I. Kế hoạch chung 1. Số lượng lao động tuyển dụng: khoảng 633 chỉ tiêu. 2.

Thời gian triển khai: - Bắt đầu triển khai từ cuối tháng 6/2012. - Hoàn thành công bố kết quả tuyển dụng và ký hợp đồng thử việc trong tháng 08/2012. 3. Danh sách các đơn vị tuyển dụng (phụ lục 1 kèm theo) 4. Điều kiện, yêu cầu về Hồ sơ dự tuyển: Để phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng địa bàn, điều kiện hồ sơ đầu vào được chia làm 07 nhóm như sau: (1): Các CN trên địa bàn Hà Nội (trừ Sơn Tây, Đông Hà Nội, Thành Đô) (2): Các chi nhánh địa bàn TP Hồ Chí Minh, chi nhánh Đông Hà Nội, Thành Đô và Sơn Tây (3): Các CN Từ Sơn, Hải Dương, Hưng Yên, TP Hưng Yên, Hải Phòng, Đông Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hoá, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Hải Vân, Khánh Hoà, Cần Thơ (4): Các CN khu vực Động lực phía Nam – ngoài địa bàn TP HCM gồm Vũng Tàu, Bà Rịa, Phú Mỹ, Đồng Nai, Đông Đồng Nai, Nam Đồng Nai, Bình Dương, Mỹ Phước, Nam Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang (5) Các CN Bỉm Sơn, Phủ Quỳ, Hà Tĩnh, Bắc Quảng Bình, Quảng Trị. (6) Các CN Điện Biên, Lào Cai, Hoà Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Sơn La, Yên Bái, Bắc Giang, Bắc Hải Dương, Phúc Yên, Tây Nam Quảng Ninh, Bình Thuận, Ninh Thuận, Phú Tài, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum, An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Kiên Giang, Vĩnh Long (7) Các CN Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Đông Đắc Lắc, Bắc Đắc Lắc, Bảo Lộc, Bình Phước, Đắk Nông, Bắc An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh. (Điều kiện cụ thể cho từng nhóm tại Phụ lục 2 kèm theo). 5. Về nội dung các môn tổ chức thi: 5.1 Nội dung thi viết: - Nghiệp vụ Tài chính tín dụng. - Nghiệp vụ kế toán ngân hàng, thanh toán trong nước. - Ngoại ngữ: tiếng Anh Thí sinh sẽ thi một môn nghiệp vụ (Tài chính tín dụng hoặc Kế toán ngân hàng, thanh toán trong nước) và môn Tiếng Anh. 5.2 Nội dung thi qua phỏng vấn trực tiếp: - Kiến thức về nghiệp vụ chuyên ngành; - Hiểu biết chung về kinh tế xã hội

1
,

- Đánh giá về khả năng tư duy; phong cách; khả năng ứng xử, xử lý tình huống… 6. Thể thức thi tuyển: Qua 02 vòng - Vòng 1: Thi viết các môn: nghiệp vụ chuyên ngành, ngoại ngữ - do Trụ sở chính đầu mối tổ chức. Địa điểm thi đã được thông báo tại CV 1825/CVTCCB1 ngày 25/6/2012. - Vòng 2: Phỏng vấn trực tiếp về nghiệp vụ, hiểu biết xã hội, phong cách, tác phong, khả năng ứng xử... - do Hội đồng tuyển dụng các đơn vị thực hiện. II. Kế hoạch cụ thể: 1. Kế hoạch tiến độ thực hiện:
TT 1. 2. 3. Nội dung Thời gian dự kiến hoàn thành Văn bản này

4.

5.

6. 7. 8.

TSC thông báo chủ trương, cách thức tuyển dụng, các yêu cầu, điều kiện đối với ứng viên cho các các đơn vị thành viên Đăng tải thông tin tuyển dụng trên các phương tiên thông tin 28-29/6/2012 đại chúng theo quy định Tổ chức nhận hồ sơ: 03/7-07/7/2012 - Số lượng hồ sơ dự thi: Số lượng hồ sơ mỗi nhóm dự thi gấp 4 đến 5 lần số dự kiến tuyển dụng. Khi đủ số lượng hồ sơ cho từng vị trí hoặc từng loại nghiệp vụ thi, đơn vị nhận hồ sơ có thể kết thúc việc nhận hồ sơ trước hạn. - Địa điểm nhận hồ sơ: tại Trụ sở các đơn vị có tuyển dụng thí sinh. Tổng hợp hồ sơ đạt điều kiện dự tuyển vào BIDV: 08-20/7/2012 + Các đơn vị hoàn thành tổng hợp hồ sơ gửi Trụ sở chính (qua Ban TCCB) trước 10/7/2012. + Ban TCCB tổng hợp trình Hội đồng thông qua danh sách dự thi trước 15/7/2012. + Thông báo danh sách thí sinh dự thi vòng 1 về chi nhánh trước 20/7/2012 Tổ chức thi tuyển vòng 1: Trụ sở chính đầu mối phối hợp với 29/7/2012 các đơn vị tuyển dụng tổ chức thi tuyển tập trung. (chủ nhật) + Buổi sáng: tập hợp thí sinh, phổ biến nội quy, quy chế thi và thi môn Tiếng Anh. + Buổi chiều: thi môn nghiệp vụ Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 của các thí sinh và danh 15/8/2012 sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 về các đơn vị Các đơn vị tuyển dụng tự tổ chức thi vòng 2 (phỏng vấn) đối Từ 20/8với thí sinh đủ điều kiện dự thi tại đơn vị mình 23/8/2012 Các đơn vị báo cáo kết quả thi vòng 2 và kết quả tổng hợp sau 27/8/2012 02 vòng thi về TSC, thông báo kết quả tuyển dụng của đơn vị mình cho thí sinh. Thực hiện ký hợp đồng thử việc 30/8/2012
2

9.
,

2. Thông báo tuyển dụng: a. Tại Trụ sở chính - Ban TH&QHCC thực hiện: + Đăng trên các báo: Lao động, Thanh niên, Tuổi trẻ, Hà Nội mới, Sài gòn giải phóng trong 02 kỳ liên tiếp ngày 28-29/06/2012 . + Đăng tải trên trang Web http:\\www.vietnamworks.com.vn + Đăng tải trên Website của BIDV, địa chỉ: http:\\www.bidv.com.vn, trang Web tuyển dụng. - Ban Tổ chức cán bộ thực hiện: + Đăng tải trên trang Intranet của BIDV. b. Tại các đơn vị thành viên: - Các chi nhánh (ngoài địa bàn Hà Nội và TPHCM) chịu trách nhiệm đăng tải thông tin tuyển dụng của chi nhánh mình trên báo và đài địa phương 02 kỳ liên tiếp cùng thời gian Trụ sở chính đăng thông báo. Nội dung đăng thông báo theo hướng dẫn của HĐTD của Trụ sở chính. - Trường hợp trên cùng một địa bàn tỉnh có từ 02 chi nhánh trở lên tham gia tuyển dụng BIDV sẽ phân công một chi nhánh đăng thông tin tuyển dụng chung cho tất cả các đơn vị tại địa bàn tỉnh đó; cụ thể như sau:
TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Địa bàn Vĩnh Phúc Hải Dương Hưng Yên Hải Phòng Quảng Ninh Thanh Hoá Quảng Bình Đà Nẵng Đăklăk Đồng Nai Vũng Tàu Bình Dương An Giang CN đầu mối đăng thông tin Vĩnh Phúc Hải Dương Hưng Yên Hải Phòng Quảng Ninh Thanh Hoá Quảng Bình Đà Nẵng Bắc Đăklăk Đồng Nai Vũng Tàu Bình Dương An Giang CN trên địa bàn có nhu cầu tuyển dụng 2012 Vĩnh Phúc, Phúc Yên Hải Dương, Bắc Hải Dương Hưng Yên, Bắc Hưng Yên Hải Phòng, Đông Hải Phòng Quảng Ninh, Tây Nam Quảng Ninh Thanh Hóa, Bỉm Sơn Quảng Bình, Bắc Quảng Bình Đà Nẵng, Hải Vân Bắc Đăklăk, Đông Đăklăk Đồng Nai, Nam Đồng Nai, Đông Đồng Nai Vũng Tàu, Bà Rịa, Phú Mỹ Bình Dương, Mỹ Phước, Nam Bình Dương An Giang, Bắc An Giang

Ghi chú: đối với các địa bàn có từ 02 trở lên song chỉ 01 CN có nhu cầu tuyển dụng năm 2012 (như CN Từ Sơn, Phú Tài, Hậu giang, Bảo Lộc, Phủ Quỳ...) thì CN có nhu cầu tuyển dụng chịu trách nhiệm đăng thông tin tuyển dụng tại báo đài địa phương. 3. Yêu cầu tuyển dụng: 3.1. Các thí sinh dự thi phải đảm bảo các điều kiện, yêu cầu quy định về hồ sơ dự tuyển vào các đơn vị theo quy định tại điểm 4, mục I nêu trên (cụ thể tại Phụ lục 2)
3
,

3.2. Đối tượng nhận hồ sơ: Bao gồm cả những sinh viên đã tốt nghiệp và cả những sinh viên năm cuối chuẩn bị thi tốt nghiệp Đại học trong năm 2012 (nếu đủ các điều kiện dự thi vào các đơn vị theo quy định tại Phụ lục 2). - Thí sinh chỉ nộp 01 bộ Hồ sơ dự thi tại nơi đăng ký dự thi, không nộp hồ sơ tại 02 đơn vị. Trường hợp 01 thí sinh nộp 02 bộ hồ sơ đăng ký dự thi tại 02 đơn vị khác nhau của đợt này BIDV được lựa chọn và tự quyết định nơi đăng ký dự thi của thí sinh. - 01 Thí sinh chỉ đăng ký 01 nguyện vọng; riêng đối với thí sinh đăng ký thi vào các chi nhánh trên địa bàn Hà nội và TPHCM được đăng ký 2 nguyện vọng (nếu thí sinh có nhu cầu): + Nguyện vọng 1: đăng ký thi vào CN tại địa bàn Hà Nội, TPHCM trừ CN Đông Hà Nội, Thành Đô, Sơn Tây và Tây Sài Gòn (chi nhánh A); + Nguyện vọng 2 (nếu thí sinh có nhu cầu): đăng ký vào 01 chi nhánh tại địa bàn khác ngoài Hà Nội và TPHCM, gồm cả CN Đông Hà Nội, Thành Đô, Sơn Tây và Tây Sài Gòn (chi nhánh B); Trong trường hợp thí sinh không vượt qua vòng 1 (chi nhánh A), song đủ điểm vượt qua vòng 1 (chi nhánh B) thì thí sinh sẽ được tham gia phỏng vấn tại chi nhánh B. Lưu ý: các chi nhánh cần cụ thể hoá nhu cầu tuyển dụng theo vị trí/nghiệp vụ dự thi cụ thể, nhu cầu tuyển Nam giới/Nữ giới cho từng vị trí/nghiệp vụ dự thi, tiêu chuẩn cụ thể đối với từng đối tượng Nam/Nữ (tiêu chuẩn theo văn bản hướng dẫn này) và thông báo công khai tại trụ sở chi nhánh để thuận tiện cho thí sinh khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi. 4. Tiếp nhận hồ sơ: Các đơn vị tuyển dụng tự nhận hồ sơ và tổng hợp danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển vào đơn vị mình theo mẫu biểu quy định, cụ thể: - Ngày nhận: từ ngày 03/7-07/7/2012 (kể cả ngày thứ 7); - Số lượng hồ sơ dự thi: Số lượng hồ sơ dự thi gấp 4 đến 5 lần số dự kiến tuyển dụng. Khi đủ số lượng hồ sơ cho từng vị trí hoặc từng loại nghiệp vụ thi, đơn vị nhận hồ sơ có thể kết thúc việc nhận hồ sơ trước hạn. - Địa điểm nhận hồ sơ: tại Trụ sở các đơn vị có tuyển dụng thí sinh. - Ngay sau khi kết thúc nhận hồ sơ, các đơn vị Tổng hợp danh sách thí sinh dự thi theo mẫu quy định, gửi danh sách thí sinh dự thi về Trụ sở chính (Ban TCCB) trước ngày 10/7/2012. 5. Thành lập Hội đồng tuyển dụng: Các đơn vị thành viên: Thành lập Hội đồng tuyển dụng của đơn vị mình. Thành phần, nhiệm vụ của Hội đồng tuyển dụng theo quy định tại văn bản số 6986/QĐ -TCCB1 ngày 31/12/2010 quy định về tuyển dụng cán bộ. III. Căn cứ Kế hoạch chung nêu trên, yêu cầu các đơn vị triển khai gấp các nội dung sau: Chủ động triển khai các bước theo đúng quy định về tuyển dụng cán bộ và kế hoạch tuyển dụng tập trung năm 2012 nêu trên, cụ thể: 1. Thành lập Hội đồng tuyển dụng tại đơn vị (Hoàn thành trước 28/6/2012).
4
,

2. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại chi nhánh; cụ thể hoá nhu cầu tuyển dụng theo từng vị trí/nghiệp vụ dự thi, nhu cầu tuyển Nam giới/Nữ giới cho từng vị trí/nghiệp vụ dự thi (nếu có), tiêu chuẩn cụ thể của từng đối tượng Nam/Nữ (lưu ý: tiêu chuẩn tuyển dụng thực hiện theo văn bản hướng dẫn này) và thông báo công khai tại trụ sở chi nhánh cho thí sinh biết khi đến nộp hồ sơ dự thi. 3. Tổ chức nhận hồ sơ dự tuyển từ 03/7-07/7/12 (kể cả thứ 7). 4. Gửi danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển (bằng văn bản và bằng files theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 kèm theo) về Ban Tổ chức cán bộ theo địa chỉ ftp://10.53.3.2/Ban TCCB/nhan/Tuyen dung tap trung 2012 các khu vực trước ngày 10/7/2012. Đến thời hạn trên, nếu không hoàn thiện gửi về Ban TCCB, coi như đơn vị không có nhu cầu tuyển dụng năm 2012. 5. Thực hiện các bước tiếp theo kế hoạch nêu trên và chỉ đạo của Hội đồng tuyển dụng BIDV. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị có ý kiến kịp thời về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (qua Ban Tổ chức cán bộ) để phối hợp giải quyết./. Nơi nhận: KT.TỔNG GIÁM ĐỐC - Như trên (tra cứu Intranet); PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
- Chủ tịch HĐQT, TGĐ (để báo cáo); - Lưu VP, TCCB;

Trần Xuân Hoàng

5
,

Các phụ lục kèm theo văn bản này: Phụ lục 1: Nhu cầu tuyển dụng và danh sách các đơn vị nhận hồ sơ tuyển dụng 2012. Phụ lục 2: Tiêu chuẩn tuyển dụng Phụ lục 3: Yêu cầu hồ sơ tuyển dụng Phụ lục 4: Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển lao động Phụ lục 5: Một số hướng dẫn về việc nhận và tổng hợp hồ sơ dự thi Phụ lục 6: Mẫu tổng hợp danh sách ứng viên dự thi Phụ lục 7: Hướng dẫn các nội dung thông báo tại chi nhánh

6
,

Phụ Lục 1 DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NHẬN HỒ SƠ TUYỂN DỤNG CÁN BỘ TẬP TRUNG NĂM 2012

(Kèm theo công văn số: 1889/CV-TCCB1 ngày 27/6/2012) Nhu cầu tuyển dụng Tín Tổng số Kế toán dụng 3 4 5 117 40 77 26 9 3 5 4 5 7 2 23 8 6 3 4 7 5 66 6 5 2 16 3 2 2 2 6 2 2 2 2 3 12 5 14 4 3 3 2 3 4 2 17 6 6 1 2 7 3 50 3 3
Số 8 Đ. Kim Ngọc, P.Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc Phường Hùng Vương, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 7
Phòng Tổ chức cán bộ 1

Stt 1 I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 II 1 2

Tên đơn vị 2 Địa bàn Hà Nội SGD 1 Hoàn Kiếm Hai Bà Trưng SGD III Tây Hồ Đông Hà Nội Thăng Long Thành Đô Hà Thành Thanh Xuân Cầu giấy Quang Trung Ba Đình Hà tây Sơn Tây ĐLPB (ngoài Hà Nội) Vĩnh phúc Phúc Yên

Địa chỉ nơi nhận hồ sơ 6
Vincom, 191 Bà Triệu Q.Hai Bà Trưng Tp.Hà Nội 35 Hàng Vôi Q.Hoàn Kiếm Tp.Hà Nội 10 Trần Đại Nghĩa Q.Hai Bà Trưng Tp.Hà Nội 20 Hàng Tre, Q.Hoàn Kiếm Tp.Hà Nội 278 Thuỵ Khuê Q.Tây Hồ Tp.Hà Nội Tổ 3, Đ. Cao Lỗ , Thị Trấn Đông Anh H.Đông Anh Tp.Hà Nội Số 8 Đường Phạm Hùng Q.Cầu Giấy Tp.Hà Nội Số 463 Nguyễn Văn Linh, P.Phúc Đồng Q.Long Biên Tp.Hà Nội 79-81 Trần Hưng Đạo Q.Hoàn Kiếm Tp.Hà Nội 198 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội Toà tháp Hoà Bình, 106 Hoàng Quốc Việt Q.Cầu Giấy Tp.Hà Nội Số 197 Quang Trung Q.Hà Đông Tp.Hà Nội 18 Núi Trúc, Ba Đình Q.Ba Đình Tp.Hà Nội Số 197 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội Số 191 Đường Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội

3 4 5 6 7 8 9 10 11 III 1 2 3 4 IV 1 2 3 4 5 6 7

Từ Sơn Hải dương Bắc Hải Dương B.Hưng Yên Hưng Yên Hải phòng Đ. Hải Phòng Quảng ninh Tây Nam Quảng Ninh Đồng bằng sông Hồng Thái bình Hà nam Nam định Ninh bình Miền núi phía Bắc Lào Cai Điện Biên Hà Giang Bắc Giang Hoà Bình Sơn La Yên Bái

5 7 6 6 9 3 6 9 4 25 6 6 3 10 64 6 6 4 3 4 6 7 9 3 3 1 2 28 5 3 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2

5 5 4 4 7 3 3 9 4 16 3 3 2 8 36 1 3 3 2 2 4 4

Số 368 Đ. Trần Phú, P. Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh Số 2 Lê Thanh Nghị TP.Hải Dương Hải Dương Số 206 Nguyễn Trãi 2, TT Sao Đỏ H.Chí Linh Hải Dương Km1, Đường 39, Xã Nghĩa Hiệp H.Yên Mỹ Hưng Yên Số 240 Đường Nguyễn Văn Linh TX.Hưng Yên Hưng Yên Số 68-70 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng 2/6A Đ. Lê Hồng Phong, P.Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng Số 737 Lê Thánh Tông, Hạ Long, Quảng Ninh Số 430 Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh

Số 80B Lý Thường Kiệt, P.Lê Hồng Phong TP.Thái Bình Thái Bình Số 210 Đ. Lê Hoàn, P.Quang Trung TP.Phủ Lý Hà Nam Số 92C Đ. Hùng Vương TP.Nam Định Nam Định Đường Lê Hồng Phong, P. Đông Thành TX.Ninh Bình Ninh Bình

Số 02 Đ. Hoàng Sào, P. Duyên Hải, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai Số 888, tổ dân phố số 11, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên Số 519, Tổ 5, Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang Nguyễn Gia Thiều, Phường Trần Phú, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Đường Trần Hưng Đạo, P.Phương Lâm, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình Số 188 Đường Tô Hiệu, TP Sơn La, tỉnh Sơn La Số 765, Đường Điện Biên, Tổ 48, P. Minh Tân, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái 8

Phòng Tổ chức cán bộ 1

8 9 10 11 12 13 V 1 2 3 4 5 6 7 8
VI 1 2 3 4 5 6 7

Cao Bằng Tuyên Quang Bắc Kạn Lai Châu Thái Nguyên Phú Thọ Bắc Trung bộ Thanh hoá Bỉm Sơn Phủ Quỳ Hà tĩnh Quảng bình Bắc Quảng Bình Quảng trị TT Huế
Nam Trung bộ Đà nẵng Hải Vân Quảng nam Quảng ngãi Phú Tài Phú yên Khánh hoà

4 5 1 3 10 5 39 7 4 4 3 6 4 9 2 32 3 3 1 7 3 2 6

3 3 0 0 5 0 16 3 2 2 1 1 2 4 1 8

1 2 1 3 5 5 23 4 2 2 2 5 2 5 1 24
3 3 1 2 5 3 2 2

Số 46 Phố Xuân Trường, P. Hợp Giang, TX Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng Số 04, Đường Bình Thuận, P.Minh Xuân, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Tổ 8A - Phường Đức Xuân, TX Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Đường 30/4, P. Tân Phong, TX Lai Châu, tỉnh Lai Châu Số 653 Đ. Lương Ngọc Quyến, Tổ 22, P. Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Số 1167 Đường Hùng Vương, P. Tiên Cát, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Số 7 Đ. Phan Chu Trinh TP.Thanh Hoá Thanh Hoá Số 117 Trần Phú, Phường Ba Đình TX.Bỉm Sơn Thanh Hoá Số 417 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Thái Hòa TX. Thái Hoà Nghệ An Số 88 Đ. Phan Đình Phùng, P.Tân Giang TP.Hà Tĩnh Hà Tĩnh Số 189, Đ. Hữu Nghị, P. Nam Lý TP.Đồng Hới Quảng Bình Khu phố 4, Thị trấn Ba Đồn H.Quảng Trạch Quảng Bình Số 24 Hùng Vương TP. Đông Hà Quảng Trị Số 41 Hùng Vương TP.Huế T.T.Huế Số 90 Nguyễn Chí Thanh, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng Số 339 Nguyễn Lương Bằng, Q.Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng Số 4 Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam Số 56 Đại Lộ Hùng Vương, TP.Quảng Ngãi, Quảng Ngãi Km1230 QL1A, KCN Phú Tài, P.Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn, Bình Định Số 287 Nguyễn Huệ, Phường 5, TP.Tuy Hoà, Phú Yên Số 35 đường 2/4, TP.Nha Trang, 9

4

Phòng Tổ chức cán bộ 1

8 9 VII 1 2 3 4 5 6 7 VIII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ninh thuận Bình thuận Địa bàn Tây Nguyên Bình Phước Gia Lai Đông Đaklak Bắc Đaklak Bảo Lộc Kontum Đak nông Địa bàn Hồ Chí Minh TP.HCM Phú Nhuận Bắc Sài Gòn SGD 2 Sài gòn Chợ Lớn Tây Sài Gòn Đông Sài Gòn Nam Kỳ Khởi Nghĩa Gia Định Bến Thành

4 3 39 5 15 4 3 4 2 6 117 10 8 26 23 17 8 9 5 1 6 4
2 9 2 2 1 1 0 0 3 40 5 4 10 5 6 5 4 0 0 1 0

Khánh Hoà Số 138 Đường 21 tháng 8, Phước 4 Mỹ, TP.Phan Rang, Ninh Thuận Số 286A Trần Hưng Đạo, 1 TP.Phan Thiết, Bình Thuận 30 737, QL 14, Phường Tân Bình, 3 Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước Số 112 Đường Lê Lợi, Phường Hoa Lư, TP Buôn Ma Thuột, Gia 13 Lai Km52, Quốc lộ 26, Thị trấn 3 EaKar, Huyện Eakar, Đăk Lăk Số 170 Hùng Vương (QL 14), 2 Thị xã Buôn Hồ, Đăk Lăk Số 52 Lê Thị Pha, Thị xã Bảo 4 Lộc, Lâm Đồng Số 1A Trần Phú, Thị xã Kon 2 Tum, Kon Tum Đường 23/3, Thị xã Gia Nghĩa, 3 Đăk Nông 77 5 4 16 18 11 3 5 5 1 5 4 Số 134 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thanh Bình, Quận 1, Tp.HCM Số 203 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM Số 290 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp.HCM Số 11 Bến Chương Dương, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM Số 503-505 Nguyễn Trãi, P.7, Quận 5, Tp.HCM Số 66 Bis Bà Hom, P.13, Quận 6, Tp.HCM Lô 2-4-6, đường C, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp.HCM Số 33 Nguyễn Văn Bá, P Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Tp.HCM Số 12-14 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM Số 127 Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM Số 85 Bùi Thị Xuân, Quận 1, Tp.HCM 10

Phòng Tổ chức cán bộ 1

IX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X 1 2 3 4 5 6 7 8

Địa bàn ngoài Hồ Chí Minh Đồng nai Nam Đồng Nai Đông Đồng Nai Vũng tàu Bà Rịa Phú Mỹ Bình dương Mỹ Phước Nam Bình Dương Tây ninh Long An Tiền Giang ĐB Sông Cửu Long Bến Tre Trà Vinh Vĩnh Long Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Tháp An Giang Bắc An Giang

84 4 6 10 8 6 5 12 8 7 7 4 7 50 7 2 6 3 6 4 3 4

29 2 2 4 2 2 2 6 3 4 1

55 Số 7 Hoàng Minh Châu, TP Biên 2 Hòa, Đồng Nai F1, khu phố 1, P.Long Bình Tân, 4 TP Biên Hòa, Đồng Nai Nguyễn An Ninh, Khu Phước Hải, TT Long Thành, Huyện 6 Long Thành, Đồng Nai Số 24 Trần Hưng Đạo, Phường 1, 6 TP Vũng Tàu, BRVT 1215 Lê Duẩn, P. Phước Trung, 4 TX bà Rịa, tỉnh BRVT Số 132/2 quốc lộ 51, Xã Mỹ 3 Xuân, Huyện Tân Thành, BRVT 549 Đại Lộ Bình Dương. P. Hiệp Thành, TX Thủ Dầu Một, Bình 6 Dương Lô 6-7, Khu TM, KCN Mỹ Phước I, TT Mỹ Phước, huyện 5 Bến Cát, Bình Dương Số 10 Đại Lộ Hữu Nghị, KCN VSIP, TX Thuận An, Bình 3 Dương Số 492 Đường 30/4, Thị xã Tây 6 Ninh Số 140 Hùng Vương, Phường 2, 4 TP Tân An, Long An Số 208A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 6 TP Mỹ Tho, Tiền Giang 39 Số 21 Đại Lộ Đồng Khởi, 6 Phường 3, TP.Bến Tre, Bến Tre Số 2B Đ. Lê Thánh Tôn, khóm 3, 2 P.2, TX.Trà Vinh, Trà Vinh Số 50 Nguyễn Huệ, Phường 2, 5 TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long Số 5 Trần Hưng Đạo, P.3, 2 TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng Số 12 Đường Hoà Bình, Q. Ninh 4 Kiều, TP.Cần Thơ Số 12A Đường 30/4, Phường 1, 3 TX.Cao Lãnh, Đồng Tháp Số 222 Đ. Lý Thái Tổ, P. Mỹ 2 Long, TP.Long Xuyên, An Giang Số 7-9 Nguyễn Hữu Cảnh, P.Châu Phú A, TX. Châu Đốc, 3 An Giang 11

1 11 1

1 1 2 1 1 1

Phòng Tổ chức cán bộ 1

9 10 11 12

Kiên Giang Bạc Liêu Cà Mau Hậu Giang Tổng cộng

4 4 5 2 633
2 1

Số 205 Nguyễn Trung Trực, 4 TP.Rạch Giá, Kiên Giang B42-B44 TTTM Bạc Liêu, 2 TX.Bạc Liêu, Bạc Liêu Số 12 Lý Bôn,P.2, TP.Cà Mau, 4 Cà Mau Số 45 Ấp Phú Lợi, Xã Tân Phú Thạnh, H.Châu Thành A, Hậu 2 Giang

206

427

12
Phòng Tổ chức cán bộ 1

PHỤ LỤC 2: YÊU CẦU TUYỂN DỤNG (Hướng dẫn nội bộ và thông báo tại trụ sở chi nhánh)
(Kèm theo công văn số: 1889/CV-TCCB1 ngày 27/6/2012) 1. YÊU CẦU TUYỂN DỤNG CÁN BỘ ĐỢT TUYỂN DỤNG TẬP TRUNG NĂM 2012 (Các chi nhánh địa bàn Hà Nội trừ chi nhánh Đông Hà Nội, Thành Đô và Sơn Tây) Gồm 12 CN: Ba Đình, Hà Tây, Hà Thành, Hai Bà Trưng, Sở Giao dịch 1, Sở giao dịch 3, Hoàn Kiếm, Quang Trung, Tây Hồ, Thanh Xuân, Thăng Long, Cầu Giấy

1. Yêu cầu chung: - Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam. - Tuổi đời: không quá 30. - Sức khoẻ: Tốt, không có dị tật, bệnh xã hội. - Có phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị biện pháp giáo dục tại địa phương, đang chữa bệnh, cai nghiện… 2. Yêu cầu về trình độ đào tạo: - Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, hệ chính quy, tập trung, dài hạn tại các trường đại học công lập trong nước chuyên ngành phù hợp với nghiệp vụ tuyển dụng theo quy định tại điểm 3 dưới đây (Đảm bảo điểm trung bình chung học tập đối với Nữ là 7,5 trở lên, đối với Nam là 6,5 trở lên); các trường đại học nước ngoài chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng; (Trong đó chỉ áp dụng đối với văn bằng thứ nhất của thí sinh - đối với các trường hợp văn bằng thứ nhất không đủ điều kiện nhưng sau đó học văn bằng 2, liên thông hoặc các hình thức khác thì không thuộc đối tượng nhận hồ sơ đợt này). - Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ tiếng Anh trình độ C hoặc chứng chỉ TOEFL-PBT 550 điểm trở lên hoặc chứng chỉ TOEFL-CBT 213 điểm trở lên hoặc chứng chỉ TOEFL_IBT 80 điểm trở lên hoặc chứng chỉ IELTS 6.0 điểm trở lên hoặc chứng chỉ TOEIC 650 điểm trở lên (hoặc trình độ ngoại ngữ khác phù hợp với yêu cầu công việc). - Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B. 3. Yêu cầu về chuyên môn đào tạo: - Tốt nghiệp Đại học (trở lên), hệ chính quy của các trường Đại học công lập phù hợp với từng nghiệp vụ cần tuyển dụng, cụ thể: + Học viện Ngân hàng; Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh. + Đại học KTQD, Đại học Kinh tế TPHCM: khoa Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán -Kiểm toán. + Học viện Tài chính: khoa Ngân hàng, Tài chính Doanh nghiệp, Kế toán. + Đại Học ngoại thương: khoa Tài chính ngân hàng . + Đại học Thương Mại: khoa Kế toán - Kiểm toán, Tài chính doanh nghiệp. + Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội: khoa Tài chính Ngân hàng; + Khoa Kinh tế - Đại học Quốc gia Tp HCM: chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Kế toán -Kiểm toán. + Đại học Hà Nội: khoa Tài chính Ngân hàng; khoa Kế toán. - Các trường Đại học của nước ngoài chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng;
13
Phòng Tổ chức cán bộ 1

2. YÊU CẦU TUYỂN DỤNG CÁN BỘ ĐỢT TUYỂN DỤNG TẬP TRUNG NĂM 2012 (Các chi nhánh địa bàn TP Hồ Chí Minh, CN Đông Hà Nội, Thành Đô và Sơn Tây) Gồm 14 CN: TP.Hồ Chí Minh, Sở giao dịch 2, Sài Gòn, Đông Sài Gòn, Tây Sài Gòn, Bắc Sài Gòn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Gia Định, Bến Thành, Phú Nhuận, Chợ Lớn, Đông Hà Nội, Thành Đô, Sơn Tây

1. Yêu cầu chung: - Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam. - Tuổi đời: không quá 30. - Sức khoẻ: Tốt, không có dị tật, bệnh xã hội. - Có phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị biện pháp giáo dục tại địa phương, đang chữa bệnh, cai nghiện… 2. Yêu cầu về trình độ đào tạo: - Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, hệ chính quy, tập trung, dài hạn tại các trường đại học công lập trong nước chuyên ngành phù hợp với nghiệp vụ tuyển dụng theo quy định tại điểm 3 dưới đây (Đảm bảo điểm trung bình chung học tập đối với Nữ là 7,0 trở lên, đối với Nam là 6,0 trở lên); các trường đại học nước ngoài chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, (Trong đó chỉ áp dụng đối với văn bằng thứ nhất của thí sinh - đối với các trường hợp văn bằng thứ nhất không đủ điều kiện nhưng sau đó học văn bằng 2, liên thông hoặc các hình thức khác thì không thuộc đối tượng nhận hồ sơ đợt này). - Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ tiếng Anh trình độ C hoặc chứng chỉ TOEFL-PBT 550 điểm trở lên hoặc chứng chỉ TOEFL-CBT 213 điểm trở lên hoặc chứng chỉ TOEFL_IBT 80 điểm trở lên hoặc chứng chỉ IELTS 6.0 điểm trở lên hoặc chứng chỉ TOEIC 650 điểm trở lên (hoặc trình độ ngoại ngữ khác phù hợp với yêu cầu công việc). - Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B. 3. Yêu cầu về chuyên môn đào tạo: - Tốt nghiệp Đại học (trở lên), hệ chính quy của các trường Đại học công lập phù hợp với từng nghiệp vụ cần tuyển dụng, cụ thể: + Học viện Ngân hàng; Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh. + Đại học KTQD, Đại học Kinh tế TPHCM: khoa Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán -Kiểm toán. + Học viện Tài chính: khoa Ngân hàng, Tài chính Doanh nghiệp, Kế toán. + Đại Học ngoại thương: khoa Tài chính ngân hàng . + Đại học Thương Mại: khoa Kế toán - Kiểm toán, Tài chính doanh nghiệp. + Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội: khoa Tài chính Ngân hàng; + Khoa Kinh tế - Đại học Quốc gia Tp HCM: chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Kế toán -Kiểm toán. + Đại học Hà Nội: khoa Tài chính Ngân hàng; khoa Kế toán. - Các trường Đại học của nước ngoài chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng;

14
Phòng Tổ chức cán bộ 1

3. YÊU CẦU TUYỂN DỤNG CÁN BỘ ĐỢT TUYỂN DỤNG TẬP TRUNG NĂM 2012

(20 Chi nhánh: Từ Sơn, Hải Dương, Hưng Yên, TP Hưng Yên, Hải Phòng, Đông Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hoá, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Hải Vân, Khánh Hoà, Cần Thơ)

1. Yêu cầu chung: - Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam (ưu tiên những ứng viên có hộ khẩu thường trú tại địa bàn tỉnh nơi thí sinh đăng ký dự thi). - Tuổi đời: không quá 30. - Sức khoẻ: Tốt, không có dị tật, bệnh xã hội. - Có phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị biện pháp giáo dục tại địa phương, đang chữa bệnh, cai nghiện… 2. Yêu cầu về trình độ đào tạo: - Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học loại trung bình khá trở lên (Điểm trung bình chung học tập 6,0 trở lên), hệ chính quy của các trường Đại học công lập thuộc các khoa/chuyên ngành theo quy định tại mục 3 dưới đây; các trường đại học nước ngoài chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng; (Trong đó chỉ áp dụng đối với văn bằng thứ nhất của thí sinh - đối với các trường hợp văn bằng thứ nhất không đủ điều kiện nhưng sau đó học văn bằng 2, liên thông hoặc các hình thức khác thì không thuộc đối tượng nhận hồ sơ đợt này). - Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ tiếng Anh trình độ C hoặc chứng chỉ TOEFL-PBT 500 điểm trở lên hoặc chứng chỉ TOEFL-CBT 173 điểm trở lên hoặc chứng chỉ TOEFL_IBT 61 điểm trở lên hoặc chứng chỉ IELTS 5.0 điểm trở lên hoặc chứng chỉ TOEIC 540 điểm trở lên. - Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B. 3. Yêu cầu về chuyên môn đào tạo: - Tốt nghiệp Đại học (trở lên), hệ chính quy của các trường Đại học công lập phù hợp với từng nghiệp vụ cần tuyển dụng, cụ thể: + Học viện Ngân hàng; Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh. + Đại học Kinh tế quốc dân: khoa Tài chính Ngân hàng, khoa Kế toán - Kiểm toán. Các chuyên ngành: Kinh tế phát triển, Quản lý Kinh tế, Kinh tế Quản lý công, Kinh tế Đầu tư, Kinh tế Bảo hiểm, Kinh tế quốc tế, Quản trị Kinh doanh quốc tế, Quản trị Kinh doanh thương mại, Thương mại quốc tế. + Đại học Kinh tế TPHCM: khoa Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán - Kiểm toán. Các chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế, Ngoại thương. + Học viện Tài chính: khoa Ngân hàng, Tài chính Doanh nghiệp, Kế toán, Quản trị Kinh doanh. + Đại Học Ngoại thương: khoa Tài chính ngân hàng. Các chuyên ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh quốc tế, Kinh tế đối ngoại, Thương mại quốc tế. + Đại học Thương Mại: khoa Kế toán - Kiểm toán, Tài chính doanh nghiệp. Các chuyên ngành: Kinh tế thương mại, Quản trị doanh nghiệp thương mại, thương mại quốc tế.
15
Phòng Tổ chức cán bộ 1

+ Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội: khoa Tài chính Ngân hàng, Kinh tế đối ngoại, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế phát triển; + Khoa Kinh tế - Đại học Quốc gia Tp HCM: chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Kế toán -Kiểm toán, Kinh tế đối ngoại, Quản trị Kinh doanh. + Đại học Hà Nội: khoa Tài chính Ngân hàng, khoa Kế toán, khoa Quản trị Kinh doanh; - Các trường Đại học của nước ngoài chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Kế toán - Kiểm toán; +Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng; Kế toán Kiểm toán thuộc các Trường Đại học cấp vùng trong nước: Đại học Tây Bắc, Đại học Thái Nguyên, Đại học Vinh, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, Đại học Quy Nhơn, Đại học Tây Nguyên, Đại học Cần Thơ.
4. YÊU CẦU TUYỂN DỤNG CÁN BỘ ĐỢT TUYỂN DỤNG TẬP TRUNG NĂM 2012 Đối với 12 CN khu vực Động lực phía Nam – ngoài địa bàn TP HCM (Vũng Tàu, Bà Rịa, Phú Mỹ, Đồng Nai, Đông Đồng Nai, Nam Đồng Nai, Bình Dương, Mỹ Phước, Nam Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang)

1. Yêu cầu chung: - Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam (ưu tiên những ứng viên có hộ khẩu thường trú tại địa bàn tỉnh nơi thí sinh đăng ký dự thi). - Tuổi đời: không quá 30. - Sức khoẻ: Tốt, không có dị tật, bệnh xã hội. - Có phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị biện pháp giáo dục tại địa phương, đang chữa bệnh, cai nghiện… 2. Yêu cầu về trình độ đào tạo: - Tốt nghiệp Đại học (trở lên), hệ chính quy của các trường Đại học công lập thuộc các khoa/chuyên ngành theo quy định tại mục 3 dưới đây (Trong đó chỉ áp dụng đối với văn bằng thứ nhất của thí sinh - đối với các trường hợp văn bằng thứ nhất không đủ điều kiện nhưng sau đó học văn bằng 2, liên thông hoặc các hình thức khác thì không thuộc đối tượng nhận hồ sơ đợt này). - Kết quả học tập các năm học Đại học: Đảm bảo điểm trung bình chung học tập các năm học Đại học đối với nữ là 6,0 và nam là 5,5 trở lên. - Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B hoặc chứng chỉ TOEFL_PBT 450 điểm trở lên hoặc chứng chỉ TOEFL_CBT 133 điểm trở lên hoặc chứng chỉ TOEFL_IBT 45 điểm trở lên hoặc chứng chỉ ELTS 4.0 điểm trở lên hoặc chứng chỉ TOEIC 420 điểm trở lên. - Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B. 3. Yêu cầu về chuyên môn đào tạo: - Tốt nghiệp Đại học (trở lên), hệ chính quy của các trường Đại học công lập phù hợp với từng nghiệp vụ cần tuyển dụng, cụ thể: + Học viện Ngân hàng; Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh.
16
Phòng Tổ chức cán bộ 1

+ Đại học KTQD, Đại học Kinh tế TPHCM: khoa Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán -Kiểm toán. + Học viện Tài chính: khoa Ngân hàng, Tài chính Doanh nghiệp, Kế toán. + Đại Học ngoại thương: khoa Tài chính ngân hàng . + Đại học Thương Mại: khoa Kế toán - Kiểm toán, Tài chính doanh nghiệp. + Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội: khoa Tài chính Ngân hàng; + Khoa Kinh tế - Đại học Quốc gia Tp HCM: chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Kế toán -Kiểm toán. + Đại học Hà Nội: khoa Tài chính Ngân hàng; khoa Kế toán. + Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng; Kế toán Kiểm toán thuộc các Trường Đại học cấp vùng trong nước: Đại học Tây Bắc, Đại học Thái Nguyên, Đại học Vinh, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, Đại học Quy Nhơn, Đại học Tây Nguyên, Đại học Cần Thơ. - Các trường Đại học của nước ngoài chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng;
5. YÊU CẦU TUYỂN DỤNG CÁN BỘ ĐỢT TUYỂN DỤNG TẬP TRUNG NĂM 2012 (Đối với 05 chi nhánh Bỉm Sơn, Phủ Quỳ, Hà Tĩnh, Bắc Quảng Bình, Quảng Trị)

1. Yêu cầu chung: - Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam (ưu tiên những ứng viên có hộ khẩu thường trú tại địa bàn tỉnh nơi thí sinh đăng ký dự thi). - Tuổi đời: không quá 30. - Sức khoẻ: Tốt, không có dị tật, bệnh xã hội. - Có phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị biện pháp giáo dục tại địa phương, đang chữa bệnh, cai nghiện… 2. Yêu cầu về trình độ đào tạo: - Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Đại học trở lên tại các trường đại học công lập trong nước, hệ chính quy, tập trung, dài hạn và các trường đại học của nước ngoài, chuyên ngành: Ngân hàng – Tài chính, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị kinh doanh; (Trong đó chỉ áp dụng đối với văn bằng thứ nhất của thí sinh - đối với các trường hợp văn bằng thứ nhất không đủ điều kiện nhưng sau đó học văn bằng 2, liên thông hoặc các hình thức khác thì không thuộc đối tượng nhận hồ sơ đợt này). - Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B hoặc chứng chỉ TOEFL_PBT 450 điểm trở lên hoặc chứng chỉ TOEFL_CBT 133 điểm trở lên hoặc chứng chỉ TOEFL_IBT 45 điểm trở lên hoặc chứng chỉ ELTS 4.0 điểm trở lên hoặc chứng chỉ TOEIC 420 điểm trở lên. - Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B.

17
Phòng Tổ chức cán bộ 1

6. YÊU CẦU TUYỂN DỤNG CÁN BỘ ĐỢT TUYỂN DỤNG TẬP TRUNG NĂM 2012 (Đối với 24 CN Điện Biên, Lào Cai, Hoà Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Sơn La, Yên Bái, Bắc Giang, Bắc Hải Dương, Phúc Yên, Tây Nam Quảng Ninh, Bình Thuận, Ninh Thuận, Phú Tài, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum, An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Kiên Giang, Vĩnh Long)

1. Yêu cầu chung: - Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam (ưu tiên những ứng viên có hộ khẩu thường trú tại địa bàn tỉnh nơi thí sinh đăng ký dự thi). - Tuổi đời: không quá 30. - Sức khoẻ: Tốt, không có dị tật, bệnh xã hội. - Có phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị biện pháp giáo dục tại địa phương, đang chữa bệnh, cai nghiện… 2. Yêu cầu về trình độ đào tạo: - Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học trở lên tại các trường đại học công lập, ngoài công lập trong nước, hệ chính quy, tập trung, dài hạn (đối với đại học ngoài công lập yêu cầu điểm Trung bình chung học tập từ 7,0 trở lên) và các trường đại học nước ngoài, chuyên ngành: Ngân hàng – Tài chính, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán, Kiểm toán (bao gồm cả trường hợp tốt nghiệp đại học theo hình thức học liên thông lên Đại học). - Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B hoặc chứng chỉ TOEFL_PBT 450 điểm trở lên hoặc chứng chỉ TOEFL_CBT 133 điểm trở lên hoặc chứng chỉ TOEFL_IBT 45 điểm trở lên hoặc chứng chỉ ELTS 4.0 điểm trở lên hoặc chứng chỉ TOEIC 420 điểm trở lên. - Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B.
7. YÊU CẦU TUYỂN DỤNG CÁN BỘ ĐỢT TUYỂN DỤNG TẬP TRUNG NĂM 2012 (Đối với 15 chi nhánh Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Bắc An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Đông Đắc Lắc, Bắc Đắc Lắc, Bảo Lộc, Bình Phước, Đắk Nông )

1. Yêu cầu chung: - Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam (ưu tiên những ứng viên có hộ khẩu thường trú tại địa bàn tỉnh nơi thí sinh đăng ký dự thi). - Tuổi đời: không quá 30. - Sức khoẻ: Tốt, không có dị tật, bệnh xã hội. - Có phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị biện pháp giáo dục tại địa phương, đang chữa bệnh, cai nghiện…
18
Phòng Tổ chức cán bộ 1

2. Yêu cầu về trình độ đào tạo: - Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học trở lên tại các trường đại học công lập, ngoài công lập trong nước, hệ chính quy, tập trung, dài hạn và các trường đại học nước ngoài: chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh, Kế toán - Kiểm toán (bao gồm cả trường hợp tốt nghiệp đại học theo hình thức học liên thông lên Đại học). - Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B hoặc chứng chỉ TOEFL_PBT 450 điểm trở lên hoặc chứng chỉ TOEFL_CBT 133 điểm trở lên hoặc chứng chỉ TOEFL_IBT 45 điểm trở lên hoặc chứng chỉ ELTS 4.0 điểm trở lên hoặc chứng chỉ TOEIC 420 điểm trở lên. - Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B.

19
Phòng Tổ chức cán bộ 1

Phụ lục 3

YÊU CẦU HỒ SƠ TUYỂN DỤNG

(Kèm theo công văn số: 1889/CV-TCCB1 ngày 27/6/2012)

- Đơn xin việc (viết tay); - Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu của BIDV) - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ: Bằng tốt nghiệp Đại học; Bảng điểm các năm học ở trường Đại học (bảng điểm TBC học tập 4 năm/4,5 năm học) có xác nhận của nhà trường; Bằng tốt nghiệp Phổ thông trung học; Chứng chỉ về thành tích học tập (nếu có); Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. - Bản sao giấy khai sinh, 3 ảnh mới nhất cỡ 4x6 ghi rõ Họ và tên, ngày tháng năm sinh sau ảnh (không nhận ảnh kỹ thuật số), 02 phong bì đã dán tem và ghi địa chỉ người nhận.
NGÂN HÀNG TMCP ĐT&PT VIỆT NAM

20
Phòng Tổ chức cán bộ 1

Phụ lục 4
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …………, Ngày tháng năm 2012

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG Kính gửi: Hội đồng Tuyển dụng - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Tên tôi là (Viết chữ in hoa, có dấu): . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bí danh: Ngày sinh:………………..Nơi sinh: ………………………....Nam, Nữ: Số chứng minh nhân dân:……………………….Ngày cấp:…………………….. Nơi cấp chứng minh nhân dân:…………………………………………………… Hộ khẩu thường trú (1): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Địa chỉ đang ở (2): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Địa chỉ báo tin (3): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Điện thoại liên lạc: Số cố định: Số di động: Trình độ đào tạo: - Phổ thông trung học: Học trường: . . . . . . . . . . . . . . . .Tỉnh (TP). . . . . . . . .Hạng tốt nghiệp: . . . . . - Chuyên môn nghiệp vụ: Trường tốt nghiệp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Năm tốt nghiệp. . . . . . . . . . . Loại hình đào tạo: . . . . . . . . . . . . .Chuyên ngành đào tạo: . . . . . . . . . . . . . . Hạng tốt nghiệp: . . . . . . . …Điểm TBC học tập (4 năm hoặc 4,5 năm học). . . . . Trường hợp tham gia đào tạo khác: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . Trình độ ngoại ngữ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trình độ tin học: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sau khi nghiên cứu nội dung thông báo tuyển lao động, Tôi thấy bản thân có đủ điều kiện và tiêu chuẩn để đăng ký dự tuyển vào vị trí nghiệp vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . Mã số Nhóm thi (4): Nguyện vọng đơn vị công tác (mỗi thí sinh chỉ được phép đăng ký 01 nguyện vọng - đề nghị ghi cụ thể tên đơn vị - vd: Bình Dương, Quảng Bình, Đông Hải Phòng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa... ): + Đơn vị: (5) Nguyện vọng 1:

21
Phòng Tổ chức cán bộ 1

Nguyện vọng 2: Tôi xin gửi các giấy tờ kèm theo Phiếu đăng ký dự tuyển này, như sau: 1. Đơn xin việc; 2. Bản sao Bằng tốt nghiệp Đại học 3. Bản sao bảng điểm các môn học ở trường Đại học 4. Bản sao Bằng tốt nghiệp Phổ thông trung học 5. Chứng chỉ Ngoại ngữ 6. Chứng chỉ Tin học 7.Các chứng chỉ về thành tích đặc biệt trong quá trình học tập (nếu có). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Bản sao giấy khai sinh 9. 3 ảnh mới nhất cỡ 4x 6cm (Đã ghi rõ Họ và tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh) 10. Giấy khám sức khoẻ mới nhất (không quá 06 tháng) 11. 02 phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc 12. Khác: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tôi xin cam đoan: - Đảm bảo tính chính xác của Hồ sơ dự tuyển, trong trường hợp hồ sơ khai không đúng sự thật tôi xin chịu trách nhiệm trước Hội đồng tuyển dụng của đơn vị, trước pháp luật. - Thực hiện đúng các quy định về tuyển dụng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam./. Người đăng ký dự tuyển lao động (Ký, ghi rõ họ tên)

(1,2): Ghi rõ số nhà, tổ, phố, phường, quận, tỉnh... (3): Tên người liên hệ, ghi địa chỉ số nhà, tổ, phố, phường, quận, tỉnh. (4):Theo năng lực chuyên môn, trình độ đào tạo, thí sinh có thể đăng ký thi 1 trong 2 nhóm sau: Tài chính tín dụng mã TD, Kế toán mã KT. (5): - Thí sinh nghiên cứu kỹ nhu cầu tuyển dụng của từng đơn vị trước khi đăng ký, các đơn vị khác nhau có thể có điểm chuẩn tuyển dụng vòng 1, vòng 2 khác nhau – do nhu cầu tuyển dụng khác nhau. - Thí sinh chỉ được đăng ký 2 nguyện vọng ứng tuyển khi dự thi Nguyện vọng 1 tại các Chi nhánh trên địa bàn Hà Nội/TPHCM (trừ chi nhánh: Thành Đô, Sơn Tây, Đông Hà
22
Phòng Tổ chức cán bộ 1

Nội và Tây Sài Gòn) và Nguyện vọng 2 chỉ được đăng ký tại các Chi nhánh nằm ngoài 2 địa bàn trên (gồm cả CN Thành Đô, Sơn Tây, Đông Hà Nội và Tây Sài Gòn

23
Phòng Tổ chức cán bộ 1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful