Sở Giáo dục & Đào tạo Đồng Nai Trường THPT Phú Ngọc

***********

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------o0o----------

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Năm học 2011 – 2012 Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo thì năm nay tiếp tục thực hiện cuộc vận động hai không với 4 nội dung: nói không với tiêu cực, bệnh thành tích trong giáo dục; nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và về ngồi nhầm lớp. Năm học 2011 – 2012 với chủ để “đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đổi mới tài chính, triển khai phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực”, nhà trường triển khai kế hoạch chủ nhiệm với yêu cầu GVCN dựa vào định hướng chung của nhà trường và đặc điểm riêng của từng lớp, để lập ra kế hoạch công tác chủ nhiệm cho năm học theo tinh thần sau đây: PHẦN I: KẾ HOẠCH CHUNG A. GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC Nội dung Ngay từ đầu năm học đưa học sinh vào kỉ cương, nề nếp của nhà trường, ổn định nhanh chóng các tổ chức lớp, các hoạt động cờ đỏ để công tác giáo dục có hiệu quả và nhanh chóng đi vào chiều sâu. Tăng cường các hoạt động giáo dục. a) Giáo dục ý thức đạo đức: Nhằm giáo dục cho học sinh những tri thức đạo đức cơ bản về các chuẩn mực hành vi, trên cơ sở đó hình thành niềm tin đạo đức cho các em, giáo dục đạo đức trong các mối quan hệ: + Quan hệ với XH, với cộng đồng. + Quan hệ với công việc, lao động: Chăm chỉ, kiên trì… + Quan hệ với mọi người: trong gđ, trong trường, lớp và XH… + Quan hệ với tài sản XH, tài sản của người khác. + Quan hệ với thiên nhiên: Môi trường sống, MT tự nhiên… + Quan hệ với bản thân: Khiêm tốn, thật thà, tự trọng… b) Giáo dục thái độ, tình cảm đạo đức: Là thức tỉnh những rung động, những cảm xúc đối với những hiện thực xung quanh (mọi người xung quanh, công việc…) là cho học sinh biết yêu, biết ghét rõ ràng, có thái độ đúng đắn đối với các hiện tượng phức tạp trong đời sống xã hội và tập thể… Thái độ thở ơ, lãnh đạm là “sản phẩm” xấu, không mong muốn của giáo dục tình cảm. + Biết yêu gia đình, yêu lớp, yêu quê hương, đất nước… + Biết lên án và có thái độ đấu tranh rõ ràng với biểu hiện tiêu cực, hành vi sai trái… c) Giáo dục hành vi, thói quen đạo đức; + Luôn kính trọng người trên, thầy cô giáo, Cb và nhân viên nhà trường; thương yêu và giúp đỡ các em nhỏ; có ý thức xây dựng tập thể, đoàn kết với các bạn, được các bạn tin yêu; + Tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị, khiêm tốn; + Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập, cố gắng vươn lên trong học tập; + Thực hiện nghiêm túc nội quy nhà trường; chấp hành tốt pháp luật, quy định về trật tự, an toàn XH, ATGT; tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn XH và tiêu cực trong học tập, kiểm tra, thi cử; + Tích cực rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh và BVMT; + Tham gia đầy đủ các hoạt động giáo dục quy định trong kế hoạch giáo dục, các hoạt động chính trị do nhà trường tổ chức, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn TN CS Hồ Chí Minh, chăm lo, giúp đỡ gia đình. Biện pháp GV: Leâ Thò Thanh Thaûo 1

Biện pháp + Tổ chức tập huấn công tác Đoàn cho cán bộ Đoàn. đạo đức Hồ Chí Minh cho đoàn viên và thanh niên 2. THPT. hướng dẫn các em sinh hoạt 15’ đầu giờ. phê bình. + Tăng cường phối kết họp với gia đình quản lí. + Thực hiện đóng mở cửa lớp đúng quy định. + Hoàn chỉnh hệ thống hồ sơ. + Phối hợp chặt chẽ với CMHS trong giáo dục. cán bộ giữ SĐB. đạo đức dân tộc. trong động viên khen thưởng hoặc khiển trách. + Tăng cường bám lớp. bồi dưỡng đoàn viên Tiếp tục phát động các phong trào: “học tập vì ngày mai lập nghiệp”. ATGT và nhiệm vụ học sinh THPT. + Phối hợp với Hội CMHS phát động trong học sinh lập quỹ khuyến học để động viên học sinh giỏi. nhà hảo tâm góp phần tăng cường cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy của thầy và học tập của trò. + + trường. + + tích cực. + Tăng cường kiểm tra nề nếp: Phối hợp với Đoàn TN. truyền thống nhà trường. giáo dục học sinh về nề nếp cần trở thành hoạt động thường xuyên. CÔNG TÁC HỘI CHA MẸ HỌC SINH + Kiện toàn bộ máy các chi hội và thường trực Ban đại diện CMHS. chính trị. PHẦN II: KẾ HOẠCH CỤ THỂ. C. + Kiểm tra đánh giá mọi mặt của Đoàn TN.+ GVCN cho học sinh học các bài: Nội quy nhà trường. Đợt 1: Từ 22 – 08 đến 31 – 11 với chủ điểm “Chào mừng năm học mới. học giỏi. CÔNG TÁC ĐOÀN THANH NIÊN 1. kết hợp với Ban đại diện xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm. ban chấp hành đoàn Nội dung + Bồi dưỡng tư tưởng. sổ sách đoàn viên. tốt. Phát triển tổ chức Đoàn đông về số lượng. học sinh nghèo vượt khó. phát huy nguồn lực của cha mẹ học sinh. + Tổ chức thành công đại hội Đoàn các cấp. học sinh. môi trường. quản lí con em mình. Tháng 8 + 9 /2011 GV: Leâ Thò Thanh Thaûo 2 . PCMT TNXH. + Đẩy mạnh công tác xã hội hóa. + Tập huấn cán bộ lớp. Đầu tư tích cực cho các hoạt động phong trào đạt kết quả tốt. + Quan tâm chăm lo đời sống tinh thần của thầy cô giáo và các cấp lãnh đạo liên quan. mạnh về chất lượng. Học sinh kí cam kết thực hiện nội quy. GVCn nhắc nhở. giáo dục học sinh. Chỉ tiêu: Đoàn trường phấn đấu là Lá cờ đầu trong phong trào Đoàn vững mạnh của khối Phát động phong trào thi đua chi đoàn vững mạnh. + Phối kết hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp đạt hiệu quả. lập thành tích chào mừng kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam”. + Tổ chức kỉ niệm các ngày lễ lớn trong năm nhằm giáo dục tuyên truyền về truyền thống. quản sinh và GVBM. B. 3. + Các lớp thảo luận tiêu chí đánh giá cho điểm của Ban thi đua. + Trong tiết sinh hoạt lớp. Chỉ tiêu: 98% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá. theo dõi tác phong học sinh. Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn cho cán bộ chi đoàn. liên tục mang tính hệ thống. kí giao ước thi đua thực hiện ATGT. đội cờ đỏ.

phong trào hoa điểm 10 chào mừng ngày 26 – 03 và 08 – 03. + Giáo dục cho học sinh trong các giờ sinh hoạt lớp về ý thức công dân. + Tổ chức kí cam kết thực hiện ATGT. + Kiện toàn bộ máy cán sự lớp. Phát động tháng thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tháng 04 – 2012 + Phát động thi đua mừng Sinh nhật Bác. + Tổ chức cho học sinh tham gia hội trại truyền thống do Huyện đoàn tổ chức. CĐ. + Triển khai tháng ATGT. phát động cuộc thi tìm hiểu về ATGT. Tháng 03 – 2012 + Tổ chức kỉ niệm những ngày lễ lớn.+ Hoàn tất việc ổn định tổ chức lớp. + Tổ chức Đại hội CMHS lớp. + Định hướng nghề cho học sinh K12. + Kiểm tra nề nếp. Họp CMHS lần II. mẹ Việt Nam anh hùng. Tháng 02 – 2012 + Phát động thi đua chào mừng ngày thành lập Đoàn. đăng kí tháng học tốt. + Tham gia các phong trào chào mừng các ngày Lễ do Đoàn trường tổ chức. + Hướng dẫn học sinh 12 làm hồ sơ thi ĐH. Đợt 4: từ 01 -04 – 2012 đến 25 – 05 – 2012: thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam và kỉ niệm sinh nhật Bác. thi đua hoa điểm 10 chào mừng nagỳ nhà giáo Việt Nam. Tháng 12 – 2011 + Sơ kết thi đua đợt 1. Thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26 – 03 và ngày quốc tế phụ nữ 08 – 03. + Tổ chức kỉ niệm các ngày Lễ lớn. đặt hoa tại đài tưởng niệm. + Triển khai hát đầu giờ: Các bài hát truyền thống. Đợt 2: Từ 01 – 12 – 2011 đến 31 – 01 – 2012. Tháng 01 – 2012 + Phát động thi đua “Mừng Đảng. + Đăng kí thi đua tuần học tốt. GV: Leâ Thò Thanh Thaûo 3 . trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện nội quy nhà trường. + Kiểm tra nề nếp và tác phong học sinh sau Tết. Tháng 10 – 2011. bám sát học sinh những ngày cận tết. thực hiện tôt nội quy nhà trường. Tháng 11 – 2011 + Thi đua học tốt. lớp học tốt. + Chỉ đạo 15’ đầu giờ có hiệu quả. + Tổ chức cho học sinh thăm các gia đình liệt sĩ. các loại sổ sách: sổ chủ nhiệm. Đợt 3: Từ 01 – 02 – 2012 đến 31 – 03 – 2012. + Kiểm tra toàn diện nề nếp học sinh. sổ đầu bài. + Tổ chức hoạt động truyền thống của chuyên môn. thăm nghĩa trang liệt sĩ. + Giáo dục học sinh thực hiện phong trào “phòng thi nghiêm túc”. + Đăng kí thi đua tuần học tốt. không sử dụng chất gây nghiện. tuần học tốt. mừng xuân”/ + Họp GVCN bình xét thi đua. + Tăng cường kiểm tra nề nếp học sinh. ổn định nề nếp học sinh. + Thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. sổ điểm lớn.

+ Chuẩn bị cho khai giảng. + Tổng kết năm học. Tháng 06 – 2012 + Triển khai công tác hè. + Hội đồng tuyển sinh vào 10 làm việc. + Học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp. GV: Leâ Thò Thanh Thaûo 4 . Tháng 05 – 2012 + GVCN tổ chức cho học sinh bình bầu hạnh kiểm. + Chuẩn bị mọi mặt cho năm học mới.+ Tổ chức cho học sinh thi HK II. rèn luyện hè cho học sinh hạnh kiểm yếu. + Lên kế hoạch hoạt động hè. Tháng 07 – 2012 + Thực hiện công tác hè. duyệt xếp kết quả xếp loại. Tháng 08 – 2012 + Tổng kết công tác hè. xếp loại toàn diện.

yêu cầu công việc với ban đại diện CMHS để hoạt động của hội và lớp gắn chặt chẽ với nhau hơn. phối hợp chặt chẽ với gia đình đối với những học sinh vi phạm trong tuần. + Lớp về cơ bản đã ổn định về mọi mặt: kỉ luật. CÔNG TÁC THÁNG 10 – 2011. có sự chấm chéo giữa các tổ. GVCN lớp 10B10. b) Khó khăn: + Đội ngũ cán bộ lớp chưa được bồi dưỡng kĩ năng tổ chức sinh hoạt tập thể nên còn rụt rè. chỉ đạo thường xuyên của BGH nhà trường. đồng phục. + Đã cập nhật vi phạm của học sinh và thông bào tới cha mẹ kịp thời để có biện pháp ngăn chặn kịp thời. rụt rè trong việc phối hợp với GVCN để giáo dục con em học tập. GV: Leâ Thò Thanh Thaûo 5 .Sở Giáo dục & Đào tạo Đồng Nai Trường THPT Phú Ngọc *********** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------o0o---------- KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM THÁNG 10 – 2011 1. rèn luyện nhân cách. chưa phát huy được hết năng lực cá nhân. chỉ đạo.09 17-09 24-09 01-10 Số đi muộn Số bỏ tiết 2 Số không chuẩn bị bài 7 Số bị điểm dưới 5 6 Số mắc thái độ sai Số điểm tốt 6 Số việc tốt Số được khen Số bị phê bình 10 Số tiết trống Số tiết tự quản tốt Xếp loại của lớp 2. nhắc nhở các em. chia sẻ thông tin. bất cập. đội sao đỏ thực hiện sát sao và báo cáo kết quả với GVCN. + Cán bộ lớp. + Được sự quan tâm. c) Nội dung cụ thể: + Tiếp tục phát huy những thành tích của lớp đã đạt được và rút kinh nghiệm cho những thiếu sót. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 09 – 2011. tháng. + Kết quả sơ kết tháng 09 – 2011. + Đôn đốc. + Trao đổi. a) Thuận lợi: + Lớp đã cơ bản đi vào nề nếp. d) Biện pháp thực hiện: + GVCN hướng dẫn. kết quả bầu được: Trưởng ban: Ông Trịnh Bá Thế CMHS: Trịnh Bá Bắc Phó ban: Ông Đào Văn Trình CMHS: Đào Duy Chương. lúng túng. + Ban Đại diện CMHS còn thụ động. nề nếp. Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Nội dung Từ 05 – 09 Từ 12-09 đến Từ 19-09 đến Từ 26-09 đến Đến 10 . + Thực hiện kiểm tra nề nếp sát sao hơn.… + Đã tổ chức thành công đại hội CMHS.

GV: Leâ Thò Thanh Thaûo 6 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times