ...................................1835 cuộc khởi nghĩa bị dập tắt.................Địa bàn: Hà Nội..... dịch bệnh hoành hành khắp nơi HS đọc đoạn trích nhận xét về chính quyền phong kiến nhà Nguyễn...... ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa GV trình bày trên bản đồ các cuộc khởi nghĩa và cho HS dựa vào SGK lập bảng thống kê theo mẫu..... c. tô thuế............................1835) ..........luyện tập: Tóm tắt những nét chính về các cuộc khởi nghĩa nửa đầu thế kỷ XIX? 5 Hướng dẫn tự học: Học bài.. ............... d................GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 tham nhũng...... .. tự phát thống trị của nhà Nguyễn + Bị nhà Nguyễn đàn áp. Tự rút kinh nghiệm: ...................... H: Nêu kết quả của các cuộc khởi nghĩa? TL: Thất bại H: Nêu nguyên nhân các phong trào đi đến thất bại? * Ý nghĩa: Giáng 1 đòn mạnh mẽ vào nền TL: Nổ ra lẻ tẻ.............. ........ nổi dậy đấu tranh Mục 2: Các cuộc khởi nghĩa................... Khởi nghĩa Phan Bá Vành (1821 .........thể hiện tinh thần chống áp bức. b............ Củng cố ............. ......làm bài tập &soạn bài 28 IV......................................1835) ..... .......... Các cuộc khởi nghĩa: a...... .................... ......153 - ..... Nhân dân chán nghét triều đình.............. H: Thái độ của nhân dân đối với chính quyền phong kiến nhà Nguyễn? TL.............. phu dịch nặng nề...............

..... 2/.......Nắm được những tác phẩm văn học.. Đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn như thế nào? Thuật lại các cuộc đấu tranh tiêu biểu của nhân dân chống lại triều đình nhà Nguyễn? Nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử? 3. Truyện Kiều ..... H: Văn học dân gian bao gồm những thể loại nào? TL: Văn học dân gian: tục ngữ ca dao... khoa học mà ông cha ta đã sáng tạo.........Văn học dân gian: tục ngữ ca dao.. Thiết kế bài học: 1.... nội dung chủ yếu...... Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng miêu tả thành tựu văn hóa có trong bài học................................ truyện nôm dài............ Văn học: . thái độ bảo vệ và phát huy của di sản văn hóa... nền văn hóa. 3/. ngưỡng mộ..Nội dung: phản ánh sâu sắc cuộc sống xã hội đương thời... . ....GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 . Hoạt động của Thầy... tự hào đổi mới những thành tựu văn hóa.................... Ổn định lớp: 2..... H: Trong thời kỳ này nền văn học nước ta có những tác giả.NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX I.. Quan sát.......Văn học viết bằng chữ nôm phát triển. tác phẩm tiêu biểu nào? Nội dung cần đạt 1/.. tài liệu liên quan đến các thành tựu văn hóa được nêu trong bài học.. nghệ thuật phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết... thể hiện tâm tư nguyện vọng của nhân dân.Nguyễn Du...................... công trình tiêu biểu trong thời kì này: Tác giả.. Kiến thức: .... nội dung chủ yếu và giá trị.. phân tích.................. nghệ thuật........ ........154 - ........ ...... DÂN TỘC CUỐI THẾ KỶ XVIII ................ Góp phần hình thành ý thức.... truyện nôm dài.. trò: GV: Tranh ảnh.. II: Chuẩn bị của thầy............ HS: Đọc. Bài mới: Mặc dù các cuộc khởi nghĩa liên tục bùng nổ vì những chính sách phản động lỗi thời của nhà Nguyễn........... Tư tưởng: Trân trọng..... giá trị. Kiểm tra bài cũ: H.. trò Mục 1: Văn học Hoạt động lớp/ cá nhân Mục tiêu: Nắm được thành tựu VH trong thời kì này...... Mục tiêu bài học: 1/. trả lời câu hỏi sgk III......... ---------o0o-------Ngày soạn: 8/4/2011 Ngày giảng: 9/4/2011 Tiết 63 BÀI 28: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VĂN HÓA...................... trình bày suy nghĩ riêng về các tác phẩm nghệ thuật có trong bài............... thơ Hồ Xuân Hương.....

. lăng tẩm các vua Nguyễn. chèo. hát dặm ở miền xuôi.Nguyễn Du. H: Kể tên các công trình kiến trúc nổi tiếng thời kì này? TL: Chùa Tây phương. hát lượm hát xoan ở miền núi.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 TL: . kiến trúc. .155 - . quan họ lý. đấu vật. minh hoạ bằng ảnh H: Từ các hiểu biết về các công trình kiến 2/.Kiến trúc: Chùa Tây Phương. quan họ lý. H: Em có nhận xét gì về đề tài tranh dân gian? TL: . dòng tranh Đông Hồ.Văn nghệ dân gian phát triển. then…. chèo. tuồng. hát dặm ở miền xuôi. bài thơ.Tranh dân gian mang đậm tính dân tộc. H: Nêu những hiểu biết của em về chùa Tây Phương? HS: Trình bày theo SGK GV: Giới thiệu thêm. nghệ thuật sân khấu. đấu vật. hát lượm hát xoan ở miền núi. . thể hiện tâm tư nguyện vọng của nhân dân Mục 2: Nghệ thuật Hoạt động lớp/ cá nhân Mục tiêu: Nắm được tình hình nghệ thuật. H: Quê em có những điệu hát dân gian nào? TL: Hát quan họ.Văn nghệ dân gian phát triển. dòng tranh Đông Hồ. điêu khắc trong thời kì này..Nghệ thuật tạc tượng. Đình Làng Đình Bảng (Bắc Ninh). Truyện Kiều .Nội dung: phản ánh sâu sắc cuộc sống xã hội đương thời. -H: Nghệ thuật dân gian bao gồm những thể loại nào? TL: . chăn trâu thổi sáo. H. thơ Hồ Xuân Hương H: Em hãy trích dẫn vài câu hay 1 đoạn thơ của 1 trong các tác giả nói trên? HS: Nêu GV: Nhận xét. nghệ thuật sân khấu. chăn trâu thổi sáo.Văn học viết bằng chữ nôm phát triển. Văn học thời kỳ này phản ánh nội dung gì? TL: . có thể dẫn thêm 1 vài đoạn. đền làng đình Bảng. khuê các ở Văn Miếu. tuồng.Tranh dân gian mang đậm tính dân tộc. trích dẫn bài thơ “ Các vị la hán chùa Tây Phương” H: Giới thiệu đôi nét hiểu biết của em về Cố đô Huế? HS: Trả lời theo SGK GV: Nhận xét. dúc đồng rất tài hoa. . Nghệ thuật: .

....Khái quát giá trị những thành tựu đạt được về khoa học.......................... một số tác giả và tác phẩm chủ yếu............Thời Nguyễn: Quốc Tử Giám được . kỹ thuật nước ta thời kỳ này......................... ....................................................KỸ THUẬT I........... soạn bài 28 ( II ).................... Tự rút kinh nghiệm: ........... HS: Đọc....... địa lý......... Củng cố .. khoa học – kĩ thuật................. y học. Mục tiêu bài học: 1/............ nửa đầu thế kỷ XIX..156 - .................................................... DÂN TỘC CUỐI THẾ KỶ XVIII .........luyện tập: ............................ thi cử: Hoạt động lớp/ cá nhân Mục tiêu: Nắm được tình hình giáo dục – thi .......................................... .nghệ thuật thời kỳ này.....................NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX ( TT) II. Bài mới: Hoạt động của Thầy............ Ổn định lớp: 2...GIÁO DỤC...... nghệ thuật cuối thế kỷ XVIII nửa đầu thế kỷ XIX? 5...............Tự hào về di sản và thành tựu khoa học của tiền nhân trong các lĩnh vực lịch sử......... ........ thi cử 1/................GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 trúc trên em hãy rút ra nhận xét của mình về nghệ thuật kiến trúc thời kì này? TL: Kiến trúc độc đáo............................................... ....... Tư tưởng: .......... Kiến thức: .................. trả lời câu hỏi sgk III...... II................................... Thiết kế bài học: 1.......................... tự hào về tài năng sáng tạo của người thợ thủ công nước ta ở cuối thế kỷ XVIII. Kỹ năng: ..... Hướng dẫn tự học: Học bài........Giúp học sinh nắm được những thành tựu về giáo dục....... trò: GV: Tranh ảnh liên quan đến bài học................. trò Nội dung cần đạt Mục 1: Giáo dục... Chuẩn bị của thầy....................Cảm nhận về những thành tựu tiêu biểu của văn học.... ........................Nhận xét về văn học ....................... KHOA HỌC . Giáo dục........................ ---------o0o-------Ngày soạn: 11/4/2011 Ngày giảng: 12/4/2011 Tiết 64 BÀI 28 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VĂN HÓA........... IV............. Kiểm tra bài cũ: Sự phát triển rực rỡ của văn học chữ nôm cuối thế kỷ XVIII nửa đầu thế kỷ XIX nói lên điều gì về ngôn ngữ và văn hóa của dân tộc ta ? 3............ mang đậm màu sắc văn hoá dân tộc 4. 3/............ 2/...

Sử học: Đại nam thực lục. tàu thủy chạy bằng hơi nước. nhất thống dư địa chí của Trịnh Hoài Đức và Lê Quang Định H: : Nêu những tác phẩm tiêu biểu về Y học? TL: Hải thượng y tông tâm lĩnh của Lê Hữu Trác GV: nêu đôi nét về Lê Hữu Trác. H.Triều Tây Sơn: Quang Trung ban chiếu lập học. Mục 2: Sử học. Nêu những thành tựu về kỹ thuật? TL: Kỹ thuật làm đồng hồ. Những thành tựu về kỹ thuật.Y học: hải thượng y tông tâm lĩnh của Lê Hữu Trác. . kính thiên lý.Thời Nguyễn: Quốc Tử Giám được đặt ở Huế. đưa chữ nôm vào thi cử. y học . Trong thời kỳ này. .Địa lý: Gia Định thành thông chí. 3/. tàu thủy chạy bằng hơi nước H: Em có nhận xét gì về những thành tựu kĩ thuật? TL: Thu được nhiều th ành tựu quan trọng . nhà nước không chú ý đến việc mở trường học cho nhân dân….GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 cử thời kì này H: Giáo dục. thành lập Tứ Dịch Quán năm 1836.Kỹ thuật làm đồng hồ.Địa lý: Gia Định thành thông chí. kính thiên lý. địa lý. sử học nước ta có những tác giả. . tác phẩm vào tiêu biểu? TL: Sử học: Đại nam thực lục. . y học Hoạt độnglớp/ cá nhân Mục tiêu: Nắm được các tác phẩm tiêu biểu và giá trị của nó. Sử học. Tác giả: Lê Quý Đôn và Phan Huy Chú. . thành lập Tứ Dịch Quán năm 1836. khái quát những cống hiến của ông trong lĩnh vực KH của nước nhà H: Nêu những tác phẩm tiêu biểu về địa lý? TL: . nhất thống dư địa chí của Trịnh Hoài Đức và Lê Quang Định. . Mục 3: Những thành tựu về kĩ thuật Hoạt độnglớp/ cá nhân Mục tiêu: Nắm được các thànhtựu về kĩ thuật thời kì này. . địa lí.Chế tạo máy xẻ gỗ. 2/. H: Em có nhận xét gì về nền GD thời Nguyễn? TL: Không thay đổi. H. thi cử triều Nguyễn có gì thay đổi với triều Tây Sơn? TL: .Chế tạo máy xẻ gỗ. mở đường công các làng xã để con em nhân dân có điều kiện học tập. H: Trình bày những hiểu biết của em về Lê Quý Đôn? TL: HS trả lời theo SGK GV: Trình bày thêm về tiểu sử và các tác phẩm tiêu biểu. Tác giả: Lê Quý Đôn và Phan Huy Chú.157 - đặt ở Huế.

................ bảo vệ quốc gia PK từ TK X đếnTKXIII 3..TKXIX 2.... Rèn kĩ năng: Phân tích sự kiện.................. .................... Mục tiêu cần đạt 1........... Kiến thức: Giúp học sinh thấy được vai trò của TN trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.......................................... xây dựng và bảo vệ quốc gia PK............ ---------o0o-------: Ngày soạn: 15/4/2011 Ngày giảng: 16/4/2011 Tiết 65: LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG THÁI NGUYÊN TRONG THỜI KÌ ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC.............. kỹ thuật thế kỷ XVIII ............................................... IV.................... tự hào về truyền thống lịch sử địa phương 3....................................................luyện tập: Nêu một số thành tựu văn học..........................................XIX..... Từ thế kỉ XV đến thế kỉ XIX H: Trong cuộc kháng chiến chống quân Minh a......... Chuẩn bị của Thầy...................................GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 H: Những thành tựu khoa học ...............158 - ............ trò Nội dung cần đạt Mục 2: Từ thế kỉ XV đến thế kỉ XIX II Thái Nguyên trong thời kì xây Hoạt động lớp/ cá nhân dựng và bảo vệ quốc gia phong kiến Mục tiêu: Nắm được những đóng góp của nhân dân tộc độc lập ( Từ thế kỉ XI đến dân các dân tộc tỉnh TN trong tiến trình phát thế kỉ XIX) triển của lịch sử dân tộc từ TKXV .. 5....................... Phong trào đấu tranh chống quân xâm lược nhân dân các dân tộc tỉnh TN đã có Minh xâm lược những đóng góp như thế nào? + Phong trào của ông Lão (đồng Hỷ) ................... XÂY DỰNG........................... ........... sưu tầm tài liệu liên quan HS: SGK lịch sử địa phương III.................... Tiến trình lên lớp 1............................................. trò GV: Soạn bài...........ôn tập......... ÔĐTC: 2..................................... Bài mới: GV Giới thiệu nội dung bài học Hoạt động của Thầy............................ II......... Tư tưởng: Giáo dục lòng yêu mến............... Hướng dẫn tự học: Học bài .. nghệ thuật và khoa học. Củng cố ....................................Kĩ thuật nước ta thời kì này phản ánh điều gì? TL: Phản ánh tài năng sáng tạo của thợ thủ công nước ta lúc bấy giờ nhưng những thành tựu đó chưa được nhà nước khuyến khích và đưa vào ứng dụng 4.................................. ... 2.......... KTBC: Trình bày những đóng góp của TN trong công cuộc xây dựng............ Tự rút kinh nghiệm: ... rút ra bài học lịch sử. BẢO VỆ QUỐC GIA PHONG KIẾN ( Tiếp theo) I...........................

Ngay sau khi quân Minh đô hộ và đặt ách thống trị lên đất nước ta. được đông đảo quần chúng hưởng ứng . H: Em hãy sưu tập truyền thuyết về núi văn.Phong trào phát triển và lan rộng ra cả Việt Bắc. Nhân dân tỉnh TN đã nổi dậy. H: Em hãy nêu những hiểu biết của mình về cuộc khởi nghĩa Áo Đỏ? TL: Tháng 11/1410 nghĩa quân tiến công huyện Đại Từ. đánh tan 10 vạn viện binh của giặc + ông cùng hoàng tử Tư Tề ( Con đầu của lê Lợi) vào thành Đông Quan làm con tin đàm phán buộc Vương Thông phải rút quân về nước . nghĩa quân đã mưu trí đánh trẳ giặc duy trì cuộc khởi nghĩa xuốt 17 năm . núi võ? H: Nêu những đóng góp của Lưu Nhân Chú? TL: Mùa xuân năm 1416 Lưu Nhân chú cùng cha là Lưu Chung và em rể là Phạm cuông đến Lam Sơn cùng cắt máu ăn thề ở hội thề Lũng Nhai cùng nhau mưu tính khởi nghĩa .Với những đóng góp trên Lưu Nhân Chú được phong là Thượng tướng quân.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 .Nghệ An gây cho địch nhiều thiệt hại H: Trình bày những hiểu biết của em về núi Văn. Đại Từ. núi Võ? TL: Núi Văn.159 - + Cuộc khởi nghĩa của nghĩa quân Áo Đỏ + Lưu Nhân Chú và cuộc khởi nghĩa lam Sơn . xuống cả Thanh Hoá . giặc huy động 1 lực lượng lớn đàn áp . 1 trông giống mũ quan võ……. Đầu hai mỏm núi này 1 trông giống hình mũ quan văn.Cuộc khởi nghĩa của Lưu Nhân chú. núi Võ thuộc xã Văn Yên. Tây Bắc. Năm 1485 được phong là Thái phó Vinh quốc công H: Thời Lê TN mấy lần đổi tên gọi? là những tên . Tiêu biểu là nghĩa quân của Ông Lão lập ở Đồng Hỷ và lan rộng ra phía Tây Bắc Phổ Yên.Hoạt động của nghĩa quân áo đỏ ở Đại Từ TN .Lưu Nhân Chú là tướng nổi danh có tài thao lược và tinh thần dũng cảm + Năm 1425 cùng Nguyễn Xí đánh úp Tây Đô ( Nghệ An) + Năm 1426 ông chỉ huy chiến dịch giải phóng vùng rộng lớn từ Đồng bằng sông Hồng đến Lạng Sơn + Năm 1427 ông cùng Lê Sát chỉ huy trận quyết chiến chiến lược ở Chi Lăng.

Hướng dẫn tự học: Về nhà học bài. Mục tiêu bài học: 1/. đồng Hỷ. Tư tưởng: . dìm trong biển máu H: Em có nhận xét gì về hành động đó của nhà Nguyễn? Hành động ấy dẫn đến hậu quả gì? TL: Hành động độc ác. Nùng Văn Vân. Cai Vàng H: Các cuộc khởi nghĩa đó có kết cục như thế nào? TL: Các cuộc khởi nghĩa bị chính quyền Nguyễn thẳng tay đàn áp.Hệ thống hóa các kiến thức. so sánh các sự kiện lịch sử. Vi SGK IV. Tự rút kinh nghiệm ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ------------o0o------------Ngày soạn: 18/4/2011 Ngày giảng: 19/4/2011 Tiết 66 BÀI 29: ÔN TẬP CHƯƠNG V VÀ VI I. H: Trình bày các cuộc khởi nghĩa lớn trong giai đoạn này? . Phủ Thông) . b.Phong trào nông dân khởi nghĩa bùng nổ và lan rộng. văn hóa có bước phát triển mạnh. Phổ Yên. hai châu (Định Hoá.XVIII tình hình chính trị có nhiều biến động. châu nào? H: Vì sao từ thế kỉ XVIII phong trào khởi nghĩa nông dân lại bùng nổ? TL: Do chế độ phong kiế tập quyền ngày càng mục ruỗng. Thời Nguyễn . .GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 gọi nào? H: Thời Nguyễn TN được gọi là gì? Gồm những phủ. phá huỷ sinh lực của dân tộc _> Thực dân Pháp hoàn thành xâm lược nước ta 1 cách nhanh chóng 4. tiêu biểu là phong trào Tây Sơn. Phú Bình và Tùng Hoá).Từ thế kỉ XVIII nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân bùng nổ: + Khởi nghĩa: Dương Đình Cúc.160 - . huyện.1830 TN đổi thành tỉnh. Cảm Hoá. trả lời câu hỏi nội dung ôn tập chương V. đến năm 1490 gọi là xứ TN. Củng cố: H: Nêu những đóng góp nổi bật của nhân dân các dân tộc tỉnh TN trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn? 5. Kiến thức: . . Đại Từ.Năm 1469 đạo TN được đổi tên thành Thừa tuyên Ninh Sóc. Phú Lương. Kỹ năng: . Võ Nhai. Bình Xuyên. thối nát trở thành vật cản của xã hội. phân tích. 2/. tàn bạo.Từ thế kỷ XVI . 9 huyện: ( Tư Nông( Phú Bình). đời sống nhân dân khổ cực. 3/. bao gồm 3 phủ ( Thông Hoá. Văn Lãng).Tình hình kinh tế.

Quang Trung thống nhất Hoạt động lớp/ cá nhân đất nước. đánh giặc ngoại xâm và ( Nguyễn. Kinh tế.Nguyễn thống trị. biết bao những biến cố. HS: Hệ thống hoá kiến thức chương V và VI III. Thiết kế bài học: 1. Sự suy yếu của nhà nước quyền phong kiến tập quyền. văn hóa.Tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc chống chế độ phong kiến thối nát.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 . Bài mới: Trải qua thời kỳ lịch sử từ thế kỷ XVI đến nửa đầu thế kỷ XIX.Lật đổ các tập đoàn phong kiến đổ các tập đoàn phong kiến.Đống Đa năm 1789? H: Sau khi thống nhất đất nước Quang Trung đã làm .Những thành tựu khoa học. Kiểm tra bài cũ: .. xã hội.Nguyễn. . y học nước ta. Ổn định lớp: 2. (1785) Thanh (1789) TL: Đất nước bị chia cắt . Chuẩn bị của Thầy.Chiến tranh phong kiến: Nam quyền? Bắc Triều. Mục 2: Quang Trung thống nhất đất nước 2/. địa lý. Trịnh . trò: GV: Bản thống kê những nét cơ bản về kinh tế. văn hóa. H: Biểu hiện sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập .nửa đầu thế kỷ XIX.Đánh đuổi ngoại xâm Xiêm H: Hậu quả của các cuộc chiến tranh?. Mục tiêu: Hệ thống hoá kiến thức về quá trình QT lật .161 - . . trò Nội dung cần đạt Mục 1: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập 1/.Trịnh .Đánh đuổi quân xâm lược: Xiêm( 1785). chống giặc ngoại xâm bảo vệ độc lập dân tộc. chính trị. thế kỷ XVI .Tinh thần lao động cần cù sáng tạo của nhân dân trong việc phát triển nền kinh tế. tha hóa của tầng lớp nhà nước phong kiến tập quyền Lê . Lê) xây dựng đất nước. Hoạt động của hầy. Trịnh. thăng trầm đã diễn ra về mọi mặt kinh tế. . kỹ thuật của nước ta thời kỳ này phản ánh điều gì? 3.Đánh giá sự phát triển của sử học. Trịnh ( 1786).Sự mục nát của triều đình Mục tiêu: Hệ thống hoá kiến thức về sự suy yếu của phong kiến. Thanh( 17890 H: Nêu diễn biến chiến thắng Giạnh Gầm –Xoài Mút? H: Nêu diễn biến chiến thắng Ngọc Hồi . văn hóa đất nước. Lê ( 1788) H: Trình bày quá trình QT lật đổ các tập đoàn phong kiến? . Hoạt động lớp/ cá nhân .Phục hồi kinh tế. xã hội lâm vào khủng hoảng Đời sống nhân dân khổ cực H: Quang Trung đã đạt nền tảng cho việc thống nhất đất nước như thế nào? TL: Lật đổ các tập đoàn phong kiến: Nguyễn ( 1777). II.

Tình hình kinh tế. Nhà Nguyễn lập lại chế độ quyền.162 - . đặt niên hiệu là Gia Long. 4/. Tình hình kinh tế. hoàn thành bảng thống kê theo từng nội dung.Khoa học – kĩ thuật 4. ban hành luật Gia Long……….Thương nghiệp? H: Trình bày tình hình văn hoá dưới thời Nguyễn? . 27. Hoạt động lớp/ cá nhân Mục tiêu: Nắm được tình hình kinh tế nước ta nửa đầu thế kỉ XIX. Tự rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… --------o0o--------- .Văn học. H: Nhà Nguyễn được thành lập như thế nào? TL: Nhân nội bộ triều đình Tây Sơn suy yếu Nguyễn Ánh cho quân đánh dần ra đến Phú Xuân 1801. phong kiến tập quyền. nguyên nhân của tình hình kinh tế đó. Mục 4. IV. chấm rứt triều đại Tây Sơn H: Nguyễn Ánh đã làm gì để lập lại chính quyền phong kiến tập quyền? TL: Lên ngôi hoàng đế.VI? 5. văn hóa.Thủ công nghiệp? . nghệ thuật . đóng đô ở Phú Xuân. Hướng dẫn tự học: Học bài ôn tập bài 25. 26.Nông nghiệp? . văn hoá. thi học kỳ II. bộ tiến đánh ra Bắc. triều đình và các địa phương.nửa đầu thế kỷ XIX có những đặc điểm gì? GV chia HS thành 4 nhóm 2 nhóm về kinh tế. Củng cố : H: Trình bày những sự kiện lịch sử tiêu biểu học trong chương V. văn hóa thế kỷ XVI . Hoạt động lớp/ cá nhân + Đặt kinh đô ..GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 gì để khôi phục và phát triển kinh tế? Mục 3: Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập 3/.quốc hiệu. Tình hình kinh tế. 2 nhóm về văn hóa. H: Trình bày tình hình kinh tế dưới thời Nguyễn: . Mục tiêu: Nắm được quá trình nhà Nguyễn lập lại + Tổ chức bộ máy quan lại ở chế độ phong kiến tập quyền. Năm 1802 Nguyễn Ánh huy động nhiều cánh quân thuỷ.

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7

Ngày soạn: 21/4/2011
Ngày soạn: 22/4/2011
Tiết 67

BÀI TẬP LỊCH SỬ CHƯƠNG VI

I. Mục tiêu bài học:
1/. Kiến thức:
- Hệ thống kiến thức lịch sử Việt Nam từ đầu thế kỷ XIX thông qua hệ thống bài tập.
2/. Kỹ năng:
- Làm quen với từng kiểu bài tập lịch sử.
3/. Tư tưởng:
- Chính sách của triều đình nhà Nguyễn, không phù hợp với yêu cầu lịch sử nên kinh tế,
xã hội không có điều kiện phát triển.
- Truyền thống chống áp bức bóc lột của nhân dân ta dưới thời Nguyễn.
II. Chuẩn bị của thầy, trò:
GV: Hệ thống bài tập.
HS: Ôn lại kiến thức lịch sử chương VI
III. Thiết kế bài học:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
- Sự suy vong của nhà Nguyễn được thể hiện như thế nào?
- Quang Trung đã làm gì để đặt nền móng cho việc thống nhất đất nước.
3. Bài mới:
Hoạt động của Thầy, trò
Nội dung cần đạt
GV lập bảng thống kê, Bài tập1: bảng thống kê cuộc khởi nghĩa nông dân
HS lần lược trình bày từ đầu thế kỷ XVI đến giữa thế kỷ XIX
theo thời gian diễn ra các S Tên cuộc
Lãnh Thời gian
Kết quả
cuộc khởi nghĩa
ố khởi nghĩa
đạo
T
T

- 163 -

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7

H: Hãy kể tên các nhà
thơ, nhà văn, khoa học
nửa sau thế kỷ XVIII và
nửa đầu thế kỷ XIX.
HS dựa vào phần II b 28.
HS: Làm việc cá nhân
H: Trình bày những hiểu
biết về tổ chức chính
quyền và chính sách đối
ngoại của nhà Nguyễn
HS làm việc nhóm bàn
Khoanh tròn vào chữ cái
đầu câu trả lời đúng
HS làm việc cá nhân

Bài tập 2:
+ Văn thơ.
+ Sử học.
+ Địa lý.
+ Y học.

Bài tập 3:
- Trình bày triều đình trung ương và chính quyền,địa
phương
- Luật pháp.
- Quân đội.
- Chính sách ngoại giao.

H: Điền chữ còn thiếu
vào chỗ trống
Bài tập 5: Điền vào chỗ………………với những từ
HS làm việc cá nhân
thích hợp,ý nghĩa chiến thắng trận Rạch Gầm-Xoài
Mút: “Trận Rạch Gầm-Xoài Mút là một trong những
trận…………………………..lớn nhất trong lịch sử
chống …………………………….của dân tộc ta,
đập
tan
âm
mưu
xâm
lược
của………………………..”
Bài tập 6:Nối kết sự kiện thể hiện việc làm xây dựng
H: Nối sự kiện tương ứng đất nước của Quang Trung trên các lĩnh vực:
?
A.Nông
A+4 1.Cho dịch sách chữ Hán
HS: Làm việc nhóm đôi
nghiệp
B+6 sang chữ Nôm.
B.Thủ công
2.Mở cửa ải để trao đổi buôn
nghiệp
C+2 bán với nhà Thanh
C.Thương
D+1 3.Mở trường học đến tận xã.
nghiệp
E+3 4.Ban chiếu khuyến nông
D.Văn hoá
+7
5.Vừa mềm dẻo,vừa kiên
E.Giáo dục
quyết đối với nhà Thanh
G.Ngoại
6.Giảm nhẹ nhiều loại thuế
giao
7.Ban chiếu lập học
8.Tiếp tục thi hành chế độ
quân dịch

Bài tập 7:Hoàn thành bảng thống kê các cuộc nổi dậy của nhân dân dưới thời Nguyễn.
TT Tên người lãnh Năm khởi nghĩa
Địa bàn hoạt động
- 164 -

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7

đạo
1
………………… ……………………………… ………………………
2
………………… ……………………………… ………………………
3
………………… ……………………………… ………………………
4
………………… ……………………………… ………………………
………………… ……………………………… ………………………
………………… ……………………………… ……………………….
………………… ……………………………… ………………………
………………… ……………………………… ……………………….
4. Củng cố :
5. Dặn dò:
Học bài , ôn tập.
IV. Tự rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
---------o0o---------Ngày soạn: 25/4/2011
Ngày giảng: 26/4/2011
Tiết 68
BÀI 30: TỔNG KẾT
I. Mục tiêu bài học:
1/. Kiến thức:
- Nhớ lại được tên các triều đại phong kiến Việt Nam đã tồn tại trong thời gian này.
- Điểm lại những nét chính phản ánh diễn biến của lịch sử dân tộc trên các mặt chính trị,
kinh tế, văn hoá.
- Kể tên các cuộc khởi nghĩa của dân tộc ta. Tên và công lao chính của các nhân vật lịch
sử trong công cuộc xây dựng và giữ nước.
2/. Kỹ năng:
Sử dụng SGK, đọc và phát biểu mối liên hệ giữa các bài học, các chương.
Trình bày các sự kiện đã học, phân tích một số sự kiện, quá trình lịch sử, rút ra kết luận về
nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa của quá trình lịch sử?
3/. Tư tưởng:
GD HS ý thức trân trọng những thành tựu mà nhân loại đã đạt được trong thời trung đại.
Giáo dục lòng tự hào về quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.
II. Chuẩn bị của thầy, trò
GV: Lược đồ thế giới thời trung đại.
- Lược đồ Việt Nam thời trung đại, lược đồ các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.
HS: Ôn lại kiến thức lịch sử học trong chương trình
III. Tiến trình bài học:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:
- 165 -

Thời gian Cuộc kháng Nhân vật lịch . Thế kỷ XV XVI là giai đoạn suy vong. Sự khác nhau giữa xã hội phong kiến phương đông và xã hội phong kiến ở châu âu.Công cuộc bảo vệ tổ quốc . II.Thể chế chính trị: quân chủ chuyên chế. Lĩnh vực Sự kiện 3.Cơ sở kinh tế nông nghiệp. CNTB dần hình thành trong lòng xã hội phong kiến đang suy tàn. nông dân hoặc nông nô.Cơ sở kinh tế có gì khác? Chế độ quân chủ ở phương đông có gì khác so với phương tây? Mục II.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 Hoạt động của Thầy. địa chủ. Các triều đại phong kiến Triều đại Thời gian Vua đầu tiên 2. -Phương đông: sản xuất nông nghiệp là chủ yếu. Lịch sử thế giới trung đại 1/.Trình bày những nét giống giữa xã hội phong kiến phương Đông và phương Tây (Sử dụng bảng phụ ở bài 7) . văn hoá.166 - Nội dung cần đạt I. kinh tế.Giai cấp cơ bản. xã hội phong kiến là gì? . .Xã hội phong kiến phương đông ra đời sớm và tồn tại lâu hơn so với xã hội phong kiến châu âu. Các cuộc kháng chiến lớn và các nhân vật lịch sử tiêu biểu. . Trò Mục I. Lịch sử VN từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX Hoạt động lớp / cá nhân Mục tiêu: Hệ thống hoá kiến thức lịch sử VN từ TKX – TKXIX. 1. kinh tế công thương nghiệp không phát triển.Xã hội phong kiến được hình và phát triển như thế nào? . .Cơ sở kinh tế. Lập bảng về tình hình chính trị. . Những nét lớn về chế độ phong kiến . 1. 2/.Hình thành từ sự tan rã của xã hội cổ đại. Yêu cầu học sinh lập bảng. Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX.Thời gian ra đời và tồn tại của xã hội phong kiến phương Tây và phương Đông . Lịch sử thế giới Hoạt động lớp/ cá nhân Mục tiêu: Hệ thống hoá kiến thức lịch sử thế giới trung đại . -Phương đông: vua có quyền lực tối cao. -Phương tây: sau thế kỷ XI thành thị trung đại xuất hiện. -Phương tây: quyền lực của vua bị hạn chế trong lãnh địa.

+ Thương nghiệp: Chợ búa được mở rộng.luyện tập: 5.Lý Thường Kiệt và cuộc kháng chiến chống Tống ( Năm 1077) .Trần Quốc Tuấn chống quân Nguyên xâm lược ( năm 1285 – 1288) . Củng cố .167 - . IV.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 chiến sử tiêu biểu 2.Lê Hoàn và cuộc kháng chiến chống Tống ( Năm 981) .Thành tựu về nghệ thuật 4. H: Kể tên những thành tựu văn hoá của dân tộc từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX? TL: Thành tựu văn học . Thành tựu văn hoá ( Năm 938) .Thành tựu về giáo dục .Lê Lợi khởi nghĩa chống quân Minh xâm lược ( 1418 – 1428) Nguyễn Huệ . việc buôn bán với nước ngoài phát triển…….Thành tựu về kiến trúc. bảo vệ nền độc lập cho tổ quốc? TL: .Trần Thủ độ và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Cổ ( 1258) .Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng 3. Tự rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… .Quang Trung chống quân xâm lược Xiêm ( 1785) chống quân Thanh ( 1789) H: Trình bày sự phát triển kinh tế ở nước ta từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX? TL: Kinh tế: + Nông nghiệp: Phát triển…… + Thủ công nghiệp…………. ôn bài. điêu khăc . Hướng dẫn tự học: Học bài. Xây dựng và phát triển kinh tế từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX H: Hãy kể tên các vị anh hùng đã có công giương cao ngọn cờ đấu tranh chống giặc ngoại xâm.

xã hội các thế kỷ XV .NVĐ. Kỹ năng: .GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 ------------o0o-----------Ngày soạn: 28/4/2011 Ngày giảng: 29/4/2011 Tiết 69 ÔN TẬP I.Tự hào về các anh hùng dân tộc.Rèn luyện kỹ năng tư duy của học sinh.XIX. Ôn tập. điền. văn hóa từ thế kỷ X đến nửa đầu thế kỷ XIX. kèm lập ấp. .Học sinh tự kiểm tra lại kiến thức lịch sử của mình.Trần Lê sơ Tiền Lê XVI-XVIII thế kỷ XIX Nông Khuyến khích Ruộng đất tự Thực hiện Đàng ngoài Khai hoang nghiệp sản xuất. bước phát trọng. mương. Tiến trình lên lớp: 1. 3. thiết bị dạy học: . tư liệu. . công của nhà tràng.Kỹ năng thống kê về tình hình kinh tế. đàm thoại. tranh ảnh. .HS nắm lại kiến thức cơ bản. thực hành . đồn TC cày tịch xuất hiện điền hãm.Yêu quê hương đất nước. Các giai đoạn và những điểm mới Nội dung Ngô Đinh Thế kỷ Nửa đầu Lý . Xuất hiện Long. ÔĐTC 2. 2/. Phương pháp. Tư tưởng: . II. .Kiểm tra lại ý thức học tập tiếp thu bài của học sinh. KTBC: 3. điền. Kiến thức: . Mục tiêu bài học: 1/. cày nhiều phép quân bị trì trệ. thống kê những nét chính về sự phát triển kinh tế. Bài mới: 1.168 - . điền trang Các cơ quan Đàng trong Việc sửa đắp Chú trọng đào thái ấp thi khuyến có những đê không chú vét kênh hành chính nông sứ. .Bảng phụ. III. Thăng nước. “Ngụ binh ư triển vua nông” Quang Trung ban hành chiếu khuyến nông Thủ công Xây dựng một Xuất hiện 36 phường Nhiều làng Mở rộng khai nghiệp số xưởng thủ nghề gốm bát thủ công ở thủ công thác mỏ.

Giáo chưa triển. Nhiều công trình kiến thức đồ sộ. phong phú. Giảm thuế mở cửa thông thương chợ búa. Tự rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… . IV. Đẩy mạnh ngoại thương. thị tứ mọc. phát Quang Khải. sửa chữa những sai sót. Thăng long là trung tâm kinh tế sầm uất. Củng cố : HS điền vào bảng đã bôi. tộc là giáo dục yếu.27. ôn bài 25 . nổi tiếng. Thi học kỳ II. Xuất hiện trung tâm buôn bán và chợ làng quê. Cục Tác Bách Nhiều làng thủ công. Văn hóa nghệ thuật. học. Điền vào vở ghi 4. Hạn chế buôn bán với người nước ngoài.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 Thương nghiệp Các nghề thủ công cổ truyền phát triển Đúc tiền đồng để lưu hành. Khoa học Cơ quan Nhiều tác Chế tạo vũ kỹ thuật chuyên viết phẩm sử khí. 5. Mở nhiều trường học khuyến khích thi cử. Nhiều truyện nôm ra đời.169 - .Nhận xét chéo GV: Treo bảng phụ đáp án HS: So sánh. Thống kê các sự kiện lịch sử chính Học sinh thống kê theo bảng sau: Niên đại Sự kiện Nhân vật chính Kết quả Nhiều thành thị. Ban hành chiếu lập học. Phát triển các Thầy thuốc toán học làng nghề thủ nổi tiếng Tuệ công. Xây dựng quốc tử giám Khuyến khích mở chợ. Văn hóa. Trương Hán Siêu. dân Các tác phẩm chủ văn hóa tiêu biểu của Trần dục Quốc Tuấn. sử ra đời. Nghệ thuật sân khấu đa dạng.26 . Tĩnh 2. Học sinh thống kê ra bảng phụ Các nhóm treo bảng phụ . địa lý. Hạn chếbuôn bán với các nước phương tây Văn học phát triển rực rỡ. Chữ quốc ngữ ra đời. . Hướng dẫn tự học: Học bài. Xuất hiện đô thị phố xá. Văn hóa chữ nôm giữ vị trí quan trọng.

Vì sao.chữ Quốc ngữ ra đời .nghệ thuật cuối thế kỉ XVIII .ÔĐTC 2. đoàn kết và hi sinh cao cả của nhân dân ta. 2.Lật đổ các tập đoàn phong kiến Nguyễn .5điểm) . . Rèn kĩ năng: Khái quát.( 1điểm) Chữ Quốc ngữ là thứ chữ viết tiện lợi.Sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân. tổng hợp II.5 điêm) .Nhờ ý chí đấu tranh chống áp bức. thống Nhất đất nước. Truyện Kiều . * Vai trò của Quang Trung trong cuộc khởi nghĩa Tây Sơn (1điểm) .Văn học viết bằng chữ nôm phát triển. ( 3 điểm) a. Bài mới Câu 1: Chữ Quốc ngữ ra đời trong hoàn cảnh nào? Vì sao chữ cái La-tinh ghi âm tiếng Việt lại trở thành chữ Quốc ngữ của nước ta cho đến ngày nay? Câu 2: Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn? Em có nhận xét gì về vai trò của Quang Trung trong cuộc khởi nghĩa Tây Sơn?. thơ Hồ Xuân Hương. Một số giáo sĩ phương Tây đã học tiếng Việt để truyền đạo. Ý nghĩa : (1. . Kiến thức: Giúp học sinh tổng hợp những kiến thức đã học trong chương trình học kì II vận dụng làm bài kiểm tra học kì II. Lê) . truyện nôm dài.5điểm) . tiếng Việt đã phong phú và trong sáng. Họ dùng chữ cái La-tinh để ghi âm tiếng Việt . bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc. Câu 3: Trình bày những thành tựu đạt được trong lĩnh vực văn học .Trịnh. -Đánh tan các cuộc xâm lược của quân Xiêm. Trịnh. Thanh. Lê . ( 3 điểm) a/.nửa đầu thế kỉ XIX? Nhận xét của em về những thành tựu đó? ĐÁP ÁN Câu 1: (2 điểm) -Hoàn cảnh ra đời của chữ Quốc ngữ: ( 1 điểm) đến thế kỉ XVII. rễ phổ biến. Câu 2: (4 điểm): * Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn.nghệ thuật cuối thế kỉ XVIII .Nguyễn Du. Tiến trình lên lớp: 1. (1. Văn học: (1. b. tinh thần yêu nước. khoa học.Văn học dân gian: tục ngữ ca dao. Nguyên nhân. .170 - . bóc lột.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Ngày soạn: 4/5/2011 Ngày giảng: 9/5/2011 Tiết 70: THI HỌC KÌ II I.Lật đổ các tập đoàn phong kiến ( Nguyễn. Mục tiêu cần đạt: 1..đầu thế kỉ XIX.Đánh đuổi ngoại xâm Xiêm (1785) Thanh (1789) Câu 3: (4 điểm) * Thành tựu về văn học .

Nghệ thuật tạc tượng. hát dặm ở miền xuôi.Nội dung: phản ánh sâu sắc cuộc sống xã hội đương thời. Tự rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… . đấu vật. dòng tranh Đông Hồ. IV. chăn trâu thổi sáo. . . tuồng. thể hiện tâm tư nguyện vọng của nhân dân.GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 .Văn nghệ dân gian phát triển. chèo. * Nhận xét ( 1điểm): Văn học nghệ thuật phát triển rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX.171 - .Kiến trúc: Chùa Tây Phương. nghệ thuật sân khấu. Nghệ thuật: (1. b/. . hát lượm hát xoan ở miền núi. thể hiện khát vọng của nhân dân.5điểm) . Phản ánh chân thực và sinh động thực trạng xã hội phong kiến đương thời. quan họ lý. đúc đồng rất tài hoa. Đình làng Đình Bảng (Bắc Ninh).Tranh dân gian mang đậm tính dân tộc.

172 - .GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful