Phương pháp 6 Sigma

Đăng ngày: 15:43 01-08-2008 Thư mục: Kỹ thuật mền

6 Sigma
HỎI: Xin cho biết một số thông tin về phương pháp 6 Sigma, để áp dụng thành công 6 sigma cần phải có những yêu tố gì? 6 Sigma là một phương pháp được tiến hành một cách chặt chẽ, khoa học, tập trung vào việc thực hiện có hiệu quả các kỹ thuật và các nguyên tắc quản lý chất lượng đã được thừa nhận. Bằng việc kết hợp các yếu tố trong nhiều lĩnh vực công việc khác nhau, 6 Sigma tập trung vào việc làm thế nào để thực hiện công việc mà không có lỗi hay khuyết tật. Hiện nay, bên cạnh TQM và ISO 9000, 6 Sigma đang được nhiều công ty quan tâm và áp dụng do các ưu việt của nó được rút kinh nghiệm từ thực tiễn áp dụng tại các tập đoàn lớn như Motorola, Allied Signal hay GE (General Electric)... Đối với Motorola, nơi đầu tiên đề xuất 6 Sigma, thì câu trả lời thật đơn giản: Để tồn tại. Kể từ giữa thập kỷ 80, khi Motorola xem xét một cách nghiêm túc vấn đề chất lượng, tập đoàn này đã có những bước tiến nhảy vọt chẳng hạn giải thưởng chất lượng Malcom Baldrige năm 1988 và bí quyết thành công đó là cuộc cách mạng về chất lượng với 6 Sigma. Sẽ là thiếu chính xác nếu nghĩ rằng 6 Sigma có nghĩa là đề cập đến chất lượng theo khái niệm truyền thống - đó là sự thoả mãn các yêu cầu. 6 Sigma thực chất là giúp doanh nghiệp tăng lợi nhuận. Để liên kết mục đích của 6 Sigma với khái niệm chất lượng, chúng ta cần có một định nghĩa mới về chất lượng, đó là sự kết hợp của hai thành phần: Chất lượng tiềm năng và chất lượng thực tế. Chất lượng tiềm năng đó là hàm lượng giá trị gia tăng tối đa có thể đạt được trên một đơn vị đầu vào. Chất lượng thực tế là phần giá trị gia tăng thực tế đạt được. Hiệu số của hai giá trị trên chính là Lãng Phí. 6 Sigma tập trung vào việc cải tiến chất lượng (có nghĩa là giảm lãng phí) bằng cách giúp tổ chức tạo ra các sản phẩm/dịch vụ tốt hơn, nhanh hơn và rẻ hơn. Theo cách tiếp cận truyền thống, 6 Sigma tập trung phòng ngừa khuyết tật, rút ngắn thời gian sản xuất và cắt giảm chi phí. Nhưng không giống như những sự cắt giảm chi phí thông thường có thể gây ra suy giảm chất lượng hoặc giá trị sản phẩm, 6 Sigma xác định và loại bỏ các chi phí mà không mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng, đó chính là những lãng phí. Đối với những công ty chưa đạt tới 6 Sigma, chi phí thông thường khá cao. Chẳng hạn, với công ty đang hoạt động ở mức 3 hoặc 4 Sigma thường phi chi phí khoảng 25 tới 40% tổng doanh thu để giải quyết các vấn đề về chất lượng. Chi phí đó thường được gọi là chi phí cho chất lượng, hay chính xác hơn là chi phí cho việc kém chất lượng. Các công ty đang hoạt động ở 6 Sigma thường chi phí dưới 5% doanh thu để giải quyết các vấn đề chất lượng. 6 Sigma là một phương pháp được tiến hành một cách chặt chẽ, khoa học, tập trung vào việc thực hiện có hiệu quả các kỹ thuật và các nguyên tắc quản lý chất lượng đã được thừa nhận. Bằng việc kết hợp các yếu tố trong nhiều lĩnh vực công việc khác nhau, 6 Sigma tập trung vào việc làm thế nào để thực hiện công việc mà không có lỗi hay khuyết tật. Chữ Sigma (d) theo ký tự Hy lạp đã được dùng trong kỹ thuật xác suất -thống kê để đánh giá sự sai lệch của các quá trình. Hiệu quả hoạt động của một công ty cũng được đo bằng mức Sigma mà công ty đó đạt được đối với các quá trình sản xuất kinh doanh của họ. Các công ty truyền thống thường đặt 3 hoặc 4 Sigma là mức Sigma chuẩn cho công ty, mặc dù ở mức đó, xác suất lỗi có thể xảy ra là từ 6200 tới 67000 trên một triệu cơ hội. Nếu đạt tới mức 6 Sigma, con số này chỉ còn là 3,4 lỗi trên một triệu cơ hội. Điều này cho phép đáp ứng được sự mong đợi ngày

càng tăng của khách hàng cũng như sự phức tạp của các sản phẩm và quy trình công nghệ mới ngày nay. Nếu các bạn đang tìm kiếm một công nghệ mới, thì 6 Sigma không hẳn là một kỹ thuật thống kê hay một công nghệ cao gây chấn động như một số các công nghệ mới xuất hiện gần đây. 6 Sigma dựa trên chính những kỹ thuật đã được thử nghiệm và được khẳng định giá trị từ hàng chục năm nay. Về thực chất, 6 Sigma đã loại bỏ khá nhiều các yếu tố phức tạp, khó hiện thực của TQM (Quản lý chất lượng toàn diện), mà theo thống kê sơ bộ của các chuyên gia trong lĩnh vực này thì có tới hơn 400 các công cụ và kỹ thuật khác nhau. 6 Sigma chỉ lựa chọn các công cụ hữu dụng nhất và đã được kiểm chứng và đào tạo cho một số nhỏ cán bộ kỹ thuật chủ chốt. Những người này sẽ được gọi là “Đai đen 6 Sigma” và có chức năng làm đầu mối chỉ đạo việc triển khai thực hiện ở tầm vĩ mô. Vì vậy, các kỹ thuật do nhóm đai đen này sử dụng thường là các ứng dụng công nghệ cao, chẳng hạn như là các chương trình ứng dụng máy tính tiên tiến nhất. Còn các công cụ được sử dụng phổ biến nhằm cải tiến hiệu quả hoạt động được gọi tắt là DMAIC (viết tắt của các từ tiếng Anh: Define-xác định; Measure - đo lường; Analyze- phân tích; Improvecải tiến; Control- kiểm soát). Các công cụ chủ yếu khi triển khai Six Sigma + Các nhà quản lý Morotola đã sử dụng một cách hệ thống các công cụ truyền thống sau đây để giải quyết các vấn đề của mình. STT 1 Công cụ Kiểm soát quá trình bằng kỹ thuật thống kê (SPC) và biểu đồ kiểm soát Phân tích sai phân( sự biến động) ANOVA ( Analyis of Variation) Phân tích hồi qui (Regression and Correlation analyis) Thiết kế thông qua thử nghiệm DOE (Design of Experiments) FMEA (Failure Modes and Effect Analysis) Triển khai các chức năng chất lượng QFD (Quality Function Deployment) Mục đích của ứng dụng Phát hiện vấn đề, phất hiện những điểm yeu trong khâu sản xuất kinh doanh Xác định vấn đề và các nguyên nhân gốc rễ Phân tích các nguyên nhân gốc rễ và dự đoán các kết quả Phân tích các giải pháp tối ưu và đánh giá giá trị sử dụng của kết quả cải tiến ưu tiên hoá các vấn đề và lập biện pháp phòng ngừa Thiết kế quá trình, sản phẩm và dịch vụ

2

3

4

5 6

+ Những bài học rút ra từ việc nghiên cứu áp dụng Six Sigma Thông qua kinh nhiệm áp dụng Six Sigma của Morotola, GE chúng ta có thể nhận thấy một số vấn đề sau: · Triển khai Six Sigma là việc áp dụng một cách tổng hợp và hệ thống sự phối hợp giữa các kỹ thuật cải tiến với tổ chức đào tạo nhân lực nhằm để đạt được sự thoả mãn khách hàng với tiêu chuẩn là 3.4 DPMO · Bản chất của áp dụng Six Sigma là việc loại trừ các sự lãng phí sinh ra do sản phẩm không đạt yêu cầu, qua đó là giảm giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

· Cốt lõi của Six Sigma là việc sử dụng các kỹ thuật thống kê. Tuy nhiên trong việc triển khai Six Sigma không phải phát minh ra những kỹ thuật gì mới mà chỉ tận dụng các phương pháp và công cụ truyền thống để kiểm soát và cải tiến quá trình sản xuất. · Six Sigma đòi hỏi việc đào tạo một cách có hệ thống các người lao động trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất bao gồm đào tạo về kỹ thuật và tổ chức quản lý để người lao động có đầy đủ kỹ năng làm chủ công việc của mình. · Six Sigma đòi hỏi cách làm việc tập thể theo từng nhóm, tổ độ cải tiến như mô hình QCC và phải có sự quan tâm của lãnh đạo để đảm bảo đi đến kết quả cuối cùng. Bên cạnh những điểm cơ bản như vậy chúng ta còn thấy rằng với cách tiếp cận mới như trên, Six Sigma không chỉ áp dụng cho các nhà sản xuất mà còn áp dụng cho các nhà cung cấp dịch vụ. Với việc nâng cao chất lượng sản phẩm qua việc kiểm soát và cải tiến quá trình Six Sigma giúp ta giảm được chi phí sản xuất, tiết kiệm được nguyên vật liệu tài nguyên. Điều đó có nghĩa là Six Sigma mang lại lợi cho tất cả các đối tác có liên quan bao gồm nhà sản xuất, khách hàng, nhà đầu tư... Ta hãy làm một phép so sánh giữa năng lực của một hoạt động (doanh nghiệp) điển hình với năng lực là 3.8 Sigma với việc đạt được năng lực là 6 Sigma. 3.8 Sigma 5000 ca phẫu thuật thất bại hàng tuần 2 chuyến bay gặp sự cố mỗi ngày 200. 000 đơn thuốc bị kê sai mỗi năm Mỗi tháng có 7 giờ bị mất điện 6 Sigma 1.7 ca phẫu thuật thất bại hàng tuần Trong 5 năm mới có 1 chuyến bay gặp sự cố 68 đơn thuốc kê sai mỗi nam 34 năm mới có 1 giờ bị mất điện

HỎI: Công ty chúng tôi đặt tại khu CN Vietnam Singapore . Xin vui lòng tư vấn cho chúng tôi những tổ chức ở Việt nam có kinh nghiệm huấn luyện và tư vấn về 6 sigma (Green belt, Black belt...). Xin cám ơn. 6 sigma là phương pháp tiếp cận mới về quản lý. Đây là vấn đề mới ở Việt Nam , hiện nay ở Trung tâm Năng suất Việt Nam bạn có thể liên hệ với chị Vũ Thị Tâm - Phụ trách văn phòng VPC tại Tp Hồ Chí Minh. Chị có thể giảng dạy và tư vấn về vấn đề này. Bạn có thể liên hệ theo số máy 0913926129 HỎi: Tôi có thể tham khảo các tài liệu tiếng Việt về 6 Sigma ở đâu? Sự tương thích giữa 6 Sigma và tiêu chuẩn ISO 9001 là gì?. Rất mong được giải đáp. Chương trình 6 Sigma được xây dựng dựa trên 6 bước bản là quá trình DMAIC: Xác định (Define), Ðo lường (Measure), Phân tích (Analyze), Cải tiến (Improve) và Kiểm soát (Control). Giai đoạn Xác định xoay quanh những đòi hỏi của khách hàng và các chỉ số đo lường độ thoả mãn - tất cả những yếu tố này có thể có được thông qua hệ thống quản lý ISO 9001. Mặc dù quá trình được xem xét thường bắt đầu từ khâu sản xuất, các dự án 6 Sigma có thể bao gồm cả việc quản lý tài nguyên, trách nhiệm quản lý, hoặc chính là các quá trình đo lường, phân tích và cải tiến.Kết quả của một dự án 6 Sigma là một quá trình được xem xét lại nhằm có được sự đảm bảo và được triển khai - theo thuật ngữ của 6 Sigma là “được kiểm soát” - thông qua HTQLCL với những quy trình được văn bản hoá, các quy trình về giao tiếp và hệ thống đánh giá nội bộ. Do đó, HTQL theo ISO 9001 cho phép tổ chức “duy trì được lợi nhuận”. Thông thường, yếu tố quan trọng nhất là hệ thống đánh giá nội bộ (ISO 9001:2000, yêu cầu 8.2.2) vì nó đảm bảo sẽ không có sự thụt lùi từ quy trình mới trở lại quy trình cũ trước đây. Để tham khảo tài liệu về 6 Sigma, xin liên hệ với Trung tâm Năng suất Việt Nam- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà nội.

6-sigma - Công cụ nâng cao tính cạnh tranh cho doanh nghiệp sau hội nhập Người gửi: tamminhtruonghuy -- 21/12/2006

Cam kết của Lãnh đạo cấp cao

Việc triển khai 6-Sigma thể hiện một cam kết dài hạn và sự thành công của các dự án 6-Sigma tùy thuộc cơ bản vào mức độ cam kết bởi ban quản lý cấp cao. Sự thành công của General Electric đối với 6Sigma phần lớn do vai trò đóng góp của ông Jack Welch (cựu Chủ Tịch Tập Đoàn) trong việc không ngừng ủng hộ 6-Sigma và kết hợp chương trình này vào trọng tâm chiến lược của công ty.

Những câu hỏi đầu tiên trước khi quyết định đeo đuổi 6-Sigma ► Cấp lãnh đạo của công ty hiểu và hoàn toàn ủng hộ việc triển khai 6-Sigma? ► Công ty có cởi mở và sẵn sàng thay đổi? ► Công ty có khao khát học hỏi? ► Công ty có sẵn sàng cam kết nguồn lực, gồm con người và tiền bạc, để triển khai chương trình 6Sigma?

Chọn lựa và đào tạo đúng người Điều cần thiết là thu hút được những người giỏi nhất tham gia vào đề xướng 6-Sigma của công ty và khuyến khích họ bằng thù lao, phần thưởng, sự công nhận và thăng tiến gắn liền với kết quả thực hiện.

Các chương trình đào tạo nên tập trung vào các kỹ năng thống kê, phân tích, giải quyết vấn đề và lãnh đạo giúp gỡ bỏ những rào cản và tạo ra những xung lượng tích cực ban đầu. Hơn nữa, việc khiến cho nhân viên hứng khởi và phấn khích về 6-Sigma nên được thực hiện qua huấn luyện và truyền đạt thông tin. Mọi người trong công ty nên hiểu 6-Sigma sẽ mang lại lợi ích cho họ và công ty như thế nào.

Chọn lọc các dự án 6-Sigma Trước tiên, các dự án 6-Sigma tập trung vào những vấn đề then chốt mang tính liên kết chiến lược; có ảnh hưởng rõ rệt đến mức độ hài lòng của khách hàng; và thiết yếu đối với kết quả kinh doanh dưới hình thức mang lại hiệu quả tài chính nhanh chóng và to lớn (thu nhập cao, chi phí thấp hơn, v.v…). Việc chọn lựa các dự án 6-Sigma ở giai đoạn đầu là rất quan trọng và do đó nó đóng một vai trò then chốt cho sự thành công của các dự án 6-Sigma Tổ chức cần xem xét một cách kỹ lưỡng các tác động có thể ảnh hưởng đến sự thành công của dự án cũng như việc xem xét các khả năng có thể giải quyết được vấn đề mà không cần tới việc thực hiện dự án 6-Sigma

Quản lý các dự án 6-Sigma Trong suốt quá trình thực hiện dự án, điều quan trọng là: ► dẫn dắt nỗ lực tập trung trong đó người đỡ đầu cho dự án (Champion) chịu trách nhiệm tiến hành đánh giá định kỳ tiến độ dự án, sử dụng quyền hạn của mình để giải quyết các khúc mắc liên chức năng cũng như phân bổ nguồn lực cho những nơi cần thiết ► kiểm tra ảnh hưởng tài chính thật sự từ dự án (vui lòng tham khảo mục 5.2.6)

► liên tục thông tin tiến trình của dự án đến cấp lãnh đạo điều hành và những thành viên có liên quan đến dự án ► triển khai các kế hoạch kiểm soát hiệu quả đi kèm với các tài liệu liên quan như Sơ Đồ Quy Trình (Process Maps), Ma Trận Nhân Quả (C&E Matrix), Phân Tích Trạng Thái Sai Sót và Tác Động (FMEA), Tóm Lược Kế Hoạch Kiểm Soát (Control Plan Summary) và các thay đổi thủ tục đã được duyệt để đảm bảo rằng các cải tiến được duy trì ► ► ► định kỳ tái xem xét hiệu quả của dự án sau khi đã hoàn tất vai trò, trách nhiệm của các phòng ban và cá nhân liên quan đến dự án nên được xác định rõ ràng; tiến hành huấn luyện 6-Sigma thường xuyên để thúc đẩy chương trình xuyên suốt trong công ty.

Sự tham gia của bộ phận Tài Chính Bộ phận tài chính cần tham gia ngay từ lúc bắt đầu mỗi dự án để đảm bảo rằng những tiết kiệm về chi phí được ghi nhận đầy đủ đối với từng dự án 6-Sigma và thật sự thể hiện trong kết quả báo cáo tài chính

của công ty. Mốc so sánh của dự án (baseline) và những cải tiến được công bố phải được cẩn thận kiểm chứng bởi bộ phận tài chính. Các cải tiến sẽ được chuyển thành giá trị tiết kiệm bằng tiền khi co thể và bị khấu trừ nếu phát sinh chi phí từ dự án.

Chi phí cho các dự án 6-Sigma Mặc dù các dự án 6-Sigma có thể mang lại nhiều lợi ích và giúp công ty tiết kiệm tiền bạc về lâu dài, có một số chi phí ban đầu có liên quan đến các dự án 6-Sigma cần được quan tâm. Điển hình bao gồm các khoản sau đây: ► Lương trực tiếp – Tiền lương cho các nhân viên làm việc toàn thời gian trong dự án 6-Sigma

► Lương gián tiếp – Chi phí thời gian từ những viên chức điều hành cấp cao, các thành viên của nhóm dự án, những người quản lý các quy trình và những người liên quan trong việc triển khai các dự án 6Sigma ► Đào tạo và tư vấn – Chi phí huấn luyện các ứng viên về các kỹ năng 6-Sigma

► Chi phí thực hiện cải tiến – Chi phí cải tiến các quy trình sản xuất để loại trừ các nguồn gây dao động được xác định bởi các dự án 6-Sigma. Khoản này có thể bao gồm những thiết bị, phần mềm mới, chi phí nhân sự cho những vị trí mới hình thành.v.v… ► Phần mềm (Software) – Một số chương trình phần mềm vi tính như Minitab Inc.’s (phần mềm Minitab thống kê) hay Microsoft’s Visio, dùng xây dựng các lưu đồ quy trình, cũng có thể được cần đến. Đôi khi một số công cụ phần mềm tiên tiến hơn bao gồm Popkin’s System Architect, Proforma’s Provision hay Corel’s iGrafx Process 2003 for 6-Sigma

Vai trò của con người ► Phụ trách điều hành (Executive Champion). Những người lãnh đạo cao nhất cần phải dành thời gian học về 6-Sigma và ủng hộ nó tuyệt đối. Một nhà lãnh đạo sẽ chỉ định một người điều hành của mình trông nom và hỗ trợ toàn bộ nhiệm vụ này. Từ đó, người điều hành chọn ra người phụ trách triển khai (Deployment Champion) hoặc người phụ trách dự án (Project Champion). Người phụ trách triển khai sẽ phải cam kết thực hiện 6-Sigma trong toàn bộ tổ chức của họ. Người phụ trách dự án sẽ giám sát hoạt động của các Blackbelt và các dự án của họ. ► Master Blackbelt Khi một công ty lần đầu tiên áp dụng 6-Sigma, họ làm việc với người phụ trách, chọn ra các dự án cần làm và những người sẽ thực hiện. Sau đó huấn luyện và hướng dẫn những người này thành công. Những người quan trọng nhất được chọn sẽ là BlackBelt. ► Black Belt Là những người thực sự làm công việc đó, họ là chìa khoá, là lãnh đạo đích thực của 6-Sigma ► Green Belt Có nhiệm vụ hỗ trợ BlackBelt để dự án có thể hoàn thành. Họ cũng được đào tạo về 6-Sigma. Dó đó mọi người nói cùng một ngôn ngữ và làm việc cho cùng một mục tiêu.

Cam kết của lãnh đạo quản lý- chìa khoá đến thành công 6 Sigma bắt đầu từ trên xuống và bộ phận quản lý cao nhất sẽ phải cam kết cung cấp đủ mọi nguồn lực. 6 Sigma sẽ không thể thành công nếu không có sự hỗ trợ từ phía bộ phận quản lý cao nhất

Sự tham gia của tất cả nhân viên 6 Sigma yêu cầu sự thay đổi trong văn hoá, nó thay đổi cách thức làm việc của chúng ta. Tất cả mọi thành viên cong ty đều phải tham gia và chúng tôi cam kết sẽ làm họ thay đổi. Sự chủ động tham gia của tất cả nhân viên ở mọi cấp độ sẽ đảm bảo thành công của đề án

Bắt đầu từ những cái nhỏ. Chúng ta nên tập trung vào những dự án nhỏ lẻ để có thể đạt được thành công nhanh chóng. Nếu một dự án có vẻ đồ sộ, hãy chia nó thành những dự án nhỏ hơn để có thể đảm bảo sử dụng các nguồn lực hiệu quả.

Đào tạo liên tục Mọi nhân viên đều phải được liên tục cập nhập các kĩ thuật giăi quyết vấn đề một cách liên tục. Phải tạo cơ hội đào tạo như nhau cho tất cả thành viên trong công ty.

Đưa ra quyết định dựa trên thực tế 6 Sigma bàn về làm việc với dữ liệu. Tất cả các quyết định cầnphải dựa trên nền tảng dữ liệu đáng tin cậy.

Giải quyết vấn để một cách sáng tạo 6 Sigma cung cấp những kĩ năng giải quyết vấn đề rất tốt. Hãy sử dụng những kĩ thuật này đúng cách và hiệu quả!

Kĩ năng làm việc nhóm tuyệt vời Mõi dự án 6 Sigma đều tạo ra một nhóm tốt. Hãy tận dụng tinh thần làm việc nhóm để đạt được thành công chung!Every 6 Sigma project creates a good team. Utilize teamwork spirit for a common success!

Nguồn: ► The Power of 6 Sigma: Subir Chowdhury; Bản dịch tiếng Việt của Ngô Tuyển: Sức mạnh của 6Sigma. ► VTRACT News letter vol 1 ► Mekong Capital ► http://www.qualitydigest.com ► Để tìm hiểu thêm thông tin về 6-Sigma hoặc để có bản dịch đầy đủ cuốn “Sức mạnh của 6Sigma“ vui lòng liên hệ: Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Âu Cơ 10 Phó Đức Chính, Ba Đình, Hà Nội Email: ask6sigma@act.edu.vn Website: http://www.act.edu.vn

Tel: Fax:

04.716 3374 04.716 4257

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful