SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.

ĐÀ NẴNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường : THPT PHẠM PHÚ THỨ

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

------------------------------------

--------------------------------

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC NĂM HỌC 2009 – 2010
MÔN: VẬT LÍ . KHỐI LỚP: 11(CT Chuẩn)
TUẦN TIẾT TÊN BÀI DẠY
1
Bài 1:Điện tích .ĐL
1

DỤNG CỤ DẠY HỌC

Giáo viên

Góp ý, đề xuất

Giáo viên

Góp ý, đề xuất

Bộ 2 tua tĩnh điện ,mảnh nhựa nilon PE, thanh nhựa
cứng, giá thí nghiệm, (chân đế trụ thép,khớp nối), que
tiếp điện có cán nhựa, mảnh thép inoc có dẫn điện, bộ
dây dẫn điện. Hình vẽ to cân xoắn Cu-Lông
Bài 2:Thuyết
Một chiếc điện nghiệm, thanh êbonit, thước nhựa,
electron.ĐLBTĐT
mảnh lụa,
miếng polietylen, chuẩn bị TN do hưởng ứng, cọ
xát(Bộ TN có máy phát tĩnh điện).
Bài 3:Điện trường và Mảnh thép inoc có dây dẫn điện nối với đầu phích
cường độ điện trường. cấm, giá TN, máy phát tĩnh điện, bộ 2 tua tĩnh điện,
Đường sức điện
bộ tụ điện có 2 bản cực bằng thép, hình vẽ các đường
sức điện trường lên khổ giấy lớn.
Bài 5:Điện thế và hiệu Tĩnh điện kế, tụ điện có điện dung vài trăm(ngàn)
điện thế
microfara, nguồn điện, dây nối, phích cắm.
Bài 6:Tụ điện
Một tụ điện đã được bóc ra(tụ giấy ở State), các loại
tụ điện khác nhau, tụ điện có điện dung vài
trăm(ngàn) microfara, bảng mạch điện tử, nguồn
điện, dây nối, phích cắm.
Bài 7:Dòng điện
Pin khô đã bóc, acquy mới và acquy cũ.
không đổi. Nguồn
điện.
Cu-Lông

2

2

3&4

4

7

5

9

6

11

TUẦN TIẾT TÊN BÀI DẠY

DỤNG CỤ DẠY HỌC
1

cảm ứng từ Bài 21:Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn …. Bộ dụng cụ xác định suất điện động và điện trở trong của 1 pin điện hóa(Phòng. nguồn điện. dây dẫn. tờ bìa. 1 ampe kế và 1 nguồn điện một chiều. nguồn. Biến trở có giá trị lớn nhất 100Ω . nguồn điện. đèn cồn. Bộ dụng cụ xác định đặt tính chỉnh lưu của điot bán dẫn và đặt tính khuyếch đại của tranzito(PTN) Kim nam châm. nam châm thử. diêm.nam châm thẳng. Bộ 2 bình điện phân. 1 vôn kế và một số dây dẫn. TN Hình. Máy Rumkoff. khung dây tròn.8 15 Bài 9:Định luật Ôm cho toàn mạch 9 17 & 18 22 & 23 Bài 10: mắc các nguồn điện thành bộ Bài 12:Thực hành:xác định suất điện động và điện trở trong của pin Bài 13:Dòng điện trong kim loại Bài 14:Dòng điện trong chất điện phân Bài 15:Dòng điện trong chất khí Bài 17:Dòng điện tronng chất bán dẫn Bài 18:Thực hành :khảo sát đặt tính chỉnh lưu của điot bán dẫn và đặt tính khuyếch đại của tranzito Bài 19:Từ trường 11+12 13 25 13+14 26&27 15 29 & 30 32 & 33 36 &37 16+17 18+19 38 20 39 21 41 22+23 44 &45 Bài 20:Lực từ. 1 vôn kế(2 đồng hồ hiện thị số). nước cất. Bài 23:Từ thông . một ampe kế. một ống dây. đề xuất . máy phát tĩnh điện. nguồn điện Từ phổ. 2 Giáo viên Góp ý. điện kế.cảm ứng điện từ TUẦN TIẾT TÊN BÀI DẠY 48 Bài 25:Tự cảm 24 1 pin điện hóa. mạt sắt. Diot. Nam châm thẳng. dây nối. Led. giấy trắng. vòng dây(khung dây máy biến áp). dung dịch NaCl.1 công tắc.19.5 Nam châm hình chữ U. bộ TN dòng điện trong chất khí ở áp suất khác nhau. 4 pin. điện trở bảo vệ Ro ≈ 20Ω . nguồn. kim nam châm nhỏ. TN) Cặp nhiệt điện. 2 bóng đèn. DỤNG CỤ DẠY HỌC Điện trở. tranzito. ampe kế(Bộ TN dòng điện không đổi). ống dây tự cảm.

nguồn sáng. ống dây(hoặc bộ TN có sắn). 66 Bài 34:Kính thiên văn Tranh sơ đồ tạo ảnh qua kính(bảng phụ). 57 & 58 63 Bài 29:Thấu kính mỏng Bài 32:Kính lúp Một số thấu kính mỏng. Một số kính lúp. bản từ. giá TN. khe chắn(1.55 Bài 26:Khúc xạ ánh sáng Bài 27:Phản xạ tòan phần Bài 28:Lăng kính biến trở Ro ≈ 50Ω .4 tia). 65 Bài 33:Kính hiển vi Kính hiển vi. tranh vẽ để giới thiệu đặc trưng của thấu kính(bảng phụ). nguồn. bản mặt song song trong suốt.3. bản mặt song song trong suốt. nguồn. Một số lăng kính. tranh sơ đồ chiếu qua kính.2. nguồn sáng. lăng kính phản xạ. 26 51 27 53 28 29 32 33 34+35 TRƯỞNG NHÓM(lập bảng) TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN Lê Thái Trung 3 . tấm bìa tròn có chia độ.TN). bản từ. Bể nước trong suốt. đèn laser. đèn laser. 68 &69 Bài 35:Thực hành: xác định tiêu cự của thấu kính phân kì Bộ TN: xác định tiêu cự của thấu kính phân kì(P. 4 công tắc. khe chắn. tấm bìa tròn có chia độ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful