Ajinomoto Nhóm môi trường triết học và chính sách cơ bản

Triết học
Tóm tắt
Tập đoàn Ajinomoto là cam kết bền vững môi trường và xã hội, đảm bảo một môi trường thiên nhiên phong phú và cuộc sống giàu có cho tất cả mọi người trên thế giới bao gồm cả thế hệ tương lai. Như chúng ta đánh giá cao sự phước lành của tự nhiên, kinh doanh thực phẩm của chúng tôi và Y tế phụ thuộc rất nhiều, chúng tôi cố gắng để giảm tác động xấu đến môi trường và hệ sinh thái toàn cầu và thúc đẩy hoạt động sản xuất theo định hướng tái chế để sử dụng tài nguyên thiên nhiên. Hơn nữa, là trách nhiệm của một công ty toàn cầu, chúng tôi nỗ lực liên tục cải thiện hoạt động kinh doanh của chúng tôi để giữ chúng trong sự hài hòa với môi trường toàn cầu.

Toàn văn
Thế giới hiện nay phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng trong phát triển bền vững của môi trường toàn cầu và xã hội loài người, chủ yếu là do áp lực của con người ngày càng tăng trên hệ sinh thái toàn cầu. Các hoạt động con người đã được mở rộng vượt ra ngoài giới hạn của khả năng mang của trái đất. Vì vậy, nó là rất quan trọng để giải quyết những thách thức môi trường và tìm kiếm một sự thay đổi đối với xã hội toàn cầu bền vững, nơi mà tất cả mọi người bao gồm cả thế hệ tương lai có thể tận hưởng môi trường thiên nhiên phong phú và cuộc sống giàu có. Là một công dân doanh nghiệp chịu trách nhiệm, Tập đoàn Ajinomoto cam kết vấn đề này thông qua việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh âm thanh. Tập đoàn đã được phát triển thực phẩm và kinh doanh y tế tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, tùy thuộc vào thủy sản của từng khu vực, nông nghiệp, và sản phẩm nông nghiệp chứng khoán làm nguyên liệu cho các sản phẩm. Như chúng ta đánh giá cao sự phước lành của thiên nhiên Thực phẩm và Y tế của chúng ta phụ thuộc rất nhiều, chúng tôi cố gắng để giảm tác động xấu đến môi trường toàn cầu và hệ sinh thái và cải thiện hoạt động kinh doanh của chúng tôi để giữ chúng trong sự hài hòa với môi trường toàn cầu. Vì vậy, chúng tôi sẽ đóng góp vào một sự thay đổi hướng tới một xã hội bền vững. Ngoài ra, Tập đoàn sẵn sàng đóng góp cho xã hội quốc tế từ quan điểm của môi trường toàn cầu, không chỉ bằng cách tuân thủ các quy tắc và các quy định quốc tế mà còn là một phần trong các cuộc tranh luận quốc tế và sự đồng thuận xây dựng một xã hội toàn cầu bền vững. Hơn nữa, chúng tôi hoạt động kinh doanh của chúng tôi hợp tác với người dân địa phương, tôn trọng sự khác biệt về khí hậu, môi trường tự nhiên, chính trị, văn hóa, tôn giáo, pháp luật và hệ thống quy phạm pháp luật. Cuối cùng, chúng tôi thực hiện những nỗ lực liên tục để cải thiện các hoạt động kinh doanh của chúng tôi, nhằm mục đích phát triển bền vững môi trường và phát triển kinh doanh vĩnh viễn của Tập đoàn.

Cơ bản chính sách
Thái độ

Hệ thống quản lý 2. môi trường và đa dạng sinh học. tài nguyên.1. Là một nhiệm vụ của một thành viên kinh doanh toàn cầu trong cộng đồng toàn cầu. năng lượng. không thể được duy trì mà không có một loạt các dịch vụ được cung cấp bởi môi trường tự nhiên: chẳng hạn như thực phẩm. tùy thuộc vào đặc điểm của từng tổ chức áp dụng. Tập đoàn chịu trách nhiệm về tính bền vững của hệ sinh thái toàn cầu và xã hội mà bản chất của kinh doanh của chúng tôi là liên quan chặt chẽ. Vì vậy. Thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật có liên quan và các quy định tại các nước và khu vực. chẳng hạn như một loại hình kinh doanh. năng lực của các dịch vụ này được giới hạn và các dịch vụ đó sẽ bị cạn kiệt nếu chúng ta tiếp tục tiêu thụ không được chăm sóc thích hợp. Các hệ sinh thái toàn cầu và xã hội không thể được duy trì mà không có các hệ sinh thái đa dạng và cộng đồng địa phương. chúng tôi thực sự nỗ lực để bảo tồn nguồn tài nguyên và năng lượng và thúc đẩy tái chế. Tuy nhiên. chúng tôi có một phản ứng chủ động dựa trên sự hiểu biết của một xu hướng toàn cầu trong các chính sách môi trường của các chính phủ và các yêu cầu của các cộng đồng địa phương. và chức năng một chu kỳ. Thông qua những nỗ lực đó. Chúng tôi thiết lập và thực hiện hệ thống quản lý môi trường thích hợp (EMSs) trong tất cả các tổ chức của Tập đoàn của chúng tôi. chúng tôi nỗ lực để hoạt động kinh doanh của chúng tôi với thái độ khách quan và cân bằng. chúng tôi đặt ra mục tiêu cụ thể và thực hiện kế hoạch hành động về các vấn đề quan trọng để thúc đẩy các nỗ lực có hệ thống đối với phát triển bền vững. Chúng tôi hoàn toàn thực hiện theo quy định của pháp luật và các quy định có liên quan. bao gồm các hoạt động kinh doanh của nhóm chúng tôi. Chúng tôi quyết các vấn đề phát triển bền vững chân thành thông qua hệ thống quản lý môi trường của chúng tôi. chúng tôi làm cho việc sử dụng tốt nhất chuyên môn của chúng tôi chủ động đóng một vai trò trong các cuộc tranh luận và xây dựng sự đồng thuận trên trường quốc tế về một cách tiếp cận một tính bền vững xã hội toàn cầu thông qua việc kinh doanh của chúng tôi. Hiệu suất 3. quy mô và ảnh hưởng. Chúng tôi cũng theo dõi chặt chẽ xu hướng toàn cầu trong tính bền vững. đối với các giá trị khác nhau để đa dạng địa phương không có thể bị suy yếu do toàn cầu hóa. Thừa nhận rằng ISO 14001 là một tiêu chuẩn của EMS cho Tập đoàn của chúng tôi. Mang trong tâm trí của điểm này. Chúng tôi nỗ lực để giảm thiểu tác động xấu đến môi trường hệ sinh thái . Hiểu được tầm quan trọng của nguồn tài nguyên hữu hạn tự nhiên. chúng tôi lựa chọn và thích ứng với một loại thích hợp EMSs. Dưới mỗi EMS. Hoạt động của con người. chúng tôi liên tục cải thiện và tiếp tục làm cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi cùng tồn tại với môi trường. và phấn đấu để được một lực lượng tích cực trong xã hội bằng cách đáp ứng với xu hướng đang nổi lên nhanh chóng và phù hợp. chúng tôi đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và các quy định một cách kịp thời và thích hợp. Trong khi .

Với chuyên môn và công nghệ chuyên ngành và của chúng tôi. Chúng tôi có chuyên môn và công nghệ trong các lĩnh vực kinh doanh chính của chúng tôi tên miền. Phát triển công nghệ 4. chúng tôi đã nỗ lực để loại bỏ tất cả các tải trọng môi trường từ tất cả các khía cạnh kinh doanh của Tập đoàn của chúng tôi. chúng tôi phát triển và áp dụng công nghệ mới và các hệ thống đối với phát triển bền vững toàn cầu và tăng trưởng liên tục của kinh doanh của chúng tôi. * Ví dụ. vì vậy mà mỗi nhân viên có thể có những hành động thiết thực trong các sáng kiến bền vững của Tập đoàn. phần sản xuất tạo ra hầu hết các tải môi trường của chúng tôi. vượt ra ngoài phạm vi kinh doanh trực tiếp của Tập đoàn của chúng tôi. góp phần cho sự phát triển bền vững toàn cầu và địa phương. chúng tôi nỗ lực áp dụng chuyên môn và công nghệ của chúng tôi đến một khu vực rộng lớn hơn của xã hội. Chúng tôi tập trung vào việc thúc đẩy cải thiện đáng kể hiệu quả sản xuất và giảm chất thải. chúng tôi liên tục sử dụng số lượng đáng kể các nguồn tài nguyên thiên nhiên cũng như đặt ra một mức độ nhất định của áp lực trên trái đất như kinh doanh toàn cầu của chúng tôi phát triển.chúng tôi đã phấn đấu để giảm tác động xấu đến môi trường toàn cầu và địa phương cho đến nay. Chúng tôi tổ chức đối thoại về các sáng kiến của nhóm về tính bền vững với các bên liên quan của chúng tôi. chúng tôi đặt ra các tiêu chuẩn tự nguyện để giải quyết những vấn đề trong một cách có kế hoạch. chúng tôi thường xuyên phát hành báo cáo tiết lộ thông tin về các sáng kiến bền vững của chúng tôi bao gồm triết học. Do bản chất của doanh nghiệp sản xuất. Ngoài ra. chúng ta tìm kiếm cho tính bền vững và môi trường ý thức. được thực hiện bằng cách đổi mới công nghệ sản xuất và phát triển kỹ thuật sử dụng hiệu quả các sản phẩm phụ. trong việc xem xét một quản lý chuỗi cung cấp tốt hơn và thiết kế cho môi trường với tư duy vòng đời . trong tất cả các quá trình hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Những chương trình này cũng nhằm mục đích làm sâu sắc thêm sự hiểu biết của họ nỗ lực của Tập đoàn để cải thiện hoạt động kinh doanh của mình đối với tính bền vững. lớp ozone suy giảm. đất và ô nhiễm biển. và giảm đa dạng sinh học. sự nóng lên toàn cầu. Chúng tôi cung cấp giáo dục và đào tạo về sự bền vững cho nhân viên của chúng tôi . kế hoạch của . Đối với các giao tiếp bên ngoài. mưa axit. Chúng tôi theo đuổi quan hệ đối tác và hợp tác với các bên liên quan của chúng tôi với mục tiêu tăng cường tính bền vững về môi trường và xã hội trên toàn cầu và địa phương. Sự hiểu biết và định lượng các hiệu ứng tiêu cực của hoạt động kinh doanh của chúng tôi trên môi trường toàn cầu và địa phương. tương ứng. chúng tôi cung cấp giáo dục có hệ thống và các chương trình đào tạo cho nhân viên của chúng tôi. thực phẩm và sức khỏe. mà còn mở rộng kinh doanh và phát triển sản phẩm. Thông tin 5. Theo Tập đoàn Ajinomoto Kế hoạch phát thải Không. Chúng tôi cố gắng phát triển các công nghệ mới và hệ thống nhằm nâng cao tính bền vững. công nghệ sản xuất không chỉ phát triển. Nhằm nâng cao nhận thức về một xã hội bền vững toàn cầu và các hoạt động doanh nghiệp bền vững. Hơn nữa.

Chúng tôi đặc biệt sẽ cung cấp hỗ trợ cho ngành nông nghiệp. . kiến nghị chế độ ăn uống mới) Pioneer Spirit Tiếp tục để liên tục nhận những thách thức của việc tạo ra các doanh nghiệp và thị trường mới. trí tuệ và những nỗ lực tích lũy ở cấp trên trang web) (Thích ứng với nền văn hóa khu vực và điều kiện thị trường trong việc tạo ra thị trường) Động xã hội Đáp ứng yêu cầu xã hội với sự khiêm tốn và trung thực. Chúng tôi sẽ nỗ lực để làm cho ảnh hưởng tích cực đối với khách hàng của chúng tôi và các đối tác kinh doanh thông qua các hoạt động kinh doanh của chúng tôi. (Tenacity. Sửa đổi vào tháng 4 năm 2006 Ajinomoto Tập đoàn Nguyên tắc Ajinomoto Nhóm Triết học Chúng tôi tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn trên toàn cầu bằng cách đóng góp những tiến bộ đáng kể trong thực phẩm và sức khỏe và làm việc cho cuộc sống. mỗi trang web cố gắng để làm cho bản thân mở cửa cho công chúng. như là một trách nhiệm của một thành viên cộng đồng. Thông qua các cuộc đối thoại như vậy. Hơn nữa. Tổ chức các cuộc đối thoại với các bên liên quan là một cách khác để truyền thông môi trường. với mục tiêu tối đa hóa giá trị cho xã hội thông qua các hoạt động kinh doanh. Ajinomoto Nhóm Way Tạo ra giá trị mới Tạo ra giá trị với những ý tưởng mới và đổi mới liên tục dựa trên công nghệ độc đáo và khoa học. chăn nuôi và hàng hải để bảo đảm nguồn cung cấp thực phẩm an toàn và bền vững. Để đạt được tính bền vững về môi trường và xã hội trên toàn cầu và tại địa phương.chúng tôi và những thành tựu. chúng tôi nhằm mục đích cung cấp thông tin và kiểm tra có hay không chúng ta rơi vào tự mãn để tìm thấy bất kỳ cải tiến hơn nữa và các sáng kiến mới. Hơn nữa. chúng tôi cũng tìm kiếm các mối quan hệ đối tác có ý nghĩa với các tổ chức phi chính phủ (NGOs) và các tổ chức liên quan để giải quyết bất kỳ vấn đề quan trọng. tổ chức các tour du lịch thực vật và cung cấp thông tin về hoạt động của mình cho cư dân địa phương. quan hệ đối tác và hợp tác với một loạt các bên liên quan là rất cần thiết bên cạnh những nỗ lực của Tập đoàn. khi họ đóng một vai trò rất quan trọng để cung cấp không chỉ lớn nguyên liệu để Tập đoàn Ajinomoto nhưng cũng là thực phẩm cho thế giới. (Tạo ra giá trị sản phẩm được hỗ trợ bởi công nghệ.

theo hệ thống quản lý an toàn lao động và Y tế. Chủ động cung cấp hỗ trợ cho mỗi nhân viên để họ làm việc một cách an toàn và sức khỏe tốt . 4. 2. minh bạch và đơn giản) Giá trị nhân dân Tôn trọng nhân tính của tất cả những người liên quan trong các doanh nghiệp của Tập đoàn Ajinomoto. để đạt được loại bỏ hoàn toàn thiên tai và sự cố. và có những hành động ngăn chặn sử dụng các nguồn lực quản lý. 3. khách quan. (Cung cấp một nơi làm việc. và là một tổ chức mà ở đó họ có thể phát triển và hiển thị khả năng của mình đến mức tối đa. Tăng cường hệ thống doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho phản ứng nhanh chóng để giảm thiểu thiệt hại trong trường hợp khẩn cấp và / hoặc thiên tai. Ajinomoto Group "thiên tai Phòng chống" và "Chính sách Y tế và An toàn nghề nghiệp" Tập đoàn Ajinomoto công ty: 1.(Giải quyết các vấn đề xã hội) (Cải thiện môi trường toàn cầu) (Bảo mật và an toàn) (sản xuất đáng tin cậy) (Hội chợ. hỗ trợ và theo dõi) (Hội chợ thực hiện đánh giá) (Làm việc theo nhóm) Tập đoàn Ajinomoto Tiêu chuẩn ứng xử kinh doanh Ajinomoto Group "thiên tai Phòng chống" và "Sức khỏe và An toàn nghề nghiệp" Ajinomoto Group "thiên tai Phòng chống" và "Sức khỏe và An toàn" Triết học Chúng tôi. nơi mọi người có thể phát triển) (nghề nghiệp phát triển. Ajinomoto Nhóm các công ty tôn trọng mỗi người và hành động về việc công nhận rằng "phòng chống thiên tai và sức khỏe nghề nghiệp và an toàn" là một trong những thành phần quan trọng nhất của hoạt động doanh nghiệp. Xác định và đánh giá rủi ro tiềm tàng. Chủ động liên tục cải thiện sức khỏe nghề nghiệp và các hoạt động an toàn bằng cách triệt để tuân thủ các quy định công cộng và quy tắc trong nhà và khuyến khích những nỗ lực chung để làm như vậy.

Tập đoàn Ajinomoto hiểu được tầm quan trọng của thông tin nó có được thông qua thương mại và giữ thông tin bí mật như vậy. • Tập đoàn Ajinomoto về nguyên tắc sẽ được mở cho các ứng viên đối tác mới. Tuân thủ. Mua Đạo Đức • • • • Tập đoàn Ajinomoto phải hành động phán đoán tốt. an toàn và quá khứ. tuân thủ pháp luật liên quan đến mua và các quy định của tất cả các nước có liên quan. chúng tôi cam kết cho sự phát triển bền vững xã hội và môi trường. minh bạch và đơn giản. Tập đoàn Ajinomoto thực hiện mua bằng cách sử dụng công bằng. Trong trường hợp không được chọn. thủ tục mở. khi có yêu cầu. cũng như Ajinomoto Nhóm tiêu chuẩn ứng xử kinh doanh và các tiêu chuẩn liên quan khác. và thực hiện các thỏa thuận hợp tác với các nhà cung cấp và kinh doanh khác đối tác. 1. Tập đoàn Ajinomoto có trách nhiệm thực hiện thoả thuận với nhà cung cấp và các đối tác kinh doanh khác trong đức tin tốt khi mua. Mua nguyên tắc • • • Giá giao dịch được công bằng và kinh tế hợp lý. Tập đoàn Ajinomoto sẽ giải thích lý do Mua về nguyên tắc sẽ được quyết định dựa trên kết quả so sánh ước tính nhiều như hồ sơ dự thầu. kết quả thời gian giao hàng. minh bạch và đơn giản và để bảo đảm sự tin tưởng của khách hàng và các bên liên quan. Các ứng cử viên đáp ứng các tiêu chuẩn lựa chọn sẽ có cơ hội để đi qua một đánh giá thích hợp. Các nhà cung cấp và các đối tác kinh doanh khác sẽ được lựa chọn dựa trên đánh giá toàn diện về giá cả. Chúng tôi sẽ góp phần hướng tới mục tiêu này thông qua các lĩnh vực thực phẩm và sức khỏe như không có công ty khác có thể.Tập đoàn Ajinomoto CSR Vision Là một công ty toàn cầu thực sự. chất lượng. 2. bạn tình chẳng hạn như hồ sơ dự thầu. công nghệ. Mua chính sách cơ bản Để đảm bảo công bằng. mua công khai. . và sẽ cố gắng để giành được niềm tin của người dân trên thế giới cho các thế hệ tới. Tập đoàn Ajinomoto có trách nhiệm thực hiện các hoạt động mua của nó một cách hợp lý. phù hợp với luật pháp và các quy định.

4. Công ty Ajinomoto Việt Nam sản xuất ra nhữngsản phẩm chấtlượng. mua sắm màu xanh lá cây và bảo vệ nhân quyền. Tập đoàn Ajinomoto yêu cầu nhà cung cấp và các đối tác kinh doanh khác để làm cho các nỗ lực đề nghị hợp lý hóa kinh tế hợp lý và những ý tưởng khác. an toàn cung cấp cho hàng triệu người tiêu dùng Việt Nam trên khắp mọimiền đất nước. Tập đoàn Ajinomoto có trách nhiệm thúc đẩy mua sắm xanh phù hợp với Tập đoàn Ajinomoto Hướng dẫn Mua sắm xanh. chất lượng Ajinomoto Group đảm bảo tiêu chuẩn. Tập đoàn Ajinomoto yêu cầu nhà cung cấp và các đối tác kinh doanh khác để hiểu CSR dựa trên quản lý và hợp tác trong việc bảo đảm chất lượng và an toàn của nguyên liệu.. Thực hành Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) trong Mua • • • Mua nguyên liệu thô và các sản phẩm khác được thực hiện phù hợp với pháp luật và các quy định liên quan đến chất lượng và đảm bảo an toàn của sản phẩm. bao gồm cả lao động trẻ em và việc làm bất hợp pháp.• Tập đoàn Ajinomoto có trách nhiệm thúc đẩy giảm chi phí trong hợp tác với các nhà cung cấp và các đối tác kinh doanh khác phù hợp với quy tắc đánh giá trước đây được xác định. trong quá trình hoặc sản xuất hoặc phân phối. Tập đoàn Ajinomoto xác nhận rằng các sản phẩm mua trực tiếp miễn phí của bất kỳ kết nối đến các hành vi vi phạm quyền con người.. giúp tạo ra những bữa ăn ngon góp phần mang đếnniềm hạnh phúc cho mọi người.Ajinomoto Việt Nam đã đưa ra thị trường nhiều dòng sản phẩm gia vị phù hợp với khẩu vị của người Việt Nam. và các vấn đề đặc biệt nghiêm ngặt cảnh báo đối với hành vi như tự do cạnh tranh ức chế bằng cách sửa chữa giá. Các sản phẩm thực phẩm của Công ty Ajinomoto . Với mục tiêu trở thành công ty hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực thực phẩm. 3. tiên tiến của Nhật Bản. SẢN PHẨM CỦA AJINOMOTO VIỆT NAM Từ những nguồn nguyên liệu thiên nhiên dồi dào với công nghệ hiện đại. và tất cả các khác có liên quan pháp luật và các quy định. . Yêu cầu các nhà cung cấp và đối tác kinh doanh khác • • • • Tập đoàn Ajinomoto yêu cầu nhà cung cấp và các đối tác kinh doanh khác để hiểu Ajinomoto Group Policy Mua cơ bản và hợp tác là thành viên của chuỗi cung ứng. Đối với mục đích bảo tồn môi trường. Tập đoàn Ajinomoto yêu cầu các nhà cung cấp và các đối tác kinh doanh khác để thực hiện theo pháp luật và các quy định.

Bột giải khát Fres-C. Bột tẩm khô chiên giòn Aji Quick. Ba dòng sản phẩm chính của AjinomotoViệt Nam hiện nay gồm có: Gia vị umami: AJI-NO-MOTO Hỗn hợp tăng vị bột ngọt AJI-NO-MOTO PLUS Gia vị dạng hạt: Hạt nêm Aji-ngon. TẬP ĐOÀN AJINOMOTO Tập đoàn Ajinomoto được thành lập từ năm 1909 tại Tokyo. Bột nước dùng Aji-ngon . Nước tương LISA. hoạt động trong ba lĩnh vực chính là Thực phẩm. Xốt tương LISA. Axit amin và Dượcphẩm & . Sản phẩm nhập khẩu: Nước giải khát: Cà phê lon Birdy. phù hợp với cuộc sống hiện đại. Tập đoàn Ajinomoto hiện có 136 công ty con và 20 công tythành viên trên khắpthế giới.đồng thời mang đến sự tiện dụng. TậpđoànAjinomoto đã và đang đóng góp cho sự phát triển của các nền kinh tế bằngcách tạo ra những sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trên toàn thếgiới.NhậtBản với sản phẩm gia vị umami đầu tiên trên thế giới mang thươnghiệuAJI-NO-MOTO. Ngoài ra. Với tôn chỉ “góp phần xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọingười trên trái đất bằng cách đóng góp những tiến bộ quan trọng trong các lĩnhvực Thực phẩm và Sức khỏe và bằng những hoạt động vì Sinh mệnh con người”. Bột cà ri tiện dụng Aji Quick. Xốt Mayonaise LISA.Việt Nam với những hương vị mới đã góp phần làm phong phú thêm bữa ăn cho người tiêu dùng. Gia vị dạng lỏng: Giấm gạo LISA. Ajinomoto Việt Nam cũng đã nhập khẩu một số sản phẩm thực phẩm phục vụ nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Đường ăn kiêng: Pal Sweet.

Sức khỏe. Công ty Ajinomoto Việt Nam luôn nỗ lực để mang đến nhiều chủng loại sản phẩm gia vị với chất lượng tốt nhất và an toàn.000 người. công ty đã không ngừng mở rộng và nâng công suất sản xuất các sản phẩm với tổng chi phí xây dựng.000 người. CÔNG TY AJINOMOTO VIỆT NAM Được thành lập từ năm 1991. Từ khi thành lập đến nay. Hiện công ty Ajinomoto Việt Nam có hai nhà máy: Nhà máy Ajinomoto Biên Hòa hoạt động từ năm 1991 và Nhà máy Ajinomoto Long Thành được đưa vào vận hành từ tháng 9 năm 2008. Ajinomoto Việt Nam là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài thuộc Tập đoàn Ajinomoto. Tổng số nhân viên làm việc tại Công ty Ajinomoto Việt Nam lên đến gần 2. Với mạng lưới phân phối rộng khắpvà làm việc hiệuquả.phù hợp với khẩu vị của người Việt Nam. Nhà máy sản xuất của Tập đoàn có mặt tại 22 quốc gia vàvùng lãnh thổ trên thế giới. Nhật Bản với giá trị đầu tư ban đầu hơn 8 triệu đô la Mỹ. Thông báo cho nhà đầu tư . Ajinomoto đã trở thành một tập đoàn toàn cầu lớn mạnh với độingũ nhân viên 27. hoạt động và phát triển thị trường lên đến 65 triệu đô la Mỹ. các sản phẩm của Tập đoàn được phân phối tới 130 quốc giavà vùng lãnh thổtrên thế giới. Với sứ mệnh góp phần mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc.

chúng tôi sẽ tập trung nỗ lực của chúng tôi về việc tăng cường lợi nhuận trong công việc kinh doanh hiện tại. chúng tôi cung cấp một loạt các sản phẩm trên toàn thế giới. và tăng cường cạnh tranh trong các sản phẩm khoa học sinh học và hóa chất ... rủi ro tiền tệ nước ngoài. Trong trung và . Hơn nữa. Trả lại cho các cổ đông. chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp bổ sung chẳng hạn như phát triển các doanh nghiệp mới.Kể từ khi ra mắt sản phẩm đột phá của nó Aji-NO-MOTO. thực phẩm chế biến. môi trường kinh doanh của chúng tôi đã trở nên nghiêm trọng. Ajinomoto Nhóm Tầm nhìn "Chúng tôi mong muốn được một nhóm các công ty đóng góp đối với sức khỏe con người trên toàn cầu bằng cách liên tục tạo ra giá trị duy nhất được hưởng lợi khách hàng ". đồ uống. axit amin và các hóa chất đặc biệt. bao gồm cả gia vị. các Tập đoàn Ajinomoto (Ajinomoto) đã tiếp tục để giá trị mới bằng cách đào sâu kiến thức của các axit amin và mở rộng vào các lĩnh vực như y tế và dược phẩm trong khi phát triển một nền văn hóa chế độ ăn uống mới. dược phẩm. Cổ tức ổn định là chìa khóa để trở lại trong thời gian ngắn. chúng tôi đã xây dựng Ajinomoto Nhóm Tầm nhìn như tầm nhìn chung cho Tập đoàn. Ajinomoto tìm kiếm một sự cân bằng giữa trở lại ngắn hạn và dài hạn. kinh doanh tốt. Sau khi kỷ niệm 100 năm của chúng tôi. Cụ thể nhắm mục tiêu các hình thức: (1) Để trở thành một tập đoàn toàn cầu của các công ty thực phẩm tập trung vào kinh doanh số gia vị của thế giới 1 (2) Để trở thành một tập đoàn toàn cầu của các công ty aminoscience đóng góp cho nhân loại với các số 1 thế giới công nghệ axit amin (3) Để trở thành một nhóm các công ty thúc đẩy sức khỏe với một cách tiếp cận khoa học theo sở thích và sức khỏe tốt Do biến động của giá nguyên liệu và nhiên liệu. Tuy nhiên. Hôm nay. vị umami đầu tiên trên thế giới gia vị vào năm 1909.

đó cũng là một sự khác nhau về nhu cầu giữa những người nhận được chăm sóc sức khỏe tiên tiến. Trong khi đó. Để giúp giải quyết những nhu cầu này ngày càng tương phản.dài hạn. Tập đoàn Ajinomoto là tạo ra các loại thực phẩm mới. chúng ta tìm kiếm sự ổn định tăng cổ tức. tăng cường khả năng cạnh tranh của chúng tôi là một công ty sáng tạo. chúng tôi nhằm mục đích góp phần tiến bộ đáng kể cho thực phẩm và sức khỏe và cuối cùng là một cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Đồng cổ đông đã nhận được những lợi ích của tăng trưởng ổn định của chúng tôi. chúng tôi nâng cao giá trị doanh nghiệp. và những người đang thiếu các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cơ bản. ở các nước đang phát triển. Tôi muốn cảm ơn bạn đã tiếp tục hỗ trợ của bạn và bày tỏ cam kết của tôi để giữ niềm tin của bạn. Masatoshi Ito Chủ tịch & Giám đốc điều hành Tính năng nổi bật 2: Giải quyết các vấn đề toàn cầu thông qua mạnh R & D Cuộc Sống Lành Mạnh Sứ mệnh cho tương lai Nhu cầu cho cuộc sống khỏe mạnh được phân kỳ trên toàn cầu. Trong lĩnh vực dược phẩm. Ngoài việc phát triển công nghệ ban đầu. và sẽ tiếp tục làm như vậy. và cung cấp giá trị cao cho các cổ đông. Tại các nước đang phát triển. đang phát triển nhu cầu về thực phẩm giúp chống bệnh lối sống. và người dân ở các khu vực này yêu cầu thực phẩm rẻ tiền và bổ dưỡng. và công nghệ y tế tiên tiến của họ như thế nào và kinh nghiệm kinh doanh. suy dinh dưỡng ngày càng tăng là một vấn đề nghiêm trọng. dược phẩm. và cải thiện dinh dưỡng của người cao tuổi. • Medimeal ® súp .

• Medimeal ® bánh pudding • Aqua Care thạch uống Bữa ăn là một phần rất được mong đợi trong ngày cho những người đó có yêu cầu chăm sóc điều dưỡng hoặc trợ giúp. thường xuyên thực phẩm y tế thường thiếu hương vị do tầm quan trọng của họ trên cân bằng dinh dưỡng. tôi rất biết • • . Ajinomoto đã thực hiện một mục quy mô toàn vào kinh doanh này tháng 5 năm 2009. Là một chuyên gia dinh dưỡng. tăng tiêu thụ thực phẩm đã được nhìn thấy tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi sử dụng chúng. Vì các sản phẩm tính năng hương vị quen thuộc với người cao niên và đến trong các kích cỡ và các định dạng có thể dễ dàng tiêu hóa. Nó cũng sẽ phát triển các sản phẩm thực phẩm cho người cao niên có thể được ăn như một món ăn chính. Tuy nhiên." Khoảng một cư dân nữ 73 tuổi (Điều Dưỡng Chăm Sóc Cấp 3) "Cô ấy yêu cầu bát khác. cụ thể là. Tập đoàn Ajinomoto đã được làm việc trên sự phát triển của các sản phẩm chăm sóc thực phẩm dinh dưỡng với hương vị tuyệt vời. với sự ra mắt của sản phẩm được sử dụng như đệm bữa ăn. trong khi việc duy trì cân bằng dinh dưỡng và chất lượng mà làm cho họ dễ dàng để ăn. súp và bánh pudding." Khoảng một cư dân nữ 64 tuổi (Điều Dưỡng Chăm Sóc Cấp 2) Medimeal ® mousse / bánh "Hầu như tất cả mọi người hoàn toàn hoàn thành bánh của họ trong hai hoặc ba phút mà không cần đặt ly xuống. các Medimeal ® dòng mousse. Ajinomoto sẽ tăng cường hợp tác với các công ty trong nhóm của nó. Ajiwai đồ uống và Aqua Care thạch uống cũng như Aminocare ® thạch uống. • • • Medimeal ® súp "Cô ấy uống đến thìa cuối cùng. và xây dựng một chiến lược truyền thông để có những sản phẩm mà nhiều người được hưởng.

Nó cũng dự kiến sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc hạn chế chi phí y tế tăng. bằng cách sử dụng các phương pháp tiếp cận khác nhau để giúp mọi người sống cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc.. Ajinomoto sẽ tiếp tục nghiên cứu và phát triển của nó. và gần như đã sẵn sàng cho thương mại hóa. " Dẫn đầu một cuộc sống lành mạnh Căn cứ vào chức năng khác nhau của các axit amin. Bằng cách lợi dụng của công nghệ này. cũng như sự phát triển của đường thấp natri thấp. Ajinomoto đã phát triển một công nghệ chẩn đoán được gọi là amin INDEX ® để phát hiện sớm và phòng ngừa bệnh. mọi người có thể cải thiện sức khỏe của họ thông qua phòng thay vì của một chữa bệnh. và các sản phẩm thực phẩm có hàm lượng chất béo thấp. .ơn đối với các sản phẩm thực phẩm ngon mà có thể được nhanh chóng và dễ dàng phục vụ. Nó có thể chẩn đoán tình trạng sức khỏe bằng cách kiểm tra thành phần các axit amin trong máu. Điều này sẽ đạt được thông qua các sáng kiến mới về sinh học khoa học và công nghệ chăm sóc sức khỏe tinh chất hóa học trong khu vực tái sinh trị liệu và dược phẩm sinh học.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful