Tài liệu hướng dẫn sử dụng Mail, Outlook 2007

Phần I: Tạo Account mới. Phần II: Dành cho Account đã có.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Mail, Outlook 2007

1

bạn chọn No Bước 4: Hộp thoại tiếp theo xuất hiện. hộp thoại xuất hiện như hình bên dưới. Bước 3: Hộp thoại cấu hình tài khoản E-mail xuất hiện. Bạn nhấn chuột vào nút Next. bạn lựa chọn như hình bên dưới Tài liệu hướng dẫn sử dụng Mail. Bước 2: Lần đầu tiên chạy phần mềm Outlook. Outlook 2007 2 . Khởi động Outlook 2007 và thao tác đối với lần sử dụng đầu tiên Bước 1: Khởi động phần mềm Outlook trên menu start  All Programs  Microsoft Office  Microsoft Office Outlook 2007.HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT OUTLOOK 2007 (PHẦN NÀY DÀNH CHO TẠO ACCOUNT MỚI) I.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Mail. Outlook 2007 3 .Tiếp theo. bạn chuyển sang Bước 1 ở phần 2 cài đặt Outlook từ file… II.trungthanhhp. Cấu hình cho tài khoản E-mail ( Ví dụ: webmail.vn) Bước 1: Bạn thực hiện lệnh Tools / Account Setting … Bước 2: Trong thẻ E-mail bạn lựa chọn mục New … như hình bên dưới Bước 3: Bạn lựa chọn như hình bên dưới và nhấn next. Cấu hình tài khoản E-mail cho Outlook 1.

Outlook 2007 4 .Bước 4: Hộp thoại cấu hình địa chỉ E-mail xuất hiện như hình bên dưới Tài liệu hướng dẫn sử dụng Mail.

45 Tên tài khoản E-mail Mật khẩu Sau khi gõ đầy đủ các thông số trong hộp thoại trên. bạn nhấn chuột vào nút More Settings.185.185. Outlook 2007 5 .30..30. bạn cần thực hiện 3 thao tác Thao tác 1: Đặt tên cho tài khoản của bạn như hình bên dưới Thao tác 2: Xác thực cho E-mail gửi đi như hình bên dưới Tài liệu hướng dẫn sử dụng Mail.45 Yêu cầu gõ đúng địa chỉ: 123. để chuyển sang Bước 5 Bước 5: Tại bước này.Your Name E-mail Address Account Type Incoming mail server (POP3) Outgoing mail server (SMTP) Địa chỉ kết nối tới máy chủ để gửi E-mail: User Name Password Bạn gõ tên của bạn vào ô này Địa chỉ E-mail POP3 Yêu cầu gõ đúng địa chỉ: 123.

Thao tác 3: Chỉnh sửa các thông số như hình bên dưới Chú ý: Nếu bạn không đánh dấu vào mục Leave a copy of messages on the server thì sau khi Outlook tải E-mail về. Outlook 2007 6 . bạn sẽ quay trở lại hộp thoại E-mail Accounts như hình bên dưới. Bạn nhấn nút Test Account Settings… để kiểm tra lại quá trình cài đặt tài khoản Tài liệu hướng dẫn sử dụng Mail. E-mail trên Server sẽ bị xóa. Bước 6: Sau khi hoàn thành bước 5.

Outlook 2007 7 .Nếu tài khoản E-mail của bạn đã được cấu hình đúng với tất cả các bước. mỗi bước sẽ được thông báo là “Completed” như hộp thoại bên dưới Tài liệu hướng dẫn sử dụng Mail.

HƯỚNG DẪN CHỈNH SỬA CÀI ĐẶT OUTLOOK 2007 (ÁP DỤNG CHO ACCOUNT ĐÃ SỬ DỤNG TRONG HỆ THỐNG CŨ) I. Outlook 2007 8 . Chỉnh sửa thông số khi chuyển hệ thống mới Bước 1: Bạn thực hiện lệnh Tools / Account Setting … Bước 2: Lựa chọn Account đang sử dụng hệ thống cũ và bấm vào nút Change Tài liệu hướng dẫn sử dụng Mail.

45 123. Outlook 2007 9 .185.30.30.Bước 3: Thay đổi thông số của: Incoming mail server Outgoingmail server 123.45 Tài liệu hướng dẫn sử dụng Mail.185.

Outlook 2007 10 .Bước 4: Bạn nhấn nút Test Account Settings… để kiểm tra lại quá trình cài đặt tài khoản Nếu tài khoản E-mail của bạn đã được cấu hình đúng với tất cả các bước. mỗi bước sẽ được thông báo là “Completed” như hộp thoại bên dưới Tài liệu hướng dẫn sử dụng Mail.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful