TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2012

KẾ HOẠCH Chủ Nhiệm Toàn đợt thực tập sư phạm
Họ và tên sinh viên thực tập: Nguyễn Quang Quân Trường thực tập: THPT Bắc Thăng Long Họ và tên giáo viên hướng dẫn: Khoa: Liên Thông Sư phạm Ngữ Văn K1B Lớp chủ nhiệm: 11A7

Tuần lễ
− − −

− − Tuần 1 (20/02 đến 25/02/2012) −

− −

Nội dung công việc Dự giờ chào cờ đầu tuần Nghe nhà trường báo cáo về thực tế giáo dục tại nhà trường Tìm hiểu học sinh qua GVHD, sổ chủ nhiệm, sổ đầu bài và ban cán sự (BCS) lớp Tìm hiểu và phân loại học sinh: + Tìm hiểu đặc điểm tập thể lớp: Kết quả học tập, hoạt động bề nổi, hạnh kiểm + Tìm hiểu các học sinh cá biệt Gặp BCS lớp để chuẩn bị cho kế hoạch 8/3 và 26/3 Nhắc nhở học sinh mang khăn trải bàn và lọ hoa từ ngày 27/2 đến hết ngày 10/3 Cùng hs tập luyện văn nghệ chuẩn bị cho hoạt động chà mừng 26/3 Chủ đề: tuổi trẻ, mái trường, Đoàn TNCSHCM Phân công hs: cắm hoa, nấu ăn, kéo co, cầu lông Hướng dẫn và cùng hs trồng và chăm sóc bồn hoa của lớp

Biện pháp thực hiện

- Trao đổi với giáo viên chủ nhiệm và bộ môn. - Trao đổi trực tiếp với học sinh.

- Giao nhiệm vụ cho học sinh có khả năng. - Trao đổi với cán bộ lớp phụ trách mảng văn nghệ thể thao. - Cùng học sinh bàn bạc, lên kế hoạch chương trình, giao nhiệm vụ cho từng học sinh.

− Dự giờ tiết sinh hoạt chủ nhiệm
− Kiểm tra, củng cố nề nếp: Vệ sinh,

báo xe, trang phục, chuyên cần, học - Nhắc nhở học sinh vi phạm kịp thời. tập - Nhắc nhở bộ máy cán bộ lớp quản lí sát sao hơn.

-1-

bộ môn. trang trí. Đoàn TNCSHCM Hướng dẫn học sinh luyện tập cắm hoa. . lớp Gặp BCS lớp và theo dõi sổ đầu bài để nắm bắt tình hình thi đua của lớp Tổ chức hoạt động kỉ niệm ngày 8/3: . báo xe.Trao đổi trực tiếp với học Tuần 2 (27/02 đến 03/03/2012) − − .Trao đổi trực tiếp với học sinh. củng cố nề nếp: Vệ sinh. − Lên kế hoạch thực hiện hoạt động . phần thưởng Chuẩn bi cho tiết sinh hoạt ngoài giờ lên lớp Phân công nhiệm vụ theo dõi tình hình chung của lớp và quản lý học sinh thực hiện đúng theo quy định của trường. tổ chức trò chơi.Nhắc nhở học sinh vi phục. hs nam theo đúng kế hoạch -2- . Tìm hiểu học sinh Đặc biệt là hs cá . Kiểm tra.Hướng dẫn.Nhắc nhở bộ máy cán bộ hình chung của lớp và quản lý học lớp quản lí sát sao hơn. nấu ăn. lớp Cùng hs tập luyện văn nghệ chuẩn bị cho hoạt động chà mừng 26/3 Chủ đề: tuổi trẻ. biệt . học kịp thời. chuyên cần. − . chuyên cần. kéo co. cầu lông Hướng dẫn và cùng hs trồng và chăm sóc bồn hoa của lớp sinh. Nhắc nhở học sinh vi phạm báo xe. phân công chuẩn bị. Duy trì. vệ sinh.Phối hợp với cán bộ lớp. kiểm tra nề nếp: Trang . phạm kịp thời. phhs.Hướng dẫn học sinh tổ chức hoạt động . học tập Phân công nhiệm vụ theo dõi tình . trang phục. sinh thực hiện đúng theo quy định của trường.Trao đổi trực tiếp với học sinh. đôn đốc học sinh tập luyện. đôn đốc học sinh chăm sóc.Trao đổi với giáo viên chủ nhiệm. − − Tuần 3 − (05/03 đến 10/03/2012) − − − − . mái trường.Tuần lễ Nội dung công việc − Tìm hiểu học sinh − − − − Biện pháp thực hiện Trao đổi với giáo viên chủ nhiệm và bộ môn.Nhắc nhở bộ máy cán bộ tập Gặp BCS và theo dõi sổ đầu bài để lớp quản lí sát sao hơn.Quan sát. nắm bắt tình hình thi đua của lớp Dự giờ tiết sinh hoạt chủ nhiệm Dự giờ chào cờ đầu tuần chào mừng ngày 8/3: cùng học sinh nam lập chương trình. .

Phối hợp với cán bộ lớp. báo xe. chuyên cần. − Tìm hiểu học sinh Đặc biệt là hs cá . duy trì nề nếp học . Thời gian: tiết 5. chăm sóc bông hoa của lớp . cầu lông (3/310/3) Hướng dẫn và cùng hs trồng và chăm sóc bông hoa của lớp Chuẩn bi cho tiết sinh hoạt ngoài giờ lên lớp Dự giờ tiết sinh hoạt chủ nhiệm Dự giờ chào cờ đầu tuần biệt Biện pháp thực hiện . Đoàn TNCSHCM Chuẩn bị cho học sinh luyện tập và thi các nội dung: cắm hoa. trang phục.Trao đổi trực tiếp với học sinh.Nhắc nhở học sinh vi hình thành cho học sinh: Vệ sinh. trang phục. ngày 8/3/2012. . học tập Phân công nhiệm vụ theo dõi tình . học tập Phân công nhiệm vụ theo dõi tình . nghệ (17/3). nấu ăn.Quan sát. . lớp Gặp BCS và theo dõi sổ đầu bài để nắm bắt tình hình thi đua của lớp Chuẩn bị cho duyệt tiết mục văn . phân công cùng HS hướng dẫn. -3- .Hướng dẫn học sinh tổ chức hoạt động . đôn đốc học luyện tập: cắm hoa. Tiếp tục kiểm tra. mái trường. chuyên cần. sinh thực hiện đúng theo quy định của trường. đôn đốc học sinh chăm sóc.Quan sát. tổ chức theo chương trình đã duyệt Cùng hs tập luyện văn nghệ chuẩn bị cho hoạt động chà mừng 26/3 Chủ đề: tuổi trẻ. phạm kịp thời. bộ môn. phhs. báo xe. kéo co.Hướng dẫn. duy trì nề nếp đã .Nhắc nhở bộ máy cán bộ hình chung của lớp và quản lý học lớp quản lí sát sao hơn. sinh tập luyện.Nhắc nhở học sinh vi sinh: Vệ sinh.Hướng dẫn học sinh tổ Hướng dẫn tổ chức giờ sinh hoạt chức hoạt động .Nhắc nhở bộ máy cán bộ hình chung của lớp và quản lý học lớp quản lí sát sao hơn. Dự giờ tiết sinh hoạt chủ nhiệm Dự giờ chào cờ đầu tuần Tiếp tục kiểm tra. .Tuần lễ − − − − − − Nội dung công việc Địa điểm: phòng học lớp 11A7. thứ 5.Trao đổi với giáo viên chủ − − Tuần 4 (12/03 đến − 17/03/2017) − − − − − − Tuần 5 (19/03 đến 24/03/2012) − nhiệm. phạm kịp thời. kéo co. cầu lông (Nếu được vào vòng trong Thi ngày 26/3) Hướng dẫn và cùng hs trồng và . nấu ăn. đôn đốc học sinh chăm sóc. đôn đốc học sinh tập luyện.

hướng dẫn.Tuần lễ − − − − − − − − − Tuần 6 (26/03 đến 31/03/2012) − − − − Nội dung công việc sinh thực hiện đúng theo quy định của trường.Hướng dẫn học sinh tổ chức hoạt động . đôn đốc học sinh tập luyện.Phối hợp với cán bộ lớp. cầu lông (Nếu được vào vòng trong Thi ngày 26/3) Hướng dẫn và cùng hs trồng và chăm sóc bông hoa của lớp (chấm điểm 21/3) Chuẩn bi cho tiết sinh hoạt ngoài giờ lên lớp Dự giờ tiết sinh hoạt chủ nhiệm Dự giờ chào cờ đầu tuần Tiếp tục kiểm tra. . chia tay học sinh Biện pháp thực hiện .Quan sát. . nấu ăn.Nhắc nhở học sinh vi phạm kịp thời. hướng dẫn. duy trì nề nếp học sinh: Vệ sinh. đôn đốc học sinh chăm sóc. . . báo xe. kéo co. . lớp Gặp BCS và theo dõi sổ đầu bài để nắm bắt tình hình thi đua của lớp Dự giờ chào cờ đầu tuần Cùng học sinh tham gia lễ kỉ niệm ngày 26/3 Phân công cùng HS luyện tập: cắm hoa.Nhắc nhở bộ máy cán bộ lớp quản lí sát sao hơn.Hướng dẫn học sinh tổ chức hoạt động . cầu lông (Nếu được vào vòng trong Thi ngày 26/3) Tổ chức giờ sinh hoạt. chuyên cần.Phối hợp với cán bộ lớp. kéo co. lớp Gặp BCS và theo dõi sổ đầu bài để nắm bắt tình hình thi đua của lớp Phân công cùng HS luyện tập: cắm hoa. Giáo sinh thực tập Giáo viên hướng dẫn -4- . nấu ăn. đôn đốc học sinh tập luyện. . học tập Phân công nhiệm vụ theo dõi tình hình chung của lớp và quản lý học sinh thực hiện đúng theo quy định của trường. trang phục.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful