KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐDDH MÔN SINH HỌC 9

TT Tuần Tiết

TRANH ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh: Các cặp tính trạng TN của Menđen
-

1 1

1

Sơ đồ thụ phấn nhân tạo của cây đậu Hà Lan

2

2

- Sơ đồ sự di truyền màu hoa ở đậu Hà Lan - Sơ đồ giải thích kết quả TN lai 1 cặp tính trạng của Menđen

3 2 4 5 6 7 4 3

3

- Tranh: Trội không hoàn toàn
-

Bảng phụ: so sánh trội không hoàn toàn và trội hoàn toàn

4 5 6 7

- Tranh: Lai 2 cặp tính trạng của Menđen - Bảng phụ: Phân tích kết quả lai 2 cặp tính trạng - Sơ đồ giải thích kết quả TN lai 2 cặp tính trạng của Menđen - Thực hành: Chuẩn bị 8 đồng tiền bằng kim loại( mỗi tổ 2 đồng kim loại) - Bảng phụ : Giải bài tập và phương pháp giải bài tập - Tranh: Cặp NST tương đồng

8

8

- Tranh: Bộ NST ở ruồi giấm
-

Tranh: Cấu trúc NST ở kì giữa của quá trình phân chia tế bào

9 5 10 11 12 13 14 15 16 7 6

9

- Tranh: Chu kỳ tế bào - Tranh: Sự biến đổi hình thái của NST trong chu kì tế bào - Sơ đồ giảm phân - Bảng phụ : So sánh nguyên phân và giảm phân - Sơ đồ quá trình phát sinh giao tử và thụ thai ở động vật - Tranh : Bộ NST ở người
-

10 11 12 13 14 15 16

Tranh: Cơ chế NST Xác định giới tính ở người Tranh: Cơ sở tế bào học của di truyền liên kết

- Thực hành: Tiêu bản cố định NST Kính hiển vi và quang học - Mô hình cấu trúc một đoạn phân tử AND - Sơ đồ tự nhân đôi phân tử AND

8

17 18 19 20 21 9 17 18 19 20 21 .(2n – 1)NST Tranh: Tế bào cây rêu có bộ NST khác nhau Tranh: Cây cà độc dược có các bộ NST khác nhau Tranh: Sự hình thành thể tứ bội ( 4n) do rối loạn trong nguyên phân hoặc giảm phân Tranh: Sự biến đổi lá ở cây rau mác Thưc hành : Tranh về các dạng đột biến hình thái.Mô hình cấu trúc bậc 1 của đoạn phân tử ARN . người Thưc hành: Mầm khoai lang. Bộ NST của bệnh nhân Đao và ảnh chụp bệnh nhân Đao Tranh: Bộ NST ở nữ giới bình thường. khoai tây Cây me mọc trong tối ngoài sáng 10 22 11 22 - 23 24 12 23 24 - 25 13 25 - 26 27 14 28 26 27 28 - - - Sơ đồ phả hệ của hai gia đình Sơ đồ hình thnàh trẻ đồng sinh Tranh: Hai đứa trẻ đồng sinh Tranh: Bộ NST nam giới bình thường . Một số tật di chuyền ở người 29 29 - 15 30 30 - .Sơ đồ tổng hợp phân tử ARN - Tranh: Các bậc cấu trúc của phân tử prôtein Sơ đồ hoàn chỉnh chuỗi axitamin Sơ đồ mối liên hệ AND -> mARN -> prôtein Thực hành: Mô hình phân tử AND hoàn chỉnh Mô hình cấu trúc các phân tử AND tháo rời Tranh: Một số dạng đột biến gen Tranh: đột biến gen làm mất khả năng tổng hợp diệp lục ở cây mạ Tranh: Lợn con có đầu và chân bị dị dạng Tranh: Một số dạng đột biến cấu trúc NST Tranh: Quả của cây bình thưởng và các thể dị bội của cây cà độc dược Tranh: Cơ chế phát sinh các thể dị bội có ( 2n +1). bộ NST bệnh nhân Toocnơ và ảnh chụp bệnh nhân Toocnơ. chuột. hiện tượng bạch tang ở lúa.

38 22 34 - Tranh: Gấu ngựa Việt Nam và gấu Bắc cực Tranh: cây cỏ mọc trên các đún cát ven biển.Tranh: 1 số hình dạng của phiến lá 24 48 - Bảng phụ: ý nghĩa sinh thái của các nhóm tuổi Sơ đồ : các dạng tháp tuổi Bảng phụ: đặc điểm có ở quần thể người và quần thể sinh vật khác Sơ đồ tháp tuổi Tranh: Quần xã rừng mưa nhiệt đới Tranh: Quần xã rừng ngập mặn 25 44 45 49 - 50 - .Tranh: Các môi trường sống của sinh vật - Sơ đồ: giới hạn nhiệt đoọ của cá rô phi ở Việt Nam Tranh: Rừng thông mọc chen nhau trong rừng và cây thông mọc riêng rẻ.Tranh: 1 số hình dạng của phiến lá 47 .Sơ đồ chuyển gen vào tế bào vi khuẩn đường ruột - Tranh: hiện tượng thoái hoá do tự thụ phấn bắt buộc ở ngô Tranh: Dị dạng ở bò. xương rồng và cây bụi vùng hoang mạc.Sơ đồ nhân giống mía bằng nuôi cấy mô 32 . gà Tranh: Sự biến đổi tỷ lệ thể dị hợp và thể đồng hợp do tự thụ phấn Tranh: Hiện tượng ưu thế lai ở ngô Sơ đồ chọn lọc hàng loạt Sơ đồ chọn lọc cá thể 1 lần Tranh : Lai lúa bằng phương pháp cắt võ trấu Tranh ảnh những thành tựu giống cây trồng và vật nuôi 33 17 37 - 34 35 36 37 18 38 39 41 - 19 42 .31 32 16 31 . Tranh: địa y Tranh: Vi khuẩn trong nốt sần ở rễ cây họ đậu 39 44 - 40 41 42 43 23 45 - 46 .

- bảng phụ: Các đặc điểm của quần xã 46 47 48 49 26 51 . biển.Thực hành: Bảng phụ các ví dụ thực hiện luật bảo vệ môi trường 67 -Bài tập 68 Bảng phụ 69 Bảng phụ 70 Bảng phụ 35 . Biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng.Kiểm tra học kỳ II 65 - Bảng phụ: Các hệ sinh thái chủ yếu Bảng phụ.Tranh đồ dùng dạy học 29 58 59 60 61 31 - Tranh: Rác thu gom và xử lý tại nhà máy nhờ xử lý rác .Thực hành: Băng hình về các hệ sinh thái 54 . 30 56 57 58 59 60 61 62 63 64 34 62 32 63 . Bảng phụ: Các biện pháp hạn chế ô nhiễm Thực hành: Tranh các sinh thái môi trường bị ô nhiễm Thực hành : nt Bảng phụ: Các dạng tài nguyên thiên nhiên Sơ đồ: Chu trình nước trên trái đất Tranh: Các biện pháp bảo vệ thiên nhiên hoang dã Bảng phụ: Các biện pháp cải tạo các hệ sinh thái bị thoái hoá. nông nghiệp 33 66 .Ôn tập 64 .Tranh: Các hệ sinh thái 27 55 .Sơ đồ: 1 lưới thức ăn của hệ sinh thái rừng 52 .Tranh: Các hình thức khai thác thiên nhiên của con người thời nguyên thuỷ - Tranh: 1 số hoạt động gây ô nhiễm Tranh: Con đường phát tán các hoá chất bảo vệ thự vật và chất độc hoá học trong tự nhiên 50 51 52 53 54 55 28 56 - 57 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful