M ôc ôc l

1. Phương pháp thảo luận nhóm 2. Phươg pháp sàng lọc 3. Phương pháp hỏi đáp 1. Phương pháp Plakat 1. Phương pháp thu thập ý kiến 1. Phương pháp phỏng vấn nhanh 2. Phương pháp làm việc theo công đoạn 3. Phương pháp bể cá vàng 4. Phương pháp tình huống 5. Phương pháp đóng vai

Ph­¬ng  p  Ph¸ Th¶o uËn  l nhãm

Mục đích:

 Giúp học viên phát huy khả năng độc lập và sáng tạo trong nghiên cứu tài liệu.  Tăng cường khả năng phối hợp làm việc trong nhóm Một số lưu ý  Vấn đề thảo luận phải là những vấn đề gây tranh cãi, bàn bạc và không quá vụn vặt. Một vấn đề cần thảo luận ít nhất trong khoảng 10 –15 phút mới nên sử dụng PP này.  Số lượng người trong nhóm tốt nhất là từ 4 đến 10 người. Chuẩn bị trước các phương tiện liên quan như giấy, bút, bảng…

nhận xét. thực hiện nhiệm vụ đã giao. Kết quả thảo luận nhóm được ghi chép thành biên bản Đại diện của mỗi nhóm trình bày kết quả thảo luận Giáo viên tổng kết. Giáo viên giám sát hoạt động của các nhóm và hỗ trợ khi cần thiết. Quay về mục lục .Kỹ thuật triển khai         Giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận và ấn định thời gian hoạt động Phân chia lớp thành số nhóm theo mục đích của GV Xác định vị trí hoạt động của các nhóm Các nhóm về vị trí của mình và tiến hành thảo luận.

sai” có cơ sở khoa học. phân loại “đúng.Ph­¬ng  p  ph¸ sµng äc l      Mục đích: Hình thành tinh thần “hoài nghi khoa học”. Học viên luôn tập trung suy nghĩ Giúp học viên hiểu bài và ghi nhớ nội dung bài học Khuyến khích tính chủ động. tích cực của người học    Một số lưu ý: Tuỳ mức độ phức tạp của thông tin để điều tiết thời gian Có thể áp dụng cho mọi loại hình lớp và kết hợp với các PP khác .

Dành thời gian cho học viên suy nghĩ. sắp xếp Học viên lên bảng sắp xếp và giải thích quan điểm của mình Giáo viên và học viên cùng bình luận và đưa ra đáp án Quay về mục lục .Kỹ thuật triển khai      Giáo viên cung cấp hàng loạt thông tin (đúng và sai) về nội dung của vấn đề. Thông tin này được viết lên bảng hoặc ghi sẵn ra giấy khổ to. Những thông tin này không nên quá đơn giản.

H ái® ¸ t ong  ê    p r gi häc          Mục đích: Tăng cường khả năng suy nghĩ và sáng tạo trong quá trình lĩnh hội tri thức Xác định mức độ hiểu bài cũng như kinh nghiệm đã có của học viên Học viên ghi nhớ tốt hơn. với mọi loại hình lớp . sâu sắc hơn Chia sẻ hiểu biết và kinh nghiệm Một số lưu ý: Câu hỏi phải chuẩn bị trước và đạt chất lượng cao GV phải kiểm soát về nội dung và thời gian các câu trả lời PP này có thể tiến hành trong mọi thời điểm của giờ học.

dễ hiểu và phù hợp. Dành thời gian hợp lý cho học viên suy nghĩ Học viên trả lời (tự nguyện hoặc GV gọi) Ghi ngắn gọn các câu trả lời lên bảng Bình luận các câu trả lời (GV hoặc học viên) Học viên đặt câu hỏi về vấn đề vừa trao đổi (nếu có) GV tóm tắt các câu trả lời và rút ra kết luận Quay về mục lục . Những câu hỏi đưa ra phải rõ ràng.Kỹ thuật triển khai        Giảng viên chọn từng câu hỏi trong các câu hỏi đã chuẩn bị theo nội dung bài học để hỏi.

Phương pháp thu thập ý kiến          Mục đích: Tạo cơ hội cho học viên bày tỏ sự hiểu biết và quan điểm riêng GV muốn thu thập được nhiều thông tin khác nhau Tăng khả năng tập trung và suy nghĩ của học viên Giúp học viên ghi nhớ bài tốt hơn Một số lưu ý: Không áp dụng PP này lâu quá 10 phút và nhiều lần trong một buổi học Giảng viên không đánh giá ý kiến của học viên GV có thể lồng ý kiến của học viên trong những nội dung giảng tiếp theo .

thay nhau viết các ý kiến của lớp GV điều hành lớp phát biểu ý kiến và có thể nhắc lại các ý kiến đó để 2 học viên ghi kịp lên bảng.Kỹ thuật triển khai     Giảng viên nêu vấn đề (là vấn đề có nhiều phương án trả lời) cho học viên suy nghĩ. phân loại… Quay về mục lục . có thể gợi ý nếu cần thiết GV cử 2 học viên lên bảng. hệ thống hoá. GV tổng kết lại.

Một số lưu ý: Plakat nên đơn giản. nhiều màu sắc và phù hợp với chủ đề Có thể sử dụng trong suốt thời gian học cũng như với mọi loại hình lớp .Phương pháp sử dụng Plakat        Mục đích: Nhằm làm rõ nội dung bài giảng Thu hút sự chú ý và giúp học viên hiểu bài. ghi nhớ bài tốt hơn Học viên có thể khái quát nội dung bài và phát hiện được những mối liên hệ của các đơn vị kiến thức dễ dàng hơn.

tranh ảnh…) theo nội dung bài giảng. sơ đồ. biểu bảng.Kỹ thuật triển khai      GV lựa chọn cách thức và phương tiện phù hợp để thiết kế Plakat (biểu đồ. Plakat cần được sắp xếp theo trình tự và sao cho tất cả học viên có thể quan sát Giảng viên giới thiệu đề tài và truyền đạt nội dung bài theo Plakat. Có thể hỏi học viên nhận xét từng Plakat Sử dụng Plakat theo nguyên tắc 3T (Touch – Turn – Talk) .

thu hút sự chú ý Thu thập nhanh thông tin Kiểm tra kiến thức của học viên Một số lưu ý: Câu hỏi phải có tính định hướng và chuẩn bị trước Câu hỏi nên đơn giản để mọi người đều có thể trả lời Không thảo luận về các câu trả lời Không đưa ra quá nhiều câu hỏi.Phương pháp phỏng vấn nhanh          Mục đích: Khởi động. chỉ cần 1 đến 2 câu .

có thể tổ chức lớp theo đội hình nào đó (đứng thành vòng tròn. ngồi tại chỗ…) GV nêu câu hỏi 1 Nhiều học viên cùng trả lời câu hỏi 1 GV có thể nêu câu hỏi 2 Nhiều học viên cùng trả lời câu hỏi 2 GV có thể định hướng nội dung của phần này vào mục đích của bài học Thời gian phỏng vấn : 5 – 7 phút .Kỹ thuật triển khai        Tuỳ theo điều kiện cụ thể.

Phương pháp làm việc theo công đoạn         Mục đích: giúp học viên chủ động tự lĩnh hội khối lượng lớn kiến thức thay vì GV phải thuyết trình. Chuẩn bị địa điểm cho các nhóm hoạt động . trao đổi thông tin Phát triển kỹ năng đặt câu hỏi Một số lưu ý: GV phải nắm chắc tài liệu và lường trước những vấn đề học viên có thể hỏi để trả lời. Không phải nội dung nào cũng sử dụng được PP này. Nội dung của các công đoạn phải độc lập nhau và tương đương về độ khó và độ dài. Phát triển kỹ năng đọc tài liệu.

nên chỉ từ 3 – 4 nội dung Chia nhóm (6 . đưa ra những câu hỏi thắc mắc của nhóm và viết vào tờ giấy Luân chuyển nhóm.. trả lời câu hỏi và tổng kết. Sau khi các công đoạn kết thúc. trao đổi về nội dung.8 nhóm tương ứng). Thời gian làm việc cho mỗi công đoạn từ 7 – 10 phút .Kỹ năng triển khai       Chia tài liệu thành từng phần. Các nhóm bắt đầu đọc tài liệu (công đoạn 1). GV giải thích nội dung. công đoạn tiếp theo lại được lặp lại theo trình tự như công đoạn 1.

Phương pháp tình huống         Mục đích: Tăng thêm sự hiểu biết và khả năng áp dụng lý thuyết vào giải quyết tình huống của thực tiễn. Nâng cao kỹ năng phân tích và khái quát từ tình huống cụ thể Giúp cho GV chuyển tải được PPL và nội dung cơ bản của vấn đề Khả năng độc lập trong giải quyết các tình huống Một số lưu ý: Tình huống phải chuẩn bị trước. điển hình và phù hợp với chuyên môn GV phải chuẩn bị tốt kiến thức lý luận cũng như thực tiễn cho tình huống đưa ra . mang tính thực tế.

(Nếu thảo luận nhóm thì thực hiện theo kỹ thuật của PP nhóm) Trình bày các giải pháp (kết quả của cá nhân hoặc nhóm) Thảo luận về các giải pháp GV tổng kết các ý kiến và đưa ra quan điểm của mình .Kỹ thuật triển khai        Mô tả tình huống (miệng hoặc văn bản) Cung cấp thêm nguyên nhân dẫn đến tình huống và một số thông tin liên quan để chắc chắn rằng học viên hiểu tình huống và hiểu nhiệm vụ HV phân tích tình huống và đưa ra giải pháp (phần này có thể thực hiện cá nhân hoặc theo nhóm) Ấn định thời gian làm việc.

sâu sắc hơn Làm cho giờ giảng sinh động Học viên dễ dàng bắt nắm được nội dung bài giảng Rèn kỹ năng nghề nghiệp Một số lưu ý: Chuẩn bị một số đạo cụ cần thiết Không gian đủ rộng       .Phương pháp đóng vai   Mục đích: Cụ thể hoá bài giảng bằng sự diễn xuất để phân tích nội dung bài giảng chi tiết hơn.

đơn giản và dễ hiểu. Học viên nhận kịch bản và chuẩn bị nhập vai Học viên diễn vai Học viên rút ra bài học từ kịch bản này GV nhận xét và kết kuận Thời gian kịch bản không nên quá 15 phút      .Kỹ thuật triển khai  Xây dựng kịch bản phù hợp. Kịch bản nên có sự tham gia ít nhất của 2 nhân vật.

Một số lưu ý: GV phải bao quát cả lớp và điều hành thảo luận sao cho trôi chảy. gần gũi… Rèn luyện kỹ năng biết lắng nghe những ý kiến khác nhau Rèn luyện kỹ năng quan sát và kiềm chế. Chủ đề thảo luận cần thú vị và gây tranh cãi.. hoặc mang lại kinh nghiệm quí báu cho học viên . hấp dẫn. thảo luận theo chủ đề hoặc góp ý giúp đỡ cho nhau sau hoạt động nào đó Tạo ra bầu không khí thân mật.Phương pháp Bể cá vàng         Mục đích: Trao đổi.

Mời 4 –5 đại diện học viên. hoặc đại diện các nhóm vào ngồi vòng trong. GV nhận xét. Vòng ngoài quan sát và lắng nghe Vòng trong kết thúc. Vòng trong thảo luận dưới sự điều khiển của GV. vòng ngoài bình luận và bổ sung ý kiến Thời gian thảo luận khoảng từ 15 – 20 phút (vòng trong) và 5 – 10 phút (vòng ngoài). tổng kết . hoặc góp ý kiến xây dựng cho đồng nghiệp).Kỹ thuật triển khai       Gv nêu nhiệm vụ (thảo luận theo chủ đề. Những người còn lại ngồi vòng ngoài.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful