gi¸o ¸n chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng míi 20112012

LỚP 9 Cả năm: 37 tuần (175 tiết) Học kì I: 19 tuần (90 tiết) Học kì II: 17 tuần (85 tiết) Ngày soạn :............................................. Ngày dạy : ..........................................

Tuần thứ nhất
Tiết 01, 02

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
( Lê Anh Trà )

I/ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT: ( Tiết 1,2) Giúp HS: 1/ Kiến thức. - Nắm được một số biểu hiện của phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống và trong sinh hoạt. - Hiểu được ý nghĩa của phong cách Hồ Chí Minh trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. - Bước đầu hiểu được đặc điểm của kiểu bài nghị luận xã hội qua một đoạn văn cụ thể. 2/ Kĩ năng. - Nắm bắt nội dung văn bản nhật dụng thuộc chủ đề hội nhập với thế giới và bảo vệ bản sắc hóa dân tộc. -Vận dụng các biện pháp nghệ thuật trong việc viết văn bản về một vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa, lối sống. 3/ Thái độ. Từ lòng kính yêu, tự hào về Bác, có ý thức tu dưỡng rèn luyện theo gương Bác. II/ CHUẨN BỊ : - GV: Soạn giáo án,tranh ảnh, mẫu chuyện về cuộc đời của Bác. - HS: Trả lời các câu hỏi ở SGK. III/ TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG. 1/ Ôn định lớp. 2/ Kiểm tra bài cũ. 3/ Bài mới.

1

Hoạt động của thầy Giáo viên giới thiệu gây sự chú ý của học sinh. Gọi học sinh đọc chú thích, em hiểu gì về tác giả ? Xuất xứ tác phẩm có gì đáng chú ý ? Em còn biết những văn bản, tác phẩm nào về Bác ? Yêu cầu học sinh đọc thầm chú thích. Giáo viên kiểm tra lại một số từ trọng tâm: truân chuyên, thuần đức. Giáo viên giảng thêm : bất giác: một cách tự nhiên, ngẫu nhiên : không dự định trước. − Giáo viên hướng dẫn cách đọc, đọc mẫu. Văn bản được viết theo phương thức biểu đạt nào ? Thuộc loại văn bản nào ? (chính luận). Văn bản chia làm mấy đoạn, ý của từng đoạn ?

Hoạt động của trò Học sinh chú ý. Học sinh trả lời. Học sinh nêu những tác phẩm đã học về Bác. Học sinh đọc chú thích, Sgk trang 7. Học sinh trả lời. − Đạm bạc : sơ sài, giản dị. Học sinh đọc v.bản. Học sinh làm việc độc lập, trả lời. Suy nghĩ (trả lời). Ý 1: quá trình hình thành những điều kì lạ của phong cách văn hóa Hồ Chí Minh. Ý 2: những vẻ đẹp cụ thể của phong cách sống và làm việc của Bác. Ý 3: bluận khẳng định ý nghĩa của phong cách văn hóa Hồ Chí Minh ⇒ Học sinh dựa vào văn bản. ⇒ trả lời. Học sinh thảo luận. ⇒ Qua lao động mà học hỏi. ⇒ Ham hiểu biết ⇒ học làm nghề ⇒ đến đâu cũng học hỏi. Học sinh thảo luận. − Thông minh, cần cù vốn tri thức sâu rộng tiếp thu chọn lọc. ⇒ Câu : “nhưng điều kỳ lạ ... hiện đại”. Học sinh luyện tập + thảo luận nhóm.

Nội dung hoạt động Hoạt động 1: Giới thiệu bài. Hoạt động 2 : I) Đọc – hiểu chú thích : 1) Tác giả, tác phẩm : − Trích trong phong cách Hồ Chí Minh cái vĩ đại gắn bó với cái giản dị của Lê Anh Trà. 2) Chú thích : Sgk trang 7.

II) Đọc – hiểu cấu trúc : 1) Đọc : Sgk trang 5. 2) Thể loại : văn bản nhật dụng. 3) Bố cục : 3 đoạn. Đoạn 1 : từ đầu ⇒ hiện đại. Đoạn 2 : tiếp ⇒ tắm ao. Đoạn 3 : còn lại.

− Gọi học sinh đọc đoạn 1. Những tinh hoa văn hóa nhân loại đến với Hồ Chí Minh trong hoàn cảnh nào? Hồ Chí Minh làm thế nào để tiếp thu văn hóa nhân loại ? Chìa khóa để mở kho tri thức nhân loại là gì ? Động lực nào giúp người có vốn tri thức ấy ? Tìm những dẫn chứng cụ thể ? Qua những vấn đề trên em có nhận xét gì về phong cách Hồ Chí Minh ? Tiếp thu vốn tri thức nhân loại ở mức nào ? Theo hướng nào ? Học sinh thảo luận ⇒ câu văn nào nói rõ điều đó. ⇒ Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện

Hoạt động 3 III) Phân tích văn bản : 1) Con đường hình thành phong cách văn hóa Hồ Chí Minh : − Bác tiếp thu văn hóa nhân loại trong cuộc đời hoạt động cách mạng, tìm đường cứu nước. − Cách tiếp thu: phương

2

Hoạt động của thầy tập. Để làm nổi bật vấn đề Hồ Chí Minh với sự tiếp thu văn hóa nhân loại tác giả sử dụng những biện pháp nghệ thuật gì ? Giáo viên củng cố hết tiết 1.

Hoạt động của trò − Lập luận chặt chẽ. − Chọn chi tiết tiêu biểu, chọn lọc. − So sánh, đối lập.

Nội dung hoạt động tiện ngôn ngữ. ⇒ qua công việc, lao động, học hỏi với động lực ham hiểu biết, học hỏi và tìm hiểu. − Phong cách: thông minh, cần cù, yêu lao động, có vốn kiến thức sâu rộng, tiếp thu tri thức chọn lọc; kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại; xưa và nay; dân tộc và quốc tế tiếp thu trên nền tảng văn hóa dân tộc.

Tiết 2
Hoạt động của thầy Yêu cầu học sinh đọc đoạn 2. Cho học sinh quan sát một số tranh ảnh giới thiệu nơi ở của Bác. Đoạn 1 nói về thời hoạt động nào của Bác ? Đoạn 2 khi Bác làm gì ? Khi trình bày những nét đẹp trong lối sống của Hồ Chí Minh, tác giả tập trung ở những khía cạnh nào ? Nơi ở và nơi làm việc của Bác được giới thiệu như thế nào ? Trang phục theo cảm nhận của em ? Việc ăn uống của Bác như thế nào ? Em hãy hình dung về cuộc sống của các vị nguyên thủ quốc gia ở các nước trên thế giới ? (Giáo viên bình : Tổng thống Mỹ Bin Clintơn) Em có cảm nhận gì về lối sống của Hồ Chí Minh ? Để làm nổi bật lối sống đó tác giả dùng nghệ thuật gì ? Em đã được học, đọc bài thơ bài văn nào nói về cuộc sống giản dị của Bác ? ⇒ Giáo viên chốt lại. Cho học sinh đọc đoạn: “ người sống ở đó ... hết”. Tác giả so sánh lối sống của Bác với Nguyễn Trãi (thế kỷ 15). Theo em giống và khác nhau giữa hai lối sống của Bác và Nguyễn Trãi ? (Giáo viên đưa dẫn chứng ) Hoạt động của trò Đọc đoạn 2/6. ⇒ Học sinh quan sát. Học sinh phát hiện trả lời. − Bác hoạt động ở nước ngoài. − Bác làm chủ tịch nước. − nơi ở. − trang phục. − ăn uống. Học sinh thảo luận. − sang trọng. − bảo vệ. − uy nghiêm. ⇒ Học sinh trao đổi. − so sánh với các bậc hiền triết như Nguyễn Trãi. ⇒ Học sinh trả lời. − tức cảnh Pác Bó. ⇒ Đức tính giản dị (Phạm Văn Đồng). thăm cõi Bác xưa ⇒ Tố Hữu. Học sinh thảo luận. + Giống: giản dị, thanh cao. + Khác: Bác gắn bó chia sẻ khó khăn gian khổ cùng dân. Nội dung hoạt động 2) Nét đẹp trong lối sống Hồ Chí Minh trên 3 phương diện .

− Nơi ở và nơi làm việc: đơn sơ và mộc mạc. − Trang phục: giản dị. − Ăn uống: đạm bạc, bình dị. − Lối sống đạm bạc, đơn sơ giản dị, tự nhiên không cầu kỳ, phức tạp. − Lối sống của Bác là sự kế thừa và phát huy những nét cao đẹp của nhà văn hóa dân tộc mang nét đẹp thời đại gắn bó với nhân dân.

3

Hoạt động của thầy ⇒ Hướng dẫn học sinh đọc đoạn cuối. Ý nghĩa cao đẹp của phong cách Hồ Chí Minh là gì ? Giáo viên nêu câu hỏi liên hệ trong cuộc sống hiện đại ngày nay hãy chỉ ra thuận lợi và nguy cơ ? Từ phong cách của Hồ Chí Minh, em có suy nghĩ và học tập được những gì ? ─ Giáo viên chốt : ăn mặc, vật chất nói năng, ứng xử.

Hoạt động của trò ⇒ Học sinh phát hiện trả lời. Học sinh thảo luận. ─ Thuận lợi : mở rộng giao lưu học hỏi những tinh hoa của nhân loại... − Nguy cơ: những luồng văn hóa độc hại. − Học tập: sự cần cù tiếp thu có chọn lọc,...lối sống giản dị.

Nội dung hoạt động

Nêu vài nét về nội dung và nghệ thuật bài văn ?

3) Ý nghĩa cao đẹp của phong cách Hồ Chí Minh − Thanh cao, giản dị, phương Đông. − Không phải là sự khổ hạnh, tự thần thánh hóa, tự làm cho khác đời. − Lối sống 1 người cộng sản, 1 vị chủ tịch, linh hồn của dân tộc. − Quan niệm về thẩm mỹ, về cuộc sống, cái đẹp chính là giản dị, TN.

⇒ Hướng dẫn học sinh đọc ghi nhớ. Học sinh chú ý nghe giáo viên nêu câu hỏi. ⇒ Giáo viên cho học sinh có khiếu văn nghệ trình bày.

Học sinh đọc ghi nhớ trang 8. − Các nhóm thi nhau kể (nhận xét; trình bày).

Hoạt động 4 IV) Tổng kết : 1) Nghệ thuật : − Lập luận chặt chẽ. − Chọn lọc chi tiết tiêu biếu. - Đối lập, đan xen nhiều từ H-V. 2) Nội dung : Ghi nhớ Sgk trang 8. V) Luyện tập: 1) Kể một số câu chuyện về lối sống giản dị của Bác 2) Hát bài “ Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người ”.

4. Củng cố và dặn dò : − Nắm nội dung bài học và học thuộc ghi nhớ; Sưu tầm một số mẩu chuyện về Bác. − Soạn bài “ Đấu tranh ... bình ”; Chuẩn bị bài : “ Các phương châm hội thoại ”.

4

Liªn hÖ ®t 01693172328 cã trän bé c¶ n¨m theo chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng míi 2011-2012 Ngày soạn : .......................................... Ngày dạy : ..........................................

Tiết 03

CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI
I/ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT: Giúp HS: 1/ Kiến thức. Nắm được nội dung phương châm về lượng, phương châm về chất. 2/ Kĩ năng. - Nhận biết và phân tích được cách sử dụng phương châm về lượng và phương châm về chất trong một tình huống giao tiếp cụ thể. - Vận dụng phương châm về lượng, phương châm về chất trong giao tiếp. 3/ Thái độ. Nhận thấy tầm quan trọng của lời nói trong giao tiếp và phải biết trung thực trong giao tiếp. II/ CHUẨN BỊ. GV: Soạn giáo án , bảng phụ các đoạn hội thoại HS : Trả lời các câu hỏi ở SGK III/ TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG. 1/ Ổn định lớp. 2/ Kiểm tra bài cũ. 3/ Bài mới:
: Hoạt động của trò

Nội dung hoạt động Hoạt động 1: giới thiệu bài. Học sinh đọc ví dụT8 Hoạt động 2 ⇒ Giáo viên treo bảng phụ đoạn hội Thảo luận câu hỏi T8. I) Phương châm về thoại. lượng : Khi An hỏi “..” và Ba trả lời như vậy − Câu trả lời của Ba 1)Ví dụ: Sgk trang 8 có đáp ứng điều mà An muốn biết không đáp ứng yêu (câu a). không ? cầu của An ⇒ cần 1 a) Cần trả lời như thế nào ? ⇒ Rút ra bài địa điểm cụ thể. − Câu trả lời còn mơ hồ học về giao tiếp ? − Trả lời cụ thể ở chưa chính xác. Giáo viên giảng : muốn người nghe sông, ở bể bơi, hồ hiểu thì người nói phải chú ý người − Cần trả lời 1 địa chỉ biển... nghe hỏi gì ? Như thế nào ?... cụ thể. Yêu cầu học sinh đọc ví dụ b/9. − Nội dung đúng yêu ⇒ Giao tiếp : phải có Vì sao truyện lại gây cười. Lẽ ra anh có cầu: đọc Sgk trang 9. nội dung đáp ứng yêu “lợn cưới” và anh có “áo mới” phải hỏi Học sinh thảo luận. cầu. và trả lời như thế nào ? Để người nghe − Cười: thừa nội đủ biết được điều cần hỏi và trả lời ? b)Ví dụ b/9. dung. Như vậy cần tuân thủ điều gì khi giao − Anh hỏi: bỏ “cưới”. − Cười : thừa nội dung

Hoạt động của thầy

5

− Không nên nói những điều mà mình không tin là đúng. − Khua . − Nói dơi nói chuột : lăng nhăng không xác thực. − Cần tránh nói sai sự thật những mình không tin là đúng. phô trương. thừa từ “nuôi ở nhà”. 2) Ghi nhớ: Sgk trang 9. ⇒ Có ý thức phương châm về lượng Yêu cầu học sinh làm bài. Từ đó rút ra trong giao tiếp cần tránh điều gì ? (Phương châm về chất : nói những thông tin có bằng chứng xác thực).. Hoạt động 3 III) Luyện tập Bài 1/10: thừa thông tin. − Bỏ : từ “cưới” và có ý khoe áo. − Phê phán tính khoác lác. Học sinh thảo luận. b) Sai phương châm về lượng thừa: “có hai cánh”. Yêu cầu học sinh đọc bài tập 1/10. Học sinh đọc bài tập 2. − Đọc đoạn văn Sgk trang 9. II) Phương châm về chất : 1) Ví dụ : Sgk trang 9. − Truyện phê phán những người nói khoác. sai sự thật. Giáo viên gọi 2 em lên bảng điền từ. ⇒ Chú ý vào 2 phương châm để nhận ra lỗi. Giáo viên cho Học sinh đọc bài 3/11 Truyện gây cười do chi tiết nào ? Giáo viên giải thích để học sinh hiểu ⇒ Có ý thức tôn trọng về chất. ⇒ Học sinh đọc ghi nhớ trang 10. Đọc trang 9. khoác lác. ta cần rút ra điều gì tuân thủ khi giao tiếp. ⇒ không thông tin thừa hoặc thiếu nội dung. 6 . Đọc và thảo luận nhóm.Hoạt động của thầy tiếp ? Từ 2 ví dụ trên. Học sinh làm vào vở bài tập. a) Sai về lượng.mép: ba hoa. Nội dung hoạt động thông tin. 2) Ghi nhớ: Sgk trang 10. ( 2 nhóm ) Nhóm 1: a Nhóm 2: b Làm vào vở bài tập. ⇒ Học sinh chú ý. Đọc + thảo luận nhóm. Bài 2/10 a) Nói có sách mách có chứng b) Nói dối. Truyện cười này phê phán điều gì ? Như vậy trong giao tiếp có điều gì cần tránh ? Hoạt động của trò − Anh trả lời: bỏ ý khoe áo. ⇒ Không nên nói nhiều hơn những gì cần nói. ⇒ Học sinh trả lời dựa vào ghi nhớ T9.. c) Nói mò d) Nói nhăng nói cuội e) Nói trạng ⇒ Vi phạm phương châm về chất Bài 3/11 − Vi phạm phương châm về lượng.

Trung học cơ sở Lạc Long Quân. − Tập viết các đoạn hội thoại vi phạm 2 phương châm trên. Củng cố và dặn dò : − Chốt 2 vấn đề phương châm về hội thoại. Trung học cơ sở Lạc Long Quân. Tp Buôn Ma Thuột tỉnh DakLak* Phạm Thị Tâm. Trung học cơ sở Lạc Long Quân. Trung học cơ sở Lạc Long Quân. Tp Buôn Ma Thuột tỉnh DakLak* Phạm Thị Tâm. Phạm Thị Tâm. Tp Buôn Ma Thuột tỉnh DakLak* Phạm Thị Tâm.. Tp Buôn Ma Thuột tỉnh DakLak ®t 01693. − Chuẩn bị bài “ sử dụng một số nghệ thuật trong văn bản thuyết minh ”... Tp Buôn Ma Thuột tỉnh DakLak* Phạm Thị Tâm. Bài 4/11 a) Thể hiện người nói cho biết thông tin họ nói chưa chín chắn. Trung học cơ sở Lạc Long Quân. − Ăn không nói có: vu khống bịa đặt.. Tp Buôn Ma Thuột tỉnh DakLak* Phạm Thị Tâm. − Các TN đều chỉ cách nói nội dung không tuân thủ phương châm về chất ⇒ cần tránh. không ?”.. Trung học cơ sở Lạc Long Quân.328 7 .vượn: hứa mà không thực hiện được. Tp Buôn Ma Thuột tỉnh DakLakPhạm Thị Tâm. − Hứa. Trung học cơ sở Lạc Long Quân. Tp Buôn Ma Thuột tỉnh DakLakPhạm Thị Tâm.172.Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung hoạt động − Thừa: “ rồi có. b) Nhằm không lặp nội dung cũ. 4. Tp Buôn Ma Thuột tỉnh DakLak* Phạm Thị Tâm. Trung học cơ sở Lạc Long Quân. kỵ không giao tiếp. − Ăn ốc nói mò: nói vô căn cứ. Trung học cơ sở Lạc Long Quân. Bài 5/11 ─ Các thành ngữ ⇒ phương châm về chất.

. 2/Kĩ năng. 3/ Bài mới Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung hoạt động Hoạt động 1: Giới thiệu bài... . Đá và nước.13. ─ Miêu tả.. so sánh. ⇒ Giáo viên nhận xét..... Hoạt động 2 I) Tìm hiểu việc sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh. ─ Văn bản đã cung cấp tri thức khách quan về đối tượng. 1) Ôn tập văn bản thuyết minh. Đọc Ví dụ Sgk trang 12... 13...... .. ─ Sự kỳ lạ của Hồng Công.. ⇒ Vấn đề trừu tượng vô tận... Văn bản thuyết minh có những tính chất gì ? Nhằm mục đích gì ? Các phương pháp thuyết minh ? ─ Yêu cầu học sinh đọc văn bản trang 12....... ─ Nước di chuyển. 2/ Kiểm tra bài cũ. ─ Sáng tạo của nước ⇒ đá sống dậy.Hiểu được văn bản thuyết minh và các phương pháp thuyết minh thường dùng. Tiết 04 SỬ DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH I/ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT. 2) Viết văn bản thuyết minh có sử dụng một số biện pháp nghệ thuật: Ví dụ : Hạ Long. . ─ Đối tượng : đá và nước ở Hạ Long... Giúp HS: 1/ Kiến thức... Văn bản này thuyết minh đặc điểm của đối tượng nào ? Văn bản có cung cấp tri thức khách quan về đối tượng không ? Văn bản vận dụng phương pháp thuyết minh nào ? đồng thời tác giả còn dùng biện pháp nghệ thuật nào trong thuyết minh ? Tác giả đã đưa ra những dẫn chứng nào nào để thấy sự kỳ lạ đó ? Sau mỗi ý giải thích tác giả làm nhiệm vụ gì ? Học sinh thảo luận.Nắm được vai trò của các biện pháp nghệ thuật trong bài văn thuyết minh..Ngày soạn : Ngày dạy : . 1/ Ổn định lớp..... bảng phụ các đoạn văn có sử dụng một số biện pháp nghệ thuật -HS: Trả lời câu hỏi ở SGK III/ TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG.. . ─ Theo góc độ. 8 ..... Học sinh thảo luận câu hỏi trang 12.Vận dụng các biện pháp nghệ thuật khi viết văn thuyết minh.....Nhận ra các biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh. II/ CHUẨN BỊ: -GV:Soạn giáo án..

Văn bản có tính chất thuyết minh không ? Bài 2/15. c) Tác dụng : tác hại của loài ruồi xanh ⇒ Nổi bật ý thuyết minh.. Trung học cơ sở Lạc Long Quân. Trung học cơ sở Lạc Long Quân. ─ Miêu tả + tự sự. Nhóm 1: a Nhóm 2: b Nhóm 3: c Hsinh đọc bài 2/15. hợp các phép lập luận.Hoạt động của thầy ⇒ Thuyết minh. ẩn dụ. Trung học cơ sở Lạc Long Quân. loài ruồi. một câu chuyện kể về ─ Ruồi ⇒ nghiên cứu. Trung học cơ sở Lạc Long Quân. Trung học cơ sở Lạc Long Quân. lý lẽ trong văn bản trên ? Nếu đảo lộn ý “ khi chân trời ” lên trước thân bài có được không ? Nhận xét các đặc điểm cần thuyết minh ? Yêu cầu học sinh đọc bài tập thảo luận nhóm. so sánh. ─ Nội dung: giống ─ Ruồi ⇒ côn trùng. ─ Nghệ thuật sử dụng: tự sự + miêu tả ⇒ Giải thích bằng tri thức khoa học ⇒ cú là một loài chim có ích. Phạm Thị Tâm.. ─ Phương pháp thuyết minh : định nghĩa. Tp Buôn Ma Thuột tỉnh DakLakPhạm Thị Tâm. miêu Học sinh thảo luận tả. Trung học cơ sở Lạc Long Quân. ─ Phương pháp : giải thích. thống kê. Tp Buôn Ma Thuột tỉnh DakLak* Phạm Thị Tâm. liên kết thứ tự trước sau. Củng cố và dặn dò : ─ Chốt ý : những vấn đề như thế nào thì được thuyết minh kết hợp với lập luận. b) Bài văn thuyết minh : tự sự + hư cấu nhân hoá. Tp Buôn Ma Thuột tỉnh DakLak* Phạm Thị Tâm. ─ Chuẩn bị các bài tập trang 15. Trung học cơ sở Lạc Long Quân. miêu tả. Tp Buôn Ma Thuột tỉnh DakLak* Phạm Thị Tâm. Hoạt động của trò Nội dung hoạt động ─ Tự nhiên tạo nên . tưởng tượng + kết nhóm. ⇒ Vấn đề trừu tượng. ─ Đặc điểm thuyết minh: Thảo luận nhóm. 13. Tp Buôn Ma Thuột tỉnh DakLak* Phạm Thị Tâm. Vấn đề như thế nào thì được sử dụng lập luận đi kèm trong văn thuyết minh? Nhận xét các dẫn chứng. Tp Buôn Ma Thuột tỉnh DakLak* Phạm Thị Tâm. 4. Tp Buôn Ma Thuột tỉnh DakLak 9 . giải thích. a) Văn bản có tính chất ─ Cấu trúc : giống thuyết minh văn bản một cuộc ─ Thể hiện : tranh luận pháp lý. liên tưởng. Tp Buôn Ma Thuột tỉnh DakLak* Phạm Thị Tâm. ─ Không + thuyết minh phải liên kết ─ Vấn đề có tính chất chặt chẽ bằng trật tự trừu tượng không dễ cảm trước sau. Đọc ghi nhớ trang 13. trang 14. ─ Lý lẽ: xác thực + thuyết phục. tưởng tượng độc đáo. ─ Ruồi ⇒ do con người. b) Nét đặc biệt : Hoạt động 3 ─ Hình thức : giống II) Luyện tập văn bản tường trình Bài 1/14 một phiên tòa. Giáo viên giáo dục học sinh vệ sinh môi trường. Trung học cơ sở Lạc Long Quân. Tp Buôn Ma Thuột tỉnh DakLakPhạm Thị Tâm. ─ Phân loại. 2) Ghi nhớ : Sgk trang Thảo luận nhóm. Trung học cơ sở Lạc Long Quân. liệt kê. không dễ cảm thấy đối tượng xác thực ⇒ lý lẽ + dẫn chứng. thấy của đối tượng ⇒ Học sinh đọc văn bản dùng thuyết minh + lập luận + tự sự + nhân hóa.

. ─ Viết phần mở bài...HS: chuẩn bị theo câu hỏi sgk..Xác định yêu cầu của đề bài thuyết minh về một thứ đồ dung cụ thể. . nghệ thuật của chiếc nón trong nước. . ─ Cấu tạo của chiếc nón.. 1/ Ổn định lớp. Các nhóm làm việc.. Đề 1 : a) Mở bài : Giới thiệu chung về chiếc quạt... Hoạt động 2 I) Trình bày dàn ý Đề số 1 : Thuyết minh cái quạt.. ⇒ Trình bày. ─ Giá trị kinh tế. II/ CHUẨN BỊ: ..Ngày soạn : Ngày dạy : . ..sgk . 2/ Kiểm tra bài cũ... Tiết 05 LUYỆN TẬP SỬ DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH I/ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT....Lập dàn ý chi tiết và viết phận mở bài cho bài văn thuyết minh về một đồ dung. cái bút. thế giới. 2/ Kĩ năng........Tác dụng của một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh.... ─ Học sinh viết. 3/ Bài mới Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung hoạt động Hoạt động 1 : Giới thiệu bài... Các nhóm làm việc. cái kéo…)..... III/ TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG... Đề số 2: a) Mở bài : Giới thiệu chung về chiếc nón. Giúp HS: 1/ Kiến thức. b) Thân bài : ─ Định nghĩa cái quạt là 1 công cụ như thế nào ? ─ Liệt kê họ nhà quạt.... ─ Giáo viên nhận xét. b) Thân bài : ─ Nón là một công cụ như thế nào ? ─ Lịch sử chiếc nón. văn hóa. Đề số 2 : Thuyết minh cái nón. ─ Giáo viên nhận xét. c) Kết bài : Cảm nhận chung về chiếc nón trong đời sống hiện tại. ─ Nêu cấu tạo và công dụng của mỗi loại như thế nào ? ─ Cách bảo quản ra sao ? Yêu cầu học sinh đọc 2 đề bài đã cho.GV:giáo án .. ... 10 .. ─ Quá trình làm ra chiếc nón.Nắm được cách làm bài thuyết minh về một thứ đồ dung ( Cái quạt.

II/ CHUẨN BỊ: .. Trung học cơ sở Lạc Long Quân. Tp Buôn Ma Thuột tỉnh DakLak* Phạm Thị Tâm. ─ Chuẩn bị bài sau. 4. Tp Buôn Ma Thuột tỉnh DakLak Liªn hÖ ®t 01693172328 cã trän bé c¶ n¨m theo chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng míi 2011-2012 Ngày soạn : Ngày dạy : . Tp Buôn Ma Thuột tỉnh DakLak* Phạm Thị Tâm. Trung học cơ sở Lạc Long Quân... Giáo dục học sinh yêu chuộng hoà bình. cách lập luận trong văn bản. Tp Buôn Ma Thuột tỉnh DakLak* Phạm Thị Tâm. Trung học cơ sở Lạc Long Quân.Nắm được một số hiểu biết về tình hình thế giới những năm 1980 liên quan đến văn bản ..... III/ TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG. 07 ĐẤU TRANH CHO MỘT THẾ GIỚI HÒA BÌNH ( Trích Gác ─ xi ─ a Mác ─ két ) I/ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT..Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung hoạt động c) Kết bài : Cảm nhận chung về chiếc quạt trong đời sống.... Đọc – hiểu văn bản nhật dụng bàn luận về một vấn đề liên quan đến nhiệm vụ đấu tranh vì hòa bình của nhân loại.sgk .... Trung học cơ sở Lạc Long Quân. . ( Tiết 1) Giúp HS: 1/ Kiến thức... Tp Buôn Ma Thuột tỉnh DakLak* Phạm Thị Tâm.. Trung học cơ sở Lạc Long Quân. Trung học cơ sở Lạc Long Quân.... giữ gìn ngôi nhà trái đất......HS: chuẩn bị theo câu hỏi sgk.... Phạm Thị Tâm. Củng cố và dặn dò : ─ Làm bài tập còn lại. 2/ Kiểm tra bài cũ. Trung học cơ sở Lạc Long Quân. Tiết 06. 1/ Ổn định lớp. Tp Buôn Ma Thuột tỉnh DakLak* Phạm Thị Tâm. ý thức đấu tranh ngăn chặn chiến tranh... 2/ Kĩ năng.Nắm được hệ thống luận điểm. 3/ Thái độ.. 11 ... Trung học cơ sở Lạc Long Quân.. 3/ Bài mới Hoạt động của thầy Xung đột và chiến tranh vẫn hàng ngày Hoạt động của trò Nội dung hoạt động Hoạt động 1 : Giới thiệu bài..GV:giáo án .. Tp Buôn Ma Thuột tỉnh DakLakPhạm Thị Tâm.. Tp Buôn Ma Thuột tỉnh DakLak* Phạm Thị Tâm. II) Viết đoạn văn mở bài... Tp Buôn Ma Thuột tỉnh DakLakPhạm Thị Tâm. Trung học cơ sở Lạc Long Quân... luận cứ..

Ý 4 : Nhiệm vụ của loài người ⇒ bảo vệ hòa bình. UNICEF. ─ Đọc ⇒ Giáo viên kiểm tra các từ FAO. c) Chiến tranh hạt nhân đi ngược l trí của loài người. Đọc từ khó trang 20. tác phẩm. Con số ngày tháng cụ thể và số liệu chính xác về đầu đạn hạt nhân được nhà văn nêu ra mở đầu văn bản có ý nghĩa gì ? ─ Giáo viên treo bảng phụ số liệu sgk. và số liệu chính xác: ─ Tính chất hiện thực và sự khủng 50000 đầu đạn hạt khiếp của nguy cơ hạt nhân và sự tàn nhân.tìm hiểu bài học. Mỹ. tính toán cụ thể. 3) Bố cục: 4 đoạn. Ý 3 : Chiến tranh hạt nhân đi ngược lại lương tri loài người.. xã hội. 3 em đọc... Giáo viên nêu cách đọc : to. Hoạt động của trò Nội dung hoạt động Học sinh đọc phần tác giả. Đoạn 3: tiếp ⇒ của nó..Hoạt động của thầy diễn ra ở nhiều nơi nhiều khu vực trên thế giới . nguy cơ cho loài người ! Em nhận thức gì về điều này. Đoạn 4: còn lại. tác phẩm trang 19. Giáo viên chốt lại những ý chính phần tác giả. ─ Thu hút người đọc gây ấn tượng về Học sinh trả lời. ─ Có luận cứ.. Hãy nêu kiểu văn bản ⇒ trình bày phương thức biểu đạt nào ? Nêu bố cục của văn bản. II) Đọc – hiểu cấu trúc: 1) Đọc trang 17. Học sinh thảo luận. Học sinh đọc đoạn 1. ─ Xác định cụ thể về thời gian. Đoạn 2: tiếp ⇒ thế giới. số liệ Thời gian 8/8/1986 chính xác. Sgk trang 19. ─ Luận điểm : nguy cơ chiến tranh hạt nhân đe dọa toàn thể loài người ⇒ đấu tranh loại bỏ nguy cơ đó là vấn đ cấp bách của nhân loại. a) Nguy cơ chiến tranh hạt nhân b) Cuộc sống tốt đẹp của con người bị chiến tranh hạt nhân đe dọa. ─ Nghị luận + thuyết minh. Cả lớp chú ý. 2) Thể loại : ─ Văn bản nhật dụng ⇒ nghị luận chính trị. Thực tế em biết được những cường quốc nào sản xuất và sử dụng vũ khí hạt nhân ? ─ Cường quốc : Anh. d) Nhiệm vụ đấu tranh cho 1 thế giới hòa bình.. ─ Có một luận điểm lớn. 4 tấn thuốc nổ phá của nó. tác phẩm. ─ Bốn luận cứ. 2) Nguy cơ chiến tranh hạt nhân: Học sinh thảo luận. tính chất hệ trọng của vấn đề. Ý 1 : Nguy cơ chiến tranh Ý 2 : Sự ngh và phi lý của chiến tranh hạt nhân. xác thực. Hoạt động 2 I) Đọc – hiểu chú thích. ─ Học sinh đọc. Đức em có nhận xét gì về cách vào đề của tác giả Hoạt động 3 III) Phân tích 1) Luận điểm và hệ thống luận cứ của văn bản. 1) Tác giả. Đoạn 1: từ đầu ⇒ sống tốt đẹp hơn. 12 .. ⇒ hủy diệt cả hành ─ Cách vào đề trực tiếp chứng cứ rõ tinh ràng. 2) Đọc – chú thích Sgk trang 20. Ba đoạn. ─Học sinh tìm trả lời. ý của mỗi đoạn. rõ ràng ⇒ đọc mẫu. Hãy tìm và nêu hệ thống luận điểm và luận cứ của văn bản ? ─ Yêu cầu học sinh làm việc nhóm ⇒ Giáo viên chốt Giáo viên chú ý cho học sinh 4 luận cứ ⇒ diễn tả 4 đoạn văn trong văn bản.

Nghệ thuật trong văn bản giúp em học IV) Tổng kết – ghi nhớ: tập những gì ? 1) Nghệ thuật : Lập luận chặt chẽ. Học sinh thảo luận. Khi sự thiết hụt về điều kiện sống vẫn diễn ra không có khả năng thực hiện thì vũ khí hạt nhân vẫn phát triển. Củng cố và dặn dò : Học sinh thảo luận. xá thực. Học sinh trả lời. ─ Học sinh trả lời. giàu cảm xúc nhiệt tình của tác giả. lên án những thế lự hiếu chiến đẩy nhân loại vào thảm họ hạt nhân. sinh học về sự tiến hóa của sự sống nhiên đó là một quy luật tất yếu của tự trên Trái Đất ⇒ chiến tranh hạt nhân nhiên. 4) Chiến tranh hạt nhân đi ngược l giả đã đưa ra những dẫn chứng về lý trí của con người.. Học sinh trả lời. Phần kết bài nêu lên luận cứ gì ? Học sinh thảo luận.) ─ Cần bảo vệ hòa bình. phản lại sự tiế những mặt nào ? Những dẫn chứng ấy hóa của tự nhiên. ─ So sánh bằng những dẫn chứng cụ thể. nội chiến trên thế giới hạt nhân cho 1 thế giới hòa bình. khủng bố. ⇒ Phản tự nhiên. c ⇒ Giáo viên giải thích : lý trí của tự Học sinh thảo luận. ─ Cuộc chạy đua vũ trang chuẩn bị cho chiến tranh hạt nhân đã và đang cướp đi của thế giới nhiều điều kiện đ cải thiện cuộc sống của con người. 2) Nội dung : Đấu tranh cho một thế giới hòa bình là nhiệm vụ cấp bách. 4. quả của quá trình tiến hóa.Hoạt động của thầy và ý nghĩa của nó ? Hoạt động của thầy Triển khai luận điểm này bằng cách nào ? (chứng minh) Những biểu hiện của cuộc sống được tác giả đề cập đến ở những lĩnh vực nào ? Chi phí đó được so sánh với vũ khí hạt nhân như thế nào ? Giáo viên đưa bảng phụ số liệu so sánh trong văn bản.. V) Luyện tập Hướng dẫn học sinh suy nghĩ và trả lời. Giáo viên chốt ý. ─ Cách lập luận đơn giản mà có sức thuyết phục cao bằng cách đưa Ví dụ so sánh nhiều lĩnh vực. tiến hóa. của chúng ta cần làm gì ? ─ Tác giả hướng tới một thái độ tích ⇒ Giáo viên cho học sinh liên hệ các cực: đấu tranh ngăn chặn chiến tranh cuộc chiến tranh. chính xác ⇒ thuyết phục ⇒ tính chất phi lý và sự tốn kém ghê gớm củ cuộc chạy đua vũ trang. Đọc ghi nhớ trang 20. cần giữ gìn cuộc sống tốt đẹp. có ý nghĩa gì ? ─ Dẫn chứng khoa học về địa chất. nổ ra sẽ đẩy lùi sự tiến hóa trở về điể Luận cứ này có ý nghĩa như thế nào đối xuất phát ban đầu. Học sinh làm vào 1) Phát biểu cảm nghĩ của em về vă phiếu học tập. 5) Nhiệm vụ đấu tranh ngăn chặn Trước nguy cơ hạt nhân đe dọa loài chiến tranh hạt nhân cho một thế người thái độ của tác giả ? Nhiệm vụ giới hòa bình. Nội dung hoạt động Nội dung hoạt động 3) Chiến tranh hạt nhân : làm mất đ cuộc sống tốt đẹp của con người. 13 . (LiBăng. ⇒ Trả lời. gợi sự suy nghĩ gì ? Cách lập luận của tác giả có gì đáng chú ý ? Hoạt động của trò Tiết 07 Hoạt động của trò Học sinh đọc đoạn 2. 3) Ghi nhớ : trang 20. Em có suy nghĩ gì về luận cứ này ? Tác Học sinh đọc đoạn 3. Giáo viên cho học sinh đọc ghi nhớ. bản. tiêu hủy mọi thành với vấn đề của văn bản.

─ Theo em vì sao văn bản này được đặt tên là “ Đấu tranh cho một .bình ”. Trung học cơ sở Lạc Long Quân. ─ Soạn bài: “ Quyền sống còn của trẻ em ”. Phạm Thị Tâm. Tp Buôn Ma Thuột tỉnh DakLak* Phạm Thị Tâm. Tp Buôn Ma Thuột tỉnh DakLak 14 . Trung học cơ sở Lạc Long Quân. Tp Buôn Ma Thuột tỉnh DakLak* Phạm Thị Tâm.. Trung học cơ sở Lạc Long Quân.─ Nêu suy nghĩ của em về bài học..

Thµy : §äc tµi liÖu. Gv h/dÉn Hs tr¶ lêi c©u hái: H? 2 thµnh ng÷ ®ã dïng ®Ó chØ nh÷ng c¸ch nãi ntn ? H® cña Hs . P. gi¸o cô : B¶ng phô. nghiªn cøu so¹n bµi. 3.. Ghi b¶n I.. æn ®Þnh tæ chøc ( 1phót ).Bµi 1: TiÕt 8: C¸c ph¬ng ch©m héi tho¹i (TiÕp theo) I. -> Mçi ngêi nãi mét ®»ng kh«ng khíp nhau. P. KiÕn thøc : Häc sinh n¾m ®îc néi dung hÖ thèng c¸c ph¬ng ch©m héi tho¹i. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.Hs suy nghÜ ®éc lËp. -> Con λ sÏ kh«ng g/tiÕp ®îc víi nhau & nh÷ng h/® cña XH sÏ trë nªn rèi lo¹n. 2. ChuÈn bÞ : 1.>> C¸ch nãi Êp óng kh«ng thµnh lêi.ch©m c¸ch thøc: H? Nh÷ng c¸ch nãi nh thÕ ah’ ntn ®Õn giao tiÕp? H? Qua ®ã em rót ra ®iÒu g× vÒ g/tiÕp ®Ó λ nghe dÔ tiÕp nhËn ®óng nd truyÒn ®¹t ? Gv yªu cÇu Hs ®äc hoÆc kÓ l¹i truyÖn cêi << MÊt råi >> & h/dÉn Hs tr¶ lêi c©u hái . kh«ng hiÓu nhau.. . A. TiÕn tr×nh lªn líp . Hs ®äc vd Hs ®éc lËp suy nghÜ: + <<D©y .hiÖn nh÷ng t×nh huèng héi tho¹i nh vËy? H? Qua ®ã cã thÓ rót ra bµi häc g× trong giao tiÕp..ch©m q. kh«ng rµnh m¹ch.. II. + <<Lóng . II. tr¸nh nãi l¹c ®Ò. §iÒu ®ã lµm cho g. Gi¸o dôc : Gi¸o dôc ý thøc tham gia héi tho¹i . KiÓm tra: ( 3-5 phót ). gi¸ ®ì. ph©n tÝch hiÖu qu¶ cña c¸c ph¬ng ch©m héi tho¹i trong giao tiÕp. III. rêm rµ. H? V× sao ¤ng kh¸ch cã sù hiÓu (*) K g/tiÕp chó ®Õn 15 ..tiÕp kh«ng ®¹t ®îc kÕt qu¶ mong muèn. 2. ->Lµm cho ngêi nghe khã tiÕp nhËn hoÆc tiÕp nhËn kh«ng ®óng n/d ®îc truyÒn ®¹t.>> Dïng ®Ó chØ c¸ch nãi dµi dßng. Bµi míi : GV giíi thiÖu: H® cña GV * H§ 1: KTra bµi cò * H§ 2: Gv h/dÉn Hs tr¶ lêi c©u hái: H? Thµnh ng÷ <<¤ng nãi . B. Trß : §äc.hÖ: VD: Thµnh ng÷ <<¤ng nãi gµ b nãi vÞ >>.Khi giao tiÕp cÇn nãi ®óng vµo ®Ò tµi giao tiÕp. KÜ n¨ng : RÌn luyÖn kÜ n¨ng sö dông . Em hiÓu nh thÕ nµo vÒ ph¬ng ch©m vÒ lîn vµ ph¬ng ch©m vÒ chÊt ? Cho vÝ dô vµ ph©n tÝch ? C. bµi.>> dïng ®Ó chØ t×nh huèng héi tho¹i ntn ? H? §iÒu g× sÏ x¶y ra nÕu x.

-> Trong g. r gän rµng. bè ch¸u ®· vÒ quª >> hoÆc <<Tha .tiÕp.. Ph ¬ng Hs ®äc ghi nhí (20) ch©m Hs ®äc Hs ®éc lËp suy nghÜ hoÆc lÞch sù th¶o luËn. tr¸nh m¬ hå.Ngµy mai H? LÏ ra cËu bÐ ph¶i tr¶ lêi ntn ? Gv cã thÓ hái thªm: H? Nãi ®Çy ®ñ nh c©u tr¶ lêi trªn cña cËu bÐ cã t/d g× ? H? Ngoµi ra cßn cã t/d nµo ®¸ng chó ý n÷a ? H? Qua c©u chuyÖn trªn ta thÊy trong giao tiÕp cÇn ph¶i tu©n thñ ®iÒu g× ? * Gv chèt -> Gäi Hs ®äc ghi nhí.” “tÊm th©n bÌo bät” & nãi Ghi nhí 16 .xÐt vÒ s¾c th¸i cña lêi nãi mµ Tõ H¶i nãi víi T. >> Lµm cho n/d c©u nãi râ rµng. * Gv híng dÉn Hs ®äc “Ngêi ¨n xin” & tr¶ lêi c©u hái: H? V× sao «ng l·o ¨n xin vµ cËu bÐ trong c©u chuyÖn ®Òu c¶m thÊy nh m×nh ®· nhËn ®îc tõ ngêi kia mét c¸i g× ®ã ? Hs ®äc / kÓ c¸ch n Hs ®éc lËp suy nghÜ ng¾n V× cËu bÐ ®· dïng c©u rót gän... + TK ®ang lµ g¸i lÇu xanh nhng TH vÉn dµnh nh÷ng lêi rÊt tao nh· ®Ó nãi víi nµng KiÒu: << Tõ r»ng . Tr¸nh c¸ch nãi m¬ hå. -> T¹o ra mét sù m¬ hå.biÖt lµ t/c¶m cña cËu bÐ ®/v λ ¨n xin: Kh«ng hÒ tá ra khinh miÖt. H? ChÝnh v× vËy ®· dÉn ®Õn h¹n chÕ g× ? Gv: Trong héi tho¹i.®é & lêi nãi hÕt søc c. H? ThÕ nhng ng«n ng÷ mµ hä ®èi tho¹i víi nhau ntn? H? Cã ®iÓm g× chung trong lêi III. . xa l¸nh mµ vÉn cã t. cã kh«ng >>.KiÒu & T.Bao giê b¹n vÒ quª . chèng l¹i triÒu ®×nh. th©n phËn cña hä trong h. + Cßn TK nãi vÒ m×nh mét c¸ch rÊt khiªm nhêng “cá néi . H? Qua c©u chuyÖn.lÇm nh vËy.thµnh thÓ hiÖn sù t. nhiÒu khi c©u rót gän cã thÓ gióp ta giao tiÕp mét c¸ch hiÖu qu¶: VD: ..t©m ®Õn ngêi kh¸c. ®.K nãi víi Tõ H¶i ? Gîi ý: H? VÞ thÕ...träng & q. dï ®Þa vÞ XH & hoµn c¶nh cña ngêi ®èi tho¹i ntn ®i n÷a th× ngêi nãi còng ph¶i chó ý ®Õn c¸ch nãi t«n träng ®/v ngêi ®ã. cha cã c«ng danh g×.. Bè ch¸u cã ®Ó l¹i m¶nh giÊy cho . C¶ 2 λ ®Òu c¶m nhËn ®îc t/c¶m mµ λ kia ®· dµnh cho m×nh.. Cßn thÓ hiÖn ®îc sù lÔ ®é cña ngßi nãi víi ngêi nghe.c¶nh nµy ntn ? + TK ®ang ë lÇu xanh + TH: Mét kÎ næi lo¹n. CËu bÐ ph¶i tr¶ lêi <<Tha b¸c. em rót ra bµi häc g× ? (*) Híng dÉn Hs ®äc ®o¹n trÝch trong <<TruyÖn KiÒu>> & tr¶ lêi c©u hái: H? H·y n.

. ca dao Chó ý : B/p tu tõ tõ vùng nµo liªn ®ã kh¼ng ®Þnh vai trß cña quan trùc tiÕp...nãi leo... k. v/®Ò kh«ng ®óng vµo ®Ò + Häc bµi & chuÈn bÞ phÇn 1 tµi mµ 2 λ ®ang trao ®æi tr. cã v¨n hãa.cadao: nhãm “ Chim kh«n ... BiÖn ph¸p nãi gi¶m.4 con ngêi kh¸c nhau vÒ giíi tËp tÝnh. B»ng nh÷ng lêi lÏ rÊt trang träng. Bµi tËp GV híng dÉn Hs gi¶i bµi tËp Nh÷ng c©u tôc ng÷...172. nh· nhÆn .328 ®ñ trän bé chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng míi 2011-2012 17 . Kh«ng ai dïng 1 vËt qóy ®Ó lµm 1 viÖc kh«ng xøng ®¸ng víi gi¸ trÞ cña nã .. GV gi¶i nghÜa: “Uèn c©u”: Uèn thµnh chiÕc lìi c©u. Bµi 3: tË Bµi 4: tË Liªn hÖ §T 01693.nãi hít.ch©m quan hÖ.tiÕp nhng ®Òu cã ®’chung: Lêi nãi rÊt lÞch sù.... TÕ nhÞ. Bµi tËp t.. Bµi viÕt nay cha ®îc hay ..huèng g.c¶nh. vÒ Tõ H¶i – Mét kÎ . em rót ra bµi häc g× khi giao tiÕp ? * H§ 3: LuyÖn tËp : GV ph¸t phiÕu häc tËp cho hs.nãi ra ®Çu ra ®òa . ng«n ng÷ trong ®/s & khuyªn ta trong giao tiÕp nªn dïng lêi nãi lÞch sù..nãi m¸t. khiªm tèn vµ t«n träng λ kh¸c.24.. VD: Kú thi nµy Nam bÞ víng 2 m«n . λ cã liªn quan ®Õn c¸c ph¬ng ngoan thö lêi ” ch©m héi tho¹i nµo ? “ Mét c©u nhÞn lµ chÝn c©u lµnh ”.. nãi tr¸nh cã liªn quan trùc tiÕp víi ph¬ng ch©m lÞch sù. m×nh ®ang vi ph¹m p. h. . tÕ nhÞ... tuæi t¸c... *LuyÖn .nãi mãc . HS th¶o luËn nhãm. GV ph¸t phiÕu cho hs th¶o luËn 5 c©u tôc ng÷ ....nãi cña Tõ H¶i vµ Thóy kiÒu víi 2 nh©n vËt trong truyÖn << Ngêi ¨n xin >> H? Qua nh÷ng v/d trªn.. HS th¶o luËn nhãm .....tèn vµ t«n träng ngêi kh¸c .22 ®Õn ®Ó λ nghe tr¸nh hiÓu lµ tr... Vi ph¹m ph¬ng ch©m lÞch sù Th¶o luËn nhãm * H§4: HDVN : Khi λ nãi chuÈn bÞ hái vÒ 1 + Hoµn thµnh bt. H? C¸c tn trªn lµ nh÷ng c¸ch nãi Chu«ng kªu thö tiÕng.

......... 18 .............................................................. ....................................

19 .

20 .

21 .

22 .

23 .

cßn n÷a 24 .

25 .

26 .

27 .

28 .

29 .

30 .

31 .

32 .

33 .

34 .

35 .

36 .

37 .

38 .

39

40

41

42

43

328 häc k× 2 TiÕt 84 & 85: A. t©m hån trong tr¾ng. 44 . 2.****************************************************** * Liªn hÖ ®t 01693. Môc tiªu cÇn ®¹t: Gióp HS: nh÷ng ®øa trÎ 1.RÌn kÜ n¨ng: §äc.172. kÓ vµ ph©n tÝch t¸c phÈm t sù. sèng thiÕu t×nh th¬ng vµ hiÓu râ nghÖ thuËt kÓ chuyÖn cña t¸c gi¶ trong ®o¹n trÝch tiÓu thuyÕt tù thuËt.Gi¸o dôc : Lßng nh©n ¸i. 3.KiÕn thøc : C¶m nhËn ®îc tÊm lßng.

KiÕm sèng. Go-r¬-ki (1868-1936) lµ v¨n hµo Nga vÜ ®¹i. TiÕp…cÊm kh«ng ®îc ®Õn nhµ tao: T×nh b¹n bÞ cÊm ®o¸n. nay t«i gÆp l¹i? Qua ®ã tg’ muèn thÓ hiÖn ®iÒu g× vÒ th¸i dé. bè mÊt sím. Hoµn c¶nh sèng thiÕu t×nh th¬ng ®· khiÕn nh÷ng ®øa trÎ trë nªn th©n mËt víi nhau h¬n. I/G. æn ®Þnh tæ chøc. Cßn l¹i: T×nh b¹n vÉn c tiÕp diÔn. Tuæi th¬ tr¶i qua nhiÒu cay ®¾ng. Tõ nhá «ng rÊt ham mª ®äc s¸ch. TiÕn tr×nh lªn líp: 1. KiÓm tra bµi cò: ? Ph©n tÝch h×nh ¶nh biÓu tîng con ®êng ë ®o¹n cuèi truyÖn ng¾n Cè h¬ng cña Lç TÊn. cËu bÐ ë víi «ng bµ ngo¹i. 3.thiÖu t.ki tiÕng Nga cã nghÜa lµ: cay ®¾ng. ¤ng sinh trëng trong gia ®×nh lao ®éng nghÌo.gi¶: 2/ phÈm: II/ §äc.B.Xim Goc-R¬. «ng trë thµnh nhµ v¨n næi tiÕng kh¾p níc Nga vµ ch©u ©u. C. Bµi míi: + Giíi thiÖu bµi: H® cña GV H® cña Hs Ghi b¶ng * H§ 1: KiÓm tra bµi cò: Ph©n tÝch sù thay ®æi cña NhuËn Thæ sau h¬n 20 n¨m xa c¸ch. lµm bµi tËp. so¹n bµi míi. Nh÷ng trêng ®¹i häc cña t«i 3 phÇn: Tõ ®Çu…Ên cói em nã xuèng: T×nh b¹n tuæi th¬ trong tr¾ng. côc: T¸c bè III/ T×m hiÓu v¨n b¶n: 1/ T×nh b¹n tuæi th¬ trong tr¾ng 45 .Ki HS : Häc bµi cò. A ®· biÕt ®IÒu g× ë 3 ®øa trÎ? Gi÷a A vµ nh÷ng ®øa trÎ ®· cã sù ®ång c¶m.gi¶. t×nh c¶m cña m×nh? * H§ 2: Bµi míi: HS ®äc chó thÝch SGK ( tr 217) GV kh¸i qu¸t mét sè nÐt c¬ b¶n. Cuèi thÕ kû XI X. H? Nªu nh÷ng hiÓu biÕt cña em vÒ t¸c phÈm? H? V¨n b¶n chia lµm mÊy phÇn? Néi dung tõng phÇn? H? T×nh b¹n tuæi th¬ gi÷a A-li-«sa vµ 3 ®øa trÎ ®îc thÓ hiÖn qua nh÷ng chi tiÕt nµo? H? Qua cuéc trß chuyÖn. so¹n gi¸o ¸n. 2. Thêi th¬ Êu gåm 13 ch¬ng. tranh M¸c. t¸c phÈm: 1/ T. Go-r¬. mÑ ®i lÊy chång kh¸c. ChuÈn bÞ: GV : Nghiªn cøu. §©y lµ cuèn ®Çu tiªn trong bé tiÓu thuyÕt tù thuËt 3 tËp: thêi th¬ Êu. HS ®äc.

Nã lµ chiÕc cæng cña t×nh b¹n tuæi th¬. Chóng nãi chuyÖn vÒ cuéc sèng buån tÎ. MÆc dï vËy chóng vÉn lµ b¹n tèt cña nhau.. nh÷n ®øa trÎ kh¸c. ®IÒu thó vÞ g× ®· x¶y ra? H? Qua c¸c c©u chuyÖn cæ tÝch. Nh÷ng ®øa trÎ tuy sèng trong c¶nh giµu sang nhng còng ch¼ng sung síng g×: mÑ chÕt.xÐt g× vÒ c¸ch so s¸nh cña tg’ ? H? lò trÎ ®ang say sa trong truyÖn cæ tÝch th× ®IÒu g× x¶y ra? H? Cö chØ cña «ng ta ®îc m. 46 . gi÷a chóng kh«ng cßn kh«ng cßn quan hÖ ®¼ng cÊp:giµu nghÌo. bän trÎ ®· t×m c¸ch nµo ®Ó tiÕp tôc quan hÖ víi nhau? H? Chóng trß chuyÖn víi nhau nh÷ng g× qua chiÕc cæng Êy? H? Trong mçi lÇn kÓ chuyÖn cæ tÝch.. 2/ T×nh b¹n bÞ cÊm ®o¸n: 3/ T×nh b¹n vÉn cø tiÕp Chóng ngåi s¸t vµo nhau diÔn: nh lò gµ con. bän trÎ ®· rót ra ®iÒu g×? H? Em cã nhËn xÐt g× vÒ quan hÖ t×nh b¹n cña lò trÎ? H? NghÖ thuËt kÓ chuyÖn cña t¸c gi¶ cã ®IÒu g× ®¸ng chó ý? H? V× sao tg’ kh«ng ®Ó A-li-«-sa gäi tªn cô thÓ cña nh÷ng ®øa trÎ? H? NghÖ thuËt næi bËt cña t¸c phÈm? H? TruyÖn kÓ ®IÒu g×? Giäng th©n mËt. Cuéc sèng thiÕu t×nh th¬ng. chim. H? Sau khi bÞ cÊm ®o¸n.t¶ ntn? H? Th¸I ®é cña nh÷ng ®øa trÎ ®îc diÔn t¶ ntn? H? L·o ®¹i t¸ cßn cã hµnh ®éng ntn víi A-li-«-sa? Gi÷a A vµ nh÷ng ®øa trÎ lµ 2 ®»ng cÊp kh¸c nhau. Chóng cã sù ®ång c¶m. tin cËy lÉn nhau. TÊt c¶ c¸c bµ ®Òu rÊt tèt.x¸c khiÕn λ ®äc liªn tëng lò gµ con co côm l¹i khi nh×n thÊy diÒu h©u. chuyÖn cæ tÝch. XuÊt hiÖn mét «ng giµ víi bé ria tr¾ng…. 1/ NghÖ Do¹ n¹t: cÊm kh«ng ®îc thuËt: 2/ Néi dung ®Õn nhµ tao. Võa ng¾m nghÝa nh×n nhau võa nãi chuyÖn rÊt l©u. ®¸nh ®ßn. Mçi lÇn quªn l¹i ch¹y vÒ hái bµ. ¤ng ta m¾ng:… Tæng MÊy ®øa trÎ lÆng lÆng bíc IV/ kÕt: ra khái xe.H? H/¶nh cña lò trÎ khi nghe chuyÖn cæ tÝch cã mô d× ghÎ ®îc tg’ m. KhoÐt lç h×nh b¸n nguyÖt ë hµng rµo. C¶m nhËn cña em sau khi häc chóng nghe A-li-«-sa kÓ xong bµi v¨n. sèng víi d× ghÎ.t¶ ntn? H? N. vÒ nh÷ng con * HDVN: Tãm t¾t truyÖn. So s¸nh c. bè cÊm ®o¸n.

T×nh b¹n th©n thiÕt cña nh÷ng ®øa trÎ. Mang tÝnh kh¸i qu¸t h¬n vµ ®Ëm mµu s¾c cæ tÝch h¬n. TiÓu thuyÕt tù thuËt. 47 .ChuyÖn ®êi thêng vµ chuyÖn cæ tÝch xen lÉn vµo nhau. NghÖ thuËt kÓ chuyÖn: lång chuyÖn ®êi thêng vµ chuyÖn cæ tÝch.

BiÖn ph¸p Èn dô th«ng HS x¸c ®Þnh biÖn ph¸p qua h×nh ¶nh: MÆt trêi tu tõ vµ nªu gi¸ trÞ. HÖ thèng ho¸ nhng kiÕn thøc ®· häc trong häc k× I líp 9. xem l¹i bµi kiÓm tra.Môc tiªu cÇn ®¹t: tr¶ bµi kiÓm tra tiÕng 1. 2. GV ®äc vµ ghi ®Ò bµi: H® cña GV H® cña Hs Ghi b¶ng * H§ 1:.TiÕt 86: viÖt A. mét bé phËn Hs cha biÕt liªn kÕt gi÷a ý biÖn ph¸p tu tõ vµ g.trÞ cña nã trong c©u th¬ sau. TiÕn tr×nh lªn líp: 1. ko thiÕu. 4/ X¸c ®Þnh b/ph¸p tu tõu & g. néi dung nãi ko thõa. HS : ¤n tËp. B. KiÓ tra bµi cò: 3.tiÕp ph¶i nãi cho cã néi dung. II/ NhËn xÐt bµi lµm: 48 . HS cã ý thøc häc bµi.Qua giê tr¶ bµi kiÓm tra gióp gi¸o viªn vµ häc sinh ®¸nh gi¸ ®îc tr×nh ®é cña häc sinh. Tuy nhiªn. Bµi míi: GV tr¶ bµi. * H§ 2: Bµi míi: GV yªu cÇu Hs nh¾c l¹i c¸c néi dung cña bµi kiÓm tra Gäi HS tr¶ lêi b¶ng thèng kª c¸c ph¬ng ch©m héi tho¹i vµ néi dung tõng ph¬ng ch©m. VD: C©u 1 dïng sai tõ “im lÆng”. c©u hái 4 cßn HS ghi chÐp ®Çy ®ñ. n¾m ®îc bµi. 2/ Ph¸t hiÖn vµ söa lçi dïng tõ trong nh÷ng c©u sau: 3 T¹o trêng hîp dÉn trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp . hîp dÉn trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp. ch÷a ®iÓm. C. HS ph¸t hiÖn vµ söa lçi dïng tõ sai: 1/ Ph¬ng ch©m vÒ lîng: khi g. æn ®Þnh tæ chøc.trÞ nghÖ III/ KÕt qu¶ bµi lµm: thuËt. I/ Néi dung kiÓm tra: 1/ C©u 1: §iÒn vµo « trèng ®Ó hoµn chØnh b¶ng thèng kª.KiÕn thøc . ®Ó thÓ hiÖn t×nh c¶m cña mÑ dµnh cho con.RÌn kÜ n¨ng: .RÌn luyÖn c¸c kÜ n¨ng sö dông TiÕng ViÖt trong viÖc viÕt v¨n b¶n vµ trong giao tiÕp x· héi. 2. Thay b»ng tõ “V¾ng lÆng” Yªu cÇu Hs t¹o ra trêng HS thùc hiÖn. ChuÈn bÞ: GV : ChÊm.

GV tr¶ bµi cho Hs Yªu cÇu Hs ch÷a lçi sai cña m×nh vµo vë.C¶ líp 9e. ®¹t 100%. 49 .

Tr¾c nghiÖm ( 3 ®iÓm): Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i in hoa ë ®Çu c©u tr¶ lêi em cho lµ ®óng . HS n¾m v÷ng c¸c bµi th¬. 5. Ho¸n dô. Khæ: Ta h¸t bµi ca gäi c¸ vµo. Tù do. Sù nghÌo tóng vÊt v¶ cña nh÷ng ngêi n«ng d©n mÆc ¸o lÝnh. D. V× sao cã thÓ xem bµi th¬ “ §oµn thuyÒn ®¸nh c¸” nh mét bµi ca lao ®éng ®Çy phÊn khëi. bµi ca. Lôc b¸t D. th¸i ®é. Tr¶ bµi kiÓm tra : PhÇn I. ThÊt ng«n b¸t có §êng luËt. B. Trß : ¤n tËp. kÜ n¨ng. TR¶ BµI kiÓm tra vÒ th¬ vµ truyÖn hiÖn ®¹i I. lao ®éng cña nh÷ng ngêi d©n ra biÓn. 1974 2. Chñ ®Ò cña bµi th¬ “ §ång chÝ” lµ g×? A. Bµi th¬ “ §ång chÝ” ®îc viÕt theo thÓ th¬ nµo? A. 1. C.RÌn kÜ n¨ng: . Bµi th¬ “ §ång chÝ” ®îc s¸ng t¸c n¨m nµo? A. ChuÈn bÞ: 1. C. C. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. B. III. T¸m ch÷( tiÕng) 3. Nh÷ng ngêi ®i biÓn ®¸nh c¸ võa ®i võa h¸t. C. ®ªm sËp cöa. VÎ ®Ñp cña h×nh ¶nh “®Çu sóng tr¨ng treo”. truyÖn ®· häc( tõ bµi 10-15). Khæ: C¸ nhô. NhÞp ®iÖu rén rµng. Khæ: C©u h¸t c¨ng buåm víi giã kh¬i. æn ®Þnh tæ chøc. C.TiÕt 87. Phãng ®¹i vµ tîng trng. võa gi¨ng líi võa h¸t gäi c¸. Nh÷ng biÖn ph¸p nghÖ thuËt nµo ®îc sö dông trong hai c©u th¬: MÆt trêi xuèng biÓn nh hßn löa. Sãng ®· cµi then. 6. So s¸nh. hµo hïng? A. §iÖp tõ h¸t.Qua bµi kiÓm tra gi¸o viªn ®¸nh gi¸ ®îc kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh vÒ tri thc. so¹n gi¸o ¸n. So s¸nh vµ Èn dô. ra ®Ò. 2. 1947 D. híng dÊn HS «n tËp. ®Î gióp HS kh¸c phôc nh÷ng ®iÓm cßn yÕu. 1984 C. Khæ: Sao mê kÐo líi kÞp trêi s¸ng. D. lµm tèt c¸c bµi kiÓm tra 1 tiÕt ë líp. h¸o høc. D. KiÕn thøc: . c©u h¸t ®îc nh¾c l¹i nhiÒu lÇn.1948 B. B. B. V× sao t¸c gi¶ NguyÔn Khoa §iÒm l¹i ®Æt tªn cho bµi th¬ cña m×nh lµ “Khóc h¸t ru nh÷ng em bÐ lín trªn lng mÑ”? 50 . 2. NiÒm vui phÊn chÊn trong lao ®éngtù do. A. D. Thµy: Nghiªn cøu. T×nh ®oµn kÕt g¾n bã gi÷a hai anh bé ®éi c¸ch m¹ng. 7.Trªn c¬ së «n tËp. B . 4. II. Ca ngîi t×nh ®ång chÝ keo s¬n g¾n bã gi÷a nh÷ng ngêi lÝnh cô Hå trong kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p. B. TiÕn tr×nh lªn líp: A. c¸c chim cïng c¸ ®Ð. Khæ th¬ nµo trong bµi th¬ “ §oµn thuyÒn ®¸nh c¸” ®Ñp léng lÉy nh mét bøc tranh s¬n mµi vÒ c¶nh biÓn ®ªm? A. khi trë vÒ còng h¸t vang. chuÈn bÞ lµm bµi kiÓm tra.

.N¾m v÷ng néi dung t¸c phÈm ®¾c biÖt lµ nh©n vËt anh thanh niªn.. D. Ph¹m H¬ng 2. Híng dÉn häc bµi: . PhÇn II: Tù luËn:( 7 ®iÓm) Ph©n tÝch vÎ ®Ñp cña nh©n vËt anh thanh niªn trong truyÖn ng¾n “ L¹ng lÏ Sa Pa” cña NguyÔn Thµnh Long §¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm: I PhÇn I. cëi më.®iÒu g×? A. v« t.§a sè häc sinh ®· n¾m v÷ng ®îc ph¬ng ph¸p lµm mét bµi v¨n nghÞ luËn.... Huy. bµ mÑ m¬ cho con trai – Cu Tai.. khoa häc. E.. chØ kh¸c nhau Ýt nhiÒu vÒ néi dung. B. . T©m.. 8. ®«i chç diÔn ®¹t cha râ rµng D. Th©n bµi : Ph©n tÝch vÎ ®Ñp phÈm chÊt cña anh thanh niªn( 5 ®) + Say mª vµ cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao víi nghÒ nghiÖp thÇm lÆng mµ rÊt cÇn cho x· héi.. ( ph©n tÝch.DiÔn ®¹t tr«i ch¶y. + S«i næi. l« gÝc nh: TrÞnh HuyÒn.. Rót kinh nghiÖm: ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. Nhîc ®iÓm: ..Thu bµi IV.. lêi kÓ. yªu ®êi.. Mai sau con lín vung chµy lón s©n. §ã lµ nh÷ng lêi ru cña t¸c gi¶. §ã lµ hai lêi ru nèi tiÕp nhau: lêi ru cña t¸c gi¶ vµ lêi mÑ ru con. m¹ch l¹c tr×nh bµy s¹ch sÏ. Cñng cè: .. ch©n thµnh víi mäi ngêi.. nhÞp ®iÖu gièng nhau. sai lçi chÝnh t¶. C. 51 . Thµnh.Tr×nh bµy lñng cñng. sèng ng¨n n¾p.……………. Tr¾c nghiÖm ( 4 ®iÓm): PhÇn II: Tù luËn:( 6 ®iÓm) A. Kªt luËn : bµi häc vµ liªn hÖ b¶n th©n( 1®) * NhËn xÐt: 1. + Khiªm tèn. ……………………. Trong lêi ru thø ba.. ®Êt níc.GV nhÊn m¹nh kÜ n¨ng lµm bµi kiÓm tra. B.Bªn c¹nh ®ã vÉn cßn mét sè em vÉn cha n¾m v÷ng kiÕn thøc ®Æc biÖt lµ phÇn tù luËn nh: Niªn.. C. lÞch sù vµ tÕ nhÞ. §ã lµ lêi mÑ ru con..…………….. häc tËp. Mai sau con lín lµm ngêi tù do.. Mai sau con lín ®îc thÊy B¸c Hå. thiÕu l« gÝc.. nh©n d©n. chøng minh qua nh÷ng lêi kÓ cña b¸c l¸i xe.. quan t©m ®Õn ngêi kh¸c. ¦u ®iÓm: . …………………….. ... §iÖp . C.... viÖc lµm cña anh thanh niªn trong cuéc gÆp gì ng¾n ngñi víi «ng ho¹ sÜ vµ c« kÜ s.Më bµi : Giíi thiªu t¸c phÈm vµ nh©n vËt( 1 ®) B. Mai sau con lín ph¸t mêi Ka-li... Nh÷ng ®o¹n th¬-®iÖp khóc cÊu tróc gièng nhau.Ch÷ viÕt cÈu th¶. D. Lª HuyÒn. + Khao kh¸t ®äc s¸ch...A. .

®äc tríc bµi míi. tËp lµm tríc ë nhµ... 2. tËp lµm th¬ t¸m I. em ®· häc? H? §o¹n th¬ trªn trÝch tõ vb Nhí rõng nµo? Dùa vµo bµi th¬ gîi ý cho H? §iÒn nh÷ng tõ nµo vµo chç hs ®iÒn. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. æn ®Þnh tæ chøc. III. 89: ch÷. TiÕt 88. C.... II. biÕt cña em vÒ thÓ th¬ 8 Ng¾t nhÞp ®a d¹ng Mçi khæ thêng gåm 4 c©u ch÷? Gieo vÇn: vÇn ch©n • • • H? KÓ tªn nh÷ng bµi th¬ Quª h¬ng.. RÌn luyÖn kÜ n¨ng sö dông tõ ng÷ khi tËp lµm th¬ t¸m ch÷. KiÓm tra: sù chuÈn bÞ cña HS.. BÕp viÕt theo thÓ 8 ch÷ mµ löa. Bµi míi: + Giíi thiÖu bµi: H® cña GV • H® cña Hs Ghi b¶ng H§ 1: Nªu nh÷ng hiÓu 8 ch÷ trªn mét dßng. Trß : Häc bµi cò. . ®ång thêi t×m hØÓu c¸c bµi th¬ theo thÓ 8 ch÷ cña c¸c nhµ th¬. viÕt b¶ng phô. 2.... lµm bµi tËp.. B.. trèng? Tõ: tiÕc nuèi H? §iÒn tõ thÝch hîp vµo chç trèng? LuyÖn lµm th¬ 8 ch÷: 1/ §iÒn vµo chç trèng a/ b/ 2/ TËp lµm th¬ 8 ch÷: 52 .……………. Nhí rõng.…………………………………………………………. Thµy: Nghiªn cøu.. ……………………. TiÕn tr×nh lªn líp: A.... so¹n gi¸o ¸n.. ChuÈn bÞ: 1. KiÕn thøc: VËn dông kiÕn thøc ®· hä ®Ó lµm th¬ t¸m ch÷.

Ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o cña hs GV gîi ý mét sè chñ ®Ò: m¸i trêng. thÇy c«. Hs tr×nh bµy 53 . néi dung. b¹n bÌ. c¶m xóc. quª h¬ng. Sè ch÷ Ng¾t nhÞp Sè khæ. H? Bµi th¬ ph¶i ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu g×>? GV nhËn xÐt.

Dùa vµo t¸c phÈm Lµng cña nhµ v¨n Kim L©n h·y ®ãng vai nh©n vËt «ng Hai ®Ó kÓ l¹i truyÖn..TiÕt 90. C¶m høng chñ ®¹o cña v¨n b¶n: “§oµn thuyÒn ®¸nh c¸” lµ g×? A/ C¶m høng vÒ lao ®éng.. D/ LiÖt kª.KÜ n¨ng: RÌn luyÖn kÜ n¨ng viÕt v¨n b¶n tù sù cã sö dông yÕu tè miªu t¶ néi t©m vµ yÕu tè nghÞ luËn. B/ C¶m høng vÒ thiªn nhiªn...nhÊt lµ biÕt vËn dông c¸c kiÕn thøc tÝch hîp vÒ v¨n.. E/ C¶ A.. ph¬i phíi.? (3®) 2... .(2®) 1. 3. A/ Lêi th¬ dâng d¹c. Trß : Häc l¹i bµi kiÓm tra. C/ Sau c¸nh m¹ng th¸ng t¸m.…………………….. …………….KiÕn thø : Qua giê tr¶ bµi gi¸o viªn gióp häc sinh cñng cè c¸ckÜ n¨ng lµm bµi. miªu t¶ diÔn biÕn vµ hµnh ®éng cña «ng Hai khi nghe tin lµng chî DÇu theo giÆc? (5®) GV : NhËn xÐt …………………………………………………………. ChuÈn bÞ: 1. Thµy : ChÊm ch÷a bµi . Môc tiªu cÇn ®¹t: .Ph©n tÝch h×nh ¶nh : “ §Çu sóng tr¨ng treo trong t¸c ph©mr “ §ång chÝ” – ChÝnh H÷u.. tiÕng ViÖt vµ tËp lµm v¨n ®Ó lµm bµi kiÓm tra tæng hîp... . D/ Tríc c¸ch m¹ng th¸ng t¸m. C/ C¶m høng vÒ chiÕn tranh. TiÕn tr×nh lªn líp: A. Hai c©u th¬: “C¸ nhô c¸ chim cïng c¸ ®Ð – c¸ s«ng lÊp l¸nh ®uèc ®en hång” sö dông phÐp tu tõ g×? A/ So s¸nh B/ Nãi qu¸ C/ Nh©n hãa. æn ®Þnh tæ chøc. ý nµo nãi ®óng nhÊt vÎ ®Ñp nghÖ thuËt cña bµi th¬ “§oµn thuyÒn ®¸nh c¸”. II/ Tù luËn: 1. s«i næi.Gi¸o dôc:Tinh thÇn kØ luËt . D/ C¶ A vµ B ®Òu ®óng. C/ Sö dông nhiÒu biÖn ph¸p tu tõ nghÖ thuËt. II. III. B/ Giäng th¬ kháe kho¾n. Gi¸o viªn ®äc vµ ghi ®Ò lªn b¶ng: I/ Tr¾c nghiÖm: Khoanh trßn ®¸p ¸n ®óng nhÊt.. B/ Kh¸ng chiÕn chèng Mü.. 54 . Huy CËn lµ nhµ th¬ næi tiÕng tõ thêi ký nµo? A/ Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p. C. KiÓm tra: I. D ®Òu ®óng... 2. hµo høng. 2. B. ®iÖu th¬ nh khóc h¸t say mª.. bay bæng. 4. B. D/ C¸ch gieo vÇn cã nhiÒu biÕn hãa linh ho¹t. Tr¶ bµi kiÓm tra tæng häc häc k× i I.

......2 bµi kh¸.. D... C©u 2. I.... HS cã thÓ c¸c c¸ch tr×nh bÇy kh¸c nhau song cÇn nãi ®îc : §©y lµ h×nh ¶nh giÇu ý nghÜa biÓu tîng .... …………………………………………………………...……………..……………. …………………………………………………………..GV ®äc 1. IV..... Môc tiªu bµi häc 1. …………………….... PhÇn I....HiÓu ®îc sù cÇn thiÕt cña viÖc ®äc s¸ch vµ ph¬ng ph¸p ®äc s¸ch.....nh©n vËt kÓ chuyÖn. Híng dÉn häc bµi: ... C©u 1.... so¹n v¨n b¶n : Bµn vÒ ®äc s¸ch.... chiÕn tranh vµ hoµ b×nh........ ……………………. ……………………...……………. §ã lµ sù kÕt hîp gi÷a hiÖn thùc vµ l·ng m¹n.... …………………………………………………………....... Khoanh trßn ®¸p ¸n ®óng ®îc 05 ®iÓm.. ……………………. Cñng cè: . KÜ N¨ng: 55 .. c¶m xóc hay b×nh luËn....…………….. PhÇn II.. ChÊt thÐp vµ chÊt t×nh cña ngêi chiÕn sÜ c¸ch m¹ng.. Rót kinh nghiÖm: TuÇn 20 V¨n b¶n TiÕt : T«ng: Bµi 18: Tæng: TiÕt PPCT: 91 Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : Ngµy gi¶ng : Líp : Líp : TiÕt : bµn vÒ ®äc s¸ch Chu Quang TiÒm. Kh«ng kÓ l¹i toµn v¨n mµ chØ kÓ l¹i ®o¹n «ng Hai nghe tin lµng theo giÆc ®Õn chç tin lµng theo giÆc ®îc c¶i chÝnh.. …………………………………………………………..... E.. Kh«ng chen vµo nhËn xÐt..……………. 2. …………………….………………………………………………………….. HS cã thÓ chän ng«i kÓ thø nhÊt hoÆc thø ba khi ®ãng vai nh©n vËt «ng Hai..... KiÕn Thøc: ....§äc....

Häc sinh : ®äc .Khóc triÕt. 1.Chu QuangTiÒm ( 18971986 ) : nhµ mÜ häc vµ lÝ luËn v¨n häc næi tiÕng cña Trung Quèc. 3. 56 . T¸c phÈm. ®å dïng .V¨n b¶n nghÞ luËn.TrÝch dÞch tõ s¸ch “ Danh nh©n TQ bµn vÒ niÒm vui nçi buån cña viÖc ®äc s¸ch”. H: Giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶ Chu Quang TiÒm ? H: Nªu xuÊt xø cña v¨n b¶n ? *Bµi viÕt lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh tÝch luü kinh nghiÖm…lµ nh÷ng lêi bµn t©m huyÕt cña ngêi ®i tríc muèn truyÒn l¹i cho thÕ hÖ sau. nhËn xÐt. Th¸i ®é : . biÕt thÓ hiÖn giäng ®iÖu lËp luËn. .. 2. . 2. Chó thÝch. * Gäi HS ®äc. chuÈn bÞ bµi . a. TiÕn tr×nh bµi d¹y 1. râ rµng. §äc. ChuÈn bÞ 1.Giíi thiÖu vÒ t¸c phÈm. H: Nhan ®Ò cña v¨n b¶n cho biÕt ®ã lµ v¨n b¶n g× ? H: H·y nªu c¸ch ®äc v/b¶n ? . . . III.2 HS ®äc -> nhËn xÐt. Bµi míi : Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn HS ®äc. t×m hiÓu chó thÝch.Giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶ . so¹n . II. I. §äc – t×m hiÓu chó thÝch.RÌn thªm c¸ch viÕt v¨n nghÞ luËn qua lÜnh héi bµi nghÞ luËn s©u s¾c sinh ®éng. T¸c gi¶: . . Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Néi dung cÇn ®¹t.Gi¸o dôc HS cã ph¬ng ph¸p ®äc s¸ch ®óng. Gi¸o viªn : ®äc . giµu tÝnh thuyÕt phôc. KiÓm tra bµi cò : kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña hs 2. b.

§äc sgk. + P2 : tiÕp ®Õn “… tiªu hao lùc lîng” -> C¸c khã kh¨n. H: Qua lêi bµn cña t/g. ý nghÜa cña viÖc ®äc s¸ch. H: Víi mçi con ngêi. Bè côc : H: VÊn ®Ò nghÞ luËn cña bµi viÕt nµy lµ g× ? Dùa theo bè côc cña bµi viÕt h·y tãm t¾t luËn ®iÓm cña t¸c gi¶ khi triÓn khai vÊn ®Ò ®ã ? Ph¸t hiÖn . 57 .ph¸t biÓu . + P3 : cßn l¹i -> Bµn vÒ ph¬ng ph¸p ®äc s¸ch. . c. 3 phÇn : + P1 : tõ ®Çu ®Õn “…ph¸t hiÖn thÕ giíi míi” -> TÇm quan träng. Tõ khã : sgk. 1. cã ý nghÜa g× trªn con ®êng ph¸t triÓn cña nh©n lo¹i ? H: T¸c gi¶ ®· dïng nh÷ng lÝ lÏ nµo ®Ó lµm râ ý nghÜa ®ã? II. Ho¹t ®éng 2 : H/dÉn HS t×m hiÓu v/ b¶n .TÇm quan träng vµ ý nghÜa cña viÖc ®äc s¸ch . ph¸t em thÊy viÖc ®äc s¸ch biÓu. .Híng dÉn HS tù t×m hiÓu tõ khã trong sgk.Suy nghÜ.Ph¸t hiÖn . c¸c thiªn híng sai lÖch dÔ m¾c ph¶i cña viÖc ®äc s¸ch. d.. T×m hiÓu v¨n b¶n . hiÓu nghÜa cña tõ.§äc s¸ch vÉn lµ mét con ®êng quan träng cña häc vÊn + S¸ch ghi chÐp c« ®óc vµ lu truyÒn mäi tri thøc.

Em h·y nªu tÇm quan träng vµ ý nghÜa cña viÖc ®äc s¸ch ? 4. ®äc s¸ch lµ sù chuÈn bÞ ®Ó cã thÓ lµm cuéc trêng chinh v¹n dÆm trªn con ®êng häc vÊn. cã søc thuyÕt phôc. H: NhËn xÐt vÒ c¸ch lËp luËn trong ®o¹n v¨n ? H: Víi c¸ch lËp luËn trªn gióp em hiÓu g× vÒ s¸ch vµ lîi Ých cña viÖc ®äc s¸ch ? .C¸ch lËp luËn chÆt chÏ. Cñng cè . -> S¸ch lµ vèn quý cña nh©n lo¹i.VÒ nhµ häc vµ chuÈn bÞ tiÕt tiÕp theo “ Bµn vÒ viÖc ®äc s¸ch” V¨n B¶n Tæng: TiÕt PPCT: 92 Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : Ngµy gi¶ng : Líp : Líp : TiÕt : TiÕt : T«ng: bµn vÒ ®äc s¸ch ( TiÕp ) 58 .§¸nh gi¸ . DÆn dß : . 3. . . + Lµ kho tµng quý b¸u cÊt gi÷ di s¶n tinh thÇn nh©n lo¹i…lµ cét mèc trªn con ®êng tiÕn ho¸ cña nh©n lo¹i.Víi mçi con ngêi. ®¸nh gi¸. .NhËn xÐt. n©ng cao vèn tri thøc. nh»m ph¸t hiÖn thÕ giíi míi. luyÖn tËp : . §äc s¸ch lµ con ®êng tÝch luü.viÖc ®äc s¸ch cã tÇm quan träng nh thÕ nµo ? .Gv kÕt luËn .

Néi dung cÇn ®¹t II.RÌn thªm c¸ch viÕt v¨n nghÞ luËn qua lÜnh héi bµi nghÞ luËn s©u s¾c sinh ®éng. Chu Quang I. ®äc nh÷ng quyÓn nµo cã gi¸ trÞ cho m×nh. Häc sinh : ®äc . 59 .Ph¸t biÓu . III. Môc tiªu bµi häc 1.Kh«ng lùa chän. Th¸i ®é : . giµu tÝnh thuyÕt phôc. t¸c gi¶ cho em hiÓu ntn vÒ c¸ch lùa chän s¸ch khi ®äc ? H: §äc. . Gi¸o viªn : ®äc . ®äc chØ ®Ó trang trÝ bé mÆt mµ ph¶i võa ®äc võa suy nghÜ. . . 2. C¸ch lùa chon s¸ch khi ®äc. KiÓm tra bµi cò : Nªu tÇm quan träng vµ ý nghÜa cña viÖc ®äc s¸ch ? 2.Suy nghÜ. T×m hiÓu v¨n b¶n : 2. thiÕu môc ®Ých.Gi¸o dôc HS cã ph¬ng ph¸p ®äc s¸ch ®óng. . . tr¶ lêi : C¸ch lËp luËn chÆt chÏ ( ph©n tÝch qua so s¸nh ®èi chiÕu vµ dÉn chøng cô thÓ ). 3.S¸ch ngµy cµng nhiÒu -> lùa chän khi ®äc.Kh«ng nªn ®äc lít qua. .Thùc hiÖn y/c. .§äc. -> Tr¸nh ®äc s¸ch trµn lan. B¶ng phô .Th¶o luËn. KÜ N¨ng: . . . Ph¬ng ph¸p ®äc s¸ch. II. ph¸t biÓu. ChuÈn bÞ 1. .Ph¸t biÓu .HiÓu ®îc sù cÇn thiÕt cña viÖc ®äc s¸ch vµ ph¬ng ph¸p ®äc s¸ch. 2. KiÕn Thøc: . ph¸t biÓu. ph¸t biÓu néi dung. so¹n . TiÕn tr×nh bµi d¹y 1. 3.Suy nghÜ. chuÈn bÞ bµi . Bµi míi : Ho¹t ®éng cña thÇy H: §äc & nªu n/d ®o¹n 2? H: §äc s¸ch cã dÔ kh«ng ? T¹i sao cÇn lùa chän s¸ch khi ®äc ? H: NÕu kh«ng lùa chän khi ®äc sÏ gÆp nguy h¹i g× ? H: T¸c gi¶ ®· chØ ra nh÷ng thiªn híng sai l¹c khi ®äc s¸ch lµ g× ? H: Theo tg th× cÇn lùa chän s¸ch khi ®äc nh thÕ nµo ? H: NhËn xÐt vÒ c¸ch tr×nh bµy lÝ lÏ còng nh c¸ch lËp luËn cña t¸c gi¶ ? H: Qua ®o¹n v¨n b¶n trªn.NhËn xÐt . ®å dïng .Cã thiªn híng sai l¹c khi ®äc. .Kh«ng nªn ®äc mét . nªu néi dung ®o¹n 3 ? H: T¸c gi¶ ®· híng dÉn Ho¹t ®éng cña trß . . khi ®äc s¸ch -> dÉn ®Õn t×nh tr¹ng kh«ng chuyªn s©u vµ ®äc l¹c híng.Chän cho tinh.TiÒm. .Trong khi ®äc tµi liÖu chuyªn s©u cña m×nh còng kh«ng thÓ xem thêng viÖc ®äc lo¹i s¸ch thêng thøc.

D. .ChuÈn bÞ tiÕt “ Khëi ng÷” : t×m hiÓu VD theo c©u hái trong sgk TiÕng ViÖt Tæng: Ngµy gi¶ng : T«ng: Líp : TiÕt : TiÕt PPCT: 93 Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : Líp : TiÕt : khëi ng÷ 60 . ý kiÕn cña em nh thÕ nµo ? H: Nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n nµo ®· t¹o nªn søc thuyÕt phôc cña v¨n b¶n ? . Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn HS tæng kÕt H: V¨n b¶n “ Bµn vÒ ®äc s¸ch” nªu ND g× ? H: Qua häc v¨n b¶n.§äc s¸ch cßn rÌn luyÖn tÝnh c¸ch.Häc ghi nhí. 4. c¸ch trµn lan kiÓu høng thó c¸ nh©n mµ cÇn ®äc cã kÕ ho¹ch vµ cã hÖ thèng.ND lêi bµn vµ c¸ch tr×nh bµy cña t¸c gi¶ võa ®¹t lÝ. .nhËn xÐt * Th¶o luËn. tr¶ lêi. luyÖn tËp : H: Ph¸t biÓu ®iÒu em thÊm thÝa nhÊt khi häc bµi “ Bµn vÒ ®äc s¸ch” ? . ý nghÜa cña viÖc ®äc s¸ch. Tù sù B. C¸ch lùa chän s¸ch khi ®äc. thÊu t×nh. Tæng kÕt : * Ghi nhí : sgk 3. hîp lÝ. . BiÓu c¶m D.Th¶o luËn -> tr×nh bµy. H: T¸c gi¶ ®a ra c¸ch ®äc s¸ch kh«ng chØ lµ viÖc häc tËp tri thøc mµ cßn häc ®Ó lµm ngêi. nhËn xÐt .C¸ch viÕt giµu h×nh ¶nh. .Bè côc chÆt chÏ. em hiÓu g× vÒ t¸c gi¶ ? III. . NghÞ luËn. 2)V¨n b¶n trªn kh«ng ®Ò cËp ®Õn ND nµo ? A. Ph¬ng ph¸p ®äc s¸ch.Tr¶ lêi . Nh÷ng th viÖn næi tiÕng trªn thÕ giíi.Gv treo b¶ng phô . DÆn dß :.. cñng cè . * Bµi tËp tr¾c nghiÖm : 1)V¨n b¶n “ Bµn vÒ ®äc s¸ch” sö dông ph¬ng thøc biÓu ®¹t nµo ? A. chuyÖn häc lµm ngêi. NT cña v¨n b¶n . n¾m ®îc ND. Miªu t¶ C. C.c¸ch ®äc s¸ch ntn ? .Gäi HS lªn b¶ng lµm bµi tËp tr¾c nghiÖm. B. .HS béc lé.§äc ghi nhí.

Häc sinh : ChuÈn bÞ bµi ë nhµ .I.VÒ quan hÖ víi VN : c¸c tõ ng÷ in ®Ëm kh«ng cã quan hÖ chñ – vÞ víi VN. Em hiÓu thÕ nµo lµ khëi ng÷ ? . b¶ng phô .§äc ghi nhí / sgk Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn II. trong lÜnh vùc v¨n nh÷ng c©u trªn vÒ vÞ . viÕt ®o¹n v¨n cã sö dông khëi ng÷. * Ghi nhí : sgk / 8 khëi ng÷. 2. §Æc ®iÓm vµ c«ng . chóng ta/ cã thÓ trÝ trong c©u vµ quan in ®Ëm ®øng tríc chñ tin ë tiÕng ta kh«ng sî hÖ víi VN ? ng÷. b. KÜ n¨ng : RÌn kÜ n¨ng ®Æt c©u. Th¸i ®é : Gi¸o dôc HS ý thøc gi÷ g×n sù trong s¸ng cña TiÕng ViÖt.Cßn anh. Ho¹t ®éng cña trß 61 . Bµi míi : * Giíi thiÖu bµi.Lªn b¶ng x¸c ®Þnh.VÒ vÞ trÝ : c¸c tõ ng÷ nghÖ.§äc VD ( b¶ng phô ) dông cña khëi ng÷ trong c©u.Cã thÓ thªm c¸c q/hÖ ®Ëm nãi trªn. anh/ trong nh÷ng c©u chøa nhËn xÐt . kh«ng gh×m næi xóc nh÷ng tõ in ®Ëm ? ®éng. TiÕn tr×nh bµi d¹y 1. 3. ChuÈn bÞ 1. HS luyÖn tËp. nã thiÕu giµu vµ ®Ñp. * VÝ dô : H: X¸c ®Þnh CN – VN . ®å dïng häc tËp III. -> Nh÷ng tõ ng÷ in ®Ëm nªu lªn ®Ò tµi ®îc nãi ®Õn trong c©u. Ho¹t ®éng cña thÇy * Y/c HS ®äc vÝ dô Néi dung cÇn ®¹t. víi … cã thÓ thªm ) nh÷ng q/hÖ tõ nµo ? H: Nh÷ng tõ ng÷ in . LuyÖn tËp. t«i /còng giµu råi. H: Ph©n biÖt c¸c tõ in * Th¶o luËn -> tr×nh c. 2. H: Tríc c¸c tõ ng÷ in . . Giµu. II. Môc tiªu bµi häc 1. I. So¹n . VÒ c¸c thÓ v¨n ®Ëm víi chñ ng÷ trong bµy. KiÕn thøc : N¾m ®îc ®Æc ®iÓm vµ c«ng dông cña khëi ng÷ trong c©u. KiÓm tra bµi cò : KiÓm tra sù chuÈn bÞ c¶u hs 2. Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn HS t×m hiÓu ®Æc ®iÓm vµ c«ng dông cña khëi ng÷ trong c©u. cã (hoÆc tõ : vÒ. Gi¸o viªn : §äc .Kh¸i qu¸t -> rót ra ghi ®Ëm ®ã ®îc gäi lµ nhí. a….

HiÓu th× t«i hiÓu råi nhng gi¶i th× t«i cha gi¶i ®îc. Híng dÉn vÒ nhµ : . cha bµi trªn b¶ng.Nªu ®Æc ®iÓm vµ c«ng dông cña khëi ng÷ trong c©u ? . ®o¹n v¨n. Bµi tËp 1.Häc ghi nhí / sgk. Lµm khÝ tîng e. 3. . Mét m×nh d. . b.§äc yªu cÇu BT 2. anh Êy cÈn xÐt .§äc bµi tËp 1. §èi víi chóng m×nh c. * Bµi tËp s¸ng t¹o : ViÕt cßn l¹i lµm vµo vë. . §èi víi ch¸u . cho ®iÓm. * Y/c HS ®äc y/c bt. Lµm bµi. trong ®ã em cã sö dông khëi ng÷ ? * NhËn xÐt. .BT : §Æt c©u cã khëi ng÷.* Y/c HS ®äc y/c bt.NhËn xÐt. §iÒu nµy b. H: T×m khëi ng÷ trong c¸c ®o¹n trÝch ? . Bµi tËp 2. thËn l¾m. luyÖn tËp : . Cñng cè .Lªn b¶ng lµm -> nhËn a.Lµm miÖng -> nhËn xÐt . H: H·y chuyÓn phÇn in ®Ëm trong c¸c c©u trªn thµnh khëi ng÷ ? H: ViÕt mét ®o¹n v¨n nghÞ luËn bµn vÒ ph¬ng ph¸p ®äc s¸ch.ChuÈn bÞ “ PhÐp ph©n tÝch vµ tæng hîp” : ®äc vµ tr¶ lêi c©u hái trong sgk. TËp Lµm V¨n Tæng: TiÕt PPCT: 94 Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : Ngµy gi¶ng : Líp : Líp : TiÕt : TiÕt : T«ng: phÐp ph©n tÝch vµ tæng hîp 62 .1 HS lªn b¶ng viÕt. . * C¸c khëi ng÷ : a. .LÊy vÝ du chøng minh ? 4.

Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn HS t×m hiÓu phÐp lËp luËn ph©n tÝch vµ tæng hîp. Môc tiªu bµi häc 1. tæng hîp khi t¹o lËp v¨n b¶n nghÞ luËn. Gi¸o viªn : ®äc .§äc VD ( b¶ng ph©n tÝch vµ tæng hîp. ph¸t 63 . b¶ng phô . so¹n . Ho¹t ®éng cña trß Néi dung cÇn ®¹t. tæng hîp trong lµm v¨n nghÞ luËn. Em hiÓu dung sù vËt. 2.Ph¸t biÓu . T×m hiÓu phÐp lËp luËn . H: VÊn ®Ò nghÞ luËn . Bµi míi : * Giíi thiÖu bµi. kiÕn thøc : HiÓu vµ biÕt vËn dông c¸c phÐp lËp luËn ph©n tÝch. ®å dïng .Ph©n tÝch -> phÐp lËp phÐp lËp luËn ph©n luËn tr×nh bµy tõng bé phËn tÝch ®Ó nªu ra c¸c cña vÊn ®Ò nh»m chØ ra néi dÉn chøng.DÉn chøng 1 nªu nh÷ng dÉn chøng g× nh÷ng hiÖn tîng vÒ trang phôc? DÉn ¨n mÆc kh«ng chøng thø nhÊt nªu ®ång bé. ChuÈn bÞ 1. TiÕn tr×nh bµi d¹y 1. 3. .I. 2. H: ViÖc kh«ng lµm ®ã -> Quy t¾c ngÇm cho thÊy nh÷ng quy cña v¨n ho¸.> Ph¬ng thøc V¨n b¶n “ Trang phôc” nghÞ luËn. KÜ n¨ng : RÌn kÜ n¨ng ph©n tÝch.KÕt luËn. * PhÐp ph©n tÝch : t¾c nµo trong ¨n mÆc cña con ngêi? H: T¸c gi¶ ®· dïng . ®iÒu g× ? H: C¸c dÉn chøng cßn . kiÓm tra bµi cò : * ThÕ nµo lµ v¨n b¶n nghÞ luËn ? 2. cña v/b ? H: Bµi v¨n ®· nªu . hiÖn tîng.HiÖn tîng ¨n l¹i nªu ®iÒu g× ? mÆc kh«ng phï hîp víi hoµn c¶nh. phô ) H: Ph¬ng thøc biÓu * VÝ dô : ®¹t cña v¨n b¶n trªn ? . tr¶ gi¶ nªu ra ? lêi. Häc sinh : chuÈn bÞ bµi ë nhµ . H: V× sao kh«ng ai lµm c¸i ®iÒu phi lÝ nh t¸c .Suy nghÜ.Suy nghÜ. Th¸i ®é : Gi¸o dôc HS ý thøc s¸ng t¹o. III. thÕ nµo lµ phÐp lËp luËn ph©n tÝch ? H: Khi ph©n tÝch ngêi . II. Ho¹t ®éng cña thÇy * Y/c hs ®äc vÝ dô. I.

bµi viÕt ®· më réng sang vÊn ®Ò ¨n mÆc ®Ñp nh thÕ nµo ? C¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh c¸i ®Ñp cña trang phôc ? H: PhÐp lËp luËn ®Ó chèt l¹i nh trªn lµ phÐp tæng hîp. . kh«ng chän s¸ch mµ ®äc th× l·ng phÝ søc. kh¸c nhau -> ph¶i chän s¸ch.Th¶o luËn. Em hiÓu nh thÕ nµo vÒ phÐp lËp luËn tæng hîp? H: PhÐp lËp luËn tæng hîp thêng ®Æt ë vÞ trÝ nµo ? H: Tõ viÖc t×m hiÓu VD.Th¶o luËn.Ph¸t biÓu . .§äc. ph¸t biÓu. s¸ch thêng thøc -> cÇn chän hîp lÝ.Suy nghÜ. rót ra ghi nhí. -> Nã lµ c©u tæng hîp c¸c ý ®· ph©n tÝch. . chÊt lîng bµy. * PhÐp lËp luËn tæng hîp . . h·y nªu vai trß cña c¸c phÐp ph©n tÝch vµ tæng hîp? Ph©n tÝch lµ g× ? Tæng hîp lµ g× ? * Gäi hs ®äc ghi nhí.Rót ra kÕt luËn.Do s¸ch nhiÒu. . . II.§äc ghi nhí / sgk. LuyÖn tËp.Cã s¸ch chuyªn m«n.Lµm miÖng. . Bµi tËp 4.Do søc ngêi cã h¹n. . nhËn xÐt. *§äc yªu cÇu bµi tËp 4. tr¶ lêi.Tæng hîp -> rót ra c¸i chung tõ nh÷ng ®iÒu ®· ph©n tÝch . .Th¶o luËn.tr×nh bµy.§äc.Kh¸i qu¸t kiÕn thøc. . . . H: Em hiÓu ph©n tÝch cã vai trß ntn trong lËp luËn ? . nhËn xÐt . . Bµi tËp 1 .§äc.Ph©n tÝch b»ng tÝnh chÊt b¾c cÇu…. tr×nh . bæ sung. Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn luyÖn tËp.Ph©n tÝch ®èi chiÕu. nhËn xÐt. Bµi tËp 2 * Ghi nhí : sgk. nhËn xÐt 64 .ta cã thÓ vËn dông c¸c biÖn ph¸p NT nµo ? H: C©u “ ¡n mÆc ra sao còng ph¶i phï hîp víi hoµn c¶nh riªng cña m×nh vµ hoµn c¶nh chung cña toµn x· héi” cã ph¶i lµ c©u tæng hîp c¸c ý ®· nªu kh«ng ? V× sao ? H: Tõ tæng hîp quy t¾c nãi trªn. * §äc y/c bt 1? H: T¸c gi¶ ®· ph©n tÝch nh thÕ nµo ®Ó lµm s¸ng tá luËn ®iÓm trªn ? * §äc yªu cÇu bµi tËp 2? H: T¸c gi¶ ®· ph©n tÝch nh÷ng lÝ do ph¶i chän s¸ch ®Ó ®äc nh thÕ nµo ? biÓu .

ph¬ng diÖn cña 1 vÊn ®Ò nh»m chØ ra néi dung bªn trong cña sù vËt hiÖn tîng.1 HS lªn b¶ng lµm.NhËn xÐt. DÆn dß : .H: ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n ph©n tÝch t¸c h¹i cña viÖc lêi häc ? * NhËn xÐt cho ®iÓm.lµ rót ra c¸i chung tõ nh÷ng ®iÒu ®· ph©n tÝch.. * Tù rót kinh nghiÖm: TËp Lµm V¨n Tæng: TiÕt PPCT: 95 Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : Ngµy gi¶ng : Líp : Líp : TiÕt : TiÕt : T«ng: LuyÖn tËp ph©n tÝch vµ tæng hîp. . ch÷a bµi trªn b¶ng.Häc ghi nhí / sgk . luyÖn tËp : Tõ nµo cã thÓ ®iÒn vµo chç trèng trong nh÷ng c©u sau ? a……. 65 . b……. .lµ tr×nh bµy tõng bé phËn. HS cßn l¹i lµm vµo vë.. . . 3. Cñng cè . * Bµi tËp s¸ng t¹o : ViÕt ®o¹n v¨n.Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i.ChuÈn bÞ “ LuyÖn tËp ph©n tÝch vµ tæng hîp” : chuÈn bÞ c¸c bµi tËp trong sgk. 4.

t/g ®· vËn dông phÐp lËp luËn nµo vµ vËn dông nh thÕ nµo ? 66 . H: H·y ph©n tÝch b¶n chÊt cña lèi häc ®èi phã ®Ó nªu lªn t¸c h¹i cña nã ? . Ho¹t ®éng cña trß . Chu©n bÞ 1. .Häc ®èi phã lµ häc bÞ H: Trong ®o¹n v¨n trªn. KÜ n¨ng : RÌn kÜ n¨ng viÕt ®o¹n v¨n nghÞ luËn cã sö dông c¸c phÐp ph©n tÝch tÝch vµ tæng hîp. + N1 : lµm phÇn a + N2 : lµm phÇn b. Tr×nh tù ph©n tÝch cña ®o¹n v¨n. Häc Sinh : Tù chuÈn bÞ bµi tríc ë nhµ . KiÕn Thøc : HiÓu vµ biÕt vËn dông c¸c thao t¸c ph©n tÝch vµ tæng hîp trong lµm v¨n nghÞ luËn. Gi¸o Viªn : §äc . Tr×nh tù ph©n tÝch cña ®o¹n v¨n. 2. Ho¹t ®éng cña thÇy * §äc y/c BT? . xem viÖc häc lµ phô. .§äc bµi tËp 2 . 2.NhËn xÐt * Bµi tËp 2 .§o¹n nhá më ®Çu nªu c¸c quan niÖm mÊu chèt cña sù thµnh ®¹t.HS th¶o luËn. Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp phÇn luyÖn tËp. I. tr¶ lêi . t¸c gi¶ chØ ra tõng c¸i hay hîp thµnh c¸i hay cña c¶ bµi : + Hay ë c¸c ®iÖu xanh + ë nh÷ng cö ®éng + ë c¸c vÇn th¬ + ë c¸c ch÷ kh«ng non Ðp b.Tr×nh bµy -> nhËn xÐt Néi dung cÇn ®¹t. III. . .I. Môc tiªu bµi häc 1.Häc ®èi phã lµ häc mµ kh«ng lÊy viÖc häc lµm môc ®Ých. . Th¸i ®é : Gi¸o dôc HS ý thøc s¸ng t¹o. II.Chia líp lµm 2 nhãm ®Ó thùc hiÖn bµi tËp . 3. TiÕn tr×nh bµi d¹y 1.§o¹n nhá tiÕp theo ph©n tÝch tõng quan niÖm ®óng sai thÕ nµo vµ kÕt l¹i ë viÖc ph©n tÝch b¶n th©n chñ quan cña mçi ngêi.Th¶o luËn theo nhãm. Bµi tËp : * Bµi tËp 1 a. so¹n . Bµi míi : * Giíi thiÖu bµi.§äc bµi tËp 1 .PhÐp ph©n tÝch lµ g× ? PhÐp lËp luËn tæng hîp lµ g× ? Vai trß cña c¸c phÐp ph©n tÝch vµ tæng hîp ®èi víi bµi v¨n nghÞ luËn ? 2. hay c¶ bµi”. KiÓm tra bµi cò : .Tõ c¸i “ hay c¶ hån lÉn x¸c.

.§äc .Gv hÖ thèng l¹i néi dung c¬ b¶n bµi häc . nhËn xÐt * Bµi tËp 3 . . ®äc quyÓn nµo n¾m ch¾c quyÓn ®ã. DÆn dß : 67 .Häc ®èi phã lµ häc h×nh thøc kh«ng ®i s©u vµo thùc chÊt kiÕn thøc cña bµi häc. . ph¸t triÓn th× ph¶i ®äc s¸ch ®Ó tiÕp thu tri thøc.Th¶o luËn. nhãm. . hiÖu qu¶ thÊp. 3. hiÓu s©u.®éng. .Bªn c¹nh ®äc s¸ch chuyªn s©u phôc vô ngµnh nghÒ cßn cÇn ph¶i ®äc réng.Häc ®èi phã th× dï cã b»ng cÊp nhng ®Çu ãc vÉn rçng tuÕch. . + N1 : lµm bµi tËp 4 + N2 : lµm bµi tËp thªm.S¸ch ®óc kÕt tri thøc cña nh©n lo¹i ®· tÝch luü tõ xa ®Õn nay. 4. * Bµi tËp 4: ViÕt ®o¹n v¨n tæng hîp nh÷ng ®iÒu ®· ph©n tÝch trong bµi “ Bµn vÒ ®äc s¸ch” * Bµi tËp thªm : ViÕt ®o¹n v¨n tæng hîp l¹i t¸c h¹i cña lèi häc ®èi phã ( trªn c¬ së ®· ph©n tÝch ë bµi tËp 2 ) H: Tõ viÖc lµm c¸c bµi tËp tªn h·y cho biÕt phÐp ph©n tÝch gióp . nh thÕ míi cã Ých.§äc s¸ch kh«ng cÇn nhiÒu mµ cÇn ®äc kÜ.C¸c nhãm tr×nh bµy.Ho¹t ®éng thùc hiÖn 2 bµi tËp . hiÓu vÊn ®Ò cô thÓ nh thÕ nµo ? .Chia líp lµm 2 nhãm. . ph©n tÝch ra nh¸p -> tr×nh bµy. . h·y ph©n tÝch c¸c lÝ do khiÕn mäi ngêi ph¶i ®äc s¸ch ? . luyÖn tËp : . KiÕn thøc réng gióp hiÓu c¸c vÊn ®Ò chuyªn m«n tèt h¬n. . . cèt ®èi phã víi sù ®ßi hái cña thÇy c« vµ thi cö. * §äc y/c bµi tËp 3 H: Dùa vµo v¨n b¶n “ Bµn vÒ ®äc s¸ch” cña Chu Quang TiÒm.Kh¸i qu¸t l¹i kiÕn thøc. kinh nghiÖm. Cñng cè . mµ ®· kh«ng høng thó th× ch¸n häc.NhËn xÐt . nhËn xÐt .Muèn tiÕn bé.Do häc bÞ ®éng nªn kh«ng thÊy høng thó. cho ®iÓm.

1. Môc tiªu cÇn ®¹t. tr¶ lêi c©u hái trong sgk. KiÕn Thøc : nãi Cña V¨n NghÖ 68 .So¹n v¨n b¶n “ TiÕng nãi cña v¨n nghÖ” : ®äc. TuÇn 21 V¨n B¶n Tæng: TiÕt PPCT: 96 Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : Ngµy gi¶ng : Líp : Líp : TiÕt : TiÕt : T«ng: Bµi 19:TiÕng I..

ChuÈn bÞ. Bµi míi : * Giíi thiÖu bµi.Gi¸o dôc cho hs ý thøc ®äc hiÓu v¨n b¶n . T¸c phÈm : viÕt n¨m b¶n ? phÈm. 3.Giíi thiÖu vÒ t¸c b. biÕt cña em vÒ t¸c gi¶ NguyÔn §×nh Thi ? H: Nªu xuÊt xø cña v¨n . t×m hiÓu chó thÝch.HiÓu ®îc néi dung cña v¨n nghÖ vµ søc m¹nh k× diÖu cña nã ®èi víi ®êi sèng con ngêi.RÌn kÜ n¨ng t×m hiÓu v¨n b¶n nghÞ luËn.HS ®äc – nhËn xÐt. chÆt chÏ vµ giµu h×nh ¶nh cña NguyÔn §×nh Thi. II. KÜ n¨ng : . tiÕn tr×nh bµi d¹y . em h·y nªu vµ ph©n tÝch tÇm quan träng vµ ý nghÜa cña viÖc ®äc s¸ch ? * Néi dung vµ nghÖ thuËt cña v¨n b¶n “ Bµn vÒ ®äc s¸ch” ? 2.2003 ) H: Nªu nh÷ng hiÓu .4.. Häc sinh : Häc bµi cò.3.LuËn ®iÓm 1 : Néi ®iÓm vµ nhËn xÐt vÒ dung cña v¨n nghÖ.Giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶. T×m hiÓu v¨n b¶n. 1948. 1. t×m hiÓu c¸c chó thÝch 1. søc m¹nh l«i cuèn thËt k× diÖu * Ho¹t ®éng 2 : Híng II. dÉn t×m hiÓu v¨n b¶n. 1. bè côc cña bµi nghÞ .9 H: H·y *Ph¸t hiÖn : tãm t¾t hÖ thèng luËn . H: NhËn xÐt vÒ mèi -> Gi÷a c¸c phÇn cã 69 . Gi¸o viªn : §äc . Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn HS ®äc. Ho¹t ®éng cña trß Néi dung cÇn ®¹t. Th¸i ®é : .6.LuËn ®iÓm 2 : TiÕng luËn ? nãi cña v¨n nghÖ rÊt cÇn thiÕt víi ®êi sèng con ngêi. I. §äc 2. H: Ph¬ng thøc biÓu -> Ph¬ng thøc nghÞ ®¹t cña v¨n b¶n ? luËn. KiÓm tra bµi cò : * Qua v¨n b¶n “ Bµn vÒ ®äc s¸ch”. 2.LuËn ®iÓm 3 : V¨n nghÖ cã kh¶ n¨ng c¶m ho¸. Tõ khã. 2. §äc – t×m hiÓu chó thÝch.GV híng dÉn ®äc. T¸c gi¶ : NguyÔn §×nh Thi ( 1924. III. so¹n . . in trong cuèn “ MÊy vÊn ®Ò v¨n häc” . 1.GV : híng dÉn HS c. . . Chó thÝch a. b¶ng phô. so¹n bµi míi. HiÓu thªm c¸ch viÕt bµi nghÞ luËn qua t¸c phÈm nghÞ luËn ng¾n gän.

-> LËp luËn ph¶n ®Ò.Kh¸i qu¸t. C¸c luËn ®iÓm võa cã sù gi¶i thÝch cho nhau. .Kh¸i qu¸t : Bµn vÒ ND tiÕng nãi cña v¨n nghÖ vµ søc m¹nh k× diÖu cña nã víi con ngêi. sèng t¬i trÎ …-> t¸c ®éng ®Õn c¶m xóc t©m hån t tëng. Néi dung tiÕng nãi cña v¨n nghÖ. m¹ch l¹c.Ph¸t hiÖn : -> D/ c : TruyÖn KiÒu ( 2 c©u th¬ ) vµ An-na Ca-rª-nhi-a cña T«nxt«i. -> BiÕt yªu. thÓ hiÖn cña v¨n nghÖ lµ g× ? H: §Ó lµm râ néi dung ®ã. yªu ghÐt. t¸c gi¶ ®· dïng nh÷ng dÉn chøng nµo ? H: Nh÷ng dÉn chøng nµy gióp ta hiÓu ®îc nh÷ng lêi nh¾n nhñ nµo cña ngêi nghÖ sÜ ? H: Néi dung tiÕng nãi thø 2 cña v¨n nghÖ lµ g× ? H: C¸ch ph©n tÝch ®o¹n nµy cã g× kh¸c ®o¹n tríc? H: Qua ph©n tÝch. em tÝnh liªn kÕt chÆt chÏ. . tr×nh bµy. . c¸ch nh×n ®êi sèng con ngêi. 1 lêi nh¾n nhñ…cña m×nh. . . em h·y nªu néi dung chÝnh cña tiÓu luËn ? H: Theo dâi sgk.Ph¸t hiÖn. vui buån. ghÐt. 1. .T¸c phÈm nghÖ thuËt nµo còng x©y dùng b»ng nh÷ng vËt liÖu mîn ë thùc t¹i…nhng kh«ng ph¶i ghi l¹i c¸i ®· cã…mµ ngêi nghÖ sÜ göi vµo ®ã 1 c¸i nh×n. . . m¬ méng cña ngêi nghÖ sÜ…nã mang ®Õn cho ta bao rung ®éng ngì ngµng…tríc nh÷ng ®iÒu tëng chõng nh ®· quen thuéc. => Néi dung tiÕng nãi 70 .quan hÖ gi÷a c¸c phÇn trong v¨n b¶n ? H: Tõ viÖc t×m hiÓu trªn.Néi dung v¨n nghÖ cßn lµ nh÷ng rung c¶m vµ nhËn thøc cña tõng ngêi tiÕp nhËn.Th¶o luËn. võa ®îc nèi tiÕp TN…ngµy cµng ph©n tÝch s©u søc m¹nh ®Æc trng cña v¨n nghÖ. cho biÕt ND ph¶n ¸nh.T¸c phÈm v¨n nghÖ kh«ng cÊt lªn nh÷ng lÝ thuyÕt kh« khan mµ chøa ®ùng tÊt c¶ nh÷ng say sa.

chÆt chÏ vµ giµu h×nh ¶nh cña NguyÔn §×nh Thi. HiÓu thªm c¸ch viÕt bµi nghÞ luËn qua t¸c phÈm nghÞ luËn ng¾n gän. “ TiÕng nãi cña v¨n nghÖ” tiÕt 97 V¨n B¶n Tæng: TiÕt PPCT: 97 Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : Ngµy gi¶ng : Líp : Líp : TiÕt : TiÕt : TiÕng nãi Cña V¨n NghÖ ( TiÕp theo ) I.HÖ thèng néi dung bµi gi¶ng . Môc tiªu cÇn ®¹t. DÆn dß : . 4.nhËn thøc ®îc g× vÒ néi dung tiÕng nãi cña v¨n nghÖ ? v¨n nghÖ lµ hiÖn thùc mang tÝnh cô thÓ sinh ®éng. luyÖn tËp: .vÒ nhµ häc bµi chuÈn bÞ tiÕt tiÕp theo . 2. KiÕn Thøc : .Gv kÕt luËn 3. lµ ®êi sèng t×nh c¶m cña con ngêi qua c¸i nh×n vµ t×nh c¶m cã tÝnh c¸ nh©n cña ngêi nghÖ sÜ. H: Néi dung tiÕng nãi cña v¨n nghÖ kh¸c víi néi dung cña c¸c bé m«n khoa häc kh¸c nh thÕ nµo ? . 1. tr¶ lêi. .HiÓu ®îc néi dung cña v¨n nghÖ vµ søc m¹nh k× diÖu cña nã ®èi víi ®êi sèng con ngêi. Cñng cè .Suy nghÜ. KÜ n¨ng : .RÌn kÜ n¨ng t×m hiÓu v¨n b¶n nghÞ luËn. 71 .

Tù béc lé. Häc sinh : Häc bµi cò. Th¸i ®é : . 1. b¶ng phô. so¹n bµi míi. . . 1. tiÕng nãi cña v¨n nghÖ lµ sîi d©y buéc chÆt hä víi cuéc ®êi thêng bªn ngoµi… .§äc phÇn 2 2.Trong trêng hîp con ngêi bÞ ng¨n c¸ch víi cuéc sèng. phong phó h¬n víi cuéc ®êi vµ víi chÝnh m×nh.Søc m¹nh cña v¨n 72 . TiÕn tr×nh bµi d¹y . Néi dung bµi häc . . H: C¸ch lùa chän hoµn c¶nh sèng ®Ó ph©n tÝch t¸c dông cña tiÕng nãi v¨n nghÖ nh thÕ nµo ? H: NÕu kh«ng cã v¨n nghÖ ®êi sèng con ngêi sÏ nh thÕ nµo ? H: T¸c gi¶ lÝ gi¶i xuÊt ph¸t tõ ®©u mµ v¨n nghÖ cã søc c¶m ho¸ ? H: TiÕng nãi cña v¨n . . c¶m nhËn ®îc gi¸ trÞ cña t¸c phÈm . so¹n . Sù cÇn thiÕt cña tiÕng nãi v¨n nghÖ víi ®êi sèng con ngêi. 3.Hoµn c¶nh ®Æc biÖt. III.Th¶o luËn. . Ho¹t ®éng cña thÇy . Con ®êng v¨n nghÖ ®Õn víi ngêi ®äc vµ kh¶ n¨ng k× diÖu cña nã. Gi¸o viªn : §äc .Gv nh¾c l¹i mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n H: T¹i sao con ngßi cÇn tiÕng nãi cña v¨n nghÖ ? H: Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch lËp luËn cña ®o¹n v¨n ? Ho¹t ®éng cña trß .§äc phÇn cßn l¹i.Gi¸o dôc cho hs ý thøc ®äc – hiÓu v¨n b¶n . tr×nh bµy.V¨n nghÖ gióp chóng ta ®îc ssèng ®Çy ®ñ h¬n. II. KiÓm tra bµi cò : * H·y nªu néi dung tiÕng nãi cña v¨n nghÖ ? 2. 2. Bµi míi : * Giíi thiÖu bµi. . g©y Ên tîng -> cã søc thuyÕt phôc.3. biÕt rung c¶m vµ íc m¬.Ph¸t hiÖn. .Trong ®êi sèng sinh ho¹t kh¾c khæ hµng ngµy : tiÕng nãi cña v¨n nghÖ gióp con ngêi vui lªn. ChuÈn bÞ.Nghe .Ph¸t hiÖn.

ngêi nghe.Bè côc chÆt chÏ. chuÈn bÞ bµi míi : TiÕng viÖt “ C¸c thµnh phÇn biÖt lËp” chuÈn bÞ theo c©u hái trong sg TiÕng ViÖt TiÕt PPCT: 98 Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : Líp : TiÕt : Tæng: Ngµy gi¶ng : Líp : TiÕt : T«ng: c¸c thµnh phÇn biÖt lËp 73 . trong ®êi sèng thùc tÕ. Cñng cè . * NT : . H: Qua nh÷ng ®Æc s¾c NT ®ã t¸c gi¶ thÓ hiÖn néi dung g× ? * Gäi hs ®äc ghi nhí . luyÖn tËp : H: Em häc tËp ®îc g× vÒ c¸ch viÕt bµi v¨n nghÞ luËn qua viÖc t×m hiÓu v¨n b¶n nghÞ luËn trªn ? 4.Ph¸t hiÖn. . nhiÒu dÉn chøng trong th¬ v¨n. * ND : sgk H: Qua ph©n tÝch.HS kh¸i qu¸t néi dung v¨n b¶n .VÒ nhµ häc bµi . hîp lÝ.NhËn xÐt .NghÖ thuËt lµ tiÕng nãi t×nh c¶m…v¨n nghÖ lay ®éng t©m hån qua con ®êng t×nh c¶m. dÉn d¾t tù nhiªn. nghÖ b¾t nguån tõ néi dung cña nã vµ con ®êng ®Õn víi ngêi ®äc.§äc ghi nhí * Ghi nhí : sgk 3.C¸ch viÕt giµu h×nh ¶nh.Giäng v¨n to¸t lªn lßng ch©n thµnh. h·y nªu nh÷ng ®Æc s¾c trong NT nghÞ luËn cña NguyÔn §×nh Thi qua bµi tiÓu luËn nµy ? .Gv treo b¶ng phô . DÆn dß : . . .nghÖ ®Õn víi ngêi ®äc b»ng c¸ch nµo mµ cã kh¶ n¨ng k× diÖu ®Õn vËy ? H: Em hiÓu nh thÕ nµo vÒ søc m¹nh k× diÖu cña v¨n nghÖ ? . tù x©y dùng m×nh. v¨n nghÖ gãp phÇn tù nhËn thøc m×nh.Khi t¸c ®éng b»ng néi dung. c¸ch thøc ®Æc biÖt Êy. niÒm say sa.HS kh¸i qu¸t kiÕn thøc. .

ChuÈn bÞ. KiÕn thøc : . KiÓm tra bµi cò * Nªu ®Æc ®iÓm vµ c«ng dông cña khëi ng÷ trong c©u ? lÊy vÝ dô ? 2.GV treo b¶ng phô. so¹n bµi míi. Em hiÓu thÕ nµo lµ c¸ch nh×n cña ngêi nãi thµnh phÇn t×nh th¸i? ®èi víi sù viÖc ®îc nãi ®Õn trong c©u. 1. Thµnh phÇn c¶m th¸n. KÜ n¨ng : . II. II. 2. ®îc dïng ®Ó thÓ hiÖn th¸i. Môc tiªu cÇn ®¹t. c¶m th¸n. I Thµnh phÇn t×nh th¸i Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn HS . Th¸i ®é: ."ch¾c" ®é tin cËy cao ..Thµnh phÇn t×nh th¸i îc gäi lµ thµnh phÇn t×nh xÐt. Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn häc . 1.§äc vÝ dô( b¶ng phô * VÝ dô : sgk ) * Ph¸t hiÖn ."cã lÏ" thÓ hiÖn ®é tin cËy thÊp * Suy nghÜ .Kh¸i qu¸t rót ra nhËn .Ho¹t ®éng c¸ nh©n t×m hiÓu thµnh phÇn t×nh th¸i.Gi¸o dôc HS ý thøc gi÷ g×n sù trong s¸ng cña TiÕng ViÖt. 2.Kh«ng cã nh÷ng tõ ng÷ in ®Ëm th× sù viÖc nãi trong c©u kh«ng cã g× thay ®æi. viÕt ®o¹n v¨n cã sö dông thµnh phÇn t×nh th¸i. . Bµi míi : * Giíi thiÖu bµi Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Néi dung cÇn ®¹t.Ho¹t ®éng c¸ nh©n sinh t×m hiÓu thµnh phÇn .RÌn kÜ n¨ng ®Æt c©u. b¶ng phô. H: Nh÷ng tõ ng÷ in ®Ëm ®.§äc vÝ dô c¶m th¸n. so¹n GA. H: C¸c tõ ng÷ in ®Ëm trong nh÷ng c©u trªn thÓ hiÖn nhËn ®Þnh cña ngêi nãi ®èi víi sù viÖc nªu ë trong c©u nh thÕ nµo? H: NÕu kh«ng cã nh÷ng tõ ng÷ in ®Ëm nãi trªn th× nghÜa sù viÖc cña c©u chøa chóng cã kh¸c ®i kh«ng? V× sao? .N¾m ®îc ®Æc ®iÓm vµ c«ng dông cña c¸c thµnh phÇn biÖt lËp t×nh th¸i. III. c¶m th¸n trong c©u.I. Gi¸o viªn : Nghiªn cøu tµi liÖu. Häc sinh: Häc bµi cò. * VÝ dô 74 . 3. TiÕn tr×nh bµi d¹y 1.

§äc ghi nhí lËp cña c©u? * Ghi nhí ( SGK/ 18) Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn HS . phÇn c¶m th¸n? H: V× sao thµnh phÇn t×nh ... H: Nhê nh÷ng tõ ng÷ nµo trong c©u mµ ta hiÓu ®îc ngêi nãi kªu "å" hoÆc "trêi ¬i"? * Ph¸t hiÖn .Ngêi nãi dïng béc lé lµm g×? t©m lÝ . H: C¸c tõ in ®Ëm dïng ®Ó .HS kh¸i qu¸t l¹i kiÕn t×nh th¸i? ThÕ nµo lµ thµnh thøc. H: Nh÷ng tõ in ®Ëm ®îc gäi .H: C¸c tõ ng÷ in ®Ëm trong * Ph¸t hiÖn nh÷ng c©u trªn cã chØ sù . 2 H: H·y s¾p xÕp nh÷ng tõ ng÷ sau ®©y theo tr×nh tù t¨ng dÇn ®é tin cËy? H: T¹i sao t¸c gi¶ NguyÔn Quang S¸ng l¹i chän tõ "ch¾c? . PhÇ Thµnh n biÖt lËp T×nh th¸i a b . th¸i vµ c¶m th¸n trong c¸c b c©u sau ? -> NhËn xÐt Bµi tËp 1.cã lÏ .Kh¸i qu¸t rót ra nhËn .Thµnh phÇn c¶m th¸n lµ thµnh phÇn c¶m th¸n.Rót ra ghi nhí th¸i vµ thµnh phÇn c¶m th¸n ®îc gäi lµ thµnh phÇn biÖt . LuyÖn tËp luyÖn tËp. sù viÖc.Nhê phÇn c©u tiÕp theo sau nh÷ng tiÕng nµy. nhãm .§äc bµi tËp 1 H: T×m thµnh phÇn t×nh .§äc yªu cÇu bµi tËp Bµi tËp 2.ch¾c lµ ch¾c h¼n . Em xÐt ®îc dïng ®Ó béc lé hiÓu thÕ nµo lµ thµnh phÇn t©m lÝ ngêi nãi.Th¶o luËn -> tr×nh Cã lÏ Chao «i phÇn C¶m th¸n 75 . nh .Lµm miÖng phÇn a.Ho¹t ®éng c¸ nh©n III.§äc yªu cÇu bµi tËp Bµi tËp 3 3 .Lªn b¶ng lµm -> dêng nh/ h×nh nh/ cã vÎ NhËn xÐt .Nh÷ng tõ ®ã kh«ng vËt hay sù viÖc g× kh«ng ? chØ vËt.ch¾c ch¾n . c¶m th¸n? H: ThÕ nµo lµ thµnh phÇn .

sai cña sù viÖc . ChuÈn bÞ 1. luyÖn tËp : . . Häc sinh : Häc bµi cò . 2. .Gi¸o dôc häc sinh biÕt nhËn thøc mÆt ®óng. KiÓm tra bµi cò : * H·y nªu ®Æc ®iÓm cña v¨n nghÞ luËn (®· häc ë líp 7) ? * C¸c phÐp lËp luËn ®· häc ? ThÕ nµo lµ phÐp ph©n tÝch. KÜ n¨ng : . 3. ch÷a bµi trªn b¶ng..chuÈn bÞ bµi míi III.Em hiÓu thÕ nµo lµ thµnh phÇn t×nh th¸i ? thµnh phÇn c¶m th¸n ? 4. v¨n. trong ®o¹n v¨n ®ã cã c©u chøa thµnh phÇn t×nh th¸i hoÆc c¶m th¸n? .bµy H: H·y viÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n nãi vÒ c¶m xóc cña em khi ®îc thëng thøc mét t¸c phÈm v¨n nghÖ. so¹n .ChuÈn bÞ “C¸c thµnh phÇn biÖt lËp” ( TiÕp). * Bµi tËp 4 : ViÕt ®o¹n cßn l¹i lµm vµo vë..1 HS lªn b¶ng viÕt. TiÕn tr×nh bµi d¹y 1. tæng hîp? 2.N¾m ®îc nh÷ng ®Æc ®iÓm cña v¨n nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc. 3.Häc ghi nhí / sgk.. HiÖn tîng trong ®êi sèng I.. Híng dÉn HS häc ë nhµ. TËp Lµm V¨n Tæng: Ngµy gi¶ng : T«ng: Líp : TiÕt : TiÕt PPCT: 99 Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : Líp : TiÕt : NghÞ luËn vÒ mét sù viÖc. . Cñng cè .NhËn xÐt. II. Bµi míi * Giíi thiÖu bµi Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Néi dung cÇn ®¹t 76 .Cã kÜ n¨ng nhËn biÕt bè côc mét bµi nghÞ luËn ë d¹ng nµy .B¶ng phô 2. .Gi¸o viªn : §äc. hiÖn tîng trong ®êi sèng. Môc Tiªu bµi häc 1. hiÖn tîng trong ®êi sèng.. KiÕn thøc : . Th¸i ®é : ..cßn n÷a..

Häc sinh tr¶ lêi. t¸c h¹i g×? T¸c gi¶ ®· ph©n tÝch t¸c h¹i cña bÖnh lÒ mÒ nh thÕ nµo? .§äc yªu cÇu bµi tËp1 Bµi tËp 1 .VÊn ®Ò bµn luËn : BÖnh lÒ mÒ -> mét hiÖn tîng trong ®êi sèng.Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu bµi nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc. .Rót ra ghi nhí * Ghi nhí : sgk . H: BÖnh lÒ mÒ cã nh÷ng . LuyÖn tËp . hiÖn tîng trong ®êi sèng ? Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn H: H·y th¶o luËn xem sù viÖc nµo ®¸ng ®Ó viÕt bµi nghÞ luËn? .Th¶o luËn. luËn cø x¸c thùc… H: Bµi viÕt ®· ®¸nh gi¸ hiÖn tîng ®ã ra sao ? H: Bè côc cña bµi viÕt cã chÆt chÏ ..Nguyªn nh©n : + ThiÕu tù träng. .T¸c h¹i : + G©y h¹i cho tËp thÓ.Ph¸t hiÖn.§äc vÝ dô ( b¶ng phô) H: Trong v¨n b¶n trªn. .Häc sinh ph¸t hiÖn s¸ch gi¸o khoa. + G©y h¹i cho ngêi kh¸c. hiÖn tîng ®êi sèng 1 VÝ dô V¨n b¶n : “ BÖnh lÒ mÒ” * Néi dung : . m¹ch l¹c kh«ng ? V× sao ? H: Qua viÖc t×m hiÓu v¨n b¶n trªn. .. * Bè côc : m¹ch l¹c. -> Ph©n tÝch c¸c biÓu hiÖn. t¸c . + T¹o ra tËp qu¸n kh«ng tèt. T×m hiÓu bµi nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc. gi¶ bµn luËn vÒ hiÖn tîng g× trong ®êi sèng ? H: T¸c gi¶ ®· nªu nh÷ng biÓu hiÖn cô thÓ nµo cña hiÖn tîng ®ã? H: T¸c gi¶ lµm thÕ nµo ®Ó ngêi ®äc nhËn ra hiÖn tîng Êy ? H: Cã thÓ cã nh÷ng nguyªn nh©n nµo t¹o nªn hiÖn tîng ®ã? . tr×nh bµy> nhËn xÐt . hiÖn tîng ®êi sèng.Ph¸t hiÖn.Häc sinh ph¸t hiÖn. luËn ®iÓm râ rµng.Th¶o luËn -> tr×nh bµy -> nhËn xÐt 77 . I.C¸c biÓu hiÖn : + Coi thêng giê giÊc.§äc yªu cÇu bµi tËp 2 Bµi tËp 2 .Kh¸i qu¸t l¹i kiÕn thøc .§äc ghi nhí häc sinh luyÖn tËp II. em hiÓu thÕ nµo lµ nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc. + §i häp muén. + Cha t«n trong ngêi kh¸c. hiÖn tîng trong ®êi sèng? H: Nh÷ng yªu cÇu vÒ néi dung vµ h×nh thøc cña bµi nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc. .

hiÖn tîng ®êi sèng. so¹n .Môc tiªu bµi häc 1. kÜ n¨ng x©y dung dµn ý vµ kÜ n¨ng viÕt bµi nghÞ luËn x· héi. Bµi míi * Giíi thiÖu bµi: 78 . .BiÕt c¸ch lµm bµi nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc . II. Trß : Häc bµi cò .Cã kÜ n¨ng nhËn diÖn ®Ò . hiÖn tîng trong ®êi sèng I. hiÖn tîng trong ®êi sèng ” ( Tr¶ lêi c©u hái phÇn I . Híng dÉn HS häc vµ lµm bµi ë nhµ . hiÖn tîng trong ®êi sèng. TËp Lµm V¨n Tæng: TiÕt PPCT: 100 Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : Ngµy gi¶ng : Líp : Líp : TiÕt : TiÕt : T«ng: C¸ch lµm bµi nghÞ luËn vÒ Mét sù viÖc. KÜ n¨ng : .Gi¸o dôc häc sinh ý thøc s¸ng t¹o. hiÖn tîng trong ®êi sèng ? 4.II ). Th¸i ®é : . hiÖn tîng trong ®êi sèng x· héi lµ g× ? * Nh÷ng yªu cÇu vÒ néi dung vµ h×nh thøc cña bµi nghÞ luËn ®ã? 2. ChuÈn bÞ 1. KiÕn thøc : . Cñng cè . ThÇy : §äc . 3.ChuÈn bÞ : “ C¸ch lµm bµi nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc . KiÓm tra bµi cò : * NghÞ luËn vÒ mét sù viÖc . 2. chuÈn bÞ bµi míi . luyÖn tËp : H.B¶ng phô 2.Bµi tËp vÒ nhµ : Ra ®Ò bµi nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc. Em hiÓu thÕ nµo lµ nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc . III. TiÕn tr×nh bµi d¹y 1.N¾m v÷ng néi dung bµi häc .3.

H:V× saoThµnh ®oµn TP -> V× NghÜa lµm Hå ChÝ Minh ph¸t ®éng nh÷ng viÖc nhá mµ cã phong trµo häc tËp b¹n ý nghÜa lín NghÜa ? H: Nh÷ng viÖc lµm cña . hiÖn tîng ®êi sèng . * VÝ dô : Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn HS t×m hiÓu ®Ò bµi nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc.Béc lé. hiÖn tîng : NghÜa chøng tá em lµ ngêi bµy TÊm g¬ng Ph¹m V¨n nh thÕ nµo ? . . T×m hiÓu ®Ò.Cã ®Ò cung cÊp s½n sù viÖc.Ph¸t hiÖn ®iÓm g× gièng nhau ? ChØ ra nh÷ng ®iÓm gièng nhau ®ã ? H: H·y ra ®Ò bµi t¬ng tù ? . viÖc.§äc vÝ dô ( b¶ng phô) H: C¸c ®Ò bµi trªn cã .NghÜa lµ ngêi biÕt kÕt hîp häc vµ hµnh .Häc sinh kh¸i qu¸t.§Ò bµi ph¶i cã sù viÖc . hiÖn tîng g× ? §Ò . t×m yªu cÇu lµm g× ? ý a. NghÜa cã khã kh«ng ? NÕu mäi hs ®Òu lµm ®îc nh NghÜa th× ®êi sèng sÏ nh thÕ nµo ? H: H·y nªu dµn ý cña bµi . 2.Suy nghÜ -> Tr×nh bµy H: §Ò bµi nghÞ luËn vÒ mét . “ nªu ý kiÕn ”… Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn HS t×m hiÓu c¸ch lµm II. . hiÖn tîng ®êi sèng. hiÖn tîng díi d¹ng truyÖn kÓ .Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Néi dung cÇn ®¹t I. T×m ý : .§äc vÝ dô * VÝ dô : sù viÖc.MÖnh lÖnh thêng lµ : “ nªu suy nghÜ ”. th¬ng mÑ b. hiÖn tîng cÇn nghÞ luËn (cã thÓ phª ph¸n hoÆc biÓu d¬ng…) . hiÖn tîng ®êi sèng.NghÜa biÕt s¸ng t¹o . sù viÖc.Ph¸t hiÖn 1. hiÖn tîng trong ®êi sèng cã nh÷ng ®iÓm nµo cÇn lu ý ? . C¸ch lµm bµi bµi nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc .Kh¸i qu¸t. . 79 . T×m hiÓu ®Ò : H: Nh÷ng viÖc lµm cña * Th¶o luËn -> Tr×nh .Sù viÖc.Häc sinh lµm bµi. H: §Ò thuéc lo¹i g× ? §Ò nªu .NghÜa lµ ngêi biÕt NghÜa. hiÖn tîng ®êi nghÞ luËn vÒ mét sù sèng. cã ®Ò kh«ng cung cÊp mµ chØ gäi tªn. LËp dµn ý v¨n trªn? H: H·y cô thÓ ho¸ c¸c môc . §Ò bµi nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc .

§äc ghi nhí * Ghi nhí : sgk Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn HS luyÖn tËp III.GV nhËn xÐt .GV lu ý: chän gãc ®é riªng ®Ó viÕt ( lÊy t c¸ch chung hoÆc c¸ nh©n liªn hÖ víi b¶n th©n hoÆc hiÖn tîng kh¸c ) .GV chia líp thµnh 5 nhãm ->viÕt ®o¹n .N¾m v÷ng néi dung bµi häc .§¹i diÖn nhãm tr×nh bµy -> NhËn xÐt H: Tõ c¸c vÝ dô ®· t×m . tr¶ lêi theo c©u hái cuèi v¨n b¶n.nhá thµnh dµn ý chi tiÕt theo c¸c ý ®· t×m ë trªn ? H: Nªu bè côc cña bµi v¨n nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc.Kh¸i qu¸t kiÕn thøc. N1: viÕt ®o¹n Më bµi 3. Híng dÉn HS häc vµ lµm bµi ë nhµ . Cñng cè . luyÖn tËp : . 80 .HÖ thèng néi dung bµi häc 4.Häc sinh kh¸i qu¸t. hiÖn tîng trong ®êi sèng ? . kiÓu bµi nµy ? . §äc l¹i bµi viÕt vµ hiÓu h·y cho biÕt muèn chung söa ch÷a lµm tèt bµi v¨n nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc hiÖn tîng trong ®êi sèng ta cÇn lµm ntn ? H: Nªu dµn bµi chung cña .ChuÈn bÞ bµi “ Ch¬ng tr×nh ®Þa ph¬ng” : So¹n v¨n b¶n “ Tia n¾ng”. LuyÖn tËp H: Lµm dµn bµi cho ®Ò 4? .Dµn bµi : -> Tr×nh bµy -> NhËn xÐt 3.§äc yªu cÇu bµi tËp / * Bµi tËp : Gv chia líp lµm nhiÒu nhãm 25 * Th¶o luËn theo nhãm . ViÕt bµi N2:viÕt (®o¹n1 )Th©n bµi N3:viÕt (®o¹n2) Th©n bµi N4:viÕt(®o¹n3) Th©n bµi N5 : viÕt ®o¹n KÕt bµi .Rót ra nhËn xÐt 4.

suy nghÜ vµ viÕt bµi vÒ t×nh h×nh ®Þa ph¬ng . Gi¸o viªn : Kü n¨ng viÕt mét bµi nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc hiÖn tîng 2. ChuÈn bÞ : 1. III. Th¸i ®é : .T×m hiÓu . Häc sinh: Kü n¨ng viÕt bµi nghÞ luËn . TiÕn tr×nh bµi d¹y : 1.KÜ n¨ng: . Bµi míi : . II .X¸c ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò cã thÓ viÕt ë ®Þa ph¬ng Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña Néi dung cÇn ®¹t 81 . KiÓm tra bµi cò : ? C¸ch lµm bµi nghÞ luËn vÒ sù viÖc hiÖn tîng ®êi sèng 2.Cã ý thøc tiÕp thu vµ chuÈn bÞ bµi nép . 2.TuÇn 22 V¨n B¶n Tæng: TiÕt PPCT : 101 Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : Ngµy gi¶ng : Líp : Líp : TiÕt : TiÕt : Tæng: ch¬ng tr×nh ®Þa ph¬ng ( PhÇn tËp lµm v¨n) I .nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc hiÖn tîng XH nãi riªng . Môc tiªu bµi häc: 1.¤n l¹i kiÕn thøc vÒ v¨n nghÞ luËn nãi chung .RÌn luyÖn kü n¨ng viÕt bµi v¨n nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc .hiÖn tîng x· héi ë ®Þa ph¬ng . 3. KiÕn thøc: . .

lËp luËn râ rµng .dÔ hiÓu .liÖt sÜ . . .Sù quan t©m cña nhµ trêng : Tæ chøc d¹y häc ngo¹i kho¸ . B . .C¸c luËn ®iÓm . .Häc sinh chÐp nh÷ng yªu cÇu cña bµi häc ®Ó chuÈn bÞ 1/ Yªu cÇu: Yªu cÇu vÒ néi dung : . TB.Sù viÖc hiÖn tîng ®Ò cËp ph¶i mang tÝnh phæ biÕn trong x· héi .25 líp trëng thu bµi). * Thêi h¹n nép bµi: Tríc khi häc bµi 28> ( Bµi 24. .Trung thùc . . .Bµi 28: Thùc hiÖn tiÕt "Ch¬ng tr×nh NV ®Þa ph¬ng" * H§VN: . Yªu cÇu vÒ cÊu tróc : . VÊn ®Ò quyÒn trÎ em : . §ã lµ nh÷ng hiÖn tîng nµo? .th¬ng binh . . hiÖn tîng nµo ®ã ë ®Þa ph¬ng. VÊn ®Ò m«i trêng : .VÊn ®Ò tÖ n¹n " ®s ' cña n/ ® .Sù quan t©m gióp ®ì ®èi víi c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch . Thùc hiÖn c¸c yªu cÇu ®· nªu trong tiÕt häc So¹n: ChuÈn bÞ hµnh trang vµo thÓ kû míi. C .HËu qu¶ cña viÖc ph¸ rõng víi c¸c thiªn tai nh lò lôt . ? SGK ®· gîi ý 1 sè c¸c hiÖn tuîng ë ®Þa ph¬ng. Híng dÉn c¸ch lµm: A .Sù quan t©m cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng x©y dùng vµ s÷a ch÷a trêng häc .Ph©n tÝch nguyªn nh©n ph¶i cã tÝnh kh¸ch quan vµ cã søc thuyÕt phôc . .Néi dung bµi viÕt ph¶i gi¶n dÞ .* Mét sè hiÖn tîng: Chän bÊt cø hiÖn tîng nµo cã ý nghÜa ë ®Þa ph¬ng em .bµ mÑ ViÖt Nam anh hïng. luËn cø .Nh÷ng tÊm g¬ng vÒ lßng nh©n ¸i .Bµi viÕt kho¶ng 1500 ch÷ .cã tÝnh x©y dùng kh«ng cêng ®iÖu .VÊn ®Ò m«i trêng .nh÷ng gia ®×nh cã c«ng víi c¸ch m¹ng . 82 .kh«ng s¸o rçng .HËu qu¶ cña viÖc chÆt ph¸ c©y xanh víi viÖc « nhiÔm bÇu kh«ng khÝ ®« thÞ .®øc hy sinh cña ngêi lín ®èi víi trÎ em . Trong bµi kh«ng ghi tªn thËt cña nh÷ng ngêi cã liªn quan ®Õn sù viÖc . VÊn ®Ò x· héi : . C . suy nghÜ ®Ó viÕt bµi thÓ hiÖn ý kiÕn riªng cña em díi d¹ng nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc.gióp ®ì nh÷ng em khã kh¨n . KB .h¹n h¸n . GV xem qua -> HS ®æi bµi söa ch÷a cho nhau .Bµi viÕt ®ñ 3 phÇn : MB.Nh÷ng thµnh tùu míi 2.trß *Gv nªu yªu cÇu cña ch¬ng tr×nh: T×m hiÓu.

KÜ n¨ng : . KiÓm tra : * Tr×nh bµy vµ ph©n tÝch néi dung cña tiÕng nãi v¨n nghÖ ? * T¹i sao con ngêi cÇn ®Õn tiÕng nãi v¨n nghÖ? 2. hiÖn ®¹i ho¸ trong thÕ kØ míi . chuÈn bÞ bµi míi . ThÇy: N/c TLTK 2. 3. III. luyÖn tËp : . Trß: Häc bµi cò . Môc tiªu bµi häc 1.Gi¸o dôc HS cã ý thøc chuÈn bÞ hµnh trang cho b¶n th©n m×nh . 4. II. 2. ChuÈn bÞ 1. Híng dÉn hs häc vµ lµm bµi ë nhµ . h×nh thµnh nh÷ng ®øc tÝnh vµ thãi quen tèt khi ®Êt níc ®i vµo c«ng nghiÖp ho¸.ThÊy ®îc nh÷ng ®iÓm m¹nh . Cñng cè. KiÕn thøc : . ®iÓm yÕu cña con ngêi ViÖt Nam vµ yªu cÇu nhanh chãng kh¾c phôc ®iÓm yÕu . Bµi míi * Giíi thiÖu bµi: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Néi dung cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn HS ®äc.NhËn xÐt giê häc. TiÕn Tr×nh bµi d¹y 1.RÌn kÜ n¨ng t×m hiÓu v¨n b¶n nghÞ luËn . §äc – chó thÝch thÝch 83 .3.So¹n v¨n b¶n “ ChuÈn bÞ hµnh trang vµo thÕ kØ míi” theo c©u hái trong sgk V¨n B¶n Tæng: TiÕt PPCT : 102 Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : Ngµy gi¶ng : Líp : Líp : TiÕt : TiÕt : Tæng: Bµi 20: míi chuÈn bÞ hµnh trang vµo thÕ kØ ( Vò Khoan ) I. Th¸i ®é : . N¾m ®îc tr×nh tù lËp luËn vµ nghÖ thuËt nghÞ luËn cña t¸c gi¶.t×m hiÓu chó I.

§äc trÇm tÜnh kh¸ch quan nhng NhËn xÐt kh«ng xa c¸ch .Con ngêi lµ ®éng lùc ph¸t triÓn cña lÞch sö.Ph¸t hiÖn 2 Bèi c¶nh cña thÕ 84 ..Tõ khã : sgk cøu tõ khã . .GV híng dÉn HS ®äc : .NhËn xÐt: c¸ch ®a ra lÝ lÏ cña t¸c gi¶? -> LÝ lÏ x¸c thùc cã T¸c dông? tÝnh thuyÕt phôc.Häc sinh tr¶ lêi theo b. nhiÖm vô nÆng nÒ cña ®Êt níc.Ph¸t hiÖn 1.ViÕt vµo ®Çu thÕ kØ 21( 2001) trong tËp “ Mét gãc nh×n cña tri thøc” H: VÊn ®Ò bµn lµ g×? Cã ý .ChuÈn bÞ hµnh v¨n b¶n ? trang vµo thÕ kØ míi th× quan träng nhÊt lµ sù chuÈn bÞ b¶n th©n con ngêi. H: T¸c gi¶ ®a ra bèi c¶nh . . .3.Bèi c¶nh thÕ giíi hiÖn nay vµ nh÷ng môc tiªu. 6.Trong nÒn kinh tÕ tri thøc ph¸t triÓn m¹nh mÏ th× vai trß cña con ngêi cµng næi tréi .12 Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn HS t×m hiÓu v¨n b¶n II.Tù nghiªn cøu c¸c c. nãi vÊn ®Ò hÖ träng nhng kh«ng cao giäng thuyÕt gi¸o mµ gÇn gòi. . H: V× sao t¸c gi¶ cho r»ng . T×m hiÓu v¨n b¶n H: H·y x¸c ®Þnh c¸c luËn * Ph¸t hiÖn : cø mµ t¸c gi¶ nªu ra trong .Giíi thiÖu t¸c gi¶ a.Vò Khoan hiÖn lµ Phã thñ tíng ChÝnh phñ. T¸c gi¶ Khoan ? .Nh÷ng ®iÓm m¹nh vµ yÕu cña con ngêi ViÖt Nam .9.GV híng dÉn HS nghiªn .Ph¸t hiÖn nghÜa nh thÕ nµo trong hoµn c¶nh ®ã? . .Häc sinh ®äc -> 1. Chó thÝch H: Giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶ Vò .4. T¸c phÈm c¶nh ra ®êi cña t¸c phÈm ? s¸ch gi¸o khoa. H: Em cã nhËn xÐt g× vÒ . chó thÝch1. 2. H: Em hiÓu g× vÒ hoµn .7. ChuÈn bÞ hµnh ®Æc ®iÓm quan träng cña trang vµo thÕ kØ hµnh trang lµ con ngêi ? míi th× quan träng nhÊt lµ sù chuÈn bÞ b¶n th©n con ngêi.

LËp luËn ®èi chiÕu lËp luËn b»ng c¸ch nµo ? ®iÓm m¹nh . . .B¶n tÝnh thÝch øng nhanh nhng l¹i h¹n chÕ trong thãi quen vµ nÕp nghÜ . bµy ®iÓm yÕu Êy cã quan hÖ nh thÕ nµo víi nhiÖm vô ®a ®Êt níc ®i lªn c«ng nghiÖp ho¸.Th«ng minh nh¹y bÐn víi c¸i míi nhng thiÕu kiÕn thøc c¬ b¶n . . nhiÖm vô nÆng nÒ cña ®Êt níc.Suy nghÜ -> Tr×nh H: Nh÷ng ®iÓm m¹nh. . tôc ng÷ trong v¨n b¶n cã . H: Môc ®Ých (t¸c gi¶) nªu . H: ViÖc sö dông thµnh ng÷. quen víi bao cÊp . thãi quen cña ngêi ViÖt Nam ? . tr¶ lêi. kÐm kÜ n¨ng thùc hµnh. hiÖn ®¹i ho¸ .Níc ta ®ång thêi ph¶i gi¶i quyÕt ba nhiÖm vô : tho¸t khái t×nh tr¹ng nghÌo nµn cña nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp . ®iÓm yÕu nh×n nhËn vÊn ®Ò cña con ngêi ViÖt Nam ? mét c¸ch kh¸ch quan. ®iÓm yÕu cña con ngêi ViÖt Nam. cha quen víi cêng ®é khÈn tr¬ng.Trao ®æi.Cã tinh thÇn ®oµn kÕt. hiÖn ®¹i ho¸ trong thêi ®¹i ngµy nay? H: T¸c gi¶ ®· ph©n tÝch . kh«ng coi träng quy tr×nh c«ng nghÖ . Nh÷ng ®iÓm m¹nh. ®iÓm m¹nh.thÕ giíi hiÖn nay nh thÕ nµo? giíi hiÖn nay vµ nh÷ng môc tiªu . k× thÞ kinh doanh . . thãi sïng ngo¹i hoÆc bµi ngo¹i qu¸ møc thãi “kh«n vÆt”. t¸c dông g× ? 3. 85 . sù giao thoa héi nhËp gi÷a c¸c nÒn kinh tÕ.Ph¸t hiÖn tÝch nh÷ng ®iÓm m¹nh . tiÕp cËn víi nÒn kinh tÕ tri thøc. `. ®ïm bäc nhÊt lµ trong cuéc chiÕn ®Êu chèng ngo¹i x©m nhng l¹i ®è kÞ nhau trong lµm ¨n vµ ®êi sèng hµng ngµy .LËp luËn -> kh¼ng ra ®iÒu ®ã ®Ó lµm g× ? ®Þnh vai trß cña con ngêi H: T¸c gi¶ ®· nªu vµ ph©n .ThÕ giíi: khoa häc c«ng nghÖ ph¸t triÓn nh huyÒn tho¹i .CÇn cï s¸ng t¹o nhng thiÕu tÝnh tØ mØ . ®iÓm yÕu víi yªu cÇu x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt níc hiÖn nay chø kh«ng ph¶i trong lÞch H: Em nhËn thÊy th¸i ®é sö. ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ . ®iÓm yÕu nµo trong tÝnh c¸ch. nµo cña t¸c gi¶ khi nãi vÒ -> T«n träng sù thùc. Ýt gi÷ ch÷ tÝn.

Ph¸t hiÖn ®Ëm trªn ®©y . Em tù nhËn thÊy b¶n th©n m×nh cã nh÷ng ®iÓm m¹nh . ChuÈn BÞ 1. Môc Tiªu Bµi Häc 1.§äc vÝ dô H: Trong nh÷ng tõ ng÷ in . tõ ng÷ nµo 86 . Trß : Häc bµi cò. nghÖ thuËt cña bµi. Híng dÉn HS häc vµ lµm bµi ë nhµ .§äc ghi nhí 1.ChuÈn bÞ bµi : “ C¸c thµnh phÇn biÖt lËp” ( tiÕp ) TËp Lµm V¨n TiÕng ViÖt: Tæng: Ngµy gi¶ng : Tæng: Líp : TiÕt : TiÕt PPCT: 103 Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : Líp : TiÕt : C¸c thµnh phÇn biÖt lËp ( TiÕp theo ) I. phô chó. Bµi míi * Giíi thiÖu bµi Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Néi dung cÇn ®¹t I. Th¸i ®é : . cñng cè .H: H·y nªu l¹i néi dung vµ . chuÈn bÞ bµi míi. Thµnh phÇn gäi ®¸p * VÝ dô . . II. 3.®¸p .NhËn xÐt -> rót ra nghÖ thuËt cña v¨n b¶n ? ghi nhí * Ghi nhí : sgk . thµnh phÇn t×nh th¸i .N¾m ®îc ®Æc ®iÓm vµ c«ng dông cña c¸c thµnh phÇn biÖt lËp gäi ®¸p vµ phô chó trong c©u. KÜ n¨ng: . ®iÓm yÕu nµo trong nh÷ng ®iÒu t¸c gi¶ ®· nªu vµ nh÷ng ®iÒu t¸c gi¶ cha nãi tíi ? 4.N¾m v÷ng néi dung.Gi¸o dôc HS ý thøc gi÷ g×n sù trong s¸ng cña tiÕng ViÖt .®¸p GV treo b¶ng phô . KiÓm tra bµi cò : * ThÕ nµo lµ thµnh phÇn biÖt lËp cña c©u? * Nªu ®Æc ®iÓm cña thµnh phÇn c¶m th¸n . ThÇy : §äc. KiÕn Thøc : . III. cho vÝ dô ? 2. TiÕn Tr×nh Bµi D¹y 1.Cã kÜ n¨ng ®Æt c©u vµ viÕt ®o¹n v¨n cã sö dông thµnh phÇn gäi. 2.b¶ng phô 2. So¹n . luyÖn tËp : H.VD a : Nµy -> dïng ®Ó gäi vµ t¹o lËp cuéc Ho¹t ®éng1: Híng dÉn HS t×m hiÓu thµnh phÇn gäi .

. H: Nh÷ng thµnh phÇn biÖt . H: T×m thµnh phÇn phô chó . Ho¹t ®éng3 : Híng dÉn HS luyÖn tËp III.®¸p.VD b : Tha «ng -> dïng ®Ó ®¸p vµ duy tr× cuéc tho¹i. kh«ng? V× sao ? H: Nh÷ng tõ in ®Ëm ë c©u .33.NhËn xÐt chung Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn HS t×m hiÓu vÒ thµnh phÇn phô chó.N1: lµm BT1 .VD a : (a) chó thÝch cho côm tõ nµo? H: Trong c©u (b) .§äc yªu cÇu bµi tËp Bµi tËp 1/32 1. II.Thµnh phÇn phô chó biÕt chóng bæ sung ®iÒu ë vÝ dô a lµ “ kÓ c¶ 87 .Suy nghÜ : -> Kh«ng n»m trong sù viÖc ®îc diÔn ®¹t.VD b : in ®Ëm chó thÝch ®iÒu g× ? H: PhÇn in ®Ëm ®ã lµ phÇn .Ph¸t hiÖn tho¹i. tõ nµo ®Ó duy tr× cuéc tho¹i ®ang diÔn ra ? H: §ã chÝnh lµ thµnh phÇn gäi .®¸p vµ phô chó? nhí. * Ghi nhí / 32 nay ? Nªu ®Æc ®iÓm thµnh . tõ nµo dïng ®Ó t¹o lËp cuéc tho¹i. tõ ng÷ nµo dïng ®Ó ®¸p ? H: Nh÷ng tõ ng÷ ®ã cã tham gia vµo diÔn ®¹t nghÜa sù viÖc cña c©u hay kh«ng? T¹i sao? H: Trong nh÷ng tõ ng÷ ®ã . Bµi tËp 3/33 trong c¸c ®o¹n trÝch vµ cho . nghÜa sù viÖc cña mçi c©u trªn vÉn gi÷ mçi c©u trªn cã thay ®æi nguyªn. H:T×m thµnh phÇn gäi . Em hiÓu thÕ nµo lµ ®Ó bæ sung mét sè phÇn phô chó ? chi tiÕt cho néi dung chÝnh cña c©u.3 / 32. hai dÊu ngoÆc ®¬n .§Æt gi÷a hai dÊu thµnh phÇn phô chó ? ngang hai dÊu phÈy.dïng ®Ó gäi. côm C-V .Tõ dïng ®Ó gäi “nµy”.HS lµm bµi.Ph¸t hiÖn .Häc sinh ®äc ghi phÇn gäi .Ph¸t hiÖn. ®¸p ë BT1? N2: lµm BT 3 ®Ó ®¸p “ v©ng” -> Tr×nh bµy -> KiÓu qhÖ gi÷a ngêi gäi vµ ngêi ®¸p. . Thµnh phÇn phô chó .NhËn xÐt chung -> PhÇn phô chó dïng phô chó. LuyÖn tËp .Kh¸i qu¸t rót ra ghi lËp ®· häc trong bµi h«m nhí. H: DÊu hiÖu nhËn biÕt .®¸p ? . . -> Thµnh phÇn gäi ®¸p dïng ®Ó t¹o lËp hoÆc duy tr× quan hÖ giao tiÕp.§äc vÝ dô * VÝ dô H: NÕu lîc bá c¸c tõ ng÷ in -> NghÜa sù viÖc cña ®Ëm.Ph¸t hiÖn. . Em hiÓu thÕ nµo lµ thµnh phÇn gäi . .

Híng dÉn HS häc vµ lµm bµi ë nhµ .ThÕ nµo lµ thµnh phÇn phô chó ? thµnh phÇn gäi ®¸p? 4. . luyÖn tËp: . Cñng cè .N¾m v÷ng néi dung bµi häc .Häc sinh lµm bµi.NhËn xÐt chung.VÒ nhµ BT 2/32 .§äc yªu cÇu BT 5 . ®Æc biÖt nh÷ng ngêi mÑ” Bµi tËp 5/ 33 : ViÕt ®o¹n v¨n. anh”. .g× ? . GV híng dÉn HS viÕt bµi. 1 HS lªn b¶ng viÕt -> HS nhËn xÐt 3. 88 . vÝ dô b lµ “c¸c thÇy c« gi¸o .ChuÈn bÞ viÕt bµi TLV sè 5 ( V¨n nghÞ luËn ) : LËp dµn ý cho c¸c ®Ò trong sgk. c¸c bËc cha mÑ .

B¸c nãi: '' t«i chØ cã mét ham muèn . .¸o mÆc .. ®è ai ®Õm ®îc c«ng lao B¸c Hå . . hiÖn tîng trong ®êi sèng. KÜ n¨ng : .ai còng ®îc häc hµnh '' . Trß : Häc bµi cò. Môc Tiªu Bµi Häc 1. Yªu cÇu chung cña ®Ò : + ThÓ lo¹i : NghÞ luËn x· héi . Nam ®µn . Bµi míi : §Ò Bµi : B¸c Hå lµ l·nh tô vÜ ®¹i cña nh©n d©n ViÖt Nam anh hïng gi·i phãng d©n téc . Th©n bµi : (8 ®iÓm ) * B¸c Hå vÞ l·nh tô kÝnh yªu cña nh©n d©n ViÖt nam + C¶ d©n téc ViÖt Nam kÝnh yªu B¸c .B¸c Hå sinh ngµy 1-5 .. chuÈn bÞ bµi míi.Cã kÜ n¨ng tr×nh bµy bµi râ rµng . Quª ë lµng Sen . T×nh c¶m cña B¸c mªnh m«ng réng lín nh trêi cao biÓn réng .ham muèn tét bËc .'' §è ai ®Õm ®îc l¸ rõng . B¸c lµ vÞ cha giµ kÝnh yªu cña d©n téc ViÖt Nam .B¸c lµ mét ngêi anh hïng vÜ ®¹i . Më bµi : ( 1 ®iÓm ).. H·y viÕt bµi v¨n nªu suy nghÜ cña em vÒ Ngêi .ViÕt ®îc bµi nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc.NghÖ An . tiÕn Tr×nh Bµi D¹y 1. ra ®Ò kiÓm tra 2. ThÇy : §äc . B¸c sèng nh trêi ®Êt cña ta . biÓu ®iÓm : a . §¸p ¸n.B¸c lµ ngêi anh hïng gi·i phãng d©n téc : 89 . 3..Gi¸o dôc HS ý thøc gi÷ g×n vÖ sinh chung II. . III. Chóng ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh : '' B¸c Hå lµ vÞ l·nh tô vÜ ®¹i . KiÕn thøc : ..'' b. khoa häc.nh©n d©n ta ai còng cã c¬m ¨n .. m¹ch l¹c . . + Néi dung : Nªu suy nghÜ cña em vÒ B¸c Hå .1890.. 2.TËp Lµm V¨n Tæng: TiÕt PPCT: 104-105 Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : Ngµy gi¶ng : Líp : Líp : TiÕt : TiÕt : Tæng: ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 5 NghÞ luËn x· héi I. KiÓm tra bµi cò : 2. ChuÈn BÞ 1. Th¸i ®é : .danh nh©n v¨n ho¸ thÕ giíi .

¤n l¹i kiÕn thøc . 3. * B¸c Hå lµ danh nh©n v¨n ho¸ thÕ giíi . * GV theo dâi HS lµm bµi . Ngêi ®· ®a ¸nh s¸ng chñ nghÜa M¸c Lª Nin vËn dông vµo hoµn c¶nh cô thÓ cña níc ViÖt Nam l·nh ®¹o nh©n d©n lµm 2 cuéc kh¸ng chiÕn trêng kú chèng Ph¸p vµ chèng Mü . 90 .. . .Mét sè bµi th¬ chóc TÕt cña B¸c ®Çy t×nh c¶m ®· ®éng viªn nh©n d©n h¨ng h¸i x©y dùng vµ b¶o vÖ ®Êt níc . nhng B¸c vÉn sèng m·i trong sù nghiÖp cña nh©n d©n ViÖt Nam . ngêi sang ph¬ng t©y ®Ó t×m mét con ®êng cøu níc míi . .Sau 30 n¨m b«n ba h¶i ngo¹i t×m ®êng cøu níc . luyÖn tËp : . Híng dÉn HS häc vµ lµm bµi ë nhµ .Nh÷ng ngµy ë ViÖt B¾c B¸c ®· viÕt nhiÒu bµi th¬ cã gi¸ trÞ .Tõ mét thanh niªn yªu níc . nhËn xÐt giê häc 4.KÕt bµi : ( 1 ®iÓm ) .So¹n v¨n b¶n “Chã sãi vµ cõu trong th¬ ngô ng«n cña La-Ph«ng-Ten” : Tr¶ lêi c©u hái phÇn §äc – hiÓu v¨n b¶n. + B¸c lµ nhµ th¬ lín cña d©n téc . . c .Thu bµi kiÓm tra . TËp th¬''NhËt ký trong tï'' lµ mét viªn ngäc quý b¸u trong kho tµng v¨n häc ViÖt Nam . . cñng cè . B¸c Hå ®· ®i vµo câi vÜnh h»ng .Trong c¸c bµi th¬ võa thÓ hiÖn chÊt thÐp nhng cïng thÓ hiÖn t×nh yªu bao la cña B¸c .

KiÕn thøc : . Ph©n tÝch ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu cña con ngêi ViÖt Nam tríc ngìng cöa cña thÕ kØ míi. Th¸i ®é : . BiÓu c¶m C. B. Tranh minh ho¹ . KÜ n¨ng: .RÌn kÜ n¨ng t×m hiÓu v¨n b¶n nghÞ luËn. Ph¬ng thøc biÓu ®¹i cña v¨n b¶n “ ChuÈn bÞ hµnh trang vµo thÕ kØ míi” lµ g×? A. ChuÈn bÞ 1. Néi dung chÝnh cña v¨n b¶n “ ChuÈn bÞ hµnh trang vµo thÕ kØ míi” lµ g×? A. Bµi míi * Giíi thiÖu bµi: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn Ho¹t ®éng cña trß Néi dung cÇn ®¹t I. NghÞ luËn 2. so¹n. KiÓm tra bµi cò: * Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i cã c©u tr¶ lêi ®óng 1. §äc – chó thÝch bµi 21: 91 . Nªu ra nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó con ngêi bíc vµo thÕ kØ míi. th¼ng th¾n.TuÇn 23 V¨n B¶n Tæng: TiÕt PPCT: 106 Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : Ngµy gi¶ng : Líp : Líp : TiÕt : TiÕt : Tæng: CHã sãi vµ cõu Trong th¬ ngô ng«n cña la-ph«ng-ten ( trÝch) ( H-Ten ) I. 2. III. Môc tiªu cÇn ®¹t 1.Gi¸o dôc HS c¨m ghÐt c¸i ¸c. chuÈn bÞ bµi míi. ThuyÕt minh D. II. D. ThÇy : §äc . biÕt sèng trung thùc. Tù sù B. 2.N¾m ®îc môc ®Ých vµ c¸ch lËp luËn cña nhµ nghiªn cøu trong bµi nghÞ luËn v¨n ch¬ng. Nªu ra nh÷ng bµi häc thiÕt thùc cho líp trÎ chuÈn bÞ bíc sang thÕ kØ míi. Trß : Häc bµi cò. ChØ ra nh÷ng hµnh trang cÇn thiÕt mµ con ngêi cÇn ph¶i cã khi bíc sang thÕ kØ míi. C. 2. TiÕn tr×nh bµi d¹y 1. 3.

Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn II. nªu lªn nh÷ng ®Æc “nçi bÊt h¹nh” cña sãi ? h¹nh” cña chã sãi . T¸c phÈm t¸c gi¶. 92 . T×m hiÓu v¨n b¶n HS t×m hiÓu v¨n b¶n H: Nhµ khoa häc Buy1.GV híng dÉn HS tù nghiªn cøu c¸c chó thÝch 1. H: T¹i sao t¸c gi¶ kh«ng mÉu tö kh«ng chØ ë -> viÕt b»ng ngßi bót nh¾c tíi “ t×nh mÉu tö loµi cõu míi cã .§äc -> NhËn xÐt 1..4. T¸c gi¶ : Hi-p«-lÝt Ten H: Dùa vµo chó thÝch * gi¶... Hai con vËt díi ngßi Ph«ng ®· nhËn xÐt vÒ bót cña nhµ khoa häc.. hoang vÒ loµi cõu vµ chã sãi d· ..Suy nghÜ.Cõu: sî sÖt vµ ®Çn nµo? ®én .3. b¶n cña Buy. hó rïng rîn. kÕt b¹n.Ph¸t hiÖn.... * Suy nghÜ.Tù nghiªn cøu c.LËp luËn b»ng c¸ch luËn cña v¨n b¶n? dÉn ra nh÷ng dßng viÕt vÒ hai con vËt Êy cña nhµ khoa häc BuyPh«ng ®Ó so s¸nh.GV híng dÉn HS ®äc. . ( 1828 – 1893 ).Ten. v× tÝnh c¬ b¶n cña chóng.HS ®äc. §äc .9. .Chã sãi : ghÐt mäi sù H: NhËn xÐt c¸ch viÕt kÕt bÌ . nã kh«ng ph¶i lµ nÐt c¬ b¶n cña nã ë mäi . t¸c phÈm.Ph«ng ? tÝnh h háng. bè côc : H: H·y x¸c ®Þnh bè côc + P1: Tõ ®Çu .14... .ThuyÕt minh vÒ t¸c a. díi ngßi bót cña La Ph«ngTen.Suy nghÜ : V× t×nh ®¸ng ghÐt. 2. + P2 : cßn l¹i -> H×nh tîng chã sãi trong th¬ La Ph«ng. H: NhËn xÐt vÒ c¸ch lËp .Gv kÕt luËn lóc mäi n¬i. t¸c phÈm? . Chó thÝch . h·y giíi thiÖu vµi nÐt vÒ b. nã thËt . loµi cõu vµ chã sãi nh thÕ . .” tèt cña v¨n b¶n? bông nh thÕ”-> H×nh tîng cõu trong th¬ La Ph«ng. * Ph¸t hiÖn : d.13. Tõ khã . ¤ng chÝnh x¸c cña nhµ khoa thiªng liªng” ë cõu vµ kh«ng nh¾c tíi “nçi bÊt häc. t×m hiÓu chó thÝch.7.Ten. díi ngßi bót cña Buy –Ph«ng.TriÓn khai m¹ch nghÞ luËn theo trËt tù ba bíc: díi ngßi bót cña La Ph«ng –Ten.

Cñng cè. luyÖn tËp : H: Loµi cõu vµ loµi chã sãi díi ngßi bót cña nhµ khoa häc Buy – ph«ng? 4. chuÈn bÞ tiÕt tiÕp theo 93 .3. DÆn dß : VÒ nhµ häc bµi .

ThÇy : §oc.H×nh tîng cõu trong th¬ ngô ng«n . B¶ng phô.Ph«ng .N¾m ®îc môc ®Ých vµ c¸ch lËp luËn cña nhµ nghiªn cøu trong bµi nghÞ luËn v¨n ch¬ng. trÝ tëng tîng. .Ten lùa chän khÝa c¹nh ch©n thùc nµo cña loµi vËt nµy? Ho¹t ®éng cu¶ trß . . 2. KiÓm tra bµi cò: Nhµ khoa häc Buy. th¼ng th¾n. ng«n tõ . H: X©y dùng h×nh tîng ®Æc trng ngô ng«n. non ®îc t¸c gi¶ kh¾c nhót nh¸t. Môc tiªu cÇn ®¹t 1. nhµ th¬ La .Ph¸t hiÖn : Kh¾c ho¹ H: TÝnh c¸ch cña cõu qua th¸i ®é.Ten cã nh©n c¸ch ho¸ chó cõu nh÷ng s¸ng t¹o g× ? -> Ngêi 94 . tèt bông H: So s¸nh víi nh÷ng nhËn xÐt cña BuyPh«ng em thÊy cã ®iÓm g× gièng vµ .Hoµn c¶nh ®Æc biªt: ®èi mÆt víi chã sãi. th©n th¬ng. III. Bµi míi : Ho¹t ®éng cña ThÇy H: §Ó x©y dùng h×nh tîng con cõu. chuÈn bÞ bµi míi.V¨n B¶n Tæng: TiÕt PPCT: 107 Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : Ngµy gi¶ng : Líp : Líp : TiÕt : TiÕt : Tæng: CHã sãi vµ cõu Trong th¬ ngô ng«n cña la-ph«ng-ten ( trÝch) ( H-Ten ) ( TiÕp ) I. nhËn xÐt. KÜ n¨ng: . II.Ph«ng ®· nhËn xÐt vÒ loµi chã sãi vµ loµi cõu nh thÕ nµo ? 2. biÕt sèng trung thùc. ho¹ nh thÕ nµo? .Th¶o luËn -> Ngßi bót phãng kh¸c? kho¸ng . cõu. 3. TiÕn tr×nh bµi d¹y 1. La Ph«ng. Th¸i ®é : .Ph¸t hiÖn : Nhµ th¬ lùa chän mét chó cõu non bÐ báng vµ ®Æt chó cõu Êy vµo hoµn c¶nh ®Æc biÖt Néi dung cÇn ®¹t 2. so¹n. Trß : Häc bµi cò. ChuÈn bÞ 1.RÌn kÜ n¨ng t×m hiÓu v¨n b¶n nghÞ luËn. 2.Gi¸o dôc HS c¨m ghÐt c¸i ¸c.TÝnh c¸ch: hiÒn lµnh.Suy nghÜ. KiÕn thøc : .

TiÕt PPCT: 108 95 .Rót ra ghi nhí.HS kh¸i qu¸t : + Dïng so s¸nh ®Ó lµm næi bËt quan ®iÓm.Suy nghÜ H: S¸ng t¹o cña LaPh«ng.NhËn xÐt. kiÕm c¬ trõng ph¹t cõu.N¾m v÷ng néi dung bµi häc.Ten cã nhËn ®Þnh g× vÒ h×nh tîng chã sãi ? H: NhËn xÐt c¸ch nghÞ luËn cña t¸c gi¶ trong ®o¹n v¨n ? H: Môc ®Ých nghÞ luËn cña t¸c gi¶? HD hs tæng kÕt : H: NhËn xÐt vÒ c¸ch lËp luËn cña v¨n b¶n ? Nh÷ng nghÖ thuËt ®Æc s¾c mµ t¸c gi¶ sö dông ? H: Nªu néi dung cña v¨n b¶n ? . + X¸c ®Þnh ®Æc III. .ChuÈn bÞ “NghÞ luËn vÒ mét vÊn ®Ò t tëng ®¹o lý” : ®äc v¨n b¶n mÉu...Gäi hs ®äc ghi nhí .H: X©y dùng h×nh tîng . tr¶ lêi c©u hái s¸ch gi¸o khoa. => Cõu con téi nghiÖp 3. Híng dÉn HS häc vµ lµm bµi ë nhµ . ®îc nh©n c¸ch ho¸. H×nh tîng chã sãi trong th¬ ngô ng«n. gÇy gi¬ x¬ng.. chã sãi nhµ th¬ ®· chän hoµn c¶nh nµo? . gian gi¶o. b¾t n¹t kÎ yÕu .Ten khi kh¾c ho¹ h×nh tîng chã sãi ? . .Ph¸t hiÖn H: Díi ngßi bót cña La Ph«ngTen.. H. => ®éc ¸c. ®¸ng ghÐt.gÆp cõu non. Tæng KÕt : ®iÓm riªng cña s¸ng t¸c nghÖ thuËt.Ph¸t hiÖn H: Trong hoµn c¶nh ®ã tÝnh c¸ch cña sãi ®îc t¸c gi¶ kh¾c ho¹ nh thÕ nµo? . ®i kiÕm måi . . -> Hµi kÞch cña sù ngu ngèc. BuyPh«ng . muèn ¨n thÞt cõu . . . hèng h¸ch. ®Æc trng cña thÓ lo¹i ngô ng«n..TÝnh c¸ch: + Tªn trém cíp + B¹o chóa + Ngu ngèc -> X©y dùng dùa trªn ®Æc tÝnh vèn cã cña loµi chã sãi. luyÖn tËp : H: Em häc tËp ®îc ®iÒu g× trong c¸ch viÕt nghÞ luËn v¨n ch¬ng cña t¸c gi¶? 4.Ph¸t hiÖn. * Ghi nhí/ SGK 3.. bi kÞch cña sù ®éc ¸c.Hoµn c¶nh: ®ãi meo. Cñng cè .

3. KiÓm tra bµi cò: * NghÞ luËn vÒ mét sù viÖc. hiÖn tîng trong ®êi sèng ? 2. Më bµi . hiÖn tîng ®êi sèng lµ g×? * C¸ch lµm bµi nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc. so¹n. KiÕn thøc : . .Chøng minh søc m¹nh cña tri thøc. II. Th©n bµi . . .§äc v¨n b¶n .Trß : Häc bµi cò. ®¹o lÝ I.TËp Lµm V¨n Tæng: Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : Ngµy gi¶ng : Líp : Líp : TiÕt : TiÕt : Tæng: nghÞ luËn vÒ mét vÊn ®Ò t tëng.Bè côc : A.Ph¸t hiÖn H: V¨n b¶n trªn bµn vÒ vÊn ®Ò g×? * Ph¸t hiÖn H:V¨n b¶n chia lµm mÊy phÇn? ChØ ra néi dung cña mçi phÇn vµ mèi quan hÖ cña chóng víi nhau ? 96 . chuÈn bÞ bµi míi.ThÇy: §äc . ( Liªn hÖ thùc tÕ nÕu cã) C. III.Kh¼ng ®Þnh søc m¹nh cña tri thøc . ChuÈn bÞ 1. Bµi míi * Giíi thiÖu bµi Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Néi dung cÇn ®¹t I. ®¹o lÝ. B¶ng phô 2. 1. T×m hiÓu bµi nghÞ luËn vÒ mét vÊn ®Ò t tëng. * VÝ dô: V¨n b¶n : “ Tri thøc lµ søc m¹nh” . ®¹o lÝ.Gi¸o dôc HS cã th¸i ®é ®óng ®¾n tríc vÊn ®Ò nghÞ luËn . TiÕn tr×nh bµi d¹y 1. 2. Môc tiªu cÇn ®¹t.N¾m ®îc kiÓu bµi nghÞ luËn vÒ mét vÊn ®Ò t tëng. KÜ n¨ng : .RÌn kÜ n¨ng nhËn biÕt bè côc cña mét bµi nghÞ luËn ë d¹ng nµy. ®¹o lÝ. Th¸i ®é : .Nªu vÊn ®Ò : B. H§1: Híng dÉn HS t×m hiÓu bµi nghÞ luËn vÒ * Ho¹t ®éng c¸ nh©n mét vÊn ®Ò t tëng.VÊn ®Ò nghÞ luËn : gi¸ trÞ cña tri thøc khoa häc vµ trÝ thøc.Yªu cÇu hs ®äc v¨n b¶n sgk . KÕt bµi: Phª ph¸n mét sè ngêi kh«ng biÕt quý träng tri thøc.

®¹o lÝ ? Ho¹t §éng 2: Híng dÉn HS luyÖn tËp.PhÐp lËp luËn: Ph©n tÝch.Suy nghÜ : -> PhÐp lËp luËn chøng minh.. H: V¨n b¶n trªn thuéc lo¹i nghÞ luËn nµo ? VÊn ®Ò nghÞ luËn? ChØ ra luËn ®iÓm chÝnh? H: PhÐp lËp luËn chñ yÕu trong bµi? C¸ch lËp luËn ®ã cã søc thuyÕt phôc nh thÕ nµo? . . Cñng cè. LuyÖn tËp * Bµi tËp 1/36 .Rót ra nhËn xÐt * Ghi nhí/36 chung .. Híng dÉn HS häc vµ lµm bµi ë nhµ . yªu cÇu ®èi víi kiÓu bµi nµy ? 4. . luyÖn tËp H: ThÕ nµo lµ nghÞ luËn vÒ mét t tëng ®¹o lÝ . hiÖn tîng ®êi sèng ? H: Nªu yªu cÇu chung vÒ néi dung vµ h×nh thøc cña kiÓu bµi nghÞ luËn vÒ t tëng .§äc ghi nhí II.Ph¸t hiÖn H: §¸nh dÊu c¸c c©u mang luËn ®iÓm chÝnh trong bµi? C¸c luËn ®iÓm ®ã ®· diÔn ®¹t râ rµng. ®¹o lÝ. . døt kho¸t ý kiÕn cña ngêi viÕt cha? H: V¨n b¶n ®· sö dông phÐp lËp luËn nµo lµ chÝnh? T¸c dông? H: ChØ ra sù kh¸c nhau gi÷a kiÓu bµi nµy víi bµi nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc .N¾m v÷ng néi dung bµi häc.V¨n b¶n nghÞ luËn vÒ t t.HS lµm miÖng cña thêi gian..C¸c luËn ®iÓm chÝnh: + Thêi gian lµ sù sèng + Thêi gian lµ th¾ng lîi + Thêi gian lµ tiÒn + Thêi gian lµ tri thøc . . .So s¸nh -> rót ra nhËn xÐt.ChuÈn bÞ : “Liªn kÕt c©u vµ liªn kÕt ®o¹n v¨n TiÕt PPCT: 109 Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : Tæng: Ngµy gi¶ng : Tæng: Líp : Líp : TiÕt : TiÕt : Liªn kÕt c©u vµ liªn kÕt ®o¹n v¨n 97 .VÊn ®Ò nghÞ luËn: Gi¸ trÞ . chøng minh 3.§äc yªu cÇu bµi tËp1 ëng .

thùc t¹i -> n»m trong chñ .Kh¸i qu¸t -> rót ra ghi H: Mèi quan hÖ chÆt chÏ nhí vÒ néi dung gi÷a c¸c .N©ng cao nhËn thøc vµ kÜ n¨ng sö dông mét sè biÖn ph¸p liªn kÕt c©u vµ liªn kÕt ®o¹n v¨n. tr¶ lêi. . *Bµi tËp SGK /43 1.§äc yªu cÇu bµi tËp H: §o¹n v¨n trªn cã tÝnh liªn kÕt. KiÓm tra bµi cò: * Ph©n biÖt c¸c thµnh phÇn biÖt lËp cña c©u ? VÝ dô ? 2. Kh¸i niÖm liªn kÕt * VÝ dô: Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn * Ho¹t ®éng c¸ nh©n HS t×m hiÓu kh¸i niÖm liªn kÕt. Tr×nh tù c¸c ý hîp l«gic. 3. 3. Môc tiªu cÇn ®¹t 1. ph¶n ¸nh thùc t¹i.Ph¸t hiÖn.Gv treo b¶ng phô : . Bµi míi * Giíi thiÖu bµi: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Néi dung cÇn ®¹t I. ChuÈn bÞ 1.Ph¸t hiÖn. T¸c phÈm nghÖ thuËt cña v¨n nghÖ. .§äc ghi nhí c©u trong ®o¹n v¨n ®îc thÓ hiÖn b»ng nh÷ng biÖn ph¸p nµo? . Khi ph¶n ¸nh thùc t¹i ngêi nghÖ sÜ muèn nãi mét ®iÒu g× míi mÎ. c¸c quan hÖ nh thÕ nµo víi tõ ®ång nghÜa.Ph¸t hiÖn : PhÐp lÆp.§äc vÝ dô H : §o¹n v¨n trªn bµn vÒ vÊn ®Ò g×? Chñ ®Ò Êy cã quan hÖ nh thÕ nµo víi chñ ®Ò chung cña v¨n b¶n? . 2.Gi¸o dôc HS ý thøc gi÷ g×n sù trong s¸ng cña tiÕng ViÖt.I. Th¸i ®é : . B¶ng phô 2. chuÈn bÞ bµi míi.§o¹n v¨n bµn vÒ c¸ch ngêi nghÖ sÜ ph¶n ¸nh . ®Ò chung : TiÕng nãi 1.RÌn kÜ n¨ng viÕt ®o¹n v¨n cã tÝnh liªn kÕt. ThÇy: §äc. KiÕn thøc : . C¸i míi mÎ Êy lµ lêi göi cña mét nghÖ sÜ. phÐp nèi. Trß : Häc bµi cò. H: Néi dung chÝnh cña . Em hiÓu thÕ -> Lµm miÖng nµo lµ liªn kÕt ? * Ghi nhí/ 43 II. II. so¹n. TiÕn tr×nh bµi d¹y 1.Suy nghÜ.Chñ ®Ò cña ®o¹n v¨n: Kh¼ng ®Þnh n¨ng lùc 98 . KÜ n¨ng: . H: Nh÷ng néi dung Êy cã phÐp thÕ. LuyÖn t©p. -> C¸c c©u cã néi dung híng vµo chñ ®Ò cña ®o¹n v¨n. mçi c©u trong ®o¹n v¨n trªn lµ g×? . III. 2. dïng tõ chñ ®Ò ®o¹n v¨n? cïng trêng liªn tëng.

99 . 2.C4 “Êy” ) + PhÐp lÆp ( C4.C¸c phÐp liªn kÕt: + PhÐp ®ång nghÜa ( nèi C1. . ..C3 “nhng” . . ( C5 vµ C1 ) tõ “ th«ng minh” 3..VÒ nhµ : ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n ( chñ ®Ò vÒ B¸c Hå ) trong ®ã em cã sö dông c¸c phÐp liªn kÕt ®Ó liªn kÕt c©u. + PhÐp nèi ( nèi C2. + MÆt m¹nh cña trÝ tuÖ ViÖt Nam.C2 ). + Nh÷ng ®iÓm h¹n chÕ + CÇn kh¾c phôc h¹n chÕ . luyÖn tËp : H: Nªu kh¸i niÖm vÒ liªn kÕt ? 4.Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn HS luyÖn tËp.C5 ) tõ “ lç hæng” .Tr×nh tù s¾p xÕp . H: Chñ ®Ò cña ®o¹n v¨n trªn lµ g× ? Néi dung c¸c c©u trong ®o¹n v¨n phôc vô chñ ®Ò Êy nh thÕ nµo? H: Tr×nh tù s¾p xÕp c¸c c©u trong ®o¹n v¨n ? H: C¸c c©u ®îc liªn kÕt víi nhau b»ng nh÷ng phÐp liªn kÕt nµo? trÝ tuÖ cña con ngêi ViÖt Nam vµ nh÷ng h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc. Híng dÉn HS häc vµ lµm bµi ë nhµ .Néi dung c¸c c©u v¨n ®Òu tËp trung vµo chñ ®Ò ®ã . . C3. Cñng cè.N¾m v÷ng néi dung bµi häc.ChuÈn bÞ: “ LuyÖn tËp liªn kÕt c©u vµ liªn kÕt ®o¹n v¨n”.

ChuÈn bÞ 1. KiÕn thøc : .B¶ng phô 2. Bµi míi * Giíi thiÖu bµi Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng1: Híng dÉn HS luyÖn tËp H: ChØ ra c¸c phÐp liªn kÕt c©u vµ liªn kÕt ®o¹n v¨n trong nh÷ng trêng hîp trªn ? Ho¹t ®éng cña trß Néi dung cÇn ®¹t * Ho¹t ®éng c¸ I .TiÕt PPCT: 110 Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : Tæng: Ngµy gi¶ng : Tæng: Líp : Líp : TiÕt : TiÕt : Liªn kÕt c©u vµ liªn kÕt ®o¹n v¨n ( luyÖn tËp ) I. III.GV chia líp thµnh hai nghÜa ) nhãm thùc hiÖn bµi . TiÕn tr×nh bµi d¹y 1.v¨n nghÖ (lÆp . v¨n nghÖ .Cã kÜ n¨ng ch÷a lçi vÒ liªn kÕt . Th¸i ®é : . c. biÕt liªn kÕt c©u vµ liªn kÕt ®o¹n v¨n trong v¨n b¶n. liªn kÕt c©u) + nh thÕ ( phÐp thÕ.4 tËp 3 a.Cñng cè hiÓu biÕt vÒ liªn kÕt c©u vµ liªn kÕt ®o¹n v¨n.Lµm miÖng ( lÆp . so¹n . chuÈn bÞ bµi míi. 2. ThÇy: §äc . Môc tiªu cÇn ®¹t. PhÐp liªn kÕt c©u: YÕu ®uèi. Lçi vÒ liªn kÕt néi dung : 100 . liªn kÕt ®o¹n v¨n). liªn kÕt ®o¹n v¨n).§äc yªu cÇu bµi *Bµi tËp 3/50 tËp3. nhãm * Bµi tËp 1/49 . b. 2.§äc yªu cÇu bµi a. hiÒn lµnh ( tr¸i . KiÓm tra bµi cò: * Liªn kÕt c©u lµ g× ? Liªn kÕt ®o¹n v¨n lµ nh thÕ nµo ? * Ch÷a bµi tËp vÒ nhµ. Trß : Häc bµi cò.m¹nh . PhÐp liªn kÕt c©u vµ liªn kÕt ®o¹n v¨n : -> NhËn xÐt + v¨n nghÖ .v¨n nghÖ ( lÆp . II. 3.sù sèng . 1. PhÐp liªn kÕt c©u vµ liªn tËp1 kÕt ®o¹n v¨n: + trêng häc trêng häc . Bµi tËp nh©n . KiÕn thøc : .Gi¸o dôc HS ý thøc s¸ng t¹o. liªn kÕt c©u) + sù sèng.

” b. chÞ lµm quÇn quËt.Lµm ra giÊy nh¸p * Bµi tËp viÕt ®o¹n v¨n c©u vµ liªn kÕt ®o¹n -> Tr×nh bµy -> v¨n ? NhËn xÐt. TrËt tù c¸c sù viÖc nªu trong c¸c c©u kh«ng hîp lÝ..N¾m v÷ng kiÕn thøc cÇn nhí.NhËn xÐt .Gv hÖ thèng néi dung bµi häc . 4. H: H·y chØ ra c¸c lçi h×nh thøc trong nh÷ng ®o¹n trÝch sau vµ nªu c¸ch söa lçi? . => söa : thay “nã” b»ng “ chóng” b.So¹n v¨n b¶n “Con cß” : tr¶ lêi c©u hái phÇn §äc. ... luyÖn tËp : . c©u vµ liªn kÕt ®o¹n v¨n? .TrËn ®Þa ®¹i ®éi 2 cña anh. 101 . 3. ph¶i liªn kÕt c©u vµ liªn kÕt ®o¹n v¨n? .B©y giê . KiÕn thøc cÇn n¾m H: T¹i sao khi viÕt v¨n * Liªn kÕt c©u vµ liªn kÕt hoÆc t¹o lËp v¨n b¶n ta ®o¹n v¨n..Th¶o luËn ( ph¸t hiÖn chç sai -> söa lçi ) . Anh chît nhí håi ®Çu mïa l¹c hai bè con anh.. => ch÷a: Thªm mét sè tõ ng÷ hoÆc c©u ®Ó liªn kÕt chñ ®Ò gi÷a c¸c c©u “. Híng dÉn HS häc vµ lµm bµi ë nhµ .§äc yªu cÇu bµi tËp 4 . Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn HS hÖ thèng l¹i kiÕn thøc. =>söa:thay tõ “héi trêng” ë c©u2 b»ng tõ “ v¨n phßng”.Suy nghÜ -> tr×nh H: ThÕ nµo lµ liªn kÕt bµy. H: H·y viÕt mét v¨n b¶n -> NhËn xÐt ng¾n bµn vÒ ph¬ng ph¸p häc tËp . Tõ “ v¨n phßng” vµ “héi trêng” kh«ng cïng nghÜa víi nhau trong trêng hîp nµy..Th¶o luËn ( ph¸t hiÖn chç sai -> söa lçi ) .. Cñng cè . -> NhËn xÐt .GV treo b¶ng phô .Nhãm 2: Lµm bµi tËp 4 .Gv treo b¶ng phô ..” *Bµi tËp 4 /50 a.VÒ nhµ : Bµi tËp 2/ 50 . II.NhËn xÐt .Kh¸i qu¸t. => Ch÷a ( thªm tr¹ng ng÷) : “ Suèt hai n¨m anh èm nÆng.hiÓu v¨n b¶n.. trong ®ã ®¶m b¶o tÝnh liªn kÕt . Lçi dïng tõ ë C2 vµ C3 kh«ng thèng nhÊt..H: H·y chØ ra c¸c lçi vÒ liªn kÕt néi dung trong + Nhãm1: Lµm bµi nh÷ng ®o¹n trÝch sau tËp 3 vµ nªu c¸ch söa lçi ? .C¸c c©u kh«ng phôc vô cho chñ ®Ò chung cña ®o¹n v¨n .

.......................... ......................172....................................................597 ®t 01693..328 hoÆc ............................................................ ........................................................................926....... ...................... 102 ...............nÕu cÇn ®ñ bé xin liªn hÖ 0943....

103 .

104 .

105 .

106 .

107 .

172.328 hoÆc 0943.926...597.....liªn hÖ ®t 01693.? 108 .....

109 .

110 .

111 .

112 .

113 .

114 .

115 .

116 .

117 .

118 .

119 .

120 .

121 .

122 .

123 .

124 .

125 .

126 .

127 .

128 .

129 .

130 .

131 .

132 .

133

134

135

136

137

138 .

139 .

140 .

141 .

142 .

143 .

144 .

145 .

146 .

147 .

148 .

149 .

150 .

151 .

152 .

153 .

154 .

155 .

156 .

157 .

158 .

159 .

160 .

161 .

162 .

163 .

164 .

165 .

166 .

167 .

168 .

169 .

170 .

171 .

172 .

173 .

174 .

175 .

176 .

177 .

178 .

179 .

180 .

181 .

182 .

183 .

184 .

185 .

186 .

187 .

188 .

189 .

190 .

191 .

192 .

193 .

194 .

195 .

196 .

197 .

198 .

199 .

200 .

201 .

202 .

203 .

204 .

205

206

207

208

209

210 .

211 .

212 .

213 .

214 .

215 .

216 .

217 .

218 .

219 .

220 .

221 .

222 .

223 .

224 .

225 .

226 .

227 .

228 .

229 .

230 .

231 .

232 .

233 .

234 .

235

236

237

238

239

240 .

241 .

242 .

243 .

244 .

245 .

246 .

247 .

248 .

249 .

250 .

251 .

252 .

253 .

254 .

255 .

256 .

257 .

Liªn hÖ ®t 01693172328 cã trän bé c¶ n¨m theo chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng míi 2011-2012 258 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful