Chứng chỉ tiền gửi -Khái niệm:là một loại giấy tờ có giá do các ngân hàng phát hành

ra để huy động vốn trên thị trường thường với thời hạn và mệnh giá được ấn định trước.

Lịch sử ra đời và phổ biến

Chứng chỉ tiền gửi áp dụng lần đầu tiên ở Mỹ lần đầu tiên vào năm 1961, sau đó được lưu hành ở Anh. Tại Việt Nam, chứng chỉ tiền gửi mới chỉ xuất hiện những năm gần đây và chưa được phổ biến rộng rãi

Quyền lợi cơ bản của chủ sở hữu
• •

Được hưởng lãi trên số tiền đã mua.

Được quyền cho, tặng và chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và tổ chức phát hành.

Các quyền lợi khác do tổ chức phát hành quy định.

Các loại chứng chỉ tiền gửi

Chứng chỉ tiên gửi ghi sổ. công ty chứng khoán.• • • Chứng chỉ tiền gửi ghi danh. cổ phiếu. khoản giảm trừ.. Một hợp đồng mua lại gồm 2 giao dịch:  Bán chứng khoán đồng thời kèm theo cam kết mua lại chứng khoán theo cùng một mức giá tại một thời điểm xác định trong tương lai.thường là tín phiếu kho bạc.. hay các chúng khoán khác. biên độ giao động. Hợp đồng mua lại -Là một khoản vay ngắn hạn được đảm bảo bằng các chứng khoán ngắn hạn. Trên thế giới sử dụng nhiều nhất là các trái phiếu chính phủ vì tính an toàn của nó.  Mua chứng khoán làm theo cam kết trả lại chứng khoán và nhận lại tiền gốc cộng với một mức lãi suất nhất định trong tương lai. Chứng chỉ tiền gửi vô danh. nhà kinh doanh chứng khoán. . phương pháp định giá lại chứng khoán cơ sở. thời hạn của hợp đồng. các nhà buôn. các quỹ đầu tư.. ngân hàng trung ương. nhà buôn ( người đi vay) Quyền hạn và nghĩa vụ của mỗi bên Tài sản đảm bảo Tài sản dùng để mua lại: như là trái phiếu. Tham gia chủ yếu vào giao dịch mua lại là các nhà đầu tư có tổ chức lớn như ngân hàng. các tổ chức cung cấp dịch vụ riêng cho hoạt động Một hợp đồng repo quy định các điều sau: • • • • • Tư cách của các bên tham gia : là nhà đầu tư ( người cho vay tiền). Cách tính lãi suất của hợp đồng.

• • Các điều khoản xử lý các vấn đề phát sinh trong thời gian thực hiện hợp đồng mua lại. Các điều khoản khác .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful