Đề tài : Thiết kế mạch chuyển mã BCD 8421 qua GRAY

Phần I:
I.1.

ĐỀ 4

Nhiệm vụ của sinh viên:

Nắm chắc lý thuyết đại Số Boole, các định lý logic, các cổng logic, đẳng thức chuẩn tắc tuyển, phương pháp tối giản logic biểu thức logic bằng định lý logic và bằng bảng Karnaugh. I.2. Tài liệu học tập: • Cơ Sở kỹ thuật điện tử cái PVC / môn điện tử-Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh. Nhà xuất bản Giáo Dục (1996). • Thiết kế mạch logic cái Nguyễn Thùy Vân. Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật So sánh (1996). • Kỹ thuật điện Số tử-TS Đặng Văn Chuyết-Nhà xuất bản Giáo Dục (1998) Bài giảng Kỹ thuật xung Số. I.3. Yêu cầu • Phân tích bài tập được giao xây bảng phân công tác cho mạch logic thiết kế có thể. • Lập Biểu thức logic cho các đầu ra. • Tiến hành tối giản biểu thức logic (dùng ca 2 phương pháp định lý logic và bảng kasnaugh) • Thiết kế mạch chuyện đôi mã tất cả các dạng logic: OR - AND, AND - OR, NOR - AND, NOR - NOR So sánh NAND - NAND. • Vẽ mạch logic. • Mô phòng mạch logic bằng C. I.4. Đề bài

Thiết kế mạch chuyển mã từ BCD8421 sang GRAY

C.b.B.c.Phần II: BÀI GIẢI BCD 8421 GRAY D 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Cơ số 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X X X X X X F1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 F2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 F3 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 F4 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 II.1.D F 1 A B C D CODER B C D BCD 8421 GRAY . Phân tích bài tập A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 B 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 C 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 Mỗi cột a.d là một hàm của A.

Tích các tổng: F1 = (A + B + C + D)(A + B + C + )(A + B + +A .2 Biểu thức logic đầu ra 1.Tổng các tích: F4 = a. )(A + B + + D) + D)(A + F2 = (A + B + C + D)(A + B + C + F3 = (A + B + C + D) (A + B + C + F4 = (A + B + C + D)(A + B + )(A + B + )(A + B + + D) .II.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful