Thành viên nhóm 2 – Lớp 10-31

• • • • • • • • • • Lê Anh Hào Phan Tuyết Nhung Trần Quang Ninh (C) Nguyễn Việt Nhung Vũ Thúy Hường Phạm Kim Ngọc Vũ Thị Lan Nguyễn Quốc Khánh Nguyễn Việt Hùng Ngô Khánh Ly
1

09/30/08

NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG
GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG CONTAINER

09/30/08

2

Mục tiêu chính

09/30/08

3

Giới thiệu hàng hóa vận tải bằng container

• Giới thiệu về sự hình thành và phát triển cảu hệ thống vận tải bằng container • Nghiệp vụ giao nhận hàng hóa vận tải bằng container
09/30/08 4

CONTAINER
1. Đặc điểm Có hình dáng cố định, bền chắc, để được sử dựng nhiều lần. Có cấu tạo đặc biệt để thuận tiện cho việc chuyên chở bằng một hoặc nhiều phương tiện vận tải, hàng hóa không phải xếp dỡ ở cảng dọc đường. Có thiết bị riêng để thuận tiện cho việc xếp dỡ và thay đổi từ công cụ vận tải này sang công cụ vận tải khác. Có cấu tạo đặc biệt để thuận tiện cho việc xếp hàng vào và dỡ hàng ra. Có dung tích không ít hơn 1m3 . 5

-

-

-

09/30/08

2. Tiêu chuẩn hóa container - Hình thức bên ngoài. - Trọng lượng container. - Kết cấu móc, cửa, khoá container…… Năm 1967, tại Moscow, đại diện tổ chức tiêu chuẩn hóa của 16 nước là hội viên ISO đã chấp nhận tiêu chuẩn hoá container của ủy ban kỹ thuật thuộc ISO - Tham số kỹ thuật của 7 loại container thuộc xêri 1 theo tiêu chuẩn của ISO ISO.
09/30/08 6

3 - Phân loại container • • • • + Phân loại theo kích thước. + Phân loại theo vật liệu đóng container + Phân loại theo cấu trúc container. + Phân loại theo công dụng của container

09/30/08

7

A. Phân loại theo kích thước. • Container loại nhỏ: Trọng lượng dưới 5 tấn và dung tích dưới 3m3 • Container loại trung bình: Trọng lượng 5 - 8 tấn và dung tích nhỏ hơn 10m3 . • Container loại lớn: Trọng lượng hơn 10 tấn và dung tích hơn 10m3
09/30/08 8

B. Phân loại theo vật liệu đóng container Container được đóng bằng loại vật liệu nào thì gọi tên vật liệu đó cho container: container thép, container nhôm, container gỗ dán, container nhựa tổng hợp …..

09/30/08

9

C. Phân loại theo cấu trúc container. •
• • • • • Container kín (Closed Container) Container Container Container Container Container mở (Open Container) khung (France Container) gấp (Tilt Container) phẳng (Flat Container) có bánh lăn (Rolling Container)

09/30/08

10

D. Phân loại theo công dụng của container - Nhóm 1: Container chở hàng bách hóa. - Nhóm 2: Container chở hàng rời (Dry Bulk/Bulker freight container) - Nhóm 3: Container bảo ôn/nóng/lạnh (Thermal insulated/Heated/Refrigerated/Reefer container) - Nhóm 4: Container thùng chứa (Tank container) - Nhóm 5: Các container đặc biệt ( Special container), container chở súc vật sống 09/30/08

11

Công cụ chuyên chở Container
1 . Tàu chở hàng bách hóa ( General cargo ships) 2. Tàu bán Container ( Semi-Container Ships) 3. Tàu container kiểu tổ ong ( Full Cellular Container Ships) 4. Tài Container kiểu RO-R) 5. Tàu Container kiểu LASH ( Lighter Abroad Ship)
09/30/08 12

Công cụ xếp dỡ container
Gồm 3 nhóm: • Công cụ phục vụ xếp/dỡ container lên xuống các phương tiện vận tải • Công cụ phục vụ việc sắp xếp container tại các kho bãi container • Công cụ xếp/dỡ phục vụ việc xếp/dỡ hàng hóa ra/vào container tại các trậm CFS ( Container Freight Station) • Ga , cảng Container

09/30/08

13

4. Ga , cảng Container - Container Dpot : Trạm container bố trí ở sâu trong nội địa Hai khu vực quan trọng - CY ( Container Yard) : Bãi container - CFS ( Container Freight Station) : Trạm đóng và chia lẻ hàng

09/30/08

14

Cấu trúc và hệ thống thiết bị của cảng gồm
• • • • • • • • • Bến tàu container ( Wharf) Thềm bến ( Apron) Bãi chứa container ( Container yard) Khu vực tiếp cận , chất xếp container (Marshalling yard) Trạm container làm hàng lẻ ( Container Freight Station) Trung tâm kiểm soát ( Control center) Cổng cảng ( gate) Xưởng sửa chữa container ( Maintenance shop) Các trang thiết bị khác
15

09/30/08

Nghiệp vụ Giao nhận vận tải hàng hóa bằng container
1 Kỹ thuật đóng hàng vào container 2 Phương pháp gửi hàng bằng container 3 Chứng từ vận chuyển hàng hóa bằng container 4 Trách nhiệm của người chuyên chở container đối với hàng hóa. 5 Cước phí trong chuyên chở hàng hóa bằng container
09/30/08 16

1. Kỹ thuật đóng hàng vào container
Theo tập quán quốc tế, vận chuyển hàng hóa bằng container, người gửi hàng phải chịu trách nhiệm đóng hàng vào container cùng với việc niêm phong, kẹp chì container, người gửi hàng phải chịu tất cả chi phí đó cũng như các chi phí có liên quan, trừ trường hợp hàng hóa gửi không đóng đủ nguyên container mà lại gửi theo phương thức hàng lẻ. Chính vì vậy, khi nhận container của người gửi, người chuyên chỏ không thể nắm được cụ thể về tình hình hàng hóa xếp bên trong container mà chỉ dựa vào lời khai của chủ hàng. Bởi vậy, họ sẽ không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc đóng xếp hàng bất hợp lý, không đúng kỹ thuật dẫn tới việc gây tổn thất cho hàng hóa, công cụ vận tải.
09/30/08 17

Đặc điểm hàng hóa chuyên chở
+ Nhóm 1: Các loại hàng hoàn toàn phù hợp với chuyên chở bằng container. + Nhóm 2: Các loại hàng phù hợp với điều kiện chuyên chở bằng container + Nhóm 3: Các loại hàng này có tính chất lý, hóa đặc biệt như + Nhóm 4: Các loại hàng phù hợp với vận chuyên chở bằng container
09/30/08 18

1.1 Xác định và kiểm tra các loại, kiểu container khi sử dụng.
Việc kiểm tra cần được tiến hành ngay lúc người điều hành chuyên chở giao container. Khi phát hiện container không đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định phải thông báo ngay cho người điều hành chuyên chở, tuyệt đối không chấp nhận, hoặc yêu cầu hoàn chỉnh hay thay đổi container khác. Nếu kiểm tra thiếu chu đáo, tiếp nhận container không đạt yêu cầu kỹ thuật, trong quá trình chuyên chở có tổn thất xảy ra do khiếm khuyết của container, người gửi hàng phải tự gánh chịu mọi hậu quả phát sinh.
09/30/08 19

1.2 - Xác dịnh và kiểm tra các loại, kiểu container khi sử dụng.
Kiểm tra bên ngoài container. Kiểm tra cửa container. Kiểm tra cửa container. Kiểm tra các thông số kỹ thuật của container a. Trọng lượng tối đa hay trọng tải toàn phần của container b. Trọng tải tịnh của container (Maximum Payload) c. Trọng lượng vỏ container (Tare Weight) d. Dung tích container (Container internal 09/30/08 capacity) 20 -

1.3 - Kỹ thuật chất xếp, chèn lót hàng hóa trong container
• Phân bổ đều hàng hóa trên mặt sàn container. • Chèn đệm và độn lót hàng hóa trong container. • Gia cố hàng hóa trong container • Hạn chế và giảm bớt áp lực hoặc chấn động • Chống hiện tượng hàng hoá bị nóng, hấp hơi
09/30/08 21

2 . Phương pháp gửi hàng bằng container
Trong gửi hàng bằng container có ba cách gửi hàng – Gửi hàng nguyên container (FCL - Full container load) – Gửi hàng lẻ (Less than container load) – Gửi hàng kết hợp (FCL/LCL - LCL/FCL)

09/30/08

22

3 - Chứng từ vận chuyển hàng hóa bằng container • Vận đơn container theo cách gửi FCL/FCL • Vận đơn container theo cách gửi LCL/LCL + Vận đơn của người gom hàng (House Bill of Lading) + Vận đơn thực của người chuyên chở.
09/30/08 23

4 - Trách nhiệm của người chuyên chở container đối với hàng hóa.
• Phạm vi trách nhiệm của người chuyên chở. • Ðiều khoản “không biết tình trạng hàng xếp trong container’ • Xếp hàng trên boong. • Giới hạn trách nhiệm bồi thường.

09/30/08

24

4.1 - Phạm vi trách nhiệm của người chuyên chở.
Người chuyên chở container có trách nhiệm “từ bãi container đến bãi container”, điều này có thể phù hợp với trách nhiệm của người chuyên chở trong quy tắc Hamburg năm 1978. Ðối với Hague, trách nhiệm của người chuyên chở bắt đầu từ khi cẩu móc hàng ở cảng đi và kết thúc khi cẩu rời hàng ở cảng đến”. ở đây, trách nhiệm của người chuyên chở container có rộng hơn.
09/30/08 25

4.2. Ðiều khoản “không biết tình trạng hàng xếp trong container’
Trong việc vận chuyển hàng nguyên container (điều kiện FCL/FCL), người gửi hàng tự lo việc đóng hàng vào, chất xếp, chèn lót sau đó giao nguyên container đã được niêm phong, kẹp chì cho người chuyên chở để chở đi. Vì vậy, người chuyên chở thường ghi chú trên vận đơn câu “việc đóng hàng, chất xếp, chèn lót, kiểm đếm và niêm phong container do người gửi hàng”. Mục đích của họ nhằm tránh trách nhiệm đối với hàng hóa chứa trong container nếu khi giao hàng ở cảng đích dấu 09/30/08 26 niêm phong, kẹp chì vẫn còn nguyên vẹn.

4.3. Xếp hàng trên boong.
Người chuyên chở tự cho mình quyền xếp hàng chứa trong container trên boong mà không bị coi là vi phạm hợp đồng vận tải. Ðiều kiện này được quốc tế chấp nhận vì tàu container được thiết kế thích hợp để chở container cả trên boong nhờ có các kết cấu giá đỡ, chất xếp chằng buộc thích hợp đặc biệt nên tàu vẫn hoạt động an toàn. Theo quy tắc Hague- Visby “Hàng thông thường phải xếp trong hầm tàu trừ khi loại hàng đặc biệt và có sự thoả thuận giữa người chuyên chở và người gửi hàng”.
09/30/08 27

4.4. Giới hạn trách nhiệm bồi thường.
• Quy tắc Hague - 1924 ( Hague Rulls 1924) • Quy tắc Visby ( Visby Rulls - 1968) • Nghị định thư SDR 1979 (SDR protocol 1979) • Quy tắc Hambuge 1978 ( Hambuge Rulls 1978) • Bộ luật hàng hải Việt Nam - 1990
09/30/08 28

5. Cước phí trong chuyên chở hàng hóa bằng container
• Cước phí vận chuyển container thường bao gồm; chi phí vận tải nội địa; chi phí chuyên chở container ở chặng đường chính.; chi phí bến, bãi container ở cảng xếp, dỡ; chi phí khác… • Mức cước phí container phụ thuộc vào những yếu tố sau: - Loại, cỡ container (lớn hay nhỏ, chuyên dụng hay không chuyên dụng). - Loại hàng hóa xếp trong container, nghĩa là căn cứ vào cấp hạng hàng hóa. - Mức độ sử dụng trọng tải container. 09/30/08 29 - Chiều dài và đặc điểm của tuyến đường chuyên

Cước container gồm 3 loại
+ Cước vận chuyển container tính theo mặt hàng (CBR: Commodity Box Rate). + Cước phí container tính chung cho mọi loại hàng (FAK: Freight all kinds Rate) + Cước phí hàng chở lẻ.

09/30/08

30

Để tăng cường việc giao nhận vận tải hàng hóa bằng container tại các biển Việt Nam, cần giải pháp gì ?
• Tình hình vận tải hàng hóa bằng container hiện nay trên thế giới • Thực trạng và những khó khăn của giao nhận vận tải hàng hóa container của Việt Nam • Giải pháp tăng cường

09/30/08

31

Tình hình vận tải hàng hóa bằng container hiện nay trên thế giới

Số liệu thống kê về lượng hàng hóa thế giới được luân chuyển qua 15 cảng 09/30/08 container quốc tế lớn nhất thế giới năm 2005 /2006/2007 32

15 cảng container lớn nhất thế giới thì tới 9 cảng là ở châu Á, 3 ở châu Âu và 3 châu Mỹ , trong số đó 6 cảng là ở Đông Á và cảng lớn nhất thế giới thì lại ở Đông Nam Á – cảng Singapore.

09/30/08

33

• •

• •

Lưu lượng vận tải container trên thế giới đạt 87,1 triệu TEU năm 2003, Tới năm 2010, có thể đạt 400-600 triệu TEU và đạt 510-610 triệu TEU năm 2015 Có trên 18 triệu container liên tục được chuyên chở trên khắp 7 vùng biển lớn của thế giới Hoạt động buôn bán qua đường vận tải biển trên thế giới đang sôi động, nhất là khu vực châu Á do nền kinh tế Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều nước khác tăng trưởng mạnh, giao lưu hàng hoá mở rộng. Khu vực này cần đầu tư 27 tỷ USD để xây dựng thêm 430 cảng container vào năm 2011. PSA International vừa nhận giải thưởng Công ty khai thác cảng container tốt nhất toàn cầu năm thứ 4 liên tiếp, PSA Singapore Terminals (ST) được bầu chọn là cảng container tốt nhất Châu Á (hơn 4 triệu TEU) lần thứ 19 tại lễ trao giải AFSCA (Asian Freight & Supply Chain Awards) lần thứ 22 vừa được tổ chức tại Singapore

09/30/08

34

Hiện nay vận tải container trên thế giới chủ yếu có 3 tuyến chính : Đông Tây, Bắc Nam và tuyến nội bộ trong mỗi khu vực mà trong đó châu Á (đặc biệt là Đông Nam Á) đóng vai trò cầu nối cho các tuyến châu Âu sang châu Mỹ và ngược lại. Chính vì thế mà Singapore, Hongkong đã dồn toàn lực cho mục tiêu trở thành trung tâm chuyển tải lớn nhất thế giới. Một số cảng khác đang trong giai đoạn bức phá về sản lượng hàng container như Kaoshiung (Trung Quốc, lớn thứ 4 thế giới), Klang, Tanjung Pelepas (Malaysia), Laem Chabang (Thái Lan)... Trong suốt các năm từ 2000 đến 2004, năng lực giao nhận vận tải container toàn câu tăng 10.6% mỗi năm. Tính tới tháng 1 năm 2005, lượng đơn đặt hàng vận tải container bởi tàu chuyến đã tăng lên 32.8% . Trong số 4000 tàu đã được thuê thì có đến 1/3 là tàu chở container. Tính tới ngày 31/1/2006 , năng lực vận tải container đã đạt thêm 9.13 triệu container trong khi mới chỉ là 51.5 triệu containers vào 31/1/2000. Tỷ lệ tăng trưởng 77.3% trong vòng 6 năm.
09/30/08 35

Thực trạng tại Việt Nam
Trong những năm gần đây, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam liên tục tăng, đặc biệt là sau khi Việt Nam gia nhập WTO, chính vì vậy đã khuyến khích phát triển dịch vụ vận tải biển. Với vị trí địa lý hết sức thuận lợi, Việt Nam hoàn toàn có điều kiện để phát triển các cảnh biển quốc tế, làm đầu mối phục vụ nhu cầu xuất nhập khẩu cho cả khu vực, hoặc xây dựng các cảng trung chuyển hàng hóa quốc tế cỡ lớn.

09/30/08

36

Việt Nam có 8 nhóm cảng gồm 24 cảng biển, nhưng chỉ có 5 cảng lớn có khả năng tiếp nhận tàu container thường xuyên. Đứng đầu là cảng Tp.Hồ Chí Minh chiếm tới 72% tỷ lệ khối lượng container qua cảng, xếp sau đó là Hải Phòng với 22%. Ba cảng thuộc dạng lớn còn lại là Cái Lân (chỉ chiếm 3%), Quy Nhơn (1%) và Đà Nẵng (1%) lượng container qua cảng. (*) Theo thống kê sơ bộ, hiện tại cả nước có trên 1.000 tàu với tổng trọng tải khoảng hơn 3,5 triệu tấn, trong đó chỉ có hơn 300 tàu hoạt động tuyến quốc tế. Gần đây đội tàu phát triển mạnh, song chưa có được chiến lược rõ ràng, phần lớn vẫn đầu tư manh mún, không bền 09/30/08 vững.

37

Trong khi thế giới đang ngày càng chú trọng đến việc phát triển các thế hệ tàu biển có sức chở lớn cũng như các tàu chuyên dụng thì các DN Việt Nam chỉ có phần lớn các tàu vận tải hàng khô với trọng tải nhỏ, chủ yếu không quá 20.000 tấn. Xu hướng vận tải của thế giới hiện nay là hàng container, trong khi đội tàu container của Việt Nam chỉ chiếm khoảng 2% số lượng tàu với 7% số tấn trọng tải. Các nhà đầu tư trong và ngoài nước hình thành các liên doanh; lập dự án đầu tư, xây dựng và khai thác cảng. Đầu tiên là sự ra đời của Công ty cảng container trung tâm Sài Gòn liên doanh giữa P&O Ports - Dubai World với Công ty phát triển công nghiệp Tân Thuận (TP.HCM) lạc tại bờ tây sông Soài Rạp, trong KCN Hiệp Phước (huyện Nhà Bè, TP.HCM) với tổng vốn đầu tư là 245 triệu USD. Tổng công suất của cảng đạt 1,5 triệu TEU/năm (1 TEU tương đương với container 20 feets).

09/30/08

38

• • •

Năm 1991, Maersk là tập đoàn vận tải biển đầu tiên nhảy vào thị trường Việt Nam và tháng 3/2005 chính thức lập công ty 100% vốn nước ngoài. Tháng 12/2006 , tập đoàn Maersk tuyên bố nâng sản lượng vận chuyển container bằng tàu biển từ Việt Nam đi các nước từ nay đến 2010 đạt 200% . Đầu tư xây dựng cảng nước sâu Cái Mép (Bà Rịa - Vũng Tàu) với tổng vốn hơn 185 triệu USD. Năm 2009, cảng Cái Mép đi vào hoạt động sẽ làm cho hàng hóa từ Việt Nam đi thẳng tới Mỹ và châu Âu, không còn phải trung chuyển, tốn kém thời gian và phí qua các cảng trong khu vực Đông Nam Á Sau Maersk, có hàng loạt hãng vận tải biển khác cũng đã vào Việt Nam như Green Line, Dong A... 09/02/2007 - Cty vận tải biển Vinalines (TCty Hàng hải VN) đã  khai trương tuyến vận tải container Việt Nam - Hồng Kông 18/12/2007, tại cụm công nghiệp tàu thủy, tỉnh Hải Dương chính thức đưa nhà máy sản xuất container TGC vào hoạt động. Nhà máy có tổng diện tích ban đầu 150.000 m2, sản lượng xuất khẩu trên 80%.
09/30/08 39

Tháng 02/2008 , Theo quan sát của Tổng thống Singapore, Việt Nam đang gặp vấn đề lớn trong phát triển cơ sở hạ tầng. Với lưu lượng hàng hóa ra vào tăng nhanh, Việt Nam cần cải tiến hệ thống cảng, đặc biệt là phát triển cảng đón container lớn. Hiện nay, các cảng biển Việt Nam đã bắt đầu quá tải 26/5/2008, Hãng vận tải biển K-Line (Nhật Bản) - một trong năm hãng tàu lớn nhất thế giới - đã chính thức mở tuyến vận tải container quốc tế trực tiếp qua cảng Tiên Sa. Đây cũng là hãng vận tải container thứ 6 của nước ngoài mở tuyến đến Đà Nẵng. K-Line đã chính thức có mặt tại VN từ tháng 4/2007, nhưng trước đây chỉ mới mở tuyến đến Hải Phòng và TP.HCM. 09/2008 - Tổng Công ty Hàng Hải Việt và Tập đoàn Trung Hoa Chiêu Thương Cục (CMG) vừa ký hợp đồng thành lập Công ty liên doanh đầu tư xây dựng Cảng container quốc tế Vũng Tàu, với tổng vốn 300 triệu USD. Dự kiến được khởi công xây dựng vào năm 2009 và đưa vào khai thác từ năm 2011. Cảng được xây dựng trên diện tích 166 ha tại khu vực Bến Đình-Sao Mai, tỉnh Bà Rịa-Vũng. Khi đi vào hoạt động, cảng có khả năng tiếp nhận tàu container có trọng tải 80.000 DWT (6.000 TEU).
09/30/08 40

Thủ tướng đã chấp thuận giao Bộ Giao thông Vận tải qui hoạch hệ thống cảng biển quốc gia đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Qui hoạch lần này sẽ điều chỉnh dự báo lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2010 sẽ đạt 230250 triệu tấn, tăng gấp 200% so với trước và đến năm 2020 đạt 500-550 triệu tấn. Đối với cảng biển nhóm 5 của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, trong đó khu vực cảng biển Tp.HCM được cập nhật lại dự báo lượng hàng hóa tương ứng với thực tế và nhu cầu phát triển sẽ đạt 100 triệu tấn, tăng 09/30/08 200% so với qui hoạch cũ.

41

Khó khăn
• Cản ngại lớn nhất hiện nay là hệ thống cảng biển, kho bãi ở Việt Nam còn quá nhỏ, sức cạnh tranh của các doanh nghiệp cảng và vận tải trong nước còn thấp. – Việt Nam lại chưa có hệ thống cảng biển đủ tiêu chuẩn cập cảng loại tàu trên 1.200 TEU và đáp ứng được nhiệm vụ nhận phân phối hàng, vận tải đa phương thức theo tiêu chuẩn quốc tế. Cũng chưa có một cảng nào đủ tiêu chuẩn cho tàu mẹ vào nhận container để vận chuyển trực tiếp đi các cảng ở Mỹ nên toàn bộ hàng xuất nhập khẩu đi tuyến này đều phải chuyển tải qua Hongkong, Singapore, Malaysia, Đài Loan, thậm chí cả Thái Lan. – Cầu cảng container VICT ở quận 7 chỉ tiếp nhận cùng lúc được 3 tàu, trong khi mỗi tuần có khoảng 24 lượt tàu cập cảng để bỏ hàng. Mặt bằng hạn hẹp, cảng buộc phải xếp 67 tầng container, nên khi cần lấy hàng thì phải đảo nhiều container, có doanh nghiệp phải đợi đến 7-8 ngày mới đến lượt. Nhiều doanh nghiệp cũng cho biết, khi muốn lấy một 09/30/08 42 lô hàng ra khỏi cảng lại phải hạ bãi, nhiều lần di chuyển

Tình trạng ứ đọng container tại các cảng hiện nay ngày càng gia tăng. Như theo Công ty Tân Cảng Sài Gòn- hiện đang quản lý hai cảng Cát Lái và Tân Cảng ở TP Hồ Chí Minh, hiện có khoảng 19.000 TEU hàng nhập khẩu đang tồn ở cảng Cát Lái. Lượng container ứ đọng từ 17 ngày trở lên ở cảng Cát Lái và Tân Cảng là gần 6.000 TEU. Có nhiều container hàng đã lưu giữ tại cảng tới 30 ngày.

09/30/08

43

Một khó khăn khác là nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng rất lớn, mỗi năm khoảng 400 nghìn tỷ đồng (25 nghìn tỷ USD). Trong khi hiện chỉ huy động được khoảng 250 nghìn tỷ đồng/năm (đạt 50-60% nhu cầu). Nhà nước dành 6 tỷ USD ngân sách cho đầu tư phát triển (chiếm 30% ngân sách), song cũng chỉ đáp ứng khoảng 50-60% nhu cầu Giá cước vận chuyển container từ Việt Nam quá cao (so với khu vực cao hơn 20-30%). Ví dụ, giá cước container từ Hải Phòng hoặc TP HCM đi Mỹ cao hơn Thái Lan từ 450-500 USD/container hàng khô và 750 USD/container hàng đông lạnh. Như vậy, mức chênh lệch này càng đáng lo ngại khi xu thế container hóa ngày càng phổ biến hơn trong vận tải hàng hóa. Trong khi đó, số lượng 44 container được thông qua các cảng biển

09/30/08

Thị trường thép được thống lĩnh bởi một số tập đoàn thép lớn như Baosteel... Nếu chính sách về xuất khẩu của Trung Quốc thay đổi thì toàn bộ thị trường trong khu vực cũng bị thay đổi theo. Điều này dẫn tới Việt Nam phải gồng mình cạnh tranh với Trung Quốc, một nước đã có đầy đủ các yếu tố để phát triển công nghiệp cơ khí đặc biệt trong lĩnh vực đóng tàu và sản xuất container.

Cảng container Humburg

09/30/08

45

• Với những đặc trưng riêng, quy hoạch cảng container cho từng vùng đòi hỏi phải có những điểm khác biệt ,thay vì dàn trải theo bề rộng theo kiểu “cảng nào cũng trung tâm” như hiện nay, miền Bắc cần tập trung phát triển một cảng trung tâm vốn FDI ngày càng chảy vào miền Bắc nhiều hơn, như dự án đầu tư mới đây của tập đoàn Canon/Foxxcon • Miền Nam cần chú trọng tới nhu cầu dài hạn với các cảng gắn liền cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu 20 năm tới. Hệ thống cảng cũng phải khắc phục kiểu “làm nhà không cửa” hiện nay, khi thiếu hẳn các cơ sở hạ tầng, dịch vụ hỗ trợ phát triển tương ứng như đường bộ, đường sắt, hệ thống kho bãi… 09/30/08

46

Kêu gọi được sự tham gia từ các nhà đầu tư nước ngoài hoặc tư nhân, số vốn này khó lòng đáp ứng được nhu cầu phát triển của hệ thống cảng biển cũng như cơ sở hạ tầng nói chung. Muốn phát triển một cách bền vững và có hiệu quả ngành sản xuất cơ khí nói chung và sản xuất container nói riêng, bắt buộc Việt Nam phải phát triển ngành công nghiệp luyện kim đặc biệt là các nhà máy cán thép, sản xuất các loại thép tấm, cuộn

09/30/08

47

Cần phải đầu tư hạ tầng đường sắt để nâng cao tốc độ chạy tàu, xây dựng một số đường nhánh ra vào các cảng, khu công nghiệp, xây dựng những bãi container chuyên nghiệp để thực hiện, kết nối mô hình vận chuyển đa phương thức. Ngành Đường sắt cần có lộ trình cụ thể cho việc vươn lên đảm nhận vận chuyển hàng nặng, quá khổ quá tải. Phải có sự đầu tư mang tính đột phá để từng bước đáp ứng được nhu cầu vận chuyển hàng hóa, mở rộng thị phần vận tải của ngành.

09/30/08

48

Sự hỗ trợ từ phía Chính phủ và các cơ quan chức năng trong các chính sách về thuế nhập khẩu đối với container và linh kiện sản xuất container, một ngành sản xuất còn rất mới và cần phát triển ở Việt Nam. Giảm chi phí bằng quản lý và điều hành tìm thêm các nhà cung cấp từ các nước khác có sức cạnh tranh, nội địa hóa sản phẩm và quan trọng hơn cả rất cần sự hỗ trợ từ phía Chính phủ và các cơ quan chức năng trong các chính sách về thuế nhập khẩu đối với container và linh kiện sản xuất container, một ngành sản xuất còn rất mới và cần phát triển ở Việt Nam.

Cảng Singapore
09/30/08 49

Xin cảm ơn

09/30/08

50

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful