Bài tập tình huống về luật thương mại?

Ngày 15/7/2007 PGĐ Công ty Cổ phần A ký họp đồng giao đại lý cho ông Nguyễn Văn X để X bán độc quyền sản phẩm quần áo may sẳn cho Công ty A.Sản lượng,mẫu mã,chi tiết được quy định tại phụ lục họp đồng.Phù lao đại lý 20% trên giá bán quy định.Địa điểm tại Quận I,TP HCM.Thời gian đại lý từ 1/8/2006 đến 31/12/2008.Mõi tháng bên A hổ trợ X là 3 triệu đồng để thuê mặt bằng. 1. Nêu điều kiện về chủ thể để giao dịch trên chịu sự điều chỉnh của Luật Thương mại Việt Nam? 2. Trình bày nội dung cơ bản của họp đồng này? 3. Đến ngày 1/2/2008 Công ty A gởi công văn yêu cầu chấm dứt họp đồng đại lý.Vì bên nhận đại lý không bán đủ doanh số trong 3 tháng liên tục.Bên X không chấp nhận,buộc A phải thực hiện cho hết họp đồng.Nếu không phải chịu vi phạm họp đồng mức 8% và bồi thường số tiền cho thời gian dừng trước họp đồng tương đương 30 triệu. Nếu bạn là đại diện thẩm quyền cuả X thì chọn phương thức giải quyết nào?Tại sao? 4. Xác định lỗi của các bên và nhận xét chế tài do X áp dụng?

Câu trả lời hay nhất - Do người đọc bình chọn
Giữa công ty cổ phần A và ông Nguyễn văn X, chỉ thuộc diện tranh chấp về thực hiện họp đồng giữa 2 bên đã ký kết, tất cả quan điểm giữa 2 bên A và B, đều phải lấy họp đồng làm chuẩn, nếu bên A đơn phương hủy bỏ họp đồng mà không hợp lý theo họp đồng đã ký kết, thì đương nhiên phải bồi thường cho bên B, và bên B đã làm tròn trách nhiệm quyền đại lý hay không, đó là một điểm rất quan trọng, bên B trước khi muốn thưa kiện và giải quyết theo pháp luật, thì cần phải hỏi ý kiến của luật sư. chúc bạn vui.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful