Hướng dẫn thiết kế GeoDatabase bằng Visio

Nguyễn Chí Thanh – 07520312

Mục lục
Mục lục....................................................................................................................... 1 Các bước thực hiện tạo một Geodatabase..................................................................2 II. Thiết kế cơ sở dữ liệu không gian dùng Visio..........................................................3 III. ArcCatalog........................................................................................................... 18 IV. ArcMap................................................................................................................ 24 V. Kết luận:............................................................................................................... 26

1

Hướng dẫn thiết kế GeoDatabase bằng Visio

Nguyễn Chí Thanh – 07520312

Các bước thực hiện tạo một Geodatabase 1. Phân tích đề tài để xác định đối tượng không gian, thuộc tính.
2. Dùng Visio để thiết kế  kết quả sau bước này là export ra được một file XMI 3. Import file XMI ở trên vào ArcCatalog bằng công cụ Schema Winzard  Có được cơ sở

dữ liệu không gian hoàn chỉnh.
4. Export các lớp không gian ra dạng shape file để import lại vào ArcMap  Xác định các

đối tượng ngoài thực tế lên bản đồ ( xác định điểm, đường, vùng trên các lớp không gian). Phần mềm sử dụng: Visio 2003 ArcCatalog 2009 MS SQL server express 2005

2

Một file mới được tạo  3 template Domain của chương trình được tạo tự động.Hướng dẫn thiết kế GeoDatabase bằng Visio Nguyễn Chí Thanh – 07520312 Thanh sẽ không nói về phần phân tích vì mỗi bài mỗi khác nên Thanh sẽ đi vào phần thiết kế dùng Visio. Hình 3 Template domain mặc định của chương trình Các bạn có thể xóa 2 template bên dưới vì ta không cần dùng đến nó trong thiết kế (không xóa cũng chẳng sao) 3 . II. Thiết kế cơ sở dữ liệu không gian dùng Visio Các bạn vào đường dẫn C:\Program Files\ArcGIS\CaseTools\Uml Models\ArcInfo UML Model (Visio 2002) để có thể thiết kế một GeoDatabase.

Hình đặt tên cho Domain Hình xác định thuộc tính cho Domain 4 .Hướng dẫn thiết kế GeoDatabase bằng Visio Nguyễn Chí Thanh – 07520312 Từ template domain này ta sẽ tạo ra các domain cho chương trình của mình.

Kiểu dữ liệu 4. Giữ lại 3 thuộc tính đầu 2.Hướng dẫn thiết kế GeoDatabase bằng Visio Lưu ý: 1. Giá trị khởi tạo ứng với từng thuộc tính Nguyễn Chí Thanh – 07520312 Sau đó ta có thể tạo các package nhằm mục đích gom gọn các lớp Hình tạo mới các package 5 . Xác định tên thuộc tính 3.

Kiểu dữ liệu có thể là kiểu Domain (đã tạo trước) Property của mỗi thuộc tính để: 1. Chọn đối tượng  property  chọn tag Tagged Value  New 1. Xác định chiều dài 2. Gõ vào Length nếu xác định chiều dài 6 . Cách thực hiện.Hướng dẫn thiết kế GeoDatabase bằng Visio Nguyễn Chí Thanh – 07520312 Kế đến là tạo các lớp dữ liệu không gian Ta cũng làm tương tự như với lớp Domain. Xác định khóa Việc xác định khóa là rất quan trọng và việc này thường thì các bạn không biết làm và bỏ qua như thế sẽ không tạo được quan hệ giữa các đối tượng. Nhưng điểm quan trọng cần phải lưu ý là kiểu dữ liệu và property của mỗi thuộc tính.

Hình xác định chiều dài thuộc tính 7 . Gõ vào AllowNulls và cho giá trị là False để xác định khóa chính (còn các thuộc tính thông thường và khóa ngoại thì không cần xác định Tagged Value này).Hướng dẫn thiết kế GeoDatabase bằng Visio Nguyễn Chí Thanh – 07520312 2.

Hướng dẫn thiết kế GeoDatabase bằng Visio Nguyễn Chí Thanh – 07520312 Hình xác định khóa chính Hình Tagged Values của thuộc tính làm khóa chính 8 .

Hình tạo quan hệ giữa các lớp bằng Binary Association 9 . Tạo mới 1 page tên Logic để thể hiện mối quan hệ ở mức logic giữa các lớp Dùng Binary Association trong panel công cụ để tạo quan hệ.Hướng dẫn thiết kế GeoDatabase bằng Visio Nguyễn Chí Thanh – 07520312 Hình Tagged Values của thuộc tính thông thường và khóa phụ Các bạn tiến hành làm tương tự cho các lớp không gian và thuộc tính còn lại.

OringinForiegnKey để xác định khóa ngoại 3.Hướng dẫn thiết kế GeoDatabase bằng Visio Nguyễn Chí Thanh – 07520312 Hình Xác định bảng số (Multiplicity) giữa 2 class Điểm quan trọng nhất trong mô hình Logic là xác định được quan hệ giữa các class nghĩa là xác định bảng gốc. khóa chính. khóa ngoại. OringinPrimaryKey để xác định khóa chính 10 . OringinClass để xác định lớp nguồn (chứa khóa chính) 2. Vào Tagged Value của quan hệ  new  gõ vào 1.

Hướng dẫn thiết kế GeoDatabase bằng Visio Nguyễn Chí Thanh – 07520312 Hình xác định bảng nguồn Hình xác định khóa chính 11 .

12 .Hướng dẫn thiết kế GeoDatabase bằng Visio Nguyễn Chí Thanh – 07520312 Hình xác định khóa ngoại Hình Mô hình dữ liệu mức logic (Các bạn có thể kéo các domain để tạo quan hệ hoặc không) Tạo một page mới tên Physic để thể hiện mối quan hệ ở mức vật lý giữa các lớp.

Hướng dẫn thiết kế GeoDatabase bằng Visio Nguyễn Chí Thanh – 07520312 Hình mối quan hệ giữa Feature class và Object class (Mối quan hệ giữa hai lớp này sẽ tự phát sinh) Kéo các class không gian và thuộc tính thả vào page này Hình xóa các mối quan hệ tự phát sinh giữa các class Ta sẽ copy hoặc dùng Generation trong tool panel 13 .

Hướng dẫn thiết kế GeoDatabase bằng Visio Nguyễn Chí Thanh – 07520312 Hình mô hình dữ liệu mức vật lý Dùng công cụ để export file thiết kế này ra dạng XMI Hình dùng công cụ ESRI XMI Export 14 .

Hình dùng tool Semantics Checker trong Visio 2003 Nhưng tool này trong Vision 2003 bị lỗi 15 . quan hệ…) không bằng công cụ Semantics Checker.Hướng dẫn thiết kế GeoDatabase bằng Visio Nguyễn Chí Thanh – 07520312 Hình Export succeeded! Tuy nhiên ta còn cần phải kiểm tra xem file XMI vừa export ra có đúng (cấu trúc.

16 . Sửa lại code 2. Xác định Reference cho function này Hình sửa lại code trong Semantics Checker.Hướng dẫn thiết kế GeoDatabase bằng Visio Nguyễn Chí Thanh – 07520312 Hình lỗi function Semantics Checker trong Visio 2003 Để sử dụng được Function này ta phải tiến hành các bước sau 1.

Hướng dẫn thiết kế GeoDatabase bằng Visio Nguyễn Chí Thanh – 07520312 Hình xác định Reference cho tool Semantics Checker Thế là ta đã sửa xong! Dùng tool Semantics Checker để kiểm tra file XMI vừa export 17 .

Import file XMI vào ArcCatalog dựa vào tool Schema Winzard. Để lấy được tool này thì bạn vào Tool  Customize 18 .Hướng dẫn thiết kế GeoDatabase bằng Visio Nguyễn Chí Thanh – 07520312 Hình xác định file XMI Hình kết quả kiểm tra file XMI III. ArcCatalog Bạn phải chắc chắn rằng ArcCatalog kết nối được với cơ sở dữ liệu và bạn đã tạo sẵn một cơ sở dữ liệu mới.

Hướng dẫn thiết kế GeoDatabase bằng Visio Nguyễn Chí Thanh – 07520312 Hình lấy tool Schema Winzard Hình chọn file XMI export từ Visio 19 .

Hướng dẫn thiết kế GeoDatabase bằng Visio Nguyễn Chí Thanh – 07520312 Hình các lớp thiết kế trong Visio Hình Export thành công. 20 .

Hướng dẫn thiết kế GeoDatabase bằng Visio Nguyễn Chí Thanh – 07520312 Hình cơ sở dữ liệu không gian đã được thiết kế thành công Kế đến ta thực hiện việc Export các class không gian thành dạng Shapefile (single). Việc này là quan trọng để ta có được các lớp dữ liệu sẽ sử dụng trong ArcMap 21 .

Hướng dẫn thiết kế GeoDatabase bằng Visio Nguyễn Chí Thanh – 07520312 Hình Export class không gian thành dạng Shapefile Hình config cho class export 22 .

Hướng dẫn thiết kế GeoDatabase bằng Visio Nguyễn Chí Thanh – 07520312 Hình các class không gian được export thành công 23 .

Hướng dẫn thiết kế GeoDatabase bằng Visio Nguyễn Chí Thanh – 07520312 IV. ArcMap Dùng ArcMap để xác định các đối tượng không gian lên bản đồ trên các lớp không gian vừa được tạo. Hình load dữ liệu nền Hình load lớp dữ liệu không gian vừa được tạo 24 .

Các bạn cũng nên thực hiện Export các lớp không gian trong cơ sở dữ liệu này ra dạng Shapefie (do yêu cầu của Cô) Để có thể thực hiện việc xác định điểm. Reference được hiểu là lưới chiếu. 25 .HCM. đường. vùng như thế nào thì các bạn tự xem lại với cách làm tương tự như phần mềm ArcView mình đã học vì hiện tại mình vẫn chưa xem lại nên không thể viết thêm được. điều đặc biệt lưu ý là ta phải chọn Spacial Reference cho giống Spacial Reference mà lớp dữ liệu mẫu TP. đường vùng trên các lớp không gian mà ta tạo ra.Hướng dẫn thiết kế GeoDatabase bằng Visio Ghi chú: Nguyễn Chí Thanh – 07520312 Lớp dữ liệu nền TP. hệ tọa độ… R_click vào lớp dữ liệu không gian  Property Hình xác định Spatial Reference cho các lớp dữ liệu không gian Các phần xác định điểm.HCM đã được Cô gửi trước.

Hướng dẫn thiết kế GeoDatabase bằng Visio Nguyễn Chí Thanh – 07520312 V. Do vậy nếu bạn nào có cách làm hay hơn cho một phần hay toàn bộ bài hướng dẫn thì hãy cùng chia sẻ với mọi người nhé! Thân. 26 . Kết luận: Trên đây là bài hướng dẫn các thức tạo lập một Geodatabase từ Visio cũng như cách export một lớp dữ liệu không gian và cách dùng nó trong ArcMap. Hy vọng có thể giúp cho các bạn làm tốt bài của mình. Bài hướng dẫn này mình thực hiện được là nhờ sự giúp đỡ tận tình của Cô và tự tìm hiểu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful