CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

BÀI GIẢNG LỚP SH07
GV: Ths. TẠ ĐĂNG KHOA Ths. NHƯ XUÂN THIỆN CHÂN Ths. LÝ THỊ MINH HIỀN
( Bộ môn Công Nghệ Thực Phẩm Trường Đại Học Mở TPHCM)
3/25/2011 1

NỘI DUNG
• Chương 1: Giới thiệu môn học • Chương 2: Các quá trình hóa học, hóa sinh và sinh học • Chương 3: Các quá trình lí hóa
 Nhóm QT Sấy  Nhóm QT cô đặc – kết tinh.  Nhóm QT chưng cất, trích ly, …

• Chương 4: Các quá trình vật lý • Chương 5: Tổng kết môn học

3/25/2011

2

CHƯƠNG III QUÁ TRÌNH SẤY

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Lê Bạch Tuyết (chủ biên). 1994. Các quá trình công nghệ cơ bản trong sản xuất thực phẩm. Hà Nội. NXB Giáo Dục. Nguyễn Văn Lụa. 2006. Kỹ thuật sấy vật liệu. NXB ĐHQG TPHCM. Nguyễn Văn May. 2002. Kỹ thuật sấy nông sản thực phẩm. Hà Nội. NXB Khoa Học Kỹ Thuật. Lê Văn Việt Mẫn (chủ biên). 2009. Công nghệ chế biến thực phẩm. TPHCM. NXB ĐHQG TPHCM. Kenneth.J. Valentas, etal. 1997. Handbook of food engineering practice. New York. CRC Press. P. Fellows. 2000. Food Processing Technology principles and practice. New York. CRC press. Philip Richardson. 2001. Thermal technologies in Food processing. New York. CRC press.
3/25/2011 4

7. Mục đích công nghệ & Phạm vi thực hiện. Các biến đổi của nguyên liệu trong quá trình sấy.1.2. 3. Giới thiệu các thiết bị sấy & ứng dụng.5. Định nghĩa – Cơ sở khoa học. 3. 3.Chương 3: Quá Trình Sấy NỘI DUNG: 3.4. 3. 3. 3. Nguyên liệu và các yêu cầu sản phẩm. Các yếu tố ảnh hưởng.3.6. . Phương pháp thực hiện.

lỏng. Định nghĩa Sấy là quá trình sử dụng nhiệt để tách nước ra khỏi mẫu nguyên liệu ( rắn.1.1.1.3. Định nghĩa – Cơ sở khoa học. huyền phù).  Bốc hơi  Thăng hoa . 3.

3.2. 3.1. Định nghĩa – Cơ sở khoa học.1.  Là quá trình khuếch tán do :  Chênh lệch ẩm ở bề mặt và bên trong vật liệu  Chênh lệch áp suất hơi riêng phần ở bề mặt vật liệu và môi trường xung quanh . Bản chất Là sự bốc hơi nước của sản phẩm do nhiệt độ.

. Định nghĩa – Cơ sở khoa học.1. ..  Sấy đối lưu  Sấy tiếp xúc  Sấy bức xạ  Sấy bằng vi sóng  Sấy bằng điện cao tầng  Sấy thăng hoa.3.

 Sấy đối lưu  Sấy tiếp xúc  Sấy bức xạ  Sấy bằng vi sóng  Sấy bằng điện cao tầng  Sấy thăng hoa. .. + Chênh lệch áp suất hơi – bốc hơi. Định nghĩa – Cơ sở khoa học. Mẫu được cấp nhiệt theo nguyên tắc đối lưu.. + Chênh lệch ẩm – khuyếch tán.1.3.

Định nghĩa – Cơ sở khoa học.3.. Mẫu được cấp nhiệt theo nguyên tắc dẫn nhiệt .1..  Sấy đối lưu  Sấy tiếp xúc  Sấy bức xạ  Sấy bằng vi sóng  Sấy bằng điện cao tầng  Sấy thăng hoa.

Định nghĩa – Cơ sở khoa học. .3..Mẫu được cấp nhiệt bằng nguồn nhiệt bức xạ ..  Sấy đối lưu  Sấy tiếp xúc  Sấy bức xạ  Sấy bằng vi sóng  Sấy bằng điện cao tầng  Sấy thăng hoa. + Gđ bức xạ nguyên liệu + Gđ thổi không khí nguội .Sự thải ẩm theo nguyên tắc đối lưu.1.

 Sấy đối lưu  Sấy tiếp xúc  Sấy bức xạ  Sấy bằng vi sóng  Sấy bằng điện cao tầng  Sấy thăng hoa.. Vi sóng (Sóng điện từ: 300 – 300.3.. Định nghĩa – Cơ sở khoa học.1.000 Mhz) Dòng điện cao tầng: tần số 27 – 100Mhz .

Định nghĩa – Cơ sở khoa học.5 Pa Nếu gia tăng nhiệt nước từ rắn sẽ chuyển sang hơi ..  Sấy đối lưu  Sấy tiếp xúc  Sấy bức xạ  Sấy bằng vi sóng  Sấy bằng điện cao tầng  Sấy thăng hoa.3.1. N + Nước trạng thái rắn + Áp suất hơi trên thực phẩm thấp hơn 610..

3. .6. 3.1.5.Chương 3: Quá Trình Sấy NỘI DUNG: 3. Nguyên liệu và các yêu cầu sản phẩm. Các biến đổi của nguyên liệu trong quá trình sấy. 3.2. Các yếu tố ảnh hưởng.7. Giới thiệu các thiết bị sấy & ứng dụng. Mục đích công nghệ & Phạm vi thực hiện. Phương pháp thực hiện.3. 3.4. Định nghĩa – Cơ sở khoa học. 3. 3.

2.  Chuẩn bị  Khai thác  Chế biến  Bảo quản  Hoàn thiện . Mục đích công nghệ & Phạm vi thực hiện.3.

Mục đích công nghệ & Phạm vi thực hiện. 2.  Chuẩn bị  Khai thác  Hoàn thiện  Bảo quản  Chế biến Tách bớt nước ngâm tẩm dung dịch. .3. ướp hương…  Hàm lượng dinh dưỡng trong 1 đơn vị khối lượng tăng.

2. cà phê hòa tan… . Mục đích công nghệ & Phạm vi thực hiện.  Chuẩn bị  Khai thác  Chế biến  Bảo quản  Hoàn thiện Biến đổi nguyên liệu tạo ra nhiều tính chất đặc trưng cho sản phẩm: + Sấy rau quả + Sản xuất sữa bột.3.

2.3. Mục đích công nghệ & Phạm vi thực hiện.  Chuẩn bị  Khai thác  Chế biến  Bảo quản  Hoàn thiện Giảm hoạt độ nước Có khả năng vô hoạt một số vi sinh vật và enzyme… .

Đảm bảo màu sắc.Quá trình sấy malt . tăng độ bền ( hạt . 2. tinh thể…) .  Chuẩn bị  Khai thác  Chế biến  Bảo quản  Hoàn thiện . Mục đích công nghệ & Phạm vi thực hiện.3.

Mục đích công nghệ & Phạm vi thực hiện. . Định nghĩa – Cơ sở khoa học. Giới thiệu các thiết bị sấy & ứng dụng. Các biến đổi của nguyên liệu trong quá trình sấy. 3. Nguyên liệu và các yêu cầu sản phẩm. 3. 3.6.2.7. Các yếu tố ảnh hưởng. 3.1.3.Chương 3: Quá Trình Sấy NỘI DUNG: 3. 3. Phương pháp thực hiện.5.4. 3.

3.. 3.3.1. Nguyên liệu và các yêu cầu sản phẩm.. . tính chất vật liệu .3. Bản chất Vật liệu có thể khác nhau về :  Nguồn gốc  Hàm lượng nước  Trạng thái.

3. Liên kết ẩm trong vật liệu Các loại ẩm hút vào nguyên liệu tạo thành mối liên kết của các trường lực khác nhau:  Liên kết hóa học  Liên kết hóa lý  Liên kết cơ lý .3. Nguyên liệu và các yêu cầu sản phẩm.3. 3.2.

Liên kết hóa học •Thể hiện dạng liên kết ion hay liên kết phân tử •Chiếm tỷ lệ nhất định •Khi bị tách ẩm tính chất thay đổi 500 kg 500 kg 1 cm2 100 MPa .

.Liên kết hóa lý •Thể hiện dạng liên kết hấp phụ và liên kết thẩm thấu. không khác nước tự do. •Không theo một tỷ lệ nhất định • Liên kết hấp phụ: liên kết ion. liên kết phân tử rất bền vững – thường chỉ tách 1 phần. • Tính chất nước trong liên kết thẩm thấu – hấp thu gấp nhiều lần liên kết hấp phụ .

•Không theo tỉ lệ nhất định. liên kết mao dẫn và liên kết thấm ướt.Liên kết cơ lý •Thể hiện dạng liên kết cấu trúc. •Lực cơ lý không lớn nên ẩm dễ dàng tách ra Phần ẩm tách được ra khỏi nguyên liệu trong quá trình sấy gọi chung là ẩm tự do ? . thay đổi tuyến tính theo nhiệt độ.

Đường cong sấy Đường cong tốc độ sấy Khảo sát đường cong sấy và đường cong tốc độ sấy trong trường hợp sấy đối lưu .

3.3. Nguyên liệu và các yêu cầu sản phẩm.3. Tính chất lý học vật liệu Theo tính chất lý học có thể chia làm 3 loại :  Vật liệu keo  Vật liệu xốp mao dẫn  Vật liệu keo xốp mao dẫn . 3.3.

tinh bột. .  vật liệu nhóm này khi tách ẩm vẫn giữ nguyên tính đàn hồi dẻo  Ví dụ: gelatin.Vật liệu keo  Có tính dẻo do có cấu trúc hạt. các sản phẩm từ bột nhào.  Nước hoặc ẩm ở dạng liên kết hấp thụ và thẩm thấu...

. muối ăn v..Vật liệu xốp mao dẫn Vật liệu này thường giòn hầu như không co lại và dễ dàng làm nhỏ (vỡ vụn) sau khi làm khô.  Ví dụ: đường tinh thể.v. .

v. .. khi sấy khô thì co lại. khi hút ẩm các mao dẫn của chúng trương lên. quả v.Vật liệu keo xốp mao dẫn  Thành mao dẫn có tính dẻo và đàn hồi.  Loại vật liệu này chiếm phần lớn các vật liệu sấy  Ví dụ: ngũ cốc. bánh mì. rau. các hạt họ đậu..

Mục đích công nghệ & Phạm vi thực hiện. Phương pháp thực hiện. 3.Chương 3: Quá Trình Sấy NỘI DUNG: 3. .2. 3. 3. 3. Giới thiệu các thiết bị sấy & ứng dụng.1.3. 3. Định nghĩa – Cơ sở khoa học.6. Các biến đổi của nguyên liệu trong quá trình sấy.7.5.4. Nguyên liệu và các yêu cầu sản phẩm. 3. Các yếu tố ảnh hưởng.

3. Các biến đổi của nguyên liệu trong quá trình sấy.4.       Biến đổi vật lý Biến đổi hóa lý (1) (2) (3) Biến đổi hoá học Biến đổi sinh hoá Biến đổi sinh học Biến đổi cảm quan .

. khối lượng riêng tăng  Giảm khối lượng do nước bay hơi  Tạo gradient nhiệt độ giữa mặt ngoài và trong vật liệu sấy  Biến đổi các tính chất cơ lý : biến dạng.. tăng độ giòn. hiện tượng co..  Có thể có hiện tượng nóng chảy và tập trung các chất hòa tan lên bề mặt Ví dụ: sấy thơm cắt miếng  ảnh hưởng tc cam quan .. co thể tích.Biến đổi vật lý  Khuyếch tán ẩm.

.Biến đổi hóa lý  Khuếch tán ẩm (*)  Xảy ra trong giai đoạn đầu của quá trình sấy  Ẩm khuếch tán từ lớp trong ra ngoài vật liệu do co dãn vì nhiệt.

.

. lực mao quản.. thẩm thấu. .Biến đổi hóa lý  Độ dẫn ẩm  Quá trình chuyển dời ẩm bên trong sản phẩm sấy do sự chênh lệch ẩm giữa các lớp bề mặt và các lớp bên trong của vật liệu sấy  Được thực hiện nhờ lực khuếch tán.

một số hợp chất thay đổi tính chất pha VD: tinh bột hồ hóa. protein đông tụ… .Biến đổi hóa lý Biến đổi hóa lý quan trong nhất trong quá trình sấy là hiện tượng chuyển pha từ lỏng sang hơi của ẩm.  Tạo lớp ngoài vật liệu có tính chất keo.

Maillard Dehydrate. chất màu. polyphenol.Biến đổi hoá học  Tốc độ phản ứng hoá học tăng lên do nhiệt độ vật liệu tăng  Tốc độ hoá học chậm đi do môi trường nước bị giảm dần  Một số phản ứng:  Oxy hóa : vitamin.lipid…. phân hủy… . Thủy phân: triglyceride  glycerol + acid béo.

nhiệt độ tăng cao hoạt động enzym giảm và dừng lại .Biến đổi sinh hoá  Trong giai đoạn đầu các enzym hoạt động (enzym oxy hoá khử) gây ảnh hưởng xấu đến vật liệu ( sấy malt…)  Giai đoạn sấy.

enzyme. ức chế hay tiêu diệt  hoạt độ nước  Dinh dưỡng : tăng lượng calo . từ tế bào sống biến thành tế bào chết. DNA.Biến đổi sinh học  Cấu tạo tế bào : trao đổi chất dừng lại.  Vi sinh vật : bị làm yếu. cấu trúc mô tế bào thay đổi  nước.

cường độ vị tăng nhất là vị ngọt và mặn. tính giòn và có biến đổi về hình dạng.  Trạng thái : tăng tính đàn hồi.Biến đổi cảm quan  Màu sắc : cường độ màu tăng lên  Mùi : một số chất thơm bị bay hơi theo ẩm. Vị chua có giảm đi một ít do lượng acid bay hơi trong quá trình sấy. tạo mùi mới cho sản phẩm. tính trương nở.  Vị : nồng độ vị tăng lên. vón cục. tính dai. .

5. Nguyên liệu và các yêu cầu sản phẩm.Chương 3: Quá Trình Sấy NỘI DUNG: 3. Phương pháp thực hiện. 3.3. 3. Mục đích công nghệ & Phạm vi thực hiện. Định nghĩa – Cơ sở khoa học.1. 3. Các yếu tố ảnh hưởng. 3. 3. Giới thiệu các thiết bị sấy & ứng dụng.7.4. 3.6.2. Các biến đổi của nguyên liệu trong quá trình sấy. .

4.  Các yếu tố liên quan đến điều kiện sấy 1. Độ ẩm tương đối  Độ ẩm tương đối càng thấp  tốc độ sấy đẳng tốc càng nhanh  Quyết định độ ẩm cân bằng sau khi sấy. Các yếu tố ảnh hưởng. Các yếu tố liên quan đến nguyên liệu .5.3. cảm quan… 2. Tốc độ tác nhân sấy. hóa học: dinh dưỡng. 3. Nhiệt độ tác nhân sấy:  Gia tăng truyền nhiệt  Biến đổi vật lý.

Cấu trúc nguyên liệu Ẩm nằm bên ngoài Ẩm nằm bền trong  phá hủy tế bào 3.3.5. Thành phần hóa học Sự tương tác với nước Tốc độ khuyếch tán .  Các yếu tố liên quan đến nguyên liệu 1. Diện tích bề mặt Diện tích bề mặt Thời gian khuếch tán đến bề mặt biên 2. Các yếu tố ảnh hưởng.

3.3. Mục đích công nghệ & Phạm vi thực hiện.7.Chương 3: Quá Trình Sấy NỘI DUNG: 3. 3. 3. Phương pháp thực hiện.1. Các yếu tố ảnh hưởng. 3. . 3.4.6.2. Định nghĩa – Cơ sở khoa học. Giới thiệu các thiết bị sấy & ứng dụng. Các biến đổi của nguyên liệu trong quá trình sấy. 3.5. Nguyên liệu và các yêu cầu sản phẩm.

chiều dầy lớp vật liệu . Phương pháp thực hiện.Độ ẩm ban đầu và độ ẩm tới hạn của vật liệu . đặc tính liên kết ẩm .Hình dáng vật liệu sấy.6.3. kích thước. phương thức và chế độ sấy .Cấu tạo máy sấy. cấu trúc thành phần hoá học. • Lượng ẩm (kg) bay hơi trên một diện tích (m2) bề mặt sản phẩm sấy trong một đơn vị thời gian (h) • Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ sấy : .Bản chất vật liệu.Tính chất của tác nhân sấy .

6. Phương pháp thực hiện quá trình  Sấy tự nhiên  Sấy nhân tạo  Sấy tiếp xúc  Sấy đối lưu  Sấy đặc biệt . Phương pháp thực hiện.3.

Sấy đối lưu  Buồng sấy (Tủ sấy)  Hầm sấy  Sấy băng tải  Tháp sấy  Sấy thùng quay  Sấy tầng sôi  Sấy phun . Phương pháp thực hiện.6.3.

Thiết bị sấy tiếp xúc  Tủ sấy chân không  Sấy trục Thiết bị sấy đặc biệt  Sấy bằng tia bức xạ  Sấy bằng dòng điện cao tầng  Sấy thăng hoa .6. Phương pháp thực hiện.3.

 Sấy tự nhiên (phơi)  Sấy nhân tạo :  Thiết bị sấy đối lưu  Thiết bị sấy tiếp xúc  Thiết bị sấy đặc biệt .3.6. Phương pháp thực hiện.

3. Nguyên liệu và các yêu cầu sản phẩm.6. . Định nghĩa – Cơ sở khoa học.3. Giới thiệu các thiết bị sấy & ứng dụng.4.2. 3.Chương 3: Quá Trình Sấy NỘI DUNG: 3. 3. Phương pháp thực hiện.7. 3. Các yếu tố ảnh hưởng. 3. 3. Mục đích công nghệ & Phạm vi thực hiện.1. Các biến đổi của nguyên liệu trong quá trình sấy.5.

3.7. Các thiết bị sấy thông dụng.
Sấy tự nhiên (phơi)

3.7. Các thiết bị sấy thông dụng.
Sấy tự nhiên (phơi)

3.7. Các thiết bị sấy thông dụng.
Sấy tự nhiên (phơi)

3.7. Các thiết bị sấy thông dụng.
Sấy tự nhiên (phơi)

7. Sấy tự nhiên (phơi) . Các thiết bị sấy thông dụng.3.

Các thiết bị sấy thông dụng.3. Sấy tự nhiên (phơi) .7.

Sấy nhân tạo . Các thiết bị sấy thông dụng.7.3.

Sấy nhân tạo ( tầng sôi) .3. Các thiết bị sấy thông dụng.7.

3. Các thiết bị sấy thông dụng. Sấy nhân tạo ( sấy với lớp nguyên liệu chuyển động tương đối) .7.

7. . Các thiết bị sấy thông dụng.3.

Các thiết bị sấy thông dụng.7.3. .

3. Các thiết bị sấy thông dụng.7. .

3. Sấy nhân tạo . Các thiết bị sấy thông dụng.7.

3. Các thiết bị sấy thông dụng.7. Sấy nhân tạo .

Các thiết bị sấy thông dụng.3. Sấy nhân tạo .7.

Sấy nhân tạo . Các thiết bị sấy thông dụng.7.3.

7. Sấy nhân tạo . Các thiết bị sấy thông dụng.3.

.7. Các thiết bị sấy thông dụng.3.

Các thiết bị sấy thông dụng.3. Sấy nhân tạo .7.

Các thiết bị sấy thông dụng.3. Sấy nhân tạo .7.

7. Sấy nhân tạo . Các thiết bị sấy thông dụng.3.

ỨNG DỤNG .

lactose.) • Các sản phẩm probiotic • Các sản phẩm muối khoáng (calcium. sữa dừa…) • Các sản phẩm động vật ( thịt.• Rau quả hạt (gia vị. bột trái cây. Các sản phẩm dạng tinh thể (đường. gelatine…) . sữa bột…. maltodextrin. vitamin. muối…). phụ gia. cà phê hòa tan. bột…) và các sản phẩm từ rau quả ( nước uống năng lượng.

.

Video Video Say Phun Room Service Shopping Reset .

Tủ sấy (Cabinet drier) Tủ sấy chân không (Cabinet Vacuum Drier) Sấy hầm cùng chiều (Concurrent flow drier) Sấy hầm ngược chiều (Counter-current flow drier) Sấy tầng sôi (Fluidized-bed drier) Sấy phun (Spray drier) Sấy thăng hoa (Freeze drier) Sấy băng tải (Belt drier) Dẫn nhiệt (Heat conduction) Đối lưu nhiệt (Heat convection) Truyền nhiệt bức xạ (Radiative heat transfer) Các thiết bị trao đổi nhiệt (Heat exchanger) .

o o Bảo quản: ổn định các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm trong quá trình bảo quản. hỗ trợ cho quá trình nào đó tiếp theo tốt hơn. chỉ làm thay đổi một vài chỉ tiêu của nguyên liệu. có thể bỏ qua khi không cần thiết. o Chế biến: làm biến đổi sâu sắc thành phần và các chỉ tiêu của nguyên liệu theo hướng tạo ra sản phẩm. Phân loại quá trình gia công theo mục đích công nghệ: o Chuẩn bị: không làm biến đổi nhiều các chỉ tiêu. o Khai thác: làm tăng hàm lượng các chất dinh dưỡng hoặc là để thu hồi những cấu tử có giá trị trong quá trình sản xuất. . Hoàn thiện: cải thiện một số chỉ tiêu nào đó của sản phẩm.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful