PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH ……………………..

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2
KHỐI LỚP 4
NĂM HỌC 2009 - 2010

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 – KHỐI LỚP 4
MÔN TIẾNG VIỆT
NĂM HỌC 2009 - 2010
A- KIỂM TRA ĐỌC
I. Đọc thành tiếng (5 điểm)
- Học sinh đọc 1 đoạn văn khoảng 90 chữ thuộc chủ đề đã học ở HK2 (Giáo viên chọn các đoạn
văn trong SGK-TV4 – tập 2; Ghi tên bài, số trang trong SGK vào phiếu cho từng học sinh bốc thăm
và đọc thành tiếng đoạn văn do giáo viên đã đánh dấu).
II. Đọc thầm và làm bài tập (5 điểm)
1. Đọc thầm bài:
ĐI XE NGỰA
Chiếc xe cùng con ngựa Cú của anh Hoàng đưa tôi từ chợ quận trở về. Anh là con của chú
Tư Khởi, người cùng xóm, nhà ở đầu cầu sắt. Nhà anh có hai có ngựa, con Ô với con Cú. Con Ô
cao lớn, chạy buổi sáng chở được nhiều khách và khi cần vượt qua xe khác để đón khách, anh chỉ
ra roi đánh gió một cái tróc là nó chồm lên, cất cao bốn vó, sải dài, và khi tiếng kèn anh bóp tò te tò
te, thì nó qua mặt chiếc trước rồi. Còn con Cú, nhỏ hơn, vừa thấp lại vừa ngắn, lông vàng như lửa.
Nó chạy buổi chiều ít khách, nó sải thua con Ô, nhung nước chạy kiệu rất bền. Cái tiếng vó của nó
gõ xuống mặt đường lóc cóc, đều đều thật dễ thương. Tôi thích nó hơn con Ô, vì tôi có thể trèo lên
lưng nó mà nó không đá. Mỗi lần về thăm nhà, tôi thường đi xe của anh. Anh cho tôi đi nhờ, không
lấy tiền. Thỉnh thoảng đến những đoạn đường vắng, anh trao cả dây cương cho tôi… Cầm được
dây cương, giựt giựt cho nó chồm lên, thú lắm.
Theo NGUYỄN QUANG SÁNG
2. Dựa và nội dung bài đọc, em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
1/ Ý chính của bài văn là gì?
a. Nói về hai con ngựa kéo xe khách.
b. Nói về một chuyến đi xe ngựa.
c. Nói về cái thú đi xe ngựa.
2/ Câu “Cái tiếng vó của nó gõ xuống mặt đường lóc cóc, đều đều thật dễ thương.” Miêu tả
đặc điểm con ngựa nào?
a. Con ngựa Ô.
b. Con ngựa Cú.
c. Cả hai con.
3/ Vì sao tác giả thích con ngựa Cú hơn con ngựa Ô?
a. Vì nó chở được nhiều khách.
b. Vì nước chạy kiệu của nó rất bền.
c. Vì có thể treo lên lưng nó mà nó không đá.
4/ Vì sao tác giả rất thích thú khi đi xe ngựa của anh Hoàng?

KIỂM TRA VIẾT 1. cho đi nhờ không lấy tiền. Cả hai ý trên.) c. .” Thuộc kiểu câu gì? a. Cái tiếng vó của nó gõ xuống mặt đường c.) b. đều đều 7/ Câu “Còn con Cú. thật dễ thương.) c. Bốn tính từ (Đó là:……………………………………………………) 8/ Bài này có mấy danh từ riêng? a.. Câu hỏi 6/ Chủ ngữ trong câu: “Cái tiếng vó của nó gõ xuống mặt đường lóc cóc. Chính tả nghe viết (5 điểm) – 20 phút TRĂNG LÊN (SGK/170) (Viết hêt bài) 2..” có mấy tình từ ? a. c.lông vàng như lửa. Ba tính từ (Đó là:……………………………………………………. lại cầm được dây cương điều khiển.a. Vì anh Hoàng là người hàng xóm. nhỏ hơn.. Câu kể b. đều đều. Cái tiếng vó của nó gõ xuống mặt đường lóc cóc. Vì tác giả yêu thích hai con ngựa. Cái tiếng vó của nó b.Bốn danh từ riêng (Đó là ……… …………………………………….’’ là những từ ngữ nào? a.. Câu khiến c. Ba danh từ riêng (Đó là ……… ……………………………………. Hai tính từ (Đó là:……………………………………………………) b. Tập làm văn (5 điểm) Đề bài: Tả một con vật nuôi mà em yêu thích.) B. 5/ Câu “thình thoảng đến những đoạn đường vắng. anh trao cả dây cương cho tôi. b.. vừa thấp lại vừa ngắn. Hai danh từ riêng (Đó là …………………………………………….

............ 7000 c................. 20cm 4/ Số vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5 là: a................................2010 I/.................................................................................................................. Tìm số gạo mỗi cửa hàng bán được....................................... 3790 c........................................................................... 4m2 3dm25cm2 ..................................................... .................................. 5cm b........................................................................... .......... 750 7 4 + = .. ...........Bài tập Câu 1: Tính: c............ 6500dm2 Câu 3: Hai cửa hàng bán được 665 tấn gạo............................................................................. dm2 là: a.............................................................................................. 15 5 5 8 x =........................................................................................................... = vào chỗ chấm 2m25dm2 ........................................................ biết rằng số gạo cửa hàng thứ nhất bán được bằng 3 số gạo bán được của cửa háng thứ hai? 4 BÀI LÀM ............................................................................................................................ <.......................................................... 5 7 Câu 2: Điền đấu >..................................... 700 2 3/ Chu vi hình vuông có diện tích 25 cm là a.................... ..................................................................................................... ......................... 25 dm2 3m299dm2 ................................................................. 379 b................................. 305cm2 65m2 ....................ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 – KHỐI LỚP 4 MÔN TOÁN NĂM HỌC 2009 ...................................................................... .............................. ...................................................................................................................................... ..................................... 3709 2/ Chữ số 7 trong số 347 856 chỉ: a..........................Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng: 1/ Số thích hợp để điền vào chỗ chấm: 37m2 9dm2 = …............................................................................................................................................. 7 3 4 8 : = ...................................... 782 II/.................... 745 b.................................................................................................................................................................. ........................................... ......... Câu 4: Tìm x: x- 11 2 2 = : 5 5 3 ................................................................................................... 7 b............................................ 20 cm2 c.......................

.. bụi............(Ni-tơ.... b............ Tiếng ồn................... c............. khí độc................ Diều hâu vào ô trống để chỉ ra mối quan hệ thức ăn trong sơ đồ sau: Câu 4: Hãy nêu quá trình trao đổi chất ? ..... Phá hoa màu...... Càng diễn ra lâu hơn................ Cả 3 vật kể trên..........…………………….......... Mặt Trời.KHỐI 4 Năm học 2009 – 2010 Môn : Khoa học – Thời gian: 40 phút Câu 1: Khoanh tròn trước câu trả lời đúng nhất 1................ d.................. b) Càng có nhiều……………………………...... Các loại rác thải không được xử lý hợp vệ sinh... Tất cả các yếu tố trên... Câu 3: Điền các từ: Gà...... Lúa. Mặt Trăng..... d.............................................................................. c............ trong không khí không duy trì sự cháy nhưng nó giữ cho sự cháy không diễn ra……………………………. Trái Đất.......... Tất cả các ý trên.. c.... Khói...........càng có nhiều ô-xi và…………………......... ........................ Câu 2: Chọn các từ đã cho trong ngoặc để điền vào chỗ …… cho phù hợp................ 2........... Làm đổ nhà cửa....... sự cháy.... b....... .....ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HK2 ......................... b........ Tác hại bão có thể gây ra là: a...................... không khí)...................................... Gây tai nạn cho con người... Những yếu tố nào sau đây gây nên ô nhiễm không khí? a.. c) …...... .. quá nhanh.. Lưu ý 1 từ có thề sử dụng nhiều lần a) Ô-xi trong không khí cần cho ………………………………………………………………......... 3........... d................. Vật nào sau đây tự phát sáng? a...

Để bảo vệ trật tự xã hội c. bảo vệ chủ quyền dân tộc... Lê Lợi lên ngôi ………………………………………. Đại phá quân Thanh Câu 3: Hãy chọn và điền các từ ngữ: đầu hàng. Để bảo vệ quyền lợi của vua Tháng 1 năm 1789. Nhà Hậu Lê cho vẽ bản đổ Hồng Đức để làm gì? a. 2. Thống nhất đất nước d. Hoàng đế vào chỗ chấm……. 2... Hậu Lê. rút quân về nước. Đại phá quân Thanh c.. 5. Bình ngô đại cáo b. quân Minh ……………….. b. Năm 1802 chọn Huế làm kinh đô Câu 2: Khoanh tròn trước câu trả lời đúng nhất 1. A B Hồ Quý Ly Lê Lợi Lê Thánh Tông Nguyễn Trãi Quang Trung Nguyễn Ánh a. Hồng Đức quốc âm thi tập d..ĐỀ THI CUỐI KỲ 2 – NĂM HỌC 2009 -2010 MÔN LỊCH SỬ + ĐỊA LÝ A.. 4. ……………………….phải…………………. Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc để làm gì? a. LỊCH SỬ: Câu 1: Nối tên nhân vật lịch sử ở cột A với sự kiện lịch sử ở cột B sao cho đúng: 1. Khởi nghĩa Lam Sơn e. Lên ngôi Hoàng đế b. Tiêu diệt chúa Trịnh c.. trong câu sau cho phù hợp: Thua trận ở Chi lăng và một số trận khác. ĐỊA LÝ: Câu 1: Khoanh tròn trước câu trả lời đúng nhất . Mở đầu thời ……………………… Câu 4: Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích việc học tập? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… B.. 3.. Đổi tên nước là Đại Ngu g. xâm lược.. 6.. Để quản lý đất đai.

Đồng. tài nguyên khoáng sảnquan trọng nhất của thềm lục địa là: a. Cả hai đều đúng Câu 2: Hãy điền vào ô chữ Đ trước ý đúng. Câu 4: Em hãy nêu vai trò của Biển Đông đối với nước ta. a)Đồng bằng Nam Bộ là đồng bằng lớn thứ hai cả nước b)Đồng bằng Nam Bộ do phù sa của hệ thống sông Mê Công và sông Đồng Nai bồi đắp c)Các đồng bằng duyên hải miền Trung nhỏ.dầu mỏ. Đồng bằng Nam Bộ b. Nhôm. với những cồn cát và đầm phá d)Nghề chính của cư dân đồng bằng duyên hải miền Trung là khai thác đầu khí và trồng các loại rau xứ lạnh Câu 3: Em hãy cho biết: A) Vì sao sông Mê Công lại có tên là sông Cửu Long: …………………………………………………………………………………………………… B) Vì sao ở đồng bằng Nam Bộ người dân không đắp đê ven sông: ………………………………………………………………………………………………… . khí đốt c. sắt b. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN THI CUỐI HỌC KỲ 2 KHỐI LỚP 4 .1. Ở nước ta. Vùng có ngành công nghiệp phát triển mạnh nhất nước ta là: a. Dầu mỏ và khí đốt 2. chữ S trước ý sai. Đồng bằng Bắc Bộ c.

5đ CÂU CHỌN ĐÚNG 1 B 2 C 3 B 4 C II/.Trắc nghiệm: 2 điểm – Mỗi câu đúng đạt 0.Bài viết có đủ các phần: mở bài. đầu. kiểu chữ. 2/ Nội dung: 4 điểm. có những ý văn hay thể hiện rõ đặc điểm của con vật.5đ).Đoạn viết không đúng trọng tâm.5 điểm.Chữ viết rõ ràng. TIẾNG VIẾT 1.Cứ sai 1 lỗi chính tả thông thường (phụ âm.Học sinh viết được thân bài.Đoạn viết rõ ràng. Lưu ý đối với phần thân bài: . Tư Khởi. . không đúng độ cao. sạch sẽ. mạch lạc. sạch sẽ: 0. sinh động. vần. viết câu không đúng ngữ pháp…. ĐỌC Mỗi câu chọn đúng đạt 0. .5 điểm.25 2m25dm2 . ngắn. . 1/ Hình thức: 1 điểm. dùng từ thiếu chính xác.. khoảng cách. Kể 4 danh từ riêng: Cú.Tập làm văn: 5 điểm.Đoạn viết rõ ràng. dùng từ chính xác. TOÁN I/. tình cảm của người đối với con vật thì được 2. .5 điểm). tả được những đặc điểm tiêu biểu nổi bật của con vật theo yêu cầu(2. trình bày bẩn tuỳ mức độ có thể trừ toàn bài đến 1 điểm.(1 điểm) Số tấn gạo cửa hàng thứ nhất bán được: 665 :7 x 3 = 285 (tấn) .I. 380 tấn * Ghi chú: Thiếu đáp số trừ 0.Hoc sinh viết được phần kết bài (mở rộng hoặc không mở rộng): 0. (5 điểm) . 5 điểm. Ô) 2.Chữ viết không rõ ràng. . . dùng từ có sự chọn lọc.Không sai quá 5 lỗi chính tả: 0.(1 điểm) Đáp số: 285 tấn . sinh động thì được 2 điểm.Học sinh viết được phần mở bài (trực tiếp hoặc gián tiếp): 0. thân bài và kết bài: 0.5 điểm.5 đ CÂU 1 2 3 4 5 6 CHỌN ĐÚNG C A A C A B Câu 7: (1đ) HS chọn câu C (0.5đ) Kể đủ 4 tính từ: nhỏ. dùng từ khá chính xác thì được 1. mạch lạc.25 điểm. mạch lạc.75 điểm. . vàng) Câu 8: (1 điểm) HS chọn câu C (0. Hoàng.75 điểm.Bài tập Câu 1: Tính: 3 điểm – Mỗi bài tính đúng đạt 1 điểm 7 4 19 + = 15 5 15 5 8 40 x = 7 3 21 4 8 28 : = 5 7 40 Câu 2: 1 điểm – Mỗi chỗ chấm điền dấu đúng đạt 0.Chính tả: 5 điểm . biết sử dụng các kiểu câu chính xác.(1 điểm) Số tấn gạo cửa hàng thứ hai bán được: 665 :7 x 4 = 380 (tấn) . miêu tả có trình tự bao quát đến chi tiết. và bài văn mẫu: 0 đ II.> 25 dm2 3m299dm2 < 4m2 3dm25cm2 = 305cm2 65m2 = 6500dm2 Câu 3: 3 điểm BÀI LÀM Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 4 = 7 (phần) . thấp. chữ viết rõ ràng. II/. Sai đơn vị không tính điểm) Câu 4: Tìm x: 1 điểm .25 điểm.Đoạn viết tương đối rõ ràng.Bài viết không sai chính tả. VIẾT I/. . dấu thanh…) trừ 0.5 điểm. . .

Hậu lê Câu 4: (1.D Câu 2: (2.25 đ: Thứ tự đúng: xâm lược. IV. Thứ tự là: Lúa . 5-b. sự cháy.5 điểm) Mỗi ý đúng đạt 0. 6 .5 điểm.5 điểm) Mỗi ý nối đúng đạt 0. KHOA Câu 1: (3 điểm) Mỗi câu khoanh đúng đạt 1 điểm: 1 – D .g Câu 2: (1 điểm) Mỗi câu đúng đạt 0. 2 – C. ni-tơ. 4 – a. Gà . 3 – c.x- 11 2 2 = : 5 5 3 x- 11 3 = (0. Thứ tự: Sự cháy. không khí từ môi trường và thải ra môi trường những chất thừa.A Câu 2: 1 điểm – Điền đúng trước mỗi ý đạt 0.5 điểm) Mỗi từ điền đúng đạt 0. nước uống.5đ) 5 5 x = 14 5 III. cặn bã. 2 .25: Thứ thự đúng 1 – e . 3 .Đặt ra lễ xướng danh (lễ đọc tên người đỗ) .Lễ Vinh qui ( lễ đón người đỗ cao về làng) .5đ Câu đúng: 1 – C .5. 5đ a) Sông Mê Công lại có tên là sông Cửu Long: do nước sông đổ ra biển qua 9 cửa sông b) Ở đồng bằng Nam Bộ người dân không đắp đê ven sông vì để nước lũ đưa phù sa vào cánh đồng .c S: câu a. 2 .5 điểm) Mỗi chỗ chấm điền đúng đạt 0. LỊCH SỬ: (5 ĐIỂM) Câu 1: (1. Hoàng Đế. ĐỊA LÝ: (5 ĐIỂM) Câu 1: 1 điểm – Mỗi câu khoanh đúng đạt 0.d Câu 3: (1 điểm) Mỗi từ điền đúng đạt 0. đầu hàng.5 đ.Khắc tên tuổi người đỗ cao vào bia đá dựng ở Văn Miếu V. quá nhanh Câu 3: (1. Diều hâu Câu 4: (3 điểm) Quá trình trao đổi chất là quá trình con người lấy thức ăn. 2 – d. Thứ tự đúng: 1 – a .5 điểm .d Câu 3: 1 điểm – Điền đúng trước mỗi ý đạt 0. không khí.25đ Đ: câu b.

Có nhiều khoáng sản.5) . hải sản quý (0.5) thuận lợi cho việc phát triển du lịch và xây dựng các cảng biển (0.5) . nhiều vũng.Câu 4: 2 điểm . vịnh (0.Có nhiều bãi biển đẹp.Có vai trò điều hòa khí hậu. kho muối vô tận (0.5) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful