Bài thu hoạch sau khi học lớp cảm tình Đảng Được sinh ra và lớn lên trên

quê hương Bà Rịa-Vũng Tàu thân yêu, được chứng kiến sự đổi thay của quê hương đất nước, được thừa hưởng những giá trị văn hoá, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, trong lòng tôi tràn đầy niềm tự hào và vinh dự về quê hương đất nước mình. Được trau dồi kiến thức qua những tập lịch sử Đảng, tôi đã biết về Đảng Cộng sản Việt Nam “là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động của dân tộc Việt Nam”, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; từ cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc đến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vững chắc đi lên CNXH. Là một đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chưa được gia nhập vào hàng ngũ của Đảng. Tôi luôn tự ý thức mình phải phấn đấu thật nhiều cả về tư tưởng, nhân cách và công tác chuyên môn. Tôi luôn không ngừng nỗ lực phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tự xác định rõ động cơ của mình là vào Đảng để được phục vụ nhân dân, được làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên, được đóng góp một phần nhỏ bé công sức của mình vào quá trình phát triển của quê hương Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung. Trong quá trình phấn đấu để trở thành Đảng viên, vấn đề xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn lại được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định. Đảng là một tổ chức chính trị, đây là một tổ chức luôn luôn vận động và phát triển nên rất cần những người ưu tú để cho Đảng hoạt động và phát triển bình thường để đáp ứng nhu cầu cách mạng trong từng thời kỳ. Trong quá tình vận động và phát triển luôn xuất hiện những phần tử thoái hóa biến chất, cần phải khai trừ ra khỏi Đảng. Việc khai trừ và kết nạp Đảng viên mới để bổ xung cho Đảng những con người có phẩm chất năng lực nâng cao bản lĩnh chính trị để phục vụ cho Đảng giúp Đảng ta lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới hiện nay. Chính vì vậy mà trong quá trình phấn đấu để trở thành Đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam thì mỗi người chúng ta phải xác định được động cơ vào Đảng đúng đắn, tuyệt đối trung thành với điều lệ và cương lĩnh của Đảng. Có xác định được như vậy thì người Đảng viên mới tận tâm tận lực phục vụ Đảng, vào Đảng là để

Nếu ngay từ đầu. Chính vì vậy. vật chất đã gục ngã. Tất nhiên. Khó vạn lần dân liệu cũng xong". thậm chí còn tiềm ẩn nguy cơ suy yếu. nhưng đó cũng là điều khó nắm bắt nhất. "Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Cũng có những Đảng viên sau khi vào Đảng một thời gian dài. phấn đấu vì lý tưởng cách mạng cao cả. việc xác định động cơ vào Đảng ở mỗi người là cực kỳ quan trọng. đặt lợi ích của nhân dân. vững mạnh của Đảng. lo trước nỗi lo thiên hạ. đã bị biến chất. thoái hóa. đi đôi với trách nhiệm. Những con người đó trước sau gì cũng làm tổn hại đến thanh danh. chúng ta cần tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng một cách có hệ thống cho các quần chúng ưu tú và cho các . nhưng không có đoàn kết. Mất lòng tin của dân và xa dời quần chúng nhân dân thì mọi việc đều thất bại. là phẩm chất của người Đảng viên tận tụy vì dân. trong công tác xây dựng Đảng. uy tín của Đảng. chia rẽ. Bác Hồ kính yêu đã dạy chúng ta: "Đảng viên là người đầy tớ của nhân dân. làng nước theo sau". nhưng trong điều kiện hòa bình. Nhưng vượt lên trên tất cả cái gọi là quyền lợi ấy phải là đạo đức cách mạng. Vì vậy. làm hại đến lợi ích của nhân dân. rất anh hùng. nghĩa vụ Đảng viên thì cũng có cả quyền lợi. lệch lạc và vụ lợi thì không những không làm cho Đảng vững mạnh mà ngược lại mặc dù Đảng sẽ nhiều Đảng viên. bản chất của một con người mang danh Đảng viên để tiến thân. động cơ vào Đảng không đúng đắn. không hình thành một khối vững chắc. Thực tế đã có những Đảng viên đã được thử thách qua chiến đấu rất dũng cảm.chấp nhận gian khổ hi sinh. họ sẽ phản bội lại lý tưởng cách mạng của Đảng. hết lòng phục vụ nhân dân. Đảng viên phải gương mẫu đi đầu. nếu vào Đảng mà chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân thì đừng vào. gian khổ." Vào Đảng là để phục vụ nhân dân. gia đình mình lên trên hết thì người Đảng viên đó không được lòng tin của nhân dân. vui sau cái vui thiên hạ. trước sự cám dỗ của tiền tài. phục vụ dân tộc. nắm trong tay chức quyền thì bắt đầu mới bộc lộ bản chất cơ hội. chấp nhận sự phân công và điều động của Đảng. những việc khó khăn. Những người mà ngay từ khi phấn đấu vào Đảng đã có động cơ không trong sáng thì khi đã đứng trong hàng ngũ của Đảng chắc chắn sẽ "quay lưng" phản bội lại Đảng khi có cơ hội. "Đảng viên đi trước. Động cơ và mục đích của quần chúng khi vào Đảng là điều hết sức quan trọng. xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa giàu đẹp và văn minh. đất nước lên trên lợi ích cá nhân. Nếu Đảng viên mà đặt lợi ích cá nhân. Điều đó là hết sức nguy hiểm cho sự trong sạch. của dân tộc và nguy hiểm hơn nữa là đến một lúc nào đó. bởi nó nằm sâu trong nội tâm mỗi người.

quần chúng ưu tú và người Đảng viên cần thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ về đạo đức cách mạng: "Cần. Phấn đấu là . xa lạ với bản chất của người chiến sĩ cách mạng. chí công. Trong điều kiện hòa bình. không phải là thứ mà chúng ta đem cân đong đo đếm được. liêm. Để có động cơ vào Đảng đúng đắn cần hiểu sâu sắc bản chất. tự rèn luyện bản lĩnh chính trị và tự phấn đấu vươn lên. thực dụng. quần chúng cũng như cán bộ. đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. dù bất kỳ tình huống nào cũng không dao động. thử thách và những cám dỗ của quyền lực. kiệm. luôn phải đối mặt với biết bao khó khăn. Đảng chỉ kết nạp những người thực sự giác ngộ về mục đích. vụ lợi. chính. Trong công việc cũng như tại nơi tôi sinh sống mọi lời nói và việc làm đều nghĩ đến lợi ích của Đảng. càng không để cho các phần tử có cơ hội lọt vào Đảng. việc xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định. quyết không thu nạp vào hàng ngũ mình những người mang động cơ thiếu trong sang. Vì sự vững mạnh của Đảng. lệch lạc. tôi sẽ phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. không bị giảm sút niềm tin. Động cơ và mục đích vào Đảng đúng đắn không phải là cái cụ thể. thường xuyên trau đồi đạo đức cách mạng. Trong quá trình phấn đấu vào Đảng. người Đảng viên nói riêng. mỗi người chúng ta nói chung. nhiệm vụ do Đảng đề ra. của đất nước. thường xuyên trau dồi tư cách đạo đức. đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. luôn kiên định mục tiêu. mục đích của Đảng. không thắng nổi cám dỗ vật chất thì Đảng sẽ xa dời tư tưởng cộng sản nền tảng. vô tư". vụ lợi. vì lợi ích của nhân dân. lối sống thực dụng.Đảng viên mới để mỗi người Đảng viên và quần chúng tự ý thức. tích cực góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu. lý tưởng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. lý tưởng cách mạng. những quần chúng tiến bộ và được bồi đắp thêm ngay trong quá trình học tập. Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn hiện nay có ý nghĩa hết sức quan trọng. tự trau dồi. Nếu người vào Đảng không có đủ nghị lực và bản lĩnh. của dân tộc. Đảng ta cầm quyền và cơ chế kinh tế thị trường. rèn luyện và phấn đấu vào Đảng của mỗi quần chúng ưu tú và người Đảng viên. của nhân dân. Qua đợt học tập này tôi càng vững tin và xác định rõ ràng hơn. tiền tài. mà nó đã tồn tại trong những người đoàn viên ưu tú. sẽ không vượt qua được những thử thách. không vượt qua được những thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. mọi khó khăn thách thức cũng không nao núng tinh thần.

để góp phần xây dựng quê hương đất nước Việt Nam giàu đẹp. . đến với mục tiêu. lý tưởng cao đẹp của Đảng. bởi tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để tôi có thể đến với Đảng.một đoàn viên ưu tú đã trở thành một phương châm của bản thân.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful