Các loại nhiễu trong thông tin vô tuyến

Người trình bày: Nguyễn Thị Kim Oanh ĐT3 K48

Các loại nhiễu sẽ trình bày
 Nhiễu

trắng ( White Gaussian Noise)  Nhiễu xuyên âm ( Intersymbol Interference)  Nhiễu xuyên kênh ( Interchannel Interference)  Nhiễu đồng kênh ( Cochannel Interference)  Nhiễu đa truy nhập (Multiple access Interference)

1.White Gaussian Noise
 Nhiễu

trắng là quá trình xác xuất có mật độ phổ công suất phẳng( không đổi ) trên toàn bộ dải tần

1.White Gaussian Noise
 Qui

luật phân bố xác xuất của nhiễu trắng tuân theo hàm phân bố Gaussian:
y= 1 e
− x2

σ 2π

σ2

Phân bố Gaussian

Nguồn nhiễu trắng
 Nhiễu

sinh ra do sự chuyển động nhiệt của các điện tử trong các linh kiện bán dẫn  Những âm thanh như tiếng gió, tiếng nước cũng là những nguồn nhiễu trắng  Các vấn đề như thời tiết, con người

2. Nhiễu xuyên âm ( Intersymbol Inteference)
 Dải

thông tuyệt đối của các xung nhiều mức đỉnh phẳng là vô hạn. Nếu các xung này được lọc không đúng khi chúng truyền qua một hệ thống thông tin thì chúng sẽ trải ra trên miền thời gian và xung cho mỗi kí hiệu sẽ chèn vào các khe thời gian bên cạnh gây ra nhiễu giữa các kí hiệu (ISI)

2. Nhiễu xuyên âm ( Intersymbol Inteference)

2. Nhiễu xuyên âm ( Intersymbol Inteference)
 Để

giảm nhiễu xuyên âm người ta phải làm thế nào hạn chế dải thông mà vẫn không gây ra ISI  Khi dải thông bị giới hạn, xung sẽ có đỉnh tròn thay vì đỉnh phẳng  Một trong những phương pháp để loại bỏ nhiễu ISI là dùng bộ lọc cos nâng và bộ lọc ngang ép không (phương pháp Nyquist I)

Nhiễu xuyên kênh ( Interchannel Interference)
 Gây

ra do các thiết bị phát trên các kênh kề nhau

Nhiễu xuyên kênh ( Interchannel Interference)
 Thường

xảy ra do tín hiệu truyền trên kênh vô tuyến bị dịch tần gây can nhiễu sang các kênh kề nó  Để loại bỏ nhiễu xuyên kênh người ta phải có khoảng bảo vệ (guard band ) giữa các dải tần

Nhiễu đồng kênh ( Cochannel Interference)
 Gây

ra do 2 cell phát cùng 1 tần số trong 1 mạng giao thoa với nhau

Nhiễu đồng kênh ( Cochannel Interference)
 Thường

gặp trong hệ thống thông tin di động số cellular, trong đó có tăng hiệu suất sử dụng phổ bằng cách sử dụng lại tần số

Giải pháp khắc phục
 Không

này  Chỉ có thể tối thiểu hóa nhiễu đồng kênh bằng cách thiết kế mạng cellular phù hợp  Tức là thiết kế sao cho các cell trong mạng có sử dụng cùng nhóm tần số không ảnh hưởng tới nhau=>khoảng cách các cell cùng tần số phải đủ lớn

thể dùng bộ lọc để loại bỏ giao thoa

Nhiễu đa truy nhập (Multiple access Interference)
 Là

nhiễu gây ra do các tín hiệu của các user giao thoa với nhau

TDMA
 Trong

TDMA là sự giao thoa của các tín hiệu ở khe thời gian này với khe thời gian khác do sự không hoàn toàn đồng bộ gây ra  Người ta phải có khoảng bảo vệ (guard time) để giảm xác suất người dùng bị giao thoa nhưng cũng đồng thời làm giảm hiệu suất sử dụng phổ

FDMA
 Các

hiệu ứng Doppler làm dịch phổ tần số dẫn đến có sự giao thoa giữa các dải tần con  Guard band để giảm xác xuất giao thoa giữa các kênh kề nhau =>giảm hiệu suất sử dụng phổ

CDMA
 Trong

CDMA người ta sử dụng tính trực giao của mã nên hầu như không có nhiễu giữa các user

DS-CDMA
b(t ) c(t )
b(t ) =
i =− ∞

s (t )
2 P cos (ωc t )

∑b p ( t − iT )
i T

s (t ) = 2 Pb(t )c(t ) cos( ω c t )
j

c(t ) =

j =− ∞

∑c

pTc ( t − jTc )

DS-CDMA
b(t )
c(t ) = + 1 − 1 − 1 + 1

+1 −1 +1 −1

b(t )c(t )

s (t )

DS-CDMA
s (t ) n(t )
T

r (t )

r (t ) c (t ) 2 P cos (ωc t )

∫dt
0

Ζ > 0 ⇒ b = +1 Ζ < 0 ⇒ b = −1

DS-CDMA
r (t ) = b(t )c (t ) 2 P cos (ωc t ) + n(t )
T 0 T

∫ r (t )c(t ) cos (ω t ) dt =
c
T

b(t )c(t )c(t ) 2 P cos 2 (ωc t ) dt + ∫ n(t )c(t ) cos (ωc t ) dt ∫
0

= ∫ b(t ) 2 P cos 2 (ωc t ) dt +η
0

T

0

=

P ∫ b(t )dt +η 20

T

b(t ) ∈{+1,−1}

Multiple Access Interference

i
s1 (t )
si (t ) s K (t )

r (t ) = s1 ( t ) + s2 ( t ) + ... s K ( t ) + n(t ) r (t ) = ∑ 2 Pj b j ( t ) c j ( t ) cos (ωcj t ) + n(t )
K j =1

Z = ∫ r (t )c(t ) cos (ωc t ) dt i
i
0

T

Multiple Access Interference

Z = ∫ r (t )c (t ) cos (ωc t ) dt i
i
0

T

K  Z = ∫ ∑ 2 Pj b j ( t )c j (t ) cos ( ω c t ) + n(t )c(t ) cos( ω c t ) dt i 0  j =1 i
T

Z = ∫ b(t )c(t )c(t ) cos 2 ( ω c t ) dt + ∑ I j + η i i i i j =1, j ≠ i
0

T

K

Z = P / 2 ∫ b(t )dt + ∑ I j + η i i 0i j =1, j ≠i

T

K

Z = P / 2 ∫ b(t )dt + ∑ I j + η i i 0i j =1, j ≠i

T

K

MAI = I j = ∫ 2 Pj b j (t )c j (t )c(t ) cos 2 (ω c t )dt

T

If ∫ c j (t )ci(t )dt = 0 Then MAI = 0
0

T

0

i

 Để

khử MAI người ta thường dùng các phương pháp trực giao nhưng trên thực tế không thể có sự trực giao hoàn toàn.  Do đó MAI vẫn tồn tại trong các hệ thống đa truy nhập

Mời các bạn tham gia thảo luận và góp ý

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful