Tài liệu hướng dẫn cơ bản sử dụng Reads51

(Chương trình soạn thảo và biên dịch các ứng dụng Vi điều khiển) Chú ý: Tài liệu này được download tại: http://hoiquandtvt.net Diễn đàn Sinh viên khoa Công nghệ - Trường Đại học Vinh. Tác giả: Hoàng Thế Mạnh – Lớp 47K ĐTVT – Khóa 2006 - 2011 Email: jcmanh@gmail.com © 2010 – http://hoiquandtvt.net

© 2010 – hoiquandtvt.net

Hoàng Thế Mạnh – jcmanh@gmail.com

Nếu bạn gặp rắc rối trong việc cài đặt hãy liên hệ với tác giả tài liệu này với địa chỉ ở trên.net Tìm trong catalog: Phần mềm soạn thảo và biên dịch VĐK 3.1.com . 4. Download phần mềm Bạn có thể download phần mềm này tại: 1.exe sau đó bấm Next liên tục là được. http://rigelcorp. Cài đặt phần mềm Việc cài đặt phần mềm này khá dễ dàng. cụ thể là các file *. Giới thiệu: Reads51 là một phần mềm của Rigel Corporation. từ các ngôn ngữ lập trình khác nhau (Cụ thể ở đây là C và ASM) thành ngôn ngữ máy (Ngôn ngữ dùng cho vi điều khiển. Tại Menu Download của diễn đàn http://Tech4rum.com 2.HEX hoăc *. Thực hành soạn thảo và biên dịch: Bước1: Bạn chạy chương trình Reads51. 2. Nó là một phần mềm miễn phí dùng để biên dịch các chương trình vi điều khiển. Chỉ chạy file Setup.net Hoàng Thế Mạnh – jcmanh@gmail.BIN) Nó có khả năng dịch chương trình của nhiều họ VĐK khác nhau nhưng biên dịch tốt nhất chương trình của họ VĐK 8051. Đây là giao diện của chương trình Hình 1: Giao diện của chương trình Reads51 © 2010 – hoiquandtvt.

net Hoàng Thế Mạnh – jcmanh@gmail.com .Bước 2: Tạo một Project: Project/ New Project © 2010 – hoiquandtvt.

net Hoàng Thế Mạnh – jcmanh@gmail.com .Bước 3: Tạo Module Module/ Creat Module © 2010 – hoiquandtvt.

© 2010 – hoiquandtvt.net Hoàng Thế Mạnh – jcmanh@gmail.com .Bước 4: Soạn thảo chương trình: Sau khi soạn thảo xong bạn nên Save nó lại trước khi dịch.

com .Hex Complile/Build Hoặc bấm phím F9 để biên dịch Nếu chương trình của bạn đúng thì nó sẽ thông báo biên dịch hoàn tất: © 2010 – hoiquandtvt.Bước 5: Dịch chương trình thành file *.net Hoàng Thế Mạnh – jcmanh@gmail.

net Hoàng Thế Mạnh – jcmanh@gmail.com .© 2010 – hoiquandtvt.

com .net Hoàng Thế Mạnh – jcmanh@gmail.Nếu chương trình của bạn có lỗi: Bạn click chuột trái 2 lần vào thông báo lỗi ở bên dưới để xác định vị trị lỗi: © 2010 – hoiquandtvt.

hoặc tìm trong file Help của phần mềm. © 2010 – hoiquandtvt.net Hoàng Thế Mạnh – jcmanh@gmail. Nếu ai có gì thắc mắc xin liên hệ với tôi theo địa chỉ trên. (Bấm F1 để mở file Help).com . biên dịch thử từng đoạn chương trình…Các bạn có thể tìm hiểu các chức năng này trên các diễn đàn.Trên đây tôi đã hướng dẫn các bạn cách dùng chương trình Reads51 để soạn thảo và biên dịch các chương trình VĐK một cách cơ bản nhất. Ngoài ra nó còn rất nhiều chức năng khác như chạy mô phỏng.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful