Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương, tỉnh TT - Huế

MỞ ĐẦU
1. TÓM TẮT VỀ XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN
Nhà máy xử lý rác thải Thuỷ Phương được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2003,
đến nay Nhà máy đã góp phần đáng kể vào việc giải quyết vấn đề tồn đọng rác thải trên địa
bàn thành phố Huế. Tuy nhiên, hiện tại công nghệ xử lý rác tại Nhà máy đã trở nên không còn
phù hợp với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng môi trường. Do vậy cần có sự cải tạo, nâng
cấp để đảm bảo giải quyết triệt để hơn nữa các vấn đề môi trường phát sinh trong quá trình
hoạt động của nhà máy.
Trên cơ sở đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa đã tiến hành đầu tư,
xây dựng, cải tạo nhằm hoàn thiện dây chuyền thiết bị công nghệ An Sinh – ASC xử lý rác
thải sinh hoạt tại Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Đây là một công
nghệ hiện đại, xử lý rác theo chu trình khép kín từ khâu tiếp nhận rác đến đầu ra sản phẩm.
Hoạt động của nhà máy đóng một vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu phát
triển bền vững, vừa góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải gây ra, vừa
tạo ra các sản phẩm có ích phục vụ cho nông nghiệp, xây dựng,...
- Cơ quan phê duyệt dự án: chủ đầu tư tự phê duyệt.
2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM.
Các văn bản pháp luật và kỹ thuật để xây dựng Báo cáo đánh giá tác động môi trường
(ĐTM) bao gồm:
• Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày
29 tháng 11 năm 2005.
• Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.
• Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/09/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết
bảo vệ môi trường.
• Quyết định số 155/1999/QĐ-TTg ngày 16/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban
hành quy chế quản lý chất thải nguy hại.
• Quyết định số 22/2006/QĐ-BKHCNMT ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và môi trường về việc ban hành các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam.
• Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành các
tiêu chuẩn vệ sinh môi trường.
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 0511.3824402, Fax: 0511.3824120

1

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương, tỉnh TT - Huế

• Công văn số 2650/UBND-TC ngày 25 tháng 07 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa
Thiên – Huế về việc thống nhất chủ trương chuyển giao chủ thể đầu tư của Nhà máy xử lý
rác Thuỷ Phương.
• Công văn số 3051/UBND-ND ngày 22/08/2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế về việc
cho phép Công ty CP Đầu tư – phát triển Tâm Sinh Nghĩa mở rộng diện tích nhà máy xử lý
rác Thuỷ Phương.
3. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC LẬP BÁO CÁO
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường được thực hiện nhằm đánh giá và dự báo các tác
động đến môi trường do quá trình hoạt động của nhà máy, từ đó đề ra những biện pháp khống
chế và giảm nhẹ các tác động bất lợi.
4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM
Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa.
Cơ quan tư vấn lập báo cáo: Trung tâm công nghệ môi trường Đà Nẵng (DENTEC).
-

Giám đốc

: ông Huỳnh Thuận

-

Địa chỉ

: 25, Hoàng Diệu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

-

Điện thoại

: 0511.226694

Fax: 0511.824120

Tham gia lập báo cáo ĐTM của dự án bao gồm:
-

Nguyễn Cửu Thạnh

-

Nguyễn Thế Minh

-

Hà Thanh Vũ

-

Phạm Hữu Quỳnh Trâm

Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 0511.3824402, Fax: 0511.3824120

2

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương, tỉnh TT - Huế

CHƯƠNG 1
MÔ TẢ TÓM TẮT VỀ NHÀ MÁY
1.1. TÊN NHÀ MÁY
Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương, tỉnh Thừa Thiên – Huế.
1.2. CHỦ ĐẦU TƯ
Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư – Phát triển Tâm Sinh Nghĩa.
Đại diện: ông Ngô Xuân Tiệc

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Địa chỉ liên hệ: 402 – 404, Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08.8464480

Fax: 08.8461370

1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA NHÀ MÁY
1.3.1 Vị trí địa lý
Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương được xây dựng tại thôn 7, xã Thuỷ Phương, huyện
Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Tọa độ địa lý của nhà máy như sau:
- N: 16023.890’
- E: 107038.141’
(Xem sơ đồ SĐ 01)
1.3.2 Giới hạn khu đất
+ Phía Bắc

: tiếp giáp với vùng đất đồi

+ Phía Nam

: giáp bãi rác thành phố

+ Phía Đông

: giáp khu xử lý nước thải của bãi rác và vùng đất đồi.

+ Phía Tây

: giáp vùng đất đồi.

Tổng diện tích của Nhà máy là 4,0ha
1.3.3 Mối tương quan của địa điểm xây dựng nhà máy với các đối tượng tự nhiên,
kinh tế - xã hội
• Tương quan với các đối tượng tự nhiên:
- Hệ thống đường giao thông: Cách khu vực nhà máy 200m về phía Tây có tuyến
đường tránh thành phố Huế, đây là tuyến giao thông lớn duy nhất đi qua khu vực.
Ngoài ra còn có tuyến đường nhựa nối liền từ nhà máy với nội thành thành phố.
- Hệ thống sông suối, đồi núi: Nhà máy nằm ở vùng đồi thấp, không có sông suối chảy
qua. Tiếp giáp với nhà máy về phía Đông có một khe nước nhỏ, đây là khe thoát nước
rác từ bãi rác thành phố. Nước mưa từ nhà máy cũng được thoát vào khe này.
• Tương quan với các đối tượng kinh tế - xã hội
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 0511.3824402, Fax: 0511.3824120

3

NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 1. lắp đặt thêm các thiết bị hiện đại.3824120 4 . việc cải tạo lại công nghệ đã hoàn tất và nhà máy đã đi vào hoạt động. Hạng mục công trình chính Các hạng mục công trình chính của nhà máy là các khu nhà xưởng phục vụ cho quá trình sản xuất đã được xây dựng từ trước.Các công trình văn hoá.1 Tổng vốn đầu tư cho dự án Tổng vốn đầu tư cho Dự án là 36.2 Hình thức đầu tư và nguồn vốn • Hình thức đầu tư: trên cơ sở nhà máy hiện có.000 triệu đồng + Chi phí khác : 1. giảm bớt các công đoạn thủ công. tiến hành cải tạo lại một số công đoạn trong dây chuyền công nghệ. . Đà Nẵng. cách nhà máy 200m về phía Tây và Tây Bắc có vài ba hộ dân sống chủ yếu bằng nông nghiệp. tín ngưỡng.750 triệu đồng 1.Các cơ sở công nghiệp. tôn giáo.4.Dân cư: Nhà máy nằm ở vùng dân cư rất thưa thớt. di tích lịch sử: xung quanh khu vực xây dựng nhà máy không có các công trình về văn hoá. Fax: 0511. bao gồm các hạng mục sau: + Chi phí xây dựng : 12.Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương. Tp. các di tích lịch sử.4. 1. tỉnh TT .4.4.3824402. dịch vụ: + Cách nhà máy khoảng 150m về phía Tây là trạm nghiền sàng đá (Công ty khoáng sản Huế). • Nguồn vốn: Chủ đầu tư khai thác. huy động tổng hợp các nguồn vốn sau: - Vốn tự có - Vốn vay từ Quỹ Bảo vệ môi trường - Vốn huy động từ các nguồn khác.3 Các hạng mục công trình của dự án a. bao gồm: Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng. + Tiếp giáp với Nhà máy về phía Nam là bãi rác thành phố .Huế .000 triệu đồng + Chi phí dây chuyền thiết bị : 23. 25 Hoàng Diệu. 1.750 triệu đồng. Tel: 0511. đảm bảo hoạt động chế biến rác thải sinh hoạt của nhà máy theo đúng tiêu chí 3T của công nghệ An Sinh (đây là tiêu chí do Công ty tự đưa ra) − Tái sinh mùn hữu cơ − Tái chế phế thải dẻo − Tránh chôn lấp (tỷ lệ chôn lấp dưới 10%) Đến nay.

Tây Bắc trong nhà máy.8m2 − Nhà sản xuất phế thải dẻo : 486m2 − Nhà tách tuyển mùn tươi : 90m2 − Nhà ủ hoai hữu cơ + phun vi sinh : 864m2. 25 Hoàng Diệu. − Ngăn ủ xơ ngắn + nạp liệu : 540m2 − Nhà tách tuyển mùn thô : 540m2 − Nhà sản xuất phân : 630m2 − Nhà sản xuất nhựa thành phẩm : 504m2 − Kho thành phẩm : 289m2 : 972m2.Huế − Nhà tiếp nhận rác. Sau khi lắng cặn tại hố ga. giảm ồn. Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng. • Hệ thống thu gom và xử lý nước thải: - Nước thải sản xuất: nước thải ra từ công đoạn rửa phế thải dẻo được thu gom và xử lý tại hệ thống xử lý nước thải. sau đó tuần hoàn tái sử dụng. tỉnh TT . Tp. không thải ra ngoài. Tổng diện tích đất dành cho trồng cây xanh là 6000 m2. − Nhà ủ hoai hữu cơ : 972m2. − Nhà phân loại rác : 884.3824402.Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương. không thải ra môi trường • Hệ thống cây xanh: Cây xanh có tác dụng cải thiện điều kiện vi khí hậu. Tel: 0511. nước mưa được thải vào khe Vực ở phía Đông của nhà máy. Đà Nẵng. sau đó dẫn về hồ chứa và bổ sung vi sinh ASC Protect rồi sử dụng làm nước tưới cây. : 486m2 (Xem sơ đồ SĐ 02) b. Đối với nước rỉ rác được thu gom vào bể chứa và sử dụng để phun lên bề mặt rác tại các hầm ủ nhằm làm tăng độ ẩm cho rác. Ngoài ra cây xanh còn hấp thụ các khí độc hại trong không khí và giảm lượng bụi phát tán đi xa. Cây xanh đã được bố trí trồng xung quanh tường rào. Fax: 0511.3824120 5 . các khu vực sản xuất. - Nước thải sinh hoạt: được xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn. khử mùi − Nhà cơ điện + dây chuyền tách nilon loại 1 − Nhà rửa nilon : 180m2. Các hạng mục công trình phụ trợ Các hạng mục công trình phụ trợ của bao gồm: • Hệ thống thoát nước mưa: nước mưa từ mặt bằng nhà máy được thu vào hệ thống mương thoát. khu vực làm việc và các khu cây xanh tập trung ở phía Bắc.

hồi ẩm vào các bể ủ. 9.Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương.0 100. nhựa Vỏ ốc. nhựa thông Nilon. xương Thuỷ tinh Kim loại Xà bần Nguyên liệu không phân loại Tổng cộng Hà Nội Hải Phòng TP.4. vào điều kiện khí hậu và các điều kiện kinh tế cũng như nhiều yếu tố khác.1 1. cao su.0 1.5 0.7 3.3 0.3824402. Thành phần rác thải sinh hoạt của một số thành phố ở Việt Nam được đưa ra trong bảng sau.5 0. 25 Hoàng Diệu.60 2–4 2–5 nhỏ nhỏ 1–2 nhỏ nhỏ nhỏ thay đổi Nguồn: Quản lý chất thải rắn – GS.2 0.2 5.Xử lý mùi hôi ngay khi tiếp nhận rác và trong suốt quá trình xử lý. khối lượng rác thải tại thành phố Huế như sau: Năm m3/ngày m3/năm 2000 220 80.0 15. 5.4 2.300 2005 550 200. 3.5 4. • Thành phần rác thải Thành phần lý.0 100. Tel: 0511. 8.2001 • Công nghệ xử lý rác thải Công nghệ xử lý rác thải áp dụng tại Nhà máy là công nghệ An Sinh – ASC.0 0. giấy vụn Da.1 0.0 100.TS Trần Hiếu Nhuệ. Tp.7 15. 4.0 Tp khác 50 . Đây là công nghệ xử lý rác sinh hoạt có những ưu điểm nổi bật như sau: .1 Thành phần rác thải sinh hoạt của một số thành phố ở Việt Nam TT 1. 6.4 33. Thành phần (%) Chất hữu cơ Giấy Gỗ. Nxb Xây dựng .4 Quy trình công nghệ xử lý rác • Khối lượng rác thải Theo các số liệu thống kê và dự báo của Công ty TNHHNNMTV Môi trường và Công trình đô thị Huế.0 7. 7.9 1. . Đà Nẵng. hoá học của rác thải thường khác nhau tuỳ thuộc vào từng địa phương.3824120 6 .Huế 1.0 0.000 Với khối lượng rác thải như trên đảm bảo đủ lượng rác để nhà máy hoạt động đúng công suất.9 50.7 66.7 3.7 1. 10. 2.4 62.4 5.1 3.7 6.1 0.HCM Đà Nẵng 50.4 4.8 1. toàn bộ lượng nước rỉ rác được tập trung vào bể thu gom. Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng.3 2. Fax: 0511.5 7.6 4.5 8.750 2010 600 219.3 1.7 1.Không để lại ô nhiễm thứ cấp do nước rỉ rác.8 6.8 100. tỉnh TT .7 7.5 16.7 1. Bảng 1.

Tel: 0511. tỉnh TT . Sơ đồ công nghệ xử lý rác tại Nhà máy như sau: Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng. Fax: 0511.3824120 7 . 25 Hoàng Diệu.3824402. hạn chế chôn lấp. Tp.Huế .Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương. Đà Nẵng.Phần lớn vật chất từ rác được tái chế và tái sử dụng.

K H O Â V A ØS A ÏC H b a õ x ô c h ö a h ob a iõ x e l l u l o s ô ïi n g a én ñ e m l au ømû l a cïi h a át ñ o át Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng. GÏA D E ÛO h o ãn h ô ïp h ö uõ c ô H E Ä T H O ÁN G S A ØN M A ÙY T A ÙC S HA ÁY K H O Â V A ØL S A ÏC H T ØNU GY E ÅN M A Ù Y S M A A Ø N Ù Y G S A K I M L O A IÏ R U N G R2 U N G K1 I M L O A ÏI T Ö ØT Í N H T H I E ÁT B Ò T A ÙC H G L O ÀN G .3824120 8 .Huế Mùi hôi Q U Y T R Ì N H C O ÂN G N G H E ÄA N S I N H . Tel: 0511. T U Y E ÅN V U ÏN D E ÛO A LØM O TÏ S A ØN G V A ØS A ÁY K H O Â Khí thải M A ÙY B A ÊM C A ÉT N H O Û H Ö ÕU C Ô TAÙCH TUYEÅN BAÈNG TAY MAØNG MOÛNG DEÛO vaøo maùy eùp aùp löïc cao nhöïa deûo taùicheá M A ÙY B A ÊM C A ÉT H A ÏT N H Ö ÏA D E ÛO T A ÙI C H E Á cung caáp chaátñoáttöøraùc caùbieätcho caùc loøñoát hoãn hôïp höõu cô vuïn höõu cô vuïn höõu cô M A ÙY Ñ U ØN S Ô ÏI N H Ö ÏA D E ÛO T A ÙI C H E Á T R U N G T T A RÂM U NG GI A T A ÂM S A ÛN C O NÂ G N H X ÖU ÏAA DÁT EP ÛOH A ÂN B O ÙN T A ÙI C H HE ÁÖ ÕU C Ô V I S I N H v a øo m a ùy e ùp b a õx e l l u l o s ô ïi d a øi v a øm o ûn g d e ûo T A ÙC H T U Y E ÅN VB AI SÈN I GN H TA Y ( L o a ïi b o û m a øn g m o ûn g d e ûo ) muøn höõu cô M A ÙY P H A ÂN L O A ÏI B A ÈN G S Ö ÙC G I O Ù ( l a àn 2 ) Bụi H E ÄT H O ÁN HG E NÄT H H A O ØUÁN ÛG T H I E ÁT H O ÃN H Ô ÏP H Ö ÕU C Ô ( L a øm g i a øu l a àCn 2O ) ÙÑ A ÛO T B R Ò OT ÄNA ÙCV AH ØT RU UY NE G ÅN T A MÂ S U ÏC K H Í M U ØN H Ö ÕU C CA ÔÁP G I O Ù N O ÙN G . Tp.3824402. tỉnh TT . Fax: 0511. K H O Â. K H O Â V A Ø S A ÏC H M U ØN Ñ E Å C A T A ÏO Ñ A ÁT Ñ A ÁT C A ÙT V A ØM U ØN V U ÏN H Ö ÕU C Ô V I S IN H M A ÙY P H A ÂN L O A ÏI B AH ÈON ÃNG H Ô ÏP M A ØN G M O ÛN G T R U N G T A ÂM N H Ö ÏA D E ÛO S Ö ÙC G I O Ù ( l a àn 1 ) C A ÁP G I O Ù N O ÙN G . A mÈN oG ûn TgM A AY ÙY B A ÊM C A ÉT M N AH ØNÖ ( L o a ïi b o û m a øn g m o ûn g . d e ûoM ) O ÛN G N H Ö ÏA D E ÛO H Ô ÏP M U ØN Ñ A ÁT . Đà Nẵng. C A ÉT V A ØL A ØM T Ô I R A ÙC C H A ÁT Ñ O ÁT C H O T R U N G T A ÂM C A ÁP G I O Ù N O ÙN G .A S C X Ö ÛL Y ÙR A ÙC S I N H H O A N H A Ø T A ÄP K E ÁT R A ÙC S I N H V U Õ K H Í V A Ø C H A ÁT N O Å H O A ÏT Ñ E Å P H U N K H Ö ÛÑ O CÄ V A Ø M U ØI H O ÂI X A ÙC G I A S U ÙC V A Ø P H E Á T H A ÛI Y T E Á N A ÏP L I E ÄU L E ÂN B A ÊN G C H U Y E ÀN X Ö Û L Y Ù ( oCk h í h o a ù) R A ÙC K H O ÂN G X Ö Û L Y Ù P H A ÛI C H O ÂN L A ÁP T A ÙC H T U Y E ÅN B A ÈN G T A Y 5 N H O ÙM R A ÙC C A Ù B I E ÄT P H E Á L I E ÄU C O Ù T H E ÅB A ÙN Ñ Ö Ô ÏC M A ÙY X E Ù B A O . 25 Hoàng Diệu.Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương. Ñ A ÄP . S A ÏC H ÛI H O ÃN H Ô ÏP R A ÙC H Ö ÕU CS ÔA ØN G L O ÀN G ( T a ùc h ñ a át c a ùt v a øt a ïp c h a át ) ( l a øm g i a øu l a àn 1 ) ñ a át c a ùt v a ø t a ïp v a ät T A ÙC H T U Y E ÅN B A ÈN G T A Y M A ØN G M O ÛN G N H Ö ÏA D E ÛO S A ØN G L O ÀN G ( T a ùc h ñ a tá c a ùt ) h ö õu c ô H O ÃN B U ÏI T A ÙC H T U Y E d ÅNe oûB .

nấm men Saccharomyces Cerevicia. Tp.…) + Phế thải không xử lý được phải chôn lấp +Các vật thể cồng kềnh. phối trộn chế phẩm vi sinh phân hủy hữu cơ và Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng. Fax: 0511. Đà Nẵng. − Tách tuyển rác cá biệt: Sau khi khử độc và mùi hôi.. tự động lần lượt đi vào các máy đập và xé rác (gọi là máy xé rác). NH3… Đồng thời chúng còn sinh chất kháng sinh chống bệnh và khử các tác nhân gây bệnh. máy phân loại bằng sức gió (máy tuyển gió).3824120 9 . +Hỗn hợp giàu các chất phế thải dẻo gọi tắt là hỗn hợp phế thải dẻo. Các chủng vi khuẩn Nitrosomonat. khử các khí độc gây mùi hôi. thiết bị tách tuyển kim loại bằng từ tính (máy tuyển từ) và hệ thống thiết bị phân loại rác theo kích thước bằng các sàng lồng quay liên tục (sàng lồng phân loại). dây nhợ cản trở máy hoạt động.Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương. rác thải sẽ được phun hỗn hợp vi sinh khử mùi và khử độc. xạ khuẩn Streptomyces. bàn ghế. Hỗn hợp hữu cơ sạch được băm nhỏ. Qua cụm công nghệ liên hoàn phân loại. phân giải mạnh protein.Huế Thuyết minh: Các công đoạn chuẩn bị cho quá trình xử lý rác bao gồm: − Tiếp nhận rác và khử mùi: Rác thải sinh hoạt sau khi thu gom được vận chuyển đến Nhà máy bằng các xe chuyên dụng. cành cây.. rồi qua hệ thống thiết bị tách tuyển kim loại bằng từ tính. tỉnh TT . mùng màn. sẽ phân giải nhanh các chất hữu cơ mau lên men. + Hỗn hợp đất cát và vụn hữu cơ tươi được phối trộn chế phẩm vi sinh phân huỷ để chế biến thành mùn hữu cơ vi sinh loại 2 dùng để cải tạo đất. 25 Hoàng Diệu. Ngay khi xả ra khỏi xe.3824402. rác được đưa vào băng chuyền tách tuyển bằng thủ công. − Phân loại rác: Hỗn hợp rác sau khi được loại bỏ các loại rác cá biệt. Tel: 0511. chăn chiếu. rác được phân thành các dòng riêng biệt như sau: + Hỗn hợp giàu các chất hữu cơ và thực vật gọi tắt là hỗn hợp hữu cơ. Sau từ 5 đến 8 giờ mùi hôi sẽ giảm dần đến triệt tiêu. Xử lý rác hữu cơ: bao gồm các bước + Phân loại rác hữu cơ: Hỗn hợp hữu cơ được làm sạch lần nữa bằng việc tách tuyển thủ công trên băng chuyền. Sau quá trình phân loại. Tại đây công nhân sẽ loại bỏ rác cá biệt bao gồm những loại sau: +Vũ khí và chất nổ +Xác súc vật và phế thải y tế + Phế liệu (kim loại. rác thải được xử lý theo 3 dây chuyền khác nhau như sau: a. sinh chất kích thích tăng trưởng thực vật. thuỷ tinh. ngăn cản sự hình thành các khí H2S.…) +Phế thải dẻo (bao nilon) + Chất hữu cơ khó phân huỷ dùng làm chất đốt (củi gỗ.

Tuỳ theo yêu cầu của từng giai đoạn ủ. biến đổi mạnh và trở nên tơi xốp. phân hủy và gãy vụn. o Ủ dài ngày bã xơ cellulose sợi dài (chiếm tỉ lệ khoảng 8% so với khối lượng rác tươi) sau khi đã được băm cắt nhỏ và phối trộn các chủng vi sinh phân huỷ đặc biệt.Độ pH : 6 – 7..Độ ẩm : 40 – 60% . Chúng thuộc các loại vi khuẩn ưa nóng và xạ khuẩn. Cellulomonas. chuyển hóa thành mùn hữu cơ vi sinh.Nhiệt độ : 45 – 800C. Sự tồn tại và phát triển của hệ vi sinh vật ưa nóng. cùng với sự có mặt của một số loài vi sinh vật phân hủy khác làm cho khối rác hữu cơ biến đổi.3824402. Lacto Bacilus Sp. 25 Hoàng Diệu. Asperqillus niger.Ủ phát triển vi sinh hiếu khí ở nhiệt độ cao có sục khí. Đà Nẵng.. cấu trúc vật lý của khối rác hữu cơ bị phá vỡ. Tel: 0511. .Thời gian cho một quá trình ủ phân đoạn là 48 ngày.Tỷ lệ C/N : 1/25 Với công nghệ ủ hỗn hợp hữu cơ phân đoạn.3824120 10 . sục khí . Fax: 0511.Ủ chín có sục khí.. o Ủ khô bã xơ cellulose sợi ngắn và bã thải thu hồi tại công đoạn tách tuyển mùn mịn (chiếm tỉ lệ khoảng 4% so với khối lượng rác tươi). Bã thải nếu còn sẽ đưa vào ủ dài ngày cùng với xơ cellulose sợi dài thay cho chôn lấp. o Ủ hoai hỗn hợp hữu cơ tươi có kiểm soát độ ẩm và nhiệt độ. Thay vào đó là hệ vi sinh vật ưa nhiệt phát triển mạnh. Đồng thời kéo theo sự thay đổi mạnh các chủng vi sinh vật trong đống rác. tỉnh TT .Ủ phát triển vi sinh hiếu khí ở nhiệt độ thấp. Phương pháp ủ trong nhà kín có phối trộn vi sinh sẽ thay thế cho việc chôn lấp (10%) trong quá trình xử lý rác hiện nay Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng. phù hợp với các hệ cây trồng thuộc vùng khí hậu nhiệt đới ẩm.5 .) để chuẩn bị chuyển sang công đoạn ủ tạo mùn hữu cơ + Ủ hoai hỗn hợp hữu cơ: có 3 loại hình ủ.Huế xenllulo (các chủng vi sinh Bacilus Lichemi formis.Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương. Thời gian ủ từ 3 ÷ 6 tháng tùy thuộc diện tích nhà ủ và tỉ lệ hoai thành mùn theo yêu cầu. Tp. Sau 20 . . sau đó sẽ đưa ra tách tuyển tận thu mùn hữu cơ.Ủ giảm ẩm . Trong đó các loài vi sinh vật gây bệnh sẽ bị tiêu diệt hết (chúng thường là loại ưa ấm). có đảo trộn. . có đảo trộn . . các thông số kỹ thuật chủ yếu được khống chế để tăng hiệu quả ủ phân giải hữu cơ và cellulo.30 ngày sẽ đưa ra tách tuyển tận thu mùn hữu cơ.

ủ cùng với bã thải của công đoạn tách tuyển mùn mịn để tận thu mùn hữu cơ. chuyển qua thiết bị phối trộn chế phẩm vi sinh đặc chủng bao gồm các chủng kháng bệnh. + Sản xuất phân hữu cơ vi sinh: Mùn hữu cơ mịn. o Nhóm xơ cellulose sợi ngắn có nhiều mùn bám dính theo. 25 Hoàng Diệu. Fax: 0511. Tel: 0511.Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương. o Nhóm xơ cellulose sợi dài dùng để đốt cung cấp nhiệt cho quá trình sấy giảm ẩm phân hữu cơ. Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng. đóng bao và vận chuyển vào kho thành phẩm + Chế biến mùn hữu cơ vi sinh loại 2: Tại công đoạn phân loại rác ta thu được hỗn hợp đất cát và vụn hữu cơ tươi. kích thích tăng trưởng. Tại đây.3824402. Hỗn hợp này phối trộn với bã thải của công đoạn tách tuyển mùn mịn và phối trộn vi sinh đặc chủng sẽ cho ra mùn hữu cơ vi sinh loại 2. được dùng để cải tạo đất. Đà Nẵng. máy đánh tơi và hệ thống sàng lồng phân loại theo kích thước sẽ phân loại hỗn hợp hữu cơ thành 3 nhóm: o Nhóm mùn thô tự động đi vào băng chuyền sấy giảm ẩm (nhiệt được cung cấp bởi lò đốt rác) và tiếp tục tách tuyển lấy mùn mịn để sản xuất ra phân bón hữu cơ vi sinh. đưa trở lại hầm ủ khô. tăng cường phẩm chất và khả năng diệt trừ sâu bệnh có trong đất…Sau đó mùn được dẫn vào hệ thống cân định lượng.Huế + Tách tuyển mùn hữu cơ: Hỗn hợp hữu cơ qua giai đoạn ủ. Tp.3824120 11 . tỉnh TT . được xe cơ giới chuyển vào băng chuyền tách tuyển mùn.

Lacto bacilus sp. Đà Nẵng. Cellulomonas Vi sinh vật phân huỷ RÁC HỮU CƠ Phân giải lingin. tinh bột Phân cắt Cellulose MÙN HOAI HỮU CƠ Phụ gia PHÂN HỮU CƠ VI SINH Giai đoạn 3 Vi sinh vËt: Cố định đạm: Azotobacter spp Kháng bệnh: Stretomycetes spp Trừ sâu bệnh: Metarhizium anisopliae Hình 1. Tel: 0511. protein.Huế Quy trình xử lý hỗn hợp rác hữu cơ Giai đoạn 2 Giai đoạn 1 VK Nitrosomonas XK Streptomyces NM Saccharomyces cerevisia Vi sinh vật phân huỷ Bacilus lichemi formis. Xử lý phế thải dẻo Sơ đồ công nghệ xử lý phế thải dẻo sản xuất các sản phẩm nhựa tái chế. pectin. Aspergillus niger. Fax: 0511. 25 Hoàng Diệu.Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương.3824402. Tp. Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng.3824120 12 .1 Quy trình xử lý rác hữu cơ b. tỉnh TT .

Xử lý rác hữu cơ khó phân huỷ Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng. Fax: 0511. xô chậu. c. sau đó qua máy băm cắt thành những hạt nhựa rồi đưa đến khu vực gia công nhựa dẻo tái chế.Huế Phế thải dẻo sau khi phân loại Sàng lồng tách đất cát đất cát Đóng gạch Băm cắt Nước nhiệt cung cấp từ lò đốt rác Rửa Nước thải xử lý tuần hoàn Sấy khô Đùn ép tạo hạt nhựa khí thải chụp hút xử lý Sản xuất các sản phẩm nhựa tái chế khí thải chụp hút xử lý Công nghệ xử lý phế thải dẻo bao gồm các công đoạn sau: + Phân loại phế thải dẻo: Dòng phế thải dẻo sau khi phân loại được đưa vào thiết bị sàng lồng để tách đất cát và tạp chất. Đà Nẵng.Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương. tấm đan.3824120 13 . tỉnh TT .3824402. Tp. vụn sau khi qua hệ thống sàng lồng sấy khô được đưa vào máy đùn thành sợi nhựa. Sau khi băm cắt. 25 Hoàng Diệu. Tel: 0511. + Hỗn hợp đất cát tách ra từ quá trình phân loại phế thải dẻo được sử dụng để đóng ép thành gạch block. phần phế thải sạch tiếp tục đưa sang hệ thống sàng lồng sấy khô bằng nhiệt cung cấp từ lò đốt rác hữu cơ khó phân huỷ. + Tái chế nhựa dẻo: Phế thải dẻo. Sau đó. Tại đây sẽ tạo ra các sản phẩm ống thoát nước. phế thải dẻo được chuyển vào các bể rửa có khuấy trộn để làm sạch đất cát. chúng được tách tuyển bằng tay rồi đưa sang máy băm cắt. tạo sản phẩm nhựa được thu gom bằng chụp hút và xử lý bằng dung dịch NaOH loãng.…Khí thải phát sinh tại công đoạn đùn ép tạo hạt nhựa. Lượng nước thải ra sau khi rửa phế thải được dẫn về hệ thống xử lý.

1 lò cung cấp nhiệt cho quá trình sấy khô sản phẩm phân bón trước khi phối trộn với các thành phần khác (N. giẻ.3824120 14 . 25 Hoàng Diệu. tỉnh TT . buồng đốt thứ cấp. P. nhà máy đã lắp đặt 02 lò đốt rác hữu cơ khó phân huỷ. do đó làm tăng khả năng cháy triệt để các khí độc hại trong lò. 1 lò để cung cấp nhiệt cho quá trình sấy khô phế thải dẻo sau khi rửa. Kết cấu này làm tăng tính cưỡng bức trong cả hai buồng đốt. Tp. Hiện tại. Đây là những lò đốt rác do Viện Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng) thiết kế và thi công lắp đặt. Nhiệt tạo ra từ quá trình dốt được tận dụng vào các công đoạn sấy khô. giảm ẩm trong dây chuyền sản xuất. − Cấu tạo của lò: Lò đốt được thiết kế gồm 04 buồng riêng biệt gắn liền với nhau là buồng đốt sơ cấp.… được xử lý bằng phương pháp đốt ở nhiệt độ cao trong lò đốt chuyên dụng. Tel: 0511.Huế Các chất hữu cơ khó phân huỷ như gỗ củi. K) thành sản phẩm phân bón hữu cơ sinh học.3824402. Đà Nẵng. buồng lắng bụi 1 và buồng lắng bụi 2. giảm ẩm 7: Quạt hút khí thải − 8: Máy khuấy pha dung dịch nước vôi 9: Bể tuần hoàn dung dịch 10: Bơm dung dịch 11: Bể lắng 12: Tháp xử lý khí thải 13: Ống khói thải khí sau xử lý 14: Quạt cấp khí cho buồng đốt Nguyên lý hoạt động của lò đốt: + Nguyên lý hoạt động của lò đốt chất thải rắn hữu cơ khó phân huỷ là sử dụng buồng đốt đa vùng và có lắp đặt đầu đốt điều chỉnh được cho cả hai buồng đốt sơ cấp và Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng. Fax: 0511.Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương. Ghi chú: 1: Buồng đốt 2: Ống xả sự cố 3: Bộ trao đổi tận dụng nhiệt thải 4: Quạt trao đổi nhiệt 5: Quạt tăng áp 6: Sàng lồng sấy khô.

đầu đốt ở buồng đốt thứ cấp hoạt động.Huế thứ cấp nên quá trình cháy cốc và các khí xảy ra riêng biệt theo cả không gian và thời gian. nâng nhiệt độ trong buồng đốt lên mức khoảng 500 – 7000C. Sau một số mẻ đốt. Tel: 0511. do đó có thể kiểm soát và tối ưu hoá quá trình cháy ở mỗi buồng đốt.Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương. Tuỳ theo loại chất thải mà thời gian nạp vào buồng từ 10 – 20phút/lần với khối lượng thích hợp. 25 Hoàng Diệu. nhiệt độ buồng sơ cấp tăng lên khoảng 600 – 7000C. Tp. + Khi bắt đầu vận hành. Nhiệt độ buồng sơ cấp và thứ cấp được điều chỉnh tự động hoặc theo chế độ cài đặt trước. Chất thải được đốt trong buồng đốt sơ cấp ban đầu với nhiệt độ khoảng 500 – 5500C. − Sơ đồ nguyên lý hoạt động của lò đốt: Chất hữu cơ khó phân huỷ Vòi đốt dầu 1 Vòi đốt dầu 2 Quạt cấp khí lạnh Nước sữa vôi Buồng đốt sơ cấp 6000C Xỉ than Buồng đốt thứ cấp 8500C Buồng lắng 1 Bụi thô Buồng lắng 2 Bụi thô Thiết bị trao đổi nhiệt Thiết bị xử lý khói thải Khí thải sạch thoát ra Máy sấy Cặn bùn thải Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng. lượng không khí cần cung cấp cho quá trình cháy sẽ được kiểm soát và điều chỉnh thổi vào thông qua các van gió. Đà Nẵng. tỉnh TT . + Khói sinh ra trong buồng đốt sơ cấp được dẫn sang đốt ở buồng đốt thứ cấp có nhiệt độ 700 – 8500C. Fax: 0511.3824402. Chất thải rắn hữu cơ khó phân huỷ được đưa vào buồng đốt sơ cấp qua cửa nạp và được đẩy vào vùng đáy buồng có nhiệt độ cao. Lúc này đầu đốt ở buồng đốt sơ cấp cũng bắt đầu hoạt động.3824120 15 .

15m3. xà bần. 1. trong đó thành phần rác thải không sử dụng được (thuỷ tinh. tỉnh TT .3824120 16 .Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương. Fax: 0511. Tp. o Diện tích ghi lò: 1.4.05m3.4. o Nhiệt độ buồng đốt thứ cấp: 700 – 8500C. xô chậu.Chủng loại sản phẩm: các sản phẩm được tạo ra từ quá trình hoạt động của Nhà máy gồm có: + Mùn hữu cơ vi sinh loại 2 dùng để cải tạo đất + Phân hữu cơ vi sinh + Sản phẩm nhựa dẻo tái chế: panel.. + Lượng khí thải ra khỏi thiết bị (đã có hoà trộn): 4000 – 5000m3/h. 1...5 Công suất xử lý Công suất xử lý của nhà máy sau khi cải tạo lại công nghệ là 200tấn/ngày. + Thể tích buồng đốt o Buồng sơ cấp: 3.575m2.… Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng. Đà Nẵng. Tel: 0511.Huế − Nguyên tắc hoạt động của thiết bị xử lý môi trường: + Lọc bụi: gồm 3 cấp o Lắng trong buồng lắng sơ cấp o Lắng trong đáy thiết bị trao đổi nhiệt theo nguyên lý cyclon o Lắng hỗ trợ bằng phương pháp tăng kích thước hạt trong tháp rửa khí thải bằng hệ thống phun nước vôi + Xử lý khí độc hại: bao gồm o Xử lý CO bằng đốt dư oxy trong buồng thứ cấp lên 8500C. ống nhựa. chất lượng sản phẩm .) chiếm khoảng <10% sẽ được đưa sang chôn lấp tại bãi rác thành phố.3824402. 25 Hoàng Diệu. o Xử lý khí SO2 và các loại khí khác bằng hấp thụ trong nước vôi − Đặc tính kỹ thuật của lò đốt: + Công suất: 300 – 375 kg/giờ + Nhiệt độ đốt: o Nhiệt độ buồng đốt sơ cấp: 600 – 7000C.6 Chủng loại. o Buồng thứ cấp: 1. + Lượng dầu tiêu thụ: 40lít/h (chỉ sử dụng khi khởi động lò đốt) + Lượng không khí cấp: 2000m3/h.

33 208 3. 1 Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng. Đà Nẵng.Chất lượng sản phẩm: + Một số thông số phân hữu cơ vi sinh ASC Hàm lượng các chất hữu cơ : 20 – 25% Hàm lượng Nitơ hữu hiệu : 0.5% Axit humic : 1...7 Danh mục các loại máy móc thiết bị Các loại máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động của nhà máy bao gồm các máy móc có từ trước và lắp đặt thêm một số thiết bị mới mua từ thị trường trong nước như sau: Bảng 1.. 1 20m 4 Máy búa văng .3824120 17 .8m) 2 Băng tải gàu .3 Danh mục máy móc thiết bị.) TT 1 2 3 4 5 6 7 8 Chỉ tiêu kỹ thuật Khối lượng riêng Khối lượng thể tích Cường độ chịu uốn Cường độ chịu kéo Cường độ chịu nén Độ hút nước Độ chống xung kích Độ cứng bề mặt ĐVT g/cm3 kg/m3 N/mm2 N/mm2 N/mm2 % lần độ/Morh Giá trị trung bình 1. 25 Hoàng Diệu. tỉnh TT .Huế + Gạch block cho xây dựng..88% Hàm lượng P2O5 hữu hiệu : 0..09×107 Vi sinh vật hiếu khí : 6..31% Hàm lượng K2O hữu hiệu : 0. 2 25 tấn/giờ 6 Sàng lồng sấy khô sơ bộ phế thải dẻo . tấm đan. Fax: 0511. Tel: 0511.4.3824402.0 – 1.3 – 0..1 29. 1 7 Chảo phối trộn vi sinh sản xuất phân .46 7. Tp.5×107 Vi sinh vật yếm khí : 5. .4 – 0. 2 25 tấn/giờ 5 Sàng lồng phân loại rác .Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương. 1 25 tấn/giờ 3 Băng tải xích nạp liệu rác . TT Tên thiết bị ĐVT Số lượng Ghi chú cái 1 150m 1 Băng chuyền (khổ 0...8 – 0.5×107 Độ ẩm : 25% + Thông số sản phẩm nhựa dẻo tái chế (ống thoát nước.5% Vi sinh vật cố định đạm : 5.124 1075.97 > 50 1-2 1.

3824120 18 . Nhu cầu sử dụng điện ước tính khoảng 6.8 Nguồn cung cấp và nhu cầu sử dụng điện. nếu lấy nhu cầu dùng nước là 35lít/người/ca thì tổng lượng nước cấp sẽ là 6.. − Cấp nước cho sản xuất: quá trình hoạt động của nhà máy chỉ sử dụng nước trong công đoạn rửa phế thải dẻo. Tel: 0511. nước được sử dụng cho các mục đích sau: − Cấp nước sinh hoạt: với số lượng cán bộ nhân viên của nhà máy là 190 người. Tp. tỉnh TT .500Kw/tháng. 1 22 Máy tuyển gió . 2 21 Máy sàng rung 2 tầng 3 cửa ra .4. Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng.. Fax: 0511.. Đà Nẵng.3824402.. Tại nhà máy. 1 50 tấn/giờ 11 Thiết bị lồng sấy khô và tách lọc xà bần bộ 1 12 Thiết bị đảo trộn phối liệu phụ gia . 1 1000 tấn 16 Máy ép thuỷ lực ..Huế TT Tên thiết bị ĐVT Số lượng Ghi chú 8 Máy tuyển từ . 2 25 tấn/giờ 9 Máy vò . 1 50 tấn/giờ 10 Máy cắt . 3 24 Máy gia công cơ khí .... 25 Hoàng Diệu.Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương. 1 23 Máy phun chế phẩm vi sinh cơ động . 1 1500 tấn 17 Hệ thống sục khí cho các hầm ủ hệ thống 2 18 Máy ép đóng bánh phế thải dẻo cái 2 19 Thùng sấy quay giảm ẩm mùn hữu cơ cái 3 20 Lò đốt chất hữu cơ khó phân huỷ . 5 30 tấn/giờ 300-375kg/h 1. Nước thải ra sau khi rửa được xử lý và tuần hoàn tái sử dụng. 1 14 Thiết bị lò hơi cái 1 25kg/cm2 15 Máy ép thuỷ lực .. nước. 1 13 Hệ thống khuấy trộn đóng xoắn nhiệt ..65m3/ngày. 3 25 Xe vận chuyển các loại chiếc 8 26 Thiết bị hút lọc khí thải cái 16 28 Cầu chuyền cơ khí hoá . • Cấp điện: nguồn điện cung cấp cho hoạt động của Nhà máy là điện lưới quốc gia thông qua trạm biến áp 180KVA đặt trong khuôn viên Nhà máy.. do đó lượng nước cấp bổ sung ước tính khoảng 3m3/ngàyđêm. • Cấp nước: nguồn nước cấp phục vụ cho hoạt động của nhà máy là nước máy do Công ty TNHH NNMTV Cấp nước và Xây dựng Thừa Thiên – Huế cung cấp...

tăng hoạt tính phân huỷ rác thải − Nhiên liệu: chủ yếu là dầu DO dùng để mồi lửa cho các lò đốt rác và cho các loại xe hoạt động trong phạm vi Nhà máy với nhu cầu ước tính khoảng 100lít/ngày. tỉnh TT . − Nguyên vật liệu: nguyên liệu chính là rác thải sinh hoạt với khối lượng 200tấn/ngày.5% 6.7% 75.500 Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng. 1.000 × 500 đ/kg) Thu bán sản phẩm hạt nhựa (2. Tel: 0511.7% × 1.3824120 19 . nhiên vật liệu phục vụ hoạt động của nhà máy.4 Doanh thu xử lý 1 tấn rác tươi STT 1 2 3 4 Nội dung Thu bán phân hữu cơ vi sinh (25% × 1.500 Tỉ lệ: 2.800 Bảng 1.9 Các loại nguyên. men vi sinh và các chế phẩm khử mùi hôi.4 – 1.3 – 2.10 Hiệu quả kinh tế .000 × 2. Số tiền 268. vào mùa khô khi lượng nước rỉ rác không đủ để hồi ẩm cho các hầm ủ.4. Tp. Đà Nẵng.5 Lợi nhuận xử lý 1 tấn rác tươi TT 1 Doanh thu 2 Chi phí Nội dung Đơn vị tính Đồng VN . Hiệu quả kinh tế − Tăng độ bền vững của dây chuyền thiết bị.3824402.8% sẽ tăng lên 2.800 202. chúng tôi sẽ sử dụng nước máy để bổ sung với lưu lượng khoảng 4-5m3/ngày.Huế − Ngoài ra. − Tăng hiệu suất thu hồi các sản phẩm tái sinh.4.5% × 1.000 × 900 đ/kg) Thu phí xử lý rác Tổng cộng Số tiền (đồng) Ghi chú 125.xã hội của dự án a. + Tỉ lệ thu hồi phế thải dẻo tái chế hiện nay đạt 1. 25 Hoàng Diệu.8% so với khối lượng rác tươi đưa vào Doanh thu xử lý 1 tấn rác tươi: Bảng 1. Ngoài ra còn có các loại phụ gia. 1.Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương.000 268. do đó tăng được số ngày làm việc thực tế của nhà máy từ 250 ngày/năm như hiện nay lên 360 ngày/năm.500 đ/kg) Thu bán phế liệu tận thu từ rác (0.. + Tỉ lệ thu hồi phân và mùn hữu cơ vi sinh hiện nay đạt 18 – 22% sẽ tăng lên 24 – 28% so với khối lượng rác tươi đưa vào. tái chế từ rác. Fax: 0511.000 Tỉ lệ: 25% 62.300 Tỉ lệ: 0.

75% b.… − Hạn chế quỹ đất để chôn lấp rác thải. Đà Nẵng. Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng. Tp. − Ngoài ra... tỉnh TT . xây dựng. Tel: 0511.. Hiệu quả xã hội Việc cải tạo hoàn thiện công nghệ sản xuất của nhà máy mang lại những hiệu quả xã hội như sau: − Giải quyết tình trạng ứ đọng rác trên địa bàn thành phố Huế.Huế TT 3 4 5 6 Nội dung Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN 28% Lợi nhuận sau thuế Lợi nhuận/doanh thu Đơn vị tính .736 17. Fax: 0511.3824120 20 .3824402. Số tiền 66. góp phần bảo vệ môi trường.Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương. an toàn lao động và các điều kiện làm việc của công nhân sẽ được cải thiện.300 18. − Tận dụng được nguồn rác thải để sản xuất ra các sản phẩm phục vụ cho nông nghiệp. .564 47. những vấn đề như vệ sinh môi trường. tạo được cảnh quan cho thành phố. 25 Hoàng Diệu. . vệ sinh công nghiệp.

1 Nhiệt độ trung bình các tháng (0C) Tháng I II III IV V VI VII Nam Đông 20.1.1 Nhiệt độ Nhiệt độ không khí ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình bay hơi. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 2. 25 Hoàng Diệu. Đà Nẵng. Nhiệt độ cao nhất đo được là 410C (ngày 22/5/1983) Nhiệt độ thấp nhất đo được là 9. Fax: 0511. Nhiệt độ trung bình có xu hướng giảm dần từ ven biển đến các vùng núi cao. MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ XÃ HỘI TẠI KHU VỰC XÂY DỰNG NHÀ MÁY 2.1 Các yếu tố khí hậu Khu vực Nhà máy nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa.4 26.8 23.Huế CHƯƠNG 2 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN. A Lưới 21.2 20.3824402.3 20. Nam Đông 24.3 21.50C.7 24.1.1 20.80C.6 23.9 23.1 25.1 24. Tel: 0511.7 22.2 24.9 27.30C (ngày 23/12/1995). mùa nóng từ tháng V đến tháng VIII.2 Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng.3 29. Nhiệt độ mùa Hè hơi nóng do chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam và địa hình dãy Trường Sơn.1 26 28.0 24.8 18.8 27. Tp. nhiệt độ cao nhất xuất hiện vào tháng VI.40C.8 24. Dưới đây là các đặc trưng về khí hậu từ các số liệu thống kê nhiều năm của các trạm khí tượng thuỷ văn khu vực tỉnh Thừa Thiên .7 A Lưới 16. tỉnh TT .8 Huế 20.4 Tháng VIII IX X XI XII Cả năm Nam Đông 27.3 26 27.1.4 17.8 25.1. Theo số liệu thống kê.3824120 21 . Nhiệt độ trung bình tháng giảm dần theo độ cao tương ứng: Huế 22.Huế.5 19.1 23.Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương. Nhiệt độ mùa đông hơi lạnh do chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc và vị trí kinh độ của vùng.70C – 27. 2. Phân bố nhiệt độ các tháng trong năm có dạng 1 đỉnh.3 29.50C.5 Huế 28.3 27.0 20. Nhiệt độ trung bình các tháng đo được ở các trạm khu vực thể hiện ở bảng sau: Bảng 2. phát tán các chất ô nhiễm trong không khí và các chất gây mùi khác. Tháng có nhiệt độ trung bình cao nhất là tháng VI – VII. chịu ảnh hưởng của khí hậu chuyển tiếp giữa miền Bắc và miền Nam.2 22.3 20.4 A Lưới 24. VII với nhiệt độ không khí trung bình là 27.0 21.

Độ ẩm và nhiệt độ càng cao thì quá trình tự thanh lọc các chất ô nhiễm càng lớn. Các tháng 5. Nam Đông 84% và A Lưới 86%.VII với độ ẩm 79% trùng với thời kỳ có nhiệt độ cao nhất trong năm và có gió Tây Nam. Lượng bốc hơi lớn nhất xuất hiện vào tháng VI.91% và A Lưới 80 – 92%. Đà Nẵng. 25 Hoàng Diệu. Tháng giêng là tháng có ít giờ nắng nhất là 3. Độ ẩm trung bình các tháng tại các trạm thể hiện ở bảng sau: Bảng 2. tại Nam Đông là 79 . Độ ẩm tương đối trung bình nhiều năm là 85%. Độ ẩm trung bình tại Huế dao động trong khoảng 73 – 88%.XI.2 Độ ẩm trung bình các tháng (%) Tháng I II III IV V VI VII Nam Đông 89 87 83 81 80 79 79 A Lưới 90 90 87 84 85 81 78 Huế 88 89 86 82 77 84 73 Tháng VIII IX X XI XII Cả năm Nam Đông 81 85 89 91 90 84 A Lưới 80 89 91 92 91 86 Huế 74 82 86 88 88 83 2. XII và thấp nhất vào các tháng VII.Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương. Thời kỳ ẩm ướt xuất hiện vào các tháng mùa Đông từ tháng XI đến XII với độ ẩm tương đối trung bình là 90-91%.1. tỉnh TT . Tp. VIII. Độ ẩm trung bình cao nhất vào các tháng X. Độ ẩm tương đối trong vùng có sự phân bố tăng dần theo độ cao. nước và không khí. Trong năm có ít nhất 5 giờ nắng/ngày từ tháng II đến tháng X hàng năm. Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng. 7 có số giờ nắng nhiều nhất là 8 giờ. Tel: 0511. 2. Tại Thành phố Huế.3824402.3824120 22 .1.000 giờ nắng.3 Độ ẩm tương đối Độ ẩm không khí là yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chuyển hoá các chất ô nhiễm không khí và là yếu tố vi khí hậu ảnh hưởng đến sức khoẻ của người lao động. số giờ nắng trung bình trong ngày là 6 giờ.1. 6. VII trùng với thời kỳ độ ẩm thấp nhất. Fax: 0511.1.1. hàng năm trung bính có khoảng 2. tại Huế là 83%.2 Số giờ nắng Nắng cũng là yếu tố làm tăng bức xạ nhiệt và tăng nhiệt độ của mặt đất.1.Huế 2.4 Bốc hơi Lượng bốc hơi bằng ống Piche cho thấy: xu thế bốc hơi vùng đồng bằng cao hơn vùng núi. Thời kỳ khô nhất là tháng VI.7 giờ. Điều này là nguyên nhân làm tăng mức độ hạn hán trong vùng. Độ ẩm có xu hướng tỉ lệ nghịch với nhiệt độ và số giờ nắng.

9 11.5 82.7 837.5 889.6 61.6 113. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau với hướng gió chủ đạo là Bắc và Đông Bắc.8 136.3 194.7 251.9 64.7 54.1 56.1 29.5 Chế độ mưa Khí hậu thời tiết chung của khu vực là một năm có 2 mùa rõ rệt. Tổng lượng mưa trong mùa khô chỉ chiếm khoảng 20 –30% tổng lượng mưa năm.4 148. 25 Hoàng Diệu.3824402.8 34. Fax: 0511. Thống kê bốc hơi trung bình các tháng (mm) Tháng I II III IV V VI VII Nam Đông 49. Tp. Thống kê bốc hơi trung bình các tháng trong bảng sau: Bảng 2.9 46.2 108.1. 2003 2.3 161.1 A Lưới 64.6 26.8 33.Huế nhiệt độ cao nhất.8 84.8 116. Lượng mưa năm trung bình vùng đồng bằng sông Hương là 2868mm trong khi đó tại vùng núi cao Nam Đông là 3500mm Mùa mưa bắt đầu từ tháng IX và kéo dài trong 04 tháng đến tháng XII.1. Lượng mưa trong khu vực khá phong phú và có xu hướng tăng theo chiều cao của địa hình.2 Tháng VIII IX X XI XII Cả năm Nam Đông 103.4 Huế 134.4 Lượng mưa trung bình tháng tại một số điểm (mm) Tháng I II III IV V VI VII Bình Điền 97.1 40.5 84.3.Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương.6 144.5 45. Mùa khô bắt đầu từ tháng I năm sau và kết thúc vào tháng VII.1 135. Lượng mưa từng tháng theo các vùng thể hiện qua bảng sau: Bảng 2. Tổng lượng mưa trong 4 tháng này chiếm 70 – 80% tổng lượng mưa cả năm.1 66.8 80.1 Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng. tháng có lượng mưa lớn nhất trong năm là tháng X. lượng mưa dao động trong khoảng 40 – 70mm. Đà Nẵng.7 108.4 58.1 66.9 50.2 A Lưới 35.8 85.1 143.2 1000 Nguồn: Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế. Điều này gây bất lợi cho sản xuất.0 37.9 103. Mùa khô bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 8 với hướng gió chủ đạo là Tây Nam và Tây.2 A Lưới 133. Thời kỳ mưa ít nhất là vào khoảng tháng II đến IV. nhất là ngành nông nghiệp. Tháng I và tháng VIII là 2 tháng chuyển tiếp giữa mùa mưa và mùa khô nên lượng mưa trung bình 2 tháng này cũng khá lớn.8 25. Tel: 0511.1 71.9 Huế 45.2 155.3824120 23 .5 16.1 43. tỉnh TT .6 34.7 58. Thời kỳ mưa lớn là vào tháng IX – X.

5 18.7 Kim Long 105.7 19.8 9.4 795. 25 Hoàng Diệu.5 10.6 297.1 221.2 525.2 157.3 7.7 138.3824120 24 .4 10.9 A Lưới 15.6 23.8 Nguồn: Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế.7 8.7 6.3 6.0 12. A Lưới: 758.7 95. Tel: 0511. Số ngày mưa trung bình các tháng thể hiện qua bảng sau: Bảng 2. Tháng có số ngày mưa ít nhất là tháng II và tháng VII với 7 – 15 ngày mưa.4 21.3 54.4 93.5 Bảng số ngày mưa trung bình các tháng Tháng I II III IV V VI VII Bình Điền 10.7 Nam Đông 204.7 7.6 368. 2003 ∗ Cường độ mưa: Lượng mưa ngày lớn nhất dao động trong khoảng 100 – 300mm.8 3018.7 Kim Long 11.0 639.3 9.9 3550.9 81.8 21.9 18.0 15.5 18.4 129.6 8.8 2796.3 Tháng VIII IX X XI XII Cả năm Bình Điền 7.8 17.6 82.7 16.1 855.3 62.1 51.4 19.0 15. Kim Long: 470mm (28/10/1981).6 732.6 20.9 20.3 Kim Long 96.1 5.0 2445.4 212.4 260.5 150.8 Huế 15.4 56. Tp.3 6.4 21.9 Tháng VIII IX X XI XII Cả năm Bình Điền 138.8 11.5 Nam Đông 95.3 Nam Đông 15.1 277.4 14.8 18. tỉnh TT . Đà Nẵng. 2003 ∗ Số ngày mưa: Hàng năm có khoảng 110 – 150 ngày mưa phân bố không đều.1 197.6 47.9 A Lưới 15.6 580.6 23.4 Huế 9.Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương.8 11. Cũng có những năm xuất hiện những trận mưa đặc biệt lớn.3 224.5 646.7 9.4 50.7 20.5 12.Huế Huế 161.4 2867.9 544.9 16.2 16.8 7.3 367.4 A Lưới 150. Fax: 0511.4 9.1mm (2/9/1999) Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng.3 16.8 Nam Đông 17.9 13.1 168. Tháng có số ngày mưa lớn nhất là tháng X và tháng XI với 15 – 24 ngày mưa.0 733.0 473.4 673.8 712.4 Kim Long 8.1 116.8 36.5 8.2 13.2 Huế 104.0 1036.0 7. Lượng mưa ngày lớn nhất đo được ở Nam Đông: 518.7 52.8 15.9 18.5mm (30/10/1983).9 14.2 69.5 16.3824402.1 45.9 9.6 Nguồn: Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế.8 672.

Số ngày bị ảnh hưởng của gió Tây khô nóng vào khoảng 9 – 10 ngày 2. Mạnh nhất từ tháng 11 đến 14 giờ. 2. 2.4. Về mùa nắng lưu lượng nước khe này thường không đáng kể. sinh học 2. Fax: 0511. chỉ có khe nước nhỏ nằm cách nhà máy khoảng 50m về phía Đông gọi là khe Vực.3 Địa hình và địa chất khu vực 2. không có các mỏ khoáng sản. Thông để bảo vệ đất cũng như cách ly bãi rác với khu vực xung quanh. keo lá tràm.3.1. Tel: 0511. Lào và sau đó vượt dãy Trường Sơn tràn xuống vùng Trung Bộ. bột kết.1.6 Một số hiện tượng thời tiết đặc biệt Ngoài những đặc điểm về khí tượng.1 Tài nguyên khoáng sản Xung quanh khu vực Nhà máy là vùng đồi núi thấp.3.1. Lớp đáy là sét đá trầm tích khá mịn dẻo. độ che phủ không lớn. Khu sườn đồi trồng nhiều loại cây như Bạch Đàn. đa số các loại cây bụi như sim. Khu đất xây dựng Nhà máy nằm trên khu vực đã được san bằng.1.1. Động vật trên cạn chỉ có một số loài như Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng. Gió Tây khô nóng là hiện tượng thời tiết khá phổ biến ở khu vực miền Trung của Việt Nam. tỉnh TT . trước đây là sân bay trực thăng. giá trị kinh tế không lớn. xung quanh là đồi bát úp được trồng cây xanh.4 Các yếu tố tài nguyên. Gió Tây Nam thường thổi vào 8 – 9 giờ sáng đến 17 – 18 giờ chiều. Thái Lan.…. Đà Nẵng. Đây là khe thoát nước rác từ bãi rác thành phố và cũng là nơi tiếp nhận nước mưa từ nhà máy. cát kết thuộc phức hệ tân lâm. phía trên là đá đã bị phong hoá thành sét cát hoặc cát sạn dăm.Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương.1. Thực chất đây là gió Tây Nam xuất hiện từ Ấn Độ Dương thổi qua Myanma.1. 2. Tp. 2.3824120 25 .2 Tài nguyên sinh học Thảm thực vật tại khu vực mang tính chất của khu hệ vùng đồi núi thấp của tỉnh Thừa Thiên Huế. một số hiện tượng thời tiết đặc biệt cần được quan tâm đó là ảnh hưởng của gió Tây khô nóng (gió Lào).4.2 Đặc điểm thuỷ văn Trong phạm vi 1 km xung quanh khu vực nhà máy không có sông suối lớn chảy qua.1.3824402. 25 Hoàng Diệu.1 Địa hình Địa hình khu vực là vùng đồi núi thấp có cao độ trung bình từ 20 – 50m. Ở các khe hay khu vực đồi có trồng bạch đàn.Huế 2. Mặt phía Đông Bắc địa hình thấp hơn các mặt còn lại.2 Địa chất Đất đá chủ yếu là đất sét kết.1. thường bị tác động bởi thiên nhiên và con người nên không phát triển. Lúc này gió Tây Nam chuyển thành gió Tây khô nóng thường xuất hiện vào tháng VI đến tháng X. mua. thông. khí hậu nêu trên.

15 1.2. 6.18. 5. Nước mặt: Tại khu vực nhà máy chỉ có nguồn nước mặt duy nhất là khe Vực nằm ở phía Đông. Đây là một khe nước nhỏ và là tuyến thoát nước rỉ rác của bãi rác thành phố. 4.Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương.07. 8. .1. 25 Hoàng Diệu. Tp.8 0.Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt (Áp dụng cột B) Nhận xét: Kết quả phân tích ở trên cho thấy.11 0. . gặm nhấm..5 15 0. 9. COD... 13.1.5 Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên 2.046 520 315 161 2. NH3.6 Thành phần và tính chất nước khe Vực Thời gian lấy mẫu: Ngày 12/04/2007 Vị trí lấy mẫu: (xem sơ đồ SĐ 04) M1: Mẫu nước khe Vực. .10-3 3. tại vị trí phía dưới điểm tiếp nhận nước mưa từ nhà máy TT 1. . .15. dầu mỡ và coliform..72 1.3 10. 10. Tel: 0511.. các chỉ tiêu phân tích vượt mức quy định trong TCVN 5942-1995 bao gồm: BOD.5 – 9 ≥2 1. 12.1 1 2 0. 7. 04/2007 Ghi chú: TCVN 5942-1995 . . Chỉ tiêu phân tích pH DO Florua NO3NO2COD BOD5 NH3 Cadimi Chì Đồng Kẽm Dầu mỡ Coliform ĐVT mg/l ... .10-3 5. 2.000 Nguồn: Trung tâm công nghệ môi trường Đà Nẵng.71 2. .Huế chim.02 0.3824120 26 . tỉnh TT . .05 < 35 < 25 2 0..3824402. chúng tôi đã tiến hành lấy mẫu và phân tích nước khe Vực.10-3 0.… 2. Fax: 0511.1 Môi trường nước a. .. kết quả được trình bày trong bảng sau. 11. b.104 5. 3..5. do đó nồng độ các chất ô nhiễm trong nước rất cao.71. Nước ngầm: Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng. Để có cơ sở đánh giá mức độ ảnh hưởng do hoạt động của nhà máy đến nguồn nước mặt khu vực. Đà Nẵng.10-3 2. MPN/100ml M1 TCVN 5942-95 7. Bảng 2.. 14.

05 1 5 0 3 TC Bộ Y tế 6. cách nhà máy 200m về phía Tây Bắc TT 1. 7.Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương. 2.5 1 45 200 .01 2 3 0 0 Nguồn: Trung tâm công nghệ môi trường Đà Nẵng Ghi chú: kph: không phát hiện TCVN 5944-1995: Tiêu chuẩn chất lượng nước ngầm TC Bộ Y tế: Tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống Nhận xét: Từ kết quả phân tích ở trên cho thấy: so với các tiêu chuẩn quy định. 11. 12. Fax: 0511.1-0.70.10-3 3. 10. 9. thôn 7. Tel: 0511. Kết quả được trình bày trong bảng sau: Bảng 2.10-3 1.10-3 6. 3.5 50 250 0.500 93. 13.000 TCVN 5944-95 6.5 – 8.88 225 0. 25 Hoàng Diệu. 16. 8. 6. tỉnh TT .Huế Để đánh giá hiện trạng chất lượng nước ngầm tại khu vực.5 15 300 1000 0. xã Thuỷ Phương. xã Thuỷ Phương.500 1-5 0. nguyên nhân có thể là do giếng được đào bên cạnh các chuồng chăn Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng.3824120 27 .5 0. Thời gian lấy mẫu: Ngày 12/04/2007 Vị trí lấy mẫu: (xem sơ đồ SĐ 04) N1: Mẫu nước giếng đào sâu 8m.22.12 0.50 300 .5 0. 14.5 – 8.01 0.5 5 . chúng tôi đã tiến hành thu mẫu và phân tích nước ngầm tại thôn 7.2 26 1. 15. Đà Nẵng.24.400 0.003 0.15 0. 4. Tp.Coli Coliform ĐVT mg/l mg/l MPN/100ml MPN/ 100ml N1 6.42.5 1.3824402. 5. nhà ông Đặng Văn Đạt.7 Thành phần và tính chất nước ngầm tại khu vực xây dựng nhà máy.10-3 1.21 4 2.7-1.46 2.017 0. nước giếng bị ô nhiễm nặng về vi sinh. Chỉ tiêu phân tích pH Màu (Pt-Co) Độ cứng TDS Fe Mn Florua NH3 Nitrat (tính theo N) SO42Cadimi Chì Đồng Kẽm E.

25 ÷ 1. .042 0.5 ÷ 79. Fax: 0511. 2..15 0.017 0.4 ÷ 71.21 ÷ 0.021 0.14 ÷ 0.37 0.06 51. chúng tôi đã tiến hành đo đạc.3824120 28 .1 0.2 Môi trường không khí Để đánh giá hiện trạng môi trường không khí.32 K2 28 76 0.3 ÷ 62.022 0. Tp.3 ÷ 84 0.9 0.35(2) 10(1).3824402. tỉnh TT .08 K6 29 75 5 6 7 8 9 TT 1 2 Bụi SOx NOx NH3 H2S Thông số Nhiệt độ Độ ẩm ĐVT 0 C % K1 27 82 K3 28 76 0.030 0.18 0. Kết quả được trình bày trong bảng sau: Bảng 2. Các chỉ tiêu phân tích khác đều nằm trong phạm vi cho phép.031 0.026 0..21 0. Đà Nẵng. .11 ÷ 0. thu mẫu và phân tích các thông số về chất lượng môi trường không khí tại khu vực trong và xung quanh nhà máy..21 0.. ĐVT 0 C % 67.7 ÷ 49.5. 42.019 0. 0.19 0. Tel: 0511.Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương. 25 Hoàng Diệu.8 Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí trong khu vực nhà máy Ngày thu mẫu: ngày 11 – 12/04/2007 Vị trí thu mẫu: (Xem Sơ đồ SĐ 03) K1: Mẫu không khí tại khu vực nhà tiếp nhận rác thải K2: Mẫu không khí tại dây chuyền tái chế phế thải dẻo K3: Mẫu không khí tại khu vực chế biến phân hữu cơ K4: Mẫu không khí tại khu vực hầm ủ rác hữu cơ.1.024 0. K5: Mẫu không khí tại khu vực sản xuất sản phẩm nhựa tái chế K6: Mẫu không khí tại khu vực văn phòng TT Thông số 1 Nhiệt độ 2 Độ ẩm 3 Gió m/s 0.3(2) 10(1).28 4 Ồn dBA mg/m3 .19 TCVN 85(1) 3 Gió m/s 0.27 1. 0.13 K4 28 76 72.Huế nuôi gia súc.028 0.17 ÷ 0.6 0. . .17 0.26 0.2(2) 25(1).018 0. 0.020 0. 0.12 K5 27 82 71.09 0.2 ÷ 82.3 0....1 0. . vì vậy không nên sử dụng nguồn nước này để uống trực tiếp.38 4 Ồn dBA 5 6 7 8 Bụi SOx NOx NH3 mg/m3 .18 66.09 8(1) 10(1) 10(1) 25(1) 15(1) TCVN 85(1) 8(1).16 ÷ 0.2(3) Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng.27 0.

8÷ 42.4 0.Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương. TT Thông số 1 Nhiệt độ 2 Độ ẩm ĐVT 0 C % K7 29 75 K8 29 75 K9 30 72 K10 28 76 3 Gió m/s 2.54 2.11 0.27 0. . .025 0.35(1) 0.010 0.021 0.010 kph kph kph TCVN 75(3) 0.11 TCVN 15(1).07 4 Ồn dBA 5 6 7 8 9 10 Bụi SOx NOx NH3 H2S THC 57. Tel: 0511.2(1) 0. tỉnh TT .48 ÷ 3. K1 0.3824120 29 .4 ÷ 27.01 - K3 0.Bộ Y tế (Ban hành kèm theo Quyết định số 3733/2002/ QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế (2) TCVN 5937-2005 – Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh (3) TCVN 5938-2005 – Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh Bảng 2.. . .015 0. Fax: 0511.007 kph 25.09 0.3(1)..9 Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí xung quanh khu vực nhà máy Ngày thu mẫu: ngày 11 – 12/04/2007 Vị trí thu mẫu: (Xem Sơ đồ SĐ 04) K7: Mẫu không khí tại khu vực cổng vào nhà máy K8: Mẫu không khí bên ngoài tường rào phía Đông nhà máy (tiếp giáp với bãi rác). 0.8 62.21 - K2 0.018 0.042(2) 5(2) Nguồn: Trung tâm công nghệ môi trường Đà Nẵng (04/2007) Ghi chú: kph: không phát hiện (1) TCVN 5937-2005 – Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng..23 0.017 0.042(3) 5(3) Nguồn: Trung tâm công nghệ môi trường Đà Nẵng (04/2007) Ghi chú: kph: không phát hiện (1) Tiêu chuẩn vệ sinh lao động .5 ÷ 73.27 2..2(2) 0.09 0. Tp. 38.41 ÷ 2.Huế TT Thông số 9 H2S 10 THC ĐVT .12 0. cách tường rào nhà máy 200m về phía Tây Bắc.17 ÷ 3.3824402.1 0.04 0.. 25 Hoàng Diệu. .44 0.9 0.2 ÷ 69.52 ÷ 3.18 3.015 0. K9: Mẫu không khí cách cổng nhà máy 200m về phía Tây (trên đường vào) K10: Mẫu không khí tại nhà ông Đặng Văn Đạt.34 1.016 mg/m3 . 0..03 0.20 0. Đà Nẵng..

Nguyên nhân là do quá trình phân huỷ rác thải tại bãi rác thành phố làm cho nồng độ H2S. Đây cũng là vùng cách xa khu dân cư.2 Hiện trạng sử dụng đất Diện tích đất tự nhiên của xã là 2. Nhận xét: Nhìn chung khu vực xây dựng nhà máy không phải là vùng nhạy cảm về môi trường do đây là vùng đất đồi.Phía Tây: giáp xã Thuỷ Dương . THC) giảm dần.825ha.. không có các công trình văn hoá.3824402. Đà Nẵng. tính đa dạng sinh học không cao.  Đối với môi trường không khí bên ngoài nhà máy: Điểm K7 có hàm lượng H2S vượt tiêu chuẩn 2. chúng tôi tổng hợp các số liệu liên quan như sau: 2. Tel: 0511. di tích lịch sử. Các điểm đo còn lại có nồng độ các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép.2. NH3 trong không khí tăng lên.Huế (2) TCVN 5938-2005 – Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh (3) TCVN 5949-1998 – Mức ồn tối đa cho phép khu vực công cộng và dân cư Từ những kết quả đo đạc. Tp.Diện tích mặt nước : 52. 25 Hoàng Diệu. H2S vượt tiêu chuẩn 10.. tỉnh Thừa Thiên – Huế.2.  Một điều cần chú ý là các vị trí đo càng ở xa bãi rác thì nồng độ các chất ô nhiễm đặc trưng (H2S. phân tích ở trên cho thấy:  Đối với môi trường không khí bên trong khu vực nhà máy: So với Tiêu chuẩn vệ sinh lao động của Bộ Y tế (các vị trí đo từ K1 – K5) và các TCVN (vị trí K6) nồng độ các chất ô nhiễm đều thấp hơn so với mức cho phép.3824120 30 .Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương.2.15 lần.14 lần.Phía Bắc: giáp xã Thuỷ Thanh 2. do đó với việc xử lý các nguồn thải của nhà máy được thực hiện một cách triệt để sẽ không gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng môi trường khu vực. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ – XÃ HỘI KHU VỰC Nhà máy xử lý rác thải nằm trên địa bàn xã Thuỷ Phương. trong đó: . Fax: 0511.8 ha Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng.47 lần. NH3. không có các loài động thực vật quý hiếm. huyện Hương Thuỷ. tỉnh TT . Trên cơ sở thu thập số liệu kinh tế xã hội và sức khỏe cộng đồng tháng 04/2007 tại địa phương.1 Vị trí địa lý Vị trí địa lý xã Thuỷ Phương . Như vậy có thể kết luận rằng quá trình phân huỷ rác thải tại bãi rác thành phố đã ảnh hưởng đáng kể đến môi trường không khí trong khu vực nhà máy.Phía Nam: giáp xã Phú Sơn . Điểm K8 có hàm lượng NH3 vượt tiêu chuẩn 1.Phía Đông: giáp xã Thuỷ Châu . 2.

000đ/tháng 2.66 ha . + Thoát nước: nước thải tại địa phương chủ yếu là thoát tự chảy theo hướng chính là ra các cánh đồng lúa hoặc tự thấm vào đất. Tp. dân số toàn xã là 13. Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng.Huế .370 học sinh).43%. 02 trường tiểu học (1. tỉnh TT . Về giao thông nông thôn.3824120 31 .35 được tiêm vacxin uốn ván.Đất khác : 879.375 học sinh) và 01 trường PTTH do huyện quản lý. Số lượt khám chữa bệnh tại trạm xá năm 2006 là 16. 01 trường PTCS (1. 25 Hoàng Diệu.3 Dân số và lao động Theo thống kê năm 2006.807 lượt.63 ha 2. Về Y tế.3824402.003 hộ dân. tỉnh lộ 7 (7km). đường tránh Quốc lộ 1A (4km). + Cấp nước: nguồn nước cấp sinh hoạt tại xã chủ yếu là nước giếng (80%). Công tác xoá mù chữ đã được thực hiện triệt để từ năm 2003.Đất thổ cư : 417. xã có 01 trạm xá với 06 giường bệnh đã được Bộ Y tế công nhận là đơn vị đạt chuẩn quốc gia. + Cấp điện: 99% số hộ dân trên địa bàn được dùng điện từ mạng lưới điện quốc gia + Thông tin liên lạc: Hiện nay trên dịa bàn xã đã có đầy đủ hệ thống thông tin liên lạc.4 Giáo dục và Y tế cộng đồng Trên địa bàn xã có 02 trường mẫu giáo (347 em).719m đường bê tông và nâng cấp thêm 4km đã có. số lượng cán bộ y tế trên địa bàn gồm 06 người trong đó có 01 bác sỹ.2. Theo số liệu thống kê của trạm xá.8 ha . tỉ lệ chết 0. 100% số phụ nữ mang thai và phụ nữ trong độ tuổi từ 17 .171 người với 3.2. tỉ lệ dân có điện thoại là 100 dân/7 máy điện thoại. 100% trẻ em đã được tiêm chủng mở rộng. số còn lại dùng nước máy (20%). Fax: 0511. Tình hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại xã được thực hiện tốt.27 ha .5 Cơ sở hạ tầng và thông tin liên lạc + Giao thông: Hệ thống giao thông trên địa bàn xã có Quốc lộ 1A chạy qua (3km).Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương. tỉ lệ gia tăng dân số 0. Đà Nẵng.Đất công nghiệp : 139 ha . Tỉ lệ sinh 1.510. Thu nhập bình quân đầu người khoảng 500.Đất nuôi trồng thuỷ sản: 47. Tel: 0511.Đất nông + lâm nghiệp : 1.2.37%. 2. năm 2006 xã làm mới 1. Về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu học tập của con em địa phương.Đất rừng tự nhiên : 862.94%.61 ha .

3% chỉ tiêu - Nông nghiệp: tổng sản lượng lương thực là 3. tiểu thủ công nghiệp – xây dựng.Huế + Vệ sinh môi trường: chỉ có 10% số hộ dân trong xã sử dụng hố xí tự hoại.7 tỉ đồng. Fax: 0511.591. b. Định hướng phát triển các ngành: Định hướng phát triển kinh tế của xã trong thời gian tới là phát triển thương mại – dịch vụ. đạt 105. Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng. Đà Nẵng.6 Hiện trạng kinh tế và định hướng phát triển kinh tế tại địa phương a. 25 Hoàng Diệu.2 tấn.Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương. Phần lớn rác thải sinh hoạt được người dân xử lý bằng biện pháp chôn lấp hoặc đốt. dịch vụ: 44.2.3824402.27 tỉ đồng. Việc thu gom rác thải hiện đã được triển khai thực hiện nhưng chưa triệt để.3824120 32 . Tel: 0511. Hiện trạng phát triển kinh tế: Hiện trạng phát triển kinh tế tại xã chủ yếu là nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.5 ha rừng - Thuỷ sản: nuôi cá nước ngọt 54. đạt 109.7% - Thương mại. 2.6% - Tiểu thủ công nghiệp – xây dựng: 43. đạt 112% - Lâm nghiệp: trồng mới 37. đạt 108. đồng thời duy trì ổn định sản xuất nông nghiệp.8 tỉ đồng. tỉnh TT .9 tỉ đồng. Giá trị sản xuất các ngành năm 2006 như sau: - Tổng giá trị sản xuất các ngành: 123. Tp.5 ha với doanh thu 3.

.1: Tổng hợp các nguồn phát sinh ô nhiễm và tác động đến môi trường TT Nguồn phát sinh Tác nhân Tác động 1 Quá trình chế biến phân Mùi hôi (do NH3.1.3824402. Tel: 0511.Ảnh hưởng đến môi trường không khí 2 Quá trình sản xuất các Mùi hôi. 25 Hoàng Diệu. .. 4 Giao thông vận tải Bụi. nhiệt độ động.Ảnh hưởng đến môi trường không khí thông .Gây ô nhiễm không khí . gây bệnh a.Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương. tiếng ồn động . SOx..Ảnh hưởng đến sức khoẻ người lao hữu cơ H2S).Nước tách ra từ rác tươi khi đưa về nhà tiếp nhận.1 Nguồn gây tác động do hoạt động của nhà máy Khi nhà máy đi vào hoạt động.Ảnh hưởng đến sức khoẻ người lao THC. tỉnh TT . nếu không có biện pháp thu gom và xử lý thích hợp sẽ ảnh hưởng xấu đến môi trường. Tp. 5 Sinh hoạt của cán bộ.Gây ô nhiễm không khí sản phẩm nhựa tái chế khí thải (HCl.. lượng nước rỉ rác tại nhà máy khoảng 20 – 30m3/ngày. các tác động đến môi trường có thể xảy ra được tóm tắt trong bảng sau: Bảng 3. bụi.Huế CHƯƠNG 3 ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DO QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ MÁY 3. nguồn nước mặt công nhân rắn sinh hoạt 6 Nước mưa chảy tràn Độ đục.Nước rỉ do quá trình phân huỷ rác tại các hầm ủ Đây là loại nước thải có hàm lượng các chất ô nhiễm rất cao. khí thải giao .. Nước thải. chất rắn lơ Tăng độ đục nguồn nước mặt tiếp nhận lửng 7 Tác động do ruồi muỗi . Fax: 0511. . . Theo ước tính. 3 Lò đốt rác NOx.Gây mất mỹ quan . tiếng ồn. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước rỉ rác như sau: Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng.Ảnh hưởng đến sức khoẻ người lao động. NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG 3. . Đà Nẵng.Ảnh hưởng đến công nhân xây dựng.1.. THC. chất thải Ô nhiễm đất.Gây ô nhiễm môi trường.3824120 33 . Nguồn gây ô nhiễm nước Nguồn gây ô nhiễm nước tại nhà máy bao gồm: • Nước rỉ rác: tại nhà máy.). nước rỉ rác phát sinh từ hai nguồn: . .

000 3.027 13 Tổng Coliform MPN/100ml 4.10-2 10 Cu - 6.3 Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước rỉ rác tại bãi rác Khánh Sơn Nguồn: Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng (12/02/2003) TT Chỉ tiêu ĐVT Kết quả 1 pH 7. tỉnh TT .77 2 NH3 mg/l 30.5 10 .750 8 Cd - 4.52 4 Fe - 14.200 50 . hàm lượng cụ thể của các chất ô nhiễm và chất độc hại như sau: Bảng 3.80 5 SS - 567 6 BOD5 - 1.3824402.000 – 60.Huế Bảng 3.000 – 20. Đà Nẵng (đây là một bãi rác mới).800 5 .Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương.105 • Nước rửa phế thải dẻo Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng.2 Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước rỉ rác (đối với bãi rác mới) Nguồn: Trần Hiếu Nhuệ và cộng sự .05 3 NO3 - 14. Đà Nẵng.Nxb xây dựng.020 7 COD - 2.3824120 34 .00. 25 Hoàng Diệu. Tel: 0511.5 – 7.1.10-2 11 Zn - 8.10-2 12 Phenol - 0.10-3 9 Pb - 7.40 50 – 1.6.02. Tp.000 2. theo kết quả phân tích nguồn nước rỉ rác tại bãi rác Khánh Sơn.000 50 – 1.85.73.Quản lý chất thải rắn . 2001 .Tập 1: Chất thải rắn đô thị TT 1 2 3 4 5 6 7 8 Chỉ tiêu pH NH3 NO3 Fe SS BOD5 COD SO42- ĐVT mg/l - Kết quả 4.000 Tuy nhiên. Fax: 0511.

Huế Lượng nước sử dụng cho việc rửa phế thải dẻo ước tính khoảng 40m3/ngày. nếu lấy trung bình nhu cầu dùng nước là 35lít/người/ca thì tổng lượng nước thải sinh hoạt tại nhà máy là 6. SS khá lớn và được xử lý tại hệ thống xử lý nước thải. Với số lượng cán bộ công nhân là 190 người. Treatment. Tổng lượng cácbon hữu cơ 5.5 . Nitơ tổng (Tính theo N) + Hữu cơ + Amoni tự do + Nitrit + Nitrat 7. Tp.Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương.3824402. do đó sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước mặt khu vực. không thải ra môi trường.109 >400 Nguồn: Wastewater Engineering. • Nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân: chủ yếu từ các công trình vệ sinh.4 Các thành phần đặc trưng của nước thải sinh hoạt Chất ô nhiễm 1. cặn bã. nước thải ra có hàm lượng các chất ô nhiễm như BOD.400 Mạnh 1200 820 350 20 400 290 1000 85 35 50 0 0 15 5 10 107 . BOD5 4. Cacbon hữu cơ bay hơi ĐVT mg/l MPN/100ml µg/l Yếu 350 250 100 5 110 80 250 20 8 12 0 0 4 1 3 106 . Chất rắn tổng cộng (TS) + Hòa tan (TDS) + Lơ lửng (SS) 2. thời gian hoạt động của nhà máy là 3ca/ngày. 1991 So với TCVN 5945-2005 (loại B) thì BOD5 vượt tiêu chuẩn từ 2. COD. Nước sau khi xử lý được tuần hoàn tái sử dụng. Chất rắn lắng được 3.8 lần.108 100 . Third Edition. Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng.107 <100 Nồng độ Trung bình 720 500 220 10 220 160 500 40 15 25 0 0 8 3 5 107 . COD 6.5 lần. loại nước thải này thường chứa nhiều chất hữu cơ.12 – 12. Đà Nẵng. Tel: 0511.GRAWL International Edition.65m3/ngày (nếu lấy lượng nước thải bằng lượng nước sử dụng). Mc. 25 Hoàng Diệu. Disposal and Reuse. Các thành phần đặc trưng của nước thải sinh hoạt được đưa ra trong bảng sau: Bảng 3. Photpho tổng (tính theo P) + Hữu cơ + Vô cơ 8. Fax: 0511. chất lơ lửng và vi khuẩn gây bệnh. tỉnh TT .3824120 35 . COD vượt tiêu chuẩn từ 3. Tổng coliform 9.

băm cắt phế thải dẻo. quản lý mặt bằng nhà máy được thực hiện tốt sẽ không gây ảnh hưởng đến nguồn nước mặt tiếp nhận.9) • Mùi hôi do khí H2S. Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng. tỉnh TT . Nhìn chung nước mưa khá sạch.03 10 – 20 10 – 20 b. Fax: 0511. 2. Tel: 0511. nước mưa chảy tràn qua mặt bằng nhà máy cuốn theo đất cát. phối trộn và đóng bao phân hữu cơ vi sinh. giẻ.5 – 1. vào mùa mưa do rác đưa vào có độ ẩm cao nên lượng bụi phát sinh không lớn. Nguồn gây ô nhiễm không khí Trong quá trình hoạt động của nhà máy...Huế • Nước mưa chảy tràn: Vào mùa mưa.5 Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa TT 1 2 3 4 Chỉ tiêu Tổng Nitơ (tính theo N) Tổng photpho COD TSS Nồng độ (mg/l) 0. nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa như sau: Bảng 3. • Khí thải: phát sinh từ các nguồn chính − Khí thải từ lò xử lý rác hữu cơ khó phân huỷ: do nguyên liệu là rác cá biệt với thành phần như gỗ củi. Tuy nhiên.3824402. Tp.. 25 Hoàng Diệu. nên thành phần khói thải là các loại khí độc hại như CO. các tạp chất. NOx.. NH3 phát sinh từ các nguồn: − Các chất đạm động .thực vật dễ lên men trong thức ăn thừa và rau quả thối có trong rác tươi đưa vào xử lý. bụi có thể phát tán từ nhiều công đoạn như tiếp nhận. Đà Nẵng.Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương. SOx.. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO .5 0.004 – 0. góc nhà xưởng.8. Hàm lượng bụi đo được tại một số vị trí trong nhà máy đều thấp hơn mức cho phép (Bảng 2.3824120 36 . có các nguồn gây ảnh hưởng đến môi trường không khí như sau: • Bụi: Hàm lượng bụi phát sinh trong quá trình sản xuất phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết. do vậy nếu việc quản lý chất thải. Vào mùa khô nắng.1993). sân bãi − Các vũng nước rỉ rác xuất hiện tại nhà tập kết rác tươi và khu vực các cửa nhà ủ hoai hữu cơ.. − Quá trình phân giải các chất hữu cơ thành mùn trong các nhà ủ hoai − Quá trình tự phân giải các chất hữu cơ còn dính bám trong hốc máy.

ăc quy hư hỏng.3 -0. đất đá. trung bình là 95 dBA. tổng lượng rác thải hàng ngày tại nhà máy là: 190 × 0. 25 Hoàng Diệu. mật độ. các khí độc hại (NOx. với số lượng người lao động là 190 người.. phế thải tạo ra từ sinh hoạt hàng ngày của cán bộ công nhân trong nhà máy. − Khí thải từ hoạt động giao thông vận tải trong nhà máy: Khi nhà máy đi vào hoạt động sẽ có các phương tiện giao thông vận tải chuyên chở rác và sản phẩm. Nguồn ô nhiễm này phụ thuộc vào chất lượng đường sá. Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng.với khối lượng ước tính chiếm khoảng 5% tổng khối lượng đầu vào (10 tấn/ngày). Tel: 0511. Như vậy. c. tối đa là 106 dBA.. trung bình là 90 dBA..Các chất này nếu không được kiểm soát chặt chẽ và có biện pháp xử lý phù hợp sẽ gây ra những tác động xấu đến môi trường và sức khoẻ con người.3824402. tối đa là 108 dBA..…) góp phần gây ô nhiễm môi trường khu vực.3 .3824120 37 . cao su. lưu lượng dòng xe. sản phẩm và tiếng ồn do các máy móc thiết bị trong quá trình sản xuất (tiếng ồn công nghiệp)..5 kg/người/ngày = 57 – 95kg. thuỷ tinh. • Tiếng ồn do các phương tiện giao thông: Theo tài liệu “Môi trường không khí” – GS. THC. đặc biệt là những công nhân làm việc trực tiếp. loại nhiên liệu sử dụng. Trong số này có một lượng kim loại nặng và một số chất độc hại khác có trong pin. Quá trình hoạt động của các phương tiện này sẽ thải ra môi trường một lượng khí thải có chứa các chất gây ô nhiễm như bụi. Theo thống kê. Ô nhiễm do chất thải rắn: Chất thải rắn phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà máy bao gồm 2 loại: • Chất thải rắn sản xuất: Bao gồm các loại chất thải không thể sử dụng trong dây chuyền sản xuất của nhà máy như kim loại.0. 1997 thì mức ồn do hoạt động của các phương tiện vận tải hạng nặng gây ra như sau: - Ô tô động cơ xăng: mức gây ồn ở khoảng cách 7m có giá trị tối thiểu là 74 dBA.Huế − Khí thải phát sinh tại công đoạn gia nhiệt tạo hạt nhựa tái chế. Ô nhiễm tiếng ồn: Các nguồn gây ồn tại nhà máy chủ yếu là tiếng ồn do các phương tiện giao thông vận chuyển rác. chất lượng của xe.5 kg/ngày. lượng rác thải sinh hoạt trung bình tính theo đầu người vào khoảng 0. - Ô tô động cơ Diezel: mức gây ồn ở khoảng cách 7m có giá trị tối thiểu là 90 dBA.. d.Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương. SOx. Đà Nẵng. tỉnh TT . Fax: 0511. Tp...TS Phạm Ngọc Đăng. ở Việt nam. sản xuất sản phẩm nhựa. • Chất thải rắn sinh hoạt: Bao gồm các loại bao bì.

tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của các băng chuyền.2.2 Dự báo rủi ro. Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng.… 3. có thể khẳng định hoạt động của nhà máy không ảnh hưởng nhiều về tiếng ồn đến khu vực xung quanh.Sự cố cháy: có thể xảy ra do tác động của ngọn lửa trần hoặc tia lửa (lửa hàn. hoá chất trong quá trình thu gom. Theo kết quả đo đạc tại một số vị trí trong nhà máy (bảng 2. do nhà máy nằm ở vị trí xa dân cư nên không ảnh hưởng đến người dân trong vùng. 25 Hoàng Diệu. − Dân cư: hoạt động của nhà máy thải vào môi trường các loại khí thải và bụi. không liên tục nên tác động không lớn đến môi trường khu vực. ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái. lửa từ các bếp đun nấu…). quá tải…) hoặc cũng có thể cháy do phá hoại . Tp.Sự cố do nước rỉ rác: nước rỉ rác phát sinh từ khu vực tiếp nhận.Huế Như vậy. từ các hầm ủ nếu không có biện pháp thu gom xử lý thích hợp sẽ dễ gây ảnh hưởng đến nước mặt. so với tiêu chuẩn TCVN 5949-1998 (Mức ồn tối đa cho phép khu vực công cộng và dân cư) thì mức gây ồn của các phương tiện vận tải nặng đều vượt tiêu chuẩn cho phép.Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương. Vì vậy. tuy nhiên mức ồn này vẫn nằm trong phạm vi cho phép của Tiêu chuẩn vệ sinh lao động . Tuy nhiên. rủi ro có thể xảy ra trong quá trình hoạt động của nhà máy bao gồm: .1 Đối tượng bị tác động − Môi trường không khí: bụi. . gây mùi hôi thối. Tuy nhiên.3824120 38 . Các sự số trên có thể gây thiệt hại lớn về tài sản và tính mạng con người. Fax: 0511. ĐỐI TƯỢNG.9) thì mức ồn lớn nhất đo được là tại dây chuyền phân loại tái chế phế thải dẻo (84 dBA). cháy do tác dụng của năng lượng điện (do chập điện. QUY MÔ BỊ TÁC ĐỘNG 3. • Tiếng ồn công nghiệp: Trong quá trình hoạt động của nhà máy. máy nhấn thuỷ lực. sự cố trong quá trình hoạt động của nhà máy Các sự cố. nước ngầm tại khu vực.3824402. tỉnh TT . khí thải từ hoạt động sản xuất và từ các nguồn khác trong nhà máy khi phát tán vào môi trường sẽ góp phần gây ô nhiễm môi trường không khí khu vực. vận chuyển và phân loại rác thải. 3.8. chủ yếu là ảnh hưởng đến công nhân làm việc tại chỗ. − Tác động đến công nhân làm việc trong nhà máy do thường xuyên tiếp xúc với tiếng ồn và các chất ô nhiễm có trong không khí.Sự cố về vũ khí đạn. nguồn gây ồn do các phương tiện vận tải chỉ xảy ra trong những khoảng thời gian ngắn. các chất ô nhiễm này sẽ ảnh hưởng đến người dân trong khu vực.Sự cố về các loại dịch bệnh đối với gia súc.1. . Tel: 0511.Bộ Y tế. các phương tiện vận chuyển trong nhà máy.…. gia cầm trong khu vực lân cận.2. 2. Đà Nẵng.

chỉ sử dụng cho mục đích sinh hoạt. − Dầu mỡ: Khi hàm lượng dầu mỡ khoáng trong nước cao hơn mức 0.1 Tác động đến môi trường nước Nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà máy được thu gom.Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương. Nguồn gây ô nhiễm nước có thể là do nước mưa chảy tràn cuốn theo các chất bẩn rơi vãi.3824120 39 . chỉ xảy ra khi có mưa. − Chất rắn lơ lửng: Chất rắn lơ lửng cũng là tác nhân gây ảnh hưởng tiêu cực đến các loài sinh vật thuỷ sinh. với việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm một cách triệt để nên các tác nhân này chỉ tác động ở mức độ nhỏ đến không gian vùng làm việc và khu vực lân cận.2mg/l sẽ làm cho nước có mùi hôi. 3. Tuy nhiên. * Đối với môi trường không khí: các chất thải gây ô nhiễm môi trường trong quá trình hoạt động của nhà máy phát tán và lan truyền trong không khí sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.2 Phạm vi tác động * Đối với môi trường nước: nước thải từ hoạt động của nhà máy không thải ra môi trường nên không ảnh hưởng đến nguồn nước mặt khu vực. Fax: 0511. Đối với các khu dân cư do ở khoảng cách khá xa nên sẽ không chịu ảnh hưởng. gây ảnh hưởng về mặt cảm quan và gây bồi lắng tại nguồn tiếp nhận. Đà Nẵng.3. Tác động của các chất gây ô nhiễm nước được tóm tắt như sau: − Các chất hữu cơ: Đây là những hợp chất dễ dàng bị vi sinh vật phân huỷ bằng cơ chế sử dụng oxy hoà tan có trong nước.2. nhiều khi lại có tác dụng pha loãng nước khe vốn bị ô nhiễm rất nặng do nước rỉ rác từ bãi rác thành phố.3. * Thời gian bị tác động: do tính chất đặc thù của loại hình sản xuất nên thời gian tác động của các tác nhân ô nhiễm đến môi trường là liên tục trong ngày. Các chất ô nhiễm có trong nước mưa sẽ ảnh hưởng đến nước mặt tại khe Vực (nằm ở phía Đông Nhà máy) vốn đã bị ô nhiễm nặng do nước rỉ rác từ bãi rác thành phố.3824402. nguồn thải này ảnh hưởng không lớn và không liên tục. gây tác hại nghiêm trọng đến sinh vật thuỷ sinh và chất lượng nguồn nước mặt. xử lý và tuần hoàn tái sử dụng. Tuy nhiên. Tel: 0511.Huế 3. Việc ô nhiễm hữu cơ sẽ dẫn đến suy giảm nồng độ oxy hoà tan. Ô nhiễm dầu dẫn đến việc Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng. đồng thời làm tăng độ đục nguồn nước. không thải ra môi trường. Chỉ có nguồn nước mưa chảy tràn từ mặt bằng nhà máy sẽ thải ra khe Vực. − Các chất dinh dưỡng (N. 25 Hoàng Diệu. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 3. Tp. P): Các chất dinh dưỡng ở nồng độ lớn có khả năng gây ra hiện tượng phú dưỡng làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng nguồn nước tiếp nhận. tỉnh TT .

Đà Nẵng.Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương.3. THC… sẽ gây ra những tác động như sau: + Tác động đến sức khỏe con người như gây các bệnh về đường hô hấp. tiếng ồn tác động xấu đến môi trường sống. Bảng 3. Tel: 0511. bệnh về thính giác.3. mặt khác do tiếng ồn khi lan truyền trong không gian có cường độ ồn giảm dần theo khoảng cách nên tiếng ồn chủ yếu tác động trực tiếp đến người lao động tại nhà máy. Nhiều nghiên cứu. tỉnh TT .Huế giảm khả năng tự làm sạch của nguồn nước do ngăn cản quá trình xâm nhập oxy vào nước. + CO2 gây ra hiệu ứng nhà kính.. Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng. nâng cao mực nước biển..6 Thời gian tác động tối đa cho phép đối với tiếng ồn (theo Tiêu chuẩn vệ sinh lao động . bệnh về mắt.2 Tác động đến môi trường không khí Môi trường không khí bị ô nhiễm bởi các chất độc hại như CO. đau đầu.3824120 40 . làm tăng nhiệt độ trái đất dẫn đến nhiều tác động khác như thay đổi khí hậu. 3... hệ sinh vật. . 25 Hoàng Diệu. + Tác động đến các công trình kiến trúc do tính chất ăn mòn vật liệu + SOx ở nồng độ cao có thể kết hợp với hơi nước gây hiện tượng mưa axit khi. do vị trí xây dựng nằm cách xa khu dân cư. bụi. điều tra xã hội học cho thấy. NOx.3824402.3 Tác động do tiếng ồn Tiếng ồn cũng là một nguồn ô nhiễm phổ biến của các nhà máy. Tác hại của tiếng ồn trước hết là nguyên nhân của bệnh thần kinh. tăng huyết áp. rối loại các chức năng khác như thần kinh. Fax: 0511. SO2.Bộ Y tế) Thời gian tác động 8 giờ 4 giờ 2 giờ 1 giờ 30 phút 15 phút < 15 phút Mức ồn (dBA) 85 90 95 100 105 110 115 Đối với nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương. Tp. 3.. ảnh hưởng đến môi trường đất. ảnh hưởng đến tim mạch và giảm trí nhớ. ít ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh. ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.

tỉnh TT . − Trong quá trình hoạt động của nhà máy. các loại chất thải phát sinh đều được thu gom và xử lý triệt để. 3. 25 Hoàng Diệu. khi đó tại vị trí cách xa nguồn gây ồn 100m (R2 = 100m) thì mức suy giảm của tiếng ồn là: ΔL = 20 × lg(100/1)1+0. chúng tôi áp dụng phương pháp tính toán theo tài liệu “Môi trường không khí Phạm Ngọc Đăng..Đối với nguồn đường : ΔLd = 10 × lg(R2/R1)1+a. thường tạo ra nhiệt độ cao. mức ồn lớn nhất do hoạt động của nhà máy gây ra là 84 dBA tại khu vực dây chuyền sản xuất phế thải dẻo.5 Tác động do ô nhiễm nhiệt Quá trình hoạt động của nhà máy đặc biệt là ở những khu vực như sản xuất sản phẩm nhựa.1 Ví dụ: Theo số liệu đo đạc.(dB) .đối với mặt đất trồng cỏ : a = 0. ở khoảng cách 100m. Tổng các nhiệt lượng này toả vào không gian nhà Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng.3.đối với mặt đất trống trải không có cây : a = 0 .Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương. Hà Nội-1997” như sau: Nếu mức âm của nguồn ồn tại điểm cách nguồn gây ồn một khoảng R1 đã biết (R1 = 1m đối với nguồn gây ồn là các máy móc.1). cỏ (a = 0.5m đối với nguồn gây ồn là dòng xe giao thông) thì mức ồn ở cách nguồn ồn một khoảng R2 sẽ giảm hơn mức ồn ở khoảng cách R1 như sau: . Do bề mặt địa hình là mặt đất trồng cây.Mức ồn tối đa cho phép khu vực công cộng và dân cư.1 . cường độ ồn sẽ giảm dần theo khoảng cách.3. Đà Nẵng. Tp.1 = 44 (dB) Như vậy. Việc hình thành nhà máy xử lý rác sẽ làm tăng giá trị sử dụng đất. R1 = 7. Tel: 0511.Huế Để đánh giá mức độ ảnh hưởng của tiếng ồn do hoạt động của nhà máy đối với khu vực xung quanh. lò đốt. Khi lan truyền trong không khí.3824402. Nxb Khoa học và kỹ thuật.Đối với nguồn điểm: ΔL = 20 × lg(R2/R1)1+a. Giá trị này nhỏ hơn so với mức quy định trong TCVN 5949-1998 . đất hoang thành đất phục vụ cho công nghiệp. Như vậy. cường độ ồn còn lại là: 84 – 44 = 40 dBA. nước ngầm. 3. hơn nữa toàn bộ mặt bằng của nhà máy đã được bê tông hoá nên các chất ô nhiễm không có khả năng thấm vào đất gây ô nhiễm đất. Với mức ồn tính được như trên. hoạt động của nhà máy đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường đất. thiết bị công nghiệp.3824120 41 .đối với mặt đường nhựa và bê tông : a = -0. biến đất đồi.. có thể khẳng định hoạt động của nhà máy không ảnh hưởng về tiếng ồn đối với người dân sống xung quanh. Fax: 0511.(dB) Trong đó: a: hệ số hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất .4 Tác động đến môi trường đất − Khu vực xây dựng nhà máy là vùng đất đồi với các loại cây trồng có giá trị kinh tế thấp hoặc cây bụi mọc tự nhiên.

6 Tác động đến môi trường sinh thái a. gây ra viêm mũi phì đại làm cho niêm mạc dầy lên. 3. Tel: 0511. Đà Nẵng. 3. tiết nhiều niêm dịch làm cho thở hít khó khăn. do đó nếu các nguồn nước này không được xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định sẽ ảnh hưởng xấu đến các sinh vật thuỷ sinh tại đây. đường giao thông.…) trong nhà máy sẽ thải ra khe Vực (nằm ở phía Đông nhà máy).Trong suốt quá trình hoạt động của nhà máy. tất cả các nguồn phát sinh chất ô nhiễm đều có thể gây tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến sức khỏe của người dân trong vùng chịu ảnh hưởng. 25 Hoàng Diệu. Tác động của ô nhiễm nhiệt đối với sức khỏe của người lao động là rất lớn. nước thải có thể gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của hệ động thực vật trên cạn. Hệ sinh thái dưới nước Nước mưa từ các khu vực không được bao che (như sân.3824402.3824120 42 . chủ yếu là các loại cây trồng như bạch đàn và cây bụi.… . do đây là vùng đất có hệ sinh thái khá nghèo nàn. không có các loại động thực vật quí hiếm cũng như các loài có giá trị về mặt sinh thái. dễ sinh mụn nhọt. Tuy nhiên. do đó cần phải có biện pháp giảm thiểu phù hợp.Gây tổn hại mắt trong trường hợp không mang kính phòng hộ Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng. Tác hại của một số chất gây ô nhiễm đến sức khoẻ con người được tóm tắt như sau: + Tác hại của bụi: . tỉnh TT .7 Tác động đến môi trường kinh tế . Sau vài năm trở thành viêm mũi teo. b. Hơn nữa chúng tôi sẽ thực hiện các giải pháp khống chế ô nhiễm một cách triệt để nên những tác động của nhà máy đến hệ sinh thái khu vực sẽ được giảm thiểu đến mức thấp nhất.xã hội Sức khỏe cộng đồng .3. Tp. làm cho bệnh phổi nhiễm bụi dễ phát sinh.Gây bệnh ngoài da: Bụi tác động đến các tuyến nhờn làm cho da khô.Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương. giảm khả năng lọc giữ bụi. Hệ sinh thái trên cạn Các thành phần ô nhiễm phát sinh do hoạt động của nhà máy như khí thải.Gây bệnh đường hô hấp: Bụi vào phổi gây kích thích cơ học và phát sinh phản ứng xơ hoá phổi gây nên những bệnh về đường hô hấp.Huế xưởng làm nhiệt độ bên trong nhà xưởng tăng cao (chưa kể đến tác động cộng hưởng của điều kiện khí hậu trong khu vực) làm ảnh hưởng tới sức khỏe và năng suất lao động. Bụi vào phổi thường gây kích thích cơ học và phát sinh phản ứng xơ hoá phổi. Fax: 0511. . Tuỳ thuộc vào nồng độ và thời gian chịu tác động mà mức độ ảnh hưởng của các chất ô nhiễm đối với sức khoẻ cộng đồng là khác nhau.3.

Đà Nẵng. tức ngực. + Tác động của NOx: gây kích thích mạnh đường hô hấp. khi ngộ độc cấp tính sẽ gây ho dữ dội. rối loạn tiêu hoá. Tel: 0511. 25 Hoàng Diệu. có mùi rất đặc biệt giống như mùi trứng ung. được thống kê như sau: + Nồng độ NO2 (ppm) Thời gian tiếp xúc Tác hại >500 48 giờ 300-400 2-10 ngày 150-200 3-5 tuần Viêm xơ cuống phổi 50-100 6-8 tuần Viêm cuốn phổi và màng phổi Chết người Gây viêm phổi và chết Tác động của CO: dễ gây ra độc do kết hợp khá bền vững với hemoglobin thành cacbonxyhemoglobin. mũi tai họng một cách nghiêm trọng. ở mức nồng độ cao sẽ gây ra biến đổi bệnh lý về bộ máy hô hấp và có thể gây ra tử vong. SO2 vào cơ thể qua đường hô hấp hoặc hoà tan vào nước bọt rồi vào đường tiêu hoá sau đó phân tán vào máu tuần hoàn. Nó cũng được hình thành trong quá trình vi sinh kỵ khí. Ở nồng độ 400-700ppm gây viêm mắt. + + + Tác hại của khí H2S: H2S là một khí không màu dễ cháy. do đó với nồng độ thấp khí CH4 vẫn là một tác nhân gây nên hiệu ứng nhà kính và gây ra hiện tượng thủng tầng ôzôn Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng. làm giảm khả năng vận chuyển oxy của máu. Ở nồng độ lớn hơn 2000 ppm làm da bị bỏng. SO2 khi kết hợp vào bụi tạo thành các hạt bụi axit lơ lửng. gỗ mục nát…CH4 hấp thụ tia hồng ngoại mạnh hơn gấp 20 lần so với khí CO2. khi tiếp xúc với niêm mạc ẩm ướt tạo thành các axit. mùi khai hắc. Tác hại của NOx phụ thuộc vào nồng độ và thời gian tiếp xúc. làm giảm khả năng dự trữ kiềm trong máu. Fax: 0511. Ở nồng độ 150-200ppm gây khó chịu và cay mắt. ức chế enzym oxydaza. Tác hại của khí NH3: NH3 là loại khí không màu. nếu kích thước nhỏ hơn 2 – 3µm sẽ vào tới phế nang. Tác động của khí CH4: CH4 là thành phần chính trong khí thiên nhiên.3824402. viêm mắt. thiếu vitamin B và C. Ở nồng độ 10-20ppm khí H2S gây chảy nước mắt. Nó còn là loại khí sinh ra từ quá trình phân huỷ vi trùng.Huế + Tác động của khí SO2: SO2 là chất kích thích. bị đại thực bào phá huỷ hoặc đưa đến hệ thống bạch huyết. ở nồng độ cao có thể gây tử vong. Khi hít thở phải khí H2S gây xuất tiết nước nhầy và viêm đường hô hấp. Tp. Độc tính chung của SO2 thể hiện ở rối loạn chuyển hoá protein và đường. Ở nồng độ thấp đã gây ra sự kích thích đối với bộ máy hô hấp của con người. Tác hại của nó đối với sức khoẻ con người là làm viêm da và đường hô hấp. ngạt thở và có thể tử vong. Ở nồng độ lớn hơn 150ppm khí H2S gây tê liệt cơ quan khứu giác. gây ra hiện tượng khó thở. SO2 có thể nhiễm độc qua da.Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương. nhức đầu.3824120 43 . tỉnh TT . đào thải amoniac ra nước tiểu.

xây dựng.3. Fax: 0511. + Tận dụng nguồn rác thải sẵn có để sản xuất ra các sản phẩm có ích. . 3.xã hội Hoạt động sản xuất Quá trình Cung cấp nguyên sản xuất liệu ++ − Điểm tổng cộng + Nước ngầm − + 0 Nước mặt Đất − ++ + Tài nguyên sinh vật − − + + + −− + + + +++ Giải quyết việc làm Tăng thu nhập Hạ tầng cơ sở Tổng cộng Ghi chú: (+) Tác động tích cực (−) Tác động tiêu cực Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng.3824120 44 .000 mg/m3 có thể bị nhiễm độc cấp tính với các triệu chứng tức ngực. buồn nôn. ngạt. tỉnh TT . tính mạng và tài sản của người dân. rối loạn tim và hô hấp. 25 Hoàng Diệu. Khi hít thở hơi cacbuahydro ở nồng độ 60. + Hạn chế quỹ đất chôn lấp rác. Các triệu chứng nhiễm độc cấp tính là suy nhược. nâng cao đời sống cho một số lao động.. phục vụ cho hoạt động sản xuất nông – công nghiệp... + Giải quyết công ăn việc làm. + Góp phần giảm thiểu ô nhiễm do nước rỉ rác.. Đà Nẵng. ảnh hưởng đến môi trường và sức khoẻ con người. Tel: 0511. co giật.. thậm chí có thể tử vong. viêm phổi.xã hội + + Góp phần giải quyết vấn đề tồn đọng rác thải gây mất vệ sinh.Lưu lượng các loại phương tiện giao thông vận tải tăng.8 Tổng hợp các tác động do hoạt động của nhà máy đến môi trường tự nhiên và kinh tế . Tác động đến tình hình kinh tế . áp xe phổi… Khi hít thở hơi cacbuahydro ở nồng độ 40. tâm thần. khả năng xảy ra tai nạn giao thông cao hơn làm thiệt hại đến sức khoẻ. chóng mặt.xã hội Các nhân tố môi trường và kinh tế xã hội Không khí Môi trường Kinh tế .Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương. ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn giao thông.3824402. Tp.Huế Tác hại của cacbuahydro: Cacbuahydro thường ít gây nhiễm độc mãn tính mà chỉ gây nhiễm độc cấp tính. rối loạn giác quan..000mg/m3 sẽ xuất hiện các cơn co giật.

Tp. tỉnh TT .Huế 3. Fax: 0511.3824402.3824120 45 . Đây là những phương pháp hiện đang được áp dụng rộng rãi và có độ tin cậy rất cao. Tel: 0511. Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng. Đà Nẵng. ĐÁNH GIÁ VỀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG Các phương pháp sử dụng trong quá trình đánh giá tác động môi trường bao gồm: - Phương pháp lập bảng kiểm tra - Phương pháp so sánh - Phương pháp đánh giá nhanh dựa trên hệ số ô nhiễm - Phương pháp mô hình hoá môi trường Các phương pháp đánh giá trên được chúng tôi tham khảo từ các tài liệu: “Đánh giá tác động môi trường – Phương pháp luận và kinh nghiệm thực tiễn” của Lê Thạc Cán và “Đánh giá tác động môi trường – Phương pháp và ứng dụng” của TS. 25 Hoàng Diệu.4.Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương. Lê Trình.

− Thường xuyên vệ sinh thiết bị và nhà xưởng vào cuối mỗi ca sản xuất. những vị trí khó làm vệ sinh để khử mùi triệt để vào cuối mỗi ca làm việc.1. − Phun vi sinh khử mùi vào các hốc máy. Để khống chế nguồn ô nhiễm này. phân loại và ủ rác có sục khí.3824402. chủ yếu tác động đến công nhân làm việc trong nhà máy. Tel: 0511. 25 Hoàng Diệu.3824120 46 . − Thông gió nhà xưởng để phát tán mùi hôi − Giáo dục ý thức vệ sinh. − Tăng cường trồng cây xanh trong nhà máy • Xử lý bụi phát sinh trong quá trình sản xuất: Trong quá trình sản xuất của nhà máy. bụi phát sinh chủ yếu ở khu vực trộn phụ gia và đóng bao sản phẩm phân hữu cơ. Tuy nhiên. ĐỐI VỚI CÁC TÁC ĐỘNG XẤU 4. chúng tôi thực hiện các biện pháp sau: - Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân - Thường xuyên vệ sinh nhà xưởng sạch sẽ • Khống chế ô nhiễm không khí tại khu vực đùn ép tạo hạt nhựa và sản xuất sản phẩm nhựa Tại khu vực đùn ép tạo hạt nhựa tái chế và khu vực nung chảy hạt nhựa để sản xuất các Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng. Đà Nẵng. kỷ luật lao động cho mỗi cán bộ công nhân trong nhà máy nhằm giữ cho môi trường làm việc luôn được sạch sẽ. Tp. hàm lượng bụi không lớn nên không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. không có mùi hôi khó chịu. − Phối trộn phun bổ sung vi sinh đặc chủng khử mùi hôi trong quá trình ủ hoai hỗn hợp hữu cơ. Fax: 0511.1 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí • Biện pháp khử mùi hôi Mùi hôi phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà máy chủ yếu từ công đoạn tiếp nhận. chúng tôi thực hiện các biện pháp sau: − Nghiên cứu hoàn thiện các chủng vi sinh khử mùi hôi và quy trình công nghệ phun phối trộn các chủng vi sinh với nhau để tăng hiệu quả khử mùi − Dùng xơ cellulo sợi ngắn hút khô các vũng nước rỉ rác nếu có và phủ chúng lên bề mặt các hầm ủ nhằm làm tăng độ ẩm. PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 4. Để hạn chế các tác động do bụi gây ra.1. tỉnh TT .Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương.Huế CHƯƠNG 4 CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU.

Toàn bộ lượng HCl sẽ được giữ lại.3824120 47 . • Khống chế ô nhiễm không khí do giao thông Khí thải của các phương tiện giao thông chứa nhiều chất ô nhiễm. nhựa có khả năng phân huỷ tạo ra khí HCl. khí sạch theo đường ống thoát ra ngoài.Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương. bảo dưỡng theo đúng quy định của các cơ quan có thẩm quyền.. giẻ. Tp. • Xử lý khí thải lò đốt rác Một số thành phần của rác thải không tái chế được như gỗ củi. tách ra từ quá trình phân loại rác được sử dụng cho lò đốt để cung cấp nhiệt phục vụ cho quá trình sản xuất. Để khống chế nguồn ô nhiễm này.Huế sản phẩm nhựa. Sơ đồ bố trí hệ thống như sau: Khí sạch thoát ra (3) (2) (4) (1) Ghi chú: (1): miệng đùn nhựa (3): Quạt hút (2): Chụp hút thu gom (4): Bể chứa NaOH loãng Nguyên lý hoạt động của hệ thống: khí thải có chứa HCl thoát ra từ các miệng đùn nhựa sẽ được quạt hút qua chụp hút và theo đường ống thu gom dẫn về bể chứa dung dịch NaOH loãng. tỉnh TT . Các phương tiện vận tải khi lưu thông phải đạt tiêu chuẩn khí thải TCVN 6438-2001 (Giới hạn lớn nhất cho phép của các chất ô nhiễm trong khí thải của các phương tiện giao thông đường bộ) - Chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ và các quy định về xe lưu thông trên đường. khi thải vào môi trường sẽ góp phần làm ô nhiễm môi trường không khí khu vực. chúng tôi thực hiện các biện pháp sau đây: - Các phương tiện giao thông vận chuyển được kiểm tra định kỳ. Fax: 0511. chúng tôi đã lắp đặt hệ thống hút và lọc khí thải tại các miệng đùn nhựa dẻo tái chế. 25 Hoàng Diệu.3824402. Tel: 0511.. Dung dịch NaOH trong bể chứa sẽ được kiểm tra nồng độ và bổ sung theo định kỳ 2 – 3ngày/lần. nhiệt độ buồng gia nhiệt lên tới 1500C. Để giảm thiểu nguồn gây ô nhiễm này. Ở nhiệt độ này. Đà Nẵng. Khói Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng. Tại đây sẽ xảy ra phản ứng: NaOH + HCl = NaCl + H2O..

Ni) ĐVT mg/m3 .5 < 0. đo ngày 26/02/2007 . Nước vôi sẽ tiếp xúc với khói thải và hấp thụ các khí độc hại trong khói thải như SO 2. cơ sở xây dựng mới.K2: Mẫu khí thải lò đốt sau xử lý. Mn. các loại chất thải độc hại sau xử lý đều có giá trị nhỏ hơn mức cho phép trong TCVN 5939-2005. Tp. đo ngày 23/03/2007 - TCVN 5939 . Đà Nẵng. Bảng 4.01 1.3824120 48 . nước sữa vôi được phun thành các tia nhỏ trên lớp vật liệu đệm (than hoạt tính) theo hướng từ trên xuống. .. tỉnh TT .01 < 0.8 TCVN 5939-05 200 500 850 1000 50 20 5 Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng II. bên trong tháp. Khói thải sau khi làm sạch được dẫn theo ống khói thoát ra ngoài. Ghi chú: .. .1 Một số kết quả phân tích nồng độ các chất ô nhiễm trong khói thải lò đốt sau xử lý TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Chỉ tiêu Bụi SO2 NOx CO HCl HF Cd Hg Tổng kim loại nặng (As.4 K2 86 243 71 64 4 < 0.. Nước sau khi đi ra khỏi tháp sẽ được dẫn về bể trung hòa.2005: Giới hạn tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải công nghiệp. bụi.. . Tel: 0511. Cột B áp dụng cho các nhà máy. đồng thời bụi trong khói thải cũng được giữ lại. Cu.01 < 0. SOx.Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương. Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng. . 25 Hoàng Diệu. cột B. lắng và tuần hoàn tái sử dụng. Kv = 1. + Nguyên lý hoạt động của thiết bị: Khói thải từ lò đốt rác được dẫn theo đường ống đi vào tháp xử lý. Kp = 1. THC.5 < 0. NOx. thích hợp với việc hấp thụ các loại khí độc hại dễ hòa tan trong nước như SO2. .… + Hiệu quả xử lý của tháp rửa khí thải: Theo những kết quả đo đạc cho thấy.01 0. lắp đặt tại nhà máy.Huế thải tạo ra trong quá trình đốt có chứa nhiều chất độc hại gây ô nhiễm môi trường như CO...K1: Mẫu khí thải lò đốt sau xử lý.3824402. Đây là thiết bị đồng bộ đi kèm với lò đốt do Viện Vật liệu xây dựng thiết kế. NO2.… sẽ được xử lý bằng tháp rửa khí thải. hiệu quả xử lý của thiết bị này nhìn chung đạt yêu cầu.…. Fax: 0511. Pb. dễ vận hành.. K1 92 288 172 88 26 < 0. NO2. . Đây là thiết bị có cấu tạo đơn giản.2. ..

giảm tốc độ gió có thể từ 10 .3824120 49 . hàm lượng ẩm trong rác tươi đưa về nhà máy thường dao động trong khoảng 70 – 75%. tăng hàm lượng oxy. • Biện pháp trồng cây xanh: Cây xanh có nhiều tác dụng như: che nắng. Nước rỉ rác: Nước rỉ rác phát sinh từ nhà tiếp nhận rác và từ các hầm ủ được thu gom vào các bể ngầm bằng bê tông có thể tích 48m3 tại nhà tiếp nhận rác và 30m3 tại dãy hầm ủ hiếu khí và tái sử dụng dần vào quá trình ủ. 25 Hoàng Diệu. việc trồng cây xanh trong nhà máy đã được thực hiện như sau: - Cây xanh được trồng theo đường ranh giới để cách ly nhà máy với khu vực bên ngoài. Ngoài ra. tỉnh TT .Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương. trong đó độ ẩm thích hợp cho quá trình ủ rác là 60%. đồng thời tạo cảm giác êm dịu. Ghi chú: . Tp. Ngoài ra còn bố trí các khu cây xanh tập trung ở phía Đông và phía Bắc của nhà máy.5 1.4 52. như vậy lượng nước dư thừa tách ra từ rác là khoảng 10 – 15% (tương Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng.. Đại học Đà Nẵng.6 31.4 195. còn có thể hút các chất ô nhiễm độc hại có trong đất. Cột B áp dụng cho các nhà máy. Hiện tại. hút bức xạ mặt trời.Huế TT 1 2 3 4 5 Chỉ tiêu Nhiệt độ khói thải Bụi SO2 NOx CO ĐVT 0 C mg/m3 .2005: Giới hạn tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải công nghiệp. tăng thẩm mỹ cảnh quan khi đi vào nhà máy. chiếm 14. Theo các số liệu phân tích cho thấy. 11/04/2007. trồng dọc theo các tuyến đường nội bộ và quanh các khu vực sản xuất. tỉ lệ trồng cây xanh như trên đạt yêu cầu so với Quy chuẩn xây dựng Việt Nam là 10 – 15%.K4: Mẫu khí thải lò đốt sau xử lý - TCVN 5939 .3oC.0 30.0 TCVN 5939-05 200 500 850 1000 Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ môi trường. cơ sở xây dựng mới. - Diện tích đất dành cho trồng cây xanh trong nhà máy là 6000m2.1. Tel: 0511. che chắn được 40 . mg/m3 K3 218 222. Fax: 0511. thảm cỏ có thể giảm nhiệt độ khu vực thấp hơn 1 .60% và hạn chế nguồn bụi phát tán đến các khu vực lân cận.60% bức xạ mặt trời. giảm thiểu sự lan truyền tiếng ồn..28% tổng diện tích đất. .5 1322. hấp thu các hơi khí độc.2 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước a. đặc biệt là các kim loại nặng như chì… Trồng cây xanh. hút bụi.K3: Mẫu khí thải lò đốt trước xử lý .3824402. Đà Nẵng.7 K4 65 69. 4.

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương, tỉnh TT - Huế

đương 20 – 30m3). Mặt khác, do trong quá trình ủ khả năng bốc hơi là khá lớn nên lượng
nước rỉ rác thường không đủ để hồi ẩm, vì vậy chúng tôi phải sử dụng thêm nước từ các
nguồn khác như nước máy, nước đầu ra của hệ thống xử lý nước thải rửa nilon.
b. Nước rửa phế thải dẻo
Nước sử dụng cho công đoạn rửa phế thải dẻo tại nhà máy khoảng 40m 3/ngàyđêm, trong
thành phần của nguồn nước này có chứa các chất ô nhiễm với nồng độ cao như BOD, COD,
SS,…Toàn bộ lượng nước này sẽ được thu gom và xử lý, sau đó tuần hoàn tái sử dụng, không
thải ra môi trường.
Hiện tại nhà máy đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất 40m3/ngàyđêm
theo công nghệ sau:
Nước thải

Bể gom
Bơm
Hoá chất keo
tụ (PAC)

Bể keo tụ

Bể lắng

Bể lọc

Bùn cặn

Phơi khô
Chôn lấp

Tái sử dụng
* Thuyết minh: Nước thải từ công đoạn rửa phế thải dẻo tự chảy theo mương thu gom về bể
gom, sau đó được bơm vào bể keo tụ. Sau khi cho hoá chất keo tụ (PAC), tiến hành khuấy
trộn trong thời gian khoảng 15 phút rồi bơm nước sang bể lắng. Sau thời gian lắng, phần nước
trong phía trên tự chảy sang bể lọc, phần bùn cặn phía dưới đáy bể được bơm lên sân phơi
khô và chôn lấp. Sân phơi được thiết kế có mái che để tránh ảnh hưởng của nước mưa. Nước
thải sau khi qua các bể lắng, lọc sẽ được tuần hoàn tái sử dụng vào công đoạn rửa phế thải
dẻo, phần nước dư thừa (nếu có) sẽ được dùng để phun vào các hầm ủ rác hữu cơ để làm tăng
độ ẩm. Việc tái sử dụng nước vừa giúp giảm chi phí nước cấp đầu vào, vừa đảm bảo không
ảnh hưởng đến nguồn nước mặt khu vực.
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 0511.3824402, Fax: 0511.3824120

50

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương, tỉnh TT - Huế

Kích thước các bể của hệ thống xử lý nước thải:
− Bể gom

: 4 × 5 × 1 = 20 m3.

− Bể keo tụ

: 4 × 5 × 4 = 80 m3

− Bể lắng

: 4 × 5 × 4 = 80 m3.

− Bể lọc

: 4 × 5 × 4 = 80 m3.

c. Nước thải sinh hoạt:
Lượng nước thải sinh hoạt tại nhà máy ước tính khoảng 6,65m3/ngày. Đây là nguồn
nước thải có tải lượng ô nhiễm cao được xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn, sau đó dẫn về hồ chứa
và tiếp tục xử lý bằng vi sinh.
Tính toán thể tích bể tự hoại:
* Thể tích phần lắng nước:
W1 =

a×N×T
(m3) = 13,3 m3
1000

* Thể tích phần chứa bùn:
W2 =

b×N
(m3) = 9,5 m3
1000

* Thể tích tổng cộng:
W = W1 + W2 (m3) = 22,8 m3.
Trong đó:

a- tiêu chuẩn thải nước, 35l/người/ca
N- số người sử dụng;
T- thời gian nước lưu ở bể, lấy bằng 2 ngày,
b- tiêu chuẩn tính ngăn chứa bùn, thường lấy bằng (50-60)l/người.

Hiện tại, nhà máy đã xây dựng 03 bể tự hoại, thể tích mỗi bể là 10m 3. Hiệu suất xử lý
của bể tự hoại: 80 – 85%.
Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý qua bể tự hoại sẽ được thu gom vào hồ chứa bằng bê
tông và tiếp tục xử lý bằng vi sinh ASC Protect (R) với định mức 0,1kg vi sinh/20m3 nước
thải ở chế độ hiếu khí. Sau đó nước thải được lọc qua bể lọc cát và sử dụng để tưới cây.
-

Thể tích hồ chứa nước thải sinh hoạt sau xử lý: 3 × 5 × 2m = 30m3.

-

Thể tích bể lọc cát: 2 × 1,5 × 1,5m = 4,5 m3.

d. Nước mưa chảy tràn
Nước mưa chảy tràn trên mặt bằng nhà máy sẽ cuốn theo đất cát, chất cặn bã … xuống
hệ thống thoát nước. Lượng nước mưa chảy tràn này có thể gây tác hại xấu tới môi trường và
hệ sinh thái trong khu vực nếu như không có hệ thống thu gom và xử lý thích hợp.
Để khống chế nguồn ô nhiễm này, chúng tôi đã xây dựng hoàn chỉnh hệ thống mương thu
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 0511.3824402, Fax: 0511.3824120

51

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương, tỉnh TT - Huế

gom và bể lắng cặn. Nước mưa sau khi lắng cặn sẽ được thải ra khe Vực ở phía Đông nhà máy.
4.1.3 Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn
4.1.3.1 Chất thải rắn sản xuất:
a. Thành phần: sau quá trình phân loại rác, các loại chất thải rắn không sử dụng được tại

b.

nhà máy bao gồm:
+ Vũ khí và chất nổ
+ Xác gia súc và phế thải y tế, các chất thải nguy hại khác.
+ Gạch, đá
+ Phế liệu
Biện pháp xử lý
• Đối với vũ khí và chất nổ: chúng tôi sẽ báo cáo và lập hồ sơ chuyển giao cho cơ quan
quân sự địa phương để có biện pháp xử lý an toàn.
• Gạch, đá: chôn lấp tại bãi rác
• Đối với phế liệu: thu gom để bán cho các cơ sở tái chế.

Đối với chất thải rắn nguy hại: các loại chất thải nguy hại như vỏ bình đựng hoá

chất, bình điện, ăcquy, ống kim tiêm,... được thu gom và chôn lấp tại bãi rác thành
phố. Việc thu gom và xử lý loại rác thải này được chúng tôi thực hiện theo đúng các
quy định trong Quy chế quản lý chất thải rắn nguy hại (Ban hành kèm theo Quyết
định số 155/1999/QĐ-TTg ngày 16/07/1999 của Thủ tướng chính phủ). Trong thời
gian tới, chúng tôi sẽ hợp tác với Viện công nghệ môi trường thiết kế, lắp đặt 01 lò
đốt chất thải nguy hại. Quá trình lắp đặt và vận hành lò đốt này sẽ được chúng tôi
đánh giá sau.
4.1.3.2 Chất thải rắn sinh hoạt:
Nhà máy bố trí các giỏ rác để thu gom và đưa đến khu vực tiếp nhận rác để xử lý.
4.1.4 Các biện pháp nhằm hạn chế tiếng ồn
− Kiểm tra độ mòn chi tiết và định kỳ cho dầu bôi trơn
− Có chế độ bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị theo định kỳ.
− Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ cho công nhân.
4.1.5 Biện pháp phòng chống bệnh nghề nghiệp
Chúng tôi cam kết chấp hành nghiêm chỉnh Nghị định 06/CP của Chính phủ ngày
20/1/95 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao
động. Chúng tôi cũng sẽ áp dụng một số biện pháp phòng chống bệnh nghề nghiệp như sau:

Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 0511.3824402, Fax: 0511.3824120

52

quần áo. − Trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cá nhân (giày dép.2. chúng tôi sẽ phân công cán bộ có chuyên môn phụ trách kỹ thuật an toàn điện. − Đảm bảo các điều kiện sinh hoạt.1 An toàn điện Ngoài các biện pháp tổ chức và quản lý. gây ô nhiễm môi trường. phun thuốc. − Đảm bảo đầy đủ chế độ bồi dưỡng độc hại cho người lao động. + Phát hiện các bệnh nghề nghiệp.Huế − Bố trí nhân viên chuyên trách về y tế tại nhà máy. Đà Nẵng. nghỉ ngơi cho công nhân. theo dõi.Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương. Cán bộ phụ trách điện có nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra: - Hệ thống đường dây từ trạm biến áp đến các phụ tải - Độ cách điện của các phụ tải - Tình trạng của các hệ thống bao che an toàn thiết bị điện - Hệ thống nối không. + Tổ chức kiểm tra an toàn và vệ sinh lao động trong môi trường lao động và khu vực lân cận. − Tổ chức tuyên truyền. giáo dục. 4. kính bảo hộ. Một đặc điểm cần chú ý là do Nhà máy nằm cạnh bãi rác thành phố nên số lượng ruồi muỗi di chuyển từ bãi rác sang nhà máy rất lớn. − Lắp đặt các trang thiết bị thông gió. cắt mạch bảo vệ.3824120 53 . điều trị sơ bộ. 25 Hoàng Diệu. Fax: 0511. làm mát. muỗi. tỉnh TT . phổ biến kiến thức về an toàn và vệ sinh lao động cho toàn thể cán bộ nhân viên trong nhà máy. Tel: 0511. chống ồn. gây mất mỹ quan.3824402. theo dõi điều trị và bồi dưỡng để phục hồi sức khoẻ. nối đất.6 Biện pháp giảm thiểu tác hại do sinh vật có hại Do tính chất đặc thù của Nhà máy là xử lý rác thải nên đây là nơi tập trung của một số lượng lớn các loài sinh vật có hại như ruồi. gián. có phương tiện cấp cứu nhằm thực hiện các nhiệm vụ: + Theo dõi và định kỳ khám sức khoẻ cho công nhân. hoá chất diệt côn trùng.2. Mặc dù Nhà máy đã thực hiện nhiều biện pháp như thường xuyên khử mùi hôi. Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng. khẩu trang . găng tay. ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 4.. PHÒNG NGỪA. khí độc nhằm đảm bảo các điều kiện lao động đạt tiêu chuẩn cho phép. mũ. xử lý bụi. Các loài sinh vật này là những vật trung gian gây bệnh cho người và các động vật khác..1.… nhưng sự suy giảm số lượng ruồi muỗi là không đáng kể. có đầy đủ cơ sở vật chất để quản lý. Tp.). 4. vì vậy muốn giảm thiểu tác hại do ruồi muỗi cần có sự phối hợp đồng bộ từ cả hai phía thì các biện pháp đưa ra mới phát huy hiệu quả.

chúng tôi thực hiện các biện pháp sau: - Thiết kế xây dựng nhà xưởng có khả năng chống được gió bão cấp 12. hầu như năm nào cũng có cơn bão đổ bộ vào khu vực này. - Lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống chữa cháy. - Xây dựng nội quy.Huế 4. sinh hoạt và tài sản của người dân.2 Phòng chống cháy - Nhà máy bố trí mặt bằng phù hợp với yêu cầu phòng cháy chữa cháy. Bão kèm theo gió mạnh thường gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất. - Thực hiện việc chằng néo nhà xưởng khi vào mùa mưa bão. quy định an toàn PCCC. Tel: 0511.3824120 54 . - Lắp đặt hệ thống chống sét cho nhà xưởng theo đúng quy định.2. Đà Nẵng. - Trước khi vào mùa mưa bão hàng năm sẽ tiến hành chặt tỉa bớt các cành cây khô. Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng. - Thực hiện việc trồng cây xanh với các giống cây có rễ bám sâu trong đất. 4. Vì vậy. - Xây dựng phương án chữa cháy tại chỗ. Fax: 0511.2. 25 Hoàng Diệu. mục và chặt hạ bớt độ cao của cây. thân cây vững chắc có khả năng chống chịu gió mạnh. tỉnh TT . lụt Huế là khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng của bão.3 Vấn đề bão.Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương. để đề phòng những thiệt hại do bão gây ra. Tp.3824402.

3824402.Huế CHƯƠNG 5 CAM KẾT THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Chúng tôi cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường cũng như các quy định chung về bảo vệ môi trường có liên quan đến quá trình hoạt động của nhà máy. công nghệ xử lý. • Chúng tôi sẽ thực hiện đúng.Huế.Huế thực hiện đúng chương trình giám sát môi trường như đã đề xuất trong báo cáo trong suốt quá trình hoạt động của nhà máy. Tel: 0511. cụ thể như sau: − Báo cáo với UBND xã Thuỷ Phương về nội dung của Quyết định phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường. Cụ thể như sau: • Để giảm thiểu các tác động có hại đến môi trường. kiểm tra. chúng tôi sẽ thực hiện những biện pháp bảo vệ môi trường (như đã trình bày trong chương IV) trong suốt quá trình hoạt động của nhà máy.Huế để kiểm tra. tỉnh TT . Các hạng mục công trình xử lý ô nhiễm đã được xây dựng hoàn chỉnh. điều 23 của Luật bảo vệ môi trường Việt Nam ngày 29/11/ 2005. Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng. các giải pháp bảo vệ môi trường để cộng đồng dân cư biết. xác nhận việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường. • Thực hiện đúng các nội dung quy định trong các Thông tư. Fax: 0511. − Niêm yết công khai tại nhà máy về các loại chất thải. − Thực hiện đúng. Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các quy định bảo vệ môi trường của tỉnh Thừa Thiên .Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương. − Thông báo cho Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Thừa Thiên . • Chúng tôi sẽ phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường Thừa Thiên . Tp. đầy đủ các nội dung bảo vệ môi trường đã nêu trong báo cáo Đánh giá tác động môi trường và các yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo. 25 Hoàng Diệu. giám sát. đầy đủ các nội dung quy định tại Khoản 1.3824120 55 . • Chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường đã được ban hành. Đà Nẵng.

− Hệ thống cây xanh trong nhà máy Các công trình xử lý môi trường trên đã được triển khai xây dựng hoàn chỉnh. Fax: 0511.1. Tình trạng môi trường sẽ được thường xuyên theo dõi. − Hệ thống xử lý nước thải rửa phế thải dẻo − Lò đốt rác hữu cơ khó phân huỷ − Hệ thống hút và lọc khí thải tại các máy đùn tạo hạt nhựa và sản xuất sản phẩm nhựa. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 6. 6.Huế định kỳ thực hiện việc giám sát môi trường theo đúng chương trình đã được phê duyệt. 25 Hoàng Diệu. các số Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng. khiếu nại. giám sát môi trường.2.3824402. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 6. + Theo dõi tình hình phát thải ô nhiễm tại các công đoạn trong dây chuyền sản xuất. DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG Các công trình xử lý môi trường của nhà máy gồm có: − Hệ thống thoát nước mưa − Hệ thống thu gom nước rỉ rác.3824120 56 . + Phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết các tranh chấp.2. với nhiệm vụ chính là: + Thường xuyên theo dõi để phát hiện kịp thời và có biện pháp ngăn chặn các sự cố môi trường có thể xảy ra. Đà Nẵng. 6. Tp.1 Chương trình quản lý môi trường • Chúng tôi sẽ bố trí cán bộ chuyên trách về vấn đề bảo vệ môi trường cho nhà máy. tố cáo về bảo vệ môi trường do hoạt động của nhà máy gây ra.Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương. + Theo dõi hiện trạng môi trường trong khuôn viên nhà máy.2 Chương trình giám sát môi trường Để đảm bảo hoạt động của nhà máy không gây tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh và đánh giá hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đã được áp dụng. Tel: 0511. tỉnh TT . Chương trình giám sát chất lượng môi trường được đề xuất sau đây sẽ được áp dụng trong suốt thời gian hoạt động của nhà máy Chúng tôi sẽ phối hợp với Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường thực hiện việc quan trắc.2.Huế CHƯƠNG 6 CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG. • Chúng tôi sẽ phối hợp với Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Thừa Thiên .

+ TCVN 5938-2005: Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc trong không khí xung quanh. H2S. NO2.Tiêu chuẩn so sánh: TCVN 5939-2005 . NO2. tiếng ồn. + Tiêu chuẩn vệ sinh lao động .Huế liệu và kết quả sẽ được gửi định kỳ lên Sơ tài nguyên và môi trường tỉnh Thừa Thiên .Thông số chọn lọc: bụi tổng. + TCVN 5938-2005: Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc trong không khí xung Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng.3824402. . .Thông số chọn lọc: bụi tổng.Tần suất giám sát: 03 tháng/lần • Khí thải trong nhà máy .Huế. 25 Hoàng Diệu. Đà Nẵng.Giới hạn tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải công nghiệp . .Vị trí giám sát: 03 điểm + Điểm K7: tại khu vực cổng nhà máy + Điểm K8: bên ngoài tường rào phía Đông của Nhà máy (tiếp giáp với bãi rác) + Điểm K9: cách nhà máy 200m cuối hướng gió tại thời điểm giám sát. CO.Vị trí giám sát: 06 điểm + Điểm K1: Tại khu vực tiếp nhận rác + Điểm K2: Tại khu vực tái chế phế thải dẻo (đùn ép tạo hạt nhựa) + Điểm K3: Tại khu vực sản xuất phân hữu cơ + Điểm K4: Tại khu vực sản xuất sản phẩm nhựa tái chế + Điểm K5: Tại khu vực hầm ủ rác hữu cơ + Điểm K6: Tại khu vực văn phòng. SO2. H2S.3824120 57 . NH3.Bộ Y tế. CO.Thông số chọn lọc: bụi tổng. .Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương. . NH3. tỉnh TT . NO2. Nội dung chương trình giám sát môi trường như sau: a. . SO2. SO2. Tp.Tiêu chuẩn so sánh: + TCVN 5937-2005: Chất lượng môi trường không khí xung quanh. Fax: 0511. Giám sát môi trường xung quanh: • Giám sát không khí .Tần suất giám sát: 03 tháng/lần b. Giám sát khí thải: • Khí thải lò đốt rác hữu cơ khó phân huỷ . Tel: 0511.Tiêu chuẩn so sánh: + TCVN 5937-2005: Chất lượng môi trường không khí xung quanh.Vị trí giám sát: khí thải sau xử lý tại 2 lò đốt rác trong nhà máy .

Tp. lệ phí về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.Thông số chọn lọc: pH. phía dưới điểm tiếp nhận nước mưa từ nhà máy 100m .3824402.Tần suất giám sát: 06 tháng/lần c. 25 Hoàng Diệu.3824120 58 . Đà Nẵng. phía trên điểm tiếp nhận nước mưa từ nhà máy + Điểm M2: Nước khe Vực. kim loại nặng. Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng. COD. NH3. Kinh phí thực hiện giám sát môi trường - Tổng kinh phí thực hiện giám sát môi trường: 15 triệu đồng/năm.Tần suất giám sát: 06 tháng/lần • Giám sát nước mặt . dầu mỡ. . tỉnh TT . .Vị trí giám sát: 02 điểm + Điểm M1: Nước khe Vực. Fax: 0511. Tel: 0511.Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương. . nộp.Mức ồn tối đa cho phép.Tiêu chuẩn so sánh: TCVN 5942-1995: Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt.Huế quanh. - Chi phí này không bao gồm chi phí đi lại và thuế. + TCVN 5949 – 1998: Tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư . SS. BOD. - Kinh phí này được tính trên cơ sở Thông tư số 83/2002/TT-BTC ngày 25 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ thu. - Kinh phí do nhà máy tự chi trả.

Fax: 0511. Tel: 0511. Bên cạnh đó nhà máy đã giải quyết một khối lượng đáng kể công ăn việc làm cho nhân dân địa phương. − Đề nghị nhà máy duy trì và phát triển hơn nữa kết quả đạt được trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường.Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương. (Xem văn bản ở phần phụ lục) Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng. Đà Nẵng. − Hoạt động của nhà máy đã góp phần đang kể trong việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho địa phương do tồn tại bãi chôn lấp tự nhiên với khối lượng rất lớn rác thải sinh hoạt của thành phố Huế gây ra. đặc biệt là những biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho nhà máy xử lý rác và địa phương. đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan khu vực. thực hiện tốt những nội dung đã nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tp.Huế CHƯƠNG 7 THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG Trên cơ sở Báo cáo đánh giá tác động môi trường “Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương. Uỷ ban nhân nhân và Uỷ ban mặt trận tổ quốc xã Thuỷ Phương đều có chung ý kiến như sau: − Chính quyền và nhân dân xã Thuỷ Phương rất hoan nghênh với việc Công ty Tâm Sinh Nghĩa đã triển khai nhanh chóng dự án.3824402. tỉnh TT . tỉnh Thừa Thiên – Huế”. 25 Hoàng Diệu. Từ ngày nhà máy hoạt động đến nay chưa có bất kỳ một khiếu nại nào về vệ sinh môi trường và cảnh quan khu vực.3824120 59 . − Hiện nay nhà máy hết sức khang trang sạch đẹp.

Đà Nẵng. NXB Xây dựng. Hoàng Xuân Cơ. Đại học QGHN. Trần Hiếu Nhuệ. Lê Trình: Đánh giá tác động môi trường – Phương pháp và ứng dụng. giáo trình giảng dạy có giá trị. Tel: 0511.2. NXB Xây dựng. Lê Thạc Cán và tập thể tác giả: Đánh giá tác động môi trường – phương pháp luận và kinh nghiệm thực tiễn. 6.Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương. 8. 11. 5. dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập − Dự án Hoàn thiện dây chuyền công nghệ thiết bị An Sinh – ASC xử lý rác thải sinh hoạt chưa qua phân loại đầu nguồn và mở rộng nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương – Huế. 2005. - Phương pháp thống kê: Ứng dụng trong việc thu thập và xử lý các số liệu khí tượng. Tuyển tập các tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường năm 2002.2 Nguồn tài liệu. 1998 Các tài liệu trên đều là những tài liệu tham khảo.2001 7. dữ liệu tham khảo 1. Nguyễn Thị Kim Thái: Quản lý chất thải rắn. Nxb KH-KT. Hà Nội – 2001.3824402.3824120 60 .1. NXB KHKT. Trần Ngọc Chấn: Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải.1. Hà Nội . Nguyễn Đức Khiển: Quản lý chất thải rắn nguy hại. DỮ LIỆU 8. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM - Phương pháp lập bảng kiểm tra: thể hiện mối quan hệ giữa các hoạt động của nhà máy với các thông số môi trường có khả năng chịu tác động. Tp.Cục môi trường. Chương trình môi trường Liên hợp quốc (UNEP): Đánh giá tác động môi trường . Cục môi trường: Hướng dẫn về quan trắc môi trường. Nxb KH-KT. được sử dụng phổ biến hiện nay nên có mức độ chi tiết và độ tin cậy cao. 1989.1. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 8. Hà Nội – 1994. thủy văn. Ứng Quốc Dũng. Hà Nội . Hà Nội – 2000 9. 25 Hoàng Diệu. 1998. Phạm Ngọc Đăng: Môi trường không khí.Huế CHƯƠNG 8 NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU. Guidelines for EIA.2003 4. Hà Nội -1997. NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU. Fax: 0511. Phạm Ngọc Hồ: Giáo trình Đánh giá tác động môi trường. 3. 2.Những quy trình cơ bản đối với các nước đang phát triển . World bank. Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng. kinh tế xã hội tại khu vực nhà máy. 1988 10. NXBKHKT.1 Nguồn tài liệu. tỉnh TT . 8. 8.

Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng. một số phương pháp đã được đưa vào giáo trình giảng dạy. sự cố trong quá trình hoạt động của nhà máy được đưa ra trên cơ sở điều tra. các rủi ro. phân tích mẫu được thực hiện theo các Tiêu chuẩn Việt Nam. Phương pháp thu mẫu. Tel: 0511. Fax: 0511.Huế - Phương pháp điều tra xã hội học: điều tra. - Phương pháp so sánh dùng để đánh giá các tác động trên cơ sở các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam đã được ban hành năm 1995.3824120 61 . - Phương pháp khảo sát.Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương. Tp.3. - Phương pháp đánh giá nhanh trên cơ sở hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập nhằm dự báo và ước tính tải lượng các chất ô nhiễm từ các hoạt động của nhà máy. do đó độ tin cậy là rất cao. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT. khảo sát thực địa và qua tham khảo các nguồn tài liệu cũng như các số liệu từ báo cáo ĐTM của các nhà máy khác. môi trường nước tại khu vực nhà máy. 8. ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ Các đánh giá về các tác động môi trường.3824402. 2002. phỏng vấn nhân dân địa phương tại khu vực xây dựng nhà máy. Đà Nẵng. tỉnh TT . 2005 và Tiêu chuẩn vệ sinh an toàn lao động của Bộ Y tế. Các phương pháp trên đều là những phương pháp được sử dụng phổ biến hiện nay. nên có mức độ chi tiết cũng như độ tin cậy cao. lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm nhằm xác định các thông số về hiện trạng chất lượng môi trường không khí. 25 Hoàng Diệu.

phục vụ cho hoạt động sản xuất nông – công nghiệp. 25 Hoàng Diệu. các nguồn gây tác động này sẽ được giảm thiểu đến mức thấp nhất bằng các biện pháp kỹ thuật như đã nêu ở chương IV. có thể nhận thấy quá trình hoạt động của nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương có những tác động đến môi trường tự nhiên. 2..Huế KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. thẩm định và cấp Quyết định phê duyệt để chúng tôi có đủ cơ sở pháp lý.xã hội. ảnh hưởng đến môi trường và sức khoẻ con người. Tel: 0511.3824402.3824120 62 . chúng tôi kính đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thừa Thiên . Đà Nẵng.Huế xem xét.. + Hạn chế quỹ đất chôn lấp rác. + Tận dụng nguồn rác thải sẵn có để sản xuất ra các sản phẩm có ích. Tuy nhiên với việc đầu tư và thực hiện các biện pháp kỹ thuật như đã đưa ra trong báo cáo sẽ đảm bảo mức độ tác động của nhà máy đến môi trường là không lớn.xã hội khu vực như sau: Tác động tích cực: + Giải quyết được vấn đề tồn đọng rác thải gây mất vệ sinh.Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương. Fax: 0511. + Tác động đến môi trường nước do nước mưa chảy tràn cuốn theo chất bẩn Tuy nhiên.. KIẾN NGHỊ Quá trình hoạt động của nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương ngoài những lợi ích to lớn về mặt kinh tế còn có những tác động tiêu cực nhất định. dự báo và đánh giá các nguồn gây tác động. KẾT LUẬN Trên cơ sở phân tích. Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng. nâng cao đời sống cho một số lao động. kinh tế . nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình hoạt động của nhà máy. tỉnh TT . Với bản báo cáo này. Tác động tiêu cực: + Tác động đến môi trường không khí trong khu vực do mùi hôi phát sinh từ rác thải và do các chất độc hại từ khói thải của các phương tiện giao thông vận tải. ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên và kinh tế . xây dựng. + Giải quyết công ăn việc làm. Tp.

............................... Fax: 0511................................... Tp.4 1.. 25 Hoàng Diệu.. 3 1...............................................3824120 63 .................................................2....... CHỦ ĐẦU TƯ...................4 Các yếu tố tài nguyên..........4 Quy trình công nghệ xử lý rác.......4..........3 Các hạng mục công trình của dự án................................8 Nguồn cung cấp và nhu cầu sử dụng điện.............Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương................21 2.......1 3.....................................................4......................9 Các loại nguyên...........4...2 Hình thức đầu tư và nguồn vốn....1 2......1...............................4..............................17 1...........3 1..................... NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN...............................5 Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên..................... CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM....... nước..............6 1................. TÊN NHÀ MÁY.....9 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH KHU VỰC NHÀ MÁY....4 1............. nhiên vật liệu phục vụ hoạt động của nhà máy....1......................... ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG..... Tel: 0511.............................................. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC LẬP BÁO CÁO..1................1..........................................................19 CHƯƠNG 2 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN.....25 2................................21 THÁNG 22 THÁNG 23 THÁNG 23 THÁNG 24 2.......................................................16 1................................................................. sinh học.................................................3 Mối tương quan của địa điểm xây dựng nhà máy với các đối tượng tự nhiên......3 1..............................xã hội của dự án..6 Chủng loại..................1 Các yếu tố khí hậu.............7 Danh mục các loại máy móc thiết bị..... TÓM TẮT VỀ XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN.3.........2 4................. Đà Nẵng.......................................................4........4............xã hội.................2 CHƯƠNG 1 MÔ TẢ TÓM TẮT VỀ NHÀ MÁY.............3824402.. MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ XÃ HỘI TẠI KHU VỰC XÂY DỰNG NHÀ MÁY...................................................................4..................4... kinh tế ...............................................1 Vị trí địa lý............3..................................................................................4...........4 1.............4 1.............................................................................1............................2 Giới hạn khu đất..........1 Tổng vốn đầu tư cho dự án.3.......................................10 Hiệu quả kinh tế ....................................................... TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM......................................................................................5 Công suất xử lý........3 1.................................................3 1.........25 2..3...........2 Đặc điểm thuỷ văn....3 1..................................................... VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA NHÀ MÁY...1..............4.............................................3 Địa hình và địa chất khu vực....................................Huế MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1....... tỉnh TT .....3 1.............................29 Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng..........................................................................26 BẢNG 2........................................................................ chất lượng sản phẩm..............21 2......4..............................................28 BẢNG 2...............................................................................25 2.........................19 1................8 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ TRONG KHU VỰC NHÀ MÁY.......18 1...................1....................16 1..........................................

...................................3.....2....... ĐIỀU KIỆN KINH TẾ – XÃ HỘI KHU VỰC...31 2...2..................................................31 2....... 25 Hoàng Diệu.............xã hội..................1 Nguồn gây tác động do hoạt động của nhà máy.1 Đối tượng bị tác động................................................................................................................................................................2. lụt...........1...................................4 Giáo dục và Y tế cộng đồng............53 4............39 3.....49 4.........................3 Dân số và lao động.......39 3.8 Tổng hợp các tác động do hoạt động của nhà máy đến môi trường tự nhiên và kinh tế ................1..xã hội................Huế 2...................2................45 CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG BAO GỒM:............................................................ Tp........................................................................30 2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG...............38 3..........................52 4........................................42 3....38 3..............1 Vị trí địa lý.. PHÒNG NGỪA.............2 Hiện trạng sử dụng đất...........39 3........................................38 3..3.........................................33 3................................... ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG.......5 Biện pháp phòng chống bệnh nghề nghiệp.......4 Tác động đến môi trường đất...........3.... NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG.1 An toàn điện...............3 Vấn đề bão..........................................3824402...................1 Tác động đến môi trường nước..................54 Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng. ĐỐI VỚI CÁC TÁC ĐỘNG XẤU...........................Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương................................1.............................. Tel: 0511.........2............................................................................6 Biện pháp giảm thiểu tác hại do sinh vật có hại ....................................................................33 3.................................................46 PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG.......................................................................................46 4..2 Tác động đến môi trường không khí.............2 Phòng chống cháy...........2 Dự báo rủi ro.................41 3..........31 2..............2...................54 4..............................3....3824120 64 ............52 4.............42 3...................3.......7 Tác động đến môi trường kinh tế ...................................... tỉnh TT ..4...40 3............................ sự cố trong quá trình hoạt động của nhà máy.........53 4......................................2....5 Cơ sở hạ tầng và thông tin liên lạc..............................................................46 4...................1.3 Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn.........................................................................................................................................................................52 4......................................................... Fax: 0511.........................................2.......3.............3.2............................5 Tác động do ô nhiễm nhiệt.2.........................1..............................................4 Các biện pháp nhằm hạn chế tiếng ồn.................33 3............30 2........................................... Đà Nẵng....3.45 CHƯƠNG 4 CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU.........1....32 CHƯƠNG 3 ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DO QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ MÁY............................................. ĐÁNH GIÁ VỀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG..............................................41 3...........40 3.....30 2......1.....................................2 Phạm vi tác động................................46 4.................................6 Tác động đến môi trường sinh thái......... ĐỐI TƯỢNG...................................53 4.................1.......................1.....................................................................................................44 3.........................................................3 Tác động do tiếng ồn............2.....................2..........2............3.........................................................1..............................................2.........................................2 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước....1 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí............ QUY MÔ BỊ TÁC ĐỘNG........................6 Hiện trạng kinh tế và định hướng phát triển kinh tế tại địa phương.....................

.............3824120 65 ...... dữ liệu tham khảo......... Đà Nẵng..........................................60 8......................................................60 8...............................................55 CHÚNG TÔI CAM KẾT THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CŨNG NHƯ CÁC QUY ĐỊNH CHUNG VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ MÁY...................2 Chương trình giám sát môi trường.............57 b....... NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU...........................................56 6...........62 Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng....2...............61 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...............2.................................... tỉnh TT .. 25 Hoàng Diệu........ KẾT LUẬN........................2....62 1......2 Nguồn tài liệu............................................ DỮ LIỆU.......................................1...56 6............................................... DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG............56 6.....60 8..55 CHƯƠNG 6 CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG.....................................60 8...59 CHƯƠNG 8 NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU...........................56 a.............................. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ..................1....................... CỤ THỂ NHƯ SAU:....... Giám sát môi trường xung quanh:...57 c..................Huế CHƯƠNG 5 CAM KẾT THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG..... ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ........ dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG.................1...........Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương..... Giám sát khí thải:....................3824402..2................................ PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM........1 Chương trình quản lý môi trường................3..................................................62 2............................... Fax: 0511...............56 6.... CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG.................... Tp....................................................... NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT......... KIẾN NGHỊ.................................... Kinh phí thực hiện giám sát môi trường.......................... Tel: 0511............1...............................................60 8.........................................................58 CHƯƠNG 7 THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG......................................................................................................................1 Nguồn tài liệu...............................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful