BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Thời gian thực tập từ 15/03/2012 đến 15/05/2012
1. Sinh viên thực tập:
-

Họ và tên:

Nguyễn Văn Bắc

MSSV: VX10-91

-

Lớp:

ĐTVT K10

Khóa: 2010 – 2012

-

Ngành:

Điện Tử Viễn Thông

2. Giáo viên hướng dẫn :
- Họ và tên:

Đặng Xuân Đương

- Học vị: Thạc Sĩ
- Ngành: Điện Tử - Viễn Thông
- Đơn Vị: Học Viện Bưu Chính Viễn Thông
3. Đơn vị thực tập :
- Tên đơn vị: Trung Tâm Viettel Pleiku , Chi nhánh Viettel Gia Lai
- Cán bộ hướng dẫn: Nguyễn Minh Hoàng – Phó Trung Tâm (Phụ trách

kĩ thuật ).
4. Nội dung thực tập :
-

Khảo sát mô hình tổ chức hành chính của công ty
Khảo sát mạng truyền dẫn của Viettel
Khảo sát hệ thống trạm BTS 2G và 3G của công ty VIETTEL đang triển
khai tại tỉnh Gia Lai.

1

chi nhánh VIETTEL Gia Lai – đã đồng ý cho em thực tập tại công ty. giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình thực tập. những người thân trong gia đình đã luôn động viên để báo cáo này được hoàn thành tốt đẹp và đúng thời hạn ……Gia Lai. Em cũng cám ơn anh Nguyễn Minh Hoàng – Phó trung tâm phụ trách kỹ thuật Pleiku .trưởng bộ môn điện tử viễn thông – cùng tập thể Thầy.LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp thật sự bổ ích đối với sinh viên.phó giám đốc kỹ thuật.đã tận tình chỉ bảo. Ngày 10 Tháng 05 Năm 2012 Sinh viên thực tập 2 . Cô bộ môn Điện tử Viễn thông đã cung cấp những kiến thức vô cùng quý báu. giúp em tự tin hơn trong quá trình thực tập. giúp sinh viên chuẩn bị ra trường đánh giá lại kiến thức đã học. Em cũng xin cảm ơn anh Nguyễn Thanh Ninh đã hỗ trợ em rất nhiều khi em khảo sát các trạm viễn thông của Viettel Xin cảm ơn sâu sắc Thâỳ Đặng Xuân Đương . Lời kết em xin cảm ơn bạn bè. cũng như tìm hiểu sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tiễn. Lời đầu tiên em xin cảm ơn Anh Vũ Văn Nam .

. NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP 1. . Kiến thức chuyên môn nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 3. đóng dấu) 3 . Thái độ tác phong thực tập nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 2. Đánh giá khác: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xác nhận của doanh nghiệp (ký tên.

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 1. Kiến thức chuyên môn nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………… 3. Nhận thức thực tế: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 4. Cách thức trình bày bài báo cáo: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 5. Điểm số: …… Giáo viên hướng dẫn (Ký tên) 4 . Thái độ tác phong thực tập nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………… 2. Đánh giá khác: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 6.

nhưng chắc chắn không tránh khỏi những khiếm khuyết. Nó giúp em có cơ hội được cọ xát thực tế. vận dụng những kiến thức đã được học vào trong thực tế công việc. Tổng quan mạng truyền dẫn Viettel Giới thiệu hệ thống truyền dẫn quang và hệ thống truyền dẫn vô tuyến. Từ đó em tích lũy thêm nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm sống cho bản thân. nhiệm vụ chung. Mạng viễn thông WCDMA của VIETTEL tại Pleiku.Nam của Viettel Chương 3. Tổng quan về chi nhánh VIETTEL Gia Lai Giới thiệu chức năng. Thời gian thực tập tuy ngắn nhưng rất bổ ích.Đội Kỹ Thuật Pleiku. Vì vậy rất mong nhận được sự góp ý từ quý Thầy. các thiết bị được sử dụng trong hệ thống NodeB Chương 4. Giới thiệu hệ thống NodeB. mô hình chi nhánh Viettel Gia Lai. Mặc dù em đã có nhiều cố gắng trong quá trình viết báo cáo. Chương 2. giới thiệu sơ lược đội kỹ thuật Pleiku. nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Kết luận Tổng kết những vấn đề đã được thực tập 5 . CẤU TRÚC BÀI BÁO CÁO GỒM 4 CHƯƠNG Chương 1. các đường trục cáp quang Bắc.LỜI NÓI ĐẦU Quyển báo cáo này là kết quả mà em đã được học và làm trong quá trình thực tập tại Chi Nhánh Viettel Gia Lai .

MỤC LỤC PHẦN A...........................................................................................................................................5 MỤC LỤC............................................................................................................................................3 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN.............4 LỜI NÓI ĐẦU.................................................................................................2 NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP.................................. 6 ....................4 (Ký tên).....6 ......................................................................... GIỚI THIỆU LỜI CẢM ƠN....................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful