PHẦN THI ỨNG XỬ Nét đẹp đội viên Câu 1.

Có 2 bạn trong lớp trốn học đi chơi điện tử, em đã nhắc các bạn thì các bạn ấy vẫn tiếp tục đi chơi và còn thách với em báo với cô giáo. Nếu em là lớp trưởng, em sẽ xử lí như thê nào? * Gợi ý Phân tích cho bạn thấy tác hại của trò chơi điện tử Tiếp tục khuyên bạn, nếu bạn vẫn khăng khăng thách đố thì em sẽ nói lại với cô giáo, với gia đình các bạn tìm cách khuyên các bạn chăm lo việc học. Câu 2. Ước mơ của em sau này làm gì? Tại sao? ( tự Hs trả lời) Câu 3. Nêu ý nghĩa của khăn quàng đỏ? * Gợi ý - Khăn quàng đỏ là một phần cờ Tổ quốc, màu đỏ tượng trưng cho lí tưởng cách mạng. - Đeo khăn quàng đỏ, đội viên TNTP Hồ Chí Minh tự hào về tổ quốc, về Đảng cộng sản Việt Nam, về Bác Hồ vĩ đại, về nhân dân Việt Nam anh hùng và nguyện phấn đấu trở thành Đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí minh. Câu 4. Em hãy cho biết đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh có nhiệm vụ gì? * Gợi ý - Thực hiện Điều lệ, Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh và chương trình Rèn luyện đội viên - Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. - Làm gương tốt cho thiếu niên, nhi đồng; giúp đỡ thiếu niên và nhi đồng trở thành đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh. Tích cực tham gia công tác nhi đồng. Câu 5. Ở chi đội em có một bạn học sinh có tính tắt mắt hay lấy trộm đồ của các bạn trong lớp, bạn là một người chi đội trưởng trong lớp phải làm gì? * Gợi ý - Trước hết em sẽ tìm hiểu nguyên nhân,… khuyên nhủ bạn,… - Sau đó, em sẽ tế nhị báo lại với GVCN…. Câu 6. Em bắt gặp một bạn đánh điện tử trong quán nhưng bạn ấy bảo nếu em mách cô thì bạn ấy sẽ đánh em. Em xử lý như thế nào trong trường hợp này? * Gợi ý - Trước hết, khuyên nhủ bạn đừng tham gia vào những trò vô bổ đó, giải thích tác hại của đánh điện tử đem lại.
1

- Nếu bạn còn không nghe, em sẽ vẫn báo với giáo viên chủ nhiệm biết để GVCN có hình thức xử lý. Câu 7. Là một lớp trưởng, em sẽ làm gì để các bạn trong lớp cùng thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy? * Gợi ý: - Gương mẫu thực hiện - Nhắc nhở các bạn nghiêm túc thực hiện - Báo cáo với Giáo viên chủ nhiệm các trường hợp vi phạm để giáo viên có hướng kỉ luật.

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful