TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

ĐỀ CƯƠNG

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
TÊN ĐỀ TÀI: “ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠI HUYỆN KIM SƠN – TỈNH NINH BÌNH”

Hà Nội - 2011

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: “ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠI HUYỆN KIM SƠN – TỈNH NINH BÌNH” Người thực hiện Lớp Khóa Ngành : ĐOÀN THỊ HẰNG : LT3MT :3 : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Người hướng dẫn : TS. NGÔ THẾ ÂN NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC Bộ môn : QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG .

Hà Nội .2011 .

Trong những năm gần đây kinh tế Ninh Bình liên tục tăng trưởng ở mức 2 con số. ĐẶT VẤN ĐỀ Cùng với sự phát triển chung của Thế Giới. gây ô nhiễm môi trường tăng mạnh. Tuy nhiên gia tăng dân số cùng với quá trình công nghiệp hóa đã và đang gây sức ép lớn cho môi trường. xã hội đó lại kéo theo nhu cầu tiêu dùng và sử dụng sản phẩm tăng lên mạnh.Phần I MỞ ĐẦU 1. người dân đang tỏ ra rất bức xúc về vấn đề vệ sinh môi trường. năm 2010 chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh xếp thứ 11/63. bên cạnh những lợi thế to lớn về mặt kinh tế. Tại một số tuyến sông cấp 1 đã bắt đầu có dấu hiệu bị nhiễm bẩn. hiện đại hóa đang diễn ra hết sức khẩn trương. bộ mặt xã hội có nhiểu chuyển biến tích cực. Vì chưa có một biện pháp quản lý đúng cách nên tình trạng người dân xả rác bừa bãi vẫn diễn ra phổ biến quá sức chịu tải của môi trường. Quá trình công nghiệp hóa. Đó là do Kim Sơn là huyện ven biển thuần khiết đồng bằng. Đóng góp vào sự phát triển kinh tế chung của toàn tỉnh những năm gần đây Kim Sơn cũng có bước chuyển mình mạnh mẽ về kinh tế. nền kinh tế của Việt Nam cũng đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ. liên tục nằm trong nhóm tỉnh đứng đầu miền Bắc. tại một số nơi trong huyện như tại thị trấn Bình Minh. đặc biệt là vấn đề rác thải. nên đã đầu tư phát triển kinh tế biển. Là một thành phố trẻ có vị trí quan trọng của vùng cửa ngõ miền Bắc và vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Rác thải không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe người dân. làm lượng chất thải sinh họat phát sinh nhiều. Có được kết quả như vậy là do những năm gần đây Ninh Bình không ngừng đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa để phát triển kinh tế hơn nữa. tạo ra sự đang dạng trong ngành nghề sản xuất. Tuy nhiên.1. Vì vậy thì làm 1 . tạo ra nhiều của cải vật chất.

1 Mục đích − Kim Sơn. Số liệu trung thực.2. Yêu cầu − Bình. −Đánh giá công tác quản lý rác thải sinh hoạt của Huyện Kim Sơn – Tỉnh Ninh Bình.2. có tính thực tiễn và khả năng áp dụng thực tế.2. xử lý chất thải rắn sinh hoạt thật tốt là một đòi hỏi tất yếu vào lúc này. − Các giải pháp đề xuất phù hợp với điều kiện của địa phương. khách quan để đánh giá hiện trạng phát sinhm công tác quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn Huyện Kim Sơn –Tỉnh Ninh Tìm hiểu hiện trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt của Huyện 2 .2. chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài : “ Đánh giá tình hình quản lý rác thải sinh hoạt và đề xuất một số giải pháp tại Huyện Kim Sơn – Tỉnh Ninh Bình ” 1.thế nào để có một biện pháp quản lý. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 1. xử lý rác thải sinh hoạt góp phần bảo vệ môi trường Huyện Kim Sơn. Xuất phát từ thực trạng trên. −Đề xuất một số biện pháp cải thiện công tác quản lý. 1.

Tình hình quản lý và xử lý rác thải tại Việt Nam Ảnh hưởng của rác thải sinh hoạt tới môi trường và sức khỏe Quản lý rác thải tại Việt Nam Xử lý rác thải tại Việt Nam Những hạn chế trong công tác quản lý và xử lý rác thải tại Việt Nam 3 .3. không khí.2.5.Phần II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2. Tình hình quản lý và xử lý rác thải trên Thế Giới Quản lý rác thải trên Thế giới Xử lý rác thải trên Thế giới 2. nước. Một số khái niệm liên quan Nguồn phát sinh.1.4. phân loại Thành phần rác thải sinh hoạt 2. 2. con người Đối với môi trường: môi trường đất. Đối với sức khỏe con người Rác thải sinh hoạt làm giảm mỹ quan đô thị 2. phân loại và thành phần rác thải sinh hoạt Nguồn gốc.

vận chuyển rác thải sinh hoạt. .1.Phần III ĐỐI TƯỢNG – NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3. 4 Nhận xét về tình hình quản lý rác thải sinh hoạt tại khu vực nghiên cứu. xử lý chất thải nhằm nâng cao Biện pháp về chính sách. + Công tác quản lý nhà nước về rác thải sinh hoạt tại địa phương. 3.2. những thuận lợi và khó khăn trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt sức khỏe người dân.xã hội tỉnh Ninh Bình. trang thiết bị thu gom. Đối tượng. Kiệm và Thị trấn Bình Minh . + Cơ cấu tổ chức đơn vị thu gom. + Cơ sở vật chất. số lượng công nhân thu gom. Nội dung nghiên cứu − − − Khái quát điều kiện tự nhiên. − − + Những ảnh hưởng của rác thải sinh hoạt với môi trường khu vực và Đề xuất một số biện pháp quản lý. hiệu quả công tác quản lý rác thải sinh hoạt tại Huyện Kim Sơn. kinh tế . phạm vi nghiên cứu − Đối tượng nghiên cứu: Rác thải sinh hoạt − Phạm vi nghiên cứu : Tại xã Thượng Kiệm và Thị trấn Bình Minh của Huyện Kim Sơn – Tỉnh Ninh Bình. Hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt tại xã Thượng Kiệm và Thị trấn Tìm hiểu công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Thượng Bình Minh của Huyện Kim Sơn – Tỉnh Ninh Bình.Huyện Kim Sơn – Tỉnh Ninh Bình. − trên địa bàn.

3.3. -Phỏng vấn người thu gom: số lượng 5 phiếu ( tại xã Thượng Kiệm) .Kết hợp khảo sát thực địa với quá trình điều tra.3.Phỏng vấn cán bộ phòng quản lý môi trường đô thị. đánh giá của người dân về môi trường. thị trấn..2. .Phỏng vấn người dân : số lượng 30 phiếu nhằm thu thập thông tin sơ cấp về số lượng. thành phần rác thải phát sinh..1. chụp ảnh. Biện pháp kỹ thuật Phương pháp nghiên cứu Các tài liệu cần thu thập gồm: điều kiện tự nhiên và tình hình phát 3. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu 5 . thành phần của rác thải sinh hoạt qua quá trình cân rác tại Xã Thượng Kiệm và Thị trấn Bình Minh trong thời gian 2 tuần tại một số hộ gia đình để so sánh lượng rác phát sinh trong các ngày khác nhau trong tuần và so sánh lượng rác cũng như thành phần rác thải sinh hoạt của 2 địa bàn nghiên cứu trên. Phương pháp khảo sát thực địa . cán bộ môi trường xã. Tham khảo tài liệu trên sách.Lập phiếu điều tra ( có 3 loại phiếu điều tra).3. 3.. xã hội của địa phương. công tác thu gom vận chuyển được thu thập từ phòng Tài nguyên và môi trường huyện.Xác định lượng rác phát sinh. Thu thập tài liệu thứ cấp triển kinh tế. báo. Quan sát. . . − − Các văn bản pháp quy và quy ước cộng đồng về môi trường. Thu thập tài liệu sơ cấp Phương pháp điều tra bằng phiếu điều tra. đưa ra những nhận định về hiện trạng quản lý rác thải tại địa bàn. phòng Quản lý môi trường đô thị.3. phỏng vấn hộ. phương pháp phỏng vấn: .+ + 3. hiện trạng rác thải sinh hoạt. 3. hình thức thu gom. − Biện pháp về tuyên truyền giáo dục cộng đồng. internet.

1. Điều kiện kinh tế . Thuận lợi Khó khăn 4. Đánh giá chung 6 .1. việc làm Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng 4.Huyện Kim Sơn – Tỉnh Ninh Bình Nguồn phát sinh Thành phần rác thải sinh hoạt Khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh Những ảnh hưởng của chất thải sinh hoạt đến môi trường và sức khỏe người dân trong khu vực nghiên cứu. Phần IV DỰ KIẾN KẾT QUẢ 4.2.Số liệu thu thập từ các tài liệu thứ cấp. Thực trạng phát sinh rác thải sinh hoạt tại Xã Thượng Kiệm và Thị trấn Bình Minh . kinh tế xã hội của Tỉnh Ninh Bình Điều kiện tự nhiên 4.2. tính toán bằng phần mềm Ms.1.1. Điều kiện tự nhiên. lao động.3.1. Vị trí địa lý Địa hình địa mạo Khí hậu Thủy văn Các nguồn tài nguyên 4. phiếu điều tra hộ được phân tích.xã hội Phát triển kinh tế Dân số.ecxel.

7.3.2. hộ gia đình đối với công tác quản lý rác thải sinh hoạt Thái độ của nhà quản lý Thái độ của công nhân thu gom Thái độ của gia đình 4. lá cây. Thực trạng quản lý 4. Đề xuất một số biện pháp xử lý + Đối với rác thải hữu cơ như: thực phẩm thừa. ta có thể áp dụng nhiều công cụ khác nhau như: công cụ pháp luật.5. Thái độ của nhà quản lý. phế thải nông nghiệp… • Sử dụng biện pháp làm phân ủ • Có thể sản xuất khí sinh học tại hộ gia đình • Xây dụng nhà máy xử lý rác làm phân vi sinh chung cho cả huyện + Đối với rác thải không tái chế được như: gạch ngói. Thực trạng thu gom 4. 4.4. 4. trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ môi trường . đất đá.7. công nhân thu gom. công cụ kinh tế.7.3. Đề xuất một số biện pháp quản lý Trong giai đoạn hiện nay. địa bàn Huyện Kim Sơn 4.6. giáo dục cộng đồng…nhằm nâng cao ý thức.1. Thực trạng quản lý rác thải sinh hoạt tại thị trấn Bình Minh và xã Thượng Kiệm của Huyện Kim Sơn 4. xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn Huyện Kim Sơn – Tỉnh Ninh Bình.3.2. Dự báo lượng rác thải phát sinh đến năm 2020 Những hạn chế trong công tác quản lý rác thải sinh hoạt trên Đề xuất một số biện pháp quản lý. để thực hiện nhiệm vụ quản lý môi trường nói chung và quản lý rác thải sinh hoạt nói riêng. 4.4. thủy tinh…biện pháp xử lý thích hợp là chôn lấp. 7 .1.

xây dựng bảng hỏi Xử lý số liệu và viết báo cáo Hoàn thành báo cáo 8 .Phần V KẾ HOẠCH THỰC HIỆN Thời gian thực hiện Tháng1 X Tháng 2 X X X X X X X X Tháng 3 Tháng 4 TT 1 2 3 4 5 Nội dung thực hiện Xây dựng đề cương Thu thập tài liệu liên quan và viết tổng quan Điều tra.

Ngô Thế Ân Nguyễn Thị Hồng Ngọc XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP TM.Kim Sơn. ngày 30 tháng 01 năm 2012 Người thực hiện Giáo viên hướng dẫn Đoàn Thị Hằng Ts. UBND THỊ TRẤN BÌNH MINH 9 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful