1. Trong các hình thức ký hậu, hối phiếu được ký hậu tối đa bao nhiêu lần? a.

Một và chỉ duy nhất một lần; trong các trường hợp thay đổi chủ sở hữu tiếp theo thì chỉ được phép trao tay. b. Tối đa 2 lần: một lần do người hưởng lợi ký hậu theo lệnh, lần thứ 2 do người thụ hưởng theo lệnh ký để chỉ định người thụ hưởng tiếp theo. c. Vô số lần, miễn là mặt sau tờ hối phiếu còn đủ chỗ trống để ký hậu. d. Số lần ký hậu tùy thuộc người ký phát HP quyết định 2. Đối tượng nào sẽ ký chấp nhận trên B/E dùng trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ? a. Nhà NK b. NH mở L/C c. Người trả tiền d. NH thanh toán hoặc NH xác nhận, tùy trường hợp cụ thể. 3. Phương thức thanh toán nào chứa đựng rủi ro nhiều nhất đối với nhà XK? a. Ghi sổ (??...) b. Chuyển tiền trả trước c. Chuyển tiền trả sau d. a, c 4. Có thể chiết khấu bộ chứng từ theo những loại L/C nào? a. Tất cả các loại L/C, trừ L/C trả ngay b. Tất cả các loại L/C, trừ L/C có thể hủy ngang c. Tất cả các loại L/C, trừ L/C có xác nhận vì khi đó, NH xác nhận mới có quyền chiết khấu loại L/C này d. Tất cả các loại L/C 5. Phương thức thanh toán nào chứa đựng rủi ro nhiều nhất đối với nhà NK? a. Ghi sổ b. Chuyển tiền trả trước c. Chuyển tiền trả sau d. a, c 6. Trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ, ngày giao hàng phải nằm trong khoảng thời gian nào? a. Không sớm hơn ngày NH thông báo L/C cho nhà XK và không muộn hơn ngày hết hạn hợp đồng thương mại. b. Không sớm hơn ngày mở L/C và không muộn hơn ngày hết hạn L/C. c. Không sớm hơn ngày nhà NK nộp đơn xin mở L/C và không muộn hơn 60 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng thương mại. d. Từ lúc ký hợp đồng, nhà NK có thể gửi hàng bất cứ lúc nào cho đến hết ngày hết hạn L/C. 7. NH mở L/C kiểm tra bộ hồ sơ xin mở L/C là nhằm: a. Đảm bảo L/C mở theo đúng các điều khoản của hợp đồng thương mại b. Đảm bảo rằng nhà NK thanh toán đầy đủ và nhận hàng

. Ngân hàng nhờ thu có nghĩa vụ thanh toán tiền hàng cho nhà xuất khẩu khi… A. Từ chối thanh toán cho người XK dù người NK chấp nhận thanh toán cho người XK.sai 6. Nh xác nhận L/C có quyền và nghĩa vụ kiểm tra sự hợp lệ của chứng từ với L/C . Khi nhà NK ký quỹ 100% trị giá L/C thì có quyền yêu cầu ghi trên B/L: a. Ngân hàng phát hành L/C sẽ từ chối thanh toán giá trị L/C khi …. thanh toán từng phần mà nhà XK không thực hiện đúng thời hạn lần giao hàng thứ nhất nhưng vẫn đảm bảo lần giao hàng thứ 2 và thứ 3 đúng thời hạn thì NH mở L/C sẽ làm gì theo đúng tinh thần của UCP600: a.. b. Thời hạn thanh toán hối phiếu theo L/C không được dài hơn thời hạn hiệu lực của L/C . Chỉ thị nhờ thu là mệnh lệnh thanh toán vô điều kiện của ngân hàng xuất trình . NH chiết khấu L/C có trách nhiệm thanh toán đủ giá trị L/C cho nhà nhập khẩu . Chứng từ không phù hợp với qui trình L/C C. Cả A và B đều sai D.đúng 7. Các câu trên đều sai. c đều đúng 8.sai 9. c. a.đúng 2.đúng 5.sai 3. consignee: to order of issuing bank c. Nếu L/C quy định giao hàng làm 3 lần. Bên mua từ chối thanh toán B. Đánh dấu X vào câu trả lời thích hợp nhất trong các lựa chọn ( A) ( B ) ( C ) ( D ) ở mỗi câu sau đây 11. Chọn câu trả lời đúng sai 1. b. Chứng từ bị thất lạc qua bưu điện .sai 4. Thanh toán cho lần thứ 2 và lần thứ 3 giao hàng của nhà XK. consignee: to order d. Nh phát hành và Nh xác nhận chỉ thanh toán giá trị L/C khi bộ chứng từ xuất trình đáp ứng phù hợp hoàn toàn với các qui trình trong L/C này . Các câu trên đều sai 9. L/C đươc xem là 1 loại cam kết thanh toán vô điều kiện của ngân hàng phát hành . Bản tu chỉnh L/C không hủy ngang của Nh phát hành phải được bên bán chấp nhận mới có hiệu lực thực ghi .đúng II . (Theo điều 41 UCP 500 nếu lần 1 giao hàng không đúng thời hạn thì LC không có giá trị với lần đó và với làn tiếp theo trừ khi LC có quy định khác) I. Tránh mọi tu chỉnh L/C sau này d. consignee: to order of buyer b. d.sai 8. Bản gốc vận đơn hang hải là bằng chứng về hợp đồng vận chuyển đã ký kết . Bên bán trình bộ chứng từ trể hẹn B.c. Từ chối thanh toán vì nhà XK không đảm bảo thời gian giao hàng lần thứ nhất. Mọi giao dịch nhờ thu kèm chứng từ đều buộc bộ chứng từ xuất trình phải có hối phiếu. A và B đề đúng 12. Ngày giao hàng thực tế được tính là ngày hàng được giao lên tàu ( On board) .đúng 10. A.

D. Cam kết thanh toán giá trị nhờ thu D.C. Thời hạn thanh toán C. Bên bán trình chứng từ trễ hẹn B. A và B đều sai D . Bảo hiểm hàng hóa. Ngân hàng phát hành L/C sẽ không được thanh toán bồi hoàn khi … A. Bộ chứng từ xuất trình theo L/C được xác định bất hợp lệ nêu : A. B . Kiểm tra tính xác thực của L/C B. A. Giá trị nhờ thu B. Thanh toán 1 phần giá trị nhờ thu B. Thông báo cho bên bán để xữ lý C. Chỉ thị nhờ thu bao gồm các nội dung qui định sau… A. Gia hạn thời gian thanh toán C. Chứng từ không phù hợp qui định L/C C. A và B đều đúng . Khi bên mua từ chối thanh toán giá trị nhờ thu NH xuất trình có trách nhiệm với bên bán về việc… A. Lưu kho hàng hóa B. bên bán gian lận đưa chứng từ hoàn hảo. B . A và B đều đúng 15. A. Kiểm tra chứng từ với qui định L/C C. Nh thông báoL/C không có trach nhiệm về việc . A và B đều đúng 18. Bộ chứng từ không phù hợp hợp đồng B. A và B đều sai D. C đều đúng 19. không có vận đợn hàng hải C. A và B đều sai D. A. A và B đều sai D. Ngân hàng chuyển giao chỉ thị nhờ thu có trách nhiệm A. Kiểm tra nội dung chứng từ của bên bán C. Kiểm tra số lượng chứng từ với qui trình B. A và B đều đúng 17. Kiện bên mua vi phạm 14. D. A và B đều sai D. C đều sai 16. Khi thanh toán giá trị nhờ thu bên mua có quyền : A. A và B đều đúng 13.

Sai 7. Ngang giá sức mua c. So sánh sức mua đối nội của VND và sức mua đối ngoại của ngoại tệ d. giảm phát b. FRF/VND = USD/VND : USD/VND là: a.20. Bộ chứng từ không phù hợp với hợp đồng B. VND i. SDR h. USD f. Sai c. Vừa đúng vừa sai 5.60 là: a. Đồng tiền nào là đồng tiền yết giá trên thị trường a. ECU 4.50 lên 150. Phương pháp yết giá ngoại tệ ở VN là: a. FRF e. Ngân hàng phát hành phá sản D. JPG b. Đúng b. Phương pháp trực tiếp 3. Cơ sở hình thành tỷ giá hối đoái của VND và ngoại tệ hiện nay là: a. Ngang giá vàng b. CHF d. Ngân hàng xác nhận L/C không thanh toán giá trị L/C cho bên bán nếu : A. Tại London. A. Đúng b. Đúng b. Lạm phát. Sai 6. GBP c. DEM g. Phương pháp gián tiếp b. Ngân hàng công bố tỷ giá GBP/Tokyo tăng từ 140. Bên mua phá sản C. Những nhân tố nào ảnh hưởng tới sự biến động của tỷ giá hối đoái: a. ASK USD/FRF = BID USD/GBP * BID GBP/FRF là: a. C đều không đúng 1. B. Cung cầu ngoại hối . Do Nhà nước Việt Nam quy định 2.

L/C ngoại tệ f. Bằng giá tỷ giá điện hối b. Vàng bạc là đồ trang sức 9.c. Hối phiếu ghi bằng USD c. Cao hơn tỷ giá điện hối c. NHNN b. Chống lạm phát 14. NHTM 13. Tỷ giá hối đoái giảm xuống b. Tỷ giá cố định b. Chính sách chiết khấu cao có tác dụng đến : a. Mức chênh lệch lạm phát trong điều kiện: g1) Kinh tế khép kín g2) Kinh tế mở 8. Cổ phiếu của công ty cổ phần VN phát hành bằng VND g. Tỷ giá Forward 11. Thu nhập thực tế tính theo đầu người tăng lên g. Cơ chế tỷ giá hối đoái hiện nay là : a. Phá giá tiền tệ có tác động đến : . Mức chênh lệch giữa lãi suất của hai dòng tiền e. Tỷ giá M/T c. Séc ghi bằng VND do công ty A VN ký phát để trả nợ cho công ty B VN d. Công trái quốc gia ghi bằng VND e. Chính sách chiết khấu do ngân hàng nào tiến hành : a. Tình hình thừa hay thiếu hụt của cán cân thanh toán quốc tế d. Tỷ giá Spot f. Hàm lượng vàng của tiền tăng lên hay giảm đi f. Séc do NHVN phát hành bằng ngoại tệ b. Tỷ giá thả nổi 12. Tỷ giá séc d. Tỷ giá mở hay đóng cửa e. Thấp hơn tỷ giá điện hối 10. Khuyến khích đầu tư nước ngoài d. Những loại nào được coi là ngoại hối ở nước ta: a. Tỷ giá T/T b. Tỷ giá hối đoái tăng lên c. Tỷ giá sẽ là : a. Tỷ giá nào là tỷ giá cơ sở : a.

Tăng lên b. XNK hàng hoá e. Giá ngoại hối e. Giá vàng d. Qua các mặt biểu hiện nào thì biết được sức mua của tiền tệ biến động : a. Nâng giá tiền tệ có tác động đến : a. Người đầu tư nước ngoài vào VN d. Giảm đầu tư vào trong nước c. Tỷ giá hối đoái USD/VND có xu hướng tăng lên. Người NK hàng hoá c. Những hạng mục nào thuộc về hạng mục thường xuyên thuộc cán cân thanh toán quốc tế : a. Tăng lượng khách du lịch vào trong nước 17. Người XK hàng hoá b. Cán cân thanh toán quốc tế tại một thời kỳ nhất định 19. Khuyến khích du lịch ra nước ngoài d. Có lợi cho nhà NK hàng hoá ở nước phá giá 15.a. Lãi suất cho vay tăng lên hay giảm xuống b. Tỷ giá hối đoái trở nên ổn định hơn e. Đẩy mạnh XK hàng hoá ra nước ngoài b. Chuyển tiền d. Xuất nhập vốn c. NK hàng hoá vào trong nước tăng lên d. Khách du lịch ngoài quốc vào VN 16. Cán cân TTQT dư thừa sẽ tác động đến tỷ giá hối đoái : a. Nhà nước thường sử dụng những chính sách và biện pháp nào . Loại cán cân thanh toán quốc tế nào ảnh hưởng đến sự biến động của tỷ giá hối đoái : a. Viện trợ của chính phủ 20. Giá cả chứng khoán trên thị trường cũng tăng hay giảm 18. Cán cân thanh toán quốc tế tại một thời điểm nhất định b. Thúc đẩy XK vốn ra nước ngoài c. Chỉ số lạm phát c. ai là người có lợi : a. Xuất nhập dịch vụ b. Giảm xuống 21. Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá b.

Ngân hàng phát hành L/C d. Người NK hàng hoá c. Xuất vàng h. Không 27. trên hối phiếu đó không in tiêu đề « Hối Phiếu » hỏi ta có quyền từ chối thanh toán không ? a. Có b. Thu hồi vốn ĐTNN f. Chính sách chiết khấu cao b. Hỏi thương nhân Hồng Kông có quyền từ chối thanh toán hối phiếu không ? . Người phát hành L/C d. Người ký phát hối phiếu thương mại là : a. Bán rẻ chứng khoán ngoại hối e. Một người thứ 3 do người hưởng lợi chuyển nhượng 25. Người XK hàng hoá b. Người hưởng lợi hối phiếu thương mại là : a.để điều chỉnh sự thiếu hụt của cán cân thanh toán quốc tế : a. Ngân hàng nhà nước 24. Ngân hàng c. Vay nợ nước ngoài d. Người XK hàng hoá 23. Phá sản i. Nâng giá tiền tệ 22. Khi ta nhận được một hối phiếu đòi tiền của thươgn nhân Pháp. Phá giá tiền tệ g. Người XK hàng hoá b. Người trả tiền hối phiếu thương mại trong phương thức tín dụng chứng từ là : a. Người trả tiền hối phiếu thương mại trong phương thức nhờ thu là : a. Người NK hàng hoá c. Người XK hàng hoá b. Người nhập khẩu hàng hoá b. Người NK hàng hoá c. Một thương nhân Anh quốc ký phát hối phiếu đòi tiền một thương nhân Hồng Kông. trên hối phiếu cso ghi lí do của việc đòi tiền. Ngân hàng xác nhận 26. Chính sách hối đoái c. Ngân hàng thông báo e.

Hình mẫu hối phiếu thưong mại có quyết định đến tính pháp lý của hối phiếu hay không ? a. Đánh máy d. Chấp nhận vô điều kiện b. Chấp nhận hối phiếu là : a. In sẵn c. Ghi vào băng cassette c. Hối phiếu có thể : a. Có điều kiện b. Trả lại người ký phát hối phiếu 34. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa số tiền ghi bằng số và số tiền ghi bằng chữ trên hối phiếu thương mại thì : a. Có thể . Viết bằng bút chì 32. Có b. Từ chối thanh toán nếu là hối phiếu tín dụng chứng từ c. Có thể từ chối trả tiền hối phiếu thương mại từng phần hay không : a. Có b. Không 35. Có b. Có thể ghi lãi bên cạnh số tiền của hối phiếu có kỳ hạn : a. Không 31. Vô điều kiện 33. Ghi vào băng video 29.a. Không nên làm 30. Viết tay b. nếu hối phiếu nhờ thu phiếu trơn b. Ghi vào đĩa từ d. Không 28. Thanh toán số tiền nhỏ hơn. Hối phiếu là một lệnh đòi tiền : a. Có thể tạo lập hối phiếu bằng : a. Nên làm b. Chứng thư b. Chấp nhận có điều kiện 36. Hình mẫu hối phiếu trong TTQT ở nước ta phải do NHNN in sẵn và nhượng lại cho các đơn vị XNK là : a.

Có thể ký phát séc khi: a. Người nhập khẩu hang hoá 42. Séc ra đời từ chức năng làm phương tiện lưu thong của tiền tệ a. Được hưởng tín dụng thấu chi 43. Dùng phương thức nào để thu tiến của séc: a. Séc ra đời từ chức năng: a. Không thể 37. Tín dụng chứng từ . Không b. Những hối phiếu nào có thể chuyển nhượng bằng thủ tục ký hậu : a. Có b. Theo ULB năm 1930. Đồng ý b. Khác nhau 39. Hối phiếu đích danh (Name bill of exchange) c. Loại séc nào có quy định thời hạn hiệu lực: a. Trên tài khoản hết tiền b. Ai là người ký phát séc thương mại quốc tế: a. Có 41. Không 38. Nhờ thu d. Giống nhau b. Phương tiện cất trữ của tiền tệ 45. Ghi sổ c. Hối phiếu D/A và hối phiếu D/P là : a. Chuyển tiền b. Hối phiếu vô danh (Bill of exchange to bearer) 40. Séc thương mại 46. Người ký phát hối phiếu có thể ký hậu miễn truy đòi : a. Phương tiện thanh toán của tiền tệ b. Người xuất khẩu hang hoá b. Séc ngân hang b.b. có thể chấp nhận hối phiếu bằng văn thư riêng biệt hay không? a. Hối phiếu theo lệnh (To order bill of exchange) b. Không đồng ý 44.

Ai là người ký phát kỳ phiếu thương mại: a. các đồng tiền nào được tự do chuyển đổi : a. Ngoại tệ đang lên giá e. Ngoại tệ tự do chuyển đổi b. FRF 51. Free convertible currency b. Người xuất khẩu hang hoá b. JPY f. Có thể đảm bảo hối đoái dựa vào hàm lượng vàng của tiền tệ trong thời gian ngày nay a. Eurodollar c. anh / chị chọn phương tiện thanh toán nào có lợi hơn: a. ta nên chọn tiền tệ nào làm tiền tính toán trong hợp đồng ? a. USD b. Chuyển tiền bằng thư (M/T) 49. Trong điều kiện ngày nay. SDR d. DEM e. Thời hạn hiệu lực của hối phiếu trả tiền ngay là : a. GBP d.47. Khi ký hợp đồng xuất khẩu. Ngân hang phát hành L/C 48. Chuyển tiền bằng điện (T/T) b. Ngoại tệ sẽ xuống giá 53. Ngoại tệ mạnh c. ta nên chọn loại tiền nào ? a. Do các bên thoả thuận 50. Ngoại tệ chuyển nhượng d. Nếu là người xuất khẩu. Trong điều kiện dự đoán đồng tiền thanh toán trong hợp đồng XK có chiều hướng giảm giá vào thời điểm thu tiền về người xuất . Có thể b. 180 ngày kể từ ngày ký phát hối phiếu b. Không thể 54. Người nhập khẩu hang hoá c. 360 ngày kể từ ngày ký phát hối phiếu c. CHF c. Là người xuất khẩu. Ngoại tệ Clearing 52.

Trong gửi hàng thanh toán nhờ thu phiếu trơn. Bộ chứng từ gửi bán hàng nhập khẩu 58. B/L đích danh b. Các điều kiện cơ sở giao hàng nào có thể áp dụng trong thanh toán trả tiền ngay khi người xuất khẩu hoàn thành nghĩa vụ giao hàng không trên phương tiện vận tải : a. người nhập khẩu VN thường phải xuất trình các chứng từ nào ? a. Người viết đơn yêu cầu ngân hang phát hành L/C là: . EXW d. Ký hợp đồng nhập khẩu thanh toán bằng đồng tiền đó vào thời điểm thu được tiền về d. Hợp đồng xuất khẩu c. Có b. FOB b. Bill of lading trong bộ chứng từ thanh toán nhờ thu D/A và D/P là loại nào: a. DAF 57. Thư yêu cầu chuyển tiền b. Khi yêu cầu ngân hàng chuyển tiền thanh toán một hối phiếu nhờ thu của khách hàng nước ngoài. FAS e. Không nên áp dụng gì cả 55. Hợp đồng nội bán hàng nhạp e. Đề nghị trả lãi vay riêng 56. Đưa điều khoản đảm bảo ngoại hối vào hợp đồng lúc ký hợp đồng b. CIF c. Ký hợp đồng bán ngoại tệ đó trên thị trường hối đoái giao sau c. Giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp d. Khi cấp tín dụng ứng trước cho người xuất khẩu (tín dụng xuất khẩu).khẩu thường áp dụng các biện pháp gì ? a. B/L theo lệnh 60. Không nên c. người nhập khẩu có nên yêu cầu người xuất khẩu giảm giá xuất khẩu không ? a. ngưòi xuất khẩu có uỷ thác cho ngân hàng khống chế chứng từ gửi hàn đối với người nhập khẩu hay không ? a. Không 59. Có nên b. Giấy phép nhập khẩu (nếu có) f.

Trong buôn bán thong qua trung gian. Tuỳ ý b. một L/C không ghi rõ loại thì nó thuộc loại nào: a. 1993. UCP số 500. Thời hạn hiệu lực của L/C được tính kể từ: a. Công ty tài chính c. Transferable L/C 68. Vừa tuỳ ý vừa bắt buộc 64. Ngân hang phát hành trả tiền cho người hưởng lợi L/C với điều kiện là: a. Back to back L/C c. ICC là một thong lệ quốc tế mang tính chất pháp lý: a. Bộ chứng từ gửi hang phù hợp với L/C c. Người xuất khẩu hang hoá b. loại L/C nào thường được sử dụng: a. Ngày giao hang quy định trong L/C b. Red Clause L/C d. Hàng hoá nhận tại cảng đến phù hợp với L/C 63. Bắt buộc c. Thanh toán một số tiền không quá là 65. Theo UCP 500. Ngày xuất trình chứng từ của người xuất khẩu 67. Ngân hang đại diện cho người xuất khẩu 61. Bộ tài chính 62.a. Bộ chứng từ gửi hang phù hợp với hợp đồng b.X% c. ai là người phát hành L/C: a. ICC. Ngân hang thương mại d. Theo UCP 500. Người nhập khẩu hang hoá c. Công ty thương mại b. một thư tín dụng ghi “chúng tôi sẵn sàng . quặng: a. Thanh toán một số tiền A với +. Revocable b. Revolving L/C b. Irrevocable 66. Theo UCP 500. Nên lựa chọn cách ghi số tiền trong L/C thế nào là tốt nhất đối với người xuất khẩu hang rời như than. Ngày phát hành L/C c. 1993. Thanh toán một số tiền vào khoảng b.

Back to back L/C 74. Red clause L/C d. Cần phải quy định trên L/C loại nào điều khoản “Third party documents are acceptable” a. Open account c. Không 71. Clean collection d. Letter of guarantee e. Có b. Theo UCP 500. Short B/L c. Back to back L/C c. Đối với B/L Received. Revolving L/C b. Reciprocal L/C c. Remittance b. ngày phát hành có được coi là ngày giao hang không? a. Ocean B/L b. Trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ.thanh toán các hối phiếu của người bán ký phát đòi tiền người xin mở L/C” là: a. ngày phát hành B/L có được coi là ngày giao hang hay không? a. Đối với B/L “Shipped on board”. Sai 69. Người nhập khẩu ứng trước tiền cho người xuất khẩu thường yêu cầu ngân hang phát hành loại L/C nào: a. Red clause L/C d. Authority to purchase f. ngân hang . Documentary credits 75. Không 72. Anticipatory L/C e. Có b. Stand-by L/C b. Seaway bill nếu L/C quy định 73. Transferable L/C 70. Những phương thức thanh toán nào mà việc thanh toán không dựa vào chứng từ gửi hang: a. ngân hang phát hành chấp nhận B/L nào? a. Shipped on board B/L d. Đúng b.

URR 522. Insurance policy g. con nợ thường chọn cách cấp phát và hoàn trả tín dụng nào? a. Của ngân hang phát hành 76. URC 522. Thời hạn tín dụng chung b. ICC 81. Invoice b. Giống nhau b. Trust receipt f. 1995. Những quy tắc được dùng để điều chỉnh phương thức thanh toán nhờ thu: a. 1995. Authority to purchase j. Cheque 82. AWB e. người ta thường sử dụng tiền vay: a. UCP 500. Ai phải chấp nhận trả tiền hối phiếu trả tiền sau: . Giảm dần 78. Bình quân b. Luỹ tiến c. 1993. Loại lãi suất nào ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu trên thị trường chứng khoán quốc tế? a. ICC b. LIBID b. LIBOR 79. Của người yêu cầu mở L/C c. Của người gửi hang b. ICC c. Letter of guaranty i. Thời hạn tín dụng trung bình 77.thường yêu cầu người xuất khẩu lập B/L theo lệnh của ai? a. Khi đi vay. Contract h. Những loại nào được coi là chứng từ trong phương thức thanh toán nhờ thu hiện hành trên thế giới: a. SWB d. KHác nhau 80. Của ngân hang thong báo d. Phí suất và lãi tín dụng là: a. Khi ký hợp đồng tín dụng quốc tế. B/L c.

Theo luật Việt Nam với điều kiện: 1. Tín chấp Có thể bạn muốn xem: . Phương thức thanh toán Open Account thường được áp dụng trong những trường hợp nào? a. Ghi rõ điều khoản thoả thuận khác vào chỉ thị nhờ thu 2. Người xin mở L/C c. Ngân hang thong báo c. Ngân hang thong báo b. Ngân hang Presenting b. Ngân hang xác nhận d. Một ngân hang nước xuất khẩu bảo lãnh b. Nếu anh / chị là người đi vay ngắn hạn. 1995. Người nhập khẩu d. ICC b. Người nhập khẩu b. Thế chấp lô hang nhập khẩu d.1. Reciprocal L/C 86. ngân hang thương mại đề nghị thanh toán hang nhập khẩu thì có cần phải: a. Một khi có những điều khoản quy định trong URC 522. Thanh toán hợp đồng hang đổi hang c. Ngân hang phát hành L/C d. Trong phương thức thanh toán Documentary Credits. Người xuất khẩu 83. URC 522. ICC trái với luật nước Việt Nam thì anh / chị là người xuất khẩu áp dụng phương thức Collection sẽ áp dụng: a. Ngân hang Collecting c. Thế chấp tài sản c. Transferable L/C d. người hưởng lợi L/C ký phát hối phiếu đòi tiền ai? a. Irrevocable L/C b. Trong phướng thức Documentary Credits a. Người hưởng lợi 2. hoá đơn thương mại không đứng tên người xin mở L/C? a. Không ghi gì cả 84. 1995. Ngân hang phát hành L/C 87. Back to back L/C c. Trong những trường hợp nào. Thanh toán hang xuất khẩu thong thường b. Người nhập khẩu có L/C của ngân hang đảm bảo thanh toán 85. Trong phương thức Collection: a.

D 37 B 66 B 9 C 38 B 67 C 10 A 39 A 68 B. Trắc nghiệm tài chính quốc tế. Hỏi đáp  Quản trị Tài Chính  Quản trị  Tổng hợp ebook kinh tế theo vần p1. Hỏi đáp  Tôi đi học-Chưa Bao giờ là quá muộn.Trắc Nghiệm Tiếng Anh .E.D Ngày tham gia: Chủ 11 B 40 A 69 B nhật 11 Tháng 12.D 42 B 71 A Bài viết: 1107 14 A 43 A 72 A..C.G2 36 B 65 B 8 A.D .  Đàm phán thương mại quốc tế..C 60 B 3 B.D 16 B.C.B. Đầu trang Yêu cầu anh em bấm nút kết nếu thấy hay! Cảm Ơn => 0 Back to top Trắc nghiệm tài chính quốc tế Người gửi Nội dung Tiêu đề bài viết: Re: Trắc nghiệm tài chính quốc tế tctuvan Đã gửi: Thứ 3 07 Tháng 4.E 44 A 73 C. Hỏi đáp  SHS tăng vốn từ 410 tỷ lên 1000 tỷ. 2009 10:14 pm ĐÁP ÁN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Công dân điện tử 1 C 30 B 59 B Danh dự 2 A 31 A.C.. Hỏi đáp  600 Essential Words For The Toeic Test .B.F. Tăng kế hoạch Lợi nhuận lên . 12 A 41 B 70 B 2011 10:24 pm 13 A.B.D..F 15 A.B.D. Hỏi đáp  Bộ đề thi trắc nghiệm tài chính tiền tệ.Việt p2.C 45 B 74 A.G.I 32 B 61 C 4 A 33 B 62 B 5 B 34 B 63 A 6 A 35 A 64 C 7 A.C.D. Hỏi đáp  Hướng dẫn đọc và dịch báo chí Anh .

E.D 81 A.D.B 80 B 23 B 52 A.E.D.C 53 B 82 A3.H 50 79 B 22 C 51 A.C 83 B1 26 A 55 A1.F.B1 84 B.C 27 B 56 C.F.E.D 29 B 58 B 87 B.C.C.C 28 A 57 A.K 24 A.D.F 86 C.C.G.B3 25 C.17 A.D.C.E 46 A 75 D 18 A 47 B 76 B 19 A.C.B.B.B.E 48 A 77 B 20 B 49 B 78 A 21 A.C.D.D .E 85 B.E 54 A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful