* Kiểu 1

Để đan khăn theo kiểu trên bạn hãy làm theo hướng dẫn sau nhé:
CÁCH ĐAN: bắt 54 mũi (hoặc chia hết cho 18)
dòng 1 (mặt phải) :21mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 18mũi
xuống
dòng 2 (mặt trái) :18mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 21mũi
lên
dòng 3 :giống dòng 1
dòng 4 (mặt trái) :21mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 18mũi
xuống
dòng 5 (mặt phải) :18mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 21mũi
lên
dòng 6 :giống dòng 4
lặp lại 6 dòng này 2 lần --> tổng cộng là 12 dòng.
dòng 13 (mặt phải) :3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 21mũi
xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên,
dòng 14 (mặt trái) :3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 21mũi lên, 3mũi
xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên

dòng 15 :giống dòng 13
dòng 16 (mặt phải) :3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 21mũi
xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên
dòng 17 (mặt trái) :3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 21mũi lên, 3mũi
xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên
dòng 18 :giống dòng 16
lặp lại 6 dòng này 2 lần nữa --> tổng cộng là 12 dòng.
như vậy 1 đoạn khăn này là 24 dòng

* Kiểu 2: Mẫu đan hoa cúc

Nguyên liệu chính:
- Que đan số 3.
- Len Vĩnh Thịnh 2 sợi. (Dùng len Vĩnh Thịnh trông sẽ mềm khăn hơn dùng len Tàu, cho dù độ

bóng không bằng).
Cách đan:
- Vì len sợi nhỏ nên phải bắt nhiều mũi. Công thức chung để tính số mũi: 5*X+2. Của mình là
X=10 (tức số mũi sẽ bằng 52), các bạn nên chọn X=12 (số mũi bằng 62) sẽ đẹp hơn.
- Thứ tự: (trường hợp 52 mũi)
+ Bắt mũi bằng tay trái, dùng 1 que cho chặt.
+ Hàng 1: Đan xuống cả hàng.
+ Hàng 2: Đan xuống mũi 1; từ mũi 2 đến mũi 51 cũng đan xuống nhưng phải vắt 3 vòng ngược
chiều kim đồng hồ cho mỗi mũi; đan xuống mũi 52.
+ Hàng 3: Đan xuống mũi 1; dùng que phải nhấc 5 mũi (mũi 2->mũi 6) ra, nhóm thành 1 nhóm,
chuyển sang que trái, rồi đan xuống bình thường, sau đó vắt dây từ dưới lên trên, đan xuống 1
lần nữa, vắt lại dây từ dưới lên trên, lặp lại việc đan xuống (step này tạo ra 5 mũi mới thay thế
cho 5 mũi cũ bị nhóm lại ở trên); lặp lại tương tự với các nhóm 5 mũi tiếp theo, đến hết mũi 51
thì ta được 10 nhóm mũi; đan xuống mũi 52.
+ Hàng 4: Đan xuống cả hàng.
+ Hàng 5: Đan xuống cả hàng.
+ Hàng 6: Bắt đầu lại từ hàng 2

Mẫu khăn số 1

RE:
Kiểu này cực kì đơn giản.
Các bạn muốn đan nẹp hay ko thì tùy mỗi người thôi
Các bạn lấy 35 mũi.
H1: 3 lên, 5 xuống, 3 lên , 5 xuống....cuối cùng là 3 lên
H2: 3 xuống, 1 lên, .....cuối cùng là 3 xuống
Lặp lại 4 lần 2 dòng trên
Tiếp theo lại đan 3 xuống , 5 lên. Hàng sau đó là 3 lên, 1 xuống.
Cứ lặp lại như thế là đc rồi.

Kiểu đan số 2

Chart nà
K: đan xuống
P: đan lên
Bắt 34 mũi, K 3 hàng
H4&5: K2, *K3, P3*, lặp lại trong * đến khi còn 2 mũi, k2.
H6: K2, P1, *K3, P3*, lặp lại trong * đến khi còn 7 mũi, K3, P2, K2.
H7: K4, *P3, K3* lặp lại trong * đến cuối hàng
H9: K2, P2, *K3, P3*, lặp lại trong * đến khi còn 6 mũi, K3, P1, K2.
H10: K3, *P3, K3*, lặp lại trong * đến khi còn 7 mũi, P3, K4.
H11&12: K2, *P3, K3*, lặp lại trong * đến khi còn 2 mũi, K2.
H13: như H10
H14: như H9
H15: như H8
H16: như H7
H17&18: như H4
H19&20: như H15&16
H21&22: như H13&14
H23&24: như H11&12
H25&26: như H9&10

1 mũi móc cho tới hết hàng Hàng 2 đến hàng 4: Lặp lại hàng 1 Bắt đầu phần ren . Đan xương cá Gầy 35 mũi Hàng 1 (mặt phải): Cứ 1 mũi thường . dòng cuối của fần nổi đan như H4.H27&28: như H7&8 Lặp lại H4-28 đến khi đc chìu dài mong mún. K 2 dòng cuối. chiết.

đan 2 mũi thường chung với nhau. đưa sợi qua đằng trước. đan móc 1. đan thường 2 mũi chung với nhau. Hàng 5: đan thường 1. đan thường 2 mũi chung với nhau. đan thường 3 . đan thường 4. đan thường 2 mũi chung với nhau. đan thường 4 . đan thường 2 mũi chung với nhau.Phần Ren: Hàng 1 (Mặt phải): Đan thường1. đan móc 1.Eva. đan móc 1. Hàng nghiêng về bên trái có 1 đường gờ bên trái được tạo ra bởi 1 lần đưa sợi qua đằng trước và ssk. khi được 3 lỗ rồi thì chõe làm 2 tức là xuất hiện hàng nghiêng ngược lại. Mỗi hàng có 7 lỗ. không cần phải đọc hướng dẫn dài ngoằng. đưa sợi qua đằng trước. đan thường 2 mũi chung với nhau. đưa sợi qua đằng trước. đan thường 1. đan thường2. đan 2 mũi thường chung với nhau. đưa sợi qua đằng trước. đưa sợi qua đằng trước. đan thường 1. đan thường 3. đưa sợi qua đằng trước. đan thường3.Vn[/RIGHT]. đan thường 2 mũi chung với nhau. đan thường 3. cũng mệt lắm. Hàng 11: Đan thường 1. đan thường 1. đan thường1. đan thường 2. ssk. đan móc 1. . đan móc 1. đan thường 4.đan móc 1. đan thường 5 . đan thường 1.Họa tiết này bao gồm những hàng lỗ nghiêng về bên phải và trái. đan thường3. Hàng 3: đan thường 1. ssk. đan thường 1. ssk. Cứ thế lặp lại phần ren này. ssk. đan thường 2 mũi chung với nhau. đan móc 1. đan thường 2. Chỉ cần làm vài dòng là sẽ nắm được nguyên tắc của nó.[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan. đan thường 2 mũi chung với nhau. gờ và lỗ được tạo ra bởi 1 lần đan 2 mũi thường chung với nhau và 1 lần đưa sợi qua đằng trước. đan thường 6. đan thường 1. ssk. đưa sợi qua đằng trước. đan thường 3. đan thường 3. Hàng nghieng bên phải có 1 đường gờ bên phải. đưa sợi qua đằng trước. đan thường 7 . đan thường1. Hàng 9: Đan thường 1. đan móc 1. đan thường 2. đan móc 1. Nếu chị em nào có hứng làm mẫu này. Phần gạch chân làm 2 lần. đưa sợi qua đằng trước. đưa sợi qua đằng trước. đan thường 4. đưa sợi qua đằng trước. đan móc 1. đan thường 1. đưa sợi qua đằng trước. đan thường 5. đan móc 1. đưa sợi qua đằng trước. đưa sợi qua đằng trước. đan thường 2. đan móc 1. Học đan khăn: Mẫu đan chữ thập . đan thường 4. đưa sợi qua đằng trước. ssk. đan thường1. Hàng 2 và tất cả các hàng chẵn: đan thường 1. đan thường 2. đan móc cho tới mũi cuối cùng thì đan thường1. Hàng 7: đan thường 1. đưa sợi qua đằng trước. đưa sợi qua đằng trước. ssk.

xa ra chút nhé: Đây là chart mũi chữ thập. .

Hàng 5 (màu A): 1 xuống. . Gầy mũi bằng màu A (tổng số mũi = chia hết cho 4 + 3) Hàng 1 (màu A): đan xuống Hàng 2 (màu B): *3 xuống. 1 dời lên. http://www. đan xong lại chuyển về phía sau và tiếp tục đan theo chart. đan từ * đến * cho đến hết hàng Hàng 4 (màu A): 1 xuống. Cách đan: . Lặp lại từ hàng 2 đến hàng 5 . cho dù độ bóng không bằng). 1 xuống.danmoc. là "mốt" của năm nay ("mốt" của năm ngoái là đan so le 5 lên 5 xuống). 1 dời xuống.Thứ tự: (trường hợp 52 mũi) + Bắt mũi bằng tay trái. 10:26:20 scarf knitting Từ đầu tháng 11.Que đan số 3. trời trở gió se se lạnh. đan từ * đến * cho đến khi còn lại 2 mũi. Công thức chung để tính số mũi: 5*X+2. Học đan khăn: Mẫu đan hoa cúc Friday. 1 mũi dời xuống*.. 1 mũi dời lên*. Ghi chú: hướng dẫn mũi dời xuống (Slip stich) và mũi dời lên (Slip Purlwise Stitch) bạn xem ở đây. . Mình quyết định sẽ đan cho cưng iu 1 cái khăn màu cà phê. *1 mũi dời lên. đan từ * đến * cho đến khi còn lại 2 mũi. (Dùng len Vĩnh Thịnh trông sẽ mềm khăn hơn dùng len Tàu. 1 xuống.Đan bằng 2 màu A và B. Mẫu hoa cúc dành cho khăn nữ.net/forum-f2/topic-t37-20. 14. *1 mũi dời xuống. Của mình là X=10 (tức số mũi sẽ bằng 52).Vì len sợi nhỏ nên phải bắt nhiều mũi. + Hàng 1: Đan xuống cả hàng. 3 xuống*. nhưng vì chưa tìm ra mẫu nào phù hợp nên đan trước cho mình đã he he.. 3 xuống*. . các bạn nên chọn X=12 (số mũi bằng 62) sẽ đẹp hơn. November 2008.Len Vĩnh Thịnh 2 sợi. đan từ * đến * cho đến hết hàng Hàng 3 (màu B): *3 xuống. Mình phải ghi cách đan vào đây cho sau này đỡ quên. Nguyên liệu chính: . dùng 1 que cho chặt.htm Khi đan mũi dời lên phải chuyển sợi len về phía trước.

+ Hàng 3: Đan xuống mũi 1.. sau đó vắt dây từ dưới lên trên.+ Hàng 2: Đan xuống mũi 1. vắt lại dây từ dưới lên trên. 1 tháng rùa bò của mình Mình tính sẽ móc thêm 1 hoặc 2 đường viền vào mép khăn. Thành phẩm: 20081205: Tác phẩm dang dở sau . rồi làm dây hoa hoặc quả bông ở đầu khăn. lặp lại tương tự với các nhóm 5 mũi tiếp theo. đan xuống 1 lần nữa. rồi đan xuống bình thường. + Hàng 4: Đan xuống cả hàng. chuyển sang que trái.. đan xuống mũi 52. đan xuống mũi 52. lặp lại việc đan xuống (step này tạo ra 5 mũi mới thay thế cho 5 mũi cũ bị nhóm lại ở trên). + Hàng 5: Đan xuống cả hàng. đến hết mũi 51 thì ta được 10 nhóm mũi. + Hàng 6: Bắt đầu lại từ hàng 2. dùng que phải nhấc 5 mũi (mũi 2->mũi 6) ra. ======================================= * kiểu 1: . nhóm thành 1 nhóm. từ mũi 2 đến mũi 51 cũng đan xuống nhưng phải vắt 3 vòng ngược chiều kim đồng hồ cho mỗi mũi.

1 mũi chập 2. 1 vòng. Kết thúc bằng 6 hàng mũi xuống. lặp lại từ * cho đến khi còn 3 mũi. (tổng số mũi chia hết cho 3 + 6) Hàng 1-6: Mũi xuống Hàng 7: 3 xuống. *1 xuống. *kiểu 2: . 3 xuống. Lặp lại hàng 7 cho đến khi được chiều dài như ý. Đan kết thúc mũi.Gầy 39 mũi.

Chú thích: 1 mũi chập 2 lên vào sau = p2tog tbl = purl 2 together through back loops 1 mũi giảm trái = 1 SKPO 1 mũi dời = slip 1 knitwise = đâm que đan như đan mũi xuống. nhưng không đan mà chuyển .

1 m. 1 xuống. 2 lên. chập 2 lên. 1 vòng. Đan viền Hàng 1. 2 xuống. 1 mũi giảm trái . 2 xuống. chập 2 lên. đan xuống đến khi còn 1 mũi. 1 mũi giảm trái . 2 xuống. chập 2 lên. 2 xuống. 2 lên. 2 xuống. 2 lên. 2 lên. 1 vòng. 1 lên Hàng 5 (mặt phải): 1 m. 1 vòng. 4 xuống.8 (mặt phải): 1 mũi dời. 1 m. 2 lên. 1 vòng. 3 xuống. 1 vòng. 5 xuống. 2 xuống. 3 xuống. 2 lên. 1 m. 1 vòng. 1 mũi chập 2 lên vào sau. 1 vòng. 1 m. 1 vòng. 3 lên.7. Gầy 39 mũi. 3 lên. 2 xuống. 1 lên (bạn sẽ được 39 mũi trên que đan sau khi đan các hàng mặt trái). 7 lên. 1 lên Hàng 7 (mặt phải): 1 m. dời. (1 vòng. 1 vòng. 9 lên. 2 xuống. 1 m. 1 lên. Đan kết thúc mũi. chập 2 lên. 2 xuống. 1 mũi giảm trái . 7 lên. 1 mũi giảm trái . 1 lên.sang que đan phải. 2 xuống. 1 m. 1 vòng. 1 xuống. 1 vòng. 2 lên. 1 xuống. 5 lên. 6 lên. . Hàng 3 (mặt phải): 1 m. dời Hàng 8 (mặt trái): 1 lên. 1 m. 2 xuống. 5 lên. Hàng 2 (mặt trái): 1 lên. dời. 6 lên. 1 vòng. 2 xuống. 2 xuống. 1 mũi giảm trái . 1 vòng. 1 m. 2 xuống. đan xuống đến khi còn 1 mũi. 2 xuống. chập 2 lên. 2 xuống. 2 xuống. 2 lên. 1 mũi dời. 2 xuống. 2 lên. 1 mũi giảm trái . 1 xuống. 1 vòng. 2 lên. 9 lên. 1 xuống) 2 lần. 1 mũi giảm trái . 2 lên. 1 xuống. dời. chập 2 lên. 1 xuống. 1 m. 1 m.5. 2 xuống. 1 vòng. chập 2 lên vào phía sau. 1 m. 2 lên. 2 lên. 1 lên Lặp lại 8 hàng này cho đến khi được chiều dài như ý. 1 vòng. 1 m. 2 lên. 1 mũi chập 2 lên vào sau. 1 xuống. 2 xuống. 2 lên. chập 2 xuống. 7 xuống. Đan 9 hàng viền như khi bắt đầu. 1 xuống. 1 mũi giảm trái . 1 mũi giảm trái . 1 vòng. 3 xuống. chập 2 lên. 1 xuống. 1 vòng. 1 vòng. 2 xuống. chập 2 xuống. 1 xuống) 2 lần. chập 2 xuống. 2 lên. 1 lên Hàng 2. chập 2 lên. 1 lên. dời. 2 lên. 1 vòng. 1 vòng. 1 xuống. (1 vòng. 1 xuống.6. 2 xuống. 4 xuống. Bắt đầu đan hoa văn: Hàng 1 (mặt phải): 1 m. chập 2 lên. 1 vòng. 1 xuống. chập 2 xuống. 1 m. 1 mũi giảm trái . 1 mũi giảm trái . 1 m. 2 xuống. 1 m. 1 mũi chập 2 lên vào sau. chập 2 lên. 2 xuống. 1 m. 1 lên. dời Hàng 4 (mặt trái): 1 lên. 5 xuống. 4 xuống. 1 m. 2 xuống. 1 vòng. 1 m. 3 xuống. 4 lên. 3 xuống. 4 xuống. 2 xuống 1 m. 7 xuống. 1 vòng. dời Hàng 6 (mặt trái): 1 lên. 1 vòng. chập 2 lên. 1 m. 2 lên. 3 xuống. 1 vòng. 1 mũi giảm trái . 1 m. 2 xuống. dời (tổng cộng bạn sẽ được 41 mũi trên que đan sau khi đan các hàng mặt phải). 1 vòng.9 (Mặt trái): 1 lên.3. 1 vòng. 1 vòng = 1 YO.4. chập 2 lên. 2 xuống. 4 lên. 1 xuống. 1 xuống.

* kiểu 3: .

mũi vòng . ssk ( dời 2 mũi theo chiều từ dưới lên từ que đan trái sang que đan phải . 1 xuống mũi vòng . Hàng 1 và tất cả các hàng có số lẻ ( mặt trái ) : Đan lên Hàng 2: 3 xuống . * Mũi lên chập 2 ( giảm mũi bên phải ) .Mẫu đan là bội số của 10+1 Gầy 61 mũi. . 5 xuống Lặp lại từ * . dùng que đan trái móc 2 sợi len vừa chuyển theo chiều từ trên xuống sau đó đan bt ) . kết thúc với 3 mũi xuống.

1 xuống . Hàng 6: 1 xuống . * Mũi vòng . 2 xuống . Hàng 10: 1 xuống . Bạn nào làm được thì chỉ giáo với. * Mũi lên chập 2 . sau đó : Hàng 1 ( mặt trái) : Đan lên Hàng 2 (mặt phải ): Đan xuống __________________ ===================================================== Có mẫu khăn này khá đẹp. 1 xuống . Lặp lại * đến khi còn 9 mũi cuối . mũi vòng . Lặp lại từ * đến hết. Hàng 14: 1 xuống . ssk . mũi vòng . ước chừng khoảng 40 cm từ điểm gầy mũi đến mép đan . * 3 xuống. 5 xuống . 1 xuống .Mũi lên chập 2. Mũi vòng .1 xuống . Mũi vòng . 1 xuống. 1 xuống . * Mũi vòng . 2 xuống . * Mũi vòng . 1 xuống .net :) Khăn vặn thừng phối mầu Mẫu hoa văn: . nhưng trình mình còn kém nên chưa dám thử làm. ssk . 3 xuống . mũi vòng . mũi vòng . mũi vòng . Mình lấy bài này từ hoitheuthua. Lặp lại * cho đến hết. 1 lên . Mũi lên chập 2 . Mũi lên chập 2 . 1 xuống .Mũi vòng . 1 xuống . 1 xuống . Lặp lại từ * cho đến hết. psso ( dời 1 mũi từ que đan trái sang que phải . ssk . Lặp lại từ * đến hết. 2 xuống . Hàng 16: 1 xuống. 1 mũi dời xuống . Lặp lại từ hàng 1 đến hàng 16 thêm 5 lần nữa . hihi. Mũi lên chập 2 . ssk . mũi vòng . 1 xuống . 3 xuống . kết thúc với 2 mũi xuống. Lặp lại * . ssk. 3 xuống . * Mũi vòng .Hàng 4: 2 xuống . Hàng 12: 1 xuống . 2 xuống . 3 xuống . Hàng 8: Mũi lên chập 2 . mũi vòng . * Mũi lên chập 2 . 1 mũi dời xuống . 1 xuống . mũi vòng . 1 xuống . bỏ mũi dời qua mũi lên vừa đan ). 3 xuống . mũi vòng . kết thúc chúng vs 3 mũi xuống . 1 xuống . 3 xuống . Mũi lên chập 2 . ssk . psso . Lặp lại từ * đến hết.

Chart: Em mạn phép dịch cái chart ra cho bạn nào lười đọc hình vậy .

(k1. p1. p2. k3 MC.k1)x3 Ghi chú: . (p1. MC 6st RC.k1)x2. quay lại knit 3 mũi CC ở kim vặn. p2. k1. (p1. p6.p1)x3 .k1)x3 .CC: contrast color (màu tương phản . quay lại knit 3 mũi MC ở kim vặn . k6.Row 6.k1)x2. k1. (p1. .k1)x2. k2. p2. (p1. giữ phía trước. knit 3 mũi MC. k1. giữ phía trước. giữ phía sau khăn.MC 6st RC: nhấc 3 mũi CC sang kim vặn.Row 1 (WS): s1. MC 6st LC.11: repeat row 1.ở giữa) .Row 10: s1.MC 6st LC: nhấc 3 mũi MC sang kim vặn. knit 3 MC.Row 2: s1. p1. k3 CC. knit 3 CC. then 9st with MC (use separate balls).Row 3. (k1. .CC 6st RC: nhấc 3 mũi MC sang kim vặn thừng. p2. k1. đan lên hoàn chỉnh nó như thế này ạ (tùy thích thêm tua hay ko nhé ^^) .9. k6. p2. p1.CO 9st with MC. p1. p6.CC 6st LC: nhấc 3 mũi CC sang kim vặn. Đây.MC: main color (màu nền chính) . CC 6st RC. knit 3 mũi CC tiếp theo. giữ phía sau.8. . p1.Row 4: s1. . k1. CC 6st LC.5. k1.12: repeat row 2 . (p1. then 12st with CC.p1)x2. (p1. p2. k1.7. k2.k1)x3 .

Khăn dễ hơn nhé. Cái này thì chắc là nhoáy nhoáy là xong í mà .

lại được 2 mặt giống nhau nữa cũng đẹp phết . Nhìn đơn giản nhưng . dầy.P1) cứ thế lặp lại cho hết hàng.Còn trong hàng thì đan (K2. Xong Đan kiểu này khăn rất mềm.Bắt số mũi chia hết cho 3+2 (2 mũi này là để làm viền ^^).Mũi đầu tiên nhấc. Mũi cuối cùng đan lên. Mẫu đan là: . .

nhưng tiếng Anh nhé ^^ Mấy ký hiệu phía trên: .PS: muốn tự học đan thì vào đây .họ bày cho các bước cơ bản để đan len.

k1) hai lần. mình mò tiếp đã =========================================================== Chart: Bắt 38 mũi. Dòng 5 đan (k1. Dòng 6 đan (p1. Dòng 8 đan (p1. (p1. tức là khi đan thì đâm kim từ trên xuống Tạm thời thế đã nhé. Đan lại như dòng 5 đến dòng 10 một lần. (p1. Đan lại như dòng 5 đến dòng 12 khoảng 38 lần. gọi là đan lên hay đan thường. Dòng 12 đan như dòng 8. Dòng 10 đan như dòng 8. k6. đan (p6. đan (k6. (k1. tức là khi đan thì đâm kim từ dưới lên • P . p6) hai lần.3/3RC) hai lần. k6) hai lần. Dòng 9 đan (k1. đan như () cho đến hết dòng. k1) hai lần. p1).mũi knit. p1) hai lần. .mũi purl. p1) hai lần. đan như () cho đến hết dòng. Dòng 2 và dòng 4 đan (p1. k1) hai lần. đan (p6. (k1. Dòng 1 và dòng 3 đan (k1. k6. p6.• K . Dòng 7 đan như dòng 5. đan (3/3 RC. k1). p1) hai lần. k1) hai lần. Dòng 11 đan như dòng 5. gọi là đan xuống hay đan móc. 3/3 RC. p1) hai lần. p6) hai lần.

com/2darybd9lbag/mau_dan_Hoa_la_va_dep_1_.html http://www. thấy duyên dáng qua nên phải share cho cả nhà ngay lập tức (Đặc biệt còn là gợi ý cho bạn lanphuong.ziddu. ( link: http://www. thì mũi 3/3 RC một mình đó cũng là tương đương với 6 mũi k được chia làm 2 (3/3) và đan chéo thành vặn thừng.rar.com/download/8728489/Kieudanlalll.html Mẫu này đẹp lắm nha cả nhà Em mới "chộp" được cái mẫu khăn này..Đan lại như dòng 1đến dòng 4 một lần.html http://www. ở trang 7 ạ.html LinK http://www.com/download/8890783/Maudantatdepchobe.rar. Nhưng đến dòng thứ 9 thì lại có 3/3 RC ở ngoài không có trong () như mũi trước đó.tb trên topic Khăn.rar.net/t18-topic) == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = Chúc thành công!!! Download mẫu đan này ở đây nhé.ziddu.rar Mẫu móc gang tay cho bạn trẻ Link: http://www. mũ.ziddu.danmoc.com/download/8715598/cachdanhoalavadep.html http://www.rar.rar. găng tay.com/download/8794001/Dangangtay.missupload.ziddu.com/download/8877418/Kieudanla3. 3/3RC): p6-đan 6 mũi p và 3/3RC-tương đương với 6 mũi k được chia làm 2 (3/3) và đan chéo thành vặn thừng. em thấy áp dụng chuẩn nhất cho các bạn trẻ thích màu rực rỡ). http://www. Hy vọng chị admin sớm duyệt & add vô cho em . túi xách..ziddu. Ghi chú: *(p6.

ngược lại thì hãy dùng que lớn hơn. đó là để tránh khỏi rủi ro đáng tiếc khi lên khăn k đẹp như mẫu.do đó ko tự nhiên mà mọi tác giả cho cái phần này vào. Hãy đảm bảo là mọi người đều kiểm tra kích thước trên mẫu của mình nhé! Nếu mẫu của bạn đã khớp với kích thước trên mẫu gốc. que chọc lên như đan mũi xuống ấy ạ) . hãy thử dùng móc hoặc que đan nhỏ hơn. lên mặt trái). còn do chất liệu len và kích cỡ que đan --> rất quan trọng đấy ạ) 16 mũi = 10cm. Nếu số mũi và số hàng bạn đan trên 1 diện tích 10cm2 ít hơn mẫu gốc. thì sản phẩm cuối cùng mới có kích thước đúng như mẫu và sẽ đảm bảo ko bị thiếu len. như thể bạn đan nhưng bỏ qua (cái này là trượt lên.Đây là BẢN GỐC ạ Và đây là bản dịch của em: Đo đạt (Gauge) : (trước đây em ko coi trọng lắm phần này nhưng mới đây em gặp phải tai nạn thực tế. thử trên mẫu đan cơ bản (xuống mặt phải. Diễn giải mũi đan (stitch explanation): Trượt-2 xuống chung-luồn (sk2p): Cụ thể như sau 1. Trượt mũi tiếp theo từ que trái sang que phải.

Chiết khăn. vòng sợi. Trượt-2 xuống chung-luồn.hàng 5 đến khi được độ dài khoảng 106. Trượt-2 xuống chung -luồn. 3 xuống. vòng sợi. Đan tiếp 2 mũi xuống chung với nhau 3. 2 trượt-1 đan.Tất cả các mũi có xuống đều là kim chọc lên (2 xuống chung với nhau. 2 xuống chung.) Mẫu đan: Thực hiện trên 21 mũi Hàng 1 (mặt trái): đan lên Hàng 2: 1 xuống. 1 xuống. vòng sợi. kết thúc ở hàng 5. 2 xuống chung với nhau. 1 xuống. 2 xuống Hàng 5: đan lên Lặp lại từ hàng 2. 1 xuống* lặp lại ** 1 lần nữa Hàng 3: đan lên Hàng 4: 2 xuống. vòng sợi. (2 xuống chung với nhau. dùng đầu kim trái luồn nó qua mũi số 2 vừa đan xong --> như vậy ta vừa giảm 2 mũi 2 Trượt . Cái mũi vừa trượt ấy ạ. . 2 trượt-1đan.2. 2 xuống v. 2 trượt-1đan)x2.1 Đan (ssk) : Trượt 2 mũi tiếp theo như thể sắp đan. vòng sợi. Cho dễ hiểu thì xem clip này ạ How to make SSK Thực ra 2 loại mũi này đều rất dễ cho những ai đã đan quen tay đấy ạ Những mũi trong * * tức là đan lặp lại Lưu ý: cái này ai cũng biết rồi nhưng vẫn ko thừa khi nhắc lại đâu ạ.vòng sợi) x2. cùng lúc dùng que trái đan 2 mũi chung với nhau. vòng sợi. vì theo bản năng đọc và quy ước của ta thì rất dễ nhầm khi đan.v. vòng sợi. vòng sợi. *(vòng sợi.5 cm (hoặc tùy ý) .

Chúc mọi người thành công nhé! Hôm nay có bé hỏi mình cách đan 2 cái khăn này. level của nó chỉ ở mức easy+ thôi.Kết thúc: 2 đầu khăn lượn sóng Trông thì dài loằng ngoằng nhưng mẫu này dễ lắm ạ. mình có viết chart cho cả 2 khăn nên tiện mình post lên đây chia sẻ với mọi người luôn. Đầu tiên là khăn ca-rô .

chuẩn bị len sợi bông hơi to.Chart của nó đây .lấy 12 mũi . 2 cuộn đen.toàn bộ khăn là đan k (đan lên hết. màu trắng cho khăn nữ (mình lấy màu như trong mẫu còn bạn có thể tự biến tấu cho phù hợp) Phần cải ca-rô: .đan 4 hàng đầu tiên màu đen cho khăn nam. cả 2 mặt đều đan như vậy luôn) . 2 cuộn trắng .

5 giống h1 . cách tính vặn tiếp theo là: từ vặn trước là hàng 1. Vậy thôi. 1p trắng. tặng bạn bè. 8k trắng. 1k x. còn ở những lần vặn tiếp theo thì tới hàng 9 của vặn đó mới vặn tiếp. còn các hàng lẻ đan giống nhau ở vặn thừng đầu tiên thì tới hàng 7 là vặn. 8k trắng . thì lần vặn sau là h9 còn ở cuối khăn thì sau khi vặn xong đan thêm 7 hàng thì triết.chuẩn bị 2 cuộn len 1 màu xanh (x) và 1 màu trắng (tr) . Bạn nào biết đọc chart thì làm thử nha. 1p x. trắng) . 8k xanh. 1p tr. 3mđ. 6 giống h2 . 3mt.h8: giống h2 .h9: giống h1 nói chung là các hàng chẵn đan giống nhau. nữ trắng) Phần trái tim thì bạn dùng len sợi bình thường. Đan như thế đến khi đạt độ dài nửa khăn thì quay ra đan một màu len (nam đen. vặn 8 mũi trắng đan k .h1: 8k xanh. vặn 8 mũi x đan k. 1p tr. 3 mũi trắng (mt). 8p tr.h3. 1p trắng. Chúc bạn đan thật đẹp cho bản thân. móc và đính vào khăn tại vị trí mà bạn muốn Khăn vặn thừng 2 dải màu (xanh. 8p x . 3 mđ.h7: vặn 8 mũi x đan k. 8p x. và đặc biệt là tặng 1 nửa rất tuyệt của bạn nha . mũi trắng màu xanh) h1: 3 mũi đen (mđ). 3mt h2: 3mt.h4. 3mđ h3 giống h1 (bạn đan sao mà khăn có 3 hàng 4 sọc đen trắng đan xen) h4: 12 mt h5: giống h2 h6 = h3 h7 = h5 h8: 12 mđ từ hàng 9 trở đi lặp lại như h 1 tới hàng 8. chu kỳ là 8 hàng.Giống như trong hình(mũi đen màu đen. 1k tr. 1 p xanh. tất cả các hàng đều vặn giống nhau. vặn 8 mũi trắng đan k. 1k tr.lấy 35 mũi .h2: 8p tr.

lặp lại từ * đến * cho đến khi còn 5 mũi. Nếu muốn khăn rộng hơn thì tổng số mũi bằng 40 + 1 số chia hết cho 14. post lên các bạn coi nha. 1 lên)x2. Đan 7 hàng mũi hạt gạo: Hàng 1. 82. lặp lại từ * đến * cho đến khi còn 5 mũi. 7 lên. 1 lên. 1 lên. lặp lại từ * đến * cho đến khi còn 5 mũi. 3 lên... B5 Hàng 11. B5 Hàng 10: B5. * 1 xuống. B5 Hàng 17: B5. 5. & 16: B5. 68.. 2 lên . 3 xuống.. đan lên cho đến khi còn 5 mũi. lặp lại từ * đến * cho đến khi còn 11 mũi. 13.. 14.Chịu khó một chút sẽ có khăn đẹp cho ng ấy đó. 4. 1 xuống. B5 Hàng 9: B5. 2 lên *. lặp lại từ * đến * cho đến khi còn 14 mũi. 1 xuống. * (1 xuống. 7 (mặt trái): * 1 lên. 1 lên. 2 xuống. 1 lên. đan xuống cho đến khi còn 5 mũi. 2 xuống *. 2 . 3 xuống. * 1 lên.== = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = Theo yêu cầu của một số bạn. 1 lên. 12 lên *. 4 lên *. B5 Hàng 12. 1 xuống * cho đến hết hàng Hàng 2. 3 lên. * (1 lên. 5. B5 Hàng 2. & 7: B5.. * 12 lên. lặp lại từ * đến * cho đến khi còn 5 mũi. 2 lên *. 6 (mặt phải): * 1 xuống. 1 xuống. Gầy 40 mũi. * 12 xuống. B5 Hàng 8: B5. 1 xuống. 1 xuống. & 15: B5. 4. 1 lên. & 6: B5. 4 xuống *. lặp lại từ * đến * cho đến khi còn 11 mũi. 2 xuống. 1 xuống)x2. mình có tìm được vài kiểu khăn nè.. ví dụ 54. 1 lên * cho đến hết hàng Bắt đầu đan hoa văn: Hàng 1 (mặt phải): B5. 1 xuống. * 2 xuống. 2 xuống *. 2 lên . B5 Hàng 3. 3. .

* 2 lên . 1 lên) nếu ở cuối hàng. 2 lên . 1 xuống) nếu ở cuối hàng. (1 xuống. lặp lại từ * đến * cho đến khi còn 14 mũi. 1 lên. 7 lên. . Kết thúc ở hàng thứ 16. 4. 1 lên. 1 xuống. 1 lên. -danmoc. 7 (mặt phải): * 1 xuống. 5. 1 lên. Ghi chú: B5 = 5 mũi đan như sau: Mặt phải: (1 xuống. 1 xuống. 3. 1 lên. 1 lên) nếu ở đầu hàng. 1 lên * cho đến hết hàng Hàng 2. Kích thước thực là 700x932. 1 xuống * cho đến hết hàng Đan kết thúc mũi.net== = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = Mẫu khăn M30: Ảnh này đã được thu nhỏ. 1 xuống. 7 xuống. 6 (mặt trái): * 1 lên. 1 xuống. 7 xuống. B5 Hàng 18: B5. Đan tiếp 7 hàng mũi hạt gạo: Hàng 1. B5 Lặp lại từ hàng 1 đến hàng 18 cho đến khi được chiều dài như ý. Bấm vào đây để xem ảnh với kích thước chuẩn.xuống. Mặt trái: (1 lên. 1 xuống. 1 xuống. 12 xuống * . 1 xuống) nếu ở đầu hàng. 1 lên. (1 lên.

.

Hàng 33–36: Lặp lại Hàng 28 và 29 hai lần. Hàng 83–86: Đan xuống.Cách đan: Gầy 26 mũi. Hàng 8: Đan xuống 3. Hàng 69: Đan xuống. Hàng 70: Đan xuống 3. Hàng 63–66: Đan xuống. . Hàng 29: Đan xuống 3. *Đan xuống 1. javascript:bbstyle(-1) Hàng 67: Đan xuống 3. Đan lên 1. Đan xuống 3. Đan xuống 3. Hàng 71: Đan xuống 3. Đan lên 4. Hàng 30 và 31: Lặp lại Hàng 28 và 29. Đan xuống 3. Đan lên 6. Đan xuống 3. Đan xuống 3. Đan xuống 4. *Đan lên 5. Hàng 47: Đan xuống 3. Hàng 72–74: Lặp lại Hàng 68–70. Đan lên 4. Đan xuống 3. Đan xuống 3. Hàng 75–79: Lặp lại Hàng 67–71. Hàng 1–6: Đan xuống. (Đan xuống vào mũi lên và đan lên vào mũi xuống) cho đến khi còn 3 mũi. Hàng 9–22: Lặp lại Hàng 7 và hàng 8 bảy lần. lặp lại từ * cho đến khi còn 3 mũi. Đan xuống 4. Đan lên 20. Hàng 37–41: Lặp lại Hàng 32–36. Đan xuống 1. Hàng 32: Đan xuống. Hàng 80–82: Lặp lại Hàng 68–70. *Đan xuống 4. Hàng 7: Đan xuống 3. lặp lại từ * cho đến khi còn 3 mũi. Đan lên 2. Hàng 48: Đan xuống. Hàng 23–27: Đan xuống. *Đan lên 4. lặp lại từ * cho đến khi còn 3 mũi. Đan lên 20. Hàng 68: Đan xuống 3. Hàng 42–46: Đan xuống. Đan lên 1. Đan xuống 3. lặp lại từ * cho đến khi còn 3 mũi. *Đan xuống 4. Đan xuống 3. *Đan lên 2. Hàng 28: Đan xuống 3. Đan xuống 4. lặp lại từ * cho đến khi còn 5 mũi. lặp lại từ * cho đến khi còn 3 mũi. Hàng 49–62: Lặp lại Hàng 47 và 48 bảy lần.

Hàng 87–326: Lặp lại Hàng 7–86 thêm 3 lần. [RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan. Đan kết thúc mũi.net-. Hàng 327–332: Đan xuống. == == == == == == = = = = = = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = === == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = === == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = === == == == == == == = = = = = = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = === == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = === == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = === Khăn vặn thừng 2 mặt Directions : Post theo yêu cầu của chị pansy và chị buame ^^ .Vn[/RIGHT] -danmoc.Eva.

k1. k1. ending on row 17. (yo. k2 tog) 4 times. repeat from * to last stitch. sl1. Chúc cả nhà mình vui vẻ ^^ == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = Khăn tiếp nhé: .Special Abbreviation: Brioche Cable 12 Front is abbreviated BrC 12F. sl sts from cable ndl back to left ndl. Row 11: K1. (yo. k2 tog) 2 times. but it’s not hard once you get the hang of it. k2 tog) 2 times. k2 tog) 4 times. k1. *yo. k1. repeat from * to last stitch. Rows 1-10: K1. Row 23: K1. k2 tog) 4 times. sl 1. CO 26 sts Set-up row: K1. BrC 12F. Work rows 1-23 until scarf is desired length or until you run out of yarn. *yo. (yo. Bind off in pattern omitting yarn-overs. it means: sl 6 sts to cable ndl and hold to front. BrC 12F. sl 1. sl 1. sl 1. BrC 12F . k2 tog. (yo.sl 1. sl 1. k1. This sounds complicated at first. Rows 12-22: work as for rows 1-10. (yo.

19 and 21 (RS): K3. Rows 12. k3. 3. p2. 9. k3. p8. p8. k8. k6. p6. k12. k9. k9. 11. 13. Rows 5 and 9: K3. 13 and 15 (RS): K3. Cable Pattern III (over 24 sts) Rows 1. k3. 4/4 RC. k3. 20 and 22: K12. p4. Row 9: K3. p5. 4/4 RC. k8. p4. p2. k2. Rep Rows 1-16 for Cable Pattern I. Rep Rows 1-12 for Cable Pattern III. p2. Cable Pattern II (over 24 sts) Rows 1. 3/3 RC. Rep Rows 1-24 for Cable Pattern II. p6. . 5. 4. p2. p4. k2. Row 12: K9. k9. 17. Rows 2 and 4: K9. Row 2 and All WS Rows: K8. 7. Rows 11 and 23: K3. p2. k8. 8 and 10: K9. p6. and 10: K8. Row 7: K3. p5. Row 16: K8. p5. p5. 14. p5.Chart: Cable Pattern I (over 24 sts) Rows 1. k2. 16. 5. k3. k2. p6. 6. k8. 15. p6. Row 24: K8. 8. Rows 2. k3. p6. 18. 3 and 11: K3. 3. p5. 7. k12. k3. p5. Rows 6. p6. p5. k8.

Rep Rows 1-24 of Cable Pattern II six times. HIx vẫn không phải cái khăn mình mơ ước . Khăn hình lá. == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = Một cái khác. Bind off.SCARF Cast on 24 sts. Rep Rows 1-16 of Cable Pattern I ten times. Rep Rows 1-24 of Cable Pattern II six times. Rep Rows 1-12 of Cable Pattern III twelve times. Rep Rows 1-16 of Cable Pattern I ten times. Knit 6 rows. Knit 6 rows.

k2tog. Row 3: *P4. p5. yo) twice. sk2p. sk2p. k1. rep from *. yo. k2tog). k2tog). yo. yo. k5. k1. k3. Rep Rows 1-8 for Lace Pattern. k1. (k1. p1) twice. p7. p1. (k1. yo. k1. yo. Row 2 (RS): *K1. k1. k3. (yo. k1. (k2tog tbl. yo. == == == == = = = = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = === == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = === . k2. k2tog. yo. p1. k1. p1. yo. rep from *. p1. p1. Row 8: *K1. k5. rep from *. rep from *. rep from *. k1. yo. p2) twice.Chart: PATTERN STITCH Lace Pattern (multiple of 17 sts. p1. k1. Row 4: *(K1. rep from *. k1) twice. p1. Row 5: *P5. k3tog. (k2tog tbl. p4. p1. rep from *. Row 6: *K1. k2tog tbl. Row 7: *P7. decreasing to 15 sts on Rows 2–7) Row 1 (WS): Purl across.

. 2 k (tổng cộng là 5 mũi với mũi giả ở giữa)(không tính đến mũi đầu bỏ không đan). Que đan bên tay trái lấy mũi giả ở giữa vắt sang 2 k như khi triết khăn vặy. Cám ơn em . 1 mũi giả. Vẫn lại mong mọi người hiểu và đan thành công. đan 2 k. Hình mẫu do em Buitrang88 đan thực nghiệm và bổ sung. dư 2. qua mũi thứ 5. đan thêm 2 k => như vậy được 2 k.Hàng 1: mũi đầu bỏ không đan. vắt len sang.Hàng 2: giống hàng 1. (hay chính là lấy mũi giả thứ 4 vắt sang.== = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = Thêm một khăn nữa (cũng mới học và đã đan thành công): -Số mũi chia hết cho 4.6) .

== = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = Thấy cái mẫu này hay hay .

k14. then bring yarn between needles to back of work. k9. k13. k10. k2tog. k to end. sl1. (23 sts) Row 10: Sl1. (25 sts) Row 8: Sl1.DIRECTIONS: CO 31 sts. psso. (15 sts) . k11. psso. sl1. sl1. psso. k6. sl1. k11. k2tog. psso. k10. k2tog. ready to knit the next stitch. (17 sts) Row 16: Sl1. 2tog. (21 sts) Row 12: Sl1. k2tog. (19 sts) Row 14: Sl1. (29 sts) Odd numbered Rows 3-17: Sl1. psso. Note: Slip first st of every row purlwise. sl1. k7. k9. k13. k8. k2tog. psso. Row 2: Sl1. k8. k12. sl1. sl1. k2tog. psso. sl1. (27 sts) Row 6: Sl1. k7. Row 4: Sl1. k2tog. k12. Row 1: K all sts. psso.

k2. sl1. Note: sl1-k2tog-psso: slip one stitch knitwise. (22 sts) Row 19: Sl1. (11 sts) End Row 5: Sl1. knit the next two stitches together. then work Rows 2-17 once. k5. pull through rem st and pull tight. k2tog. Break yarn. k2. k2tog. k21. k1. (5 sts) End Row 11: K1. CO 9 sts. (3 sts) End Row 12: K3tog. k2tog. CO 9 sts. k to end. psso. k4. (7 sts) End Row 9: Sl1. k5. k4. sl1. k1.Row 18: Sl1. psso. sl1. sl1. psso. k6. End Row 3: Sl1. k2tog. sl1. psso. psso. psso. sl1. k2tog. (13 sts) Even Numbered End Rows 2-10: Sl1. pass the slipped stitch over . (9 sts) End Row 7: Sl1. 17] times more. k3. k5. sl1. k6. k2tog. psso. k2tog. k3. End Row 1: Sl1. (31 sts) Work Rows 2-19 8[12. Proceed to End Rows.

.

== == == == == == = = = = = = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = === == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = === == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = === Đan khăn này cần 2 cỡ que khác nhau.5mm) và size 7US (4. Theo hướng dẫn là que đan size 4US (3.5mm) HƯỚNG DẪN: .

Row 1. 4. Row 2. 5: Knit. Nhà em chưa đan thử nhưng có vẻ đơn giản ^^ mà trông cũng đẹp. cast on 48 stitches.* With size 7 needles. * Change to size 7 needles: Row 13: *Kfb* 24 times (you'll end up with 48 stitches again). * Change to size 4 needles: Row 7: *K2tog* 24 times (you'll end up with 24 stitches on the needles) Row 8-12: Knit. Bind off. 6: Purl. then in the back. Chọn mầu len hợp là tặng mẹ hoặc mẹ chồng được đấy . Note: Kfb: knit 1 stitch in the front. Repeat rows 2-13 until you've reached the length you want. 3.

== = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = ko phải khăn nhưng có tác dụng giống khăn nên em post lên chị em tham khảo: Zakka neckwarmer: .

pass slip stitch over k2tog Directions .Supplies Size 10 needles 100% cotton 4 PLY yarn large sewing needle button of your choice SK2P .Slip 1. knit 2 together.

repeat from * to end Repeat rows 1 and 2 for desired length (neck warmer should measure no longer than one inch longer than neck circumference. leave a tail to sew button Sew the button to the end that you binded off. Bắt số mũi chia hết cho 3+2 (2 mũi này là để làm viền ^^).Purl Row 2 . *yo. k1. last row .Còn trong hàng thì đan (K2.K1. SK2P. Các chị trong này chắc chả buồn đan kiểu này nữa nhưng em cứ post lên cho các bạn mới tập đan biết nhé. Xong . The eyelets in the pattern create natural button holes.P1) cứ thế lặp lại cho hết hàng.Mũi đầu tiên nhấc. == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = Kiểu này đan dễ ẹt. yo. so you don't have to add any.Purl bind off. * If using cotton. remember it will stretch out a little. k1. . k1.Cast on 19 stitches Row 1 . Mũi cuối cùng đan lên. cực đơn giản và rất nhanh ^^. Mẫu đan là: .

Đan kiểu này khăn rất mềm. lại được 2 mặt giống nhau nữa. Nhìn đơn giản nhưng cũng đẹp phết == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = . dầy.

then k the 1 st from cable needle. STITCH EXPLANATION: CABLE STITCH EXPLANATIONS T3B (Twist 3 Back) Slip 1 st to a cable needle and leave at the back of your work. your project will be the size specified in the pattern and the materials specified in the pattern will be sufficient.. .== = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = Khăn vặn thừng này (dạo này em chết ngập với cái thể loại này): (hình minh họa do bạn Trang đan nên. k 2 sts from your left needle. T3F (Twist 3 Front) Slip 2 sts to a cable needle and leave at the front of your work. then k the 2 sts from cable needle.) GAUGE: 9 1/2 sts = 4 in. then p the1 st from cable needle.] BE SURE TO CHECK YOUR GAUGE. p 1 st from your left needle. [10 cm over Scarf Pattern Stitch. C3B (Cable 3 Back) Slip 1 st to a cable needle and leave at the back of your work. SCARF With A. [10 cm] square. if more stitches and rows. try a larger size hook or needles. If it takes you fewer stitches and rows to make a 4 in.. k 1 st from your left needle. C3F (Cable 3 Front) Slip 2 sts to a cable needle and leave at the front of your work. k 2 sts from your left needle. then k 2 sts from cable needle. When you match the gauge in a pattern. try using a smaller size hook or needles. cast on 19 sts.

p1. p5. p2. p1. sl 3 sts from cable needle back onto left needle. Repeat Rows 3-14 ten more times. k1.html) == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = == = = = = thôi) = = = == = = = = == = = = = == = Em thích mẫu này quá các chị ạ nhưng vặn thừng thì em biết rồi mà 2 cái hàng lượn sóng ở hai bên vặn thừng thì em nghĩ mãi không ra . k1. p3. Change to B and repeat Rows 3-14 eleven times. k1. p1. C3B. p1. k1. nhưng Trang chỉ đan 1 màu Link gốc: http://www. k1. . p1. p4. k2. ABBREVIATIONS / REFERENCES Click for explanation and illustration k = knit p = purl sl = slip st(s) = stitch(es) (Ghi chú: hướng dẫn của họ là đan 2 màu. p1. Row 13: K1. p5. Row 10: K1. k4. k4. k1. Row 11: K1. k5. p4. p1. k4. Then work Rows 1 and 2 again. k1. p2. p2. Row 3: K1. k1. p1. k the 2 sts that are on the cable needle. k1. repeat from * to end of row. p2. p1. p1. Row 6: K1. T3F. p1. k1. k1. k1. p1. k5. Các chị có chart thì cho em xin với. *p1. p1. k1. p3. k1. k3. k1. k1.lionbrand. p1. p1. T3B. Row 9: K1. k1. p1. C3F. k1. k4. FINISHING Weave in ends. k1. p2. p1. k3. k1. p1. k1. p3. Row 4: K1. p3. p1. p2. (p1. k1. Row 5: K1. k1. p3. k1. k1. p1. k1. Bind off. k1. Row 14: K1. p1. k1. k1. k1. k5. p2. p1. k1. k3. Row 12: K1. Row 2: Repeat Row 1. p1. k3.com/patterns/80678AD. k2. k1. p3. k1. p1. k1.Row 1 (Right Side): K1. k5. p2. T3B. p3. p2. T3F. T3B. Row 7: K1. k1. p1. p1. k1. p1. sl 2 of these sts back onto cable needle and leave at the back of your work. T3F. p1. k2. p1. p3. sl the next 3 sts to a cable needle and leave at the back of your work. p1. p2. p1. p1. p1. k1) twice. hay có ai biết hai hàng lượn sóng đó đan thế nào thì bày em làm với nhé. p1. Row 8: K1. k1.

4p. 1p. 4 mũi hạt gạo. 3\3. . 1p. 1p. 4 mũi gạoH1. Đối với khăn này có lẽ sẽ không bị như vậy vì họ đan bốn mũi hạt gạo ở hai cạnh khăn. 4k. 4k. 1k. H8: 4 mũi đầu đan hạt gạo. Lặp lại 16 hàng. 6p.phân biệt giữa vặn thừng 2/2 3/3(vặn thừng trái) và 3\3 (vặn thừng phải). 1p. 1p. Ba hàng đầu đan hạt gạo. H16: 4 mũi hạt gạo. có thể thay bằng nhóm 2k (vặn thừng 1/1 để đường xoắn này nhỏ hơn. 1k. 3/3. 4k. . Đan vặn thừng bị quăn hai mép chắc là do em không đan mũi bìa cho sản phẩm. . 4 hạt gạo. 1p. 6: 4 mũi hạt gạo. 2/2. Nếu chỉ vặn thừng theo một chiều thì 2 mũi dưới trong nhóm 2/2 sẽ chìm xuống dưới khiến cho nhóm 2 mũi trên trở thành đường xoắn.Đối với các nhóm mũi 4k (tức là vặn thừng 2/2. 1p. Em đan thử nghiệm rồi điều chỉnh thêm. 1p. 1p. H2. 4p. H1 và các hàng lẻ: 4 mũi hạt gạo. 2/2. 1p. 6k. 1p. 3\3. Lưu ý: . 1k. 2/2. Cảm ơn em nhiều == == == == == == = = = = = = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = === == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = === == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = === .Khi đan thành công thì edit lại công thức và post lại vào phần mẫu đan khăn giúp chị + update ảnh sản phẩm của chính em + nhớ ghi phần tiêu đề là M0xy gì đấy theo thứ tự để các bạn tiện theo dõi và hỏi nhé. 6p. 1k.Cảm ơn các chị! Trả lời: Chị không đan mẫu này nên không biết chính xác đâu nhé. 1p. 2/2. 4p. 1k. 1p. 4. 1p. 3/3. 2/2. 1p. 2/2. 6k. 1p. 1p.Chu kỳ vặn thừng là 8 hàng có thể thay bằng chu kỳ 6 hàng nếu muốn vặn thừng sít hơn. 1k. Bắt 38 mũi. 4 mũi hạt gạo Lặp lại 7 hàng đầu tiên. 1p.

Loại len là len đũa ( sợi to như đầu đủa Với mầu len thì nên chọn 1 mầu sáng và một mầu tối. nâu . nếu chọn Kim to quá đan sẽ rất nhanh nhưng mũi đan sẽ quá lỏng lẻo nhìn ko đẹp . vậy ha. xanh rêu và xanh lá . đỏ . cam . Tốt nhất khi mua len thì bạn nên nhờ người bán len chọn cho 1 đôi kim đan phù hợp. đen . sau khi làm mũi đầu thì bạn đan khoảng 4 . nhưng thật ra len đũa cũng có 2 loại to và nhỏ .Các kiểu đan khăn quàng cổ dành cho các girl Kiểu đan khăn thứ nhất Để hoàn thành sản phẩm như trên chúng ta cần : 1. Dụng cụ : . xanh lam đậm . đỏ . nâu đậm . .. hồng. cũng có thể đan 2 mầu gần giống nhau nhưng 1 đậm và một nhạt ví dụ hồng nhạt và hồng đậm . Theo Kim thì có một số mầu hợp nhau như sau : Trắng đan cùng với : đen ..55..5 hàng gấu bằng cuộn len mầu đỏ ( nếu . cái này tùy bạn chọn .2 cuộn len khác mầu ( đỏ và đen ) . bạn nên chọn loại kim to gần bằng sợi len. nâu đậm và gr hi xám ..( tuy nhiên nếu bạn trai của bạn muốn có khăn mầu hồng thì cũng ko sao . Nếu là len đũa thì bạn cần tạo mũi đầu khoảng 16 . ( số 5 hoặc 6 ) . mầu đen có thể đan cùng với : trắng . tràm . nếu chọn kim đan quá nhỏ thì đan sẽ lâu và sản phẩm sẽ dầy và nhìn ko được mềm mại . 2.18 mũi . Nếu đan cho con trai thì nên dùng 1 mầu len hoặc là loại len khoang với tông mầu trầm như ghi xám . cam . hồng . . cỡ kim đan khảng 45 . ghi xám . ) .tiếp theo đó là que đan : 1 đôi ( tất nhiên ). nếu nhỏ thì đan lại với nhiều mũi hơn . hồng . vàng . hồng . xám .... và cũng có người thích khăn to và khăn nhỏ nên tốt hơn hết là bạn nên đan ước chừng khoảng 4. 5 hàng sau đó nếu rộng thì đan lại với số mũi nhỏ hơn . cách đan : Kiểu đan trên rất là dễ nếu nhanh tay thì trong khoảng thời gian từ chiều đến tối là bạn có thể đan xong 1 cái khăn dài. thực ra việc quy định cỡ kim cũng ko được thống nhất cho lắm.

. đan lên .... đan lên đến cuối hàng hàng 3 : dùng len đỏ bên dưới lên để đan . đến khi nào bạn cảm thấy dài vừa đủ thì dùng len mầu đỏ để làm gấu ( nếu lúc đầu làm gấu) Cuối cùng là làm hàng cuối tức là triết đó . Kiểu đan khăn thứ hai dưới đây là hình phóng to mặt phải mặt phải có 2 đường vặn thừng ) còn mặt trái đây nè : ( có 3 đường vặn thừng ) .thích . tèn ten có khăn mới trong vòng một buổi tối. đan lên đến cuối hàng hàng 4 :len đỏ .. đan lên đến cuối hàng hàng 5 :dùng sợi len đỏ bên dưới để tiếo tục đan.đan lên cả hàng hàng 2 : len đen. như năm ngoái thì khăn có gấu là " mốt " đó ..4 hàng: 1 lền . ) nhu khăn trên mẫu thì họ đan khảng 3 . Vậy thôi... thế là xong . 1 xuống ( với số mũi là chẵn ) sau khi đan gấu (ko nhất thiết phải có ) bằng mầu đỏ thì đến phần đan thân khăn : hàng 1 : đan mầu đen .

6 xuống). nẹp ( giống như trên ) tất cả chỗ đan nẹp đều giống hàng 1 từ giờ Kim chỉ nói đến phần giữa thôi nhé. 6 lên. hàng 3: giống hàng 1 hàng 4 giống hàng 2 hàng 5: giống hàng 1 hàng 6 giống hàng 2 hàng 7 : nẹp. 1 lên. đan 3 mũi lên ở kim bên trái sau đó đan 3 mũi lên ở kim vặn thừng ( chú ý lúc đầu nhấc mũi len ở đầu nhọn bên trái kim vặn thừng thì sau đó đan từ đầu nhọn bên phải của kim vặn thừng) như vậy là được một vặn thừng theo chiều từ phải sang trái. 6 xuống. 1 lên. nẹp. Cái này mình thấy trên net trong lúc dạo net == == == == = = = = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = === == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = === . Còn vài kiểu nữa hôm nào mình post tiếp. tiếp tục đan 6 xuống. 6 xuống . 6 lên. ( chú ý là chỉ nhấc sang theo chiều hướng lên thôi chứ ko đan đâu nhé). sử dụng kim thứ 3 là kim vặn thừng ( là kim ngắn hơn và nhọn cả 2 đầu ) nhấc 3 mũi đầu tiên của đoạn 6 xuống sang bên kim vặn thừng. 6 lên. vặn thừng. 1 lên. (6 xuống. 1 lên( nẹp ngoài ). làm một vặn thừng nữa. 6 xuống. 6 lên. đặt kim vặn thừng có 3 mũi đó ra mặt trước sản phẩm. 1 xuống. 6 xuống.5 cuộn Đầu tiên là làm 38 mũi khởi đầu. 1 xuống . hàng 8: nẹp. vặn thừng. Hàng 1( mặt phải ): 1 xuống. 6 xuống. 6 xuống. len TQ bình thường thôi hết khoảng 2. vặn thừng Lập lại 8 hàng này sẽ được khăn như trên.Cách đan khăn này như sau: Kim đan bằng len mầu đen. 6 xuống. ( nếu để kim vặn thừng ở mặt sau sản phẩm thì sẽ được một vặn thừng theo chiều từ trái sang phải ). 6 lên.1 xuống ( nẹp ngoài ) Hàng 2 ( mặt trái ): nẹp ( giống như trên ) .

dùng 1 kim to hơn 3 đến 4 cỡ so với các hàng còn lại. Hàng 1 :2 xuống .. CHÚ Ý : Hàng thứ 3 nên đan lỏng lẻo. == == == == = = = = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = === == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = === . ko biết nói vậy em có hiểu ko ? cứ thử làm đi là biết ngay thôi em ạ. Chiều cao của hàng 3 chính là chiều cao của hình tam giác tạo được trên sản phẩm. đan khăn này hàng thứ 3 rất lỏng và thường kéo cho mũi đan rộng gấp 2 . Vậy là xong. vừa đẹp mà vừa nhanh hơn rất nhiều.. thật ra nói chia hết cho 4 là được rồi nhưng mà muốn nói rõ là nó có 4 mũi nẹp 2 bên nên mới là vậy. đan 4 xuống chung với nhau ) Lặp lại phần trong ngoặc đến 2 mũi cuối thì đan 2 xuống. ) Đan 4 chung với nhau có nghĩa là như bình thường thì em chọc que đan 1 mũi thôi thì ở đây em chọc liền 4 mũi 1 lần và đan thành 1 mũi. . Hàng 2: 2 xuống . [1 lên.3 lần bình thường. Hàng 3 : đan lên hết Lặp lại 3 hàng này. ( 1 lên . 1 xuống 1 lên ) vào mũi mà tạo ra bằng cách vòng sợi ở hàng trước] lặp lại phần trong ngoặc [.] đến 2 mũi cuối thì đan xuống. ( vòng sợi quanh kim bên phải 1 vòng.== = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = Kiểu đan khăn khác: Kiểu đan này đan với số mũi chia hết cho 4 + 4 ( 2 mũi nẹp mỗi bên ) (số mũi chia hết cho 4 + 4 ví dụ như là đan 20 mũi ( 20 chia hết cho 4 ) cộng thêm 4 mũi nẹp nữa là tổng cộng phải đan 24 mũi.

có thể là 30-36.con trai to hơn.móc que sang que phải luôn..... Len nhỏ dùng que số 2 -H1: Mũi 1 bỏ k đan. .== = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = Kiểu này hợp các bé gái Bắt mũi tùy ý.còn lạiđan xuống hết CỨ như vậy lặp lại đan xuống hết cho đến khi đạt chiều dài mong muốn Chúc thành công == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = == = == = = = = Baì này do chị Mẹ Bé Hột viết em copy từ vê topic thắc mắc về nguyên vật llệu trong khi dọn dep.. Len to thì dùng que số 3..con gái có thể là 24-26. -H2: Mũi 1 bỏ k đan....móc que sang que phải luôn..còn lại đan xuống hết.

đan lên 3. đan xuống 5. Dòng 1 and 3 (mặt phải) đan lên 3. đan lên 6. đan xuống 5.5cm. nếu chưa đúng tiêu chuẩn này thì chọn lại sợi len (to hoặc nhỏ hơn) và loại kim đan (số to hoặc nhỏ hơn). sao cho miếng len đan thử đúng tiêu chuẩn thì mới có thể đan theo công thức này được.5cm Đan thử: Bắt 14 mũi đan thử 18 dòng thì dừng lại đo xem có đúng tiêu chuẩn một miếng len vuông có cạnh 10cm hay không. Chịu khó kỳ công một tí ấy ạ. . Đan lên 4 dòng. nếu không đan xong nó to tổ chảng hoặc bé tí con con thì tức lắm!!! Kinh nghiệm xương máu của tớ đấy! Đan chính thức: Bắt 22 mũi. dài 106.Khổ khăn: rộng 14.

bánh quẩy! ).8 nhiều lần cho tới khi khăn đủ dài. hay còn gọi là . Dòng 7 đan như dòng 1 Dòng 8 đan như dòng 2. đan lên 3. đan lên 3 (tiếp ngay theo 3 mũi vừa nhấc ấy). Hết rồi! Chúc thành công!!! . nhấc 3 mũi tiếp theo (không đan nhé) sang một cái kim ngắn..Dòng 2 and các dòng mặt trái đan lên 8. đan xuống 5. Cuối cùng đan lên 4 dòng. rồi mới đan lên 3 mũi từ cái kim đan ngắn mà mình vừa nhấc 3 mũi vào đó (đến đoạn này nó cứ vặn vẹo sao đó. đừng lo lắng vội. bỏ ra mặt trái của khăn. Dòng 5 (chú ý cái dòng này nha!): đan lên 3. đan xuống 5.. kết thúc ở dòng 8. đan lên 8. Chiết. Lặp lại từ dòng 1. vặn mới đúng kiểu vặn thừng. đan xuống 6. nhưng kệ nó.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful