Tìm kiếm trang web này

Trang chủ

Vật Lý 12

Vật Lý 11

Vật Lý 10

Luyện thi đại học

Thư viện

Giải đáp thắc mắc

Thông tin nội bộ

Sưu tập đề thi TSĐH

Liên hệ

Sơ đồ tran

I. Về vòng tròn lượng giác

CHỦ ĐỀ

Hầu hết các bài tập về dao động cơ điều hòa đều có thể giải nhanh hơn nhờ sử dụng mối liên hệ giữa dao động điều hòa và
chuyển động tròn đều. Do đó, việc nắm vững được kiến thức về vòng tròn lượng giác là rất cần thiết. Hình sau đây là hình ảnh
ÔN TẬP VẬT LÝ  các bạn nên rèn luyện để có thể tự vẽ lại được trên giấy và hình dung được trong đầu mỗi khi cần dùng đến.

12
 Dao động cơ
Dao động điều hòa
Sóng cơ
Sóng âm

Dòng điện xoay chiều

Dao động điện từ và 
sóng điện từ

Sóng ánh sáng

Lượng tử ánh sáng

Vật lý hạt nhân
II. Căn bản về dao động điều hòa
Các hạt sơ cấp
1. Dao động là chuyển động có giới hạn trong không gian, lặp đi lặp lại nhiều lần quanh vị trí cân bằng.

TÀI LIỆU

2. Dao động tuần hoàn là dao 
động mà trong đó một trạng thái 
dao động của vật được lặp lại
như cũ sau những khoảng thời
gian bằng nhau. Khoảng thời gian
này được gọi là chu kỳ dao động.

Thư viện

3. Dao động điều hòa là dao 
động có li độ là một hàm sin hay 
cosin theo thời gian t , có dạng 

Cấu tạo vũ trụ

    hoặc   
Đề thi TS

Trong đó
x là li độ của vật (ta hiểu

https://sites.google.com/site/nguyngocxuan/vat-ly-12/dao_dong_co_dieu_hoa

Page 1 / 4

LIÊN KẾT NGOÀI

Bộ GDDT
l
l
l

là độ lệch vị trí của vật so
với vị trí cân bằng) (m hay
cm)
A là biên độ dao động (hay
li độ cực đại) (m hay cm)

Thông tin
Tài nguyên
Đề thi & Đáp án

 là tần số góc của dao động (rad/s)

(
Sở GD&ĐT TPHCM

  là pha ban đầu (rad) 
) là pha dao động tại thời điểm t (rad)

Trong hình minh họa bên cạnh: 
l

CÁC WEBSITE GD
l

Thư viện Vật lý

Thi trực tuyến
(Báo Tuổi trẻ)

Ở hình giữa: Vật m (màu đỏ) dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Vị trí cân bằng là vị trí của vật m khi n
đứng yên được đánh dấu bằng đoạn --------. Vị trí biên trên là vị trí cao nhất của vật; vị trí biên dưới là vị trí thấp nh
vật. 
Ở hai hình bên trái (Example 1 và Example 2) là các minh họa 2 dao động điều hòa trong thực tế: Hình bên trái 
lắc lò xo; hình bên phải là con lắc xoắn.

Bạn click vào hình để mở hình động trong cửa sổ mới, sau đó bấm "Quay lại" (Return) để trở về trang này.
Chú ý: Quỹ đạo của một vật dao động điều hòa là một đường thẳng có chiều dài bằng 2 lần biên độ A.
4. Liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều

CÁC WEBSITE
Một chất điểm P dao động điều hòa trên một đoạn thẳng với tần số góc    luôn có thể được coi là hình chiếu của một điểm
HỖ TRỢ XUẤT BẢN chuyển động tròn đều với tốc độ góc    lên một đường kính là đoạn thẳng đó.
Latex codes

Giải thích: Xét một điểm M chuyển động tròn đều với tốc độ góc     trên vòng tròn tâm O, bán kính bằng  A theo chiều dư
lượng giác (ngược chiều kim đồng hồ)
l

.Lúc t = 0: M ở vị trí Mo ứng với đỉnh cung bằng pha ban đầu    của dao động điều hòa. Hình c

l

của điểm Mo lên đường kính mang trục Ox cho ta biết vị trí và hướng chuyển động của điểm P
động điều hòa lúc t = 0.
Tại thời điểm t: M ở vị trí Mt ứng với đỉnh cung bằng pha dao động ( 
) tại thời điểm nà
chiếu của điểm Mt lên đường kính mang trục Ox cho ta biết vị trí và hướng chuyển động của đ
dao động điều hòa lúc t đang xét.

Scribd

html to pdf

Nhận xét: Trong thời gian t giây, điểm M chuyển động tròn đều (gắn liền với điểm P dao động
hòa đang xét) đi được một cung bằng   theo chiều dương lượng giác., nghĩa là bán kính OM quay được một góc là 
 cũng theo chiều dương lượng giác.
Xem video minh họa về liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều

Liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động
tròn đều

5. Chu kỳ là khoảng thời gian ngắn nhất để một trạng thái dao động đựoc lặp lại như cũ (cũng chính là khoảng thời gian mà 
thực hiện được một dao động), ký hiệu là T, đơn vị là giây (s)
Công thức liên hệ giữa chu kỳ vâ tần số góc là  
Thời gian một chất điểm dao động điều hòa đi từ li độ đặc biệt này đến li độ đặc biệt khác cho bởi hình sau:

https://sites.google.com/site/nguyngocxuan/vat-ly-12/dao_dong_co_dieu_hoa

Page 2 / 4

6.. Tần số là số dao động mà vật thực hiện được trong một giây, bằng nghịch đảo của chu kỳ, ký hiệu là f, đơn vị là Hz.
l

  Công thức liên hệ giữa tần số và chu kỳ là 

l

Công thức liên hệ giữa tần số và tần số góc là  

6. Vận tốc trong dao động điều hòa là đạo hàm của li độ x theo t : v = x'
Nếu li độ của chất điểm dao động điều hòa có phương trình 

Vì  

 và 

  thì vận tốc có phương trình   

 nên có thể biến đổi phương trình v ở trên thành

 Ta thấy rằng:

l

l

Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa cũng biến thiên điều hòa cùng tần số nhưng sớm pha      so với li độ 
(v là đại lượng đại số).
Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có độ lớn cực đại    
  khi nó qua vị trí cân bằng (qua li độ 
= 0).

7. Hệ thức độc lập trong dao động điều hòa: Vì vận tốc v là li độ x của dao động điều hòa vuông pha nhau nên giữa v và 
hệ thức độc lập (chứng minh được bằng cách bình phương tỉ số x/A rồi cộng với bình phương của tỉ số v/vmax)

   
tương đương với

8. Gia tốc trong dao động điều hòa là đạo hàm bậc 2 của li độ x theo t : a = x"
Dễ dàng chứng minh được rằng dù phương trình li độ có dạng sin hay dạng cos thì quan hệ giữa gia tốc và li độ là  
Ta thấy rằng:

l
l

Gia tốc trong dao động điều hòa ngược pha (đối pha) với li độ, tức là sớm pha     so  với vận tốc.
Gia tốc trong dao động điều hòa có độ lớn cực đại   khi vật ở một trong hai vị trí biên (x = + A hoặc x = - A).

Chú ý: Vì gia tốc a cũng vuông pha với vận tốc v nên giữa a và v cũng có hệ thức độc lập

9. Cơ năng dao động của một chất điểm dao động điều hòa bảo toàn (không đổi) và tỉ lệ với bình phương biên độ dao động
vật, ký hiệu là W, đơn vị J (đọc là "jun")

 

https://sites.google.com/site/nguyngocxuan/vat-ly-12/dao_dong_co_dieu_hoa

Page 3 / 4

Trong đó:
l

Wt là thế năng:

 
l

 

Wđ là động năng

Động năng và thế năng biến thiên tuần hoàn với tần số f' bằng 2 lần tần số f của li độ, nghĩa là có chu kỳ T'
bằng 1/2 chu kỳ T của li độ.

10. Lực kéo về (còn gọi là lực hồi phục hay hợp lực gây ra dao động điều hòa) là một đại lượng vectơ có hướng luôn luô
hướng về vị trí cân bằng và tuân theo định luật II Niutơn: Fkv = m.a trong đó a là gia tốc của vật. Fkv là đại lượng đại số.

Ta thấy rằng:
l

l

l

Độ lớn của lực kéo về là 

Lực kéo về có độ lớn cực đại  khi vật ở một trong hai vị trí biên.(x = +A hoặc x = - A) và triệt tiêu (bằng 0) khi vật
qua vị trí cân bằng (x = 0).

Với hệ con lắc lò xo (xem bài con lắc lò xo) ta có 

 
nên suy được:  Fkv = - k.x , do đó, đối với hệ này thì Fkvmax = k.A
 

Trở về đầu trang | Trở về trang chủ | Xem tiếp bài Con lắc lò xo

Góc liên lạc với học sinh của Giáo viên: NGỤY NGỌC XUÂN                                                                                                                Email: nguyngocxuan@gmail.

Trang web này được lập ra chỉ với mục đích làm góc liên lạc giữa giáo viên và học sinh. Trong trang web này có sử dụng một số tài liệu của các đồng nghiệp đã được đăng tải trên các trang web khác hoặc đã đượ
đăng.
Sign in  |  Recent Site Activity  |  Terms  |  Report Abuse  |  Print page  |  Powered by Google Sites

https://sites.google.com/site/nguyngocxuan/vat-ly-12/dao_dong_co_dieu_hoa

Page 4 / 4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful