BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CẢM QUAN

BÀI 1: SO SÁNH PHÉP THỬ A NOT A VÀ PHÉP THỬ 2-3
I. Phân công công việc
Trần Hữu Khang ( nhóm trưởng) (chuẩn bị mẫu).
Quách Bảo Linh ( phát mẫu và phiếu trả lời,thu phiếu).
Văn Thị Ngọc Lâm ( hướng dẫn).
Trần Khắc Huy (mời khách).
Đinh Hồng Lĩnh (rót mẫu).
II.Giới thiệu
1. Phép thử A not A
1.1

Mục đích:

Phép thử A not A cho phép xác định liệu một sản phẩm có
giống với một mẫu chuẩn hay không.Phép thử này thích hợp
trong tình huống bạn muốn kiểm tra xem sản phẩm làm ra có
giống với một sản phẩm đang bán trên thị trường không.
Đưa ra quyết định cho công ty có nên sản xuất đại trà theo
phương án mới hay không.
1.2 Tình huống thực tế cần sử dụng phép thử
Một công ty sản xuât snack đang nghiên cứu thay đổi
thành phần bột mì nhưng không muốn người tiêu dùng nhận ra.
Cho nên bộ phận cảm quan đã tiến hành một buổi cảm quan

người thử là các công nhân trong nhà máy những người thường xuyên tiếp xúc với sản phẩm. bút bi. 12 khăn giấy. 1. túi rác. 12 ly nước thanh vị. Điều kiện phòng thí nghiệm + Khu chuẩn bị mẫu nằm ở góc khuất tránh người thử nhìn thấy + Khu thử mẫu được trãi khăn trắng.3 Nguyên liệu Bánh snack 1.5 Phương pháp 12 người thử. 24 giấy stick. 1.Cần 12 người thử cho phép thử này. 4 khăn trắng trãi bàn.4 Người thử Người thường xuyên tiếp xúc với sản phẩm. đảm bảo các điều kiện ánh sáng nhiệt độ. Mã hóa mẫu và trật tự trình bày mẫu . 1 bình đựng mẫu thừa.giữa hai dòng sản phẩm. 36 cái đĩa .

389 662...7....756 619-417 149..614 Xin vui lòng thanh vị trước khi thử mẫu..6 Phiếu hướng dẫn Trật tự trình bày mẫu A-A B-B A-B B-A A-A B-B A-B B-A A-A B-B A-B B-A Mã hóa mẫu 463.. Đánh dấu câu trả lời của bạn vào vị trí thích hợp Hãy đưa ra câu trả lời cho mọi trường hợp.... ......820 783.157 670. ngay cả khi bạn không chắc chắn.479 534-472 312..Mã số người thử 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 1. Anh/Chị hãy nếm thử mẫu và cho biết 2 mẫu là giống hay khác mẫu ban đầu.219 326...754 357.318 403. ngày thử:... 1...Phiếu trả lời Mã số người thử:. một bộ mẫu gồm 2 mẫu bánh snack sẽ lần lượt được giới thiệu với Anh/Chị..205 941.

9.Kết quả: Tổng số câu trả lời: Số câu trả lời đúng: Số câu trả lời sai: 1.. . . . Xử lý số liệu: Kết luận: . mẫu. .là: A Not A Bánh snack có mã số.Bánh snack có mã số.Dọn dẹp sạch sẽ khu vực thử mẫu..dán phiếu hướng dẫn trên vị trí thử mẫu.là: A Not A *Cách tiến hành thí nghiệm: .Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ.Phục vụ mẫu và phát phiếu trả lời. 1. .Sau đó tiến hành thu mẫu và phiếu trả lời ( cần kiểm tra kỹ phiếu trả lời trước khi thu )........8...Người hướng dẫn sẽ hướng dẫn người thử cách thức tiến hành cảm quan..Mời người thử vào phòng thử.

7 2.Phương pháp: .2.2.Người thử: Người bình thường không qua huấn luyện.Mục đích: Là phép thử xác định sự khác nhau một cách tổng thể giữa 2 sản phẩm mà không quan tâm đến việc chúng khác nhau ở đâu.Nguyên liệu: bi Bánh snack.Phép thử 2-3 2. 2.3.1.Tình huống thực tế cần sử dụng phép thử: Một công ty nghiên cứu thay đổi chế độ chiên của một loại snack. người ta muốn kiểm tra người thử có nhận ra sự khác biệt giữa mẫu thí nghiệm với mẫu kiểm chứng hay không? 2. 2.Cần 24 người thử cho phép thử này.4.5.

mỗi lần 4 người thử. đảm bảo các điều kiện ánh sáng nhiệt độ.24 người thử.205 03 R(B) AB 941.756 04 R(B) BA 619-417 Mã số người thử Trật tự trình bày mẫu Mã hóa mẫu 05 R(A) AB 149. Điều kiện phòng thí nghiệm: + Khu chuẩn bị mẫu nằm ở góc khuất tránh người thử nhìn thấy. 4 miếng khăn trắng. túi đựng mẫu thừa. túi rác. Mã hóa mẫu và trật tự trình bày mẫu: Tiến hành 6 lần thử cảm quan. cần 72 đĩa. + Khu thử mẫu được trãi khăn trắng.219 Lần 2: .389 02 R(A) BA 662. 72 giấy stick. Lần 1: Mã số người thử Trật tự trình bày mẫu Mã hóa mẫu 01 R(A) AB 463. 24 ly nước thanh vị.

318 10 R(A) BA 403.820 07 R(B) AB 783.479 11 R(B) AB 534-472 12 R(B) BA 312. Đánh dấu câu trả lời của bạn vào vị trí thích hợp Hãy đưa ra câu trả lời cho mọi trường hợp.Phiếu hướng dẫn.06 R(A) BA 326.614 Lần 3: Với các lần 4.6.3. mẫu nào giống với mẫu chuẩn.754 Mã số người thử Trật tự trình bày mẫu Mã hóa mẫu 09 R(A) AB 357. ngay cả khi bạn không chắc chắn. Xin vui lòng thanh vị trước khi thử mẫu. 2. Một bộ mẫu gồm 3 mẫu bánh snack sẽ đồng thời được giới thiệu với Anh/Chị.5. .157 08 R(B) BA 670.2. nếm từ trái sang phải và cho biết 2 mẫu còn lại. Anh/Chị hãy nếm thử mẫu ngoài cùng bên trái (R) là mẫu chuẩn.6 ta lặp lại trật tự như các lần 1.

. Xử lý số liệu: tra bảng . Mã số người thử:…… Ngày thử:….Người hướng dẫn sẽ hướng dẫn người thử cách thức tiến hành cảm quan.dán phiếu hướng dẫn trên vị trí thử mẫu.9.Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ. . . Mẫu giống với mẫu chuẩn là:…. .7..8.Phiếu trả lời.Sau đó tiến hành thu mẫu và phiếu trả lời ( cần kiểm tra kỹ phiếu trả lời trước khi thu ). *Cách tiến hành thí nghiệm: .Kết quả: Tổng số câu trả lời: Số câu trả lời đúng: Số câu trả lời sai: 1.Dọn dẹp sạch sẽ khu vực thử mẫu.2. 1. .Phục vụ mẫu và phát phiếu trả lời. mẫu.Mời người thử vào phòng thử.

. .Kết luận:………………………………………………… ………………………………………………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful