Trêng tiÓu häc tam hng

§Ò thi chän häc sinh giái n¨m häc 2008-2009 Thêi gian kiÓm tra: 30 phót (kh«ng tÝnh thêi gian giao ®Ò) PhÇn tr¾c nghiÖm ( 5 ®iÓm ) Em h·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt cho mçi c©u hái díi ®©y: Câu 1: Quan hệ từ nào sau đây có thể điền vào chỗ trống trong câu: “Tấm chăm chỉ hiền lành........ Cám thì lười biếng, độc ác.” ? a. còn Câu 2: b. là c. tuy d. dù
M«n kiÓm tra: TIÕNG VIÖT – phÇn tr¾c nghiÖm

“ Vì chưng bác mẹ tôi nghèo, Cho nên tôi phải băm bèo, thái khoai.”

Câu ca dao trên là câu ghép có quan hệ gì giữa các vế câu? a. quan hệ nguyên nhân - kết quả. b. quan hệ kết quả - nguyên nhân. c. quan hệ điều kiện - kết quả. d. quan hệ tương phản.

Câu 3: Dòng nào dưới đây chứa các từ thể hiện nét đẹp tâm hồn, tính cách của con người ? a. thuỳ mị, nết na, đằm thắm, xinh đẹp, phúc hậu b. thuỳ mị, nết na, đằm thắm, hồn nhiên, phúc hậu c. thuỳ mị, nết na, đằm thắm, thon thả, phúc hậu d. thuỳ mị, nết na, hồn nhiên, đằm thắm, cường tráng Câu 4: Câu nào dưới đây là câu ghép ? a. Lưng con cào cào và đôi cánh mỏng mảnh của nó tô màu tía, nom đẹp lạ. b. Ngày qua, trong sương thu ẩm ướt và mưa rây bụi mùa đông, những chùm hoa khép miệng bắt đầu kết trái. c. Sóng nhè nhẹ liếm vào bãi cát, bọt tung trắng xoá. d. Vì những điều đã hứa với cô giáo, nó quyết tâm học thật giỏi. Câu 5: Dòng nào dưới đây là vị ngữ của câu: “Những chú voi chạy đến đích đầu tiên đều ghìm đà, huơ vòi.” ? a. đều ghìm đà, huơ vòi b. ghìm đà, huơ vòi c. huơ vòi d. chạy đến đích đầu tiên đều ghìm đà, huơ vòi

2 âm gi và 1 âm nh c. yêu. c đều đúng. 1 động từ Câu 8: Câu tục ngữ..ùm Hà với ! ”.. bình yên b. 2 động từ d. Cái nết đánh chết cái đẹp. b. thướt tha. 8 từ c. mờ mịt. Đẹp như tranh. lộp độp. Cả a. hiền hoà d. Câu cảm Câu 13: Với 5 tiếng cho sẵn: kính. leng keng. ầm ầm c.. 7 từ b. thành ngữ nào sau đây ca ngợi vẻ đẹp về phẩm chất bên trong của con người ? a.. răng rắc. sai” ? a. Câu 11: Từ không đồng nghĩa với từ “hoà bình” là: a. em điền vào chỗ chấm những âm thích hợp là: a. c đều đúng. nhóm từ láy nào vừa gợi tả âm thanh vừa gợi tả hình ảnh ? a. ào ào..Câu 6: Từ nào dưới đây có tiếng “lạc” không có nghĩa là “rớt lại.. 4 động từ b. Cả a. loảng xoảng. mơ mộng c. c đều đúng. ríu rít.” có mấy động từ ? a.c đều đúng. 2 âm gi và 1 âm d b. Câu khiến d. may mắn. 3 động từ c. mạch lạc c. máu mủ. lộp độp. chan chát d. lạc đề Câu 7: Câu: “Lan cố cắt nghĩa cho mẹ hiểu. b. mồ mả. Câu hỏi c. lạc điệu d. ngoằn ngoèo b. mũm mĩm b. 1 âm d và 1 âm nh. Câu 9: Nhóm từ nào dưới đây không phải là nhóm các từ láy: a. loảng xoảng. 2 âm d và 1 âm gi . 10 từ Câu 14: Trong câu: “Bạn . lạc hậu b. thanh bình c. mến.úp tớ . Đẹp như tiên. mơ màng. b. Cả a. mát mẻ.. lanh canh. c.. 9 từ d.ận cây bút . thương. khúc khích.b. em có thể ghép được bao nhiêu từ ghép có 2 tiếng? a. Câu kể b.. b. d.. quý. Cả a. mênh mông d. Câu 12: Câu : “Chú sóc có bộ lông khá đẹp.” thuộc loại câu gì? a. khúc khích. 1 âm gi d. Câu 10: Trong các nhóm từ láy sau.

nhi đồng c. Đảm đang. Tấm và Cám là hai chị em cùng cha khác mẹ. d. nhi đồng b. kiên cường và sự hy sinh của người mẹ. Cả xóm này ai mà không biết chú bé lém lỉnh đó! Câu 20: Câu nào sau đây thuộc kiểu câu kể Ai là gì ? a. thiếu niên d. mỗi khi trời nổi gió. bồ câu đi từng bước ngắn trong sân. Câu 18: Trong các câu sau đây. b. Yêu thương con. b. câu nào có trạng ngữ bổ sung ý nghĩa chỉ thời gian? a. d. c. Câu 19: Từ “ai” trong câu nào dưới đây là từ nghi vấn? a. Cái hương vị ngọt ngào nhất b. chúng em đã chuẩn bị rất chu đáo. Lan không về quê thăm ngoại được. thiếu nhi. Ông ta gặng hỏi mãi nhưng không ai trả lời. Mùa thu. thiếu nhi. Cái hương vị ngọt ngào nhất của tuổi học trò c. tiết trời mát mẻ.” nói lên phẩm chất gì của người phụ nữ: a. Để có một ngày trại vui vẻ và bổ ích. Lòng yêu thương con và sự hy sinh của người mẹ. b. Cái hương vị ngọt ngào Câu 17: Câu tục ngữ: “Chỗ ướt mẹ nằm.” là: a. Cái hương vị d. lớp em đã về nhất. b.Câu 15: Trong các nhóm từ đồng nghĩa sau. Trong đợt thi đua vừa qua. Anh về lúc nào mà không báo cho ai biết cả vậy? d. Nhường nhịn. nhi đồng Câu 16: Chủ ngữ của câu: “Cái hương vị ngọt ngào nhất của tuổi học trò còn đọng lại mãi trong tâm hồn chúng em. ----------------------- . con nít. thiếu nhi. d. nhóc con. trẻ thơ. trẻ thơ. Khi đó. Ở Trường Sơn. Anh ta đem hoa này tặng ai vậy? c. Vì bận ôn bài. con nít. nhóm từ nào có sắc thái coi trọng: a. c. nhà bác học đã gần bảy chục tuổi. giỏi giang. c. Bằng đôi chân bé nhỏ so với thân hình. cảnh tượng thật là dữ dội. chỗ ráo con lăn.

25 điểm Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 A A B C A Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 B C B B A Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 C A D B B Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 B B C B B .§¸p ¸n bµi kiÓm tra chän häc sinh giái líp 5 N¨m häc 2008. tính 0.2009 m«n: tiÕng viÖt PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Học sinh khoanh đúng một câu.

Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Thõa thiªn huÕ tuyÓn sinh líp 6 trêng thcs nguyÔn tri ph¬ng kho¸ ngµy 14 th¸ng 6 n¨m 2008 HƯỚNG DẪN CHẤM M«n TiÕng viÖt phÇn tr¾c nghiÖm PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Học sinh khoanh đúng một câu.25 điểm Đề 1 Câ Đáp u án 01 C 02 D 03 A 04 D 05 B 06 A 07 C 08 C 09 B 10 A 11 A 12 B 13 C 14 D 15 C 16 C 17 A 18 D 19 A 20 D Đề 2 Câu Đáp án 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A C D A B C D D A D B A B A B B B C B C Đề 3 Đề 4 Câu Đáp án Câu Đáp án 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C B A B D C C A A B D B D B A B A A B B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C B A A A C A B C A D A B D C B D B C C . tính 0.

có hình ảnh. Chọn người để tả đúng theo yêu cầu đề: Người thân trong gia đình của em. . sinh động. bài viết thiếu mạch lạc. +Điểm 0: Bài viết lạc đề. Bố cục rõ ràng. có cảm xúc. sai nhiều lỗi diễn đạt. thể hiện được các yêu cầu trên. Bài viết mạch lạc. đảm bảo các yêu cầu trên. Biểu điểm: +Điểm 4-5: Nắm vững yêu cầu đề ra. cân đối. sinh động. Không mắc các lỗi về diễn đạt và lỗi chính tả. +Điểm 3: Nắm vững yêu cầu đề ra. Bố cục không đủ 3 phần. diễn đạt sinh động. +Điểm 1-2: Ý nghèo. biết sử dụng các biện pháp nghệ thuật. +Văn viết lưu loát. Yêu cầu chung: 1/ Nội dung: +Văn viết đúng thể loại văn miêu tả (tả người). chữ viết đẹp. ý khá sâu sắc. Biết kết hợp giữa văn tả và văn kể. B. Sai không quá 2 lỗi diễn đạt. Bố cục rõ ràng. đảm bảo đủ 3 phần của một bài văn tả người. ý sâu sắc. có bố cục chặt chẽ. phong phú. biết thể hiện tình cảm yêu thương. 2/ Hình thức: Bài làm trình bày sạch sẽ. Sai không quá 3 lỗi diễn đạt. giàu cảm xúc.Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Thõa thiªn huÕ tuyÓn sinh líp 6 trêng thcs nguyÔn tri ph¬ng kho¸ ngµy 14 th¸ng 6 n¨m 2008 HƯỚNG DẪN CHẤM M«n TiÕng viÖt phÇn tù luËn PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) A. Bài viết khá mạch lạc. quý trọng đối với người mà em đang tả.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful