Đánh giá công tác tuyển dụng của công ty TNHH Bia Huế

Phần I: Đặt vấn đề 1. Lý do chọn đề tài Sự biến động mạnh mẽ của môi trường kinh doanh và cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường, với xu hướng toàn cầu hóa, xâm nhập của các công ty đa quốc gia,… các sức ép trên đòi hỏi mỗi nhà quản trị phải có những chiến lược về quản trị con người. Vì vậy nguồn nhân lực ngày càng quan trọng, nó là nguồn sống và nguồn vốn bền vững của mỗi doanh nghiệp. Hiện nay, Việt nam đã gia nhập WTO thì sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp là rất cao. Vì vậy, việc tuyển dụng người có năng lực, bố trí họ vào công việc hoặc chức vụ phụ hợp là tiền đề cơ bản của thuật dùng người. Công ty TNHH bia Huế một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả hàng đầu Việt Nam nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng, nên công tác tuyển dụng nguồn nhân lực càng quan trọng để công ty hoạt động sản xuât ngày càng phát triển, hàng năm công tác tuyển dụng vào công ty tổ chức rất nhiều đợt. Xuất phát từ những lý do trên nên nhóm chúng tôi chọn đề tài : “Đánh giá công tác tuyển dụng của công ty trách nhiệm hữu hạn Bia Huế”.

2. Mục tiêu nghiên cứu: • Phân tích đánh giá công tác tuyển dụng tại công ty TNHH Bia Huế.
• Đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình tuyển dụng của công ty.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
• Đối tượng nghiên cứu: Công ty TNHH Bia Huế.

• Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động công tác tuyển dụng tại công ty Bia
Huế, tình hình công tác tuyển dụng, những quan điểm và giải pháp.

4. Phương pháp nghiên cứu:
Sử dụng phương pháp thống kê, thông tin sơ cấp, thứ cấp, phỏng vấn trực tiếp. Từ đó phân tích đánh giá công tác tuyển dụng của công ty TNHH Bia Huế.

Nhóm: Cỏ Thạch Xương Bồ

1

Đánh giá công tác tuyển dụng của công ty TNHH Bia Huế

Phần II: Nội dung và phương pháp nghiên cứu Chương I: Cơ sở khoa học của vấn đề tuyển dụng nhân sự: I. Cơ sở lý luận: 1. Tầm quan trọng của công tác tuyển dụng: Thực tế trong những năm gần đây cũng như yêu cầu bức thiết từ việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã khẳng định: “cạnh tranh” là yếu tố quyết định sự sống còn, thành bại của mỗi doanh nghiệp. Hơn thế, “con người” được xem là nhân tố quan trọng bậc nhất cho chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh trong các tổ chức. Do vậy, vận hành hiệu quả bộ máy nhân sự là điều mà bất cứ doanh nghiệp Việt Nam nào trong giai đoạn hiện nay cũng đều mong muốn sớm đạt được. Nguồn nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất của một tổ chức, đóng vai trò rất lớn trong việc thành bại của mỗi tổ chức. Trong thời buổi cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, khi mà luôn có những sự thay đổi chóng mặt: những xu hướng mới, những cơ hội và thách thức mới thì mỗi tổ chức phải linh hoạt để thích ứng. Một thực tế rõ ràng là các nhân viên ngày nay rất cần thiết phải trang bị một lượng kiến thức mới, một công nghệ mới và một tư duy mới. Từ đó, chúng ta thấy rõ nhu cầu cấp thiết của tổ chức trong việc tuyển dụng một đội ngũ nhân viên mới thoả mãn yêu cầu của công việc trong thời buổi hiện nay. Đặc biệt là trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay khi mới chuyển từ kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường thì nhu cầu đó lại càng là vấn đề bức xúc hơn bao giờ hết. Chỉ khi nào các doanh nghiệp, công ty của Việt Nam có một nguồn nhân lực đủ mạnh thì mới có thể tồn tại và phát triển trên thị trường, sau đó là hoà nhập vào nền kinh tế thế giới. Quá trình tuyển mộ sẽ ảnh hưởng rất lớn tới hiệu quả của quá trình tuyển chọn. Trong thực tế sẽ có người lao động có trình độ cao nhưng họ không được tuyển chọn vì họ không được biết các thông tin tuyển mộ, hoặc không có cơ hội nộp đơn xin việc bằng hoặc ít hơn nhu cầu tuyển chọn. công tác tuyển mộ có ảnh hưởng rất

Nhóm: Cỏ Thạch Xương Bồ

2

Đánh giá công tác tuyển dụng của công ty TNHH Bia Huế
lớn đến chất lượng nguồn nhân lực trong tổ chức. Tuyển mộ không còn ảnh hưởng tới các chức năng khác của nguồn quản trị nhân lực như: Đánh giá tình hình thực hiện công việc, thù lao công việc, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, các mối quan hệ lao động . Quá trình tuyển chọn là khâu quan trọng nhằm giúp các nhà quản trị nhân lực ra quyết định một cách đúng đắn nhất. Quyết định tuyển dụng có ý nghĩa rất quan trọng đối với chiến lược kinh doanh và đối với các tổ chức, bởi vì quá trình tuyển chọn tốt sẽ giúp cho tổ chức có những con người có kỹ năng phù hợp với sự phát triển của tổ chức trong tương lai. Tuyển chọn tốt sẽ giúp cho tổ chức giảm được các chi phí do tuyển chọn lại, đào tạo cũng như tránh được các thiệt hại rủi ro trong quá trình thực hiện các công việc. Vì vậy, cần phải có các bước tuyển chọn phù hợp, các phương pháp thu thập thông tin chính xác và đánh giá các thông tin một cách khoa học. Cùng với công tác đào tạo các nhân sự mới tuyển dụng và đào tạo lại thì công tác tuyển dụng nhân lực được xem là một hoạt động then chốt của mỗi tổ chức trong việc có được một đội ngũ nhân viên thoả mãn yêu cầu công việc mới. Hoạt động tuyển dụng nhân lực sẽ có quyết định lớn đến chất lượng và sự phù hợp của nhân viên. Nếu công tác này được làm tốt thì tổ chức sẽ có một cơ cấu tổ chức hợp lý, đủ sức mạnh để tồn tại và phát triển. Điều ngược lại sẽ luôn có thể dẫn tới sự phá sản của các tổ chức. 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng: 2.1.1 Các yếu tố bên ngoài: - Khung cảnh kinh tế: Chu kỳ kinh tế ảnh hưởng lớn đến nguồn lao động. Trong giai đoạn kinh tế suy thoái hoặc kinh tế bất ổn nguồn cung lao động thường tăng nhưng doanh nghiệp thường có xu hướng thu hẹp thu hẹp sản xuất, do đó cầu lao động giảm. Ngược lại, khi kinh tế phát triển và có chiều hướng ổn định cầu lao

Nhóm: Cỏ Thạch Xương Bồ

3

Luật pháp: luật lao động ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tuyển dụng lao động của doanh nghiệp.. tích cực. vì muốn sử dụng lao động các doanh nghiệp bắt buộc phải trả lương cho người lao động lớn hơn mức lương tối thiểu nhà nước quy định đảm bảo điều kiện làm việc cho người lao động và các vấn đề khác có liên quan đến quyền lợi người lao động..Khả năng tài chính của doanh nghiệp: Tiền lương luôn luôn là một động lực rất quan trọng đến quá trình thúc đẩy mức độ đóng góp của người lao động trong doanh nghiệp.. .của doanh nghiệp làm tăng thêm khả năng thu hút được những ứng viên giỏi.1.Uy tín của doanh nghiệp: Nói lên sức hấp dẫn của doanh nghiệp. do đó để thu hút lao động các doanh nghiệp thường có các chính sách lương bổng sao cho thu hút người tài của đối thủ cạnh tranh và của các doanh nghiệp khác ngoài ngành đồng thời khuyến khích và giữ nhân viên làm việc với mình.. vị trí xã hội tốt không đòi hỏi khắt khe đối với ứng viên..Đánh giá công tác tuyển dụng của công ty TNHH Bia Huế động tăng. đặc biệt là chức vụ quan trọng và thường khó có những ứng viên tốt nhất cho công việc.Chính sách cán bộ của doanh nghiệp: Những doanh nghiệp theo đuổi chính sách đề bạt nội bộ sẽ tự làm hạn chế số lượng ứng viên từ bên ngoài.Sức hấp dẫn của công việc: Những công việc có nhiều cơ hội thăng tiến. tuyển dụng. quy mô tổ chức. sáng tạo Nhóm: Cỏ Thạch Xương Bồ 4 . trả lương cao sẽ có khả năng thu hút được nhiều người lao động giỏi và kích thích nhân viên làm việc hăng say. nhiệt tình. mặc dù công việc chưa được thích thú lắm nhưng tên gọi. 2.2 Các yếu tố nội tại của doanh nghiệp: .. sẽ dễ thu hút được ứng viên hơn. . tránh tình trạng chảy chất xám trong doanh nghiệp. . .Ðối thủ cạnh tranh: Để tồn tại và phát triển nhất thiết doanh nghiệp phải dựa vào nguồn lao động của mình.. vì vậy sẽ ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng của doanh nghiệp. . cung lao động giảm do sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp để thu hút lao động.

. Ngược lại.Khả năng chuyên môn. Giai đoạn chuẩn bị ( xác định nhu cầu tuyển dụng): Trước khi tuyển mộ và tuyển chọn nhân viên.Khả năng nhân cách. phỏng vấn. các mẫu trắc nghiệm. nếu công ty muốn tuyển ứng viên vào các chứ vụ càng cao thì càng đòi hỏi các ứng viên phải có kĩ năng quản trị rộng và bảo quát. Tiêu chuẩn tuyển chọn nhân viên. Cao cấp Cấp trung Cấp thấp Hình 1: Các tiêu chuẩn thuộc về kỹ năng. không có khả năng trả lương cao sẽ gặp khó khăn trong việc thu hút lao động giỏi trên thị trường.Khả năng giao tiếp. Quy trình tuyển dụng nhân viên: 3. Các tiêu chuẩn tuyển chọn nhân viên cần phải dựa trên chiến lược sử dụng nhân sự. .2 . Kỹ năng kỹ thuật Nghiệp vụ chuyên môn Kỹ năng quản trị 3. định hướng viễn cảnh của công ty và bầu văn hóa của công ty. ứng viên muốn ứng cử vào chức vụ càng thấp bao nhiêu thì càng đòi hỏi có nhiều kỹ năng kỹ thuật. các công ty rất chú trọng đến bảng mô tả chi tiết tiêu chuẩn công việc. nếu doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính. phòng ốc.Đánh giá công tác tuyển dụng của công ty TNHH Bia Huế do đó mang lại lợi ích cho doanh nghiệp cao hơn. 3. nghiệp vụ chuyên môn.1 . Ngược lại. Xét một cách tổng quát.Khả năng lãnh đạo ( nếu tuyển chọn cấp quản trị). Tuyển chọn nhân viên cần phải dựa trên các tiêu chuẩn sau đây: . các công ty chuẩn bị rất kỹ. Ngoài những chuẩn bị có tính chất vật chất như tiền bạc. . Nhóm: Cỏ Thạch Xương Bồ 5 .

Đánh giá công tác tuyển dụng của công ty TNHH Bia Huế Nhờ có bảng mô tả chi tiết tiêu chuẩn công việc này mà cấp quản trị biết sẽ cần loại ứng viên có những tiêu chuẩn nào.3. Như vậy trước khi tiến hành tuyển mộ chính thức điều quan trọng là công ty phải làm bảng mô tả chi tiết tiêu chuẩn công việc nếu công ty chưa có bảng này hoặc công ty phải rà xét lại bảng mô tả này xem đáp ứng với tình huống mới không.1. .4. Đây là phương pháp mới đang được nhiều tổ chức áp dụng.3. đối với chức vụ hoặc công việc ở cấp thấp hơn các công ty thường sử dụng phương pháp niêm yết chỗ làm. cao đẳng. Và cũng nhờ bảng này. Nguồn bên trong: Đối với chức vụ quản trị gia cấp cao. Khi yếu tố thời gian là yếu tố nổi bật. các chuyên gia sẽ soạn thảo các mẫu trắc nghiệm. dạy nghề.Phương pháp thu hút các ứng viên thông qua các trung tâm môi giới và giới thiệu việc làm. thường công ty áp dụng hồ sơ thuyên chuyển. Giai đoạn xem xét hồ sơ: Nhóm: Cỏ Thạch Xương Bồ 6 . nghĩa là công ty cần tìm gấp một người nào đó mà không có thời gian thì cách tốt nhất là gián thông báo trong nội bộ công ty. Đây là phương pháp đang được áp dụng phổ biến ở nước ta nhất là trong các công ty không có bộ phận chuyên trách về bộ phận nhân sự.Phương pháp thu hút thông qua sự giới thiệu của cán bộ công chức trong tổ chức . các mẫu phỏng vấn thích hợp. được dán ở chỗ công khai để mọi người đều biết. . 3.3. 3. 3.Phương pháp thu hút các ứng viên thông qua hội chợ việc làm. Nguồn bên ngoài: Chúng ta có thể áp dụng các biện pháp thu hút sau: .2. Giai đoạn chính thức ( nguồn tuyển dụng): 3. .Phương pháp thu hút ứng viên thông qua việc cử các cán bộ phòng nhân sự về tuyển mộ trực tiếp tại các trường đại học.Phương pháp thu hút nguồn tuyển mộ qua các quảng cáo trên các phương tện thông tin.

Mẫu đơn này có hiệu quả hơn bản lý lịch. cũng như năng khiếu tiềm ẩn của từng ứng viên.Đánh giá công tác tuyển dụng của công ty TNHH Bia Huế Bước đầu tiên trong tiến trình tuyển chọn bao gồm việc xem xét hồ sơ xin việc do chính ứng viên tự thiết kế mẫu đơn do công ty soạn thảo. Mẫu đơn này sẽ khám phá ra ứng viên nào có trình độ thực sự. Công ty có thể yêu cầu ứng viên về nhà viết và nộp lại cho cơ quan sau hoặc có thể yêu cầu ứng viên viết tại chỗ và chờ phỏng vấn sơ bộ ngay lúc đó. . .nghĩa là trước khi phỏng vấn sơ bộ. . + Khám phá những tài năng hay khả năng đặc biệt của ứng viên mà đôi lúc ứng viên cũng không hề hay biết. +Kết quả chính xác hơn phương pháp phỏng vấn vì sẽ giới hạn phần nào. phân tích và coi tướng số và chữ viết luôn một lúc.Đối với mẫu đơn do công ty soạn thảo thì mẫu đơn càng thiết kế khoa học càng chi tiết thì công ty càng tiết kiệm thời gian khi chọn lựa ứng viên.Đối với các công ty ở nước ngoài thì thông thường các mẫu đơn này được phát cho ứng viên nào đã qua lần phỏng vấn sơ bộ.Ưu điểm: + Tiên đoán ứng viên có thể thành công trong việc làm tới mức độ nào. Phòng nhân sự sẽ đánh giá xem viên có phù hợp với nhu cầu của công ty không: . + Giúp tìm ra những ứng viên có những đặc điểm giống nhau hoặc ít ra không dị biệt quá để xếp họ làm việc chung cũng một lĩnh vực.Có công ty lại kết hợp phỏng vấn. Nhóm: Cỏ Thạch Xương Bồ 7 . + Tiết kiệm chi phí sản xuất vì công ty tuyển được người có năng lực lao động cao. thành kiến hay khuynh hướng của người phỏng vấn + Giúp cho công ty hay bất cứ tổ chức nào tìm được các sắc thái đặc biệt.5 Sử dụng phương pháp trắc nghiệm. Họ nghiên cứu kỹ đơn xin việc kết hợp với phân tích chữ viết và chữ ký để loại bỏ một số ứng viên không đạt yêu cầu. Thông tin chi tiết trong mẫu đơn này thay đổi tùy theo từng công ty và tùy theo loại hình kinh doanh. 3. Những ứng viên nào không qua sẽ không được phát mẫu đơn này. Có công ty lại áp dụng xét đơn sơ bộ ngay khi ứng viên mới nộp đơn xin việc.

+ Tùy trình độ của người viết trắc nghiệm. + Rút ngắn thời gian tập sự của nhân viên. + Giảm thiểu những rủi ro trong kinh doanh. Nhóm: Cỏ Thạch Xương Bồ 8 . bản tính của ứng viên đó.Mục đích: + Giảm bớt chi phí về huấn luyện. các câu hỏi có thể dựa trên phương pháp bút vấn.Phương pháp trắc nghiệm. . + Phương pháp trắc nghiệm chỉ mang lại kết quả tốt khi nào những dữ kiện mà ứng viên cung cấp phải rõ ràng và tương đối chính xác. . + Trắc nghiệm tâm lý. máy tính. . + Bút vấn trắc nghiệm: yêu cầu ứng viên trả lời câu hỏi trong bài thi.Những giới hạn của phương pháp trắc nghiệm: Mặc dù phương pháp trắc nghiệm có những ưu điểm như trên nhưng nó cũng có những giới hạn nhất định: + Một bài thi trắc nghiệm của bất cứ ứng viên nào dù đạt được ở mức dộ cao điểm nhất cũng chưa chắc đưa đén một sự suy đoán chính xác hoàn toàn về khả năng tài khéo léo. + Nhân viên được giao cho việc đúng khả năng. + Khẩu vấn trắc nghiệm: là một hình thức phỏng vấn. + Trắc nghiệm cá tính. + Trắc nghiệm trí thông minh.Phân loại trắc nghiệm: + Trắc nghiệm kiến thức tổng quát. hình vẽ và dụng cụ liên hệ.Đánh giá công tác tuyển dụng của công ty TNHH Bia Huế . + Phương pháp trắc nghiệm không cho biết tại sao ứng viên lại đặt được một số điểm nào đó. nhưng phương pháp này chỉ cho biết rằng ứng viên đã đạt được số điểm đó thôi. + Trắc nghiệm bằng máy móc. + Nhân viên được thăng thưởng một cách hợp lý. + Giảm bớt được tình trạng nhân viên tự ý nghỉ việc hoặc buộc thôi việc do không thích hợp với công việc.

ban phỏng vấn có thể bao gồm: + Giám đốc trưởng phòng nhân sự: Phỏng vấn khi tuyển dụng các vị trí tương đối cao. chọn lựa từng ứng cử viên một cách thích hợp. Mặt khác. hỏi ngay về cá nhân và kiến thức.6. công ty muốn kiểm tra lại dữ kiện mà ứng cử viên đã cung cấp. kinh nghiệm theo nhu cầu công ty. sự thông minh. 3.1. + Các loại trắc nghiệm chuyên môn. Vì đây là người biết nhiều về công ty. ý chí.6. Phỏng vấn sơ bộ: . có tư cách. giao tiếp tốt. thích nghi.2. + Trắc nghiệm khả năng nhận thức. phán đoán.Sau khi xem xét hồ sơ sơ bộ. và thông tin liên quan đến ứng cử viên. giải thích hướng dẫn. + Các loại trắc nghiệm sử dụng thuốc. Thành phần tham gia phỏng vấn ứng viên: Tùy thuộc vào vị trí cần tuyển dụng.6. Cung cấp cho ứng cử viên đầy đủ thông tin về công ty. tế nhị.Đánh giá công tác tuyển dụng của công ty TNHH Bia Huế + Trắc nghiệm năng khiếu và khả năng chuyên môn. vui vẻ. biết các nghiệp vụ chuyên môn. + Trắc nghiệm khả năng vận dụng đầu óc vào cơ bắp. Yếu tố tâm lý.2. cảm xúc thể hiện rõ ở ứng viên. có kiến thức tổng quát về công ty.2. + Trắc nghiệm sở thích về nghề nghiệp. Xác định ứng cử viên có đủ sức với công việc này không. bổ sung tài liệu còn thiếu để chứng minh tính trung thực. áp dụng rộng rãi các phương pháp hữu hiệu để phỏng vấn. các cá nhân khác cung cấp thông tin để người này có thể phỏng vấn tốt hơn Nhóm: Cỏ Thạch Xương Bồ 9 . ứng cử viên đã thi trắc nghiệm thì mời ứng cử viên đến phỏng vấn. đánh giá tài năng. đánh giá trực tiếp sắc thía bên ngoài. suy luận. 3. tạo thiện chí. Mục đích: Đi sâu vào chuyên môn. 3.6. -Giai đoạn sơ khởi để loại ứng cử viên không đủ yêu cầu. -Tiếp viên phải cởi mở.1.6. am tường. không loại ngay để xem xét. -Các ứng cử viên tỏ ra có trình độ và kinh nghiệm không phải lĩnh vực công ty đang cần thì cần tạm giữ lại. nghị lực.2. Phỏng vấn sâu: Là phương pháp thông dụng nhất trong tổ chức. Giai đoạn phỏng vấn: 3. 3.

huấn luyện phỏng vấn viên chuyên nghiệp.3.2. + Trưởng bộ phận chuyên môn: Đây là người trực tiếp lãnh đạo ứng viên sau này. 3. vì những ứng cử viên sau này sẽ trực tiếp làm việc với giám đốc. Khi người hỏi cần biết thêm chi biết hoặc người trả lời muốn hỏi thêm đều bị giới hạn do vậy phỏng vấn theo mẫu giống như là cuộc nói chuyện với máy ghi âm hay trả lời theo phiếu. mà những người phỏng vấn đặt ra. Các loại phỏng vấn: Hiện nay người ta thường áp dụng nhiều loại phỏng vấn để thu thập thông tin.Đánh giá công tác tuyển dụng của công ty TNHH Bia Huế + Tổng giám đốc: Thường tham gia phỏng vấn khi tuyển dụng các vị trí cao. các tình huống này phải dựa trên cơ sở phân tích công việc một cách chi tiết để xác định các đặc trưng cơ bản và các kỹ năng chủ yếu khi thực hiện công việc. Quá trình phỏng vấn: Người phỏng vấn đọc to các câu hỏi và các câu trả lời để người xin việc lựa chọn và xác định câu trả lời đúng nhất của mình.6. Nhóm: Cỏ Thạch Xương Bồ 10 . Phỏng vấn theo tình huống: Phỏng vấn theo tình huống là quá trình người hỏi yêu cầu các ứng viên phải trả lời về ứng xử hay cách thực hiện. hiểu rõ yêu cầu công việc. có khả năng nhận xét ứng viên chính xác khách quan. các vị trí khác tổng giám đốc chỉ ký quyết định. + Chuyên viên phỏng vấn: Các công ty thường đào tạo. phỏng vấn theo mẫu là hình thức các câu hỏi đều được chuẩn bị kỹ để người đi phỏng vấn hỏi và các câu trả lời của người xin việc. Phỏng vấn theo mẫu có ưu điểm là xác định được các nội dung chủ yếu các thông tin cần nắm nhưng nhược điểm của nó là tính phong phú của thông tin bị hạn chế. xử lý các công việc theo các tình huống giả định hoặc các tình huống có thật trong thực tế. Đối với phương pháp này thì vấn đề quan trọng là đưa ra được các tình huống đại diện và điển hình. Phỏng vấn theo mẫu: Phỏng vấn theo mẫu là hình thức phỏng vấn mà các câu hỏi được thiết kế sẵn từ trước theo yêu cầu của công việc.

không đi vào lĩnh vực quá xa với công việc cần tuyển. Phỏng vấn theo nhóm: Nhóm: Cỏ Thạch Xương Bồ 11 .v. Phỏng vấn không có hướng dẫn: Phỏng vấn không có hướng dẫn là cuộc phỏng vấn mà người đi phỏng vấn không chuẩn bị trước nội dung các câu hỏi.Quá trình phỏng vấn nên chú ý nghe.Đánh giá công tác tuyển dụng của công ty TNHH Bia Huế Phỏng vấn theo mục tiêu: Phỏng vấn theo loại này là cuộc phỏng vấn dựa vào công việc cụ thể mà yêu cầu các ứng viên phải trả lời theo những mục tiêu xác định từ trước.Người đi phỏng vấn phải là người nắm chắc và hiểu công việc của các vị trí cần tuyển người một cách chi tiết. sự ứng xử công việc trong thời gian eo hẹp.Người đi phỏng vấn phải là người nắm chắc kỹ thuật phỏng vấn. Hình thức phỏng vấn này giúp cho việc thu thập thông tin đa dạng và ở nhiều lĩnh vực. . hoặc cường độ hỏi dồn dập. Nó giúp chúng ta tìm được những người để bố trí vào những vị trí việc làm căng thẳng như công việc bán hàng vào các dịp lễ tết. cách phỏng vấn này mong tìm kiếm ở các ứng viên lòng vị tha. .. Các câu hỏi cũng dựa vào sự phân tích công việc một cách kỹ lưỡng để xác định các mục tiêu cho các vị trí việc làm. Phương pháp phỏng vấn theo mục tiêu là phương pháp cho ta độ tin cậy cao và đúng đắn nhất. thanh quyết toán cuối quý hay cuối năm v. người hỏi chỉ có định hướng cho cuộc thảo luận. mà để cho các ứng viên trao đổi một cách thoải mái xung quanh công việc. Phỏng vấn căng thẳng: Phỏng vấn căng thẳng là hình thức phỏng vấn mà trong đó người phỏng vấn đưa ra các câu hỏi có tính chất nặng nề. song muốn cho đạt hiệu quả cao thì cần phải chú ý một số vấn đề sau đây: . không được cắt ngang câu trả lời. không thay đổi chủ đề một cách đột ngột.. mang nhiều nét của sự cật vấn.

Loại phỏng vấn này giúp ta có thể thu thập được nhiều thông tin hay tránh được các thông tin trùng lặp mà các ứng viên đều có. . Thử việc: . Công việc này khá tốn kém .Phòng HCNS chuyển bản copy giấy nhận việc cho bộ phận có nhu cầu nhân sự.Phòng HCNS hướng dẫn ứng viên đến thử việc tại bộ phận có nhu cầu. Sau khi ứng viên trải qua được các quá trình tuyển dụng trên thì công ty sẽ ra quyết định tuyển chọn ứng viên vào thử việc. 3. vì thế một số xí nghiệp nhỏ yêu cầu ứng viên khi nộp đơn xin việc hoặc được phỏng vấn sẽ phải nộp một phiếu khám sức khỏe tổng quát.Đánh giá công tác tuyển dụng của công ty TNHH Bia Huế Phỏng vấn theo nhóm là hình thức phỏng vấn mà một người hỏi cùng lúc đối với nhiều người.nghĩa là một người nào đó nói về ứng viên. Nó tránh được tính chủ quan khi chỉ có một người phỏng vấn và nó tạo ra tính linh hoạt và khả năng phản ứng đồng thời của của các ứng viên. . Tuyển chọn: Sau khi phỏng vấn sâu nhà quản trị nên kiểm tra lai xem những điều ứng viên nói có đúng với sự thật hay không. Ở các công ty lớn thường có bác sĩ. Loại phỏng vấn này thích hợp trong trường hợp bố trí các ứng viên vào các vị trí quan trọng mà cần phải có sự tán đồng của nhiều người. còn các công ty nhỏ muốn thực hiện giai đoạn này phải mời một bác sĩ đến. mà ta không cần hỏi riêng từng người một.Trước khi hết thời hạn thử việc tối đa 5 ngày Bộ phận sử dụng có trách nhiệm nhận xét kết qủa thử việc phiếu đánh giá nhân viên mới và hướng dẫn người thử Nhóm: Cỏ Thạch Xương Bồ 12 . Công ty cần phải cho bác sĩ biết tất cả các chi tiết cần thiết về công việc mà ứng viên sẽ đảm trách để từ đó bác sĩ chú trọng đến yếu tố sức khỏe nào. 3. Phỏng vấn hội đồng: Phỏng vấn hội đồng là hình thức phỏng vấn của nhiều người đối với một ứng viên.8.7. Điều này được gọi là tra cứu lý lịch. Ngoài ra nhà quản trị nên tìm hiểu thêm một đôi nét về ứng viên qua đệ tam nhân. Sau khi tra cứu lý lịch xong thì công ty thực hiện việc khám sức khỏe và tuyển dụng.

tìm kiếm nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc. Do vậy công tác tuyển dụng luôn được các doanh nghiệp chú trọng đặt lên hàng đầu. các doanh nghiệp trên địa bàn ngày càng chú trọng hơn tới công tác tuyển dụng. Công tác tuyển dụng thực sự được chú trọng và đem lại hiệu quả rõ rệt cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bởi họ biết rõ rằng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. 3. nhưng tính đặc thù của vị trí công việc ngày càng rõ nét đòi hỏi công tác tuyển dụng phải không ngừng hoàn thiện để đem lại kết quả mong muốn.Đánh giá công tác tuyển dụng của công ty TNHH Bia Huế việc về Phòng HCNS để làm thủ tục ký hơp đồng lao động chính thức. đưa ra các phương pháp để giải quyết câu hỏi: “tuyển mộ và tuyển chọn thế nào cho tốt nhất để thu hút được nguồn nhân lực có năng lực thực sự đáp ứng yêu cầu công việc?” Hiện nay đối với các doanh nghiệp càng có vị thế lớn trên thị trường thì yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực của họ càng cao. Xét tại tỉnh Thừa Thiên. Nhân viên chính thức: Phòng HCNS thông báo cho Trưởng bộ phận để mời người lao động ký kết hợp đồng lao động chính thức theo quy định của nhà nước. Tuy trên địa bàn chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nếu hết thời hạn thử việc mà Bộ phận sử dụng không có nhận xét thử việc thì coi như Bộ phận đó đã chấp nhận người thử việc vào làm việc chính thức.9. II. Chương II: Công tác tuyển dụng tại công ty TNHH bia Huế: Nhóm: Cỏ Thạch Xương Bồ 13 . một yêu cầu cấp thiết mà nền kinh tế Việt Nam cần giải quyết ngay đó là nâng cao chất lượng về nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp. nền kinh tế đang trên đà phát triển.Phòng HCNS mời người lao động thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc và hướng dẫn thủ tục thanh toán lương thử việc cho ứng viên. Cơ sở thực tiễn: Tháng 11/2006 Việt Nam là thành viên chính thức của WTO đánh dấu bước ngoặt lớn: nhiều cơ hội và thách thức cho nền kinh tế Việt Nam.Huế. Để có thể hội nhập và bắt kịp các nước phát triển trên trường quốc tế. Phòng HCNS tiến hành làm các thủ tục để tiến hành ký hợp đồng lao động chính thức với ứng viên. .

4 triệu USD. Bên cạnh việc không ngừng nâng cao chất lượng và đổi mới mẫu mã các nhãn hiệu bia. Công ty Bia Huế luôn chú trọng đến công tác quảng bá. Nhờ vậy. công tác xuất khẩu cũng được Công ty quan tâm ngay từ những năm đầu tiên thành lập. thị trường xuất khẩu của Công ty đã được mở rộng ra nhiều nước khác trên thế giới như: Anh.com.Giới thiệu về công ty: Địa chỉ 243 Nguyễn Sinh Cung.Huế Tổng giám Nguyễn Mậu Chi đốc Điện thoại + 84 (054) 850164 – 850165 Fax + 84 (054) 850171 Email huda@huda. Sản phẩm Bia Huda đã có mặt tại thị trường Mỹ từ năm 1994. Đến nay. Pháp.hoạt động và phát triển: Sản xuất và kinh doanh bia Ngày 20/10/1990.com. giá thành hợp lý nên mặc dù sản lượng cung ứng của Công ty Bia Huế luôn tăng mạnh nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường. Tp. Với chất lượng sản phẩm luôn đảm bảo. Nhà máy Bia Huế được thành lập theo Quyết định số 402 QĐ/UB của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế với hình thức xí nghiệp liên doanh có vốn góp từ các đơn vị quốc doanh và ngoài quốc doanh trong tỉnh và vay vốn ngân hàng. giới thiệu sản phẩm. sản phẩm của Công ty được khách hàng rất tin dùng và gắn bó. Số vốn đầu tư ban đầu của Nhà máy là 2.vn Website http://www.vn Lĩnh vực hoạt động 1. phía Bắc và Tây Nguyên.Vì thế công ty đã tiến hành xây dựng thêm một nhà máy bia tại Khu công nghiệp Phú Bài với công suất 100 triệu lít/năm.Đánh giá công tác tuyển dụng của công ty TNHH Bia Huế 1. không chỉ tại miền Trung mà còn vươn xa đến các tỉnh thành phía Nam.Ngày 29/4/2008.huda.1.Sơ lược về quá trình hình thành. Nhà máy chính thức được khánh thành và những mẻ bia đầu tiên đậm đà phong vị Huế đã ra đời trong sự đón chào của tất cả người tiêu dùng. Tây Nhóm: Cỏ Thạch Xương Bồ 14 . Không chỉ tập trung vào việc chiếm lĩnh thị trường trong nước.

doanh thu đạt 1. 1. Úc. Cơ cấu tổ chức công ty: Nhóm: Cỏ Thạch Xương Bồ 15 . Campuchia.. tăng 31%. chiếm hơn 1/3 tổng thu ngân sách của tỉnh Thừa Thiên Huế.Đánh giá công tác tuyển dụng của công ty TNHH Bia Huế Ban Nha.2. về kỹ thuật. Năm 2007. Công ty Bia Huế đã có những thành tích xuất sắc với sản lượng đạt 108 triệu lít.13% so với năm trước. Indonesia. Malaysia. nộp ngân sách 529 tỷ đồng. Với tiềm năng sẵn có về kinh tế. tăng 25.75%. về thông tin. CHDCND Lào. Canada. tăng 14.059 tỷ đồng.. về cơ sở hạ tầng nhất là về con người Công ty đang sẵn sàng cho sự hội nhập vào thị trường bia đầy sức cạnh tranh khắc nghiệt của Việt Nam thời kỳ kinh tế hội nhập.

Công ty bia Huế được lãnh đạo và quản lý từ Hội đồng quản trị mà tổng giám đốc là người trực tiếp đứng ra điều hành bên cạnh sự hổ trợ đắc lực của phó tổng giám đốc và các phòng chức năng sau: Nhóm: Cỏ Thạch Xương Bồ 16 .Đánh giá công tác tuyển dụng của công ty TNHH Bia Huế Sơ đồ tổ chức bộ máy công ty bia Huế Chú thích: Quan hệ trực tuyến Quan hệ chức năng Giải thích và phân tích sơ đồ tổ chức: Là xí nghiệp liên doanh có vốn góp từ các đơn vị quốc doanh và ngoài quốc doanh trong tỉnh và vay vốn ngân hàng.

Phòng tổ chức hành chính..tổng hợp: thực hiện công tác tổ chức quản lý nhân sự. thi hành các chính sách khen thưởng.. Bộ phận tiếp thị và tiêu thụ: đảm nhiệm công việc nghiên cứu thị trường. Phòng kỹ thuật: Đảm nhiệm vai trò hổ trợ kỹ thuật trong quá trình cho ra đời sản phẩm. Nhóm: Cỏ Thạch Xương Bồ 17 . Tuy nhiên do ảnh hưởng của một số yếu tố mà đôi khi họ phải lựa chọn những phương án không tối ưu. quản bá về công ty và đồng thời phân phối sản phẩm đến với khách hàng. 2. Công tác tuyển dụng tại công ty TNHH Bia Huế: 2. Phân tích yếu tố bên ngoài:  Các điều kiện về thị trường: Thị trường lao động ở Huế rất dồi dào hay nói cách khác cung nhân lực rất cao. Các yếu tố đó bao gồm cả yếu tố bên ngoài và bên trong của doanh nghiệp. 2.. Phòng tài chính: Đảm nhiệm vai trò trả lưong cho nhân viên và xây dựng kế hoạch vật tư của công ty. Đà Nẵng. 4.1 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới công tác tuyển dụng của công ty bia Huế: Nhân viên có trình độ cao.1. 2. Chủ yếu là lao động có trình độ ở các trường đại học khu vực miền Trung như Đại Học Huế. đồng thời quản trị văn phòng và lưu trữ các nguồn tài liệu của công ty.Đánh giá công tác tuyển dụng của công ty TNHH Bia Huế 1. Việc tìm được nhân viên có đầy đủ năng lực và phẩm chất để sắp xếp vị trí công việc cho phù hợp là kỳ vọng của các nhà quản trị.Để thu hút nguồn lao động có chất lượng cao thì các doanh nghiệp đưa ra những chính sách đãi ngộ cao như: Đáp ứng nhu cầu về lợi ích vật chất. Vinh. Các phòng. bộ phận được quản lý bới các giám đốc chức năng có quan hệ trực tuyến. Nghiên cứu để đưa ra sản phẩm mới và bảo quản sản phẩm.1. phúc lợi xã hội. đạo đức tốt luôn là mục đích quan trọng của quá trình tuyển dụng.  Cạnh tranh từ các doanh nghiệp khác: Đó là sự cạnh tranh về lao động của công ty bia Huế với các doanh nghiệp trong ngành và ngoài ngành khác . 3. Điều này đã ảnh hưởng rất nhiều tới công tác tuyển dụng của công ty vì lao động của công ty lấy từ nguồn này hằng năm chiếm tỷ lệ cao. chức năng với nhau..

Công ty bia Huế mấy năm gần đây phát triển rất tốt Nhóm: Cỏ Thạch Xương Bồ 18 .. Nếu như tình hình tài chính của công ty không tốt thi việc tuyển thêm người cho công ty là cực kỳ khó khăn.Việc mở rộng sản xuất. chất lượng nhân viên yêu cầu cao hơn. Công ty luôn mở rộng sản xuất.  Cầu về nhân lực của công ty: Như chúng ta đã biết công ty TNHH bia Huế là một công ty có quy mô sản xuất rộng. nhưng vẫn không thể đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Bên cạnh yếu tố kinh tế còn có một số yếu tố khác như phong tục tập quán. sau gần 20 năm phát triển hiện nay công ty có hơn 570 nhân viên. Phân tích các yếu tố bên trong doanh nghiệp: Bia Huế chính thức thành lập năm 1990. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tuyển dụng của công ty cụ thể như: số lượng tuyển dụng của công ty phải cao hơn. mức sống ở Huế. Theo số liệu thống kê của công ty thì mặc dù đã hoạt động hết công suất thì năm 2008 sản xuất được 110 triệu lít/ năm. Mặc dù công ty có số lượng nhân viên lớn như vậy nhưng hàng năm thì theo nhu cầu của các phòng ban cũng như kế hoạch phát triển công ty. Điều đó làm cho doanh nghiệp phải tuyển thêm người có trình độ. công ty cũng cần tuyển thêm nhân viên mới.2. tăng phúc lợi. điều kiện làm việc.. Tăng lương để thu hút nhân tài. Nhà máy đưa vào hoạt động vào năm 2010 tăng năng suất lên 230 triệu lít/ năm..1.  Khả năng tài chính của công ty: Khả năng tài chính của công ty là một yếu tố quan trọng quyết định đến công tác tuyển dụng vì đó là yếu tố quyết định cho khả năng chi trả lương cho nhân viên.Đánh giá công tác tuyển dụng của công ty TNHH Bia Huế  Khung cảnh kinh tế và một số yếu tố khác: Xu hướng phát triển kinh tế của tỉnh Thừa Thiên Huế mấy năm gần đây được đẩy mạnh và phát triển ổn định. năm 2008 nhà máy bia HUDA được xây dựng thêm ở khu công nghiệp Phú Bài với công suất lên đến 80 triệu lít/ năm.. văn hóa . Xem xét một số yếu tố bên trong công ty ảnh hưởng đến việc tuyển dụng. 2. triển khai các kế hoạch phát triển thị trường cần một số lượng lớn về nhân viên.

Năm 2009 tổng doanh thu đạt được là 2500 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước khoảng 850 tỷ đồng. Như vậy doanh thu.2. tổ chức.. tài chính. + Kế hoạch tuyển dụng: Công ty xây dựng kế hoạch tổng quát về nhu cầu tuyển dụng khi công ty có các kế hoạch kinh doanh lớn như phát triển thị trường. tùy thuộc vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của công ty. Năm 2008 doanh thu khoảng 2000 tỷ đồng nộp thuế hơn 700 tỷ. Hàng năm vẫn tuyển được một đội ngũ nhân viên trẻ đầy nhiệt huyết. Năm 2007 doanh thu đạt được là 1059 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước là 529 tỷ đồng chiếm hơn 1/3 ngân sách của tỉnh Thừa Thiên Huế.Đánh giá công tác tuyển dụng của công ty TNHH Bia Huế doanh thu hàng năm ngày càng cao. Sẽ tránh được việc phải xem xét quá nhiều trường hợp và những ứng viên không phù hợp với yêu cầu tuyển dụng. Nhìn chung.  Môi trường làm việc của công ty (văn hóa công ty ): Một công ty có bầu không khí làm việc năng động chắc chắn các nhà quản trị sẽ tuyển chọn được những người có đầu óc thông minh có tham vọng nhất là năng động và có sáng tạo. 2. Nên hàng năm công ty bia Huế đều tuyển thêm một số lượng lớn nhân viên. lợi nhuận của công ty ngày càng cao thì khả năng chi trả của công ty là không mấy khó khăn.. xác định rõ điều này sẽ giúp cho các nhà tuyển dụng phân vùng và hướng tới các ứng viên phù hợp. Nhóm: Cỏ Thạch Xương Bồ 19 . hay kinh tế. Quy trình tuyển dụng của công ty TNHH Bia Huế: Công ty thực hiện quy trình tuyển dụng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000.Ví dụ như đặc điểm công việc của công ty bia Huế thì công tác tuyển dụng tập trung vào nguồn lao động thuộc về người có chuyên môn đặc thù công việc của công ty bia. Xét về phương diện này thì công ty bia Huế mặc dù có mặt hạn chế nhưng công ty luôn phát huy được thế mạnh của mặt này trong công tác tuyển dụng. đặc điểm tính chất công việc của doanh nghiệp.  Các yếu tố khác: Ngoài những yếu tố nêu trên thì có một số yếu tố ảnh hưởng khác tới công tác tuyển dụng của công ty như thời gian.

• Giấy chứng nhận sức khỏe (trong thời hạn 6 tháng).Số lượng: 01 người Hồ sơ gồm: • Đơn xin tuyển dụng có dán ảnh.viết tốt). • Tốt nghiệp Đại học Kinh tế (Hệ chính qui) chuyên ngành Kế toán Tài chính . Số 243 đường Nguyễn Sinh Cung Thành phố Huế.Đánh giá công tác tuyển dụng của công ty TNHH Bia Huế Đây là một mẫu thông báo tuyển dụng của công ty trong thời gian gần đây: THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐỢT 1 CÔNG TY TNHH BIA HUẾ CẦN TUYỂN: Nhân viên Kế toán * Mã số: AE11 * Yêu cầu: • Nam hoặc nữ dưới 35 tuổi. Nhóm: Cỏ Thạch Xương Bồ 20 . Hạn nộp hồ sơ: Đến hết ngày 12/05/2010 Tại Phòng Nhân sự Công ty TNHH Bia Huế. . • Bản sao (có công chứng) các chứng chỉ và bằng cấp liên quan kèm kết quả học tập. đọc . • Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương (trong thời hạn 6 tháng). nói. làm ngoài giờ và chịu áp lực công việc cao. • Ưu tiên nam và các ứng viên đã từng làm việc trong các Công ty nước ngoài • Có khả năng làm việc nhóm. • Tiếng Anh trình độ C trở lên(Anh văn nghe . • Thành thạo vi tính văn phòng. • Ưu tiên những người có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí này.

Không trả lại những hồ sơ không đạt yêu cầu.từ các doanh nghiệp khác… Nhận hồ sơ: qua Email. cao đẳng…. Yêu cầu hồ sơ: Đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định của pháp luật: Đơn xin tuyển dụng (viết bằng tay). phỏng vấn tại địa điểm cần tuyển. có phiếu chuyển đến phòng nhân sự của công ty. thị trường cần tuyển dụng. TRT2.Tuyển chọn: Nhóm: Cỏ Thạch Xương Bồ 21 .Đánh giá công tác tuyển dụng của công ty TNHH Bia Huế .Tuyển mộ: + Xác định nhu cầu: Tất cả các phòng ban khi có nhu cầu về nhân lực. hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng của công ty ở địa phương. Lập danh sách đăng kí tuyển dụng: Tiến hành sơ tuyển hồ sơ. Đăng thông báo tuyển dụng trên các phương tiện truyền thông địa phương: báo chí. Giấy chứng nhận sức khỏe trong thời gian 6 tháng. . Phòng nhân sự thông qua ban giám đốc. Bản sao (có công chứng) bằng tốt nghiệp đại học kèm theo kết quả học tập và các chứng chỉ bằng cấp liên quan (nếu có). trên website của công ty. Sơ yếu lí lịch có xác nhận của chính quyền địa phương. Nếu được đồng ý thì lập kế hoạch tuyển dụng. +Đối với lao động có trình độ chuyên môn: công ty tuyển dụng từ các trường đại học. HVTV và các đài truyền hình các tỉnh khác nếu tuyển dụng nhân sự cho thị trường khác. Những hồ sơ nào đáp ứng yêu cầu của công ty. + Nguồn tuyển dụng: Từ tất cả các nguồn: Nguồn bên trong: Khi có yêu cầu tuyển dụng một vị trí nào đó thì các nhân viên trong công ty có thể tham gia dự tuyển và được ưu tiên hơn so với những người ngoài công ty. bưu điện. đài truyền hình TRT1. công ty sẽ tiến hành liên lạc với ứng viên hẹn lịch phỏng vấn. Nguồn bên ngoài: +Đối với lao động phổ thông: công ty chủ yếu tuyển nguồn lao động tại Huế.

từ đó có thể kết hợp được những ưu điểm mà cả hai nguồn này mang lại: .1.1.1. Mặt khác. công ty sử dụng phương pháp thay thế thời vụ thông qua trung tâm giới thiệu việc làm (đường Phan Chu Trinh – TP Huế). trong các trường hợp khẩn cấp cần nhân viên .Ngoài ra. . cả bên trong và bên ngoài công ty.Đánh giá công tác tuyển dụng của công ty TNHH Bia Huế Công ty sử dụng hình thức phỏng vấn trực tiếp – phỏng vấn hội đồng. Với những ứng viên không trúng tuyển. trưởng bộ phận chuyên môn. từ đó tăng hiệu quả hoạt động của tổ chức. Những ưu điểm của quy trình tuyển dụng tại công ty TNHH Bia Huế: 3. điện thoại. Ứng viên trúng tuyển sẽ được thử việc: Với những lao động phổ thông và các công việc bình thường: Thời gian thử việc là 1 tháng. Thời gian cho mỗi cuộc phỏng vấn là khoảng 15-30 phút.Đối với nguồn bên trong: Tạo cơ hội cho những người tự tin vào trình độ chuyên môn tham gia dự tuyển khi họ không có cơ hội được đề bạt thăng tiến ở trong công ty.Địa điểm tiến hành tuyển dụng: văn phòng đại diện của công ty tại địa bàn cần tuyển. .Đánh giá công tác tuyển dụng tại công ty TNHH Bia Huế: 3. email. Ban tuyển dụng gồm có: trưởng phòng nhân sự. có thể có giám đốc tham gia hoặc không tùy theo vị trí tuyển dụng. Bước tiếp theo là lập bảng kết quả phỏng vấn. trình tổng giám đốc kí quyết định tuyển dụng. Với những công việc có tính chất kỹ thuật cao hoặc ở các vị trí cao thì thời gian thử việc là 2 tháng. Tuy nhiên điều này rất ít xảy ra. Nhóm: Cỏ Thạch Xương Bồ 22 . công ty trả lời bằng thư. nhân viên nhân sự. Công tác tuyển mộ: • Công ty hướng đến tất cả các nguồn tuyển. ban tuyển dụng kiểm tra thông tin ứng viên cung cấp. công ty sẽ không mất thời gian để họ làm quen với công việc trong công ty. 3. tạo động lực cho nhân viên phấn đấu nâng cao năng lực chuyên môn. vì nếu nhân viên có trình độ chuyên môn hoặc đã được công ty đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn thì sẽ được đề bạt thăng tiến lên vị trí tương xứng với khả năng của họ.

ổn định thì sẽ cống hiến cho công ty nhiều hơn. tạo thuận lợi cho công nhân.2. tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương trên địa bàn tỉnh.Đánh giá công tác tuyển dụng của công ty TNHH Bia Huế . từ đó có thể tuyển đúng người. hoặc người trong công ty giới thiệu. website. • Công ty yêu cầu ứng viên tham gia tuyển dụng viết đơn xin việc bằng tay. Nhóm: Cỏ Thạch Xương Bồ 23 . thì thông báo sẽ đến được với nhiều người hơn với trong thời gian ngắn. từ đó họ sẽ chuyên tâm làm việc giúp tổ chức hoàn thành tốt mục tiêu. tránh tình trạng tuyển người không đúng chuyên môn trình độ hoặc trình độ chuyên môn kém. là những người có cái nhìn mới đối với tổ chức. • Công ty đăng thông báo tuyển dụng bằng các phương tiện truyền thông hiện đại như báo. Công tác tuyển chọn: • Quy trình tuyển chọn khắt khe. đồng thời nhân viên làm việc thuận lợi. nhiều khi phải tuyển dụng lại. thời gian cho cả ứng viên và công ty. một công việc cần người có trình độ chuyên môn thì mới có thể làm được. Khi tuyển nhân viên cho làm việc ở các khu vực khác nhau. công ty cũng giảm được thời gian để soạn thảo các bài tập trắc nghiệm.Đối với nguồn bên ngoài: Công ty tuyển lao động phổ thông chủ yếu là ở địa bàn Huế. • Công ty chỉ tiến hành phỏng vấn ứng viên một lần sau khi tiến hành sơ tuyển hồ sơ đối với những ứng viên được chọn. công ty chủ yếu thu hút nguồn ứng viên từ các trường đại học cao đẳng ở miền Trung. Điều này giúp công ty giảm bớt chi phí tìm hiểu thị trường đó. Mặt khác. Đối với các công việc yêu cầu trình độ chuyên môn. 3.1. công ty không có chế độ ưu tiên với những người đã làm việc trong công ty. Đây là yêu cầu mà nhiều doanh nghiệp hiện nay đòi hỏi vì có thể biết rõ hơn tính cách. giúp cho công tác sơ tuyển hồ sơ được chính xác hơn. thái độ của ứng viên. công ty phải mất nhiều chi phí hơn để hướng dẫn công việc. từ đó giảm được chi phí. công ty có chế độ ưu tiên đối với người địa phương. truyền hình. họ có thể có những ý kiến sáng tạo mà những người đã quen với môi trường làm việc của công ty không có được. đúng việc. mà tiêu chuẩn duy nhất là đáp ứng được yêu cầu công việc.

Đánh giá công tác tuyển dụng của công ty TNHH Bia Huế • Công ty không tổ chức khám sức khỏe lại cho ứng viên.2. các nhà phỏng vấn có thể quan sát ứng viên để có cái nhìn toàn diện hơn. Công tác tuyển mộ: • Phòng nhân sự của công ty không có kế hoạch chiến lược nhân lực về lâu dài. 3. • Công ty sử dụng phương thức phỏng vấn hội đồng.1. nên không thể thu hút được những người có năng lực ở bên ngoài địa phương. chi phí cho cả hai bên. Những hạn chế trong quy trình tuyển dụng của công ty: 3. • Thông báo tuyển dụng của công ty chưa nêu cụ thể bản mô tả công việc của vị trí cần tuyển. Kế hoạch tuyển dụng chỉ được xây dựng một cách sơ lược tổng quát khi công ty có kế hoạch mở rộng thị trường hoặc mở rộng sản xuất kinh doanh. Nhóm: Cỏ Thạch Xương Bồ 24 . gọn nhẹ. đánh giá ứng viên khá chính xác. có thể bỏ qua các ứng viên có trình độ chuyên môn nhưng thiếu khả năng viết hồ sơ. không tạo cho ứng viên có cái nhìn cụ thể về công việc ngay từ đầu.2. 3. từ đó ứng viên có thể bộc lộ được khả năng của mình. Công tác tuyển chọn: • Công ty lại không tổ chức phỏng vấn sơ bộ mà chỉ sàng lọc hồ sơ trước khi phỏng vấn vì vậy tính chính xác khi đánh giá hồ sơ chỉ mang tính tương đối. Thông báo tuyển dụng chỉ đăng trên đài truyền hình và báo chí của địa phương. đồng thời có thể nhìn nhận. giảm được thời gian và chi phí tài chính. vẫn tồn tại một số nhược điểm có thể xảy ra. mà chỉ nêu sơ qua. • Công ty có ưu tiên hơn đối với ứng viên ở trong công ty nếu năng lực của ứng viên không thua kém người ngoài công ty. Mặt khác. tiết kiệm thời gian. không chủ động trong việc xác định nhu cầu và tổ chức tuyển dụng.2. Tuy nhiên. quy trình tuyển dụng của công ty khá hoàn thiện. Như vậy. là hình thức trao đổi trực tiếp với ứng viên. phỏng vấn hội đồng sẽ tránh được tính chủ quan của từng người phỏng vấn. vừa đơn giản. như vậy công ty sẽ khó đối phó với những thay đổi bất thường về nguồn nhân lực trong công ty và môi trường bên ngoài.2. từ đó tạo tâm lý bất mãn. dè dặt cho các ứng viên khi tham gia tuyển dụng ở công ty.

thủ tục. tạo mối quan hệ tốt với trung tâm giới thiệu việc làm. Công ty chỉ quan hệ với một trung tâm giới thiệu việc làm. chủ yếu là lao động phổ thông cho công ty. căng thẳng cho ứng viên. Phương án thời vụ mà công ty sử dụng có thể nhanh chóng cung cấp nhân lực. mà chủ yếu dựa vào kinh nghiệm. giảm hiệu quả phỏng vấn. • Công ty tổ chức phỏng vấn hội đồng.Đánh giá công tác tuyển dụng của công ty TNHH Bia Huế • Công ty không trả lời cho các ứng viên không trúng tuyển sau khi kết thúc sơ tuyển hồ sơ. Như việc đưa vào sử dụng nhà máy bia tại khu công nghiệp Phú Bài.Xây dựng định hướng phát triển nguồn nhân lực. nhưng chính vì vậy. có thể đáp ứng nhanh nhu cầu nhân lực của công ty.như thế năm tới công ty sẽ phải bổ sung nguồn nhân lực như Nhóm: Cỏ Thạch Xương Bồ 25 . • Công tác kiểm tra lại thông tin ứng viên cung cấp còn mang tính hình thức. • Dựa vào những chiến lược phát triển mới của công ty để có các chiến lược phát triển nguồn nhân lực hiện tại. điều này cũng tiềm ẩn rủi ro khi thị trường lao động có biến động lớn bất lợi với công ty. Chương 3: Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty TNHH Bia Huế 1. công ty lại không thuê người có trình độ chuyên nghiệp tham gia phỏng vấn nên đánh giá ứng viên có thể chưa chính xác. • Ban tuyển dụng của công ty không được đào tạo chuyên nghiệp về tuyển dụng. Công ty muốn phát triển nguồn nhân lực có hiệu quả thì trước hết cần hoạch định nguồn nhân lực có hiệu quả. • Công ty không tổ chức kiểm tra sức khỏe cho các ứng viên trước khi nhận vào làm chính thức. ứng viên một lúc đối diện với nhiều người. hoặc đối tác của công ty gặp vấn đề thì công ty sẽ thiếu chủ động. Điều này càng trở thành nhược điểm hơn khi công ty tổ chức phỏng vấn trực tiếp ứng viên vốn có nhiều nhược điểm dễ gặp phải trong quá trình phỏng vấn và quan sát. công ty không đảm bảo được chất lượng lao động. tiết kiệm chi phí vì chỉ thuê khi cần. có thể gây áp lực.

Hàng năm. để động viên kịp thời CBCNV trong quá trình sản xuất. thưởng hoàn thành kế hoạch.Đánh giá công tác tuyển dụng của công ty TNHH Bia Huế thế nào? Số lượng bao nhiêu? Yêu cầu thực hiện công việc đó. ra Hà Nội trong những năm tiếp theo thì công ty sẽ phải nâng cao công tác chất lượng quảng cáo. có điều kiện phát triển thăng tiến. Hoạch định nguồn nhân lực tốt sẽ tạo điều kiện tốt cho việc tuyển chọn nhân viên có hiệu quả. công ty luôn quan tâm thực hiện các chế độ chính sách và đãi ngộ cho người lao động. • Nếu xác định việc cần tuyển thêm người là cần thiết thì công ty nên phân tích công việc mà người sắp tuyển sẽ đảm nhận.. Nhóm: Cỏ Thạch Xương Bồ 26 . Phân tích công việc của người sắp tuyển cần có những tiêu chuẩn gì để một nhân viên có thể đảm nhận được. lương bổng phúc lợi… Để khuyến khích người lao động. • Ngoài ra công ty còn thi hành các chính sách khen thưởng như khen thưởng sáng kiến.có quy trình tuyển dụng hợp lý.. thưởng tay nghề cao. đổi mới công tác quản lý làm việc nâng cao năng suất lao động..tiếp thị để tìm kiếm thị trường. Hay là công ty mở rộng thị trường không chỉ ở các tỉnh miền Trung mà có thể ở Tây Nguyên.. công ty thường tổ chức tập huấn để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho các nhân viên của công ty. • Đồng thời công ty cũng cần có những chính sách thu hút ứng viên giỏi nộp đơn xin tuyển vào công ty ví dụ như: Tạo điều kiện làm việc tốt hơn. Như thế công ty cần nâng cao công tác đào tạo nhân viên phòng nhân sự. Công ty phải dự đoán được cần bao nhiêu người có thể thực hiện tốt công việc này. năng lực công tác gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty trong kỳ. Để phân tích được thì người tuyển dụng dựa vào bản mô tả công việc và bản yêu cầu thực hiện công việc • Để tuyển được những nhân viên có năng lực chuyên môn giỏi phẩm chất đạo đức tốt thì điều quan trọng phụ thuộc vào người tuyển dụng của công ty. tiết kiệm chi phí. và có hiệu quả. Chính sách trả lương này đã kích thích được người lao động hăng say công tác góp phần tăng hiệu quả và doanh thu của công ty. Hiện tại công ty đang thực hiện chính sách trả lương theo chuyên môn công việc.

• Đối với các sự kiện lớn của tỉnh nhà. công ty luôn là doanh nghiệp đi đầu trong tài trợ. giúp đỡ những cá nhân. hay thu hút những nhân viên giỏi từ công ty khác. kỷ luật nếu cá nhân hoặc đơn vị vi phạm nội qui lao động nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm tập thể đối với công việc và trách nhiệm cá nhân trước Tổng Giám đốc Công ty • Xác định chính xác nguồn lao động bên ngoaì nội bộ lẫn bên trong nội bộ. tập thể gặp khó khăn trong cuộc sống và công tác. hỗ trợ công tác xóa đói giảm nghèo của tỉnh. cao đẳng. Nhóm: Cỏ Thạch Xương Bồ 27 . hay tài trợ cho đội bóng của đất Cố đô Huda . cân đối. hỗ trợ xóa nhà tạm cho huyện nghèo A Lưới. góp phần giúp lễ hội Festival Huế trở thành một điểm hẹn hấp dẫn mà du khách không thể bỏ qua. • Công ty phải luôn nắm bắt được xu hướng phát triển của thị trường để từ đó dự đoán nguồn nhân lực cho phù hợp.. Trong thời gian qua cùng với việc phát triển kinh doanh thì công ty bia Huế còn thể hiện trách nhiệm cộng đồng của một doanh nghiệp đối với xã hội bằng những hoạt động từ thiện đầy thiết thực và ý nghĩa. Bên cạnh đó là các học bổng khuyến học khác tiếp sức cho nhiều sinh viên. Tiêu biểu là sự đóng góp của công ty qua các kỳ Festival. học bổng "Niềm hy vọng" mà công ty trao hàng năm đang chắp cánh cho ước mơ của hàng trăm học sinh phổ thông 9 tỉnh miền Trung và Tây nguyên.Huế hàng năm hàng tỷ đồng. học sinh vượt qua khó khăn để học tốt. hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo. • Góp sức vào công cuộc trồng người đầy gian nan. • Nâng cao uy tín cho công ty bằng các hoạt đông marketing xã hội nhiều hơn nữa trong thời gian sắp tới để cho nhiều người được biết đến công ty một cái nhìn thiện cảm hơn. trở thành công dân có ích cho xã hội... Ví dụ như: Các hoạt động công tác xã hội của Công ty Bia Huế tập trung trên các lĩnh vực lớn như phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân liệt sĩ. tránh xảy ra tình trạng thừa hoặc thiếu lao động ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh. xây dựng nhà tình nghĩa. Như nguồn lao động chúng ta cần lấy từ đâu? Ở các trường đại học.Đánh giá công tác tuyển dụng của công ty TNHH Bia Huế • Song song với việc khen thưởng là việc thi hành phê bình.. hỗ trợ Quỹ bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi.

Tuy nhiên. trưởng bộ phận chuyên môn. đồng thời quảng cáo cho hình ảnh công ty nhiều hơn. • Mở rộng nguồn đăng thông báo tuyển dụng ở trên các đài truyền hình ở nhiều nơi. • Tổ chức thi trắc nghiệm kết hợp với hình thức phỏng vấn để có thể đánh giá ứng viên chính xác hơn. tập trung hầu hết lao động chất lượng cao để có thể thu hút những ứng viên giỏi đến với công ty. phù hợp với kế hoạch kinh doanh của công ty. Nhóm: Cỏ Thạch Xương Bồ 28 . để đảm bảo chắc chắn sức khỏe của ứng viên có thể đáp ứng được yêu cầu công việc. đặc biệt là các vùng thị trường lao động đô thị. • Nên tổ chức khám sức khỏe cho các ứng viên trước khi tiến hành ký hợp đồng lao động chính thức. từ đó giữ vững niềm tin của cả đối tác lẫn khách hàng. 2. công ty Bia Huế luôn đạt được nhiều thành tựu cho chiến lược phát triển nguồn nhân lực của mình. • Xây dựng kỹ lưỡng các tiêu chuẩn tuyển chọn để hạn chế sự đánh giá thiếu khách quan của các nhà phỏng vấn đối với ứng viên. tài chính và tiềm năng phát triển của công ty. có thể kết hợp với quảng cáo để tạo niềm tin cho các ứng viên về uy tín. trong những năm vừa qua. • Dựa trên nguồn nhân lực 100% là người Việt. trở thành một trong mười đơn vị liên doanh làm ăn có hiệu quả nhất tại Việt Nam. công ty Bia Huế đã chứng tỏ được năng lực làm việc. • Công ty nên tổ chức phỏng vấn sơ bộ trước khi tổ chức phỏng vấn tuyển chọn. tránh phát sinh chi phí về sau cho công ty. khả năng điều hành của trí tuệ Việt Nam. Hoàn thiện quy trình công tác tuyển dụng: • Công ty nên xây dựng kế hoạch tuyển dụng lâu dài. • Nâng cao trình độ chuyên nghiệp về kỹ năng tuyển dụng cho các nhân viên phòng nhân sự.Đánh giá công tác tuyển dụng của công ty TNHH Bia Huế • Trên đây là một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng của công ty bia Huế. từ đó có thể thu hút người tài tham gia dự tuyển. • Khi công ty đăng thông báo tuyển dụng ở những thị trường mới.

Công ty Bia Huế với sản phẩm bia Huda là một trong những sản phẩm Việt Nam tự tin đi vào thị trường Mỹ. từ Úc sang Mỹ đến Canada.khả năng điều hành. Lào. Kết luận Ngày nay. Một trong những yếu tố quan trọng để công ty phát triển và tăng cường sức cạnh tranh với các đối thủ chính là nhờ công tác tuyển dụng. Với chất lượng cao và giá cả hợp lý với người tiêu dùng Việt Nam.Đánh giá công tác tuyển dụng của công ty TNHH Bia Huế Phần III: Kết luận và kiến nghị: 1. đã đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường. Hằng năm. Indonesia. Cùng với sự trỗi dậy của nền kinh tế Miền Trung. niềm tin của đối tác và sự tín nhiệm của người tiêu dùng. Với những những chính sách tuyển dụng hợp lý. công tác tuyển dụng đã thể hiện rõ được vai tầm quan trọng của mình trong giai đoạn công ty mở rộng quy mô sản xuất ở Khu công nghiệp Phú Bài với công suất 100 triệu lít /năm vào hoạt động trong mùa hè 2007. công ty Bia Huế thực sự đã đóng góp cho sự phát triển đó bằng chính sự vươn lên của mình. Nhật Bản) sang châu Âu (Pháp. “dồi dào” cả về số lượng và chất lượng. Đến nay.. Sự nổ lực hết mình của tập thể cán bộ công nhân viên trong toàn công ty cùng sự quản lý thành công của ban lãnh đạo cũng như trong suốt thời gian qua đã đem lại cho công ty những thành tích rất cao. Công ty trở thành đơn vị dẩn đầu trong việc đóng góp vào ngân sách của tỉnh Thừa Thiên Huế. qua các đợt tuyển dụng. giúp công ty thích ứng với xu hướng toàn cầu hóa về kinh tế khi Việt Nam gia nhập WTO.. công ty đã có được một nguồn nhân lực dồi dào: 100% lao động là người Việt Nam. Bồ Đào Nha. bao gồm: Tổng Công ty Bia Sài Gòn. sản phẩm bia Huda Huế đã có mặt trên nhiều châu lục: từ châu Á (chủ yếu ở các thị trường như Malaysia. Công ty Bia Huế đã chứng tỏ được năng lực làm việc. công ty Bia Huế là 1 trong 4 công ty bia lớn nhất tại thị trường Việt Nam. công ty bia Huế đã có những cố gẳng không ngừng. Đặc biệt. công ty đã tuyển Nhóm: Cỏ Thạch Xương Bồ 29 . Là một trong mười đơn vị liên doanh làm ăn có hiệu quả nhất tại Việt Nam. Nhà máy Bia Việt Nam và Tổng công ty Bia Hà Nội. Anh). với 100% nhân viên là người Việt. Đạt được những kết quả hoạt động tốt như hiện nay.

Cần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyển dụng. đầu tư cơ sở vật chất. các bộ phận hỗ trợ công tác tuyển dụng… . chúng em có một số kiến nghị với công ty như sau: . năng động. năng suất lao đông nhờ đó mà tăng thêm. hướng đi mới cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tìm được đáp án cho bài toán nhân sự của doanh nghiệp mình để đạt được những thành công như mong đợi. Kiến nghị: Nguồn nhân lực là một trong những yếu tố then chốt tạo nên thành công cho công ty bia Huế nói riêng và các doanh nghiệp nói chung.Để thu hút được một nguồn lao động chất lượng tốt công ty cần mở rộng chính sách quảng cáo về công ty: về tài chính. nhờ vậy đã giảm thiểu được tỉ lệ thất nghiệp. Hiện nay. các chính sách đãi ngộ hấp Nhóm: Cỏ Thạch Xương Bồ 30 .đã được cụ thể hoá qua sự thành công của công ty bia Huế sẽ đưa đến cách nhìn mới.Đánh giá công tác tuyển dụng của công ty TNHH Bia Huế được thêm một đội ngũ nhân viên mới. trẻ trung và sáng tạo. các nhà quản trị cần chú trọng hơn nữa đến công tác tuyển dụng. công ty không chỉ đáp ứng được cầu về bia mà còn tăng sức cạnh tranh với các doanh nghiệp đối thủ. cơ hội làm việc. với đội ngũ nhân viên mới cùng công nghệ sản xuất hiện đại. Do đó. Một đóng góp không nhỏ rất có ý nghĩa mà công ty đạt được nhờ công tác tuyển dụng thành công là tạo được nhiều việc làm mới cho người dân ở Huế và một số tỉnh miền Trung. Qua quá trình tìm hiểu về công tác tuyển dụng tại công ty TNHH Bia Huế. 2. chỉ trên cơ sở chuyên môn cao thì nhà tuyển dụng mới có thể chọn ra những nhân viên thật sự có ích cho công ty. giảm tệ nạn xã hội góp phần phát triển đất nước. cụ thể: công ty cần tổ chức các đợt đào tạo nhằm nâng cao trình độ của nhà tuyển dụng. Chính sách tuyển dụng hiệu quả bên cạnh các chiến lược phù hợp đã mang lại những thành tích đáng ghi nhận của công ty bia Huế. chính điều này đã làm tăng hiệu quả làm việc của lao động toàn công ty: các nhân viên tích cực làm việc hơn. Hy vọng với những ưu thế nhờ công tác tuyển dụng mang lại.mà chúng em đã tìm hiểu và phân tích ở trên. hôm nay bia Huế đã sẵn sàng vươn ra “biển” lớn. công suất chung đã tăng lên.

. đặc biệt cần tạo cho các đối tượng lao động đó một niềm tin về những gì họ có thể nhận được khi vào công ty làm việc. Kết hợp nhuần nhuyễn công tác tuyển dụng với công tác đào tạo nguồn nhân lực. tất cả vì mục đích phát triển chung của công ty. Nhóm: Cỏ Thạch Xương Bồ 31 . đồng thời phải luôn đặt công tác tuyển dụng trong tổng thể các chính sách khác của công ty.Đánh giá công tác tuyển dụng của công ty TNHH Bia Huế dẫn….Mở rộng phạm vi tuyển dụng để có được một đội ngũ nhân viên đa dạng về số lượng đồng thời có thể tìm kiếm được những nhân viên xuất sắc. phục vụ tốt cho mục đích kinh doanh của công ty.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful