Kế hoạch cá nhân

Bản kế hoạch cá nhân trong thời gian thực tập
Đơn vị thực tập: Công ty cổ phần Tư Vấn-Thiết Kế-Xây Dựng Hùng Tiến Địa chỉ : Số 6 Khối Kim Tân – Phường Hòa Hiếu – Thị xã Thái Hòa – Tỉnh Nghệ An. Sinh viên thực tập : Nguyễn Thị Phúc Lớp chính quy : CQ46/11.08 Giáo viên hướng dẫn : Ths. Đặng Phương Mai

Kế hoạch cá nhân trình bày những nội dung thực hiện và thời gian dự kiến hoàn thành các công việc cần làm của sinh viên trong thời gian thực tập cuối khoá của mình. Kế hoạch được xây dựng căn cứ theo lịch thực hiện chung đã được thông báo đối với các sinh viên Khóa 46 của Học viện tài chính, thêm vào đó là lịch thời gian cụ thể do những điều kiện khác nhau của từng sinh viên. Ngoài ra, bản Kế hoạch cá nhân cũng giúp Giảng viên hướng dẫn nắm được thời gian biểu dự kiến hoàn thành các nội dung được yêu cầu của sinh viên, từ đó tạo điều kiện cho việc sắp xếp thời gian báo cáo tiến độ thực tập giữa sinh viên với giảng viên. I. MỤC ĐÍCH LẬP KÊ HOẠCH THỰC TẬP -Xác định mục tiêu và những công việc cụ thể cần tiến hành trong từng giai đoạn của thời gian thực tập. - Lập thời gian biểu để thực hiện các nội dung cần thiết một cách khoa học, đảm bảo theo đúng tiến độ thực hiện chung toàn trường. Sinh viên : Nguyễn Thị Phúc 1 Lớp CQ46/11.08

Dự kiến đề tài thực tập và phương pháp thu thập số liệu Một số đề tài định hướng : . Ngoài ra. khảo sát Chi tiết cụ thể trong quá trình thực tập.08 .Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vốn bằng tiền tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Hùng Tiến. Phương pháp phân tích dữ liệu Sinh viên : Nguyễn Thị Phúc 2 Lớp CQ46/11. để thống nhất về thời gian báo cáo thực tập giữa sinh viên với giảng viên hướng dẫn.Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Hùng Tiến. với sự đồng ý của lãnh đạo công ty. II.Kế hoạch cá nhân . Phương pháp thu thập dữ liệu. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức.Môt số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Hùng Tiến. tôi sẽ xác định một đề tài cụ thể để tiến hành viết Luận văn tốt nghiệp. . Phương pháp nghiên cứu. Nguồn dữ liệu được sử dụng sẽ là thông tin tài chính từ phòng Tài chính kế toán của công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Hùng Tiến. . sử dụng vốn kinh doanh của công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Hùng Tiến. dựa theo những số liệu có thể thu thập được và sự nhất trí của cô giáo hướng dẫn.Xây dựng khung thời gian dự kiến trong suốt quá trình thực tập. KẾ HOẠCH CÁ NHÂN TRONG THỜI GIAN THỰC TẬP 1. trong quá trình thực tập cụ thể.

Hoàn thành Báo cáo thực tập lần 1. Giai đoạn 3.5. sinh viên phải có ý thức tự giác và có trách nhiệm đối với luận văn tốt nghiệp của mình. nhưng sẽ không thể hoàn thành nếu thiếu sự hướng dẫn của cô giáo hướng dẫn.Hoàn thành và nộp bản Kế hoạch cá nhân ngày 7/1/2012 2. 2. Giai đoạn 1: từ ngày 30/12/2011 tới ngày 8/1/2012 . Khi đã xác định đề tài thực tập. 2. Hoàn thành Chương I và phần 1 chương II của luận văn. 2. Giai đoạn 4: từ ngày 5/3 tới ngày 18/4/2012 Nội dung: Viết chương II và chương III của luận văn Thời gian này là giai đoạn quan trọng để hoàn thiện nội dung của Luận văn tốt nghiệp. Thời gian chi tiết hoàn thành các nội dung trong thời gian thực tập 2.08 . Bắt đầu viết tiếp chương II và chương III luận văn.3.Nghe Báo cáo thực tế tại Học viện tài chính trong hai ngày 7/1 và 8/1/2012 .2.4. Giai đoạn 5: từ ngày 19/4 tới ngày 30/4/2012 Sinh viên : Nguyễn Thị Phúc 3 Lớp CQ46/11.Nghe hướng dẫn đề cương thực tập ngày 30/12/2011 . bắt đầu viết chương I của Luận văn. Giai đoạn 2: từ ngày 10/1/2012 tới ngày 5/2/2012 Nội dung: Chuẩn bị đến thực tập tại cơ sở.Kế hoạch cá nhân Chi tiết cụ thể trong quá trình thực tập. Xác định đề tài thực tập.1. 2. từ ngày 6/2 tới ngày 4/3/2012 Nội dung: Thực tập tại cơ sở.

Giai đoạn 4 5/3/2012 – 18/4/2012 . chuẩn bị thực tập chính thức. -Xác định đề tài thực tập.Tham gia các buổi hướng dẫn thực tập và tiếp thu. . Thời gian biểu quá trình thực tập Thời gian biểu quá trình thực tập Các giai đoạn thực hiện Giai đoạn 1 Thời gian thực hiện 30/12/2011 – 8/1/2012 Nội dung công việc trong mỗi giai đoạn .Chương I và phần I chương II luận văn. Giai đoạn 2 10/1/2012 – 5/2/2012 -Liên hệ. Thời gian nộp luận văn tốt nghiệp là ngày 2/5/2012. Giai đoạn 3 6/2/2012 – 4/3/2012 Giai đoạn 5 19/4/2012 – 30/4/2012 Sinh viên : Nguyễn Thị Phúc 4 Lớp CQ46/11.08 .Báo cáo thực tế tại Học viện tài chính. -Hoàn thành Báo cáo thực tập lần 1. 3. nộp luận văn đúng thời hạn và địa điểm quy định. -Thực tập tại cơ sở.Giai đoạn thực tập chuyên sâu . Trước thời hạn 2/5 một tuần.Kế hoạch cá nhân Nội dung: Hoàn thiện toàn bộ Luận văn tốt nghiệp.Viết tiếp chương II và chương III luận văn . .Hoàn thiện toàn bộ luận văn tốt nghiệp. nộp luận văn hoàn thiện để cô giáo hướng dẫn phê duyệt lần cuối cùng.

Nộp luận văn hoàn thiện để cô phê duyệt lần cuối cùng. Sinh viên : Nguyễn Thị Phúc 5 Lớp CQ46/11.Kế hoạch cá nhân 25/4/2012 2/5/2012 .Nộp luận văn tốt nghiệp tại bộ môn. .08 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful