Báo cáo thử việc

LỜI NÓI ĐẦU
Căn cứ quyết định số: 202/QĐ/NHNo-HC&NS ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Giám đốc Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (NHNo&PTNT) tỉnh Quảng Ngãi về tuyển dụng lao động. Tôi được tổ chức phân công về thử việc tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện Nghĩa Hành từ ngày 31 tháng 12 năm 2010 đến ngày 28 tháng 02 năm 2011. Trong quá trình thử việc tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện Nghĩa Hành tôi nhận thấy đây là Ngân hàng có uy tín rất cao tại huyện và nhận được sự tín nhiệm cao nhất của người dân cũng như toàn thể các ban ngành tại địa phương. Để có được điều này đó là do sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc của ban lãnh đạo cùng với sự đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng và những nổ lực không ngừng trong đội ngũ cán bộ công nhân viên (CBCNV) về nâng cao trình độ nghiệp vụ, phong cách làm việc nhằm nâng cao chất lượng phục vụ mang lại sự hài lòng cho khách hàng. Có thể nói NHNo&PTNT nói chung và chi nhánh NHNo&PTNT huyện Nghĩa Hành nói riêng là chiếc cầu nối giữa các đường lối, chính sách kinh tế của Đảng, Nhà nước với sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn gắn liền với lợi ích của người nông dân. Qua đó cho thấy dư nợ tín dụng của việc cho vay thông qua Tổ vay vốn theo tinh thần Nghị quyết 2308 chiếm hơn 80% tổng dư nợ toàn huyện và thu nợ lãi của hình thức này cũng là nguồn thu chủ yếu của Chi nhánh. Chính vì lẽ đó, qua quá trình tìm hiểu, tiếp xúc với các hình thức cho vay tại Chi nhánh tôi chọn đề tài “Phân tích hoạt động tín dụng thông qua Tổ vay vốn theo Nghị quyết 2308 tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện Nghĩa Hành”. Đây là điều cần thiết để tôi có thể áp dụng những lý luận và thực tiễn trong quá trình thử việc nhằm phục vụ cho công việc sau này. Tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi của Ban Giám Đốc, lãnh đạo phòng Tín dụng cũng như toàn thể các CBCNV tại Chi nhánh trong thời gian tôi thử việc và quá trình thực hiện báo cáo này. Nhân viên thực hiện 1 Bùi Vũ Tá Nghiêm

Báo cáo thử việc

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHI NHÁNH NHNo&PTNT HUYỆN NGHĨA HÀNH
I. Quá trình hình thành và phát triển: Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Nghĩa Hành là một chi nhánh Ngân hàng thương mại trực thuộc hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam. Từ một NHNo Việt Nam chi nhánh huyện Nghĩa Hành trực thuộc NHNo Việt Nam chi nhánh tỉnh Nghĩa Bình. Sau khi Nghị định 53/NĐ của Thủ tướng Chính phủ ra đời chuyển Ngân hàng sang cơ chế kinh doanh, xoá bỏ cơ chế bao cấp và lấy tên Ngân hàng phát triển Nông nghiệp huyện Nghĩa Hành và sau đó đổi tên là NHNo&PTNT huyện Nghĩa Hành, một Chi nhánh loại 3 trực thuộc NHNo&PTNT tỉnh Quảng Ngãi như ngày nay. NHNo&PTNT huyện Nghĩa Hành có trụ sở đóng tại Thị trấn Chợ Chùa, trung tâm của huyện Nghĩa Hành và cách trung tâm Thành Phố Quảng Ngãi 12 km về phía Tây nam, nằm trên tỉnh lộ 624 liên huyện với huyện miền núi Minh Long. Là một Chi nhánh cấp 3 trực thuộc NHNo&PTNT tỉnh Quảng Ngãi và chịu sự quản lý, chỉ đạo về tổ chức, nghiệp vụ chuyên môn đối với Ngân hàng cấp trên. Từ khi hình thành cho đến nay chi nhánh đã phát triển gồm 01 trụ sở chính và 01 chi nhánh cấp 3 huyện Minh Long. Tuy nhiên đến năm 2007, chi nhánh cấp 3 Huyện Minh Long đã tách thành chi nhánh cấp 3, không còn trực thuộc chi nhánh NHNo&PTNT huyện Nghĩa Hành nữa. Khi vừa mới thành lập, cơ sở vật chất hạ tầng của Chi nhánh còn thấp kém, trang thiết bị còn lạc hậu. Trình độ chuyên môn của cán bộ còn hạn chế không đáp ứng được tầm hoạt động mới của ngành Ngân hàng trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Khách hàng của Ngân hàng thời kỳ này chủ Nhân viên thực hiện 2 Bùi Vũ Tá Nghiêm

Báo cáo thử việc yếu là các hợp tác xã; các Tổ hợp tác hoạt động yếu ớt, cầm chừng và một số các hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, manh mún. Cơ cấu lãi suất cho vay và huy động còn chưa phù hợp với tình hình thực tại nên dẫn tới những khó khăn chung cho cả khách hàng và bản thân Ngân hàng. Đứng trước tình hình đó, các thế hệ lãnh đạo chi nhánh NHNo&PTNT huyện Nghĩa Hành đã từng bước khắc phục những khó khăn thiếu sót đồng thời tìm ra các giải pháp phù hợp để tháo gỡ những vướn mắc như sắp xếp lại mô hình tổ chức, tinh giảm biên chế các cán bộ dôi thừa hoặc không đủ năng lực công tác song song với việc đưa đi đào tạo nâng cao nghiệp vụ các cán bộ chủ chốt để phục vụ lâu dài. Tập trung tăng trưởng dư nợ, nâng cao chất lượng kết hợp với đa dạng hoá tín dụng, tăng cường công tác huy động vốn và phát triển các loại hình dịch vụ. Từ chỗ làm ăn thua lỗ nhiều năm liền đến các năm gần đây đã có lợi nhuận, đạt được các chỉ tiêu đề ra và hoàn thành các nhiệm vụ của cấp trên giao. Hiện nay, trụ sở chính của chi nhánh NHNo&PTNT huyện Nghĩa Hành đã được nâng cấp khang trang, sạch đẹp. Cơ sở vật chất và máy móc trang thiết bị được trang bị đầy đủ, hiện đại nhằm đáp ứng một cách tốt nhất cho nghiệp vụ chuyên môn và phục vụ cho khách hàng. Trình độ cán bộ ngày càng được nâng cao về mọi mặt kết hợp với sự trẻ hoá nhân sự xen với các cán bộ thâm niên, chủ chốt đã tạo nên sự hài hoà trong công việc. Kinh nghiệm cùng với sức trẻ trong tìm tòi sáng tạo, năng nổ trong công việc đã giúp Chi nhánh mở rộng được thị phần, khẳng định được uy tín, củng cố được vị thế và nâng cao sức cạnh tranh của mình. Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Nghĩa Hành được lãnh đạo NHNo&PTNT Tỉnh khen là đơn vị có chất lượng kinh doanh tốt nhiều năm liền và trong năm 2008 đã đạt danh hiệu “Đơn vị hai tốt”. Chính điều này đã tạo được thu nhập ổn định trong nhiều năm giúp nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho

Nhân viên thực hiện

3

Bùi Vũ Tá Nghiêm

Cơ cấu tổ chức . đầy đủ chức năng của từng bộ phận và đạt hiệu quả lao động cao. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÒNG KH VÀ KD PHÒNG KT VÀ NQ Ghi chú: : Quan hệ trực tuyến : Quan hệ chức năng Mô hình tổ chức của chi nhánh NHNo&PTNT huyện Nghĩa Hành được sắp xếp gọn nhẹ theo quy định của NHNo&PTNT tỉnh nhưng vẫn đảm bảo được tính hợp lý.chức năng và nhiệm vụ: 1. Nhân viên thực hiện 4 Bùi Vũ Tá Nghiêm . Tổng biên chế cuối năm 2010 là 17 CB-CNV. mọi hoạt động theo qui chế tổ chức của NHNo&PTNT Việt Nam.Báo cáo thử việc toàn thể Cán bộ công nhân viên (CBCNV) làm cho các CBCNV luôn an tâm công tác. II. hoàn thành tốt nhiệm vụ để đưa đơn vị ngày càng vững mạnh. hạch toán phụ thuộc vào Ngân hàng cấp trên. Mô hình tổ chức: Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Nghĩa Hành là Chi nhánh cấp 3 trực thuộc NHNo&PTNT tỉnh Quảng Ngãi. có quyền tự chủ trong kinh doanh theo sự phân cấp của NHNo&PTNT Việt Nam đồng thời chịu sự quản lý và nghĩa vụ đối với NHNo&PTNT Việt Nam.

Phó giám đốc : Giúp Giám đốc điều hành một số nghiệp vụ do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước quyết định của mình.1 Ban giám đốc: Ban giám đốc gồm có 2 người: 1 Giám đốc và 1 Phó giám đốc.Xây dựng kế hoạch kinh doanh trong hàng năm và thực hiện đúng với chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra với Ban giám đốc. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận: 2. Phòng nguồn vốn. làm báo cáo…đồng thời cũng phụ trách một địa bàn nhỏ cùng với Cán bộ tín dụng phụ trách các địa bàn của các xã theo từng loại hình tín dụng như: Cho vay thông qua Hội nông dân theo Nghị quyết 2308. Kế toán ngân quỹ. tái thẩm định và đề xuất cho vay hoặc không cho vay đối với các đối tượng vay vốn. chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cấp trên về quyết định của mình. Phòng kinh tế kế hoạch mà thành lập chung một phòng gọi là phòng Kế hoạch và Kinh doanh bao gồm 1 Trưởng phòng. Giám đốc : Trực tiếp chỉ đạo điều hành công tác kinh doanh.2 Phòng kế hoạch và kinh doanh (KH và KD): Do đặc thù của Ngân hàng cấp huyện nên không tổ chức riêng biệt thành Phòng kinh doanh. Trưởng và Phó phòng chịu trách nhiệm quản lý chung về công việc của các Cán bộ tín dụng. cho vay CBCNV.Báo cáo thử việc 2. Nhân viên thực hiện 5 Bùi Vũ Tá Nghiêm . 2.Thực hiện thẩm định. . Thay mặt Giám đốc điều hành công việc khi Giám đốc đi vắng (có văn bản uỷ quyền của Giám đốc). 1 Phó phòng và 5 Cán bộ tín dụng. tổ chức nhân sự. cho vay thế chấp tài sản hay cầm cố chứng từ có giá… Các nghiệp vụ chủ yếu của Phòng KH và KD là: .

điện toán. thống kê. yêu cầu của Tỉnh và thuộc phạm vi chịu trách nhiệm của Phòng. điện toán nhằm phục vụ cho Nhân viên thực hiện 6 Bùi Vũ Tá Nghiêm . Thực hiện phân loại và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng trong hoạt động Ngân hàng theo Quyết định số 636/QĐ-HĐQT-XLRR ngày 22/06/2007 của Hội đồng quản trị NHNo&PTNT Việt Nam. 1 kiểm ngân. phân loại và lựa chọn khách hàng để đảm bảo an toàn tín dụng. . 1 Phó phòng. Các nghiệp vụ chủ yếu của Phòng KT và NQ là: . phòng KT và NQ có 8 Cán bộ. công tác kinh doanh và các chế độ thông tin báo cáo khác. Đến thời điểm hiện tại. kiểm tra các hoạt động tín dụng và các hoạt động khác trong Chi nhánh. Trong đó gồm 1 Trưởng phòng. thống kê hàng tháng. Quản lý và thực hiện các chỉ tiêu tài chính theo quy định của Nhà nước. thực hiện các nghiệp vụ thanh toán trong ngoài nước và các nghiệp vụ khác. Thực hiện công tác báo cáo. 1 thủ quỹ . Tham mưu cho Ban Giám đốc chỉ đạo. 2. Xây dựng và bảo vệ kế hoạch tài chính hàng tháng. hàng năm đối với Ngân hàng cấp trên. 1 Cán bộ bảo vệ kiêm lái xe và 2 giao dịch viên.3 Phòng Kế toán và ngân quỹ (KT và NQ): Phòng KT và NQ bao gồm các bộ phận: Kế toán .Phân tích kinh tế. đánh giá tình hình.Quản lý và sử dụng các thiết bị thông tin. hàng năm theo các chỉ tiêu. Bộ phận Ngân quỹ.Báo cáo thử việc . hàng quý. hàng quý.Hạch toán kế toán.

42 Km2 • Tổng số hộ: 21.70 Km2 • Diện tích đất lâm nghiệp: 62. bên cạnh những thuận lợi to lớn về mọi mặt vẫn còn tồn tại một số khó khăn cần phải khắc phục. Số hộ nông nghiệp chiếm gần 90 % tổng số hộ dân ở huyện. • Tổng diện tích tự nhiên: 234.Điều chuyển vốn tiền mặt để đáp ứng nhu cầu nội bộ cũng như đảm bảo chỉ tiêu tồn quỹ tiền mặt do cấp trên quy định. chi tiền gửi và tiền vay của khách hàng cùng các khoản thu dịch vụ khác và các yêu cầu về chế độ đảm bảo an toàn kho quỹ. • Dân số : 99. Đặc điểm tình hình chung của chi nhánh NHNo&PTNT huyện Nghĩa Hành: Trong hoạt động kinh doanh ở bất kỳ doanh nghiệp nào cũng luôn tồn tại song song 2 mặt đó là thuận lợi và khó khăn.12 Km2. . trong đó hộ nông nghiệp: 19.Báo cáo thử việc Bộ phận kho quỹ có nhiệm vụ thu. chính vì vậy đây là thị phần lớn của chi nhánh NHNo&PTNT huyện Nghĩa Hành khi mục tiêu Nhân viên thực hiện 7 Bùi Vũ Tá Nghiêm . sửa chửa những khó khăn thì chắc chắn kết quả hoạt động kinh doanh sẽ ngày càng tốt hơn.814 hộ. • Diện tích đất nông nghiệp: 143.596 hộ. 3. • Mật độ dân số: 431 người/Km2. Trong 11 xã thì có 5 xã thuộc diện xã miền núi.10 Km2 • Đất chưa sử dụng : 50.767 người.1 Thuận lợi: Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Nghĩa Hành nằm trên địa bàn của một Huyện trung du với 11 xã và 1 Thị Trấn với 84 thôn. phát huy triệt để những thuận lợi đồng thời khắc phục. Nếu chúng ta biết tận dụng. tổ dân phố. Ở chi nhánh NHNo&PTNT huyện Nghĩa Hành cũng như vậy. 3.

Điều này đã góp phần đưa Chi nhánh ngày phát triển vững mạnh. kịp thời của Ban lãnh đạo đã tạo được niềm tin và sự hài lòng cho khách hàng. Được sự quan tâm hỗ trợ của Huyện uỷ. Nhân viên thực hiện 8 Bùi Vũ Tá Nghiêm . Sự ra đời của Nghị quyết số 2308/NQLT-1999 được ký kết giữa Trung ương hội nông dân Việt Nam và NHNo&PTNT Việt Nam cùng với sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của Ban giám đốc NHNo&PTNT tỉnh Quảng Ngãi nói chung và chi nhánh NHNo&PTNT huyện Nghĩa Hành nói riêng đã giúp cho tăng trưởng dư nợ của chi nhánh tăng lên nhanh chóng mà vẫn giữ được tính bền vững. Công tác thanh tra. thống nhất cao đã tạo thành một sức mạnh tập thể to lớn. các ban ngành đoàn thể ở Huyện đã giúp cho Ngân hàng càng phát triển. ổn định. nông thôn gắn liền với lợi ích thiết thực của người dân. Toàn thể CBCNV có tinh thần đoàn kết. được đào tạo bài bản. các cấp chính quyền. khẳng định được thương hiệu và uy tín của mình. phát triển nông nghiệp. đi sâu đến đời sống cũng như tinh thần của CBCNV trong Chi nhánh làm cho Cán bộ cảm thấy yên tâm.Báo cáo thử việc của Ngân hàng là đầu tư. kiểm tra của Tỉnh luôn được tiến hành thường xuyên liên tục nên đã phát hiện. chủ quan giúp ổn định và nâng cao chất lượng tín dụng. chuyên nghiệp với tinh thần và tâm huyết đối với ngành được làm trong một môi trường công nghệ trang thiết bị hiện đại cùng với sự chỉ đạo đúng đắn. Hoạt động của Tổ chức Công đoàn ngày càng được quan tâm và phát triển sâu rộng hơn. nông dân. Công tác thi đua khen thưởng. thoải mái trong công tác và cống hiến nhiều hơn. kỷ luật được chú trọng giúp thúc đẩy sự phấn đấu của toàn cơ quan. xử lý kịp thời những sai sót trong công tác nghiệp vụ đồng thời góp phần làm hạn chế những rủi ro khách quan. Đội ngũ Cán bộ NHNo&PTNT đều có phẩm chất đạo đức tốt.

Gần 90% dân số là làm nông nên trình độ còn hạn chế. thương mại và dịch vụ. Hình thể hẹp chiều Đông – Tây. phái bắc và đông bắc giáp Tư Nghĩa. ý thức về việc sử dụng vốn vay và trách nhiệm đối với Ngân hàng còn thấp.2 Khó khăn: Nghĩa Hành là một huyện của tỉnh Quảng ngãi. đồng thời họ cũng chưa ý thức được quyền lợi của mình tại Ngân hàng nên đây là nguyên nhân gây rủi ro đối với hoạt động Ngân hàng và thiệt thòi đối với khách hàng. tây giáp huyện Minh Long. Đây chính là một thách thức lớn để huy động được nguồn vốn trong dân của chi nhánh. Nhân viên thực hiện 9 Bùi Vũ Tá Nghiêm . Như vậy tiếp giáp với huyện Nghĩa Hành phần lớn đều là các huyện thuần nông nên chăn nuôi. Bên cạnh đó. phía nam giáp huyện Ba Tơ và Mộ Đức. tuy còn rải rác nhiều gò đồi nhưng địa hình thoái dần và hòa vào đồng bằng rộng lớn của các huyện Tư Nghĩa và Mộ Đức. trải dài từ Bắc xuống Nam. thung lũng. phía đông giáp huyện Mộ Đức và đông – nam giáp huyện Đức Phổ . Đây chính là nhân tố ảnh hưởng rất to lớn đối với hoạt động kinh doanh của Ngân hàng nhất là trong hoạt động tín dụng. gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống và công việc làm ăn của hộ nông dân. Quá trình chuyển động của nền kinh tế thị trường theo xu hướng hội nhập và cơ chế mở đã tạo nên nhiều sự lựa chọn cho việc đầu tư tài chính của người dân. Địa hình Nghĩa Hành không thuần nhất. Khi dịch bệnh xảy ra sẽ dễ dàng lây lan gây ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ sản xuất kinh doanh nhất là các hộ chăn nuôi và trồng trọt ở những vùng tiếp giáp sau đó sẽ lan rộng ra toàn huyện. Chính vì điều này nên khi thiên tai lũ lụt hoặc hạn hán xảy ra thì đây là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất.dù có sự chuyển biến khá trên lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp.Báo cáo thử việc 3. trồng trọt và làm nông là nghề chính. thu nhập của họ còn tương đối thấp và hạn chế nên nguồn tiền gửi từ dân cư còn thấp. Phía tây có nhiều đồi núi. Phía đông. cách tỉnh lỵ 12km về phía tây nam.

Báo cáo thử việc Nghĩa Hành ngày càng phát triển và đây có thể là một trong những điểm đến của các Ngân hàng thương mại khác trong tỉnh vì vậy áp lực cạnh tranh của Chi nhánh là không thể tránh khỏi và thị phần sẽ bị hạn chế. Nhân viên thực hiện 10 Bùi Vũ Tá Nghiêm .

dịch vụ với mức vay từ 50 triệu đồng trở xuống thì không phải thế chấp tài sản.các tổ vay vốn: Cán bộ Hội cơ sở là người tổ chức các tổ vay vốn. tổ Hội nông dân. nâng cao an toàn vốn vay và năng lực tài chính. được vay vốn tại các chi nhánh NHNNo&PTNT trên phạm vi toàn quốc. hợp tác giữa các hội viên trong tổ vay vốn sử dụng vốn đúng mục đích. Thành viên của tổ vay vốn phải là hội viên Hội Nông dân. Nhân viên thực hiện 11 Bùi Vũ Tá Nghiêm . xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Hội Nông dân tăng cường sinh hoạt. nông thôn. Điều kiện thành lập các tổ vay vốn trên cơ sở các chi. xây dựng nông thôn giàu đẹp. kinh doanh và cải thiện đời sống. Trong trường hợp thành viên chưa phải là hội viên thì phải được chi hội trưởng giới thiệu và sau một thời gian vào tổ sẽ được kết nạp vào Hội. mở mang thêm ngành nghề. Các thành viên có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất nông – lâm – ngư – diêm nghiệp. Mục đích và ý nghĩa việc thành lập tổ vay vốn: Hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho 100% hộ nông dân có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất. Nêu cao tinh thần tương trợ. hội viên nông dân ngày càng gắn bó với tổ chức hội. NHNNo&PTNT có cơ sở để không ngừng mở rộng đầu tư phát triển nông nghiệp. cải thiện đời sống và hoàn trả vốn vay cho NHNNo&PTNT đúng kỳ hạn cam kết. Quy trình thành lập tổ vay vốn: 1. có hiệu quả để phát triển sản xuất.Báo cáo thử việc PHẦN II TÌM HIỂU VỀ CÁC HÌNH THỨC CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ NÔNG DÂN THÔNG QUA TỔ VAY VỐN THEO NGHỊ QUYẾT 2308/NQLT-1999 I. II.

nhóm vay vốn (phần này cần được tập huấn kỹ cho cán bộ xã và các chi. Nhân viên thực hiện 12 Bùi Vũ Tá Nghiêm . tổ vay vốn phải cam kết tuân thủ theo các nguyên tắc và điều kiện vay vốn theo quy định của Ngân hàng. phường. . giúp đỡ lẫn nhau (mỗi tổ không quá 40 tổ viên). hỗ trợ nhau trả nợ ngân hàng đúng thời hạn. . thị trấn xác nhận. . phường. thư ký được Hội Nông dân cùng UBND xã. tổ hội trưởng là tổ trưởng tổ vay vốn).Họp tổ để bàn một số nội dung sau: + Thông qua danh sách tổ viên sau khi đã được bình chọn. Có quy ước hoạt động của tổ vay vốn theo nguyên tắc tự nguyện. nhóm vay vốn phải được tổ chức trên cơ sở tự nguyện. cùng có lợi. dân chủ. Có quyết định thành lập tổ vay vốn của UBND xã. + Tổ chức cho tổ viên bầu tổ trưởng. bầu tổ trưởng. . Tổ.Hội Nông dân cơ sở cùng với chi. tổ phó (chi. Trong quá trình hoạt động. bình đẳng và tương trợ. 2. Tiến hành thành lập tổ vay vốn: Thành lập tổ. giúp đỡ nhau trong sản xuất. nhóm vay vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mà chi tổ hội trưởng nông dân là người sáng lập và tổ chức.Hội viên nông dân và những chủ hộ nông dân chưa phải hội viên có nhu cầu vay vốn sẽ viết đơn xin là tổ viên (viết theo mẫu 13/NHNO-06).Tiến hành thành lập tổ. cùng nhau chia sẻ rủi ro. tổ hội trưởng bình chọn tổ viên tham gia tổ.Báo cáo thử việc Có danh sách các thành viên của tổ vay vốn và biên bản họp tổ. tổ hội trưởng nên kiêm tổ trưởng tổ vay vốn). nhóm vay vốn.Họp hội viên nông dân phổ biến chủ trương tăng cường vốn vay cho nông dân để phát triển sản xuất kinh doanh. thị trấn. tổ phó. đời sống. . dân chủ.

Trách nhiệm và quyền lợi của tổ trưởng tổ vay vốn: .Được NHNo&PTNT nơi cho vay chi trả hoa hồng căn cứ theo kết quả công việc hoàn thành và theo công văn hướng dẫn chi hoa hồng của NHNo&PTNT Việt Nam.Kiểm tra. Trách nhiệm và quyền lợi của tổ viên: .Hoàn trả đầy đủ gốc và lãi cho Ngân hàng khi đến hạn.Danh sách ban lãnh đạo và các thành viên trong tổ vay vốn (theo mẫu số 14b). giám sát.Được nhận vốn vay và sử dụng vốn vay đúng mục đích. phường xác nhận và ra quyết định thành lập tổ vay vốn (theo mẫu số 16). 3. Trách nhiệm và quyền lợi của các bên: 1. . .Biên bản họp tổ vay vốn (theo mẫu số 14a). . trả nợ lãi và trả nợ gốc đúng hạn. 2.Lập danh sách tổ viên đề nghị Ngân hàng cho vay. Trách nhiệm và quyền lợi của NHNo&PTNT nơi cho vay: Nhân viên thực hiện 13 Bùi Vũ Tá Nghiêm . III. . lãnh đạo tổ có trách nhiệm bàn bạc với chủ tịch UBND xã. . Sau khi họp tổ xong.Nhận giấy đề nghị vay vốn của tổ viên. .Được quyền từ chối các yêu cầu bất hợp lý từ phía Ngân hàng.Được quyền gia nhập tổ vay vốn khi có nhu cầu và đáp ứng được các điều kiện cần thiết. .Báo cáo thử việc Kết quả họp tổ cần có thủ tục sau: .Quy ước hoạt động của tổ vay vốn (theo mẫu số 15). đôn đốc tổ viên sử dụng vốn đúng mục đích. .

Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hộ vay. trong và sau khi cho vay: 1.Từ chối cho vay hoặc thu gốc trước thời hạn khi khách hàng không đáp ứng được yêu cầu của Ngân hàng. Giám đốc nơi cho vay căn cứ báo cáo thẩm định. Các quy trình tín dụng trước. hợp pháp của hồ sơ và báo cáo thẩm định do cán bộ tín dụng lập. ghi ý kiến vào báo cáo thẩm định. IV. thu lãi trực tiếp đến từng tổ viên. . tiến hành xem xét. Nếu đủ điều kiện thì Cán bộ tín dụng sẽ hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn. . tái thẩm định (nếu có) do phòng tín dụng trình sẽ quyết định cho vay hoặc không cho vay.Thẩm định các điều kiện vay vốn. tái thẩm định (nếu cần thiết) hoặc trực tiếp thẩm định trong trường hợp kiêm làm cán bộ tín dụng. Nhân viên thực hiện 14 Bùi Vũ Tá Nghiêm . .NHNo&PTNT nơi cho vay không được uỷ nhiệm cho tổ vay vốn nhận tiền vay. thu nợ. . Trưởng phòng tín dụng hoặc tổ trưởng tín dụng có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ. Quy trình xét duyệt cho vay: Cán bộ tín dụng được phân công giao dịch với khách hàng có nhu cầu vay vốn có trách nhiệm tiến hành thẩm định các điều kiện vay vốn theo quy định.Hướng dẫn khách hàng lập thủ tục vay và trả nợ. Nếu không cho vay thì thông báo bằng văn bản cho khách hàng biết. thu nợ gốc của các tổ viên.Thực hiện giải ngân. tái thẩm định và trình Giám đốc quyết định. .Báo cáo thử việc .

phương án sản xuất kinh doanh dịch vụ của các thành viên tổ vay vốn. NHNo&PTNT nơi cho vay và tổ trưởng tổ vay vốn ký kết hợp đồng dịch vụ (Mẫu 03/TVV). Kiểm tra trong và sau khi cho vay: NHNo&PTNT nơi cho vay có trách nhiệm kiểm tra giám sát quá trình vay vốn.Kiểm tra xem khách hàng có sử dụng vốn vay theo đúng như mục đích đã cam kết trong hợp đồng hay không.Báo cáo thử việc Ngoài các điều kiện về vay vốn do NHNo&PTNT quy định. Nhân viên thực hiện 15 Bùi Vũ Tá Nghiêm . thu lãi để báo cho các tổ viên biết mà thực hiện. nợ gốc gây khó khăn cho cả Ngân hàng và khách hàng. sử dụng vốn vay và phân kỳ trả nợ cho khách hàng nhằm đôn đốc khách hàng thực hiện đúng và đầy đủ những cam kết đã thoả thuận trong hợp đồng. phương án. Tránh trường hợp khách hàng vì chủ quan mà để nợ lãi. . 2. Nếu đảm bảo đủ kiện cho vay.NHNo&PTNT nơi cho vay và tổ vay vốn thống nhất ngày giải ngân. Sau khi giải ngân cho khách hàng thì cán bộ tín dụng cần phải: .Biên bản thành lập tổ vay vốn (kèm theo danh sách thành viên tổ. . các tổ viên vay vốn theo NQLT 2308 cần có thêm: . Trong quá trình lập hồ sơ cho khách hàng vay thì cán bộ tín dụng đồng thời kiểm tra tính hợp pháp. NHNo&PTNT nơi cho vay thẩm định điều kiện vay vốn và dự án. thu nợ. hợp lệ của bộ hồ sơ vay. Kiểm tra đối chiếu các thông tin của khách hàng vay trên các loại giấy tờ có liên quan. giấy đề nghị vay vốn của các tổ viên).Kiểm tra tiến độ thi công thực hiện dự án.

Việc tổ chức kiểm tra có thể phối hợp với các tổ trưởng tổ vay vốn.Lập biên bản và thu hồi vốn vay nếu khách hàng có dấu hiệu sử dụng vốn sai mục đích.xã hội đoàn thể ở cơ sở có liên quan đến Ngân hàng hoặc do cán bộ tín dụng trực tiếp kiểm tra. các tổ chức chính trị . PHẦN III TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHUNG VÀ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG THÔNG QUA TỔ VAY VỐN THEO NGHỊ QUYẾT 2308 TẠI CHI NHÁNH NHNo & PTNT HUYỆN NGHĨA HÀNH I. Tình hình hoạt động huy động vốn của toàn chi nhánh: Bảng 01: Đơn vị tính: Triệu đồng Nhân viên thực hiện 16 Bùi Vũ Tá Nghiêm .Báo cáo thử việc . Còn các hộ vay vốn khác có mức vay trên 50 triệu thì phải thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm tiền vay theo quy định hiện hành. Riêng các hộ gia đình vay vốn tín chấp thông qua Hội nông dân theo Nghị quyết 2308 với mức vay từ 50 triệu trở xuống thì không cần thực hiện các biện pháp bảo đảm tiền vay.

dịch vụ nhằm thu hút lượng tiền nhàn rỗi. Tiền gửi TK không kỳ hạn 5. Nhân viên thực hiện 17 Bùi Vũ Tá Nghiêm .cụ thể là các tỉnh miền Trung đã làm cho nguồn tài chính của người dân rơi vào thế bị động và hoang mang trong việc đầu tư vì vậy lượng vốn huy động ở Ngân hàng là ít.đặc biệt là đợt thiên tai lũ lụt đã có tác động trực tiếp đến nền kinh tế nước ta.103 triệu đồng. chính vì lẽ đó. G tờ có giá.103 3. Cụ thể trong năm 2010 huy động được 20.409 5.960 15.867 Năm2010 20. Trong năm 2010.557 triệu đồng nhưng trong năm 2009 thì lại huy động được tới 96.985 -42.660 triệu đồng.750 4.351 87. giảm so với năm 2009 tương ứng với số tiền là 76.198 142. Tiền gửi không kỳ hạn 3.352 3.Báo cáo thử việc CH TIÊ Ỉ U 1.068 7.514 -33. tạo điều kiện cho các cá nhân. Tiền gửi của KBNN 2.096 42 372 21. mở rộng thị phần. Tiền gửi TK khác 7.183 184.660 10.557 triệu đồng.140 Tỷ lệ chênh lệch (%) -79% 32% 8929% 1338% 304% -82% -66% -23% (Nguồn: Phòng Kế Toán và Ngân Quỹ) Qua bảng số liệu trên ta thấy hoạt động huy động vốn tại chi nhánh trong năm 2010 có giảm so với năm 2009. Chính phủ đã có những gói kích cầu đúng lúc để hồi phục lại nền kinh tế.554 40.727 Chênh lệch -76. Ngân hàng cũng không ngừng quảng bá thương hiệu. Tiền gửi có kỳ hạn 4.792 5. iấy Tổng cộng Năm2009 96. Tiền gửi TK có kỳ hạn 6.551 -9. Nguyên nhân của sự giảm sút này là do trong năm 2010 khủng hoảng kinh tế thế giới. trong năm 2010 lượng tiền huy động tăng được 20.979 65. tổ chức vực dậy sự phát triển và hoạt động của mình bên cạnh đó.256 3.557 13. nâng cao chất lượng sản phẩm.

giấy tờ có giá giảm đến 66% tương ứng 9. có một số chỉ tiêu tăng cao đột biến như tiền gửi không kỳ hạn trong năm 2010 tăng 3.Báo cáo thử việc Trong đó.các tổ chức tín dụng khác trên địa bàn huyện đã ảnh hưởng rất lớn đến sự huy động vốn của chi nhánh trong thời gian qua. Bên cạnh đó thì các loại tiền gửi TK có xu hướng tăng dần nhất là tiền gửi TK loại như tiền gửi TK không kỳ hạn tăng đến 1338% và tiền gửi TK có kỳ hạn tăng tới 304% trong năm 2010. trong đó tiền gửi TK khác giảm 82% tương ứng với 33. Tình hình hoạt động cho vay tại chi nhánh: Bảng 02: Đơn vị tính: Triệu đồng Nhân viên thực hiện 18 Bùi Vũ Tá Nghiêm .USD…cùng với sự cạnh tranh của các ngân hàng. lũ lụt. Tuy nhiên cùng với sự chỉ đạo kịp thời của ban lãnh đạo. II. đồng thời với sự tăng giá của giá vàng. Nguyên nhân là do tâm lý của khách hàng bây giờ cho rằng gửi tiền vào Ngân hàng là cách đầu tư tài chính hiệu quả và họ có thể an tâm đầu tư vào các kênh tài chính của Ngân hàng. vận dụng linh hoạt tình hình đã huy động tốt lượng tiền gửi trên địa bàn trong thời gian qua. tỷ lệ tăng là 8929% so với năm 2009. Nhìn chung tình hình huy động vốn của toàn Chi nhánh trong năm 2010 có giảm nhưng vẫn trên đà phát triển dù có bị ảnh hưởng của các nguyên nhân khách quan của nền kinh tế nói chung và của nghành nói riêng.985 triệu đồng.256 triệu đồng so với năm 2009 tương ứng với tỷ lệ tăng là 32% hay như huy động từ tiền gửi có kỳ hạn cũng tăng mạnh tới 3. Trong khi đó việc huy động lượng tiền gửi TK khác và giấy tờ có giá có xu hướng giảm trong năm 2010.750 triệu đồng trong năm 2010.551 triệu đồng. Thiên tai.

trong năm qua đơn vị đã không ngừng chú trọng đến hoạt động cho vay mà đặt biệt là đẩy mạnh cho vay vốn ngắn hạn.trong đó vốn ngắn hạn trong năm 2010 tăng 40% so với năm 2009 tương ứng với số tiền 23.914 95.4% 40% -33% 22% 49% -10% 22% 29% 19% 82% 86% 80% CHỈ TIÊU 1-Doanh s ố cho vay +Cho vay ng ắn hạn +Cho vay trung h ạn 2-Doanh s ố thu n ợ +Thu n ợ ng ắn hạn +Thu n ợ trong h ạn 3-Dư n ợ +Dư n ợ ng ắn hạn +Dư n ợ trung h ạn 4-N ợ xấu +Nợ xấu ng ắn hạn +Nợ xấu trung h ạn Tỷ lệ Nợ xấu/Dư n ợ (Nguồn: Phòng KH và KD) Qua Bảng số liệu trên ta thấy doanh số cho vay của chi nhánh giữ vững tốc độ tăng trưởng trong năm 2010. Điều này được lý giải bởi gói kích cầu của Chính phủ tạo điều kiện cho vay đối với các cá nhân.950 59.442 52.074 27.471 triệu đồng.528 658 223 435 0.213 148.047 88.trung hạn với thời gian 12 tháng và 36 tháng và được hỗ trợ 4% lãi suất vay nên đã kích thích được nhu cầu vay vốn của loại Nhân viên thực hiện 19 Bùi Vũ Tá Nghiêm .794 -4.950 triệu đồng với năm 2009.828 -24.447 48.731 48.44% -479 23.740 108.004 11.287 121.Để có được điều này. Cụ thể trong năm 2010 doanh số cho vay của chi nhánh đạt được 132.903 73.370 triệu đồng nhưng nhìn chung doanh số cho vay tại chi nhánh vẫn tăng trưởng đều so với các năm.201 296 103 193 -0. tổ chức hộ gia đình có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh.167 71.720 23.307 19.954 36.438 41.828 triệu đồng.327 362 120 242 0.Báo cáo thử việc Tỷ lệ Năm 2009 Năm 2010 Chênh l ệch chênh l ệch (%) 132. các nguồn vốn vay ngắn hạn. so với 132.803 15.111 80. Trong năm 2010 cho vay trung hạn của chi nhánh tuy đã giảm 33% so với năm 2009 với số tiền giảm là 24.30% 132.471 83.160 40.

trong năm qua chi nhánh tỷ lệ nợ xấu tăng 296 triệu đồng so với năm 2009.438 triệu đồng nhưng qua năm 2010 đã đạt 148. Dư nợ trung hạn tăng là do Chi nhánh tập trung chủ yếu vào đối tượng cho vay là Hộ nông dân theo mục đích sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi theo Nghị quyết 2308 nên các phương án chủ yếu là cho vay trung hạn.004 triệu đồng đạt tỷ lệ tăng 22%. Nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến việc tỷ lệ nợ xấu tăng trong năm qua một phần là sự ra đời của quyết định 72 yêu Nhân viên thực hiện 20 Bùi Vũ Tá Nghiêm . năm 2010 tăng 29% so với năm 2009 tương ứng với số tiền 11. Năm 2009 dư nợ đạt 121. Điều này một phần là do khách hàng đã biết tính toán.528 triệu đồng trong năm 2010 tăng 18. Đây là dấu hiệu đáng mừng và Chi nhánh đã tập trung tăng trưởng dư nợ trung hạn từ 80. Nguồn tiền họ có được đã ưu tiên cho trả nợ Ngân hàng nên đã làm tăng doanh số thu nợ trong năm 2010 Ta thấy dư nợ tín dụng có xu hướng tăng trưởng mạnh. Về cơ cấu nợ xấu. Đặc biệt doanh số thu nợ năm 2010 tăng đáng kể 19. Qua đó ta thấy chi nhánh đang quan tâm đến cơ cấu nguồn vốn mà chi nhánh đang quản lý. Tăng trưởng dư nợ đều qua hàng năm chính là điều quan tâm hàng đầu và là tín hiệu đối với chi nhánh NHNo&PTNT huyện Nghĩa Hành trong giai đoạn hiện nay và trong những năm sau.720 triệu đồng so với năm 2009 tương ứng với tỷ lệ tăng 22%. tỷ lệ tăng 82% trong đó nợ xấu ngắn hạn tăng 103 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 86% và nợ xấu trung hạn tỷ lệ tăng là 80% tương ứng với số tiền tăng 193 triệu đồng. phát triển nguồn vốn cho vay đa dạng theo xu hướng nâng dần cho vay trên tổng số dư nợ trong thời gian đến. Còn dư nợ ngắn hạn cũng tăng nhanh theo các năm.201 triệu đồng đạt tỷ lệ tăng 19%.Báo cáo thử việc nguồn vốn này ở khách hàng. Bên cạnh hoạt động cho vay thì một hoạt động nữa cũng quan trọng không kém và được chú trọng đặc biệt ở chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Nghĩa Hành là hoạt động thu nợ.327 triệu đồng năm 2009 lên 95.thúc đẩy phát triển sản xuất và có kế hoạch trả nợ từ lúc vay vốn. tăng 27.442 triệu đồng.lựa chọn phương án sản xuất có hiệu quả.803 triệu đồng.

843 53. Tình hình chung về hoạt động cho vay theo Nghị quyết 2308: Bảng 03: Đơn vị tính: Triệu đồng CHỈ TIÊU 1. thiệt hại cho cả khách hàng và bản thân ngân hàng. Doanh s ố thu n ợ 3.782 triệu đồng giảm 17. Doanh s ố cho vay 2.980 287 0.3% 99% (Nguồn: Phòng KH và KD) Qua bảng số liệu phân tích trên ta thấy doanh số cho vay hộ nông dân thông qua Tổ vay vốn trong theo Nghị quyết 2308 năm 2010 đạt 66.061 triệu đồng so với năm 2009.778 571 0.lũ lụt… gây khó khăn cho các hộ nông dân nên vẫn chưa thể xử lý triệt để. III.Báo cáo thử việc cầu tất cả các khoản nợ phân kỳ và các khoản lãi khi đến hạn chưa thanh toán mà không được gia hạn. thiên tai hạn hán.T ỷ lệ Nợ xấu/Dư n ợ Năm 2009 83.984 73.Dư n ợ 4.77% Tỷ lệ Chênh l ệch chênh l ệch (% ) -17. đạt tỷ lệ giảm 20%.N ợ xấu 5. Điều này gây khó khăn.356 73.061 13. Tình hình hoạt động tín dụng đối với Hộ nông dân theo NQLT 2308: 1. Nhìn chung tỷ lệ nợ xấu tuy có tăng nhưng vẫn còn vì một số lý do bất khả kháng như dịch bệnh. Nghĩa là quá hạn một phần thì cũng bị chuyển hết sang nợ quá hạn. Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Nghĩa Hành cần phải tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi và xử lý nợ xấu trong thời gian đến. lãi thì chuyển toàn bộ dư nợ sang nợ quá hạn. Doanh số cho vay trong 2 năm 2009 và 2010 đều vượt trên 50% tổng doanh số cho vay của chi Nhân viên thực hiện 21 Bùi Vũ Tá Nghiêm .782 66.628 -202 284 -20% 26% -0.39% Năm 2010 66. điều chỉnh nợ gốc.Cùng với việc NHNo&PTNT Việt Nam ra Quyết định phân loại nợ 636/QĐ-HĐQT_XLRR và thực hiện Quyết định 165 về trích lập dự phòng rủi ro.

tăng 13. việc ảnh hưởng khách quan như việc gặp phải những khó khăn không thể tránh khỏi như lũ lụt. Điều này xảy ra là do khách hàng vay vốn đã sử dụng hiệu quả tốt vốn vay tạo ra được lợi nhuận để trả cho Ngân hàng. Cán bộ tín dụng đã quan tâm chú ý thẩm định thật kỹ tính khả thi. sinh lời của dự án. Bên cạnh đó là sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Ban giám đốc Chi nhánh trong việc thành lập. Chỉ tiêu thu nợ đã tăng sẽ làm cho việc xoay vòng nguồn vốn của Ngân hàng được nhanh chóng. sâu sát đến từng hộ nông dân thông qua sự phối hợp chặc chẽ giữa Ngân hàng với các tổ chức đoàn thể mà nhất là Hội nông dân của từng xã nhằm giải quyết triệt để nhu cầu của khách hàng.…đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng của Ngân hàng. Tăng trưởng dư nợ là một trong những mục tiêu hàng đầu của bất cứ Ngân hàng nào. Tinh thần Nghị quyết 2308 đã tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nông dân vay vốn để phát triển kinh tế đồng thời kích thích khối lượng cho vay. Cụ thể năm 2009 doanh số thu nợ đạt 53.984 triệu đồng.778 triệu đồng. Doanh số cho vay trong năm 2010 tuy có giảm nhưng doanh số thu nợ lại tăng trong năm 2010. nhất là đối với Hộ nông dân sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi. vẫn giữ mức tăng trưởng đều so với năm 2009.Báo cáo thử việc nhánh.356 triệu đồng nhưng qua năm 2010 đã đạt được 66.Dư nợ trong năm 2010 của chi nhánh NHNo&PTNT huyện Nghĩa Hành là 73.cùng với đó là sự xuất hiện của các chi nhánh của các Ngân hàng trên địa bàn huyện đã ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của Ngân hàng.628 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 26%. Tuy nhiên. mở rộng và phát triển rộng khắp các tổ vay vốn để tạo điều kiện thuận lợi trong việc cho vay và thu nợ đã làm cho doanh số cho vay tăng đều qua các năm. Xu hướng tăng doanh số cho vay qua các năm là do Ngân hàng đã quan tâm hơn đến hoạt động tín dụng. đồng thời đã thường xuyên kiểm tra đôn đốc khách hàng. Gói kích cầu kinh tế của Chính phủ đã phát huy tác dụng rất lớn đối với tất cả khách Nhân viên thực hiện 22 Bùi Vũ Tá Nghiêm . Các chính sách tín dụng đã được tuyên truyền rộng rãi.

Năm 2009 nợ xấu còn 287 triệu đồng nhưng qua năm 2010 số nợ xấu đã tăng lên 571 triệu đồng. Trong năm qua tỷ lệ nợ xấu tại cho nhánh có xu hướng tăng lên. thu hồi và xử lý nợ quá hạn để tiếp tục phát triển vững mạnh. trả gốc và kiểm tra phần lớn khách hàng sử dụng vốn vay trong việc triển khai công tác thu hồi và xử lý nợ xấu. Tích cực đôn đốc việc trả lãi.77% so với 0. Dư nợ tăng cần phải đi đôi với tăng doanh số thu nợ. năm sau giảm hơn năm trước càng tốt. Nợ xấu là một chỉ tiêu càng ít càng tốt. tăng 284 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ 99%. Qua các số liệu và phân tích trên ta thấy chi nhánh vẫn có thể mở rộng ra hơn nữa về thị phần. nhất là hộ nông dân đồng thời nâng cao chất lượng tín dụng trong công tác cho vay.Báo cáo thử việc hàng nói chung và các hộ nông dân nói riêng đã làm cho dư nợ trong năm qua tăng cao. 2.Dù tỷ lệ tăng không lớn nhưng để hạn chế tỷ lệ nợ xấu cần sự phối kết hợp chặc chẽ hơn nữa giữa Ngân hàng với Hội nông dân các cấp và các ban ngành đoàn thể có liên quan. liên kết chặc chẽ giữa Cán bộ tín dụng với các tổ trưởng tổ vay vốn nhằm nắm bắt kịp thời các thông tin. kiểm tra thẩm định. giảm tỷ lệ nợ xấu mới tạo ra được tính bền vững cần thiết.39% năm 2009. Trong đó tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ trong năm 2010 là 0. tái thẩm định. bên cạnh đó là sự chỉ đạo kịp thời của Ban Giám đốc chi nhánh trong việc phân loại nợ theo Quyết định 636 của NHNo&PTNT Việt Nam.Hoạt động cho vay của NQLT 2308 theo ngành kinh tế: Bảng 04: Đơn vị tính: Triệu đồng Nhân viên thực hiện 23 Bùi Vũ Tá Nghiêm . Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Nghĩa Hành sẽ cố gắng đạt được các chỉ tiêu đó trong năm tới để phù hợp với xu hướng phát triển chung.

trong đó huyện Nghĩa Hành cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ.giảm 35% so với năm 2009 tương Nhân viên thực hiện 24 Bùi Vũ Tá Nghiêm .843 53. sức thiêu thụ trâu bò trên thị trường đã tăng mạnh trở lại trong 2 năm 2008 và 2009 mà nhất là trong năm 2009 đã làm cho vốn vay chăn nuôi và SXNN tăng lên.800 1. Trong năm 2009 chăn nuôi và SXNN. Có được kết quả này là do năm 2009 chủ trương kích thích chăn nuôi trâu bò để phục hồi lại ngành chăn nuôi đã phát huy tác dụng.602 triệu đồng.387 -29.198 -258 -29. lúa và hoa màu. phát triển kinh tế và tăng thu nhập cho người dân. Những năm trước vì dịch bệnh lở mồm long móng đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi trong toàn quốc.602 785 54. Nghĩa Hành là một huyện trung du thuần nông với diện tích đất nông nghiệp khá lớn nên đặc trưng lớn của hoạt động sản xuất kinh doanh hộ nông dân ở đây chủ yếu là chăn nuôi. diêm nghiệp và trồng rừng thì đa số sử dụng nguồn vốn tự có nên nguồn vốn cho vay theo NQ 2308 đầu tư tập trung là ở các mảng chăn nuôi.làm lỗ vốn. gây khó khăn rất lớn cho người dân trong việc lựa chọn con vật nuôi và tìm đầu ra cho chúng. Tuy nhiên dịch bệnh cũng đã được xử lý triệt để. Qua năm 2010 dịch bệnh và ảnh hưởng của các đợt thiên tai liên tiếp đã gây ảnh hưởng đến các phương án sản xuất chăn nuôi kinh doanh của người nông dân.456 (Nguồn: Phòng KH và KD) Tinh thần chính của Nghị quyết 2308 là phối hợp cho vay giữa NHNo&PTNT và các hộ sản xuất nông-lâm-ngư-diêm nghiệp để tạo công ăn việc làm.800 triệu đồng nhưng trong năm 2010 đã giảm xuống còn 53. phá sản nhiều hộ chăn nuôi quy mô lớn. không có ngư nghiệp.043 83. Chăn nuôi và SXNN 2. trồng trọt. Tr ồng Mía Tổng c ộng Năm 2009 Năm 2010 Chênh l ệch 82.Báo cáo thử việc Tỷ lệ chênh l ệch (%) -35% -25% -35% CHỈ TIÊU 1. trồng trọt mía. trong đó chủ yếu là hoạt động chăn nuôi đạt 82.

Chính điều này đã làm cho lượng cho vay trồng mía vẫn giữ được mức vay đáng kể 785 triệu đồng trong năm 2010.đã khẳng định được hướng đầu tư của người dân là đúng và Ngân hàng nên chú trọng cho vay vào lĩnh vực này trong những năm tiếp theo. I.Báo cáo thử việc ứng với 29. đồng thời trong thời gian vừa qua nhà máy đường Quảng Ngãi đã thực hiện thu mua tất các sản lượng mía thu hoạch được với giá cả hợp lý đã thúc đẩy hộ nông dân mạnh dạng đầu tư vào cây mía. Bên cạnh chăn nuôi và SXNN thì trồng mía là đối tượng chính thứ hai trong cho vay qua tổ theo NQ2308. Những thuận lợi và khó khăn còn tồn tại: Nhân viên thực hiện 25 Bùi Vũ Tá Nghiêm .Trong khi đó ngành chăn nuôi và SXNN là một ngành chủ lực trong kinh doanh hộ nông dân và là đối tượng chính trong cho vay thông qua tổ vay vốn. Huyện Nghĩa Hành là một trong những huyện có diện tích trồng mía cao nhất tỉnh với năng suất rất tốt.198 triệu đồng. PHẦN IV MỘT SỐ CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG THÔNG QUA TỔ VAY VỐN THEO NGHỊ QUYẾT 2308.

giàu về kinh nghiệm bên cạnh đó là đội ngũ Cán bộ trẻ năng nổ. phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế ở địa phương nên rất được đa số nhân dân đồng tình ủng hộ. tăng trưởng dư nợ và các chỉ tiêu kế hoạch khác. Những thuận lợi: Chi nhánh có nguồn nhân lực đầy đủ có nhiều Cán bộ lâu năm giỏi về nghiệp vụ. hướng dẫn thủ tục. các ban ngành đoàn thể ở địa phương trong các hoạt động Ngân hàng. Quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của cấp trên trong công tác thu hồi nợ xử lý rủi ro. các điều kiện và quy trình vay vốn. Tích cực đôn đốc việc trả lãi. trả gốc và kiểm tra phần lớn khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích. có khả năng sinh lợi cao. Chất lượng tín dụng ngày càng được nâng cao. Được sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của cấp uỷ. Nhân viên thực hiện 26 Bùi Vũ Tá Nghiêm .Báo cáo thử việc Qua phân tích các bảng số liệu trên trong thời gian thử việc và làm bài báo cáo này tôi đã nhận thấy một số thuận lợi và khó khăn còn tồn tại như sau : 1. sự thoải mái và hài lòng cho khách hàng. Cán bộ tín dụng trực tiếp cùng Hội nông dân các xã hướng dẫn triển khai sâu rộng nội dung của NQLT 2308 đến từng hộ nông dân thôn qua việc thành lập tổ vay vốn. cá nhân sử dụng vốn vay của Ngân hàng. Sự phát triển rộng khắp của tổ chức Hội nông dân đến từng cụm dân cư thông qua việc thành lập các tổ vay vốn nhằm tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho các hộ. vững vàng đã mang lại sự hoạt động hiệu quả cho Chi nhánh. NQLT 2308 phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Thường xuyên tham gia các lớp đào tạo do NHNo&PTNT Việt Nam và NHNo&PTNT Tỉnh tổ chức nên trình độ và các kỹ năng công tác của Cán bộ được nâng cao tạo được niềm tin. kiểm tra thẩm định. Có sự liên kết chặc chẽ giữa cán bộ tín dụng với các tổ trưởng tổ vay vốn nhằm nắm bắt kịp thời các thông tin. tái thẩm định. nhiệt tình với trình độ chuyên môn được đào tạo bài bản.

2. Những khó khăn còn tồn tại: Bên cạnh một số những thuận lợi kể trên thì Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Nghĩa Hành còn tồn tại một số khó khăn sau: Một số ít Hội nông dân xã chưa quán triệt đúng và đầy đủ tinh thần tinh thần NQLT 2308 đến các tổ trưởng tổ vay vốn và các thành viên trong tổ. quản lý của Ngân hàng. vui vẻ và nhiệt tình trong công việc. nhất là các thành viên mới gia nhập tổ gây ảnh hưởng tới nhu cầu vay vốn của tổ viên và gây ảnh hưởng đến công tác kiểm tra. bám sát định hướng chỉ đạo của cấp trên đề ra đồng thời vận dụng linh hoạt vào từng điều kiện cụ thể của mình.Báo cáo thử việc Tăng cường công tác tuyên truyền quảng cáo về các hoạt động của Ngân hàng thông qua việc tài trợ cho các hội thi văn nghệ. Hội nông dân xã còn chậm trong việc gửi các thông báo của Ngân hàng đến với các tổ viên đồng thời cũng có một số tổ trưởng không nhiệt tình trong công việc gây khó khăn cả cho tổ viên và Ngân hàng. Một số hộ nông dân còn có thái độ thiếu trung thực trong việc cung cấp thông tin để thẩm định và chưa hợp tác với cán bộ Ngân hàng trong việc kiểm tra và thu hồi nợ sau khi cho vay. hết lòng phục vụ khách hàng với tinh thần tôn trọng. Toàn thể CBCNV trong Chi nhánh đều có tinh thần đoàn kết nội bộ cao. thương hiệu được giữ vững. Sự lãnh đạo và chỉ đạo kịp thời. thể thao và các hoạt động xã hội khác… làm cho uy tín của chi nhánh được nâng cao. sáng suốt của Ban giám đốc với phương châm là đi sâu sát vào thực tế. Nhân viên thực hiện 27 Bùi Vũ Tá Nghiêm . Chi nhánh đã đề ra các chương trình mục tiêu cụ thể phù hợp với khả năng. tất cả phấn đấu vì mục tiêu chung là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chỉ tiêu của cấp trên giao.

trong và sau khi cho vay nhằm đảm bảo tính an toàn cho nguồn vốn vay. Tập trung mở rộng tín dụng và đảm bảo ổn định tín dụng. nâng cao tính cạnh tranh. Đưa thương hiệu NHNo&PTNT đi xa hơn và khẳng định đựơc uy tín của Chi nhánh trên địa bàn. trách nhiệm đối với CBCNV: Tiếp tục đào tạo đội ngũ CBCNV về nâng cao trình độ nghiệp vụ. tôi xin đưa ra một số các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tín dụng nói chung và hiệu quả công tác tín dụng thông qua tổ vay vốn theo NQLT 2308 như sau: 1. giáo dục tư tưởng chính trị cho toàn thể nhân viên nhằm nâng cao ý thức làm việc và tạo nên sức mạnh đoàn kết trong cơ quan để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của trên giao. thu hút thêm nhiều khách hàng mới. hiệu quả để giữ chân được khách hàng cũ. Quán triệt sự chỉ đạo của Ban giám đốc về công tác thu nợ. hệ thống máy móc nhất là máy ATM và máy tính. sát với thực tế nhằm tạo điều kiện thuận tiện nhất cho khách hàng cũng như Cán bộ làm việc. Xây dựng chương trình giao dịch. Chi nhánh tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện dân chủ cơ sở. Nhân viên thực hiện 28 Bùi Vũ Tá Nghiêm . giữ vững được uy tín cho Ngân hàng. Có chính sách chăm sóc khách hàng một cách hợp lý. II. đánh giá những thuận lợi và khó khăn của Chi nhánh.Báo cáo thử việc Lượng thẻ ATM phát hành nhiều mà số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ Mobi banking và các dịch vụ khác của Ngân hàng còn rất thấp gây thiệt thòi cho họ khi các dịch vụ cực kỳ thuận tiện chưa thể đến được với họ. Đẩy mạnh công tác tiếp thị. trình độ tin học. tuyên truyền maketing về các chế độ chính sách của Ngân hàng đến đông đảo quần chúng nhân dân. Nâng cao trình độ. kiểm tra trước. chương trình phục vụ thông tin báo cáo ngày càng phong phú. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng thông qua tổ vay vốn theo Nghị quyết 2308: Sau khi phân tích.

Thường xuyên nắm bắt thông tin để thành lập các tổ vay vốn mới phù hợp với yêu cầu và nguyện vọng của nông dân. Trung ương. . Tỉnh. Thường xuyên họp các tổ trưởng tổ vay vốn để phổ biến công tác. Cho phép thành lập tổ vay vốn với số tổ viên được nâng lên là 60 hộ tuỳ theo tình hình thực tế của địa bàn. Đồng thời tăng mức chi hoa hồng cho hội nông dân và tổ trưởng như sau: .Tổ trưởng tổ vay vốn: 3.6%/Tiền lãi thực nộp vào Ngân hàng. đẩy mạnh quan hệ sâu rộng chặc chẽ đối với hội nông dân và các tổ trưởng tổ vay vốn trong công tác tín dụng. thu thập thông tin.6%/Tiền lãi thực nộp vào Ngân hàng.8% Tiền lãi thực nộp vào Ngân hàng chi cho Hội nông dân 3 cấp: Huyện. 2. Còn lại 0. phức tạp sau này. phối hợp để thực hiện việc đôn đốc thu hồi nợ. Nâng mức cho vay tín chấp thông qua tổ vay vốn để phù hợp với xu hướng kinh tế hiện nay.Hội nông dân xã: 1. Hội nông dân và các tổ trưởng tổ vay vốn theo NQLT 2308: Tăng cường hợp tác.Báo cáo thử việc Kịp thời điều chỉnh lãi suất cho phù hợp khi có sự biến động thị trường hoặc theo các chỉ đạo của Ngân hàng trung ương và phải thông báo nhanh chóng đến toàn thể khách hàng tránh sự rắc rối. tạo điều kiện ưu đãi khi đi vay hay một số các dịch vụ khác. củng cố đội ngũ tổ trưởng và nêu rõ trách nhiệm của tổ trưởng tránh tình trạng tham mưu cho vay vì tình cảm cá nhân. Kích thích tinh thần làm việc của hội nông dân và các tổ trưởng như tặng quà trong các dịp lễ tết. Nhân viên thực hiện 29 Bùi Vũ Tá Nghiêm . vì cả nể gây khó khăn cho việc thu hồi nợ sau này. cơ cấu lại các tổ vay vốn không hiệu quả như sáp nhập hoặc thay đổi tổ trưởng hoặc phân chia địa bàn tổ theo cụm dân cư cho phù hợp để dễ quản lý. Sắp xếp.

tăng thu nhập. Hội nông dân xã và tổ trưởng cần phải cứng rắn và mạnh tay trong đối với các hộ có thái độ chây ỳ. bất hợp tác trong việc trả nợ. tìm hiểu và thực hiện báo cáo này tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện Nghĩa Hành tôi đã nhận thấy tác dụng và hiệu quả to lớn của NQLT 2308 đối với sự phát triển của hệ thống Nông nghiệp – Nông thôn. Hoạt động tín dụng thông qua tổ vay vốn theo tinh thần Nghị quyết 2308 là một hoạt Nhân viên thực hiện 30 Bùi Vũ Tá Nghiêm . Đồng thời cũng là một kênh để Chi nhánh tăng trưởng dư nợ tín dụng và mở rộng các dịch vụ Ngân hàng khác. đặc biệt là đối với người nông dân cũng như hoạt động của Ngân hàng. Điều này sẽ đưa chi nhánh NHNo&PTNT huyện Nghĩa Hành tiếp tục phát triển vững mạnh trong thời gian tới.Báo cáo thử việc Đưa ra các biện pháp mạnh khi tổ trưởng không nhiệt tình trong công việc hoặc gây khó khăn cho Ngân hàng dẫn đến nợ xấu tăng hay tồn nợ lãi kéo dài. NQLT 2308 được đưa vào áp dụng đã tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho người dân trong việc phát triển kinh tế. LỜI KẾT Qua quá trình thử việc.

Nghĩa Hành. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để góp phần đưa chi nhánh NHNo&PTNT huyện Nghĩa Hành ngày càng phát triển vững mạnh. ngày 21 tháng 02 năm 2011 Nhân viên thực hiện Bùi Vũ Tá Nghiêm Nhân viên thực hiện 31 Bùi Vũ Tá Nghiêm . Kính mong Ban Giám đốc.Báo cáo thử việc động thường xuyên và chủ yếu nhất trong công tác tín dụng đồng thời cũng mang lại rất nhiều lợi nhuận cho chi nhánh bên cạnh các hoạt động khác. Lãnh đạo Phòng Tín dụng và các CBCNV trong chi nhánh bỏ qua và chỉ bảo thêm cho tôi trong quá trình làm việc sau này. Nếu được tuyển dụng tôi xin cam kết sẽ chấp hành nghiêm chỉnh và tuân thủ đầy đủ mọi quy định của Ngành và của chi nhánh đề ra. lãnh đạo phòng Tín dụng cũng như toàn thể các CBCNV tại chi nhánh trong thời gian tôi thử việc và quá trình thực hiện báo cáo này. Qua bài báo cáo thử việc này tôi cũng đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong công tác tín dụng để có thể vận dụng linh hoạt từ lý thuyết sang công việc thực tế của tôi sau này Vì thời gian có hạn và cũng còn hạn chế thực tiễn nên trong quá trình thử việc tôi cũng chưa nắm bắt tình hình thực tế được nhiều. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi của Ban Giám Đốc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful