THAM LUẬN GIÚP ĐỠ HỌC SINH YẾU KÉM VƯƠN LÊN TRONG HỌC TẬP _______________________________ I.

ĐẶT VẤN ĐỀ: Đối tượng học sinh học tập yếu, kém vẫn luôn tồn tại trong giáo dục, tuy nhiên về số lượng học sinh yếu, kém nhiều hay ít và mức độ tiến bộ của học sinh yếu, kém nhanh hay chậm trong quá trình được giáo dục và rèn luyện mới là điều đáng quan tâm của riêng mỗi nhà trường. Tuy cùng hưởng thụ một nội dung chương trình giáo dục giống nhau, nhưng mỗi học sinh đều có sự phát triển về thể chất và trí tuệ khác nhau, có điều kiện hoàn cảnh sống và sự quan tâm chăm sóc ở gia đình khác nhau, có động cơ và thái độ học tập khác nhau, môi trường giáo dục khác nhau (mà trong đó có sự dạy dỗ của thầy cô giáo) thì năng lực học tập, khả năng tiếp thu kiến thức của mỗi học sinh cũng phải khác nhau. II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ: 1. Về công tác triển khai kế hoạch chỉ đạo của ngành các cấp: Nhà trường cần triển khai đầy đủ, kịp thơi các văn bản chỉ đạo, các hướng dẫn cụ thể của ngành cấp trên đối với công tác phụ đạo, giúp đỡ học sinh yếu kém, ngăn ngừa tình trạng học sinh bỏ học cho tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh thực hiện ngay từ đầu năm học, đặc biệt là sau khi khảo sát chất lượng học sinh đầu năm học và ở hội nghị CBCC để triển khai các biện pháp thực hiện phong trào và thông qua các chỉ tiêu thi đua đến cuối năm học. Sau đó tiếp tục đưa ra bàn bạc trong Ban đại diện Hội CMHS đầu năm. 2.Về công tác khảo sát chất lượng và xây dựng kế hoạch : - Căn cứ kết quả xếp loại học lực cuối năm học trước, so sánh với kết quả khảo sát chất lượng học sinh đầu năm học này, căn cứ sĩ số học sinh đầu năm học với sĩ số học sinh từng tháng để tiến hành thống kê số liệu, xác định và phân loại số học sinh yếu kém, học sinh bỏ học ở từng lớp, từng khối lớp. - Căn cứ kế hoạch của Phòng GD-ĐT, căn cứ vào tình hình địa phương, và kết quả kiểm tra chất lượng đầu năm, Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể, phát động phong trào thi đua thực hiện kế hoạch trong năm học và đề ra các giải pháp chủ yếu trong triển khai thực hiện, thành lập Ban chỉ đạo cấp trường, tổ chức ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ. 2.1. Kết quả khảo sát chất lượng học sinh đầu năm học: Sau khi tổ chức khảo sát chất lượng học sinh đầu năm ít nhất ở 02 môn Tiếng Việt và Toán, cần: - So sánh kết quả khảo sát chất lượng đầu năm này với kết quả xếp loại học lực cuối năm qua; các chỉ số về tỷ lệ tăng hay giảm sút?

cương quyết ngăn chặn. thực hiện tốt sinh hoạt 15 phút đầu giờ : tổ chức kiểm tra việc chuẩn bị bài của HS ở nhà. tự học và sáng tạo”. kiên trì và dài lâu.Tiếp thu chậm. đi lại khó khăn. Về phát huy các nguồn lực trong nhà trường: . tổ chức học tổ. bổ sung kiến thức. biểu dương. kinh nghiệm về giảng dạy phụ đạo học sinh yếu kém. tâm huyết và có kinh nghiệm để phụ đạo giúp đỡ HS yếu kém. sửa bài tập đầu buổi học. . kém bằng tâm lý sư phạm. phân công cán bộ lớp. tìm ra nguyên nhân học sinh học tập yếu kém vì các nguyên nhân như: . .Nguyên nhân khác. dịch bệnh.Cha mẹ không quan tâm. xử lý nghiêm các hiện tượng tiêu cực trong các lần tổ chức kiểm tra-thi cử trong toàn ngành. . . HS yếu. . tự quản và thi đua học tập của lớp. học nhóm HS dứơi sự hướng dẫn của GVCN hoặc GV bộ môn.2. có đạo đức. Nguyên nhân học sinh học yếu kém: Bước tiếp theo có thể khảo sát. tổ chức ôn bài. duy trì sĩ số học sinh.Giáo viên phải nắm hết các điểm yếu. hổng hóc kiến thức.So sánh kết quả khảo sát chất lượng đầu năm này với kết quả khảo sát cùng kỳ năm học qua. .Sức khoẻ.Thiểu năng trí tuệ.Hoàn cảnh khó khăn.Tổ chức sinh hoạt chuyên đề. . Không tạo không khí căng thẳng. . khơi dậy trong HS lòng tự tin. Hướng dẫn tổ chức tiết hoạt động tập thể để phát huy tính chủ động. cán sự bộ môn của lớp hướng dẫn giải bài tập. thiên tai. phân tích các chỉ số nói lên điều gì? 2. . GVCN còn nắm bắt tâm tư.Lười.Ưu tiên phân công các GV có năng lực tay nghề vững vàng.… 3. . bệnh tật. . nguyện vọng. không được có lời lẽ và thái độ nặng nề với các em trong giờ dạy và trong các lần kiểm tra. không có phương tiện. dùng các biện pháp kích thích động viên các em là chính.Giúp đỡ học sinh yếu kém được gắn với cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện.Xa trường. . Dạy phụ đạo. học sinh tích cực” và “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức. Tất cả các trường hợp giảng dạy giúp học sinh yếu kém không tiến bộ thì phải được phân công lại. hứng thú học tập và vượt khó để tiến bộ. khen ngợi kịp thời các HS yếu kém có nhiều cố gắng…đồng thời qua tiết sinh hoạt tập thể lớp. báo cáo sáng kiến kinh nghiệm điển hình về công tác chủ nhiệm lớp.. tổng kết tình hình học tập.Đẩy mạnh công tác GV chủ nhiệm lớp. hoàn cảnh từng học sinh để có biện pháp giúp đỡ kịp thời. Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Hai không” do Bộ GD-ĐT phát động. chán học. thiết thực. các nơi hổng hóc trong kiến thức của từng học sinh yếu kém để tập trung bù đắp.

… ở Tiểu học tập trung 2 môn Tiếng Việt và Toán. Trong phương pháp dạy học cá nhân. tổ chức coi thi. dạy phụ đạo HS yếu kém tại điểm trường chính thì gom HS theo từng khối để dạy phụ đạo.. hệ thống hoá kiến thức đã học để thực hành thành thạo kỹ năng làm bài tập. chấm bài nghiêm túc. Kết quả các bài kiểm tra phải được so sánh với bài kiểm tra trước liền kề để so sánh. Chỉ đạo GVCN. học sáng thì học phụ đạo vào buổi chiều hoặc học đủ 5 tiết mỗi buổi học. chữa bài trước lớp. kém và tự tin hơn trong học tập. kiểm tra chất lượng giảng dạy của GV phụ đạo. tổ chức thông báo kết quả và tình hình học tập cụ thể của từng HS theo định kỳ cho gia đình.Dạy phụ đạo giúp đỡ HS yếu kém ngoại khoá không phải thu tiền học sinh. Bảo đảm nội dung và phương pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng HS (cá thể hoá hoạt động dạy và học) tạo điều kiện cho HS yếu kém được tham gia phát biểu. nói. giúp các em xoá bỏ mặc cảm yếu. với các tổ chức đoàn thể và sự hỗ trợ giáo dục của cha mẹ HS. làm điểm và ghi học bạ. so sánh điểm bài kiểm tra . Ngữ văn. dạy học theo nhóm. Hoá. giúp đỡ kèm cặp HS yếu kém các bộ môn. phối hợp đồng bộ.v. kiểm tra tỷ lệ chuyên cần của HS. kịp thời với các GV bộ môn. Nhà trường cần tổ chức đầy đủ lực lượng kiểm tra-giám sát các ky thi. Thực hiện kiểm tra đánh giá chất lượng GD ngày càng thực chất. nhận xét đánh giá sự tiến bộ của từng HS.viết cho HS yếu kém. giáo viên tăng cường hướng dẫn thêm để các em được làm 1 số bài tập có thể ít hơn số HS khá giỏi nhưng phải bảo đảm thành thạo về kiến thức và kỹ năng giải đúng các bài tập đó. hoạt động nhóm để HS yếu kém được tham gia cùng nhóm. tận dụng tối đa quỹ thời gian giảng dạy ở từng tiết học để tăng cường giáo dục HS cá biệt. HS khuyết tật. Tổ chức GV chấm bài chung tại trường. ở điểm trường lẻ từng GV chủ nhiệm dạy phụ đạo kèm thêm HS yếu tại điểm trường 02 buổi mỗi tuần.Kiểm tra đánh giá học lực HS theo Chuẩn kiến thức-kỹ năng các môn học qui định. thông báo kết quả học tập qua sổ liên lạc về gia đình. . Lý. Giúp HS ôn lại kiến thức cũ.đánh giá HS. ở THCS có thể tập trung các môn Toán. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng tiêu cực. tổ chức họp mặt CMHS thông báo kết quả học tập trong năm học đúng qui định. . (01 buổi ngày thứ bảy và 01 buổi trong tuần.v…). . mỗi lớp có thể không quá 15 em. bệnh thành tích trong kiểm tra . GV chủ nhiệm tăng cường giảng dạy kỹ năng đọc – viết. Đối với TH. lên điểm. Tổ chức phương pháp học tập thảo luận nhóm. học sinh người dân tộc. giám khảo chấm bài 2 vòng độc lập. đặc biệt là học sinh các lớp 1-2-3. dạy 02-03 buổi mỗi tuần.Trong dạy và học chính khoá.Nhà trường tăng cường công tác quản lý và theo dõi quá trình học tập của từng học sinh.

học sinh năng khiếu. tập vở. học phẩm-học cụ cho HS cũng như tiếp tục tăng cường đầu tư CSVC theo hướng trường đạt chuẩn Quốc gia. -Thực hiện các phong trào thi đua “Hai tốt” để kích thích hoạt động dạy và học đạt hiệu quả cao. “Góc học tập”. đúc rút kinh nghiệm.v… Tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức. Về công tác tổ chức – phối hợp các nguồn lực ngoài nhà trường: -Phát huy tối đa vai trò. nâng cao chất lượng mặt bằng học lực chung cho học sinh đồng bào dân tộc. tặng áo cho bạn nghèo. giúp đỡ học sinh khó khăn. tạo thêm điều kiện để HS ngày càng yêu trường mến lớp.v… nhằm giúp cho CBQL và GV điều chỉnh biện pháp dạy học. các nhà hảo tâm…góp công góp của cùng tham gia thực hiện phong trào . .Đối với các nhà trường việc tiếp tục duy trì và phát triển số lớp dạy 02 buổi/ngày hoặc 7-8 buổi/ tuần để nâng cao và bảo đảm chất lượng GD là điều kiện hết sức cần thiết. tổ chức phát động phong trào thi đua “Học nhiều điểm tốt”. vở. tổng kết đánh giá – điển hình tiên tiến và khen thưởng kịp thời là nguồn động viên khích lệ rất lớn cho phong trào của từng đơn vị. lực lượng đoàn thể xã hội. góp phần củng cố kỷ cương. nền nếp dạy và học. điều chỉnh bổ sung các giải pháp hữu hiệu trong thực hiện phong trào. yếu kém” hỗ trợ bằng tinh thần và vật chất để các em yên tâm học tập và tiến bộ. 4. kém. . điểm KT cuối HK1 với giữa HK1.Tham mưu với chính quyền địa phương. chức năng nhiệm vụ của chính quyền. “Nhóm bạn học tập ở trường và ở nhà”. gần gũi động viên và chia sẻ kịp thời với những HS có hoàn cảnh gia đình khó khăn. giúp đỡ HS yếu kém. dạy phụ đạo cho HS yếu kém và nâng cao công tác quản lý chất lượng GD. Xây dựng môi trường cảnh quan sư phạm trường học Xanh – Sạch – Đẹp.Tổ chức Đoàn Đội của nhà trường là nòng cốt của các phong trào thi đua “Học tốt”. Hội CMHS trang bị đầy đủ SGK. sách giáo khoa cũ.v. vùng nông thôn đặc biệt khó khăn. giáo dục tinh thần “tương thân tương ái” tặng tập. trang thiết bị và tài liệu tham khảo cho GV. -Tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. bổ sung SGK. Tích cực huy động sự tham gia phối hợp. các đoàn thể địa phương và Ban đại diện CMHS của địa phương. “Giúp bạn vượt khó học tập”. không chán học bỏ học.Tổ chức Công đoàn nhà trường học triển khai thực hiện phong trào “Thầy cô giáo nhận đỡ đầu. . cộng đồng trách nhiệm của chính quyền. phân công HS khá giỏi kèm cặp. Đảm bảo thực hiện tốt công bằng trong GD.giữa HK1 với bài khảo sát đầu năm.Thường xuyên kiểm tra – tổng hợp – đánh giá tình hình. vừa tạo điều kiện cho công tác giáo dục mũi nhọn vừa tạo thêm động lực thúc đẩy nâng cao phong trào thi đua giúp đỡ HS yếu. “Đôi bạn học tập”. . tay nghề giảng dạy cho đội ngũ nhà giáo. Củng cố và chấn chỉnh hoạt động các tổ chuyên môn để nâng cao chất lượng chuyên môn-nghiệp vụ.v. .

. yếu kém. . giúp đỡ HS nghèo. HS gia đình nghèo được đến trường. kém. học sinh yếu kém cho đến kết thúc năm học. thành lập tổ công tác đến gia đình để vận động học sinh trở lại trường. tổ chức họp mặt CMHS ít nhất 2 lần trong mỗi học kỳ và động viên gia đình vượt khó để con em đi học. TÓM LẠI: Chất lượng giáo dục được bảo đảm vững chắc. Thường xuyên thông tin liên lạc. đoàn thể xã hội trong việc giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.Giáo viên chủ nhiệm đề xuất với nhà trường. HS bỏ học nửa chừng ngày càng giảm đi là điều mong muốn của mỗi nhà trường. Hội Khuyến học và các nhà hảo tâm của địa phương để quyên góp. Chủ động đề xuất với Ban đại diện CMHS. hiệu quả. hạn chế thấp nhất tỷ lệ học sinh bỏ học. làm bài ở nhà… III.. Tất cả các giải pháp do nội lực của tập thể sư phạm nhà trường cùng với các giải pháp nhằm phát huy các nguồn lực bên ngoài xã hội có khả thi và hiện thực hay không đều phải được xuất phát từ sự nhận thức. chán học. số lượng HS khá giỏi tăng lên cùng đồng thời số lượng HS yếu. lòng quan tâm để cùng biến thành nhiều hành động thiết thực. động cơ học tập đúng đắn.giúp đỡ học sinh khó khăn. với chính quyền. viết. Đặc biệt là vai trò của gia đình học sinh trong công tác phối hợp với nhà trường. đặc biệt là giáo dục tốt cho HS bậc THCS thái độ. .. xác định nguyên nhân học sinh bỏ học. mong mang chữ “tâm” đi hết con đường nghề. HS khó khăn về vật chất. cấp tập. học lực sa sút.Bảo đảm duy trì tốt sĩ số học sinh. Bài tham luận nhỏ nhoi này gửi để cùng tham gia với quí thầy cô giáo tiền bối đã có nhiều kinh nghiệm đi trước và có nhiều lòng thành với đàn em thân yêu của mình. đi học chuyên cần. GV chủ nhiệm phải sớm phát hiện ngăn chặn kịp thời HS có dấu hiệu bỏ học. tặng quần áo hoặc cấp học bổng cho các em yên tâm học tốt. tinh thần miễn giảm học phí.Tăng cường phối hợp với cha mẹ HS trong việc quản lý giờ giấc. nề nếp sinh hoạt và học tập của HS ở trường và ở nhà . . đối với số HS yếu kém phải hướng dẫn gia đình cách tổ chức và kiểm tra con em tự học.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful