Câu 1.

Phân tích vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ? Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, là đại biểu trung thành cho quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội Việt Nam theo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam đã giành được những thắng lợi rất vẻ vang, mở ra kỷ nguyên mới trong sự phát triển của dân tộc ta: kỷ nguyên độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội; mở ra thời đại mới : thời đại Hồ Chí Minh. Nói đến Đảng Cộng sản Việt Nam, không thể không nhắc tới vai trò quan trọng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng. Quá trình bôn ba tìm đường cứu nước của Người đầy sóng gió, với biết bao gian khổ hiểm nguy bắt đầu từ một ngày đáng nhớ: ngày 05 – 06 - 1911. 1. Hành trình ra đi tìm đường cứu nước Ngày 5-6-1911, Nguyễn Tất Thành ( Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh ) ra nước ngoài, bắt đầu hành trình đi tìm con đường cứu nước. Trên lộ trình tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã trải qua những bước ngoặt lớn về tư tưởng, nhận thức : Một là : Nhận ra hạn chế của các nhà yêu nước đương thời. Nguyễn Ái Quốc rất khâm phục tinh thần yêu nước của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Hoàng Hoa Thám, nhưng không đồng ý đi theo con đường của một người nào bởi Người nhận thấy, nguyên nhân cơ bản của các phong trào đấu tranh do các nhà yêu nước đương thời lãnh đạo là chưa tìm được con đường cứu nước phản ánh đúng nhu cầu phát triển của xã hội Việt Nam.Vào thời điểm này, cách mạng nước ta đang đứng trước cuộc khủng hỏang, bế tắc về đường lối cứu nước. Việc tìm lối ra, thóat khỏi cuộc khủng hỏang là nhu cầu nóng bỏng nhất của tòan thể dân tộc ta lúc bấy giờ. Đặc biệt, trong khi nhiều người còn ngưỡng mộ cách mạng tư sản, Người đã vượt qua sự hạn chế tầm nhìn của họ, đi tìm một con đường cứu nước khác nhằm giải phóng dân tộc Việt Nam đang oằn mình dưới ách nô lệ. Hai là: Tìm ra chỗ hạn chế của cách mạng dân chủ tư sản. Ngày 6-7-1911, Nguyễn Tất Thành tới Pháp, rồi làm thuê trên chiếc tàu đi vòng quanh châu Phi. Tận mắt trông thấy những cảnh khổ cực của người nghèo ở Pháp, cảnh chết chóc của người da đen dưới roi vọt của bọn thực dân, Nguyễn Tất Thành nhận ra rằng : Đối với bọn thực dân, tính mạng của người thuộc địa, da vàng hay da đen cũng không đáng một xu.Tháng 12 năm 1912, Nguyễn Tất Thành tới Mỹ. Người dành một phần thời gian để lao động kiếm sống, còn phần lớn thời gian dành cho học tập, nghiên cứu Cách mạng tư sản Mỹ năm 1776. Khi thăm pho tượng Thần Tự do, Nguyễn Tất Thành không để ý đến ánh hào quang quanh đầu tượng mà xúc động trước cảnh những nô lệ da đen dưới chân tượng. Cuối năm 1913, Nguyễn Tất Thành từ Mỹ sang Anh và cuối năm 1917 trở lại Pháp. Chiến
-1-

Muốn được giải phóng. các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào mình. liên lạc và cùng họat động với nhiều nhà cách mạng ở nhiều thuộc địa của Pháp. bản yêu sách này lại được báo chí tiến bộ Pháp công bố rộng rãi và gây ảnh hưởng chính trị vang dội. Những yêu sách dù khiêm tốn của Người đều không được Hội nghị đáp ứng. Người vẫn đánh giá những cuộc cách mạng tư sản là “những cuộc cách mạng không đến nơi”. Ba là : Đi theo con đường của Cách Mạng Tháng mười Nga. đi theo Quốc tế Cộng sản. Người hướng đến ánh sáng của Cách Mạng Tháng Mười và chịu ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng của cuộc cách mạng vĩ đai đó. Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 thắng 1ợi là sự kiện chính trị lớn nhất của thế kỷ XX. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười đặt ra sự lựa chọn mới đối với những người cách mạng Việt Nam: Độc lập dân tộc cho một số ít người hay cho đại đa số -2- . có dịp tìm hiểu và họat động trong phong trào công nhân.tranh thế giới thứ nhất (1914 . Tại đây. là những cuộc cách mạng không giải phóng được công nông và quần chúng lao động. Nguyễn Ái Quốc đã nhận ra một sự thật đau lòng là ở đâu cũng có hai loại người: người giàu và người nghèo. Trong khi chờ đợi giải quyết vấn đề dân tộc tự quyết.. Người trở lại nước Pháp. Với sự nhạy cảm chính trị đặc biệt. trông cậy vào lực lượng của bản thân mình. thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Người có dịp tiếp xúc. người áp bức và người bị áp bức. Thay mặt Hội những người Việt Nam yêu nước. Anh và Pháp. giữa lúc chiến tranh Thế giới sắp kết thúc. Tuy vậy. họat động với nhiều nhà chính trị nổi tiếng ở Pháp. Đó là đòn tấn công trực diện đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc vào bọn đế quốc. cuộc Cách Mạng Tháng Mười Nga năm 1917 bùng nổ làm chấn động toàn cầu. Người chỉ đề cập những yêu sách “tối thiểu” và “cấp thiết”. lập ra hội những người Việt Nam yêu nước để tuyên truyền giáo dục Việt kiều ở Pháp. Vào cuối năm 1917. phá huỷ vô vàn của cải. Chiến tranh kết thúc. tham gia Đảng Xã hội Pháp. Qua đó Nguyễn Ái Quốc càng hiểu thêm bản chất của chủ nghĩa tư bản. Tại đây. Người lao vào cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân Pháp. thờì đại thắng lợi của cách mạng giải phóngdân tộc và cách mạng vô sản. Những lời tuyên bố tự do của nhà chính trị tư sản trong lúc chiến tranh thực ra chỉ là những lời đường mật để lừa bịp các dân tộc. một Đảng tiến bộ tại Pháp thời bấy giờ. các nước thắng trận họp Hội nghị hoà bình Hội nghị Vécxây(1919) tại Pháp để chia phần. Tổng thống Mỹ Uynxơn (Wilson).”. Nguyễn Ái Quốc gia nhập vào Đảng Xã hội Pháp. mở ra thời đại mới trong lịch sử loài người.1918) giết hại biết bao sinh mạng. Trong những ngày hoạt động cách mạng sôi nổi đó.. xem xét Cách mạng tư sản Mỹ (1776) và Cách mạng tư sản Pháp (1789) đã giúp Nguyễn Ái Quốc học hỏi được nhiều điều. Tuy nhiên. Sự kiện này đã giúp Nguyễn Ái Quốc hiểu rõ “chủ nghĩa Uynxơn chỉ là một trò bịp bợm lớn.Đầu năm 1919. tác giả chương trình 14 điểm với chiêu bài dân tộc tự quyết cũng có mặt ở Hội nghị. Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị bản yêu sách 8 điểm. Quá trình nghiên cứu. Và với cuộc khảo sát có một không hai ở Mỹ.

Tháng 3 . theo con đường cách mạng. Người khẳng định dứt khoát chủ nghĩa tư bản không cứu được nước. Tinh thần độc lập. Nguyễn Ái Quốc có một phương pháp nghiên cứu độc lập. Luận cương đã giải đáp trúng những vấn đề mà Nguyễn Ái Quốc đang trăn trở tìm hiểu. không cứu được dân.Lênin. trở thành một trong những nhà sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và là người Cộng sản đầu tiên của Việt Nam. Qua mười năm sống và làm việc ở những nước tư bản phát triển. Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin. . sáng tạo. Tháng 7-1920. tiếp thu kinh nghiệm cách mạng thế giới có chọn lọc. Khác với các nhà yêu nước đương thời. tán thành Quốc tế thứ ba. 2. nhận rõ lập trường của Lênin và Quốc tế thứ ba khác hẳn với những lời tuyên bố suông của Quốc tế thứ hai. thực tiễn. liên kết cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa với cách mạng vô sản ở các nước đế quốc Trở thành người chiến sĩ Cộng sản. Quá trình -3- .Lênin. Nguyễn Ái Quốc bắt tay vào truyền bá chủ nghĩa Mác .Tố cáo tội ác của bọn thực dân Pháp. Quốc tế Cộng sản (Quốc tế thứ ba) ra đời. giải phóng xã hội làm tiêu chuẩn đánh giá các học thuyết. Luận cương của Lênin đã có ảnh hưởng quyết định đến lập trường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc: Người đến với chủ nghĩa Mác . vạch ra đường lối cứu nước đúng đắn cho dân tộc ta. từ một chiến sĩ giải phóng dân tộc trở thành một chiến sĩ cộng sản quốc tế. giúp Người thấy rõ con đường thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc. Người đã tham gia nhiều cuộc vận động ủng hộ nhân dân Nga bảo vệ thành quả cách mạng. kính phục Lênin. lấy mục tiêu giải phóng dân tộc. tự chủ. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đã giúp Nguyễn Ái Quốc nhanh chóng nhận ra chân lý thời đại: Chỉ có chủ nghĩa xã hội. Nguyễn Ái Quốc không choáng ngợp trước sự giàu có của giai cấp tư sản mà lại nhận thấy chế độ tư bản có nhiều khuyết tật.1919. có ảnh hưởng lớn đến phong trào cách mạng thế giới.Lênin và chuẩn bị thành lập Đảng.Lênin về nước qua các báo Người cùng khổ. Nhân đạo. Nguyễn Ái Quốc ngưỡng mộ cuộc cách mạng đó. tự chủ.người? Độc lập dân tộc đi lên chủ nghĩa tư bản hay độc lập dân tộc đi lên chủ nghĩa xã hội? Khi được biết thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga. chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ. đây là bước ngoặt từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa cộng sản. Truyền bá chủ nghĩa Mác . Đối với Nguyễn Ái Quốc. đồng thời còn có giá trị về văn học). đặt cách mạng giải phóng dân tộc trong quỹ đạo cách mạng vô sản. sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc đã được thể hiện nổi bật trong việc vận dụng học thuyết Mác . Năm 1920. đem lý luận đối chiếu với thực tiễn. cuộc đấu tranh giữa hai con đường diễn ra quyết liệt trong nhiều đảng công nhân và ngày trong Đảng Xã hội Pháp: tiếp tục theo Quốc tế thứ hai tức là tiếp tục con đường cải lương hay đi theo Quốc tế thứ ba. Đời sống công nhân và sau này là tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp ( một tác phẩm có giá trị lớn về mặt lý luận.

700 hội viên. vở kịch “Con rồng tre”. bất lực và ngu dốt”. nông dân và các tầng lớp nhân dân. Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. năm 1929 có 1.này cũng là quá trình Người từng bước vạch đường lối chiến luợc cho cách mạng Việt Nam. đạo đức cao cả của Lênin. Ngày 11-11-1924. Người có điều kiện học tập. nếu kể cả hội viên dự bị thì có gần 3. nhà nước hết sức chăm lo việc giáo dục và y tế cho nhân dân. Năm 1928. Người cùng với một số nhà cách mạng lập Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông. năm 1927 được in thành sách lấy tên là “Đường Cách mệnh”. Đồng thời. nghiên cứu sâu sắc hơn chủ nghĩa Mác . Nguyễn Ái Quốc phê phán vua Khải Định khi ông ta sang Pháp dự hội chợ thuộc địa. Qua truyện ngắn “Lời than vãn của Bà Trưng Trắc”. Người mở những lớp huấn luyện cán bộ và ra tờ báo Thanh niên. Người nhận rõ lúc này dù thiếu thốn. Năm 1922. đồn điền. Hội kết nạp ngày càng nhiều hội viên. Người phát triển thêm những quan điểm chính trị của mình đã hình thành ở Pháp.Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên Tháng 6-1925.Lênin và đường lối cứu nước của Nguyễn Ái Quốc vào công nhân. . đưa hội viên vào các nhà máy. năm 1928 có 300 hội viên. cam tâm làm tôi tớ cho thực dân Pháp. Người đã dự Đại hội lần thứ nhất và thứ hai của Đảng Cộng sản Pháp. chính trị trong cả nước. Nội dung cơ bản của tác phẩm như sau: -4- . Từ năm 1926 đến năm1929. Người rất chú ý nghiên cứu chế độ mới ở Liên Xô. Hội đề ra chủ trương “vô sản hoá”. Người lên án ông ta là “đớn hèn. Hội có cơ sở ở nhiều trung tâm kinh tế. trở thành lực lượng chính trị yêu nước lớn mạnh nhất đất nước. hoàn thành ýđịnh của người sáng lập hội là chuẩn bị tiền đề cho việc thành lập Đảng Cộng sản. Nguyễn Ái Quốc đến Pêtơrôgrát (Liên Xô). . Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu (Trung Quốc) làm nhiệm vụ đặc phái viên của Quốc tế Cộng sản và trực tiếp chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. chuẩn bị thành lập Đảng. Giữa năm 1923. từ nhóm cách mạng đầu tiên. nhân đân Liên Xô đã đành cho trẻ em những “cái gì tốt nhất”.Phác thảo đường lối cứu nước Nguyễn Ái Quốc phác thảo đường lối cứu nước từ năm 1921 và thể hiện tập trung trong tập bài giảng ở lớp chính trị tại Quảng Châu. Người tiếp tục chỉ ra sai lầm của Đảng Cộng sản Pháp về vấn đề thuộc địa. do ông Liêu Trọng Khải (Trung Quốc) làm Hội trưởng và Người làm Bí thư. Người viết nhiều bài báo nêu cao công lao vĩ đại. nhằm tập hợp những thanh niên yêu nước Việt Nam có xu hướng cộng sản chủ nghĩa. Chủ trương này có tác dụng rèn luyện những người trí thức tiểu tư sản về lập trường giai cấp công nhân và bước đầu kết hợp chủ nghĩa Mác . Ở đó.Lênin. Hội đã truyền bá chủ nghĩa Mác . Người tiếp tục tố cáo tội ác của chủ nghĩa đế quốc.000 người. hầm mỏ. Phần lớn những thanh niên đã được huấn luyện trở về nước hoạt động và số còn lại sang Liên Xô tiếp tục học tập.Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

Sự truyền bá chủ nghĩa Mác . Hai là: Mục tiêu và con đường đi lên của cách mạng Việt Nam là chủ nghĩa xã hội. Đảng không có chủ nghĩa như người không có trí khôn. mà ngay từ đầu đã biết vận dụng chủ nghĩa Mác .Mùa thu năm 1929. chí cách mệnh càng quyết.Vì vậy. phù hợp với đặc điểm cách mạng nước mình. vào công nhân. Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập ở Bắc Kỳ. . Sáu điểm trên đây là tư tưởng cốt lõi trong con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc. Năm là: Đoàn kết quốc tế. Người chỉ ra những thiếu sót của những người đi trước như “xúi dân bạo động mà không bày cách tổ chức”. hoặc “làm cho dân quen tính ỷ lại mà quên tính tự cường”.Ngày 17-6-1929. Bốn là: Về phương pháp cách mạng. quan điểm của Nguyễn Ái Quốc là quan điểm cách mạng bạo lực. đang đói mà có cơm ăn". Ngay từ khi tìmđược chủ nghĩa Mác .Lênin. . Đảng có vững cách mệnh mới thành công. An Nam Cộng sản Đảng được thành lập ở Nam Kỳ. Chủ nghĩa Mác Lê nin và các tài liệu tuyên truyền của Nguyễn Ái Quốc được giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam đón nhận như " người đi đường đang khát mà có nước uống.Ngày 01-01-1930.Lê nin vào phong trào quần chúng. Trong tác phẩm “Đường Cách mệnh”. đòi hỏi phải có tổ chức Đảng chính trị lãnh đạo. Ai mà bị áp bức càng nặng. Hai cuộc cách mạng này có quan hệ mật thiết với nhau. điền chủ nhỏ là bầu bạn của công nông. hạnh phúc. muốn xoá bỏ chế độ người bóc lột người. làm cho phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân phát triển mạnh mẽ. Cách mệnh là việc chung của cả dân chúng chứ không phải là việc của một hai người.Lênin một cách sáng tạo.Một là: Chỉ có cách mạng vô sản là cách mạng triệt để. mưu chước. Sáu là: Cách mạng trước hết phải có Đảng cách mạng. ai cũng theo chủ nghĩa ấy (chủ nghĩa Mác . bình đẳng thật sự thì phải qua hai cuộc cách mạng: cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa. Muốn cho Đảng vững phải làm cho trong Đảng ai cũng hiểu. Nguyễn Ái Quốc nhắc lại khẩu hiệu của Quốc tế thứ ba “giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới đoàn kết lại”. học trò. Không những Nguyễn Ái Quốc nắm vững thực chất chủ nghĩa Mác . muốn có tự do. thì lòng cách mệnh càng bền. Tóm lại là phải có sách lược. lúc nào chưa nên làm. “Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới. Ba là: Về lực lượng cách mạng. vì lợi ích của đại đa số dân chúng. Đông Dương Cộng sản Liên đoàn được thành lập ở Trung Kỳ. Nguyễn Ái Quốc đã nắm vững quy luật. nhà buôn nhỏ. công nông là gốc của cách mệnh.Lênin). -5- . Ai làm cách mạng trên thế giới là đồng chí của Việt Nam”. kế hoạch.Lênin. biết lúc nào nên làm. các tổ chức cộng sản lần lượt được thành lập : .

các đại biểu đã hoàn toàn nhất trí tán thành ý kiến của đồng chí Nguyễn Ái Quốc và thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Câu 2 . Hội nghị tiến hành dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. đại biểu của Quốc tế cộng sản. đủ sức lãnh đạo cách mạng. Hội nghị đã thông qua Chính cương vắn tắt. Đảng ấy phải là một đảng duy nhất và ở Đông Dương chỉ có đảng ấy là tổ chức cộng sản mà thôi". Ngày 24 tháng 2 năm 1930.. Hội nghị hợp nhất được tiến hành tại nhà một công nhân ở xóm thợ đường Cửu Long gần Hương Cảng (Trung Quốc). nông. Nhận chỉ thị này. đồng chí Nguyễn Ái Quốc từ Thái Lan trở lại Hương Cảng chuẩn bị kế hoạch thực hiện nhiệm vụ lịch sử trọng đại nói trên. Chương I trong Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với tên tuổi của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Hội nghị còn thông qua Lời kêu gọi của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế cộng sản và Đảng cộng sản Việt Nam gửi đến quần chúng công. đồng bào và đồng chí trong cả nước nhân dịp thành lập Đảng.. Điều lệ Đảng quy định cụ thể về tiêu chuẩn của Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. để thành lập một đảng duy nhất". điểm 1. Điều lệ tóm tắt của các hội quần chúng. Từ ngày 3 đến 7 tháng 2 năm 1930. đại biểu của Đông Dương cộng sản đảng.. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với cương lĩnh. Đó là: -6- . đại biểu của An Nam cộng sản đang. đường lối cách mạng đúng đắn chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành. Điều lệ vắn tắt của Đảng cộng sản Việt Nam. thống nhất về mặt tư tưởng. người sáng lập .. nhiệm vụ và quyền hạn của đảng viên được quy định trong Điều lệ Đảng ? 1. Những văn kiện quan trọng này đều do đồng chí Nguyễn Ái Quốc dự thảo. Chương trình tóm tắt. Chính cương lĩnh vắn tắt. Điều 1. Nguyên Thiệu và Châu Văn Liêm. Tiêu chuẩn Đảng viên được thể hiện rất rõ ngay tại Điều 1. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Trịnh Đình Cửu và Nguyên Đức Cảnh. Quốc tế cộng sản đã gửi thư cho những người cộng sản ở Đông Dương nêu rõ: "nhiệm vụ quan trọng hơn hết và tuyệt đối cần kíp của tất cả những người cộng sản Đông Dương là sớm lập một đảng cách mạng của giai cấp vô sản. Trình bày tiêu chuẩn. nghĩa là một đảng cộng sản quần chúng. Đông Dương Cộng sản Liên đoàn chính thức gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. mùa thu năm 1929. Quốc tế cộng sản đã chỉ thị cho đồng chí Nguyễn Ái Quốc chịu trách nhiệm "hợp nhất các phần tử cộng sản chân chính lại. Sách lược vắn tắt và Lời kêu gọi được Hội nghị hợp nhất thông qua là Cương lĩnh đầu tiên của Đảng.Trước tình hình xuất hiện ba tổ chức cộng sản trong một nước. binh. Sách lược vắn tắt. lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Sau 5 ngày làm việc khẩn trương v ớ i n ộ i dung phê bình sự chia rẽ và gạt bỏ mọi sự hiểu lầm.

công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. có lối sống lành mạnh. nhiệm vụ của mỗi Đảng viên là : . Ðiều lệ Ðảng. chính sách của Ðảng. suốt đời phấn đấu cho mục đích. qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định. góp phần phát triển chủ nghĩa Mác . giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Ðảng”.Lê nin. bảo vệ đường lối. thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị. rèn luyện. của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. quan liêu.“Ðảng viên Ðảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. 3. đều có thể được xét để kết nạp vào Ðảng”.Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. điểm 2 quy định cụ thể hơn về tiêu chuẩn người vào Đảng: “Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên. Điều lệ Đảng. phục tùng tổ chức. Tham gia xây dựng. Điều lệ Đảng và các văn kiện Đại hội của Đảng đã chỉ rõ 8 mục tiêu. hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng. Tuy nhiên. 2. chăm lo đời sống vật chất. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Ðảng. tham nhũng. được nhân dân tín nhiệm.Xuất phát đầy đủ từ thực tiễn cụ thể của nước ta để đề ra đường lối. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. xa rời mục tiêu đó. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Ðảng. Nhiệm vụ của Đảng viên được quy đinh trong Điều 2. 2. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. gồm 4 điểm là : 1. đồng thời bằng hành động cách mạng biến đường lối. làm công tác phát triển đảng viên. tích cực tham gia công tác quần chúng. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. cục bộ. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. chủ trương và các chính sách đúng đắn. Ðiều lệ Ðảng. đặt lợi ích của Tổ quốc. chính sách và tổ chức của Ðảng. pháp luật của Nhà nước. tư tưởng Hồ Chí Minh. đạo đức cách mạng. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. có đạo đức và lối sống lành mạnh. thường xuyên tự phê bình và phê bình. năng lực công tác. trung thực với Ðảng. để giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của đảng trong tình hình mới. Trong bất kỳ tình huống nào cũng không dao động. phẩm chất chính trị. phục tùng kỷ luật. -7- . kỷ luật của Ðảng. cơ hội. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. nâng cao trình độ kiến thức. các nghị quyết của Ðảng và pháp luật của Nhà nước. 4. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. chỉ thị của Ðảng. Không ngừng học tập. Ðiều lệ Ðảng. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân.Kiên định và vận dụng sáng tạo. phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Ðảng. có lao động. gắn bó mật thiết với nhân dân. . chủ trương đó thành hiện thực sinh đông trên mọi mặt của đời sống xã hội. pháp luật của Nhà nước. lý tưởng của Ðảng. Điều 1. tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối. đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. nghị quyết.

đả kích. đã tìm thấy chân lý.Luôn luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. xuyên tạc chủ nghĩa Mác . kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời. bồi dưỡng lập trường quan điểm. lúc đó quyền tự do tư tưởng hóa ra quyền tự do phục tùng chân lý”. xây dựng đội ngũ cán bộ và đảng viên theo quan điểm của giai cấp công nhân. đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Ðảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương. chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức. . .Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định : “ Khi mọi người đã phát biểu ý kiến. ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Ðảng.. chăm lo đời sống và thực sự phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 4. trừ quyền biểu quyết. giáo điều.Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. . Ứng cử. 3. tiếp thu tinh hoa văn hóa. 3. Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét. quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình. Ðảng viên dự bị có các quyền trên đây. hữu khuynh.Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh họat Đảng. phủ nhận. Ðiều lệ Ðảng. giải quyết thành công những vấn đề lý luận và thực tiễn của cách mạng nước ta.Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại.Phê bình. -8- . ý thức tổ chức của giai cấp công nhân. Góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của thế giới. giữ gìn sự đòan kết thống nhất trong Đảng.Củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân. . tập thể lãnh đạo. chủ trương. tạo nên sức mạnh tổng hợp của cách mạng. chính sách của Ðảng. biểu quyết công việc của Ðảng. tri thức của thời đại để làm giàu kiến thức.Kết hợp chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân. phê phán những luận điệu và thủ đọan của các thế lực thù địch. đường lối.Thường xuyên giáo dục. cá nhân phụ trách. Những quy định về quyền của Đảng viên tạo điều kiện cho Đảng viên và tổ chức Đảng thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ. Quyền hạn của Đảng viên được quy định tại Điều 3. báo cáo. Ðược thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị. bảo thủ. kịp thời chống lại mọi biểu hiện cơ hội.Thường xuyên tự phê bình và phê bình.Đấu tranh kiên quyết. Điều lệ Đảng như sau : 1. 2. tăng cường khối đại đòan kết tòan dân. . Các quyền của Đảng viên nêu trong Điều lệ Đảng nhằm bảo đảm cho Đảng viên thực hiện đầy đủ quyền dân chủ về mặt chính trị trong tổ chức và sinh họat Đảng.

. đây cũng là một trong những nội dung cơ bản của Cương lĩnh 1991. . 1. . Đảng đại biểu trung hành cho lợi ích của nhân dân. xã hội. Cương lĩnh 1991 là tên gọi tắt của Cương lĩnh Xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. tăng cường đoàn kết. nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân. đoàn kết toàn Đảng. từ những kinh nghiệm thành công và chưa thành công. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta . đoàn kết dân tộc.Bốn là. Những định hướng lớn về chính sách kinh tế. Những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Việt Nam được nêu trong Cương lĩnh 1991 : Tổng kết thực tiễn hơn 60 năm cách mạng nước ta. Hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng. lâu dài của dân tộc ta đã được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng thành công.an ninh . được thông qua tại Đại hội Đảng lần thứ VII vào tháng 06 năm 1991.Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc. không ngừng củng cố. xa rời nhân dân là nguy cơ dẫn đến suy yếu và mất vai trò lãnh đạo của Đảng cầm quyền và làm cho sự nghiệp cách mạng bị tổn thất.Câu 3. Sức mạnh của Đảng là sự gắn bó mật thiết với nhân dân. quần chúng nhân dân là người làm nên lịch sử. sự lãnh đạo và toàn bộ họat động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đại hội đại biểu tòan quốc lần thứ VII của Đảng đã nêu năm bài học lớn của cách mạng Việt Nam. Chủ nghĩa Mác-Lênin và thưc tiễn cách mạng nước ta đã khẳng định một nguyên lý cơ bản. sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế. Năm bài học đó là : . Quan liêu. do nhân dân và vì nhân dân. đoàn kết quốc tế. tạo nên nguồn sức mạnh to lớn để giành thắng lợi.Để phát huy sức mạnh vĩ đại của nhân dân. quốc phòng . -9- .mệnh lệnh.Hai là. Nêu khái quát những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Việt Nam trong cương lĩnh năm 1991. sự nghiệp cách mạng là của nhân dân.Nắm vững ngộn cờ độ clập dân tộc và chủ nghĩa xã hội tạo ra sức mạnh to lớn của dân tộc trong đấu tranh cách mạng. đoàn kết toàn dân.Một là.Ba là. Đoàn kết là truyền thống quý báu và là bài học lịch sử lớn. kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Cương lĩnh 1991 đã trình bày các vấn đề : Quá trình cách mạng và những bài học kinh nghiệm.Hai vấn đề này có quan hệ hữu cơ với nhau. Đây là bài học xuyên suốt quá trình cách mạng nuớc ta. trong đó có 5 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đại hội VI đề ra. Phân tích một bài học tâm đắc nhất.

xây dựng nền văn hóa tiên tiến. trong đó đoàn kết dân tộc. Muốn vậy. đáp ứng yêu cầu của tình hình thực tế.10 - . Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã đánh dấu bước chuyển biến quyết định của cách mạng Việt Nam. bệnh quan liệu và sự thóai hóa biến chất của cán bộ. vừa là động lực để phát triển đất nước. 2. đảng viên.Sắc mạnh dân tộc là sức mạnh tổng hợp của nhiều nguồn lực. tư tưởng Hồ Chí Minh. Hơn 7 thập kỷ qua. Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức. Thực tế lịch sử đã khẳng định. Để giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. tư tưởng và tổ chức. . nhìn lại lịch sử cách mạng Việt Nam. kể từ ngày 3 tháng 2 năm 1930. Phân tích một bài học tâm đắc nhất : Bài học mà tôi thấy tâm dắc nhất chính là bài học thứ năm. gian khổ và đã giành được những thắng lợi rất đáng tự hào. dưới tác động của cách mạng khoa học công nghệ và quá trình tòan cầu hóa quan hệ quốc tế ngày càng mở rộng. tôn trong quy luật khách quan. chống có hiệu quả những nguy cơ lớn : sai lầm về đường lối. phải xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị.. + Không ngừng làm giàu trí tuệ. sáng tạo của mình. lợi ích chínhđáng của nhân dân. sức mạnh và nguồn lực bên trong là yếu tố quyết định.Quá trình lãnh đạo Cách mạng của Đảng ta : Quả thực. 1. sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định hàng đầu bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. đủ sức giải quyết các vấn đề do cuộc sống đặt ra. đậm đà bản sắc dân tộc … vừa là mục tiêu. sức mạnh quốc tế trước hết là sức mạnh của quy luật và xu thế phát triển của lịch sử nhân lọai. đáp ứng yêu cầu. bài học về “sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam”.Sức mạnh thời đại. cần quán triệt những nội dung cơ bản sau : + Nắm vững.Năm là. . lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. vận dụng sáng tạo và góp phần phát triển chủ nghĩa Mác – Lê nin.Trong thời đại ngày nay. bản lĩnh chính trị và năng lực tổ chức thực tiễn của Đảng + Xây dựng đường lối đúng đắn trên cơ sở xuất phát từ thực tế. là sức mạnh của cách mạng khoa học – công nghệ hiện đại. mọi thời kỳ cách mạng. thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo. các yếu tố bên trongvà bên ngòai có quan hệ và tác động lẫn nhau. Trong mọi giai đoạn. dân tộc ta đã vượt qua một chặng đường đấu tranh cực kỳ khó khăn. mở ra thời đại mới: Thời đại Hồ Chí Minh. + Phòng. Với cương lĩnh và đường lối đúng đắn. đưa nước ta bước vào một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam. của các lực lượng cách mạng và tiến bộ trên thế giới. đồng thời được bổ sung và nhân lên khi kết hợp được với các sức mạnh và nguồn lực bên ngoài. phát huy dân chủ.

trải qua đấu tranh gian khổ. . thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và việc thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã mở ra một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. đưa dân tộc ta bước sang một kỷ nguyên mới.11 - . toàn diện trên tất cả các mặt chính trị.Nhà nước của nhân dân. Nắm chắc thời cơ lịch sử. Đảng ta đã quy tụ đoàn kết xung quanh mình tất cả các giai cấp và tầng lớp yêu nước không phân biệt dân tộc. tạo cơ sở giành thắng lợi cho cuộc chiến đấu mới. Đảng ta đã lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công trọn vẹn. vận mệnh của Tổ quốc như 'ngàn cân treo sợi tóc'. lật nhào chế độ phong kiến tay sai.Hơn 7 thập kỷ qua. vừa mềm dẻo về sách lược. kiên định cách mạng. thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc. đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược và bọn phong kiến tay sai. với một nghệ thuật lãnh đạo và tổ chức khởi nghĩa tài tình. Ngày 2-9-1945. 1939-1945) là ba cuộc tổng diễn tập cách mạng chuẩn bị lực lượng. Song. tôn giáo xây dựng nên lực lượng cách mạng to lớn và rộng khắp trong cả nước. 1936-1939.. Vừa mới ra đời. đã nắm chính quyền toàn quốc'. Chỉ trong một thời gian ngắn. giành chính quyền về tay nhân dân. dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với đường lối cách mạng. kinh tế. góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình. tự do tiến lên CNXH. bảo vệ Tổ quốc. Đánh giá ý nghĩa lịch sử của thắng lợi này.kỷ nguyên độc lập. Hai là. trung thành với mục tiêu lý tưởng của mình. ngay từ khi ra đời. gian khổ nhưng đã giành được những thắng lợi rất vẻ vang: Một là. cứu nước đúng đắn. một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công. Ba cao trào cách mạng lớn (1930-1931. nạn đói hoành hành. nhân dân Việt Nam đã vùng lên đập tan xiềng xích nô lệ của chế độ thực dân. độc lập dân tộc. nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã bị các nước đế quốc. dân chủ và tiến bộ xã hội. quốc phòng. Qua 15 năm (1930-1945) lãnh đạo cách mạng. Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kịp thời đề ra những chủ trương. Nhà nước ta lúc này hết sức khó khăn: Nền kinh tế nghèo nàn xơ xác. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: 'Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa. nhân dân ta đã vượt qua một chặng đường đấu tranh cách mạng cực kỳ khó khăn. vừa cứng rắn về nguyên tắc. do nhân dân và vì nhân dân. Với đường lối cực kỳ sáng suốt. mặc dù gặp phải những tổn thất hy sinh to lớn nhưng Đảng vẫn giữ vững ý chí chiến đấu. xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. văn hóa. các thế lực phản động cấu kết với nhau chống phá rất quyết liệt hòng tiêu diệt chính quyền cách mạng còn non trẻ. quyết sách đúng đắn. an ninh. Đảng đã huy động được sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc vượt qua muôn vàn khó khăn.. đất nước bị bao vây bốn phía.

. toàn diện. mặc dù gặp nhiều khó khăn trở ngại chồng chất. lãnh đạo nhân dân vượt qua mọi khó khăn. Tuy mỗi miền thực hiện một nhiệm vụ chiến lược khác nhau nhưng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Con đường phát triển của cách mạng nước ta lúc này được Đảng ta xác định là phải tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: . đột phá thành trì của đế quốc. Ngày 19-12-1946.Thắng lợi đó đã làm sáng tỏ một chân lý: Trong điều kiện thế giới ngày nay. củng cố giữ vững chính quyền cách mạng. Hơn 20 năm cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Hồ Chủ tịch viết: 'Lần đầu tiên trong lịch sử. giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp xâm lược. một Chi Lăng hay một Đống Đa của thế kỷ XX. Miền Bắc đã có hoà bình. vừa kháng chiến vừa kiến quốc. thống nhất đất nước. Bất chấp nguyện vọng yêu chuộng hòa bình của nhân dân ta.. chúng ta càng nhân nhượng thực dân Pháp càng lấn tới. đặc biệt từ năm 1965 trở đi miền Bắc phải trực . Đảng ta đã tổ chức. . mặc dù chúng ta đã nhân nhượng. kiên quyết đấu tranh dưới sự lãnh đạo của chính Đảng Mác-Lênin để giành độc lập và dân chủ thì có đầy đủ lực lượng để chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. trong đó cách mạng miền Bắc giữ vai trò quyết định nhất đối với toàn bộ sự phát triển của cách mạng Việt Nam. Miền Nam vẫn còn dưới ách đô hộ. nét độc đáo của cách mạng Việt Nam thời kỳ này là một Đảng thống nhất lãnh đạo nhân dân cả nước tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược. nhất định không chịu làm nô lệ”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.Tiến hành cách mạng XHCN ở miền Bắc. Cách mạng miền Nam giữ vị trí quan trọng. tác động trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. một dân tộc dù nhỏ yếu nhưng một khi đoàn kết đứng lên. Với đường lối kháng chiến toàn dân. Như vậy.nguy hiểm. Và chiến thắng Điện Biên Phủ (tháng 5-1954) đã đi vào lịch sử dân tộc ta như một Bạch Đằng.12 - . Đánh giá ý nghĩa lịch sử của thắng lợi này. chuẩn bị mọi mặt cho cuộc kháng chiến lâu dài chống thực dân Pháp. cách mạng Việt Nam bước vào thời kỳ mới với đặc điểm: Đất nước tạm thời chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị . nhân dân cả nước đã nhất tề đứng lên với quyết tâm: 'Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước. đánh lâu dài.xã hội đối lập nhau. áp bức của chủ nghĩa đế quốc. dân chủ và CNXH thế giới'. Đó là thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam. dưới sự lãnh đạo của Đảng đang bắt đầu xây dựng một xã hội mới. Đáp lời kêu gọi đó. một nước thuộc địa nhỏ yếu đã thắng một nước thực dân hùng mạnh. chống đế quốc Mỹ xâm lược và tay sai. dựa vào sức mình là chính. giải phóng miền Nam. đặc điểm lớn nhất. báo hiệu sự sụp đổ hoàn toàn không tránh khỏi của chủ nghĩa thực dân cũ. đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi.Tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. vì chúng muốn cướp nước ta một lần nữa. xây dựng miền Bắc thành căn cứ địa vững chắc của cả nước. đồng thời cũng là thắng lợi của các lượng hòa bình.

thời kỳ cả nước độc lập thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội. thống nhất đất nước.Đã nhanh chóng hoàn thành việc thống nhất Nhà nước về mọi mặt. góp phần trực tiếp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Song. đã dùng mọi thủ đoạn. bằng cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa xuân 1975. Đế quốc Mỹ.tiếp đương đầu với cuộc chiến tranh phá hoại rất ác liệt của đế quốc Mỹ. mở ra thời kỳ mới . Đảng ta đã đề ra và lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới. hậu quả chiến tranh để lại hết sức nặng nề. khắc phục những hậu quả chiến tranh. chống phá rất quyết liệt. nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng. nghèo nàn. Các tổ chức đoàn thể cách mạng cũng nhanh chóng được thống nhất.Thắng lợi của cuộc chiến tranh biên giới bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc. đã làm tròn một cách xuất sắc nghĩa vụ căn cứ địa của cách mạng cả nước. ổn định sản xuất và đời sống. Sau năm 1975. Trải qua nhiều tìm tòi. hàng vạn thanh niên nam nữ hăng hái lên đường vào miền Nam chiến đấu.13 - . tổng kết sáng kiến của nhân dân. nhân dân cả nước đã chiến đấu kiên cường anh dũng với sự đồng tình ủng hộ của bạn bè quốc tế. Miền Bắc đã dốc sức vào chiến tranh cứu nước và giữ nước với toàn bộ sức mạnh của chế độ xã hội chủ nghĩa. . kiên quyết đánh thắng đế quốc Mỹ xứng đáng với danh hiệu Thành đồng Tổ quốc'. đất nước ta bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ trong cả nước. sát cánh cùng đồng bào miền Bắc đánh bại mọi âm mưu. . . Dưới sự lãnh đạo của Đảng. chiến lược của đế quốc Mỹ. nhân dân miền Nam đã kiên cường chịu đựng gian khổ hy sinh. Trải qua 21 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng.. nhân dân ta đã kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giải phóng miền Nam. với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. đồng thời chi viện đắc lực cho miền Nam. nhân dân miền Bắc đã kiên cường trong sản xuất và chiến đấu. có những thuận lợi song cũng không ít khó khăn. thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội.Nhân dân cả nước hăng hái tham gia khôi phục kinh tế. bảo vệ Tổ quốc. tính chất cũng như mức độ ác liệt của cuộc chiến tranh mà nhân dân ta phải đương đầu chịu đựng chưa từng có trong lịch sử.. giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội. xứng đáng là pháo đài vô địch của chủ nghĩa xã hội. cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước (ngày 24-4-1976) đã đạt kết quả tốt đẹp. nhân dân ta đã vượt qua những khó khăn trở ngại thu được nhiều thành tựu. khảo nghiệm. với một nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nhỏ. Ba là. . Qui mô.Hàng triệu tấn lương thực và vũ khí. giành được những thành tựu to lớn. sử dụng mọi vũ khí và phương tiện chiến tranh hiện đại trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. thử nghiệm mọi chiến lược. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã kết thúc vẻ vang 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc. trang bị. chủ nghĩa đế quốc và bọn phản động quốc tế câu kết với nhau bao vây. xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc phù hợp với thực tiễn Việt Nam và bối cảnh quốc tế mới.

Đại hội VIII và các Nghị quyết Trung ương sau đó đã cụ thể hoá hơn nữa đường lối đổi mới ở nước ta. khoa học công nghệ có chuyển biến tích cực.2001) đã tăng cường sức mạnh tổng hợp. đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng: Kinh tế tăng trưởng khá. đất nước ta đã vượt qua một giai đoạn thử thách gay go. chúng ta vẫn còn những yếu kém. thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng. Những thành tựu 5 năm (1996 . Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (1991) đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn. Một số vấn đề văn hóa-xã hội bức xúc chưa được giải quyết. đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Sau hơn 10 năm thực hiện đường lối đổi mới. đánh giá đúng sự thật.xã hội. các Nghị quyết của Đại hội VII. Văn hoá. xuất nhập khẩu đều phát triển.2000. đạt những kết quả to lớn. hội nhập quốc tế được tiến hành chủ động và đạt được nhiều kết quả.5%. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật. vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. công tác chăm sóc sức khoẻ và những chính sách xã hội khác đều được coi trọng. Quan hệ đối ngoại ngày càng được mở rộng. có ý nghĩa rất quan trọng. Trong 5 năm (1996-2001). củng cố vững chắc độc lập dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng bình quân hàng năm là 7%. những thành tựu về kinh tế .14 - . Giá trị sản xuất công nghiệp bình quân hàng năm tăng 13. quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực được phát huy. khuyết điểm: Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc. Nông nghiệp phát triển liên tục. nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế. chỉ ra những yếu kém trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. cho phép chuyển sang thời kỳ phát triển mới đẩy mạnh công nghiệp hoá. cách mạng nước ta không những đứng vững mà còn vượt lên đạt được những thành tựu to lớn. Đại hội VI của Đảng đã nghiêm khắc kiểm điểm. xã hội có những tiến bộ. an ninh được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế. Các hoạt động văn hoá. đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. bước đầu được thực hiện. Nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu của thời kỳ quá độ là chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hoá hoàn thành về cơ bản. các ngành dịch vụ. đề ra đường lối đổi mới toàn diện.Tuy vậy.xã hội cơ bản được ổn định. Tình hình chính trị . làm thay đổi bộ mặt của đất nước và cuộc sống của nhân dân. văn nghệ. gay gắt. . hệ thống chính trị được củng cố. Hệ thống kết cấu hạ tầng. Giáo dục đào tạo. Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế.xã hội 1991 . quốc phòng. Tuy nhiên. hiện đại hoá đất nước. mở ra bước ngoặt trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. nhưng còn một số mặt chưa vững chắc. một số chính sách và quy chế dân chủ của nhân dân trước hết là ở cơ sở.xã hội đạt được trong 10 năm xây dựng (1975-1985) còn thấp.

Đường lối cách mạng của Đảng có vai trò to lớn trong việc thống nhất về chính trị. 2. lạc hậu đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá. nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập.15 - . đồng thời phù hợp với nguyện vọng và lợi ích chân chính của đa số nhân dân. ngăn chặn và đẩy lùi những khuynh hướng sai lầm về chính trị và tư tưởng làm cho Đảng ngày càng vững mạnh.. Những thắng lợi to lớn có ý nghĩa chiến lược của cách mạng Việt Nam giành được trong hơn 7 thập kỷ qua bắt nguồn từ nhiều nhân tố. ngoài lợi ích đó Đảng không có lợi ích nào khác. có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. vượt lên mọi thách thức.' Chỉ Đảng nào có được một lý luận tiên phong hướng dẫn thì mới có khả năng làm tròn vai trò chiến sĩ tiên phong. bằng chủ trương..Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn của cách mạng Việt Nam để đề ra đường lối . vì dân. toàn dân. phục vụ nhân dân.. Đường lối cách mạng đúng đắn và sáng tạo của Đảng . vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác. tự do. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng. tạo nên sức mạnh của Đảng và của cách mạng. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước. lối sống của một số bộ phận không nhỏ cán bộ.một Đảng cách mạng thực sự vì nước.. Với những thắng lợi giành được trong thế kỷ XX. làm chủ xã hội.. Đảng ta đã nắm vững. một lòng một dạ phục vụ Tổ quốc. Đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn. một lý luận tiên phong dẫn đường. hiện đại hoá. trong đó nhân tố hàng đầu quyết định là sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng ta. đạo đức. người tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng. Vì vậy. đảng viên là rất nghiêm trọng. Đây là những vấn đề phải nhanh chóng khắc phục. suy thoái về tư tưởng chính trị. mà sự đồng tình và tin cậy của nhân dân đối với Đảng trước hết nhờ có đường lối đúng đắn của Đảng. tự do hạnh phúc cho nhân dân là mục tiêu lý tưởng của Đảng. Đường lối chính trị đúng đắn nghĩa là đường lối đó phải phản ánh được xu thế vận động của lịch sử. phát triển kinh tế theo con đường xã hội chủ nghĩa.tỷ lệ thất nghiệp còn cao. có quan hệ quốc tế rộng rãi. trong phong ba bão táp. không run sợ trước kẻ thù.. chính sách của Đảng. tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp và một số giá trị đạo đức xuống cấp. đó là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh như Lênin đã nói: 'Không có lý luận cách mạng không có phong trào cách mạng. đường lối. Giành độc lập cho dân tộc.Tình trạng tham nhũng. không hạ thấp vị trí tiên phong chiến đấu và trách nhiệm của người lãnh đạo.Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện . không nhụt chí trước những khó khăn chồng chất.nhân tố hàng đầu bảo đảm vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đường lối chính trị đúng là cơ sở để đoàn kết thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng. Sở dĩ Đảng ta có đường lối chính trị đúng đắn vì: Đảng có một nền tảng lý luận vững chắc. Đảng ta vẫn kiên định vững vàng không xa rời mục tiêu lý tưởng. Đảng lãnh đạo trước hết và chủ yếu bằng cương lĩnh. Sức mạnh của Đảng chính là sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. tư tưởng và tổ chức. củng cố niềm tin vào Đảng.

Học tập. Mọi sự giáo điều. giữ vững và tăng cường sự đoàn kết trong Đảng. thường xuyên tự đổi mới. tư tưởng và tổ chức. để công cuộc đổi mới giành thắng lợi to lớn hơn. Hơn thế nữa.đúng đắn phù hợp với sự phát triển của lịch sử. đảng viên của Đảng có phẩm chất. ra sức phấn đấu thực hiện đường lối. tự chỉnh đốn. bảo vệ Đảng. sáng tạo về phương pháp. trong Đảng cũng còn những yếu kém. Mỗi đảng viên của Đảng phải luôn gắn bó mật thiết với nhân dân. thật sự là những chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân. sáng tạo vào thực tiễn Việt Nam. người lãnh đạo duy nhất của dân tộc. chân lý là cụ thể. không có lực lượng nào khác có đủ sức mạnh lãnh đạo cách mạng. thừa nhận là đội tiên phong chính trị. Đảng ta luôn quán triệt sâu sắc quan điểm cách mạng là sáng tạo. đạo đức cách mạng và năng lực công tác. Đảng vẫn được nhân dân tin yêu. bên cạnh những ưu điểm. nghiên cứu để hiểu biết về quá trình đấu tranh cách mạng và truyền thống của Đảng không phải chỉ để tự hào về Đảng. Đảng công khai tự phê bình nhận khuyết điểm trước nhân dân. trong lãnh đạo Đảng ta luôn ý thức vận dụng một cách độc lập. để làm cho Đảng ngày càng vững mạnh. chúng ta vẫn có quyền tự hào nói rằng: Đảng ta thật vĩ đại. mục tiêu cơ bản của cách mạng thì sẽ dẫn đến nguy cơ sai lầm. tôn trọng thực tế. Để đảm bảo vai trò lãnh đạo của mình. Trên những vị trí công tác. một đời hy sinh phấn đấu vì lý tưởng của cách mạng và lợi ích của nhân dân. làm mất sự lãnh đạo của Đảng. kết hợp nhuần nhuyễn sự kiên định về nguyên tắc với sự linh hoạt. . ra sức học tập. khuyết điểm. song điều quan trọng. Vì vậy. đảm bảo sự nhất trí cao về mục tiêu lý tưởng của Đảng. đủ sức lãnh đạo cách mạng. thậm chí có lúc sai lầm. Vì vậy. quyết tâm sửa chữa và sửa chữa có kết quả. rèn luyện phấn đấu để trở thành những đảng viên của Đảng. tôn trọng và bảo vệ lợi ích chính đáng. Trong quá trình lãnh đạo. lấy tự phê bình và phê bình làm vũ khí đấu tranh để làm cho Đảng ngày càng vững mạnh. phải xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị. đemi năng và sức trẻ cống hiến cho sự nghiệp của Đảng. xa rời thực tiễn cũng như xa rời các nguyên tắc. vững mạnh. phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. hợp pháp của nhân dân. làm cho những thành tựu và truyền thống của Đảng ngày càng phát triển và phong phú hơn. Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng. Để giữ vững vai trò lãnh đạo. góp phần làm cho Đảng ngày càng trong sạch. trung thành với lợi ích của giai cấp và của dân tộc. luôn củng cố. lao động và học tập của mình. Một trong những bài học được Đảng ta rút ra là phải luôn luôn xuất phát từ thực tiễn. đó là điều kiện đảm bảo sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. chủ trương của Đảng. Đảng luôn quan tâm tới việc xây dựng đội ngũ cán bộ. Đồng thời. thanh niên phải góp phần tích cực vào công tác xây dựng.16 - . ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng đã sớm phát hiện ra những yếu kém của mình. Thực tiễn lịch sử đã khẳng định rằng: ở nước ta. mà quan trọng hơn là thanh niên cần nâng cao hơn nữa niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. chủ quan duy ý chí.

17 - ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful